Ignore:
Timestamp:
May 12, 2006, 7:50:12 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%. Корекция на #356, #348.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r662 r672  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-05-03 09:48+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-05-12 19:42+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2006-05-03 09:45+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  3636msgstr "Това е стандартната системна сесия"
  3737
   38#: ../config/gnome.desktop.in.h:1
   39msgid "GNOME"
   40msgstr "GNOME"
   41
   42#: ../config/gnome.desktop.in.h:2
   43msgid "This session logs you into GNOME"
   44msgstr "Тази сесия включва GNOME"
   45
   46#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:1
   47msgid "Secure Remote connection"
   48msgstr "Сигурна, отдалечена връзка"
   49
   50#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:2
   51msgid "This session logs you into a remote host using ssh"
   52msgstr "Тази сесия ще Ви свърже към отдалечена машина през ssh"
   53
  3854#. DO NOT CHANGE HEADER FILE BY HAND! CHANGE THE extract-shell.sh
  3955#. SCRIPT THIS IS GENERATED.  ADD A CHANGELOG ENTRY IF YOU MODIFY
   
  123139"курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете „exit“ в "
  124140"прозореца в горния ляв ъгъл."
  125 
  126 #: ../config/gnome.desktop.in.h:1
  127 msgid "GNOME"
  128 msgstr "GNOME"
  129 
  130 #: ../config/gnome.desktop.in.h:2
  131 msgid "This session logs you into GNOME"
  132 msgstr "Тази сесия включва GNOME"
  133141
  134142#: ../daemon/auth.c:57
   
  215223msgstr "%s: Неуспех при създаването на програмен канал"
  216224
  217 #: ../daemon/display.c:331
   225#: ../daemon/display.c:333
  218226#, c-format
  219227msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
   
  495503#: ../daemon/gdm.c:1540 ../daemon/gdm.c:1544 ../daemon/gdm.c:1548
  496504#: ../daemon/gdm.c:1558 ../daemon/gdm.c:1564 ../daemon/gdm.c:1575
  497 #: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
  498 #: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  499 #: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:792
   505#: ../daemon/misc.c:1779 ../daemon/misc.c:1783 ../daemon/misc.c:1787
   506#: ../daemon/misc.c:1794 ../daemon/misc.c:1798 ../daemon/misc.c:1802
   507#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:792
  500508#: ../daemon/slave.c:806 ../daemon/slave.c:816 ../daemon/slave.c:826
  501509#: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3532 ../gui/gdmlogin.c:3543
   
  540548"стандартен сървър."
  541549
  542 #: ../daemon/gdmconfig.c:557 ../daemon/gdmconfig.c:564
   550#: ../daemon/gdmconfig.c:558 ../daemon/gdmconfig.c:565
  543551#, c-format
  544552msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  547555"подразбиране."
  548556
  549 #: ../daemon/gdmconfig.c:995
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:996
  550558#, c-format
  551559msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  552560msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  553561
  554 #: ../daemon/gdmconfig.c:1028
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:1029
  555563#, c-format
  556564msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  557565msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  558566
  559 #: ../daemon/gdmconfig.c:1087
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:1088
  560568#, c-format
  561569msgid "%s: No greeter specified."
  562570msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  563571
  564 #: ../daemon/gdmconfig.c:1089
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:1090
  565573#, c-format
  566574msgid "%s: No remote greeter specified."
  567575msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  568576
  569 #: ../daemon/gdmconfig.c:1091
   577#: ../daemon/gdmconfig.c:1092
  570578#, c-format
  571579msgid "%s: No sessions directory specified."
  572580msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  573581
  574 #: ../daemon/gdmconfig.c:1175
   582#: ../daemon/gdmconfig.c:1176
  575583#, c-format
  576584msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  579587"изключва."
  580588
  581 #: ../daemon/gdmconfig.c:1236
   589#: ../daemon/gdmconfig.c:1237
  582590#, c-format
  583591msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  584592msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  585593
  586 #: ../daemon/gdmconfig.c:1474
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1475
  587595#, c-format
  588596msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  590598"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  591599
  592 #: ../daemon/gdmconfig.c:1480
   600#: ../daemon/gdmconfig.c:1481
  593601#, c-format
  594602msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  595603msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  596604
  597 #: ../daemon/gdmconfig.c:1679
   605#: ../daemon/gdmconfig.c:1680
  598606#, c-format
  599607msgid ""
   
  603611"ServAuthDir %s."
  604612
  605 #: ../daemon/gdmconfig.c:1696
   613#: ../daemon/gdmconfig.c:1697
  606614#, c-format
  607615msgid ""
   
  612620"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  613621
  614 #: ../daemon/gdmconfig.c:1707
   622#: ../daemon/gdmconfig.c:1708
  615623#, c-format
  616624msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  617625msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  618626
  619 #: ../daemon/gdmconfig.c:1713
   627#: ../daemon/gdmconfig.c:1714
  620628#, c-format
  621629msgid ""
   
  626634"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  627635
  628 #: ../daemon/gdmconfig.c:1724
   636#: ../daemon/gdmconfig.c:1725
  629637#, c-format
  630638msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  631639msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  632640
  633 #: ../daemon/gdmconfig.c:1797
   641#: ../daemon/gdmconfig.c:1798
  634642#, c-format
  635643msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  636644msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  637645
  638 #: ../daemon/gdmconfig.c:1919 ../daemon/gdmconfig.c:1960
   646#: ../daemon/gdmconfig.c:1920 ../daemon/gdmconfig.c:1961
  639647#, c-format
  640648msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  644652#. start
  645653#. server uid
  646 #: ../daemon/gdmconfig.c:1937
   654#: ../daemon/gdmconfig.c:1938
  647655#, c-format
  648656msgid ""
   
  653661"d, за да е възможно конфигуриране!"
  654662
  655 #: ../daemon/gdmconfig.c:1950
   663#: ../daemon/gdmconfig.c:1951
  656664msgid ""
  657665"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  661669"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  662670
  663 #: ../daemon/gdmconfig.c:1979
   671#: ../daemon/gdmconfig.c:1980
  664672#, c-format
  665673msgid ""
   
  670678"рестартирайте."
  671679
  672 #: ../daemon/gdmconfig.c:1987
   680#: ../daemon/gdmconfig.c:1988
  673681#, c-format
  674682msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  675683msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  676684
  677 #: ../daemon/gdmconfig.c:1994
   685#: ../daemon/gdmconfig.c:1995
  678686msgid ""
  679687"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  683691"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  684692
  685 #: ../daemon/gdmconfig.c:2005
   693#: ../daemon/gdmconfig.c:2006
  686694#, c-format
  687695msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  688696msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  689697
  690 #: ../daemon/gdmconfig.c:2012
   698#: ../daemon/gdmconfig.c:2013
  691699#, c-format
  692700msgid ""
   
  697705"рестартирайте GDM."
  698706
  699 #: ../daemon/gdmconfig.c:2020
   707#: ../daemon/gdmconfig.c:2021
  700708#, c-format
  701709msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  702710msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  703711
  704 #: ../daemon/gdmconfig.c:2027
   712#: ../daemon/gdmconfig.c:2028
  705713msgid ""
  706714"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  710718"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  711719
  712 #: ../daemon/gdmconfig.c:2037
   720#: ../daemon/gdmconfig.c:2038
  713721#, c-format
  714722msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  715723msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  716724
  717 #: ../daemon/gdmconfig.c:2046
   725#: ../daemon/gdmconfig.c:2047
  718726#, c-format
  719727msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  722730"потребителя за GDM"
  723731
  724 #: ../daemon/gdmconfig.c:2052
   732#: ../daemon/gdmconfig.c:2053
  725733#, c-format
  726734msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  729737"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  730738
  731 #: ../daemon/gdmconfig.c:2060
   739#: ../daemon/gdmconfig.c:2061
  732740#, c-format
  733741msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  736744"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  737745
  738 #: ../daemon/gdmconfig.c:2069
   746#: ../daemon/gdmconfig.c:2070
  739747msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  740748msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  741749
  742 #: ../daemon/gdmconfig.c:2072
   750#: ../daemon/gdmconfig.c:2073
  743751#, c-format
  744752msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  745753msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  746754
  747 #: ../daemon/gdmconfig.c:2096
   755#: ../daemon/gdmconfig.c:2097
  748756#, c-format
  749757msgid ""
   
  756764"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  757765
  758 #: ../daemon/gdmconfig.c:2108
   766#: ../daemon/gdmconfig.c:2109
  759767#, c-format
  760768msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  763771"Програмата спира!"
  764772
  765 #: ../daemon/gdmconfig.c:2114
   773#: ../daemon/gdmconfig.c:2115
  766774#, c-format
  767775msgid ""
   
  774782"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  775783
  776 #: ../daemon/gdmconfig.c:2127
   784#: ../daemon/gdmconfig.c:2128
  777785#, c-format
  778786msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  786794msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  787795
  788 #: ../daemon/misc.c:1125
   796#: ../daemon/misc.c:1133
  789797#, c-format
  790798msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  791799msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  792800
  793 #: ../daemon/misc.c:1279
   801#: ../daemon/misc.c:1287
  794802#, c-format
  795803msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  796804msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  797805
  798 #: ../daemon/misc.c:1284
   806#: ../daemon/misc.c:1292
  799807#, c-format
  800808msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  801809msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  802810
  803 #: ../daemon/misc.c:1529 ../daemon/misc.c:1543
   811#: ../daemon/misc.c:1537 ../daemon/misc.c:1551
  804812#, c-format
  805813msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  806814msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  807815
  808 #: ../daemon/misc.c:2443
   816#: ../daemon/misc.c:2451
  809817#, c-format
  810818msgid ""
   
  815823"%s"
  816824
  817 #: ../daemon/server.c:150
   825#: ../daemon/server.c:151
  818826msgid "Can not start fallback console"
  819827msgstr "Не може да се стартира аварийната конзола"
  820828
  821 #: ../daemon/server.c:340
   829#: ../daemon/server.c:341
  822830#, c-format
  823831msgid ""
   
  829837"дисплей? Ако отговорите не, GDM отново ще опита да стартира сървър на %s. %s"
  830838
  831 #: ../daemon/server.c:348
   839#: ../daemon/server.c:349
  832840msgid ""
  833841"  (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
   
  839847"работи на конзоли от 7 нагоре.)"
  840848
  841 #: ../daemon/server.c:394
   849#: ../daemon/server.c:395
  842850#, c-format
  843851msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
  844852msgstr "Дисплеят „%s“ не може да бъде отворен от Xnest"
  845853
  846 #: ../daemon/server.c:425
   854#: ../daemon/server.c:426
  847855#, c-format
  848856msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
  849857msgstr "Дисплеят %s е зает. На него работи друг X сървър."
  850858
  851 #: ../daemon/server.c:509
   859#: ../daemon/server.c:510
  852860#, c-format
  853861msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
  854862msgstr "%s: Грешка при отваряне на програмен канал: %s"
  855863
  856 #: ../daemon/server.c:698
   864#: ../daemon/server.c:699
  857865#, c-format
  858866msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
   
  860868
  861869#. Send X too busy
  862 #: ../daemon/server.c:838
   870#: ../daemon/server.c:839
  863871#, c-format
  864872msgid "%s: Cannot find a free display number"
  865873msgstr "%s: Не може да се открие свободен номер на дисплей"
  866874
  867 #: ../daemon/server.c:865
   875#: ../daemon/server.c:866
  868876#, c-format
  869877msgid "%s: Display %s busy.  Trying another display number."
  870878msgstr "%s: Дисплеят %s е зает. Пробва се друг номер на дисплей."
  871879
  872 #: ../daemon/server.c:976
   880#: ../daemon/server.c:977
  873881#, c-format
  874882msgid "Invalid server command '%s'"
  875883msgstr "Грешна команда за сървър „%s“"
  876884
  877 #: ../daemon/server.c:981
   885#: ../daemon/server.c:982
  878886#, c-format
  879887msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
  880888msgstr "Името на сървъра „%s“ не е намерено. Използва се стандартен сървър."
  881889
  882 #: ../daemon/server.c:1160
   890#: ../daemon/server.c:1161
  883891#, c-format
  884892msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
  885893msgstr "%s: Не може да се отвори журналният файл за дисплей %s!"
  886894
  887 #: ../daemon/server.c:1172 ../daemon/server.c:1178 ../daemon/server.c:1183
   895#: ../daemon/server.c:1173 ../daemon/server.c:1179 ../daemon/server.c:1184
  888896#, c-format
  889897msgid "%s: Error setting %s to %s"
  890898msgstr "%s: Грешка при задаване на %s да е %s"
  891899
  892 #: ../daemon/server.c:1229
   900#: ../daemon/server.c:1230
  893901#, c-format
  894902msgid "%s: Empty server command for display %s"
  895903msgstr "%s: Празна команда за дисплей %s"
  896904
  897 #: ../daemon/server.c:1239
   905#: ../daemon/server.c:1240
  898906#, c-format
  899907msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
  900908msgstr "%s: Не може да се зададе %d като приоритет на сървър: %s"
  901909
  902 #: ../daemon/server.c:1251
   910#: ../daemon/server.c:1252
  903911#, c-format
  904912msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
  905913msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  906914
  907 #: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
   915#: ../daemon/server.c:1267 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
  908916#, c-format
  909917msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  910918msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  911919
  912 #: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
   920#: ../daemon/server.c:1273 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
  913921#, c-format
  914922msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  915923msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  916924
  917 #: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
   925#: ../daemon/server.c:1279 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
  918926#, c-format
  919927msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
  920928msgstr "%s: userid не може да се зададе да е %d"
  921929
  922 #: ../daemon/server.c:1285
   930#: ../daemon/server.c:1286
  923931#, c-format
  924932msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
  925933msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е 0"
  926934
  927 #: ../daemon/server.c:1312
   935#: ../daemon/server.c:1313
  928936#, c-format
  929937msgid "%s: Xserver not found: %s"
  930938msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  931939
  932 #: ../daemon/server.c:1320
   940#: ../daemon/server.c:1321
  933941#, c-format
  934942msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
   
  30813089
  30823090#: ../gui/gdmlogin.c:2823 ../gui/greeter/greeter_parser.c:410
  3083 msgid "_Start Over"
   3091msgid "_Start Again"
  30843092msgstr "_Отначало"
  30853093
   
  34483456#: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
  34493457msgid "A_llow remote system administrator login"
  3450 msgstr "Системният администратор да може да влиза _отдалечено"
   3458msgstr "_Системният администратор да може да влиза отдалечено"
  34513459
  34523460#: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
   
  34723480#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  34733481msgid "Allo_w remote timed logins"
  3474 msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по о_пределено време"
   3482msgstr "Поз_воляване на отдалечени влизания по о_пределено време"
  34753483
  34763484#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   
  34883496#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
  34893497msgid "C_ustom:"
  3490 msgstr "_Потребителски:"
   3498msgstr "Потре_бителски:"
  34913499
  34923500#: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
   
  35243532#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  35253533msgid "E_nable debug messages to system log"
  3526 msgstr "Съобщенията за грешка да се _записват в дневника на системата"
   3534msgstr "Съобщенията за грешка да се записват в _дневника на системата"
  35273535
  35283536#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
  35293537msgid "E_xclude:"
  3530 msgstr "И_зваждане:"
   3538msgstr "зваждане:"
  35313539
  35323540#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
   
  35683576#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35693577msgid "L_ogin retry delay:"
  3570 msgstr "_Забавяне преди нов опит за влизане:"
   3578msgstr "Забав_яне преди нов опит за влизане:"
  35713579
  35723580#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   
  36623670msgstr ""
  36633671"Отдалеченото влизане е изключено\n"
  3664 "Същото като локално"
   3672"Същият както локалния"
  36653673
  36663674#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   
  36933701"Random from selected\n"
  36943702msgstr ""
  3695 "Само от избраните\n"
  3696 "Случаен от избраните\n"
   3703"Определена тема\n"
   3704"Случайна от избраните\n"
  36973705
  36983706#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   
  37183726#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  37193727msgid "U_ser:"
  3720 msgstr "_Потребител:"
   3728msgstr "Потре_бител:"
  37213729
  37223730#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   
  37513759msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  37523760msgstr ""
  3753 "_Потребителите да могат да сменят шрифтовете и цветовете на програмата за "
   3761"Потребителите да могат да сменят _шрифтовете и цветовете на програмата за "
  37543762"посрещане без тема"
  37553763
   
  37613769#, no-c-format
  37623770msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  3763 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
   3771msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  37643772
  37653773#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37663774msgid "_Default: \"Welcome\""
  3767 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
   3775msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли“"
  37683776
  37693777#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37703778msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  3771 msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
   3779msgstr "Забраняване на връз_ки по TCP към X сървъра"
  37723780
  37733781#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   
  38013809#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  38023810msgid "_Pause before login:"
  3803 msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
   3811msgstr "Па_уза преди влизане в системата:"
  38043812
  38053813#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   
  38293837#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
  38303838msgid "_User:"
  3831 msgstr "_Потребител:"
   3839msgstr "Потреби_тел:"
  38323840
  38333841#: ../gui/gdmsetup.glade.h:107
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.