Changeset 678


Ignore:
Timestamp:
May 16, 2006, 4:25:19 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome2-user-guide: внесох втора глава — gosbasic.xml. Цялото това внасяне ще бъде дълъг и труден процес. Може да поправяте fuzzy-тата. Ако искате да помагате с внасянето — обаждайте се.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/gnome2-user-guide/bg.po

  r677 r678  
  1212"Project-Id-Version: gnome-user-guide 2.14\n"
  1313"POT-Creation-Date: 2006-05-16 12:03+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-05-16 14:07+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-05-16 16:21+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1203612036#: gosbasic.xml:3(title)
  1203712037msgid "Basic Skills"
  12038 msgstr ""
   12038msgstr "Основни умения"
  1203912039
  1204012040#: gosbasic.xml:11(para)
  1204112041msgid "This chapter introduces you to the basic skills that you need to work with the GNOME Desktop."
  12042 msgstr ""
   12042msgstr "Този раздел Ви запознава с основните умения, от които се нуждаете, за да работите с работната среда GNOME."
  1204312043
  1204412044#: gosbasic.xml:16(title)
  1204512045msgid "Mouse Skills"
  12046 msgstr ""
   12046msgstr "Умения с мишката"
  1204712047
  1204812048#: gosbasic.xml:22(primary) gosbasic.xml:27(secondary) gosbasic.xml:541(primary) gosbasic.xml:546(secondary)
  1204912049msgid "basic skills"
  12050 msgstr ""
   12050msgstr "основни умения"
  1205112051
  1205212052#: gosbasic.xml:23(secondary)
  1205312053msgid "mouse skills"
  12054 msgstr ""
   12054msgstr "умения с мишката"
  1205512055
  1205612056#. Notes for future development of the mouse section
   
  1206212062#.   * pointers
  1206312063#: gosbasic.xml:39(para)
   12064#, fuzzy
  1206412065msgid "This section describes the button conventions and action terminology used in this manual, and also the mouse pointers used throughout the desktop and applications."
  12065 msgstr ""
   12066msgstr "Дори да сте запознат с устройствата тип „мишка“, трябва да се запознаете с политиката за натискане на бутони и терминологията, използвана в това ръководство. В този раздел е публикувана и информация за показалците на мишката."
  1206612067
  1206712068#: gosbasic.xml:44(title)
  1206812069msgid "Mouse Button Conventions"
  12069 msgstr ""
   12070msgstr "Политика за бутоните на мишката"
  1207012071
  1207112072#: gosbasic.xml:52(secondary)
  1207212073msgid "button conventions"
  12073 msgstr ""
   12074msgstr "политика за бутоните"
  1207412075
  1207512076#: gosbasic.xml:55(para)
  1207612077msgid "All the instructions in this manual are for the following types of mouse devices:"
  12077 msgstr ""
   12078msgstr "Всички инструкции в това ръководство са за следните типове устройства:"
  1207812079
  1207912080#: gosbasic.xml:59(para)
  1208012081msgid "Devices that are configured for right-hand users."
  12081 msgstr ""
   12082msgstr "Устройства, които са настроени за работа с дясна ръка"
  1208212083
  1208312084#: gosbasic.xml:62(para)
  1208412085msgid "Three button devices."
  12085 msgstr ""
   12086msgstr "Мишки с три бутона."
  1208612087
  1208712088#: gosbasic.xml:66(para)
  1208812089msgid "The mouse button conventions used in this manual are as follows:"
  12089 msgstr ""
   12090msgstr "Политиката за бутоните на мишката в това ръководство е както следва:"
  1209012091
  1209112092#: gosbasic.xml:70(term) gosbasic.xml:243(term)
  1209212093msgid "Left mouse button"
  12093 msgstr ""
   12094msgstr "Ляв бутон"
  1209412095
  1209512096#: gosbasic.xml:71(para)
  1209612097msgid "The button on the left side of a mouse device configured for normal right-hand use."
  12097 msgstr ""
   12098msgstr "Бутонът от лявата страна на мишката е настроен за употреба от потребител, използващ дясната ръка за държане на мишката."
  1209812099
  1209912100#: gosbasic.xml:75(term) gosbasic.xml:254(term)
  1210012101msgid "Middle mouse button"
  12101 msgstr ""
   12102msgstr "Среден бутон"
  1210212103
  1210312104#: gosbasic.xml:76(para)
  1210412105msgid "The middle button of a mouse device configured for normal right-hand use. On many mice with a scroll wheel, the scroll wheel can be pushed directly down for a middle mouse button click."
  12105 msgstr ""
   12106msgstr "Средният бутон на мишката е настроен за употреба от потребител, използващ дясната ръка за държане на мишката. На много мишки с колелце, то може да бъде натиснато и това се възприема като натискане на среден бутон."
  1210612107
  1210712108#: gosbasic.xml:82(term) gosbasic.xml:264(term)
  1210812109msgid "Right mouse button"
  12109 msgstr ""
   12110msgstr "Десен бутон"
  1211012111
  1211112112#: gosbasic.xml:83(para)
  1211212113msgid "The button on the right side of a mouse device configured for normal right-hand use."
  12113 msgstr ""
   12114msgstr "Бутонът от дясната страна на мишката е настроен за употреба от потребител използващ дясната ръка за държане на мишката."
  1211412115
  1211512116#: gosbasic.xml:87(para)
  1211612117msgid "To reverse the handedness of your mouse device, start the <application>Mouse Preferences</application>, then select the options that you require. If you do reverse the handedness of your mouse device, then you must reverse the mouse button conventions used in this manual. See <xref linkend=\"prefs-mouse\"/> for more information about setting your mouse preferences."
  12117 msgstr ""
   12118msgstr "За да направите мишката удобна за потребители, ползващи лявата си ръка, трябва да стартирате инструмента за настройка на <application>Мишката</application>, след което да изберете необходимите настройки. Ако промените политиката относно ръката, с която държите мишката, трябва да обърнете политиката за бутоните в цялото ръководство. За повече информация вижте секцията <xref linkend=\"prefs-mouse\"/>."
  1211812119
  1211912120#: gosbasic.xml:94(para)
   12121#, fuzzy
  1212012122msgid "If you have a two-button mouse device, then your system may be configured to allow you to press the left and right mouse buttons simultaneously to simulate the effect of a middle mouse button press."
  12121 msgstr ""
   12123msgstr "Ако сте притежател на мишка с два бутона, то едновременното натискане на двата бутона симулира натискане на трети бутон."
  1212212124
  1212312125#: gosbasic.xml:102(title)
  1212412126msgid "Mouse Actions"
  12125 msgstr ""
   12127msgstr "Действия с мишката"
  1212612128
  1212712129#: gosbasic.xml:103(titleabbrev)
  1212812130msgid "Actions"
  12129 msgstr ""
   12131msgstr "Действия"
  1213012132
  1213112133#: gosbasic.xml:111(secondary)
  1213212134msgid "action conventions"
  12133 msgstr ""
   12135msgstr "политика за действията"
  1213412136
  1213512137#: gosbasic.xml:115(secondary)
  1213612138msgid "action terminology"
  12137 msgstr ""
   12139msgstr "терминология за действията"
  1213812140
  1213912141#: gosbasic.xml:118(para)
   12142#, fuzzy
  1214012143msgid "The following conventions are used in this manual to describe actions that you take with the mouse:"
  12141 msgstr ""
   12144msgstr "Тази таблица описва действията, които можете да изпълните чрез мишката: "
  1214212145
  1214312146#: gosbasic.xml:132(para)
  1214412147msgid "Definition"
  12145 msgstr ""
   12148msgstr "Дифиниция"
  1214612149
  1214712150#: gosbasic.xml:139(para)
  1214812151msgid "Click"
  12149 msgstr ""
   12152msgstr "Натискане"
  1215012153
  1215112154#: gosbasic.xml:142(para)
  1215212155msgid "Press and release the left mouse button, without moving the mouse."
  12153 msgstr ""
   12156msgstr "Натиснете и пуснете левия бутона на мишката, без да движите мишката."
  1215412157
  1215512158#: gosbasic.xml:151(para)
  1215612159msgid "Same as <emphasis>click</emphasis>. The term 'left-click' is used where there might be confusion with <emphasis>right-click</emphasis>."
  12157 msgstr ""
   12160msgstr "Също като <emphasis>натискане</emphasis>. „Ляво натискане“ пояснява действието натискане, когато може да има объркване с <emphasis>натискане с десния бутон</emphasis>."
  1215812161
  1215912162#: gosbasic.xml:161(para)
  1216012163msgid "Press and release the middle mouse button, without moving the mouse."
  12161 msgstr ""
   12164msgstr "Натиснете и пуснете средния бутон на мишката, без да местите мишката."
  1216212165
  1216312166#: gosbasic.xml:170(para)
  1216412167msgid "Press and release the right mouse button, without moving the mouse."
  12165 msgstr ""
   12168msgstr "Натиснете и пуснете десния бутон на мишката, без да местите мишката."
  1216612169
  1216712170#: gosbasic.xml:176(para)
  1216812171msgid "Double-click"
  12169 msgstr ""
   12172msgstr "Двойно натискане"
  1217012173
  1217112174#: gosbasic.xml:179(para)
   12175#, fuzzy
  1217212176msgid "Press and release the left mouse button twice in rapid succession without moving the mouse. You can configure the sensitivity to double-clicks by changing the <emphasis>Double-click Timeout</emphasis> setting: see <xref linkend=\"prefs-mouse\"/> for more information."
  12173 msgstr ""
   12177msgstr "Натиснете и пуснете левия бутон на мишката два пъти в много бърза последователност, без да местите мишката. Можете да настроите отстоянието във времето между двете натискания от Настройките на мишката."
  1217412178
  1217512179#: gosbasic.xml:188(para)
  1217612180msgid "Drag"
  12177 msgstr ""
   12181msgstr "Изтегляне"
  1217812182
  1217912183#: gosbasic.xml:191(para)
   12184#, fuzzy
  1218012185msgid "Press and do not release the left mouse button, and then move the mouse with the button still held down, and finally release the button."
  12181 msgstr ""
   12186msgstr "Натиснете и задръжте левия бутон на мишката, след което местете обекта."
  1218212187
  1218312188#: gosbasic.xml:196(para)
   
  1218612191
  1218712192#: gosbasic.xml:206(para)
   12193#, fuzzy
  1218812194msgid "For example, you can change the position of a window by dragging on its title bar, or move a file by dragging its icon from one window and dropping it on another."
  12189 msgstr ""
   12195msgstr "Например, можете да изтеглите прозорец или икона."
  1219012196
  1219112197#: gosbasic.xml:210(para)
  1219212198msgid "The left mouse buttons is usually used to perform drag actions, although the middle mouse button is sometimes used for an alternate drag action."
  12193 msgstr ""
   12199msgstr "Обикновено изтеглянията са извършвани с левия бутон на мишката, макар че и средният бутон на мишката понякога се използва за алтернативни изтегляния."
  1219412200
  1219512201#: gosbasic.xml:218(para)
   
  1220312209#: gosbasic.xml:231(secondary)
  1220412210msgid "actions"
  12205 msgstr ""
   12211msgstr "действия"
  1220612212
  1220712213#: gosbasic.xml:234(para)
  1220812214msgid "You can perform the following actions with the mouse:"
  12209 msgstr ""
   12215msgstr "Можете да изпълните следните действия чрез мишката:"
  1221012216
  1221112217#: gosbasic.xml:246(para)
  1221212218msgid "Select text."
  12213 msgstr ""
   12219msgstr "Избиране на текст."
  1221412220
  1221512221#: gosbasic.xml:247(para)
  1221612222msgid "Select items."
  12217 msgstr ""
   12223msgstr "Избиране на обекти."
  1221812224
  1221912225#: gosbasic.xml:248(para)
  1222012226msgid "Drag items."
  12221 msgstr ""
   12227msgstr "Изтегляне на обекти."
  1222212228
  1222312229#: gosbasic.xml:249(para)
  1222412230msgid "Activate items."
  12225 msgstr ""
   12231msgstr "Активиране на обекти."
  1222612232
  1222712233#: gosbasic.xml:257(para)
  1222812234msgid "Paste text."
  12229 msgstr ""
   12235msgstr "Поставяне на текст."
  1223012236
  1223112237#: gosbasic.xml:258(para)
  1223212238msgid "Move items."
  12233 msgstr ""
   12239msgstr "Преместване на обекти."
  1223412240
  1223512241#: gosbasic.xml:259(para)
  1223612242msgid "Move windows to the back."
  12237 msgstr ""
   12243msgstr "Преместване на прозорци назад."
  1223812244
  1223912245#: gosbasic.xml:265(para)
  1224012246msgid "Use the right mouse button to open a context menu for an item, if a menu applies. For most items, you can also use the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>F10</keycap></keycombo> keyboard shortcut to open the context menu once the item has been selected."
  12241 msgstr ""
   12247msgstr "Използвайте десния бутон на мишката, за да отваряте контекстно меню за обект, ако има валидно меню. За повечето обекти, можете също да използвате клавишната комбинация <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>F10</keycap></keycombo>, за да отворите контекстното меню, стига обектът да е избран."
  1224212248
  1224312249#: gosbasic.xml:273(para)
  1224412250msgid "For example, when viewing files in the file manager, you select a file by clicking with the left mouse button and open a file by double-clicking with the left mouse button. Clicking with the right mouse button will bring up a context menu for that file."
  12245 msgstr ""
   12251msgstr "Примерно, когато преглеждате файлове във файловия мениджър, избирате файла като натиснете с левия бутон и го отваряте като натиснете два пъти с левия бутон на мишката. Натискане на десния бутон на мишката ще покаже контекстно меню за файла."
  1224612252
  1224712253#: gosbasic.xml:278(para)
  1224812254msgid "In most applications, you can select text with your left mouse button and paste it in another application using the middle mouse button. This is called primary selection paste, and works separately from your normal clipboard operations."
  12249 msgstr ""
   12255msgstr "В повечето програми, можете да избирате текст с левия бутон на мишката и да го поставите в друга програма като използвате средния бутон на мишката. Това се нарича поставяне на първичния избор и работи отделно от нормалните операции на временната памет по копирането и поставянето."
  1225012256
  1225112257#: gosbasic.xml:283(para)
   12258#, fuzzy
  1225212259msgid "To select more than one item, you can hold the <keycap>Ctrl</keycap> key to select multiple items, or hold the <keycap>Shift</keycap> key to select a contiguous range of items. You can also drag a <firstterm>bounding box</firstterm> to select several items by starting the drag in the empty space around items and dragging out a rectangle."
  12253 msgstr ""
   12260msgstr "За да изберете повече от един обекти, може да задържите клавиша <keycap>Ctrl</keycap>, за да изберете множество обекти, или можете да задържите клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да изберете непрекъсната поредица от обекти."
  1225412261
  1225512262#: gosbasic.xml:294(title)
  1225612263msgid "Mouse Pointers"
  12257 msgstr ""
   12264msgstr "Показалци на мишката"
  1225812265
  1225912266#: gosbasic.xml:295(titleabbrev)
  1226012267msgid "Pointers"
  12261 msgstr ""
   12268msgstr "Показалци"
  1226212269
  1226312270#: gosbasic.xml:302(secondary) gosbasic.xml:305(primary)
  1226412271msgid "pointers"
  12265 msgstr ""
   12272msgstr "показалци"
  1226612273
  1226712274#: gosbasic.xml:306(see)
  1226812275msgid "mouse pointers"
  12269 msgstr ""
   12276msgstr "показалци на мишката"
  1227012277
  1227112278#: gosbasic.xml:309(para)
  1227212279msgid "As you use the mouse, the appearance of the mouse pointer can change. The appearance of the pointer provides feedback about a particular operation, location, or state."
  12273 msgstr ""
   12280msgstr "Докато използвате мишката, ще забележите, че нейният показалец променя своя външен изглед. Тази промяна е с цел показалецът да подскаже на потребителите относно възможностите за извършване на определено действие, местоположение или състояние."
  1227412281
  1227512282#: gosbasic.xml:313(para)
   12283#, fuzzy
  1227612284msgid "The following mouse pointers are shown as your mouse passes over different elements of the screen:"
  12277 msgstr ""
   12285msgstr "В следващата таблица са описани някои от видовете показалци на мишката."
  1227812286
  1227912287#: gosbasic.xml:316(para)
   
  1228312291#: gosbasic.xml:327(phrase)
  1228412292msgid "Normal pointer."
  12285 msgstr ""
   12293msgstr "Нормален показалец."
  1228612294
  1228712295#: gosbasic.xml:320(term)
  1228812296msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Normal pointer"
  12289 msgstr ""
   12297msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Нормален показалец"
  1229012298
  1229112299#: gosbasic.xml:332(para)
  1229212300msgid "This pointer appears during normal use of the mouse."
  12293 msgstr ""
   12301msgstr "По този начин изглежда показалецът при нормалната работа с мишката."
  1229412302
  1229512303#: gosbasic.xml:343(phrase)
   
  1230712315#: gosbasic.xml:358(phrase)
  1230812316msgid "Resize pointer."
  12309 msgstr ""
   12317msgstr "Показалец за промяна на размера."
  1231012318
  1231112319#: gosbasic.xml:351(term)
  1231212320msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Resize pointer"
  12313 msgstr ""
   12321msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец за промяна на размера"
  1231412322
  1231512323#: gosbasic.xml:363(para)
  1231612324msgid "This pointer indicates that you can grab the control to resize parts of the interface. This appears over the borders of windows and over resize handles between panes in a window. The direction of the arrows indicates in which direction you can resize."
  12317 msgstr ""
   12325msgstr "Този показалец показва, че може да хванете контролите и да оразмерявате части от интерфейса. Този показалец се показва над краищата на прозорците и над хватките за оразмеряване между панелите в прозорците. Посоката на стрелките показва на коя посока можете да оразмерявате."
  1231812326
  1231912327#: gosbasic.xml:376(phrase)
  1232012328msgid "Hand pointer"
  12321 msgstr ""
   12329msgstr "Показалец ръка"
  1232212330
  1232312331#: gosbasic.xml:369(term)
  1232412332msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Hand pointer"
  12325 msgstr ""
   12333msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец ръка "
  1232612334
  1232712335#: gosbasic.xml:381(para)
  1232812336msgid "This pointer appears when you hover over a <glossterm>hypertext link</glossterm>, in a web page for example. This pointer indicates that you can click on the link to load a new document or perform an action."
  12329 msgstr ""
   12337msgstr "Този показалец се появява, като посочите <glossterm>хипервръзка</glossterm>, например в документ от уеб. Този показалец показва, че може да натиснете връзката, за да заредите нов документ или да извършите действие."
  1233012338
  1233112339#: gosbasic.xml:394(phrase)
   
  1234712355#: gosbasic.xml:410(term)
  1234812356msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Move pointer"
  12349 msgstr ""
   12357msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец при преместване"
  1235012358
  1235112359#: gosbasic.xml:422(para)
  1235212360msgid "This pointer indicates that when you drop the object, the object is moved from the old location to the new location."
  12353 msgstr ""
   12361msgstr "Показва се, когато пускате обект. Показва, че когато пуснете обекта, той ще бъде преместен от старото място към новото."
  1235412362
  1235512363#: gosbasic.xml:427(term)
  1235612364msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Copy pointer"
  12357 msgstr ""
   12365msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец при копиране"
  1235812366
  1235912367#: gosbasic.xml:439(para)
  1236012368msgid "This pointer indicates that when you drop the object, a copy of the object is created where you drop it."
  12361 msgstr ""
   12369msgstr "Сигнализира, че когато пускате обект, копие на обекта ще бъде създадено на мястото, където го пускате. "
  1236212370
  1236312371#: gosbasic.xml:444(term)
  1236412372msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Symbolic link pointer"
  12365 msgstr ""
   12373msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец за създаване на връзка"
  1236612374
  1236712375#: gosbasic.xml:456(para)
   12376#, fuzzy
  1236812377msgid "This pointer indicates that when you drop the object, a <firstterm>symbolic link</firstterm> to the object is created where you drop the object. A symbolic link is a special type of file that points to another file or folder. For more on this, see <xref linkend=\"nautilus-symlink\"/>."
  12369 msgstr ""
   12378msgstr "Този показалец се появява при изтегляне и пускане. Сигнализира, че когато пуснете обекта, ще бъде създадена връзка към съответния обект, който се изтегля. Връзката е специален тип файл, който служи за препращане към друг файл или папка."
  1237012379
  1237112380#: gosbasic.xml:463(term)
  1237212381msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Ask pointer"
  12373 msgstr ""
   12382msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Питащ показалец"
  1237412383
  1237512384#: gosbasic.xml:475(para)
   12385#, fuzzy
  1237612386msgid "This pointer indicates that when you drop the object, you will be given a choice of what to do. A menu will open to allow you to choose which operation you would like to perform. For instance, you may be able to move, copy, or create a symbolic link."
  12377 msgstr ""
   12387msgstr "Този показалец се появява при изтегляне и пускане. Сигнализира, че когато пуснете обекта, ще се отвори меню. От това меню може да изберете да копирате обекта, да преместите обекта или да създадете връзка към обекта."
  1237812388
  1237912389#: gosbasic.xml:488(phrase)
  1238012390msgid "Not available pointer."
  12381 msgstr ""
   12391msgstr "Показалец за неналичност"
  1238212392
  1238312393#: gosbasic.xml:481(term)
  1238412394msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Not available pointer"
  12385 msgstr ""
   12395msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец за неналичност \n"
  1238612396
  1238712397#: gosbasic.xml:493(para)
   12398#, fuzzy
  1238812399msgid "This pointer indicates that you cannot drop the object at the current location. Releasing the mouse button now will have no effect: the dragged object will be returned to its starting location."
  12389 msgstr ""
   12400msgstr "Сигнализира, че не може да пуснете обекта на текущото местоположение."
  1239012401
  1239112402#: gosbasic.xml:504(phrase)
  1239212403msgid "Move panel object pointer."
  12393 msgstr ""
   12404msgstr "Показалец за преместване на обект от панела."
  1239412405
  1239512406#: gosbasic.xml:497(term)
  1239612407msgid "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Move panel object pointer"
  12397 msgstr ""
   12408msgstr "<inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> Показалец за преместване на обект от панела"
  1239812409
  1239912410#: gosbasic.xml:509(para)
   12411#, fuzzy
  1240012412msgid "This pointer appears when you drag a panel or a panel object with the middle mouse button. See <xref linkend=\"panels\"/> for more information on panels."
  12401 msgstr ""
   12413msgstr "Сигнализира, че сте избрали обект от панела и можете да го местите."
  1240212414
  1240312415#: gosbasic.xml:521(phrase)
   
  1241512427#: gosbasic.xml:535(title)
  1241612428msgid "Keyboard Skills"
  12417 msgstr ""
   12429msgstr "Умения с клавиатурата"
  1241812430
  1241912431#: gosbasic.xml:542(secondary)
  1242012432msgid "keyboard skills"
  12421 msgstr ""
   12433msgstr "умения с клавиатурата"
  1242212434
  1242312435#: gosbasic.xml:549(para)
  1242412436msgid "For almost every task that you can perform with the mouse, you can use the keyboard to perform the same task. <firstterm>Shortcut keys</firstterm> are keys that provide you with a quick way to perform a task."
  12425 msgstr ""
   12437msgstr "Почти всяка задача, която можете да извършите с мишката, може да бъде извършена и чрез клавиатурата. <firstterm>Бързите клавиши</firstterm> са клавиши, които предоставят бърз начин, за да изпълните някаква задача."
  1242612438
  1242712439#: gosbasic.xml:553(para)
   12440#, fuzzy
  1242812441msgid "You can use shortcut keys to perform general GNOME Desktop tasks and to work with interface items such as panels and windows. You can also use shortcut keys in applications. To customize your shortcut keys, use the <application>Keyboard Shortcuts</application> preference tool. See <xref linkend=\"prefs-keyboard-shortcuts\"/> for more information about configuring keyboard shortcuts."
  12429 msgstr ""
   12442msgstr "Можете да използвате бързите клавиши, за да изпълнявате някакви общи задачи в работната среда GNOME, както и да работите с обекти на интерфейса като панели и прозорци. Можете да използвате бързи клавиши и в отделните програми. За да персонализиране Вашите бързи клавиши, използвайте инструмента за настройка на <application>Бързите клавиши</application>."
  1243012443
  1243112444#: gosbasic.xml:560(para)
  1243212445msgid "Many PC keyboards come with two special keys for the Windows operating system: a key with a Microsoft Windows™ logo and a key for accessing context menus."
  12433 msgstr ""
   12446msgstr "Много PC клавиатури имат два клавиша с логото на Microsoft Windows™ и един клавиш за бърз достъп до контекстните менюта."
  1243412447
  1243512448#: gosbasic.xml:561(para)
  1243612449msgid "In GNOME, the Windows key is often configured to act as an additional modifier key, called the <firstterm>Super key</firstterm>. The context menu key can be used to access the context menu of the selected item, just as the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>F10</keycap></keycombo> keyboard shortcut can."
  12437 msgstr ""
   12450msgstr "В GNOME клавишът с логото обикновено е настроен да работи като допълнителен клавиш модификатор, наречен <firstterm>Super клавиш<бfirstterm>. Бутонът за контекстното меню може да се използва за отваряне на контекстните менюта, точно както и клавишната комбинация <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>F10</keycap></keycombo>."
  1243812451
  1243912452#: gosbasic.xml:567(para)
   12453#, fuzzy
  1244012454msgid "You can also modify the GNOME Desktop preferences to use keyboard accessibility features. See <xref linkend=\"prefs-keyboard-a11y\"/> for more information about the keyboard accessibility features."
  12441 msgstr ""
   12455msgstr "Можете също така да настроите работната среда GNOME да използва функции за по-голяма достъпност. Вижте раздела <xref linkend=\"prefs-keyboard-a11y\"/> за повече информация."
  1244212456
  1244312457#: gosbasic.xml:571(para)
  1244412458msgid "The following sections describe the shortcut keys that you can use throughout the desktop and applications."
  12445 msgstr ""
   12459msgstr "Следните раздели описват бързите клавиши, които може да ползвате."
  1244612460
  1244712461#: gosbasic.xml:575(title)
  1244812462msgid "Global Shortcut Keys"
  12449 msgstr ""
   12463msgstr "Основни бързи клавиши"
  1245012464
  1245112465#: gosbasic.xml:582(secondary)
  1245212466msgid "global"
  12453 msgstr ""
   12467msgstr "основни"
  1245412468
  1245512469#: gosbasic.xml:585(para)
   12470#, fuzzy
  1245612471msgid "Global shortcut keys enable you to use the keyboard to perform tasks related to your desktop, rather than tasks on the currently selected window or application. The following table lists some global shortcut keys:"
  12457 msgstr ""
   12472msgstr "Основните бързи клавиши позволяват да използвате клавиатурата, за да изпълнявате основните задачи в работната среда GNOME. Следната таблица съдържа някои от тези бързи клавиши:"
  1245812473
  1245912474#: gosbasic.xml:596(para) gosbasic.xml:725(para) gosbasic.xml:866(para)
  1246012475msgid "Shortcut Key"
  12461 msgstr ""
   12476msgstr "Бързи клавиши"
  1246212477
  1246312478#: gosbasic.xml:607(keycap) gosbasic.xml:937(keycap)
  1246412479msgid "F1"
  12465 msgstr ""
   12480msgstr "F1"
  1246612481
  1246712482#: gosbasic.xml:611(para)
  1246812483msgid "Open the <guimenu>Applications Menu</guimenu>."
  12469 msgstr ""
   12484msgstr "Отваря менюто <guimenu>Програми</guimenu>."
  1247012485
  1247112486#: gosbasic.xml:617(keycap)
  1247212487msgid "F2"
  12473 msgstr ""
   12488msgstr "F2"
  1247412489
  1247512490#: gosbasic.xml:621(para)
  1247612491msgid "Display the <guilabel>Run Application</guilabel> dialog. See <xref linkend=\"tools-run-app\"/> for more information."
  12477 msgstr ""
   12492msgstr "Изобразява диалоговия прозорец <guilabel>Стартиране на програма</guilabel>. Вижте раздела <xref linkend=\"tools-run-app\"/> за повече информация."
  1247812493
  1247912494#: gosbasic.xml:633(para)
  1248012495msgid "Take a screenshot of the entire desktop. See <xref linkend=\"tools-screenshot\"/> for more information."
  12481 msgstr ""
   12496msgstr "Прави снимка на екрана. Вижте раздела <xref linkend=\"tools-screenshot\"/> за повече информация."
  1248212497
  1248312498#: gosbasic.xml:644(para)
  1248412499msgid "Take a screenshot of the currently focused window."
  12485 msgstr ""
   12500msgstr "Прави снимка на прозореца, който е на фокус."
  1248612501
  1248712502#: gosbasic.xml:651(keycap) gosbasic.xml:828(keycap)
  1248812503msgid "Arrow keys"
  12489 msgstr ""
   12504msgstr "Бутони със стрелки"
  1249012505
  1249112506#: gosbasic.xml:655(para)
   12507#, fuzzy
  1249212508msgid "Switch to the workspace to the specified direction of the current workspace. See <xref linkend=\"overview-workspaces\"/> for more information on working with multiple workspaces."
  12493 msgstr ""
   12509msgstr "Превключва към работния плот, който е в указаната от стрелката посока."
  1249412510
  1249512511#: gosbasic.xml:664(keycap)
  1249612512msgid "D"
  12497 msgstr ""
   12513msgstr "D"
  1249812514
  1249912515#: gosbasic.xml:668(para)
  1250012516msgid "Minimize all windows and give focus to the desktop."
  12501 msgstr ""
   12517msgstr "Минимизира всички прозорци и показва работния плот."
  1250212518
  1250312519#: gosbasic.xml:674(keycap) gosbasic.xml:688(keycap) gosbasic.xml:736(keycap)
  1250412520msgid "Tab"
  12505 msgstr ""
   12521msgstr "Tab"
  1250612522
  1250712523#: gosbasic.xml:678(para) gosbasic.xml:740(para)
  1250812524msgid "Switch between windows. A list of windows that you can select is displayed. Release the keys to select a window. You can press the <keycap>Shift</keycap> key to cycle through the windows in reverse order."
  12509 msgstr ""
   12525msgstr "Превключва между прозорците. Показва се списък с прозорци, между които можете да избирате. Отпуснете клавишите, за да се покаже избрания прозорец. Можете да задържите клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да минавате през прозорците в обратен ред."
  1251012526
  1251112527#: gosbasic.xml:692(para)
  1251212528msgid "Switch the focus between the panels and the desktop. A list of items that you can select is displayed. Release the keys to select an item. You can press the <keycap>Shift</keycap> key to cycle through the items in reverse order."
  12513 msgstr ""
   12529msgstr "Превключва фокуса между панелите и работния плот. Появява се списък с обектите, които може да изберете. Отпуснете клавишите, за да изберете обект. Можете да задържите клавиша <keycap>Shift</keycap>, за да минавате през обектите в обратен ред."
  1251412530
  1251512531#: gosbasic.xml:704(title)
  1251612532msgid "Window Shortcut Keys"
  12517 msgstr ""
   12533msgstr "Бързи клавиши за прозорците"
  1251812534
  1251912535#: gosbasic.xml:711(secondary)
  1252012536msgid "window"
  12521 msgstr ""
   12537msgstr "прозорец"
  1252212538
  1252312539#: gosbasic.xml:714(para)
  1252412540msgid "Window shortcut keys allow you to use the keyboard to perform tasks on the currently focused window. The following table lists some window shortcut keys:"
  12525 msgstr ""
   12541msgstr "Бързите клавиши за прозорците позволяват да използвате клавиатурата, за да оперирате с прозорците, които са на фокус. В следващата таблица са описани някои от бързите клавиши за прозорците:"
  1252612542
  1252712543#: gosbasic.xml:749(keycap)
  1252812544msgid "F4"
  12529 msgstr ""
   12545msgstr "F4"
  1253012546
  1253112547#: gosbasic.xml:753(para)
  1253212548msgid "Close the currently focused window."
  12533 msgstr ""
   12549msgstr "Затваря прозореца, който е на фокус."
  1253412550
  1253512551#: gosbasic.xml:759(keycap)
  1253612552msgid "F5"
  12537 msgstr ""
   12553msgstr "F5"
  1253812554
  1253912555#: gosbasic.xml:763(para)
  1254012556msgid "Unmaximize the current window, if it is maximized."
  12541 msgstr ""
   12557msgstr "Демаксимизира текущия прозорец, ако е максимизиран."
  1254212558
  1254312559#: gosbasic.xml:769(keycap)
  1254412560msgid "F7"
  12545 msgstr ""
   12561msgstr "F7"
  1254612562
  1254712563#: gosbasic.xml:773(para)
  1254812564msgid "Move the currently focused window. After pressing this shortcut, you can move the window using either the mouse or the arrow keys. To finish the move, click the mouse or press any key on the keyboard."
  12549 msgstr ""
   12565msgstr "Премества прозореца, който е на фокус. След натискането на тези бързи клавиши, може да местите прозореца като използвате или мишката, или стрелките от клавиатурата. За да завършите преместването, натиснете левия бутон на мишката или клавиш от клавиатурата. "
  1255012566
  1255112567#: gosbasic.xml:782(keycap)
  1255212568msgid "F8"
  12553 msgstr ""
   12569msgstr "F8"
  1255412570
  1255512571#: gosbasic.xml:786(para)
  1255612572msgid "Resize the currently focused window. After pressing this shortcut, you can resize the window using either the mouse or the arrow keys. To finish the resize, click the mouse or press any key on the keyboard."
  12557 msgstr ""
   12573msgstr "Оразмерява прозореца, който е на фокус. След като натиснете тази клавишна комбинация, ще можете да оразмерите прозореца или чрез мишката, или чрез стрелките от клавиатурата. За да приключите операцията по оразмеряването, натиснете левия бутон на мишката или някой клавиш от клавиатурата."
  1255812574
  1255912575#: gosbasic.xml:795(keycap)
  1256012576msgid "F9"
  12561 msgstr ""
   12577msgstr "F9"
  1256212578
  1256312579#: gosbasic.xml:799(para)
  1256412580msgid "Minimize the current window."
  12565 msgstr ""
   12581msgstr "Минимизира текущия прозорец."
  1256612582
  1256712583#: gosbasic.xml:805(keycap) gosbasic.xml:986(keycap) gosbasic.xml:995(keycap)
  1256812584msgid "F10"
  12569 msgstr ""
   12585msgstr "F10"
  1257012586
  1257112587#: gosbasic.xml:809(para)
  1257212588msgid "Maximize the current window."
  12573 msgstr ""
   12589msgstr "Максимизира текущия прозорец."
  1257412590
  1257512591#: gosbasic.xml:815(keycap)
  1257612592msgid "spacebar"
  12577 msgstr ""
   12593msgstr "шпация"
  1257812594
  1257912595#: gosbasic.xml:819(para)
   12596#, fuzzy
  1258012597msgid "Open the window menu for the currently selected window. The window menu allows you to perform actions on the window, such as minimizing, moving between workspaces, and closing."
  12581 msgstr ""
   12598msgstr "Отваря Менюто на текущия прозорец."
  1258212599
  1258312600#: gosbasic.xml:827(keycap) gosbasic.xml:995(keycap)
  1258412601msgid "Shift"
  12585 msgstr ""
   12602msgstr "Shift"
  1258612603
  1258712604#: gosbasic.xml:832(para)
  1258812605msgid "Move the current window to another workspace in the specified direction. See <xref linkend=\"overview-workspaces\"/> for more information on working with multiple workspaces."
  12589 msgstr ""
   12606msgstr "Премества текущия прозорец към друг работен плот в указаната от стрелките посока. Вижте <xref linkend=\"overview-workspaces\"/> за повече информация."
  1259012607
  1259112608#: gosbasic.xml:843(title)
  1259212609msgid "Application Keys"
  12593 msgstr ""
   12610msgstr "Бързи клавиши на програмите"
  1259412611
  1259512612#: gosbasic.xml:851(secondary)
  1259612613msgid "application"
  12597 msgstr ""
   12614msgstr "програма"
  1259812615
  1259912616#: gosbasic.xml:854(para)
   12617#, fuzzy
  1260012618msgid "Application shortcut keys enable you to perform application tasks. You can use shortcut keys to perform application tasks more quickly than if you use a mouse. The following table lists some common application shortcut keys:"
  12601 msgstr ""
   12619msgstr "Бързите клавиши на програмите Ви позволяват да изпълнявате операции в програмите чрез клавиатурата. Можете да използвате бързите клавиши за често срещани задачи, защото това ще позволи да работите по-бързо. В следващата таблица са описани някои от бързите клавиши:"
  1260212620
  1260312621#: gosbasic.xml:877(keycap)
  1260412622msgid "N"
  12605 msgstr ""
   12623msgstr "N"
  1260612624
  1260712625#: gosbasic.xml:881(para)
  1260812626msgid "Create a new document or window."
  12609 msgstr ""
   12627msgstr "Създаване на нов документ или прозорец"
  1261012628
  1261112629#: gosbasic.xml:887(keycap)
  1261212630msgid "X"
  12613 msgstr ""
   12631msgstr "X"
  1261412632
  1261512633#: gosbasic.xml:891(para)
  1261612634msgid "Cut the selected text or region and place it on the clipboard."
  12617 msgstr ""
   12635msgstr "Отрязване на избрания текст или регион и го поставя във временната памет."
  1261812636
  1261912637#: gosbasic.xml:898(keycap)
  1262012638msgid "C"
  12621 msgstr ""
   12639msgstr "C"
  1262212640
  1262312641#: gosbasic.xml:902(para)
  1262412642msgid "Copy the selected text or region onto the clipboard."
  12625 msgstr ""
   12643msgstr "Копиране на избрания текст или регион и го поставя във временната памет."
  1262612644
  1262712645#: gosbasic.xml:908(keycap)
  1262812646msgid "V"
  12629 msgstr ""
   12647msgstr "V"
  1263012648
  1263112649#: gosbasic.xml:912(para)
  1263212650msgid "Paste the contents of the clipboard."
  12633 msgstr ""
   12651msgstr "Поставяне на съдържанието във временната памет."
  1263412652
  1263512653#: gosbasic.xml:918(keycap)
  1263612654msgid "Z"
  12637 msgstr ""
   12655msgstr "Z"
  1263812656
  1263912657#: gosbasic.xml:922(para)
  1264012658msgid "Undo the last action."
  12641 msgstr ""
   12659msgstr "Отменяне на последното действие."
  1264212660
  1264312661#: gosbasic.xml:928(keycap)
  1264412662msgid "S"
  12645 msgstr ""
   12663msgstr "S"
  1264612664
  1264712665#: gosbasic.xml:932(para)
  1264812666msgid "Save the current document to disk."
  12649 msgstr ""
   12667msgstr "Запазване на текущия документ на твърдия диск."
  1265012668
  1265112669#: gosbasic.xml:940(para)
  1265212670msgid "Load the online help document for the application."
  12653 msgstr ""
   12671msgstr "Зареждане на помощта документи за програмата."
  1265412672
  1265512673#: gosbasic.xml:947(para)
  1265612674msgid "In addition to these shortcut keys, all applications support a set of keys to navigate and work with the user interface. These keys allow you to perform operations that you might normally perform with a mouse. The following table describes some interface control keys:"
  12657 msgstr ""
   12675msgstr "В допълнение към тези бързи клавиши, всички програми поддържат набор от клавиши за навигация и работа с потребителския интерфейс. Тези клавиши позволяват да извършвате операции, които може обикновено да свършите само с мишката. Следващата таблица описва някои интерфейсни контролни клавиши:"
  1265812676
  1265912677#: gosbasic.xml:959(para)
  1266012678msgid "Keys"
  12661 msgstr ""
   12679msgstr "Клавиши"
  1266212680
  1266312681#: gosbasic.xml:969(para)
  1266412682msgid "Arrow keys or <keycap>Tab</keycap>"
  12665 msgstr ""
   12683msgstr "Стрелките от клавиатурата или <keycap>Tab</keycap>"
  1266612684
  1266712685#: gosbasic.xml:972(para)
  1266812686msgid "Move between controls in the interface or items in a list."
  12669 msgstr ""
   12687msgstr "Смяна на фокуса на контролите по интерфейс или елементи от списък."
  1267012688
  1267112689#: gosbasic.xml:978(para)
  1267212690msgid "<keycap>Enter</keycap> or <keycap>spacebar</keycap>"
  12673 msgstr ""
   12691msgstr "<keycap>Enter</keycap> или <keycap>spacebar</keycap>"
  1267412692
  1267512693#: gosbasic.xml:981(para)
  1267612694msgid "Activate or choose the selected item."
  12677 msgstr ""
   12695msgstr "Активиране или избиране на избрания елемент."
  1267812696
  1267912697#: gosbasic.xml:989(para)
  1268012698msgid "Activate the left-most menu of the application window."
  12681 msgstr ""
   12699msgstr "Активиране на най-крайното ляво меню в прозореца на програмата."
  1268212700
  1268312701#: gosbasic.xml:999(para)
  1268412702msgid "Activate the context menu for the selected item."
  12685 msgstr ""
   12703msgstr "Активиране на контекстното меню за избрания елемент."
  1268612704
  1268712705#: gosbasic.xml:1004(keycap)
  1268812706msgid "Esc"
  12689 msgstr ""
   12707msgstr "Esc"
  1269012708
  1269112709#: gosbasic.xml:1007(para)
  1269212710msgid "Close a menu without selecting a menu item, or cancel a drag operation."
  12693 msgstr ""
   12711msgstr "Затваряне на меню, без да се избира елемент от него или отказва операция по изтегляне и пускане."
  1269412712
  1269512713#: gosbasic.xml:1017(title)
  1269612714msgid "Access Keys"
  12697 msgstr ""
   12715msgstr "Бързи клавиши"
  1269812716
  1269912717#: gosbasic.xml:1023(primary)
  1270012718msgid "access keys"
  12701 msgstr ""
   12719msgstr "бързи клавиши "
  1270212720
  1270312721#: gosbasic.xml:1026(para)
  1270412722msgid "A <firstterm>menubar</firstterm> is a bar at the top of a window that contains the menus for the application. An <firstterm>access key</firstterm> is an underlined letter in a menubar, menu, or dialog that you can use to perform an action. On a menubar, the access key for each menu is underlined."
  12705 msgstr ""
   12723msgstr "<firstterm>Лентата с менюта</firstterm> е лента в горната част на прозореца, която съдържа менютата за програмата. <firstterm>Бърз клавиш</firstterm> е подчертана буква в лентата с менютата, меню или прозорец, който може да се използва за извършване на действие. На лентата с менюта всеки бърз клавиш за всяко меню е подчертан."
  1270612724
  1270712725#: gosbasic.xml:1032(para)
  1270812726msgid "To open a menu, hold the <keycap>Alt</keycap> key, then press the access key. In the menu, the access key for each menu item is underlined. To choose a menu item when a menu is displayed, you can simply press the access key for the menu item."
  12709 msgstr ""
   12727msgstr "За да отворите меню, задръжте клавиша <keycap>Alt</keycap> и после натиснете бързия клавиш. В менюто, бързият клавиш за всяко меню е подчертан. За да изберете елемент от менюто, когато менюто се покаже, може просто да натиснете бързия клавиш за дадения елемент."
  1271012728
  1271112729#: gosbasic.xml:1037(para)
  1271212730msgid "For example, to open a new window in the <application>Help</application> application, press <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> to open the <guimenu>File</guimenu> menu, then press <keycap>N</keycap> to activate the <guimenuitem>New Window</guimenuitem> menu item."
  12713 msgstr ""
   12731msgstr "Примерно, за да отворите нов прозорец в програмата <application>Помощ</application>, натиснете <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>, за да отворите менюто <guimenu>Файл</guimenu>. После натиснете <keycap>N</keycap>, за да активирате елемента <guimenuitem>Нов прозорец</guimenuitem>."
  1271412732
  1271512733#: gosbasic.xml:1042(para)
  1271612734msgid "You can also use access keys to access elements in a dialog. In a dialog, one letter in most dialog elements is underlined. To access a particular dialog element, hold <keycap>Alt</keycap>, then press the access key."
  12717 msgstr ""
   12735msgstr "Може също така да използвате клавишите, за да получавате достъп до елементите в прозорец. В прозореца една буква в повечето елементи е подчертана. За да достигнете определен елемент от прозореца, задръжте клавиша <keycap>Alt</keycap> и после натиснете бързия клавиш."
  1271812736
  1271912737#: glossary.xml:2(title)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.