Changeset 798


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2006, 6:56:51 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+, gtk+-properties и glib отразяват точно състоянието на стабилните си клонове - gtk-2-10 и glib-2-12.

Location:
gnome-2-16/developer-libs
Files:
3 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-16/developer-libs/glib.glib-2-12.bg.po

  r792 r798  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-08-30 02:02-0400\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2006-08-17 11:37+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
  21 #: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:919
   20#: glib/gbookmarkfile.c:716 glib/gbookmarkfile.c:793 glib/gbookmarkfile.c:872
   21#: glib/gbookmarkfile.c:919
  2222#, c-format
  2323msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  2424msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  2525
  26 #: ../glib/gbookmarkfile.c:727 ../glib/gbookmarkfile.c:804
  27 #: ../glib/gbookmarkfile.c:814 ../glib/gbookmarkfile.c:930
   26#: glib/gbookmarkfile.c:727 glib/gbookmarkfile.c:804 glib/gbookmarkfile.c:814
   27#: glib/gbookmarkfile.c:930
  2828#, c-format
  2929msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  3030msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  3131
  32 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1103 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
  33 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1232 ../glib/gbookmarkfile.c:1242
   32#: glib/gbookmarkfile.c:1103 glib/gbookmarkfile.c:1168
   33#: glib/gbookmarkfile.c:1232 glib/gbookmarkfile.c:1242
  3434#, c-format
  3535msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  3636msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  3737
  38 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1128 ../glib/gbookmarkfile.c:1142
  39 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1210 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
   38#: glib/gbookmarkfile.c:1128 glib/gbookmarkfile.c:1142
   39#: glib/gbookmarkfile.c:1210 glib/gbookmarkfile.c:1262
  4040#, c-format
  4141msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  4242msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  4343
  44 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
   44#: glib/gbookmarkfile.c:1792
   45#, c-format
  4546msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4647msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4748
  48 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1993
   49#: glib/gbookmarkfile.c:1993
  4950#, c-format
  5051msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  5152msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  5253
  53 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2039 ../glib/gbookmarkfile.c:2196
  54 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2281 ../glib/gbookmarkfile.c:2362
  55 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2447 ../glib/gbookmarkfile.c:2530
  56 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2608 ../glib/gbookmarkfile.c:2687
  57 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2729 ../glib/gbookmarkfile.c:2826
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2952 ../glib/gbookmarkfile.c:3142
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3218 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3436 ../glib/gbookmarkfile.c:3526
  61 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3653
   54#: glib/gbookmarkfile.c:2039 glib/gbookmarkfile.c:2196
   55#: glib/gbookmarkfile.c:2281 glib/gbookmarkfile.c:2362
   56#: glib/gbookmarkfile.c:2447 glib/gbookmarkfile.c:2530
   57#: glib/gbookmarkfile.c:2608 glib/gbookmarkfile.c:2687
   58#: glib/gbookmarkfile.c:2729 glib/gbookmarkfile.c:2826
   59#: glib/gbookmarkfile.c:2952 glib/gbookmarkfile.c:3142
   60#: glib/gbookmarkfile.c:3218 glib/gbookmarkfile.c:3371
   61#: glib/gbookmarkfile.c:3436 glib/gbookmarkfile.c:3526
   62#: glib/gbookmarkfile.c:3653
  6263#, c-format
  6364msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  6465msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  6566
  66 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2371
   67#: glib/gbookmarkfile.c:2371
  6768#, c-format
  6869msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  6970msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
  7071
  71 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2456
   72#: glib/gbookmarkfile.c:2456
  7273#, c-format
  7374msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  7475msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
  7576
  76 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2835
   77#: glib/gbookmarkfile.c:2835
  7778#, c-format
  7879msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  7980msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  8081
  81 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3236 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
   82#: glib/gbookmarkfile.c:3236 glib/gbookmarkfile.c:3381
  8283#, c-format
  8384msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  8485msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  8586
  86 #: ../glib/gconvert.c:404 ../glib/gconvert.c:482 ../glib/giochannel.c:1150
   87#: glib/gconvert.c:405 glib/gconvert.c:483 glib/giochannel.c:1150
  8788#, c-format
  8889msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  8990msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  9091
  91 #: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
   92#: glib/gconvert.c:409 glib/gconvert.c:487
  9293#, c-format
  9394msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  9495msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  9596
  96 #: ../glib/gconvert.c:602 ../glib/gconvert.c:991 ../glib/giochannel.c:1322
  97 #: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
  98 #: ../glib/gutf8.c:1392
   97#: glib/gconvert.c:603 glib/gconvert.c:992 glib/giochannel.c:1322
   98#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:943
   99#: glib/gutf8.c:1392
   100#, c-format
  99101msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  100102msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  101103
  102 #: ../glib/gconvert.c:608 ../glib/gconvert.c:918 ../glib/giochannel.c:1329
  103 #: ../glib/giochannel.c:2218
   104#: glib/gconvert.c:609 glib/gconvert.c:919 glib/giochannel.c:1329
   105#: glib/giochannel.c:2218
  104106#, c-format
  105107msgid "Error during conversion: %s"
  106108msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  107109
  108 #: ../glib/gconvert.c:643 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
  109 #: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
   110#: glib/gconvert.c:644 glib/gutf8.c:939 glib/gutf8.c:1143 glib/gutf8.c:1284
   111#: glib/gutf8.c:1388
   112#, c-format
  110113msgid "Partial character sequence at end of input"
  111114msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  112115
  113 #: ../glib/gconvert.c:893
   116#: glib/gconvert.c:894
  114117#, c-format
  115118msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  118121"s“"
  119122
  120 #: ../glib/gconvert.c:1702
   123#: glib/gconvert.c:1703
  121124#, c-format
  122125msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  123126msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  124127
  125 #: ../glib/gconvert.c:1712
   128#: glib/gconvert.c:1713
  126129#, c-format
  127130msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  128131msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  129132
  130 #: ../glib/gconvert.c:1729
   133#: glib/gconvert.c:1730
  131134#, c-format
  132135msgid "The URI '%s' is invalid"
  133136msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  134137
  135 #: ../glib/gconvert.c:1741
   138#: glib/gconvert.c:1742
  136139#, c-format
  137140msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  138141msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  139142
  140 #: ../glib/gconvert.c:1757
   143#: glib/gconvert.c:1758
  141144#, c-format
  142145msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  143146msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  144147
  145 #: ../glib/gconvert.c:1852
   148#: glib/gconvert.c:1853
  146149#, c-format
  147150msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  148151msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  149152
  150 #: ../glib/gconvert.c:1862
   153#: glib/gconvert.c:1863
   154#, c-format
  151155msgid "Invalid hostname"
  152156msgstr "Неправилно име на хост"
  153157
  154 #: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:141
   158#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
  155159#, c-format
  156160msgid "Error opening directory '%s': %s"
  157161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  158162
  159 #: ../glib/gfileutils.c:572 ../glib/gfileutils.c:645
   163#: glib/gfileutils.c:572 glib/gfileutils.c:645
  160164#, c-format
  161165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  162166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  163167
  164 #: ../glib/gfileutils.c:587
   168#: glib/gfileutils.c:587
  165169#, c-format
  166170msgid "Error reading file '%s': %s"
  167171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  168172
  169 #: ../glib/gfileutils.c:669
   173#: glib/gfileutils.c:669
  170174#, c-format
  171175msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  172176msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  173177
  174 #: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
   178#: glib/gfileutils.c:720 glib/gfileutils.c:807
  175179#, c-format
  176180msgid "Failed to open file '%s': %s"
  177181msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  178182
  179 #: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
   183#: glib/gfileutils.c:737 glib/gmappedfile.c:133
  180184#, c-format
  181185msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  184188"fstat(): %s"
  185189
  186 #: ../glib/gfileutils.c:771
   190#: glib/gfileutils.c:771
  187191#, c-format
  188192msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  190194"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  191195
  192 #: ../glib/gfileutils.c:905
   196#: glib/gfileutils.c:905
  193197#, c-format
  194198msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  197201"g_rename(): %s"
  198202
  199 #: ../glib/gfileutils.c:946 ../glib/gfileutils.c:1404
   203#: glib/gfileutils.c:946 glib/gfileutils.c:1404
  200204#, c-format
  201205msgid "Failed to create file '%s': %s"
  202206msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  203207
  204 #: ../glib/gfileutils.c:960
   208#: glib/gfileutils.c:960
  205209#, c-format
  206210msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  209213"(): %s"
  210214
  211 #: ../glib/gfileutils.c:985
   215#: glib/gfileutils.c:985
  212216#, c-format
  213217msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  214218msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  215219
  216 #: ../glib/gfileutils.c:1004
   220#: glib/gfileutils.c:1004
  217221#, c-format
  218222msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  220224"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  221225
  222 #: ../glib/gfileutils.c:1122
   226#: glib/gfileutils.c:1122
  223227#, c-format
  224228msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  227231"g_unlink(): %s"
  228232
  229 #: ../glib/gfileutils.c:1366
   233#: glib/gfileutils.c:1366
  230234#, c-format
  231235msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  232236msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  233237
  234 #: ../glib/gfileutils.c:1379
   238#: glib/gfileutils.c:1379
  235239#, c-format
  236240msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  237241msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  238242
  239 #: ../glib/gfileutils.c:1854
   243#: glib/gfileutils.c:1854
  240244#, c-format
  241245msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  242246msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  243247
  244 #: ../glib/gfileutils.c:1875
   248#: glib/gfileutils.c:1875
   249#, c-format
  245250msgid "Symbolic links not supported"
  246251msgstr "Символни връзки не се поддържат"
  247252
  248 #: ../glib/giochannel.c:1154
   253#: glib/giochannel.c:1154
  249254#, c-format
  250255msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
  251256msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
  252257
  253 #: ../glib/giochannel.c:1499
   258#: glib/giochannel.c:1499
   259#, c-format
  254260msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
  255261msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
  256262
  257 #: ../glib/giochannel.c:1546 ../glib/giochannel.c:1803
  258 #: ../glib/giochannel.c:1889
   263#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
   264#, c-format
  259265msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
  260266msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
  261267
  262 #: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1703
   268#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
   269#, c-format
  263270msgid "Channel terminates in a partial character"
  264271msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
  265272
  266 #: ../glib/giochannel.c:1689
   273#: glib/giochannel.c:1689
   274#, c-format
  267275msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
  268276msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  269277
  270 #: ../glib/gmappedfile.c:116
   278#: glib/gmappedfile.c:116
  271279#, c-format
  272280msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
  273281msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
  274282
  275 #: ../glib/gmappedfile.c:193
   283#: glib/gmappedfile.c:193
  276284#, c-format
  277285msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
   
  280288"%s"
  281289
  282 #: ../glib/gmarkup.c:227
   290#: glib/gmarkup.c:227
  283291#, c-format
  284292msgid "Error on line %d char %d: %s"
  285293msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  286294
  287 #: ../glib/gmarkup.c:325
   295#: glib/gmarkup.c:325
  288296#, c-format
  289297msgid "Error on line %d: %s"
  290298msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  291299
  292 #: ../glib/gmarkup.c:429
   300#: glib/gmarkup.c:429
  293301msgid ""
  294302"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  297305"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  298306
  299 #: ../glib/gmarkup.c:439
   307#: glib/gmarkup.c:439
  300308#, c-format
  301309msgid ""
   
  308316"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  309317
  310 #: ../glib/gmarkup.c:473
   318#: glib/gmarkup.c:473
  311319#, c-format
  312320msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  313321msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  314322
  315 #: ../glib/gmarkup.c:510
   323#: glib/gmarkup.c:510
  316324#, c-format
  317325msgid "Entity name '%s' is not known"
  318326msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  319327
  320 #: ../glib/gmarkup.c:521
   328#: glib/gmarkup.c:521
  321329msgid ""
  322330"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  327335"амперсанда чрез &amp;"
  328336
  329 #: ../glib/gmarkup.c:574
   337#: glib/gmarkup.c:574
  330338#, c-format
  331339msgid ""
   
  336344"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  337345
  338 #: ../glib/gmarkup.c:599
   346#: glib/gmarkup.c:599
  339347#, c-format
  340348msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  342350"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  343351
  344 #: ../glib/gmarkup.c:614
   352#: glib/gmarkup.c:614
  345353msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  346354msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  347355
  348 #: ../glib/gmarkup.c:624
   356#: glib/gmarkup.c:624
  349357msgid ""
  350358"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  356364"амперсанда чрез &amp;"
  357365
  358 #: ../glib/gmarkup.c:710
   366#: glib/gmarkup.c:710
  359367msgid "Unfinished entity reference"
  360368msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  361369
  362 #: ../glib/gmarkup.c:716
   370#: glib/gmarkup.c:716
  363371msgid "Unfinished character reference"
  364372msgstr "Незавършен указател на символ"
  365373
  366 #: ../glib/gmarkup.c:959 ../glib/gmarkup.c:987 ../glib/gmarkup.c:1018
   374#: glib/gmarkup.c:959 glib/gmarkup.c:987 glib/gmarkup.c:1018
  367375msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  368376msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  369377
  370 #: ../glib/gmarkup.c:1054
   378#: glib/gmarkup.c:1054
  371379msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  372380msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  373381
  374 #: ../glib/gmarkup.c:1094
   382#: glib/gmarkup.c:1094
  375383#, c-format
  376384msgid ""
   
  380388"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  381389
  382 #: ../glib/gmarkup.c:1158
   390#: glib/gmarkup.c:1158
  383391#, c-format
  384392msgid ""
   
  389397"завърши с „>“"
  390398
  391 #: ../glib/gmarkup.c:1247
   399#: glib/gmarkup.c:1247
  392400#, c-format
  393401msgid ""
   
  397405"„%s“"
  398406
  399 #: ../glib/gmarkup.c:1289
   407#: glib/gmarkup.c:1289
  400408#, c-format
  401409msgid ""
   
  408416"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  409417
  410 #: ../glib/gmarkup.c:1378
   418#: glib/gmarkup.c:1378
  411419#, c-format
  412420msgid ""
   
  417425"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  418426
  419 #: ../glib/gmarkup.c:1523
   427#: glib/gmarkup.c:1523
  420428#, c-format
  421429msgid ""
   
  426434"започва с „%s“"
  427435
  428 #: ../glib/gmarkup.c:1563
   436#: glib/gmarkup.c:1563
  429437#, c-format
  430438msgid ""
   
  435443"Позволен е символът „>“"
  436444
  437 #: ../glib/gmarkup.c:1574
   445#: glib/gmarkup.c:1574
  438446#, c-format
  439447msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  440448msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  441449
  442 #: ../glib/gmarkup.c:1583
   450#: glib/gmarkup.c:1583
  443451#, c-format
  444452msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  445453msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  446454
  447 #: ../glib/gmarkup.c:1749
   455#: glib/gmarkup.c:1749
  448456msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  449457msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  450458
  451 #: ../glib/gmarkup.c:1763
   459#: glib/gmarkup.c:1763
  452460msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  453461msgstr ""
  454462"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  455463
  456 #: ../glib/gmarkup.c:1771 ../glib/gmarkup.c:1815
   464#: glib/gmarkup.c:1771 glib/gmarkup.c:1815
  457465#, c-format
  458466msgid ""
   
  463471"s“"
  464472
  465 #: ../glib/gmarkup.c:1779
   473#: glib/gmarkup.c:1779
  466474#, c-format
  467475msgid ""
   
  472480"етикета <%s/>"
  473481
  474 #: ../glib/gmarkup.c:1785
   482#: glib/gmarkup.c:1785
  475483msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  476484msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  477485
  478 #: ../glib/gmarkup.c:1790
   486#: glib/gmarkup.c:1790
  479487msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  480488msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  481489
  482 #: ../glib/gmarkup.c:1795
   490#: glib/gmarkup.c:1795
  483491msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  484492msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  485493
  486 #: ../glib/gmarkup.c:1801
   494#: glib/gmarkup.c:1801
  487495msgid ""
  488496"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  492500"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  493501
  494 #: ../glib/gmarkup.c:1808
   502#: glib/gmarkup.c:1808
  495503msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  496504msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  497505
  498 #: ../glib/gmarkup.c:1823
   506#: glib/gmarkup.c:1823
  499507#, c-format
  500508msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  501509msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  502510
  503 #: ../glib/gmarkup.c:1829
   511#: glib/gmarkup.c:1829
  504512msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  505513msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  506514
  507 #: ../glib/gshell.c:70
   515#: glib/gshell.c:70
   516#, c-format
  508517msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  509518msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  510519
  511 #: ../glib/gshell.c:160
   520#: glib/gshell.c:160
   521#, c-format
  512522msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  513523msgstr ""
  514524"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  515525
  516 #: ../glib/gshell.c:538
   526#: glib/gshell.c:538
  517527#, c-format
  518528msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  519529msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  520530
  521 #: ../glib/gshell.c:545
   531#: glib/gshell.c:545
  522532#, c-format
  523533msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  525535"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  526536
  527 #: ../glib/gshell.c:557
   537#: glib/gshell.c:557
   538#, c-format
  528539msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  529540msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  530541
  531 #: ../glib/gspawn-win32.c:273
   542#: glib/gspawn-win32.c:273
   543#, c-format
  532544msgid "Failed to read data from child process"
  533545msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  534546
  535 #: ../glib/gspawn-win32.c:288 ../glib/gspawn.c:1361
   547#: glib/gspawn-win32.c:288 glib/gspawn.c:1361
  536548#, c-format
  537549msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  538550msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  539551
  540 #: ../glib/gspawn-win32.c:326 ../glib/gspawn.c:1025
   552#: glib/gspawn-win32.c:326 glib/gspawn.c:1025
  541553#, c-format
  542554msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  543555msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  544556
  545 #: ../glib/gspawn-win32.c:352 ../glib/gspawn.c:1230
   557#: glib/gspawn-win32.c:352 glib/gspawn.c:1230
  546558#, c-format
  547559msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  548560msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  549561
  550 #: ../glib/gspawn-win32.c:358 ../glib/gspawn-win32.c:578
   562#: glib/gspawn-win32.c:358 glib/gspawn-win32.c:578
  551563#, c-format
  552564msgid "Failed to execute child process (%s)"
  553565msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  554566
  555 #: ../glib/gspawn-win32.c:468 ../glib/gspawn-win32.c:524
   567#: glib/gspawn-win32.c:468 glib/gspawn-win32.c:524
  556568#, c-format
  557569msgid "Invalid program name: %s"
  558570msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  559571
  560 #: ../glib/gspawn-win32.c:478 ../glib/gspawn-win32.c:534
  561 #: ../glib/gspawn-win32.c:777 ../glib/gspawn-win32.c:832
  562 #: ../glib/gspawn-win32.c:1367
   572#: glib/gspawn-win32.c:478 glib/gspawn-win32.c:534 glib/gspawn-win32.c:777
   573#: glib/gspawn-win32.c:832 glib/gspawn-win32.c:1367
  563574#, c-format
  564575msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  565576msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  566577
  567 #: ../glib/gspawn-win32.c:489 ../glib/gspawn-win32.c:545
  568 #: ../glib/gspawn-win32.c:791 ../glib/gspawn-win32.c:845
  569 #: ../glib/gspawn-win32.c:1400
   578#: glib/gspawn-win32.c:489 glib/gspawn-win32.c:545 glib/gspawn-win32.c:791
   579#: glib/gspawn-win32.c:845 glib/gspawn-win32.c:1400
  570580#, c-format
  571581msgid "Invalid string in environment: %s"
  572582msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  573583
  574 #: ../glib/gspawn-win32.c:773 ../glib/gspawn-win32.c:828
  575 #: ../glib/gspawn-win32.c:1348
   584#: glib/gspawn-win32.c:773 glib/gspawn-win32.c:828 glib/gspawn-win32.c:1348
  576585#, c-format
  577586msgid "Invalid working directory: %s"
  578587msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  579588
  580 #: ../glib/gspawn-win32.c:887
   589#: glib/gspawn-win32.c:887
  581590#, c-format
  582591msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  583592msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  584593
  585 #: ../glib/gspawn-win32.c:1087
   594#: glib/gspawn-win32.c:1087
   595#, c-format
  586596msgid ""
  587597"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  591601"процес"
  592602
  593 #: ../glib/gspawn.c:165
   603#: glib/gspawn.c:165
  594604#, c-format
  595605msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  596606msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  597607
  598 #: ../glib/gspawn.c:297
   608#: glib/gspawn.c:297
  599609#, c-format
  600610msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  602612"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  603613
  604 #: ../glib/gspawn.c:380
   614#: glib/gspawn.c:380
  605615#, c-format
  606616msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  607617msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  608618
  609 #: ../glib/gspawn.c:1090
   619#: glib/gspawn.c:1090
  610620#, c-format
  611621msgid "Failed to fork (%s)"
  612622msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  613623
  614 #: ../glib/gspawn.c:1240
   624#: glib/gspawn.c:1240
  615625#, c-format
  616626msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  617627msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  618628
  619 #: ../glib/gspawn.c:1250
   629#: glib/gspawn.c:1250
  620630#, c-format
  621631msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  622632msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  623633
  624 #: ../glib/gspawn.c:1259
   634#: glib/gspawn.c:1259
  625635#, c-format
  626636msgid "Failed to fork child process (%s)"
  627637msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  628638
  629 #: ../glib/gspawn.c:1267
   639#: glib/gspawn.c:1267
  630640#, c-format
  631641msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  632642msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  633643
  634 #: ../glib/gspawn.c:1289
   644#: glib/gspawn.c:1289
  635645#, c-format
  636646msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  639649"s)"
  640650
  641 #: ../glib/gutf8.c:1017
   651#: glib/gutf8.c:1017
   652#, c-format
  642653msgid "Character out of range for UTF-8"
  643654msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  644655
  645 #: ../glib/gutf8.c:1111 ../glib/gutf8.c:1120 ../glib/gutf8.c:1252
  646 #: ../glib/gutf8.c:1261 ../glib/gutf8.c:1402 ../glib/gutf8.c:1498
   656#: glib/gutf8.c:1111 glib/gutf8.c:1120 glib/gutf8.c:1252 glib/gutf8.c:1261
   657#: glib/gutf8.c:1402 glib/gutf8.c:1498
   658#, c-format
  647659msgid "Invalid sequence in conversion input"
  648660msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  649661
  650 #: ../glib/gutf8.c:1413 ../glib/gutf8.c:1509
   662#: glib/gutf8.c:1413 glib/gutf8.c:1509
   663#, c-format
  651664msgid "Character out of range for UTF-16"
  652665msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  653666
  654 #: ../glib/goption.c:495
   667#: glib/goption.c:495
  655668msgid "Usage:"
  656669msgstr "Употреба:"
  657670
  658 #: ../glib/goption.c:495
   671#: glib/goption.c:495
  659672msgid "[OPTION...]"
  660673msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  661674
  662 #: ../glib/goption.c:586
   675#: glib/goption.c:586
  663676msgid "Help Options:"
  664677msgstr "Настройки на помощта:"
  665678
  666 #: ../glib/goption.c:587
   679#: glib/goption.c:587
  667680msgid "Show help options"
  668681msgstr "Показване на настройките на помощта"
  669682
  670 #: ../glib/goption.c:592
   683#: glib/goption.c:592
  671684msgid "Show all help options"
  672685msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  673686
  674 #: ../glib/goption.c:642
   687#: glib/goption.c:642
  675688msgid "Application Options:"
  676689msgstr "Настройки на приложението:"
  677690
  678 #: ../glib/goption.c:686 ../glib/goption.c:756
   691#: glib/goption.c:686 glib/goption.c:756
  679692#, c-format
  680693msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  681694msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  682695
  683 #: ../glib/goption.c:696 ../glib/goption.c:764
   696#: glib/goption.c:696 glib/goption.c:764
  684697#, c-format
  685698msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  687700"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  688701
  689 #: ../glib/goption.c:721
   702#: glib/goption.c:721
  690703#, c-format
  691704msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  693706"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  694707
  695 #: ../glib/goption.c:729
   708#: glib/goption.c:729
  696709#, c-format
  697710msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  700713"допустими стойности"
  701714
  702 #: ../glib/goption.c:1066
   715#: glib/goption.c:1066
  703716#, c-format
  704717msgid "Error parsing option %s"
  705718msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  706719
  707 #: ../glib/goption.c:1097 ../glib/goption.c:1208
   720#: glib/goption.c:1097 glib/goption.c:1208
  708721#, c-format
  709722msgid "Missing argument for %s"
  710723msgstr "Липсва аргумент за %s"
  711724
  712 #: ../glib/goption.c:1597
   725#: glib/goption.c:1597
  713726#, c-format
  714727msgid "Unknown option %s"
  715728msgstr "Непозната опция %s"
  716729
  717 #: ../glib/gkeyfile.c:337
   730#: glib/gkeyfile.c:337
   731#, c-format
  718732msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  719733msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  720734
  721 #: ../glib/gkeyfile.c:372
   735#: glib/gkeyfile.c:372
   736#, c-format
  722737msgid "Not a regular file"
  723738msgstr "Не е обикновен файл"
  724739
  725 #: ../glib/gkeyfile.c:380
   740#: glib/gkeyfile.c:380
   741#, c-format
  726742msgid "File is empty"
  727743msgstr "Файлът е празен"
  728744
  729 #: ../glib/gkeyfile.c:695
   745#: glib/gkeyfile.c:696
  730746#, c-format
  731747msgid ""
   
  735751"група, нито коментар"
  736752
  737 #: ../glib/gkeyfile.c:763
   753#: glib/gkeyfile.c:767
   754#, c-format
  738755msgid "Key file does not start with a group"
  739756msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  740757
  741 #: ../glib/gkeyfile.c:806
   758#: glib/gkeyfile.c:811
  742759#, c-format
  743760msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  744761msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  745762
  746 #: ../glib/gkeyfile.c:1013 ../glib/gkeyfile.c:1172 ../glib/gkeyfile.c:2385
  747 #: ../glib/gkeyfile.c:2450 ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704
  748 #: ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:3033 ../glib/gkeyfile.c:3090
   763#: glib/gkeyfile.c:1020 glib/gkeyfile.c:1179 glib/gkeyfile.c:2398
   764#: glib/gkeyfile.c:2463 glib/gkeyfile.c:2582 glib/gkeyfile.c:2717
   765#: glib/gkeyfile.c:2870 glib/gkeyfile.c:3046 glib/gkeyfile.c:3103
  749766#, c-format
  750767msgid "Key file does not have group '%s'"
  751768msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  752769
  753 #: ../glib/gkeyfile.c:1184
   770#: glib/gkeyfile.c:1191
  754771#, c-format
  755772msgid "Key file does not have key '%s'"
  756773msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  757774
  758 #: ../glib/gkeyfile.c:1285 ../glib/gkeyfile.c:1394
   775#: glib/gkeyfile.c:1293 glib/gkeyfile.c:1405
  759776#, c-format
  760777msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  761778msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  762779
  763 #: ../glib/gkeyfile.c:1303 ../glib/gkeyfile.c:1412 ../glib/gkeyfile.c:1784
   780#: glib/gkeyfile.c:1313 glib/gkeyfile.c:1425 glib/gkeyfile.c:1797
  764781#, c-format
  765782msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  768785"анализирана."
  769786
  770 #: ../glib/gkeyfile.c:2000 ../glib/gkeyfile.c:2213
   787#: glib/gkeyfile.c:2013 glib/gkeyfile.c:2226
  771788#, c-format
  772789msgid ""
   
  777794"бъде анализирана."
  778795
  779 #: ../glib/gkeyfile.c:2400 ../glib/gkeyfile.c:2584 ../glib/gkeyfile.c:3101
   796#: glib/gkeyfile.c:2413 glib/gkeyfile.c:2597 glib/gkeyfile.c:3114
  780797#, c-format
  781798msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  782799msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  783800
  784 #: ../glib/gkeyfile.c:3274
   801#: glib/gkeyfile.c:3287
   802#, c-format
  785803msgid "Key file contains escape character at end of line"
  786804msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  787805
  788 #: ../glib/gkeyfile.c:3296
   806#: glib/gkeyfile.c:3309
  789807#, c-format
  790808msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  791809msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  792810
  793 #: ../glib/gkeyfile.c:3437
   811#: glib/gkeyfile.c:3451
  794812#, c-format
  795813msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  796814msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  797815
  798 #: ../glib/gkeyfile.c:3447
   816#: glib/gkeyfile.c:3465
  799817#, c-format
  800818msgid "Integer value '%s' out of range"
  801819msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  802820
  803 #: ../glib/gkeyfile.c:3475
   821#: glib/gkeyfile.c:3498
  804822#, c-format
  805823msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  807825"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  808826
  809 #: ../glib/gkeyfile.c:3495
   827#: glib/gkeyfile.c:3525
  810828#, c-format
  811829msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • gnome-2-16/developer-libs/gtk+-properties.gtk-2-10.bg.po

  r792 r798  
  1111"Project-Id-Version: Gtk+-properties HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-08-19 22:58+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-09-04 23:51-0400\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2006-08-19 16:14+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:86
   22#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:86
  2323msgid "Number of Channels"
  2424msgstr "Брой канали"
  2525
  26 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:87
   26#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:87
  2727msgid "The number of samples per pixel"
  2828msgstr "Броят отчети за пиксел"
  2929
  30 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:96
   30#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:96
  3131msgid "Colorspace"
  3232msgstr "Цветово пространство"
  3333
  34 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:97
   34#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:97
  3535msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
  3636msgstr "Цветовото пространство, от което са отчетите"
  3737
  38 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:105
   38#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:105
  3939msgid "Has Alpha"
  4040msgstr "Има алфа канал"
  4141
  42 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:106
   42#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:106
  4343msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
  4444msgstr "Дали буферът с пиксели има алфа канал"
  4545
  46 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
   46#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
  4747msgid "Bits per Sample"
  4848msgstr "Битове за отчет"
  4949
  50 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
   50#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
  5151msgid "The number of bits per sample"
  5252msgstr "Броят битове за отчет"
  5353
  54 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129 ../gtk/gtklayout.c:618
  55 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
   54#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129 gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
  5655msgid "Width"
  5756msgstr "Широчина"
  5857
  59 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
   58#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
  6059msgid "The number of columns of the pixbuf"
  6160msgstr "Броят колони в буфера с пиксели"
  6261
  63 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:139 ../gtk/gtklayout.c:627
   62#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:139 gtk/gtklayout.c:627
  6463msgid "Height"
  6564msgstr "Височина"
  6665
  67 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:140
   66#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:140
  6867msgid "The number of rows of the pixbuf"
  6968msgstr "Броят редове в буфера с пиксели"
  7069
  71 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156
   70#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156
  7271msgid "Rowstride"
  7372msgstr "Дължина на ред"
  7473
  75 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
   74#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
  7675msgid ""
  7776"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
  7877msgstr "Броят байтове между началото на ред и началото на следващия"
  7978
  80 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
   79#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:166
  8180msgid "Pixels"
  8281msgstr "Пиксели"
  8382
  84 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
   83#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167
  8584msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
  8685msgstr "Указател към данните с пиксели на буфера с пиксели"
  8786
  88 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:103
   87#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
  8988msgid "Default Display"
  9089msgstr "Дисплей по подразбиране"
  9190
  92 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:104
   91#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
  9392msgid "The default display for GDK"
  9493msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
  9594
  96 #: ../gdk/gdkpango.c:546 ../gtk/gtkinvisible.c:86 ../gtk/gtkwindow.c:530
   95#: gdk/gdkpango.c:546 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkwindow.c:530
  9796msgid "Screen"
  9897msgstr "Екран"
  9998
  100 #: ../gdk/gdkpango.c:547
   99#: gdk/gdkpango.c:547
  101100msgid "the GdkScreen for the renderer"
  102101msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
  103102
  104 #: ../gdk/gdkscreen.c:74
   103#: gdk/gdkscreen.c:74
  105104msgid "Font options"
  106105msgstr "Настройки на шрифт"
  107106
  108 #: ../gdk/gdkscreen.c:75
   107#: gdk/gdkscreen.c:75
  109108msgid "The default font options for the screen"
  110109msgstr "Подразбиращите се настройки на шрифт"
  111110
  112 #: ../gdk/gdkscreen.c:82
   111#: gdk/gdkscreen.c:82
  113112msgid "Font resolution"
  114113msgstr "Разделителна способност за шрифт"
  115114
  116 #: ../gdk/gdkscreen.c:83
   115#: gdk/gdkscreen.c:83
  117116msgid "The resolution for fonts on the screen"
  118117msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
  119118
  120 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
   119#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
  121120msgid "Program name"
  122121msgstr "Име на програмата"
  123122
  124 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
   123#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
  125124msgid ""
  126125"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  130129"g_get_application_name()"
  131130
  132 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
   131#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
  133132msgid "Program version"
  134133msgstr "Версия на програмата"
  135134
  136 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
   135#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
  137136msgid "The version of the program"
  138137msgstr "Версията на програмата"
  139138
  140 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
   139#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
  141140msgid "Copyright string"
  142141msgstr "Авторски права"
  143142
  144 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
   143#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
  145144msgid "Copyright information for the program"
  146145msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  147146
  148 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
   147#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
  149148msgid "Comments string"
  150149msgstr "Коментар"
  151150
  152 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
   151#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
  153152msgid "Comments about the program"
  154153msgstr "Коментари за програмата"
  155154
  156 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
   155#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
  157156msgid "Website URL"
  158157msgstr "Адрес на уеб сайт"
  159158
  160 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
   159#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
  161160msgid "The URL for the link to the website of the program"
  162161msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
  163162
  164 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
   163#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
  165164msgid "Website label"
  166165msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  167166
  168 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
   167#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
  169168msgid ""
  170169"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
   
  174173"подразбиране е адресът-УРЛ"
  175174
  176 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
   175#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
  177176msgid "Authors"
  178177msgstr "Автори"
  179178
  180 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
   179#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
  181180msgid "List of authors of the program"
  182181msgstr "Списък на авторите на програмата"
  183182
  184 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
   183#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
  185184msgid "Documenters"
  186185msgstr "Документатори"
  187186
  188 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
   187#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
  189188msgid "List of people documenting the program"
  190189msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  191190
  192 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
   191#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
  193192msgid "Artists"
  194193msgstr "Дизайнери"
  195194
  196 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
   195#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
  197196msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  198197msgstr ""
   
  200199"програмата"
  201200
  202 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
   201#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
  203202msgid "Translator credits"
  204203msgstr "Преводачи"
  205204
  206 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
   205#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
  207206msgid ""
  208207"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  209208msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  210209
  211 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
   210#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
  212211msgid "Logo"
  213212msgstr "Лого"
  214213
  215 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
   214#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
  216215msgid ""
  217216"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
   
  221220"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  222221
  223 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
   222#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
  224223msgid "Logo Icon Name"
  225224msgstr "Име на иконата за логото"
  226225
  227 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
   226#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
  228227msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  229228msgstr ""
   
  231230"„Относно“."
  232231
  233 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
   232#: gtk/gtkaboutdialog.c:421
  234233msgid "Wrap license"
  235234msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  236235
  237 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
   236#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
  238237msgid "Whether to wrap the license text."
  239238msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
  240239
  241 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:111
   240#: gtk/gtkaccellabel.c:111
  242241msgid "Accelerator Closure"
  243242msgstr "Заграждение за ускорение"
  244243
  245 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:112
   244#: gtk/gtkaccellabel.c:112
  246245msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
  247246msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
  248247
  249 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:118
   248#: gtk/gtkaccellabel.c:118
  250249msgid "Accelerator Widget"
  251250msgstr "Мнемоника за графични обекти"
  252251
  253 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:119
   252#: gtk/gtkaccellabel.c:119
  254253msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
  255254msgstr "Графични обекти за наблюдение за промени на мнемоничните ускорители"
  256255
  257 #: ../gtk/gtkaction.c:191 ../gtk/gtkactiongroup.c:137 ../gtk/gtkprinter.c:119
   256#: gtk/gtkaction.c:191 gtk/gtkactiongroup.c:137 gtk/gtkprinter.c:119
  258257msgid "Name"
  259258msgstr "Име"
  260259
  261 #: ../gtk/gtkaction.c:192
   260#: gtk/gtkaction.c:192
  262261msgid "A unique name for the action."
  263262msgstr "Уникално име за действието."
  264263
  265 #: ../gtk/gtkaction.c:199 ../gtk/gtkbutton.c:199 ../gtk/gtkexpander.c:185
  266 #: ../gtk/gtkframe.c:95 ../gtk/gtklabel.c:294 ../gtk/gtktoolbutton.c:180
   264#: gtk/gtkaction.c:199 gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:185
   265#: gtk/gtkframe.c:95 gtk/gtklabel.c:294 gtk/gtktoolbutton.c:180
  267266msgid "Label"
  268267msgstr "Етикет"
  269268
  270 #: ../gtk/gtkaction.c:200
   269#: gtk/gtkaction.c:200
  271270msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
  272271msgstr ""
  273272"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
  274273
  275 #: ../gtk/gtkaction.c:207
   274#: gtk/gtkaction.c:207
  276275msgid "Short label"
  277276msgstr "Кратък етикет"
  278277
  279 #: ../gtk/gtkaction.c:208
   278#: gtk/gtkaction.c:208
  280279msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
  281280msgstr ""
  282281"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
  283282
  284 #: ../gtk/gtkaction.c:214
   283#: gtk/gtkaction.c:214
  285284msgid "Tooltip"
  286285msgstr "Подсказка"
  287286
  288 #: ../gtk/gtkaction.c:215
   287#: gtk/gtkaction.c:215
  289288msgid "A tooltip for this action."
  290289msgstr "Подсказка за това действие."
  291290
  292 #: ../gtk/gtkaction.c:221
   291#: gtk/gtkaction.c:221
  293292msgid "Stock Icon"
  294293msgstr "Стандартна икона"
  295294
  296 #: ../gtk/gtkaction.c:222
   295#: gtk/gtkaction.c:222
  297296msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
  298297msgstr ""
   
  300299"представят това действие."
  301300
  302 #: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
  303 #: ../gtk/gtkimage.c:229 ../gtk/gtkprinter.c:168 ../gtk/gtkstatusicon.c:170
  304 #: ../gtk/gtkwindow.c:522
   301#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:229
   302#: gtk/gtkprinter.c:168 gtk/gtkstatusicon.c:170 gtk/gtkwindow.c:522
  305303msgid "Icon Name"
  306304msgstr "Име на икона"
  307305
  308 #: ../gtk/gtkaction.c:240 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173
  309 #: ../gtk/gtkimage.c:230 ../gtk/gtkstatusicon.c:171
   306#: gtk/gtkaction.c:240 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173 gtk/gtkimage.c:230
   307#: gtk/gtkstatusicon.c:171
  310308msgid "The name of the icon from the icon theme"
  311309msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
  312310
  313 #: ../gtk/gtkaction.c:246 ../gtk/gtktoolitem.c:130
   311#: gtk/gtkaction.c:246 gtk/gtktoolitem.c:130
  314312msgid "Visible when horizontal"
  315313msgstr "Видим хоризонтално"
  316314
  317 #: ../gtk/gtkaction.c:247 ../gtk/gtktoolitem.c:131
   315#: gtk/gtkaction.c:247 gtk/gtktoolitem.c:131
  318316msgid ""
  319317"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
   
  323321"хоризонтално ориентирана."
  324322
  325 #: ../gtk/gtkaction.c:262
   323#: gtk/gtkaction.c:262
  326324msgid "Visible when overflown"
  327325msgstr "Видим при преливане"
  328326
  329 #: ../gtk/gtkaction.c:263
   327#: gtk/gtkaction.c:263
  330328msgid ""
  331329"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
   
  335333"преливане."
  336334
  337 #: ../gtk/gtkaction.c:270 ../gtk/gtktoolitem.c:137
   335#: gtk/gtkaction.c:270 gtk/gtktoolitem.c:137
  338336msgid "Visible when vertical"
  339337msgstr "Видим вертикално"
  340338
  341 #: ../gtk/gtkaction.c:271 ../gtk/gtktoolitem.c:138
   339#: gtk/gtkaction.c:271 gtk/gtktoolitem.c:138
  342340msgid ""
  343341"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
   
  347345"ориентирана."
  348346
  349 #: ../gtk/gtkaction.c:278 ../gtk/gtktoolitem.c:144
   347#: gtk/gtkaction.c:278 gtk/gtktoolitem.c:144
  350348msgid "Is important"
  351349msgstr "Е важно"
  352350
  353 #: ../gtk/gtkaction.c:279
   351#: gtk/gtkaction.c:279
  354352msgid ""
  355353"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
   
  359357"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
  360358
  361 #: ../gtk/gtkaction.c:287
   359#: gtk/gtkaction.c:287
  362360msgid "Hide if empty"
  363361msgstr "Скриване, ако е празно"
  364362
  365 #: ../gtk/gtkaction.c:288
   363#: gtk/gtkaction.c:288
  366364msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
  367365msgstr "Ако е TRUE, празните представяния на това действие са скрити."
  368366
  369 #: ../gtk/gtkaction.c:294 ../gtk/gtkactiongroup.c:144
  370 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193 ../gtk/gtkwidget.c:458
   367#: gtk/gtkaction.c:294 gtk/gtkactiongroup.c:144 gtk/gtkcellrenderer.c:193
   368#: gtk/gtkwidget.c:458
  371369msgid "Sensitive"
  372370msgstr "Чувствителен"
  373371
  374 #: ../gtk/gtkaction.c:295
   372#: gtk/gtkaction.c:295
  375373msgid "Whether the action is enabled."
  376374msgstr "Дали действието е включено."
  377375
  378 #: ../gtk/gtkaction.c:301 ../gtk/gtkactiongroup.c:151
  379 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:205 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:185
  380 #: ../gtk/gtkwidget.c:451
   376#: gtk/gtkaction.c:301 gtk/gtkactiongroup.c:151 gtk/gtkstatusicon.c:205
   377#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:185 gtk/gtkwidget.c:451
  381378msgid "Visible"
  382379msgstr "Видимо"
  383380
  384 #: ../gtk/gtkaction.c:302
   381#: gtk/gtkaction.c:302
  385382msgid "Whether the action is visible."
  386383msgstr "Дали действието е видимо."
  387384
  388 #: ../gtk/gtkaction.c:308
   385#: gtk/gtkaction.c:308
  389386msgid "Action Group"
  390387msgstr "Група на действия"
  391388
  392 #: ../gtk/gtkaction.c:309
   389#: gtk/gtkaction.c:309
  393390msgid ""
  394391"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
   
  398395"вътрешно ползване)."
  399396
  400 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:138
   397#: gtk/gtkactiongroup.c:138
  401398msgid "A name for the action group."
  402399msgstr "Име на групата за действия."
  403400
  404 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:145
   401#: gtk/gtkactiongroup.c:145
  405402msgid "Whether the action group is enabled."
  406403msgstr "Дали групата действия е включена."
  407404
  408 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:152
   405#: gtk/gtkactiongroup.c:152
  409406msgid "Whether the action group is visible."
  410407msgstr "Дали групата за действия е видима."
  411408
  412 #: ../gtk/gtkadjustment.c:86 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
  413 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:265
   409#: gtk/gtkadjustment.c:86 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
   410#: gtk/gtkspinbutton.c:265
  414411msgid "Value"
  415412msgstr "Стойност"
  416413
  417 #: ../gtk/gtkadjustment.c:87
   414#: gtk/gtkadjustment.c:87
  418415msgid "The value of the adjustment"
  419416msgstr "Стойност на изменението"
  420417
  421 #: ../gtk/gtkadjustment.c:103
   418#: gtk/gtkadjustment.c:103
  422419msgid "Minimum Value"
  423420msgstr "Минимална стойност"
  424421
  425 #: ../gtk/gtkadjustment.c:104
   422#: gtk/gtkadjustment.c:104
  426423msgid "The minimum value of the adjustment"
  427424msgstr "Минималната стойност на изменението"
  428425
  429 #: ../gtk/gtkadjustment.c:123
   426#: gtk/gtkadjustment.c:123
  430427msgid "Maximum Value"
  431428msgstr "Максимална стойност"
  432429
  433 #: ../gtk/gtkadjustment.c:124
   430#: gtk/gtkadjustment.c:124
  434431msgid "The maximum value of the adjustment"
  435432msgstr "Максималната стойност на изменението"
  436433
  437 #: ../gtk/gtkadjustment.c:140
   434#: gtk/gtkadjustment.c:140
  438435msgid "Step Increment"
  439436msgstr "Стъпка на изменение"
  440437
  441 #: ../gtk/gtkadjustment.c:141
   438#: gtk/gtkadjustment.c:141
  442439msgid "The step increment of the adjustment"
  443440msgstr "Стъпката на изменение"
  444441
  445 #: ../gtk/gtkadjustment.c:157
   442#: gtk/gtkadjustment.c:157
  446443msgid "Page Increment"
  447444msgstr "Страница на изменение"
  448445
  449 #: ../gtk/gtkadjustment.c:158
   446#: gtk/gtkadjustment.c:158
  450447msgid "The page increment of the adjustment"
  451448msgstr "Стъпката-страница на изменението"
  452449
  453 #: ../gtk/gtkadjustment.c:177
   450#: gtk/gtkadjustment.c:177
  454451msgid "Page Size"
  455452msgstr "Размер на страницата"
  456453
  457 #: ../gtk/gtkadjustment.c:178
   454#: gtk/gtkadjustment.c:178
  458455msgid "The page size of the adjustment"
  459456msgstr "Размерът на страницата на изменението"
  460457
  461 #: ../gtk/gtkalignment.c:92
   458#: gtk/gtkalignment.c:92
  462459msgid "Horizontal alignment"
  463460msgstr "Хоризонтално подравняване"
  464461
  465 #: ../gtk/gtkalignment.c:93 ../gtk/gtkbutton.c:250
   462#: gtk/gtkalignment.c:93 gtk/gtkbutton.c:250
  466463msgid ""
  467464"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  471468"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
  472469
  473 #: ../gtk/gtkalignment.c:102
   470#: gtk/gtkalignment.c:102
  474471msgid "Vertical alignment"
  475472msgstr "Вертикално подравняване"
  476473
  477 #: ../gtk/gtkalignment.c:103 ../gtk/gtkbutton.c:269
   474#: gtk/gtkalignment.c:103 gtk/gtkbutton.c:269
  478475msgid ""
  479476"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  483480"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
  484481
  485 #: ../gtk/gtkalignment.c:111
   482#: gtk/gtkalignment.c:111
  486483msgid "Horizontal scale"
  487484msgstr "Хоризонтално мащабиране"
  488485
  489 #: ../gtk/gtkalignment.c:112
   486#: gtk/gtkalignment.c:112
  490487msgid ""
  491488"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
   
  496493"означава всичко"
  497494
  498 #: ../gtk/gtkalignment.c:120
   495#: gtk/gtkalignment.c:120
  499496msgid "Vertical scale"
  500497msgstr "Вертикално мащабиране"
  501498
  502 #: ../gtk/gtkalignment.c:121
   499#: gtk/gtkalignment.c:121
  503500msgid ""
  504501"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
   
  509506"означава всичко"
  510507
  511 #: ../gtk/gtkalignment.c:138
   508#: gtk/gtkalignment.c:138
  512509msgid "Top Padding"
  513510msgstr "Горна обшивка"
  514511
  515 #: ../gtk/gtkalignment.c:139
   512#: gtk/gtkalignment.c:139
  516513msgid "The padding to insert at the top of the widget."
  517514msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отгоре на графичния обект."
  518515
  519 #: ../gtk/gtkalignment.c:155
   516#: gtk/gtkalignment.c:155
  520517msgid "Bottom Padding"
  521518msgstr "Долна обшивка"
  522519
  523 #: ../gtk/gtkalignment.c:156
   520#: gtk/gtkalignment.c:156
  524521msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
  525522msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдолу на графичния обект."
  526523
  527 #: ../gtk/gtkalignment.c:172
   524#: gtk/gtkalignment.c:172
  528525msgid "Left Padding"
  529526msgstr "Лява обшивка"
  530527
  531 #: ../gtk/gtkalignment.c:173
   528#: gtk/gtkalignment.c:173
  532529msgid "The padding to insert at the left of the widget."
  533530msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отляво на графичния обект."
  534531
  535 #: ../gtk/gtkalignment.c:189
   532#: gtk/gtkalignment.c:189
  536533msgid "Right Padding"
  537534msgstr "Дясна обшивка"
  538535
  539 #: ../gtk/gtkalignment.c:190
   536#: gtk/gtkalignment.c:190
  540537msgid "The padding to insert at the right of the widget."
  541538msgstr "Обшивното разстояние, което да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  542539
  543 #: ../gtk/gtkarrow.c:76
   540#: gtk/gtkarrow.c:76
  544541msgid "Arrow direction"
  545542msgstr "Направление на стрелка"
  546543
  547 #: ../gtk/gtkarrow.c:77
   544#: gtk/gtkarrow.c:77
  548545msgid "The direction the arrow should point"
  549546msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
  550547
  551 #: ../gtk/gtkarrow.c:84
   548#: gtk/gtkarrow.c:84
  552549msgid "Arrow shadow"
  553550msgstr "Сянка на стрелката"
  554551
  555 #: ../gtk/gtkarrow.c:85
   552#: gtk/gtkarrow.c:85
  556553msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
  557554msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  558555
  559 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:79
   556#: gtk/gtkaspectframe.c:79
  560557msgid "Horizontal Alignment"
  561558msgstr "Хоризонтално подравняване"
  562559
  563 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:80
   560#: gtk/gtkaspectframe.c:80
  564561msgid "X alignment of the child"
  565562msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
  566563
  567 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:86
   564#: gtk/gtkaspectframe.c:86
  568565msgid "Vertical Alignment"
  569566msgstr "Вертикално подравняване"
  570567
  571 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:87
   568#: gtk/gtkaspectframe.c:87
  572569msgid "Y alignment of the child"
  573570msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по У"
  574571
  575 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:93
   572#: gtk/gtkaspectframe.c:93
  576573msgid "Ratio"
  577574msgstr "Пропорция"
  578575
  579 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:94
   576#: gtk/gtkaspectframe.c:94
  580577msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
  581578msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е FALSE"
  582579
  583 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:100
   580#: gtk/gtkaspectframe.c:100
  584581msgid "Obey child"
  585582msgstr "Дъщерна пропорция"
  586583
  587 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:101
   584#: gtk/gtkaspectframe.c:101
  588585msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
  589586msgstr ""
   
  591588"елемент на рамката"
  592589
  593 #: ../gtk/gtkbbox.c:92
   590#: gtk/gtkbbox.c:92
  594591msgid "Minimum child width"
  595592msgstr "Минимална широчина на дъщерен елемент"
  596593
  597 #: ../gtk/gtkbbox.c:93
   594#: gtk/gtkbbox.c:93
  598595msgid "Minimum width of buttons inside the box"
  599596msgstr "Минимална широчина на бутони вътре в кутията"
  600597
  601 #: ../gtk/gtkbbox.c:101
   598#: gtk/gtkbbox.c:101
  602599msgid "Minimum child height"
  603600msgstr "Минимална височина на дъщерен елемент"
  604601
  605 #: ../gtk/gtkbbox.c:102
   602#: gtk/gtkbbox.c:102
  606603msgid "Minimum height of buttons inside the box"
  607604msgstr "Минимална височина на бутони вътре в кутията"
  608605
  609 #: ../gtk/gtkbbox.c:110
   606#: gtk/gtkbbox.c:110
  610607msgid "Child internal width padding"
  611608msgstr "Вътрешно запълване по широчина"
  612609
  613 #: ../gtk/gtkbbox.c:111
   610#: gtk/gtkbbox.c:111
  614611msgid "Amount to increase child's size on either side"
  615612msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отляво и отдясно"
  616613
  617 #: ../gtk/gtkbbox.c:119
   614#: gtk/gtkbbox.c:119
  618615msgid "Child internal height padding"
  619616msgstr "Вътрешно запълване по височина"
  620617
  621 #: ../gtk/gtkbbox.c:120
   618#: gtk/gtkbbox.c:120
  622619msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
  623620msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отгоре и отдолу"
  624621
  625 #: ../gtk/gtkbbox.c:128
   622#: gtk/gtkbbox.c:128
  626623msgid "Layout style"
  627624msgstr "Стил на подредба"
  628625
  629 #: ../gtk/gtkbbox.c:129
   626#: gtk/gtkbbox.c:129
  630627msgid ""
  631628"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
   
  635632"подразбиране, разтегнат по края, от начало от края"
  636633
  637 #: ../gtk/gtkbbox.c:137
   634#: gtk/gtkbbox.c:137
  638635msgid "Secondary"
  639636msgstr "Вторична група"
  640637
  641 #: ../gtk/gtkbbox.c:138
   638#: gtk/gtkbbox.c:138
  642639msgid ""
  643640"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
   
  647644"елементи, напр. за бутони за помощ."
  648645
  649 #: ../gtk/gtkbox.c:98 ../gtk/gtkexpander.c:209 ../gtk/gtkiconview.c:633
  650 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:210
   646#: gtk/gtkbox.c:98 gtk/gtkexpander.c:209 gtk/gtkiconview.c:633
   647#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:210
  651648msgid "Spacing"
  652649msgstr "Разредка"
  653650
  654 #: ../gtk/gtkbox.c:99
   651#: gtk/gtkbox.c:99
  655652msgid "The amount of space between children"
  656653msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  657654
  658 #: ../gtk/gtkbox.c:108 ../gtk/gtknotebook.c:596 ../gtk/gtktable.c:165
  659 #: ../gtk/gtktoolbar.c:572
   655#: gtk/gtkbox.c:108 gtk/gtknotebook.c:596 gtk/gtktable.c:165
   656#: gtk/gtktoolbar.c:572
  660657msgid "Homogeneous"
  661658msgstr "Еднакво големи"
  662659
  663 #: ../gtk/gtkbox.c:109
   660#: gtk/gtkbox.c:109
  664661msgid "Whether the children should all be the same size"
  665662msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  666663
  667 #: ../gtk/gtkbox.c:116 ../gtk/gtkpreview.c:105 ../gtk/gtktoolbar.c:564
  668 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
   664#: gtk/gtkbox.c:116 gtk/gtkpreview.c:105 gtk/gtktoolbar.c:564
   665#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
  669666msgid "Expand"
  670667msgstr "Разширяване"
  671668
  672 #: ../gtk/gtkbox.c:117
   669#: gtk/gtkbox.c:117
  673670msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
  674671msgstr ""
   
  676673"контейнерът нараства"
  677674
  678 #: ../gtk/gtkbox.c:123
   675#: gtk/gtkbox.c:123
  679676msgid "Fill"
  680677msgstr "Запълване"
  681678
  682 #: ../gtk/gtkbox.c:124
   679#: gtk/gtkbox.c:124
  683680msgid ""
  684681"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
   
  688685"елемента или да се остави като разстояние"
  689686
  690 #: ../gtk/gtkbox.c:130
   687#: gtk/gtkbox.c:130
  691688msgid "Padding"
  692689msgstr "Обшивка"
  693690
  694 #: ../gtk/gtkbox.c:131
   691#: gtk/gtkbox.c:131
  695692msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
  696693msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
  697694
  698 #: ../gtk/gtkbox.c:137
   695#: gtk/gtkbox.c:137
  699696msgid "Pack type"
  700697msgstr "Тип пакетиране"
  701698
  702 #: ../gtk/gtkbox.c:138 ../gtk/gtknotebook.c:649
   699#: gtk/gtkbox.c:138 gtk/gtknotebook.c:649
  703700msgid ""
  704701"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
   
  708705"началото или края на контейнера"
  709706
  710 #: ../gtk/gtkbox.c:144 ../gtk/gtknotebook.c:627 ../gtk/gtkpaned.c:216
  711 #: ../gtk/gtkruler.c:110
   707#: gtk/gtkbox.c:144 gtk/gtknotebook.c:627 gtk/gtkpaned.c:216
   708#: gtk/gtkruler.c:110
  712709msgid "Position"
  713710msgstr "Позиция"
  714711
  715 #: ../gtk/gtkbox.c:145 ../gtk/gtknotebook.c:628
   712#: gtk/gtkbox.c:145 gtk/gtknotebook.c:628
  716713msgid "The index of the child in the parent"
  717714msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
  718715
  719 #: ../gtk/gtkbutton.c:200
   716#: gtk/gtkbutton.c:200
  720717msgid ""
  721718"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  724721"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  725722
  726 #: ../gtk/gtkbutton.c:207 ../gtk/gtkexpander.c:193 ../gtk/gtklabel.c:315
  727 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:187
   723#: gtk/gtkbutton.c:207 gtk/gtkexpander.c:193 gtk/gtklabel.c:315
   724#: gtk/gtktoolbutton.c:187
  728725msgid "Use underline"
  729726msgstr "Използване на „_“"
  730727
  731 #: ../gtk/gtkbutton.c:208 ../gtk/gtkexpander.c:194 ../gtk/gtklabel.c:316
   728#: gtk/gtkbutton.c:208 gtk/gtkexpander.c:194 gtk/gtklabel.c:316
  732729msgid ""
  733730"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
   
  737734"използван за мнемонична комбинация с клавиши"
  738735
  739 #: ../gtk/gtkbutton.c:215
   736#: gtk/gtkbutton.c:215
  740737msgid "Use stock"
  741738msgstr "Използване на вграден"
  742739
  743 #: ../gtk/gtkbutton.c:216
   740#: gtk/gtkbutton.c:216
  744741msgid ""
  745742"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  748745"показваният"
  749746
  750 #: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:647
  751 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
   747#: gtk/gtkbutton.c:223 gtk/gtkcombobox.c:647 gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
  752748msgid "Focus on click"
  753749msgstr "Фокусиране при натискане"
  754750
  755 #: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:373
   751#: gtk/gtkbutton.c:224 gtk/gtkfilechooserbutton.c:373
  756752msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  757753msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  758754
  759 #: ../gtk/gtkbutton.c:231
   755#: gtk/gtkbutton.c:231
  760756msgid "Border relief"
  761757msgstr "Релеф на границите"
  762758
  763 #: ../gtk/gtkbutton.c:232
   759#: gtk/gtkbutton.c:232
  764760msgid "The border relief style"
  765761msgstr "Стилът на релефа на границите"
  766762
  767 #: ../gtk/gtkbutton.c:249
   763#: gtk/gtkbutton.c:249
  768764msgid "Horizontal alignment for child"
  769765msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  770766
  771 #: ../gtk/gtkbutton.c:268
   767#: gtk/gtkbutton.c:268
  772768msgid "Vertical alignment for child"
  773769msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  774770
  775 #: ../gtk/gtkbutton.c:285 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:101
   771#: gtk/gtkbutton.c:285 gtk/gtkimagemenuitem.c:101
  776772msgid "Image widget"
  777773msgstr "Графичен обект за изображение"
  778774
  779 #: ../gtk/gtkbutton.c:286
   775#: gtk/gtkbutton.c:286
  780776msgid "Child widget to appear next to the button text"
  781777msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  782778
  783 #: ../gtk/gtkbutton.c:300
   779#: gtk/gtkbutton.c:300
  784780msgid "Image position"
  785781msgstr "Позиция на изображението"
  786782
  787 #: ../gtk/gtkbutton.c:301
   783#: gtk/gtkbutton.c:301
  788784msgid "The position of the image relative to the text"
  789785msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
  790786
  791 #: ../gtk/gtkbutton.c:410
   787#: gtk/gtkbutton.c:410
  792788msgid "Default Spacing"
  793789msgstr "Пространство по подразбиране"
  794790
  795 #: ../gtk/gtkbutton.c:411
   791#: gtk/gtkbutton.c:411
  796792msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
  797793msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните CAN_DEFAULT "
  798794
  799 #: ../gtk/gtkbutton.c:417
   795#: gtk/gtkbutton.c:417
  800796msgid "Default Outside Spacing"
  801797msgstr "Външно пространство по подразбиране"
  802798
  803 #: ../gtk/gtkbutton.c:418
   799#: gtk/gtkbutton.c:418
  804800msgid ""
  805801"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
   
  809805"се показва извън границите"
  810806
  811 #: ../gtk/gtkbutton.c:423
   807#: gtk/gtkbutton.c:423
  812808msgid "Child X Displacement"
  813809msgstr "Отместване по X на обект"
  814810
  815 #: ../gtk/gtkbutton.c:424
   811#: gtk/gtkbutton.c:424
  816812msgid ""
  817813"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  820816"натиснат"
  821817
  822 #: ../gtk/gtkbutton.c:431
   818#: gtk/gtkbutton.c:431
  823819msgid "Child Y Displacement"
  824820msgstr "Отместване по Y на обект"
  825821
  826 #: ../gtk/gtkbutton.c:432
   822#: gtk/gtkbutton.c:432
  827823msgid ""
  828824"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  831827"натиснат"
  832828
  833 #: ../gtk/gtkbutton.c:448
   829#: gtk/gtkbutton.c:448
  834830msgid "Displace focus"
  835831msgstr "Изместване на фокус"
  836832
  837 #: ../gtk/gtkbutton.c:449
   833#: gtk/gtkbutton.c:449
  838834msgid ""
  839835"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  843839"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  844840
  845 #: ../gtk/gtkbutton.c:462 ../gtk/gtkentry.c:514 ../gtk/gtkentry.c:857
   841#: gtk/gtkbutton.c:462 gtk/gtkentry.c:514 gtk/gtkentry.c:857
  846842msgid "Inner Border"
  847843msgstr "Вътрешна граница"
  848844
  849 #: ../gtk/gtkbutton.c:463
   845#: gtk/gtkbutton.c:463
  850846msgid "Border between button edges and child."
  851847msgstr "Граница между границата на бутона и дъщерния елемент."
  852848
  853 #: ../gtk/gtkbutton.c:476
   849#: gtk/gtkbutton.c:476
  854850msgid "Image spacing"
  855851msgstr "Отстояние между изображенията"
  856852
  857 #: ../gtk/gtkbutton.c:477
   853#: gtk/gtkbutton.c:477
  858854msgid "Spacing in pixels between the image and label"
  859855msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
  860856
  861 #: ../gtk/gtkbutton.c:485
   857#: gtk/gtkbutton.c:485
  862858msgid "Show button images"
  863859msgstr "Показване образите на бутоните"
  864860
  865 #: ../gtk/gtkbutton.c:486
   861#: gtk/gtkbutton.c:486
  866862msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
  867863msgstr "Дали вградените икони да се показват в бутоните"
  868864
  869 #: ../gtk/gtkcalendar.c:419
   865#: gtk/gtkcalendar.c:419
  870866msgid "Year"
  871867msgstr "Година"
  872868
  873 #: ../gtk/gtkcalendar.c:420
   869#: gtk/gtkcalendar.c:420
  874870msgid "The selected year"
  875871msgstr "Избраната година"
  876872
  877 #: ../gtk/gtkcalendar.c:426
   873#: gtk/gtkcalendar.c:426
  878874msgid "Month"
  879875msgstr "Месец"
  880876
  881 #: ../gtk/gtkcalendar.c:427
   877#: gtk/gtkcalendar.c:427
  882878msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
  883879msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
  884880
  885 #: ../gtk/gtkcalendar.c:433
   881#: gtk/gtkcalendar.c:433
  886882msgid "Day"
  887883msgstr "Ден"
  888884
  889 #: ../gtk/gtkcalendar.c:434
   885#: gtk/gtkcalendar.c:434
  890886msgid ""
  891887"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
   
  894890"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
  895891
  896 #: ../gtk/gtkcalendar.c:448
   892#: gtk/gtkcalendar.c:448
  897893msgid "Show Heading"
  898894msgstr "Заглавна част"
  899895
  900 #: ../gtk/gtkcalendar.c:449
   896#: gtk/gtkcalendar.c:449
  901897msgid "If TRUE, a heading is displayed"
  902898msgstr "Ако е TRUE, се показва заглавна част"
  903899
  904 #: ../gtk/gtkcalendar.c:463
   900#: gtk/gtkcalendar.c:463
  905901msgid "Show Day Names"
  906902msgstr "Показване на имената на дните"
  907903
  908 #: ../gtk/gtkcalendar.c:464
   904#: gtk/gtkcalendar.c:464
  909905msgid "If TRUE, day names are displayed"
  910906msgstr "Ако е TRUE, се показва имената на дните"
  911907
  912 #: ../gtk/gtkcalendar.c:477
   908#: gtk/gtkcalendar.c:477
  913909msgid "No Month Change"
  914910msgstr "Месецът не се променя"
  915911
  916 #: ../gtk/gtkcalendar.c:478
   912#: gtk/gtkcalendar.c:478
  917913msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
  918914msgstr "Ако е TRUE, избраният месец не може да се променя"
  919915
  920 #: ../gtk/gtkcalendar.c:492
   916#: gtk/gtkcalendar.c:492
  921917msgid "Show Week Numbers"
  922918msgstr "Показване на номерата на седмиците"
  923919
  924 #: ../gtk/gtkcalendar.c:493
   920#: gtk/gtkcalendar.c:493
  925921msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
  926922msgstr "Ако е TRUE, се показват номерата на седмиците"
  927923
  928 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:177
   924#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
  929925msgid "mode"
  930926msgstr "режим"
  931927
  932 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:178
   928#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
  933929msgid "Editable mode of the CellRenderer"
  934930msgstr "Редактируем режим за „CellRenderer“"
  935931
  936 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:186
   932#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
  937933msgid "visible"
  938934msgstr "видимост"
  939935
  940 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:187
   936#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
  941937msgid "Display the cell"
  942938msgstr "Показване на клетката"
  943939
  944 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:194
   940#: gtk/gtkcellrenderer.c:194
  945941msgid "Display the cell sensitive"
  946942msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
  947943
  948 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:201
   944#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
  949945msgid "xalign"
  950946msgstr "подравняване по X"
  951947
  952 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:202
   948#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
  953949msgid "The x-align"
  954950msgstr "Подравняване по X"
  955951
  956 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:211
   952#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
  957953msgid "yalign"
  958954msgstr "подравняване по Y"
  959955
  960 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:212
   956#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
  961957msgid "The y-align"
  962958msgstr "Подравняване по Y"
  963959
  964 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:221
   960#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
  965961msgid "xpad"
  966962msgstr "добавка по X"
  967963
  968 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222
   964#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
  969965msgid "The xpad"
  970966msgstr "Добавка по X"
  971967
  972 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
   968#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
  973969msgid "ypad"
  974970msgstr "добавка по Y"
  975971
  976 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:232
   972#: gtk/gtkcellrenderer.c:232
  977973msgid "The ypad"
  978974msgstr "Добавка по Y"
  979975
  980 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
   976#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
  981977msgid "width"
  982978msgstr "широчина"
  983979
  984 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:242
   980#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
  985981msgid "The fixed width"
  986982msgstr "Фиксираната широчина"
  987983
  988 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
   984#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
  989985msgid "height"
  990986msgstr "височина"
  991987
  992 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:252
   988#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
  993989msgid "The fixed height"
  994990msgstr "Фиксираната височина"
  995991
  996 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
   992#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
  997993msgid "Is Expander"
  998994msgstr "Е разширител"
  999995
  1000 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:262
   996#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
  1001997msgid "Row has children"
  1002998msgstr "Редът съдържа дъщерни елементи"
  1003999
  1004 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
   1000#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
  10051001msgid "Is Expanded"
  10061002msgstr "Е разширен"
  10071003
  1008 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
   1004#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
  10091005msgid "Row is an expander row, and is expanded"
  10101006msgstr "Редът е разширител и е разширен"
  10111007
  1012 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:278
   1008#: gtk/gtkcellrenderer.c:278
  10131009msgid "Cell background color name"
  10141010msgstr "Име на цвета на фона на клетката"
  10151011
  1016 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:279
   1012#: gtk/gtkcellrenderer.c:279
  10171013msgid "Cell background color as a string"
  10181014msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
  10191015
  1020 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
   1016#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
  10211017msgid "Cell background color"
  10221018msgstr "Цвят на фона на клетка"
  10231019
  1024 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:287
   1020#: gtk/gtkcellrenderer.c:287
  10251021msgid "Cell background color as a GdkColor"
  10261022msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
  10271023
  1028 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:295
   1024#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
  10291025msgid "Cell background set"
  10301026msgstr "Фон на клетката"
  10311027
  1032 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296
   1028#: gtk/gtkcellrenderer.c:296
  10331029msgid "Whether this tag affects the cell background color"
  10341030msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
  10351031
  1036 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:107
   1032#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:107
  10371033msgid "Accelerator key"
  10381034msgstr "Бърз клавиш"
  10391035
  1040 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:108
   1036#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:108
  10411037msgid "The keyval of the accelerator"
  10421038msgstr "Стойност на клавиша на бързия клавиш"
  10431039
  1044 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:124
   1040#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:124
  10451041msgid "Accelerator modifiers"
  10461042msgstr "Модификатори за бързия клавиш"
  10471043
  1048 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
   1044#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
  10491045msgid "The modifier mask of the accelerator"
  10501046msgstr "Маската за модификаторите за бързия клавиш"
  10511047
  1052 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
   1048#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
  10531049msgid "Accelerator keycode"
  10541050msgstr "Код на клавиша за бързия клавиш"
  10551051
  1056 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
   1052#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
  10571053msgid "The hardware keycode of the accelerator"
  10581054msgstr "Хардуерният код на клавиша за бързия клавиш"
  10591055
  1060 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:162
   1056#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:162
  10611057msgid "Accelerator Mode"
  10621058msgstr "Режим на бързия клавиш"
  10631059
  1064 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:163
   1060#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:163
  10651061msgid "The type of accelerators"
  10661062msgstr "Видът на бързите клавиши"
  10671063
  1068 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
   1064#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
  10691065msgid "Model"
  10701066msgstr "Модел"
  10711067
  1072 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
   1068#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
  10731069msgid "The model containing the possible values for the combo box"
  10741070msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
  10751071
  1076 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:91
   1072#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110 gtk/gtkcomboboxentry.c:91
  10771073msgid "Text Column"
  10781074msgstr "Текстова колона"
  10791075
  1080 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:92
   1076#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111 gtk/gtkcomboboxentry.c:92
  10811077msgid "A column in the data source model to get the strings from"
  10821078msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  10831079
  1084 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
   1080#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
  10851081msgid "Has Entry"
  10861082msgstr "Съдържание"
  10871083
  1088 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
   1084#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
  10891085msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
  10901086msgstr "Ако е FALSE, не се позволява вписването на низове освен избраните"
  10911087
  1092 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
   1088#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
  10931089msgid "Pixbuf Object"
  10941090msgstr "Обект „буфер с пиксели“"
  10951091
  1096 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
   1092#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
  10971093msgid "The pixbuf to render"
  10981094msgstr "Буфер пиксели за изобразяване"
  10991095
  1100 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
   1096#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
  11011097msgid "Pixbuf Expander Open"
  11021098msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  11031099
  1104 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
   1100#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
  11051101msgid "Pixbuf for open expander"
  11061102msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  11071103
  1108 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
   1104#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
  11091105msgid "Pixbuf Expander Closed"
  11101106msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  11111107
  1112 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
   1108#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
  11131109msgid "Pixbuf for closed expander"
  11141110msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  11151111
  1116 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136 ../gtk/gtkimage.c:171
  1117 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:162
   1112#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136 gtk/gtkimage.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:162
  11181113msgid "Stock ID"
  11191114msgstr "Номенклатурно ID"
  11201115
  1121 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
   1116#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
  11221117msgid "The stock ID of the stock icon to render"
  11231118msgstr "Номенклатурно ID на вградената икона, която да се изобрази"
  11241119
  1125 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 ../gtk/gtkrecentmanager.c:247
  1126 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:187
   1120#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkrecentmanager.c:247
   1121#: gtk/gtkstatusicon.c:187
  11271122msgid "Size"
  11281123msgstr "Размер"
  11291124
  1130 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
   1125#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
  11311126msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
  11321127msgstr "GtkIconSize стойността, която определя големината на иконата"
  11331128
  1134 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
   1129#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
  11351130msgid "Detail"
  11361131msgstr "Детайл"
  11371132
  1138 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
   1133#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
  11391134msgid "Render detail to pass to the theme engine"
  11401135msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
  11411136
  1142 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
   1137#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
  11431138msgid "Follow State"
  11441139msgstr "Следване на състоянието"
  11451140
  1146 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:189
   1141#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:189
  11471142msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
  11481143msgstr "Дали изобразеният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
  11491144
  1150 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
   1145#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
  11511146msgid "Value of the progress bar"
  11521147msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
  11531148
  1154 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:192
  1155 #: ../gtk/gtkentry.c:557 ../gtk/gtkmessagedialog.c:152
  1156 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:196 ../gtk/gtktextbuffer.c:197
   1149#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 gtk/gtkcellrenderertext.c:192
   1150#: gtk/gtkentry.c:557 gtk/gtkmessagedialog.c:152 gtk/gtkprogressbar.c:196
   1151#: gtk/gtktextbuffer.c:197
  11571152msgid "Text"
  11581153msgstr "Текст"
  11591154
  1160 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
   1155#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
  11611156msgid "Text on the progress bar"
  11621157msgstr "Текст на лентата за прогрес"
  11631158
  1164 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:193
   1159#: gtk/gtkcellrenderertext.c:193
  11651160msgid "Text to render"
  11661161msgstr "Текст за изобразяване"
  11671162
  1168 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:200
   1163#: gtk/gtkcellrenderertext.c:200
  11691164msgid "Markup"
  11701165msgstr "Маркиране"
  11711166
  1172 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:201
   1167#: gtk/gtkcellrenderertext.c:201
  11731168msgid "Marked up text to render"
  11741169msgstr "Маркиран текст за изобразяване"
  11751170
  1176 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:208 ../gtk/gtklabel.c:301
   1171#: gtk/gtkcellrenderertext.c:208 gtk/gtklabel.c:301
  11771172msgid "Attributes"
  11781173msgstr "Атрибути"
  11791174
  1180 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:209
   1175#: gtk/gtkcellrenderertext.c:209
  11811176msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
  11821177msgstr ""
  11831178"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изобразяване"
  11841179
  1185 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:216
   1180#: gtk/gtkcellrenderertext.c:216
  11861181msgid "Single Paragraph Mode"
  11871182msgstr "Единичен абзац"
  11881183
  1189 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:217
   1184#: gtk/gtkcellrenderertext.c:217
  11901185msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
  11911186msgstr "Дали да целият текст е един абзац"
  11921187
  1193 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:225 ../gtk/gtkcellview.c:144
  1194 #: ../gtk/gtktexttag.c:181
   1188#: gtk/gtkcellrenderertext.c:225 gtk/gtkcellview.c:144 gtk/gtktexttag.c:181
  11951189msgid "Background color name"
  11961190msgstr "Име на цвета на фона"
  11971191
  1198 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:226 ../gtk/gtkcellview.c:145
  1199 #: ../gtk/gtktexttag.c:182
   1192#: gtk/gtkcellrenderertext.c:226 gtk/gtkcellview.c:145 gtk/gtktexttag.c:182
  12001193msgid "Background color as a string"
  12011194msgstr "Цвят на фон като низ"
  12021195
  1203 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:233 ../gtk/gtkcellview.c:151
  1204 #: ../gtk/gtktexttag.c:189
   1196#: gtk/gtkcellrenderertext.c:233 gtk/gtkcellview.c:151 gtk/gtktexttag.c:189
  12051197msgid "Background color"
  12061198msgstr "Цвят на фон"
  12071199
  1208 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:234 ../gtk/gtkcellview.c:152
   1200#: gtk/gtkcellrenderertext.c:234 gtk/gtkcellview.c:152
  12091201msgid "Background color as a GdkColor"
  12101202msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
  12111203
  1212 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:241 ../gtk/gtktexttag.c:215
   1204#: gtk/gtkcellrenderertext.c:241 gtk/gtktexttag.c:215
  12131205msgid "Foreground color name"
  12141206msgstr "Име на цвят на преден план"
  12151207
  1216 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:242 ../gtk/gtktexttag.c:216
   1208#: gtk/gtkcellrenderertext.c:242 gtk/gtktexttag.c:216
  12171209msgid "Foreground color as a string"
  12181210msgstr "Цвят на преден план като низ"
  12191211
  1220 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:249 ../gtk/gtktexttag.c:223
   1212#: gtk/gtkcellrenderertext.c:249 gtk/gtktexttag.c:223
  12211213msgid "Foreground color"
  12221214msgstr "Цвят на преден план"
  12231215
  1224 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:250
   1216#: gtk/gtkcellrenderertext.c:250
  12251217msgid "Foreground color as a GdkColor"
  12261218msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
  12271219
  1228 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:258 ../gtk/gtkentry.c:481
  1229 #: ../gtk/gtktexttag.c:249 ../gtk/gtktextview.c:548
   1220#: gtk/gtkcellrenderertext.c:258 gtk/gtkentry.c:481 gtk/gtktexttag.c:249
   1221#: gtk/gtktextview.c:548
  12301222msgid "Editable"
  12311223msgstr "Редактируем"
  12321224
  1233 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:259 ../gtk/gtktexttag.c:250
  1234 #: ../gtk/gtktextview.c:549
   1225#: gtk/gtkcellrenderertext.c:259 gtk/gtktexttag.c:250 gtk/gtktextview.c:549
  12351226msgid "Whether the text can be modified by the user"
  12361227msgstr "Дали текстът може да бъде модифициран от потребителя"
  12371228
  1238 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:266 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:274
  1239 #: ../gtk/gtkfontsel.c:185 ../gtk/gtktexttag.c:265 ../gtk/gtktexttag.c:273
   1229#: gtk/gtkcellrenderertext.c:266 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
   1230#: gtk/gtkfontsel.c:185 gtk/gtktexttag.c:265 gtk/gtktexttag.c:273
  12401231msgid "Font"
  12411232msgstr "Шрифт"
  12421233
  1243 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:267 ../gtk/gtktexttag.c:266
   1234#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtktexttag.c:266
  12441235msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
  12451236msgstr "Описание на шрифт като низ., напр. „Sans Italic 12“"
  12461237
  1247 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:275 ../gtk/gtktexttag.c:274
   1238#: gtk/gtkcellrenderertext.c:275 gtk/gtktexttag.c:274
  12481239msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  12491240msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription “"
  12501241
  1251 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:283 ../gtk/gtktexttag.c:281
   1242#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtktexttag.c:281
  12521243msgid "Font family"
  12531244msgstr "Фамилия шрифтове"
  12541245
  1255 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:284 ../gtk/gtktexttag.c:282
   1246#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtktexttag.c:282
  12561247msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  12571248msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  12581249
  1259 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:291 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:292
  1260 #: ../gtk/gtktexttag.c:289
   1250#: gtk/gtkcellrenderertext.c:291 gtk/gtkcellrenderertext.c:292
   1251#: gtk/gtktexttag.c:289
  12611252msgid "Font style"
  12621253msgstr "Стил на шрифт"
  12631254
  1264 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:300 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301
  1265 #: ../gtk/gtktexttag.c:298
   1255#: gtk/gtkcellrenderertext.c:300 gtk/gtkcellrenderertext.c:301
   1256#: gtk/gtktexttag.c:298
  12661257msgid "Font variant"
  12671258msgstr "Вариант на шрифт"
  12681259
  1269 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:309 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310
  1270 #: ../gtk/gtktexttag.c:307
   1260#: gtk/gtkcellrenderertext.c:309 gtk/gtkcellrenderertext.c:310
   1261#: gtk/gtktexttag.c:307
  12711262msgid "Font weight"
  12721263msgstr "Чернота на шрифт"
  12731264
  1274 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:320
  1275 #: ../gtk/gtktexttag.c:318
   1265#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtkcellrenderertext.c:320
   1266#: gtk/gtktexttag.c:318
  12761267msgid "Font stretch"
  12771268msgstr "Широчина на шрифт"
  12781269
  1279 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:329
  1280 #: ../gtk/gtktexttag.c:327
   1270#: gtk/gtkcellrenderertext.c:328 gtk/gtkcellrenderertext.c:329
   1271#: gtk/gtktexttag.c:327
  12811272msgid "Font size"
  12821273msgstr "Размер на шрифт"
  12831274
  1284 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:338 ../gtk/gtktexttag.c:347
   1275#: gtk/gtkcellrenderertext.c:338 gtk/gtktexttag.c:347
  12851276msgid "Font points"
  12861277msgstr "Шрифт в точки"
  12871278
  1288 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:339 ../gtk/gtktexttag.c:348
   1279#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtktexttag.c:348
  12891280msgid "Font size in points"
  12901281msgstr "Размер на шрифт в точки"
  12911282
  1292 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:348 ../gtk/gtktexttag.c:337
   1283#: gtk/gtkcellrenderertext.c:348 gtk/gtktexttag.c:337
  12931284msgid "Font scale"
  12941285msgstr "Мащаб на шрифт"
  12951286
  1296 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:349
   1287#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349
  12971288msgid "Font scaling factor"
  12981289msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
  12991290
  1300 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:416
   1291#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:416
  13011292msgid "Rise"
  13021293msgstr "Издигане"
  13031294
  1304 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:359
   1295#: gtk/gtkcellrenderertext.c:359
  13051296msgid ""
  13061297"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
   
  13091300"отрицателно)"
  13101301
  1311 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:370 ../gtk/gtktexttag.c:456
   1302#: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:456
  13121303msgid "Strikethrough"
  13131304msgstr "Зачертаване"
  13141305
  1315 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:371 ../gtk/gtktexttag.c:457
   1306#: gtk/gtkcellrenderertext.c:371 gtk/gtktexttag.c:457
  13161307msgid "Whether to strike through the text"
  13171308msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
  13181309
  1319 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:378 ../gtk/gtktexttag.c:464
   1310#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:464
  13201311msgid "Underline"
  13211312msgstr "Подчертаване"
  13221313
  1323 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:379 ../gtk/gtktexttag.c:465
   1314#: gtk/gtkcellrenderertext.c:379 gtk/gtktexttag.c:465
  13241315msgid "Style of underline for this text"
  13251316msgstr "Стил на подчертаване за текст"
  13261317
  1327 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:387 ../gtk/gtktexttag.c:376
   1318#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:376
  13281319msgid "Language"
  13291320msgstr "Език"
  13301321
  1331 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:388
   1322#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388
  13321323msgid ""
  13331324"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
   
  13391330"най-вероятно не се нуждаете от него"
  13401331
  1341 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:408 ../gtk/gtklabel.c:424
  1342 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:218
   1332#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408 gtk/gtklabel.c:424 gtk/gtkprogressbar.c:218
  13431333msgid "Ellipsize"
  13441334msgstr "Съкращаване"
  13451335
  1346 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:409
   1336#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409
  13471337msgid ""
  13481338"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
   
  13521342"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ"
  13531343
  1354 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:428 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
  1355 #: ../gtk/gtklabel.c:444
   1344#: gtk/gtkcellrenderertext.c:428 gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
   1345#: gtk/gtklabel.c:444
  13561346msgid "Width In Characters"
  13571347msgstr "Широчина в символи"
  13581348
  1359 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:429 ../gtk/gtklabel.c:445
   1349#: gtk/gtkcellrenderertext.c:429 gtk/gtklabel.c:445
  13601350msgid "The desired width of the label, in characters"
  13611351msgstr "Желаната широчина на етикета в символи"
  13621352
  1363 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:447 ../gtk/gtktexttag.c:473
   1353#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtktexttag.c:473
  13641354msgid "Wrap mode"
  13651355msgstr "Режим на прехвърляне"
  13661356
  1367 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:448
   1357#: gtk/gtkcellrenderertext.c:448
  13681358msgid ""
  13691359"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
   
  13731363"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  13741364
  1375 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:467 ../gtk/gtkcombobox.c:537
   1365#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467 gtk/gtkcombobox.c:537
  13761366msgid "Wrap width"
  13771367msgstr "Широчина за пренос"
  13781368
  1379 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468
   1369#: gtk/gtkcellrenderertext.c:468
  13801370msgid "The width at which the text is wrapped"
  13811371msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
  13821372
  1383 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:484 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
   1373#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
  13841374msgid "Alignment"
  13851375msgstr "Подравняване"
  13861376
  1387 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:485
   1377#: gtk/gtkcellrenderertext.c:485
  13881378msgid "How to align the lines"
  13891379msgstr "Как да се подравнят линиите"
  13901380
  1391 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495 ../gtk/gtkcellview.c:174
  1392 #: ../gtk/gtktexttag.c:543
   1381#: gtk/gtkcellrenderertext.c:495 gtk/gtkcellview.c:174 gtk/gtktexttag.c:543
  13931382msgid "Background set"
  13941383msgstr "Фон"
  13951384
  1396 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:496 ../gtk/gtkcellview.c:175
  1397 #: ../gtk/gtktexttag.c:544
   1385#: gtk/gtkcellrenderertext.c:496 gtk/gtkcellview.c:175 gtk/gtktexttag.c:544
  13981386msgid "Whether this tag affects the background color"
  13991387msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
  14001388
  1401 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:499 ../gtk/gtktexttag.c:555
   1389#: gtk/gtkcellrenderertext.c:499 gtk/gtktexttag.c:555
  14021390msgid "Foreground set"
  14031391msgstr "Преден план"
  14041392
  1405 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:500 ../gtk/gtktexttag.c:556
   1393#: gtk/gtkcellrenderertext.c:500 gtk/gtktexttag.c:556
  14061394msgid "Whether this tag affects the foreground color"
  14071395msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
  14081396
  1409 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:503 ../gtk/gtktexttag.c:563
   1397#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtktexttag.c:563
  14101398msgid "Editability set"
  14111399msgstr "Редактируем"
  14121400
  1413 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:504 ../gtk/gtktexttag.c:564
   1401#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtktexttag.c:564
  14141402msgid "Whether this tag affects text editability"
  14151403msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
  14161404
  1417 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtktexttag.c:567
   1405#: gtk/gtkcellrenderertext.c:507 gtk/gtktexttag.c:567
  14181406msgid "Font family set"
  14191407msgstr "Фамилия шрифтове"
  14201408
  1421 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtktexttag.c:568
   1409#: gtk/gtkcellrenderertext.c:508 gtk/gtktexttag.c:568
  14221410msgid "Whether this tag affects the font family"
  14231411msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
  14241412
  1425 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:571
   1413#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:571
  14261414msgid "Font style set"
  14271415msgstr "Стил на шрифт"
  14281416
  1429 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:572
   1417#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512 gtk/gtktexttag.c:572
  14301418msgid "Whether this tag affects the font style"
  14311419msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
  14321420
  1433 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:575
   1421#: gtk/gtkcellrenderertext.c:515 gtk/gtktexttag.c:575
  14341422msgid "Font variant set"
  14351423msgstr "Вариант на шрифт"
  14361424
  1437 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:576
   1425#: gtk/gtkcellrenderertext.c:516 gtk/gtktexttag.c:576
  14381426msgid "Whether this tag affects the font variant"
  14391427msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
  14401428
  1441 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:579
   1429#: gtk/gtkcellrenderertext.c:519 gtk/gtktexttag.c:579
  14421430msgid "Font weight set"
  14431431msgstr "Чернота"
  14441432
  1445 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:580
   1433#: gtk/gtkcellrenderertext.c:520 gtk/gtktexttag.c:580
  14461434msgid "Whether this tag affects the font weight"
  14471435msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
  14481436
  1449 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:583
   1437#: gtk/gtkcellrenderertext.c:523 gtk/gtktexttag.c:583
  14501438msgid "Font stretch set"
  14511439msgstr "Разширяване на шрифт"
  14521440
  1453 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:584
   1441#: gtk/gtkcellrenderertext.c:524 gtk/gtktexttag.c:584
  14541442msgid "Whether this tag affects the font stretch"
  14551443msgstr "Дали този етикет засяга разширяването на шрифт"
  14561444
  1457 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:587
   1445#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtktexttag.c:587
  14581446msgid "Font size set"
  14591447msgstr "Размер на шрифт"
  14601448
  1461 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:588
   1449#: gtk/gtkcellrenderertext.c:528 gtk/gtktexttag.c:588
  14621450msgid "Whether this tag affects the font size"
  14631451msgstr "Дали този етикет засяга големината на шрифт"
  14641452
  1465 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:591
   1453#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtktexttag.c:591
  14661454msgid "Font scale set"
  14671455msgstr "Мащаб на шрифт"
  14681456
  1469 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:592
   1457#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532 gtk/gtktexttag.c:592
  14701458msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
  14711459msgstr "Дали този етикет засяга мащаба на шрифта по подразбиране"
  14721460
  1473 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:611
   1461#: gtk/gtkcellrenderertext.c:535 gtk/gtktexttag.c:611
  14741462msgid "Rise set"
  14751463msgstr "Издигане"
  14761464
  1477 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:612
   1465#: gtk/gtkcellrenderertext.c:536 gtk/gtktexttag.c:612
  14781466msgid "Whether this tag affects the rise"
  14791467msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
  14801468
  1481 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:627
   1469#: gtk/gtkcellrenderertext.c:539 gtk/gtktexttag.c:627
  14821470msgid "Strikethrough set"
  14831471msgstr "Зачертаване"
  14841472
  1485 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:628
   1473#: gtk/gtkcellrenderertext.c:540 gtk/gtktexttag.c:628
  14861474msgid "Whether this tag affects strikethrough"
  14871475msgstr "Дали този етикет засяга зачертаване"
  14881476
  1489 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:635
   1477#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543 gtk/gtktexttag.c:635
  14901478msgid "Underline set"
  14911479msgstr "Подчертаване"
  14921480
  1493 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:636
   1481#: gtk/gtkcellrenderertext.c:544 gtk/gtktexttag.c:636
  14941482msgid "Whether this tag affects underlining"
  14951483msgstr "Дали този етикет засяга подчертаване"
  14961484
  1497 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:599
   1485#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547 gtk/gtktexttag.c:599
  14981486msgid "Language set"
  14991487msgstr "Задаване на език"
  15001488
  1501 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:600
   1489#: gtk/gtkcellrenderertext.c:548 gtk/gtktexttag.c:600
  15021490msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
  15031491msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
  15041492
  1505 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551
   1493#: gtk/gtkcellrenderertext.c:551
  15061494msgid "Ellipsize set"
  15071495msgstr "Задаване на съкращаване"
  15081496
  1509 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552
   1497#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552
  15101498msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
  15111499msgstr "Дали този етикет засяга съкращаването"
  15121500
  1513 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
   1501#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
  15141502msgid "Toggle state"
  15151503msgstr "Състояние на превключване"
  15161504
  1517 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:127
   1505#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:127
  15181506msgid "The toggle state of the button"
  15191507msgstr "Състояние на превключване на бутоните"
  15201508
  1521 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:134
   1509#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:134
  15221510msgid "Inconsistent state"
  15231511msgstr "Неопределено състояние"
  15241512
  1525 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
   1513#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
  15261514msgid "The inconsistent state of the button"
  15271515msgstr "Неопределено състояние на бутона"
  15281516
  1529 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
   1517#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
  15301518msgid "Activatable"
  15311519msgstr "Активируеми"
  15321520
  1533 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
   1521#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
  15341522msgid "The toggle button can be activated"
  15351523msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
  15361524
  1537 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
   1525#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
  15381526msgid "Radio state"
  15391527msgstr "Радио състояние"
  15401528
  1541 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
   1529#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
  15421530msgid "Draw the toggle button as a radio button"
  15431531msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
  15441532
  1545 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
   1533#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
  15461534msgid "Indicator size"
  15471535msgstr "Размер на индикатор"
  15481536
  1549 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159 ../gtk/gtkcheckbutton.c:70
  1550 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:112
   1537#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159 gtk/gtkcheckbutton.c:70
   1538#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:112
  15511539msgid "Size of check or radio indicator"
  15521540msgstr "Размер на маркирането или радио индикатора"
  15531541
  1554 #: ../gtk/gtkcellview.c:166
   1542#: gtk/gtkcellview.c:166
  15551543msgid "CellView model"
  15561544msgstr "Режим на изглед с клетки"
  15571545
  1558 #: ../gtk/gtkcellview.c:167
   1546#: gtk/gtkcellview.c:167
  15591547msgid "The model for cell view"
  15601548msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  15611549
  1562 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:69 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:110
  1563 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:169
   1550#: gtk/gtkcheckbutton.c:69 gtk/gtkcheckmenuitem.c:110 gtk/gtkoptionmenu.c:169
  15641551msgid "Indicator Size"
  15651552msgstr "Размер на индикатор"
  15661553
  1567 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:77 ../gtk/gtkexpander.c:235
  1568 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:175
   1554#: gtk/gtkcheckbutton.c:77 gtk/gtkexpander.c:235 gtk/gtkoptionmenu.c:175
  15691555msgid "Indicator Spacing"
  15701556msgstr "Размер на индикатор"
  15711557
  1572 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:78
   1558#: gtk/gtkcheckbutton.c:78
  15731559msgid "Spacing around check or radio indicator"
  15741560msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
  15751561
  1576 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:87 ../gtk/gtktoggleaction.c:118
  1577 #: ../gtk/gtktogglebutton.c:104 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:101
   1562#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:87 gtk/gtktoggleaction.c:118
   1563#: gtk/gtktogglebutton.c:104 gtk/gtktoggletoolbutton.c:101
  15781564msgid "Active"
  15791565msgstr "Активен"
  15801566
  1581 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:88
   1567#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:88
  15821568msgid "Whether the menu item is checked"
  15831569msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
  15841570
  1585 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:95 ../gtk/gtktogglebutton.c:112
   1571#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:95 gtk/gtktogglebutton.c:112
  15861572msgid "Inconsistent"
  15871573msgstr "Неопределимост"
  15881574
  1589 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:96
   1575#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:96
  15901576msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
  15911577msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
  15921578
  1593 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:103
   1579#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:103
  15941580msgid "Draw as radio menu item"
  15951581msgstr "Изобразяване като радио бутон в меню"
  15961582
  1597 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:104
   1583#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:104
  15981584msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
  15991585msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио бутони"
  16001586
  1601 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:172
   1587#: gtk/gtkcolorbutton.c:172
  16021588msgid "Use alpha"
  16031589msgstr "Използване на алфа"
  16041590
  1605 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:173
   1591#: gtk/gtkcolorbutton.c:173
  16061592msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
  16071593msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  16081594
  1609 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
  1610 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:116
  1611 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:258
   1595#: gtk/gtkcolorbutton.c:187 gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
   1596#: gtk/gtkfontbutton.c:143 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtktreeviewcolumn.c:258
  16121597msgid "Title"
  16131598msgstr "Заглавие"
  16141599
  1615 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188
   1600#: gtk/gtkcolorbutton.c:188
  16161601msgid "The title of the color selection dialog"
  16171602msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  16181603
  1619 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202 ../gtk/gtkcolorsel.c:1860
   1604#: gtk/gtkcolorbutton.c:202 gtk/gtkcolorsel.c:1860
  16201605msgid "Current Color"
  16211606msgstr "Текущ цвят"
  16221607
  1623 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
   1608#: gtk/gtkcolorbutton.c:203
  16241609msgid "The selected color"
  16251610msgstr "Избрания цвят"
  16261611
  1627 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkcolorsel.c:1867
   1612#: gtk/gtkcolorbutton.c:217 gtk/gtkcolorsel.c:1867
  16281613msgid "Current Alpha"
  16291614msgstr "Текущата алфа"
  16301615
  1631 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
   1616#: gtk/gtkcolorbutton.c:218
  16321617msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  16331618msgstr ""
   
  16351620"непрозрачност)"
  16361621
  1637 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1846
   1622#: gtk/gtkcolorsel.c:1846
  16381623msgid "Has Opacity Control"
  16391624msgstr "Има контрол на непрозрачност"
  16401625
  1641 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1847
   1626#: gtk/gtkcolorsel.c:1847
  16421627msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  16431628msgstr "Дали избраният цвят ще позволи настройки на прозрачност"
  16441629
  1645 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1853
   1630#: gtk/gtkcolorsel.c:1853
  16461631msgid "Has palette"
  16471632msgstr "Има палитра"
  16481633
  1649 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1854
   1634#: gtk/gtkcolorsel.c:1854
  16501635msgid "Whether a palette should be used"
  16511636msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  16521637
  1653 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1861
   1638#: gtk/gtkcolorsel.c:1861
  16541639msgid "The current color"
  16551640msgstr "Текущият цвят"
  16561641
  1657 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1868
   1642#: gtk/gtkcolorsel.c:1868
  16581643msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  16591644msgstr ""
   
  16611646"непрозрачност)"
  16621647
  1663 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1882
   1648#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
  16641649msgid "Custom palette"
  16651650msgstr "Потребителска палитра"
  16661651
  1667 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1883
   1652#: gtk/gtkcolorsel.c:1883
  16681653msgid "Palette to use in the color selector"
  16691654msgstr "Палитра за избор на цвят"
  16701655
  1671 #: ../gtk/gtkcombo.c:143
   1656#: gtk/gtkcombo.c:143
  16721657msgid "Enable arrow keys"
  16731658msgstr "Клавиши със стрелки"
  16741659
  1675 #: ../gtk/gtkcombo.c:144
   1660#: gtk/gtkcombo.c:144
  16761661msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
  16771662msgstr "Дали клавишите със стрелки ще преместват обектите в списъка"
  16781663
  1679 #: ../gtk/gtkcombo.c:150
   1664#: gtk/gtkcombo.c:150
  16801665msgid "Always enable arrows"
  16811666msgstr "Винаги разрешава стрелките"
  16821667
  1683 #: ../gtk/gtkcombo.c:151
   1668#: gtk/gtkcombo.c:151
  16841669msgid "Obsolete property, ignored"
  16851670msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, не се взема под внимание"
  16861671
  1687 #: ../gtk/gtkcombo.c:157
   1672#: gtk/gtkcombo.c:157
  16881673msgid "Case sensitive"
  16891674msgstr "Разлика в регистъра"
  16901675
  1691 #: ../gtk/gtkcombo.c:158
   1676#: gtk/gtkcombo.c:158
  16921677msgid "Whether list item matching is case sensitive"
  16931678msgstr "Дали списъкът с обекти се сравнява според регистъра на буквите"
  16941679
  1695 #: ../gtk/gtkcombo.c:165
   1680#: gtk/gtkcombo.c:165
  16961681msgid "Allow empty"
  16971682msgstr "Може празна"
  16981683
  1699 #: ../gtk/gtkcombo.c:166
   1684#: gtk/gtkcombo.c:166
  17001685msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
  17011686msgstr "Дали празни стойности могат да бъдат въведени в това поле"
  17021687
  1703 #: ../gtk/gtkcombo.c:173
   1688#: gtk/gtkcombo.c:173
  17041689msgid "Value in list"
  17051690msgstr "Само от списъка"
  17061691
  1707 #: ../gtk/gtkcombo.c:174
   1692#: gtk/gtkcombo.c:174
  17081693msgid "Whether entered values must already be present in the list"
  17091694msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
  17101695
  1711 #: ../gtk/gtkcombobox.c:520
   1696#: gtk/gtkcombobox.c:520
  17121697msgid "ComboBox model"
  17131698msgstr "Модел на падащото меню"
  17141699
  1715 #: ../gtk/gtkcombobox.c:521
   1700#: gtk/gtkcombobox.c:521
  17161701msgid "The model for the combo box"
  17171702msgstr "Моделът на падащото меню"
  17181703
  1719 #: ../gtk/gtkcombobox.c:538
   1704#: gtk/gtkcombobox.c:538
  17201705msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  17211706msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  17221707
  1723 #: ../gtk/gtkcombobox.c:560
   1708#: gtk/gtkcombobox.c:560
  17241709msgid "Row span column"
  17251710msgstr "Колона за редовете"
  17261711
  1727 #: ../gtk/gtkcombobox.c:561
   1712#: gtk/gtkcombobox.c:561
  17281713msgid "TreeModel column containing the row span values"
  17291714msgstr ""
  17301715"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  17311716
  1732 #: ../gtk/gtkcombobox.c:582
   1717#: gtk/gtkcombobox.c:582
  17331718msgid "Column span column"
  17341719msgstr "Колона за колоните"
  17351720
  1736 #: ../gtk/gtkcombobox.c:583
   1721#: gtk/gtkcombobox.c:583
  17371722msgid "TreeModel column containing the column span values"
  17381723msgstr ""
  17391724"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  17401725
  1741 #: ../gtk/gtkcombobox.c:603
   1726#: gtk/gtkcombobox.c:603
  17421727msgid "Active item"
  17431728msgstr "Активен елемент"
  17441729
  1745 #: ../gtk/gtkcombobox.c:604
   1730#: gtk/gtkcombobox.c:604
  17461731msgid "The item which is currently active"
  17471732msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  17481733
  1749 #: ../gtk/gtkcombobox.c:623 ../gtk/gtkuimanager.c:195
   1734#: gtk/gtkcombobox.c:623 gtk/gtkuimanager.c:195
  17501735msgid "Add tearoffs to menus"
  17511736msgstr "Откъсване на менютата"
  17521737
  1753 #: ../gtk/gtkcombobox.c:624
   1738#: gtk/gtkcombobox.c:624
  17541739msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  17551740msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
  17561741
  1757 #: ../gtk/gtkcombobox.c:639 ../gtk/gtkentry.c:506
   1742#: gtk/gtkcombobox.c:639 gtk/gtkentry.c:506
  17581743msgid "Has Frame"
  17591744msgstr "С рамка"
  17601745
  1761 #: ../gtk/gtkcombobox.c:640
   1746#: gtk/gtkcombobox.c:640
  17621747msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  17631748msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  17641749
  1765 #: ../gtk/gtkcombobox.c:648
   1750#: gtk/gtkcombobox.c:648
  17661751msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  17671752msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  17681753
  1769 #: ../gtk/gtkcombobox.c:663 ../gtk/gtkmenu.c:484
   1754#: gtk/gtkcombobox.c:663 gtk/gtkmenu.c:484
  17701755msgid "Tearoff Title"
  17711756msgstr "Заглавие за откъснато"
  17721757
  1773 #: ../gtk/gtkcombobox.c:664
   1758#: gtk/gtkcombobox.c:664
  17741759msgid ""
  17751760"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  17791764"изскачащ прозорец е отделен"
  17801765
  1781 #: ../gtk/gtkcombobox.c:681
   1766#: gtk/gtkcombobox.c:681
  17821767msgid "Popup shown"
  17831768msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  17841769
  1785 #: ../gtk/gtkcombobox.c:682
   1770#: gtk/gtkcombobox.c:682
  17861771msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  17871772msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  17881773
  1789 #: ../gtk/gtkcombobox.c:688
   1774#: gtk/gtkcombobox.c:688
  17901775msgid "Appears as list"
  17911776msgstr "Като списък"
  17921777
  1793 #: ../gtk/gtkcombobox.c:689
   1778#: gtk/gtkcombobox.c:689
  17941779msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  17951780msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  17961781
  1797 #: ../gtk/gtkcontainer.c:205
   1782#: gtk/gtkcontainer.c:205
  17981783msgid "Resize mode"
  17991784msgstr "Режим на промяна на размера"
  18001785
  1801 #: ../gtk/gtkcontainer.c:206
   1786#: gtk/gtkcontainer.c:206
  18021787msgid "Specify how resize events are handled"
  18031788msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
  18041789
  1805 #: ../gtk/gtkcontainer.c:213
   1790#: gtk/gtkcontainer.c:213
  18061791msgid "Border width"
  18071792msgstr "Широчина на рамка"
  18081793
  1809 #: ../gtk/gtkcontainer.c:214
   1794#: gtk/gtkcontainer.c:214
  18101795msgid "The width of the empty border outside the containers children"
  18111796msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
  18121797
  1813 #: ../gtk/gtkcontainer.c:222
   1798#: gtk/gtkcontainer.c:222
  18141799msgid "Child"
  18151800msgstr "Дъщерен елемент"
  18161801
  1817 #: ../gtk/gtkcontainer.c:223
   1802#: gtk/gtkcontainer.c:223
  18181803msgid "Can be used to add a new child to the container"
  18191804msgstr ""
  18201805"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
  18211806
  1822 #: ../gtk/gtkcurve.c:124
   1807#: gtk/gtkcurve.c:124
  18231808msgid "Curve type"
  18241809msgstr "Тип крива"
  18251810
  1826 #: ../gtk/gtkcurve.c:125
   1811#: gtk/gtkcurve.c:125
  18271812msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
  18281813msgstr "Явява ли се тази крива права, интерполиран сплайн или свободна форма"
  18291814
  1830 #: ../gtk/gtkcurve.c:132
   1815#: gtk/gtkcurve.c:132
  18311816msgid "Minimum X"
  18321817msgstr "Минимум Х"
  18331818
  1834 #: ../gtk/gtkcurve.c:133
   1819#: gtk/gtkcurve.c:133
  18351820msgid "Minimum possible value for X"
  18361821msgstr "Минимална възможна стойност за Х"
  18371822
  1838 #: ../gtk/gtkcurve.c:141
   1823#: gtk/gtkcurve.c:141
  18391824msgid "Maximum X"
  18401825msgstr "Максимум Х"
  18411826
  1842 #: ../gtk/gtkcurve.c:142
   1827#: gtk/gtkcurve.c:142
  18431828msgid "Maximum possible X value"
  18441829msgstr "Максимална възможна стойност за Х"
  18451830
  1846 #: ../gtk/gtkcurve.c:150
   1831#: gtk/gtkcurve.c:150
  18471832msgid "Minimum Y"
  18481833msgstr "Минимално Y"
  18491834
  1850 #: ../gtk/gtkcurve.c:151
   1835#: gtk/gtkcurve.c:151
  18511836msgid "Minimum possible value for Y"
  18521837msgstr "Минимална възможна стойност за Y"
  18531838
  1854 #: ../gtk/gtkcurve.c:159
   1839#: gtk/gtkcurve.c:159
  18551840msgid "Maximum Y"
  18561841msgstr "Максимално Y"
  18571842
  1858 #: ../gtk/gtkcurve.c:160
   1843#: gtk/gtkcurve.c:160
  18591844msgid "Maximum possible value for Y"
  18601845msgstr "Максимална възможна стойност за Y"
  18611846
  1862 #: ../gtk/gtkdialog.c:118
   1847#: gtk/gtkdialog.c:118
  18631848msgid "Has separator"
  18641849msgstr "Има разделител"
  18651850
  1866 #: ../gtk/gtkdialog.c:119
   1851#: gtk/gtkdialog.c:119
  18671852msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
  18681853msgstr "Диалогът има разделител над бутоните"
  18691854
  1870 #: ../gtk/gtkdialog.c:144
   1855#: gtk/gtkdialog.c:144
  18711856msgid "Content area border"
  18721857msgstr "Рамка на полето за съдържание"
  18731858
  1874 #: ../gtk/gtkdialog.c:145
   1859#: gtk/gtkdialog.c:145
  18751860msgid "Width of border around the main dialog area"
  18761861msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
  18771862
  1878 #: ../gtk/gtkdialog.c:152
   1863#: gtk/gtkdialog.c:152
  18791864msgid "Button spacing"
  18801865msgstr "Разредка на бутони"
  18811866
  1882 #: ../gtk/gtkdialog.c:153
   1867#: gtk/gtkdialog.c:153
  18831868msgid "Spacing between buttons"
  18841869msgstr "Разстояние между бутони"
  18851870
  1886 #: ../gtk/gtkdialog.c:161
   1871#: gtk/gtkdialog.c:161
  18871872msgid "Action area border"
  18881873msgstr "Граница на пространството за действие"
  18891874
  1890 #: ../gtk/gtkdialog.c:162
   1875#: gtk/gtkdialog.c:162
  18911876msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
  18921877msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
  18931878
  1894 #: ../gtk/gtkentry.c:461 ../gtk/gtklabel.c:389
   1879#: gtk/gtkentry.c:461 gtk/gtklabel.c:389
  18951880msgid "Cursor Position"
  18961881msgstr "Позиция на показалеца"
  18971882
  1898 #: ../gtk/gtkentry.c:462 ../gtk/gtklabel.c:390
   1883#: gtk/gtkentry.c:462 gtk/gtklabel.c:390
  18991884msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  19001885msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в символи"
  19011886
  1902 #: ../gtk/gtkentry.c:471 ../gtk/gtklabel.c:399
   1887#: gtk/gtkentry.c:471 gtk/gtklabel.c:399
  19031888msgid "Selection Bound"
  19041889msgstr "Свързана към избора"
  19051890
  1906 #: ../gtk/gtkentry.c:472 ../gtk/gtklabel.c:400
   1891#: gtk/gtkentry.c:472 gtk/gtklabel.c:400
  19071892msgid ""
  19081893"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
  19091894msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в символи"
  19101895
  1911 #: ../gtk/gtkentry.c:482
   1896#: gtk/gtkentry.c:482
  19121897msgid "Whether the entry contents can be edited"
  19131898msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
  19141899
  1915 #: ../gtk/gtkentry.c:489
   1900#: gtk/gtkentry.c:489
  19161901msgid "Maximum length"
  19171902msgstr "Максимална дължина"
  19181903
  1919 #: ../gtk/gtkentry.c:490
   1904#: gtk/gtkentry.c:490
  19201905msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
  19211906msgstr "Максимален брой символи за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
  19221907
  1923 #: ../gtk/gtkentry.c:498
   1908#: gtk/gtkentry.c:498
  19241909msgid "Visibility"
  19251910msgstr "Видимост"
  19261911
  1927 #: ../gtk/gtkentry.c:499
   1912#: gtk/gtkentry.c:499
  19281913msgid ""
  19291914"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
   
  19321917"FALSE показва „заместващи символи“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  19331918
  1934 #: ../gtk/gtkentry.c:507
   1919#: gtk/gtkentry.c:507
  19351920msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  19361921msgstr "FALSE премахва външното вдаване от полето"
  19371922
  1938 #: ../gtk/gtkentry.c:515
   1923#: gtk/gtkentry.c:515
  19391924msgid ""
  19401925"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
   
  19421927"Граница между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната граница"
  19431928
  1944 #: ../gtk/gtkentry.c:522
   1929#: gtk/gtkentry.c:522
  19451930msgid "Invisible character"
  19461931msgstr "Заместващ символ"
  19471932
  1948 #: ../gtk/gtkentry.c:523
   1933#: gtk/gtkentry.c:523
  19491934msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  19501935msgstr ""
  19511936"Символите използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
  19521937
  1953 #: ../gtk/gtkentry.c:530
   1938#: gtk/gtkentry.c:530
  19541939msgid "Activates default"
  19551940msgstr "Активиране на подразбиращ се елемент"
  19561941
  1957 #: ../gtk/gtkentry.c:531
   1942#: gtk/gtkentry.c:531
  19581943msgid ""
  19591944"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
   
  19631948"диалог) когато е натиснат „Enter“"
  19641949
  1965 #: ../gtk/gtkentry.c:537
   1950#: gtk/gtkentry.c:537
  19661951msgid "Width in chars"
  19671952msgstr "Широчина в символи"
  19681953
  1969 #: ../gtk/gtkentry.c:538
   1954#: gtk/gtkentry.c:538
  19701955msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
  19711956msgstr "Брой символи, за които е оставено място в записа"
  19721957
  1973 #: ../gtk/gtkentry.c:547
   1958#: gtk/gtkentry.c:547
  19741959msgid "Scroll offset"
  19751960msgstr "Отместване на придвижването"
  19761961
  1977 #: ../gtk/gtkentry.c:548
   1962#: gtk/gtkentry.c:548
  19781963msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
  19791964msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
  19801965
  1981 #: ../gtk/gtkentry.c:558
   1966#: gtk/gtkentry.c:558
  19821967msgid "The contents of the entry"
  19831968msgstr "Съдържание на записа"
  19841969
  1985 #: ../gtk/gtkentry.c:573 ../gtk/gtkmisc.c:73
   1970#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkmisc.c:73
  19861971msgid "X align"
  19871972msgstr "Подравняване по X "
  19881973
  1989 #: ../gtk/gtkentry.c:574 ../gtk/gtkmisc.c:74
   1974#: gtk/gtkentry.c:574 gtk/gtkmisc.c:74
  19901975msgid ""
  19911976"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  19951980"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  19961981
  1997 #: ../gtk/gtkentry.c:590
   1982#: gtk/gtkentry.c:590
  19981983msgid "Truncate multiline"
  19991984msgstr "Съкращаване на множество редове"
  20001985
  2001 #: ../gtk/gtkentry.c:591
   1986#: gtk/gtkentry.c:591
  20021987msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
  20031988msgstr "Дали при поставянето на много редове се поставя само първия"
  20041989
  2005 #: ../gtk/gtkentry.c:858
   1990#: gtk/gtkentry.c:858
  20061991msgid "Border between text and frame."
  20071992msgstr "Граница между текста и рамката."
  20081993
  2009 #: ../gtk/gtkentry.c:863 ../gtk/gtklabel.c:620
   1994#: gtk/gtkentry.c:863 gtk/gtklabel.c:620
  20101995msgid "Select on focus"
  20111996msgstr "Избор на фокус"
  20121997
  2013 #: ../gtk/gtkentry.c:864
   1998#: gtk/gtkentry.c:864
  20141999msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
  20152000msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
  20162001
  2017 #: ../gtk/gtkentry.c:878
   2002#: gtk/gtkentry.c:878
  20182003msgid "Password Hint Timeout"
  20192004msgstr "Време за подсказка на парола"
  20202005
  2021 #: ../gtk/gtkentry.c:879
   2006#: gtk/gtkentry.c:879
  20222007msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
  20232008msgstr "Колко дълго да се показва последния въведен знак в полета със скриване"
  20242009
  2025 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:236
   2010#: gtk/gtkentrycompletion.c:236
  20262011msgid "Completion Model"
  20272012msgstr "Модел на завършване"
  20282013
  2029 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:237
   2014#: gtk/gtkentrycompletion.c:237
  20302015msgid "The model to find matches in"
  20312016msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
  20322017
  2033 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:243
   2018#: gtk/gtkentrycompletion.c:243
  20342019msgid "Minimum Key Length"
  20352020msgstr "Минимална дължина на ключа"
  20362021
  2037 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:244
   2022#: gtk/gtkentrycompletion.c:244
  20382023msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
  20392024msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
  20402025
  2041 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:259 ../gtk/gtkiconview.c:554
   2026#: gtk/gtkentrycompletion.c:259 gtk/gtkiconview.c:554
  20422027msgid "Text column"
  20432028msgstr "Текстова колона"
  20442029
  2045 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:260
   2030#: gtk/gtkentrycompletion.c:260
  20462031msgid "The column of the model containing the strings."
  20472032msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
  20482033
  2049 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
   2034#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
  20502035msgid "Inline completion"
  20512036msgstr "Вътрешно допълване"
  20522037
  2053 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:280
   2038#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
  20542039msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
  20552040msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
  20562041
  2057 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:294
   2042#: gtk/gtkentrycompletion.c:294
  20582043msgid "Popup completion"
  20592044msgstr "Изскачащо завършване"
  20602045
  2061 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:295
   2046#: gtk/gtkentrycompletion.c:295
  20622047msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
  20632048msgstr "Дали автоматичното допълване да се показва в изскачащ прозорец"
  20642049
  2065 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:310
   2050#: gtk/gtkentrycompletion.c:310
  20662051msgid "Popup set width"
  20672052msgstr "Широчина на изскачащ прозорец"
  20682053
  2069 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:311
   2054#: gtk/gtkentrycompletion.c:311
  20702055msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
  20712056msgstr ""
  20722057"Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
  20732058
  2074 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:329
   2059#: gtk/gtkentrycompletion.c:329
  20752060msgid "Popup single match"
  20762061msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
  20772062
  2078 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:330
   2063#: gtk/gtkentrycompletion.c:330
  20792064msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
  20802065msgstr "Ако е TRUE, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
  20812066
  2082 #: ../gtk/gtkeventbox.c:91
   2067#: gtk/gtkeventbox.c:91
  20832068msgid "Visible Window"
  20842069msgstr "Видим прозорец"
  20852070
  2086 #: ../gtk/gtkeventbox.c:92
   2071#: gtk/gtkeventbox.c:92
  20872072msgid ""
  20882073"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
   
  20922077"използва само, за да улавя събития."
  20932078
  2094 #: ../gtk/gtkeventbox.c:98
   2079#: gtk/gtkeventbox.c:98
  20952080msgid "Above child"
  20962081msgstr "Над дъщерния елемент"
  20972082
  2098 #: ../gtk/gtkeventbox.c:99
   2083#: gtk/gtkeventbox.c:99
  20992084msgid ""
  21002085"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
   
  21042089"елемент или под него."
  21052090
  2106 #: ../gtk/gtkexpander.c:177
   2091#: gtk/gtkexpander.c:177
  21072092msgid "Expanded"
  21082093msgstr "Разширен"
  21092094
  2110 #: ../gtk/gtkexpander.c:178
   2095#: gtk/gtkexpander.c:178
  21112096msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
  21122097msgstr ""
  21132098"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
  21142099
  2115 #: ../gtk/gtkexpander.c:186
   2100#: gtk/gtkexpander.c:186
  21162101msgid "Text of the expander's label"
  21172102msgstr "Текст на етикета на разширителя"
  21182103
  2119 #: ../gtk/gtkexpander.c:201 ../gtk/gtklabel.c:308
   2104#: gtk/gtkexpander.c:201 gtk/gtklabel.c:308
  21202105msgid "Use markup"
  21212106msgstr "Използване на маркиране"
  21222107
  2123 #: ../gtk/gtkexpander.c:202 ../gtk/gtklabel.c:309
   2108#: gtk/gtkexpander.c:202 gtk/gtklabel.c:309
  21242109msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
  21252110msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
  21262111
  2127 #: ../gtk/gtkexpander.c:210
   2112#: gtk/gtkexpander.c:210
  21282113msgid "Space to put between the label and the child"
  21292114msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  21302115
  2131 #: ../gtk/gtkexpander.c:219 ../gtk/gtkframe.c:137 ../gtk/gtktoolbutton.c:194
   2116#: gtk/gtkexpander.c:219 gtk/gtkframe.c:137 gtk/gtktoolbutton.c:194
  21322117msgid "Label widget"
  21332118msgstr "Графичен обект „Етикет“"
  21342119
  2135 #: ../gtk/gtkexpander.c:220
   2120#: gtk/gtkexpander.c:220
  21362121msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
  21372122msgstr ""
  21382123"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
  21392124
  2140 #: ../gtk/gtkexpander.c:226 ../gtk/gtktreeview.c:738
   2125#: gtk/gtkexpander.c:226 gtk/gtktreeview.c:738
  21412126msgid "Expander Size"
  21422127msgstr "Големина на разширителя"
  21432128
  2144 #: ../gtk/gtkexpander.c:227 ../gtk/gtktreeview.c:739
   2129#: gtk/gtkexpander.c:227 gtk/gtktreeview.c:739
  21452130msgid "Size of the expander arrow"
  21462131msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
  21472132
  2148 #: ../gtk/gtkexpander.c:236
   2133#: gtk/gtkexpander.c:236
  21492134msgid "Spacing around expander arrow"
  21502135msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
  21512136
  2152 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:197
   2137#: gtk/gtkfilechooser.c:197
  21532138msgid "Action"
  21542139msgstr "Действие"
  21552140
  2156 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:198
   2141#: gtk/gtkfilechooser.c:198
  21572142msgid "The type of operation that the file selector is performing"
  21582143msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
  21592144
  2160 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:204
   2145#: gtk/gtkfilechooser.c:204
  21612146msgid "File System Backend"
  21622147msgstr "Модул за файлова система"
  21632148
  2164 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:205
   2149#: gtk/gtkfilechooser.c:205
  21652150msgid "Name of file system backend to use"
  21662151msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
  21672152
  2168 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:210 ../gtk/gtkrecentchooser.c:169
   2153#: gtk/gtkfilechooser.c:210 gtk/gtkrecentchooser.c:169
  21692154msgid "Filter"
  21702155msgstr "Филтър"
  21712156
  2172 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:211
   2157#: gtk/gtkfilechooser.c:211
  21732158msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
  21742159msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
  21752160
  2176 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:216
   2161#: gtk/gtkfilechooser.c:216
  21772162msgid "Local Only"
  21782163msgstr "Само локални"
  21792164
  2180 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:217
   2165#: gtk/gtkfilechooser.c:217
  21812166msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
  21822167msgstr ""
  21832168"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални адреси - file:"
  21842169
  2185 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:222
   2170#: gtk/gtkfilechooser.c:222
  21862171msgid "Preview widget"
  21872172msgstr "Предварителен преглед"
  21882173
  2189 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:223
   2174#: gtk/gtkfilechooser.c:223
  21902175msgid "Application supplied widget for custom previews."
  21912176msgstr ""
  21922177"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
  21932178
  2194 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:228
   2179#: gtk/gtkfilechooser.c:228
  21952180msgid "Preview Widget Active"
  21962181msgstr "Включен предварителен преглед"
  21972182
  2198 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:229
   2183#: gtk/gtkfilechooser.c:229
  21992184msgid ""
  22002185"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
   
  22032188"приложението, да се показва."
  22042189
  2205 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:234
   2190#: gtk/gtkfilechooser.c:234
  22062191msgid "Use Preview Label"
  22072192msgstr "Етикет за преглед"
  22082193
  2209 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:235
   2194#: gtk/gtkfilechooser.c:235
  22102195msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
  22112196msgstr ""
  22122197"Дали да се показва вграден етикет с името на файла, който се преглежда."
  22132198
  2214 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:240
   2199#: gtk/gtkfilechooser.c:240
  22152200msgid "Extra widget"
  22162201msgstr "Допълнителен графичен обект"
  22172202
  2218 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:241
   2203#: gtk/gtkfilechooser.c:241
  22192204msgid "Application supplied widget for extra options."
  22202205msgstr ""
   
  22222207"допълнителни възможности."
  22232208
  2224 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:246 ../gtk/gtkfilesel.c:540
  2225 #: ../gtk/gtkrecentchooser.c:142
   2209#: gtk/gtkfilechooser.c:246 gtk/gtkfilesel.c:540 gtk/gtkrecentchooser.c:142
  22262210msgid "Select Multiple"
  22272211msgstr "Множествен избор"
  22282212
  2229 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:247 ../gtk/gtkfilesel.c:541
   2213#: gtk/gtkfilechooser.c:247 gtk/gtkfilesel.c:541
  22302214msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
  22312215msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
  22322216
  2233 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:253
   2217#: gtk/gtkfilechooser.c:253
  22342218msgid "Show Hidden"
  22352219msgstr "Показване на скритите"
  22362220
  2237 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:254
   2221#: gtk/gtkfilechooser.c:254
  22382222msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
  22392223msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
  22402224
  2241 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:269
   2225#: gtk/gtkfilechooser.c:269
  22422226msgid "Do overwrite confirmation"
  22432227msgstr "Потвърждение за презапис"
  22442228
  2245 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:270
   2229#: gtk/gtkfilechooser.c:270
  22462230msgid ""
  22472231"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
   
  22512235"искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
  22522236
  2253 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:355
   2237#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:355
  22542238msgid "Dialog"
  22552239msgstr "Диалогова кутия"
  22562240
  2257 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:356
   2241#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:356
  22582242msgid "The file chooser dialog to use."
  22592243msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
  22602244
  2261 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:387
   2245#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:387
  22622246msgid "The title of the file chooser dialog."
  22632247msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
  22642248
  2265 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
   2249#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
  22662250msgid "The desired width of the button widget, in characters."
  22672251msgstr "Желаната широчина на бутона, в символи"
  22682252
  2269 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:613
   2253#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:613
  22702254msgid "Default file chooser backend"
  22712255msgstr "Модулът за файлова система по подразбиране"
  22722256
  2273 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:614
   2257#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:614
  22742258msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
  22752259msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който да се използва по подразбиране"
  22762260
  2277 #: ../gtk/gtkfilesel.c:526 ../gtk/gtkimage.c:162 ../gtk/gtkrecentmanager.c:216
  2278 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:154
   2261#: gtk/gtkfilesel.c:526 gtk/gtkimage.c:162 gtk/gtkrecentmanager.c:216
   2262#: gtk/gtkstatusicon.c:154
  22792263msgid "Filename"
  22802264msgstr "Име на файл"
  22812265
  2282 #: ../gtk/gtkfilesel.c:527
   2266#: gtk/gtkfilesel.c:527
  22832267msgid "The currently selected filename"
  22842268msgstr "Текущото избрано име на файл"
  22852269
  2286 #: ../gtk/gtkfilesel.c:533
   2270#: gtk/gtkfilesel.c:533
  22872271msgid "Show file operations"
  22882272msgstr "Показване на файловите операции"
  22892273
  2290 #: ../gtk/gtkfilesel.c:534
   2274#: gtk/gtkfilesel.c:534
  22912275msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
  22922276msgstr "Дали бутоните за създаване/управление на файловете да бъдат показани"
  22932277
  2294 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:389
   2278#: gtk/gtkfilesystem.c:389
  22952279msgid "Cancelled"
  22962280msgstr "Отменена"
  22972281
  2298 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:390
   2282#: gtk/gtkfilesystem.c:390
  22992283msgid "Whether or not the operation has been successfully cancelled"
  23002284msgstr "Дали операцията е била успешно отменена"
  23012285
  2302 #: ../gtk/gtkfixed.c:90 ../gtk/gtklayout.c:582
   2286#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:582
  23032287msgid "X position"
  23042288msgstr "Позиция по X"
  23052289
  2306 #: ../gtk/gtkfixed.c:91 ../gtk/gtklayout.c:583
   2290#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:583
  23072291msgid "X position of child widget"
  23082292msgstr "Позиция по X на дъщерен обект по хоризонтала"
  23092293
  2310 #: ../gtk/gtkfixed.c:100 ../gtk/gtklayout.c:592
   2294#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:592
  23112295msgid "Y position"
  23122296msgstr "Позиция по Y"
  23132297
  2314 #: ../gtk/gtkfixed.c:101 ../gtk/gtklayout.c:593
   2298#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:593
  23152299msgid "Y position of child widget"
  23162300msgstr "Позиция по Y на дъщерен елемент по вертикала"
  23172301
  2318 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:144
   2302#: gtk/gtkfontbutton.c:144
  23192303msgid "The title of the font selection dialog"
  23202304msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
  23212305
  2322 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:159 ../gtk/gtkfontsel.c:178
   2306#: gtk/gtkfontbutton.c:159 gtk/gtkfontsel.c:178
  23232307msgid "Font name"
  23242308msgstr "Име на шрифт"
  23252309
  2326 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:160
   2310#: gtk/gtkfontbutton.c:160
  23272311msgid "The name of the selected font"
  23282312msgstr "Името на избрания шрифт"
  23292313
  2330 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:161
   2314#: gtk/gtkfontbutton.c:161
  23312315msgid "Sans 12"
  23322316msgstr "Sans 12"
  23332317
  2334 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:176
   2318#: gtk/gtkfontbutton.c:176
  23352319msgid "Use font in label"
  23362320msgstr "Използване на шрифт в етикета"
  23372321
  2338 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:177
   2322#: gtk/gtkfontbutton.c:177
  23392323msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
  23402324msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
  23412325
  2342 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:192
   2326#: gtk/gtkfontbutton.c:192
  23432327msgid "Use size in label"
  23442328msgstr "Използване на размер в етикета"
  23452329
  2346 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:193
   2330#: gtk/gtkfontbutton.c:193
  23472331msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
  23482332msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
  23492333
  2350 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:209
   2334#: gtk/gtkfontbutton.c:209
  23512335msgid "Show style"
  23522336msgstr "Показване на стил"
  23532337
  2354 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:210
   2338#: gtk/gtkfontbutton.c:210
  23552339msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
  23562340msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
  23572341
  2358 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:225
   2342#: gtk/gtkfontbutton.c:225
  23592343msgid "Show size"
  23602344msgstr "Показване на размер"
  23612345
  2362 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:226
   2346#: gtk/gtkfontbutton.c:226
  23632347msgid "Whether selected font size is shown in the label"
  23642348msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
  23652349
  2366 #: ../gtk/gtkfontsel.c:179
   2350#: gtk/gtkfontsel.c:179
  23672351msgid "The X string that represents this font"
  23682352msgstr "Низът X, който представя този шрифт"
  23692353
  2370 #: ../gtk/gtkfontsel.c:186
   2354#: gtk/gtkfontsel.c:186
  23712355msgid "The GdkFont that is currently selected"
  23722356msgstr "GdkFont, който текущо е избран"
  23732357
  2374 #: ../gtk/gtkfontsel.c:192
   2358#: gtk/gtkfontsel.c:192
  23752359msgid "Preview text"
  23762360msgstr "Текст за прегледа"
  23772361
  2378 #: ../gtk/gtkfontsel.c:193
   2362#: gtk/gtkfontsel.c:193
  23792363msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  23802364msgstr "Текстът за показване при демонстрация на шрифта"
  23812365
  2382 #: ../gtk/gtkframe.c:96
   2366#: gtk/gtkframe.c:96
  23832367msgid "Text of the frame's label"
  23842368msgstr "Текст на етикет на рамката"
  23852369
  2386 #: ../gtk/gtkframe.c:103
   2370#: gtk/gtkframe.c:103
  23872371msgid "Label xalign"
  23882372msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
  23892373
  2390 #: ../gtk/gtkframe.c:104
   2374#: gtk/gtkframe.c:104
  23912375msgid "The horizontal alignment of the label"
  23922376msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
  23932377
  2394 #: ../gtk/gtkframe.c:112
   2378#: gtk/gtkframe.c:112
  23952379msgid "Label yalign"
  23962380msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
  23972381
  2398 #: ../gtk/gtkframe.c:113
   2382#: gtk/gtkframe.c:113
  23992383msgid "The vertical alignment of the label"
  24002384msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
  24012385
  2402 #: ../gtk/gtkframe.c:121 ../gtk/gtkhandlebox.c:169
   2386#: gtk/gtkframe.c:121 gtk/gtkhandlebox.c:169
  24032387msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
  24042388msgstr "ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА, вместо това използвайте shadow_type"
  24052389
  2406 #: ../gtk/gtkframe.c:128
   2390#: gtk/gtkframe.c:128
  24072391msgid "Frame shadow"
  24082392msgstr "Сянка на рамка"
  24092393
  2410 #: ../gtk/gtkframe.c:129
   2394#: gtk/gtkframe.c:129
  24112395msgid "Appearance of the frame border"
  24122396msgstr "Вид на границите на рамката"
  24132397
  2414 #: ../gtk/gtkframe.c:138
   2398#: gtk/gtkframe.c:138
  24152399msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
  24162400msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
  24172401
  2418 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:176 ../gtk/gtkmenubar.c:201 ../gtk/gtkstatusbar.c:168
  2419 #: ../gtk/gtktoolbar.c:622 ../gtk/gtkviewport.c:122
   2402#: gtk/gtkhandlebox.c:176 gtk/gtkmenubar.c:201 gtk/gtkstatusbar.c:168
   2403#: gtk/gtktoolbar.c:622 gtk/gtkviewport.c:122
  24202404msgid "Shadow type"
  24212405msgstr "Тип сянка"
  24222406
  2423 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:177
   2407#: gtk/gtkhandlebox.c:177
  24242408msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
  24252409msgstr "Вид на сянката около контейнера"
  24262410
  2427 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:185
   2411#: gtk/gtkhandlebox.c:185
  24282412msgid "Handle position"
  24292413msgstr "Позиция на манипулатора"
  24302414
  2431 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:186
   2415#: gtk/gtkhandlebox.c:186
  24322416msgid "Position of the handle relative to the child widget"
  24332417msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
  24342418
  2435 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:194
   2419#: gtk/gtkhandlebox.c:194
  24362420msgid "Snap edge"
  24372421msgstr "Изравняване на края"
  24382422
  2439 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:195
   2423#: gtk/gtkhandlebox.c:195
  24402424msgid ""
  24412425"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
   
  24452429"кутията"
  24462430
  2447 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:203
   2431#: gtk/gtkhandlebox.c:203
  24482432msgid "Snap edge set"
  24492433msgstr "Включено изравняване на края"
  24502434
  2451 #: ../gtk/gtkhandlebox.c:204
   2435#: gtk/gtkhandlebox.c:204
  24522436msgid ""
  24532437"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
   
  24572441"извлечена от handle_position"
  24582442
  2459 #: ../gtk/gtkiconview.c:517
   2443#: gtk/gtkiconview.c:517
  24602444msgid "Selection mode"
  24612445msgstr "Начин на избор"
  24622446
  2463 #: ../gtk/gtkiconview.c:518
   2447#: gtk/gtkiconview.c:518
  24642448msgid "The selection mode"
  24652449msgstr "Начинът за избор"
  24662450
  2467 #: ../gtk/gtkiconview.c:536
   2451#: gtk/gtkiconview.c:536
  24682452msgid "Pixbuf column"
  24692453msgstr "Колона на буферите"
  24702454
  2471 #: ../gtk/gtkiconview.c:537
   2455#: gtk/gtkiconview.c:537
  24722456msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
  24732457msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
  24742458
  2475 #: ../gtk/gtkiconview.c:555
   2459#: gtk/gtkiconview.c:555
  24762460msgid "Model column used to retrieve the text from"
  24772461msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
  24782462
  2479 #: ../gtk/gtkiconview.c:574
   2463#: gtk/gtkiconview.c:574
  24802464msgid "Markup column"
  24812465msgstr "Колона с маркиране"
  24822466
  2483 #: ../gtk/gtkiconview.c:575
   2467#: gtk/gtkiconview.c:575
  24842468msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
  24852469msgstr ""
  24862470"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
  24872471
  2488 #: ../gtk/gtkiconview.c:582
   2472#: gtk/gtkiconview.c:582
  24892473msgid "Icon View Model"
  24902474msgstr "Изглед с икони"
  24912475
  2492 #: ../gtk/gtkiconview.c:583
   2476#: gtk/gtkiconview.c:583
  24932477msgid "The model for the icon view"
  24942478msgstr "Моделът на изглед с икони"
  24952479
  2496 #: ../gtk/gtkiconview.c:599
   2480#: gtk/gtkiconview.c:599
  24972481msgid "Number of columns"
  24982482msgstr "Брой колони"
  24992483
  2500 #: ../gtk/gtkiconview.c:600
   2484#: gtk/gtkiconview.c:600
  25012485msgid "Number of columns to display"
  25022486msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
  25032487
  2504 #: ../gtk/gtkiconview.c:617
   2488#: gtk/gtkiconview.c:617
  25052489msgid "Width for each item"
  25062490msgstr "Широчина на всеки елемент"
  25072491
  2508 #: ../gtk/gtkiconview.c:618
   2492#: gtk/gtkiconview.c:618
  25092493msgid "The width used for each item"
  25102494msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
  25112495
  2512 #: ../gtk/gtkiconview.c:634
   2496#: gtk/gtkiconview.c:634
  25132497msgid "Space which is inserted between cells of an item"
  25142498msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
  25152499
  2516 #: ../gtk/gtkiconview.c:649
   2500#: gtk/gtkiconview.c:649
  25172501msgid "Row Spacing"
  25182502msgstr "Разредка на редовете"
  25192503
  2520 #: ../gtk/gtkiconview.c:650
   2504#: gtk/gtkiconview.c:650
  25212505msgid "Space which is inserted between grid rows"
  25222506msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
  25232507
  2524 #: ../gtk/gtkiconview.c:665
   2508#: gtk/gtkiconview.c:665
  25252509msgid "Column Spacing"
  25262510msgstr "Разредка на колоните"
  25272511
  2528 #: ../gtk/gtkiconview.c:666
   2512#: gtk/gtkiconview.c:666
  25292513msgid "Space which is inserted between grid columns"
  25302514msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
  25312515
  2532 #: ../gtk/gtkiconview.c:681
   2516#: gtk/gtkiconview.c:681
  25332517msgid "Margin"
  25342518msgstr "Поле"
  25352519
  2536 #: ../gtk/gtkiconview.c:682
   2520#: gtk/gtkiconview.c:682
  25372521msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
  25382522msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
  25392523
  2540 #: ../gtk/gtkiconview.c:698 ../gtk/gtkprogressbar.c:128
  2541 #: ../gtk/gtktoolbar.c:484 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:97
   2524#: gtk/gtkiconview.c:698 gtk/gtkprogressbar.c:128 gtk/gtktoolbar.c:484
   2525#: gtk/gtktrayicon-x11.c:97
  25422526msgid "Orientation"
  25432527msgstr "Ориентация"
  25442528
  2545 #: ../gtk/gtkiconview.c:699
   2529#: gtk/gtkiconview.c:699
  25462530msgid ""
  25472531"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  25482532msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
  25492533
  2550 #: ../gtk/gtkiconview.c:715 ../gtk/gtktreeview.c:597
  2551 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
   2534#: gtk/gtkiconview.c:715 gtk/gtktreeview.c:597 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
  25522535msgid "Reorderable"
  25532536msgstr "Преподредим"
  25542537
  2555 #: ../gtk/gtkiconview.c:716 ../gtk/gtktreeview.c:598
   2538#: gtk/gtkiconview.c:716 gtk/gtktreeview.c:598
  25562539msgid "View is reorderable"
  25572540msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
  25582541
  2559 #: ../gtk/gtkiconview.c:723
   2542#: gtk/gtkiconview.c:723
  25602543msgid "Selection Box Color"
  25612544msgstr "Цвят на прозореца за избор"
  25622545
  2563 #: ../gtk/gtkiconview.c:724
   2546#: gtk/gtkiconview.c:724
  25642547msgid "Color of the selection box"
  25652548msgstr "Цветът на прозореца за избор"
  25662549
  2567 #: ../gtk/gtkiconview.c:730
   2550#: gtk/gtkiconview.c:730
  25682551msgid "Selection Box Alpha"
  25692552msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
  25702553
  2571 #: ../gtk/gtkiconview.c:731
   2554#: gtk/gtkiconview.c:731
  25722555msgid "Opacity of the selection box"
  25732556msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
  25742557
  2575 #: ../gtk/gtkimage.c:130 ../gtk/gtkstatusicon.c:146
   2558#: gtk/gtkimage.c:130 gtk/gtkstatusicon.c:146
  25762559msgid "Pixbuf"
  25772560msgstr "Буфер с пиксели"
  25782561
  2579 #: ../gtk/gtkimage.c:131 ../gtk/gtkstatusicon.c:147
   2562#: gtk/gtkimage.c:131 gtk/gtkstatusicon.c:147
  25802563msgid "A GdkPixbuf to display"
  25812564msgstr "GdkPixbuf за показване"
  25822565
  2583 #: ../gtk/gtkimage.c:138
   2566#: gtk/gtkimage.c:138
  25842567msgid "Pixmap"
  25852568msgstr "Карта с пиксели"
  25862569
  2587 #: ../gtk/gtkimage.c:139
   2570#: gtk/gtkimage.c:139
  25882571msgid "A GdkPixmap to display"
  25892572msgstr "GdkPixmap за показване"
  25902573
  2591 #: ../gtk/gtkimage.c:146 ../gtk/gtkmessagedialog.c:214
   2574#: gtk/gtkimage.c:146 gtk/gtkmessagedialog.c:214
  25922575msgid "Image"
  25932576msgstr "Изображение"
  25942577
  2595 #: ../gtk/gtkimage.c:147
   2578#: gtk/gtkimage.c:147
  25962579msgid "A GdkImage to display"
  25972580msgstr "GdkImage за показване"
  25982581
  2599 #: ../gtk/gtkimage.c:154
   2582#: gtk/gtkimage.c:154
  26002583msgid "Mask"
  26012584msgstr "Маска"
  26022585
  2603 #: ../gtk/gtkimage.c:155
   2586#: gtk/gtkimage.c:155
  26042587msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
  26052588msgstr "Побитова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
  26062589
  2607 #: ../gtk/gtkimage.c:163 ../gtk/gtkstatusicon.c:155
   2590#: gtk/gtkimage.c:163 gtk/gtkstatusicon.c:155
  26082591msgid "Filename to load and display"
  26092592msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
  26102593
  2611 #: ../gtk/gtkimage.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:163
   2594#: gtk/gtkimage.c:172 gtk/gtkstatusicon.c:163
  26122595msgid "Stock ID for a stock image to display"
  26132596msgstr "Номенклатурно ID на вградено изображение, което да се показва."
  26142597
  2615 #: ../gtk/gtkimage.c:179
   2598#: gtk/gtkimage.c:179
  26162599msgid "Icon set"
  26172600msgstr "Набор икони"
  26182601
  2619 #: ../gtk/gtkimage.c:180
   2602#: gtk/gtkimage.c:180
  26202603msgid "Icon set to display"
  26212604msgstr "Набор икони за показване"
  26222605
  2623 #: ../gtk/gtkimage.c:187 ../gtk/gtktoolbar.c:539
   2606#: gtk/gtkimage.c:187 gtk/gtktoolbar.c:539
  26242607msgid "Icon size"
  26252608msgstr "Размер на икона"
  26262609
  2627 #: ../gtk/gtkimage.c:188
   2610#: gtk/gtkimage.c:188
  26282611msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
  26292612msgstr ""
   
  26312614"именувана икона"
  26322615
  2633 #: ../gtk/gtkimage.c:204
   2616#: gtk/gtkimage.c:204
  26342617msgid "Pixel size"
  26352618msgstr "Размер в пиксели"
  26362619
  2637 #: ../gtk/gtkimage.c:205
   2620#: gtk/gtkimage.c:205
  26382621msgid "Pixel size to use for named icon"
  26392622msgstr "Размер в пиксели, който да се използва от именувана икона"
  26402623
  2641 #: ../gtk/gtkimage.c:213
   2624#: gtk/gtkimage.c:213
  26422625msgid "Animation"
  26432626msgstr "Анимация"
  26442627
  2645 #: ../gtk/gtkimage.c:214
   2628#: gtk/gtkimage.c:214
  26462629msgid "GdkPixbufAnimation to display"
  26472630msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
  26482631
  2649 #: ../gtk/gtkimage.c:237 ../gtk/gtkstatusicon.c:178
   2632#: gtk/gtkimage.c:237 gtk/gtkstatusicon.c:178
  26502633msgid "Storage type"
  26512634msgstr "Тип на запазване"
  26522635
  2653 #: ../gtk/gtkimage.c:238 ../gtk/gtkstatusicon.c:179
   2636#: gtk/gtkimage.c:238 gtk/gtkstatusicon.c:179
  26542637msgid "The representation being used for image data"
  26552638msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
  26562639
  2657 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:102
   2640#: gtk/gtkimagemenuitem.c:102
  26582641msgid "Child widget to appear next to the menu text"
  26592642msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
  26602643
  2661 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:107
   2644#: gtk/gtkimagemenuitem.c:107
  26622645msgid "Show menu images"
  26632646msgstr "Показване на изображения в менютата"
  26642647
  2665 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:108
   2648#: gtk/gtkimagemenuitem.c:108
  26662649msgid "Whether images should be shown in menus"
  26672650msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
  26682651
  2669 #: ../gtk/gtkinvisible.c:87 ../gtk/gtkwindow.c:531
   2652#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:531
  26702653msgid "The screen where this window will be displayed"
  26712654msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
  26722655
  2673 #: ../gtk/gtklabel.c:295
   2656#: gtk/gtklabel.c:295
  26742657msgid "The text of the label"
  26752658msgstr "Текстът на етикета"
  26762659
  2677 #: ../gtk/gtklabel.c:302
   2660#: gtk/gtklabel.c:302
  26782661msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
  26792662msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  26802663
  2681 #: ../gtk/gtklabel.c:323 ../gtk/gtktexttag.c:357 ../gtk/gtktextview.c:565
   2664#: gtk/gtklabel.c:323 gtk/gtktexttag.c:357 gtk/gtktextview.c:565
  26822665msgid "Justification"
  26832666msgstr "Нагласяване"
  26842667
  2685 #: ../gtk/gtklabel.c:324
   2668#: gtk/gtklabel.c:324
  26862669msgid ""
  26872670"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  26932676"xalign"
  26942677
  2695 #: ../gtk/gtklabel.c:332
   2678#: gtk/gtklabel.c:332
  26962679msgid "Pattern"
  26972680msgstr "Шаблон"
  26982681
  2699 #: ../gtk/gtklabel.c:333
   2682#: gtk/gtklabel.c:333
  27002683msgid ""
  27012684"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
   
  27052688"които да се подчертаят"
  27062689
  2707 #: ../gtk/gtklabel.c:340
   2690#: gtk/gtklabel.c:340
  27082691msgid "Line wrap"
  27092692msgstr "Прехвърляне на ред"
  27102693
  2711 #: ../gtk/gtklabel.c:341
   2694#: gtk/gtklabel.c:341
  27122695msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  27132696msgstr "Ако е зададено, текстът се прехвърля на нов ред, ако е твърде широк"
  27142697
  2715 #: ../gtk/gtklabel.c:356
   2698#: gtk/gtklabel.c:356
  27162699msgid "Line wrap mode"
  27172700msgstr "Режим на пренасяне по редове"
  27182701
  2719 #: ../gtk/gtklabel.c:357
   2702#: gtk/gtklabel.c:357
  27202703msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
  27212704msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява то"
  27222705
  2723 #: ../gtk/gtklabel.c:364
   2706#: gtk/gtklabel.c:364
  27242707msgid "Selectable"
  27252708msgstr "Избираем"
  27262709
  2727 #: ../gtk/gtklabel.c:365
   2710#: gtk/gtklabel.c:365
  27282711msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
  27292712msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
  27302713
  2731 #: ../gtk/gtklabel.c:371
   2714#: gtk/gtklabel.c:371
  27322715msgid "Mnemonic key"
  27332716msgstr "Мнемоничен клавиш"
  27342717
  2735 #: ../gtk/gtklabel.c:372
   2718#: gtk/gtklabel.c:372
  27362719msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
  27372720msgstr "Мнемоничен ускорителен клавиш за този етикет"
  27382721
  2739 #: ../gtk/gtklabel.c:380
   2722#: gtk/gtklabel.c:380
  27402723msgid "Mnemonic widget"
  27412724msgstr "Мнемоничен графичен обект"
  27422725
  2743 #: ../gtk/gtklabel.c:381
   2726#: gtk/gtklabel.c:381
  27442727msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  27452728msgstr ""
  27462729"Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
  27472730
  2748 #: ../gtk/gtklabel.c:425
   2731#: gtk/gtklabel.c:425
  27492732msgid ""
  27502733"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
   
  27542737"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  27552738
  2756 #: ../gtk/gtklabel.c:465
   2739#: gtk/gtklabel.c:465
  27572740msgid "Single Line Mode"
  27582741msgstr "На един ред"
  27592742
  2760 #: ../gtk/gtklabel.c:466
   2743#: gtk/gtklabel.c:466
  27612744msgid "Whether the label is in single line mode"
  27622745msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
  27632746
  2764 #: ../gtk/gtklabel.c:483
   2747#: gtk/gtklabel.c:483
  27652748msgid "Angle"
  27662749msgstr "Ъгъл"
  27672750
  2768 #: ../gtk/gtklabel.c:484
   2751#: gtk/gtklabel.c:484
  27692752msgid "Angle at which the label is rotated"
  27702753msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
  27712754
  2772 #: ../gtk/gtklabel.c:504
   2755#: gtk/gtklabel.c:504
  27732756msgid "Maximum Width In Characters"
  27742757msgstr "Максимална широчина в символи"
  27752758
  2776 #: ../gtk/gtklabel.c:505
   2759#: gtk/gtklabel.c:505
  27772760msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
  27782761msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в символи"
  27792762
  2780 #: ../gtk/gtklabel.c:621
   2763#: gtk/gtklabel.c:621
  27812764msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
  27822765msgstr ""
  27832766"Дали да се избере съдържанието на избираем етикет, когато той се фокусира"
  27842767
  2785 #: ../gtk/gtklayout.c:602 ../gtk/gtkviewport.c:106
   2768#: gtk/gtklayout.c:602 gtk/gtkviewport.c:106
  27862769msgid "Horizontal adjustment"
  27872770msgstr "Хоризонтално нагласяване"
  27882771
  2789 #: ../gtk/gtklayout.c:603 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:222
   2772#: gtk/gtklayout.c:603 gtk/gtkscrolledwindow.c:222
  27902773msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
  27912774msgstr "GtkAdjustment за хоризонталната позиция"
  27922775
  2793 #: ../gtk/gtklayout.c:610 ../gtk/gtkviewport.c:114
   2776#: gtk/gtklayout.c:610 gtk/gtkviewport.c:114
  27942777msgid "Vertical adjustment"
  27952778msgstr "Вертикално нагласяване"
  27962779
  2797 #: ../gtk/gtklayout.c:611 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:229
   2780#: gtk/gtklayout.c:611 gtk/gtkscrolledwindow.c:229
  27982781msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
  27992782msgstr "GtkAdjustment за вертикалната позиция"
  28002783
  2801 #: ../gtk/gtklayout.c:619
   2784#: gtk/gtklayout.c:619
  28022785msgid "The width of the layout"
  28032786msgstr "Широчината на подредбата"
  28042787
  2805 #: ../gtk/gtklayout.c:628
   2788#: gtk/gtklayout.c:628
  28062789msgid "The height of the layout"
  28072790msgstr "Височината на подредбата"
  28082791
  2809 #: ../gtk/gtkmenu.c:485
   2792#: gtk/gtkmenu.c:485
  28102793msgid ""
  28112794"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
   
  28152798"е отделено"
  28162799
  2817 #: ../gtk/gtkmenu.c:499
   2800#: gtk/gtkmenu.c:499
  28182801msgid "Tearoff State"
  28192802msgstr "Откъснато"
  28202803
  2821 #: ../gtk/gtkmenu.c:500
   2804#: gtk/gtkmenu.c:500
  28222805msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
  28232806msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
  28242807
  2825 #: ../gtk/gtkmenu.c:506
   2808#: gtk/gtkmenu.c:506
  28262809msgid "Vertical Padding"
  28272810msgstr "Вертикално разстояние"
  28282811
  2829 #: ../gtk/gtkmenu.c:507
   2812#: gtk/gtkmenu.c:507
  28302813msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
  28312814msgstr "Допълнително място над и под менюто"
  28322815
  2833 #: ../gtk/gtkmenu.c:515
   2816#: gtk/gtkmenu.c:515
  28342817msgid "Horizontal Padding"
  28352818msgstr "Хоризонтално отстояние"
  28362819
  2837 #: ../gtk/gtkmenu.c:516
   2820#: gtk/gtkmenu.c:516
  28382821msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
  28392822msgstr "Допълнително място отляво и отдясно на менюто"
  28402823
  2841 #: ../gtk/gtkmenu.c:524
   2824#: gtk/gtkmenu.c:524
  28422825msgid "Vertical Offset"
  28432826msgstr "Вертикален отстъп"
  28442827
  2845 #: ../gtk/gtkmenu.c:525
   2828#: gtk/gtkmenu.c:525
  28462829msgid ""
  28472830"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  28512834"вертикално"
  28522835
  2853 #: ../gtk/gtkmenu.c:533
   2836#: gtk/gtkmenu.c:533
  28542837msgid "Horizontal Offset"
  28552838msgstr "Хоризонтален отстъп"
  28562839
  2857 #: ../gtk/gtkmenu.c:534
   2840#: gtk/gtkmenu.c:534
  28582841msgid ""
  28592842"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  28632846"хоризонтално"
  28642847
  2865 #: ../gtk/gtkmenu.c:542
   2848#: gtk/gtkmenu.c:542
  28662849msgid "Double Arrows"
  28672850msgstr "Двойни стрелки"
  28682851
  2869 #: ../gtk/gtkmenu.c:543
   2852#: gtk/gtkmenu.c:543
  28702853msgid "When scrolling, always show both arrows."
  28712854msgstr "При прелистване винаги да се показват двете стрелки."
  28722855
  2873 #: ../gtk/gtkmenu.c:551
   2856#: gtk/gtkmenu.c:551
  28742857msgid "Left Attach"
  28752858msgstr "Ляво прикрепяне"
  28762859
  2877 #: ../gtk/gtkmenu.c:552 ../gtk/gtktable.c:174
   2860#: gtk/gtkmenu.c:552 gtk/gtktable.c:174
  28782861msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  28792862msgstr ""
  28802863"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  28812864
  2882 #: ../gtk/gtkmenu.c:559
   2865#: gtk/gtkmenu.c:559
  28832866msgid "Right Attach"
  28842867msgstr "Дясно прикрепяне"
  28852868
  2886 #: ../gtk/gtkmenu.c:560
   2869#: gtk/gtkmenu.c:560
  28872870msgid "The column number to attach the right side of the child to"
  28882871msgstr ""
   
  28902873"елемент"
  28912874
  2892 #: ../gtk/gtkmenu.c:567
   2875#: gtk/gtkmenu.c:567
  28932876msgid "Top Attach"
  28942877msgstr "Горно прикрепяне"
  28952878
  2896 #: ../gtk/gtkmenu.c:568
   2879#: gtk/gtkmenu.c:568
  28972880msgid "The row number to attach the top of the child to"
  28982881msgstr ""
  28992882"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
  29002883
  2901 #: ../gtk/gtkmenu.c:575
   2884#: gtk/gtkmenu.c:575
  29022885msgid "Bottom Attach"
  29032886msgstr "Долно прикрепяне"
  29042887
  2905 #: ../gtk/gtkmenu.c:576 ../gtk/gtktable.c:195
   2888#: gtk/gtkmenu.c:576 gtk/gtktable.c:195
  29062889msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
  29072890msgstr ""
  29082891"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
  29092892
  2910 #: ../gtk/gtkmenu.c:663
   2893#: gtk/gtkmenu.c:663
  29112894msgid "Can change accelerators"
  29122895msgstr "Променливи ускорители"
  29132896
  2914 #: ../gtk/gtkmenu.c:664
   2897#: gtk/gtkmenu.c:664
  29152898msgid ""
  29162899"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
   
  29192902"клавиш над обект от менюто."
  29202903
  2921 #: ../gtk/gtkmenu.c:669
   2904#: gtk/gtkmenu.c:669
  29222905msgid "Delay before submenus appear"
  29232906msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
  29242907
  2925 #: ../gtk/gtkmenu.c:670
   2908#: gtk/gtkmenu.c:670
  29262909msgid ""
  29272910"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
   
  29302913"преди да се появи подменюто"
  29312914
  2932 #: ../gtk/gtkmenu.c:677
   2915#: gtk/gtkmenu.c:677
  29332916msgid "Delay before hiding a submenu"
  29342917msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
  29352918
  2936 #: ../gtk/gtkmenu.c:678
   2919#: gtk/gtkmenu.c:678
  29372920msgid ""
  29382921"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
   
  29412924"Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
  29422925
  2943 #: ../gtk/gtkmenubar.c:175
   2926#: gtk/gtkmenubar.c:175
  29442927msgid "Pack direction"
  29452928msgstr "Посока на пакетиране"
  29462929
  2947 #: ../gtk/gtkmenubar.c:176
   2930#: gtk/gtkmenubar.c:176
  29482931msgid "The pack direction of the menubar"
  29492932msgstr "Посока на пакетирането на лентата с инструменти"
  29502933
  2951 #: ../gtk/gtkmenubar.c:192
   2934#: gtk/gtkmenubar.c:192
  29522935msgid "Child Pack direction"
  29532936msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи"
  29542937
  2955 #: ../gtk/gtkmenubar.c:193
   2938#: gtk/gtkmenubar.c:193
  29562939msgid "The child pack direction of the menubar"
  29572940msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
  29582941
  2959 #: ../gtk/gtkmenubar.c:202
   2942#: gtk/gtkmenubar.c:202
  29602943msgid "Style of bevel around the menubar"
  29612944msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  29622945
  2963 #: ../gtk/gtkmenubar.c:209 ../gtk/gtktoolbar.c:589
   2946#: gtk/gtkmenubar.c:209 gtk/gtktoolbar.c:589
  29642947msgid "Internal padding"
  29652948msgstr "Вътрешно пространство"
  29662949
  2967 #: ../gtk/gtkmenubar.c:210
   2950#: gtk/gtkmenubar.c:210
  29682951msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
  29692952msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
  29702953
  2971 #: ../gtk/gtkmenubar.c:217
   2954#: gtk/gtkmenubar.c:217
  29722955msgid "Delay before drop down menus appear"
  29732956msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
  29742957
  2975 #: ../gtk/gtkmenubar.c:218
   2958#: gtk/gtkmenubar.c:218
  29762959msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
  29772960msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
  29782961
  2979 #: ../gtk/gtkmenushell.c:344
   2962#: gtk/gtkmenushell.c:344
  29802963msgid "Take Focus"
  29812964msgstr "Вземане на фокус"
  29822965
  2983 #: ../gtk/gtkmenushell.c:345
   2966#: gtk/gtkmenushell.c:345
  29842967msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
  29852968msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
  29862969
  2987 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:236 ../gtk/gtkoptionmenu.c:162
   2970#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:236 gtk/gtkoptionmenu.c:162
  29882971msgid "Menu"
  29892972msgstr "Меню"
  29902973
  2991 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:237
   2974#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:237
  29922975msgid "The dropdown menu"
  29932976msgstr "Падащото меню"
  29942977
  2995 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:97
   2978#: gtk/gtkmessagedialog.c:97
  29962979msgid "Image/label border"
  29972980msgstr "Изображение/етикет рамка"
  29982981
  2999 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:98
   2982#: gtk/gtkmessagedialog.c:98
  30002983msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
  30012984msgstr ""
  30022985"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
  30032986
  3004 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:113
   2987#: gtk/gtkmessagedialog.c:113
  30052988msgid "Use separator"
  30062989msgstr "Разделител"
  30072990
  3008 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:114
   2991#: gtk/gtkmessagedialog.c:114
  30092992msgid ""
  30102993"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
  30112994msgstr "Дали да се постави разделител между текста на съобщението и бутоните"
  30122995
  3013 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:127
   2996#: gtk/gtkmessagedialog.c:127
  30142997msgid "Message Type"
  30152998msgstr "Тип съобщение"
  30162999
  3017 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:128
   3000#: gtk/gtkmessagedialog.c:128
  30183001msgid "The type of message"
  30193002msgstr "Типът на съобщението"
  30203003
  3021 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:135
   3004#: gtk/gtkmessagedialog.c:135
  30223005msgid "Message Buttons"
  30233006msgstr "Бутони на съобщение"
  30243007
  3025 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:136
   3008#: gtk/gtkmessagedialog.c:136
  30263009msgid "The buttons shown in the message dialog"
  30273010msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
  30283011
  3029 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:153
   3012#: gtk/gtkmessagedialog.c:153
  30303013msgid "The primary text of the message dialog"
  30313014msgstr "Основният текст в диалога за съобщение"
  30323015
  3033 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:168
   3016#: gtk/gtkmessagedialog.c:168
  30343017msgid "Use Markup"
  30353018msgstr "Използване на маркиране"
  30363019
  3037 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:169
   3020#: gtk/gtkmessagedialog.c:169
  30383021msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
  30393022msgstr "Основният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  30403023
  3041 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:183
   3024#: gtk/gtkmessagedialog.c:183
  30423025msgid "Secondary Text"
  30433026msgstr "Допълнителен текст"
  30443027
  3045 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
   3028#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
  30463029msgid "The secondary text of the message dialog"
  30473030msgstr "Допълнителният текст в диалога за съобщение"
  30483031
  3049 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:199
   3032#: gtk/gtkmessagedialog.c:199
  30503033msgid "Use Markup in secondary"
  30513034msgstr "Използване на маркиране в допълнителния текст"
  30523035
  3053 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:200
   3036#: gtk/gtkmessagedialog.c:200
  30543037msgid "The secondary text includes Pango markup."
  30553038msgstr "Допълнителният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  30563039
  3057 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:215
   3040#: gtk/gtkmessagedialog.c:215
  30583041msgid "The image"
  30593042msgstr "Изображението"
  30603043
  3061 #: ../gtk/gtkmisc.c:83
   3044#: gtk/gtkmisc.c:83
  30623045msgid "Y align"
  30633046msgstr "Подравняване по Y "
  30643047
  3065 #: ../gtk/gtkmisc.c:84
   3048#: gtk/gtkmisc.c:84
  30663049msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
  30673050msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
  30683051
  3069 #: ../gtk/gtkmisc.c:93
   3052#: gtk/gtkmisc.c:93
  30703053msgid "X pad"
  30713054msgstr "Поле по X"
  30723055
  3073 #: ../gtk/gtkmisc.c:94
   3056#: gtk/gtkmisc.c:94
  30743057msgid ""
  30753058"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
   
  30783061"графичния обект в пиксели"
  30793062
  3080 #: ../gtk/gtkmisc.c:103
   3063#: gtk/gtkmisc.c:103
  30813064msgid "Y pad"
  30823065msgstr "Поле по Y"
  30833066
  3084 #: ../gtk/gtkmisc.c:104
   3067#: gtk/gtkmisc.c:104
  30853068msgid ""
  30863069"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
   
  30893072"графичния обект в пиксели"
  30903073
  3091 #: ../gtk/gtknotebook.c:524
   3074#: gtk/gtknotebook.c:524
  30923075msgid "Page"
  30933076msgstr "Страница"
  30943077
  3095 #: ../gtk/gtknotebook.c:525
   3078#: gtk/gtknotebook.c:525
  30963079msgid "The index of the current page"
  30973080msgstr "Индексът на текущата страница"
  30983081
  3099 #: ../gtk/gtknotebook.c:533
   3082#: gtk/gtknotebook.c:533
  31003083msgid "Tab Position"
  31013084msgstr "Положение на табовете"
  31023085
  3103 #: ../gtk/gtknotebook.c:534
   3086#: gtk/gtknotebook.c:534
  31043087msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
  31053088msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
  31063089
  3107 #: ../gtk/gtknotebook.c:541
   3090#: gtk/gtknotebook.c:541
  31083091msgid "Tab Border"
  31093092msgstr "Граница на табовете"
  31103093
  3111 #: ../gtk/gtknotebook.c:542
   3094#: gtk/gtknotebook.c:542
  31123095msgid "Width of the border around the tab labels"
  31133096msgstr "Широчина на рамката около етикетите на таб"
  31143097
  3115 #: ../gtk/gtknotebook.c:550
   3098#: gtk/gtknotebook.c:550
  31163099msgid "Horizontal Tab Border"
  31173100msgstr "Хоризонтална рамка на таб"
  31183101
  3119 #: ../gtk/gtknotebook.c:551
   3102#: gtk/gtknotebook.c:551
  31203103msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
  31213104msgstr "Широчина на хоризонталната рамка около етикетите на таб"
  31223105
  3123 #: ../gtk/gtknotebook.c:559
   3106#: gtk/gtknotebook.c:559
  31243107msgid "Vertical Tab Border"
  31253108msgstr "Вертикална рамка на таб"
  31263109
  3127 #: ../gtk/gtknotebook.c:560
   3110#: gtk/gtknotebook.c:560
  31283111msgid "Width of the vertical border of tab labels"
  31293112msgstr "Широчина на вертикалната рамка около етикетите на таб"
  31303113
  3131 #: ../gtk/gtknotebook.c:568
   3114#: gtk/gtknotebook.c:568
  31323115msgid "Show Tabs"
  31333116msgstr "Показване на табове"
  31343117
  3135 #: ../gtk/gtknotebook.c:569
   3118#: gtk/gtknotebook.c:569
  31363119msgid "Whether tabs should be shown or not"
  31373120msgstr "Дали табовете ще бъдат показани или не"
  31383121
  3139 #: ../gtk/gtknotebook.c:575
   3122#: gtk/gtknotebook.c:575
  31403123msgid "Show Border"
  31413124msgstr "Граници"
  31423125
  3143 #: ../gtk/gtknotebook.c:576
   3126#: gtk/gtknotebook.c:576
  31443127msgid "Whether the border should be shown or not"
  31453128msgstr "Показва дали ще се показват граници"
  31463129
  3147 #: ../gtk/gtknotebook.c:582
   3130#: gtk/gtknotebook.c:582
  31483131msgid "Scrollable"
  31493132msgstr "Може да се придвижва"
  31503133
  3151 #: ../gtk/gtknotebook.c:583
   3134#: gtk/gtknotebook.c:583
  31523135msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
  31533136msgstr ""
   
  31553138"отколкото свободното екранно място"
  31563139
  3157 #: ../gtk/gtknotebook.c:589
   3140#: gtk/gtknotebook.c:589
  31583141msgid "Enable Popup"
  31593142msgstr "Изскачащи менюта"
  31603143
  3161 #: ../gtk/gtknotebook.c:590
   3144#: gtk/gtknotebook.c:590
  31623145msgid ""
  31633146"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
   
  31673150"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
  31683151
  3169 #: ../gtk/gtknotebook.c:597
   3152#: gtk/gtknotebook.c:597
  31703153msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
  31713154msgstr "Дали табовете ще имат еднакви размери"
  31723155
  3173 #: ../gtk/gtknotebook.c:603
   3156#: gtk/gtknotebook.c:603
  31743157msgid "Group ID"
  31753158msgstr "Идентификатор на група"
  31763159
  3177 #: ../gtk/gtknotebook.c:604
   3160#: gtk/gtknotebook.c:604
  31783161msgid "Group ID for tabs drag and drop"
  31793162msgstr "Идентификатор на група за влачене и пускане"
  31803163
  3181 #: ../gtk/gtknotebook.c:613
   3164#: gtk/gtknotebook.c:613
  31823165msgid "Tab label"
  31833166msgstr "Текст на таба"
  31843167
  3185 #: ../gtk/gtknotebook.c:614
   3168#: gtk/gtknotebook.c:614
  31863169msgid "The string displayed on the child's tab label"
  31873170msgstr "Низът изобразен на етикета на таба на дъщерния елемент"
  31883171
  3189 #: ../gtk/gtknotebook.c:620
   3172#: gtk/gtknotebook.c:620
  31903173msgid "Menu label"
  31913174msgstr "Меню текст"
  31923175
  3193 #: ../gtk/gtknotebook.c:621
   3176#: gtk/gtknotebook.c:621
  31943177msgid "The string displayed in the child's menu entry"
  31953178msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
  31963179
  3197 #: ../gtk/gtknotebook.c:634
   3180#: gtk/gtknotebook.c:634
  31983181msgid "Tab expand"
  31993182msgstr "Разширение на таба"
  32003183
  3201 #: ../gtk/gtknotebook.c:635
   3184#: gtk/gtknotebook.c:635
  32023185msgid "Whether to expand the child's tab or not"
  32033186msgstr "Дали да се разширява таба на дъщерния елемент или не"
  32043187
  3205 #: ../gtk/gtknotebook.c:641
   3188#: gtk/gtknotebook.c:641
  32063189msgid "Tab fill"
  32073190msgstr "Допълване на таба"
  32083191
  3209 #: ../gtk/gtknotebook.c:642
   3192#: gtk/gtknotebook.c:642
  32103193msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
  32113194msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
  32123195
  3213 #: ../gtk/gtknotebook.c:648
   3196#: gtk/gtknotebook.c:648
  32143197msgid "Tab pack type"
  32153198msgstr "Тип пакетиране на таба"
  32163199
  3217 #: ../gtk/gtknotebook.c:655
   3200#: gtk/gtknotebook.c:655
  32183201msgid "Tab reorderable"
  32193202msgstr "Преподредими табове"
  32203203
  3221 #: ../gtk/gtknotebook.c:656
   3204#: gtk/gtknotebook.c:656
  32223205msgid "Whether the tab is reorderable by user action or not"
  32233206msgstr "Дали табовете могат да се преподреждат от потребителя или не"
  32243207
  3225 #: ../gtk/gtknotebook.c:662
   3208#: gtk/gtknotebook.c:662
  32263209msgid "Tab detachable"
  32273210msgstr "Отделими табове"
  32283211
  3229 #: ../gtk/gtknotebook.c:663
   3212#: gtk/gtknotebook.c:663
  32303213msgid "Whether the tab is detachable"
  32313214msgstr "Дали табът може да се отделя."
  32323215
  3233 #: ../gtk/gtknotebook.c:678 ../gtk/gtkscrollbar.c:83
   3216#: gtk/gtknotebook.c:678 gtk/gtkscrollbar.c:83
  32343217msgid "Secondary backward stepper"
  32353218msgstr "Втора стрелка назад"
  32363219
  3237 #: ../gtk/gtknotebook.c:679
   3220#: gtk/gtknotebook.c:679
  32383221msgid ""
  32393222"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
  32403223msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
  32413224
  3242 #: ../gtk/gtknotebook.c:694 ../gtk/gtkscrollbar.c:91
   3225#: gtk/gtknotebook.c:694 gtk/gtkscrollbar.c:91
  32433226msgid "Secondary forward stepper"
  32443227msgstr "Втора стрелка напред"
  32453228
  3246 #: ../gtk/gtknotebook.c:695
   3229#: gtk/gtknotebook.c:695
  32473230msgid ""
  32483231"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
  32493232msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
  32503233
  3251 #: ../gtk/gtknotebook.c:709 ../gtk/gtkscrollbar.c:67
   3234#: gtk/gtknotebook.c:709 gtk/gtkscrollbar.c:67
  32523235msgid "Backward stepper"
  32533236msgstr "Стрелка назад"
  32543237
  3255 #: ../gtk/gtknotebook.c:710 ../gtk/gtkscrollbar.c:68
   3238#: gtk/gtknotebook.c:710 gtk/gtkscrollbar.c:68
  32563239msgid "Display the standard backward arrow button"
  32573240msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
  32583241
  3259 #: ../gtk/gtknotebook.c:724 ../gtk/gtkscrollbar.c:75
   3242#: gtk/gtknotebook.c:724 gtk/gtkscrollbar.c:75
  32603243msgid "Forward stepper"
  32613244msgstr "Стрелка напред"
  32623245
  3263 #: ../gtk/gtknotebook.c:725 ../gtk/gtkscrollbar.c:76
   3246#: gtk/gtknotebook.c:725 gtk/gtkscrollbar.c:76
  32643247msgid "Display the standard forward arrow button"
  32653248msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
  32663249
  3267 #: ../gtk/gtknotebook.c:739
   3250#: gtk/gtknotebook.c:739
  32683251msgid "Tab overlap"
  32693252msgstr "Припокриване на табовете"
  32703253
  3271 #: ../gtk/gtknotebook.c:740
   3254#: gtk/gtknotebook.c:740
  32723255msgid "Size of tab overlap area"
  32733256msgstr "Размер на припокриването на табовете"
  32743257
  3275 #: ../gtk/gtknotebook.c:755
   3258#: gtk/gtknotebook.c:755
  32763259msgid "Tab curvature"
  32773260msgstr "Заобляне на табовете"
  32783261
  3279 #: ../gtk/gtknotebook.c:756
   3262#: gtk/gtknotebook.c:756
  32803263msgid "Size of tab curvature"
  32813264msgstr "Размер на заоблянето на табовете"
  32823265
  3283 #: ../gtk/gtkobject.c:367
   3266#: gtk/gtkobject.c:367
  32843267msgid "User Data"
  32853268msgstr "Данни за потребителя"
  32863269
  3287 #: ../gtk/gtkobject.c:368
   3270#: gtk/gtkobject.c:368
  32883271msgid "Anonymous User Data Pointer"
  32893272msgstr "Указател към данните на анонимен потребител"
  32903273
  3291 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:163
   3274#: gtk/gtkoptionmenu.c:163
  32923275msgid "The menu of options"
  32933276msgstr "Меню опции"
  32943277
  3295 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:170
   3278#: gtk/gtkoptionmenu.c:170
  32963279msgid "Size of dropdown indicator"
  32973280msgstr "Размер на падащ индикатор"
  32983281
  3299 #: ../gtk/gtkoptionmenu.c:176
   3282#: gtk/gtkoptionmenu.c:176
  33003283msgid "Spacing around indicator"
  33013284msgstr "Разстояние около индикатор"
  33023285
  3303 #: ../gtk/gtkpaned.c:217
   3286#: gtk/gtkpaned.c:217
  33043287msgid ""
  33053288"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
   
  33083291"горния край)"
  33093292
  3310 #: ../gtk/gtkpaned.c:225
   3293#: gtk/gtkpaned.c:225
  33113294msgid "Position Set"
  33123295msgstr "Задаване на позиция"
  33133296
  3314 #: ../gtk/gtkpaned.c:226
   3297#: gtk/gtkpaned.c:226
  33153298msgid "TRUE if the Position property should be used"
  33163299msgstr "TRUE, ако ще се използва свойството „позиция“"
  33173300
  3318 #: ../gtk/gtkpaned.c:232
   3301#: gtk/gtkpaned.c:232
  33193302msgid "Handle Size"
  33203303msgstr "Размер дръжката"
  33213304
  3322 #: ../gtk/gtkpaned.c:233
   3305#: gtk/gtkpaned.c:233
  33233306msgid "Width of handle"
  33243307msgstr "Широчина на дръжката"
  33253308
  3326 #: ../gtk/gtkpaned.c:249
   3309#: gtk/gtkpaned.c:249
  33273310msgid "Minimal Position"
  33283311msgstr "Минимална позиция"
  33293312
  3330 #: ../gtk/gtkpaned.c:250
   3313#: gtk/gtkpaned.c:250
  33313314msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
  33323315msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
  33333316
  3334 #: ../gtk/gtkpaned.c:267
   3317#: gtk/gtkpaned.c:267
  33353318msgid "Maximal Position"
  33363319msgstr "Максимална позиция"
  33373320
  3338 #: ../gtk/gtkpaned.c:268
   3321#: gtk/gtkpaned.c:268
  33393322msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
  33403323msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
  33413324
  3342 #: ../gtk/gtkpaned.c:285
   3325#: gtk/gtkpaned.c:285
  33433326msgid "Resize"
  33443327msgstr "Променяне на размер"
  33453328
  3346 #: ../gtk/gtkpaned.c:286
   3329#: gtk/gtkpaned.c:286
  33473330msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
  33483331msgstr ""
  33493332"Ако е TRUE, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания обект"
  33503333
  3351 #: ../gtk/gtkpaned.c:301
   3334#: gtk/gtkpaned.c:301
  33523335msgid "Shrink"
  33533336msgstr "Смаляване"
  33543337
  3355 #: ../gtk/gtkpaned.c:302
   3338#: gtk/gtkpaned.c:302
  33563339msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
  33573340msgstr "Ако е TRUE, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
  33583341
  3359 #: ../gtk/gtkpreview.c:106
   3342#: gtk/gtkpreview.c:106
  33603343msgid ""
  33613344"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
   
  33633346"Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
  33643347
  3365 #: ../gtk/gtkprintbackend.c:261
   3348#: gtk/gtkprintbackend.c:261
  33663349msgid "Default print backend"
  33673350msgstr "Модулът за печат по подразбиране"
  33683351
  3369 #: ../gtk/gtkprintbackend.c:262
   3352#: gtk/gtkprintbackend.c:262
  33703353msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
  33713354msgstr "Списък с модули GtkPrintBackend, които да се използват по подразбиране"
  33723355
  3373 #: ../gtk/gtkprinter.c:120
   3356#: gtk/gtkprinter.c:120
  33743357msgid "Name of the printer"
  33753358msgstr "Име на принтера"
  33763359
  3377 #: ../gtk/gtkprinter.c:126
   3360#: gtk/gtkprinter.c:126
  33783361msgid "Backend"
  33793362msgstr "Модул"
  33803363
  3381 #: ../gtk/gtkprinter.c:127
   3364#: gtk/gtkprinter.c:127
  33823365msgid "Backend for the printer"
  33833366msgstr "Модул за принтера"
  33843367
  3385 #: ../gtk/gtkprinter.c:133
   3368#: gtk/gtkprinter.c:133
  33863369msgid "Is Virtual"
  33873370msgstr "Виртуален"
  33883371
  3389 #: ../gtk/gtkprinter.c:134
   3372#: gtk/gtkprinter.c:134
  33903373msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
  33913374msgstr "ЛЪЖА, ако това е реално хардуерно устройство"
  33923375
  3393 #: ../gtk/gtkprinter.c:140
   3376#: gtk/gtkprinter.c:140
  33943377msgid "Accepts PDF"
  33953378msgstr "Приема PDF"
  33963379
  3397 #: ../gtk/gtkprinter.c:141
   3380#: gtk/gtkprinter.c:141
  33983381msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
  33993382msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема PDF-и"
  34003383
  3401 #: ../gtk/gtkprinter.c:147
   3384#: gtk/gtkprinter.c:147
  34023385msgid "Accepts PostScript"
  34033386msgstr "Приема PostScript"
  34043387
  3405 #: ../gtk/gtkprinter.c:148
   3388#: gtk/gtkprinter.c:148
  34063389msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
  34073390msgstr "ИСТИНА, ако този принтер приема PostScript"
  34083391
  3409 #: ../gtk/gtkprinter.c:154
   3392#: gtk/gtkprinter.c:154
  34103393msgid "State Message"
  34113394msgstr "Съобщение за състоянието"
  34123395
  3413 #: ../gtk/gtkprinter.c:155
   3396#: gtk/gtkprinter.c:155
  34143397msgid "String giving the current state of the printer"
  34153398msgstr "Низ, даващ текущото състояние на принтера"
  34163399
  3417 #: ../gtk/gtkprinter.c:161
   3400#: gtk/gtkprinter.c:161
  34183401msgid "Location"
  34193402msgstr "Местонахождение"
  34203403
  3421 #: ../gtk/gtkprinter.c:162
   3404#: gtk/gtkprinter.c:162
  34223405msgid "The location of the printer"
  34233406msgstr "Местонахождението на принтера"
  34243407
  3425 #: ../gtk/gtkprinter.c:169
   3408#: gtk/gtkprinter.c:169
  34263409msgid "The icon name to use for the printer"
  34273410msgstr "Името на иконата за този принтер"
  34283411
  3429 #: ../gtk/gtkprinter.c:175
   3412#: gtk/gtkprinter.c:175
  34303413msgid "Job Count"
  34313414msgstr "Брой задания"
  34323415
  3433 #: ../gtk/gtkprinter.c:176
   3416#: gtk/gtkprinter.c:176
  34343417msgid "Number of jobs queued in the printer"
  34353418msgstr "Броят от заданията за печат в опашката"
  34363419
  3437 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
   3420#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
  34383421msgid "Source option"
  34393422msgstr "Настройка на източника"
  34403423
  3441 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:124
   3424#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:124
  34423425msgid "The PrinterOption backing this widget"
  34433426msgstr "PrinterOption, зад този графичен обект"
  34443427
  3445 #: ../gtk/gtkprintjob.c:117
   3428#: gtk/gtkprintjob.c:117
  34463429msgid "Title of the print job"
  34473430msgstr "Заглавието на заданието за печат"
  34483431
  3449 #: ../gtk/gtkprintjob.c:125
   3432#: gtk/gtkprintjob.c:125
  34503433msgid "Printer"
  34513434msgstr "Принтер"
  34523435
  3453 #: ../gtk/gtkprintjob.c:126
   3436#: gtk/gtkprintjob.c:126
  34543437msgid "Printer to print the job to"
  34553438msgstr "Принтерът, на който да се отпечата заданието"
  34563439
  3457 #: ../gtk/gtkprintjob.c:134
   3440#: gtk/gtkprintjob.c:134
  34583441msgid "Settings"
  34593442msgstr "Настройки"
  34603443
  3461 #: ../gtk/gtkprintjob.c:135
   3444#: gtk/gtkprintjob.c:135
  34623445msgid "Printer settings"
  34633446msgstr "Настройки на принтера"
  34643447
  3465 #: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
  3466 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:226
   3448#: gtk/gtkprintjob.c:143 gtk/gtkprintjob.c:144 gtk/gtkprintunixdialog.c:226
  34673449msgid "Page Setup"
  34683450msgstr "Настройки на страницата"
  34693451
  3470 #: ../gtk/gtkprintjob.c:152 ../gtk/gtkprintoperation.c:984
   3452#: gtk/gtkprintjob.c:152 gtk/gtkprintoperation.c:984
  34713453msgid "Track Print Status"
  34723454msgstr "Проследяване на състоянието на печата"
  34733455
  3474 #: ../gtk/gtkprintjob.c:153
   3456#: gtk/gtkprintjob.c:153
  34753457msgid ""
  34763458"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
   
  34813463"сървъра за печат."
  34823464
  3483 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:857
   3465#: gtk/gtkprintoperation.c:857
  34843466msgid "Default Page Setup"
  34853467msgstr "Настройки на страницата по подразбиране"
  34863468
  3487 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:858
   3469#: gtk/gtkprintoperation.c:858
  34883470msgid "The GtkPageSetup used by default"
  34893471msgstr "GtkPageSetup, който се ползва по подразбиране"
  34903472
  3491 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:876 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:244
   3473#: gtk/gtkprintoperation.c:876 gtk/gtkprintunixdialog.c:244
  34923474msgid "Print Settings"
  34933475msgstr "Настройки за печат"
  34943476
  3495 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:877 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:245
   3477#: gtk/gtkprintoperation.c:877 gtk/gtkprintunixdialog.c:245
  34963478msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
  34973479msgstr "GtkPrintSettings, който се ползва за иницилизирането на диалога"
  34983480
  3499 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:895
   3481#: gtk/gtkprintoperation.c:895
  35003482msgid "Job Name"
  35013483msgstr "Име на задание"
  35023484
  3503 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:896
   3485#: gtk/gtkprintoperation.c:896
  35043486msgid "A string used for identifying the print job."
  35053487msgstr "Низ за идентифицирането на заданието за печат"
  35063488
  3507 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:919
   3489#: gtk/gtkprintoperation.c:919
  35083490msgid "Number of Pages"
  35093491msgstr "Брой страници"
  35103492
  3511 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:920
   3493#: gtk/gtkprintoperation.c:920
  35123494msgid "The number of pages in the document."
  35133495msgstr "Броят страници в документа"
  35143496
  3515 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:941 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:234
   3497#: gtk/gtkprintoperation.c:941 gtk/gtkprintunixdialog.c:234
  35163498msgid "Current Page"
  35173499msgstr "Текущата страница"
  35183500
  3519 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:942 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:235
   3501#: gtk/gtkprintoperation.c:942 gtk/gtkprintunixdialog.c:235
  35203502msgid "The current page in the document"
  35213503msgstr "Текущата страница в документа"
  35223504
  3523 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:963
   3505#: gtk/gtkprintoperation.c:963
  35243506msgid "Use full page"
  35253507msgstr "Използване на цялата страница"
  35263508
  3527 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:964
   3509#: gtk/gtkprintoperation.c:964
  35283510msgid ""
  35293511"TRUE if the the origin of the context should be at the corner of the page "
   
  35333515"ъгъла на зоната за изобразяване"
  35343516
  3535 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:985
   3517#: gtk/gtkprintoperation.c:985
  35363518msgid ""
  35373519"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
   
  35413523"след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
  35423524
  3543 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1002
   3525#: gtk/gtkprintoperation.c:1002
  35443526msgid "Unit"
  35453527msgstr "Единица"
  35463528
  3547 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1003
   3529#: gtk/gtkprintoperation.c:1003
  35483530msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
  35493531msgstr "Единицата за разстоянията в този контекст"
  35503532
  3551 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1020
   3533#: gtk/gtkprintoperation.c:1020
  35523534msgid "Show Dialog"
  35533535msgstr "Показване на диалогова кутия"
  35543536
  3555 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1021
   3537#: gtk/gtkprintoperation.c:1021
  35563538msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
  35573539msgstr "ИСТИНА, ако диалогът за прогрес бива показван докато се печата."
  35583540
  3559 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1044
   3541#: gtk/gtkprintoperation.c:1044
  35603542msgid "Allow Async"
  35613543msgstr "Позволяване на асинхронност"
  35623544
  3563 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1045
   3545#: gtk/gtkprintoperation.c:1045
  35643546msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
  35653547msgstr "ИСТИНА, ако заданието за печат може да се изпълни асинхронно"
  35663548
  3567 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1068 ../gtk/gtkprintoperation.c:1069
   3549#: gtk/gtkprintoperation.c:1068 gtk/gtkprintoperation.c:1069
  35683550msgid "Export filename"
  35693551msgstr "Име на файл при изнасяне"
  35703552
  3571 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1083
   3553#: gtk/gtkprintoperation.c:1083
  35723554msgid "Status"
  35733555msgstr "Състояние"
  35743556
  3575 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1084
   3557#: gtk/gtkprintoperation.c:1084
  35763558msgid "The status of the print operation"
  35773559msgstr "Състояние на операцията по печата"
  35783560
  3579 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1104
   3561#: gtk/gtkprintoperation.c:1104
  35803562msgid "Status String"
  35813563msgstr "Низ за състоянието"
  35823564
  3583 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1105
   3565#: gtk/gtkprintoperation.c:1105
  35843566msgid "A human-readable description of the status"
  35853567msgstr "Човешко описание на състоянието"
  35863568
  3587 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1123
   3569#: gtk/gtkprintoperation.c:1123
  35883570msgid "Custom tab label"
  35893571msgstr "Потребителски етикет на таб"
  35903572
  3591 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1124
   3573#: gtk/gtkprintoperation.c:1124
  35923574msgid "Label for the tab containing custom widgets."
  35933575msgstr "Етикет за таб, съдържащ потребителски графични обекти"
  35943576
  3595 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:227
   3577#: gtk/gtkprintunixdialog.c:227
  35963578msgid "The GtkPageSetup to use"
  35973579msgstr "GtkPageSetup, който да се ползва"
  35983580
  3599 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:252
   3581#: gtk/gtkprintunixdialog.c:252
  36003582msgid "Selected Printer"
  36013583msgstr "Избраният принтер"
  36023584
  3603 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:253
   3585#: gtk/gtkprintunixdialog.c:253
  36043586msgid "The GtkPrinter which is selected"
  36053587msgstr "GtkPrinter, който е избран"
  36063588
  3607 #: ../gtk/gtkprogress.c:100
   3589#: gtk/gtkprogress.c:100
  36083590msgid "Activity mode"
  36093591msgstr "Режим на активност"
  36103592
  3611 #: ../gtk/gtkprogress.c:101
   3593#: gtk/gtkprogress.c:101
  36123594msgid ""
  36133595"If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
   
  36203602"продължителност"
  36213603
  3622 #: ../gtk/gtkprogress.c:108
   3604#: gtk/gtkprogress.c:108
  36233605msgid "Show text"
  36243606msgstr "Показване на текст"
  36253607
  3626 #: ../gtk/gtkprogress.c:109
   3608#: gtk/gtkprogress.c:109
  36273609msgid "Whether the progress is shown as text"
  36283610msgstr "Дали прогресът ще се покаже като текст"
  36293611
  3630 #: ../gtk/gtkprogress.c:116
   3612#: gtk/gtkprogress.c:116
  36313613msgid "Text x alignment"
  36323614msgstr "Подравняване на текст по x "
  36333615
  3634 #: ../gtk/gtkprogress.c:117
   3616#: gtk/gtkprogress.c:117
  36353617msgid ""
  36363618"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
   
  36403622"графичния обект за прогрес"
  36413623
  3642 #: ../gtk/gtkprogress.c:125
   3624#: gtk/gtkprogress.c:125
  36433625msgid "Text y alignment"
  36443626msgstr "Подравняване на текст по у"
  36453627
  3646 #: ../gtk/gtkprogress.c:126
   3628#: gtk/gtkprogress.c:126
  36473629msgid ""
  36483630"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
   
  36523634"графичния обект за прогрес"
  36533635
  3654 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:120 ../gtk/gtkrange.c:324
  3655 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:204
   3636#: gtk/gtkprogressbar.c:120 gtk/gtkrange.c:324 gtk/gtkspinbutton.c:204
  36563637msgid "Adjustment"
  36573638msgstr "Нагласяване"
  36583639
  3659 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:121
   3640#: gtk/gtkprogressbar.c:121
  36603641msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
  36613642msgstr "GtkAdjustment, който е свързан с прогрес индикатора (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  36623643
  3663 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:129
   3644#: gtk/gtkprogressbar.c:129
  36643645msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
  36653646msgstr "Ориентация и посока на растеж на лентата за прогрес"
  36663647
  3667 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:137
   3648#: gtk/gtkprogressbar.c:137
  36683649msgid "Bar style"
  36693650msgstr "Стил на лентата"
  36703651
  3671 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:138
   3652#: gtk/gtkprogressbar.c:138
  36723653msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
  36733654msgstr ""
  36743655"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  36753656
  3676 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:146
   3657#: gtk/gtkprogressbar.c:146
  36773658msgid "Activity Step"
  36783659msgstr "Стъпка на активност"
  36793660
  3680 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:147
   3661#: gtk/gtkprogressbar.c:147
  36813662msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
  36823663msgstr ""
  36833664"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  36843665
  3685 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:156
   3666#: gtk/gtkprogressbar.c:156
  36863667msgid "Activity Blocks"
  36873668msgstr "Блокове за активност"
  36883669
  3689 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:157
   3670#: gtk/gtkprogressbar.c:157
  36903671msgid ""
  36913672"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
   
  36953676"прогрес в активен режим (ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА)"
  36963677
  3697 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:166
   3678#: gtk/gtkprogressbar.c:166
  36983679msgid "Discrete Blocks"
  36993680msgstr "Отделни блокове"
  37003681
  3701 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:167
   3682#: gtk/gtkprogressbar.c:167
  37023683msgid ""
  37033684"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
   
  37063687"Брой отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
  37073688
  3708 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:176
   3689#: gtk/gtkprogressbar.c:176
  37093690msgid "Fraction"
  37103691msgstr "Част"
  37113692
  3712 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:177
   3693#: gtk/gtkprogressbar.c:177
  37133694msgid "The fraction of total work that has been completed"
  37143695msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
  37153696
  3716 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:186
   3697#: gtk/gtkprogressbar.c:186
  37173698msgid "Pulse Step"
  37183699msgstr "Стъпка на пулс"
  37193700
  3720 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:187
   3701#: gtk/gtkprogressbar.c:187
  37213702msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
  37223703msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
  37233704
  3724 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:197
   3705#: gtk/gtkprogressbar.c:197
  37253706msgid "Text to be displayed in the progress bar"
  37263707msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
  37273708
  3728 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:219
   3709#: gtk/gtkprogressbar.c:219
  37293710msgid ""
  37303711"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
   
  37343715"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  37353716
  3736 #: ../gtk/gtkradioaction.c:111
   3717#: gtk/gtkradioaction.c:111
  37373718msgid "The value"
  37383719msgstr "Стойността"
  37393720
  3740 #: ../gtk/gtkradioaction.c:112
   3721#: gtk/gtkradioaction.c:112
  37413722msgid ""
  37423723"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
   
  37463727"това действие е текущото действие на своята група."
  37473728
  3748 #: ../gtk/gtkradioaction.c:128 ../gtk/gtkradiobutton.c:82
  3749 #: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:342
   3729#: gtk/gtkradioaction.c:128 gtk/gtkradiobutton.c:82 gtk/gtkradiomenuitem.c:342
  37503730msgid "Group"
  37513731msgstr "Група"
  37523732
  3753 #: ../gtk/gtkradioaction.c:129
   3733#: gtk/gtkradioaction.c:129
  37543734msgid "The radio action whose group this action belongs to."
  37553735msgstr "Действието за радио бутон, към чиято група принадлежи това действие"
  37563736
  3757 #: ../gtk/gtkradioaction.c:144
   3737#: gtk/gtkradioaction.c:144
  37583738msgid "The current value"
  37593739msgstr "Текущата стойност"
  37603740
  3761 #: ../gtk/gtkradioaction.c:145
   3741#: gtk/gtkradioaction.c:145
  37623742msgid ""
  37633743"The value property of the currently active member of the group to which this "
   
  37673747"принадлежи това действие."
  37683748
  3769 #: ../gtk/gtkradiobutton.c:83
   3749#: gtk/gtkradiobutton.c:83
  37703750msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
  37713751msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
  37723752
  3773 #: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:343
   3753#: gtk/gtkradiomenuitem.c:343
  37743754msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
  37753755msgstr ""
  37763756"Радио бутонът в меню, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
  37773757
  3778 #: ../gtk/gtkrange.c:315
   3758#: gtk/gtkrange.c:315
  37793759msgid "Update policy"
  37803760msgstr "Политика на обновяване"
  37813761
  3782 #: ../gtk/gtkrange.c:316
   3762#: gtk/gtkrange.c:316
  37833763msgid "How the range should be updated on the screen"
  37843764msgstr "Как диапазонът ще бъде обновяван на екрана"
  37853765
  3786 #: ../gtk/gtkrange.c:325
   3766#: gtk/gtkrange.c:325
  37873767msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
  37883768msgstr ""
  37893769"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
  37903770
  3791 #: ../gtk/gtkrange.c:332
   3771#: gtk/gtkrange.c:332
  37923772msgid "Inverted"
  37933773msgstr "Обърнат"
  37943774
  3795 #: ../gtk/gtkrange.c:333
   3775#: gtk/gtkrange.c:333
  37963776msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
  37973777msgstr "Обръщане на посоката"
  37983778
  3799 #: ../gtk/gtkrange.c:340
   3779#: gtk/gtkrange.c:340
  38003780msgid "Lower stepper sensitivity"
  38013781msgstr "Чувствителност на стрелките нагоре"
  38023782
  3803 #: ../gtk/gtkrange.c:341
   3783#: gtk/gtkrange.c:341
  38043784msgid ""
  38053785"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
   
  38093789"на интервала"
  38103790
  3811 #: ../gtk/gtkrange.c:349
   3791#: gtk/gtkrange.c:349
  38123792msgid "Upper stepper sensitivity"
  38133793msgstr "Чувствителност на стрелките надолу"
  38143794
  3815 #: ../gtk/gtkrange.c:350
   3795#: gtk/gtkrange.c:350
  38163796msgid ""
  38173797"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
   
  38213801"на интервала"
  38223802
  3823 #: ../gtk/gtkrange.c:357
   3803#: gtk/gtkrange.c:357
  38243804msgid "Slider Width"
  38253805msgstr "Широчина на плъзгач"
  38263806
  3827 #: ../gtk/gtkrange.c:358
   3807