Changeset 784

Timestamp:
Sep 4, 2006, 12:16:04 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

xlibs-xkbdesc: първа версия на обновяването. На нищо не прилича. Ще пиша до списъка да питам.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.