Changeset 764


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2006, 10:28:20 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: обновяване до 100%. Корекция на много грешки и много непреведени низове, които са пренесени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gedit.HEAD.bg.po

  r722 r764  
  1313"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-07-09 00:38+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2006-07-09 00:37+0300\n"
  17 "Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-08-24 20:55+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-08-24 22:27+0300\n"
   17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1919"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2626msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  2727
  28 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:458
   28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:457
  2929msgid "Text Editor"
  3030msgstr "Текстов редактор"
   
  104104#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
  105105msgid "Editor Font"
  106 msgstr "Шрифт на редкатора"
   106msgstr "Шрифт на редактора"
  107107
  108108#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
   
  346346"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
  347347"here."
  348 msgstr ""
  349 "Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редкатиране. "
  350 "Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
  351 "на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
  352 "предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
  353 "уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   348msgstr "Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  354349
  355350#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
   
  381376"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
  382377"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
  383 msgstr ""
  384 "Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
  385 "Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от "
  386 "нула. Това е име на фонт от gnome-print и е заменен от "
  387 "print_font_numbers_pango."
   378msgstr "Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. Има ефект само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула. Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_numbers_pango."
  388379
  389380#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
   
  400391"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
  401392"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
  402 msgstr ""
  403 "Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект "
  404 "само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на фонт "
  405 "от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
   393msgstr "Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Има ефект само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
  406394
  407395#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
   
  600588msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
  601589
  602 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:139
   590#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
  603591msgid "Logout _without Saving"
  604592msgstr "Изход _без запазване"
  605593
  606 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:143
   594#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
  607595msgid "_Cancel Logout"
  608596msgstr "_Отказване на изход"
  609597
  610 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:150
   598#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
  611599msgid "Close _without Saving"
  612600msgstr "Без запазване"
  613601
  614 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:195
   602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
  615603msgid "Question"
  616604msgstr "Въпрос"
  617605
  618 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
   606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
  619607#, c-format
  620608msgid ""
   
  630618"загубени безвъзвратно."
  631619
  632 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:404
   620#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
  633621msgid ""
  634622"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
   
  637625"загубени безвъзвратно."
  638626
  639 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:410
   627#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
  640628#, c-format
  641629msgid ""
   
  652640"бъдат загубени безвъзвратно."
  653641
  654 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
   642#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
  655643#, c-format
  656644msgid ""
   
  666654"загубени безвъзвратно."
  667655
  668 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:435
  669 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:456
   656#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
   657#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
  670658#, c-format
  671659msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
   
  679667"загубени безвъзвратно."
  680668
  681 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:441
   669#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
  682670#, c-format
  683671msgid ""
   
  694682"загубени безвъзвратно."
  695683
  696 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:498
   684#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:514
  697685#, c-format
  698686msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
  699687msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
  700688
  701 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:501
   689#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:517
  702690#, c-format
  703691msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
   
  705693"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
  706694
  707 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:514
  708 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:725
   695#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:530
   696#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:741
  709697msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
  710698msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
  711699
  712 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
   700#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:696
  713701#, c-format
  714702msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
   
  717705msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
  718706
  719 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:686
   707#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:702
  720708#, c-format
  721709msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
   
  728716"затварянето?"
  729717
  730 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:704
   718#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:720
  731719msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
  732720msgstr "Документи с _незапазени промени:"
  733721
  734 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
   722#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:722
  735723msgid "S_elect the documents you want to save:"
  736724msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
  737725
  738 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:727
   726#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:743
  739727msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
  740728msgstr ""
   
  885873msgstr "Натиснете бутона за да изберете цвета на маркировката"
  886874
  887 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1161
   875#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1169
  888876msgid "Elements"
  889877msgstr "Елементи"
  890878
  891 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1273
   879#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1281
  892880msgid "gedit Preferences"
  893881msgstr "Настройки на GEdit"
   
  948936#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
  949937msgid "Editor _font: "
  950 msgstr "Шри_фт на редкатора: "
   938msgstr "Шри_фт на редактора: "
  951939
  952940#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
   
  992980#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
  993981msgid "Pick the normal text color"
  994 msgstr "Избор на цвят за нормаления текст"
   982msgstr "Избор на цвят за нормалния текст"
  995983
  996984#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
   
  10761064#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:51
  10771065msgid "_Tab width:"
  1078 msgstr "Ширина на табулацията:"
   1066msgstr "Широчина на табулацията:"
  10791067
  10801068#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
   
  10871075
  10881076#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:302
  1089 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1089
   1077#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1242
  10901078msgid "Replace"
  10911079msgstr "Замяна"
  10921080
  1093 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:314 ../gedit/gedit-window.c:1087
   1081#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:314 ../gedit/gedit-window.c:1240
  10941082msgid "Find"
  10951083msgstr "Търсене"
   
  11001088
  11011089#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:367
  1102 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:594
   1090#: ../gedit/gedit-commands-file.c:661
  11031091msgid "_Replace"
  11041092msgstr "_Замяна"
   
  11321120msgstr "_След края - от началото"
  11331121
  1134 #: ../gedit/gedit.c:75
   1122#: ../gedit/gedit.c:74
  11351123msgid ""
  11361124"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
   
  11401128"командния ред"
  11411129
  1142 #: ../gedit/gedit.c:78
   1130#: ../gedit/gedit.c:77
  11431131msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
  11441132msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
  11451133
  1146 #: ../gedit/gedit.c:81
   1134#: ../gedit/gedit.c:80
  11471135msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
  11481136msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
  11491137
  1150 #: ../gedit/gedit.c:84
   1138#: ../gedit/gedit.c:83
  11511139msgid "[FILE...]"
  11521140msgstr "[ФАЙЛ...]"
  11531141
  1154 #: ../gedit/gedit.c:116
   1142#: ../gedit/gedit.c:115
  11551143#, c-format
  11561144msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
  11571145msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
  11581146
  1159 #: ../gedit/gedit.c:128
   1147#: ../gedit/gedit.c:127
  11601148#, c-format
  11611149msgid "%s: invalid encoding.\n"
   
  11631151
  11641152#. Setup command line options
  1165 #: ../gedit/gedit.c:450
   1153#: ../gedit/gedit.c:449
  11661154msgid "- Edit text files"
  11671155msgstr "- редактиране на текстови файлове"
  11681156
  1169 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:128 ../gedit/gedit-commands-file.c:174
   1157#: ../gedit/gedit-commands-file.c:212 ../gedit/gedit-commands-file.c:258
  11701158#, c-format
  11711159msgid "Loading file '%s'…"
  11721160msgstr "Файлът „%s“ се зарежда ..."
  11731161
  1174 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:183
   1162#: ../gedit/gedit-commands-file.c:267
  11751163#, c-format
  11761164msgid "Loading %d file…"
   
  11791167msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
  11801168
  1181 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:320
   1169#: ../gedit/gedit-commands-file.c:407
  11821170msgid "Open Files…"
  11831171msgstr "Отваряне на файлове..."
  11841172
  1185 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:426
   1173#: ../gedit/gedit-commands-file.c:513
  11861174msgid "The entered location is not valid."
  11871175msgstr "Избраното кодиране на знаците - „%s“ не е валидно"
  11881176
  1189 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:429
   1177#: ../gedit/gedit-commands-file.c:516
  11901178#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:150
  11911179#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
   
  11951183"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
  11961184
  1197 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:575
   1185#: ../gedit/gedit-commands-file.c:642
  11981186#, c-format
  11991187msgid "The file \"%s\" is read-only."
  12001188msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
  12011189
  1202 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:586
   1190#: ../gedit/gedit-commands-file.c:653
  12031191msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
  12041192msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  12051193
  1206 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:652 ../gedit/gedit-commands-file.c:850
   1194#: ../gedit/gedit-commands-file.c:719 ../gedit/gedit-commands-file.c:918
  12071195#, c-format
  12081196msgid "Saving file '%s'…"
  12091197msgstr "Файлът „%s“ се запазва ..."
  12101198
  1211 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:749
   1199#: ../gedit/gedit-commands-file.c:816
  12121200msgid "Save As…"
  12131201msgstr "Запазване като..."
  12141202
  1215 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1045
   1203#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1113
  12161204#, c-format
  12171205msgid "Reverting the document '%s'…"
  12181206msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
  12191207
  1220 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1067
   1208#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1135
  12211209#, c-format
  12221210msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
  12231211msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
  12241212
  1225 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1076
   1213#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1144
  12261214#, c-format
  12271215msgid ""
   
  12371225"безвъзвратно."
  12381226
  1239 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1085
   1227#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1153
  12401228msgid ""
  12411229"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   
  12441232"безвъзвратно."
  12451233
  1246 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1091
   1234#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1159
  12471235#, c-format
  12481236msgid ""
   
  12591247"загубени безвъзвратно."
  12601248
  1261 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1101
   1249#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1169
  12621250#, c-format
  12631251msgid ""
   
  12731261"безвъзвратно."
  12741262
  1275 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1116 ../gedit/gedit-commands-file.c:1137
   1263#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1184 ../gedit/gedit-commands-file.c:1205
  12761264#, c-format
  12771265msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
   
  12851273"безвъзвратно."
  12861274
  1287 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1122
   1275#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1190
  12881276#, c-format
  12891277msgid ""
   
  13001288"загубени безвъзвратно."
  13011289
  1302 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
   1290#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1231
  13031291msgid "_Revert"
  13041292msgstr "_Възстановяване"
   
  13141302"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  13151303"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
   1304"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  13161305"\n"
  13171306"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  13341323msgstr "Фразата не е открита"
  13351324
  1336 #: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:868
   1325#: ../gedit/gedit-document.c:743 ../gedit/gedit-document.c:837
  13371326#, c-format
  13381327msgid "Unsaved Document %d"
   
  13401329
  13411330#. bad bad luck...
  1342 #: ../gedit/gedit-document-saver.c:536
   1331#: ../gedit/gedit-document-saver.c:552
  13431332msgid "Could not obtain backup filename"
  13441333msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
  13451334
  13461335#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
  1347 #: ../gedit/gedit-window.c:1619 ../gedit/gedit-window.c:1624
   1336#: ../gedit/gedit-window.c:1790 ../gedit/gedit-window.c:1795
  13481337msgid "Read Only"
  13491338msgstr "(само за четене)"
   
  13531342msgstr "Документи"
  13541343
  1355 #: ../gedit/gedit-encodings.c:137 ../gedit/gedit-encodings.c:182
  1356 #: ../gedit/gedit-encodings.c:184 ../gedit/gedit-encodings.c:186
  1357 #: ../gedit/gedit-encodings.c:188
   1344#: ../gedit/gedit-encodings.c:140 ../gedit/gedit-encodings.c:185
   1345#: ../gedit/gedit-encodings.c:187 ../gedit/gedit-encodings.c:189
   1346#: ../gedit/gedit-encodings.c:191 ../gedit/gedit-encodings.c:193
   1347#: ../gedit/gedit-encodings.c:195 ../gedit/gedit-encodings.c:197
  13581348msgid "Unicode"
  13591349msgstr "Уникод"
  13601350
  1361 #: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:177
  1362 #: ../gedit/gedit-encodings.c:223 ../gedit/gedit-encodings.c:266
   1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:154 ../gedit/gedit-encodings.c:180
   1352#: ../gedit/gedit-encodings.c:232 ../gedit/gedit-encodings.c:275
  13631353msgid "Western"
  13641354msgstr "Западно"
  13651355
  1366 #: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:225
  1367 #: ../gedit/gedit-encodings.c:262
   1356#: ../gedit/gedit-encodings.c:156 ../gedit/gedit-encodings.c:234
   1357#: ../gedit/gedit-encodings.c:271
  13681358msgid "Central European"
  13691359msgstr "Централно европейско"
  13701360
  1371 #: ../gedit/gedit-encodings.c:155
   1361#: ../gedit/gedit-encodings.c:158
  13721362msgid "South European"
  13731363msgstr "Южно европейско"
  13741364
  1375 #: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:173
  1376 #: ../gedit/gedit-encodings.c:276
   1365#: ../gedit/gedit-encodings.c:160 ../gedit/gedit-encodings.c:176
   1366#: ../gedit/gedit-encodings.c:285
  13771367msgid "Baltic"
  13781368msgstr "Балтийско"
  13791369
  1380 #: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:227
  1381 #: ../gedit/gedit-encodings.c:240 ../gedit/gedit-encodings.c:244
  1382 #: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:264
   1370#: ../gedit/gedit-encodings.c:162 ../gedit/gedit-encodings.c:236
   1371#: ../gedit/gedit-encodings.c:249 ../gedit/gedit-encodings.c:253
   1372#: ../gedit/gedit-encodings.c:255 ../gedit/gedit-encodings.c:273
  13831373msgid "Cyrillic"
  13841374msgstr "Кирилица"
  13851375
  1386 #: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
  1387 #: ../gedit/gedit-encodings.c:274 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
   1376#: ../gedit/gedit-encodings.c:164 ../gedit/gedit-encodings.c:242
   1377#: ../gedit/gedit-encodings.c:283 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
  13881378msgid "Arabic"
  13891379msgstr "Арабско"
  13901380
  1391 #: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
   1381#: ../gedit/gedit-encodings.c:166 ../gedit/gedit-encodings.c:277
  13921382#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
  13931383msgid "Greek"
  13941384msgstr "Гръцки"
  13951385
  1396 #: ../gedit/gedit-encodings.c:165
   1386#: ../gedit/gedit-encodings.c:168
  13971387msgid "Hebrew Visual"
  13981388msgstr "Иврит видим"
  13991389
  1400 #: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
  1401 #: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
   1390#: ../gedit/gedit-encodings.c:170 ../gedit/gedit-encodings.c:240
   1391#: ../gedit/gedit-encodings.c:281 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
  14021392msgid "Hebrew"
  14031393msgstr "Иврит"
  14041394
  1405 #: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
  1406 #: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
   1395#: ../gedit/gedit-encodings.c:172 ../gedit/gedit-encodings.c:238
   1396#: ../gedit/gedit-encodings.c:279 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
  14071397msgid "Turkish"
  14081398msgstr "Турско"
  14091399
  1410 #: ../gedit/gedit-encodings.c:171
   1400#: ../gedit/gedit-encodings.c:174
  14111401msgid "Nordic"
  14121402msgstr "Скандинавско"
  14131403
  1414 #: ../gedit/gedit-encodings.c:175
   1404#: ../gedit/gedit-encodings.c:178
  14151405msgid "Celtic"
  14161406msgstr "Келтско"
  14171407
  1418 #: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
   1408#: ../gedit/gedit-encodings.c:182 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
  14191409msgid "Romanian"
  14201410msgstr "Румънско"
  14211411
  1422 #: ../gedit/gedit-encodings.c:191
   1412#: ../gedit/gedit-encodings.c:200
  14231413msgid "Armenian"
  14241414msgstr "Американско"
  14251415
  1426 #: ../gedit/gedit-encodings.c:193 ../gedit/gedit-encodings.c:195
  1427 #: ../gedit/gedit-encodings.c:209
   1416#: ../gedit/gedit-encodings.c:202 ../gedit/gedit-encodings.c:204
   1417#: ../gedit/gedit-encodings.c:218
  14281418msgid "Chinese Traditional"
  14291419msgstr "Китайско - традиционно"
  14301420
  1431 #: ../gedit/gedit-encodings.c:197
   1421#: ../gedit/gedit-encodings.c:206
  14321422msgid "Cyrillic/Russian"
  14331423msgstr "Кирилица/Руска"
  14341424
  1435 #: ../gedit/gedit-encodings.c:200 ../gedit/gedit-encodings.c:202
  1436 #: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:236
  1437 #: ../gedit/gedit-encodings.c:251
   1425#: ../gedit/gedit-encodings.c:209 ../gedit/gedit-encodings.c:211
   1426#: ../gedit/gedit-encodings.c:213 ../gedit/gedit-encodings.c:245
   1427#: ../gedit/gedit-encodings.c:260
  14381428msgid "Japanese"
  14391429msgstr "Японско"
  14401430
  1441 #: ../gedit/gedit-encodings.c:207 ../gedit/gedit-encodings.c:238
  1442 #: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:257
   1431#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:247
   1432#: ../gedit/gedit-encodings.c:251 ../gedit/gedit-encodings.c:266
  14431433msgid "Korean"
  14441434msgstr "Корейско"
  14451435
  1446 #: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:214
  1447 #: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:220
   1436#: ../gedit/gedit-encodings.c:221 ../gedit/gedit-encodings.c:223
   1437#: ../gedit/gedit-encodings.c:225 ../gedit/gedit-encodings.c:229
  14481438msgid "Chinese Simplified"
  14491439msgstr "Китайско - опростено"
  14501440
  1451 #: ../gedit/gedit-encodings.c:218
   1441#: ../gedit/gedit-encodings.c:227
  14521442msgid "Georgian"
  14531443msgstr "Грузинско"
  14541444
  1455 #: ../gedit/gedit-encodings.c:248
   1445#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
  14561446msgid "Cyrillic/Ukrainian"
  14571447msgstr "Кирилица/Украинска"
  14581448
  1459 #: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
  1460 #: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
   1449#: ../gedit/gedit-encodings.c:262 ../gedit/gedit-encodings.c:268
   1450#: ../gedit/gedit-encodings.c:287 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
  14611451msgid "Vietnamese"
  14621452msgstr "Виетнамско"
  14631453
  1464 #: ../gedit/gedit-encodings.c:255
   1454#: ../gedit/gedit-encodings.c:264
  14651455msgid "Thai"
  14661456msgstr "Тайванско"
  14671457
  1468 #: ../gedit/gedit-encodings.c:441
   1458#: ../gedit/gedit-encodings.c:450
  14691459msgid "Unknown"
  14701460msgstr "Неизвестно"
   
  15061496
  15071497#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:155
  1508 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
   1498#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
  15091499msgid "The file contains corrupted data."
  15101500msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
   
  15121502#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  15131503#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:166
  1514 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:392
   1504#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:393
  15151505#, c-format
  15161506msgid "gedit cannot handle %s locations."
   
  15181508
  15191509#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
  1520 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:398
   1510#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:399
  15211511msgid "gedit cannot handle this location."
  15221512msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
  15231513
  15241514#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:179
  1525 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:405
   1515#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:406
  15261516msgid "The file contains data in an invalid format."
  15271517msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
  15281518
  15291519#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:183
  1530 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:409
   1520#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:410
  15311521msgid "The file is too big."
  15321522msgstr "Файлът е прекалено голям."
   
  15381528
  15391529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:194
  1540 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:413
   1530#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:414
  15411531msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
  15421532msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
  15431533
  15441534#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:198
  1545 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:417
  1546 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1161
   1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:418
   1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
  15471537msgid ""
  15481538"There are too many open files. Please, close some applications and try again."
   
  15521542
  15531543#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
  1554 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:422
   1544#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:423
  15551545#, c-format
  15561546msgid "%s is a directory."
   
  15581548
  15591549#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:210
  1560 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
   1550#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:428
  15611551msgid ""
  15621552"Not enough available memory to open the file. Please, close some running "
  15631553"applications and try again."
  1564 msgstr ""
  1565 "Няма достатъчно памет за отворяне на файла. Затворете ненужни програми и "
  1566 "опитайте отново."
   1554msgstr "Няма достатъчно памет за отваряне на файла. Затворете ненужните програми и опитайте отново."
  15671555
  15681556#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:238
  1569 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:455
  1570 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
   1557#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:456
   1558#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1205
  15711559#, c-format
  15721560msgid ""
   
  15801568#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
  15811569#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:268
  1582 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
  1583 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
  1584 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1211
  1585 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1222
  1586 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
   1570#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:467
   1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:478
   1572#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1216
   1573#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1227
   1574#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1235
  15871575msgid ""
  15881576"Host name was invalid. Please, check that you typed the location correctly "
  15891577"and try again."
  1590 msgstr ""
  1591 "Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте наисали правилното "
  1592 "местоположение и опитайте отново."
   1578msgstr "Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали правилното местоположение и опитайте отново."
  15931579
  15941580#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:274
  1595 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:485
  1596 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1236
   1581#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:486
   1582#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1241
  15971583msgid ""
  15981584"Host name was empty. Please, check that your proxy settings are correct and "
   
  16021588
  16031589#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
  1604 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1242
   1590#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1247
  16051591msgid ""
  16061592"Attempt to log in failed. Please, check that you typed the location "
   
  16151601
  16161602#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:325
  1617 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
  1618 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1307
   1603#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:546
   1604#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1312
  16191605#, c-format
  16201606msgid "Unexpected error: %s"
   
  16221608
  16231609#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:331
  1624 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:710
   1610#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:712
  16251611#, c-format
  16261612msgid "Could not open the file %s."
  16271613msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
  16281614
  1629 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
   1615#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:377
  16301616msgid "gedit cannot find it. Perhaps, it has recently been deleted."
  16311617msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
  16321618
  1633 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:491
   1619#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:492
  16341620msgid "Attempt to log in failed."
  16351621msgstr "Опита за влизане пропадна."
  16361622
  1637 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:495
   1623#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:496
  16381624#, c-format
  16391625msgid "%s is not a regular file."
  16401626msgstr "%s не е редовен файл."
  16411627
  1642 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
   1628#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:552
  16431629#, c-format
  16441630msgid "Could not revert the file %s."
  16451631msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
  16461632
  1647 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:574
   1633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:576
  16481634msgid "Ch_aracter Coding:"
  16491635msgstr "Кодир_ане на знаците:"
  16501636
  1651 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
   1637#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:619
  16521638msgid "_Retry"
  16531639msgstr "_Опитване отново"
  16541640
  1655 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:712
   1641#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:714
  16561642msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
  16571643msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
  16581644
  1659 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:714
  1660 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:723
   1645#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:716
   1646#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:725
  16611647msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
  16621648msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
  16631649
  1664 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:715
   1650#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:717
  16651651msgid "Select a character coding from the menu and try again."
  16661652msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
  16671653
  1668 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:720
   1654#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:722
  16691655#, c-format
  16701656msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
   
  16731659"s."
  16741660
  1675 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:724
  1676 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:774
   1661#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:726
   1662#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:778
  16771663msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
  16781664msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
  16791665
  1680 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:769
   1666#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:773
  16811667#, c-format
  16821668msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
   
  16851671"s."
  16861672
  1687 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:772
   1673#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:776
  16881674msgid ""
  16891675"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
   
  16931679"чрез определеното кодиране на знаците."
  16941680
  1695 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:833
   1681#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:839
  16961682msgid "_Edit Anyway"
  16971683msgstr "_Редактиране въпреки това"
  16981684
  1699 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
   1685#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
  17001686msgid "_Don't Edit"
  17011687msgstr "_Отказване на редактирането"
  17021688
  1703 #. FIXME: try to rephrase in a better way
  1704 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
  1705 #, c-format
  1706 msgid "The file %s is already open."
  1707 msgstr "Файлът „%s“ вече е отворен."
  1708 
  1709 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:867
   1689#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:857
   1690#, c-format
   1691msgid "This file (%s) is already opened in another gedit window."
   1692msgstr "Файлът „%s“ вече е отворен в друг прозорец на gedit."
   1693
   1694#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:872
  17101695msgid ""
  17111696"gedit opened this instance of the file in non-editable way. Do you want to "
   
  17151700"да го редактирате?"
  17161701
  1717 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:925
  1718 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1020
   1702#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:930
   1703#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1025
  17191704msgid "_Save Anyway"
  17201705msgstr "_Запазване въпреки това"
  17211706
  1722 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
  1723 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
   1707#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:934
   1708#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1029
  17241709msgid "_Don't Save"
  17251710msgstr "_Отказване на запазването"
   
  17281713#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
  17291714#. not accurate (since last load/save)
  1730 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:947
   1715#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:952
  17311716#, c-format
  17321717msgid "The file %s has been modified since reading it."
  17331718msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
  17341719
  1735 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:963
   1720#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:968
  17361721msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  17371722msgstr ""
   
  17391724"се запази ли въпреки това?"
  17401725
  1741 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1042
   1726#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
  17421727#, c-format
  17431728msgid "Could not create a backup file while saving %s"
  17441729msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
  17451730
  1746 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1045
   1731#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1050
  17471732#, c-format
  17481733msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
   
  17501735"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
  17511736
  1752 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1062
   1737#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1067
  17531738msgid ""
  17541739"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
   
  17621747
  17631748#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  1764 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1123
   1749#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1128
  17651750#, c-format
  17661751msgid ""
   
  17711756"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  17721757
  1773 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
   1758#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1136
  17741759msgid ""
  17751760"gedit cannot handle this location  in write mode. Please, check that you "
   
  17791764"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  17801765
  1781 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1140
   1766#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1145
  17821767msgid ""
  17831768"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
   
  17881773"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
  17891774
  1790 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
   1775#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1152
  17911776#, c-format
  17921777msgid ""
   
  17971782"правилно и опитайте отново."
  17981783
  1799 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1154
   1784#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1159
  18001785msgid ""
  18011786"You do not have the permissions necessary to save the file. Please, check "
   
  18051790"правилно местоположението и опитайте отново."
  18061791
  1807 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1166
   1792#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1171
  18081793#, c-format
  18091794msgid ""
   
  18141799"отново."
  18151800
  1816 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1172
   1801#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1177
  18171802msgid ""
  18181803"Not enough available memory to save the file. Please, close some running "
   
  18221807"опитайте отново."
  18231808
  1824 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
   1809#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1253
  18251810msgid ""
  18261811"There is not enough disk space to save the file. Please, free some disk "
   
  18301815"опитайте отново."
  18311816
  1832 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1254
   1817#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1259
  18331818msgid ""
  18341819"You are trying to save the file on a read-only disk. Please, check that you "
   
  18381823"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
  18391824
  1840 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1260
   1825#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
  18411826msgid "A file with the same name already exists. Please, use a different name."
  18421827msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
  18431828
  1844 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
   1829#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1270
  18451830msgid ""
  18461831"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
   
  18501835"файловете. Използвайте по-кратко име."
  18511836
  1852 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1270
   1837#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1275
  18531838#, c-format
  18541839msgid ""
   
  18591844"опитайте отново."
  18601845
  1861 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1313
   1846#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1318
  18621847#, c-format
  18631848msgid "Could not save the file %s."
  18641849msgstr "Файлът „%s“ не може да се запише."
  18651850
  1866 #: ../gedit/gedit-notebook.c:838
   1851#: ../gedit/gedit-notebook.c:837
  18671852msgid "Close document"
  18681853msgstr "Затваряне на документ"
  18691854
  1870 #: ../gedit/gedit-panel.c:365 ../gedit/gedit-panel.c:580
  1871 #: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:446
  1872 #: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
   1855#: ../gedit/gedit-panel.c:365 ../gedit/gedit-panel.c:579
  18731856msgid "Empty"
  18741857msgstr "Празен"
  18751858
  1876 #: ../gedit/gedit-panel.c:524 ../gedit/gedit-panel.c:601
   1859#: ../gedit/gedit-panel.c:523 ../gedit/gedit-panel.c:600
  18771860msgid "Hide panel"
  18781861msgstr "Скриване на панел"
   
  20161999msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
  20172000
  2018 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
   2001#: ../gedit/gedit-statusbar.c:256
  20192002msgid "  OVR"
  20202003msgstr "  OVR"
  20212004
  2022 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:259
   2005#: ../gedit/gedit-statusbar.c:258
  20232006msgid "  INS"
  20242007msgstr "  INS"
   
  20262009#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
  20272010#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
  2028 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:298
   2011#: ../gedit/gedit-statusbar.c:297
  20292012#, c-format
  20302013msgid "  Ln %d, Col %d"
  20312014msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
  20322015
  2033 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:397
   2016#: ../gedit/gedit-statusbar.c:396
  20342017#, c-format
  20352018msgid "There is a tab with errors"
   
  20402023#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  20412024#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  2042 #: ../gedit/gedit-tab.c:641
   2025#: ../gedit/gedit-tab.c:642
  20432026#, c-format
  20442027msgid "Reverting %s from %s"
  20452028msgstr "Възстановяване на %s от %s"
  20462029
  2047 #: ../gedit/gedit-tab.c:648
   2030#: ../gedit/gedit-tab.c:649
  20482031#, c-format
  20492032msgid "Reverting %s"
   
  20522035#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  20532036#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  2054 #: ../gedit/gedit-tab.c:664
   2037#: ../gedit/gedit-tab.c:665
  20552038#, c-format
  20562039msgid "Loading %s from %s"
  20572040msgstr "Зареждане на %s от %s"
  20582041
  2059 #: ../gedit/gedit-tab.c:671
   2042#: ../gedit/gedit-tab.c:672
  20602043#, c-format
  20612044msgid "Loading %s"
   
  20642047#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  20652048#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
  2066 #: ../gedit/gedit-tab.c:754
   2049#: ../gedit/gedit-tab.c:755
  20672050#, c-format
  20682051msgid "Saving %s to %s"
  20692052msgstr "Запазване на %s в %s"
  20702053
  2071 #: ../gedit/gedit-tab.c:761
   2054#: ../gedit/gedit-tab.c:762
  20722055#, c-format
  20732056msgid "Saving %s"
   
  20752058
  20762059#. Read only
  2077 #: ../gedit/gedit-tab.c:1506
   2060#: ../gedit/gedit-tab.c:1519
  20782061msgid "RO"
  20792062msgstr "Четене"
  20802063
  2081 #: ../gedit/gedit-tab.c:1551
   2064#: ../gedit/gedit-tab.c:1564
  20822065#, c-format
  20832066msgid "Error opening file %s"
  20842067msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
  20852068
  2086 #: ../gedit/gedit-tab.c:1556
   2069#: ../gedit/gedit-tab.c:1569
  20872070#, c-format
  20882071msgid "Error reverting file %s"
  20892072msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s"
  20902073
  2091 #: ../gedit/gedit-tab.c:1561
   2074#: ../gedit/gedit-tab.c:1574
  20922075#, c-format
  20932076msgid "Error saving file %s"
  20942077msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
  20952078
  2096 #: ../gedit/gedit-tab.c:1579
   2079#: ../gedit/gedit-tab.c:1592
  20972080msgid "Unicode (UTF-8)"
  20982081msgstr "Уникод (UTF-8)"
  20992082
  2100 #: ../gedit/gedit-tab.c:1586
   2083#: ../gedit/gedit-tab.c:1599
  21012084msgid "Name:"
  21022085msgstr "Име:"
  21032086
  2104 #: ../gedit/gedit-tab.c:1587
   2087#: ../gedit/gedit-tab.c:1600
  21052088msgid "MIME Type:"
  21062089msgstr "MIME тип:"
  21072090
  2108 #: ../gedit/gedit-tab.c:1588
   2091#: ../gedit/gedit-tab.c:1601
  21092092msgid "Encoding:"
  21102093msgstr "Кодиране на знаците:"
  21112094
  2112 #: ../gedit/gedit-tab.c:2016
   2095#: ../gedit/gedit-tab.c:2037
  21132096#, c-format
  21142097msgid "Rendering page %d of %d..."
   
  21522135msgstr "_Отваряне..."
  21532136
  2154 #: ../gedit/gedit-ui.h:64 ../gedit/gedit-window.c:1194
   2137#: ../gedit/gedit-ui.h:64 ../gedit/gedit-window.c:1365
  21552138msgid "Open a file"
  21562139msgstr "Отваряне на файл"
   
  24012384msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
  24022385
  2403 #: ../gedit/gedit-utils.c:983
   2386#: ../gedit/gedit-utils.c:988
  24042387#, c-format
  24052388msgid "Unable to find file %s."
  24062389msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
  24072390
  2408 #: ../gedit/gedit-utils.c:987 ../gedit/gedit-utils.c:1016
   2391#: ../gedit/gedit-utils.c:992 ../gedit/gedit-utils.c:1021
  24092392msgid "Please check your installation."
  24102393msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
  24112394
  2412 #: ../gedit/gedit-utils.c:1012
   2395#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
  24132396#, c-format
  24142397msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
   
  24162399
  24172400#. create "Wrap Around" menu item.
  2418 #: ../gedit/gedit-view.c:1336
   2401#: ../gedit/gedit-view.c:1337
  24192402msgid "_Wrap Around"
  24202403msgstr "_След края - от началото"
  24212404
  24222405#. create "Match Entire Word Only" menu item.
  2423 #: ../gedit/gedit-view.c:1346
   2406#: ../gedit/gedit-view.c:1347
  24242407msgid "Match _Entire Word Only"
  24252408msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
  24262409
  24272410#. create "Match Case" menu item.
  2428 #: ../gedit/gedit-view.c:1356
   2411#: ../gedit/gedit-view.c:1357
  24292412msgid "_Match Case"
  24302413msgstr "Зачитане на р_егистъра"
  24312414
  2432 #: ../gedit/gedit-view.c:1444
   2415#: ../gedit/gedit-view.c:1445
  24332416msgid "String you want to search for"
  24342417msgstr "Низ, който да бъде търсен"
  24352418
  2436 #: ../gedit/gedit-view.c:1453
   2419#: ../gedit/gedit-view.c:1454
  24372420msgid "Line you want to move the cursor to"
  24382421msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
  24392422
  2440 #: ../gedit/gedit-window.c:754
   2423#: ../gedit/gedit-window.c:792
  24412424#, c-format
  24422425msgid "Use %s highlight mode"
   
  24462429#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
  24472430#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  2448 #: ../gedit/gedit-window.c:809
   2431#: ../gedit/gedit-window.c:847
  24492432msgid "None"
  24502433msgstr "Без"
  24512434
  2452 #: ../gedit/gedit-window.c:810
   2435#: ../gedit/gedit-window.c:848
  24532436msgid "Disable syntax highlighting"
  24542437msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
  24552438
  24562439#. Translators: %s is a URI
  2457 #: ../gedit/gedit-window.c:936 ../gedit/gedit-window.c:961
  2458 #: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
  2459 #: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
   2440#: ../gedit/gedit-window.c:1119
  24602441#, c-format
  24612442msgid "Open '%s'"
  24622443msgstr "Отваряне на „%s“"
  24632444
  2464 #: ../gedit/gedit-window.c:1085
   2445#: ../gedit/gedit-window.c:1238
  24652446msgid "Save"
  24662447msgstr "Запазване"
  24672448
  2468 #: ../gedit/gedit-window.c:1198
   2449#: ../gedit/gedit-window.c:1369
  24692450msgid "Open a recently used file"
  24702451msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
  24712452
  2472 #: ../gedit/gedit-window.c:1205
   2453#: ../gedit/gedit-window.c:1376
  24732454msgid "Open"
  24742455msgstr "Отваряне"
  24752456
  2476 #: ../gedit/gedit-window.c:1294 ../gedit/gedit-window.c:1945
   2457#: ../gedit/gedit-window.c:1465 ../gedit/gedit-window.c:2106
  24772458#, c-format
  24782459msgid "Activate %s"
   
  25862567msgstr "Външни инструменти"
  25872568
  2588 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:242
   2569#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:38
   2570msgid "_External Tools..."
   2571msgstr "_Външни инструменти..."
   2572
   2573#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:40
   2574msgid "Opens the External Tools Manager"
   2575msgstr "Управление на външните инструменти"
   2576
   2577#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:56
   2578msgid "Shell Output"
   2579msgstr "Изход от обвивка:"
   2580
   2581#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:241
  25892582msgid "You must be inside a word to run this command"
  25902583msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
  25912584
  2592 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:299
   2585#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
  25932586msgid "Running tool:"
  25942587msgstr "Стартиран инструмент:"
  25952588
  2596 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:322
   2589#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:321
  25972590msgid "Done."
  25982591msgstr "Готово."
  25992592
  2600 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:324
   2593#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:323
  26012594msgid "Exited"
  26022595msgstr "Завърши работа."
  26032596
  2604 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
   2597#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:40
  26052598msgid "Nothing"
  26062599msgstr "Нищо"
  26072600
  2608 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
   2601#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
  26092602msgid "Current document"
  26102603msgstr "Текущия документ"
  26112604
  2612 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
   2605#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
  26132606msgid "Current selection"
  26142607msgstr "Текущ избор"
  26152608
  2616 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
   2609#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
  26172610msgid "Current line"
  26182611msgstr "Текущ ред"
  26192612
  2620 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
   2613#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
  26212614msgid "Current word"
  26222615msgstr "Текуща дума"
  26232616
  2624 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
   2617#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:47
  26252618msgid "Insert in output panel"
  26262619msgstr "Вмъкване в панела за изход"
  26272620
  2628 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
   2621#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
  26292622msgid "Create new document"
  26302623msgstr "Създаване на нов документ"
  26312624
  2632 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
   2625#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
  26332626msgid "Append to current document"
  26342627msgstr "Закачане към текущия документ"
  26352628
  2636 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
   2629#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
  26372630msgid "Replace current document"
  26382631msgstr "Замяна на текущия документ"
  26392632
  2640 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
   2633#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
  26412634msgid "Replace current selection"
  26422635msgstr "Замяна на текущия избор"
  26432636
  2644 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
   2637#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
  26452638msgid "Insert at cursor position"
  26462639msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
  26472640
  2648 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
   2641#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:55
  26492642msgid "All documents"
  26502643msgstr "Всички документи"
  26512644
  2652 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
   2645#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
  26532646msgid "All documents except untitled ones"
  26542647msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
  26552648
  2656 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
   2649#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
  26572650msgid "Local files only"
  26582651msgstr "Само локални файлове"
  26592652
  2660 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
   2653#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
  26612654msgid "Remote files only"
  26622655msgstr "Само отдалечени файлове"
  26632656
  2664 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
   2657#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
  26652658msgid "Untitled documents only"
  26662659msgstr "Само не неозаглавените документи"
  26672660
  2668 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:190
  2669 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:207
  2670 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:246
   2661#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:189
   2662#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:206
   2663#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:245
  26712664#, python-format
  26722665msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
  26732666msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
  26742667
  2675 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:194
   2668#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:193
  26762669msgid "A Brand New Tool"
  26772670msgstr "Чисто нов инструмент"
  26782671
  2679 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:217
   2672#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:216
  26802673msgid "New tool"
  26812674msgstr "Нов инструмент"
  26822675
  2683 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:280
   2676#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:279
  26842677#, python-format
  26852678msgid "This accelerator is already bound to %s"
  26862679msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
  26872680
  2688 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:333
   2681#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:332
  26892682#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:600
  26902683msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  26912684msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  26922685
  2693 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
   2686#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:334
  26942687#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:602
  26952688msgid "Type a new accelerator"
   
  27592752msgstr "Инс_трументи:"
  27602753
   2754#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:1
   2755msgid "Enable Restore of Remote Locations"
   2756msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
   2757
   2758#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:2
   2759msgid "File Browser Filter Mode"
   2760msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
   2761
   2762#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:3
   2763msgid "File Browser Filter Pattern"
   2764msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
   2765
   2766#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:4
   2767msgid "File Browser Root Directory"
   2768msgstr "Основна папка на файловия браузър"
   2769
   2770#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:5
   2771msgid "File Browser Virtual Root Directory"
   2772msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
   2773
   2774#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:6
   2775msgid ""
   2776"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
   2777"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
   2778"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
   2779"with nautilus etc)"
   2780msgstr "Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през Nautilus, и т.н.)"
   2781
   2782#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:7
   2783msgid "Open With Tree View"
   2784msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
   2785
   2786#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:8
   2787msgid ""
   2788"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
   2789"bookmarks view"
   2790msgstr ""
   2791"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
   2792"вместо изгледа на отметките"
   2793
   2794#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:9
   2795msgid "Set Location To First Document"
   2796msgstr "Местоположението да е на първия документ"
   2797
   2798#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:10
   2799msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
   2800msgstr ""
   2801"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
   2802
   2803#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:11
   2804msgid ""
   2805"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
   2806"and onload/tree_view is TRUE."
   2807msgstr ""
   2808"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
   2809"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
   2810
   2811#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:12
   2812msgid ""
   2813"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
   2814"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
   2815"the actual root."
   2816msgstr ""
   2817"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
   2818"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
   2819"да е под истинската основна папка."
   2820
   2821#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:13
   2822msgid ""
   2823"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
   2824"of the filter_mode."
   2825msgstr ""
   2826"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
   2827"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
   2828
   2829#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.schemas.in.h:14
   2830msgid ""
   2831"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
   2832"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
   2833"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
   2834"files)."
   2835msgstr ""
   2836"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
   2837"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
   2838"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
   2839"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
   2840"на двоичните файлове)."
   2841
   2842#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
   2843msgid "Easy file access from the side pane"
   2844msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
   2845
   2846#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   2847msgid "File browser pane"
   2848msgstr "Панел н файловия браузър"
   2849
   2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:362
   2851msgid "_Set root to active document"
   2852msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
   2853
   2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:364
   2855msgid "Set the root to the active document location"
   2856msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
   2857
   2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:366
   2859msgid "_Open terminal here"
   2860msgstr "_Отваряне на терминал тук"
   2861
   2862#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:368
   2863msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
   2864msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
   2865
   2866#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:480
   2867msgid "File Browser"
   2868msgstr "Файлов браузър"
   2869
   2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:574
   2871msgid "An error occurred while creating a new directory"
   2872msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
   2873
   2874#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:577
   2875msgid "An error occurred while creating a new file"
   2876msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
   2877
   2878#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:582
   2879msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
   2880msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
   2881
   2882#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:587
   2883msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
   2884msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
   2885
   2886#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
   2887msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
   2888msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
   2889
   2890#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:596
   2891msgid "An error occurred while setting a root directory"
   2892msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
   2893
   2894#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:600
   2895msgid "An error occurred while loading a directory"
   2896msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
   2897
   2898#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:603
   2899msgid "An error occurred"
   2900msgstr "Възникна грешка"
   2901
   2902#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:827
   2903msgid ""
   2904"Cannot move file to trash, do you\n"
   2905"want to delete immediately?"
   2906msgstr ""
   2907"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
   2908"искате ли да го изтриете незабавно?"
   2909
   2910#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:830
   2911#, c-format
   2912msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
   2913msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
   2914
   2915#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
   2916#, c-format
   2917msgid ""
   2918"Are you sure you want to\n"
   2919"permanently delete \"%s\"?"
   2920msgstr ""
   2921"Сигурни ли сте, че искате\n"
   2922"незабавно да изтриете „%s“?"
   2923
   2924#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:870
   2925msgid "If you delete an item it is permanently lost."
   2926msgstr "Изтритите неща биват безвъзвратно унищожавани."
   2927
   2928#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2415
   2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1734
   2930msgid "Invalid uri"
   2931msgstr "Невалиден адрес"
   2932
   2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2773
   2934msgid "file"
   2935msgstr "файл"
   2936
   2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2794
   2938#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2841
   2939msgid ""
   2940"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2941"settings to make the file visible"
   2942msgstr ""
   2943"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
   2944"трябва да промените филтъра си"
   2945
   2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2822
   2947msgid "directory"
   2948msgstr "папка"
   2949
   2950#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:719
   2951msgid "Bookmarks"
   2952msgstr "Отметки"
   2953
   2954#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:808
   2955msgid "_New Directory"
   2956msgstr "_Нова папка"
   2957
   2958#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
   2959msgid "Add new empty directory"
   2960msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
   2961
   2962#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:811
   2963msgid "New F_ile"
   2964msgstr "Нов _файл"
   2965
   2966#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:812
   2967msgid "Add new empty file"
   2968msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
   2969
   2970#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:813
   2971msgid "Up"
   2972msgstr "Нагоре"
   2973
   2974#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:814
   2975msgid "Open the parent folder"
   2976msgstr "Отваряне на горната папка"
   2977
   2978#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
   2979msgid "_Rename"
   2980msgstr "_Преименуване"
   2981
   2982#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
   2983msgid "Rename selected file or directory"
   2984msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
   2985
   2986#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
   2987msgid "_Move To Trash"
   2988msgstr "Преместване в _кошчето"
   2989
   2990#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
   2991msgid "Move selected file or directory to trash"
   2992msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
   2993
   2994#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
   2995msgid "_Delete"
   2996msgstr "_Изтриване"
   2997
   2998#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
   2999msgid "Delete selected file or directory"
   3000msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
   3001
   3002#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
   3003msgid "_Previous Location"
   3004msgstr "_Предишно местоположение"
   3005
   3006#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:834
   3007msgid "Go to the previous visited location"
   3008msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
   3009
   3010#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
   3011msgid "_Next Location"
   3012msgstr "_Следващо местоположение"
   3013
   3014#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
   3015msgid "Go to the next visited location"
   3016msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
   3017
   3018#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
   3019msgid "Re_fresh View"
   3020msgstr "_Обновяване на изгледа"
   3021
   3022#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
   3023msgid "Refresh the view"
   3024msgstr "Обновяване на изгледа"
   3025
   3026#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:840
   3027msgid "_View Directory"
   3028msgstr "_Преглед на папка"
   3029
   3030#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:841
   3031msgid "View directory in file manager"
   3032msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
   3033
   3034#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:848
   3035msgid "Show _Hidden"
   3036msgstr "Показване на _скритите"
   3037
   3038#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
   3039msgid "Show hidden files and directories"
   3040msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
   3041
   3042#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
   3043msgid "Show _Binary"
   3044msgstr "Показване на _двоичните"
   3045
   3046#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
   3047msgid "Show binary files"
   3048msgstr "Показване на двоичните файлове"
   3049
   3050#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:932
   3051#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:949
   3052#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:981
   3053msgid "Previous location"
   3054msgstr "Предишно местоположение"
   3055
   3056#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:936
   3057msgid "Go to previous location"
   3058msgstr "Отиване на предишното местоположение"
   3059
   3060#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:942
   3061#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:974
   3062msgid "Go to a previously opened location"
   3063msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
   3064
   3065#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:964
   3066msgid "Next location"
   3067msgstr "Следващо местоположение"
   3068
   3069#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:968
   3070msgid "Go to next location"
   3071msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
   3072
   3073#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1129
   3074msgid "Advanced filtering"
   3075msgstr "Филтриране за напреднали"
   3076
  27613077#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
  27623078msgid "_Indent"
   
  28393155msgstr "_Отрязъци:"
  28403156
  2841 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
   3157#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
   3158#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:8
  28423159msgid "_Tab trigger:"
  28433160msgstr "_Спусък за табулатора:"
   
  30253342#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
  30263343msgid "Faroese"
  3027 msgstr "фаройски"
   3344msgstr "фарьорски"
  30283345
  30293346#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
   
  31453462#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
  31463463msgid "Nyanja"
  3147 msgstr "Нианя"
   3464msgstr "нянджа"
  31483465
  31493466#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
   
  31693486#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
  31703487msgid "Kinyarwanda"
  3171 msgstr "киниуарванда"
   3488msgstr "кинарванда"
  31723489
  31733490#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
   
  32213538#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:157
  32223539msgid "Yiddish"
  3223 msgstr "йидиш"
   3540msgstr "идиш"
  32243541
  32253542#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:158
   
  32453562#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:800
  32463563msgid "Completed spell checking"
  3247 msgstr "Проверката на правописа проключи"
   3564msgstr "Проверката на правописа приключи"
  32483565
  32493566#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:244
   
  33643681msgstr "Проверка на правописа"
  33653682
  3366 #: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:480
   3683#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:478
  33673684msgid "Select the group of tags you want to use"
  33683685msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
  33693686
  3370 #: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:496
   3687#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:494
  33713688msgid "Available Tag Lists"
  33723689msgstr "Списък с наличните етикети"
  33733690
  3374 #: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:499
  3375 #: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:527
   3691#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:497
   3692#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:525
  33763693msgid "Tags"
  33773694msgstr "Етикети"
  33783695
  3379 #: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:512
   3696#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:510
  33803697msgid "Double-click on a tag to insert it in the current document"
  3381 msgstr "Кликнете два пъти на етикет за да го вмъкнете в текущия документ."
   3698msgstr "Натиснете двукратно етикет, за да го вмъкнете в текущия документ."
  33823699
  33833700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
   
  34113728#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
  34123729msgid "Alternative"
  3413 msgstr "Алттернативен"
   3730msgstr "Алтернативен"
  34143731
  34153732#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
  34163733msgid "Anchor"
  3417 msgstr "Anchor"
   3734msgstr "Котва"
  34183735
  34193736#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
  34203737msgid "Anchor URI"
  3421 msgstr "Anchor URI"
   3738msgstr "Адрес на котва"
  34223739
  34233740#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
  34243741msgid "Applet class file code"
  3425 msgstr "Applet class file code"
   3742msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
  34263743
  34273744#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:12
  34283745msgid "Array"
  3429 msgstr "Array"
   3746msgstr "Масив"
  34303747
  34313748#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
   
  34433760#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
  34443761msgid "BGSound"
  3445 msgstr "BGSound"
   3762msgstr "Фонов звук"
  34463763
  34473764#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
   
  34833800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
  34843801msgid "Cell rowspan"
  3485 msgstr "Cell rowspan"
   3802msgstr "Разпростиране по редове"
  34863803
  34873804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
   
  35033820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
  35043821msgid "Cite reason for change"
  3505 msgstr "Cite reason for change"
   3822msgstr "Даване на причина за промяната"
  35063823
  35073824#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
  35083825msgid "Class implementation ID"
  3509 msgstr "Class implementation ID"
   3826msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
  35103827
  35113828#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
  35123829msgid "Class list"
  3513 msgstr "Class list"
   3830msgstr "Списък с класове"
  35143831
  35153832#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:35
   
  35273844#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
  35283845msgid "Column span"
  3529 msgstr "Column span"
   3846msgstr "Разпростиране по колони"
  35303847
  35313848#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
   
  35553872#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
  35563873msgid "DIV Style container"
  3557 msgstr "DIV Style container"
   3874msgstr "Контейнер на стил - div"
  35583875
  35593876#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
  35603877msgid "DIV container"
  3561 msgstr "DIV container"
   3878msgstr "Контейнер div"
  35623879
  35633880#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:47
   
  35673884#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
  35683885msgid "Declare flag"
  3569 msgstr "Declare flag"
   3886msgstr "Обявяване на флаг"
  35703887
  35713888#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
   
  35743891#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
  35753892msgid "Defer attribute"
  3576 msgstr "Defer attribute"
   3893msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
  35773894
  35783895#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
   
  35983915#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
  35993916msgid "Directionality"
  3600 msgstr "Directionality"
   3917msgstr "Посока"
  36013918
  36023919#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
   
  36393956#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
  36403957msgid "Emphasis"
  3641 msgstr "Emphasis"
   3958msgstr "Наблягане"
  36423959
  36433960#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
   
  36593976#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
  36603977msgid "Forced line break"
  3661 msgstr "Forced line break"
   3978msgstr "Изричен край на ред"
  36623979
  36633980#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:74
   
  36673984#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
  36683985msgid "Form action handler"
  3669 msgstr "Form action handler"
   3986msgstr "Функция за обработка на формуляр"
  36703987
  36713988#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
  36723989msgid "Form control group"
  3673 msgstr "Form control group"
   3990msgstr "Контролна група на формуляр"
  36743991
  36753992#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
  36763993msgid "Form field label text"
  3677 msgstr "Form field label text"
   3994msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
  36783995
  36793996#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
  36803997msgid "Form input"
  3681 msgstr "Form input"
   3998msgstr "Поле във формуляр"
  36823999
  36834000#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
   
  36954012#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
  36964013msgid "Frame"
  3697 msgstr "Frame"
   4014msgstr "Рамка"
  36984015
  36994016#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
  37004017msgid "Frame render parts"
  3701 msgstr "Frame render parts"
   4018msgstr "Части за изобразяване на рамка"
  37024019
  37034020#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
  37044021msgid "Frame source"
  3705 msgstr "Frame source"
   4022msgstr "Източник на рамка"
  37064023
  37074024#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
  37084025msgid "Frame target"
  3709 msgstr "Frame target"
   4026msgstr "Цел на рамката"
  37104027
  37114028#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
  37124029msgid "Frameborder"
  3713 msgstr "Frameborder"
   4030msgstr "Граница на рамката"
  37144031
  37154032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
  37164033msgid "Frameset"
  3717 msgstr "Frameset"
   4034msgstr "Набор от рамки"
  37184035
  37194036#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
  37204037msgid "Frameset columns"
  3721 msgstr "Frameset columns"
   4038msgstr "Колони на набора от рамки"
  37224039
  37234040#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:89
  37244041msgid "Frameset rows"
  3725 msgstr "Frameset rows"
   4042msgstr "Редове на набора от рамки"
  37264043
  37274044#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
  37284045msgid "Framespacing"
  3729 msgstr "Framespacing"
   4046msgstr "Пространство между рамките"
  37304047
  37314048#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
   
  37394056#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
  37404057msgid "Generic span"
  3741 msgstr "Generic span"
   4058msgstr "Общ елемент span"
  37424059
  37434060#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
   
  37554072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
  37564073msgid "HTML root element"
  3757 msgstr "HTML root element"
   4074msgstr "Коренов елемент HTML"
  37584075
  37594076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
   
  37634080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
  37644081msgid "HTTP header name"
  3765 msgstr "HTTP header name"
   4082msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
  37664083
  37674084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
  37684085msgid "Header cell ID's"
  3769 msgstr "Header cell ID's"
   4086msgstr "Идентификато на клетка в заглавието"
  37704087
  37714088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
  37724089msgid "Heading"
  3773 msgstr "Глава"
   4090msgstr "Заглавие"
  37744091
  37754092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
  37764093msgid "Heading 1"
  3777 msgstr "Поразделение 1"
   4094msgstr "Заглавие 1"
  37784095
  37794096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
  37804097msgid "Heading 2"
  3781 msgstr "Подразделение 2"
   4098msgstr "Заглавие 2"
  37824099
  37834100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
  37844101msgid "Heading 3"
  3785 msgstr "Подразделение 3"
   4102msgstr "Заглавие 3"
  37864103
  37874104#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
  37884105msgid "Heading 4"
  3789 msgstr "Подразделение 4"
   4106msgstr "Заглавие 4"
  37904107
  37914108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
  37924109msgid "Heading 5"
  3793 msgstr "Подразделение 5"
   4110msgstr "Заглавие 5"
  37944111
  37954112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
  37964113msgid "Heading 6"
  3797 msgstr "Подразделение 6"
   4114msgstr "Заглавие 6"
  37984115
  37994116#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
   
  38034120#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
  38044121msgid "Horizontal rule"
  3805 msgstr "Хоризонтално правило"
   4122msgstr "Хоризонтална линия"
  38064123
  38074124#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
  38084125msgid "Horizontal space"
  3809 msgstr "Horizontal space"
   4126msgstr "Хоризонтално пространство"
  38104127
  38114128#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
  38124129msgid "I18N BiDi over-ride"
  3813 msgstr "I18N BiDi over-ride"
   4130msgstr "Промяна на посоката на текста"
  38144131
  38154132#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
   
  38394156#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
  38404157msgid "Inline layer"
  3841 msgstr "Inline layer"
   4158msgstr "Вътрешен слой"
  38424159
  38434160#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
   
  38474164#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
  38484165msgid "Instance definition"
  3849 msgstr "Instance definition"
   4166msgstr "Дефиниция"
  38504167
  38514168#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
  38524169msgid "Italic text"
  3853 msgstr "Наклонен текст"
   4170msgstr "Курсивен текст"
  38544171
  38554172#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
  38564173msgid "Java applet"
  3857 msgstr "Java аплет"
   4174msgstr "Аплет на Java"
  38584175
  38594176#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
   
  38914208#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
  38924209msgid "Listing"
  3893 msgstr "Listing"
   4210msgstr "Изходен код"
  38944211
  38954212#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
   
  39074224#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
  39084225msgid "Mail link"
  3909 msgstr "Препратка към ел. поща"
   4226msgstr "Препратка към е-поща"
  39104227
  39114228#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
   
  39154232#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
  39164233msgid "Margin pixel width"
  3917 msgstr "Ширина на границата в пиксели"
   4234msgstr "Широчина на границата в пиксели"
  39184235
  39194236#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
  39204237msgid "Marquee"
  3921 msgstr "Marquee"
   4238msgstr "Мигащ текст"
  39224239
  39234240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
   
  39274244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
  39284245msgid "Media-independent link"
  3929 msgstr "Media-independent link"
   4246msgstr "Връзка независща от средата"
  39304247
  39314248#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
  39324249msgid "Menu list"
  3933 msgstr "Menu list"
   4250msgstr "Списък на меню"
  39344251
  39354252#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
   
  39994316#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
  40004317msgid "Object applet file"
  4001 msgstr "Object applet file"
   4318msgstr "Файл за оебектите на аплет"
  40024319
  40034320#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
  40044321msgid "Object data reference"
  4005 msgstr "Object data reference"
   4322msgstr "Указател към данните на обект"
  40064323
  40074324#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
  40084325msgid "Offset for alignment character"
  4009 msgstr "Offset for alignment character"
   4326msgstr "Отместване на знака за подравняване"
  40104327
  40114328#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
  40124329msgid "OnBlur event"
  4013 msgstr "OnBlur event"
   4330msgstr "Събитието при махане на фокуса"
  40144331
  40154332#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
   
  40194336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
  40204337msgid "OnClick event"
  4021 msgstr "Събитието при кликване"
   4338msgstr "Събитието при натискане"
  40224339
  40234340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
  40244341msgid "OnDblClick event"
  4025 msgstr "OnDblClick event"
   4342msgstr "Събитието при двукратно натискане"
  40264343
  40274344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
  40284345msgid "OnFocus event"
  4029 msgstr "Събитето „На фокус“"
   4346msgstr "Събитето при фокусиране"
  40304347
  40314348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
  40324349msgid "OnKeyDown event"
  4033 msgstr "OnKeyDown event"
   4350msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
  40344351
  40354352#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
  40364353msgid "OnKeyPress event"
  4037 msgstr "OnKeyPress event"
   4354msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
  40384355
  40394356#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
  40404357msgid "OnKeyUp event"
  4041 msgstr "OnKeyUp event"
   4358msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
  40424359
  40434360#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:169
  40444361msgid "OnLoad event"
  4045 msgstr "Събитието „При зареждане“"
   4362msgstr "Събитието при зареждане"
  40464363
  40474364#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
  40484365msgid "OnMouseDown event"
  4049 msgstr "OnMouseDown event"
   4366msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
  40504367
  40514368#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
  40524369msgid "OnMouseMove event"
  4053 msgstr "Събитието „При движение на мишката“"
   4370msgstr "Събитието при движение на мишката"
  40544371
  40554372#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
  40564373msgid "OnMouseOut event"
  4057 msgstr "OnMouseOut event"
   4374msgstr "Събитието при излизане на мишката"
  40584375
  40594376#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
  40604377msgid "OnMouseOver event"
  4061 msgstr "OnMouseOver event"
   4378msgstr "Събитието при мишката отгоре"
  40624379
  40634380#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
  40644381msgid "OnMouseUp event"
  4065 msgstr "OnMouseUp event"
   4382msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
  40664383
  40674384#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
  40684385msgid "OnReset event"
  4069 msgstr "OnReset event"
   4386msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
  40704387
  40714388#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
   
  40754392#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
  40764393msgid "OnSubmit event"
  4077 msgstr "OnSubmit event"
   4394msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
  40784395
  40794396#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
  40804397msgid "OnUnload event"
  4081 msgstr "OnUnload event"
   4398msgstr "Събитието при напускане на страницата"
  40824399
  40834400#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
  40844401msgid "Option group"
  4085 msgstr "Option group"
   4402msgstr "Група за избор"
  40864403
  40874404#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
   
  40954412#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
  40964413msgid "Output media"
  4097 msgstr "Output media"
   4414msgstr "Изходна медия"
  40984415
  40994416#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
  41004417msgid "Paragraph"
  4101 msgstr "Параграф"
   4418msgstr "Абзац"
  41024419
  41034420#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
  41044421msgid "Paragraph class"
  4105 msgstr "Параграфен клас"
   4422msgstr "Клас на абзаца"
  41064423
  41074424#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
  41084425msgid "Paragraph style"
  4109 msgstr "Стил на параграф"
   4426msgstr "Стил на абзаца"
  41104427
  41114428#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
  41124429msgid "Preformatted listing"
  4113 msgstr "Preformatted listing"
   4430msgstr "Предваритено форматиран изходен код"
  41144431
  41154432#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
  41164433msgid "Preformatted text"
  4117 msgstr "Преформатиран текст"
   4434msgstr "Предварително форматиран текст"
  41184435
  41194436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
  41204437msgid "Profile metainfo dictionary"
  4121 msgstr "Profile metainfo dictionary"
   4438msgstr "Речник за метаинформация на профила"
  41224439
  41234440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
  41244441msgid "Prompt message"
  4125 msgstr "Prompt message"
   4442msgstr "Подсказващо съобщение"
  41264443
  41274444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
   
  41434460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
  41444461msgid "Reduced spacing"
  4145 msgstr "Reduced spacing"
   4462msgstr "Намалена разредка"
  41464463
  41474464#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
   
  41514468#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
  41524469msgid "Root"
  4153 msgstr "Root"
   4470msgstr "Корен"
  41544471
  41554472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
   
  41594476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
  41604477msgid "Rulings between rows and columns"
  4161 msgstr "Rulings между редове и колони"
   4478msgstr "Разстояние между редове и колони"
  41624479
  41634480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
   
  41714488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
  41724489msgid "Script language name"
  4173 msgstr "Име на скрипт езика"
   4490msgstr "Име на скриптовия език"
  41744491
  41754492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
  41764493msgid "Script statments"
  4177 msgstr "Script statments"
   4494msgstr "Изрази на скрипта"
  41784495
  41794496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
   
  41914508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
  41924509msgid "Server-side image map"
  4193 msgstr "Server-side image map"
   4510msgstr "Разграфено изображение към сървър"
  41944511
  41954512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
   
  41994516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
  42004517msgid "Short inline quotation"
  4201 msgstr "Short inline quotation"
   4518msgstr "Къс, вътрешен цитат"
  42024519
  42034520#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
  42044521msgid "Single line prompt"
  4205 msgstr "Single line prompt"
   4522msgstr "Подсказка на единичен ред"
  42064523
  42074524#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
   
  42154532#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
  42164533msgid "Soft line break"
  4217 msgstr "Soft line break"
   4534msgstr "Незадалжителен край на ред"
  42184535
  42194536#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
   
  42314548#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
  42324549msgid "Space separated archive list"
  4233 msgstr "Space separated archive list"
   4550msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
  42344551
  42354552#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
   
  42474564#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
  42484565msgid "Span"
  4249 msgstr "Span"
   4566msgstr "Елемент span"
  42504567
  42514568#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
   
  42714588#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
  42724589msgid "Strong emphasis"
  4273 msgstr "Силна емфатичност"
   4590msgstr "Силно наблягане"
  42744591
  42754592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
   
  42794596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
  42804597msgid "Subscript"
  4281 msgstr "Subscript"
   4598msgstr "Долен индекс"
  42824599
  42834600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
  42844601msgid "Superscript"
  4285 msgstr "Superscript"
   4602msgstr "Горен индекс"
  42864603
  42874604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
  42884605msgid "Tab order position"
  4289 msgstr "Tab order position"
   4606msgstr "Подредба на табвете"
  42904607
  42914608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
   
  43034620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
  43044621msgid "Table column group properties"
  4305 msgstr "Table column group properties"
   4622msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
  43064623
  43074624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
   
  43354652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
  43364653msgid "Target - Blank"
  4337 msgstr "Цел - Нов празен прозорец"
   4654msgstr "Цел - нов празен прозорец"
  43384655
  43394656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
  43404657msgid "Target - Parent"
  4341 msgstr "Target - Parent"
   4658msgstr "Цел - родителския прозорец"
  43424659
  43434660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
  43444661msgid "Target - Self"
  4345 msgstr "Цел - Същият прозорец"
   4662msgstr "Цел - същия прозорец"
  43464663
  43474664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
  43484665msgid "Target - Top"
  4349 msgstr "Цел - Горен прозорец"
   4666msgstr "Цел - най-горния прозорец"
  43504667
  43514668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
  43524669msgid "Teletype or monospace text style"
  4353 msgstr "Teletype or monospace text style"
   4670msgstr "Равноширок текст"
  43544671
  43554672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
   
  43754692#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
  43764693msgid "URL"
  4377 msgstr "URL"
   4694msgstr "Адрес"
  43784695
  43794696#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
   
  44154732#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
  44164733msgid "Width"
  4417 msgstr "Ширина"
   4734msgstr "Широчина"
  44184735
  44194736#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
   
  44594776#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
  44604777msgid "Function cosin"
  4461 msgstr "Косинус"
   4778msgstr "Функция косинус"
  44624779
  44634780#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
  44644781msgid "Function e^"
  4465 msgstr "Фунцкията e^"
   4782msgstr "Функция e^"
  44664783
  44674784#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
  44684785msgid "Function exp"
  4469 msgstr "Function exp"
   4786msgstr "Функция „степенуване“"
  44704787
  44714788#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
   
  44794796#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
  44804797msgid "Function sine"
  4481 msgstr "Function sine"
   4798msgstr "Функция „синус“"
  44824799
  44834800#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
   
  45714888#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
  45724889msgid "List itemize"
  4573 msgstr "List itemize"
   4890msgstr "Отделяне на точки в списък"
  45744891
  45754892#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
  45764893msgid "Maths (display)"
  4577 msgstr "Maths (display)"
   4894msgstr "Математика (за показване)"
  45784895
  45794896#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
  45804897msgid "Maths (inline)"
  4581 msgstr "Maths (inline)"
   4898msgstr "Математика (вътрешна)"
  45824899
  45834900#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
  45844901msgid "Operator fraction"
  4585 msgstr "Дроб"
   4902msgstr "Оператор „дроб“"
  45864903
  45874904#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
  45884905msgid "Operator integral (display)"
  4589 msgstr "Интеграл"
   4906msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
  45904907
  45914908#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
  45924909msgid "Operator integral (inline)"
  4593 msgstr "Operator integral (inline)"
   4910msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
  45944911
  45954912#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
  45964913msgid "Operator sum (display)"
  4597 msgstr "Operator sum (display)"
   4914msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
  45984915
  45994916#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
  46004917msgid "Operator sum (inline)"
  4601 msgstr "Operator sum (inline)"
   4918msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
  46024919
  46034920#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
  46044921msgid "Reference label"
  4605 msgstr "Reference label"
   4922msgstr "Етикет за указател"
  46064923
  46074924#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
  46084925msgid "Reference ref"
  4609 msgstr "Reference ref"
   4926msgstr "Етикет за указател"
  46104927
  46114928#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
   
  46915008#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
  46925009msgid "Typeface bold"
  4693 msgstr "Удебелено"
   5010msgstr "Получерно"
  46945011
  46955012#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
  46965013msgid "Typeface italic"
  4697 msgstr "Наклонено"
   5014msgstr "Курсивно"
  46985015
  46995016#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
   
  47035020#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
  47045021msgid "Typeface type"
  4705 msgstr "Typeface type"
   5022msgstr "Шрифт"
  47065023
  47075024#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
   
  47235040#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
  47245041msgid "XSLT - Axes"
  4725 msgstr "XSLT - Axes"
   5042msgstr "XSLT - оси"
  47265043
  47275044#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
  47285045msgid "XSLT - Elements"
  4729 msgstr "XSLT - Елементи"
   5046msgstr "XSLT - елементи"
  47305047
  47315048#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
  47325049msgid "XSLT - Functions"
  4733 msgstr "XSLT - Функции"
   5050msgstr "XSLT - функции"
  47345051
  47355052#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
  47365053msgid "ancestor"
  4737 msgstr "ancestor"
   5054msgstr "родител"
  47385055
  47395056#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
  47405057msgid "ancestor-or-self"
  4741 msgstr "ancestor-or-self"
   5058msgstr "родител-или-себе-си"
  47425059
  47435060#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
   
  47475064#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
  47485065msgid "child"
  4749 msgstr "child"
   5066msgstr "дете"
  47505067
  47515068#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
  47525069msgid "descendant"
  4753 msgstr "descendant"
   5070msgstr "наследник"
  47545071
  47555072#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
  47565073msgid "descendant-or-self"
  4757 msgstr "descendant-or-self"
   5074msgstr "наследник-или-себе-си"
  47585075
  47595076#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
   
  47635080#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
  47645081msgid "following-sibling"
  4765 msgstr "following-sibling"
   5082msgstr "следващ-брат"
  47665083
  47675084#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
  47685085msgid "namespace"
  4769 msgstr "namespace"
   5086msgstr "пространсто от имена"
  47705087
  47715088#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
  47725089msgid "parent"
  4773 msgstr "parent"
   5090msgstr "родител"
  47745091
  47755092#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
  47765093msgid "preceding"
  4777 msgstr "preceding"
   5094msgstr "предхождащ"
  47785095
  47795096#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
  47805097msgid "preceding-sibling"
  4781 msgstr "preceding-sibling"
   5098msgstr "предхождащ-брат"
  47825099
  47835100#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
  47845101msgid "self"
  4785 msgstr "self"
   5102msgstr "себе-си"
  47865103
  47875104#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.