Changeset 781


Ignore:
Timestamp:
Sep 3, 2006, 4:58:43 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-power-manager: HEAD допълнен до 100%, HEAD & gnome-2-16 - правописни грешки.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-power-manager.HEAD.bg.po

  r780 r781  
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-09-02 10:43+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-09-02 12:10+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-09-02 18:59+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-09-02 18:57+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  5656#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
  5757msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
  58 msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
   58msgstr ""
   59"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
  5960
  6061#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
  6162msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
  62 msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
   63msgstr ""
   64"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
  6365
  6466#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
   
  114116"to switch up the frequency."
  115117msgstr ""
   118"Ако процесите с по-нисък приоритет се включват, те могат да предизвикат "
   119"увеличаване на честотата, въпреки че абсолютният процент на натоварване не "
   120"би задействал процедурата за увеличаване на честотата на процесора."
  116121
  117122#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
   
  187192"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
  188193"on AC power."
  189 msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
   194msgstr ""
   195"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
   196"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
  190197
  191198#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
   
  193200"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
  194201"on battery power."
  195 msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства и се захранва от батерии."
   202msgstr ""
   203"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
   204"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
  196205
  197206#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
   
  497506#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
  498507msgid "The cpufreq custom performance value to use when on AC power"
  499 msgstr ""
   508msgstr "Потребителската честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
  500509
  501510#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
  502511msgid "The cpufreq custom performance value to use when on battery power"
  503 msgstr ""
   512msgstr "Потребителската честота на процесора при захранване от батерии"
  504513
  505514#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
   
  508517"AC power."
  509518msgstr ""
   519"Потребителската честота на процесора, която да се ползва за скоростта му, "
   520"при захранване от ел. мрежа."
  510521
  511522#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
   
  514525"battery power."
  515526msgstr ""
   527"Потребителската честота на процесора, която да се ползва за скоростта му, "
   528"при захранване от батерии."
  516529
  517530#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
  518531msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
  519 msgstr ""
   532msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
  520533
  521534#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
  522 #, fuzzy
  523535msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
  524 msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
   536msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от батерии"
  525537
  526538#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
  527 #, fuzzy
  528539msgid ""
  529540"The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
   
  531542"nothing."
  532543msgstr ""
  533 "Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
  534 "Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
  535 "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   544"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
   545"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
   546"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
   547"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
   548"„nothing“ (никаква)."
  536549
  537550#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
  538 #, fuzzy
  539551msgid ""
  540552"The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
   
  542554"performance, nothing."
  543555msgstr ""
  544 "Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
  545 "Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
  546 "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   556"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
   557"захранване от батерии. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
   558"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
   559"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
   560"„nothing“ (никаква)."
  547561
  548562#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
   
  654668"accurate, but the graphs less responsive."
  655669msgstr ""
  656 "Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
  657 "Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
   670"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усредняване. "
   671"Увеличаването на тази стойност прави усредняването по-силно, което прави "
  658672"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
  659673
   
  683697"calculation"
  684698msgstr ""
   699"Дали процесите с по-нисък приоритет да се включват в изчисляването на "
   700"натоварването на процесора"
  685701
  686702#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
   
  698714"Whether we should save the GNOME session state when performing a shutdown."
  699715msgstr ""
   716"Дали състоянието на сесията на GNOME да се запазва при спирането на "
   717"компютъра."
  700718
  701719#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
  702720msgid "Whether we should save the session when performing a shutdown"
  703 msgstr ""
   721msgstr "Дали сесията да се запомня при спиране"
  704722
  705723#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
   
  852870#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
  853871msgid "Custom usage percentage:"
  854 msgstr ""
   872msgstr "Потребителски процент на използване:"
  855873
  856874#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
  857875msgid "Display"
  858 msgstr ""
   876msgstr "Екран"
  859877
  860878#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
  861879msgid "Enable UPS discharge alarm"
  862 msgstr ""
   880msgstr "Предупреждаване при разреждането на непрекъсваемото токозахранване"
  863881
  864882#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12 ../src/gpm-graph-widget.c:96
   
  880898#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
  881899msgid "Power processor profile:"
  882 msgstr ""
   900msgstr "Профил на работата на процесора:"
  883901
  884902#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
  885903msgid "Processing Speed"
  886 msgstr ""
   904msgstr "Скорост на изчисленията"
  887905
  888906#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
  889 #, fuzzy
  890907msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
  891908msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
  892909
  893910#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
  894 #, fuzzy
  895911msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
  896912msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
  897913
  898914#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
  899 #, fuzzy
  900915msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
  901916msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
   
  907922#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
  908923msgid "Sleep"
  909 msgstr ""
   924msgstr "Приспиване"
  910925
  911926#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
   
  915930#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
  916931msgid "Try to set system low power mode"
  917 msgstr ""
   932msgstr "Опит за преминаване към режим на енергоспестяване"
  918933
  919934#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
  920935msgid "Use sound to notify in event of error"
  921 msgstr ""
   936msgstr "Звук за предупреждение в случай на грешка"
  922937
  923938#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
   
  926941
  927942#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
  928 #, fuzzy
  929943msgid "When UPS low:"
  930 msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
   944msgstr "При ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
  931945
  932946#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
   
  11581172
  11591173#: ../src/gpm-manager.c:1247
  1160 #, fuzzy, c-format
   1174#, c-format
  11611175msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
  1162 msgstr ""
  1163 "HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
  1164 "въпроси</a>, за да потърсите решение."
   1176msgstr "HAL не успя да %s. Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  11651177
  11661178#: ../src/gpm-manager.c:1249
   
  11791191
  11801192#: ../src/gpm-manager.c:1362
  1181 #, fuzzy, c-format
   1193#, c-format
  11821194msgid ""
  11831195"Your computer failed to %s.\n"
   
  11851197msgstr ""
  11861198"Компютърът не успя да се %s.\n"
  1187 "Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
  1188 "потърсите решение."
   1199"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  11891200
  11901201#: ../src/gpm-manager.c:1364
   
  14931504
  14941505#: ../src/gpm-power.c:715
  1495 #, fuzzy
  14961506msgid "Lithium Polymer"
  1497 msgstr "Литиево-йонна"
   1507msgstr "Литиево-полимерна"
  14981508
  14991509#: ../src/gpm-power.c:717
  15001510msgid "Nickel Metal Hydride"
  1501 msgstr ""
   1511msgstr "Никел-метал-хидрид"
  15021512
  15031513#: ../src/gpm-power.c:723
   
  15681578
  15691579#: ../src/gpm-power.c:1234
  1570 #, fuzzy, c-format
   1580#, c-format
  15711581msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
  1572 msgstr "пълен заряд"
   1582msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
  15731583
  15741584#: ../src/gpm-power.c:1240
  1575 #, fuzzy, c-format
   1585#, c-format
  15761586msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
  1577 msgstr "остават %s"
   1587msgstr "%s остават %s (%i%%)\n"
  15781588
  15791589#. don't display "Unknown remaining"
  15801590#: ../src/gpm-power.c:1244
  1581 #, fuzzy, c-format
   1591#, c-format
  15821592msgid "%s discharging (%i%%)\n"
  1583 msgstr "разреждане"
   1593msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
  15841594
  15851595#: ../src/gpm-power.c:1251
  1586 #, fuzzy, c-format
   1596#, c-format
  15871597msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
  1588 msgstr "%s до зареждане"
   1598msgstr "%s %s до зареждане (%i%%)\n"
  15891599
  15901600#. don't display "Unknown remaining"
  15911601#: ../src/gpm-power.c:1255
  1592 #, fuzzy, c-format
   1602#, c-format
  15931603msgid "%s charging (%i%%)\n"
  1594 msgstr "разреждане"
   1604msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
  15951605
  15961606#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
   
  16321642#: ../src/gpm-prefs-core.c:97
  16331643msgid "Based on processor load"
  1634 msgstr ""
   1644msgstr "Според натоварването на процесора"
  16351645
  16361646#: ../src/gpm-prefs-core.c:98
  16371647msgid "Automatic power saving"
  1638 msgstr ""
   1648msgstr "Автоматично енергоспестяване"
  16391649
  16401650#: ../src/gpm-prefs-core.c:99
  16411651msgid "Maximum power saving"
  1642 msgstr ""
   1652msgstr "Максимално енергоспестяване"
  16431653
  16441654#: ../src/gpm-prefs-core.c:100
  16451655msgid "Custom"
  1646 msgstr ""
   1656msgstr "Потребителски"
  16471657
  16481658#: ../src/gpm-prefs-core.c:101
  16491659msgid "Maximum speed"
  1650 msgstr ""
   1660msgstr "Максимална скорост"
  16511661
  16521662#: ../src/gpm-prefs-core.c:246
   
  16801690#: ../src/gpm-tray-icon.c:120
  16811691msgid "_Statistics"
  1682 msgstr ""
   1692msgstr "_Статистика"
  16831693
  16841694#: ../src/gpm-tray-icon.c:122
   
  17391749"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  17401750"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  1741 
  1742 #~ msgid "<b>Brightness</b>"
  1743 #~ msgstr "<b>Яркост</b>"
  1744 
  1745 #~ msgid "<b>Sleep</b>"
  1746 #~ msgstr "<b>Приспиване</b>"
  1747 
  1748 #~ msgid "General"
  1749 #~ msgstr "Общи"
  1750 
  1751 #~ msgid "Prefer power savings over performance"
  1752 #~ msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
  1753 
  1754 #~ msgid "charging"
  1755 #~ msgstr "зареждане"
 • desktop/gnome-power-manager.gnome-2-16.bg.po

  r769 r781  
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-08-30 08:36+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-08-30 08:22+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-09-03 16:56+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-09-02 18:59+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  586586"accurate, but the graphs less responsive."
  587587msgstr ""
  588 "Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
  589 "Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
   588"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усредняване. "
   589"Увеличаването на тази стойност прави усредняването по-силно, което прави "
  590590"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
  591591
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.