Ignore:
Timestamp:
May 19, 2006, 6:32:16 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libbonoboui, deskbar-applet: обновявам до 100%, коригирам #409

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/libbonoboui.HEAD.bg.po

  r272 r684  
  11# Bulgarian translation of libbonoboui po file.
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2002.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  5 # Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  65# Vladimir Petkov <kaladan@i-space.org>, 2004.
  76# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  8 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   7#
  98#
  109#
   
  1312"Project-Id-Version: libbonoboui gnome 2.10 branch\n"
  1413"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-09-10 18:44+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2005-08-13 20:39+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-05-19 18:28+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-05-19 18:28+0300\n"
  1716"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1817"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4645msgstr "Отлепване на лентата с инструменти"
  4746
  48 #: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:235 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:236
  49 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1175
   47#: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:230 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:231
   48#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1164
  5049msgid "Shadow type"
  5150msgstr "Тип сянка"
  5251
  53 #: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:246 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:247
  54 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1119 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1120
   52#: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:241 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:242
   53#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1108 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1109
  5554msgid "Orientation"
  5655msgstr "Ориентация"
  5756
  58 #: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:257 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:258
  59 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1138 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1139
   57#: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:252 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:253
   58#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1127 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1128
  6059msgid "Preferred width"
  6160msgstr "Предпочитана ширина"
  6261
  63 #: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:266 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:267
  64 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1147 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1148
   62#: ../bonobo/bonobo-dock-item.c:261 ../bonobo/bonobo-dock-item.c:262
   63#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1136 ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1137
  6564msgid "Preferred height"
  6665msgstr "Предпочитана височина"
   
  8887#: ../bonobo/bonobo-selector-widget.c:302 ../bonobo/bonobo-window.c:346
  8988#: ../tools/browser/component-details.c:114
  90 #: ../tools/browser/component-list.c:381
   89#: ../tools/browser/component-list.c:378
  9190msgid "Name"
  9291msgstr "Име"
   
  182181msgstr "Настройки на потребителски интерфейс"
  183182
  184 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:113
   183#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:126
  185184msgid "Gdk debugging flags to set"
  186185msgstr "Флагове за изчистване на грешки на gdk, който да се включат"
  187186
  188 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:113 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:116
  189 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:144 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:147
   187#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:126 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:129
   188#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:157 ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:160
  190189msgid "FLAGS"
  191190msgstr "ФЛАГОВЕ"
  192191
  193 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:116
   192#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:129
  194193msgid "Gdk debugging flags to unset"
  195194msgstr "Флагове за изчистване на грешки на gdk, който да се изключат"
  196195
  197 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:120
   196#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:133
  198197msgid "X display to use"
  199198msgstr "X дисплей, който да се използва"
  200199
  201 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:120
   200#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:133
  202201msgid "DISPLAY"
  203202msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  204203
  205 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:124
   204#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:137
  206205msgid "X screen to use"
  207206msgstr "X екран, който да се използва"
  208207
  209 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:124
   208#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:137
  210209msgid "SCREEN"
  211210msgstr "ЕКРАН"
  212211
  213 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:128
   212#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:141
  214213msgid "Make X calls synchronous"
  215214msgstr "Синхронни X извиквания"
  216215
  217 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:134
   216#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:147
  218217msgid "Don't use X shared memory extension"
  219218msgstr "Забрана на използването на X разширението за споделена памет"
  220219
  221 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:138
   220#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:151
  222221msgid "Program name as used by the window manager"
  223222msgstr "Име на програмата, както е използвано от мениджъра на прозорци"
  224223
  225 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:138
   224#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:151
  226225msgid "NAME"
  227226msgstr "ИМЕ"
  228227
  229 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:141
   228#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:154
  230229msgid "Program class as used by the window manager"
  231230msgstr "Клас на програмата, както е използван от мениджъра на прозорци"
  232231
  233 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:141
   232#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:154
  234233msgid "CLASS"
  235234msgstr "КЛАС"
  236235
  237 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:144
   236#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:157
  238237msgid "Gtk+ debugging flags to set"
  239238msgstr "Флагове за за изчистване на грешки на gtk+, който да се включат"
  240239
  241 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:147
   240#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:160
  242241msgid "Gtk+ debugging flags to unset"
  243242msgstr "Флагове за за изчистване на грешки на gtk+, който да се изключат"
  244243
  245 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:150
   244#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:163
  246245msgid "Make all warnings fatal"
  247246msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
  248247
  249 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:153
   248#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:166
  250249msgid "Load an additional Gtk module"
  251250msgstr "Зареждане на допълнителен модул на gtk+"
  252251
  253 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:153
   252#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:166
  254253msgid "MODULE"
  255254msgstr "МОДУЛ"
  256255
  257 #: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:162
   256#: ../bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:182
  258257msgid "GTK+"
  259258msgstr "GTK+"
   
  291290msgstr "Настройки на лентата с инструменти"
  292291
  293 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1129
   292#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1118
  294293msgid "is floating"
  295294msgstr "е свободна"
  296295
  297 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1130
   296#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1119
  298297msgid "whether the toolbar is floating"
  299298msgstr "дали лентата с инструменти е свободна"
  300299
  301 #: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1176
   300#: ../bonobo/bonobo-ui-toolbar.c:1165
  302301msgid "Style of bevel around the toolbar"
  303302msgstr "Стилът на повдигането около лентата с инструменти"
   
  443442
  444443#: ../tools/browser/component-details.c:116
  445 #: ../tools/browser/component-list.c:401
   444#: ../tools/browser/component-list.c:398
  446445msgid "IID"
  447446msgstr "IID"
   
  460459msgstr "Подробна информация"
  461460
  462 #: ../tools/browser/component-list.c:370 ../tools/browser/window.c:290
   461#: ../tools/browser/component-list.c:367 ../tools/browser/window.c:284
  463462msgid "Active"
  464463msgstr "Активен"
  465464
  466 #: ../tools/browser/component-list.c:391
   465#: ../tools/browser/component-list.c:388
  467466msgid "Type"
  468467msgstr "Тип"
  469468
  470 #: ../tools/browser/window.c:170
   469#: ../tools/browser/window.c:162
  471470msgid "Component Details"
  472471msgstr "Подробности за компонента"
  473472
  474 #: ../tools/browser/window.c:215
   473#: ../tools/browser/window.c:208
  475474msgid "Bonobo Browser"
  476475msgstr "Браузър на Bonobo"
  477476
  478 #: ../tools/browser/window.c:216
   477#: ../tools/browser/window.c:210
  479478msgid "Copyright 2001, The GNOME Foundation"
  480479msgstr "Copyright 2001, The GNOME Foundation"
  481480
  482 #: ../tools/browser/window.c:217
   481#: ../tools/browser/window.c:211
  483482msgid "Bonobo component browser"
  484483msgstr "Компонент за браузър на Bonobo"
  485484
   485#: ../tools/browser/window.c:214
   486msgid "translation-credits"
   487msgstr ""
   488"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   489"Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
   490"Владимир Петков <kaladan@i-space.org>\n"
   491"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   492"\n"
   493"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   494"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   495"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   496
  486497#. create the window
  487 #: ../tools/browser/window.c:247
   498#: ../tools/browser/window.c:241
  488499msgid "Component Browser"
  489500msgstr "Браузър за компоненти"
  490501
  491502#. Fill out the tool bar
  492 #: ../tools/browser/window.c:287
   503#: ../tools/browser/window.c:281
  493504msgid "All"
  494505msgstr "Всички"
  495506
  496 #: ../tools/browser/window.c:293
   507#: ../tools/browser/window.c:287
  497508msgid "Inactive"
  498509msgstr "Неактивен"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.