Changeset 691


Ignore:
Timestamp:
May 22, 2006, 10:53:02 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome2-user-guide: още малко допълнения. Не съм сигурен дали съм поел правилния модел на внасяне.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gnome2-user-guide/bg.po

  r680 r691  
  1212"Project-Id-Version: gnome-user-guide 2.14\n"
  1313"POT-Creation-Date: 2006-05-16 12:03+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-05-18 09:05+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-05-22 10:49+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  317317#: plaingnomestartpreftools.xml:53(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:70(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:87(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:104(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:122(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:138(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:154(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:171(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:188(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:204(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:220(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:236(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:252(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:268(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:285(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:304(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:320(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:337(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:353(guimenu) plaingnomestartpreftools.xml:369(guimenu) gosoverview.xml:405(title)
  318318msgid "Applications"
  319 msgstr ""
   319msgstr "Програми"
  320320
  321321#: plaingnomestartpreftools.xml:54(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:71(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:88(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:105(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:123(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:139(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:155(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:172(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:189(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:205(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:221(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:237(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:253(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:269(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:286(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:305(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:321(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:338(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:354(guisubmenu) plaingnomestartpreftools.xml:370(guisubmenu)
   
  377377#: plaingnomestartpreftools.xml:222(guimenuitem) gosoverview.xml:455(application) goscustdesk.xml:1471(secondary)
  378378msgid "Menus &amp; Toolbars"
  379 msgstr ""
   379msgstr "Менюта и ленти с инструменти"
  380380
  381381#: plaingnomestartpreftools.xml:230(application) plaingnomestartpreftools.xml:238(guimenuitem) gosmetacity.xml:728(para) goscustdesk.xml:702(guilabel) goscustdesk.xml:1545(secondary) goscustaccess.xml:140(guilabel)
   
  421421#: plaingnomestartpreftools.xml:347(application) plaingnomestartpreftools.xml:355(guimenuitem) gosoverview.xml:456(application) goscustdesk.xml:2980(secondary)
  422422msgid "Theme"
  423 msgstr ""
   423msgstr "Тема"
  424424
  425425#: plaingnomestartpreftools.xml:363(application) plaingnomestartpreftools.xml:371(guimenuitem) gosoverview.xml:63(term) gosoverview.xml:138(title) goscustdesk.xml:3179(secondary)
  426426msgid "Windows"
  427 msgstr ""
   427msgstr "Прозорци"
  428428
  429429#: legal.xml:2(para)
   
  669669#: gostools.xml:187(title) gospanel.xml:44(title) gosoverview.xml:30(title) gosnautilus.xml:41(title)
  670670msgid "Introduction"
  671 msgstr ""
   671msgstr "Въведение"
  672672
  673673#: gostools.xml:189(para)
   
  28502850#: gospanel.xml:1340(primary) gosoverview.xml:409(primary) goscustdesk.xml:430(secondary)
  28512851msgid "applications"
  2852 msgstr ""
   2852msgstr "програми"
  28532853
  28542854#: gospanel.xml:1341(secondary)
   
  33173317#: gosoverview.xml:208(None) gosmetacity.xml:142(None)
  33183318msgid "@@image: 'figures/titlebar_anno_window.png'; md5=32f7de38d309ac7c18359e7ef9dcc0f2"
  3319 msgstr ""
   3319msgstr "@@image: 'figures/titlebar_anno_window.png'; md5=32f7de38d309ac7c18359e7ef9dcc0f2"
  33203320
  33213321#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  33233323#: gosoverview.xml:350(None) gosmetacity.xml:35(None) gosmetacity.xml:645(None)
  33243324msgid "@@image: 'figures/workspace_switcher_applet.png'; md5=9a42c99bb7ad5f288f8177966d12289c"
  3325 msgstr ""
   3325msgstr "@@image: 'figures/workspace_switcher_applet.png'; md5=9a42c99bb7ad5f288f8177966d12289c"
  33263326
  33273327#: gosoverview.xml:3(title)
  33283328msgid "Desktop Overview"
  3329 msgstr ""
   3329msgstr "Обзор на работната среда GNOME"
  33303330
  33313331#: gosoverview.xml:20(para)
   3332#, fuzzy
  33323333msgid "This chapter introduces you to some of the very basic components of the desktop. These components include <glossterm>Windows</glossterm>, <glossterm>Workspaces</glossterm>, and <glossterm>Applications</glossterm>. Almost all the work (or play) that you do in GNOME will involve these very basic components."
  3333 msgstr ""
   3334msgstr "Този раздел Ви въвежда във възможностите и основните компоненти на работната среда GNOME. Преди да започнете да работите с GNOME, прочетете този раздел, за да се запознаете с разнообразните възможности на средата, както и как работят основните компоненти. GNOME има много възможности за настройка, като този раздел описва стандартните настройки и покрива следните теми. "
  33343335
  33353336#: gosoverview.xml:23(para)
   
  33383339
  33393340#: gosoverview.xml:36(primary)
   3341#, fuzzy
  33403342msgid "GNOME Desktop components, introducing"
  3341 msgstr ""
   3343msgstr "Въведение в компонентите на работната среда GNOME"
  33423344
  33433345#: gosoverview.xml:39(para)
  33443346msgid "When you start a desktop session for the first time, you should see a default startup screen, with panels, windows, and various icons."
  3345 msgstr ""
   3347msgstr "Когато за първи път започнете сесия с GNOME, трябва да видите стандартния екран за стартиране с панели, прозорци и различни икони."
  33463348
  33473349#: gosoverview.xml:43(para)
  33483350msgid "The major components of the GNOME Desktop are as follows:"
  3349 msgstr ""
   3351msgstr "Основните компоненти на GNOME са:"
  33503352
  33513353#: gosoverview.xml:47(term) gosnautilus.xml:2836(para) goscustdesk.xml:1451(term)
  33523354msgid "Desktop"
  3353 msgstr ""
   3355msgstr "Работен плот"
  33543356
  33553357#: gosoverview.xml:48(para)
   
  33593361#: gosoverview.xml:54(term) gosnautilus.xml:2845(para)
  33603362msgid "Panels"
  3361 msgstr ""
   3363msgstr "Панелите"
  33623364
  33633365#: gosoverview.xml:55(para)
   
  33663368
  33673369#: gosoverview.xml:56(para)
   3370#, fuzzy
  33683371msgid "Panels can be customized to contain a variety of tools, such as other menus and launchers, and small utility applications, called <firstterm>panel applets</firstterm>. For example, you can configure your panel to display the current weather for your location. For more information on panels, see <xref linkend=\"panels\"/>."
  3369 msgstr ""
   3372msgstr "Панелите са зони от работната среда, от които имате достъп до икони на често използвани програми и менюта. Панелите имат много възможности за настройка. Особено важен панел е горният краен панел. Горният краен панел съдържа Лентата с менюта. Лентата с Менюта съдържа две специални менюта, както следва:"
  33703373
  33713374#: gosoverview.xml:64(para)
   
  33753378#: gosoverview.xml:74(term) gosoverview.xml:332(title)
  33763379msgid "Workspaces"
  3377 msgstr ""
   3380msgstr "Работни плотове"
  33783381
  33793382#: gosoverview.xml:75(para)
  33803383msgid "You can subdivide your desktop into separate <firstterm>workspaces</firstterm>. Each workspace can contain several windows, allowing you to group related tasks together. For more information on working with workspaces, see <xref linkend=\"overview-workspaces\"/>."
  3381 msgstr ""
   3384msgstr "Може да разделяте GNOME на отделни работни плотове. Всеки работен плот е дискретна зона, върху която можете да работите. Можете да зададете брой на работните плотове за работната среда. Можете да превключите към друг работен плот, но може да виждате само един работен плот по едно и също време."
  33823385
  33833386#: gosoverview.xml:83(term)
  33843387msgid "File Manager"
  3385 msgstr ""
   3388msgstr "Файловият мениджър"
  33863389
  33873390#: gosoverview.xml:84(para)
   3391#, fuzzy
  33883392msgid "The <application>Nautilus</application> file manager provides access to your files, folders, and applications. You can manage the contents of folders in the file manager and open the files in the appropriate applications. See <xref linkend=\"nautilus\"/> for more information."
  3389 msgstr ""
   3393msgstr "Файловият мениджър Nautilus предоставя интегриран достъп до вашите файлове и програми. Можете да преглеждате съдържанието на вашите файлове чрез файловия мениджър или да отваряте файловете чрез подходящата програма."
  33903394
  33913395#: gosoverview.xml:92(term)
  33923396msgid "Preferences"
  3393 msgstr ""
   3397msgstr "Настройки на работната среда"
  33943398
  33953399#: gosoverview.xml:93(para)
   3400#, fuzzy
  33963401msgid "You can customize your desktop using the desktop <firstterm>preference tools</firstterm>. Each tool controls a particular part of the behavior of the desktop. The preference tools can be found in the <guimenu>Preferences</guimenu> submenu of the <guimenu>Desktop</guimenu> top-level menu on your panel. See <xref linkend=\"prefs\"/> for more information on the various preference tools."
  3397 msgstr ""
   3402msgstr "Работната среда GNOME притежава специално създадени за нея инструменти за настройка. Всеки един инструмент служи за настройка на отделна част от поведението на работната среда. За да стартирате инструмент за настройка, изберете Програми → Настройки на работната среда. Изберете това, което искате да настроите от под менюто."
  33983403
  33993404#: gosoverview.xml:103(para)
  34003405msgid "Your vendor or system administrator can make configuration changes to suit your needs, so your desktop might not match exactly what is described in this manual. Nevertheless, this manual provides a useful introduction to using the various components of your desktop."
  3401 msgstr ""
   3406msgstr "Вашият системен администратор може прави промени в настройките, за да задоволи вашите нужди, така че работната среда да не изглежда и да не се държи по същия начин както е описано в тази глава. Въпреки това, тази глава представлява полезен справочник за това, как можете да работите с GNOME."
  34023407
  34033408#: gosoverview.xml:110(title)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.