Changeset 75


Ignore:
Timestamp:
Jul 28, 2005, 4:15:57 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подавам и последния превод с много липсващи засега

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/evince.HEAD.bg.po

  r73 r75  
  33# This file is distributed under the same license as the evince package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
  5 #
  6 # 
   5# Vladimir "kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   6#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  99"Project-Id-Version: evince\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-28 05:29+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-07-28 13:32+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-07-28 19:24+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-07-28 19:23+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
   
  178178msgstr ""
  179179"Страничната лента стои отстрани и съдържа списъците с индекси и мини "
  180 "изображения. Позволени са булеви стойности. \"Истина\" указва страничната "
  181 "лента да се вижда по подразбиране, а \"лъжа\" - обратното."
   180"изображения. Позволени са булеви стойности. „true“ указва страничната лента "
   181"да се вижда по подразбиране, а „false“ - обратното."
  182182
  183183#: ../data/evince.schemas.in.h:7
   
  188188msgstr ""
  189189"Лентата за състояние стои отдолу и показва допълнителна информация за връзки "
  190 "и действия. Приема булеви стойности. \"Истина\" указва лентата за състояние "
  191 "да се вижда по подразбиране, а \"лъжа\" - обратното."
   190"и действия. Приема булеви стойности. „true“ указва лентата за състояние да "
   191"се вижда по подразбиране, а „false“ - обратното."
  192192
  193193#: ../data/evince.schemas.in.h:8
   
  198198msgstr ""
  199199"Лентата за инструменти стои отгоре и служи за навигация и мащабиране. Приема "
  200 "булеви стойности. \"Истина\" указва лентата за инструменти да се вижда по "
  201 "подразбиране, а \"лъжа\" - обратното."
   200"булеви стойности. „true“ указва лентата за инструменти да се вижда по "
   201"подразбиране, а „false“ - обратното."
  202202
  203203#: ../dvi/dvi-document.c:91
   
  257257#: ../pdf/ev-poppler.cc:735
  258258msgid "Embedded subset"
  259 msgstr ""
   259msgstr "Вградени подмножества"
  260260
  261261#: ../pdf/ev-poppler.cc:737
  262262msgid "Embedded"
  263 msgstr "Вградено"
   263msgstr "Вградени"
  264264
  265265#: ../pdf/ev-poppler.cc:739
   
  380380#: ../ps/ps-document.c:1235
  381381msgid "Encapsulated PostScript"
  382 msgstr ""
   382msgstr "Капсулиран PostScript"
  383383
  384384#: ../ps/ps-document.c:1236
   
  441441#, c-format
  442442msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
  443 msgstr "Неподдържан MIME тип: \"%s\""
   443msgstr "Неподдържан MIME тип: „%s“"
  444444
  445445#: ../shell/ev-document-types.c:133
   
  540540#, c-format
  541541msgid "Gathering font information... %3d%%"
  542 msgstr ""
   542msgstr "Събиране на информация за шрифтовете... %3d%%"
  543543
  544544#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
   
  606606#, c-format
  607607msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
  608 msgstr "Файлът не може да бъде запазен като \"%s\"."
   608msgstr "Файлът не може да бъде запазен като „%s“."
  609609
  610610#: ../shell/ev-window.c:1206
   
  634634"requires a PostScript printer driver."
  635635msgstr ""
  636 "Опитахте се да печатате към принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази "
  637 "програма изисква PostScrip драйвер за принтер."
   636"Опитахте се да печатате към принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
   637"изисква драйвер за принтер с PostScript."
  638638
  639639#: ../shell/ev-window.c:1452
  640640msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
  641 msgstr "Функцията \"Търсене\" няма да работи за този документ."
   641msgstr "Функцията „Търсене“ няма да работи за този документ."
  642642
  643643#: ../shell/ev-window.c:1454
   
  648648#: ../shell/ev-window.c:1681 ../shell/ev-window.c:2830
  649649msgid "Leave Fullscreen"
  650 msgstr "Оставане в режим \"Цял екран\""
   650msgstr "Оставане в режим „Цял екран“"
  651651
  652652#: ../shell/ev-window.c:1990
   
  710710msgid "translator-credits"
  711711msgstr ""
  712 "Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  713 "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   712"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   713"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
  714714"\n"
  715715"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  10191019#: ../shell/main.c:47
  10201020msgid "The page of the document to display."
  1021 msgstr ""
   1021msgstr "Коя страница от документа да се показва."
  10221022
  10231023#: ../shell/main.c:47
   
  10301030"creation of new thumbnails"
  10311031msgstr ""
   1032"Налични булеви опции - „true“ включва създаването на мини изображения, а "
   1033"„false“ го изключва"
  10321034
  10331035#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
   
  10441046"thumbnailer documentation for more information."
  10451047msgstr ""
  1046 
  1047 #~ msgid ""
  1048 #~ "Drag an item onto the toolbars above to add it, from the toolbars in the "
  1049 #~ "items table to remove it."
  1050 #~ msgstr ""
  1051 #~ "Изтеглете обект върху лентите с инструменти, за да го добавите; изтеглете "
  1052 #~ "го обратно, за да го премахнете."
  1053 
  1054 #~ msgid "unexpected EOF\n"
  1055 #~ msgstr "неочакван край на файла\n"
  1056 
  1057 #~ msgid "could not load font `%s'\n"
  1058 #~ msgstr "неуспех при зареждането на шрифта \"%s\"\n"
  1059 
  1060 #~ msgid "could not reload `%s'\n"
  1061 #~ msgstr "неуспех при презареждането на \"%s\"\n"
  1062 
  1063 #~ msgid "%s: unsupported DVI format (version %u)\n"
  1064 #~ msgstr "%s: неподдържан формат на DVI (версия %u)\n"
  1065 
  1066 #~ msgid "no pages selected\n"
  1067 #~ msgstr "няма избрани страници\n"
  1068 
  1069 #~ msgid "%s: File corrupted, or not a DVI file\n"
  1070 #~ msgstr "%s: Файлът е развален или не е от типа DVI\n"
  1071 
  1072 #~ msgid "%s: vf macro had errors\n"
  1073 #~ msgstr "%s: vf macro има грешки\n"
  1074 
  1075 #~ msgid "%s: could not reopen file (%s)\n"
  1076 #~ msgstr "%s: файлът не може да бъде отворен отново (%s)\n"
  1077 
  1078 #~ msgid "%s: page %d out of range\n"
  1079 #~ msgstr "%s: страница %d е извън обсег\n"
  1080 
  1081 #~ msgid "no default font set yet\n"
  1082 #~ msgstr "все още няма избран стандартен шрифт\n"
  1083 
  1084 #~ msgid "font %d is not defined\n"
  1085 #~ msgstr "шрифтът %d не е определен\n"
  1086 
  1087 #~ msgid "%s: no fonts defined\n"
  1088 #~ msgstr "%s: няма зададени шрифтове\n"
  1089 
  1090 #~ msgid "%s: %d: [%s] requested encoding `%s' does not match vector `%s'\n"
  1091 #~ msgstr "%s: %d: [%s] нужното кодиране \"%s\" не съвпада с вектора \"%s\"\n"
  1092 
  1093 #~ msgid "%s: could not load fontmap\n"
  1094 #~ msgstr "%s: неуспех при зареждането на картата на шрифтовете\n"
  1095 
  1096 #~ msgid "%s: could not set as default encoding\n"
  1097 #~ msgstr "%s: неуспех при задаването на стандартното кодиране\n"
  1098 
  1099 #~ msgid "encoding vector `%s' is in use\n"
  1100 #~ msgstr "в момента векторът за кодиране \"%s\" се използва от друг\n"
  1101 
  1102 #~ msgid "%s: File corrupted, or not a GF file\n"
  1103 #~ msgstr "%s:Файлът е развален или не е от типаGF\n"
  1104 
  1105 #~ msgid "invalid page specification `%s'\n"
  1106 #~ msgstr "невалидна спецификация на страницата \"%s\"\n"
  1107 
  1108 #~ msgid "more than 10 counters in page specification\n"
  1109 #~ msgstr "повече от 10 брояча в спецификацията на страницата\n"
  1110 
  1111 #~ msgid "custom"
  1112 #~ msgstr "потребителски"
  1113 
  1114 #~ msgid "%s: unexpected preamble\n"
  1115 #~ msgstr "%s: неочакван преамбюл\n"
  1116 
  1117 #~ msgid "%s: unexpected end of file (no postamble)\n"
  1118 #~ msgstr "%s: неочакван край на файла\n"
  1119 
  1120 #~ msgid "%s: File corrupted, or not a PK file\n"
  1121 #~ msgstr "%s: Файлът е развален или не е от типа PK\n"
  1122 
  1123 #~ msgid "%s: unknown key `%s' ignored\n"
  1124 #~ msgstr "%s: неизвестния ключ \"%s\" е игнориран\n"
  1125 
  1126 #~ msgid "%s: no argument for key `%s', using defaults\n"
  1127 #~ msgstr "%s: няма аргумент за ключа \"%s\", използват се подразбиращите се\n"
  1128 
  1129 #~ msgid "%s: argument `%s' ignored for key `%s'\n"
  1130 #~ msgstr "%s: аргументът \"%s\" е игнориран за ключа \"%s\"\n"
  1131 
  1132 #~ msgid "%s: could not encode font\n"
  1133 #~ msgstr "%s: неуспех при кодирането на шрифта\n"
  1134 
  1135 #~ msgid "%s: Error reading AFM data\n"
  1136 #~ msgstr "%s: Грешка при четенето на данните от типа AFM\n"
  1137 
  1138 #~ msgid "Warning: TFM file `%s' has suspicious size\n"
  1139 #~ msgstr "Предупреждение: Файлът от типа TFM \"%s\" има подозрителен размер\n"
  1140 
  1141 #~ msgid "Crashing"
  1142 #~ msgstr "Забиване"
  1143 
  1144 #~ msgid "%s: Error: "
  1145 #~ msgstr "%s: Грешка: "
  1146 
  1147 #~ msgid "Error"
  1148 #~ msgstr "Грешка"
  1149 
  1150 #~ msgid "%s: Warning: "
  1151 #~ msgstr "%s: Предупреждение: "
  1152 
  1153 #~ msgid "Warning"
  1154 #~ msgstr "Предупреждение"
  1155 
  1156 #~ msgid "%s: Fatal: "
  1157 #~ msgstr "%s: Фатална грешка: "
  1158 
  1159 #~ msgid "Fatal"
  1160 #~ msgstr "Фатална грешка"
  1161 
  1162 #~ msgid "(vf) %s: could not load font `%s'\n"
  1163 #~ msgstr "(vf) %s: неуспех при зареждането на шрифта \"%s\"\n"
  1164 
  1165 #~ msgid "%s: File corrupted, or not a VF file.\n"
  1166 #~ msgstr "%s: Файлът е развален или не е от типа VF.\n"
  1167 
  1168 #~ msgid "Error while scanning file %s\n"
  1169 #~ msgstr "Грешка при сканиране на файла %s\n"
  1170 
  1171 #~ msgid "The file is not a PostScript document."
  1172 #~ msgstr "Файлът не е PostScript документ."
  1173 
  1174 #~ msgid "The file %s does not exist."
  1175 #~ msgstr "Файлът %s не съществува."
  1176 
  1177 #~ msgid "Reset the zoom level to the default value"
  1178 #~ msgstr "Връщане на увеличението към стандартната стойност"
  1179 
  1180 #~ msgid "<span size=\"smaller\"> </span>"
  1181 #~ msgstr "<span size=\"smaller\"> </span>"
  1182 
  1183 #~ msgid "Many..."
  1184 #~ msgstr "Много..."
  1185 
  1186 #~ msgid "Not so many..."
  1187 #~ msgstr "Не толкова много..."
  1188 
  1189 #~ msgid "Selection Caret"
  1190 #~ msgstr "Избор на страници"
  1191 
  1192 #~ msgid "Single"
  1193 #~ msgstr "Единична"
  1194 
  1195 #~ msgid "Show the document one page at a time"
  1196 #~ msgstr "Показване на документа по една страница"
  1197 
  1198 #~ msgid "Multi"
  1199 #~ msgstr "Множество"
   1048"Валидна команда заедно с аргументите си за създаването на мини изображения "
   1049"от документи, тип PDF. За повече информация прегледайте документацията на "
   1050"nautilus за мини изображенията."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.