Changeset 70


Ignore:
Timestamp:
Jul 28, 2005, 11:05:41 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Поредното подаване към GNOME. Оправил съм кавичките на Epiphany. Много бе!

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r69 r70  
  1010"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 13:25+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-07-27 18:34+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-28 11:11+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-28 11:10+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  6060"not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
  6161msgstr ""
  62 "Изключване на информацията за предишни посещения като изключва бутона \"Назад"
  63 "\", не позволява на прозореца за историята да се покаже и скрива най-често "
  64 "използваните отметки."
   62"Изключване на информацията за предишни посещения като изключва навигацията "
   63"„Назад“ и „Напред“, не позволява на прозореца за историята да се покаже и "
   64"скрива най-често използваните отметки."
  6565
  6666#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
   
  119119#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
  120120msgid "Lock in fullscreen mode"
  121 msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\""
   121msgstr "Заключване на режима „На цял екран“"
  122122
  123123#: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
  124124msgid "Locks Epiphany in fullscreen mode."
  125 msgstr "Заключване на режима \"На цял екран\"."
   125msgstr "Заключване на режима „На цял екран“."
  126126
  127127#: ../data/epiphany.desktop.in.h:1
   
  201201"\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
  202202msgstr ""
  203 "Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: \"armscii-8\", \"Big5\", "
  204 "\"Big5-HKSCS\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8"
  205 "\", \"HZ-GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862"
  206 "\", \"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR"
  207 "\", \"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-"
  208 "8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", "
  209 "\"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-"
  210 "8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", "
  211 "\"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", "
  212 "\"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", "
  213 "\"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", "
  214 "\"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", "
  215 "\"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-"
  216 "mac-devanagari\", \"x-mac-farsi\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-"
  217 "mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-"
  218 "mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", "
  219 "\"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
   203"Подразбиращо се кодиране. Приемливите стойности са: „armscii-8“, „Big5“, "
   204"„Big5-HKSCS“, „EUC-JP“, „EUC-KR“, „gb18030“, „GB2312“, „geostd8“, „HZ-GB-"
   205"2312“, „IBM850“, „IBM852“, „IBM855“, „IBM857“, „IBM862“, „IBM864“, „IBM866“, "
   206"„ISO-2022-CN“, „ISO-2022-JP“, „ISO-2022-KR“, „ISO-8859-1“, „ISO-8859-2“, "
   207"„ISO-8859-3“, „ISO-8859-4“, „ISO-8859-5“, „ISO-8859-6“, „ISO-8859-7“, „ISO-"
   208"8859-8“, „ISO-8859-8-I“, „ISO-8859-9“, „ISO-8859-10“, „ISO-8859-11“, „ISO-"
   209"8859-13“, „ISO-8859-14“, „ISO-8859-15“, „ISO-8859-16“, „ISO-IR-111“, „KOI8-"
   210"R“, „KOI8-U“, „Shift_JIS“, „TIS-620“, „UTF-7“, „UTF-8“, „VISCII“, „windows-"
   211"874“, „windows-1250“, „windows-1251“, „windows-1252“, „windows-1253“, "
   212"„windows-1254“, „windows-1255“, „windows-1256“, „windows-1257“, „windows-"
   213"1258“, „x-euc-tw“, „x-gbk“, „x-johab“, „x-mac-arabic“, „x-mac-ce“, „x-mac-"
   214"croatian“, „x-mac-cyrillic“, „x-mac-devanagari“, „x-mac-farsi“, „x-mac-"
   215"greek“, „x-mac-gujarati“, „x-mac-gurmukhi“, „x-mac-hebrew“, „x-mac-"
   216"icelandic“, „x-mac-roman“, „x-mac-romanian“, „x-mac-turkish“, „x-mac-"
   217"ukrainian“, „x-user-defined“, „x-viet-tcvn5712“, „x-viet-vps“ and „x-windows-"
   218"949“."
  220219
  221220#: ../data/epiphany.schemas.in.h:12
   
  225224#: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
  226225msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
  227 msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са \"serif\" и \"sans-serif\"."
   226msgstr "Стандартен шрифт. Възможните стойности са „serif“ и „sans-serif“."
  228227
  229228#: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
   
  323322"\", \"today\"."
  324323msgstr ""
  325 "Показване на страниците от историята посетени \"ever\", \"last_two_days\", "
  326 "\"last_three_days\", \"today\"."
   324"Показване на страниците от историята посетени „ever“, „last_two_days“, "
   325"„last_three_days“, „today“."
  327326
  328327#: ../data/epiphany.schemas.in.h:34
   
  358357msgstr ""
  359358"Информацията за отметките показана при редакция. Валидни стойности в списъка "
  360 "са \"address\" и \"title\"."
   359"са „address“ и „title“."
  361360
  362361#: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
   
  375374"\" (devanagari)."
  376375msgstr ""
  377 "Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са \"ar\" (арабски), "
  378 "\"x-baltic\" (балтийски езици), \"x-central-euro\" (централноевропейски "
  379 "езици), \"x-cyrillic\" (езици с писменост на кирилица), \"el\" (гръцки), \"he"
  380 "\" (иврит), \"ja\" (японски), \"ko\" (корейски), \"zh-CN\" (опростен "
  381 "китайски), \"th\" (тайски), \"zh-TW\" (традиционен китайски), \"tr"
  382 "\" (турски), \"x-unicode\" (други езици), \"x-western\" (езици с писменост "
  383 "на латиница), \"x-tamil\" (тамилски) и \"x-devanagari\" (индийски)."
   376"Текущият избран език за шритовете. Валидни стойности са „ar“ (арабски), „x-"
   377"baltic“ (балтийски езици), „x-central-euro“ (централноевропейски езици), „x-"
   378"cyrillic“ (езици с писменост на кирилица), „el“ (гръцки), „he“ (иврит), "
   379"„ja“ (японски), „ko“ (корейски), „zh-CN“ (опростен китайски), „th“ (тайски), "
   380"„zh-TW“ (традиционен китайски), „tr“ (турски), „x-unicode“ (други езици), „x-"
   381"western“ (езици с писменост на латиница), „x-tamil“ (тамилски) и „x-"
   382"devanagari“ (индийски)."
  384383
  385384#: ../data/epiphany.schemas.in.h:43
   
  406405msgstr ""
  407406"Автоматично засичане на кодовата таблица. Валидни стойности са "
  408 "\"\" (изключено), \"cjk_parallel_state_machine\" (за източно европейските "
  409 "кодови таблици), \"ja_parallel_state_machine\" (за японските кодови "
  410 "таблици), \"ko_parallel_state_machine\" (за корейските кодови таблици), "
  411 "\"ruprob\" (за руските кодови таблици), \"ukprob\" (за украински кодови "
  412 "таблици), \"zh_parallel_state_machine\" (за китайски кодови таблици), "
  413 "\"zhcn_parallel_state_machine\" (за опростени китайски кодови таблици), "
  414 "\"zhtw_parallel_state_machine\" (за традиционни китайски кодови таблици) и "
  415 "\"universal_charset_detector\" (за повечето кодови таблици)."
   407"„“ (изключено), „cjk_parallel_state_machine“ (за източно европейските кодови "
   408"таблици), „ja_parallel_state_machine“ (за японските кодови таблици), "
   409"„ko_parallel_state_machine“ (за корейските кодови таблици), „ruprob“ (за "
   410"руските кодови таблици), „ukprob“ (за украински кодови таблици), "
   411"„zh_parallel_state_machine“ (за китайски кодови таблици), "
   412"„zhcn_parallel_state_machine“ (за опростени китайски кодови таблици), "
   413"„zhtw_parallel_state_machine“ (за традиционни китайски кодови таблици) и "
   414"„universal_charset_detector“ (за повечето кодови таблици)."
  416415
  417416#: ../data/epiphany.schemas.in.h:46
   
  425424msgstr ""
  426425"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
  427 "са \"address\", \"title\"."
   426"са „address“, „title“."
  428427
  429428#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
   
  432431"the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
  433432msgstr ""
  434 "Пътя до папката, където да се изтеглят файловете; за да ползвате "
  435 "стандартната папка задайте \"Downloads\", а ако искате да ги запазвате върху "
  436 "работния плот задайте \"Desktop\"."
   433"Пътят до папката, където да се изтеглят файловете. За да ползвате "
   434"стандартната папка задайте „Downloads“, а ако искате да ги запазвате върху "
   435"работния плот задайте „Desktop“."
  437436
  438437#: ../data/epiphany.schemas.in.h:49
   
  446445"\"text\"."
  447446msgstr ""
  448 "Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са \"\" (стандартен стил "
  449 "на GNOME), \"both\" (текст и икони), \"both-horiz (текст до иконите) \"icons"
  450 "\" и \"text\""
   447"Стил на лентата с инструменти. Позволени стойности са „“ (стандартен стил на "
   448"GNOME), „both“ (текст и икони), „both-horiz“ (текст до иконите) „icons“ и "
   449"„text“"
  451450
  452451#: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
   
  484483"site\" and \"nowhere\"."
  485484msgstr ""
  486 "От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са \"anywhere\", \"current "
  487 "site\" и \"nowhere\"."
   485"От къде да приема бисквитки. Възможните стойности са „anywhere“, „current "
   486"site“ и „nowhere“."
  488487
  489488#: ../data/epiphany.schemas.in.h:58
   
  13351334#, c-format
  13361335msgid "Open this file with \"%s\"?"
  1337 msgstr "Отваряне на този файл с \"%s\"?"
   1336msgstr "Отваряне на този файл с „%s“?"
  13381337
  13391338#. translators: %s is the name of the application
   
  13451344msgstr ""
  13461345"Не е възможно да преглеждате този вид файлове директно от браузъра. Може да "
  1347 "го отворите с \"%s\" или да го запазите."
   1346"го отворите с „%s“ или да го запазите."
  13481347
  13491348#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:315
   
  14121411#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:232
  14131412#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:247
  1414 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:292
  1415 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:317
   1413#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:291
   1414#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:316
  14161415msgid ""
  14171416"The server may be busy or you may have a network connection problem. Try "
   
  14251424#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:249
  14261425#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:266
  1427 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:279
  1428 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:294
  1429 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:319
   1426#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:293
   1427#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:318
  14301428msgid "There may be an old version of the page you wanted:"
  14311429msgstr "Възможно е да има стара версия на търсената от вас страница:"
   
  14771475"инсталирана."
  14781476
  1479 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:288
   1477#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:287
  14801478#, c-format
  14811479msgid "“%s” dropped the connection."
  14821480msgstr "“%s” преустанови връзката."
  14831481
  1484 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:290
  1485 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:315
   1482#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:289
   1483#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:314
  14861484msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
  14871485msgstr ""
  14881486"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
  14891487
   1488#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:297
   1489msgid "Cannot load document in offline mode."
   1490msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим „Изключен“."
   1491
  14901492#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
  1491 msgid "Cannot load document in offline mode."
  1492 msgstr "Документът не може да бъде зареден в режим \"Изключен\"."
  1493 
  1494 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:299
  14951493msgid ""
  14961494"This document cannot be viewed in offline mode. Set Epiphany to “online” and "
  14971495"try again."
  14981496msgstr ""
  1499 "Този документ не може да бъде прегледан в режим \"Изключен\". Превключете "
  1500 "Epiphany режим \"Включен\" и опитайте отново."
  1501 
  1502 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
   1497"Този документ не може да бъде прегледан в режим „Изключен“. Превключете "
   1498"Epiphany режим „Включен“ и опитайте отново."
   1499
   1500#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:312
  15031501#, c-format
  15041502msgid "“%s” denied access to port “%d”."
  15051503msgstr "“%s” отказа достъп до порт “%d”."
  15061504
  1507 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
   1505#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:323
  15081506msgid "Could not connect to proxy server."
  15091507msgstr "Неуспех при свързването към сървър посредник."
  15101508
  1511 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:325
  1512 msgid ""
  1513 "Check the proxy server settings in Control Center. If the connection still "
  1514 "fails, there may be a problem with your proxy server or your network "
  1515 "connection."
  1516 msgstr ""
  1517 "Проверете настройките на сървъра посредник в контролния център. Ако връзката "
  1518 "и след това е неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра "
  1519 "посредник или с вашата мрежа."
  1520 
  1521 #. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  1522 #. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  1523 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:463
   1509#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:324
   1510msgid ""
   1511"Check your proxy server settings. If the connection still fails, there may "
   1512"be a problem with your proxy server or your network connection."
   1513msgstr ""
   1514"Проверете настройките на сървъра посредник. Ако връзката и след това е "
   1515"неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с "
   1516"вашата мрежа."
   1517
   1518#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   1519#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
   1520#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:462
  15241521msgid "You may find an old version:|in the Google Cache"
  15251522msgstr "в кешът на Google"
   
  15271524#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
  15281525#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
  1529 #: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:471
   1526#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:470
  15301527msgid "You may find an old version:|in the Internet Archive"
  15311528msgstr "в Интернет Архив"
   
  15701567msgid "Choose a certificate to present as identification to \"%s\"."
  15711568msgstr ""
  1572 "Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред \"%s"
  1573 "\"."
   1569"Избиране на сертификат, който да бъде представен като идентификация пред „%"
   1570"s“."
  15741571
  15751572#: ../embed/mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:206
   
  15981595"information."
  15991596msgstr ""
  1600 "Сайтът \"%s\" върна информация по сигурността за \"%s\". Възможно е някой да "
   1597"Сайтът „%s“ върна информация по сигурността за „%s“. Възможно е някой да "
  16011598"засича Вашите връзки, за да получи достъп до личната Ви информация."
  16021599
   
  16081605msgstr ""
  16091606"Би трябвало да приемате информацията за сигурност, само ако имате доверие на "
  1610 "\"%s\" и \"%s\"."
   1607"„%s“ и „%s“."
  16111608
  16121609#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:315
   
  16211618"information."
  16221619msgstr ""
  1623 "Браузърът не може да се довери автоматично на \"%s\". Възможно е някой да "
   1620"Браузърът не може да се довери автоматично на „%s“. Възможно е някой да "
  16241621"засича вашите връзки, за да получи достъп до личната ви информация."
  16251622
   
  16301627"\"%s\"."
  16311628msgstr ""
  1632 "Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към "
  1633 "\"%s\"."
   1629"Трябва да се свързвате със сайта само ако сте сигурни, че сте свързани към „%"
   1630"s“."
  16341631
  16351632#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:357
   
  16521649#, c-format
  16531650msgid "The security information for \"%s\" expired on %s."
  1654 msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" изтича на %s."
   1651msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ изтича на %s."
  16551652
  16561653#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:428
   
  16611658#, c-format
  16621659msgid "The security information for \"%s\" isn't valid until %s."
  1663 msgstr "Информацията за сигурността относно \"%s\" е невалидна докато %s."
   1660msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна докато %s."
  16641661
  16651662#. To translators: this a time format that is used while displaying the
   
  16771674#, c-format
  16781675msgid "Cannot establish connection to \"%s\"."
  1679 msgstr "Не може да се осъществи връзка с \"%s\"."
   1676msgstr "Не може да се осъществи връзка с „%s“."
  16801677
  16811678#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:502
   
  16831680msgid "The certificate revocation list (CRL) from \"%s\" needs to be updated."
  16841681msgstr ""
  1685 "Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от \"%s\" трябва да се обнови."
   1682"Списъкът за отхвърляне на сертификати (СОС) от „%s“ трябва да се обнови."
  16861683
  16871684#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:507
   
  17001697#, c-format
  17011698msgid "Trust new Certificate Authority \"%s\" to identify web sites?"
  1702 msgstr "Доверявате ли се на \"%s\" при идентификацията на Интернет страници?"
   1699msgstr "Доверявате ли се на „%s“ при идентификацията на Интернет страници?"
  17031700
  17041701#: ../embed/mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
   
  19431940"requires a PostScript printer driver."
  19441941msgstr ""
  1945 "Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази "
  1946 "програма изисква драйвер за PostScript принтер."
   1942"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера „%s“. Тази програма "
   1943"изисква драйвер за PostScript принтер."
  19471944
  19481945#: ../embed/print-dialog.c:392
   
  20352032#, c-format
  20362033msgid "Overwrite \"%s\"?"
  2037 msgstr "Презаписване на \"%s\"?"
   2034msgstr "Презаписване на „%s“?"
  20382035
  20392036#: ../lib/ephy-gui.c:283
   
  22282225#: ../lib/ephy-stock-icons.c:59 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:757
  22292226#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1628
  2230 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:960 ../src/ephy-window.c:1120
   2227#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:967 ../src/ephy-window.c:1120
  22312228msgid "Bookmarks"
  22322229msgstr "Отметки"
   
  22892286#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:181
  22902287#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:1241
  2291 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:468 ../src/ephy-history-window.c:173
   2288#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:475 ../src/ephy-history-window.c:173
  22922289#: ../src/ephy-history-window.c:711
  22932290msgid "Open in New _Tab"
   
  23072304
  23082305#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:576
  2309 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:790
   2306#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:797
  23102307msgid "_Remove from Toolbar"
  23112308msgstr "_Премахване от лентата с инструменти"
  23122309
  23132310#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:589
  2314 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:803
   2311#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:810
  23152312msgid "Move _Left"
  23162313msgstr "Преместване на_ляво"
  23172314
  23182315#: ../src/bookmarks/ephy-bookmark-action.c:596
  2319 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:810
   2316#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:817
  23202317msgid "Move Ri_ght"
  23212318msgstr "Преместване на_дясно"
   
  25302527#, c-format
  25312528msgid "Delete topic \"%s\"?"
  2532 msgstr "Изтриване на темата \"%s\"?"
   2529msgstr "Изтриване на темата „%s“?"
  25332530
  25342531#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:469
   
  25612558#, c-format
  25622559msgid "Mozilla \"%s\" profile"
  2563 msgstr "Профил \"%s\" на Mozilla"
   2560msgstr "Профил „%s“ на Mozilla"
  25642561
  25652562#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:597
   
  25852582"corrupted or of an unsupported type."
  25862583msgstr ""
  2587 "Отметките от \"%s\" не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или "
  2588 "е от неподдържан файлов формат."
   2584"Отметките от „%s“ не могат да бъдат внесени, защото файлът е развален или е "
   2585"от неподдържан файлов формат."
  25892586
  25902587#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:698
   
  26992696#, c-format
  27002697msgid "Update bookmark \"%s\"?"
  2701 msgstr "Осъвременяване на отметката \"%s\"?"
   2698msgstr "Осъвременяване на отметката „%s“?"
  27022699
  27032700#. translators: the %s is a URL
   
  27052702#, c-format
  27062703msgid "The bookmarked page has moved to \"%s\"."
  2707 msgstr "Страницата с отметките беше преместена в \"%s\"."
   2704msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
  27082705
  27092706#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:594
   
  27552752#, c-format
  27562753msgid "You already have a bookmark titled \"%s\" for this page."
  2757 msgstr "Отметка с име \"%s\" вече съществува за тази страница."
   2754msgstr "Отметка с име „%s“ вече съществува за тази страница."
  27582755
  27592756#: ../src/bookmarks/ephy-new-bookmark.c:324
   
  27662763
  27672764#. This is the adjective, not the verb
  2768 #: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:274
   2765#: ../src/bookmarks/ephy-topic-action.c:281
  27692766msgid "Empty"
  27702767msgstr "Празен"
   
  28092806#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:278 ../src/ephy-toolbar.c:627
  28102807msgid "Leave Fullscreen"
  2811 msgstr "Напускане на \"Цял екран\""
   2808msgstr "Напускане на „Цял екран“"
  28122809
  28132810#: ../src/ephy-go-action.c:71 ../src/ephy-toolbar.c:354
   
  30063003#, c-format
  30073004msgid "Loading “%s”..."
  3008 msgstr "Зареждане на \"%s\"..."
   3005msgstr "Зареждане на „%s“..."
  30093006
  30103007#: ../src/ephy-tab.c:900
   
  34413438#: ../src/ephy-window.c:286
  34423439msgid "_Work Offline"
  3443 msgstr "_Преминаване в режим \"Изключен\""
   3440msgstr "_Преминаване в режим „Изключен“"
  34443441
  34453442#: ../src/ephy-window.c:287
   
  36373634#, c-format
  36383635msgid "Save background image '%s'"
  3639 msgstr "Запазване на фоновото изображение \"%s\""
   3636msgstr "Запазване на фоновото изображение „%s“"
  36403637
  36413638#: ../src/ephy-window.c:1630
  36423639#, c-format
  36433640msgid "Open image '%s'"
  3644 msgstr "Отваряне на изображението \"%s\""
   3641msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
  36453642
  36463643#: ../src/ephy-window.c:1635
  36473644#, c-format
  36483645msgid "Use as desktop background '%s'"
  3649 msgstr "Използване на изображението \"%s\" като фон"
   3646msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
  36503647
  36513648#: ../src/ephy-window.c:1640
  36523649#, c-format
  36533650msgid "Save image '%s'"
  3654 msgstr "Запазване на изображението \"%s\""
   3651msgstr "Запазване на изображението „%s“"
  36553652
  36563653#: ../src/ephy-window.c:1645
  36573654#, c-format
  36583655msgid "Copy image address '%s'"
  3659 msgstr "Копиране адресът на изображението \"%s\""
   3656msgstr "Копиране адресът на изображението „%s“"
  36603657
  36613658#: ../src/ephy-window.c:1658
  36623659#, c-format
  36633660msgid "Send email to address '%s'"
  3664 msgstr "Изпращане на е-писмо до \"%s\""
   3661msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
  36653662
  36663663#: ../src/ephy-window.c:1664
  36673664#, c-format
  36683665msgid "Copy email address '%s'"
  3669 msgstr "Копиране адресът на ел. поща \"%s\""
   3666msgstr "Копиране адресът на ел. поща „%s“"
  36703667
  36713668#: ../src/ephy-window.c:1676
  36723669#, c-format
  36733670msgid "Save link '%s'"
  3674 msgstr "Запазване на връзката \"%s\""
   3671msgstr "Запазване на връзката „%s“"
  36753672
  36763673#: ../src/ephy-window.c:1682
  36773674#, c-format
  36783675msgid "Bookmark link '%s'"
  3679 msgstr "Отмятане на връзката \"%s\""
   3676msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
  36803677
  36813678#: ../src/ephy-window.c:1688
  36823679#, c-format
  36833680msgid "Copy link's address '%s'"
  3684 msgstr "Копиране адреса на връзката \"%s\""
   3681msgstr "Копиране адреса на връзката „%s“"
  36853682
  36863683#: ../src/pdm-dialog.c:414
   
  38413838msgid "translator-credits"
  38423839msgstr ""
  3843 "Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   3840"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  38443841"\n"
  38453842"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  38463843"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  38473844"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  3848 
 • desktop/vte.HEAD.bg.po

  r68 r70  
  44# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
  55# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   6# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
  67#
  78msgid ""
   
  910"Project-Id-Version: vte\n"
  1011"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 06:49+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-07-27 14:53+0300\n"
  13 "Last-Translator: Vladimir „Kaladan“ Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-28 10:49+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-28 10:53+0300\n"
   14"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1415"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1516"MIME-Version: 1.0\n"
   
  8586#, c-format
  8687msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
  87 msgstr "Грешка (%s) при преобразуването на данните за дъщерния процес, пропускане."
   88msgstr ""
   89"Грешка (%s) при преобразуването на данните за дъщерния процес, пропускане."
  8890
  8991#: ../src/vte.c:10855
  9092#, c-format
  9193msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
  92 msgstr "Грешка при прочитането на PTY размера, използване на %s по подразбиране."
   94msgstr ""
   95"Грешка при прочитането на PTY размера, използване на %s по подразбиране."
  9396
  9497#: ../src/vte.c:10891
   
  116119msgid "Can not draw character U+%04x.\n"
  117120msgstr "Знакът U+%04x не може да бъде изрисуван.\n"
  118 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.