Changeset 800


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2006, 7:14:35 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

bug-buddy: подавам версията на Владо, за да мога да подредя хранилището.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/bug-buddy.HEAD.bg.po

  r792 r800  
  1111"Project-Id-Version: bug-buddy HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-09-08 07:47+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-09-09 19:13+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2006-09-08 16:31+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../src/bug-buddy.c:74
   
  312312#: ../src/bug-buddy.c:1127
  313313msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
  314 msgstr "Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ и „--package“.\n"
   314msgstr ""
   315"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ и „--package“.\n"
  315316
  316317#: ../src/bug-buddy.c:1133
  317318msgid "Either --pid or --include arguments are required.\n"
  318 msgstr "Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--pid“ и „--include“.\n"
   319msgstr ""
   320"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--pid“ и „--include“.\n"
  319321
  320322#: ../src/bug-buddy.c:1141
   
  454456#: ../src/bugzilla.c:572
  455457msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
  456 msgstr "Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
   458msgstr ""
   459"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
   460"проекта GNOME."
  457461
  458462#: ../src/bugzilla.c:578
   
  474478#: ../src/gdb-buddy.c:227
  475479msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
  476 msgstr "Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютно описване на пътя."
   480msgstr ""
   481"Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютно описване на "
   482"пътя."
  477483
  478484#: ../src/gdb-buddy.c:238
   
  530536"File where you want to save your bug report in order to submit it later."
  531537msgstr ""
  532 "Файл, в който искате да запазите Вашия доклад за грешка, за да го пратите по-късно."
   538"Файл, в който искате да запазите Вашия доклад за грешка, за да го пратите по-"
   539"късно."
  533540
  534541#: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
  535542msgid "Real name of user reporting the bug."
  536543msgstr "Истинско име на потребителя докладващ грешката."
  537 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.