Ignore:
Timestamp:
Aug 30, 2006, 8:39:12 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на HEAD към gnome-2-16.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-power-manager.HEAD.bg.po

  r756 r769  
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-02-07 12:12+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-02-07 12:16+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-08-30 08:38+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-08-30 08:22+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
  21 msgid "Configure power management"
  22 msgstr "Настройки на управлението на захранването"
  23 
  24 #: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
  25 msgid "Power Management"
  26 msgstr "Управление на захранването"
  27 
  2820#. common descriptions of this program
  2921#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
   
  3628
  3729#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
  38 msgid "AC LCD brightness hardware value"
  39 msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
   30msgid ""
   31"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
   32"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
   33"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
   34msgstr ""
   35"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
   36"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
   37"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
   38"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
  4039
  4140#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
  42 msgid "Battery LCD brightness hardware value"
  43 msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
   41msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
   42msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
  4443
  4544#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
   
  4847
  4948#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
  50 msgid "Computer AC idle timeout value"
  51 msgstr ""
  52 "След колко време бездействие да се приспива компютъра при захранване от ел. "
   49msgid "Check CPU load before sleeping"
   50msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди заспиване"
   51
   52#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
   53msgid "Check network utilization before sleeping"
   54msgstr "Проверка на натоварването на мрежата преди заспиване"
   55
   56#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
   57#, fuzzy
   58msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
   59msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие"
   60
   61#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
   62#, fuzzy
   63msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
   64msgstr "Затъмняване на екрана след период на бездействие"
   65
   66#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
   67msgid ""
   68"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
   69"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
   70msgstr ""
   71"Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
   72"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
   73"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
   74
   75#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
   76msgid "Hibernate button action"
   77msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
   78
   79#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
   80msgid "Hibernate enabled"
   81msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
   82
   83#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
   84msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
   85msgstr ""
   86"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
   87
   88#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
   89msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
   90msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
   91
   92#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
   93msgid ""
   94"If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
   95"failed."
   96msgstr ""
   97"Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
   98"дълбоко да се приспи компютъра"
   99
   100#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
   101msgid ""
   102"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
   103"charged."
   104msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
   105
   106#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
   107msgid "If network utilization should be checked before doing the idle action."
   108msgstr ""
   109"Проверка на натоварването на мрежата преди извършване на действие за "
   110"състоянието на бездействие."
   111
   112#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
   113msgid ""
   114"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
   115"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
   116"to switch up the frequency."
   117msgstr ""
   118
   119#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
   120msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
   121msgstr ""
   122"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
   123"състоянието на бездействие."
   124
   125#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
   126msgid "If the PC speaker (beeping) should be used"
   127msgstr "Дали да се използва звънеца на компютъра"
   128
   129#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
   130msgid ""
   131"If the PC speaker should be used to beep when the power is low, or inhibit "
   132"requests have stopped the policy action."
   133msgstr ""
   134"Дали да се използва звънеца на компютъра, за да се известява за намаляване "
   135"на мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
   136"действие по политиката."
   137
   138#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
   139msgid ""
   140"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
   141"area drop down menu."
   142msgstr ""
   143"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
   144"меню в областта за известяване."
   145
   146#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
   147msgid ""
   148"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
   149"disconnected"
   150msgstr ""
   151"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
   152"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
   153
   154#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
   155msgid ""
   156"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
   157"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
   158"disconnected at a later time."
   159msgstr ""
   160"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
   161"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
   162"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
   163
   164#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
   165msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
   166msgstr ""
   167"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
   168
   169#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
   170msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
   171msgstr ""
   172"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
   173"токозахранване"
   174
   175#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
   176msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
   177msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
   178
   179#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
   180msgid ""
   181"If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
   182"lock_use_screensaver_settings is false."
   183msgstr ""
   184"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
   185"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   186
   187#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
   188#, fuzzy
   189msgid ""
   190"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   191"on AC power."
   192msgstr ""
   193"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
   194"компютърът бездейства."
   195
   196#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
   197#, fuzzy
   198msgid ""
   199"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   200"on battery power."
   201msgstr ""
   202"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
   203"компютърът бездейства."
   204
   205#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
   206msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
   207msgstr ""
   208"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
   209
   210#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
   211msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
   212msgstr ""
   213"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
   214"токозахранване."
   215
   216#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
   217msgid ""
   218"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
   219msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
   220
   221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
   222msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
   223msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
   224
   225#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
   226msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
   227msgstr "Дали потребителят е упълномощен да приспива компютъра."
   228
   229#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
   230msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
   231msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
   232
   233#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
   234msgid ""
   235"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
   236"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
   237msgstr ""
   238"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
   239"процента на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
   240
   241#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
   242msgid ""
   243"If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
   244"if lock_use_screensaver_settings is false."
   245msgstr ""
   246"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
   247"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   248
   249#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
   250msgid ""
   251"If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
   252"if lock_use_screensaver_settings is false."
   253msgstr ""
   254"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
   255"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   256
   257#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
   258msgid ""
   259"If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
   260"screen after a hibernate, suspend or blank screen."
   261msgstr ""
   262"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
   263"се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
   264"изчистване на екрана."
   265
   266#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
   267msgid "LCD brightness when on AC"
   268msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
   269
   270#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
   271msgid "LCD brightness when on battery"
   272msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
   273
   274#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
   275msgid "Laptop lid close action on battery"
   276msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
   277
   278#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
   279msgid "Laptop lid close action when on AC"
   280msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
   281
   282#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
   283msgid "Lock screen on hibernate"
   284msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
   285
   286#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
   287msgid "Lock screen on suspend"
   288msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
   289
   290#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
   291msgid "Lock screen when blanked"
   292msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
   293
   294#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
   295msgid "Method used to blank screen on AC"
   296msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
   297
   298#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
   299msgid "Method used to blank screen on battery"
   300msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
   301
   302#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
   303msgid "Notify on a HAL error"
   304msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
   305
   306#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
   307msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
   308msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
   309
   310#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
   311msgid "Notify when fully charged"
   312msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
   313
   314#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
   315msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
   316msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
   317
   318#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
   319msgid "Percentage action is taken"
   320msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
   321
   322#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
   323msgid "Percentage considered critical"
   324msgstr "Зарядът е на критично ниско ниво"
   325
   326#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
   327msgid "Percentage considered low"
   328msgstr "Зарядът се счита за нисък"
   329
   330#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
   331msgid "Percentage considered very low"
   332msgstr "Зарядът се счита за много нисък"
   333
   334#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
   335msgid "Power button action"
   336msgstr "Действие на бутона за изключване"
   337
   338#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
   339msgid "Sleep timeout computer when on AC"
   340msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
   341
   342#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
   343msgid "Sleep timeout computer when on battery"
   344msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
   345
   346#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
   347msgid "Sleep timeout display when on AC"
   348msgstr ""
   349"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
  53350"мрежа"
  54351
  55 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
  56 msgid "Computer battery idle timeout value"
  57 msgstr ""
  58 "След колко време бездействие да се приспива компютъра при захранване от "
  59 "батерии"
  60 
  61 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
  62 msgid "Default sleep type"
  63 msgstr "Стандартен вид приспиване:"
  64 
  65 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
  66 msgid "Display AC idle timeout value"
  67 msgstr ""
  68 "След колко време бездействие да се загася екрана при захранване от ел. мрежа"
  69 
  70 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
  71 msgid "Display battery idle timeout value"
  72 msgstr ""
  73 "След колко време бездействие да се загася екрана при захранване от батерии"
  74 
  75 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
  76 msgid "If the user can hibernate"
  77 msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
  78 
  79 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
  80 msgid "If the user can suspend"
  81 msgstr "Дали потребителят може да приспива компютъра"
  82 
  83 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
  84 msgid ""
  85 "If this particular user should have hibernate on the drop-down menu and in "
  86 "the prefs"
  87 msgstr ""
  88 "Дали на точно този потребител да се появява възможност дълбоко да приспива "
  89 "компютъра в падащото меню и в настройките"
  90 
  91 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
  92 msgid ""
  93 "If this particular user should have suspend on the drop-down menu and in the "
  94 "prefs"
  95 msgstr ""
  96 "Дали на точно този потребител да се появява възможност да приспива компютъра "
  97 "в падащото меню и в настройките"
  98 
  99 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
  100 msgid "If to dim the screen after a period of inactivity"
  101 msgstr "Дали екранът да се затъмни след период на бездействие"
  102 
  103 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
  104 msgid ""
  105 "If we should dim the screen to save power when the computer is marked as "
  106 "idle."
  107 msgstr "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато компютърът бездейства."
  108 
  109 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
  110 msgid "If we should notify the user that the AC adapter has been removed"
  111 msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
  112 
  113 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
  114 msgid "If we should notify the user that the battery is fully charged"
  115 msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
  116 
  117 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
  118 msgid "Laptop lid close action"
  119 msgstr "Действие при затваряне на екрана"
  120 
  121 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
  122 msgid "Notify on AC loss"
  123 msgstr "Уведомяване при прекъсване на захранването от ел. мрежа"
  124 
  125 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
  126 msgid "Notify on fully charged"
  127 msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
  128 
  129 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
   352#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
   353msgid "Sleep timeout display when on battery"
   354msgstr ""
   355"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
   356
   357#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
  130358msgid "Suspend button action"
  131359msgstr "Действие на бутона за приспиване"
  132360
  133 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
  134 msgid "The action to take when the battery is critically low."
  135 msgstr "Действие при критично ниско ниво на батериите"
  136 
  137 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
  138 msgid "The action to take when the laptop lid is closed"
  139 msgstr "Действие при затваряне на екрана"
  140 
  141 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
  142 msgid "The action to take when the system suspend button is pressed"
  143 msgstr "Действие при натискане на бутона за приспиване на системата"
  144 
  145 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
  146 msgid "The display icon policy can be never, critical, charge, always"
  147 msgstr ""
  148 "Възможностите за показване на иконата са „never“ (никога), "
  149 "„critical“ (критично ниско ниво), „charge“ (зареждане), „always“ (винаги)"
  150 
  151 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
  152 msgid "The hardware brightness the display is set to whilst on AC power"
  153 msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
  154 
  155 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
  156 msgid "The hardware brightness the display is set to whilst on battery power"
  157 msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
  158 
  159 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
  160 msgid ""
  161 "The idle time in seconds before the computer tries to sleep whilst on AC "
  162 "power"
  163 msgstr ""
  164 "Колко секунди да се изчакат преди опит за приспиване на компютъра, когато се "
  165 "захранва от ел. мрежа"
  166 
  167 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
  168 msgid ""
  169 "The idle time in seconds before the computer tries to sleep whilst on "
  170 "battery power"
  171 msgstr ""
  172 "Колко секунди да се изчакат преди опит за приспиване на компютъра, когато се "
  173 "захранва на батерии"
  174 
  175 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
  176 msgid ""
  177 "The idle time in seconds before the display tries to sleep whilst on AC power"
  178 msgstr ""
  179 "Колко секунди да се изчакат преди опит за изгасяне на екрана, когато "
  180 "компютърът се захранва от ел. мрежа"
  181 
  182 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
  183 msgid ""
  184 "The idle time in seconds before the display tries to sleep whilst on battery "
  185 "power"
  186 msgstr ""
  187 "Колко секунди да се изчакат преди опит за изгасяне на екрана, когато "
  188 "компютърът се захранва от батерии"
  189 
  190 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
  191 msgid "The type of sleep (hibernate/suspend) to use automatically."
  192 msgstr ""
  193 "Видът на автоматичното приспиване - нормално/дълбоко (suspend/hibernate)"
  194 
  195 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
   361#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
   362msgid "Suspend enabled"
   363msgstr "Приспиването е включено"
   364
   365#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
   366msgid ""
   367"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
   368"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
   369msgstr ""
   370"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
   371"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
   372"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   373
   374#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
   375msgid ""
   376"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
   377"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
   378msgstr ""
   379"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
   380"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
   381"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   382
   383#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
   384msgid ""
   385"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
   386"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
   387msgstr ""
   388"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
   389"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
   390"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
   391
   392#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
   393msgid ""
   394"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
   395"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
   396msgstr ""
   397"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
   398"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
   399"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
   400
   401#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
   402msgid ""
   403"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
   404"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
   405"\"nothing\"."
   406msgstr ""
   407"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
   408"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
   409"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
   410
   411#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
   412msgid ""
   413"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
   414"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
   415"and \"nothing\"."
   416msgstr ""
   417"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
   418"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
   419"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
   420
   421#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
   422msgid ""
   423"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
   424"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
   425"\"nothing\"."
   426msgstr ""
   427"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
   428"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
   429"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
   430"„nothing“ (нищо)."
   431
   432#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
   433msgid ""
   434"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
   435"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
   436"\"."
   437msgstr ""
   438"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
   439"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
   440"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
   441"„nothing“ (нищо)."
   442
   443#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
   444msgid ""
   445"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
   446"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
   447"\"nothing\"."
   448msgstr ""
   449"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
   450"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
   451"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
   452
   453#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
   454msgid ""
   455"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
   456"computer is on AC power."
   457msgstr ""
   458"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
   459"захранва от ел. мрежа."
   460
   461#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
   462msgid ""
   463"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
   464"before it goes to sleep."
   465msgstr ""
   466"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
   467"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
   468
   469#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
   470msgid ""
   471"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   472"inactive before it goes to sleep."
   473msgstr ""
   474"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
   475"се захранва от батерии и бездейства."
   476
   477#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
   478msgid ""
   479"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   480"inactive before the display goes to sleep."
   481msgstr ""
   482"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
   483"захранва от батерии."
   484
   485#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
   486msgid ""
   487"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
   488"0 and 100."
   489msgstr ""
   490"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
   491"0 и 100."
   492
   493#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
   494msgid ""
   495"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
   496"between 0 and 100."
   497msgstr ""
   498"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
   499"и 100."
   500
   501#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
   502msgid "The brightness of the screen when idle"
   503msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
   504
   505#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
   506msgid "The cpufreq custom performance value to use when on AC power"
   507msgstr ""
   508
   509#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
   510msgid "The cpufreq custom performance value to use when on battery power"
   511msgstr ""
   512
   513#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
   514msgid ""
   515"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
   516"AC power."
   517msgstr ""
   518
   519#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
   520msgid ""
   521"The cpufreq custom performance value to used to scale the processor when on "
   522"battery power."
   523msgstr ""
   524
   525#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
   526msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
   527msgstr ""
   528
   529#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
   530#, fuzzy
   531msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
   532msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
   533
   534#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
   535#, fuzzy
   536msgid ""
   537"The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
   538"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
   539"nothing."
   540msgstr ""
   541"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от ел. мрежа. "
   542"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
   543"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   544
   545#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
   546#, fuzzy
   547msgid ""
   548"The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
   549"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
   550"performance, nothing."
   551msgstr ""
   552"Методът на DPMS за изчистването на екрана при захранване от батерии. "
   553"Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), „standby“ (в режим "
   554"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
   555
   556#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
   557msgid "The damping factor for the rate"
   558msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
   559
   560#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
   561msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
   562msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста x на графиката."
   563
   564#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
   565msgid "The maximum time displayed on the graph"
   566msgstr "Максималното време показвано на графиката"
   567
   568#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
   569msgid ""
   570"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
   571"when use_time_for_policy is false."
   572msgstr ""
   573"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
   574"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   575
   576#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
   577msgid ""
   578"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
   579"use_time_for_policy is false."
   580msgstr ""
   581"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
   582"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   583
   584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
   585msgid ""
   586"The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
   587"when use_time_for_policy is false."
   588msgstr ""
   589"Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
   590"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   591
   592#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
   593msgid ""
   594"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
   595"valid when use_time_for_policy is false."
   596msgstr ""
   597"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
   598"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   599
   600#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
   601msgid ""
   602"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
   603"Only valid when use_time_for_policy is true."
   604msgstr ""
   605"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
   606"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
   607"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   608
   609#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
   610msgid ""
   611"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
   612"Only valid when use_time_for_policy is true."
   613msgstr ""
   614"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
   615"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   616
   617#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
   618msgid ""
   619"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
   620"valid when use_time_for_policy is true."
   621msgstr ""
   622"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
   623"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   624
   625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
   626msgid ""
   627"The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
   628"Only valid when use_time_for_policy is true."
   629msgstr ""
   630"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
   631"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
   632
   633#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
   634msgid "The time remaining when action is taken"
   635msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
   636
   637#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
   638msgid "The time remaining when critical"
   639msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
   640
   641#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
   642msgid "The time remaining when low"
   643msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
   644
   645#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
   646msgid "The time remaining when very low"
   647msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
   648
   649#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
   650msgid ""
   651"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
   652"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
   653msgstr ""
   654"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
   655"„hibernate“, „suspend“ и „nothing“."
   656
   657#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
   658msgid ""
   659"The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
   660"weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
   661"damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
   662"accurate, but the graphs less responsive."
   663msgstr ""
   664"Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усреднаване. "
   665"Увеличаването на тази стойност прави усреднаването по-силно, което прави "
   666"изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
   667
   668#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
   669msgid ""
   670"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
   671"Only valid when use_time_for_policy is true."
   672msgstr ""
   673"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
   674"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
   675
   676#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
   677msgid "UPS critical low action"
   678msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   679
   680#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
   681msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
   682msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
   683
   684#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
  196685msgid "When to show the notification icon"
  197686msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
  198687
   688#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
   689msgid ""
   690"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
   691"calculation"
   692msgstr ""
   693
   694#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
   695msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
   696msgstr ""
   697"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
   698"прави, когато компютърът бездейства"
   699
   700#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
   701msgid "Whether to use time-based notifications"
   702msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
   703
   704#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
   705msgid ""
   706"Whether we should save the GNOME session state when performing a shutdown."
   707msgstr ""
   708
   709#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
   710msgid "Whether we should save the session when performing a shutdown"
   711msgstr ""
   712
   713#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
   714msgid "Configure power management"
   715msgstr "Настройки на управлението на захранването"
   716
   717#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
   718msgid "Power Management"
   719msgstr "Управление на захранването"
   720
   721#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
   722msgid "Brightness"
   723msgstr "Яркост"
   724
   725#: ../data/gpm-info.glade.h:1
   726msgid "<b>Event log</b>"
   727msgstr "<b>Дневник на събитията</b>"
   728
   729#: ../data/gpm-info.glade.h:2
   730msgid "<b>Laptop batteries</b>"
   731msgstr "<b>Батерии на мобилен компютър</b>"
   732
   733#: ../data/gpm-info.glade.h:3
   734msgid "<b>UPS</b>"
   735msgstr "<b>Непрекъсваемо токозахранване</b>"
   736
   737#: ../data/gpm-info.glade.h:4
   738msgid "<b>Wireless devices</b>"
   739msgstr "<b>Безжични устройства</b>"
   740
   741#: ../data/gpm-info.glade.h:5
   742msgid "Charge History"
   743msgstr "История на зареждането"
   744
   745#: ../data/gpm-info.glade.h:6
   746msgid "Device Information"
   747msgstr "Информация за устройства"
   748
   749#: ../data/gpm-info.glade.h:7
   750msgid ""
   751"Device type: Laptop battery (1)\n"
   752"Technology: Lithium ION"
   753msgstr ""
   754"Вид устройство: Батерия за мобилен компютър (1)\n"
   755"Технология:     Литиево-йонна"
   756
   757#: ../data/gpm-info.glade.h:9
   758msgid "Estimated Time History"
   759msgstr "История на прогнозираното време"
   760
   761#: ../data/gpm-info.glade.h:10
   762msgid "Event Log"
   763msgstr "Дневник на събитията"
   764
   765#: ../data/gpm-info.glade.h:11
   766msgid "Last full: 22022mWh"
   767msgstr "Последно пълно зареждане: 22022mWh"
   768
   769#: ../data/gpm-info.glade.h:12
   770msgid "More"
   771msgstr "Още"
   772
   773#: ../data/gpm-info.glade.h:13
   774msgid "Power History"
   775msgstr "История на заряда"
   776
   777#: ../data/gpm-info.glade.h:14 ../src/gpm-manager.c:1606
   778#: ../src/gpm-manager.c:1948
   779msgid "Power Information"
   780msgstr "Информация за заряда"
   781
   782#: ../data/gpm-info.glade.h:15
   783msgid "This shows how the battery charge and discharge rate varies over time."
   784msgstr ""
   785"Това показва как са се променяли скоростите на зареждане и разреждане на "
   786"батерията във времето."
   787
   788#: ../data/gpm-info.glade.h:16
   789msgid "This shows how the battery percentage charge varies over time."
   790msgstr "Това показва как се е променял процента на зареденост във времето"
   791
   792#: ../data/gpm-info.glade.h:17
   793msgid ""
   794"This shows how the remaining time until charged or discharged varies over "
   795"time."
   796msgstr ""
   797"Това показва как се е променяло оставащото време до зареждане или разреждане "
   798"във времето."
   799
   800#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
   801msgid "Application:"
   802msgstr "Приложение:"
   803
   804#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
   805msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
   806msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
   807
   808#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
   809msgid "GNOME Acme Foo"
   810msgstr "GNOME Acme Foo"
   811
   812#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
   813msgid "Inhibit"
   814msgstr "Предотвратяване"
   815
   816#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
   817msgid "Inhibit Tester"
   818msgstr "Тестване на предотвратяването"
   819
   820#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
   821msgid "Reason:"
   822msgstr "Причина:"
   823
   824#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
   825msgid "UnInhibit"
   826msgstr "Премахване на предотвратяването"
   827
  199828#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
  200 msgid "<b>Actions</b>"
  201 msgstr "<b>Действия</b>"
  202 
  203 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
  204829msgid "<b>General</b>"
  205830msgstr "<b>Общи</b>"
  206831
  207 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
   832#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
  208833msgid "<b>Notification Area</b>"
  209834msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
  210835
   836#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
   837#, fuzzy
   838msgid "<b>Running on AC power</b>"
   839msgstr "Захранване от ел. мрежа"
   840
  211841#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
  212 msgid "<b>Running on AC Adapter</b>"
  213 msgstr "<b>Захранване от ел. мрежа</b>"
   842#, fuzzy
   843msgid "<b>Running on Battery Power</b>"
   844msgstr "Захранване от батерии"
  214845
  215846#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
  216 msgid "<b>Running on Batteries</b>"
  217 msgstr "<b>Захранване от батерии</b>"
   847#, fuzzy
   848msgid "<b>Running on UPS</b>"
   849msgstr "Захранване непрекъсваемо токозахранване"
  218850
  219851#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
  220 msgid "Advanced"
  221 msgstr "Допълнителни"
   852#, fuzzy
   853msgid "<b>Sounds</b>"
   854msgstr "<b>Действия</b>"
  222855
  223856#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
  224 msgid "Only display when battery life is _critical"
  225 msgstr "Показване само при критично _ниско ниво на батериите"
   857#, fuzzy
   858msgid "Actions"
   859msgstr "<b>Действия</b>"
  226860
  227861#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
   862msgid "Always _sleep when the lid is closed"
   863msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
   864
   865#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
   866msgid "Custom usage percentage:"
   867msgstr ""
   868
   869#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
   870msgid "Display"
   871msgstr ""
   872
   873#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
   874msgid "Enable UPS discharge alarm"
   875msgstr ""
   876
   877#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12 ../src/gpm-graph-widget.c:96
   878msgid "Notification"
   879msgstr "Уведомяване"
   880
   881#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
   882msgid "Only display when battery _present"
   883msgstr "Показване само при наличие на батерии"
   884
   885#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
  228886msgid "Only display when charging or _discharging"
  229887msgstr "Показване само при _зареждане или разреждане"
  230888
  231 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
  232 msgid "Options"
  233 msgstr "Настройки"
  234 
  235 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
   889#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
  236890msgid "Power Management Preferences"
  237891msgstr "Настройки на управлението на захранването"
  238892
  239 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
  240 msgid "Put _computer to sleep after:"
  241 msgstr "Приспиване на _компютъра след:"
  242 
  243 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
  244 msgid "Put _display to sleep after:"
  245 msgstr "Изгасяне на _екрана след:"
  246 
  247 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
  248 msgid "Put c_omputer to sleep after:"
  249 msgstr "Приспиване на _компютъра след:"
  250 
  251 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
  252 msgid "Put dis_play to sleep after:"
  253 msgstr "Изгасяне на _екрана след:"
  254 
  255 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
  256 msgid "Set display _brightness:"
  257 msgstr "_Задаване на яркост на екрана:"
  258 
  259893#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
  260 msgid "Set display b_rightness:"
  261 msgstr "_Задаване на яркост на екрана:"
   894msgid "Power processor profile:"
   895msgstr ""
  262896
  263897#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
   898msgid "Processing Speed"
   899msgstr ""
   900
   901#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
   902#, fuzzy
   903msgid "Put _display to sleep when  inactive for:"
   904msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
   905
   906#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
   907#, fuzzy
   908msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
   909msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие на компютъра от:"
   910
   911#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
   912#, fuzzy
   913msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
   914msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие на компютъра от:"
   915
   916#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
   917msgid "Set display _brightness to:"
   918msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
   919
   920#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
  264921msgid "Sleep"
  265 msgstr "Приспиване"
  266 
  267 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
  268 msgid "When _battery power critical:"
  269 msgstr "При _критично ниско ниво на батериите:"
  270 
  271 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
  272 msgid "When _suspend button pressed:"
  273 msgstr "При натискане на _бутона за приспиване:"
  274 
  275 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
  276 msgid "When laptop li_d is closed:"
   922msgstr ""
   923
   924#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
   925msgid "Sleep _type when inactive:"
   926msgstr "Вид _приспиване при бездействие:"
   927
   928#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
   929msgid "Try to set system low power mode"
   930msgstr ""
   931
   932#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
   933msgid "Use sound to notify in event of error"
   934msgstr ""
   935
   936#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
   937msgid "When UPS _power critical:"
   938msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
   939
   940#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
   941#, fuzzy
   942msgid "When UPS low:"
   943msgstr "При критично ниско ниво на непрекъсваемото _токозахранване:"
   944
   945#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
   946msgid "When battery _power critical:"
   947msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
   948
   949#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
   950msgid "When l_aptop lid is closed:"
  277951msgstr "При _затваряне на екрана:"
  278952
  279 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
   953#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
   954msgid "When power _button is pressed:"
   955msgstr "При натискане на _бутона за спиране:"
   956
   957#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
  280958msgid "_Always display icon"
  281959msgstr "_Винаги да се показва икона"
  282960
  283 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
  284 msgid "_Computer sleep type:"
  285 msgstr "_Вид приспиване:"
  286 
  287 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
   961#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
   962msgid "_Dim the laptop panel when idle"
   963msgstr "_Затъмняване на екрана при бездействие"
   964
   965#: ../data/gpm-prefs.glade.h:33
  288966msgid "_Never display icon"
  289967msgstr "_Никога да не се показва икона"
  290968
  291 #: ../src/eggtrayicon.c:125
   969#: ../data/gpm-prefs.glade.h:34
   970msgid "_Only display when battery life is critical"
   971msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
   972
   973#: ../src/eggtrayicon.c:131
  292974msgid "Orientation"
  293975msgstr "Ориентация"
  294976
  295 #: ../src/eggtrayicon.c:126
   977#: ../src/eggtrayicon.c:132
  296978msgid "The orientation of the tray."
  297979msgstr "Ориентацията на тавата."
  298980
  299 #: ../src/gpm-common.c:47
   981#: ../src/gpm-common.c:60
  300982msgid "Unknown time"
  301983msgstr "Неизвестно време"
  302984
  303 #: ../src/gpm-common.c:52
   985#: ../src/gpm-common.c:65
  304986#, c-format
  305987msgid "%i minute"
   
  308990msgstr[1] "%i минути"
  309991
  310 #: ../src/gpm-common.c:63
   992#: ../src/gpm-common.c:76
  311993#, c-format
  312994msgid "%i hour"
   
  317999#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  3181000#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  319 #: ../src/gpm-common.c:69
   1001#: ../src/gpm-common.c:82
  3201002#, c-format
  3211003msgid "%i %s, %i %s"
  3221004msgstr "%i %s и %i %s"
  3231005
  324 #: ../src/gpm-common.c:70
   1006#: ../src/gpm-common.c:83
  3251007msgid "hour"
  3261008msgid_plural "hours"
   
  3281010msgstr[1] "часа"
  3291011
  330 #: ../src/gpm-common.c:71
   1012#: ../src/gpm-common.c:84
  3311013msgid "minute"
  3321014msgid_plural "minutes"
   
  3381020msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
  3391021
  340 #: ../src/gpm-main.c:312
   1022#: ../src/gpm-graph-widget.c:74
   1023msgid "On AC"
   1024msgstr "От ел. мрежа"
   1025
   1026#: ../src/gpm-graph-widget.c:76
   1027msgid "On battery"
   1028msgstr "От батерии"
   1029
   1030#: ../src/gpm-graph-widget.c:78
   1031msgid "LCD dim"
   1032msgstr "Затъмняване на екрана"
   1033
   1034#: ../src/gpm-graph-widget.c:80
   1035msgid "LCD resume"
   1036msgstr "Включване на екрана"
   1037
   1038#: ../src/gpm-graph-widget.c:82
   1039msgid "DPMS off"
   1040msgstr "Изключване на DPMS"
   1041
   1042#: ../src/gpm-graph-widget.c:84
   1043msgid "DPMS on"
   1044msgstr "Включване на DPMS"
   1045
   1046#: ../src/gpm-graph-widget.c:86 ../src/gpm-prefs-core.c:90
   1047msgid "Suspend"
   1048msgstr "Приспиване"
   1049
   1050#: ../src/gpm-graph-widget.c:88
   1051msgid "Resume"
   1052msgstr "Включване"
   1053
   1054#: ../src/gpm-graph-widget.c:90 ../src/gpm-prefs-core.c:92
   1055msgid "Hibernate"
   1056msgstr "Дълбоко приспиване"
   1057
   1058#: ../src/gpm-graph-widget.c:92
   1059msgid "Lid closed"
   1060msgstr "Екранът е затворен"
   1061
   1062#: ../src/gpm-graph-widget.c:94
   1063msgid "Lid opened"
   1064msgstr "Екранът е отворен"
   1065
   1066#: ../src/gpm-graph-widget.c:98
   1067msgid "Unknown event!"
   1068msgstr "Неизвестно събитие!"
   1069
   1070#: ../src/gpm-info.c:405
   1071msgid "Time"
   1072msgstr "Време"
   1073
   1074#: ../src/gpm-info.c:410
   1075msgid "Event"
   1076msgstr "Събитие"
   1077
   1078#: ../src/gpm-info.c:415
   1079msgid "Description"
   1080msgstr "Описание"
   1081
   1082#: ../src/gpm-inhibit.c:292
   1083#, c-format
   1084msgid "<b>%s</b> has stopped the %s from taking place : <i>%s</i>."
   1085msgstr "<b>%s</b> предотврати %s: <i>%s</i>."
   1086
   1087#: ../src/gpm-inhibit.c:296
   1088#, c-format
   1089msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
   1090msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
   1091
   1092#: ../src/gpm-inhibit-test.c:159 ../src/gpm-prefs.c:86
   1093msgid "GNOME Power Preferences"
   1094msgstr "Настройки на захранването"
   1095
   1096#: ../src/gpm-inhibit-test.c:165
   1097msgid "Power Inhibit Test"
   1098msgstr "Тест на предотвратяването"
   1099
   1100#: ../src/gpm-main.c:140
  3411101msgid "Do not daemonize"
  3421102msgstr "Да не се минава в режим на демон"
  3431103
  344 #: ../src/gpm-main.c:314 ../src/gpm-prefs.c:669
   1104#: ../src/gpm-main.c:142 ../src/gpm-prefs.c:82
  3451105msgid "Show extra debugging information"
  3461106msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
  3471107
  348 #: ../src/gpm-manager.c:505
  349 msgid "AC Power Unplugged"
  350 msgstr "Изключено захранване от мрежата"
  351 
  352 #: ../src/gpm-manager.c:507
  353 msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
  354 msgstr ""
  355 "Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
  356 "батерии."
  357 
  358 #: ../src/gpm-manager.c:593
   1108#: ../src/gpm-main.c:144
   1109msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
   1110msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
   1111
   1112#: ../src/gpm-main.c:148
   1113msgid "GNOME Power Manager"
   1114msgstr "Управление на захранването на GNOME"
   1115
   1116#: ../src/gpm-manager.c:251
   1117#, c-format
   1118msgid "Request to %s"
   1119msgstr "Заявка към %s"
   1120
   1121#: ../src/gpm-manager.c:669
   1122msgid "On battery power"
   1123msgstr "От батерии"
   1124
   1125#: ../src/gpm-manager.c:684
   1126msgid "Display power management activated"
   1127msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
   1128
   1129#: ../src/gpm-manager.c:700
   1130msgid "Laptop lid is closed"
   1131msgstr "Екранът е затворен"
   1132
   1133#: ../src/gpm-manager.c:889
   1134#, c-format
   1135msgid "%s because %s"
   1136msgstr "%s поради %s"
   1137
   1138#: ../src/gpm-manager.c:925
   1139msgid "Doing nothing"
   1140msgstr "Не се прави нищо"
   1141
   1142#: ../src/gpm-manager.c:929 ../src/gpm-manager.c:1402
   1143#: ../src/gpm-manager.c:2582
   1144msgid "Suspending computer"
   1145msgstr "Приспиване на компютъра"
   1146
   1147#: ../src/gpm-manager.c:934 ../src/gpm-manager.c:1416
   1148#: ../src/gpm-manager.c:2557
   1149msgid "Hibernating computer"
   1150msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
   1151
   1152#: ../src/gpm-manager.c:939
   1153msgid "DPMS blanking screen"
   1154msgstr "Изчистване на екрана от DPMS"
   1155
   1156#: ../src/gpm-manager.c:944 ../src/gpm-manager.c:1431
   1157msgid "Shutting down computer"
   1158msgstr "Спиране на компютъра"
   1159
   1160#: ../src/gpm-manager.c:949
   1161msgid "GNOME interactive logout"
   1162msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
   1163
   1164#: ../src/gpm-manager.c:1229 ../src/gpm-manager.c:1326
   1165msgid "Resuming computer"
   1166msgstr "Събуждане на компютъра"
   1167
   1168#: ../src/gpm-manager.c:1246
   1169msgid "Hibernate Problem"
   1170msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
   1171
   1172#: ../src/gpm-manager.c:1247
   1173#, fuzzy, c-format
   1174msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
   1175msgstr ""
   1176"HAL не успя да %s. Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните "
   1177"въпроси</a>, за да потърсите решение."
   1178
   1179#: ../src/gpm-manager.c:1249
   1180msgid "hibernate"
   1181msgstr "дълбоко да приспи"
   1182
   1183#: ../src/gpm-manager.c:1338
   1184#, c-format
   1185msgid "Battery charged %imWh during suspend"
   1186msgstr "Батерията се зареди с %i mWh след приспиването"
   1187
   1188#: ../src/gpm-manager.c:1341
   1189#, c-format
   1190msgid "Battery discharged %imWh during suspend"
   1191msgstr "Батерията се разреди с %i mWh след приспиването<"
   1192
   1193#: ../src/gpm-manager.c:1362
   1194#, fuzzy, c-format
   1195msgid ""
   1196"Your computer failed to %s.\n"
   1197"Check the help file for common problems."
   1198msgstr ""
   1199"Компютърът не успя да се %s.\n"
   1200"Проверете страницата с <a href=\"%s\">често задаваните въпроси</a>, за да "
   1201"потърсите решение."
   1202
   1203#: ../src/gpm-manager.c:1364
   1204msgid "suspend"
   1205msgstr "приспи"
   1206
   1207#: ../src/gpm-manager.c:1365
   1208msgid "Suspend Problem"
   1209msgstr "Проблем при приспиване"
   1210
   1211#: ../src/gpm-manager.c:1403
   1212msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
   1213msgstr "методът Suspend() на DBUS бе извикан"
   1214
   1215#: ../src/gpm-manager.c:1417
   1216msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
   1217msgstr "методът Hibernate() на DBUS бе извикан"
   1218
   1219#: ../src/gpm-manager.c:1432
   1220msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
   1221msgstr "методът Shutdown() на DBUS бе извикан"
   1222
   1223#: ../src/gpm-manager.c:1446
   1224msgid "Rebooting computer"
   1225msgstr "Рестартиране на компютъра"
   1226
   1227#: ../src/gpm-manager.c:1447
   1228msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
   1229msgstr "методът Reboot() на DBUS бе извикан"
   1230
   1231#: ../src/gpm-manager.c:1506
   1232msgid "Screen resume"
   1233msgstr "Включване на екрана"
   1234
   1235#: ../src/gpm-manager.c:1507
   1236msgid "idle mode ended"
   1237msgstr "край на бездействането"
   1238
   1239#: ../src/gpm-manager.c:1537
   1240msgid "Screen dim"
   1241msgstr "Затъмняване на екрана"
   1242
   1243#: ../src/gpm-manager.c:1538
   1244msgid "idle mode started"
   1245msgstr "начало на бездействието"
   1246
   1247#. can only be hibernate or suspend
   1248#: ../src/gpm-manager.c:1556
   1249msgid "the system state is idle"
   1250msgstr "системата бездейства"
   1251
   1252#: ../src/gpm-manager.c:1630
   1253msgid "the power button has been pressed"
   1254msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
   1255
   1256#: ../src/gpm-manager.c:1649
   1257msgid "the suspend button has been pressed"
   1258msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
   1259
   1260#: ../src/gpm-manager.c:1669
   1261msgid "the hibernate button has been pressed"
   1262msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
   1263
   1264#: ../src/gpm-manager.c:1696
   1265msgid "The laptop lid has been closed"
   1266msgstr "Екранът на мобилния компютър бе затворен"
   1267
   1268#: ../src/gpm-manager.c:1701
   1269msgid "The laptop lid has been re-opened"
   1270msgstr "Екранът на мобилния компютър бе отворен"
   1271
   1272#: ../src/gpm-manager.c:1719
   1273msgid "the lid has been closed on ac power"
   1274msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
   1275
   1276#: ../src/gpm-manager.c:1724
   1277msgid "the lid has been closed on battery power"
   1278msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
   1279
   1280#: ../src/gpm-manager.c:1729
   1281msgid "Turning LCD panel back on"
   1282msgstr "Повторно включване на екрана"
   1283
   1284#: ../src/gpm-manager.c:1730
   1285msgid "laptop lid re-opened"
   1286msgstr "екранът е отворен отново"
   1287
   1288#: ../src/gpm-manager.c:1847
   1289msgid "AC adapter inserted"
   1290msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
   1291
   1292#: ../src/gpm-manager.c:1851
   1293msgid "AC adapter removed"
   1294msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
   1295
   1296#: ../src/gpm-manager.c:1861
   1297msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
   1298msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
   1299
   1300#: ../src/gpm-manager.c:1942
   1301msgid "Power Critically Low"
   1302msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
   1303
   1304#: ../src/gpm-manager.c:1944
   1305msgid "Power Very Low"
   1306msgstr "Много ниско ниво на заряда"
   1307
   1308#: ../src/gpm-manager.c:1946
   1309msgid "Power Low"
   1310msgstr "Ниско ниво на заряда"
   1311
   1312#: ../src/gpm-manager.c:1968
   1313msgid "battery is critically low"
   1314msgstr "критично ниско ниво на батерията"
   1315
   1316#: ../src/gpm-manager.c:2013
   1317msgid "Your battery is now fully charged"
   1318msgstr "Батериите са напълно заредени"
   1319
   1320#: ../src/gpm-manager.c:2014
  3591321msgid "Battery Charged"
  3601322msgstr "Батериите са заредени"
  3611323
  362 #: ../src/gpm-manager.c:595
  363 msgid "Your battery is now fully charged"
  364 msgstr "Батериите са напълно заредени"
  365 
  366 #: ../src/gpm-manager.c:651 ../src/gpm-manager.c:668 ../src/gpm-manager.c:684
  367 #, c-format
  368 msgid ""
  369 "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
  370 "your AC Adapter to avoid losing data."
  371 msgstr ""
  372 "Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
  373 "захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
  374 
  375 #: ../src/gpm-manager.c:657
  376 msgid "Battery Critically Low"
  377 msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  378 
  379 #: ../src/gpm-manager.c:674
  380 msgid "Battery Very Low"
  381 msgstr "Много ниско ниво на батерията"
  382 
  383 #: ../src/gpm-manager.c:690
  384 msgid "Battery Low"
  385 msgstr "Ниско ниво на батерията"
  386 
  387 #: ../src/gpm-manager.c:1083
  388 msgid "Critical action"
  389 msgstr "Критично действие"
  390 
  391 #: ../src/gpm-manager.c:1085
   1324#: ../src/gpm-manager.c:2079
   1325msgid ""
   1326"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   1327"b> when the battery becomes completely empty."
   1328msgstr ""
   1329"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
   1330"когато батерията напълно се изчерпи."
   1331
   1332#: ../src/gpm-manager.c:2084
   1333msgid ""
   1334"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   1335"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
   1336"computer in a suspended state."
   1337msgstr ""
   1338"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
   1339"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
   1340"необходим малък заряд на батерията."
   1341
   1342#: ../src/gpm-manager.c:2090
   1343msgid ""
   1344"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   1345"hibernate."
   1346msgstr ""
   1347"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   1348
   1349#: ../src/gpm-manager.c:2094
  3921350msgid ""
  3931351"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  3951353msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
  3961354
  397 #: ../src/gpm-power.c:303
   1355#: ../src/gpm-manager.c:2107
   1356msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
   1357msgstr ""
   1358"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
   1359"батерии."
   1360
   1361#: ../src/gpm-manager.c:2114
   1362#, c-format
   1363msgid ""
   1364"You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
   1365"your AC Adapter to avoid losing data."
   1366msgstr ""
   1367"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
   1368"захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
   1369
   1370#: ../src/gpm-manager.c:2201
   1371msgid ""
   1372"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
   1373"when the UPS becomes completely empty."
   1374msgstr ""
   1375"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
   1376"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
   1377
   1378#: ../src/gpm-manager.c:2206
   1379msgid ""
   1380"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
   1381msgstr ""
   1382"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   1383
   1384#: ../src/gpm-manager.c:2210
   1385msgid ""
   1386"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
   1387msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
   1388
   1389#: ../src/gpm-manager.c:2217
   1390msgid "UPS is critically low"
   1391msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   1392
   1393#: ../src/gpm-manager.c:2220
   1394msgid "Your system is running on backup power!"
   1395msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
   1396
   1397#: ../src/gpm-manager.c:2224
   1398#, c-format
   1399msgid ""
   1400"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
   1401"power to your computer to avoid losing data."
   1402msgstr ""
   1403"Остава Ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
   1404"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
   1405"данни."
   1406
   1407#: ../src/gpm-manager.c:2313
   1408#, c-format
   1409msgid ""
   1410"The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
   1411"will soon stop functioning if not charged."
   1412msgstr ""
   1413"Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
   1414"Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
   1415
   1416#: ../src/gpm-manager.c:2558
   1417msgid "user clicked hibernate from tray menu"
   1418msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в тавата"
   1419
   1420#: ../src/gpm-manager.c:2583
   1421msgid "user clicked suspend from tray menu"
   1422msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в тавата"
   1423
   1424#: ../src/gpm-power.c:447
  3981425msgid "Laptop battery"
  3991426msgstr "Батерия на мобилен компютър"
  4001427
  401 #: ../src/gpm-power.c:305
   1428#: ../src/gpm-power.c:449
  4021429msgid "UPS"
  403 msgstr "Резервно захранване (UPS)"
  404 
  405 #: ../src/gpm-power.c:307
   1430msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
   1431
   1432#: ../src/gpm-power.c:451
  4061433msgid "Wireless mouse"
  4071434msgstr "Безжична мишка"
  4081435
  409 #: ../src/gpm-power.c:309
   1436#: ../src/gpm-power.c:453
  4101437msgid "Wireless keyboard"
  4111438msgstr "Безжична клавиатура"
  4121439
  413 #: ../src/gpm-power.c:311
   1440#: ../src/gpm-power.c:455
  4141441msgid "PDA"
  4151442msgstr "Цифр. пом."
  4161443
  417 #: ../src/gpm-power.c:313
   1444#: ../src/gpm-power.c:457
  4181445msgid "Unknown"
   1446msgstr "Неизвестно"
   1447
   1448#: ../src/gpm-power.c:475
   1449msgid "ups"
   1450msgstr "непр. ток-не"
   1451
   1452#: ../src/gpm-power.c:477
   1453msgid "mouse"
   1454msgstr "мишка"
   1455
   1456#: ../src/gpm-power.c:479
   1457msgid "keyboard"
   1458msgstr "клавиатура"
   1459
   1460#: ../src/gpm-power.c:481
   1461msgid "pda"
   1462msgstr "цифр. пом."
   1463
   1464#: ../src/gpm-power.c:483
   1465msgid "unknown"
  4191466msgstr "неизвестно"
  4201467
  421 #: ../src/gpm-power.c:589
  422 msgid "remaining"
  423 msgstr "остават"
  424 
  425 #: ../src/gpm-power.c:592
  426 msgid "fully charged"
  427 msgstr "100% заряд"
  428 
  429 #: ../src/gpm-power.c:596 ../src/gpm-power.c:603
  430 msgid "until charged"
  431 msgstr "до зареждане"
  432 
  433 #: ../src/gpm-power.c:632
   1468#: ../src/gpm-power.c:659
   1469#, c-format
   1470msgid "<b>Product:</b> %s\n"
   1471msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
   1472
   1473#: ../src/gpm-power.c:662
   1474msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
   1475msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
   1476
   1477#: ../src/gpm-power.c:664
   1478msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
   1479msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
   1480
   1481#: ../src/gpm-power.c:666
   1482msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
   1483msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
   1484
   1485#: ../src/gpm-power.c:668
   1486msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
   1487msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
   1488
   1489#: ../src/gpm-power.c:671
   1490#, c-format
   1491msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
   1492msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
   1493
   1494#: ../src/gpm-power.c:698
   1495#, c-format
   1496msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
   1497msgstr "<b>Производител:</b> %s\n"
   1498
   1499#: ../src/gpm-power.c:706 ../src/gpm-power.c:711
   1500msgid "Lithium ion"
   1501msgstr "Литиево-йонна"
   1502
   1503#: ../src/gpm-power.c:708 ../src/gpm-power.c:713
   1504msgid "Lead acid"
   1505msgstr "Оловна"
   1506
   1507#: ../src/gpm-power.c:715
   1508#, fuzzy
   1509msgid "Lithium Polymer"
   1510msgstr "Литиево-йонна"
   1511
   1512#: ../src/gpm-power.c:717
   1513msgid "Nickel Metal Hydride"
   1514msgstr ""
   1515
   1516#: ../src/gpm-power.c:723
   1517#, c-format
   1518msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
   1519msgstr "<b>Технология:</b> %s\n"
   1520
   1521#: ../src/gpm-power.c:726
   1522#, c-format
   1523msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
   1524msgstr "<b>Сериен номер:</b> %s\n"
   1525
   1526#: ../src/gpm-power.c:729
   1527#, c-format
   1528msgid "<b>Model:</b> %s\n"
   1529msgstr "<b>Модел:</b> %s\n"
   1530
   1531#: ../src/gpm-power.c:734
   1532#, c-format
   1533msgid "<b>Remaining time:</b> %s\n"
   1534msgstr "<b>Оставащо време:</b> %s\n"
   1535
   1536#: ../src/gpm-power.c:740
   1537msgid "Excellent"
   1538msgstr "Отлично"
   1539
   1540#: ../src/gpm-power.c:742
   1541msgid "Good"
   1542msgstr "Чудесно"
   1543
   1544#: ../src/gpm-power.c:744
   1545msgid "Fair"
   1546msgstr "Приемливо"
   1547
   1548#: ../src/gpm-power.c:746
   1549msgid "Poor"
   1550msgstr "Лошо"
   1551
   1552#: ../src/gpm-power.c:748
   1553#, c-format
   1554msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
   1555msgstr "<b>Капацитет:</b> %i%% (%s)\n"
   1556
   1557#: ../src/gpm-power.c:754 ../src/gpm-power.c:778
   1558#, c-format
   1559msgid "<b>Current charge:</b> %.1f %s\n"
   1560msgstr "<b>Текущ заряд:</b> %.1f %s\n"
   1561
   1562#: ../src/gpm-power.c:759
   1563#, c-format
   1564msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f %s\n"
   1565msgstr "<b>Последно пълно зареждане:</b> %.1f %s\n"
   1566
   1567#: ../src/gpm-power.c:763 ../src/gpm-power.c:782
   1568#, c-format
   1569msgid "<b>Design charge:</b> %.1f %s\n"
   1570msgstr "<b>Проектен заряд:</b> %.1f %s\n"
   1571
   1572#: ../src/gpm-power.c:767
   1573#, c-format
   1574msgid "<b>Charge rate (raw):</b> %.1f %sh\n"
   1575msgstr "<b>Скорост на зареждане (моментна):</b> %.1f %sh\n"
   1576
   1577#: ../src/gpm-power.c:771
   1578#, c-format
   1579msgid "<b>Charge rate (smoothed):</b> %.1f %sh\n"
   1580msgstr "<b>Скорост на зареждане (усреднена):</b> %.1f %sh\n"
   1581
   1582#: ../src/gpm-power.c:1234
   1583#, fuzzy, c-format
   1584msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
   1585msgstr "пълен заряд"
   1586
   1587#: ../src/gpm-power.c:1240
   1588#, fuzzy, c-format
   1589msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
   1590msgstr "остават %s"
   1591
   1592#. don't display "Unknown remaining"
   1593#: ../src/gpm-power.c:1244
   1594#, fuzzy, c-format
   1595msgid "%s discharging (%i%%)\n"
   1596msgstr "разреждане"
   1597
   1598#: ../src/gpm-power.c:1251
   1599#, fuzzy, c-format
   1600msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
   1601msgstr "%s до зареждане"
   1602
   1603#. don't display "Unknown remaining"
   1604#: ../src/gpm-power.c:1255
   1605#, fuzzy, c-format
   1606msgid "%s charging (%i%%)\n"
   1607msgstr "разреждане"
   1608
   1609#. only enable this if discharging on UPS, for details see:
   1610#. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
   1611#: ../src/gpm-power.c:1294
   1612msgid "Computer is running on backup power\n"
   1613msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
   1614
   1615#: ../src/gpm-power.c:1297
  4341616msgid "Computer is running on AC power\n"
  4351617msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
  4361618
  437 #: ../src/gpm-power.c:634
   1619#: ../src/gpm-power.c:1300
  4381620msgid "Computer is running on battery power\n"
  439 msgstr "Компютърът работи на батерии\n"
  440 
  441 #: ../src/gpm-tray-icon.c:106
   1621msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
   1622
   1623#: ../src/gpm-prefs.c:99
   1624msgid "Power Preferences"
   1625msgstr "Настройки на захранването"
   1626
   1627#. The text that should appear in the action combo boxes
   1628#: ../src/gpm-prefs-core.c:89
   1629msgid "Ask me"
   1630msgstr "Запитване към потребителя"
   1631
   1632#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
   1633msgid "Shutdown"
   1634msgstr "Изключване"
   1635
   1636#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
   1637msgid "Blank screen"
   1638msgstr "Изчистване на екрана"
   1639
   1640#: ../src/gpm-prefs-core.c:94 ../src/gpm-prefs-core.c:102
   1641msgid "Do nothing"
   1642msgstr "Да не се прави нищо"
   1643
   1644#. The text that should appear in the processor combo box
   1645#: ../src/gpm-prefs-core.c:97
   1646msgid "Based on processor load"
   1647msgstr ""
   1648
   1649#: ../src/gpm-prefs-core.c:98
   1650msgid "Automatic power saving"
   1651msgstr ""
   1652
   1653#: ../src/gpm-prefs-core.c:99
   1654msgid "Maximum power saving"
   1655msgstr ""
   1656
   1657#: ../src/gpm-prefs-core.c:100
   1658msgid "Custom"
   1659msgstr ""
   1660
   1661#: ../src/gpm-prefs-core.c:101
   1662msgid "Maximum speed"
   1663msgstr ""
   1664
   1665#: ../src/gpm-prefs-core.c:246
   1666msgid "Never"
   1667msgstr "Никога"
   1668
   1669#: ../src/gpm-tray-icon.c:112
  4421670msgid "_Suspend"
  4431671msgstr "_Приспиване"
  4441672
  445 #: ../src/gpm-tray-icon.c:107
   1673#: ../src/gpm-tray-icon.c:113
  4461674msgid "Suspend the computer"
  4471675msgstr "Приспиване на компютъра"
  4481676
  449 #: ../src/gpm-tray-icon.c:108
   1677#: ../src/gpm-tray-icon.c:114
  4501678msgid "Hi_bernate"
  4511679msgstr "_Дълбоко приспиване"
  4521680
  453 #: ../src/gpm-tray-icon.c:109
   1681#: ../src/gpm-tray-icon.c:115
  4541682msgid "Make the computer go to sleep"
  4551683msgstr "Приспиване на компютъра"
  4561684
  457 #: ../src/gpm-tray-icon.c:110
   1685#: ../src/gpm-tray-icon.c:116
  4581686msgid "_Preferences"
  4591687msgstr "_Настройки"
  4601688
  461 #: ../src/gpm-tray-icon.c:112
   1689#: ../src/gpm-tray-icon.c:118
   1690msgid "_Information"
   1691msgstr "_Информация"
   1692
   1693#: ../src/gpm-tray-icon.c:120
   1694msgid "_Statistics"
   1695msgstr ""
   1696
   1697#: ../src/gpm-tray-icon.c:122
  4621698msgid "_Help"
  4631699msgstr "_Помощ"
  4641700
  465 #: ../src/gpm-tray-icon.c:114
   1701#: ../src/gpm-tray-icon.c:124
  4661702msgid "_About"
  4671703msgstr "_Относно"
  4681704
  469 #: ../src/gpm-tray-icon.c:248
   1705#: ../src/gpm-tray-icon.c:354
  4701706msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  4711707msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
  4721708
  473 #: ../src/gpm-tray-icon.c:249
   1709#: ../src/gpm-tray-icon.c:355
  4741710msgid ""
  4751711"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
   
  4831719"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
  4841720
  485 #: ../src/gpm-tray-icon.c:253
   1721#: ../src/gpm-tray-icon.c:359
  4861722msgid ""
  4871723"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  4951731"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  4961732
  497 #: ../src/gpm-tray-icon.c:257
   1733#: ../src/gpm-tray-icon.c:363
  4981734msgid ""
  4991735"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  5081744"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  5091745
  510 #: ../src/gpm-tray-icon.c:262
   1746#: ../src/gpm-tray-icon.c:368
  5111747msgid "translator-credits"
  5121748msgstr ""
   
  5171753"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  5181754
  519 #. The text that should appear in the action combo boxes
  520 #: ../src/gpm-prefs.c:54
  521 msgid "Suspend"
  522 msgstr "Приспиване"
  523 
  524 #: ../src/gpm-prefs.c:55
  525 msgid "Shutdown"
  526 msgstr "Изключване"
  527 
  528 #: ../src/gpm-prefs.c:56
  529 msgid "Hibernate"
  530 msgstr "Дълбоко приспиване"
  531 
  532 #: ../src/gpm-prefs.c:57
  533 msgid "Do nothing"
  534 msgstr "Да не се прави нищо"
  535 
  536 #: ../src/gpm-prefs.c:213
  537 msgid "Never"
  538 msgstr "Никога"
  539 
  540 #: ../src/gpm-prefs.c:462
  541 msgid "Configuration"
  542 msgstr "Настройки"
  543 
  544 #: ../src/gpm-prefs.c:682
  545 msgid "Power Preferences"
  546 msgstr "Настройки на захранването"
   1755#~ msgid "<b>Brightness</b>"
   1756#~ msgstr "<b>Яркост</b>"
   1757
   1758#~ msgid "<b>Sleep</b>"
   1759#~ msgstr "<b>Приспиване</b>"
   1760
   1761#~ msgid "General"
   1762#~ msgstr "Общи"
   1763
   1764#~ msgid "Prefer power savings over performance"
   1765#~ msgstr "Да се предпочита ниската консумация пред производителността"
   1766
   1767#~ msgid "charging"
   1768#~ msgstr "зареждане"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.