Changeset 689


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2006, 10:47:23 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib, gnome-vfs, libbonobo, libgnomeui: обновяване до 100%.

Location:
developer-libs
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/glib.HEAD.bg.po

  r629 r689  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-04-02 15:52+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-04-02 15:53+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-05-21 10:36+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-05-21 10:36+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486 ../glib/giochannel.c:1150
   20#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
   21#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:919
   22#, c-format
   23msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
   24msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
   25
   26#: ../glib/gbookmarkfile.c:727 ../glib/gbookmarkfile.c:804
   27#: ../glib/gbookmarkfile.c:814 ../glib/gbookmarkfile.c:930
   28#, c-format
   29msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
   30msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
   31
   32#: ../glib/gbookmarkfile.c:1103 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
   33#: ../glib/gbookmarkfile.c:1232 ../glib/gbookmarkfile.c:1242
   34#, c-format
   35msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
   36msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
   37
   38#: ../glib/gbookmarkfile.c:1128 ../glib/gbookmarkfile.c:1142
   39#: ../glib/gbookmarkfile.c:1210 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
   40#, c-format
   41msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
   42msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
   43
   44#: ../glib/gbookmarkfile.c:1792
   45msgid "No valid bookmark file was be found in data dirs"
   46msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
   47
   48#: ../glib/gbookmarkfile.c:1993
   49#, c-format
   50msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
   51msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
   52
   53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2037 ../glib/gbookmarkfile.c:2192
   54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2277 ../glib/gbookmarkfile.c:2358
   55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2443 ../glib/gbookmarkfile.c:2526
   56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2604 ../glib/gbookmarkfile.c:2683
   57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2725 ../glib/gbookmarkfile.c:2822
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:2945 ../glib/gbookmarkfile.c:3135
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3211 ../glib/gbookmarkfile.c:3363
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3428 ../glib/gbookmarkfile.c:3518
   61#: ../glib/gbookmarkfile.c:3641
   62#, c-format
   63msgid "No bookmark found for URI '%s'"
   64msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
   65
   66#: ../glib/gbookmarkfile.c:2367
   67#, c-format
   68msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
   69msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
   70
   71#: ../glib/gbookmarkfile.c:2452
   72#, c-format
   73msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
   74msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
   75
   76#: ../glib/gbookmarkfile.c:2831
   77#, c-format
   78msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
   79msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
   80
   81#: ../glib/gbookmarkfile.c:3229 ../glib/gbookmarkfile.c:3373
   82#, c-format
   83msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
   84msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
   85
   86#: ../glib/gconvert.c:404 ../glib/gconvert.c:482 ../glib/giochannel.c:1150
  2187#, c-format
  2288msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  2389msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  2490
  25 #: ../glib/gconvert.c:412 ../glib/gconvert.c:490
   91#: ../glib/gconvert.c:408 ../glib/gconvert.c:486
  2692#, c-format
  2793msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
  2894msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
  2995
  30 #: ../glib/gconvert.c:606 ../glib/gconvert.c:995 ../glib/giochannel.c:1322
   96#: ../glib/gconvert.c:602 ../glib/gconvert.c:991 ../glib/giochannel.c:1322
  3197#: ../glib/giochannel.c:1364 ../glib/giochannel.c:2206 ../glib/gutf8.c:943
  3298#: ../glib/gutf8.c:1392
   
  34100msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  35101
  36 #: ../glib/gconvert.c:612 ../glib/gconvert.c:922 ../glib/giochannel.c:1329
   102#: ../glib/gconvert.c:608 ../glib/gconvert.c:918 ../glib/giochannel.c:1329
  37103#: ../glib/giochannel.c:2218
  38104#, c-format
   
  40106msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  41107
  42 #: ../glib/gconvert.c:647 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
   108#: ../glib/gconvert.c:643 ../glib/gutf8.c:939 ../glib/gutf8.c:1143
  43109#: ../glib/gutf8.c:1284 ../glib/gutf8.c:1388
  44110msgid "Partial character sequence at end of input"
  45111msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
  46112
  47 #: ../glib/gconvert.c:897
   113#: ../glib/gconvert.c:893
  48114#, c-format
  49115msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  52118"s“"
  53119
  54 #: ../glib/gconvert.c:1706
   120#: ../glib/gconvert.c:1702
  55121#, c-format
  56122msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  57123msgstr "URI „%s“ не е абсолютен URI при използване на схемата „файл“"
  58124
  59 #: ../glib/gconvert.c:1716
   125#: ../glib/gconvert.c:1712
  60126#, c-format
  61127msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  62128msgstr "URI „%s“ към локален файл не може да включва „#“"
  63129
  64 #: ../glib/gconvert.c:1733
   130#: ../glib/gconvert.c:1729
  65131#, c-format
  66132msgid "The URI '%s' is invalid"
  67133msgstr "URI „%s“ е неправилен"
  68134
  69 #: ../glib/gconvert.c:1745
   135#: ../glib/gconvert.c:1741
  70136#, c-format
  71137msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  72138msgstr "Името на хоста в URI „%s“ е невалидно"
  73139
  74 #: ../glib/gconvert.c:1761
   140#: ../glib/gconvert.c:1757
  75141#, c-format
  76142msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  77143msgstr "URI „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  78144
  79 #: ../glib/gconvert.c:1855
   145#: ../glib/gconvert.c:1852
  80146#, c-format
  81147msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  82148msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  83149
  84 #: ../glib/gconvert.c:1865
   150#: ../glib/gconvert.c:1862
  85151msgid "Invalid hostname"
  86152msgstr "Неправилно име на хост"
   
  91157msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
  92158
  93 #: ../glib/gfileutils.c:576 ../glib/gfileutils.c:649
   159#: ../glib/gfileutils.c:572 ../glib/gfileutils.c:645
  94160#, c-format
  95161msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
  96162msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
  97163
  98 #: ../glib/gfileutils.c:591
   164#: ../glib/gfileutils.c:587
  99165#, c-format
  100166msgid "Error reading file '%s': %s"
  101167msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  102168
  103 #: ../glib/gfileutils.c:673
   169#: ../glib/gfileutils.c:669
  104170#, c-format
  105171msgid "Failed to read from file '%s': %s"
  106172msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
  107173
  108 #: ../glib/gfileutils.c:724 ../glib/gfileutils.c:811
   174#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
  109175#, c-format
  110176msgid "Failed to open file '%s': %s"
  111177msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
  112178
  113 #: ../glib/gfileutils.c:741 ../glib/gmappedfile.c:133
   179#: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
  114180#, c-format
  115181msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
   
  118184"fstat(): %s"
  119185
  120 #: ../glib/gfileutils.c:775
   186#: ../glib/gfileutils.c:771
  121187#, c-format
  122188msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
   
  124190"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
  125191
  126 #: ../glib/gfileutils.c:909
   192#: ../glib/gfileutils.c:905
  127193#, c-format
  128194msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
   
  131197"g_rename(): %s"
  132198
  133 #: ../glib/gfileutils.c:950 ../glib/gfileutils.c:1415
   199#: ../glib/gfileutils.c:946 ../glib/gfileutils.c:1411
  134200#, c-format
  135201msgid "Failed to create file '%s': %s"
  136202msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  137203
  138 #: ../glib/gfileutils.c:964
   204#: ../glib/gfileutils.c:960
  139205#, c-format
  140206msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  143209"(): %s"
  144210
  145 #: ../glib/gfileutils.c:989
   211#: ../glib/gfileutils.c:985
  146212#, c-format
  147213msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  148214msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  149215
  150 #: ../glib/gfileutils.c:1008
   216#: ../glib/gfileutils.c:1004
  151217#, c-format
  152218msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  154220"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  155221
  156 #: ../glib/gfileutils.c:1126
   222#: ../glib/gfileutils.c:1122
  157223#, c-format
  158224msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  161227"g_unlink(): %s"
  162228
  163 #: ../glib/gfileutils.c:1376
   229#: ../glib/gfileutils.c:1372
  164230#, c-format
  165231msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  166232msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  167233
  168 #: ../glib/gfileutils.c:1390
   234#: ../glib/gfileutils.c:1386
  169235#, c-format
  170236msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
  171237msgstr "Шаблонът „%s“ не завършва с XXXXXX"
  172238
  173 #: ../glib/gfileutils.c:1865
   239#: ../glib/gfileutils.c:1861
  174240#, c-format
  175241msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  176242msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  177243
  178 #: ../glib/gfileutils.c:1886
   244#: ../glib/gfileutils.c:1882
  179245msgid "Symbolic links not supported"
  180246msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   
  214280"%s"
  215281
  216 #: ../glib/gmarkup.c:232
   282#: ../glib/gmarkup.c:227
  217283#, c-format
  218284msgid "Error on line %d char %d: %s"
  219285msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
  220286
  221 #: ../glib/gmarkup.c:330
   287#: ../glib/gmarkup.c:325
  222288#, c-format
  223289msgid "Error on line %d: %s"
  224290msgstr "Грешка на ред %d: %s"
  225291
  226 #: ../glib/gmarkup.c:434
   292#: ../glib/gmarkup.c:429
  227293msgid ""
  228294"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
   
  231297"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
  232298
  233 #: ../glib/gmarkup.c:444
   299#: ../glib/gmarkup.c:439
  234300#, c-format
  235301msgid ""
   
  242308"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  243309
  244 #: ../glib/gmarkup.c:478
   310#: ../glib/gmarkup.c:473
  245311#, c-format
  246312msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  247313msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  248314
  249 #: ../glib/gmarkup.c:515
   315#: ../glib/gmarkup.c:510
  250316#, c-format
  251317msgid "Entity name '%s' is not known"
  252318msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
  253319
  254 #: ../glib/gmarkup.c:526
   320#: ../glib/gmarkup.c:521
  255321msgid ""
  256322"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
   
  261327"амперсанда чрез &amp;"
  262328
  263 #: ../glib/gmarkup.c:579
   329#: ../glib/gmarkup.c:574
  264330#, c-format
  265331msgid ""
   
  270336"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  271337
  272 #: ../glib/gmarkup.c:604
   338#: ../glib/gmarkup.c:599
  273339#, c-format
  274340msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
   
  276342"Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
  277343
  278 #: ../glib/gmarkup.c:619
   344#: ../glib/gmarkup.c:614
  279345msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  280346msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
  281347
  282 #: ../glib/gmarkup.c:629
   348#: ../glib/gmarkup.c:624
  283349msgid ""
  284350"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
   
  290356"амперсанда чрез &amp;"
  291357
  292 #: ../glib/gmarkup.c:715
   358#: ../glib/gmarkup.c:710
  293359msgid "Unfinished entity reference"
  294360msgstr "Незавършена заместваща последователност"
  295361
  296 #: ../glib/gmarkup.c:721
   362#: ../glib/gmarkup.c:716
  297363msgid "Unfinished character reference"
  298364msgstr "Незавършен указател на символ"
  299365
  300 #: ../glib/gmarkup.c:964 ../glib/gmarkup.c:992 ../glib/gmarkup.c:1023
   366#: ../glib/gmarkup.c:959 ../glib/gmarkup.c:987 ../glib/gmarkup.c:1018
  301367msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  302368msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  303369
  304 #: ../glib/gmarkup.c:1059
   370#: ../glib/gmarkup.c:1054
  305371msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  306372msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  307373
  308 #: ../glib/gmarkup.c:1099
   374#: ../glib/gmarkup.c:1094
  309375#, c-format
  310376msgid ""
   
  314380"„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  315381
  316 #: ../glib/gmarkup.c:1163
   382#: ../glib/gmarkup.c:1158
  317383#, c-format
  318384msgid ""
   
  323389"завърши с „>“"
  324390
  325 #: ../glib/gmarkup.c:1252
   391#: ../glib/gmarkup.c:1247
  326392#, c-format
  327393msgid ""
   
  331397"„%s“"
  332398
  333 #: ../glib/gmarkup.c:1294
   399#: ../glib/gmarkup.c:1289
  334400#, c-format
  335401msgid ""
   
  342408"вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  343409
  344 #: ../glib/gmarkup.c:1383
   410#: ../glib/gmarkup.c:1378
  345411#, c-format
  346412msgid ""
   
  351417"когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  352418
  353 #: ../glib/gmarkup.c:1528
   419#: ../glib/gmarkup.c:1523
  354420#, c-format
  355421msgid ""
   
  360426"започва с „%s“"
  361427
  362 #: ../glib/gmarkup.c:1568
   428#: ../glib/gmarkup.c:1563
  363429#, c-format
  364430msgid ""
   
  369435"Позволен е символът „>“"
  370436
  371 #: ../glib/gmarkup.c:1579
   437#: ../glib/gmarkup.c:1574
  372438#, c-format
  373439msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  374440msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  375441
  376 #: ../glib/gmarkup.c:1588
   442#: ../glib/gmarkup.c:1583
  377443#, c-format
  378444msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  379445msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  380446
  381 #: ../glib/gmarkup.c:1735
   447#: ../glib/gmarkup.c:1730
  382448msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  383449msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  384450
  385 #: ../glib/gmarkup.c:1749
   451#: ../glib/gmarkup.c:1744
  386452msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  387453msgstr ""
  388454"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  389455
  390 #: ../glib/gmarkup.c:1757 ../glib/gmarkup.c:1801
   456#: ../glib/gmarkup.c:1752 ../glib/gmarkup.c:1796
  391457#, c-format
  392458msgid ""
   
  397463"s“"
  398464
  399 #: ../glib/gmarkup.c:1765
   465#: ../glib/gmarkup.c:1760
  400466#, c-format
  401467msgid ""
   
  406472"етикета <%s/>"
  407473
  408 #: ../glib/gmarkup.c:1771
   474#: ../glib/gmarkup.c:1766
  409475msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  410476msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  411477
  412 #: ../glib/gmarkup.c:1776
   478#: ../glib/gmarkup.c:1771
  413479msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  414480msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  415481
  416 #: ../glib/gmarkup.c:1781
   482#: ../glib/gmarkup.c:1776
  417483msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  418484msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  419485
  420 #: ../glib/gmarkup.c:1787
   486#: ../glib/gmarkup.c:1782
  421487msgid ""
  422488"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  426492"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  427493
  428 #: ../glib/gmarkup.c:1794
   494#: ../glib/gmarkup.c:1789
  429495msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  430496msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  431497
  432 #: ../glib/gmarkup.c:1809
   498#: ../glib/gmarkup.c:1804
  433499#, c-format
  434500msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  435501msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  436502
  437 #: ../glib/gmarkup.c:1815
   503#: ../glib/gmarkup.c:1810
  438504msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  439505msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  440506
  441 #: ../glib/gshell.c:73
   507#: ../glib/gshell.c:70
  442508msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  443509msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
  444510
  445 #: ../glib/gshell.c:163
   511#: ../glib/gshell.c:160
  446512msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
  447513msgstr ""
  448514"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
  449515
  450 #: ../glib/gshell.c:541
   516#: ../glib/gshell.c:538
  451517#, c-format
  452518msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  453519msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
  454520
  455 #: ../glib/gshell.c:548
   521#: ../glib/gshell.c:545
  456522#, c-format
  457523msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
   
  459525"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
  460526
  461 #: ../glib/gshell.c:560
   527#: ../glib/gshell.c:557
  462528msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  463529msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
  464530
  465 #: ../glib/gspawn-win32.c:276
   531#: ../glib/gspawn-win32.c:273
  466532msgid "Failed to read data from child process"
  467533msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
  468534
  469 #: ../glib/gspawn-win32.c:291 ../glib/gspawn.c:1364
   535#: ../glib/gspawn-win32.c:288 ../glib/gspawn.c:1361
  470536#, c-format
  471537msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
  472538msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
  473539
  474 #: ../glib/gspawn-win32.c:329 ../glib/gspawn.c:1028
   540#: ../glib/gspawn-win32.c:326 ../glib/gspawn.c:1025
  475541#, c-format
  476542msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
  477543msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
  478544
  479 #: ../glib/gspawn-win32.c:355 ../glib/gspawn.c:1233
   545#: ../glib/gspawn-win32.c:352 ../glib/gspawn.c:1230
  480546#, c-format
  481547msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
  482548msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
  483549
  484 #: ../glib/gspawn-win32.c:361 ../glib/gspawn-win32.c:581
   550#: ../glib/gspawn-win32.c:358 ../glib/gspawn-win32.c:578
  485551#, c-format
  486552msgid "Failed to execute child process (%s)"
  487553msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
  488554
  489 #: ../glib/gspawn-win32.c:471 ../glib/gspawn-win32.c:527
   555#: ../glib/gspawn-win32.c:468 ../glib/gspawn-win32.c:524
  490556#, c-format
  491557msgid "Invalid program name: %s"
  492558msgstr "Неправилно име на програма: %s"
  493559
  494 #: ../glib/gspawn-win32.c:481 ../glib/gspawn-win32.c:537
  495 #: ../glib/gspawn-win32.c:780 ../glib/gspawn-win32.c:835
  496 #: ../glib/gspawn-win32.c:1370
   560#: ../glib/gspawn-win32.c:478 ../glib/gspawn-win32.c:534
   561#: ../glib/gspawn-win32.c:777 ../glib/gspawn-win32.c:832
   562#: ../glib/gspawn-win32.c:1367
  497563#, c-format
  498564msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
  499565msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
  500566
  501 #: ../glib/gspawn-win32.c:492 ../glib/gspawn-win32.c:548
  502 #: ../glib/gspawn-win32.c:794 ../glib/gspawn-win32.c:848
  503 #: ../glib/gspawn-win32.c:1403
   567#: ../glib/gspawn-win32.c:489 ../glib/gspawn-win32.c:545
   568#: ../glib/gspawn-win32.c:791 ../glib/gspawn-win32.c:845
   569#: ../glib/gspawn-win32.c:1400
  504570#, c-format
  505571msgid "Invalid string in environment: %s"
  506572msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
  507573
  508 #: ../glib/gspawn-win32.c:776 ../glib/gspawn-win32.c:831
  509 #: ../glib/gspawn-win32.c:1351
   574#: ../glib/gspawn-win32.c:773 ../glib/gspawn-win32.c:828
   575#: ../glib/gspawn-win32.c:1348
  510576#, c-format
  511577msgid "Invalid working directory: %s"
  512578msgstr "Неправилна работна папка: %s"
  513579
  514 #: ../glib/gspawn-win32.c:890
   580#: ../glib/gspawn-win32.c:887
  515581#, c-format
  516582msgid "Failed to execute helper program (%s)"
  517583msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
  518584
  519 #: ../glib/gspawn-win32.c:1090
   585#: ../glib/gspawn-win32.c:1087
  520586msgid ""
  521587"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
   
  525591"процес"
  526592
  527 #: ../glib/gspawn.c:168
   593#: ../glib/gspawn.c:165
  528594#, c-format
  529595msgid "Failed to read data from child process (%s)"
  530596msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  531597
  532 #: ../glib/gspawn.c:300
   598#: ../glib/gspawn.c:297
  533599#, c-format
  534600msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
   
  536602"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
  537603
  538 #: ../glib/gspawn.c:383
   604#: ../glib/gspawn.c:380
  539605#, c-format
  540606msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
  541607msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
  542608
  543 #: ../glib/gspawn.c:1093
   609#: ../glib/gspawn.c:1090
  544610#, c-format
  545611msgid "Failed to fork (%s)"
  546612msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
  547613
  548 #: ../glib/gspawn.c:1243
   614#: ../glib/gspawn.c:1240
  549615#, c-format
  550616msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
  551617msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
  552618
  553 #: ../glib/gspawn.c:1253
   619#: ../glib/gspawn.c:1250
  554620#, c-format
  555621msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
  556622msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
  557623
  558 #: ../glib/gspawn.c:1262
   624#: ../glib/gspawn.c:1259
  559625#, c-format
  560626msgid "Failed to fork child process (%s)"
  561627msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
  562628
  563 #: ../glib/gspawn.c:1270
   629#: ../glib/gspawn.c:1267
  564630#, c-format
  565631msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
  566632msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
  567633
  568 #: ../glib/gspawn.c:1292
   634#: ../glib/gspawn.c:1289
  569635#, c-format
  570636msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
   
  586652msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  587653
  588 #: ../glib/goption.c:485
   654#: ../glib/goption.c:495
  589655msgid "Usage:"
  590656msgstr "Употреба:"
  591657
  592 #: ../glib/goption.c:485
   658#: ../glib/goption.c:495
  593659msgid "[OPTION...]"
  594660msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  595661
  596 #: ../glib/goption.c:573
   662#: ../glib/goption.c:586
  597663msgid "Help Options:"
  598664msgstr "Настройки на помощта:"
  599665
  600 #: ../glib/goption.c:574
   666#: ../glib/goption.c:587
  601667msgid "Show help options"
  602668msgstr "Показване на настройките на помощта"
  603669
  604 #: ../glib/goption.c:579
   670#: ../glib/goption.c:592
  605671msgid "Show all help options"
  606672msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  607673
  608 #: ../glib/goption.c:629
   674#: ../glib/goption.c:642
  609675msgid "Application Options:"
  610676msgstr "Настройки на приложението:"
  611677
  612 #: ../glib/goption.c:670
   678#: ../glib/goption.c:686 ../glib/goption.c:756
  613679#, c-format
  614680msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  615681msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  616682
  617 #: ../glib/goption.c:680
   683#: ../glib/goption.c:696 ../glib/goption.c:764
  618684#, c-format
  619685msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  621687"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  622688
  623 #: ../glib/goption.c:705
   689#: ../glib/goption.c:721
  624690#, c-format
  625691msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
  626 msgstr "Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  627 
  628 #: ../glib/goption.c:713
   692msgstr ""
   693"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
   694
   695#: ../glib/goption.c:729
  629696#, c-format
  630697msgid "Double value '%s' for %s out of range"
  631 msgstr "Стойността с повишена точност - double „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  632 
  633 #: ../glib/goption.c:996
   698msgstr ""
   699"Стойността с повишена точност - double „%s“ за %s е извън интервала на "
   700"допустими стойности"
   701
   702#: ../glib/goption.c:1066
  634703#, c-format
  635704msgid "Error parsing option %s"
  636705msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  637706
  638 #: ../glib/goption.c:1027 ../glib/goption.c:1138
   707#: ../glib/goption.c:1097 ../glib/goption.c:1208
  639708#, c-format
  640709msgid "Missing argument for %s"
  641710msgstr "Липсва аргумент за %s"
  642711
  643 #: ../glib/goption.c:1546
   712#: ../glib/goption.c:1597
  644713#, c-format
  645714msgid "Unknown option %s"
  646715msgstr "Непозната опция %s"
  647716
  648 #: ../glib/gkeyfile.c:339
   717#: ../glib/gkeyfile.c:337
  649718msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  650719msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
  651720
  652 #: ../glib/gkeyfile.c:374
   721#: ../glib/gkeyfile.c:372
  653722msgid "Not a regular file"
  654723msgstr "Не е обикновен файл"
  655724
  656 #: ../glib/gkeyfile.c:382
   725#: ../glib/gkeyfile.c:380
  657726msgid "File is empty"
  658727msgstr "Файлът е празен"
  659728
  660 #: ../glib/gkeyfile.c:697
   729#: ../glib/gkeyfile.c:695
  661730#, c-format
  662731msgid ""
   
  666735"група, нито коментар"
  667736
  668 #: ../glib/gkeyfile.c:765
   737#: ../glib/gkeyfile.c:763
  669738msgid "Key file does not start with a group"
  670739msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  671740
  672 #: ../glib/gkeyfile.c:808
   741#: ../glib/gkeyfile.c:806
  673742#, c-format
  674743msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  675744msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  676745
  677 #: ../glib/gkeyfile.c:1017 ../glib/gkeyfile.c:1176 ../glib/gkeyfile.c:2177
  678 #: ../glib/gkeyfile.c:2242 ../glib/gkeyfile.c:2361 ../glib/gkeyfile.c:2497
  679 #: ../glib/gkeyfile.c:2649 ../glib/gkeyfile.c:2823 ../glib/gkeyfile.c:2880
   746#: ../glib/gkeyfile.c:1015 ../glib/gkeyfile.c:1174 ../glib/gkeyfile.c:2387
   747#: ../glib/gkeyfile.c:2452 ../glib/gkeyfile.c:2571 ../glib/gkeyfile.c:2706
   748#: ../glib/gkeyfile.c:2859 ../glib/gkeyfile.c:3035 ../glib/gkeyfile.c:3092
  680749#, c-format
  681750msgid "Key file does not have group '%s'"
  682751msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  683752
  684 #: ../glib/gkeyfile.c:1188
   753#: ../glib/gkeyfile.c:1186
  685754#, c-format
  686755msgid "Key file does not have key '%s'"
  687756msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  688757
  689 #: ../glib/gkeyfile.c:1289 ../glib/gkeyfile.c:1398
   758#: ../glib/gkeyfile.c:1287 ../glib/gkeyfile.c:1396
  690759#, c-format
  691760msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  692761msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  693762
  694 #: ../glib/gkeyfile.c:1307 ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1788
   763#: ../glib/gkeyfile.c:1305 ../glib/gkeyfile.c:1414 ../glib/gkeyfile.c:1786
  695764#, c-format
  696765msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  699768"анализирана."
  700769
  701 #: ../glib/gkeyfile.c:2004
   770#: ../glib/gkeyfile.c:2002 ../glib/gkeyfile.c:2215
  702771#, c-format
  703772msgid ""
   
  708777"бъде анализирана."
  709778
  710 #: ../glib/gkeyfile.c:2192 ../glib/gkeyfile.c:2376 ../glib/gkeyfile.c:2891
   779#: ../glib/gkeyfile.c:2402 ../glib/gkeyfile.c:2586 ../glib/gkeyfile.c:3103
  711780#, c-format
  712781msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  713782msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  714783
  715 #: ../glib/gkeyfile.c:3067
   784#: ../glib/gkeyfile.c:3276
  716785msgid "Key file contains escape character at end of line"
  717786msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  718787
  719 #: ../glib/gkeyfile.c:3089
   788#: ../glib/gkeyfile.c:3298
  720789#, c-format
  721790msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  722791msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  723792
  724 #: ../glib/gkeyfile.c:3230
   793#: ../glib/gkeyfile.c:3439
  725794#, c-format
  726795msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  727796msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  728797
  729 #: ../glib/gkeyfile.c:3240
   798#: ../glib/gkeyfile.c:3449
  730799#, c-format
  731800msgid "Integer value '%s' out of range"
  732801msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  733802
  734 #: ../glib/gkeyfile.c:3270
   803#: ../glib/gkeyfile.c:3477
   804#, c-format
   805msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   806msgstr ""
   807"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
   808
   809#: ../glib/gkeyfile.c:3497
  735810#, c-format
  736811msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 • developer-libs/gnome-vfs.HEAD.bg.po

  r643 r689  
  1212"Project-Id-Version: gnome-vfs\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-04-21 11:23+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-04-21 11:24+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-05-21 10:03+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-05-21 10:02+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  224224
  225225#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:370
  226 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:564
  227 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:622
   226#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:565
   227#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:623
  228228msgid "CD-ROM"
  229229msgstr "CD-ROM"
  230230
  231231#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:372
  232 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:566
   232#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:567
  233233msgid "CD-R"
  234234msgstr "CD-R"
  235235
  236236#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:374
  237 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:567
   237#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:568
  238238msgid "CD-RW"
  239239msgstr "CD-RW"
  240240
  241241#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:378
  242 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:568
   242#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:569
  243243msgid "DVD-ROM"
  244244msgstr "DVD-ROM"
   
  253253
  254254#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:384
  255 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:570
   255#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:571
  256256msgid "DVD-R"
  257257msgstr "DVD-R"
  258258
  259259#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:386
  260 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:571
   260#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:572
  261261msgid "DVD-RW"
  262262msgstr "DVD-RW"
  263263
  264264#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:388
  265 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:569
   265#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:570
  266266msgid "DVD-RAM"
  267267msgstr "DVD-RAM"
   
  306306
  307307#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-hal-mounts.c:415
  308 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:593
  309 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:625
   308#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:594
   309#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:626
  310310msgid "Zip Drive"
  311311msgstr "Устройство Zip"
   
  469469"промени по базата с данни за типове MIME."
  470470
  471 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:704
   471#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:708
  472472#, c-format
  473473msgid "Could not parse: %s"
  474474msgstr "Не може да се анализира: %s"
  475475
  476 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:706
   476#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:710
  477477msgid "More parsing errors will be ignored."
  478478msgstr "Следващите грешки при анализиране ще бъдат игнорирани."
   
  709709
  710710#. GNOME_VFS_ERROR_TIMEOUT
  711 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:88 ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:90
   711#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:88
  712712msgid "Timeout reached"
  713713msgstr "Времето изтече"
   
  719719
  720720#. GNOME_VFS_ERROR_LOCKED
  721 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:91
   721#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:90
  722722msgid "The resource is locked"
  723723msgstr "Ресурсът е заключен"
  724724
  725725#. GNOME_VFS_ERROR_DEPRECATED_FUNCTION
  726 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:92
   726#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:91
  727727msgid "Function call deprecated"
  728728msgstr "Това извикване на функция е остаряло и не трябва да се ползва"
  729729
  730 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:215
   730#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:214
  731731msgid "Unknown error"
  732732msgstr "Неизвестна грешка"
   
  755755
  756756#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:1108
  757 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:381
   757#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:382
  758758msgid " (invalid Unicode)"
  759759msgstr " (грешен Уникод)"
  760760
  761 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:563
  762 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:619
   761#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:564
   762#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:620
  763763msgid "Floppy"
  764764msgstr "Дискета"
  765765
  766 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:572
   766#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:573
  767767msgid "CD-ROM/DVD-ROM"
  768768msgstr "CD-ROM/DVD-ROM"
  769769
  770 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:573
   770#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:574
  771771msgid "CD-ROM/DVD-RAM"
  772772msgstr "CD-ROM/DVD-RAM"
  773773
  774 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:574
   774#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:575
  775775msgid "CD-ROM/DVD-R"
  776776msgstr "CD-ROM/DVD-R"
  777777
  778 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:575
   778#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:576
  779779msgid "CD-ROM/DVD-RW"
  780780msgstr "CD-ROM/DVD-RW"
  781781
  782 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:576
   782#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:577
  783783msgid "CD-R/DVD-ROM"
  784784msgstr "CD-R/DVD-ROM"
  785785
  786 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:577
   786#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:578
  787787msgid "CD-R/DVD-RAM"
  788788msgstr "CD-R/DVD-RAM"
  789789
  790 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:578
   790#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:579
  791791msgid "CD-R/DVD-R"
  792792msgstr "CD-R/DVD-R"
  793793
  794 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:579
   794#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:580
  795795msgid "CD-R/DVD-RW"
  796796msgstr "CD-R/DVD-RW"
  797797
  798 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:580
   798#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:581
  799799msgid "CD-RW/DVD-ROM"
  800800msgstr "CD-RW/DVD-ROM"
  801801
  802 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:581
   802#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:582
  803803msgid "CD-RW/DVD-RAM"
  804804msgstr "CD-RW/DVD-RAM"
  805805
  806 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:582
   806#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:583
  807807msgid "CD-RW/DVD-R"
  808808msgstr "CD-RW/DVD-R"
  809809
  810 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:583
   810#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:584
  811811msgid "CD-RW/DVD-RW"
  812812msgstr "CD-RW/DVD-RW"
  813813
  814 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:585
   814#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:586
  815815msgid "Disk"
  816816msgstr "Диск"
  817817
  818 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:586
   818#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:587
  819819msgid "USB Drive"
  820820msgstr "Устройство за USB"
  821821
  822 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:587
   822#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:588
  823823msgid "IEEE1394 Drive"
  824824msgstr "Устройство за интерфейс IEEE1394"
  825825
  826 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:588
   826#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:589
  827827msgid "CF"
  828828msgstr "CF"
  829829
  830 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:589
   830#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:590
  831831msgid "SD/MMC"
  832832msgstr "SD/MMC"
  833833
  834 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:590
  835 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:594
   834#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:591
   835#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:595
  836836msgid "Memory Stick"
  837837msgstr "Пръчка памет"
  838838
  839 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:591
   839#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:592
  840840msgid "Smart Media"
  841841msgstr "Умен носител (smart media)"
  842842
  843 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:595
   843#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:596
  844844msgid "Camera"
  845845msgstr "Фотоапарат"
  846846
  847 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:596
   847#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:597
  848848msgid "DVD"
  849849msgstr "DVD"
  850850
  851 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:841
   851#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:846
  852852msgid "Root Volume"
  853853msgstr "Диск за кореновата папка"
  854854
  855 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:922
   855#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:927
  856856msgid "Audio CD"
  857857msgstr "Аудио CD"
  858858
  859 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:955
   859#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:960
  860860msgid "Unknown volume"
  861861msgstr "Неизвестен дял"
  862862
  863 #: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:1160
   863#: ../libgnomevfs/gnome-vfs-volume-monitor-daemon.c:1172
  864864msgid "Network server"
  865865msgstr "Мрежови сървър"
   
  961961msgstr "Свързаният сървър не може да бъде демонтиран."
  962962
  963 #: ../modules/computer-method.c:546
   963#: ../modules/computer-method.c:542
  964964msgid "Network"
  965965msgstr "Мрежа"
  966966
  967 #: ../modules/computer-method.c:564
   967#: ../modules/computer-method.c:560
  968968msgid "Home"
  969969msgstr "У дома"
  970970
  971 #: ../modules/computer-method.c:582
   971#: ../modules/computer-method.c:578
  972972msgid "Filesystem"
  973973msgstr "Файлова система"
   
  10381038msgstr "стандартен псевдоним (moniker) на файл"
  10391039
   1040#: ../programs/authentication.c:94
   1041#, c-format
   1042msgid "Your HTTP Proxy requires you to log in.\n"
   1043msgstr "Сървърът-посредник за HTTP изисква да се идентифицирате.\n"
   1044
   1045#: ../programs/authentication.c:95
   1046#, c-format
   1047msgid ""
   1048"You must log in to access \"%s\".\n"
   1049"%s"
   1050msgstr ""
   1051"За да достъпите „%s“, трябва да се идентифицирате.\n"
   1052"%s"
   1053
   1054#: ../programs/authentication.c:98
   1055msgid "Your password will be transmitted unencrypted."
   1056msgstr "Паролата Ви ще бъде пратена некриптирана."
   1057
   1058#: ../programs/authentication.c:99
   1059msgid "Your password will be transmitted encrypted."
   1060msgstr "Паролата Ви ще бъде пратена криптирана."
   1061
   1062#: ../programs/authentication.c:144
   1063#, c-format
   1064msgid "You must log in to access %s domain %s\n"
   1065msgstr "За да достъпите %s, домейн %s, трябва да се идентифицирате.\n"
   1066
   1067#: ../programs/authentication.c:146
   1068#, c-format
   1069msgid "You must log in to access %s\n"
   1070msgstr "За да достъпите %s, трябва да се идентифицирате.\n"
   1071
  10401072#: ../schemas/desktop_default_applications.schemas.in.h:1
  10411073msgid "Default component viewer application"
 • developer-libs/libbonobo.HEAD.bg.po

  r333 r689  
  1111"Project-Id-Version: libbonobo\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-11-21 09:39+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:38+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-05-21 09:51+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-05-21 09:55+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  22 #: ../activation-server/activation-context-corba.c:470
   22#: ../activation-server/activation-context-corba.c:523
  2323msgid "Couldn't find which child the server was listed in"
  2424msgstr "Не може да се разбере в кой дъщерен процес е записан сървъра"
  2525
  26 #: ../activation-server/activation-context-corba.c:748
   26#: ../activation-server/activation-context-corba.c:812
  2727msgid "Not a valid Activation ID"
  2828msgstr "Невалидно ID за активиране"
  2929
  30 #: ../activation-server/activation-server-main.c:84
   30#: ../activation-server/activation-server-main.c:162
  3131msgid "Directory to read .server files from"
  3232msgstr "Папка, от която да се прочетат файловете .server"
  3333
  34 #: ../activation-server/activation-server-main.c:84
   34#: ../activation-server/activation-server-main.c:162
  3535msgid "DIRECTORY"
  3636msgstr "ПАПКА"
  3737
  38 #: ../activation-server/activation-server-main.c:87
   38#: ../activation-server/activation-server-main.c:165
  3939msgid "Serve as an ActivationContext (default is as an ObjectDirectory only)"
  4040msgstr ""
   
  4242"обектите)"
  4343
  44 #: ../activation-server/activation-server-main.c:91
   44#: ../activation-server/activation-server-main.c:169
  4545msgid "File descriptor to write IOR to"
  4646msgstr "Указател на файл, в който да се записва IOR"
  4747
  48 #: ../activation-server/activation-server-main.c:91
  49 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:351
  50 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:361
   48#: ../activation-server/activation-server-main.c:169
   49#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:350
   50#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:360
  5151msgid "FD"
  5252msgstr "УФ"
  5353
  54 #: ../activation-server/activation-server-main.c:99
   54#: ../activation-server/activation-server-main.c:172
   55msgid ""
   56"Register as the users' activation server without locking [!] for debugging"
   57msgstr "Регистриране като потребителския сървър за активиране без заключване [!] за изчистване на грешки"
   58
   59#: ../activation-server/activation-server-main.c:177
  5560msgid "Query expression to evaluate"
  5661msgstr "Израз-запитване, което да се оцени"
  5762
  58 #: ../activation-server/activation-server-main.c:99
   63#: ../activation-server/activation-server-main.c:177
  5964msgid "EXPRESSION"
  6065msgstr "ИЗРАЗ"
   66
   67#: ../activation-server/activation-server-main.c:424
   68#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:304
   69#, c-format
   70msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   71msgstr "Стартирайте прогмата така: „%s --help“, за да видите пълния списък с опции за командния ред.\n"
  6172
  6273#: ../activation-server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:1
   
  7687msgstr "Услуга за уведомяване на активиране"
  7788
  78 #: ../activation-server/object-directory-activate.c:186
   89#: ../activation-server/object-directory-activate.c:219
  7990msgid "We don't handle activating shlib objects in a remote process yet"
  8091msgstr "Все още е невъзможно активирането на shlib обекти в отдалечени процеси"
   
  96107#. * servers are registered.
  97108#.
  98 #: ../activation-server/object-directory-corba.c:1154
   109#: ../activation-server/object-directory-corba.c:1331
  99110#, c-format
  100111msgid "Race condition activating server '%s'"
  101112msgstr "Състезание при активирането на сървър „%s“"
  102113
  103 #: ../activation-server/object-directory-load.c:97
   114#: ../activation-server/object-directory-load.c:101
  104115msgid "a NULL iid is not valid"
  105116msgstr "NULL е невалидна стойност за iid"
  106117
  107 #: ../activation-server/object-directory-load.c:101
   118#: ../activation-server/object-directory-load.c:105
  108119#, c-format
  109120msgid "iid %s has a NULL type"
  110121msgstr "iid %s има за тип NULL"
  111122
  112 #: ../activation-server/object-directory-load.c:105
   123#: ../activation-server/object-directory-load.c:109
  113124#, c-format
  114125msgid "iid %s has a NULL location"
  115126msgstr "iid %s има за място NULL"
  116127
  117 #: ../activation-server/object-directory-load.c:114
   128#: ../activation-server/object-directory-load.c:118
  118129#, c-format
  119130msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
  120131msgstr "невалиден символ „%c“ в iid „%s“"
  121132
  122 #: ../activation-server/object-directory-load.c:342
   133#: ../activation-server/object-directory-load.c:348
  123134#, c-format
  124135msgid "Property '%s' has no value"
  125136msgstr "Свойството „%s“ няма стойност"
  126137
  127 #: ../activation-server/object-directory-load.c:630
   138#: ../activation-server/object-directory-load.c:580
  128139#, c-format
  129140msgid "Could not parse badly formed XML document %s"
  130141msgstr "Не може да се обработи в неправилно формиран документ на XML %s"
  131142
  132 #: ../activation-server/object-directory-load.c:695
   143#: ../activation-server/object-directory-load.c:627
  133144#, c-format
  134145msgid "Trying dir %s"
  135146msgstr "Проба с папка %s"
  136147
  137 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:100
   148#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:107
  138149msgid "Child process did not give an error message, unknown failure occurred"
  139150msgstr ""
   
  141152"проблем"
  142153
  143 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:177
   154#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:235
  144155#, c-format
  145156msgid "Failed to read from child process: %s\n"
  146157msgstr "Неуспешно четене от дъщерен процес: %s\n"
  147158
  148 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:184
   159#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:245
  149160msgid "EOF from child process\n"
  150161msgstr "EOF от дъщерен процес\n"
  151162
  152 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:343
   163#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:424
  153164msgid "Couldn't spawn a new process"
  154165msgstr "Не може да се отдели нов процес"
  155166
  156 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:351
  157 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:361
   167#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:350
   168#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:360
  158169msgid "File descriptor to print IOR on"
  159170msgstr "Указател на файл, на който да се отпечатва IOR"
  160171
  161 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:353
  162 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:363
   172#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:352
   173#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:362
  163174msgid "IID to activate"
  164175msgstr "IID за активиране"
  165176
  166 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:355
  167 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:365
   177#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:354
   178#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:364
  168179msgid "Prevent registering of server with OAF"
  169180msgstr "Предотвратяване на регистрирането на сървър към OAF"
  170181
  171 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:375
   182#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:398
  172183msgid "Bonobo Activation"
  173184msgstr "Активиране на Bonobo"
  174185
  175 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:376
   186#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:399
  176187msgid "Show Bonobo Activation options"
  177188msgstr "Показване на настройките на активирането на Bonobo"
  178189
  179 #: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:471
   190#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:494
  180191msgid "Bonobo activation options"
  181192msgstr "Настройки на активирането на Bonobo"
   
  358369msgstr "Bonobo не може да се активира"
  359370
  360 #: ../bonobo/bonobo-moniker.c:352
   371#: ../bonobo/bonobo-moniker.c:342
  361372#, c-format
  362373msgid "Failed to resolve, or extend '%s"
   
  438449msgstr "Възникна изключение „%s“"
  439450
  440 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:83
   451#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:82
  441452msgid "Could not save configuration file.\n"
  442453msgstr "Не може да запише конфигурационния файл.\n"
  443454
  444 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:84
   455#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:83
  445456#, c-format
  446457msgid "Please, make sure you have permissions to write to '%s'.\n"
  447458msgstr "Проверете дали имате права за запис в „%s“.\n"
  448459
  449 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:87
   460#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:86
  450461msgid "Successfully wrote configuration file.\n"
  451462msgstr "Успешно запазване на конфигурационния файл.\n"
  452463
  453 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:101
   464#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:103
  454465#, c-format
  455466msgid ""
   
  460471"    %s\n"
  461472
  462 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:139
   473#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:145
  463474#, c-format
  464475msgid "%s already in configuration file\n"
  465476msgstr "%s е вече в конфигурационния файл\n"
  466477
  467 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:159
   478#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:165
  468479msgid "there is not a properly structured configuration file\n"
  469480msgstr "липсва правилно структуриран конфигурационен файл\n"
  470481
  471 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:222
   482#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:236
  472483msgid "Bonobo-activation configuration file contains:\n"
  473484msgstr "Файлът за конфигурирането на активирането на Bonobo съдържа:\n"
  474485
  475 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:254
   486#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:266
  476487msgid "Directory to remove from configuration file"
  477488msgstr "Папка, която да се махне от конфигурационния файл"
  478489
  479 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:254
  480 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:257
  481 msgid "directory path"
  482 msgstr "път към папката"
  483 
  484 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:257
   490#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:266
   491#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:268
   492msgid "PATH"
   493msgstr "ПЪТ"
   494
   495#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:268
  485496msgid "Directory to add to configuration file"
  486497msgstr "Папка, която да се добави към конфигурационния файл"
  487498
  488 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:260
   499#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:270
  489500msgid "Display directories in configuration file"
  490501msgstr "Показване на папките в конфигурационния файл"
  491502
  492 #: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:263
   503#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:272
  493504msgid "Display path to configuration file"
  494505msgstr "Показване на пътя до конфигурационния файл"
 • developer-libs/libgnomeui.HEAD.bg.po

  r629 r689  
  11# Bulgarian translation for libgnomeui.
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
  66#
  77#
   
  1010"Project-Id-Version: libgnomeui HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-01-26 15:43+0100\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-11-21 09:59+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-05-21 09:43+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-05-21 09:44+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: demos/mdi_demo.c:128
   21#: ../demos/mdi_demo.c:128
  2222msgid "Child Item 1"
  2323msgstr "Дъщерен елемент 1"
  2424
  25 #: demos/mdi_demo.c:129
   25#: ../demos/mdi_demo.c:129
  2626msgid "Hint for item 1"
  2727msgstr "Подсказка за елемент 1"
  2828
  29 #: demos/mdi_demo.c:131
   29#: ../demos/mdi_demo.c:131
  3030msgid "Child Item 2"
  3131msgstr "Дъщерен елемент 2"
  3232
  33 #: demos/mdi_demo.c:132
   33#: ../demos/mdi_demo.c:132
  3434msgid "Hint for item 2"
  3535msgstr "Подсказка за елемент 2"
  3636
  37 #: file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:820
   37#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:892
  3838#, c-format
  3939msgid "%s is a link to something that is not a folder"
  4040msgstr "%s е връзка, към обект, който не е папка"
  4141
  42 #: file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:831
   42#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:903
  4343#, c-format
  4444msgid "%s is a link without a destination location"
  4545msgstr "%s е връзка, която не сочи към нищо"
  4646
  47 #: file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:946
   47#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:978
  4848#, c-format
  4949msgid "%s is not a folder"
  5050msgstr "%s не е папка"
  5151
  52 #: file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:1194
   52#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:1815
   53msgid "Network Servers"
   54msgstr "Мрежови сървъри"
   55
   56#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:1831
  5357msgid "File System"
  5458msgstr "Файлова система"
  5559
  56 #: file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:1952
   60#: ../file-chooser/gtkfilesystemgnomevfs.c:2347
  5761#, c-format
  5862msgid "Bookmark saving failed (%s)"
  5963msgstr "Запазването на отметката е неуспешно (%s)"
  6064
  61 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:217 file-chooser/sucky-desktop-item.c:605
  62 #, c-format
  63 msgid "Error reading file '%s': %s"
  64 msgstr "Неуспех при четенето от файла „%s“: %s"
  65 
  66 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:285
  67 #, c-format
  68 msgid "Error rewinding file '%s': %s"
  69 msgstr "Неуспех при пренавиването на файла „%s“: %s"
  70 
  71 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:384
  72 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:3702
  73 msgid "No name"
  74 msgstr "Няма име"
  75 
  76 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:620
  77 #, c-format
  78 msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
  79 msgstr "„%s“ не е нито обикновен файл, нито папка"
  80 
  81 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:796
  82 #, c-format
  83 msgid "Error cannot find file id '%s'"
  84 msgstr "Неуспех при откриването на идентификатор на файл „%s“"
  85 
  86 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:842
  87 #, c-format
  88 msgid "No filename to save to"
  89 msgstr "Липсва име на файл, в който да се записва"
  90 
  91 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:1797
  92 #, c-format
  93 msgid "Starting %s"
  94 msgstr "%s се стартира"
  95 
  96 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:2036
  97 #, c-format
  98 msgid "No URL to launch"
  99 msgstr "Липсва URL за стартиране"
  100 
  101 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:2046
  102 #, c-format
  103 msgid "Not a launchable item"
  104 msgstr "Не е стартер"
  105 
  106 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:2056
  107 #, c-format
  108 msgid "No command (Exec) to launch"
  109 msgstr "Липсва команда (exec), която да се стартира"
  110 
  111 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:2069
  112 #, c-format
  113 msgid "Bad command (Exec) to launch"
  114 msgstr "Неправилна команда (exec), която да се стартира"
  115 
  116 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:3759
  117 #, c-format
  118 msgid "Unknown encoding of: %s"
  119 msgstr "Непознато кодиране: %s"
  120 
  121 #: file-chooser/sucky-desktop-item.c:3990
  122 #, c-format
  123 msgid "Error writing file '%s': %s"
  124 msgstr "Неуспех при запис на файла „%s“: %s"
  125 
  126 #: file-chooser/testfilechooser.c:178
   65#: ../file-chooser/testfilechooser.c:178
  12766#, c-format
  12867msgid "Could not get information for file '%s': %s"
  12968msgstr "Не може да бъде получена информация за файла „%s“: %s"
  13069
  131 #: file-chooser/testfilechooser.c:191
   70#: ../file-chooser/testfilechooser.c:191
  13271#, c-format
  13372msgid "Failed to open file '%s': %s"
  13473msgstr "Неуспех при отварянето на файла „%s“: %s"
  13574
  136 #: file-chooser/testfilechooser.c:230
   75#: ../file-chooser/testfilechooser.c:230
  13776#, c-format
  13877msgid ""
   
  14281"вероятно файлът е развален"
  14382
  144 #: libgnomeui/gnome-about.c:199
   83#: ../libgnomeui/gnome-about.c:199
  14584msgid "Credits"
  14685msgstr "Заслуги"
  14786
  148 #: libgnomeui/gnome-about.c:231
   87#: ../libgnomeui/gnome-about.c:231
  14988msgid "Written by"
  15089msgstr "Автори"
  15190
  152 #: libgnomeui/gnome-about.c:246
   91#: ../libgnomeui/gnome-about.c:246
  15392msgid "Documented by"
  15493msgstr "Автори на документация"
  15594
  156 #: libgnomeui/gnome-about.c:261
   95#: ../libgnomeui/gnome-about.c:261
  15796msgid "Translated by"
  15897msgstr "Преводачи"
  15998
  160 #: libgnomeui/gnome-about.c:324
   99#: ../libgnomeui/gnome-about.c:324
  161100msgid "C_redits"
  162101msgstr "З_аслуги"
  163102
  164 #: libgnomeui/gnome-about.c:379
   103#: ../libgnomeui/gnome-about.c:377
  165104msgid "Program name"
  166105msgstr "Име на програмата"
  167106
  168 #: libgnomeui/gnome-about.c:380
   107#: ../libgnomeui/gnome-about.c:378
  169108msgid "The name of the program"
  170109msgstr "Името на програмата"
  171110
  172 #: libgnomeui/gnome-about.c:387
   111#: ../libgnomeui/gnome-about.c:385
  173112msgid "Program version"
  174113msgstr "Версия на програмата"
  175114
  176 #: libgnomeui/gnome-about.c:388
   115#: ../libgnomeui/gnome-about.c:386
  177116msgid "The version of the program"
  178117msgstr "Версията на програмата"
  179118
  180 #: libgnomeui/gnome-about.c:394
   119#: ../libgnomeui/gnome-about.c:392
  181120msgid "Copyright string"
  182121msgstr "Низ за авторски права"
  183122
  184 #: libgnomeui/gnome-about.c:395
   123#: ../libgnomeui/gnome-about.c:393
  185124msgid "Copyright information for the program"
  186125msgstr "Информация за авторски права за програмата"
  187126
  188 #: libgnomeui/gnome-about.c:402
   127#: ../libgnomeui/gnome-about.c:400
  189128msgid "Comments string"
  190129msgstr "Низ за коментар"
  191130
  192 #: libgnomeui/gnome-about.c:403
   131#: ../libgnomeui/gnome-about.c:401
  193132msgid "Comments about the program"
  194133msgstr "Коментар за програмата"
  195134
  196 #: libgnomeui/gnome-about.c:409
   135#: ../libgnomeui/gnome-about.c:407
  197136msgid "Authors"
  198137msgstr "Автори"
  199138
  200 #: libgnomeui/gnome-about.c:410
   139#: ../libgnomeui/gnome-about.c:408
  201140msgid "List of authors of the programs"
  202141msgstr "Списък от автори на програмата"
  203142
  204 #: libgnomeui/gnome-about.c:412
   143#: ../libgnomeui/gnome-about.c:410
  205144msgid "Author entry"
  206145msgstr "Автор"
  207146
  208 #: libgnomeui/gnome-about.c:413
   147#: ../libgnomeui/gnome-about.c:411
  209148msgid "A single author entry"
  210149msgstr "Автор на програмата"
  211150
  212 #: libgnomeui/gnome-about.c:420
   151#: ../libgnomeui/gnome-about.c:418
  213152msgid "Documenters"
  214153msgstr "Автори на документацията"
  215154
  216 #: libgnomeui/gnome-about.c:421
   155#: ../libgnomeui/gnome-about.c:419
  217156msgid "List of people documenting the program"
  218157msgstr "Списък на хора документирали програмата"
  219158
  220 #: libgnomeui/gnome-about.c:423
   159#: ../libgnomeui/gnome-about.c:421
  221160msgid "Documenter entry"
  222161msgstr "Автор на документацията"
  223162
  224 #: libgnomeui/gnome-about.c:424
   163#: ../libgnomeui/gnome-about.c:422
  225164msgid "A single documenter entry"
  226165msgstr "Автор на документацията към програмата"
  227166
  228 #: libgnomeui/gnome-about.c:432
   167#: ../libgnomeui/gnome-about.c:430
  229168msgid "Translator credits"
  230169msgstr "Преводачи"
  231170
  232 #: libgnomeui/gnome-about.c:433
   171#: ../libgnomeui/gnome-about.c:431
  233172msgid ""
  234173"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  235174msgstr "Благодарности към преводачите. Този низ трябва да е маркиран за превод"
  236175
  237 #: libgnomeui/gnome-about.c:440 libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:129
   176#: ../libgnomeui/gnome-about.c:438
   177#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:129
  238178msgid "Logo"
  239179msgstr "Лого"
  240180
  241 #: libgnomeui/gnome-about.c:441
   181#: ../libgnomeui/gnome-about.c:439
  242182msgid "A logo for the about box"
  243183msgstr "Лого за прозореца „Относно програмата“"
  244184
  245 #: libgnomeui/gnome-about.c:520
   185#: ../libgnomeui/gnome-about.c:518
  246186#, c-format
  247187msgid "About %s"
   
  249189
  250190#. Some standard menus
  251 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:82 libgnomeui/gnome-app-helper.h:551
   191#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:82 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:551
   192#: ../test-gnome/testgnome.xml.h:5
  252193msgid "_File"
  253194msgstr "_Файл"
  254195
  255 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:83
   196#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:83
  256197msgid "_File/"
  257198msgstr "_Файл/"
  258199
  259 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:84 libgnomeui/gnome-app-helper.h:554
   200#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:84 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:554
  260201msgid "_Edit"
  261202msgstr "_Редактиране"
  262203
  263 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:85
   204#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:85
  264205msgid "_Edit/"
  265206msgstr "_Редактиране/"
  266207
  267 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:86 libgnomeui/gnome-app-helper.h:557
   208#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:86 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:557
  268209msgid "_View"
  269210msgstr "_Изглед"
  270211
  271 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:87
   212#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:87
  272213msgid "_View/"
  273214msgstr "_Изглед/"
  274215
  275 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:88 libgnomeui/gnome-app-helper.h:560
   216#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:88 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:560
  276217msgid "_Settings"
  277218msgstr "_Настройки"
  278219
  279 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:89
   220#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:89
  280221msgid "_Settings/"
  281222msgstr "_Настройки/"
  282223
  283224#. If you have more then one New type, use this tree
  284 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:90 libgnomeui/gnome-app-helper.h:326
   225#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:90 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:326
  285226msgid "_New"
  286227msgstr "_Нов"
  287228
  288 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:91
   229#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:91
  289230msgid "_New/"
  290231msgstr "_Нов/"
  291232
  292 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:92 libgnomeui/gnome-app-helper.h:563
   233#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:92 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:563
  293234msgid "Fi_les"
  294235msgstr "Фа_йлове"
  295236
  296 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:93
   237#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:93
  297238msgid "Fi_les/"
  298239msgstr "Фа_йлове/"
  299240
  300 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:94 libgnomeui/gnome-app-helper.h:566
   241#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:94 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:566
  301242msgid "_Windows"
  302243msgstr "_Прозорци"
  303244
  304 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:95 libgnomeui/gnome-app-helper.h:572
   245#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:95 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:572
  305246msgid "_Game"
  306247msgstr "_Игри"
  307248
  308 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:96 libgnomeui/gnome-app-helper.h:569
   249#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:96 ../libgnomeui/gnome-app-helper.h:569
   250#: ../test-gnome/testgnome.xml.h:6
  309251msgid "_Help"
  310252msgstr "_Помощ"
  311253
  312 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:97
   254#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:97
  313255msgid "_Windows/"
  314256msgstr "_Прозорци/"
  315257
  316258#. Open
  317 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
   259#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
  318260msgid "_Open..."
  319261msgstr "_Отваряне..."
  320262
  321 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
   263#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:109
  322264msgid "Open a file"
  323265msgstr "Отваряне на файл"
  324266
  325267#. Save
  326 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
   268#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
  327269msgid "_Save"
  328270msgstr "_Запазване"
  329271
  330 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
   272#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:114
  331273msgid "Save the current file"
  332274msgstr "Запазване на текущия файл"
  333275
  334276#. Save As
  335 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:119
   277#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:119
  336278msgid "Save _As..."
  337279msgstr "Запазване _като..."
  338280
  339 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:120
   281#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:120
  340282msgid "Save the current file with a different name"
  341283msgstr "Запазване на текущия файл с различно име"
  342284
  343285#. Revert
  344 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:125
   286#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:125
  345287msgid "_Revert"
  346288msgstr "_Връщане"
  347289
  348 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:126
   290#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:126
  349291msgid "Revert to a saved version of the file"
  350292msgstr "Връщане към запазена версия на файла"
  351293
  352294#. Print
  353 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
   295#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
  354296msgid "_Print..."
  355297msgstr "_Печат..."
  356298
  357 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
   299#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:131
  358300msgid "Print the current file"
  359301msgstr "Печат на текущия файл"
  360302
  361303#. Print Setup
  362 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:136
   304#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:136
  363305msgid "Print S_etup..."
  364306msgstr "Настройка на п_ечата..."
  365307
  366 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:137
   308#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:137
  367309msgid "Setup the page settings for your current printer"
  368310msgstr "Настройка на страница за печат за текущия принтер"
  369311
  370312#. Close
  371 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
   313#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
  372314msgid "_Close"
  373315msgstr "_Затваряне"
  374316
  375 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
   317#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:142
  376318msgid "Close the current file"
  377319msgstr "Затваряне на текущия файл"
  378320
  379321#. Exit
  380 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
   322#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
  381323msgid "_Quit"
  382324msgstr "_Спиране на програмата"
  383325
  384 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
   326#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:147
  385327msgid "Quit the application"
  386328msgstr "Спиране на програмата"
   
  390332#.
  391333#. Cut
  392 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
   334#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
  393335msgid "Cu_t"
  394336msgstr "От_рязване"
  395337
  396 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
   338#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:155
  397339msgid "Cut the selection"
  398340msgstr "Отрязване на избраното"
   
  400342#. 10
  401343#. Copy
  402 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
   344#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
  403345msgid "_Copy"
  404346msgstr "_Копиране"
  405347
  406 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
   348#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:161
  407349msgid "Copy the selection"
  408350msgstr "Копиране на избраното"
  409351
  410352#. Paste
  411 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
   353#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
  412354msgid "_Paste"
  413355msgstr "_Поставяне"
  414356
  415 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
   357#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:166
  416358msgid "Paste the clipboard"
  417359msgstr "Поставяне на съдържанието на буфера за обмен"
  418360
  419361#. Clear
  420 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
   362#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
  421363msgid "C_lear"
  422364msgstr "И_зчистване"
  423365
  424 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
   366#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:171
  425367msgid "Clear the selection"
  426368msgstr "Изчистване на избраното"
  427369
  428370#. Undo
  429 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
   371#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
  430372msgid "_Undo"
  431373msgstr "_Връщане"
  432374
  433 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
   375#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:176
  434376msgid "Undo the last action"
  435377msgstr "Връщане на последното действие"
  436378
  437379#. Redo
  438 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
   380#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
  439381msgid "_Redo"
  440382msgstr "_Повтаряне"
  441383
  442 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
   384#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:181
  443385msgid "Redo the undone action"
  444386msgstr "Връщане обратно на отказаното действие"
  445387
  446388#. Find
  447 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
   389#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
  448390msgid "_Find..."
  449391msgstr "_Търсене..."
  450392
  451 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
   393#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:186
  452394msgid "Search for a string"
  453395msgstr "Търсене за низ"
  454396
  455397#. Find Again
  456 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:191
   398#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:191
  457399msgid "Find Ne_xt"
  458400msgstr "Сл_едващо търсене"
  459401
  460 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:192
   402#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:192
  461403msgid "Search again for the same string"
  462404msgstr "Повторно търсене за същия низ"
  463405
  464406#. Replace
  465 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
   407#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
  466408msgid "R_eplace..."
  467409msgstr "З_амяна..."
  468410
  469 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
   411#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:197
  470412msgid "Replace a string"
  471413msgstr "Замяна на низ"
  472414
  473415#. Properties
  474 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:202
   416#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:202
  475417msgid "_Properties"
  476418msgstr "_Настройки"
  477419
  478 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:203
   420#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:203
  479421msgid "Modify the file's properties"
  480422msgstr "Промяна на настройките на файл"
   
  484426#.
  485427#. Settings
  486 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:211
   428#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:211
  487429msgid "Prefere_nces"
  488430msgstr "_Настройки"
  489431
  490 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:212
   432#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:212
  491433msgid "Configure the application"
  492434msgstr "Настройване на програмата"
   
  497439#.
  498440#. About
  499 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:221
   441#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:221 ../test-gnome/testgnome.xml.h:4
  500442msgid "_About"
  501443msgstr "_Относно"
  502444
  503 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:222
   445#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:222 ../test-gnome/testgnome.xml.h:1
  504446msgid "About this application"
  505447msgstr "Относно тази програма"
  506448
  507 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:225
   449#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:225
  508450msgid "Select _All"
  509451msgstr "Избор на _всичко"
  510452
  511 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:226
   453#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:226
  512454msgid "Select everything"
  513455msgstr "Избор на всичко"
   
  516458#. * Window menu
  517459#.
  518 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:234
   460#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:234
  519461msgid "Create New _Window"
  520462msgstr "Създаване на нов _прозорец"
  521463
  522 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:235
   464#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:235
  523465msgid "Create a new window"
  524466msgstr "Създаване на нов прозорец"
  525467
  526 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:239
   468#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:239
  527469msgid "_Close This Window"
  528470msgstr "_Затваряне на този прозорец"
  529471
  530 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:240
   472#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:240 ../test-gnome/testgnome.xml.h:2
  531473msgid "Close the current window"
  532474msgstr "Затваряне на текущия прозорец"
   
  535477#. * The "Game" menu
  536478#.
  537 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:248
   479#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:248
  538480msgid "_New Game"
  539481msgstr "_Нова игра"
  540482
  541 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:249
   483#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:249
  542484msgid "Start a new game"
  543485msgstr "Започване на нова игра"
  544486
  545 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:253
   487#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:253
  546488msgid "_Pause Game"
  547489msgstr "_Пауза на игра"
  548490
  549 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:254
   491#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:254
  550492msgid "Pause the game"
  551493msgstr "_Пауза на играта"
  552494
  553 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:258
   495#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:258
  554496msgid "_Restart Game"
  555497msgstr "_Рестартиране на играта"
  556498
  557 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:259
   499#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:259
  558500msgid "Restart the game"
  559501msgstr "Рестартиране на играта"
  560502
  561 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:263
   503#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:263
  562504msgid "_Undo Move"
  563505msgstr "_Отказ от хода"
  564506
  565 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:264
   507#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:264
  566508msgid "Undo the last move"
  567509msgstr "Връщане на последния ход"
  568510
  569 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:268
   511#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:268
  570512msgid "_Redo Move"
  571513msgstr "_Повтаряне на отказан ход"
  572514
  573 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:269
   515#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:269
  574516msgid "Redo the undone move"
  575517msgstr "Повтаряне на отказан ход"
  576518
  577 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:273
   519#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:273
  578520msgid "_Hint"
  579521msgstr "_Подсещане"
  580522
  581 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:274
   523#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:274
  582524msgid "Get a hint for your next move"
  583525msgstr "Получавате подсещане за следващия ход"
  584526
  585527#. 30
  586 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:279
   528#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:279
  587529msgid "_Scores..."
  588530msgstr "_Резултати..."
  589531
  590 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:280
   532#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:280
  591533msgid "View the scores"
  592534msgstr "Преглед на резултатите"
  593535
  594 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:284
   536#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:284
  595537msgid "_End Game"
  596538msgstr "_Край на играта"
  597539
  598 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:285
   540#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:285
  599541msgid "End the current game"
  600542msgstr "Завършване на текущата игра"
  601543
  602 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1147
   544#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:1147
  603545msgid "_Contents"
  604546msgstr "_Ръководство"
  605547
  606 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:1150
   548#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:1150
  607549msgid "View help for this application"
  608550msgstr "Показване на помощ за тази програма"
  609551
  610 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2587
   552#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2587
  611553msgid "Text Below Icons"
  612554msgstr "Текст под иконите"
  613555
  614 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2588
   556#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2588
  615557msgid "Priority Text Beside Icons"
  616558msgstr "Текст до иконите"
  617559
  618 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2589
   560#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2589
  619561msgid "Icons Only"
  620562msgstr "Само икони"
  621563
  622 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2590
   564#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2590
  623565msgid "Text Only"
  624566msgstr "Само текст"
  625567
  626 #: libgnomeui/gnome-app-helper.c:2651
   568#: ../libgnomeui/gnome-app-helper.c:2651
  627569#, c-format
  628570msgid "Use Desktop Default (%s)"
  629571msgstr "Използване на стандартния работен плот (%s)"
  630572
  631 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:98
   573#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:98
  632574msgid " (press return)"
  633575msgstr " (натиснете „Enter“)"
  634576
  635 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:140
   577#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:140
  636578msgid "ERROR: "
  637579msgstr "ГРЕШКА:"
  638580
  639 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:177
   581#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:177
  640582msgid "Warning: "
  641583msgstr "Предупреждение: "
  642584
  643 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:315
   585#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:315
  644586msgid "y"
  645587msgstr "д"
  646588
  647 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:316
   589#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:316
  648590msgid "yes"
  649591msgstr "да"
  650592
  651 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:319
   593#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:319
  652594msgid "n"
  653595msgstr "н"
  654596
  655 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:320
   597#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:320
  656598msgid "no"
  657599msgstr "не"
  658600
  659 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:355
   601#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:355
  660602msgid " (yes or no)"
  661603msgstr " (да или не)"
  662604
  663 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:356
   605#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:356
  664606msgid "  - OK? (yes or no)"
  665607msgstr "  - OK? (да или не)"
  666608
  667 #: libgnomeui/gnome-app-util.c:684
   609#: ../libgnomeui/gnome-app-util.c:684
  668610msgid "Progress"
  669611msgstr "Напредък"
  670612
  671 #: libgnomeui/gnome-app.c:153
   613#: ../libgnomeui/gnome-app.c:153
  672614msgid "App ID"
  673615msgstr "ID на програма"
  674616
  675 #: libgnomeui/gnome-app.c:154
   617#: ../libgnomeui/gnome-app.c:154
  676618msgid "The application ID string"
  677619msgstr "Низ с ID на програмата"
  678620
  679 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:747
   621#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:741
  680622msgid "Has Progress"
  681623msgstr "Има лента за напредъка"
  682624
  683 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:748
   625#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:742
  684626msgid "Create a progress widget."
  685627msgstr "Създаване на графичен обект за напредък."
  686628
  687 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:755
   629#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:749
  688630msgid "Has Status"
  689631msgstr "Има състояние"
  690632
  691 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:756
   633#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:750
  692634msgid "Create a status widget."
  693635msgstr "Създаване на графичен обект за състояние."
  694636
  695 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:763
   637#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:757
  696638msgid "Interactivity"
  697639msgstr "Интерактивност"
  698640
  699 #: libgnomeui/gnome-appbar.c:764
   641#: ../libgnomeui/gnome-appbar.c:758
  700642msgid "Level of user activity required."
  701643msgstr "Необходимото ниво на действия на потребител"
  702644
  703 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:70
  704 #, c-format
   645#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:80
  705646msgid "Your HTTP Proxy requires you to log in.\n"
  706647msgstr "Вашият сървър-посредник за HTTP изисква да се идентифицирате.\n"
  707648
  708 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:71
   649#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:81
  709650#, c-format
  710651msgid ""
   
  715656"%s"
  716657
  717 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:74
   658#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:84
  718659msgid "Your password will be transmitted unencrypted."
  719660msgstr "Вашата парола ще бъде изпратена некриптирана."
  720661
  721 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:75
   662#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:85
  722663msgid "Your password will be transmitted encrypted."
  723664msgstr "Вашата парола ще бъде изпратена криптирана."
  724665
  725 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:78
  726 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:296
   666#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:88
   667#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:306
  727668msgid "Authentication Required"
  728669msgstr "Изисква се идентификация"
  729670
  730 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:288
   671#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:298
  731672#, c-format
  732673msgid "You must log in to access %s domain %s\n"
  733674msgstr "Трябва да се идентифицирате за да имате достъп до %s, домейн %s\n"
  734675
  735 #: libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:290
   676#: ../libgnomeui/gnome-authentication-manager.c:300
  736677#, c-format
  737678msgid "You must log in to access %s\n"
  738679msgstr "Трябва да се идентифицирате за да имате достъп %s\n"
  739680
  740 #: libgnomeui/gnome-client.c:900 libgnomeui/gnome-client.c:914
   681#: ../libgnomeui/gnome-client.c:902 ../libgnomeui/gnome-client.c:916
  741682msgid "Specify session management ID"
  742683msgstr "Задаване на идентификатор за управление на сесията ID"
  743684
  744 #: libgnomeui/gnome-client.c:900 libgnomeui/gnome-client.c:914
   685#: ../libgnomeui/gnome-client.c:902 ../libgnomeui/gnome-client.c:916
  745686msgid "ID"
  746687msgstr "ID"
  747688
  748 #: libgnomeui/gnome-client.c:903 libgnomeui/gnome-client.c:918
   689#: ../libgnomeui/gnome-client.c:905 ../libgnomeui/gnome-client.c:920
  749690msgid "Specify prefix of saved configuration"
  750691msgstr "Задаване на префикс за запазване на конфигурацията"
  751692
  752 #: libgnomeui/gnome-client.c:903 libgnomeui/gnome-client.c:918
   693#: ../libgnomeui/gnome-client.c:905 ../libgnomeui/gnome-client.c:920
  753694msgid "PREFIX"
  754695msgstr "ПРЕФИКС"
  755696
  756 #: libgnomeui/gnome-client.c:906 libgnomeui/gnome-client.c:922
   697#: ../libgnomeui/gnome-client.c:908 ../libgnomeui/gnome-client.c:924
  757698msgid "Disable connection to session manager"
  758699msgstr "Забраняване на връзката с мениджъра на сесията"
  759700
  760 #: libgnomeui/gnome-client.c:1030 libgnomeui/gnome-client.c:1043
   701#: ../libgnomeui/gnome-client.c:1034 ../libgnomeui/gnome-client.c:1047
  761702msgid "Session management"
  762703msgstr "Управление на сесиите"
  763704
  764 #: libgnomeui/gnome-client.c:1031
   705#: ../libgnomeui/gnome-client.c:1035
  765706msgid "Show session management options"
  766707msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
  767708
  768 #: libgnomeui/gnome-client.c:2580
   709#: ../libgnomeui/gnome-client.c:2584
  769710msgid "Cancel Logout"
  770711msgstr "Прекъсване излизането от системата"
  771712
  772 #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
   713#: ../libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
  773714msgid "Received invalid color data\n"
  774715msgstr "Получени са грешни данни за цвят\n"
  775716
  776 #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:465
   717#: ../libgnomeui/gnome-color-picker.c:465
  777718msgid "Open a dialog to specify the color"
  778719msgstr "Отваряне на диалогов прозорец за избор на цвят"
  779720
  780 #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:487
   721#: ../libgnomeui/gnome-color-picker.c:487
  781722msgid "Pick a color"
  782723msgstr "Избор на цвят"
  783724
  784 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:491 libgnomeui/gnome-dateedit.c:788
   725#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:491 ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:788
  785726msgid "Time"
  786727msgstr "Време"
  787728
  788 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:492
   729#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:492
  789730msgid "The time currently selected"
  790731msgstr "Избор на текущото време"
  791732
  792 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:504
   733#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:504
  793734msgid "DateEdit Flags"
  794735msgstr "Флагове на DateEdit"
  795736
  796 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:505
   737#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:505
  797738msgid "Flags for how DateEdit looks"
  798739msgstr "Флагове за представяне на DateEdit"
  799740
  800 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:514
   741#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:514
  801742msgid "Lower Hour"
  802743msgstr "Ранен час"
  803744
  804 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:515
   745#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:515
  805746msgid "Lower hour in the time popup selector"
  806747msgstr "Най-ранният час в прозорец за избор на време"
  807748
  808 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:525
   749#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:525
  809750msgid "Upper Hour"
  810751msgstr "Късен час"
  811752
  812 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:526
   753#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:526
  813754msgid "Upper hour in the time popup selector"
  814755msgstr "Най-късният час в прозорец за избор на време"
  815756
  816 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:536
   757#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:536
  817758msgid "Initial Time"
  818759msgstr "Начално време"
  819760
  820 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:537
   761#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:537
  821762msgid "The initial time"
  822763msgstr "Началното време"
  823764
  824 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:751 libgnomeui/gnome-scores.c:97
   765#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:751 ../libgnomeui/gnome-scores.c:97
  825766msgid "Date"
  826767msgstr "Дата"
  827768
  828 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:764
   769#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:764
  829770msgid "Select Date"
  830771msgstr "Избор на дата"
  831772
  832 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:764
   773#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:764
  833774msgid "Select the date from a calendar"
  834775msgstr "Избор на дата от календар"
  835776
  836777#. Calendar label, only shown if the date editor has a time field
  837 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:775
   778#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:775
  838779msgid "Calendar"
  839780msgstr "Календар"
  840781
  841 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:796
   782#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:796
  842783msgid "Select Time"
  843784msgstr "Избор на време"
  844785
  845 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:796
   786#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:796
  846787msgid "Select the time from a list"
  847788msgstr "Избор на време от списък"
  848789
  849 #: libgnomeui/gnome-dateedit.c:1015
   790#: ../libgnomeui/gnome-dateedit.c:1015
  850791msgid "gnome_date_edit_get_date deprecated, use gnome_date_edit_get_time"
  851792msgstr ""
   
  853794"gnome_date_edit_get_time"
  854795
  855 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:121
  856 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:155
   796#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:121
   797#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:155
  857798msgid "Title"
  858799msgstr "Заглавие"
  859800
  860 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:122
   801#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:122
  861802msgid "Title of the druid"
  862803msgstr "Заглавие на помощника"
  863804
  864 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:130
   805#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:130
  865806msgid "Logo image"
  866807msgstr "Изображение за лого"
  867808
  868 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:137
   809#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:137
  869810msgid "Top Watermark"
  870811msgstr "Горен воден знак"
  871812
  872 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:138
   813#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:138
  873814msgid "Watermark image for the top"
  874815msgstr "Изображение за горен воден знак"
  875816
  876 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:145
   817#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:145
  877818msgid "Title Foreground"
  878819msgstr "Цвят на заглавие"
  879820
  880 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:146
   821#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:146
  881822msgid "Foreground color of the title"
  882823msgstr "Цвят на заглавията"
  883824
  884 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:153
   825#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:153
  885826msgid "Title Foreground Color"
  886827msgstr "Цвят на заглавия"
  887828
  888 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:154
   829#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:154
  889830msgid "Foreground color of the title as a GdkColor"
  890831msgstr "Цвета на заглавията като GdkColor"
  891832
  892 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:161
   833#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:161
  893834msgid "Title Foreground color set"
  894835msgstr "Зададен цвят за заглавие"
  895836
  896 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:162
   837#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:162
  897838msgid "Foreground color of the title is set"
  898839msgstr "Цветът на заглавието е зададен"
  899840
  900 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:169
  901 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:177
   841#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:169
   842#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:177
  902843msgid "Background Color"
  903844msgstr "Фонов цвят"
  904845
  905 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:170
   846#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:170
  906847msgid "Background color"
  907848msgstr "Фонов цвят"
  908849
  909 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:178
   850#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:178
  910851msgid "Background color as a GdkColor"
  911852msgstr "Фонов цвят като GdkColor"
  912853
  913 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:185
   854#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:185
  914855msgid "Background color set"
  915856msgstr "Зададен фонов цвят"
  916857
  917 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:186
   858#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:186
  918859msgid "Background color is set"
  919860msgstr "Фоновият цвят е зададен"
  920861
  921 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:193
  922 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:201
   862#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:193
   863#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:201
  923864msgid "Contents Background Color"
  924865msgstr "Фонов цвят на съдържанието"
  925866
  926 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:194
   867#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:194
  927868msgid "Contents Background color"
  928869msgstr "Фонов цвят на съдържанието"
  929870
  930 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:202
   871#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:202
  931872msgid "Contents Background color as a GdkColor"
  932873msgstr "Фонов цвят на съдържанието като GdkColor "
  933874
  934 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:209
   875#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:209
  935876msgid "Contents Background color set"
  936877msgstr "Зададен фонов цвят на съдържанието"
  937878
  938 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:210
   879#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:210
  939880msgid "Contents Background color is set"
  940881msgstr "Фоновият цвят на съдържанието е зададен"
  941882
  942 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:216
  943 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:224
   883#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:216
   884#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:224
  944885msgid "Logo Background Color"
  945886msgstr "Фонов цвят на лого"
  946887
  947 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:217
   888#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:217
  948889msgid "Logo Background color"
  949890msgstr "Фонов цвят на лого"
  950891
  951 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:225
   892#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:225
  952893msgid "Logo Background color as a GdkColor"
  953894msgstr "Фонов цвят за лого като GdkColor"
  954895
  955 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:232
   896#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:232
  956897msgid "Logo Background color set"
  957898msgstr "Зададен фонов цвят на лого"
  958899
  959 #: libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:233
   900#: ../libgnomeui/gnome-druid-page-standard.c:233
  960901msgid "Logo Background color is set"
  961902msgstr "Фоновият цвят на лого е зададен"
  962903
  963 #: libgnomeui/gnome-druid.c:154
   904#: ../libgnomeui/gnome-druid.c:154
  964905msgid "Show Finish"
  965906msgstr "Показване на „Завършване“"
  966907
  967 #: libgnomeui/gnome-druid.c:155
   908#: ../libgnomeui/gnome-druid.c:155
  968909msgid "Show the 'Finish' button instead of the 'Next' button"
  969910msgstr "Показване на бутона „Завършване“ вместо „Нататък“"
  970911
  971 #: libgnomeui/gnome-druid.c:162
   912#: ../libgnomeui/gnome-druid.c:162
  972913msgid "Show Help"
  973914msgstr "Показване на помощта"
  974915
  975 #: libgnomeui/gnome-druid.c:163
   916#: ../libgnomeui/gnome-druid.c:163
  976917msgid "Show the 'Help' button"
  977918msgstr "Показване на бутона „Помощ“"
  978919
  979 #: libgnomeui/gnome-entry.c:193 libgnomeui/gnome-entry.c:194
  980 msgid "History id"
  981 msgstr "История на идентификатора"
  982 
  983 #: libgnomeui/gnome-entry.c:200
   920#: ../libgnomeui/gnome-entry.c:193 ../libgnomeui/gnome-entry.c:194
   921#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:236 ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:179
   922msgid "History ID"
   923msgstr "Идентификатор на история"
   924
   925#: ../libgnomeui/gnome-entry.c:200
  984926msgid "GTK entry"
  985927msgstr "Поле на gtk+"
  986928
  987 #: libgnomeui/gnome-entry.c:201
   929#: ../libgnomeui/gnome-entry.c:201
  988930msgid "The GTK entry"
  989931msgstr "Поле на gtk+"
  990932
  991 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:236 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:179
  992 msgid "History ID"
  993 msgstr "Идентификатор на история"
  994 
  995 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:237
   933#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:237
  996934msgid ""
  997935"Unique identifier for the file entry.  This will be used to save the history "
   
  1001939"списъка в историята"
  1002940
  1003 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:245 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:188
   941#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:245 ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:188
  1004942msgid "Browse Dialog Title"
  1005943msgstr "Заглавие на диалога за избор"
  1006944
  1007 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:246
   945#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:246
  1008946msgid "Title for the Browse file dialog."
  1009947msgstr "Заглавие на диалога за избор на файл"
  1010948
  1011 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:253
   949#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:253
  1012950msgid "Directory Entry"
  1013951msgstr "Поле за папка"
  1014952
  1015 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:254
   953#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:254
  1016954msgid ""
  1017955"Whether the file entry is being used to enter directory names or complete "
   
  1020958"Дали ще се попълват имена на папки или пълни имена на файлове в полето."
  1021959
  1022 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:262
   960#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:262
  1023961msgid "Modal"
  1024962msgstr "Модален"
  1025963
  1026 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:263
   964#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:263
  1027965msgid "Whether the Browse file window should be modal."
  1028966msgstr "Дали браузърът за избор на файл е модален."
  1029967
  1030 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:270 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:204
   968#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:270 ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:204
  1031969msgid "Filename"
  1032970msgstr "Име на файл"
  1033971
  1034 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:271
   972#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:271
  1035973msgid "Filename that should be displayed in the file entry."
  1036974msgstr "Името на файл, което ще се покаже в полето за файл."
  1037975
  1038 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:279
   976#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:279
  1039977msgid "Default Path"
  1040978msgstr "Път по подразбиране"
  1041979
  1042 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:280
   980#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:280
  1043981msgid "Default path for the Browse file window."
  1044982msgstr "Път по подразбиране за прозореца за избор на файлове"
  1045983
  1046 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:287
   984#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:287
  1047985msgid "GnomeEntry"
  1048986msgstr "GnomeEntry"
  1049987
  1050 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:288
   988#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:288
  1051989msgid ""
  1052990"GnomeEntry that the file entry uses for entering filenames.  You can use "
   
  1058996"промените или разгледате някой от неговите параметри."
  1059997
  1060 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:298
   998#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:298
  1061999msgid "GtkEntry"
  10621000msgstr "GtkEntry"
  10631001
  1064 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:299
   1002#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:299
  10651003msgid ""
  10661004"GtkEntry that the file entry uses for entering filenames.  You can use this "
   
  10721010"промените или разгледате някой от неговите параметри."
  10731011
  1074 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:309
   1012#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:309
  10751013msgid "Use GtkFileChooser"
  10761014msgstr "Използване на GtkFileChooser"
  10771015
  1078 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:310
   1016#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:310
  10791017msgid ""
  10801018"Whether to use the new GtkFileChooser widget or the GtkFileSelection widget "
   
  10841022"или стария GtkFileSelection."
  10851023
  1086 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:319
   1024#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:319
  10871025msgid "GtkFileChooser Action"
  10881026msgstr "Използване на GtkFileChooser"
  10891027
  1090 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:320
   1028#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:320
  10911029msgid "The type of operation that the file selector is performing."
  10921030msgstr "Режимът на операцията за избор на шрифт."
  10931031
  1094 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:642 libgnomeui/gnome-file-entry.c:676
   1032#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:651 ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:688
  10951033msgid "Select file"
  10961034msgstr "Избор на файл"
  10971035
  1098 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:802
   1036#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:814
  10991037msgid "Path"
  11001038msgstr "Път"
  11011039
  1102 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:802
   1040#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:814
  11031041msgid "Path to file"
  11041042msgstr "Път до файл"
  11051043
  1106 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:829
   1044#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:841
  11071045msgid "_Browse..."
  11081046msgstr "_Избор..."
  11091047
  1110 #: libgnomeui/gnome-file-entry.c:830
   1048#: ../libgnomeui/gnome-file-entry.c:842
  11111049msgid "Pop up a file selector to choose a file"
  11121050msgstr "Диалог за избор на файл"
  11131051
  1114 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:66
   1052#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:66
  11151053msgid "sans 12"
  11161054msgstr "sans 12"
  11171055
  1118 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:67
   1056#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:67
  11191057msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
  11201058msgstr "АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЬьЮюЯя"
  11211059
  1122 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:68
   1060#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:68
  11231061msgid "Pick a Font"
  11241062msgstr "Избор на шрифт"
  11251063
  1126 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:156
   1064#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:156
  11271065msgid "The title of the selection dialog box"
  11281066msgstr "Заглавието на диалога за избор"
  11291067
  1130 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:164
   1068#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:164
  11311069msgid "Mode"
  11321070msgstr "Режим"
  11331071
  1134 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:165
   1072#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:165
  11351073msgid "The mode of operation of the font picker"
  11361074msgstr "Режимът на операцията за избор на шрифт"
  11371075
  1138 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:174
   1076#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:174
  11391077msgid "Font name"
  11401078msgstr "Име на шрифт"
  11411079
  1142 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:175
   1080#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:175
  11431081msgid "Name of the selected font"
  11441082msgstr "Името на избрания шрифт"
  11451083
  1146 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:184 libgnomeui/gnome-font-picker.c:979
   1084#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:184 ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:979
  11471085msgid "Font"
  11481086msgstr "Шрифт"
  11491087
  1150 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
   1088#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
  11511089msgid "The selected GtkFont"
  11521090msgstr "Избраният GtkFont"
  11531091
  1154 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:192
   1092#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:192
  11551093msgid "Preview text"
  11561094msgstr "Текст за преглед"
  11571095
  1158 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:193
   1096#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:193
  11591097msgid "Preview text shown in the dialog"
  11601098msgstr "Текст за преглед показан в диалога"
  11611099
  1162 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:201
   1100#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:201
  11631101msgid "Use font in label"
  11641102msgstr "Използване на шрифт в етикет"
  11651103
  1166 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:202
   1104#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:202
  11671105msgid "Use font in the label in font info mode"
  11681106msgstr "Използване на избрания шрифт в етикета в режим на информация за шрифт"
  11691107
  1170 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:210
   1108#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:210
  11711109msgid "Font size for label"
  11721110msgstr "Размер на шрифт за етикет"
  11731111
  1174 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:211
   1112#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:211
  11751113msgid "Font size for label in font info mode"
  11761114msgstr ""
   
  11781116"шрифт"
  11791117
  1180 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:221
   1118#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:221
  11811119msgid "Show size"
  11821120msgstr "Показване на размер"
  11831121
  1184 #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:222
   1122#: ../libgnomeui/gnome-font-picker.c:222
  11851123msgid "Show size in font info mode"
  11861124msgstr ""
   
  11881126"шрифт"
  11891127
  1190 #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:61
   1128#: ../libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:61
  11911129msgid "GNOME GConf UI Support"
  11921130msgstr "Поддръжка на GNOME GConf UI"
  11931131
  1194 #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:96
   1132#: ../libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:96
  11951133msgid "_Details"
  11961134msgstr "_Подробности"
  11971135
  1198 #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:171
   1136#: ../libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:171
  11991137#, c-format
  12001138msgid ""
   
  12091147"път, когато използвате програмата."
  12101148
  1211 #: libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:178
   1149#: ../libgnomeui/gnome-gconf-ui.c:178
  12121150#, c-format
  12131151msgid ""
   
  12181156"s. Някои от настройките може да не работят правилно."
  12191157
  1220 #: libgnomeui/gnome-href.c:123
   1158#: ../libgnomeui/gnome-href.c:123
  12211159msgid "URL"
  12221160msgstr "URL"
  12231161
  1224 #: libgnomeui/gnome-href.c:124
   1162#: ../libgnomeui/gnome-href.c:124
  12251163msgid "The URL that GnomeHRef activates"
  12261164msgstr "URL, активирано от GnomeHRef"
  12271165
  1228 #: libgnomeui/gnome-href.c:131
   1166#: ../libgnomeui/gnome-href.c:131
  12291167msgid "Text"
  12301168msgstr "Текст"
  12311169
  1232 #: libgnomeui/gnome-href.c:132
   1170#: ../libgnomeui/gnome-href.c:132
  12331171msgid "The text on the button"
  12341172msgstr "Текст на бутона"
  12351173
  1236 #: libgnomeui/gnome-href.c:133
   1174#: ../libgnomeui/gnome-href.c:133
  12371175msgid "End World Hunger"
  12381176msgstr "Край на световния глад"
  12391177
  1240 #: libgnomeui/gnome-href.c:139
   1178#: ../libgnomeui/gnome-href.c:139
  12411179msgid "Link color"
  12421180msgstr "Цвят на връзка"
  12431181
  1244 #: libgnomeui/gnome-href.c:140
   1182#: ../libgnomeui/gnome-href.c:140
  12451183msgid "Color used to draw the link"
  12461184msgstr "Цвят използван за изчертаване на връзка"
  12471185
  1248 #: libgnomeui/gnome-href.c:171
   1186#: ../libgnomeui/gnome-href.c:171
  12491187msgid "This button will take you to the URI that it displays."
  12501188msgstr "Този бутон ще Ви отведе до показаното URI."
  12511189
  1252 #: libgnomeui/gnome-href.c:394
   1190#: ../libgnomeui/gnome-href.c:394
  12531191msgid ""
  12541192"An error has occurred while trying to launch the default web browser.\n"
   
  12581196"Проверете настройките в инструмента „Предпочитани програми“."
  12591197
  1260 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:180
   1198#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:180
  12611199msgid ""
  12621200"Unique identifier for the icon entry.  This will be used to save the history "
   
  12661204"списъка на историята."
  12671205
  1268 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:189
   1206#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:189
  12691207msgid "Title for the Browse icon dialog."
  12701208msgstr "Заглавие на диалога за избор на икона."
  12711209
  1272 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:196
   1210#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:196
  12731211msgid "Pixmap Directory"
  12741212msgstr "Папка с икони"
  12751213
  1276 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:197
   1214#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:197
  12771215msgid "Directory that will be searched for icons."
  12781216msgstr "Папка, която ще бъде претърсвана за икони."
  12791217
  1280 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:205
   1218#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:205
  12811219msgid "Filename that should be displayed in the icon entry."
  12821220msgstr "Имена на файлове, които ще се показват в полето за икона."
  12831221
  1284 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:213
   1222#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:213
  12851223msgid "Picker dialog"
  12861224msgstr "Диалог за избор"
  12871225
  1288 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:214
   1226#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:214
  12891227msgid ""
  12901228"Icon picker dialog.  You can use this property to get the GtkDialog if you "
   
  12951233"параметри."
  12961234
  1297 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:322 libgnomeui/gnome-icon-entry.c:988
   1235#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:322 ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:997
  12981236msgid "No Icon"
  12991237msgstr "Без икона"
  13001238
  1301 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:758
   1239#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:767
  13021240msgid "Icon selection dialog"
  13031241msgstr "Диалог за избор на икона"
  13041242
  1305 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:759
   1243#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:768
  13061244msgid "This dialog box lets you select an icon."
  13071245msgstr "Този диалог ви позволява да изберете икона."
  13081246
  1309 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:765
  1310 msgid "Icon selector"
   1247#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:774 ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1000
   1248msgid "Icon Selector"
  13111249msgstr "Избор на икона"
  13121250
  1313 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:766
   1251#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:775
  13141252msgid "Please pick the icon you want."
  13151253msgstr "Изберете иконата, която искате."
  13161254
  1317 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:991
  1318 msgid "Icon Selector"
  1319 msgstr "Избор на икона"
  1320 
  1321 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:992
   1255#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1001
  13221256msgid "This button will open a window to let you select an icon."
  13231257msgstr "Този бутон ще отвори прозорец, позволяващ да изберете икона."
  13241258
  1325 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1012
   1259#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1021
  13261260msgid "Browse"
  13271261msgstr "Избор"
  13281262
  1329 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1015
   1263#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1024
  13301264msgid "Icon path"
  13311265msgstr "Път до иконата"
  13321266
  1333 #: libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1016
   1267#: ../libgnomeui/gnome-icon-entry.c:1025
  13341268msgid ""
  13351269"Here you should enter the name of the directory where icon images are "
   
  13371271msgstr "Тук въвеждате името на папката с икони."
  13381272
  1339 #: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:293
   1273#: ../libgnomeui/gnome-icon-sel.c:293
  13401274#, c-format
  13411275msgid "GnomeIconSelection: '%s' does not exist or is not a directory"
  13421276msgstr "GnomeIconSelection: „%s“ не съществува или не е папка"
  13431277
  1344 #: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:301
   1278#: ../libgnomeui/gnome-icon-sel.c:301
  13451279#, c-format
  13461280msgid "GnomeIconSelection: couldn't open directory '%s'"
  13471281msgstr "GnomeIconSelection: не може да се отвори папката „%s“"
  13481282
  1349 #: libgnomeui/gnome-icon-sel.c:405
   1283#: ../libgnomeui/gnome-icon-sel.c:405
  13501284msgid "Loading Icons..."
  13511285msgstr "Зареждане на икони..."
  13521286
  1353 #: libgnomeui/gnome-messagebox.c:109
   1287#: ../libgnomeui/gnome-messagebox.c:107
  13541288msgid "Information"
  13551289msgstr "Информация"
  13561290
  1357 #: libgnomeui/gnome-messagebox.c:114
   1291#: ../libgnomeui/gnome-messagebox.c:112
  13581292msgid "Warning"
  13591293msgstr "Предупреждение"
  13601294
  1361 #: libgnomeui/gnome-messagebox.c:120
   1295#: ../libgnomeui/gnome-messagebox.c:118
  13621296msgid "Error"
  13631297msgstr "Грешка"
  13641298
  1365 #: libgnomeui/gnome-messagebox.c:126
   1299#: ../libgnomeui/gnome-messagebox.c:124
  13661300msgid "Question"
  13671301msgstr "Въпрос"
  13681302
  1369 #: libgnomeui/gnome-messagebox.c:131
   1303#: ../libgnomeui/gnome-messagebox.c:129
  13701304msgid "Message"
  13711305msgstr "Съобщение"
  13721306
  1373 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:269
   1307#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:265
  13741308msgid "_Username:"
  13751309msgstr "_Потребителско име:"
  13761310
  1377 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:271
   1311#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:267
  13781312msgid "_Domain:"
  13791313msgstr "_Домейн:"
  13801314
  1381 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:273
   1315#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:269
  13821316msgid "_Password:"
  13831317msgstr "_Парола:"
  13841318
  1385 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:346
   1319#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:342
  13861320msgid "Co_nnect"
  13871321msgstr "_Свързване"
  13881322
  1389 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:368
   1323#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:364
  13901324msgid "Connect _anonymously"
  13911325msgstr "_Анонимно свързване"
  13921326
  1393 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:373
   1327#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:369
  13941328msgid "Connect as u_ser:"
  13951329msgstr "Свързване като _потребител:"
  13961330
  1397 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:471
   1331#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:467
  13981332msgid "_Remember password for this session"
  13991333msgstr "Запомняне на паролата за тази _сесия"
  14001334
  1401 #: libgnomeui/gnome-password-dialog.c:473
   1335#: ../libgnomeui/gnome-password-dialog.c:469
  14021336msgid "Save password in _keyring"
  14031337msgstr "Запазване на паролата в _ключодържателя"
  14041338
  1405 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:114
   1339#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:114
  14061340msgid "Do Preview"
  14071341msgstr "Образец"
  14081342
  1409 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:115
   1343#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:115
  14101344msgid "Whether the pixmap entry should have a preview."
  14111345msgstr "Трябва ли да се показва образец на изображение в полето"
  14121346
  1413 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:189 libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:481
   1347#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:189
   1348#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:481
  14141349msgid "No Image"
  14151350msgstr "Без изображение"
  14161351
  1417 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:206
   1352#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:206
  14181353msgid "Image Preview"
  14191354msgstr "Преглед на изображение"
  14201355
  1421 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:207
   1356#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:207
  14221357msgid "A preview of the image currently specified"
  14231358msgstr "Преглед на зададеното изображение"
  14241359
  1425 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:416
   1360#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:416
  14261361msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
  14271362msgstr "hbox не може да бъде намерен, ще бъде използван нормален избор на файл"
  14281363
  1429 #: libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:422
   1364#: ../libgnomeui/gnome-pixmap-entry.c:422
  14301365msgid "Preview"
  14311366msgstr "Преглед"
  14321367
  1433 #: libgnomeui/gnome-scores.c:78
   1368#: ../libgnomeui/gnome-scores.c:78
  14341369msgid "Top Ten"
  14351370msgstr "Десетте на върха"
  14361371
  1437 #: libgnomeui/gnome-scores.c:91
   1372#: ../libgnomeui/gnome-scores.c:91
  14381373msgid "User"
  14391374msgstr "Потребител"
  14401375
  1441 #: libgnomeui/gnome-scores.c:94
   1376#: ../libgnomeui/gnome-scores.c:94
  14421377msgid "Score"
  14431378msgstr "Резултат"
   
  14461381#. * Please refer to manpage of strftime(3) for complete reference.
  14471382#.
  1448 #: libgnomeui/gnome-scores.c:194
   1383#: ../libgnomeui/gnome-scores.c:194
  14491384msgid "%a %b %d %T %Y"
  14501385msgstr "%b.%d.%Yг., %a, %Hч.%Mм.%Sсек."
  14511386
  1452 #: libgnomeui/gnome-scores.c:395
   1387#: ../libgnomeui/gnome-scores.c:395
  14531388msgid "Sans 14"
  14541389msgstr "Sans 14"
  14551390
  1456 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:139
   1391#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:139
  14571392msgid "Table Borders"
  14581393msgstr "Граници на таблици"
  14591394
  1460 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:140
   1395#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:140
  14611396msgid "Table Fill"
  14621397msgstr "Запълване на таблица"
  14631398
  1464 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:141
   1399#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:141
  14651400msgid "Bulleted List"
  14661401msgstr "Точков списък"
  14671402
  1468 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:142
   1403#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:142
  14691404msgid "Numbered List"
  14701405msgstr "Номериран списък"
  14711406
  1472 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:143
   1407#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:143
  14731408msgid "Indent"
  14741409msgstr "Отстъп"
  14751410
  1476 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:144
   1411#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:144
  14771412msgid "Un-Indent"
  14781413msgstr "Махане на отстъп"
  14791414
  1480 #: libgnomeui/gnome-stock-icons.c:145
   1415#: ../libgnomeui/gnome-stock-icons.c:145
  14811416msgid "About"
  14821417msgstr "Относно"
  14831418
  1484 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:125 libgnomeui/gnome-ui-init.c:134
   1419#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:120 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:129
  14851420msgid "Disable Crash Dialog"
  14861421msgstr "Спиране на диалоговия прозорец за грешките"
  14871422
  1488 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:127
   1423#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:122
  14891424msgid "X display to use"
  14901425msgstr "X дисплей за използване"
  14911426
  1492 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:127
   1427#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:122
  14931428msgid "DISPLAY"
  14941429msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  14951430
  1496 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:145 libgnomeui/gnome-ui-init.c:158
   1431#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:166 ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:179
  14971432msgid "GNOME GUI Library"
  14981433msgstr "Библиотека за ГПИ на GNOME"
  14991434
  1500 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:146
   1435#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:167
  15011436msgid "Show GNOME GUI options"
  15021437msgstr "Показване на настройките на интерфейса на GNOME"
  15031438
  15041439#. dialog display isn't working out
  1505 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:759
   1440#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:779
  15061441#, c-format
  15071442msgid "Multiple segmentation faults occurred; can't display error dialog\n"
   
  15111446
  15121447#. Eeeek! Can't show dialog
  1513 #: libgnomeui/gnome-ui-init.c:773
   1448#: ../libgnomeui/gnome-ui-init.c:793
  15141449#, c-format
  15151450msgid ""
   
  15201455"Диалогът за аварийно завършване не може да бъде показан\n"
  15211456
  1522 #: libgnomeui/gnome_segv.c:101
   1457#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:101
  15231458#, c-format
  15241459msgid ""
   
  15351470"отворени файлове преди да затворите този прозорец."
  15361471
  1537 #: libgnomeui/gnome_segv.c:112
   1472#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:112
  15381473#, c-format
  15391474msgid "The Application \"%s\" has quit unexpectedly."
  15401475msgstr "Програмата „%s“ спря неочаквано."
  15411476
  1542 #: libgnomeui/gnome_segv.c:117
   1477#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:117
  15431478#, c-format
  15441479msgid "process %d: %s"
  15451480msgstr "процес %d: %s"
  15461481
  1547 #: libgnomeui/gnome_segv.c:118 libgnomeui/gnome_segv.c:123
   1482#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:118 ../libgnomeui/gnome_segv.c:123
  15481483msgid ""
  15491484"You can inform the developers of what happened to help them fix it.  Or you "
   
  15531488"помогнете да разрешат проблема. Можете и да рестартирате програмата."
  15541489
  1555 #: libgnomeui/gnome_segv.c:137
   1490#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:137
  15561491msgid "Usage: gnome_segv2 appname signum\n"
  15571492msgstr "Използване: gnome_segv2 appname signum\n"
  15581493
  1559 #: libgnomeui/gnome_segv.c:154
   1494#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:154
  15601495msgid "_Restart Application"
  15611496msgstr "_Рестартиране на програмата"
  15621497
  1563 #: libgnomeui/gnome_segv.c:166
   1498#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:166
  15641499msgid "_Inform Developers"
  15651500msgstr "_Информиране на разработчиците"
  15661501
  1567 #: libgnomeui/gnome_segv.c:177
   1502#: ../libgnomeui/gnome_segv.c:177
  15681503msgid "_Debug"
  15691504msgstr "_Изчистване на грешки"
  15701505
  1571 #~ msgid "Exit the test"
  1572 #~ msgstr "Излизане от теста"
   1506#: ../test-gnome/testgnome.xml.h:3
   1507msgid "Exit the test"
   1508msgstr "Излизане от теста"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.