Changeset 797


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2006, 6:53:30 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

developer-libs: отразява точно състоянието на CVS. Промените по gail и gtk+ са само в коментарите.

Location:
developer-libs
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gail.HEAD.bg.po

  r272 r797  
  99"Project-Id-Version: gail HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-09-12 12:45+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-07-11 18:02+0100\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-07-10 10:55+0300\n"
  1313"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
 • developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po

  r752 r797  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-08-17 11:49+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2006-08-17 12:08+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 ../tests/testfilechooser.c:218
   21#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
   22#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 tests/testfilechooser.c:218
  2323#, c-format
  2424msgid "Failed to open file '%s': %s"
  2525msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  2626
  27 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
   27#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
  2828#, c-format
  2929msgid "Image file '%s' contains no data"
  3030msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  3131
  32 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
  33 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 ../tests/testfilechooser.c:263
   32#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
   33#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 tests/testfilechooser.c:263
  3434#, c-format
  3535msgid ""
   
  3939"повреден файл"
  4040
  41 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
   41#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
  4242#, c-format
  4343msgid ""
   
  4848"повреден анимационен файл"
  4949
  50 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
   50#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
  5151#, c-format
  5252msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  5353msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
  5454
  55 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
   55#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
  5656#, c-format
  5757msgid ""
   
  6262"вероятно е от различна версия на GTK."
  6363
  64 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
   64#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
  6565#, c-format
  6666msgid "Image type '%s' is not supported"
  6767msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
  6868
  69 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
   69#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
  7070#, c-format
  7171msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  7272msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
  7373
  74 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
   74#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
   75#, c-format
  7576msgid "Unrecognized image file format"
  7677msgstr "Неразпознат графичен формат"
  7778
  78 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
   79#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
  7980#, c-format
  8081msgid "Failed to load image '%s': %s"
  8182msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8283
  83 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
   84#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
  8485#, c-format
  8586msgid "Error writing to image file: %s"
  8687msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
  8788
  88 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
   89#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
  8990#, c-format
  9091msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9293"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
  9394
  94 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
   95#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
   96#, c-format
  9597msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9698msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9799
  98 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
   100#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
   101#, c-format
  99102msgid "Failed to open temporary file"
  100103msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  101104
  102 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
   105#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
   106#, c-format
  103107msgid "Failed to read from temporary file"
  104108msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  105109
  106 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
   110#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
  107111#, c-format
  108112msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  109113msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  110114
  111 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
   115#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
  112116#, c-format
  113117msgid ""
   
  118122"да не са записани всички данни: %s"
  119123
  120 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
   124#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
   125#, c-format
  121126msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  122127msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
  123128
  124 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
   129#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
  125130#, c-format
  126131msgid ""
   
  131136"някое действие, но не указа причина за това"
  132137
  133 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
   138#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
  134139#, c-format
  135140msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
  136141msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от типа „%s“"
  137142
  138 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
   143#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
   144#, c-format
  139145msgid "Image header corrupt"
  140146msgstr "Повредена е заглавната част на изображението"
  141147
  142 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
   148#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
   149#, c-format
  143150msgid "Image format unknown"
  144151msgstr "Неизвестен формат на изображението"
  145152
  146 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
   153#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
   154#, c-format
  147155msgid "Image pixel data corrupt"
  148156msgstr "Повредени данни за пикселите на изображението"
  149157
  150 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
   158#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
  151159#, c-format
  152160msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
   
  155163msgstr[1] "неуспех при заделяне на буфер от %u байта за изображението"
  156164
  157 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
   165#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
   166#, c-format
  158167msgid "Unexpected icon chunk in animation"
  159168msgstr "Неочакван откъс за икона в анимация"
  160169
  161 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
   170#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
   171#, c-format
  162172msgid "Unsupported animation type"
  163173msgstr "Неподдържан тип анимация"
  164174
  165 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
   175#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
   176#, c-format
  166177msgid "Invalid header in animation"
  167178msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
  168179
  169 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
  170 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
  171 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
   180#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
   181#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
   182#, c-format
  172183msgid "Not enough memory to load animation"
  173184msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
  174185
  175 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
  176 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
   186#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
   187#, c-format
  177188msgid "Malformed chunk in animation"
  178189msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
  179190
  180 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
   191#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
  181192msgid "The ANI image format"
  182193msgstr "Форматът за изображения ANI"
  183194
  184 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
  185 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
  186 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
   195#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
   196#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
   197#, c-format
  187198msgid "BMP image has bogus header data"
  188199msgstr "Изображението във формат BMP е с неправилна заглавна част"
  189200
  190 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
   201#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
   202#, c-format
  191203msgid "Not enough memory to load bitmap image"
  192204msgstr "Няма достатъчно памет за да се зареди изображение формат „bitmap“"
  193205
  194 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
   206#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
   207#, c-format
  195208msgid "BMP image has unsupported header size"
  196209msgstr ""
   
  198211"поддържа"
  199212
  200 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
   213#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
   214#, c-format
  201215msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
  202216msgstr ""
   
  204218"могат да бъдат компресирани"
  205219
  206 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
   220#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
   221#, c-format
  207222msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
  208223msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат BMP"
  209224
  210 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
   225#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
   226#, c-format
  211227msgid "Couldn't write to BMP file"
  212228msgstr "Неуспех при запис на файл във формат BMP"
  213229
  214 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
   230#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
  215231msgid "The BMP image format"
  216232msgstr "Форматът за изображения BMP"
  217233
  218 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
   234#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
  219235#, c-format
  220236msgid "Failure reading GIF: %s"
  221237msgstr "Неуспех при четене на GIF: %s "
  222238
  223 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1472
  224 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
   239#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
   240#, c-format
  225241msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
  226242msgstr ""
  227243"Липсват част от данните на файла във формат GIF (може би файлът не е цял.)"
  228244
  229 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
   245#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
  230246#, c-format
  231247msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
  232248msgstr "Вътрешна грешка в модула за зареждане на GIF (%s)"
  233249
  234 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
   250#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
   251#, c-format
  235252msgid "Stack overflow"
  236253msgstr "Препълване на стека"
  237254
  238 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
   255#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
   256#, c-format
  239257msgid "GIF image loader cannot understand this image."
  240258msgstr ""
   
  242260"това изображение."
  243261
  244 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
   262#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
   263#, c-format
  245264msgid "Bad code encountered"
  246265msgstr "Срещнат е лош код"
  247266
  248 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
   267#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
   268#, c-format
  249269msgid "Circular table entry in GIF file"
  250270msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
  251271
  252 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1459
  253 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1506 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
   272#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
   273#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
   274#, c-format
  254275msgid "Not enough memory to load GIF file"
  255276msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
  256277
  257 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:951
   278#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
   279#, c-format
  258280msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
  259281msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
  260282
  261 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
   283#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
   284#, c-format
  262285msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
  263286msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
  264287
  265 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
   288#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
   289#, c-format
  266290msgid "File does not appear to be a GIF file"
  267291msgstr "Файлът не изглежда да е във формат GIF"
  268292
  269 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
   293#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
  270294#, c-format
  271295msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
  272296msgstr "Не се поддържа версията %s на формата за файлове GIF"
  273297
  274 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
   298#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
   299#, c-format
  275300msgid ""
  276301"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
   
  280305"локална цветова палитра за някой от кадрите в него."
  281306
  282 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
   307#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
   308#, c-format
  283309msgid "GIF image was truncated or incomplete."
  284310msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
  285311
  286 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
   312#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
  287313msgid "The GIF image format"
  288314msgstr "Форматът за изображения GIF"
  289315
  290 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
  291 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
  292 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
   316#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
   317#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
   318#, c-format
  293319msgid "Not enough memory to load icon"
  294320msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на иконата"
  295321
  296 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
  297 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
   322#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
   323#, c-format
  298324msgid "Invalid header in icon"
  299325msgstr "Грешна заглавна част в иконата"
  300326
  301 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
   327#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
   328#, c-format
  302329msgid "Icon has zero width"
  303330msgstr "Иконата има нулева ширина"
  304331
  305 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
   332#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
   333#, c-format
  306334msgid "Icon has zero height"
  307335msgstr "Иконата има нулева височина"
  308336
  309 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
   337#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
   338#, c-format
  310339msgid "Compressed icons are not supported"
  311340msgstr "Не се поддържат компресирани икони"
  312341
  313 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
   342#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
   343#, c-format
  314344msgid "Unsupported icon type"
  315345msgstr "Неподдържан тип икона"
  316346
  317 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
   347#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
   348#, c-format
  318349msgid "Not enough memory to load ICO file"
  319350msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат ICO"
  320351
  321 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
   352#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
   353#, c-format
  322354msgid "Image too large to be saved as ICO"
  323355msgstr "Изображението е твърде голямо, за да бъде запазено във формат ICO"
  324356
  325 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
   357#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
   358#, c-format
  326359msgid "Cursor hotspot outside image"
  327360msgstr "Горещата точка на курсора е извън изображението"
  328361
  329 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
   362#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
  330363#, c-format
  331364msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
  332365msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
  333366
  334 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
   367#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
  335368msgid "The ICO image format"
  336369msgstr "Форматът за изображения ICO"
  337370
  338 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
   371#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
  339372#, c-format
  340373msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
  341374msgstr "Грешка при интерпретацията на изображението във формат JPEG (%s)"
  342375
  343 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
   376#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
   377#, c-format
  344378msgid ""
  345379"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
   
  349383"за да освободите памет."
  350384
  351 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
   385#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
  352386#, c-format
  353387msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
  354388msgstr "Неподдържано цветово пространство за JPEG (%s)"
  355389
  356 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741
  357 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
   390#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
   391#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
   392#, c-format
  358393msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  359394msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
  360395
  361 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
   396#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
  362397#, c-format
  363398msgid ""
   
  368403"бъде анализирана."
  369404
  370 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
   405#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
  371406#, c-format
  372407msgid ""
   
  376411"разрешена"
  377412
  378 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
   413#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
  379414msgid "The JPEG image format"
  380415msgstr "Форматът за изображения JPEG"
  381416
  382 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
   417#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
   418#, c-format
  383419msgid "Couldn't allocate memory for header"
  384420msgstr "Няма достатъчно памет за заглавна част"
  385421
  386 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
   422#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
   423#, c-format
  387424msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
  388425msgstr "Няма достатъчно памет за контекстния буфер"
  389426
  390 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
   427#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
   428#, c-format
  391429msgid "Image has invalid width and/or height"
  392430msgstr "Изображението е с нулева височина и/или височина"
  393431
  394 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
   432#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
   433#, c-format
  395434msgid "Image has unsupported bpp"
  396435msgstr "Изображението е с неподдържана стойност на битове за пиксел"
  397436
  398 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
   437#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
  399438#, c-format
  400439msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
  401440msgstr "Изображението е с неподдържан брой %d-битови цветови равнини"
  402441
  403 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
   442#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
   443#, c-format
  404444msgid "Couldn't create new pixbuf"
  405445msgstr "Невъзможно е да създаде нов буфер за пиксели"
  406446
  407 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
   447#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
   448#, c-format
  408449msgid "Couldn't allocate memory for line data"
  409450msgstr "Няма достатъчно памет за данните за линия"
  410451
  411 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
   452#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
   453#, c-format
  412454msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
  413455msgstr "Няма достатъчно памет за данните за цветова палитра"
  414456
  415 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
   457#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
   458#, c-format
  416459msgid "Didn't get all lines of PCX image"
  417460msgstr "Не са получени всички линии в изображението във формат PCX"
  418461
  419 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
   462#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
   463#, c-format
  420464msgid "No palette found at end of PCX data"
  421465msgstr "Не е открита палитра в края на данните за PCX"
  422466
  423 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
   467#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
  424468msgid "The PCX image format"
  425469msgstr "Форматът за изображения PCX"
  426470
  427 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
   471#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
   472#, c-format
  428473msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
  429474msgstr "Броят битове за канал за изображението във формат PNG не е валиден."
  430475
  431 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
   476#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
   477#, c-format
  432478msgid "Transformed PNG has zero width or height."
  433479msgstr ""
  434480"Трансформираното изображение във формат PNG е с нулева ширина или височина."
  435481
  436 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
   482#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
   483#, c-format
  437484msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
  438485msgstr ""
  439486"Броят битове за канал в трансформираното изображение във формат PNG не е 8."
  440487
  441 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
   488#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
   489#, c-format
  442490msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
  443491msgstr "Трансформираното изображение във формат PNG не е RGB или RGBA."
  444492
  445 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
   493#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
   494#, c-format
  446495msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
  447496msgstr ""
   
  449498"трябва да е 3 или 4."
  450499
  451 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
   500#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
  452501#, c-format
  453502msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
  454503msgstr "Фатална грешка в изображение във формат PNG: %s"
  455504
  456 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
   505#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
   506#, c-format
  457507msgid "Insufficient memory to load PNG file"
  458508msgstr "Недостатъчно памет за зареждане на файл във формат PNG"
  459509
  460 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
   510#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
  461511#, c-format
  462512msgid ""
   
  467517"програма, за да освободите памет."
  468518
  469 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
   519#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
   520#, c-format
  470521msgid "Fatal error reading PNG image file"
  471522msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG"
  472523
  473 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
   524#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
  474525#, c-format
  475526msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
  476527msgstr "Фатална грешка при четене на изображение във формат PNG: %s"
  477528
  478 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
   529#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
   530#, c-format
  479531msgid ""
  480532"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
   
  482534"Ключовете за откъсите текст в PNG трябва да са с дължина от 1 до 79 символа."
  483535
  484 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
   536#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
   537#, c-format
  485538msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
  486539msgstr ""
   
  488541"ASCII."
  489542
  490 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
   543#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
  491544#, c-format
  492545msgid ""
   
  497550"може да бъде анализирана."
  498551
  499 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
   552#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
  500553#, c-format
  501554msgid ""
   
  506559"е позволена."
  507560
  508 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
   561#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
  509562#, c-format
  510563msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
   
  513566"1."
  514567
  515 #: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
   568#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
  516569msgid "The PNG image format"
  517570msgstr "Форматът за изображения PNG"
  518571
  519 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
   572#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
   573#, c-format
  520574msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
  521575msgstr ""
  522576"Модулът за зареждането на PNM очакваше целочислена стойност, но получи друга"
  523577
  524 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
   578#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
   579#, c-format
  525580msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
  526581msgstr "Файлът във формат PNM е с некоректен начален байт"
  527582
  528 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
   583#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
   584#, c-format
  529585msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
  530586msgstr "Файлът във формат PNM не е от познатите подформати на PNM"
  531587
  532 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
   588#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
   589#, c-format
  533590msgid "PNM file has an image width of 0"
  534591msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с ширина 0"
  535592
  536 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
   593#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
   594#, c-format
  537595msgid "PNM file has an image height of 0"
  538596msgstr "Файлът във формат PNM съдържа изображение с височина 0"
  539597
  540 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
   598#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
   599#, c-format
  541600msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
  542601msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е 0"
  543602
  544 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
   603#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
   604#, c-format
  545605msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
  546606msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е твърде голяма"
  547607
  548 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:461
  549 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
   608#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
   609#, c-format
  550610msgid "Raw PNM image type is invalid"
  551611msgstr "Типът изображение „суров“ (raw) PNM е невалиден"
  552612
  553 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
   613#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
   614#, c-format
  554615msgid "PNM image format is invalid"
  555616msgstr "Невалиден формат на изображение тип PNM"
  556617
  557 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
   618#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
   619#, c-format
  558620msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
  559621msgstr "Модулът за зареждане на PNM не поддържа този подформат на PNM"
  560622
  561 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
   623#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
   624#, c-format
  562625msgid "Premature end-of-file encountered"
  563626msgstr "Преждевременно се стигна до „край на файл“"
  564627
  565 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
   628#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
   629#, c-format
  566630msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
  567631msgstr "Форматът за „суров“ PNM изисква точно един интервал преди самите данни"
  568632
  569 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
   633#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
   634#, c-format
  570635msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
  571636msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
  572637
  573 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
   638#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
   639#, c-format
  574640msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
  575641msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
  576642
  577 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
   643#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
   644#, c-format
  578645msgid "Unexpected end of PNM image data"
  579646msgstr "Неочакван край на данните за изображението във формат PNM"
  580647
  581 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
   648#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
   649#, c-format
  582650msgid "Insufficient memory to load PNM file"
  583651msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
  584652
  585 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
   653#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
  586654msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
  587655msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
  588656
  589 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
   657#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
   658#, c-format
  590659msgid "RAS image has bogus header data"
  591660msgstr "Изображението във формат RAS е с „фалшиви“ заглавни данни"
  592661
  593 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
   662#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
   663#, c-format
  594664msgid "RAS image has unknown type"
  595665msgstr "Изображението във формат е от неизвестен тип"
  596666
  597 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
   667#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
   668#, c-format
  598669msgid "unsupported RAS image variation"
  599670msgstr "неподдържана разновидност на изображение във формат RAS"
  600671
  601 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
   672#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
   673#, c-format
  602674msgid "Not enough memory to load RAS image"
  603675msgstr "Няма достатъчно памет, за да се зареди изображението във формат RAS"
  604676
  605 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:543
   677#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
  606678msgid "The Sun raster image format"
  607679msgstr "Форматът за растерни изображения на Sun"
  608680
  609 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
   681#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
   682#, c-format
  610683msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
  611684msgstr "Няма достатъчно памет за структура на IOBuffer "
  612685
  613 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
   686#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
   687#, c-format
  614688msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
  615689msgstr "Няма достатъчно памет за данни на IOBuffer "
  616690
  617 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
   691#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
   692#, c-format
  618693msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
  619694msgstr "Не може да се преразпределят данни от IOBuffer"
  620695
  621 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:214
   696#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
   697#, c-format
  622698msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
  623699msgstr "Не може да се заделят временни данни в IOBuffer"
  624700
  625 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:348
   701#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
   702#, c-format
  626703msgid "Cannot allocate new pixbuf"
  627704msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  628705
  629 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
   706#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
   707#, c-format
  630708msgid "Cannot allocate colormap structure"
  631709msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  632710
  633 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
   711#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
   712#, c-format
  634713msgid "Cannot allocate colormap entries"
  635714msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  636715
  637 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
   716#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
   717#, c-format
  638718msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  639719msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  640720
  641 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
   721#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
   722#, c-format
  642723msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  643724msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  644725
  645 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
   726#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
   727#, c-format
  646728msgid "TGA image has invalid dimensions"
  647729msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  648730
  649 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
  650 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
  651 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
   731#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
   732#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
   733#, c-format
  652734msgid "TGA image type not supported"
  653735msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  654736
  655 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
   737#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
   738#, c-format
  656739msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  657740msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  658741
  659 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
   742#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
   743#, c-format
  660744msgid "Excess data in file"
  661745msgstr "Излишък от данни във файл"
  662746
  663 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
   747#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
  664748msgid "The Targa image format"
  665749msgstr "Форматът за изображения Targa"
  666750
  667 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
   751#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
  668752msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
  669753msgstr "Ширината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
  670754
  671 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
   755#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
  672756msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
  673757msgstr "Височината на изображението не може да се получи (счупен TIFF)"
  674758
  675 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
   759#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
   760#, c-format
  676761msgid "Width or height of TIFF image is zero"
  677762msgstr "Височината или ширината на изображението във формат TIFF е нулева"
  678763
  679 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
   764#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
   765#, c-format
  680766msgid "Dimensions of TIFF image too large"
  681767msgstr "Размерите на изображението във формат TIFF са твърде големи"
  682768
  683 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:237
  684 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:286 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
   769#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
   770#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
   771#, c-format
  685772msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
  686773msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файл във формат TIFF"
  687774
  688 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
   775#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
  689776msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
  690777msgstr "Неуспех при зареждане на данни за каналите RGB от файл във формат TIFF"
  691778
  692 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
   779#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
  693780msgid "Failed to open TIFF image"
  694781msgstr "Неуспех при отваряне на изображение във формат TIFF"
  695782
  696 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:756
   783#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 gdk-pixbuf/io-tiff.c:756
  697784msgid "TIFFClose operation failed"
  698785msgstr "Неуспех при изпълнението на TIFFClose"
  699786
  700 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
   787#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
  701788msgid "Failed to load TIFF image"
  702789msgstr "Неуспех при зареждане на изображение във формат TIFF"
  703790
  704 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
   791#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
  705792msgid "Failed to save TIFF image"
  706793msgstr "Неуспех при запазване на изображение във формат TIFF"
  707794
  708 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
   795#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
  709796msgid "Failed to write TIFF data"
  710797msgstr "Неуспех при запазване на данните в TIFF"
  711798
  712 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
   799#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
   800#, c-format
  713801msgid "Couldn't write to TIFF file"
  714802msgstr "Неуспех при запазване на файл във формат TIFF"
  715803
  716 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
   804#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
  717805msgid "The TIFF image format"
  718806msgstr "Форматът за изображения TIFF"
  719807
  720 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
   808#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
   809#, c-format
  721810msgid "Image has zero width"
  722811msgstr "Изображението е с нулева ширина"
  723812
  724 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
   813#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
   814#, c-format
  725815msgid "Image has zero height"
  726816msgstr "Изображението е с нулева височина"
  727817
  728 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
   818#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
   819#, c-format
  729820msgid "Not enough memory to load image"
  730821msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображението"
  731822
  732 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
   823#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
   824#, c-format
  733825msgid "Couldn't save the rest"
  734826msgstr "Останалото не беше запазено"
  735827
  736 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
   828#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
  737829msgid "The WBMP image format"
  738830msgstr "Форматът за изображения WBMP"
  739831
  740 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
   832#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
   833#, c-format
  741834msgid "Invalid XBM file"
  742835msgstr "Грешен файл във формат XBM"
  743836
  744 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
   837#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
   838#, c-format
  745839msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
  746840msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
  747841
  748 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
   842#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
   843#, c-format
  749844msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
  750845msgstr ""
   
  752847"формат XBM"
  753848
  754 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:488
   849#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:488
  755850msgid "The XBM image format"
  756851msgstr "Форматът за изображения XBM"
  757852
  758 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
   853#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
   854#, c-format
  759855msgid "No XPM header found"
  760856msgstr "Липсва заглавната част на XPM"
  761857
  762 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
   858#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
   859#, c-format
  763860msgid "Invalid XPM header"
  764861msgstr "Заглавната част на XPM е неправилна"
  765862
  766 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
   863#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
   864#, c-format
  767865msgid "XPM file has image width <= 0"
  768866msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна ширина"
  769867
  770 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
   868#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
   869#, c-format
  771870msgid "XPM file has image height <= 0"
  772871msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна височина"
  773872
  774 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
   873#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
   874#, c-format
  775875msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
  776876msgstr "Броят на символи за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
  777877
  778 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
   878#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
   879#, c-format
  779880msgid "XPM file has invalid number of colors"
  780881msgstr "Броят цветове във файла във формат XPM е неправилен"
  781882
  782 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
  783 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
   883#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 gdk-pixbuf/io-xpm.c:531 gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
   884#, c-format
  784885msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
  785886msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
  786887
  787 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
   888#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
   889#, c-format
  788890msgid "Cannot read XPM colormap"
  789891msgstr "Палитрата от цветове за XPM не може да бъде прочетена"
  790892
  791 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
   893#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
   894#, c-format
  792895msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
  793896msgstr ""
   
  795898"XPM"
  796899
  797 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:812
   900#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:812
  798901msgid "The XPM image format"
  799902msgstr "Форматът за изображения XPM"
  800903
  801904#. Description of --class=CLASS in --help output
  802 #: ../gdk/gdk.c:116
   905#: gdk/gdk.c:116
  803906msgid "Program class as used by the window manager"
  804907msgstr "Класът на програмата, който да се използва от мениджъра на прозорци"
  805908
  806909#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
  807 #: ../gdk/gdk.c:117
   910#: gdk/gdk.c:117
  808911msgid "CLASS"
  809912msgstr "КЛАС"
  810913
  811914#. Description of --name=NAME in --help output
  812 #: ../gdk/gdk.c:119
   915#: gdk/gdk.c:119
  813916msgid "Program name as used by the window manager"
  814917msgstr "Името на програмата, което да се използва от мениджъра на прозорци"
  815918
  816919#. Placeholder in --name=NAME in --help output
  817 #: ../gdk/gdk.c:120
   920#: gdk/gdk.c:120
  818921msgid "NAME"
  819922msgstr "ИМЕ"
  820923
  821924#. Description of --display=DISPLAY in --help output
  822 #: ../gdk/gdk.c:122
   925#: gdk/gdk.c:122
  823926msgid "X display to use"
  824927msgstr "Дисплеят на Х, който да се използва"
  825928
  826929#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
  827 #: ../gdk/gdk.c:123
   930#: gdk/gdk.c:123
  828931msgid "DISPLAY"
  829932msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  830933
  831934#. Description of --screen=SCREEN in --help output
  832 #: ../gdk/gdk.c:125
   935#: gdk/gdk.c:125
  833936msgid "X screen to use"
  834937msgstr "Екранът на Х, който да се използва"
  835938
  836939#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
  837 #: ../gdk/gdk.c:126
   940#: gdk/gdk.c:126
  838941msgid "SCREEN"
  839942msgstr "ЕКРАН"
  840943
  841944#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
  842 #: ../gdk/gdk.c:129
   945#: gdk/gdk.c:129
  843946msgid "Gdk debugging flags to set"
  844947msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да бъдат зададени"
   
  848951#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
  849952#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
  850 #: ../gdk/gdk.c:130 ../gdk/gdk.c:133 ../gtk/gtkmain.c:412 ../gtk/gtkmain.c:415
   953#: gdk/gdk.c:130 gdk/gdk.c:133 gtk/gtkmain.c:412 gtk/gtkmain.c:415
  851954msgid "FLAGS"
  852955msgstr "ФЛАГОВЕ"
  853956
  854957#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
  855 #: ../gdk/gdk.c:132
   958#: gdk/gdk.c:132
  856959msgid "Gdk debugging flags to unset"
  857960msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да не бъдат зададени"
  858961
  859 #: ../gdk/keyname-table.h:3940
   962#: gdk/keyname-table.h:3940
  860963msgid "keyboard label|BackSpace"
  861964msgstr "BackSpace"
  862965
  863 #: ../gdk/keyname-table.h:3941
   966#: gdk/keyname-table.h:3941
  864967msgid "keyboard label|Tab"
  865968msgstr "Tab"
  866969
  867 #: ../gdk/keyname-table.h:3942
   970#: gdk/keyname-table.h:3942
  868971msgid "keyboard label|Return"
  869972msgstr "Return"
  870973
  871 #: ../gdk/keyname-table.h:3943
   974#: gdk/keyname-table.h:3943
  872975msgid "keyboard label|Pause"
  873976msgstr "Pause"
  874977
  875 #: ../gdk/keyname-table.h:3944
   978#: gdk/keyname-table.h:3944
  876979msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
  877980msgstr "Scroll Lock"
  878981
  879 #: ../gdk/keyname-table.h:3945
   982#: gdk/keyname-table.h:3945
  880983msgid "keyboard label|Sys_Req"
  881984msgstr "SysRq"
  882985
  883 #: ../gdk/keyname-table.h:3946
   986#: gdk/keyname-table.h:3946
  884987msgid "keyboard label|Escape"
  885988msgstr "Escape"
  886989
  887 #: ../gdk/keyname-table.h:3947
   990#: gdk/keyname-table.h:3947
  888991msgid "keyboard label|Multi_key"
  889992msgstr "Multy key"
  890993
  891 #: ../gdk/keyname-table.h:3948
   994#: gdk/keyname-table.h:3948
  892995msgid "keyboard label|Home"
  893996msgstr "Home"
  894997
  895 #: ../gdk/keyname-table.h:3949
   998#: gdk/keyname-table.h:3949
  896999msgid "keyboard label|Page_Up"
  8971000msgstr "Page Up"
  8981001
  899 #: ../gdk/keyname-table.h:3950
   1002#: gdk/keyname-table.h:3950
  9001003msgid "keyboard label|Page_Down"
  9011004msgstr "Page Down"
  9021005
  903 #: ../gdk/keyname-table.h:3951
   1006#: gdk/keyname-table.h:3951
  9041007msgid "keyboard label|End"
  9051008msgstr "End"
  9061009
  907 #: ../gdk/keyname-table.h:3952
   1010#: gdk/keyname-table.h:3952
  9081011msgid "keyboard label|Begin"
  9091012msgstr "Begin"
  9101013
  911 #: ../gdk/keyname-table.h:3953
   1014#: gdk/keyname-table.h:3953
  9121015msgid "keyboard label|Print"
  9131016msgstr "Print"
  9141017
  915 #: ../gdk/keyname-table.h:3954
   1018#: gdk/keyname-table.h:3954
  9161019msgid "keyboard label|Insert"
  9171020msgstr "Insert"
  9181021
  919 #: ../gdk/keyname-table.h:3955
   1022#: gdk/keyname-table.h:3955
  9201023msgid "keyboard label|Num_Lock"
  9211024msgstr "Num Lock"
  9221025
  923 #: ../gdk/keyname-table.h:3956
   1026#: gdk/keyname-table.h:3956
  9241027msgid "keyboard label|KP_Space"
  9251028msgstr "KP Space"
  9261029
  927 #: ../gdk/keyname-table.h:3957
   1030#: gdk/keyname-table.h:3957
  9281031msgid "keyboard label|KP_Tab"
  9291032msgstr "KP Tab"
  9301033
  931 #: ../gdk/keyname-table.h:3958
   1034#: gdk/keyname-table.h:3958
  9321035msgid "keyboard label|KP_Enter"
  9331036msgstr "KP Enter"
  9341037
  935 #: ../gdk/keyname-table.h:3959
   1038#: gdk/keyname-table.h:3959
  9361039msgid "keyboard label|KP_Home"
  9371040msgstr "KP Home"
  9381041
  939 #: ../gdk/keyname-table.h:3960
   1042#: gdk/keyname-table.h:3960
  9401043msgid "keyboard label|KP_Left"
  9411044msgstr "KP Left"
  9421045
  943 #: ../gdk/keyname-table.h:3961
   1046#: gdk/keyname-table.h:3961
  9441047msgid "keyboard label|KP_Up"
  9451048msgstr "KP Up"
  9461049
  947 #: ../gdk/keyname-table.h:3962
   1050#: gdk/keyname-table.h:3962
  9481051msgid "keyboard label|KP_Right"
  9491052msgstr "KP Right"
  9501053
  951 #: ../gdk/keyname-table.h:3963
   1054#: gdk/keyname-table.h:3963
  9521055msgid "keyboard label|KP_Down"
  9531056msgstr "KP Down"
  9541057
  955 #: ../gdk/keyname-table.h:3964
   1058#: gdk/keyname-table.h:3964
  9561059msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
  9571060msgstr "KP Page Up"
  9581061
  959 #: ../gdk/keyname-table.h:3965
   1062#: gdk/keyname-table.h:3965
  9601063msgid "keyboard label|KP_Prior"
  9611064msgstr "KP Prior"
  9621065
  963 #: ../gdk/keyname-table.h:3966
   1066#: gdk/keyname-table.h:3966
  9641067msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
  9651068msgstr "KP Page Down"
  9661069
  967 #: ../gdk/keyname-table.h:3967
   1070#: gdk/keyname-table.h:3967
  9681071msgid "keyboard label|KP_Next"
  9691072msgstr "KP Next"
  9701073
  971 #: ../gdk/keyname-table.h:3968
   1074#: gdk/keyname-table.h:3968
  9721075msgid "keyboard label|KP_End"
  9731076msgstr "KP End"
  9741077
  975 #: ../gdk/keyname-table.h:3969
   1078#: gdk/keyname-table.h:3969
  9761079msgid "keyboard label|KP_Begin"
  9771080msgstr "KP Begin"
  9781081
  979 #: ../gdk/keyname-table.h:3970
   1082#: gdk/keyname-table.h:3970
  9801083msgid "keyboard label|KP_Insert"
  9811084msgstr "KP Insert"
  9821085
  983 #: ../gdk/keyname-table.h:3971
   1086#: gdk/keyname-table.h:3971
  9841087msgid "keyboard label|KP_Delete"
  9851088msgstr "KP Delete"
  9861089
  987 #: ../gdk/keyname-table.h:3972
   1090#: gdk/keyname-table.h:3972
  9881091msgid "keyboard label|Delete"
  9891092msgstr "Delete"
  9901093
  9911094#. Description of --sync in --help output
  992 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
   1095#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
  9931096msgid "Don't batch GDI requests"
  9941097msgstr "Да не се групират заявките към GDI"
  9951098
  9961099#. Description of --no-wintab in --help output
  997 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
   1100#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
  9981101msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
  9991102msgstr "Да не се ползва Wintab API за поддръжката на таблети"
  10001103
  10011104#. Description of --ignore-wintab in --help output
  1002 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
   1105#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
  10031106msgid "Same as --no-wintab"
  10041107msgstr "Същото като --no-wintab"
  10051108
  10061109#. Description of --use-wintab in --help output
  1007 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
   1110#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
  10081111msgid "Do use the Wintab API [default]"
  10091112msgstr "Да не се ползва Wintab API [това е по подразбиране]"
  10101113
  10111114#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
  1012 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
   1115#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
  10131116msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
  10141117msgstr "Размер на палитрата при 8 битов режим"
  10151118
  10161119#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
  1017 #: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
   1120#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
  10181121msgid "COLORS"
  10191122msgstr "ЦВЕТОВЕ"
  10201123
  10211124#. Description of --sync in --help output
  1022 #: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
   1125#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
  10231126msgid "Make X calls synchronous"
  10241127msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  10251128
  1026 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
   1129#: gtk/gtkaboutdialog.c:273 gtk/gtkaboutdialog.c:2076
  10271130msgid "License"
  10281131msgstr "Лиценз"
  10291132
  1030 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
   1133#: gtk/gtkaboutdialog.c:274
  10311134msgid "The license of the program"
  10321135msgstr "Лицензът на програмата"
  10331136
  10341137#. Add the credits button
  1035 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
   1138#: gtk/gtkaboutdialog.c:503
  10361139msgid "C_redits"
  10371140msgstr "_Заслуги"
  10381141
  10391142#. Add the license button
  1040 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
   1143#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
  10411144msgid "_License"
  10421145msgstr "_Лиценз"
  10431146
  1044 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
   1147#: gtk/gtkaboutdialog.c:754
  10451148#, c-format
  10461149msgid "About %s"
  10471150msgstr "Относно %s"
  10481151
  1049 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2004
   1152#: gtk/gtkaboutdialog.c:2004
  10501153msgid "Credits"
  10511154msgstr "Заслуги"
  10521155
  1053 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2030
   1156#: gtk/gtkaboutdialog.c:2030
  10541157msgid "Written by"
  10551158msgstr "Създадено от"
  10561159
  1057 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
   1160#: gtk/gtkaboutdialog.c:2033
  10581161msgid "Documented by"
  10591162msgstr "Документирано от"
  10601163
  1061 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2045
   1164#: gtk/gtkaboutdialog.c:2045
  10621165msgid "Translated by"
  10631166msgstr "Преведено от"
  10641167
  1065 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2049
   1168#: gtk/gtkaboutdialog.c:2049
  10661169msgid "Artwork by"
  10671170msgstr "Дизайн"
   
  10731176#. * And do not translate the part before the |.
  10741177#.
  1075 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:89
   1178#: gtk/gtkaccellabel.c:89
  10761179msgid "keyboard label|Shift"
  10771180msgstr "Shift"
   
  10831186#. * And do not translate the part before the |.
  10841187#.
  1085 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:96
   1188#: gtk/gtkaccellabel.c:96
  10861189msgid "keyboard label|Ctrl"
  10871190msgstr "Ctrl"
   
  10931196#. * And do not translate the part before the |.
  10941197#.
  1095 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:103
   1198#: gtk/gtkaccellabel.c:103
  10961199msgid "keyboard label|Alt"
  10971200msgstr "Alt"
   
  11031206#. * And do not translate the part before the |.
  11041207#.
  1105 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
   1208#: gtk/gtkaccellabel.c:577
  11061209msgid "keyboard label|Super"
  11071210msgstr "Super"
   
  11131216#. * And do not translate the part before the |.
  11141217#.
  1115 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:591
   1218#: gtk/gtkaccellabel.c:591
  11161219msgid "keyboard label|Hyper"
  11171220msgstr "Hyper"
   
  11231226#. * And do not translate the part before the |.
  11241227#.
  1125 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:605
   1228#: gtk/gtkaccellabel.c:605
  11261229msgid "keyboard label|Meta"
  11271230msgstr "Meta"
  11281231
  11291232#. do not translate the part before the |
  1130 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:619
   1233#: gtk/gtkaccellabel.c:619
  11311234msgid "keyboard label|Space"
  11321235msgstr "Space"
  11331236
  11341237#. do not translate the part before the |
  1135 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
   1238#: gtk/gtkaccellabel.c:623
  11361239msgid "keyboard label|Backslash"
  11371240msgstr "\\"
   
  11461249#. * the year will appear on the right.
  11471250#.
  1148 #: ../gtk/gtkcalendar.c:696
   1251#: gtk/gtkcalendar.c:696
  11491252msgid "calendar:MY"
  11501253msgstr "calendar:MY"
   
  11541257#. * to be the first day of the week, and so on.
  11551258#.
  1156 #: ../gtk/gtkcalendar.c:720
   1259#: gtk/gtkcalendar.c:720
  11571260msgid "calendar:week_start:0"
  11581261msgstr "calendar:week_start:1"
   
  11661269#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  11671270#.
  1168 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1606
   1271#: gtk/gtkcalendar.c:1606
  11691272msgid "year measurement template|2000"
  11701273msgstr "2000"
   
  11811284#. * too.
  11821285#.
  1183 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1637 ../gtk/gtkcalendar.c:2215
   1286#: gtk/gtkcalendar.c:1637 gtk/gtkcalendar.c:2215
  11841287#, c-format
  11851288msgid "calendar:day:digits|%d"
   
  11971300#. * too.
  11981301#.
  1199 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1671 ../gtk/gtkcalendar.c:2089
   1302#: gtk/gtkcalendar.c:1671 gtk/gtkcalendar.c:2089
  12001303#, c-format
  12011304msgid "calendar:week:digits|%d"
   
  12131316#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
  12141317#.
  1215 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1880
   1318#: gtk/gtkcalendar.c:1880
  12161319msgid "calendar year format|%Y"
  12171320msgstr "%Y"
   
  12211324#. * the text after the | in the translation.
  12221325#.
  1223 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
   1326#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
  12241327msgid "Accelerator|Disabled"
  12251328msgstr "Изключен"
   
  12291332#. * acelerator.
  12301333#.
  1231 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
   1334#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
  12321335msgid "New accelerator..."
  12331336msgstr "Нов бърз клавиш..."
  12341337
  12351338#. do not translate the part before the |
  1236 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
   1339#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
  12371340#, c-format
  12381341msgid "progress bar label|%d %%"
  12391342msgstr "%d %%"
  12401343
  1241 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:189 ../gtk/gtkcolorbutton.c:560
   1344#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorbutton.c:560
  12421345msgid "Pick a Color"
  12431346msgstr "Избор на цвят"
  12441347
  1245 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:449
   1348#: gtk/gtkcolorbutton.c:449
  12461349msgid "Received invalid color data\n"
  12471350msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
  12481351
  1249 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:562
   1352#: gtk/gtkcolorsel.c:562
  12501353msgid ""
  12511354"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
   
  12571360"като го издърпате върху цвета за избор."
  12581361
  1259 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:567
   1362#: gtk/gtkcolorsel.c:567
  12601363msgid ""
  12611364"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
   
  12651368"запазите за бъдеща употреба."
  12661369
  1267 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:954
   1370#: gtk/gtkcolorsel.c:954
  12681371msgid "_Save color here"
  12691372msgstr "_Запазване на цвета тук"
  12701373
  1271 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1159
   1374#: gtk/gtkcolorsel.c:1159
  12721375msgid ""
  12731376"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
   
  12781381"изберете „Запазване на цвета тук“."
  12791382
  1280 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1926
   1383#: gtk/gtkcolorsel.c:1926
  12811384msgid ""
  12821385"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  12861389"чрез вътрешния триъгълник."
  12871390
  1288 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1951
   1391#: gtk/gtkcolorsel.c:1951
  12891392msgid ""
  12901393"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  12941397"изберете."
  12951398
  1296 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1960
   1399#: gtk/gtkcolorsel.c:1960
  12971400msgid "_Hue:"
  12981401msgstr "_Нюанс:"
  12991402
  1300 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
   1403#: gtk/gtkcolorsel.c:1961
  13011404msgid "Position on the color wheel."
  13021405msgstr "Позиция върху цветното колело."
  13031406
  1304 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
   1407#: gtk/gtkcolorsel.c:1963
  13051408msgid "_Saturation:"
  13061409msgstr "_Наситеност:"
  13071410
  1308 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
   1411#: gtk/gtkcolorsel.c:1964
  13091412msgid "\"Deepness\" of the color."
  13101413msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
  13111414
  1312 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1965
   1415#: gtk/gtkcolorsel.c:1965
  13131416msgid "_Value:"
  13141417msgstr "_Стойност:"
  13151418
  1316 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1966
   1419#: gtk/gtkcolorsel.c:1966
  13171420msgid "Brightness of the color."
  13181421msgstr "Яркост на цвета."
  13191422
  1320 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
   1423#: gtk/gtkcolorsel.c:1967
  13211424msgid "_Red:"
  13221425msgstr "_Червено:"
  13231426
  1324 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
   1427#: gtk/gtkcolorsel.c:1968
  13251428msgid "Amount of red light in the color."
  13261429msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
  13271430
  1328 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1969
   1431#: gtk/gtkcolorsel.c:1969
  13291432msgid "_Green:"
  13301433msgstr "_Зелено:"
  13311434
  1332 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
   1435#: gtk/gtkcolorsel.c:1970
  13331436msgid "Amount of green light in the color."
  13341437msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
  13351438
  1336 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
   1439#: gtk/gtkcolorsel.c:1971
  13371440msgid "_Blue:"
  13381441msgstr "_Синьо:"
  13391442
  1340 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1972
   1443#: gtk/gtkcolorsel.c:1972
  13411444msgid "Amount of blue light in the color."
  13421445msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
  13431446
  1344 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
   1447#: gtk/gtkcolorsel.c:1975
  13451448msgid "Op_acity:"
  13461449msgstr "Н_епрозрачност:"
  13471450
  1348 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983 ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
   1451#: gtk/gtkcolorsel.c:1983 gtk/gtkcolorsel.c:1994
  13491452msgid "Transparency of the color."
  13501453msgstr "Прозрачност на цвята."
  13511454
  1352 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2001
   1455#: gtk/gtkcolorsel.c:2001
  13531456msgid "Color _name:"
  13541457msgstr "Име на _цвят:"
  13551458
  1356 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2016
   1459#: gtk/gtkcolorsel.c:2016
  13571460msgid ""
  13581461"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
   
  13621465"просто да посочите името му."
  13631466
  1364 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2046
   1467#: gtk/gtkcolorsel.c:2046
  13651468msgid "_Palette:"
  13661469msgstr "_Палитра:"
  13671470
  1368 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2075
   1471#: gtk/gtkcolorsel.c:2075
  13691472msgid "Color Wheel"
  13701473msgstr "Цветова палитра"
  13711474
  1372 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:89
   1475#: gtk/gtkcolorseldialog.c:89
  13731476msgid "Color Selection"
  13741477msgstr "Избор на цвят"
  13751478
  1376 #: ../gtk/gtkentry.c:4919 ../gtk/gtktextview.c:7243
   1479#: gtk/gtkentry.c:4919 gtk/gtktextview.c:7243
  13771480msgid "Input _Methods"
  13781481msgstr "_Методи за вход"
  13791482
  1380 #: ../gtk/gtkentry.c:4933 ../gtk/gtktextview.c:7257
   1483#: gtk/gtkentry.c:4933 gtk/gtktextview.c:7257
  13811484msgid "_Insert Unicode Control Character"
  13821485msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
  13831486
  1384 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:1695 ../gtk/gtkfilechooser.c:1739
  1385 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:1814 ../gtk/gtkfilechooser.c:1858
   1487#: gtk/gtkfilechooser.c:1695 gtk/gtkfilechooser.c:1739
   1488#: gtk/gtkfilechooser.c:1814 gtk/gtkfilechooser.c:1858
  13861489#, c-format
  13871490msgid "Invalid filename: %s"
  13881491msgstr "Невалидно име на файла: %s"
  13891492
  1390 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
   1493#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
  13911494msgid "Select A File"
  13921495msgstr "Избор на файл"
  13931496
  1394 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1600
   1497#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1598
  13951498msgid "Desktop"
  13961499msgstr "Работен плот"
  13971500
  1398 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69
   1501#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:69
  13991502msgid "(None)"
  14001503msgstr "(без)"
  14011504
  1402 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1877
   1505#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1877
  14031506msgid "Other..."
  14041507msgstr "Друго място..."
  14051508
  1406 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:920
   1509#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:918
  14071510msgid "Could not retrieve information about the file"
  14081511msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  14091512
  1410 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:931
   1513#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:929
  14111514msgid "Could not add a bookmark"
  14121515msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  14131516
  1414 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:942
   1517#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:940
  14151518msgid "Could not remove bookmark"
  14161519msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  14171520
  1418 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:953
   1521#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:951
  14191522msgid "The folder could not be created"
  14201523msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  14211524
  1422 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:966
   1525#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:964
  14231526msgid ""
  14241527"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  14281531"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  14291532
  1430 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:979
   1533#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:977
  14311534msgid "Invalid file name"
  14321535msgstr "Невалидно име на файл"
  14331536
  1434 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:989
   1537#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:987
  14351538msgid "The folder contents could not be displayed"
  14361539msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
  14371540
  1438 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2499
   1541#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2497
  14391542#, c-format
  14401543msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  14411544msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  14421545
  1443 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2540
   1546#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2538
   1547#, c-format
  14441548msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  14451549msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  14461550
  1447 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2542
   1551#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2540
   1552#, c-format
  14481553msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  14491554msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  14501555
  1451 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2582
   1556#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2580
  14521557#, c-format
  14531558msgid "Remove the bookmark '%s'"
  14541559msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
  14551560
  1456 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3013
   1561#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3011
  14571562#, c-format
  14581563msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
   
  14601565"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
  14611566
  1462 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3246
   1567#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3242
  14631568msgid "Remove"
  14641569msgstr "Премахване"
  14651570
  1466 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3255
   1571#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3251
  14671572msgid "Rename..."
  14681573msgstr "Преименуване..."
  14691574
  14701575#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
  1471 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
   1576#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3393
  14721577msgid "Places"
  14731578msgstr "Места"
  14741579
  14751580#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
  1476 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3451
   1581#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3447
  14771582msgid "_Places"
  14781583msgstr "_Места"
  14791584
  1480 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3507 ../gtk/gtkstock.c:317
   1585#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3503 gtk/gtkstock.c:317
  14811586msgid "_Add"
  14821587msgstr "_Добавяне"
  14831588
  1484 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3514
   1589#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3510
  14851590msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  14861591msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  14871592
  1488 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3519 ../gtk/gtkstock.c:404
   1593#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3515 gtk/gtkstock.c:404
  14891594msgid "_Remove"
  14901595msgstr "_Премахване"
  14911596
  1492 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3526
   1597#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3522
  14931598msgid "Remove the selected bookmark"
  14941599msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  14951600
  1496 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3625
   1601#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3618
  14971602msgid "Could not select file"
  14981603msgstr "Не може да бъде избран файл"
  14991604
  1500 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3762
   1605#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3755
  15011606#, c-format
  15021607msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
   
  15041609"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
  15051610
  1506 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3819
   1611#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3812
  15071612msgid "_Add to Bookmarks"
  15081613msgstr "_Добавяне към отметките"
  15091614
  1510 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3833
   1615#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3826
  15111616msgid "Show _Hidden Files"
  15121617msgstr "Показване на _скритите файлове"
  15131618
  1514 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3970 ../gtk/gtkfilesel.c:730
   1619#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3963 gtk/gtkfilesel.c:730
  15151620msgid "Files"
  15161621msgstr "Файлове"
  15171622
  1518 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4015
   1623#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4008
  15191624msgid "Name"
  15201625msgstr "Име"
  15211626
  1522 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4040
   1627#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4033
  15231628msgid "Size"
  15241629msgstr "Размер"
  15251630
  1526 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4053
   1631#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4046
  15271632msgid "Modified"
  15281633msgstr "Променян на"
  15291634
  1530 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4085
   1635#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4078
  15311636msgid "Select which types of files are shown"
  15321637msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  15331638
  15341639#. Label
  1535 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4233 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:771
   1640#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4226 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:771
  15361641msgid "_Name:"
  15371642msgstr "_Име:"
  15381643
  1539 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4275
   1644#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4268
  15401645msgid "_Browse for other folders"
  15411646msgstr "_Отваряне на други папки"
  15421647
  1543 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4510
   1648#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4503
  15441649msgid "Type a file name"
  15451650msgstr "Въведете име на файл"
  15461651
  15471652#. Create Folder
  1548 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4547
   1653#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4540
  15491654msgid "Create Fo_lder"
  15501655msgstr "Създаване на _папка"
  15511656
  1552 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4557
   1657#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4550
  15531658msgid "_Location:"
  15541659msgstr "_Местоположение:"
  15551660
  1556 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4797
   1661#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4790
  15571662msgid "Save in _folder:"
  15581663msgstr "Запазване в п_апка:"
  15591664
  1560 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4799
   1665#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4792
  15611666msgid "Create in _folder:"
  15621667msgstr "Създаване в _папка:"
  15631668
  1564 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6248
   1669#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6241
   1670#, c-format
  15651671msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  15661672msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  15671673
  1568 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6821 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6842
   1674#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6814 gtk/gtkfilechooserdefault.c:6835
  15691675#, c-format
  15701676msgid "Shortcut %s already exists"
  15711677msgstr "Бързият клавиш „%s“ вече съществува"
  15721678
  1573 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6932
   1679#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6925
  15741680#, c-format
  15751681msgid "Shortcut %s does not exist"
  15761682msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  15771683
  1578 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7187
   1684#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7180
  15791685#, c-format
  15801686msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  15811687msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  15821688
  1583 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7190
   1689#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7183
  15841690#, c-format
  15851691msgid ""
   
  15891695"му съдържание."
  15901696
  1591 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7195
   1697#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7188
  15921698msgid "_Replace"
  15931699msgstr "_Замяна"
  15941700
  1595 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7845
   1701#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7838
  15961702#, c-format
  15971703msgid "Could not mount %s"
  15981704msgstr "Не може да се монтира „%s“"
  15991705
  1600 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8239
   1706#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8232
  16011707msgid "Type name of new folder"
  16021708msgstr "Напишете името на новата папка"
  16031709
  1604 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8284
   1710#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8277
  16051711#, c-format
  16061712msgid "%d byte"
   
  16091715msgstr[1] "%d байта"
  16101716
  1611 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8286
   1717#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8279
  16121718#, c-format
  16131719msgid "%.1f KB"
  16141720msgstr "%.1f KB"
  16151721
  1616 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8288
   1722#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8281
  16171723#, c-format
  16181724msgid "%.1f MB"
  16191725msgstr "%.1f MB"
  16201726
  1621 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8290
   1727#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8283
  16221728#, c-format
  16231729msgid "%.1f GB"
  16241730msgstr "%.1f GB"
  16251731
  1626 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8338 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8362
   1732#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8331 gtk/gtkfilechooserdefault.c:8355
  16271733msgid "Unknown"
  16281734msgstr "Неизвестен"
  16291735
  1630 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8349
   1736#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8342
  16311737msgid "Today"
  16321738msgstr "Днес"
  16331739
  1634 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8351
   1740#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8344
  16351741msgid "Yesterday"
  16361742msgstr "Вчера"
  16371743
  1638 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:122
   1744#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:122
  16391745#, c-format
  16401746msgid "Line %d, column %d: missing attribute \"%s\""
  16411747msgstr "Ред %d, колона %d: атрибутът „%s“ липсва"
  16421748
  1643 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:139
   1749#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:139
  16441750#, c-format
  16451751msgid "Line %d, column %d: unexpected element \"%s\""
  16461752msgstr "Ред %d, колона %d: неочакван елемент „%s“"
  16471753
  1648 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:157
   1754#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:157
  16491755#, c-format
  16501756msgid ""
   
  16551761"това бе получен елемента „%s“"
  16561762
  1657 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:201
   1763#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:201
  16581764#, c-format
  16591765msgid ""
   
  16631769"получено „%s“"
  16641770
  1665 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:237 ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:265
   1771#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:237 gtk/gtkfilechoosersettings.c:265
  16661772#, c-format
  16671773msgid "Line %d, column %d: expected \"%s\" or \"%s\", but found \"%s\" instead"
   
  16691775"Ред %d, колона %d: очакваше се „%s“ или „%s“, а вместо това бе получено „%s“"
  16701776
  1671 #: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:515
   1777#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:515
  16721778#, c-format
  16731779msgid "Could not create directory: %s"
  16741780msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена"
  16751781
  1676 #: ../gtk/gtkfilesel.c:694
   1782#: gtk/gtkfilesel.c:694
  16771783msgid "Folders"
  16781784msgstr "Папки"
  16791785
  1680 #: ../gtk/gtkfilesel.c:698
   1786#: gtk/gtkfilesel.c:698
  16811787msgid "Fol_ders"
  16821788msgstr "Па_пки"
  16831789
  1684 #: ../gtk/gtkfilesel.c:734
   1790#: gtk/gtkfilesel.c:734
  16851791msgid "_Files"
  16861792msgstr "_Файлове"
  16871793
  1688 #: ../gtk/gtkfilesel.c:821 ../gtk/gtkfilesel.c:2208
   1794#: gtk/gtkfilesel.c:821 gtk/gtkfilesel.c:2208
  16891795#, c-format
  16901796msgid "Folder unreadable: %s"
  16911797msgstr "Папката не може да се прочете: %s"
  16921798
  1693 #: ../gtk/gtkfilesel.c:950
   1799#: gtk/gtkfilesel.c:950
  16941800#, c-format
  16951801msgid ""
   
  17021808"Сигурни ли сте, че искате да го изберете?"
  17031809
  1704 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1080
   1810#: gtk/gtkfilesel.c:1080
  17051811msgid "_New Folder"
  17061812msgstr "_Нова папка"
  17071813
  1708 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1091
   1814#: gtk/gtkfilesel.c:1091
  17091815msgid "De_lete File"
  17101816msgstr "Из_триване на файл"
  17111817
  1712 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1102
   1818#: gtk/gtkfilesel.c:1102
  17131819msgid "_Rename File"
  17141820msgstr "_Преименуване на файл"
  17151821
  1716 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1407
   1822#: gtk/gtkfilesel.c:1407
  17171823#, c-format
  17181824msgid ""
   
  17221828"файлове"
  17231829
  1724 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1409 ../gtk/gtkfilesel.c:1418
  1725 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:928 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1019
   1830#: gtk/gtkfilesel.c:1409 gtk/gtkfilesel.c:1418 gtk/gtkfilesystemunix.c:928
   1831#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1019
  17261832#, c-format
  17271833msgid "Error creating directory '%s': %s"
  17281834msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s"
  17291835
  1730 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1452
   1836#: gtk/gtkfilesel.c:1452
  17311837msgid "New Folder"
  17321838msgstr "Нова папка"
  17331839
  1734 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1467
   1840#: gtk/gtkfilesel.c:1467
  17351841msgid "_Folder name:"
  17361842msgstr "_Име на папката:"
  17371843
  1738 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1491
   1844#: gtk/gtkfilesel.c:1491
  17391845msgid "C_reate"
  17401846msgstr "_Създаване"
  17411847
  1742 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1534 ../gtk/gtkfilesel.c:1641 ../gtk/gtkfilesel.c:1654
   1848#: gtk/gtkfilesel.c:1534 gtk/gtkfilesel.c:1641 gtk/gtkfilesel.c:1654
  17431849#, c-format
  17441850msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
   
  17461852"В името на файла „%s“ има символи, които не са позволени в имена на файлове"
  17471853
  1748 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1537 ../gtk/gtkfilesel.c:1547
   1854#: gtk/gtkfilesel.c:1537 gtk/gtkfilesel.c:1547
  17491855#, c-format
  17501856msgid "Error deleting file '%s': %s"
  17511857msgstr "Грешка при изтриването на файла „%s“: %s"
  17521858
  1753 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1590
   1859#: gtk/gtkfilesel.c:1590
  17541860#, c-format
  17551861msgid "Really delete file \"%s\"?"
  17561862msgstr "Действително ли искате файлът „%s“ да бъде изтрит?"
  17571863
  1758 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1595
   1864#: gtk/gtkfilesel.c:1595
  17591865msgid "Delete File"
  17601866msgstr "Изтриване на файл"
  17611867
  1762 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1643
   1868#: gtk/gtkfilesel.c:1643
  17631869#, c-format
  17641870msgid "Error renaming file to \"%s\": %s"
  17651871msgstr "Грешка при преименуването на файла на „%s“: %s"
  17661872
  1767 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1656
   1873#: gtk/gtkfilesel.c:1656
  17681874#, c-format
  17691875msgid "Error renaming file \"%s\": %s"
  17701876msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“: %s"
  17711877
  1772 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1665
   1878#: gtk/gtkfilesel.c:1665
  17731879#, c-format
  17741880msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
  17751881msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“ на „%s“: %s"
  17761882
  1777 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1712
   1883#: gtk/gtkfilesel.c:1712
  17781884msgid "Rename File"
  17791885msgstr "Преименуване на файл"
  17801886
  1781 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1727
   1887#: gtk/gtkfilesel.c:1727
  17821888#, c-format
  17831889msgid "Rename file \"%s\" to:"
  17841890msgstr "Преименуване на файла „%s“ на:"
  17851891
  1786 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1756
   1892#: gtk/gtkfilesel.c:1756
  17871893msgid "_Rename"
  17881894msgstr "_Преименуване"
  17891895
  1790 #: ../gtk/gtkfilesel.c:2188
   1896#: gtk/gtkfilesel.c:2188
  17911897msgid "_Selection: "
  17921898msgstr "_Избор: "
  17931899
  1794 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3113
   1900#: gtk/gtkfilesel.c:3113
  17951901#, c-format
  17961902msgid ""
   
  18011907"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
  18021908
  1803 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3116
   1909#: gtk/gtkfilesel.c:3116
  18041910msgid "Invalid UTF-8"
  18051911msgstr "Грешен UTF-8"
  18061912
  1807 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3992
   1913#: gtk/gtkfilesel.c:3992
  18081914msgid "Name too long"
  18091915msgstr "Името е твърде дълго"
  18101916
  1811 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3994
   1917#: gtk/gtkfilesel.c:3994
  18121918msgid "Couldn't convert filename"
  18131919msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
  18141920
  1815 #: ../gtk/gtkfilesystem.c:322
   1921#: gtk/gtkfilesystem.c:322
  18161922#, c-format
  18171923msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
  18181924msgstr "Не може да се извлече стандартната икона за %s\n"
  18191925
  1820 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:745
   1926#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:745
   1927#, c-format
  18211928msgid "Could not obtain root folder"
  18221929msgstr "Не може да се извлече кореновата папка"
  18231930
  1824 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1339
   1931#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:1339
  18251932msgid "(Empty)"
  18261933msgstr "(Празно)"
  18271934
  1828 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:842 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1089
  1829 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2077 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2117
  1830 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2222 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2272
   1935#: gtk/gtkfilesystemunix.c:842 gtk/gtkfilesystemunix.c:1089
   1936#: gtk/gtkfilesystemunix.c:2077 gtk/gtkfilesystemunix.c:2117
   1937#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:2222 gtk/gtkfilesystemwin32.c:2272
  18311938#, c-format
  18321939msgid "Error getting information for '%s': %s"
  18331940msgstr "Грешка при получаването на информация за „%s“: %s"
  18341941
  1835 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1034 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1125
   1942#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1034 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1125
   1943#, c-format
  18361944msgid "This file system does not support mounting"
  18371945msgstr "Тази файлова система не поддържа монтиране"
  18381946
  1839 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1046
   1947#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1046
  18401948msgid "File System"
  18411949msgstr "Файлова система"
  18421950
  1843 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1210
   1951#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1210
  18441952#, c-format
  18451953msgid ""
   
  18491957"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
  18501958
  1851 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1759 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1902
   1959#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1759 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1902
  18521960#, c-format
  18531961msgid "Bookmark saving failed: %s"
  18541962msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
  18551963
  1856 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1814 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1957
   1964#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1814 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1957
  18571965#, c-format
  18581966msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
  18591967msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
  18601968
  1861 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1886 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2029
   1969#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1886 gtk/gtkfilesystemwin32.c:2029
  18621970#, c-format
  18631971msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
  18641972msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
  18651973
  1866 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:943
   1974#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:943
  18671975#, c-format
  18681976msgid "Path is not a folder: '%s'"
  18691977msgstr "Пътят не е към папка: „%s“"
  18701978
  1871 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1143
   1979#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1143
  18721980#, c-format
  18731981msgid "Network Drive (%s)"
  18741982msgstr "Мрежово устройство (%s)"
  18751983
  1876 #: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1165
   1984#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1165
  18771985#, c-format
  18781986msgid "%s (%s)"
  18791987msgstr "%s (%s)"
  18801988
  1881 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:145 ../gtk/gtkfontbutton.c:267
   1989#: gtk/gtkfontbutton.c:145 gtk/gtkfontbutton.c:267
  18821990msgid "Pick a Font"
  18831991msgstr "Избор на шрифт"
  18841992
  18851993#. Initialize fields
  1886 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:261
   1994#: gtk/gtkfontbutton.c:261
  18871995msgid "Sans 12"
  18881996msgstr "Sans 12"
  18891997
  1890 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:781
   1998#: gtk/gtkfontbutton.c:781
  18911999msgid "Font"
  18922000msgstr "Шрифт"
   
  18942002#. This is the default text shown in the preview entry, though the user
  18952003#. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
  1896 #: ../gtk/gtkfontsel.c:74
   2004#: gtk/gtkfontsel.c:74
  18972005msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
  18982006msgstr "абвгде АБВГДЕ abcde ABCDE"
  18992007
  1900 #: ../gtk/gtkfontsel.c:325
   2008#: gtk/gtkfontsel.c:325
  19012009msgid "_Family:"
  19022010msgstr "_Фамилия:"
  19032011
  1904 #: ../gtk/gtkfontsel.c:331
   2012#: gtk/gtkfontsel.c:331
  19052013msgid "_Style:"
  19062014msgstr "_Стил:"
  19072015
  1908 #: ../gtk/gtkfontsel.c:337
   2016#: gtk/gtkfontsel.c:337
  19092017msgid "Si_ze:"
  19102018msgstr "Раз_мер:"
  19112019
  19122020#. create the text entry widget
  1913 #: ../gtk/gtkfontsel.c:514
   2021#: gtk/gtkfontsel.c:514
  19142022msgid "_Preview:"
  19152023msgstr "_Преглед:"
  19162024
  1917 #: ../gtk/gtkfontsel.c:1348
   2025#: gtk/gtkfontsel.c:1348
  19182026msgid "Font Selection"
  19192027msgstr "Избор на шрифт"
  19202028
  1921 #: ../gtk/gtkgamma.c:408
   2029#: gtk/gtkgamma.c:408
  19222030msgid "Gamma"
  19232031msgstr "Гама"
  19242032
  1925 #: ../gtk/gtkgamma.c:418
   2033#: gtk/gtkgamma.c:418
  19262034msgid "_Gamma value"
  19272035msgstr "_Стойност на гама"
   
  19302038#. * load it.
  19312039#.
  1932 #: ../gtk/gtkiconfactory.c:1371
   2040#: gtk/gtkiconfactory.c:1371
  19332041#, c-format
  19342042msgid "Error loading icon: %s"
  19352043msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  19362044
  1937 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1314
   2045#: gtk/gtkicontheme.c:1314
  19382046#, c-format
  19392047msgid ""
   
  19482056"\t%s"
  19492057
  1950 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1383
   2058#: gtk/gtkicontheme.c:1383
  19512059#, c-format
  19522060msgid "Icon '%s' not present in theme"
  19532061msgstr "Иконата „%s“ не е включена в темата"
  19542062
  1955 #: ../gtk/gtkimmodule.c:407
   2063#: gtk/gtkimmodule.c:407
  19562064msgid "Default"
  19572065msgstr "Стандартен"
  19582066
  1959 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:191
   2067#: gtk/gtkinputdialog.c:191
  19602068msgid "Input"
  19612069msgstr "Вход"
  19622070
  1963 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:206
   2071#: gtk/gtkinputdialog.c:206
  19642072msgid "No extended input devices"
  19652073msgstr "Няма разширено входно устройство"
  19662074
  1967 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:219
   2075#: gtk/gtkinputdialog.c:219
  19682076msgid "_Device:"
  19692077msgstr "_Устройство:"
  19702078
  1971 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:236
   2079#: gtk/gtkinputdialog.c:236
  19722080msgid "Disabled"
  19732081msgstr "Забранено"
  19742082
  1975 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:243
   2083#: gtk/gtkinputdialog.c:243
  19762084msgid "Screen"
  19772085msgstr "Екран"
  19782086
  1979 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:250
   2087#: gtk/gtkinputdialog.c:250
  19802088msgid "Window"
  19812089msgstr "Прозорец"
  19822090
  1983 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:257
   2091#: gtk/gtkinputdialog.c:257
  19842092msgid "_Mode:"
  19852093msgstr "_Режим:"
  19862094
  19872095#. The axis listbox
  1988 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:278
   2096#: gtk/gtkinputdialog.c:278
  19892097msgid "Axes"
  19902098msgstr "Оси"
  19912099
  19922100#. Keys listbox
  1993 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:296
   2101#: gtk/gtkinputdialog.c:296
  19942102msgid "Keys"
  19952103msgstr "Клавиши"
  19962104
  1997 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:521
   2105#: gtk/gtkinputdialog.c:521
  19982106msgid "_X:"
  19992107msgstr "_X:"
  20002108
  2001 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:522
   2109#: gtk/gtkinputdialog.c:522
  20022110msgid "_Y:"
  20032111msgstr "_Y:"
  20042112
  2005 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:523
   2113#: gtk/gtkinputdialog.c:523
  20062114msgid "_Pressure:"
  20072115msgstr "_Натиск:"
  20082116
  2009 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:524
   2117#: gtk/gtkinputdialog.c:524
  20102118msgid "X _tilt:"
  20112119msgstr "Наклон по _X:"
  20122120
  2013 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:525
   2121#: gtk/gtkinputdialog.c:525
  20142122msgid "Y t_ilt:"
  20152123msgstr "Наклон по _Y:"
  20162124
  2017 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:526
   2125#: gtk/gtkinputdialog.c:526
  20182126msgid "_Wheel:"
  20192127msgstr "_Колелце:"
  20202128
  2021 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:574
   2129#: gtk/gtkinputdialog.c:574
  20222130msgid "none"
  20232131msgstr "без"
  20242132
  2025 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:611 ../gtk/gtkinputdialog.c:647
   2133#: gtk/gtkinputdialog.c:611 gtk/gtkinputdialog.c:647
  20262134msgid "(disabled)"
  20272135msgstr "(забранен)"
  20282136
  2029 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:640
   2137#: gtk/gtkinputdialog.c:640
  20302138msgid "(unknown)"
  20312139msgstr "(неизвестен)"
  20322140
  20332141#. and clear button
  2034 #: ../gtk/gtkinputdialog.c:740
   2142#: gtk/gtkinputdialog.c:740
  20352143msgid "Cl_ear"
  20362144msgstr "_Изчистване"
  20372145
  20382146#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
  2039 #: ../gtk/gtkmain.c:405
   2147#: gtk/gtkmain.c:405
  20402148msgid "Load additional GTK+ modules"
  20412149msgstr "Зареждане на допълнителни модули на GTK+"
  20422150
  20432151#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
  2044 #: ../gtk/gtkmain.c:406
   2152#: gtk/gtkmain.c:406
  20452153msgid "MODULES"
  20462154msgstr "МОДУЛИ"
  20472155
  20482156#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
  2049 #: ../gtk/gtkmain.c:408
   2157#: gtk/gtkmain.c:408
  20502158msgid "Make all warnings fatal"
  20512159msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
  20522160
  20532161#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
  2054 #: ../gtk/gtkmain.c:411
   2162#: gtk/gtkmain.c:411
  20552163msgid "GTK+ debugging flags to set"
  20562164msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да бъдат зададени"
  20572165
  20582166#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
  2059 #: ../gtk/gtkmain.c:414
   2167#: gtk/gtkmain.c:414
  20602168msgid "GTK+ debugging flags to unset"
  20612169msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на GTK+, които да не бъдат зададени"
   
  20662174#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
  20672175#.
  2068 #: ../gtk/gtkmain.c:498
   2176#: gtk/gtkmain.c:498
  20692177msgid "default:LTR"
  20702178msgstr "default:LTR"
  20712179
  2072 #: ../gtk/gtkmain.c:594
   2180#: gtk/gtkmain.c:594
  20732181msgid "GTK+ Options"
  20742182msgstr "Настройки на GTK+"
  20752183
  2076 #: ../gtk/gtkmain.c:594
   2184#: gtk/gtkmain.c:594
  20772185msgid "Show GTK+ Options"
  20782186msgstr "Показване на настройките на GTK+"
  20792187
  2080 #: ../gtk/gtknotebook.c:772
   2188#: gtk/gtknotebook.c:772
  20812189msgid "Arrow spacing"
  20822190msgstr "Разстояние между стрелките"
  20832191
  2084 #: ../gtk/gtknotebook.c:773
   2192#: gtk/gtknotebook.c:773
  20852193msgid "Scroll arrow spacing"
  20862194msgstr "Разстояние между стрелките за прелистване"
  20872195
  2088 #: ../gtk/gtknotebook.c:4219 ../gtk/gtknotebook.c:6774
   2196#: gtk/gtknotebook.c:4219 gtk/gtknotebook.c:6774
  20892197#, c-format
  20902198msgid "Page %u"
   
  20972205#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
  20982206#.
  2099 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:153
   2207#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:153
  21002208msgid "default:mm"
  21012209msgstr "default:mm"
  21022210
  2103 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:338
   2211#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:338
  21042212msgid ""
  21052213"<b>Any Printer</b>\n"
   
  21092217"За преносими документи"
  21102218
  2111 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:906 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1420
   2219#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:906 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1420
  21122220msgid "mm"
  21132221msgstr "mm"
  21142222
  2115 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:908 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1418
   2223#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:908 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1418
  21162224msgid "inch"
  21172225msgstr "инч"
  21182226
  2119 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:927
   2227#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:927
  21202228#, c-format
  21212229msgid ""
   
  21322240" Отдолу: %s %s"
  21332241
  2134 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:978
   2242#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:978
  21352243msgid "Manage Custom Sizes..."
  21362244msgstr "Управление на другите размери..."
  21372245
  2138 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026
   2246#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026
  21392247msgid "_Format for:"
  21402248msgstr "_Формат за:"
  21412249
  2142 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1047
   2250#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1047
  21432251msgid "_Paper size:"
  21442252msgstr "_Размер на листите:"
  21452253
  2146 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1083
   2254#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1083
  21472255msgid "_Orientation:"
  21482256msgstr "_Ориентация:"
  21492257
  2150 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1148 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2102
   2258#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1148 gtk/gtkprintunixdialog.c:2102
  21512259msgid "Page Setup"
  21522260msgstr "Настройки на листите"
  21532261
  2154 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1465
   2262#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1465
  21552263msgid "Margins from Printer..."
  21562264msgstr "Бели полета от принтера..."
  21572265
  2158 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1625
   2266#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1625
  21592267#, c-format
  21602268msgid "Custom Size %d"
  21612269msgstr "Друг размер: %d"
  21622270
  2163 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1853
   2271#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1853
  21642272msgid "Manage Custom Sizes"
  21652273msgstr "Управление на другите размери"
  21662274
  2167 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1949
   2275#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1949
  21682276msgid "_Width:"
  21692277msgstr "_Широчина"
  21702278
  2171 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1961
   2279#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1961
  21722280msgid "_Height:"
  21732281msgstr "_Височина:"
  21742282
  2175 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1973
   2283#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1973
  21762284msgid "Paper Size"
  21772285msgstr "Размер на листите"
  21782286
  2179 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1983
   2287#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1983
  21802288msgid "_Top:"
  21812289msgstr "От_горе:"
  21822290
  2183 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1995
   2291#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1995
  21842292msgid "_Bottom:"
  21852293msgstr "От_долу:"
  21862294
  2187 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2007
   2295#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2007
  21882296msgid "_Left:"
  21892297msgstr "От_ляво:"
  21902298
  2191 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2019
   2299#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2019
  21922300msgid "_Right:"
  21932301msgstr "_Отдясно:"
  21942302
  2195 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2060
   2303#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2060
  21962304msgid "Paper Margins"
  21972305msgstr "Бели полета"
  21982306
  2199 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:670
   2307#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:670
  22002308msgid "Not available"
  22012309msgstr "Не е достъпен"
  22022310
  2203 #: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:783
   2311#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:783
  22042312msgid "_Save in folder:"
  22052313msgstr "Запазване в п_апка:"
  22062314
  22072315#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2208 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1475
   2316#: gtk/gtkprintoperation.c:1475
  22092317msgid "print operation status|Initial state"
  22102318msgstr "Първоначално състояние"
  22112319
  22122320#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2213 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1477
   2321#: gtk/gtkprintoperation.c:1477
  22142322msgid "print operation status|Preparing to print"
  22152323msgstr "Подготовка за печат"
  22162324
  22172325#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2218 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1479
   2326#: gtk/gtkprintoperation.c:1479
  22192327msgid "print operation status|Generating data"
  22202328msgstr "Генериране на данни"
  22212329
  22222330#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2223 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1481
   2331#: gtk/gtkprintoperation.c:1481
  22242332msgid "print operation status|Sending data"
  22252333msgstr "Изпращане на данни"
  22262334
  22272335#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2228 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1483
   2336#: gtk/gtkprintoperation.c:1483
  22292337msgid "print operation status|Waiting"
  22302338msgstr "Изчакване"
  22312339
  22322340#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2233 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1485
   2341#: gtk/gtkprintoperation.c:1485
  22342342msgid "print operation status|Blocking on issue"
  22352343msgstr "Блокиране поради проблем"
  22362344
  22372345#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2238 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1487
   2346#: gtk/gtkprintoperation.c:1487
  22392347msgid "print operation status|Printing"
  22402348msgstr "Отпечатване"
  22412349
  22422350#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2243 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1489
   2351#: gtk/gtkprintoperation.c:1489
  22442352msgid "print operation status|Finished"
  22452353msgstr "Завършено"
  22462354
  22472355#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2248 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1491
   2356#: gtk/gtkprintoperation.c:1491
  22492357msgid "print operation status|Finished with error"
  22502358msgstr "Завършено с грешка"
  22512359
  2252 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1966
   2360#: gtk/gtkprintoperation.c:1966
  22532361#, c-format
  22542362msgid "Preparing %d"
  22552363msgstr "Подготвяне на %d"
  22562364
  2257 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1968 ../gtk/gtkprintoperation.c:2224
   2365#: gtk/gtkprintoperation.c:1968 gtk/gtkprintoperation.c:2224
   2366#, c-format
  22582367msgid "Preparing"
  22592368msgstr "Подготвяне"
  22602369
  2261 #: ../gtk/gtkprintoperation.c:1971
   2370#: gtk/gtkprintoperation.c:1971
  22622371#, c-format
  22632372msgid "Printing %d"
  22642373msgstr "Печат на %d"
  22652374
  2266 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:240
   2375#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:240
   2376#, c-format
  22672377msgid "Error launching preview"
  22682378msgstr "Грешка при стартирането на прегледа"
  22692379
  2270 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:274
   2380#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:274
   2381#, c-format
  22712382msgid "Error printing"
  22722383msgstr "Грешка при печат"
  22732384
  2274 #: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:375 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1390
   2385#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:375 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1390
  22752386msgid "Application"
  22762387msgstr "Програма"
  22772388
  2278 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:563
   2389#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:563
  22792390msgid "Printer offline"
  22802391msgstr "Принтерът не е на линия"
  22812392
  2282 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:565
   2393#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:565
  22832394msgid "Out of paper"
  22842395msgstr "Хартията свърши"
  22852396
  2286 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:567
   2397#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:567
  22872398msgid "Paused"
  22882399msgstr "На пауза"
  22892400
  2290 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:569
   2401#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:569
  22912402msgid "Need user intervention"
  22922403msgstr "Нужда от намеса на потребителя"
  22932404
  2294 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:669
   2405#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:669
  22952406msgid "Custom size"
  22962407msgstr "Друг размер"
  22972408
  2298 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1480 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1503
  2299 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1551
   2409#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1480 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1503
   2410#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1551
   2411#, c-format
  23002412msgid "Not enough free memory"
  23012413msgstr "Няма достатъчно памет"
  23022414
  2303 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1556
   2415#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1556
   2416#, c-format
  23042417msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
  23052418msgstr "Невалиден аргумент за PrintDlgEx"
  23062419
  2307 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1561
   2420#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1561
   2421#, c-format
  23082422msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
  23092423msgstr "Невалиден указател към PrintDlgEx"
  23102424
  2311 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
   2425#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
   2426#, c-format
  23122427msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
  23132428msgstr "Невалиден указател за работа с PrintDlgEx"
  23142429
  2315 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1571
   2430#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1571
   2431#, c-format
  23162432msgid "Unspecified error"
  23172433msgstr "Неуказана грешка"
  23182434
  2319 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1622
   2435#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1622
   2436#, c-format
  23202437msgid "Error from StartDoc"
  23212438msgstr "Грешка от StartDoc"
  23222439
  2323 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1448
   2440#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1448
  23242441msgid "Printer"
  23252442msgstr "Принтер"
  23262443
  2327 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1456
   2444#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1456
  23282445msgid "Location"
  23292446msgstr "Местоположение"
  23302447
  2331 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1465
   2448#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1465
  23322449msgid "Status"
  23332450msgstr "Състояние"
  23342451
  2335 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1487
   2452#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1487
  23362453msgid "Print Pages"
  23372454msgstr "Отпечатване на страници"
  23382455
  2339 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1491
   2456#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1491
  23402457msgid "_All"
  23412458msgstr "_Всички"
  23422459
  2343 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1498
   2460#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1498
  23442461msgid "C_urrent"
  23452462msgstr "_Текущата"
  23462463
  2347 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1507
   2464#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1507
  23482465msgid "Ra_nge: "
  23492466msgstr "_Обхват: "
  23502467
  2351 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1525
   2468#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1525
  23522469msgid "Copies"
  23532470msgstr "Разпечатки"
  23542471
  23552472#. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
  2356 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1530
   2473#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1530
  23572474msgid "Copie_s:"
  23582475msgstr "Раз_печатки:"
  23592476
  2360 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1546
   2477#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1546
  23612478msgid "C_ollate"
  23622479msgstr "По_следователно подреждане"
  23632480
  2364 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1554
   2481#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1554
  23652482msgid "_Reverse"
  23662483msgstr "_Обратен ред"
  23672484
  2368 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1571
   2485#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1571
  23692486msgid "General"
  23702487msgstr "Общи"
  23712488
  2372 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1958
   2489#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1958
  23732490msgid "Layout"
  23742491msgstr "Наместване"
  23752492
  2376 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1962
  2377 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:485
   2493#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1962
   2494#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:493
  23782495msgid "Pages per _sheet:"
  23792496msgstr "Страници на _лист:"
  23802497
  2381 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1978
   2498#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1978
  23822499msgid "T_wo-sided:"
  23832500msgstr "_Двустранен печат:"
  23842501
  2385 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1993
   2502#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1993
  23862503msgid "_Only print:"
  23872504msgstr "_Обхват на печата:"
  23882505
  23892506#. In enum order
  2390 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2008
   2507#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2008
  23912508msgid "All sheets"
  23922509msgstr "Всички страници"
  23932510
  2394 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2009
   2511#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2009
  23952512msgid "Even sheets"
  23962513msgstr "Четните страници"
  23972514
  2398 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2010
   2515#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2010
  23992516msgid "Odd sheets"
  24002517msgstr "Нечетните страници"
  24012518
  2402 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2013
   2519#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2013
  24032520msgid "Sc_ale:"
  24042521msgstr "_Мащабиране:"
  24052522
  2406 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2040
   2523#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2040
  24072524msgid "Paper"
  24082525msgstr "Хартия"
  24092526
  2410 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2044
   2527#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2044
  24112528msgid "Paper _type:"
  24122529msgstr "_Вид хартия:"
  24132530
  2414 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2059
   2531#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2059
  24152532msgid "Paper _source:"
  24162533msgstr "_Източник на листите:"
  24172534
  2418 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2074
   2535#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2074
  24192536msgid "Output t_ray:"
  24202537msgstr "_Изходна касета:"
  24212538
  2422 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2125
   2539#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2125
  24232540msgid "Job Details"
  24242541msgstr "Информация а задачата"
  24252542
  2426 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2131
   2543#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2131
  24272544msgid "Pri_ority:"
  24282545msgstr "П_риоритет:"
  24292546
  2430 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2146
   2547#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2146
  24312548msgid "_Billing info:"
  24322549msgstr "Информация за осчетоводяване:"
  24332550
  2434 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2164
   2551#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2164
  24352552msgid "Print Document"
  24362553msgstr "Отпечатване на документ"
  24372554
  2438 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2170
   2555#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2170
  24392556msgid "_Now"
  24402557msgstr "_Сега"
  24412558
  2442 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2177
   2559#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2177
  24432560msgid "A_t:"
  24442561msgstr "_Точно в:"
  24452562
  2446 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2192
   2563#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2192
  24472564msgid "On _hold"
  24482565msgstr "_На пауза"
  24492566
  2450 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2211
   2567#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2211
  24512568msgid "Add Cover Page"
  24522569msgstr "Със заглавна страница"
  24532570
  2454 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2217
   2571#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2217
  24552572msgid "Be_fore:"
  24562573msgstr "_Преди:"
  24572574
  2458 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2232
   2575#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2232
  24592576msgid "_After:"
  24602577msgstr "_След:"
  24612578
  2462 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2247
   2579#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2247
  24632580msgid "Job"
  24642581msgstr "Задача"
  24652582
  2466 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2313
   2583#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2313
  24672584msgid "Advanced"
  24682585msgstr "Допълнителни"
  24692586
  2470 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2348
   2587#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2348
  24712588msgid "Image Quality"
  24722589msgstr "Качество на изображенията"
  24732590
  2474 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2351
   2591#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2351
  24752592msgid "Color"
  24762593msgstr "Цвят"
  24772594
  2478 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2354
   2595#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2354
  24792596msgid "Finishing"
  24802597msgstr "Гланц"
  24812598
  2482 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2364
   2599#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2364
  24832600msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
  24842601msgstr "Някои от настройките в прозореца взаимно си противоречат"
  24852602
  2486 #: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2387
   2603#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2387
  24872604msgid "Print"
  24882605msgstr "Печат"
  24892606
  2490 #: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
   2607#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
  24912608msgid "Group"
  24922609msgstr "Група"
  24932610
  2494 #: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
   2611#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
  24952612msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
  24962613msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  24972614
  2498 #: ../gtk/gtkrc.c:2813
   2615#: gtk/gtkrc.c:2813
  24992616#, c-format
  25002617msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  25012618msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  25022619
  2503 #: ../gtk/gtkrc.c:3445 ../gtk/gtkrc.c:3448
   2620#: gtk/gtkrc.c:3445 gtk/gtkrc.c:3448
  25042621#, c-format
  25052622msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
  25062623msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за изображения: „%s“"
  25072624
  2508 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:459
   2625#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:459
  25092626msgid "Select which type of documents are shown"
  25102627msgstr "Избор на видовете документи, които се показват"
  25112628
  2512 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1126 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1163
   2629#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1126 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1163
  25132630#, c-format
  25142631msgid "No item for URI '%s' found"
  25152632msgstr "Не е открит елемент за адреса-УРИ „%s“"
  25162633
  2517 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1770
   2634#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1770
  25182635msgid "Could not remove item"
  25192636msgstr "Елементът не може да бъде премахнат"
  25202637
  2521 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1813
   2638#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1813
  25222639msgid "Could not clear list"
  25232640msgstr "Списъкът не може да бъде изчистен"
  25242641
  2525 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1897
   2642#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1897
  25262643msgid "Copy _Location"
  25272644msgstr "Копиране на _местоположение"
  25282645
  2529 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1910
   2646#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1910
  25302647msgid "_Remove From List"
  25312648msgstr "_Премахване от списък"
  25322649
  2533 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1919
   2650#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1919
  25342651msgid "_Clear List"
  25352652msgstr "_Изчистване на списък"
  25362653
  2537 #: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1933
   2654#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1933
  25382655msgid "Show _Private Resources"
  25392656msgstr "Показване на _частните ресурси"
  25402657
  2541 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:424 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:485
   2658#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:424 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:485
  25422659#, c-format
  25432660msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
  25442661msgstr "Не е открит скоро използван ресурс с адрес-УРИ „%s“"
  25452662
  2546 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:509 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:517
   2663#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:509 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:517
  25472664#, c-format
  25482665msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
  25492666msgstr "Тази функция не е реализирана за графичните обекти от клас „%s“"
  25502667
  2551 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:850
   2668#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:852
  25522669#, c-format
  25532670msgid "Open '%s'"
  25542671msgstr "Отваряне на „%s“"
  25552672
  2556 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:881
   2673#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:883
  25572674msgid "Unknown item"
  25582675msgstr "Неизвестен елемент"
  25592676
  2560 #: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:982
   2677#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:984
  25612678msgid "No items found"
  25622679msgstr "Не са открити елементи"
  25632680
  2564 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1208
  2565 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1218 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1277
   2681#: gtk/gtkrecentmanager.c:1058 gtk/gtkrecentmanager.c:1208
   2682#: gtk/gtkrecentmanager.c:1218 gtk/gtkrecentmanager.c:1277
  25662683#, c-format
  25672684msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
   
  25692686
  25702687#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
  2571 #: ../gtk/gtkstock.c:308
   2688#: gtk/gtkstock.c:308
  25722689msgid "Information"
  25732690msgstr "Информация"
  25742691
  2575 #: ../gtk/gtkstock.c:309
   2692#: gtk/gtkstock.c:309
  25762693msgid "Warning"
  25772694msgstr "Предупреждение"
  25782695
  2579 #: ../gtk/gtkstock.c:310
   2696#: gtk/gtkstock.c:310
  25802697msgid "Error"
  25812698msgstr "Грешка"
  25822699
  2583 #: ../gtk/gtkstock.c:311
   2700#: gtk/gtkstock.c:311
  25842701msgid "Question"
  25852702msgstr "Въпрос"
   
  25882705#. * need the mnemonics to be rationalized
  25892706#.
  2590 #: ../gtk/gtkstock.c:316
   2707#: gtk/gtkstock.c:316
  25912708msgid "_About"
  25922709msgstr "_Относно"
  25932710
  2594 #: ../gtk/gtkstock.c:318
   2711#: gtk/gtkstock.c:318
  25952712msgid "_Apply"
  25962713msgstr "П_рилагане"
  25972714
  2598 #: ../gtk/gtkstock.c:319
   2715#: gtk/gtkstock.c:319
  25992716msgid "_Bold"
  26002717msgstr "_Получерно"
  26012718
  2602 #: ../gtk/gtkstock.c:320
   2719#: gtk/gtkstock.c:320
  26032720msgid "_Cancel"
  26042721msgstr "_Отказване"
  26052722
  2606 #: ../gtk/gtkstock.c:321
   2723#: gtk/gtkstock.c:321
  26072724msgid "_CD-Rom"
  26082725msgstr "_CD-Rom"
  26092726
  2610 #: ../gtk/gtkstock.c:322
   2727#: gtk/gtkstock.c:322
  26112728msgid "_Clear"
  26122729msgstr "_Изчистване"
  26132730
  2614 #: ../gtk/gtkstock.c:323
   2731#: gtk/gtkstock.c:323
  26152732msgid "_Close"
  26162733msgstr "_Затваряне"
  26172734
  2618 #: ../gtk/gtkstock.c:324
   2735#: gtk/gtkstock.c:324
  26192736msgid "C_onnect"
  26202737msgstr "_Свързване"
  26212738
  2622 #: ../gtk/gtkstock.c:325
   2739#: gtk/gtkstock.c:325
  26232740msgid "_Convert"
  26242741msgstr "Кон_вертиране"
  26252742
  2626 #: ../gtk/gtkstock.c:326
   2743#: gtk/gtkstock.c:326
  26272744msgid "_Copy"
  26282745msgstr "_Копиране"
  26292746
  2630 #: ../gtk/gtkstock.c:327
   2747#: gtk/gtkstock.c:327
  26312748msgid "Cu_t"
  26322749msgstr "От_рязване"
  26332750
  2634 #: ../gtk/gtkstock.c:328
   2751#: gtk/gtkstock.c:328
  26352752msgid "_Delete"
  26362753msgstr "_Изтриване"
  26372754
  2638 #: ../gtk/gtkstock.c:329
   2755#: gtk/gtkstock.c:329
  26392756msgid "_Disconnect"
  26402757msgstr "_Разкачване"
  26412758
  2642 #: ../gtk/gtkstock.c:330
   2759#: gtk/gtkstock.c:330
  26432760msgid "_Execute"
  26442761msgstr "_Изпълняване"
  26452762
  2646 #: ../gtk/gtkstock.c:331
   2763#: gtk/gtkstock.c:331
  26472764msgid "_Edit"
  26482765msgstr "_Редактиране"
  26492766
  2650 #: ../gtk/gtkstock.c:332
   2767#: gtk/gtkstock.c:332
  26512768msgid "_Find"
  26522769msgstr "_Търсене"
  26532770
  2654 #: ../gtk/gtkstock.c:333
   2771#: gtk/gtkstock.c:333
  26552772msgid "Find and _Replace"
  26562773msgstr "Търсене и _замяна"
  26572774
  2658 #: ../gtk/gtkstock.c:334
   2775#: gtk/gtkstock.c:334
  26592776msgid "_Floppy"
  26602777msgstr "_Дискета"
  26612778
  2662 #: ../gtk/gtkstock.c:335
   2779#: gtk/gtkstock.c:335
  26632780msgid "_Fullscreen"
  26642781msgstr "На _цял екран"
  26652782
  2666 #: ../gtk/gtkstock.c:336
   2783#: gtk/gtkstock.c:336
  26672784msgid "_Leave Fullscreen"
  26682785msgstr "_Изход от цял екран"
  26692786
  26702787#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2671 #: ../gtk/gtkstock.c:338
   2788#: gtk/gtkstock.c:338
  26722789msgid "Navigation|_Bottom"
  26732790msgstr "О_тдолу"
  26742791
  26752792#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2676 #: ../gtk/gtkstock.c:340
   2793#: gtk/gtkstock.c:340
  26772794msgid "Navigation|_First"
  26782795msgstr "_Първо"
  26792796
  26802797#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2681 #: ../gtk/gtkstock.c:342
   2798#: gtk/gtkstock.c:342
  26822799msgid "Navigation|_Last"
  26832800msgstr "По_следно"
  26842801
  26852802#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2686 #: ../gtk/gtkstock.c:344
   2803#: gtk/gtkstock.c:344
  26872804msgid "Navigation|_Top"
  26882805msgstr "_Отгоре"
  26892806
  26902807#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2691 #: ../gtk/gtkstock.c:346
   2808#: gtk/gtkstock.c:346
  26922809msgid "Navigation|_Back"
  26932810msgstr "На_зад"
  26942811
  26952812#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2696 #: ../gtk/gtkstock.c:348
   2813#: gtk/gtkstock.c:348
  26972814msgid "Navigation|_Down"
  26982815msgstr "На_долу"
  26992816
  27002817#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2701 #: ../gtk/gtkstock.c:350
   2818#: gtk/gtkstock.c:350
  27022819msgid "Navigation|_Forward"
  27032820msgstr "Нап_ред"
  27042821
  27052822#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2706 #: ../gtk/gtkstock.c:352
   2823#: gtk/gtkstock.c:352
  27072824msgid "Navigation|_Up"
  27082825msgstr "На_горе"
  27092826
  2710 #: ../gtk/gtkstock.c:353
   2827#: gtk/gtkstock.c:353
  27112828msgid "_Harddisk"
  27122829msgstr "_Твърд диск"
  27132830
  2714 #: ../gtk/gtkstock.c:354
   2831#: gtk/gtkstock.c:354
  27152832msgid "_Help"
  27162833msgstr "_Помощ"
  27172834
  2718 #: ../gtk/gtkstock.c:355
   2835#: gtk/gtkstock.c:355
  27192836msgid "_Home"
  27202837msgstr "_Домашна папка"
  27212838
  2722 #: ../gtk/gtkstock.c:356
   2839#: gtk/gtkstock.c:356
  27232840msgid "Increase Indent"
  27242841msgstr "Увеличаване на отместването"
  27252842
  2726 #: ../gtk/gtkstock.c:357
   2843#: gtk/gtkstock.c:357
  27272844msgid "Decrease Indent"
  27282845msgstr "Намаляване на отместването"
  27292846
  2730 #: ../gtk/gtkstock.c:358
   2847#: gtk/gtkstock.c:358
  27312848msgid "_Index"
  27322849msgstr "_Индекс"
  27332850
  2734 #: ../gtk/gtkstock.c:359
   2851#: gtk/gtkstock.c:359
  27352852msgid "_Information"
  27362853msgstr "_Информация"
  27372854
  2738 #: ../gtk/gtkstock.c:360
   2855#: gtk/gtkstock.c:360
  27392856msgid "_Italic"
  27402857msgstr "_Курсив"
  27412858
  2742 #: ../gtk/gtkstock.c:361
   2859#: gtk/gtkstock.c:361
  27432860msgid "_Jump to"
  27442861msgstr "Скок _до"
  27452862
  27462863#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2747 #: ../gtk/gtkstock.c:363
   2864#: gtk/gtkstock.c:363
  27482865msgid "Justify|_Center"
  27492866msgstr "_Центриране"
  27502867
  27512868#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2752 #: ../gtk/gtkstock.c:365
   2869#: gtk/gtkstock.c:365
  27532870msgid "Justify|_Fill"
  27542871msgstr "_Двустранно"
  27552872
  27562873#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2757 #: ../gtk/gtkstock.c:367
   2874#: gtk/gtkstock.c:367
  27582875msgid "Justify|_Left"
  27592876msgstr "_Ляво"
  27602877
  27612878#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2762 #: ../gtk/gtkstock.c:369
   2879#: gtk/gtkstock.c:369
  27632880msgid "Justify|_Right"
  27642881msgstr "_Дясно"
  27652882
  27662883#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2767 #: ../gtk/gtkstock.c:372
   2884#: gtk/gtkstock.c:372
  27682885msgid "Media|_Forward"
  27692886msgstr "_Напред"
  27702887
  27712888#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2772 #: ../gtk/gtkstock.c:374
   2889#: gtk/gtkstock.c:374
  27732890msgid "Media|_Next"
  27742891msgstr "_Следващ"
  27752892
  27762893#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2777 #: ../gtk/gtkstock.c:376
   2894#: gtk/gtkstock.c:376
  27782895msgid "Media|P_ause"
  27792896msgstr "П_ауза"
  27802897
  27812898#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2782 #: ../gtk/gtkstock.c:378
   2899#: gtk/gtkstock.c:378
  27832900msgid "Media|_Play"
  27842901msgstr "_Изпълнение"
  27852902
  27862903#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2787 #: ../gtk/gtkstock.c:380
   2904#: gtk/gtkstock.c:380
  27882905msgid "Media|Pre_vious"
  27892906msgstr "Пре_дишен"
  27902907
  27912908#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2792 #: ../gtk/gtkstock.c:382
   2909#: gtk/gtkstock.c:382
  27932910msgid "Media|_Record"
  27942911msgstr "_Запис"
  27952912
  27962913#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2797 #: ../gtk/gtkstock.c:384
   2914#: gtk/gtkstock.c:384
  27982915msgid "Media|R_ewind"
  27992916msgstr "Пр_евъртане"
  28002917
  28012918#. translators, strip the prefix up to and including the first |
  2802 #: ../gtk/gtkstock.c:386
   2919#: gtk/gtkstock.c:386
  28032920msgid "Media|_Stop"
  28042921msgstr "_Спиране"
  28052922
  2806 #: ../gtk/gtkstock.c:387
   2923#: gtk/gtkstock.c:387
  28072924msgid "_Network"
  28082925msgstr "_Мрежа"
  28092926
  2810 #: ../gtk/gtkstock.c:388
   2927#: gtk/gtkstock.c:388
  28112928msgid "_New"
  28122929msgstr "_Нов"
  28132930
  2814 #: ../gtk/gtkstock.c:389
   2931#: gtk/gtkstock.c:389
  28152932msgid "_No"
  28162933msgstr "_Не"
  28172934
  2818 #: ../gtk/gtkstock.c:390
   2935#: gtk/gtkstock.c:390
  28192936msgid "_OK"
  28202937msgstr "_Добре"
  28212938
  2822 #: ../gtk/gtkstock.c:391
   2939#: gtk/gtkstock.c:391
  28232940msgid "_Open"
  28242941msgstr "_Отваряне"
  28252942
  2826 #: ../gtk/gtkstock.c:392
   2943#: gtk/gtkstock.c:392
  28272944msgid "Landscape"
  28282945msgstr "Хоризонтално"
  28292946
  2830 #: ../gtk/gtkstock.c:393
   2947#: gtk/gtkstock.c:393
  28312948msgid "Portrait"
  28322949msgstr "Вертикално"
  28332950
  2834 #: ../gtk/gtkstock.c:394
   2951#: gtk/gtkstock.c:394
  28352952msgid "Reverse landscape"
  28362953msgstr "Вертикално, обърнато"
  28372954
  2838 #: ../gtk/gtkstock.c:395
   2955#: gtk/gtkstock.c:395
  28392956msgid "Reverse portrait"
  28402957msgstr "Хоризонтално, обърнато"
  28412958
  2842 #: ../gtk/gtkstock.c:396
   2959#: gtk/gtkstock.c:396
  28432960msgid "_Paste"
  28442961msgstr "_Поставяне"
  28452962
  2846 #: ../gtk/gtkstock.c:397
   2963#: gtk/gtkstock.c:397
  28472964msgid "_Preferences"
  28482965msgstr "_Предпочитания"
  28492966
  2850 #: ../gtk/gtkstock.c:398
   2967#: gtk/gtkstock.c:398
  28512968msgid "_Print"
  28522969msgstr "_Печат"
  28532970
  2854 #: ../gtk/gtkstock.c:399
   2971#: gtk/gtkstock.c:399
  28552972msgid "Print Pre_view"
  28562973msgstr "_Мостра на печата"
  28572974
  2858 #: ../gtk/gtkstock.c:400
   2975#: gtk/gtkstock.c:400
  28592976msgid "_Properties"
  28602977msgstr "_Настройки"
  28612978
  2862 #: ../gtk/gtkstock.c:401
   2979#: gtk/gtkstock.c:401
  28632980msgid "_Quit"
  28642981msgstr "_Напускане"
  28652982
  2866 #: ../gtk/gtkstock.c:402
   2983#: gtk/gtkstock.c:402
  28672984msgid "_Redo"
  28682985msgstr "_Напред"
  28692986
  2870 #: ../gtk/gtkstock.c:403
   2987#: gtk/gtkstock.c:403
  28712988msgid "_Refresh"
  28722989msgstr "_Обновяване"
  28732990
  2874 #: ../gtk/gtkstock.c:405
   2991#: gtk/gtkstock.c:405
  28752992msgid "_Revert"
  28762993msgstr "_Връщане"
  28772994
  2878 #: ../gtk/gtkstock.c:406
   2995#: gtk/gtkstock.c:406
  28792996msgid "_Save"
  28802997msgstr "_Запазване"
  28812998
  2882 #: ../gtk/gtkstock.c:407
   2999#: gtk/gtkstock.c:407
  28833000msgid "Save _As"
  28843001msgstr "Запазване _като"
  28853002
  2886 #: ../gtk/gtkstock.c:408
   3003#: gtk/gtkstock.c:408
  28873004msgid "Select _All"
  28883005msgstr "Избиране на _всичко"
  28893006
  2890 #: ../gtk/gtkstock.c:409
   3007#: gtk/gtkstock.c:409
  28913008msgid "_Color"
  28923009msgstr "_Цвят"
  28933010
  2894 #: ../gtk/gtkstock.c:410
   3011#: gtk/gtkstock.c:410
  28953012msgid "_Font"
  28963013msgstr "_Шрифт"
  28973014
  2898 #: ../gtk/gtkstock.c:411
   3015#: gtk/gtkstock.c:411
  28993016msgid "_Ascending"
  29003017msgstr "_Възходящ"
  29013018
  2902 #: ../gtk/gtkstock.c:412
   3019#: gtk/gtkstock.c:412
  29033020msgid "_Descending"
  29043021msgstr "_Низходящ"
  29053022
  2906 #: ../gtk/gtkstock.c:413
   3023#: gtk/gtkstock.c:413
  29073024msgid "_Spell Check"
  29083025msgstr "_Проверка на правописа"
  29093026
  2910 #: ../gtk/gtkstock.c:414
   3027#: gtk/gtkstock.c:414
  29113028msgid "_Stop"
  29123029msgstr "_Спиране"
  29133030
  2914 #: ../gtk/gtkstock.c:415
   3031#: gtk/gtkstock.c:415
  29153032msgid "_Strikethrough"
  29163033msgstr "_Зачертаване"
  29173034
  2918 #: ../gtk/gtkstock.c:416
   3035#: gtk/gtkstock.c:416
  29193036msgid "_Undelete"
  29203037msgstr "Възстановяване на _изтритото"
  29213038
  2922 #: ../gtk/gtkstock.c:417
   3039#: gtk/gtkstock.c:417
  29233040msgid "_Underline"
  29243041msgstr "_Подчертаване"
  29253042
  2926 #: ../gtk/gtkstock.c:418
   3043#: gtk/gtkstock.c:418
  29273044msgid "_Undo"
  29283045msgstr "_Назад"
  29293046
  2930 #: ../gtk/gtkstock.c:419
   3047#: gtk/gtkstock.c:419
  29313048msgid "_Yes"
  29323049msgstr "_Да"
  29333050
  2934 #: ../gtk/gtkstock.c:420
   3051#: gtk/gtkstock.c:420
  29353052msgid "_Normal Size"
  29363053msgstr "_Нормален размер"
  29373054
  2938 #: ../gtk/gtkstock.c:421
   3055#: gtk/gtkstock.c:421
  29393056msgid "Best _Fit"
  29403057msgstr "Най-добро _пасване"
  29413058
  2942 #: ../gtk/gtkstock.c:422
   3059#: gtk/gtkstock.c:422
  29433060msgid "Zoom _In"
  29443061msgstr "_Увеличаване"
  29453062
  2946 #: ../gtk/gtkstock.c:423
   3063#: gtk/gtkstock.c:423
  29473064msgid "Zoom _Out"
  29483065msgstr "_Намаляване"
  29493066
  2950 #: ../gtk/gtktextutil.c:60
   3067#: gtk/gtktextutil.c:60
  29513068msgid "LRM _Left-to-right mark"
  29523069msgstr "Маркер за от_ляво-надясно - LRM"
  29533070
  2954 #: ../gtk/gtktextutil.c:61
   3071#: gtk/gtktextutil.c:61
  29553072msgid "RLM _Right-to-left mark"
  29563073msgstr "Маркер за от_дясно-наляво - RLM"
  29573074
  2958 #: ../gtk/gtktextutil.c:62
   3075#: gtk/gtktextutil.c:62
  29593076msgid "LRE Left-to-right _embedding"
  29603077msgstr "_Вмъкване отляво-надясно - LRE"
  29613078
  2962 #: ../gtk/gtktextutil.c:63
   3079#: gtk/gtktextutil.c:63
  29633080msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
  29643081msgstr "В_мъкване отдясно-наляво - RLE"
  29653082
  2966 #: ../gtk/gtktextutil.c:64
   3083#: gtk/gtktextutil.c:64
  29673084msgid "LRO Left-to-right _override"
  29683085msgstr "_Задаване отляво-надясно - LRO"
  29693086
  2970 #: ../gtk/gtktextutil.c:65
   3087#: gtk/gtktextutil.c:65
  29713088msgid "RLO Right-to-left o_verride"
  29723089msgstr "З_адаване отдясно-наляво - RLO"
  29733090
  2974 #: ../gtk/gtktextutil.c:66
   3091#: gtk/gtktextutil.c:66
  29753092msgid "PDF _Pop directional formatting"
  29763093msgstr "Връ_щане на предишната посока за PDF"
  29773094
  2978 #: ../gtk/gtktextutil.c:67
   3095#: gtk/gtktextutil.c:67
  29793096msgid "ZWS _Zero width space"
  29803097msgstr "_Интервал с нулева ширина - ZWS"
  29813098
  2982 #: ../gtk/gtktextutil.c:68
   3099#: gtk/gtktextutil.c:68
  29833100msgid "ZWJ Zero width _joiner"
  29843101msgstr "_Свръзка с нулева ширина - ZWJ"
  29853102
  2986 #: ../gtk/gtktextutil.c:69
   3103#: gtk/gtktextutil.c:69
  29873104msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
  29883105msgstr "_Развръзка с нулева ширина - ZWNJ"
  29893106
  2990 #: ../gtk/gtkthemes.c:71
   3107#: gtk/gtkthemes.c:71
  29913108#, c-format
  29923109msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
  29933110msgstr "Темата не може да бъде открита в пътя с модули: „%s“,"
  29943111
  2995 #: ../gtk/gtktipsquery.c:187
   3112#: gtk/gtktipsquery.c:187
  29963113msgid "--- No Tip ---"
  29973114msgstr "--- Няма подсказка ---"
  29983115
  2999 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1126
   3116#: gtk/gtkuimanager.c:1126
  30003117#, c-format
  30013118msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
  30023119msgstr "Непознат атрибут „%s“ на ред %d, символ %d"
  30033120
  3004 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1343
   3121#: gtk/gtkuimanager.c:1343
  30053122#, c-format
  30063123msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
  30073124msgstr "Неочакван начален етикет „%s“ на ред %d, символ %d"
  30083125
  3009 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1433
   3126#: gtk/gtkuimanager.c:1433
  30103127#, c-format
  30113128msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
  30123129msgstr "Неочаквани символни данни на ред %d, символ %d"
  30133130
  3014 #: ../gtk/gtkuimanager.c:2224
   3131#: gtk/gtkuimanager.c:2224
  30153132msgid "Empty"
  30163133msgstr "Празно"
  30173134
  30183135#. translators, strip everything up to the first |
  3019 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:5
   3136#: gtk/paper_names_offsets.c:5
  30203137msgid "paper size|asme_f"
  30213138msgstr "asme_f"
  30223139
  30233140#. translators, strip everything up to the first |
  3024 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:7
   3141#: gtk/paper_names_offsets.c:7
  30253142msgid "paper size|A0x2"
  30263143msgstr "A0x2"
  30273144
  30283145#. translators, strip everything up to the first |
  3029 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:9
   3146#: gtk/paper_names_offsets.c:9
  30303147msgid "paper size|A0"
  30313148msgstr "A0"
  30323149
  30333150#. translators, strip everything up to the first |
  3034 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:11
   3151#: gtk/paper_names_offsets.c:11
  30353152msgid "paper size|A0x3"
  30363153msgstr "A0x3"
  30373154
  30383155#. translators, strip everything up to the first |
  3039 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:13
   3156#: gtk/paper_names_offsets.c:13
  30403157msgid "paper size|A1"
  30413158msgstr "A1"
  30423159
  30433160#. translators, strip everything up to the first |
  3044 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:15
   3161#: gtk/paper_names_offsets.c:15
  30453162msgid "paper size|A10"
  30463163msgstr "A10"
  30473164
  30483165#. translators, strip everything up to the first |
  3049 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:17
   3166#: gtk/paper_names_offsets.c:17
  30503167msgid "paper size|A1x3"
  30513168msgstr "A1x3"
  30523169
  30533170#. translators, strip everything up to the first |
  3054 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:19
   3171#: gtk/paper_names_offsets.c:19
  30553172msgid "paper size|A1x4"
  30563173msgstr "A1x4"
  30573174
  30583175#. translators, strip everything up to the first |
  3059 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:21
   3176#: gtk/paper_names_offsets.c:21
  30603177msgid "paper size|A2"
  30613178msgstr "A2"
  30623179
  30633180#. translators, strip everything up to the first |
  3064 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:23
   3181#: gtk/paper_names_offsets.c:23
  30653182msgid "paper size|A2x3"
  30663183msgstr "A2x3"
  30673184
  30683185#. translators, strip everything up to the first |
  3069 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:25
   3186#: gtk/paper_names_offsets.c:25
  30703187msgid "paper size|A2x4"
  30713188msgstr "A2x4"
  30723189
  30733190#. translators, strip everything up to the first |
  3074 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:27
   3191#: gtk/paper_names_offsets.c:27
  30753192msgid "paper size|A2x5"
  30763193msgstr "A2x5"
  30773194
  30783195#. translators, strip everything up to the first |
  3079 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:29
   3196#: gtk/paper_names_offsets.c:29
  30803197msgid "paper size|A3"
  30813198msgstr "A3"
  30823199
  30833200#. translators, strip everything up to the first |
  3084 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:31
   3201#: gtk/paper_names_offsets.c:31
  30853202msgid "paper size|A3 Extra"
  30863203msgstr "A3 Extra"
  30873204
  30883205#. translators, strip everything up to the first |
  3089 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:33
   3206#: gtk/paper_names_offsets.c:33
  30903207msgid "paper size|A3x3"
  30913208msgstr "A3x3"
  30923209
  30933210#. translators, strip everything up to the first |
  3094 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:35
   3211#: gtk/paper_names_offsets.c:35
  30953212msgid "paper size|A3x4"
  30963213msgstr "A3x4"
  30973214
  30983215#. translators, strip everything up to the first |
  3099 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:37
   3216#: gtk/paper_names_offsets.c:37
  31003217msgid "paper size|A3x5"
  31013218msgstr "A3x5"
  31023219
  31033220#. translators, strip everything up to the first |
  3104 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:39
   3221#: gtk/paper_names_offsets.c:39
  31053222msgid "paper size|A3x6"
  31063223msgstr "A3x6"
  31073224
  31083225#. translators, strip everything up to the first |
  3109 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:41
   3226#: gtk/paper_names_offsets.c:41
  31103227msgid "paper size|A3x7"
  31113228msgstr "A3x7"
  31123229
  31133230#. translators, strip everything up to the first |
  3114 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:43
   3231#: gtk/paper_names_offsets.c:43
  31153232msgid "paper size|A4"
  31163233msgstr "A4"
  31173234
  31183235#. translators, strip everything up to the first |
  3119 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:45
   3236#: gtk/paper_names_offsets.c:45
  31203237msgid "paper size|A4 Extra"
  31213238msgstr "A4 Extra"
  31223239
  31233240#. translators, strip everything up to the first |
  3124 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:47
   3241#: gtk/paper_names_offsets.c:47
  31253242msgid "paper size|A4 Tab"
  31263243msgstr "A4 Tab"
  31273244
  31283245#. translators, strip everything up to the first |
  3129 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:49
   3246#: gtk/paper_names_offsets.c:49
  31303247msgid "paper size|A4x3"
  31313248msgstr "A4x3"
  31323249
  31333250#. translators, strip everything up to the first |
  3134 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:51
   3251#: gtk/paper_names_offsets.c:51
  31353252msgid "paper size|A4x4"
  31363253msgstr "A4x4"
  31373254
  31383255#. translators, strip everything up to the first |
  3139 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:53
   3256#: gtk/paper_names_offsets.c:53
  31403257msgid "paper size|A4x5"
  31413258msgstr "A4x5"
  31423259
  31433260#. translators, strip everything up to the first |
  3144 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:55
   3261#: gtk/paper_names_offsets.c:55
  31453262msgid "paper size|A4x6"
  31463263msgstr "A4x6"
  31473264
  31483265#. translators, strip everything up to the first |
  3149 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:57
   3266#: gtk/paper_names_offsets.c:57
  31503267msgid "paper size|A4x7"
  31513268msgstr "A4x7"
  31523269
  31533270#. translators, strip everything up to the first |
  3154 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:59
   3271#: gtk/paper_names_offsets.c:59
  31553272msgid "paper size|A4x8"
  31563273msgstr "A4x8"
  31573274
  31583275#. translators, strip everything up to the first |
  3159 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:61
   3276#: gtk/paper_names_offsets.c:61
  31603277msgid "paper size|A4x9"
  31613278msgstr "A4x9"
  31623279
  31633280#. translators, strip everything up to the first |
  3164 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:63
   3281#: gtk/paper_names_offsets.c:63
  31653282msgid "paper size|A5"
  31663283msgstr "A5"
  31673284
  31683285#. translators, strip everything up to the first |
  3169 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:65
   3286#: gtk/paper_names_offsets.c:65
  31703287msgid "paper size|A5 Extra"
  31713288msgstr "A5 Extra"
  31723289
  31733290#. translators, strip everything up to the first |
  3174 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:67
   3291#: gtk/paper_names_offsets.c:67
  31753292msgid "paper size|A6"
  31763293msgstr "A6"
  31773294
  31783295#. translators, strip everything up to the first |
  3179 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:69
   3296#: gtk/paper_names_offsets.c:69
  31803297msgid "paper size|A7"
  31813298msgstr "A7"
  31823299
  31833300#. translators, strip everything up to the first |
  3184 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:71
   3301#: gtk/paper_names_offsets.c:71
  31853302msgid "paper size|A8"
  31863303msgstr "A8"
  31873304
  31883305#. translators, strip everything up to the first |
  3189 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:73
   3306#: gtk/paper_names_offsets.c:73
  31903307msgid "paper size|A9"
  31913308msgstr "A9"
  31923309
  31933310#. translators, strip everything up to the first |
  3194 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:75
   3311#: gtk/paper_names_offsets.c:75
  31953312msgid "paper size|B0"
  31963313msgstr "B0"
  31973314
  31983315#. translators, strip everything up to the first |
  3199 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:77
   3316#: gtk/paper_names_offsets.c:77
  32003317msgid "paper size|B1"
  32013318msgstr "B1"
  32023319
  32033320#. translators, strip everything up to the first |
  3204 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:79
   3321#: gtk/paper_names_offsets.c:79
  32053322msgid "paper size|B10"
  32063323msgstr "B10"
  32073324
  32083325#. translators, strip everything up to the first |
  3209 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:81
   3326#: gtk/paper_names_offsets.c:81
  32103327msgid "paper size|B2"
  32113328msgstr "B2"
  32123329
  32133330#. translators, strip everything up to the first |
  3214 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:83
   3331#: gtk/paper_names_offsets.c:83
  32153332msgid "paper size|B3"
  32163333msgstr "B3"
  32173334
  32183335#. translators, strip everything up to the first |
  3219 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:85
   3336#: gtk/paper_names_offsets.c:85
  32203337msgid "paper size|B4"
  32213338msgstr "B4"
  32223339
  32233340#. translators, strip everything up to the first |
  3224 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:87
   3341#: gtk/paper_names_offsets.c:87
  32253342msgid "paper size|B5"
  32263343msgstr "B5"
  32273344
  32283345#. translators, strip everything up to the first |
  3229 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:89
   3346#: gtk/paper_names_offsets.c:89
  32303347msgid "paper size|B5 Extra"
  32313348msgstr "B5 Extra"
  32323349
  32333350#. translators, strip everything up to the first |
  3234 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:91
   3351#: gtk/paper_names_offsets.c:91
  32353352msgid "paper size|B6"
  32363353msgstr "B6"
  32373354
  32383355#. translators, strip everything up to the first |
  3239 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:93
   3356#: gtk/paper_names_offsets.c:93
  32403357msgid "paper size|B6/C4"
  32413358msgstr "B6/C4"
  32423359
  32433360#. translators, strip everything up to the first |
  3244 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:95
   3361#: gtk/paper_names_offsets.c:95
  32453362msgid "paper size|B7"
  32463363msgstr "B7"
  32473364
  32483365#. translators, strip everything up to the first |
  3249 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:97
   3366#: gtk/paper_names_offsets.c:97
  32503367msgid "paper size|B8"
  32513368msgstr "B8"
  32523369
  32533370#. translators, strip everything up to the first |
  3254 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:99
   3371#: gtk/paper_names_offsets.c:99
  32553372msgid "paper size|B9"
  32563373msgstr "B9"
  32573374
  32583375#. translators, strip everything up to the first |
  3259 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:101
   3376#: gtk/paper_names_offsets.c:101
  32603377msgid "paper size|C0"
  32613378msgstr "C0"
  32623379
  32633380#. translators, strip everything up to the first |
  3264 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:103
   3381#: gtk/paper_names_offsets.c:103
  32653382msgid "paper size|C1"
  32663383msgstr "C1"
  32673384
  32683385#. translators, strip everything up to the first |
  3269 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:105
   3386#: gtk/paper_names_offsets.c:105
  32703387msgid "paper size|C10"
  32713388msgstr "C10"
  32723389
  32733390#. translators, strip everything up to the first |
  3274 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:107
   3391#: gtk/paper_names_offsets.c:107
  32753392msgid "paper size|C2"
  32763393msgstr "C2"
  32773394
  32783395#. translators, strip everything up to the first |
  3279 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:109
   3396#: gtk/paper_names_offsets.c:109
  32803397msgid "paper size|C3"
  32813398msgstr "C3"
  32823399
  32833400#. translators, strip everything up to the first |
  3284 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:111
   3401#: gtk/paper_names_offsets.c:111
  32853402msgid "paper size|C4"
  32863403msgstr "C4"
  32873404
  32883405#. translators, strip everything up to the first |
  3289 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:113
   3406#: gtk/paper_names_offsets.c:113
  32903407msgid "paper size|C5"
  32913408msgstr "C5"
  32923409
  32933410#. translators, strip everything up to the first |
  3294 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:115
   3411#: gtk/paper_names_offsets.c:115
  32953412msgid "paper size|C6"
  32963413msgstr "C6"
  32973414
  32983415#. translators, strip everything up to the first |
  3299 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:117
   3416#: gtk/paper_names_offsets.c:117
  33003417msgid "paper size|C6/C5"
  33013418msgstr "C6/C5"
  33023419
  33033420#. translators, strip everything up to the first |
  3304 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:119
   3421#: gtk/paper_names_offsets.c:119
  33053422msgid "paper size|C7"
  33063423msgstr "C7"
  33073424
  33083425#. translators, strip everything up to the first |
  3309 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:121
   3426#: gtk/paper_names_offsets.c:121
  33103427msgid "paper size|C7/C6"
  33113428msgstr "C7/C6"
  33123429
  33133430#. translators, strip everything up to the first |
  3314 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:123
   3431#: gtk/paper_names_offsets.c:123
  33153432msgid "paper size|C8"
  33163433msgstr "C8"
  33173434
  33183435#. translators, strip everything up to the first |
  3319 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:125
   3436#: gtk/paper_names_offsets.c:125
  33203437msgid "paper size|C9"
  33213438msgstr "C9"
  33223439
  33233440#. translators, strip everything up to the first |
  3324 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:127
   3441#: gtk/paper_names_offsets.c:127
  33253442msgid "paper size|DL Envelope"
  33263443msgstr "Плик DL"
  33273444
  33283445#. translators, strip everything up to the first |
  3329 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:129
   3446#: gtk/paper_names_offsets.c:129
  33303447msgid "paper size|RA0"
  33313448msgstr "RA0"
  33323449
  33333450#. translators, strip everything up to the first |
  3334 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:131
   3451#: gtk/paper_names_offsets.c:131
  33353452msgid "paper size|RA1"
  33363453msgstr "RA1"
  33373454
  33383455#. translators, strip everything up to the first |
  3339 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:133
   3456#: gtk/paper_names_offsets.c:133
  33403457msgid "paper size|RA2"
  33413458msgstr "RA2"
  33423459
  33433460#. translators, strip everything up to the first |
  3344 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:135
   3461#: gtk/paper_names_offsets.c:135
  33453462msgid "paper size|SRA0"
  33463463msgstr "SRA0"
  33473464
  33483465#. translators, strip everything up to the first |
  3349 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:137
   3466#: gtk/paper_names_offsets.c:137
  33503467msgid "paper size|SRA1"
  33513468msgstr "SRA1"
  33523469
  33533470#. translators, strip everything up to the first |
  3354 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:139
   3471#: gtk/paper_names_offsets.c:139
  33553472msgid "paper size|SRA2"
  33563473msgstr "SRA2"
  33573474
  33583475#. translators, strip everything up to the first |
  3359 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:141
   3476#: gtk/paper_names_offsets.c:141
  33603477msgid "paper size|JB0"
  33613478msgstr "JB0"
  33623479
  33633480#. translators, strip everything up to the first |
  3364 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:143
   3481#: gtk/paper_names_offsets.c:143
  33653482msgid "paper size|JB1"
  33663483msgstr "JB1"
  33673484
  33683485#. translators, strip everything up to the first |
  3369 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:145
   3486#: gtk/paper_names_offsets.c:145
  33703487msgid "paper size|JB10"
  33713488msgstr "JB10"
  33723489
  33733490#. translators, strip everything up to the first |
  3374 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:147
   3491#: gtk/paper_names_offsets.c:147
  33753492msgid "paper size|JB2"
  33763493msgstr "JB2"
  33773494
  33783495#. translators, strip everything up to the first |
  3379 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:149
   3496#: gtk/paper_names_offsets.c:149
  33803497msgid "paper size|JB3"
  33813498msgstr "JB3"
  33823499
  33833500#. translators, strip everything up to the first |
  3384 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:151
   3501#: gtk/paper_names_offsets.c:151
  33853502msgid "paper size|JB4"
  33863503msgstr "JB4"
  33873504
  33883505#. translators, strip everything up to the first |
  3389 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:153
   3506#: gtk/paper_names_offsets.c:153
  33903507msgid "paper size|JB5"
  33913508msgstr "JB5"
  33923509
  33933510#. translators, strip everything up to the first |
  3394 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:155
   3511#: gtk/paper_names_offsets.c:155
  33953512msgid "paper size|JB6"
  33963513msgstr "JB6"
  33973514
  33983515#. translators, strip everything up to the first |
  3399 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:157
   3516#: gtk/paper_names_offsets.c:157
  34003517msgid "paper size|JB7"
  34013518msgstr "JB7"
  34023519
  34033520#. translators, strip everything up to the first |
  3404 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:159
   3521#: gtk/paper_names_offsets.c:159
  34053522msgid "paper size|JB8"
  34063523msgstr "JB8"
  34073524
  34083525#. translators, strip everything up to the first |
  3409 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:161
   3526#: gtk/paper_names_offsets.c:161
  34103527msgid "paper size|JB9"
  34113528msgstr "JB9"
  34123529
  34133530#. translators, strip everything up to the first |
  3414 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:163
   3531#: gtk/paper_names_offsets.c:163
  34153532msgid "paper size|jis exec"
  34163533msgstr "JIS Exec"
  34173534
  34183535#. translators, strip everything up to the first |
  3419 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:165
   3536#: gtk/paper_names_offsets.c:165
  34203537msgid "paper size|Choukei 2 Envelope"
  34213538msgstr "Плик Choukei 2"
  34223539
  34233540#. translators, strip everything up to the first |
  3424 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:167
   3541#: gtk/paper_names_offsets.c:167
  34253542msgid "paper size|Choukei 3 Envelope"
  34263543msgstr "Плик Choukei 3"
  34273544
  34283545#. translators, strip everything up to the first |
  3429 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:169
   3546#: gtk/paper_names_offsets.c:169
  34303547msgid "paper size|Choukei 4 Envelope"
  34313548msgstr "Плик Choukei 4"
  34323549
  34333550#. translators, strip everything up to the first |
  3434 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:171
   3551#: gtk/paper_names_offsets.c:171
  34353552msgid "paper size|hagaki (postcard)"
  34363553msgstr "Пощенска картичка Hagaki"
  34373554
  34383555#. translators, strip everything up to the first |
  3439 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:173
   3556#: gtk/paper_names_offsets.c:173
  34403557msgid "paper size|kahu Envelope"
  34413558msgstr "Плик Kahu"
  34423559
  34433560#. translators, strip everything up to the first |
  3444 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:175
   3561#: gtk/paper_names_offsets.c:175
  34453562msgid "paper size|kaku2 Envelope"
  34463563msgstr "Плик Kaku2"
  34473564
  34483565#. translators, strip everything up to the first |
  3449 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:177
   3566#: gtk/paper_names_offsets.c:177
  34503567msgid "paper size|oufuku (reply postcard)"
  34513568msgstr "Пощенска картичка за отговор Oufuku"
  34523569
  34533570#. translators, strip everything up to the first |
  3454 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:179
   3571#: gtk/paper_names_offsets.c:179
  34553572msgid "paper size|you4 Envelope"
  34563573msgstr "Плик you4"
  34573574
  34583575#. translators, strip everything up to the first |
  3459 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:181
   3576#: gtk/paper_names_offsets.c:181
  34603577msgid "paper size|10x11"
  34613578msgstr "10x11"
  34623579
  34633580#. translators, strip everything up to the first |
  3464 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:183
   3581#: gtk/paper_names_offsets.c:183
  34653582msgid "paper size|10x13"
  34663583msgstr "10x13"
  34673584
  34683585#. translators, strip everything up to the first |
  3469 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:185
   3586#: gtk/paper_names_offsets.c:185
  34703587msgid "paper size|10x14"
  34713588msgstr "10x14"
  34723589
  34733590#. translators, strip everything up to the first |
  3474 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:187 ../gtk/paper_names_offsets.c:189
   3591#: gtk/paper_names_offsets.c:187 gtk/paper_names_offsets.c:189
  34753592msgid "paper size|10x15"
  34763593msgstr "10x15"
  34773594
  34783595#. translators, strip everything up to the first |
  3479 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:191
   3596#: gtk/paper_names_offsets.c:191
  34803597msgid "paper size|11x12"
  34813598msgstr "11x12"
  34823599
  34833600#. translators, strip everything up to the first |
  3484 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:193
   3601#: gtk/paper_names_offsets.c:193
  34853602msgid "paper size|11x15"
  34863603msgstr "11x15"
  34873604
  34883605#. translators, strip everything up to the first |
  3489 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:195
   3606#: gtk/paper_names_offsets.c:195
  34903607msgid "paper size|12x19"
  34913608msgstr "12x19"
  34923609
  34933610#. translators, strip everything up to the first |
  3494 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:197
   3611#: gtk/paper_names_offsets.c:197
  34953612msgid "paper size|5x7"
  34963613msgstr "5x7"
  34973614
  34983615#. translators, strip everything up to the first |
  3499 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:199
   3616#: gtk/paper_names_offsets.c:199
  35003617msgid "paper size|6x9 Envelope"
  35013618msgstr "Плик 6x9"
  35023619
  35033620#. translators, strip everything up to the first |
  3504 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:201
   3621#: gtk/paper_names_offsets.c:201
  35053622msgid "paper size|7x9 Envelope"
  35063623msgstr "Плик 7x9"
  35073624
  35083625#. translators, strip everything up to the first |
  3509 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:203
   3626#: gtk/paper_names_offsets.c:203
  35103627msgid "paper size|9x11 Envelope"
  35113628msgstr "Плик 9x11"
  35123629
  35133630#. translators, strip everything up to the first |
  3514 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:205
   3631#: gtk/paper_names_offsets.c:205
  35153632msgid "paper size|a2 Envelope"
  35163633msgstr "Плик A2"
  35173634
  35183635#. translators, strip everything up to the first |
  3519 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:207
   3636#: gtk/paper_names_offsets.c:207
  35203637msgid "paper size|Arch A"
  35213638msgstr "Arch A"
  35223639
  35233640#. translators, strip everything up to the first |
  3524 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:209
   3641#: gtk/paper_names_offsets.c:209
  35253642msgid "paper size|Arch B"
  35263643msgstr "Arch B"
  35273644
  35283645#. translators, strip everything up to the first |
  3529 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:211
   3646#: gtk/paper_names_offsets.c:211
  35303647msgid "paper size|Arch C"
  35313648msgstr "Arch C"
  35323649
  35333650#. translators, strip everything up to the first |
  3534 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:213
   3651#: gtk/paper_names_offsets.c:213
  35353652msgid "paper size|Arch D"
  35363653msgstr "Arch D"
  35373654
  35383655#. translators, strip everything up to the first |
  3539 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:215
   3656#: gtk/paper_names_offsets.c:215
  35403657msgid "paper size|Arch E"
  35413658msgstr "Arch E"
  35423659
  35433660#. translators, strip everything up to the first |
  3544 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:217
   3661#: gtk/paper_names_offsets.c:217
  35453662msgid "paper size|b-plus"
  35463663msgstr "B-plus"
  35473664
  35483665#. translators, strip everything up to the first |
  3549 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:219
   3666#: gtk/paper_names_offsets.c:219
  35503667msgid "paper size|c"
  35513668msgstr "C"
  35523669
  35533670#. translators, strip everything up to the first |
  3554 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:221
   3671#: gtk/paper_names_offsets.c:221
  35553672msgid "paper size|c5 Envelope"
  35563673msgstr "Плик C5"
  35573674
  35583675#. translators, strip everything up to the first |
  3559 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:223
   3676#: gtk/paper_names_offsets.c:223
  35603677msgid "paper size|d"
  35613678msgstr "D"
  35623679
  35633680#. translators, strip everything up to the first |
  3564 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:225
   3681#: gtk/paper_names_offsets.c:225
  35653682msgid "paper size|e"
  35663683msgstr "E"
  35673684
  35683685#. translators, strip everything up to the first |
  3569 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:227
   3686#: gtk/paper_names_offsets.c:227
  35703687msgid "paper size|edp"
  35713688msgstr "Edp"
  35723689
  35733690#. translators, strip everything up to the first |
  3574 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:229
   3691#: gtk/paper_names_offsets.c:229
  35753692msgid "paper size|European edp"
  35763693msgstr "Европейски Edp"
  35773694
  35783695#. translators, strip everything up to the first |
  3579 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:231
   3696#: gtk/paper_names_offsets.c:231
  35803697msgid "paper size|Executive"
  35813698msgstr "Executive"
  35823699
  35833700#. translators, strip everything up to the first |
  3584 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:233
   3701#: gtk/paper_names_offsets.c:233
  35853702msgid "paper size|f"
  35863703msgstr "F"
  35873704
  35883705#. translators, strip everything up to the first |
  3589 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:235
   3706#: gtk/paper_names_offsets.c:235
  35903707msgid "paper size|FanFold European"
  35913708msgstr "Европейски FanFold"
  35923709
  35933710#. translators, strip everything up to the first |
  3594 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:237
   3711#: gtk/paper_names_offsets.c:237
  35953712msgid "paper size|FanFold US"
  35963713msgstr "Американски FanFold"
  35973714
  35983715#. translators, strip everything up to the first |
  3599 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:239
   3716#: gtk/paper_names_offsets.c:239
  36003717msgid "paper size|FanFold German Legal"
  36013718msgstr "Германски юридически FanFold"
  36023719
  36033720#. translators, strip everything up to the first |
  3604 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:241
   3721#: gtk/paper_names_offsets.c:241
  36053722msgid "paper size|Government Legal"
  36063723msgstr "Държавен юридически"
  36073724
  36083725#. translators, strip everything up to the first |
  3609 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:243
   3726#: gtk/paper_names_offsets.c:243
  36103727msgid "paper size|Government Letter"
  36113728msgstr "Държавни писма"
  36123729
  36133730#. translators, strip everything up to the first |
  3614 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:245
   3731#: gtk/paper_names_offsets.c:245
  36153732msgid "paper size|Index 3x5"
  36163733msgstr "Индекс 3x5"
  36173734
  36183735#. translators, strip everything up to the first |
  3619 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:247
   3736#: gtk/paper_names_offsets.c:247
  36203737msgid "paper size|Index 4x6 (postcard)"
  36213738msgstr "Пощенска картичка Индекс 4x6"
  36223739
  36233740#. translators, strip everything up to the first |
  3624 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:249
   3741#: gtk/paper_names_offsets.c:249
  36253742msgid "paper size|Index 4x6 ext"
  36263743msgstr "Индекс 4x6 удължен"
  36273744
  36283745#. translators, strip everything up to the first |
  3629 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:251
   3746#: gtk/paper_names_offsets.c:251
  36303747msgid "paper size|Index 5x8"
  36313748msgstr "Индекс 5x8"
  36323749
  36333750#. translators, strip everything up to the first |
  3634 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:253
   3751#: gtk/paper_names_offsets.c:253
  36353752msgid "paper size|Invoice"
  36363753msgstr "Фактура"
  36373754
  36383755#. translators, strip everything up to the first |
  3639 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:255
   3756#: gtk/paper_names_offsets.c:255
  36403757msgid "paper size|Tabloid"
  36413758msgstr "Таблоид"
  36423759
  36433760#. translators, strip everything up to the first |
  3644 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:257
   3761#: gtk/paper_names_offsets.c:257
  36453762msgid "paper size|US Legal"
  36463763msgstr "US Legal"
  36473764
  36483765#. translators, strip everything up to the first |
  3649 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:259
   3766#: gtk/paper_names_offsets.c:259
  36503767msgid "paper size|US Legal Extra"
  36513768msgstr "US Legal Extra"
  36523769
  36533770#. translators, strip everything up to the first |
  3654 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:261
   3771#: gtk/paper_names_offsets.c:261
  36553772msgid "paper size|US Letter"
  36563773msgstr "US Letter"
  36573774
  36583775#. translators, strip everything up to the first |
  3659 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:263
   3776#: gtk/paper_names_offsets.c:263
  36603777msgid "paper size|US Letter Extra"
  36613778msgstr "US Letter Extra"
  36623779
  36633780#. translators, strip everything up to the first |
  3664 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:265
   3781#: gtk/paper_names_offsets.c:265
  36653782msgid "paper size|US Letter Plus"
  36663783msgstr "US Letter Plus"
  36673784
  36683785#. translators, strip everything up to the first |
  3669 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:267
   3786#: gtk/paper_names_offsets.c:267
  36703787msgid "paper size|Monarch Envelope"
  36713788msgstr "Плик Monarch"
  36723789
  36733790#. translators, strip everything up to the first |
  3674 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:269
   3791#: gtk/paper_names_offsets.c:269
  36753792msgid "paper size|#10 Envelope"
  36763793msgstr "Плик #10"
  36773794
  36783795#. translators, strip everything up to the first |
  3679 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:271
   3796#: gtk/paper_names_offsets.c:271
  36803797msgid "paper size|#11 Eenvelope"
  36813798msgstr "Плик #11"
  36823799
  36833800#. translators, strip everything up to the first |
  3684 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:273
   3801#: gtk/paper_names_offsets.c:273
  36853802msgid "paper size|#12 Envelope"
  36863803msgstr "Плик #12"
  36873804
  36883805#. translators, strip everything up to the first |
  3689 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:275
   3806#: gtk/paper_names_offsets.c:275
  36903807msgid "paper size|#14 Envelope"
  36913808msgstr "Плик #14"
  36923809
  36933810#. translators, strip everything up to the first |
  3694 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:277
   3811#: gtk/paper_names_offsets.c:277
  36953812msgid "paper size|#9 Envelope"
  36963813msgstr "Плик #9"
  36973814
  36983815#. translators, strip everything up to the first |
  3699 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:279
   3816#: gtk/paper_names_offsets.c:279
  37003817msgid "paper size|Personal Envelope"
  37013818msgstr "Личен плик"
  37023819
  37033820#. translators, strip everything up to the first |
  3704 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:281
   3821#: gtk/paper_names_offsets.c:281
  37053822msgid "paper size|Quarto"
  37063823msgstr "Кварто"
  37073824
  37083825#. translators, strip everything up to the first |
  3709 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:283
   3826#: gtk/paper_names_offsets.c:283
  37103827msgid "paper size|Super A"
  37113828msgstr "Super A"
  37123829
  37133830#. translators, strip everything up to the first |
  3714 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:285
   3831#: gtk/paper_names_offsets.c:285
  37153832msgid "paper size|Super B"
  37163833msgstr "Super B"
  37173834
  37183835#. translators, strip everything up to the first |
  3719 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:287
   3836#: gtk/paper_names_offsets.c:287
  37203837msgid "paper size|Wide Format"
  37213838msgstr "Широк формат"
  37223839
  37233840#. translators, strip everything up to the first |
  3724 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:289
   3841#: gtk/paper_names_offsets.c:289
  37253842msgid "paper size|Dai-pa-kai"
  37263843msgstr "Dai-pa-kai"
  37273844
  37283845#. translators, strip everything up to the first |
  3729 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:291
   3846#: gtk/paper_names_offsets.c:291
  37303847msgid "paper size|Folio"
  37313848msgstr "Фолио"
  37323849
  37333850#. translators, strip everything up to the first |
  3734 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:293
   3851#: gtk/paper_names_offsets.c:293
  37353852msgid "paper size|Folio sp"
  37363853msgstr "Фолио sp"
  37373854
  37383855#. translators, strip everything up to the first |
  3739 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:295
   3856#: gtk/paper_names_offsets.c:295
  37403857msgid "paper size|Invite Envelope"
  37413858msgstr "Плик за покана"
  37423859
  37433860#. translators, strip everything up to the first |
  3744 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:297
   3861#: gtk/paper_names_offsets.c:297
  37453862msgid "paper size|Italian Envelope"
  37463863msgstr "Италиански плик"
  37473864
  37483865#. translators, strip everything up to the first |
  3749 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:299
   3866#: gtk/paper_names_offsets.c:299
  37503867msgid "paper size|juuro-ku-kai"
  37513868msgstr "Juuro-ku-kai"
  37523869
  37533870#. translators, strip everything up to the first |
  3754 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:301
   3871#: gtk/paper_names_offsets.c:301
  37553872msgid "paper size|pa-kai"
  37563873msgstr "Pa-kai"
  37573874
  37583875#. translators, strip everything up to the first |
  3759 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:303
   3876#: gtk/paper_names_offsets.c:303
  37603877msgid "paper size|Postfix Envelope"
  37613878msgstr "Плик Postfix"
  37623879
  37633880#. translators, strip everything up to the first |
  3764 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:305
   3881#: gtk/paper_names_offsets.c:305
  37653882msgid "paper size|Small Photo"
  37663883msgstr "Малка снимка"
  37673884
  37683885#. translators, strip everything up to the first |
  3769 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:307
   3886#: gtk/paper_names_offsets.c:307
  37703887msgid "paper size|prc1 Envelope"
  37713888msgstr "Плик Prc1"
  37723889
  37733890#. translators, strip everything up to the first |
  3774 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:309
   3891#: gtk/paper_names_offsets.c:309
  37753892msgid "paper size|prc10 Envelope"
  37763893msgstr "Плик Prc10"
  37773894
  37783895#. translators, strip everything up to the first |
  3779 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:311
   3896#: gtk/paper_names_offsets.c:311
  37803897msgid "paper size|prc 16k"
  37813898msgstr "Prc16k"
  37823899
  37833900#. translators, strip everything up to the first |
  3784 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:313
   3901#: gtk/paper_names_offsets.c:313
  37853902msgid "paper size|prc2 Envelope"
  37863903msgstr "Плик Prc2"
  37873904
  37883905#. translators, strip everything up to the first |
  3789 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:315
   3906#: gtk/paper_names_offsets.c:315
  37903907msgid "paper size|prc3 Envelope"
  37913908msgstr "Плик Prc3"
  37923909
  37933910#. translators, strip everything up to the first |
  3794 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:317
   3911#: gtk/paper_names_offsets.c:317
  37953912msgid "paper size|prc 32k"
  37963913msgstr "Prc 32k"
  37973914
  37983915#. translators, strip everything up to the first |
  3799 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:319
   3916#: gtk/paper_names_offsets.c:319
  38003917msgid "paper size|prc4 Envelope"
  38013918msgstr "Плик Prc4"
  38023919
  38033920#. translators, strip everything up to the first |
  3804 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:321
   3921#: gtk/paper_names_offsets.c:321
  38053922msgid "paper size|prc5 Envelope"
  38063923msgstr "Плик Prc5"
  38073924
  38083925#. translators, strip everything up to the first |
  3809 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:323
   3926#: gtk/paper_names_offsets.c:323
  38103927msgid "paper size|prc6 Envelope"
  38113928msgstr "Плик Prc6"
  38123929
  38133930#. translators, strip everything up to the first |
  3814 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:325
   3931#: gtk/paper_names_offsets.c:325
  38153932msgid "paper size|prc7 Envelope"
  38163933msgstr "Плик Prc7"
  38173934
  38183935#. translators, strip everything up to the first |
  3819 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:327
   3936#: gtk/paper_names_offsets.c:327
  38203937msgid "paper size|prc8 Envelope"
  38213938msgstr "Плик Prc8"
  38223939
  38233940#. translators, strip everything up to the first |
  3824 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:329
   3941#: gtk/paper_names_offsets.c:329
  38253942msgid "paper size|ROC 16k"
  38263943msgstr "ROC 16k"
  38273944
  38283945#. translators, strip everything up to the first |
  3829 #: ../gtk/paper_names_offsets.c:331
   3946#: gtk/paper_names_offsets.c:331
  38303947msgid "paper size|ROC 8k"
  38313948msgstr "ROC 8k"
  38323949
  38333950#. ID
  3834 #: ../modules/input/imam-et.c:454
   3951#: modules/input/imam-et.c:454
  38353952msgid "Amharic (EZ+)"
  38363953msgstr "Амхарски (EZ+)"
  38373954
  38383955#. ID
  3839 #: ../modules/input/imcedilla.c:91
   3956#: modules/input/imcedilla.c:91
  38403957msgid "Cedilla"
  38413958msgstr "Седила"
  38423959
  38433960#. ID
  3844 #: ../modules/input/imcyrillic-translit.c:217
   3961#: modules/input/imcyrillic-translit.c:217
  38453962msgid "Cyrillic (Transliterated)"
  38463963msgstr "Кирилица (транслитерация)"
  38473964
  38483965#. ID
  3849 #: ../modules/input/iminuktitut.c:127
   3966#: modules/input/iminuktitut.c:127
  38503967msgid "Inuktitut (Transliterated)"
  38513968msgstr "Ескимоски (транслитерация)"
  38523969
  38533970#. ID
  3854 #: ../modules/input/imipa.c:145
   3971#: modules/input/imipa.c:145
  38553972msgid "IPA"
  38563973msgstr "IPA"
  38573974
  38583975#. ID
  3859 #: ../modules/input/imthai-broken.c:178
   3976#: modules/input/imthai-broken.c:178
  38603977msgid "Thai (Broken)"
  38613978msgstr "Тайски (не работи)"
  38623979
  38633980#. ID
  3864 #: ../modules/input/imti-er.c:453
   3981#: modules/input/imti-er.c:453
  38653982msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
  38663983msgstr "Тигрина - Еритрея (EZ+)"
  38673984
  38683985#. ID
  3869 #: ../modules/input/imti-et.c:453
   3986#: modules/input/imti-et.c:453
  38703987msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
  38713988msgstr "Тигрина - Етиопия (EZ+)"
  38723989
  38733990#. ID
  3874 #: ../modules/input/imviqr.c:244
   3991#: modules/input/imviqr.c:244
  38753992msgid "Vietnamese (VIQR)"
  38763993msgstr "Виетнамски (VIQR)"
  38773994
  38783995#. ID
  3879 #: ../modules/input/imxim.c:28
   3996#: modules/input/imxim.c:28
  38803997msgid "X Input Method"
  38813998msgstr "Метод за въвеждане към X"
  38823999
  3883 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1450
   4000#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1450
  38844001msgid "Two Sided"
  38854002msgstr "Двустранно"
  38864003
  3887 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1451
   4004#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1451
  38884005msgid "Paper Type"
  38894006msgstr "Вид хартия"
  38904007
  3891 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1452
   4008#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1452
  38924009msgid "Paper Source"
  38934010msgstr "Източник на хартията"
  38944011
  3895 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1453
   4012#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1453
  38964013msgid "Output Tray"
  38974014msgstr "Изходяща тава"
  38984015
  3899 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1462
   4016#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1462
  39004017msgid "One Sided"
  39014018msgstr "Едностранно"
  39024019
  3903 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1463
  3904 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1464
  3905 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1468
   4020#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1463
   4021#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1464
   4022#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1468
  39064023msgid "Auto Select"
  39074024msgstr "Автоматичен избор"
  39084025
  3909 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1465
  3910 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1466
  3911 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1467
  3912 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1916
   4026#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1465
   4027#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1466
   4028#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1467
   4029#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1916
  39134030msgid "Printer Default"
  39144031msgstr "Стандартните настройки на принтера"
  39154032
  3916 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
   4033#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39174034msgid "Urgent"
  39184035msgstr "Спешен"
  39194036
  3920 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
   4037#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39214038msgid "High"
  39224039msgstr "Висок"
  39234040
  3924 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
   4041#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39254042msgid "Medium"
  39264043msgstr "Среден"
  39274044
  3928 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
   4045#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
  39294046msgid "Low"
  39304047msgstr "Нисък"
  39314048
  3932 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4049#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39334050msgid "None"
  39344051msgstr "(Без)"
  39354052
  3936 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4053#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39374054msgid "Classified"
  39384055msgstr "Класифицирано"
  39394056
  3940 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4057#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39414058msgid "Confidential"
  39424059msgstr "Конфиденциално"
  39434060
  3944 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4061#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39454062msgid "Secret"
  39464063msgstr "Секретно"
  39474064
  3948 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4065#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39494066msgid "Standard"
  39504067msgstr "Стандартно"
  39514068
  3952 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4069#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39534070msgid "Top Secret"
  39544071msgstr "Строго секретно"
  39554072
  3956 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
   4073#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
  39574074msgid "Unclassified"
  39584075msgstr "Некласифицирано"
  39594076
  3960 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:397
   4077#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:397
  39614078msgid "Print to LPR"
  39624079msgstr "Печат към LPR"
  39634080
  3964 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:422
   4081#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:422
  39654082msgid "Pages Per Sheet"
  39664083msgstr "Страници на лист"
  39674084
  3968 #: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:429
   4085#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:429
  39694086msgid "Command Line"
  39704087msgstr "Команден ред"
  39714088
  39724089#. default filename used for print-to-file
  3973 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:241
   4090#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:232
  39744091#, c-format
  39754092msgid "output.%s"
  39764093msgstr "разпечатка.%s"
  39774094
  3978 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:449
   4095#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:457
  39794096msgid "Print to File"
  39804097msgstr "Печат към файл"
  39814098
  3982 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
   4099#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:481
  39834100msgid "PDF"
  39844101msgstr "PDF"
  39854102
  3986 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
   4103#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:481
  39874104msgid "Postscript"
  39884105msgstr "Postscript"
  39894106
  3990 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:526
   4107#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:534
  39914108msgid "File"
  39924109msgstr "Файл"
  39934110
  3994 #: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:534
   4111#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:542
  39954112msgid "_Output format"
  39964113msgstr "_Изходен формат"
  39974114
  3998 #: ../tests/testfilechooser.c:205
   4115#: tests/testfilechooser.c:205
  39994116#, c-format
  40004117msgid "Could not get information for file '%s': %s"
  40014118msgstr "Информацията за файла „%s“ не може да бъде получена: %s"
  40024119
  4003 #: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
   4120#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
  40044121msgid "directfb arg"
  40054122msgstr "аргумент на directfb"
  40064123
  4007 #: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
   4124#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
  40084125msgid "sdl|system"
  40094126msgstr "системни"
  40104127
  4011 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:141
   4128#: gtk/gtklinkbutton.c:141
  40124129msgid "URI"
  40134130msgstr "Адрес-УРИ"
  40144131
  4015 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:142
   4132#: gtk/gtklinkbutton.c:142
  40164133msgid "The URI bound to this button"
  40174134msgstr "Адресът-УРИ на този бутон"
  40184135
  4019 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:395
   4136#: gtk/gtklinkbutton.c:395
  40204137msgid "Copy URL"
  40214138msgstr "Копиране на адрес-УРЛ"
  40224139
  4023 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:535
   4140#: gtk/gtklinkbutton.c:535
  40244141msgid "Invalid URI"
  40254142msgstr "Грешен адрес-УРИ"
  40264143
  4027 #: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
   4144#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
  40284145#, c-format
  40294146msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
  40304147msgstr "Неизвестна грешка при опит за десериализиране на %s"
  40314148
  4032 #: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
   4149#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
  40334150#, c-format
  40344151msgid "No deserialize function found for format %s"
  40354152msgstr "Не е открита функция за десериализирнето на формата %s"
  40364153
  4037 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:791 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:817
   4154#: gtk/gtktextbufferserialize.c:791 gtk/gtktextbufferserialize.c:817
  40384155#, c-format
  40394156msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
  40404157msgstr "В елемента <%s> са открити както атрибута „id“, така и „name“"
  40414158
  4042 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:801 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:827
   4159#: gtk/gtktextbufferserialize.c:801 gtk/gtktextbufferserialize.c:827
  40434160#, c-format
  40444161msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
  40454162msgstr "Атрибутът „%s“ е открит двукратно в елемента <%s>"
  40464163
  4047 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:841
   4164#: gtk/gtktextbufferserialize.c:841
  40484165#, c-format
  40494166msgid "<%s> element has invalid id \"%s\""
  40504167msgstr "Елементът <%s> е с невалиден идентификатор „%s“"
  40514168
  4052 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:851
   4169#: gtk/gtktextbufferserialize.c:851
  40534170#, c-format
  40544171msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
  40554172msgstr "Елементът <%s> няма нито атрибут „name“, нито „id“"
  40564173
  4057 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:938
   4174#: gtk/gtktextbufferserialize.c:938
  40584175#, c-format
  40594176msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  40604177msgstr "Атрибутът „%s“е повторен двукратно в един и същ елемент <%s>"
  40614178
  4062 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:956 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:981
   4179#: gtk/gtktextbufferserialize.c:956 gtk/gtktextbufferserialize.c:981
  40634180#, c-format
  40644181msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  40654182msgstr "Атрибутът „%s“ не е валиден за елемента <%s> в този контекст"
  40664183
  4067 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1017
   4184#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1017
  40684185#, c-format
  40694186msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
  40704187msgstr "Етикетът „%s“ не е дефиниран."
  40714188
  4072 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1029
   4189#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1029
  40734190msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
  40744191msgstr "Открит е анонимен етикет и не могат да се създават етикети."
  40754192
  4076 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1040
   4193#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1040
  40774194#, c-format
  40784195msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
   
  40804197"Етикетът „%s“ не е съществува в буфера и не могат да се създават етикети."
  40814198
  4082 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1139 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1214
  4083 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1315 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1389
   4199#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1139 gtk/gtktextbufferserialize.c:1214
   4200#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1315 gtk/gtktextbufferserialize.c:1389
  40844201#, c-format
  40854202msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  40864203msgstr "Елементът <%s> е забранен под <%s>"
  40874204
  4088 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1170
   4205#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1170
  40894206#, c-format
  40904207msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
  40914208msgstr "„%s“ не е валиден вид на атрибут"
  40924209
  4093 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1178
   4210#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1178
  40944211#, c-format
  40954212msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
  40964213msgstr "„%s“ не е валидно име на атрибут"
  40974214
  4098 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1188
   4215#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1188
  40994216#, c-format
  41004217msgid ""
   
  41034220"„%s“ не може да бъде преобразуван към стойност от вида „%s“ за атрибута „%s“"
  41044221
  4105 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1197
   4222#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1197
  41064223#, c-format
  41074224msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
  41084225msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута „%s“"
  41094226
  4110 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1280
   4227#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1280
  41114228#, c-format
  41124229msgid "Tag \"%s\" already defined"
  41134230msgstr "Етикетът „%s“ вече е дефиниран"
  41144231
  4115 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1291
   4232#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1291
  41164233#, c-format
  41174234msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
  41184235msgstr "Етикетът „%s“ е с невалиден приоритет „%s“"
  41194236
  4120 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1344
   4237#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1344
  41214238#, c-format
  41224239msgid "Outermost element in text must be <text_view_markup> not <%s>"
  41234240msgstr "Най-външният елемент в текст трябва да е <text_view_markup>, а не <%s>"
  41244241
  4125 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1353 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1369
   4242#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1353 gtk/gtktextbufferserialize.c:1369
  41264243#, c-format
  41274244msgid "A <%s> element has already been specified"
  41284245msgstr "Вече е указан елемент <%s>"
  41294246
  4130 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1375
   4247#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1375
  41314248msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
  41324249msgstr "Елемент <text> не може да се появява преди елемент <tags>"
  41334250
  4134 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1783
   4251#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1783
   4252#, c-format
  41354253msgid "Serialized data is malformed"
  41364254msgstr "Сериализирните данни са неправилни"
  41374255
  4138 #: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1861
   4256#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1861
   4257#, c-format
  41394258msgid ""
  41404259"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
   
  41434262"0001"
  41444263
  4145 #: ../gtk/updateiconcache.c:413
   4264#: gtk/updateiconcache.c:413
  41464265#, c-format
  41474266msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
  41484267msgstr "открити са различни данни idatas за символните връзки „%s“ и „%s“\n"
  41494268
  4150 #: ../gtk/updateiconcache.c:1116
   4269#: gtk/updateiconcache.c:1116
   4270#, c-format
  41514271msgid "Failed to write header\n"
  41524272msgstr "Неуспех при запазване на заглавната част\n"
  41534273
  4154 #: ../gtk/updateiconcache.c:1122
   4274#: gtk/updateiconcache.c:1122
   4275#, c-format
  41554276msgid "Failed to write hash table\n"
  41564277msgstr "Неуспех при запазване на таблицата с извадките\n"
  41574278
  4158 #: ../gtk/updateiconcache.c:1128
   4279#: gtk/updateiconcache.c:1128
   4280#, c-format
  41594281msgid "Failed to write directory index\n"
  41604282msgstr "Неуспех при записването на индекса на папка\n"
  41614283
  4162 #: ../gtk/updateiconcache.c:1136
   4284#: gtk/updateiconcache.c:1136
   4285#, c-format
  41634286msgid "Failed to rewrite header\n"
  41644287msgstr "Неуспех при замяната на заглавната част\n"
  41654288
  4166 #: ../gtk/updateiconcache.c:1162
   4289#: gtk/updateiconcache.c:1162
  41674290#, c-format
  41684291msgid "Failed to write cache file: %s\n"
  41694292msgstr "Неуспех при запазване на файла за временни данни: %s\n"
  41704293
  4171 #: ../gtk/updateiconcache.c:1202
   4294#: gtk/updateiconcache.c:1202
  41724295#, c-format
  41734296msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
   
  41754298"Грешка при преименуването на „%s“ към „%s“: %s, затова „%s“ ще се изтрие.\n"
  41764299
  4177 #: ../gtk/updateiconcache.c:1214
   4300#: gtk/updateiconcache.c:1214
  41784301#, c-format
  41794302msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
  41804303msgstr "Грешка при преименуването на „%s“ към „%s“: %s\n"
  41814304
  4182 #: ../gtk/updateiconcache.c:1221
   4305#: gtk/updateiconcache.c:1221
  41834306#, c-format
  41844307msgid "Could not rename %s back to %s: %s.\n"
  41854308msgstr "Грешка при преименуването на „%s“ обратно към „%s“: %s\n"
  41864309
  4187 #: ../gtk/updateiconcache.c:1243
   4310#: gtk/updateiconcache.c:1243
   4311#, c-format
  41884312msgid "Cache file created successfully.\n"
  41894313msgstr "Файлът за временни данни е създаден успешно.\n"
  41904314
  4191 #: ../gtk/updateiconcache.c:1282
   4315#: gtk/updateiconcache.c:1282
  41924316msgid "Overwrite an existing cache, even if uptodate"
  41934317msgstr "Презаписване на файла за временни данни дори и да е актуален"
  41944318
  4195 #: ../gtk/updateiconcache.c:1283
   4319#: gtk/updateiconcache.c:1283
  41964320msgid "Don't check for the existence of index.theme"
  41974321msgstr "Да не се проверява за съществуването на файл „index.theme“"
  41984322
  4199 #: ../gtk/updateiconcache.c:1284
   4323#: gtk/updateiconcache.c:1284
  42004324msgid "Don't include image data in the cache"
  42014325msgstr "Данните за изображения да не се записват във файл за временни данни"
  42024326
  4203 #: ../gtk/updateiconcache.c:1285
   4327#: gtk/updateiconcache.c:1285
  42044328msgid "Output a C header file"
  42054329msgstr "Генериране на заглавен файл на C"
  42064330
  4207 #: ../gtk/updateiconcache.c:1286
   4331#: gtk/updateiconcache.c:1286
  42084332msgid "Turn off verbose output"
  42094333msgstr "Изключване на подробния изход"
  42104334
  4211 #: ../gtk/updateiconcache.c:1314
   4335#: gtk/updateiconcache.c:1314
  42124336#, c-format
  42134337msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.