Changeset 685


Ignore:
Timestamp:
May 20, 2006, 1:01:02 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

deskbar-applet: коригирам #409 и в стабилния клон.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-14/desktop/deskbar-applet.gnome-2-14.bg.po

  r630 r685  
  88"Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2006-02-28 18:44+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-05-20 12:58+0300\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2006-02-28 18:45+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  120120msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
  121121
  122 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:30 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:113
   122#: ../deskbar/BrowserMatch.py:46 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:122
  123123#, python-format
  124124msgid "Open History Item %s"
  125125msgstr "Отваряне от историята: %s"
  126126
  127 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:32
   127#: ../deskbar/BrowserMatch.py:48
  128128#, python-format
  129129msgid "Open Bookmark %s"
   
  131131
  132132#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
  133 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:81
   133#: ../deskbar/BrowserMatch.py:97
  134134#, python-format
  135135msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
  136136msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
  137137
  138 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:187
   138#: ../deskbar/BrowserMatch.py:206
  139139msgid "Shortcut"
  140140msgstr "Бърз клавиш"
  141141
  142 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:195
   142#: ../deskbar/BrowserMatch.py:214
  143143msgid "Bookmark Name"
  144144msgstr "Име на отметка"
   
  215215msgstr "Търсене по уеб"
  216216
  217 #: ../deskbar/DeskbarHistory.py:53
   217#: ../deskbar/DeskbarHistory.py:37
  218218msgid "No History"
  219219msgstr "Няма история"
   
  235235msgstr "Засечена е грешка"
  236236
  237 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:27
   237#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:35
  238238msgid "Beagle Live"
  239239msgstr "Beagle на живо"
  240240
  241 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:28
   241#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:36
  242242msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
  243243msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (с Beagle) докато пишете"
  244244
  245 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:55
   245#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63
  246246#: ../deskbar/handlers/email_address.py:27
  247247#, python-format
   
  250250
  251251#. translators: First %s is mail sender, second %s is mail subject.
  252 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:65
   252#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:73
  253253#, python-format
  254254msgid "Email from %s"
   
  256256
  257257#. translators: This is a file.
  258 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:73 ../deskbar/handlers/files.py:35
   258#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:81 ../deskbar/handlers/files.py:38
  259259#, python-format
  260260msgid "Open %s"
  261261msgstr "Отваряне на %s"
  262262
  263 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:81
   263#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:89
  264264#, python-format
  265265msgid "News from %s"
  266266msgstr "Новини от %s"
  267267
  268 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:90
   268#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:98
  269269#, python-format
  270270msgid "Note: %s"
  271271msgstr "Бележка: %s"
  272272
  273 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:98
   273#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:107
  274274#, python-format
  275275msgid "Conversation with %s"
  276276msgstr "Разговор с %s"
  277277
  278 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:106
   278#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:115
  279279#, python-format
  280280msgid "Calendar: %s"
   
  283283#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
  284284#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
  285 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:277
  286 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:299
   285#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:290
   286#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:312
  287287msgid "?"
  288288msgstr "?"
  289289
  290 #: ../deskbar/handlers/beagle.py:19
   290#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:20
  291291msgid "Beagle"
  292292msgstr "Beagle"
  293293
  294 #: ../deskbar/handlers/beagle.py:20
   294#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
  295295msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
  296296msgstr "Претърсване на всичките Ви документи (чрез Beagle)"
  297297
  298 #: ../deskbar/handlers/beagle.py:36
   298#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:37
  299299#, python-format
  300300msgid "Search for %s using Beagle"
   
  307307#: ../deskbar/handlers/email_address.py:10
  308308msgid "Send mail by typing a complete e-mail address"
  309 msgstr "Пращане на е-поща чрез пълният адрес на е-поща"
   309msgstr "Пращане на е-поща чрез пълния адрес на е-поща"
  310310
  311311#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:26
   
  313313msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето"
  314314
  315 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:21
  316 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:120
   315#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:32 ../deskbar/handlers/galeon.py:23
   316#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:129
  317317msgid "Web Bookmarks"
  318318msgstr "Отметки в уеб"
  319319
  320 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:22
  321 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:121
   320#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:24
   321#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:130
  322322msgid "Open your web bookmarks by name"
  323323msgstr "Отваряне на отметките по име"
  324324
  325 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:26
   325#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:37 ../deskbar/handlers/galeon.py:28
   326#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:139
  326327msgid "Web History"
  327328msgstr "История на уеб"
  328329
  329 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:27
   330#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:38 ../deskbar/handlers/galeon.py:29
   331#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:140
  330332msgid "Open your web history by name"
  331333msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
  332334
  333 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
  334 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:125
   335#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:42 ../deskbar/handlers/galeon.py:33
   336#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:134
  335337msgid "Web Searches"
  336338msgstr "Търсене по уеб"
  337339
  338 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:32
  339 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:126
   340#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:43 ../deskbar/handlers/galeon.py:34
   341#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:135
  340342msgid "Search the web via your browser's search settings"
  341343msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
   
  347349"за е-поща"
  348350
  349 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:13
   351#: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
  350352msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
  351353msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
  352354
  353 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:14
   355#: ../deskbar/handlers/evolution.py:15
  354356msgid ""
  355357"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
   
  362364"Автоматично завършване."
  363365
  364 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:19
   366#: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
  365367msgid "Mail (Address Book)"
  366368msgstr "Поща (адресна книга)"
  367369
  368 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:20
   370#: ../deskbar/handlers/evolution.py:21
  369371msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
  370372msgstr ""
  371 "Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адресът им за е-поща"
   373"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
  372374
  373375#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
  374 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:45
   376#: ../deskbar/handlers/evolution.py:46
  375377#, python-format
  376378msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
   
  385387msgstr "Отваряне на файлове и папки по име"
  386388
  387 #: ../deskbar/handlers/files.py:54
   389#: ../deskbar/handlers/files.py:60
  388390#, python-format
  389391msgid "Open folder %s"
   
  460462msgstr "Отваряне на файловете и отметките Ви по име"
  461463
  462 #: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:31 ../deskbar/handlers/volumes.py:48
   464#: ../deskbar/handlers/gtkbookmarks.py:34 ../deskbar/handlers/volumes.py:51
  463465#, python-format
  464466msgid "Open location %s"
   
  469471msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
  470472
  471 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:111
   473#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:120
  472474msgid "You can customize which search engines are offered."
  473475msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
   
  537539"по име"
  538540
  539 #: ../deskbar/handlers/volumes.py:44
   541#: ../deskbar/handlers/volumes.py:47
  540542#, python-format
  541543msgid "Open network place %s"
  542544msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
  543545
  544 #: ../deskbar/handlers/volumes.py:46
   546#: ../deskbar/handlers/volumes.py:49
  545547#, python-format
  546548msgid "Open audio disk %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.