Changeset 8


Ignore:
Timestamp:
Jun 17, 2005, 6:50:14 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(tomboy/extras) Добавена е версията с поправките на ash, за да се видят разликите.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/tomboy.HEAD.bg.po

  r5 r8  
  1010"Project-Id-Version: tomboy\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-06-15 04:08+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-06-15 13:58+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-06-17 12:12+0000\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-06-15 15:06+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
  2222msgid "Default Plugins"
  23 msgstr "Стандартни плъгини"
   23msgstr "Стандартни приставки"
  2424
  2525#: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
  2626msgid "Directory containing system-installed Plugins"
  27 msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани плъгини"
   27msgstr "Папка съдържаща системно-инсталирани приставки"
  2828
  2929#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
   
  5151#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:539
  5252msgid "_Open Plugins Folder"
  53 msgstr "_Отваряне на папката с плъгините"
   53msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
  5454
  5555#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:170
   
  129129"available from any application."
  130130msgstr ""
   131"Ако е включено, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
   132"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
   133"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
  131134
  132135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
   
  164167"for this action."
  165168msgstr ""
   169"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
   170"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   171"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
   172"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
   173"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
   174"това действие."
  166175
  167176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
   
  174183"action."
  175184msgstr ""
   185"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
   186"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   187"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
   188"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
   189"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
   190"това действие."
  176191
  177192#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
   
  184199"action."
  185200msgstr ""
   201"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
   202"бележки. Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;"
   203"Alt&gt;F1\". Анализаторът на последователностите позволява употрбата на "
   204"главни и малки букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;"
   205"Ctrl&gt;\". Ако зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна "
   206"комбинация за това действие.<"
  186207
  187208#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
   
  194215"for this action."
  195216msgstr ""
   217"Глобалните клавишни комбинации за отвяряне на прозореца за скорошни промени. "
   218"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   219"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
   220"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
   221"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
   222"това действие.<"
  196223
  197224#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   
  204231"action."
  205232msgstr ""
   233"Глобалните клавишни комбинации за показване на менщто на аплета Tomboy. "
   234"Форматът е следния: \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
   235"Анализаторът на последователностите позволява употрбата на главни и малки "
   236"букви, както и на съкращения като \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
   237"зададете специалният низ \"disabled\", няма да има клавишна комбинация за "
   238"това действие.<"
  206239
  207240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
   
  209242"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
  210243msgstr ""
  211 "Последната папка, където е била сложена бележка от плъгина за HTML изход."
   244"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изход в "
   245"HTML."
  212246
  213247#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
   
  216250"HTML plugin."
  217251msgstr ""
   252"Последната настройка за кутийката за отмятане \"Изнасяне на свързани бележки"
   253"\" в приставката за изнасяне в HTML."
  218254
  219255#: ../libtomboy/gedit-print.c:144 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:16
   
  228264#, c-format
  229265msgid "Rendering page %d of %d..."
  230 msgstr ""
   266msgstr "Изобразяване на страница %d от общо %d..."
  231267
  232268#: ../libtomboy/gedit-print.c:272
  233269#, c-format
  234270msgid "Printing page %d of %d..."
  235 msgstr "Разпечатване на страница %d от %d..."
   271msgstr "Разпечатване на страница %d от общо %d..."
  236272
  237273#: ../libtomboy/gedit-print.c:294
   
  337373#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:502
  338374msgid "_Plugins"
  339 msgstr "_Плъгини"
   375msgstr "_Приставки"
  340376
  341377#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:506
  342378msgid "Run Plugin actions"
  343 msgstr ""
   379msgstr "Изпълнение на действията на приставката"
  344380
  345381#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:513
   
  454490"Alt&gt;N</b>"
  455491msgstr ""
   492"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
   493"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
   494"N</b>"
  456495
  457496#. Show notes menu keybinding...
   
  637676#: ../Tomboy/Tray.cs:229
  638677msgid "translator-credits"
  639 msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
  640 ""
  641 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа."
  642 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg"
   678msgstr ""
   679"Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   680"\n"
   681"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   682"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  643683"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  644684
   
  701741msgid "Export linked notes"
  702742msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
  703 
  704 #~ msgid "_Install Plugins..."
  705 #~ msgstr "Инсталиране на плъгини..."
  706 
  707 #~ msgid "<b>_Bold</b>"
  708 #~ msgstr "<b>Удебелено</b>"
  709 
  710 #~ msgid "({0} matches)"
  711 #~ msgstr "({0} съвпадения)"
  712 
  713 #~ msgid "Print this note"
  714 #~ msgstr "Печатане на тази бележка на принтер"
  715 
  716 #~ msgid "Export"
  717 #~ msgstr "Изнасяне"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.