Changeset 692

Timestamp:
May 31, 2006, 10:53:53 AM (15 years ago)
Author:
Ясен Праматаров
Message:

Превод на Виктор Дачев a.k.a. tech_noir. Първа версия на пакета за анимация към The GIMP. За предаване.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.