Changeset 79

Timestamp:
Jul 29, 2005, 3:19:56 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

gimp (head) dont phunk with my heart

 • поправени са кавичките
  • поправени доста излишни главни букви
   • оправени са малко правописни грешки
    • поставени са няколко липсващи интервала
     • поправени са доста повелителни форми
      • стандартизиране на информацията за преводачите
       • "щракване" е поправено на "натискане"
        • "клипборд" е поправено на "буфер за обмен"
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.