Ignore:
Timestamp:
May 21, 2006, 10:47:23 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib, gnome-vfs, libbonobo, libgnomeui: обновяване до 100%.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gnome-vfs.HEAD.bg.po

  r643 r689  
  1212"Project-Id-Version: gnome-vfs\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-04-21 11:23+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-04-21 11:24+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-05-21 10:03+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-05-21 10:02+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  224224
  225225#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:370
  226 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:564
  227 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:622
   226#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:565
   227#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:623
  228228msgid "CD-ROM"
  229229msgstr "CD-ROM"
  230230
  231231#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:372
  232 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:566
   232#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:567
  233233msgid "CD-R"
  234234msgstr "CD-R"
  235235
  236236#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:374
  237 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:567
   237#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:568
  238238msgid "CD-RW"
  239239msgstr "CD-RW"
  240240
  241241#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:378
  242 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:568
   242#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:569
  243243msgid "DVD-ROM"
  244244msgstr "DVD-ROM"
   
  253253
  254254#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:384
  255 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:570
   255#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:571
  256256msgid "DVD-R"
  257257msgstr "DVD-R"
  258258
  259259#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:386
  260 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:571
   260#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:572
  261261msgid "DVD-RW"
  262262msgstr "DVD-RW"
  263263
  264264#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:388
  265 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:569
   265#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:570
  266266msgid "DVD-RAM"
  267267msgstr "DVD-RAM"
   
  306306
  307307#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:415
  308 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:593
  309 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:625
   308#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:594
   309#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:626
  310310msgid "Zip Drive"
  311311msgstr "Устройство Zip"
   
  469469"промени по базата с данни за типове MIME."
  470470
  471 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:704
   471#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:708
  472472#, c-format
  473473msgid "Could not parse: %s"
  474474msgstr "Не може да се анализира: %s"
  475475
  476 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:706
   476#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:710
  477477msgid "More parsing errors will be ignored."
  478478msgstr "Следващите грешки при анализиране ще бъдат игнорирани."
   
  709709
  710710#. GNOME_VFS_ERROR_TIMEOUT
  711 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:88 ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:90
   711#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:88
  712712msgid "Timeout reached"
  713713msgstr "Времето изтече"
   
  719719
  720720#. GNOME_VFS_ERROR_LOCKED
  721 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:91
   721#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:90
  722722msgid "The resource is locked"
  723723msgstr "Ресурсът е заключен"
  724724
  725725#. GNOME_VFS_ERROR_DEPRECATED_FUNCTION
  726 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:92
   726#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:91
  727727msgid "Function call deprecated"
  728728msgstr "Това извикване на функция е остаряло и не трябва да се ползва"
  729729
  730 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:215
   730#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:214
  731731msgid "Unknown error"
  732732msgstr "Неизвестна грешка"
   
  755755
  756756#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:1108
  757 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:381
   757#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:382
  758758msgid " (invalid Unicode)"
  759759msgstr " (грешен Уникод)"
  760760
  761 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:563
  762 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:619
   761#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:564
   762#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:620
  763763msgid "Floppy"
  764764msgstr "Дискета"
  765765
  766 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:572
   766#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:573
  767767msgid "CD-ROM/DVD-ROM"
  768768msgstr "CD-ROM/DVD-ROM"
  769769
  770 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:573
   770#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:574
  771771msgid "CD-ROM/DVD-RAM"
  772772msgstr "CD-ROM/DVD-RAM"
  773773
  774 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:574
   774#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:575
  775775msgid "CD-ROM/DVD-R"
  776776msgstr "CD-ROM/DVD-R"
  777777
  778 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:575
   778#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:576
  779779msgid "CD-ROM/DVD-RW"
  780780msgstr "CD-ROM/DVD-RW"
  781781
  782 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:576
   782#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:577
  783783msgid "CD-R/DVD-ROM"
  784784msgstr "CD-R/DVD-ROM"
  785785
  786 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:577
   786#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:578
  787787msgid "CD-R/DVD-RAM"
  788788msgstr "CD-R/DVD-RAM"
  789789
  790 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:578
   790#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:579
  791791msgid "CD-R/DVD-R"
  792792msgstr "CD-R/DVD-R"
  793793
  794 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:579
   794#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:580
  795795msgid "CD-R/DVD-RW"
  796796msgstr "CD-R/DVD-RW"
  797797
  798 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:580
   798#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:581
  799799msgid "CD-RW/DVD-ROM"
  800800msgstr "CD-RW/DVD-ROM"
  801801
  802 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:581
   802#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:582
  803803msgid "CD-RW/DVD-RAM"
  804804msgstr "CD-RW/DVD-RAM"
  805805
  806 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:582
   806#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:583
  807807msgid "CD-RW/DVD-R"
  808808msgstr "CD-RW/DVD-R"
  809809
  810 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:583
   810#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:584
  811811msgid "CD-RW/DVD-RW"
  812812msgstr "CD-RW/DVD-RW"
  813813
  814 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:585
   814#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:586
  815815msgid "Disk"
  816816msgstr "Диск"
  817817
  818 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:586
   818#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:587
  819819msgid "USB Drive"
  820820msgstr "Устройство за USB"
  821821
  822 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:587
   822#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:588
  823823msgid "IEEE1394 Drive"
  824824msgstr "Устройство за интерфейс IEEE1394"
  825825
  826 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:588
   826#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:589
  827827msgid "CF"
  828828msgstr "CF"
  829829
  830 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:589
   830#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:590
  831831msgid "SD/MMC"
  832832msgstr "SD/MMC"
  833833
  834 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:590
  835 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:594
   834#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:591
   835#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:595
  836836msgid "Memory Stick"
  837837msgstr "Пръчка памет"
  838838
  839 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:591
   839#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:592
  840840msgid "Smart Media"
  841841msgstr "Умен носител (smart media)"
  842842
  843 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:595
   843#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:596
  844844msgid "Camera"
  845845msgstr "Фотоапарат"
  846846
  847 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:596
   847#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:597
  848848msgid "DVD"
  849849msgstr "DVD"
  850850
  851 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:841
   851#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:846
  852852msgid "Root Volume"
  853853msgstr "Диск за кореновата папка"
  854854
  855 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:922
   855#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:927
  856856msgid "Audio CD"
  857857msgstr "Аудио CD"
  858858
  859 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:955
   859#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:960
  860860msgid "Unknown volume"
  861861msgstr "Неизвестен дял"
  862862
  863 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:1160
   863#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:1172
  864864msgid "Network server"
  865865msgstr "Мрежови сървър"
   
  961961msgstr "Свързаният сървър не може да бъде демонтиран."
  962962
  963 #: ../modules/computer-method.c:546
   963#: ../modules/computer-method.c:542
  964964msgid "Network"
  965965msgstr "Мрежа"
  966966
  967 #: ../modules/computer-method.c:564
   967#: ../modules/computer-method.c:560
  968968msgid "Home"
  969969msgstr "У дома"
  970970
  971 #: ../modules/computer-method.c:582
   971#: ../modules/computer-method.c:578
  972972msgid "Filesystem"
  973973msgstr "Файлова система"
   
  10381038msgstr "стандартен псевдоним (moniker) на файл"
  10391039
   1040#: ../programs/authentication.c:94
   1041#, c-format
   1042msgid "Your HTTP Proxy requires you to log in.\n"
   1043msgstr "Сървърът-посредник за HTTP изисква да се идентифицирате.\n"
   1044
   1045#: ../programs/authentication.c:95
   1046#, c-format
   1047msgid ""
   1048"You must log in to access \"%s\".\n"
   1049"%s"
   1050msgstr ""
   1051"За да достъпите „%s“, трябва да се идентифицирате.\n"
   1052"%s"
   1053
   1054#: ../programs/authentication.c:98
   1055msgid "Your password will be transmitted unencrypted."
   1056msgstr "Паролата Ви ще бъде пратена некриптирана."
   1057
   1058#: ../programs/authentication.c:99
   1059msgid "Your password will be transmitted encrypted."
   1060msgstr "Паролата Ви ще бъде пратена криптирана."
   1061
   1062#: ../programs/authentication.c:144
   1063#, c-format
   1064msgid "You must log in to access %s domain %s\n"
   1065msgstr "За да достъпите %s, домейн %s, трябва да се идентифицирате.\n"
   1066
   1067#: ../programs/authentication.c:146
   1068#, c-format
   1069msgid "You must log in to access %s\n"
   1070msgstr "За да достъпите %s, трябва да се идентифицирате.\n"
   1071
  10401072#: ../schemas/desktop_default_applications.schemas.in.h:1
  10411073msgid "Default component viewer application"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.