Changeset 788


Ignore:
Timestamp:
Sep 6, 2006, 12:49:32 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-control-center: обновяване на HEAD и gnome-2-16.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-control-center.HEAD.bg.po

  r758 r788  
  1212"Project-Id-Version: gnome-control-center HEAD\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-08-20 09:51+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-08-20 09:50+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-09-06 00:34+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-09-06 00:37+0300\n"
  1616"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:115
  2828msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
  29 msgstr "Ширината на рамката около етикет"
   29msgstr "Широчината на рамката около етикет"
  3030
  3131#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:124
   
  672672#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
  673673msgid "S_peed:"
  674 msgstr "Скорост:"
   674msgstr "С_корост:"
  675675
  676676#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:30
   
  701701#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:41
  702702msgid "_Type to test settings:"
  703 msgstr "_Пишете, за да изпробвате настройките:"
   703msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
  704704
  705705#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:37
   
  717717#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:40
  718718msgid "characters/second"
  719 msgstr "символи/секунда"
   719msgstr "знака/сек."
  720720
  721721#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:41
   
  768768#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:21
  769769msgid "_Remove"
  770 msgstr "ремахване"
   770msgstr "П_ремахване"
  771771
  772772#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:8
   
  890890#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
  891891msgid "URI currently transferring to"
  892 msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърла"
   892msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърля"
  893893
  894894#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
   
  13561356#: ../capplets/display/main.c:676
  13571357msgid "Options"
  1358 msgstr "Опции"
   1358msgstr "Настройки"
  13591359
  13601360#: ../capplets/display/main.c:699
   
  14951495#: ../capplets/font/font-properties.glade.h:21
  14961496msgid "_Fixed width font:"
  1497 msgstr "Ш_рифт с фиксирана ширина:"
   1497msgstr "Равноширок ш_рифт:"
  14981498
  14991499#: ../capplets/font/font-properties.glade.h:22
   
  17291729#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
  17301730msgid "<b>_Lock screen to enforce typing break</b>"
  1731 msgstr "<b>Заключване на екрана, за да се подсигури почивка при писане</b>"
   1731msgstr "<b>Заключване на екрана за почивка при писане</b>"
  17321732
  17331733#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:6
   
  17531753#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:11
  17541754msgid "All_ow postponing of breaks"
  1755 msgstr "Разрешаване отлагането на почивките"
   1755msgstr "_Разрешаване на отлагането на почивките"
  17561756
  17571757#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:12
   
  17891789#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:20
  17901790msgid "Key presses _repeat when key is held down"
  1791 msgstr "Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
   1791msgstr "_Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
  17921792
  17931793#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:22
  17941794msgid "Keyboard Preferences"
  1795 msgstr "Клавиатурни настройки"
   1795msgstr "Настройки на клавиатурата"
  17961796
  17971797#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:23
  17981798msgid "Keyboard _model:"
  1799 msgstr "Модел на клавиатурата:"
   1799msgstr "_Модел на клавиатурата:"
  18001800
  18011801#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:24
  18021802msgid "Layout Options"
  1803 msgstr "Опции на подредбата"
   1803msgstr "Настройки на подредбата"
  18041804
  18051805#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:25
   
  18291829#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
  18301830msgid "Reset To De_faults"
  1831 msgstr "Връщане към стандартните настройки"
   1831msgstr "_Стандартни настройки"
  18321832
  18331833#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:32
  18341834msgid "Separate _group for each window"
  1835 msgstr "Отделна _подредба за всеки прозорец"
   1835msgstr "_Отделна подредба за всеки прозорец"
  18361836
  18371837#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:33
   
  18451845#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:35
  18461846msgid "_Add..."
  1847 msgstr "_Добавяне..."
   1847msgstr "До_бавяне..."
  18481848
  18491849#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:36
   
  18531853#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:37
  18541854msgid "_Delay:"
  1855 msgstr "акъснение:"
   1855msgstr "З_акъснение:"
  18561856
  18571857#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:38
   
  23422342"не може да бъде избран като папка източник."
  23432343
  2344 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:686
   2344#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
  23452345msgid "Custom theme"
  23462346msgstr "Лична тема"
  23472347
  2348 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:686
   2348#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
  23492349msgid "You can save this theme by pressing the Save Theme button."
  23502350msgstr "Може да запазите тази тема като натиснете бутона „Запазване на тема“"
  23512351
  2352 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1604
   2352#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1619
  23532353msgid ""
  23542354"The default theme schemas could not be found on your system.  This means "
   
  28232823"- грешка в библиотеката libxklavier;\n"
  28242824"- грешка в сървъра X (инструментите xkbcomp и/или xmodmap)\n"
  2825 "- сървър X с несъвместима имплементация на libxkbfile\n"
   2825"- сървър X с несъвместима реализация на libxkbfile\n"
  28262826"\n"
  28272827"Данните за версия на сървъра X:\n"
   
  29752975#: ../libbackground/applier.c:263
  29762976msgid "Preview Width"
  2977 msgstr "Преглед на ширина"
   2977msgstr "Преглед на широчина"
  29782978
  29792979#: ../libbackground/applier.c:264
  29802980msgid "Width if applier is a preview: Defaults to 64."
  2981 msgstr "Ширина ако е използвана като предварителен преглед: по подразбиране 64"
   2981msgstr ""
   2982"Широчина, ако е използвана като предварителен преглед: по подразбиране 64"
  29822983
  29832984#: ../libbackground/applier.c:271
   
  32513252#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
  32523253msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
  3253 msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в $HOME папка"
   3254msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в домашната папка"
  32543255
  32553256#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:3
  32563257msgid "Default group, assigned on window creation"
  3257 msgstr "Стандартна група, назначавана при създаването на прозорец"
   3258msgstr "Стандартна група, задавана при създаването на прозорец"
  32583259
  32593260#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:4
 • desktop/gnome-control-center.gnome-2-16.bg.po

  r787 r788  
  1212"Project-Id-Version: gnome-control-center HEAD\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-08-20 09:51+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-08-20 09:50+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-09-06 00:46+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-09-03 23:40+0300\n"
  1616"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:115
  2828msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
  29 msgstr "Ширината на рамката около етикет"
   29msgstr "Широчината на рамката около етикет"
  3030
  3131#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:124
   
  672672#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
  673673msgid "S_peed:"
  674 msgstr "Скорост:"
   674msgstr "С_корост:"
  675675
  676676#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:30
   
  701701#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:41
  702702msgid "_Type to test settings:"
  703 msgstr "_Пишете, за да изпробвате настройките:"
   703msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
  704704
  705705#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:37
   
  717717#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:40
  718718msgid "characters/second"
  719 msgstr "символи/секунда"
   719msgstr "знака/сек."
  720720
  721721#: ../capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:41
   
  768768#: ../capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:21
  769769msgid "_Remove"
  770 msgstr "ремахване"
   770msgstr "П_ремахване"
  771771
  772772#: ../capplets/background/gnome-background-properties.glade.h:8
   
  890890#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
  891891msgid "URI currently transferring to"
  892 msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърла"
   892msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърля"
  893893
  894894#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
   
  13561356#: ../capplets/display/main.c:676
  13571357msgid "Options"
  1358 msgstr "Опции"
   1358msgstr "Настройки"
  13591359
  13601360#: ../capplets/display/main.c:699
   
  14951495#: ../capplets/font/font-properties.glade.h:21
  14961496msgid "_Fixed width font:"
  1497 msgstr "Ш_рифт с фиксирана ширина:"
   1497msgstr "Равноширок ш_рифт:"
  14981498
  14991499#: ../capplets/font/font-properties.glade.h:22
   
  17291729#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
  17301730msgid "<b>_Lock screen to enforce typing break</b>"
  1731 msgstr "<b>Заключване на екрана, за да се подсигури почивка при писане</b>"
   1731msgstr "<b>Заключване на екрана за почивка при писане</b>"
  17321732
  17331733#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:6
   
  17531753#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:11
  17541754msgid "All_ow postponing of breaks"
  1755 msgstr "Разрешаване отлагането на почивките"
   1755msgstr "_Разрешаване на отлагането на почивките"
  17561756
  17571757#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:12
   
  17891789#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:20
  17901790msgid "Key presses _repeat when key is held down"
  1791 msgstr "Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
   1791msgstr "_Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
  17921792
  17931793#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:22
  17941794msgid "Keyboard Preferences"
  1795 msgstr "Клавиатурни настройки"
   1795msgstr "Настройки на клавиатурата"
  17961796
  17971797#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:23
  17981798msgid "Keyboard _model:"
  1799 msgstr "Модел на клавиатурата:"
   1799msgstr "_Модел на клавиатурата:"
  18001800
  18011801#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:24
  18021802msgid "Layout Options"
  1803 msgstr "Опции на подредбата"
   1803msgstr "Настройки на подредбата"
  18041804
  18051805#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:25
   
  18291829#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
  18301830msgid "Reset To De_faults"
  1831 msgstr "Връщане към стандартните настройки"
   1831msgstr "_Стандартни настройки"
  18321832
  18331833#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:32
  18341834msgid "Separate _group for each window"
  1835 msgstr "Отделна _подредба за всеки прозорец"
   1835msgstr "_Отделна подредба за всеки прозорец"
  18361836
  18371837#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:33
   
  18451845#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:35
  18461846msgid "_Add..."
  1847 msgstr "_Добавяне..."
   1847msgstr "До_бавяне..."
  18481848
  18491849#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:36
   
  18531853#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:37
  18541854msgid "_Delay:"
  1855 msgstr "акъснение:"
   1855msgstr "З_акъснение:"
  18561856
  18571857#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:38
   
  23422342"не може да бъде избран като папка източник."
  23432343
  2344 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:686
   2344#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
  23452345msgid "Custom theme"
  23462346msgstr "Лична тема"
  23472347
  2348 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:686
   2348#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:701
  23492349msgid "You can save this theme by pressing the Save Theme button."
  23502350msgstr "Може да запазите тази тема като натиснете бутона „Запазване на тема“"
  23512351
  2352 #: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1604
   2352#: ../capplets/theme-switcher/gnome-theme-manager.c:1619
  23532353msgid ""
  23542354"The default theme schemas could not be found on your system.  This means "
   
  28232823"- грешка в библиотеката libxklavier;\n"
  28242824"- грешка в сървъра X (инструментите xkbcomp и/или xmodmap)\n"
  2825 "- сървър X с несъвместима имплементация на libxkbfile\n"
   2825"- сървър X с несъвместима реализация на libxkbfile\n"
  28262826"\n"
  28272827"Данните за версия на сървъра X:\n"
   
  29752975#: ../libbackground/applier.c:263
  29762976msgid "Preview Width"
  2977 msgstr "Преглед на ширина"
   2977msgstr "Преглед на широчина"
  29782978
  29792979#: ../libbackground/applier.c:264
  29802980msgid "Width if applier is a preview: Defaults to 64."
  2981 msgstr "Ширина ако е използвана като предварителен преглед: по подразбиране 64"
   2981msgstr ""
   2982"Широчина, ако е използвана като предварителен преглед: по подразбиране 64"
  29822983
  29832984#: ../libbackground/applier.c:271
   
  32513252#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
  32523253msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
  3253 msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в $HOME папка"
   3254msgstr "Списък на modmap файловете е инсталиран в домашната папка"
  32543255
  32553256#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:3
  32563257msgid "Default group, assigned on window creation"
  3257 msgstr "Стандартна група, назначавана при създаването на прозорец"
   3258msgstr "Стандартна група, задавана при създаването на прозорец"
  32583259
  32593260#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:4
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.