Changeset 765


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2006, 11:40:09 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

right-to-read.bg.html: преводът е завършен. Животното Гну е с главна буква на английски. Ползвам дълго тире - няма нужда от допълнително късо тире. Махнал съм знака за авторски права, защото на английски го няма, в България не значи нищо, а и в САЩ от десетилетия нищо не значи. Валидира се.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/gnu.org/right-to-read.bg.html

  r762 r765  
  2020<body>
  2121
  22 <p><a href="#translations">Преводи</a> на тази страница</p>
   22<p><a href="#translations">Други преводи</a> на тази страница</p>
  2323
  2424<h3>Правото да четеш</h3>
   
  2828<p>
  2929<a href="/graphics/philosophicalgnu.html"><img src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
  30         alt=" [изображение на философски настроено гну] "
   30        alt=" [изображение на философски настроеното Гну] "
  3131        width="160" height="200" /></a>
  3232</p>
   
  4747
  4848<p>
  49 <em>Тази статия се публикува за първи път във февруарския брой на
  50 списанието <strong>Communications of the ACM</strong> (том 40, брой
  51 2).</em></p>
  52 
  53 <blockquote><p>
  54              (от „Пътят към Тихо<sup><a href="#TransNote1"
  55              id="TransBack1">1</a></sup>“ -- сборник статии за
   49<em>Тази статия се публикува за първи път във февруарския брой от 1997
   50г. на списанието <strong>Communications of the ACM</strong> (том 40,
   51брой 2).</em></p>
   52
   53<blockquote><p> (от „Пътят към Тихо<sup><a href="#TransNote1"
   54             id="TransBack1">1</a></sup>“ — сборник статии за
  5655             причините за Лунарната революция, публикуван в град Луна
  5756             през 2096 г.)
   
  6867ако ѝ дадеше компютъра, тя можеше да прочете книгите му.  Да оставим
  6968настрана факта, че да оставиш някой да ти чете книгите значеше, че
  70 можеха да те вкарат в затвора за дълги години —- самата идея да ѝ
   69можеха да те вкарат в затвора за дълги години — самата идея да ѝ
  7170услужи отначало го шокира.  Както на всички други и на него му бяха
  7271повтаряли още от началното училище, че да споделяш книги е нещо
   
  7473
  7574<p>
  76 Нямаше и голям шанс да не бъде хванат от АПС -— Агенцията за протекции
   75Нямаше и голям шанс да не бъде хванат от АПС — Агенцията за протекции
  7776на софтуера.  В лекциите по програмиране Дан научи, че всяка книга има
  7877датчик, който докладва от кого, кога и къде е била четена на
  79 Учреждението за централно лицензиране.  (Те използваха тази информация,
  80 за да хващат пиратите, които четат, но и също така извличаха данни за
  81 личните интереси на хората и ги продаваха на търговците).  Следващия
  82 път като влезеше в мрежата, Централното лицензиране щеше да разбере, а
  83 той —- като собственик на компютъра, щеше да получи най-тежкото
  84 наказание, че не е направил всичко по силите си да предотврати
  85 престъплението.</p>
   78Учреждението за централно лицензиране.  (Те използваха тази
   79информация, за да хващат пиратите, които четат, но и също така
   80извличаха данни за личните интереси на хората и ги продаваха на
   81търговците).  Следващия път като влезеше в мрежата, Централното
   82лицензиране щеше да разбере, а той — като собственик на компютъра,
   83щеше да получи най-тежкото наказание, че не е направил всичко по
   84силите си да предотврати престъплението.</p>
  8685
  8786<p>
   
  9190да си плати училищните такси, да не говорим за вноските за четене.  Да
  9291чете от неговите книги може би беше единствения начин да завърши.  Той
  93 много добре разбираше положението ѝ —- на него му се бе наложило да
   92много добре разбираше положението ѝ — на него му се бе наложило да
  9493вземе кредит, за да може да плати за всички научни статии, които
  9594четеше.  (10% от таксите за тях отиваха за изследователите, които
   
  10099<p>
  101100По-късно Дан щеше да научи, че е имало време, когато всеки е можел да
  102 отиде в библиотека и да чете статии от научни журнали и даже книги, без
  103 да му се налага да плаща.  Имало е независими учени, които са чели
   101отиде в библиотека и да чете статии от научни журнали и даже книги,
   102без да му се налага да плаща.  Имало е независими учени, които са чели
  104103хиляди страници, без да им се е налагало да имат държавни субсидии.
  105104Но през 90-те години на 20 век както търговските, така и нестопанските
   
  110109
  111110<p>
  112 Естествено имаше начини да заобиколиш АПС и Централното лицензиране, но
  113 те бяха незаконни.  Дан имаше състудент в лекциите по програмиране —
  114 Франк Мартучи, който се бе сдобил с незаконен инструмент за изчистване
  115 на грешки —- дебъгер и го използваше да изключва кода за следене на
  116 авторските права, когато четеше.  Той беше казал на прекалено много
  117 приятели за това и един от тях го предаде на АПС за награда
  118 (студентите, които са затънали в дългове, лесно се изкушават да станат
  119 предатели).  През 2047 г. Франк бе в затвора не заради пиратско
  120 четене, а заради притежанието на дебъгер.</p>
   111Естествено имаше начини да заобиколиш АПС и Централното лицензиране,
   112но те бяха незаконни.  Дан имаше състудент в лекциите по програмиране
   113— Франк Мартучи, който се бе сдобил с незаконен инструмент за
   114изчистване на грешки — дебъгер и го използваше да изключва кода за
   115следене на авторските права, когато четеше.  Той беше казал на
   116прекалено много приятели за това и един от тях го предаде на АПС за
   117награда (студентите, които са затънали в дългове, лесно се изкушават
   118да станат предатели).  През 2047 г. Франк бе в затвора не заради
   119пиратско четене, а заради притежанието на дебъгер.</p>
  121120
  122121<p>
  123122По-късно Дан щеше да научи, че е имало време, когато всеки е можел да
  124 притежава инструменти за изчистване на грешки.  Дори е имало свободни
  125 подобни инструменти, които са били достъпни на CD или за изтегляне по
   123притежава инструменти за изчистване на грешки.  Дори е имало такива
   124свободни инструменти, които са били достъпни на CD или за изтегляне по
  126125мрежата.  Някои от обикновените потребители били започнали да ги
  127126използват, за да деактивират кода за наблюдение на авторски права и
   
  144143узнае за съществуването на свободни ядра, дори цели операционни
  145144системи, които са съществували в началото на века.  Но те не само бяха
  146 незаконни -— както дебъгерите, но и беше напълно невъзможно да
   145незаконни — както дебъгерите, но и беше напълно невъзможно да
  147146инсталираш такава операционна система на компютъра си, ако не знаеш
  148147неговата най-важна парола. А нито ФБР, нито „Майкрософт“ щяха да ти я
   
  153152можеше и да ѝ откаже, защото я обичаше.  Всяка възможност да говори с
  154153нея го изпълваше с наслада.  А това, че тя се реши да го помоли за
  155 помощ -— това значеше, че и тя го обича.</p>
  156 
  157 <p>
  158 Дан реши проблема като направи нещо още по-немислимо —- той ѝ даде
   154помощ — това значеше, че и тя го обича.</p>
   155
   156<p>
   157Дан реши проблема като направи нещо още по-немислимо — той ѝ даде
  159158компютъра си и ѝ каза своята парола.  По този начин, дори Лиса да му
  160159четеше от книгите, Централното лицензиране щеше да си мисли, че
   
  165164<p>
  166165Естествено, ако университетът някога разбереше, че е дал на Лиса
  167 паролата си, това щеше да е краят и за двамата като студенти,
   166паролата си, това щеше да е краят и за двамата като студенти —
  168167независимо за какво тя използваше паролата му.  Училищната политика
  169168беше, че всяко пречене на средствата за наблюдение на студентите бе
  170169основание за дисциплинарни мерки.  Нямаше значение дали си направил
  171 нещо лошо —- нарушението всъщност беше, че затрудняваш администраторите
   170нещо лошо — нарушението всъщност беше, че затрудняваш администраторите
  172171да те наблюдават.  Те просто приемаха, че в такъв случай човек се
  173172занимава с нещо забранено и нямаше нужда да разбират какво точно
   
  185184много често компютрите.  Преди това университетите са се отнасяли
  186185различно към дисциплината на учащите и са наказвали само действията,
  187 които са били вредни, а не просто тези, които предизвикват съмнение.</p>
   186които са били вредни, а не просто тези, които предизвикват
   187съмнение.</p>
  188188
  189189<p>
   
  218218
  219219<p>
  220 Доскоро имаше едно изключение — идеята, че ФБР и „Майкрософт“ ще държат
  221 най-важните пароли на персоналните компютри и няма да ви ги дават, не
  222 бе предложена до 2002 г.  Това бива наричано „доверено ползване на
  223 компютри“<sup><a href="#TransNote5" id="TransBack5">5</a></sup>
  224 (trusted computing) или „palladium“.</p>
   220Доскоро имаше едно изключение — идеята, че ФБР и „Майкрософт“ ще
   221държат най-важните пароли на персоналните компютри и няма да ви ги
   222дават, не бе предложена до 2002 г.  Това бива наричано „доверено
   223ползване на компютри“<sup><a href="#TransNote5"
   224id="TransBack5">5</a></sup> (trusted computing) или „palladium“.</p>
  225225
  226226<p>
   
  229229компютър да е снабден с инфраструктура, която да предотвратява
  230230копирането и която да не може да бъде заобиколена от потребителите.
  231 Това показва една дълготрайна тенденция -— започвайки още с чипа
   231Това показва една дълготрайна тенденция — започвайки още с чипа
  232232Clipper<sup><a href="#TransNote6" id="TransBack6">6</a></sup> и други
  233233подобни предложения за предоставяне на ключовете на американското
   
  236236които всъщност използват компютърните системи. Законът SSSCA е
  237237преименуван на CBDTPA (можете да мислите за него като закона „Consume
  238 But Don't Try Programming Act“ —- Законът „Консумирай, но не се пробвай
   238But Don't Try Programming Act“ — Законът „Консумирай, но не се пробвай
  239239да програмираш“).</p>
  240240
  241241<p>
  242242През 2001 г. САЩ започнаха да използват Американската зона за свободна
  243 търговия (Free Trade Area of the Americas -— FTAA), за да налагат
   243търговия (Free Trade Area of the Americas — FTAA), за да налагат
  244244същите правила във всички държави от западното полукълбо.  FTAA е едно
  245 от т.нар. споразумения за „свободна търговия“, което всъщност е
   245от т. нар. споразумения за „свободна търговия“, което всъщност е
  246246създадено, за да даде на бизнеса по-голям контрол над демократичните
  247247правителства.  Налагането на закони като DMCA е типично в този дух.
  248248<a href="http://www.eff.org">Фондацията за електронни граници
  249 (Electronic Frontier Foundation)</a> моли хората да обяснят на
  250 другите правителства защо те трябва да се противопоставят на този
  251 план.</p>
   249(Electronic Frontier Foundation)</a> моли хората да обяснят на другите
   250правителства защо те трябва да се противопоставят на този план.</p>
  252251
  253252<p>
  254253АПС всъщност е Асоциация на публикуващите софтуер.  Тя е изместена в
  255254полицейската си роля от Съюза на издателите на бизнес софтуер
  256 (Business Software Alliance -— BSA).  Днес те не са официално
   255(Business Software Alliance — BSA).  Днес те не са официално
  257256полицейско подразделение, но неофициално те действат като такова.
  258257Като използват методи, които напомнят за някогашния Съветски съюз, те
   
  269268бъдат заплашени, защото не могат да си позволят да се защитават в
  270269съда.  (Atlanta Journal-Constitution, 1 октомври 96, D3.)  Поне един
  271 доставчик -— Community ConneXion в Оуклънд, Калифорния отказа да се
   270доставчик — Community ConneXion в Оуклънд, Калифорния отказа да се
  272271поддаде на исканията и е бил съден.  По-късно АПС преустанови делото,
  273272но получи закона DMCA, който им даваше властта, която искаха.</p>
   
  279278присъстват и в оригинала):</p>
  280279
  281 <blockquote><p>
  282 „Тази система трябва да се използва само от упълномощени потребители.
  283 Действията на хора, които използват този компютър без необходимото
  284 упълномощаване или с надвишаване на упълномощаването си, ще бъдат
  285 наблюдавани и записвани от персонала на системата.  В течение на
  286 наблюдението на потребители, които използват системата неправилно, или
  287 по време на поддръжка на системата действията и на упълномощените
   280<blockquote>
   281<p> „Тази система трябва да се използва само от упълномощени
   282потребители.  Действията на хора, които използват този компютър без
   283необходимото упълномощаване или с надвишаване на упълномощаването си,
   284ще бъдат наблюдавани и записвани от персонала на системата.  В течение
   285на наблюдението на потребители, които използват системата неправилно,
   286или по време на поддръжка на системата действията и на упълномощените
  288287потребители могат да бъдат наблюдавани.  Всеки, който използва
  289288системата, изрично се съгласява с такова наблюдение и е информиран, че
   
  301300<hr />
  302301
  303 <h4><a href="/philosophy/right-to-read.bg.html#TOCReferences"
   302<h4><a href="/philosophy/right-to-read.html#TOCReferences"
  304303       id="References">Препратки</a></h4>
  305304
   
  315314
  316315  <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm">Продадено</a>,
  317        Джеймс Бойл, в. Ню Йорк Таймс, 31 март 1996</li>
  318 
  319   <li>Обществени данни или частни данни, в. Вашингтон пост, 4 ноември
   316       Джеймс Бойл, в. „Ню Йорк Таймс“, 31 март 1996</li>
   317
   318  <li>Обществени данни или частни данни, в. „Вашингтон пост“, 4 ноември
  320319       1996. След като от вестника решиха да таксуват потребителите,
  321320       които искат да четат статии по Интернет, махнахме хипервръзката
   
  324323  <li><a href="http://www.public-domain.org/">Обединение за обществено
  325324       достояние</a><sup><a href="#TransNote9"
  326        id="TransBack9">9</a></sup> —- организация, която се
   325       id="TransBack9">9</a></sup> — организация, която се
  327326       противопоставя и се опитва да намали прекомерното увеличаване
  328327       на властта на авторското право и патентите.</li> </ul>
   
  332331софтуер, свободно общество: избрани есета от Ричард М. Столман</cite></a>.</h4>
  333332
  334 <h4><a href="/philosophy/right-to-read.bg.html#TOCOtherTexts"
   333<h4><a href="/philosophy/right-to-read.html#TOCOtherTexts"
  335334        id="OtherTexts">Други текстове за четене</a></h4>
  336335
   
  347346
  348347<p>
  349 В <a href="/philosophy/right-to-read.bg.html#AuthorsNote">авторовата
   348В <a href="/philosophy/right-to-read.html#AuthorsNote">авторовата
  350349бележка</a> се разказва за борбата за правото да четеш, както и
  351350електронното наблюдение.  Борбата започва сега, а ето и връзки към две
  352 статии за технологии, които се разработват в момента, за да ви
   351статии, за технологии, които се разработват в момента, за да ви
  353352отнемат правото да четете.</p>
   353
  354354<ul>
  355355<li><a href="http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html">Електронното
   
  358358     правото да се чете копие.</li>
  359359<li><a href="http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.asp">Книги
  360      в компютрите:</a> Софтуер за контрол кой може да чете
   360     в компютрите:</a> Софтуер за контрола кой може да чете
  361361     книги и документи на един персонален компютър.</li>
  362362</ul>
  363363
  364 <p style="font-size: small;">
   364<div style="font-size: small;">
  365365<b>Бележки на преводача</b>:
  366366<ul>
   
  370370
  371371<li><a href="#TransBack2" id="TransNote2">2</a> Такива ограничения
  372      имаше и в България преди 1989 г. -— достъпът до копирните машини се
   372     имаше и в България преди 1989 г. — достъпът до копирните машини се
  373373     контролираше.</li>
  374374
   
  381381
  382382<li><a href="#TransBack4" id="TransNote4">4</a> Тази битка се води и в
  383      България.  През 2006г. ... тук ми трябва някакво що годе нормално
  384      описание на случката с bezmonitor.com, защото нищичко не се
  385      разбира от блогосферата.</li>
   383     България.  През 2006 г. КК „Труд“ атакува българските Интернет
   384     библиотеки, които съдържат произведения на български класици
   385     като Елин Пелин.  Една от първите библиотеки, които пострадват е
   386     тази на слепите потребители: bezmonitor.com.  Библиотекарят е бил
   387     повикан в НСБОП за предупреждаване.</li>
  386388
  387389<li><a href="#TransBack5" id="TransNote5">5</a> В днешно време авторът
  388      на есето, Ричард Столман, използва термина „treacherous
  389      computing“ вместо „trusted computing“.  Причината за това е, че
   390     на есето, Ричард Столман, използва термина „предателско ползване
   391     на компютри“ (treacherous computing).  Причината за това е, че
  390392     между притежателя/ползващия компютъра и самата машина няма
  391393     доверие.  Компютърът не се доверява на собственика си и не
   
  416418<li><a href="#TransBack9" id="TransNote9">9</a> Обществено достояние
  417419     (public domain) са творбите, чийто срок на покритие от авторски
  418      права е изтекъл.  Такива са и творбите, чиито автори изрично са се
  419      отказали от авторските си права.</li>
   420     права е изтекъл.  Такива са и творбите, чиито автори изрично са
   421     се отказали от авторските си права.</li>
   422
  420423</ul>
  421 </p>
   424</div>
  422425
  423426<!-- All pages on the GNU web server should have the section about    -->
   
  449452
  450453<p>
  451 Авторски права &copy; 1996 Ричард Столман
   454Авторски права: 1996 Ричард Столман
  452455<br />
  453456Дословното копиране и разпространение на цялата статия е позволена за
   
  457460
  458461<p>
  459 <b>Превод</b>: Александър
  460 Шопов <a href="mailto:ash@contact.bg">&lt;ash@contact.bg&gt;</a>, 2006 г.
  461 <br />
  462 Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод
  463 чрез <a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg">системата за проследяване
  464 на грешки</a> на <a href="http://savannah.gnu.org/projects/www-bg/">проекта за
  465 превод на www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!
   462<b>Превод</b>: Александър Шопов <a
   463href="mailto:ash@contact.bg">&lt;ash@contact.bg&gt;</a>, 2006 г.
   464<br />
   465Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод чрез
   466<a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg">системата за
   467проследяване на грешки</a> на <a
   468href="http://savannah.gnu.org/projects/www-bg/">проекта за превод на
   469www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
  466470
  467471<p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.