Changeset 690


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2006, 1:31:53 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2, gedit: обновяване до 100%.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r672 r690  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-05-12 19:42+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-05-03 09:45+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-05-21 13:29+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-05-21 13:28+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  192192msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  193193
  194 #: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1364 ../daemon/gdm.c:1728
   194#: ../daemon/auth.c:895 ../daemon/gdm.c:1365 ../daemon/gdm.c:1718
  195195#, c-format
  196196msgid "Can't write to %s: %s"
   
  317317
  318318#. FIXME: how to handle this?
  319 #: ../daemon/gdm.c:198 ../daemon/gdm.c:206 ../daemon/gdm.c:1498
  320 #: ../daemon/gdm.c:1506
   319#: ../daemon/gdm.c:197 ../daemon/gdm.c:205 ../daemon/gdm.c:1488
   320#: ../daemon/gdm.c:1496
  321321#, c-format
  322322msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
   
  325325"пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  326326
  327 #: ../daemon/gdm.c:200 ../daemon/gdm.c:208 ../daemon/gdm.c:1500
  328 #: ../daemon/gdm.c:1508
   327#: ../daemon/gdm.c:199 ../daemon/gdm.c:207 ../daemon/gdm.c:1490
   328#: ../daemon/gdm.c:1498
  329329#, c-format
  330330msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s"
   
  333333"пространство на диска. Грешката е: %s"
  334334
  335 #: ../daemon/gdm.c:218
   335#: ../daemon/gdm.c:217
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: fork () failed!"
   
  339339
  340340#. should never happen
  341 #: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3372
   341#: ../daemon/gdm.c:220 ../daemon/slave.c:3372
  342342#, c-format
  343343msgid "%s: setsid () failed: %s!"
  344344msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  345345
  346 #: ../daemon/gdm.c:412
   346#: ../daemon/gdm.c:411
  347347#, c-format
  348348msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
  349349msgstr "%s: Опит за аварийна сесия с X сървър %s"
  350350
  351 #: ../daemon/gdm.c:430
   351#: ../daemon/gdm.c:429
  352352#, c-format
  353353msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
  354354msgstr "%s: Изпълнява се скрипта XKeepsCrashing"
  355355
  356 #: ../daemon/gdm.c:547
   356#: ../daemon/gdm.c:546
  357357msgid ""
  358358"The X server (your graphical interface) cannot be started.  It is likely "
   
  370370#. * reading will do him good
  371371#. * }
  372 #: ../daemon/gdm.c:559
   372#: ../daemon/gdm.c:558
  373373#, c-format
  374374msgid ""
   
  379379"време. Засега дисплей %s бива забранен"
  380380
  381 #: ../daemon/gdm.c:569 ../daemon/gdm.c:2298
   381#: ../daemon/gdm.c:568 ../daemon/gdm.c:2296
  382382msgid "Master suspending..."
  383383msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване..."
  384384
  385 #: ../daemon/gdm.c:622
   385#: ../daemon/gdm.c:621
  386386#, c-format
  387387msgid "System is restarting, please wait ..."
  388388msgstr "Компютърът се рестартира, изчакайте ..."
  389389
  390 #: ../daemon/gdm.c:624
   390#: ../daemon/gdm.c:623
  391391#, c-format
  392392msgid "System is shutting down, please wait ..."
  393393msgstr "Компютърът се спира, изчакайте..."
  394394
  395 #: ../daemon/gdm.c:635
   395#: ../daemon/gdm.c:634
  396396msgid "Master halting..."
  397397msgstr "Спиране..."
  398398
  399 #: ../daemon/gdm.c:648
   399#: ../daemon/gdm.c:647
  400400#, c-format
  401401msgid "%s: Halt failed: %s"
  402402msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  403403
  404 #: ../daemon/gdm.c:657
   404#: ../daemon/gdm.c:656
  405405msgid "Restarting computer..."
  406406msgstr "Рестартиране на компютъра..."
  407407
  408 #: ../daemon/gdm.c:670
   408#: ../daemon/gdm.c:669
  409409#, c-format
  410410msgid "%s: Restart failed: %s"
  411411msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s"
  412412
  413 #: ../daemon/gdm.c:774
   413#: ../daemon/gdm.c:776
  414414#, c-format
  415415msgid ""
   
  420420"когато няма системно меню от дисплей %s"
  421421
  422 #: ../daemon/gdm.c:783
   422#: ../daemon/gdm.c:785
  423423#, c-format
  424424msgid ""
   
  430430
  431431#. Bury this display for good
  432 #: ../daemon/gdm.c:849
   432#: ../daemon/gdm.c:851
  433433#, c-format
  434434msgid "%s: Aborting display %s"
  435435msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  436436
  437 #: ../daemon/gdm.c:1000
   437#: ../daemon/gdm.c:1002
  438438msgid "GDM restarting ..."
  439439msgstr "GDM се рестартира ..."
  440440
  441 #: ../daemon/gdm.c:1004
   441#: ../daemon/gdm.c:1006
  442442msgid "Failed to restart self"
  443443msgstr "Неуспех при рестартирането на GDM"
  444444
  445445#. FIXME: note that this could mean out of memory
  446 #: ../daemon/gdm.c:1078
   446#: ../daemon/gdm.c:1080
  447447msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  448448msgstr ""
   
  450450"Програмата спира!"
  451451
  452 #: ../daemon/gdm.c:1236
   452#: ../daemon/gdm.c:1238
  453453msgid "Do not fork into the background"
  454454msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  455455
  456 #: ../daemon/gdm.c:1238
   456#: ../daemon/gdm.c:1240
  457457msgid "No console (static) servers to be run"
  458458msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  459459
  460 #: ../daemon/gdm.c:1240
   460#: ../daemon/gdm.c:1242
  461461msgid "Alternative defaults configuration file"
  462462msgstr "Алтернативен конфигурационен файл за настройките по подразборане"
  463463
  464 #: ../daemon/gdm.c:1240
   464#: ../daemon/gdm.c:1242
  465465msgid "CONFIGFILE"
  466466msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
  467467
  468 #: ../daemon/gdm.c:1242
   468#: ../daemon/gdm.c:1244
  469469msgid "Preserve LD_* variables"
  470470msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  471471
  472 #: ../daemon/gdm.c:1244
   472#: ../daemon/gdm.c:1246
  473473msgid "Print GDM version"
  474474msgstr "Показване на версията на GDM"
  475475
  476 #: ../daemon/gdm.c:1246
   476#: ../daemon/gdm.c:1248
  477477msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  478478msgstr ""
   
  480480"получаване на съобщение в програмния канал"
  481481
  482 #: ../daemon/gdm.c:1353 ../daemon/gdm.c:1697
   482#: ../daemon/gdm.c:1354 ../daemon/gdm.c:1687
  483483#, c-format
  484484msgid "Can't open %s for writing"
  485485msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  486486
  487 #: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1978
  488 #, c-format
  489 msgid ""
  490 "Error on option %s: %s.\n"
  491 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
  492 msgstr ""
  493 "Грешка в опция %s: %s.\n"
  494 "Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции за "
  495 "командата.\n"
   487#: ../daemon/gdm.c:1404
   488msgid "- The GNOME login manager"
   489msgstr "- програмата за вход на GNOME"
   490
   491#: ../daemon/gdm.c:1405 ../gui/gdmXnestchooser.c:482
   492#: ../gui/gdmXnestchooser.c:490 ../gui/gdmchooser.c:1968
   493#: ../gui/gdmflexiserver.c:716
   494msgid "main options"
   495msgstr "основни опции"
  496496
  497497#. make sure the pid file doesn't get wiped
  498 #: ../daemon/gdm.c:1433
   498#: ../daemon/gdm.c:1423
  499499msgid "Only root wants to run GDM\n"
  500500msgstr "Само администраторът може да изпълни GDM\n"
  501501
  502 #: ../daemon/gdm.c:1449 ../daemon/gdm.c:1453 ../daemon/gdm.c:1536
  503 #: ../daemon/gdm.c:1540 ../daemon/gdm.c:1544 ../daemon/gdm.c:1548
  504 #: ../daemon/gdm.c:1558 ../daemon/gdm.c:1564 ../daemon/gdm.c:1575
   502#: ../daemon/gdm.c:1439 ../daemon/gdm.c:1443 ../daemon/gdm.c:1526
   503#: ../daemon/gdm.c:1530 ../daemon/gdm.c:1534 ../daemon/gdm.c:1538
   504#: ../daemon/gdm.c:1548 ../daemon/gdm.c:1554 ../daemon/gdm.c:1565
  505505#: ../daemon/misc.c:1779 ../daemon/misc.c:1783 ../daemon/misc.c:1787
  506506#: ../daemon/misc.c:1794 ../daemon/misc.c:1798 ../daemon/misc.c:1802
   
  513513msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  514514
  515 #: ../daemon/gdm.c:1480
   515#: ../daemon/gdm.c:1470
  516516msgid "GDM already running. Aborting!"
  517517msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  518518
  519 #: ../daemon/gdm.c:1584
   519#: ../daemon/gdm.c:1574
  520520#, c-format
  521521msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  522522msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  523523
  524 #: ../daemon/gdm.c:2713
   524#: ../daemon/gdm.c:2712
  525525msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  526526msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  527527
  528 #: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3187
  529 #: ../daemon/gdm.c:3238 ../daemon/gdm.c:3290 ../daemon/gdm.c:3331
  530 #: ../daemon/gdm.c:3357
   528#: ../daemon/gdm.c:2878 ../daemon/gdm.c:2896 ../daemon/gdm.c:3187
   529#: ../daemon/gdm.c:3239 ../daemon/gdm.c:3292 ../daemon/gdm.c:3333
   530#: ../daemon/gdm.c:3359
  531531#, c-format
  532532msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  535535#. Don't print the name to syslog as it might be
  536536#. * long and dangerous
  537 #: ../daemon/gdm.c:2915
   537#: ../daemon/gdm.c:2914
  538538msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  539539msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  540540
  541 #: ../daemon/gdm.c:2919
   541#: ../daemon/gdm.c:2918
  542542#, c-format
  543543msgid ""
   
  555555"подразбиране."
  556556
  557 #: ../daemon/gdmconfig.c:996
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:1076
  558558#, c-format
  559559msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  560560msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  561561
  562 #: ../daemon/gdmconfig.c:1029
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:1109
  563563#, c-format
  564564msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  565565msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  566566
  567 #: ../daemon/gdmconfig.c:1088
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:1168
  568568#, c-format
  569569msgid "%s: No greeter specified."
  570570msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  571571
  572 #: ../daemon/gdmconfig.c:1090
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:1170
  573573#, c-format
  574574msgid "%s: No remote greeter specified."
  575575msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  576576
  577 #: ../daemon/gdmconfig.c:1092
   577#: ../daemon/gdmconfig.c:1172
  578578#, c-format
  579579msgid "%s: No sessions directory specified."
  580580msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  581581
  582 #: ../daemon/gdmconfig.c:1176
   582#: ../daemon/gdmconfig.c:1256
  583583#, c-format
  584584msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  587587"изключва."
  588588
  589 #: ../daemon/gdmconfig.c:1237
   589#: ../daemon/gdmconfig.c:1317
  590590#, c-format
  591591msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  592592msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  593593
  594 #: ../daemon/gdmconfig.c:1475
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1555
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  598598"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  599599
  600 #: ../daemon/gdmconfig.c:1481
   600#: ../daemon/gdmconfig.c:1561
  601601#, c-format
  602602msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  603603msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  604604
  605 #: ../daemon/gdmconfig.c:1680
   605#: ../daemon/gdmconfig.c:1760
  606606#, c-format
  607607msgid ""
   
  611611"ServAuthDir %s."
  612612
  613 #: ../daemon/gdmconfig.c:1697
   613#: ../daemon/gdmconfig.c:1777
  614614#, c-format
  615615msgid ""
   
  620620"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  621621
  622 #: ../daemon/gdmconfig.c:1708
   622#: ../daemon/gdmconfig.c:1788
  623623#, c-format
  624624msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  625625msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  626626
  627 #: ../daemon/gdmconfig.c:1714
   627#: ../daemon/gdmconfig.c:1794
  628628#, c-format
  629629msgid ""
   
  634634"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  635635
  636 #: ../daemon/gdmconfig.c:1725
   636#: ../daemon/gdmconfig.c:1805
  637637#, c-format
  638638msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  639639msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  640640
  641 #: ../daemon/gdmconfig.c:1798
   641#: ../daemon/gdmconfig.c:1878
  642642#, c-format
  643643msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  644644msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  645645
  646 #: ../daemon/gdmconfig.c:1920 ../daemon/gdmconfig.c:1961
   646#: ../daemon/gdmconfig.c:2000 ../daemon/gdmconfig.c:2041
  647647#, c-format
  648648msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  652652#. start
  653653#. server uid
  654 #: ../daemon/gdmconfig.c:1938
   654#: ../daemon/gdmconfig.c:2018
  655655#, c-format
  656656msgid ""
   
  661661"d, за да е възможно конфигуриране!"
  662662
  663 #: ../daemon/gdmconfig.c:1951
   663#: ../daemon/gdmconfig.c:2031
  664664msgid ""
  665665"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  669669"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  670670
  671 #: ../daemon/gdmconfig.c:1980
   671#: ../daemon/gdmconfig.c:2060
  672672#, c-format
  673673msgid ""
   
  678678"рестартирайте."
  679679
  680 #: ../daemon/gdmconfig.c:1988
   680#: ../daemon/gdmconfig.c:2068
  681681#, c-format
  682682msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  683683msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  684684
  685 #: ../daemon/gdmconfig.c:1995
   685#: ../daemon/gdmconfig.c:2075
  686686msgid ""
  687687"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  691691"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  692692
  693 #: ../daemon/gdmconfig.c:2006
   693#: ../daemon/gdmconfig.c:2086
  694694#, c-format
  695695msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  696696msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  697697
  698 #: ../daemon/gdmconfig.c:2013
   698#: ../daemon/gdmconfig.c:2093
  699699#, c-format
  700700msgid ""
   
  705705"рестартирайте GDM."
  706706
  707 #: ../daemon/gdmconfig.c:2021
   707#: ../daemon/gdmconfig.c:2101
  708708#, c-format
  709709msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  710710msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  711711
  712 #: ../daemon/gdmconfig.c:2028
   712#: ../daemon/gdmconfig.c:2108
  713713msgid ""
  714714"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  718718"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  719719
  720 #: ../daemon/gdmconfig.c:2038
   720#: ../daemon/gdmconfig.c:2118
  721721#, c-format
  722722msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  723723msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  724724
  725 #: ../daemon/gdmconfig.c:2047
   725#: ../daemon/gdmconfig.c:2127
  726726#, c-format
  727727msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  730730"потребителя за GDM"
  731731
  732 #: ../daemon/gdmconfig.c:2053
   732#: ../daemon/gdmconfig.c:2133
  733733#, c-format
  734734msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  737737"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  738738
  739 #: ../daemon/gdmconfig.c:2061
   739#: ../daemon/gdmconfig.c:2141
  740740#, c-format
  741741msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  744744"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  745745
  746 #: ../daemon/gdmconfig.c:2070
   746#: ../daemon/gdmconfig.c:2150
  747747msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  748748msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  749749
  750 #: ../daemon/gdmconfig.c:2073
   750#: ../daemon/gdmconfig.c:2153
  751751#, c-format
  752752msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  753753msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  754754
  755 #: ../daemon/gdmconfig.c:2097
   755#: ../daemon/gdmconfig.c:2177
  756756#, c-format
  757757msgid ""
   
  764764"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  765765
  766 #: ../daemon/gdmconfig.c:2109
   766#: ../daemon/gdmconfig.c:2189
  767767#, c-format
  768768msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  771771"Програмата спира!"
  772772
  773 #: ../daemon/gdmconfig.c:2115
   773#: ../daemon/gdmconfig.c:2195
  774774#, c-format
  775775msgid ""
   
  782782"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  783783
  784 #: ../daemon/gdmconfig.c:2128
   784#: ../daemon/gdmconfig.c:2208
  785785#, c-format
  786786msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  14201420msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  14211421
  1422 #: ../daemon/slave.c:4951
   1422#: ../daemon/slave.c:4955
  14231423msgid ""
  14241424"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  14291429"съществува."
  14301430
  1431 #: ../daemon/slave.c:5308
   1431#: ../daemon/slave.c:5312
  14321432#, c-format
  14331433msgid "%s: Failed starting: %s"
  14341434msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  14351435
  1436 #: ../daemon/slave.c:5315 ../daemon/slave.c:5454
   1436#: ../daemon/slave.c:5319 ../daemon/slave.c:5458
  14371437#, c-format
  14381438msgid "%s: Can't fork script process!"
  14391439msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  14401440
  1441 #: ../daemon/slave.c:5409
   1441#: ../daemon/slave.c:5413
  14421442#, c-format
  14431443msgid "%s: Failed creating pipe"
  14441444msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  14451445
  1446 #: ../daemon/slave.c:5448
   1446#: ../daemon/slave.c:5452
  14471447#, c-format
  14481448msgid "%s: Failed executing: %s"
   
  15081508
  15091509#: ../daemon/verify-crypt.c:222 ../daemon/verify-crypt.c:246
  1510 #: ../daemon/verify-pam.c:1021 ../daemon/verify-pam.c:1315
   1510#: ../daemon/verify-pam.c:1021 ../daemon/verify-pam.c:1312
  15111511#: ../daemon/verify-shadow.c:240 ../daemon/verify-shadow.c:264
  15121512msgid ""
   
  15181518
  15191519#: ../daemon/verify-crypt.c:269 ../daemon/verify-crypt.c:407
  1520 #: ../daemon/verify-pam.c:1039 ../daemon/verify-pam.c:1332
   1520#: ../daemon/verify-pam.c:1039 ../daemon/verify-pam.c:1329
  15211521#: ../daemon/verify-shadow.c:287 ../daemon/verify-shadow.c:425
  15221522#, c-format
   
  15251525
  15261526#: ../daemon/verify-crypt.c:271 ../daemon/verify-crypt.c:410
  1527 #: ../daemon/verify-pam.c:1041 ../daemon/verify-pam.c:1335
   1527#: ../daemon/verify-pam.c:1041 ../daemon/verify-pam.c:1332
  15281528#: ../daemon/verify-shadow.c:289 ../daemon/verify-shadow.c:428
  15291529msgid ""
   
  16781678#. happen
  16791679#: ../daemon/verify-pam.c:925 ../daemon/verify-pam.c:943
  1680 #: ../daemon/verify-pam.c:1254 ../daemon/verify-pam.c:1266
   1680#: ../daemon/verify-pam.c:1251 ../daemon/verify-pam.c:1263
  16811681msgid "Couldn't authenticate user"
  16821682msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
   
  16901690"На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  16911691
  1692 #: ../daemon/verify-pam.c:1002 ../daemon/verify-pam.c:1296
   1692#: ../daemon/verify-pam.c:1002 ../daemon/verify-pam.c:1293
  16931693#, c-format
  16941694msgid "Authentication token change failed for user %s"
   
  16961696"Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  16971697
  1698 #: ../daemon/verify-pam.c:1004 ../daemon/verify-pam.c:1299
   1698#: ../daemon/verify-pam.c:1004 ../daemon/verify-pam.c:1296
  16991699msgid ""
  17001700"\n"
   
  17061706"по-късно или се обърнете към системния администратор"
  17071707
  1708 #: ../daemon/verify-pam.c:1019 ../daemon/verify-pam.c:1312
   1708#: ../daemon/verify-pam.c:1019 ../daemon/verify-pam.c:1309
  17091709#, c-format
  17101710msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  17111711msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  17121712
  1713 #: ../daemon/verify-pam.c:1025 ../daemon/verify-pam.c:1318
   1713#: ../daemon/verify-pam.c:1025 ../daemon/verify-pam.c:1315
  17141714#, c-format
  17151715msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
   
  17241724"Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  17251725
  1726 #: ../daemon/verify-pam.c:1032 ../daemon/verify-pam.c:1325
   1726#: ../daemon/verify-pam.c:1032 ../daemon/verify-pam.c:1322
  17271727#, c-format
  17281728msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  17291729msgstr "Неуспех при настройването на управлението на абонаментите за %s"
  17301730
  1731 #: ../daemon/verify-pam.c:1065 ../daemon/verify-pam.c:1359
   1731#: ../daemon/verify-pam.c:1065 ../daemon/verify-pam.c:1356
  17321732#, c-format
  17331733msgid "Couldn't set credentials for %s"
  17341734msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  17351735
  1736 #: ../daemon/verify-pam.c:1079 ../daemon/verify-pam.c:1375
   1736#: ../daemon/verify-pam.c:1079 ../daemon/verify-pam.c:1372
  17371737#, c-format
  17381738msgid "Couldn't open session for %s"
   
  17471747"Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  17481748
  1749 #: ../daemon/verify-pam.c:1147 ../daemon/verify-pam.c:1257
  1750 #: ../daemon/verify-pam.c:1269
   1749#: ../daemon/verify-pam.c:1147 ../daemon/verify-pam.c:1254
   1750#: ../daemon/verify-pam.c:1266
  17511751msgid "Authentication failed"
  17521752msgstr "Идентификацията пропадна"
   
  17561756msgstr "Автоматично влизане"
  17571757
  1758 #: ../daemon/verify-pam.c:1321
   1758#: ../daemon/verify-pam.c:1318
  17591759msgid ""
  17601760"\n"
   
  17641764"Системният администратор временно е забранил Вашия достъп до системата."
  17651765
  1766 #: ../daemon/verify-pam.c:1543 ../daemon/verify-pam.c:1545
   1766#: ../daemon/verify-pam.c:1540 ../daemon/verify-pam.c:1542
  17671767msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
  17681768msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
   
  19191919msgstr "%s: Няма поддръжка на XDMCP"
  19201920
  1921 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1921#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  19221922msgid "Xnest command line"
  19231923msgstr "Команден ред на Xnest"
  19241924
  1925 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1925#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  19261926msgid "STRING"
  19271927msgstr "НИЗ"
  19281928
  1929 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1929#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:177
  19301930msgid "Extra options for Xnest"
  19311931msgstr "Допълнителни опции за Xnest"
  19321932
  1933 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1933#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:177
  19341934msgid "OPTIONS"
  19351935msgstr "ОПЦИИ"
  19361936
  1937 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:170 ../gui/gdmXnestchooser.c:180
   1937#: ../gui/gdmXnestchooser.c:170 ../gui/gdmXnestchooser.c:181
  19381938msgid "Run in background"
  19391939msgstr "Изпълнение във фонов режим"
  19401940
  1941 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
   1941#: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
  19421942msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
  19431943msgstr "Изпълнение само на Xnest, без заявка (без chooser)"
  19441944
  1945 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
   1945#: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
  19461946msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  19471947msgstr "Пряка заявка вместо непряка (chooser)"
  19481948
  1949 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
   1949#: ../gui/gdmXnestchooser.c:180
  19501950msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  19511951msgstr ""
  19521952"Изпълняване на заявка в режим на „broadcast“ вместо непряка заявка (chooser)"
  19531953
  1954 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:181
   1954#: ../gui/gdmXnestchooser.c:182
  19551955msgid "Don't check for running GDM"
  19561956msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  19571957
  1958 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:516
   1958#: ../gui/gdmXnestchooser.c:481
   1959msgid "- Nested gdm login chooser"
   1960msgstr "- избор на вложени сесии чрез gdm"
   1961
   1962#: ../gui/gdmXnestchooser.c:489
   1963msgid "- Nested gdm login"
   1964msgstr "- вложена сесия чрез gdm"
   1965
   1966#: ../gui/gdmXnestchooser.c:519
  19591967msgid "Xnest doesn't exist."
  19601968msgstr "Xnest не съществува."
  19611969
  1962 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:517
   1970#: ../gui/gdmXnestchooser.c:520
  19631971msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19641972msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19651973
  1966 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:542
   1974#: ../gui/gdmXnestchooser.c:545
  19671975msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19681976msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  19691977
  1970 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:543 ../gui/gdmXnestchooser.c:561
   1978#: ../gui/gdmXnestchooser.c:546 ../gui/gdmXnestchooser.c:564
  19711979msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19721980msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19731981
  1974 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:560
   1982#: ../gui/gdmXnestchooser.c:563
  19751983msgid "XDMCP is not enabled"
  19761984msgstr "XDMCP не е включен"
  19771985
  1978 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:592
   1986#: ../gui/gdmXnestchooser.c:595
  19791987msgid "GDM is not running"
  19801988msgstr "GDM не е стартиран"
  19811989
  1982 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:593
   1990#: ../gui/gdmXnestchooser.c:596
  19831991msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19841992msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19851993
  1986 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:609
   1994#: ../gui/gdmXnestchooser.c:612
  19871995msgid "Could not find a free display number"
  19881996msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  19891997
  1990 #: ../gui/gdmchooser.c:85
   1998#: ../gui/gdmchooser.c:84
  19911999msgid "Please wait: scanning local network..."
  19922000msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира..."
  19932001
  1994 #: ../gui/gdmchooser.c:86
   2002#: ../gui/gdmchooser.c:85
  19952003msgid "No serving hosts were found."
  19962004msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  19972005
  1998 #: ../gui/gdmchooser.c:87
   2006#: ../gui/gdmchooser.c:86
  19992007msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  20002008msgstr "Избор на хост за връзка:"
  20012009
  2002 #: ../gui/gdmchooser.c:618
   2010#: ../gui/gdmchooser.c:617
  20032011#, c-format
  20042012msgid ""
   
  20072015msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  20082016
  2009 #: ../gui/gdmchooser.c:628
   2017#: ../gui/gdmchooser.c:627
  20102018msgid "Cannot connect to remote server"
  20112019msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  20122020
  2013 #: ../gui/gdmchooser.c:1280
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1278
  20142022#, c-format
  20152023msgid ""
   
  20212029"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  20222030
  2023 #: ../gui/gdmchooser.c:1293
   2031#: ../gui/gdmchooser.c:1291
  20242032msgid "Did not receive response from server"
  20252033msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  20262034
  2027 #: ../gui/gdmchooser.c:1395
   2035#: ../gui/gdmchooser.c:1393
  20282036#, c-format
  20292037msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  20302038msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  20312039
  2032 #: ../gui/gdmchooser.c:1404
   2040#: ../gui/gdmchooser.c:1402
  20332041msgid "Cannot find host"
  20342042msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  20352043
  2036 #: ../gui/gdmchooser.c:1609
   2044#: ../gui/gdmchooser.c:1607
  20372045msgid ""
  20382046"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20522060"към тази машина."
  20532061
  2054 #: ../gui/gdmchooser.c:1906
   2062#: ../gui/gdmchooser.c:1903
  20552063msgid "Socket for xdm communication"
  20562064msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20572065
  2058 #: ../gui/gdmchooser.c:1906
   2066#: ../gui/gdmchooser.c:1903
  20592067msgid "SOCKET"
  20602068msgstr "ГНЕЗДО"
  20612069
  2062 #: ../gui/gdmchooser.c:1909
   2070#: ../gui/gdmchooser.c:1905
  20632071msgid "Client address to return in response to xdm"
  20642072msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20652073
  2066 #: ../gui/gdmchooser.c:1909
   2074#: ../gui/gdmchooser.c:1905
  20672075msgid "ADDRESS"
  20682076msgstr "АДРЕС"
  20692077
  2070 #: ../gui/gdmchooser.c:1912
   2078#: ../gui/gdmchooser.c:1907
  20712079msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20722080msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20732081
  2074 #: ../gui/gdmchooser.c:1912
   2082#: ../gui/gdmchooser.c:1907
  20752083msgid "TYPE"
  20762084msgstr "ТИП"
  20772085
  2078 #: ../gui/gdmchooser.c:2042
   2086#: ../gui/gdmchooser.c:1967
   2087msgid "- gdm login chooser"
   2088msgstr "- избор на сесии чрез gdm"
   2089
   2090#: ../gui/gdmchooser.c:2029
  20792091#, c-format
  20802092msgid ""
   
  20862098"рестартирайте компютъра."
  20872099
  2088 #: ../gui/gdmchooser.c:2052
   2100#: ../gui/gdmchooser.c:2039
  20892101msgid "Cannot run chooser"
  20902102msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  21462158"за това."
  21472159
  2148 #: ../gui/gdmcomm.c:645 ../gui/gdmflexiserver.c:787
   2160#: ../gui/gdmcomm.c:645 ../gui/gdmflexiserver.c:785
  21492161msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21502162msgstr ""
  21512163"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21522164
  2153 #: ../gui/gdmcomm.c:647 ../gui/gdmflexiserver.c:789
   2165#: ../gui/gdmcomm.c:647 ../gui/gdmflexiserver.c:787
  21542166msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21552167msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
   
  22442256msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  22452257
  2246 #: ../gui/gdmcommon.c:706
  2247 msgid " seconds"
  2248 msgstr " секунди"
  2249 
  2250 #: ../gui/gdmcommon.c:708
  2251 msgid " second"
  2252 msgstr " секунда"
   2258#: ../gui/gdmcommon.c:704
   2259#, c-format
   2260msgid "%d second"
   2261msgid_plural "%d seconds"
   2262msgstr[0] "%d секунда"
   2263msgstr[1] "%d секунди"
  22532264
  22542265#: ../gui/gdmdynamic.c:48
   
  23122323msgstr "Ново влизане във вложен прозорец"
  23132324
  2314 #: ../gui/gdmflexiserver.c:103
   2325#: ../gui/gdmflexiserver.c:61
   2326msgid "Send the specified protocol command to GDM"
   2327msgstr "Изпращане на зададената протоколна команда на GDM"
   2328
   2329#: ../gui/gdmflexiserver.c:61
   2330msgid "COMMAND"
   2331msgstr "КОМАНДА"
   2332
   2333#: ../gui/gdmflexiserver.c:62
   2334msgid "Xnest mode"
   2335msgstr "Режим на Xnest"
   2336
   2337#: ../gui/gdmflexiserver.c:63
   2338msgid "Do not lock current screen"
   2339msgstr "Без заключване на текущия екран"
   2340
   2341#: ../gui/gdmflexiserver.c:64
   2342msgid "Debugging output"
   2343msgstr "Съобщения за грешка"
   2344
   2345#: ../gui/gdmflexiserver.c:65
   2346msgid "Authenticate before running --command"
   2347msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
   2348
   2349#: ../gui/gdmflexiserver.c:66
   2350msgid "Start new flexible session; do not show popup"
   2351msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
   2352
   2353#: ../gui/gdmflexiserver.c:115
  23152354msgid "Cannot change display"
  23162355msgstr "Дисплеят не може да бъде променен"
  23172356
  2318 #: ../gui/gdmflexiserver.c:180
   2357#: ../gui/gdmflexiserver.c:192
  23192358msgid "Nobody"
  23202359msgstr "Никой"
  23212360
  2322 #: ../gui/gdmflexiserver.c:215
   2361#: ../gui/gdmflexiserver.c:227
  23232362#, c-format
  23242363msgid "Display %s on virtual terminal %d"
  23252364msgstr "Дисплей %s на виртуален терминал %d"
  23262365
  2327 #: ../gui/gdmflexiserver.c:220
   2366#: ../gui/gdmflexiserver.c:232
  23282367#, c-format
  23292368msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
  23302369msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  23312370
  2332 #: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2633
   2371#: ../gui/gdmflexiserver.c:262 ../gui/gdmlogin.c:2633
  23332372#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
  23342373msgid "Username"
  23352374msgstr "Потребителско име"
  23362375
  2337 #: ../gui/gdmflexiserver.c:259
   2376#: ../gui/gdmflexiserver.c:271
  23382377msgid "Display"
  23392378msgstr "Дисплей"
  23402379
  2341 #: ../gui/gdmflexiserver.c:373
   2380#: ../gui/gdmflexiserver.c:385
  23422381msgid "Open Displays"
  23432382msgstr "Отваряне на дисплеи"
   
  23452384#. parent
  23462385#. flags
  2347 #: ../gui/gdmflexiserver.c:376
   2386#: ../gui/gdmflexiserver.c:388
  23482387msgid "_Open New Display"
  23492388msgstr "_Отваряне на нов дисплей"
  23502389
  2351 #: ../gui/gdmflexiserver.c:378
   2390#: ../gui/gdmflexiserver.c:390
  23522391msgid "Change to _Existing Display"
  23532392msgstr "Преминаване към _съществуващ дисплей"
  23542393
  2355 #: ../gui/gdmflexiserver.c:386
   2394#: ../gui/gdmflexiserver.c:398
  23562395msgid ""
  23572396"There are some displays already open.  You can select one from the list "
   
  23612400"отворите нов."
  23622401
  2363 #: ../gui/gdmflexiserver.c:569
   2402#: ../gui/gdmflexiserver.c:581
  23642403msgid "Choose server"
  23652404msgstr "Избор на сървър"
  23662405
  2367 #: ../gui/gdmflexiserver.c:580
   2406#: ../gui/gdmflexiserver.c:592
  23682407msgid "Choose the X server to start"
  23692408msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  23702409
  2371 #: ../gui/gdmflexiserver.c:586
   2410#: ../gui/gdmflexiserver.c:598
  23722411msgid "Standard server"
  23732412msgstr "Стандартен сървър"
  23742413
  2375 #: ../gui/gdmflexiserver.c:688
  2376 msgid "Send the specified protocol command to GDM"
  2377 msgstr "Изпращане на зададената протоколна команда на GDM"
  2378 
  2379 #: ../gui/gdmflexiserver.c:688
  2380 msgid "COMMAND"
  2381 msgstr "КОМАНДА"
  2382 
  2383 #: ../gui/gdmflexiserver.c:689
  2384 msgid "Xnest mode"
  2385 msgstr "Режим на Xnest"
  2386 
  2387 #: ../gui/gdmflexiserver.c:690
  2388 msgid "Do not lock current screen"
  2389 msgstr "Без заключване на текущия екран"
  2390 
  2391 #: ../gui/gdmflexiserver.c:691
  2392 msgid "Debugging output"
  2393 msgstr "Съобщения за грешка"
  2394 
  2395 #: ../gui/gdmflexiserver.c:692
  2396 msgid "Authenticate before running --command"
  2397 msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  2398 
  2399 #: ../gui/gdmflexiserver.c:693
  2400 msgid "Start new flexible session; do not show popup"
  2401 msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  2402 
  2403 #: ../gui/gdmflexiserver.c:836
   2414#: ../gui/gdmflexiserver.c:834
  24042415msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  24052416msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  24062417
  2407 #: ../gui/gdmflexiserver.c:839
   2418#: ../gui/gdmflexiserver.c:837
  24082419msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  24092420msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  24102421
  2411 #: ../gui/gdmflexiserver.c:866
   2422#: ../gui/gdmflexiserver.c:864
  24122423msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  24132424msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  24142425
  2415 #: ../gui/gdmflexiserver.c:868
   2426#: ../gui/gdmflexiserver.c:866
  24162427msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  24172428msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
   
  32013212msgstr "Настройки на снимката за екрана за идентификация"
  32023213
  3203 #: ../gui/gdmsession.c:125 ../gui/gdmsession.c:296
   3214#: ../gui/gdmsession.c:124 ../gui/gdmsession.c:291
  32043215msgid "Failsafe _GNOME"
  32053216msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  32063217
  3207 #: ../gui/gdmsession.c:126 ../gui/gdmsession.c:297
   3218#: ../gui/gdmsession.c:125 ../gui/gdmsession.c:292
  32083219msgid ""
  32093220"This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
   
  32153226"влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране."
  32163227
  3217 #: ../gui/gdmsession.c:136 ../gui/gdmsession.c:308
   3228#: ../gui/gdmsession.c:135 ../gui/gdmsession.c:303
  32183229msgid "Failsafe _Terminal"
  32193230msgstr "Авариен _терминал"
  32203231
  3221 #: ../gui/gdmsession.c:137 ../gui/gdmsession.c:309
   3232#: ../gui/gdmsession.c:136 ../gui/gdmsession.c:304
  32223233msgid ""
  32233234"This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
 • desktop/gedit.HEAD.bg.po

  r596 r690  
  55# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
  66# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  7 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005
   7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005.
   8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
  89#
  910#
  10 #
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  1313"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:44+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:45+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-05-21 13:22+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-05-21 13:21+0300\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  2727
  28 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:436
   28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:458
  2929msgid "Text Editor"
  3030msgstr "Текстов редактор"
   
  3838"Има ефект само при изключена опция „Използване на шрифта по подразбиране“."
  3939
  40 #: ../data/gedit.schemas.in.h:2
   40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:747
  4141msgid "Active plugins"
  4242msgstr "Активни приставки"
   
  600600msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
  601601
  602 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
   602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
  603603msgid "Logout _without Saving"
  604604msgstr "Изход _без запазване"
  605605
  606 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
   606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
  607607msgid "_Cancel Logout"
  608608msgstr "_Отказване на изход"
  609609
  610 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
   610#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
  611611msgid "Close _without Saving"
  612612msgstr "Без запазване"
  613613
  614 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:180
   614#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:183
  615615msgid "Question"
  616616msgstr "Въпрос"
  617617
  618 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:386
   618#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:383
  619619#, c-format
  620620msgid ""
   
  630630"загубени безвъзвратно."
  631631
  632 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:395
   632#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:392
  633633msgid ""
  634634"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
   
  637637"загубени безвъзвратно."
  638638
  639 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:401
   639#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:398
  640640#, c-format
  641641msgid ""
   
  652652"бъдат загубени безвъзвратно."
  653653
  654 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
   654#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:408
  655655#, c-format
  656656msgid ""
   
  666666"загубени безвъзвратно."
  667667
  668 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
  669 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:447
   668#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
   669#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:444
  670670#, c-format
  671671msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
   
  679679"загубени безвъзвратно."
  680680
  681 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:432
   681#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
  682682#, c-format
  683683msgid ""
   
  694694"загубени безвъзвратно."
  695695
  696 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
   696#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:487
  697697#, c-format
  698698msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
   
  700700"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
  701701
  702 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:663
   702#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:658
  703703#, c-format
  704704msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
   
  711711"затварянето?"
  712712
  713 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:680
   713#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:675
  714714msgid "S_elect the documents you want to save:"
  715715msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
  716716
  717717#. Secondary label
  718 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:697
   718#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:692
  719719msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
  720720msgstr ""
   
  10661066msgstr "_минути"
  10671067
  1068 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:252
  1069 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
   1068#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:260
   1069#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1015
  10701070msgid "Replace"
  10711071msgstr "Замяна"
  10721072
  1073 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:264 ../gedit/gedit-window.c:1011
   1073#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:272 ../gedit/gedit-window.c:1013
  10741074msgid "Find"
  10751075msgstr "Търсене"
  10761076
  1077 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:316
   1077#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:324
  10781078msgid "Replace _All"
  10791079msgstr "Замяна на _всички"
  10801080
  1081 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:317
   1081#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:325
  10821082#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
  10831083msgid "_Replace"
   
  11281128msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
  11291129
   1130#: ../gedit/gedit.c:84
   1131msgid "[FILE...]"
   1132msgstr "[ФАЙЛ...]"
   1133
  11301134#: ../gedit/gedit.c:116
  11311135#, c-format
   
  11371141msgid "%s: invalid encoding.\n"
  11381142msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
   1143
   1144#. Setup command line options
   1145#: ../gedit/gedit.c:450
   1146msgid "- Edit text files"
   1147msgstr "- редактиране на текстови файлове"
  11391148
  11401149#: ../gedit/gedit-commands-file.c:128 ../gedit/gedit-commands-file.c:174
   
  11751184msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  11761185
  1177 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:617 ../gedit/gedit-commands-file.c:808
   1186#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617 ../gedit/gedit-commands-file.c:815
  11781187#, c-format
  11791188msgid "Saving file '%s'…"
  11801189msgstr "Запазва се файлът „%s“..."
  11811190
  1182 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:707
   1191#: ../gedit/gedit-commands-file.c:714
  11831192msgid "Save As…"
  11841193msgstr "Запазване като..."
  11851194
  1186 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1003
   1195#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1010
  11871196#, c-format
  11881197msgid "Reverting the document '%s'…"
  11891198msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
  11901199
  1191 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1025
   1200#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1032
  11921201#, c-format
  11931202msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
  11941203msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
  11951204
  1196 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1034
   1205#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1041
  11971206#, c-format
  11981207msgid ""
   
  12081217"безвъзвратно."
  12091218
  1210 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1043
   1219#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1050
  12111220msgid ""
  12121221"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   
  12151224"безвъзвратно."
  12161225
  1217 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1049
   1226#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1056
  12181227#, c-format
  12191228msgid ""
   
  12301239"загубени безвъзвратно."
  12311240
  1232 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1059
   1241#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1066
  12331242#, c-format
  12341243msgid ""
   
  12441253"безвъзвратно."
  12451254
  1246 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1074 ../gedit/gedit-commands-file.c:1095
   1255#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1081 ../gedit/gedit-commands-file.c:1102
  12471256#, c-format
  12481257msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
   
  12561265"безвъзвратно."
  12571266
  1258 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1080
   1267#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1087
  12591268#, c-format
  12601269msgid ""
   
  12711280"загубени безвъзвратно."
  12721281
  1273 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1121
   1282#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1128
  12741283msgid "_Revert"
  12751284msgstr "_Възстановяване"
   
  12791288msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
  12801289
  1281 #: ../gedit/gedit-commands-help.c:98
   1290#: ../gedit/gedit-commands-help.c:94
  12821291msgid "translator-credits"
  12831292msgstr ""
   
  12901299"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  12911300
  1292 #: ../gedit/gedit-commands-help.c:101
  1293 msgid "gedit"
  1294 msgstr "gedit"
  1295 
  1296 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:166
   1301#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
  12971302#, c-format
  12981303msgid "Found and replaced %d occurrence"
   
  13011306msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
  13021307
  1303 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:176
   1308#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
  13041309msgid "Found and replaced one occurrence"
  13051310msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
  13061311
  1307 #: ../gedit/gedit-commands-search.c:189
   1312#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
  13081313msgid "Phrase not found"
  13091314msgstr "Фразата не е открита"
  13101315
  1311 #: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:855
   1316#: ../gedit/gedit-document.c:774 ../gedit/gedit-document.c:868
  13121317#, c-format
  13131318msgid "Unsaved Document %d"
   
  13151320
  13161321#. bad bad luck...
  1317 #: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
   1322#: ../gedit/gedit-document-saver.c:536
  13181323msgid "Could not obtain backup filename"
  13191324msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
  13201325
  13211326#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:85 ../gedit/gedit-documents-panel.c:99
  1322 #: ../gedit/gedit-window.c:1535 ../gedit/gedit-window.c:1540
   1327#: ../gedit/gedit-window.c:1537 ../gedit/gedit-window.c:1542
  13231328msgid "Read Only"
  13241329msgstr "(само за четене)"
   
  13601365
  13611366#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:233
  1362 #: ../gedit/gedit-encodings.c:274
   1367#: ../gedit/gedit-encodings.c:274 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
  13631368msgid "Arabic"
  13641369msgstr "Арабско"
  13651370
  13661371#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:268
  1367 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
   1372#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
  13681373msgid "Greek"
  13691374msgstr "Гръцки"
   
  13741379
  13751380#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
  1376 #: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
   1381#: ../gedit/gedit-encodings.c:272 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
  13771382msgid "Hebrew"
  13781383msgstr "Иврит"
  13791384
  13801385#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:229
  1381 #: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
   1386#: ../gedit/gedit-encodings.c:270 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
  13821387msgid "Turkish"
  13831388msgstr "Турско"
   
  13911396msgstr "Келтско"
  13921397
  1393 #: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
   1398#: ../gedit/gedit-encodings.c:179 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
  13941399msgid "Romanian"
  13951400msgstr "Румънско"
   
  14331438
  14341439#: ../gedit/gedit-encodings.c:253 ../gedit/gedit-encodings.c:259
  1435 #: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
   1440#: ../gedit/gedit-encodings.c:278 ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
  14361441msgid "Vietnamese"
  14371442msgstr "Виетнамско"
   
  18421847msgstr "Затваряне на документ"
  18431848
  1844 #: ../gedit/gedit-panel.c:370 ../gedit/gedit-panel.c:585
   1849#: ../gedit/gedit-panel.c:365 ../gedit/gedit-panel.c:556
  18451850#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:446
  18461851#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:322
   
  18481853msgstr "Празен"
  18491854
  1850 #: ../gedit/gedit-panel.c:526 ../gedit/gedit-panel.c:606
   1855#: ../gedit/gedit-panel.c:500 ../gedit/gedit-panel.c:577
  18511856msgid "Hide panel"
  18521857msgstr "Скриване на панел"
   
  18601865msgstr "Активен"
  18611866
  1862 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:540
   1867#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:502
   1868msgid "_About"
   1869msgstr "_Относно"
   1870
   1871#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:510
   1872msgid "C_onfigure"
   1873msgstr "Настр_ойване"
   1874
   1875#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:520
   1876msgid "A_ctivate"
   1877msgstr "_Активиране"
   1878
   1879#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:530
   1880msgid "Ac_tivate All"
   1881msgstr "Активиране на _всички"
   1882
   1883#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:535
   1884msgid "_Deactivate All"
   1885msgstr "_Деактивиране на всички"
   1886
   1887#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:776
  18631888msgid "_About Plugin"
  18641889msgstr "_Относно приставката"
  18651890
  1866 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
   1891#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:780
  18671892msgid "C_onfigure Plugin"
  18681893msgstr "Настр_ойване на приставката"
  18691894
  1870 #: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:175
   1895#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
  18711896msgid "Cannot initialize preferences manager."
  18721897msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
  18731898
  1874 #: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1390
   1899#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1386
  18751900#, c-format
  18761901msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
   
  20642089msgstr "Кодиране на знаците:"
  20652090
  2066 #: ../gedit/gedit-tab.c:2012
   2091#: ../gedit/gedit-tab.c:2013
  20672092#, c-format
  20682093msgid "Rendering page %d of %d..."
   
  21062131msgstr "_Отваряне..."
  21072132
  2108 #: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1110
   2133#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1112
  21092134msgid "Open a file"
  21102135msgstr "Отваряне на файл"
   
  23312356msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
  23322357
  2333 #: ../gedit/gedit-utils.c:923
   2358#: ../gedit/gedit-utils.c:973
  23342359#, c-format
  23352360msgid "Unable to find file %s."
  23362361msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
  23372362
  2338 #: ../gedit/gedit-utils.c:927 ../gedit/gedit-utils.c:956
   2363#: ../gedit/gedit-utils.c:977 ../gedit/gedit-utils.c:1006
  23392364msgid "Please check your installation."
  23402365msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
  23412366
  2342 #: ../gedit/gedit-utils.c:952
   2367#: ../gedit/gedit-utils.c:1002
  23432368#, c-format
  23442369msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
   
  23712396#, c-format
  23722397msgid "Use %s highlight mode"
  2373 msgstr "Използване на %s режим на осветяване"
  2374 
  2375 #: ../gedit/gedit-window.c:734
  2376 msgid "Normal"
  2377 msgstr "Нормален"
  2378 
  2379 #: ../gedit/gedit-window.c:735
  2380 msgid "Use Normal highlight mode"
  2381 msgstr "Използване на нормален режим на осветяване"
   2398msgstr "Използване на режим на осветяване %s"
   2399
   2400#. add the "None" item before all the others
   2401#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
   2402#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
   2403#: ../gedit/gedit-window.c:736
   2404msgid "None"
   2405msgstr "Без"
   2406
   2407#: ../gedit/gedit-window.c:737
   2408msgid "Disable syntax highlighting"
   2409msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
  23822410
  23832411#. Translators: %s is a URI
  2384 #: ../gedit/gedit-window.c:861 ../gedit/gedit-window.c:886
   2412#: ../gedit/gedit-window.c:863 ../gedit/gedit-window.c:888
  23852413#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-gtk.c:346
  23862414#: ../gedit/recent-files/egg-recent-view-uimanager.c:205
   
  23892417msgstr "Отваряне на „%s“"
  23902418
  2391 #: ../gedit/gedit-window.c:1009
   2419#: ../gedit/gedit-window.c:1011
  23922420msgid "Save"
  23932421msgstr "Запазване"
  23942422
  2395 #: ../gedit/gedit-window.c:1114
   2423#: ../gedit/gedit-window.c:1116
  23962424msgid "Open a recently used file"
  23972425msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
  23982426
  2399 #: ../gedit/gedit-window.c:1121
   2427#: ../gedit/gedit-window.c:1123
  24002428msgid "Open"
  24012429msgstr "Отваряне"
  24022430
  2403 #: ../gedit/gedit-window.c:1210 ../gedit/gedit-window.c:1811
   2431#: ../gedit/gedit-window.c:1212 ../gedit/gedit-window.c:1813
  24042432#, c-format
  24052433msgid "Activate %s"
   
  25172545msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
  25182546
  2519 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:298
   2547#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:299
  25202548msgid "Running tool:"
  25212549msgstr "Стартиран инструмент:"
  25222550
  2523 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:308
   2551#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:322
  25242552msgid "Done."
  25252553msgstr "Готово."
  25262554
  2527 #: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:310
   2555#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:324
  25282556msgid "Exited"
  25292557msgstr "Завърши работа."
  25302558
  2531 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
   2559#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
  25322560msgid "Nothing"
  25332561msgstr "Нищо"
  25342562
  2535 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
   2563#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
  25362564msgid "Current document"
  25372565msgstr "Текущия документ"
  25382566
  2539 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
   2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
  25402568msgid "Current selection"
  25412569msgstr "Текущ избор"
  25422570
  2543 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
   2571#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
  25442572msgid "Current line"
  25452573msgstr "Текущ ред"
  25462574
  2547 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:46
   2575#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
  25482576msgid "Current word"
  25492577msgstr "Текуща дума"
  25502578
  2551 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
   2579#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
  25522580msgid "Insert in output panel"
  25532581msgstr "Вмъкване в панела за изход"
  25542582
  2555 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
   2583#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
  25562584msgid "Create new document"
  25572585msgstr "Създаване на нов документ"
  25582586
  2559 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
   2587#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
  25602588msgid "Append to current document"
  25612589msgstr "Закачане към текущия документ"
  25622590
  2563 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
   2591#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
  25642592msgid "Replace current document"
  25652593msgstr "Замяна на текущия документ"
  25662594
  2567 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
   2595#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
  25682596msgid "Replace current selection"
  25692597msgstr "Замяна на текущия избор"
  25702598
  2571 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:54
   2599#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
  25722600msgid "Insert at cursor position"
  25732601msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
  25742602
  2575 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
   2603#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
  25762604msgid "All documents"
  25772605msgstr "Всички документи"
  25782606
  2579 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
   2607#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
  25802608msgid "All documents except untitled ones"
  25812609msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
  25822610
  2583 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
   2611#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
  25842612msgid "Local files only"
  25852613msgstr "Само локални файлове"
  25862614
  2587 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
   2615#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
  25882616msgid "Remote files only"
  25892617msgstr "Само отдалечени файлове"
  25902618
  2591 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:61
   2619#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
  25922620msgid "Untitled documents only"
  25932621msgstr "Само не неозаглавените документи"
   
  26132641msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
  26142642
  2615 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:329
  2616 #: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:562
   2643#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:333
   2644#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:600
  26172645msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  26182646msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  26192647
  2620 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:331
  2621 #: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:564
   2648#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
   2649#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:602
  26222650msgid "Type a new accelerator"
  26232651msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
   
  27192747
  27202748#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  2721 msgid "Opens an interactive python console in the bottom panel."
  2722 msgstr "Отваря интерактивна конзола на python в долния панел."
   2749msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
   2750msgstr "Интерактивна конзола на python в долния панел."
  27232751
  27242752#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   
  27682796#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
  27692797msgid "_Tab trigger:"
  2770 msgstr "_Спусък за подпрозорец:"
   2798msgstr "_Спусък за табулатора:"
  27712799
  27722800#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
   
  27782806msgstr "Управление на отрязъци"
  27792807
  2780 #: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:54
   2808#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:53
  27812809msgid "Add a new snippet..."
  27822810msgstr "Добавяне на нов отрязък..."
  27832811
  2784 #: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:109
   2812#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:108
  27852813msgid "Global"
  27862814msgstr "Глобално"
   2815
   2816#: ../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:476
   2817msgid ""
   2818"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
   2819"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
   2820msgstr ""
   2821"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
   2822"единичен знак, който не е буква или цифра - например „{“, „[“ и т.н."
  27872823
  27882824#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
   
  28582894msgstr "амхарски"
  28592895
  2860 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:81
   2896#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
   2897msgid "Arabic (Egypt)"
   2898msgstr "арабски (Египет)"
   2899
   2900#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
  28612901msgid "Azerbaijani"
  28622902msgstr "азербайджански"
  28632903
  2864 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:82
   2904#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
  28652905msgid "Belarusian"
  28662906msgstr "беларуски"
  28672907
  2868 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:83
   2908#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
  28692909msgid "Bulgarian"
  28702910msgstr "български"
  28712911
  2872 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:84
   2912#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
  28732913msgid "Bengali"
  28742914msgstr "бенгали"
  28752915
  2876 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:85
   2916#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
  28772917msgid "Breton"
  28782918msgstr "британски"
  28792919
  2880 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:86
   2920#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
  28812921msgid "Catalan"
  28822922msgstr "каталонски"
  28832923
  2884 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:87
   2924#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
  28852925msgid "Czech"
  28862926msgstr "чешки"
  28872927
  2888 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:88
   2928#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
  28892929msgid "Welsh"
  28902930msgstr "уелски"
  28912931
  2892 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:89
   2932#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
  28932933msgid "Danish"
  28942934msgstr "датски"
  28952935
  2896 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:90
   2936#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
  28972937msgid "German (Austria)"
  28982938msgstr "немски (Австрия)"
  28992939
  2900 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:91
   2940#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:93
  29012941msgid "German (Germany)"
  29022942msgstr "немски (Германия)"
  29032943
  2904 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:92
   2944#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
  29052945msgid "German (Swiss)"
  29062946msgstr "немски (Швейцария)"
  29072947
  2908 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:94
   2948#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
  29092949msgid "English (American)"
  29102950msgstr "английски (Америка)"
  29112951
  2912 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:95
   2952#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
  29132953msgid "English (British)"
  29142954msgstr "английски (Британия)"
  29152955
  2916 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:96
   2956#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
  29172957msgid "English (Canadian)"
  29182958msgstr "английски (Канада)"
  29192959
  2920 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:97
   2960#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
  29212961msgid "Esperanto"
  29222962msgstr "есперанто"
  29232963
  2924 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:98
   2964#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
  29252965msgid "Spanish"
  29262966msgstr "испански"
  29272967
  2928 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:99
   2968#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
  29292969msgid "Estonian"
  29302970msgstr "естонски"
  29312971
  2932 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:100
   2972#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
  29332973msgid "Persian"
  29342974msgstr "персийски"
  29352975
  2936 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:101
   2976#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
  29372977msgid "Finnish"
  29382978msgstr "финландски"
  29392979
  2940 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:102
   2980#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
  29412981msgid "Faroese"
  29422982msgstr "фаройски"
  29432983
  2944 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:103
   2984#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
  29452985msgid "French (France)"
  29462986msgstr "френски (Франция)"
  29472987
  2948 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:104
   2988#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
  29492989msgid "French (Swiss)"
  29502990msgstr "френски (Швейцария)"
  29512991
  2952 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:105
   2992#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
  29532993msgid "Irish"
  29542994msgstr "ирландски"
  29552995
  2956 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:106
   2996#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
  29572997msgid "Scottish Gaelic"
  29582998msgstr "шотландски галски"
  29592999
  2960 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:107
   3000#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:109
  29613001msgid "Gallegan"
  29623002msgstr "галеган"
  29633003
  2964 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:108
   3004#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
  29653005msgid "Manx Gaelic"
  29663006msgstr "манкс галски"
  29673007
  2968 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:110
   3008#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
  29693009msgid "Hindi"
  29703010msgstr "хинди"
  29713011
  2972 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:111
   3012#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
  29733013msgid "Croatian"
  29743014msgstr "хърватски"
  29753015
  2976 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:112
   3016#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
  29773017msgid "Upper Sorbian"
  29783018msgstr "горен сорбиан"
  29793019
  2980 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:113
   3020#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
  29813021msgid "Hungarian"
  29823022msgstr "унгарски"
  29833023
  2984 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:114
   3024#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
  29853025msgid "Interlingua (IALA)"
  29863026msgstr "интерлингуа (IALA)"
  29873027
  2988 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:115
   3028#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
  29893029msgid "Indonesian"
  29903030msgstr "индонезийски"
  29913031
  2992 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:116
   3032#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
  29933033msgid "Icelandic"
  29943034msgstr "исландски"
  29953035
  2996 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:117
   3036#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
  29973037msgid "Italian"
  29983038msgstr "италиански"
  29993039
  3000 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:118
   3040#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
  30013041msgid "Kurdish"
  30023042msgstr "кюрдски"
  30033043
  3004 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:119
   3044#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
  30053045msgid "Latin"
  30063046msgstr "латински"
  30073047
  3008 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:120
   3048#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
  30093049msgid "Lithuanian"
  30103050msgstr "литовски"
  30113051
  3012 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:121
   3052#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
  30133053msgid "Latvian"
  30143054msgstr "латвийски"
  30153055
  3016 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:122
   3056#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
  30173057msgid "Malagasy"
  30183058msgstr "Малагаси"
  30193059
  3020 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:123
   3060#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
  30213061msgid "Maori"
  30223062msgstr "маори"
  30233063
  3024 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:124
   3064#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
  30253065msgid "Macedonian"
  30263066msgstr "македонски"
  30273067
  3028 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:125
   3068#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
  30293069msgid "Mongolian"
  30303070msgstr "монголски"
  30313071
  3032 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:126
   3072#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
  30333073msgid "Marathi"
  30343074msgstr "марати"
  30353075
  3036 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:127
   3076#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
  30373077msgid "Malay"
  30383078msgstr "малайски"
  30393079
  3040 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:128
   3080#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
  30413081msgid "Maltese"
  30423082msgstr "малтийски"
  30433083
  3044 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
   3084#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
  30453085msgid "Norwegian Bokmal"
  30463086msgstr "норвежки - букмол"
  30473087
  3048 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
   3088#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
  30493089msgid "Dutch"
  30503090msgstr "датски"
  30513091
  3052 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
   3092#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
  30533093msgid "Norwegian Nynorsk"
  30543094msgstr "норвежки - ниношк"
  30553095
  3056 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
   3096#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
  30573097msgid "Norwegian"
  30583098msgstr "норвежки"
  30593099
  3060 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:133
   3100#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
  30613101msgid "Nyanja"
  30623102msgstr "Нианя"
  30633103
  3064 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:134
   3104#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
  30653105msgid "Polish"
  30663106msgstr "полски"
  30673107
  3068 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:135
   3108#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
  30693109msgid "Portuguese (Portugal)"
  30703110msgstr "португалски (Португалия)"
  30713111
  3072 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:136
   3112#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:138
  30733113msgid "Portuguese (Brazilian)"
  30743114msgstr "португалски (Бразилия)"
  30753115
  3076 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:137
   3116#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
  30773117msgid "Quechua"
  30783118msgstr "куечуа"
  30793119
  3080 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:139
   3120#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
  30813121msgid "Russian"
  30823122msgstr "руски"
  30833123
  3084 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:140
   3124#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
  30853125msgid "Kinyarwanda"
  30863126msgstr "киниуарванда"
  30873127
  3088 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:141
   3128#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
  30893129msgid "Sardinian"
  30903130msgstr "сардински"
  30913131
  3092 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:142
   3132#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
  30933133msgid "Slovak"
  30943134msgstr "словашки"
  30953135
  3096 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:143
   3136#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
  30973137msgid "Slovenian"
  30983138msgstr "словенски"
  30993139
  3100 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:144
   3140#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
  31013141msgid "Swedish"
  31023142msgstr "шведски"
  31033143
  3104 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:145
   3144#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
  31053145msgid "Swahili"
  31063146msgstr "суахили"
  31073147
  3108 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:146
   3148#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
  31093149msgid "Tamil"
  31103150msgstr "тамилски"
  31113151
  3112 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:147
   3152#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
  31133153msgid "Tetum"
  31143154msgstr "тетум"
  31153155
  3116 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:148
   3156#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:150
  31173157msgid "Tagalog"
  31183158msgstr "тагалог"
  31193159
  3120 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:149
   3160#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
  31213161msgid "Tswana"
  31223162msgstr "тсвана"
  31233163
  3124 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:151
   3164#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:153
  31253165msgid "Ukrainian"
  31263166msgstr "украински"
  31273167
  3128 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:152
   3168#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
  31293169msgid "Uzbek"
  31303170msgstr "узбекски"
  31313171
  3132 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:154
   3172#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
  31333173msgid "Walloon"
  31343174msgstr "валон"
  31353175
  3136 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:155
   3176#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:157
  31373177msgid "Yiddish"
  31383178msgstr "йидиш"
  31393179
  3140 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:156
   3180#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:158
  31413181msgid "Zulu"
  31423182msgstr "зулу"
  31433183
  3144 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
   3184#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:830
  31453185msgid "Default"
  31463186msgstr "Стандартен"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.