Changeset 795

Timestamp:
Sep 9, 2006, 6:29:29 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Премахвам клона за gnome-2-12, който има историческо значение и само уволичава работното копие. Ако на някой му трябва - може да си го извади от историята.

File:
1 deleted

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.