Changeset 672


Ignore:
Timestamp:
May 12, 2006, 7:50:12 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%. Корекция на #356, #348.

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r662 r672  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-05-03 09:48+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-05-12 19:42+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2006-05-03 09:45+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  3636msgstr "Това е стандартната системна сесия"
  3737
   38#: ../config/gnome.desktop.in.h:1
   39msgid "GNOME"
   40msgstr "GNOME"
   41
   42#: ../config/gnome.desktop.in.h:2
   43msgid "This session logs you into GNOME"
   44msgstr "Тази сесия включва GNOME"
   45
   46#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:1
   47msgid "Secure Remote connection"
   48msgstr "Сигурна, отдалечена връзка"
   49
   50#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:2
   51msgid "This session logs you into a remote host using ssh"
   52msgstr "Тази сесия ще Ви свърже към отдалечена машина през ssh"
   53
  3854#. DO NOT CHANGE HEADER FILE BY HAND! CHANGE THE extract-shell.sh
  3955#. SCRIPT THIS IS GENERATED.  ADD A CHANGELOG ENTRY IF YOU MODIFY
   
  123139"курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете „exit“ в "
  124140"прозореца в горния ляв ъгъл."
  125 
  126 #: ../config/gnome.desktop.in.h:1
  127 msgid "GNOME"
  128 msgstr "GNOME"
  129 
  130 #: ../config/gnome.desktop.in.h:2
  131 msgid "This session logs you into GNOME"
  132 msgstr "Тази сесия включва GNOME"
  133141
  134142#: ../daemon/auth.c:57
   
  215223msgstr "%s: Неуспех при създаването на програмен канал"
  216224
  217 #: ../daemon/display.c:331
   225#: ../daemon/display.c:333
  218226#, c-format
  219227msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
   
  495503#: ../daemon/gdm.c:1540 ../daemon/gdm.c:1544 ../daemon/gdm.c:1548
  496504#: ../daemon/gdm.c:1558 ../daemon/gdm.c:1564 ../daemon/gdm.c:1575
  497 #: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
  498 #: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  499 #: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:792
   505#: ../daemon/misc.c:1779 ../daemon/misc.c:1783 ../daemon/misc.c:1787
   506#: ../daemon/misc.c:1794 ../daemon/misc.c:1798 ../daemon/misc.c:1802
   507#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:792
  500508#: ../daemon/slave.c:806 ../daemon/slave.c:816 ../daemon/slave.c:826
  501509#: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3532 ../gui/gdmlogin.c:3543
   
  540548"стандартен сървър."
  541549
  542 #: ../daemon/gdmconfig.c:557 ../daemon/gdmconfig.c:564
   550#: ../daemon/gdmconfig.c:558 ../daemon/gdmconfig.c:565
  543551#, c-format
  544552msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  547555"подразбиране."
  548556
  549 #: ../daemon/gdmconfig.c:995
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:996
  550558#, c-format
  551559msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  552560msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  553561
  554 #: ../daemon/gdmconfig.c:1028
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:1029
  555563#, c-format
  556564msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  557565msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  558566
  559 #: ../daemon/gdmconfig.c:1087
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:1088
  560568#, c-format
  561569msgid "%s: No greeter specified."
  562570msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  563571
  564 #: ../daemon/gdmconfig.c:1089
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:1090
  565573#, c-format
  566574msgid "%s: No remote greeter specified."
  567575msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  568576
  569 #: ../daemon/gdmconfig.c:1091
   577#: ../daemon/gdmconfig.c:1092
  570578#, c-format
  571579msgid "%s: No sessions directory specified."
  572580msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  573581
  574 #: ../daemon/gdmconfig.c:1175
   582#: ../daemon/gdmconfig.c:1176
  575583#, c-format
  576584msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  579587"изключва."
  580588
  581 #: ../daemon/gdmconfig.c:1236
   589#: ../daemon/gdmconfig.c:1237
  582590#, c-format
  583591msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  584592msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  585593
  586 #: ../daemon/gdmconfig.c:1474
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1475
  587595#, c-format
  588596msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  590598"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  591599
  592 #: ../daemon/gdmconfig.c:1480
   600#: ../daemon/gdmconfig.c:1481
  593601#, c-format
  594602msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  595603msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  596604
  597 #: ../daemon/gdmconfig.c:1679
   605#: ../daemon/gdmconfig.c:1680
  598606#, c-format
  599607msgid ""
   
  603611"ServAuthDir %s."
  604612
  605 #: ../daemon/gdmconfig.c:1696
   613#: ../daemon/gdmconfig.c:1697
  606614#, c-format
  607615msgid ""
   
  612620"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  613621
  614 #: ../daemon/gdmconfig.c:1707
   622#: ../daemon/gdmconfig.c:1708
  615623#, c-format
  616624msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  617625msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  618626
  619 #: ../daemon/gdmconfig.c:1713
   627#: ../daemon/gdmconfig.c:1714
  620628#, c-format
  621629msgid ""
   
  626634"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  627635
  628 #: ../daemon/gdmconfig.c:1724
   636#: ../daemon/gdmconfig.c:1725
  629637#, c-format
  630638msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  631639msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  632640
  633 #: ../daemon/gdmconfig.c:1797
   641#: ../daemon/gdmconfig.c:1798
  634642#, c-format
  635643msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  636644msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  637645
  638 #: ../daemon/gdmconfig.c:1919 ../daemon/gdmconfig.c:1960
   646#: ../daemon/gdmconfig.c:1920 ../daemon/gdmconfig.c:1961
  639647#, c-format
  640648msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  644652#. start
  645653#. server uid
  646 #: ../daemon/gdmconfig.c:1937
   654#: ../daemon/gdmconfig.c:1938
  647655#, c-format
  648656msgid ""
   
  653661"d, за да е възможно конфигуриране!"
  654662
  655 #: ../daemon/gdmconfig.c:1950
   663#: ../daemon/gdmconfig.c:1951
  656664msgid ""
  657665"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  661669"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  662670
  663 #: ../daemon/gdmconfig.c:1979
   671#: ../daemon/gdmconfig.c:1980
  664672#, c-format
  665673msgid ""
   
  670678"рестартирайте."
  671679
  672 #: ../daemon/gdmconfig.c:1987
   680#: ../daemon/gdmconfig.c:1988
  673681#, c-format
  674682msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  675683msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  676684
  677 #: ../daemon/gdmconfig.c:1994
   685#: ../daemon/gdmconfig.c:1995
  678686msgid ""
  679687"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  683691"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  684692
  685 #: ../daemon/gdmconfig.c:2005
   693#: ../daemon/gdmconfig.c:2006
  686694#, c-format
  687695msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  688696msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  689697
  690 #: ../daemon/gdmconfig.c:2012
   698#: ../daemon/gdmconfig.c:2013
  691699#, c-format
  692700msgid ""
   
  697705"рестартирайте GDM."
  698706
  699 #: ../daemon/gdmconfig.c:2020
   707#: ../daemon/gdmconfig.c:2021
  700708#, c-format
  701709msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  702710msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  703711
  704 #: ../daemon/gdmconfig.c:2027
   712#: ../daemon/gdmconfig.c:2028
  705713msgid ""
  706714"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  710718"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  711719
  712 #: ../daemon/gdmconfig.c:2037
   720#: ../daemon/gdmconfig.c:2038
  713721#, c-format
  714722msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  715723msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  716724
  717 #: ../daemon/gdmconfig.c:2046
   725#: ../daemon/gdmconfig.c:2047
  718726#, c-format
  719727msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  722730"потребителя за GDM"
  723731
  724 #: ../daemon/gdmconfig.c:2052
   732#: ../daemon/gdmconfig.c:2053
  725733#, c-format
  726734msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  729737"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  730738
  731 #: ../daemon/gdmconfig.c:2060
   739#: ../daemon/gdmconfig.c:2061
  732740#, c-format
  733741msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  736744"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  737745
  738 #: ../daemon/gdmconfig.c:2069
   746#: ../daemon/gdmconfig.c:2070
  739747msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  740748msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  741749
  742 #: ../daemon/gdmconfig.c:2072
   750#: ../daemon/gdmconfig.c:2073
  743751#, c-format
  744752msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  745753msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  746754
  747 #: ../daemon/gdmconfig.c:2096
   755#: ../daemon/gdmconfig.c:2097
  748756#, c-format
  749757msgid ""
   
  756764"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  757765
  758 #: ../daemon/gdmconfig.c:2108
   766#: ../daemon/gdmconfig.c:2109
  759767#, c-format
  760768msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  763771"Програмата спира!"
  764772
  765 #: ../daemon/gdmconfig.c:2114
   773#: ../daemon/gdmconfig.c:2115
  766774#, c-format
  767775msgid ""
   
  774782"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  775783
  776 #: ../daemon/gdmconfig.c:2127
   784#: ../daemon/gdmconfig.c:2128
  777785#, c-format
  778786msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  786794msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  787795
  788 #: ../daemon/misc.c:1125
   796#: ../daemon/misc.c:1133
  789797#, c-format
  790798msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  791799msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  792800
  793 #: ../daemon/misc.c:1279
   801#: ../daemon/misc.c:1287
  794802#, c-format
  795803msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  796804msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  797805
  798 #: ../daemon/misc.c:1284
   806#: ../daemon/misc.c:1292
  799807#, c-format
  800808msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  801809msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  802810
  803 #: ../daemon/misc.c:1529 ../daemon/misc.c:1543
   811#: ../daemon/misc.c:1537 ../daemon/misc.c:1551
  804812#, c-format
  805813msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  806814msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  807815
  808 #: ../daemon/misc.c:2443
   816#: ../daemon/misc.c:2451
  809817#, c-format
  810818msgid ""
   
  815823"%s"
  816824
  817 #: ../daemon/server.c:150
   825#: ../daemon/server.c:151
  818826msgid "Can not start fallback console"
  819827msgstr "Не може да се стартира аварийната конзола"
  820828
  821 #: ../daemon/server.c:340
   829#: ../daemon/server.c:341
  822830#, c-format
  823831msgid ""
   
  829837"дисплей? Ако отговорите не, GDM отново ще опита да стартира сървър на %s. %s"
  830838
  831 #: ../daemon/server.c:348
   839#: ../daemon/server.c:349
  832840msgid ""
  833841"  (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
   
  839847"работи на конзоли от 7 нагоре.)"
  840848
  841 #: ../daemon/server.c:394
   849#: ../daemon/server.c:395
  842850#, c-format
  843851msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
  844852msgstr "Дисплеят „%s“ не може да бъде отворен от Xnest"
  845853
  846 #: ../daemon/server.c:425
   854#: ../daemon/server.c:426
  847855#, c-format
  848856msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
  849857msgstr "Дисплеят %s е зает. На него работи друг X сървър."
  850858
  851 #: ../daemon/server.c:509
   859#: ../daemon/server.c:510
  852860#, c-format
  853861msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
  854862msgstr "%s: Грешка при отваряне на програмен канал: %s"
  855863
  856 #: ../daemon/server.c:698
   864#: ../daemon/server.c:699
  857865#, c-format
  858866msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
   
  860868
  861869#. Send X too busy
  862 #: ../daemon/server.c:838
   870#: ../daemon/server.c:839
  863871#, c-format
  864872msgid "%s: Cannot find a free display number"
  865873msgstr "%s: Не може да се открие свободен номер на дисплей"
  866874
  867 #: ../daemon/server.c:865
   875#: ../daemon/server.c:866
  868876#, c-format
  869877msgid "%s: Display %s busy.  Trying another display number."
  870878msgstr "%s: Дисплеят %s е зает. Пробва се друг номер на дисплей."
  871879
  872 #: ../daemon/server.c:976
   880#: ../daemon/server.c:977
  873881#, c-format
  874882msgid "Invalid server command '%s'"
  875883msgstr "Грешна команда за сървър „%s“"
  876884
  877 #: ../daemon/server.c:981
   885#: ../daemon/server.c:982
  878886#, c-format
  879887msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
  880888msgstr "Името на сървъра „%s“ не е намерено. Използва се стандартен сървър."
  881889
  882 #: ../daemon/server.c:1160
   890#: ../daemon/server.c:1161
  883891#, c-format
  884892msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
  885893msgstr "%s: Не може да се отвори журналният файл за дисплей %s!"
  886894
  887 #: ../daemon/server.c:1172 ../daemon/server.c:1178 ../daemon/server.c:1183
   895#: ../daemon/server.c:1173 ../daemon/server.c:1179 ../daemon/server.c:1184
  888896#, c-format
  889897msgid "%s: Error setting %s to %s"
  890898msgstr "%s: Грешка при задаване на %s да е %s"
  891899
  892 #: ../daemon/server.c:1229
   900#: ../daemon/server.c:1230
  893901#, c-format
  894902msgid "%s: Empty server command for display %s"
  895903msgstr "%s: Празна команда за дисплей %s"
  896904
  897 #: ../daemon/server.c:1239
   905#: ../daemon/server.c:1240
  898906#, c-format
  899907msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
  900908msgstr "%s: Не може да се зададе %d като приоритет на сървър: %s"
  901909
  902 #: ../daemon/server.c:1251
   910#: ../daemon/server.c:1252
  903911#, c-format
  904912msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
  905913msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  906914
  907 #: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
   915#: ../daemon/server.c:1267 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
  908916#, c-format
  909917msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  910918msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  911919
  912 #: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
   920#: ../daemon/server.c:1273 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
  913921#, c-format
  914922msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  915923msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  916924
  917 #: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
   925#: ../daemon/server.c:1279 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
  918926#, c-format
  919927msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
  920928msgstr "%s: userid не може да се зададе да е %d"
  921929
  922 #: ../daemon/server.c:1285
   930#: ../daemon/server.c:1286
  923931#, c-format
  924932msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
  925933msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е 0"
  926934
  927 #: ../daemon/server.c:1312
   935#: ../daemon/server.c:1313
  928936#, c-format
  929937msgid "%s: Xserver not found: %s"
  930938msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  931939
  932 #: ../daemon/server.c:1320
   940#: ../daemon/server.c:1321
  933941#, c-format
  934942msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
   
  30813089
  30823090#: ../gui/gdmlogin.c:2823 ../gui/greeter/greeter_parser.c:410
  3083 msgid "_Start Over"
   3091msgid "_Start Again"
  30843092msgstr "_Отначало"
  30853093
   
  34483456#: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
  34493457msgid "A_llow remote system administrator login"
  3450 msgstr "Системният администратор да може да влиза _отдалечено"
   3458msgstr "_Системният администратор да може да влиза отдалечено"
  34513459
  34523460#: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
   
  34723480#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  34733481msgid "Allo_w remote timed logins"
  3474 msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по о_пределено време"
   3482msgstr "Поз_воляване на отдалечени влизания по о_пределено време"
  34753483
  34763484#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   
  34883496#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
  34893497msgid "C_ustom:"
  3490 msgstr "_Потребителски:"
   3498msgstr "Потре_бителски:"
  34913499
  34923500#: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
   
  35243532#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  35253533msgid "E_nable debug messages to system log"
  3526 msgstr "Съобщенията за грешка да се _записват в дневника на системата"
   3534msgstr "Съобщенията за грешка да се записват в _дневника на системата"
  35273535
  35283536#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
  35293537msgid "E_xclude:"
  3530 msgstr "И_зваждане:"
   3538msgstr "зваждане:"
  35313539
  35323540#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
   
  35683576#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35693577msgid "L_ogin retry delay:"
  3570 msgstr "_Забавяне преди нов опит за влизане:"
   3578msgstr "Забав_яне преди нов опит за влизане:"
  35713579
  35723580#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   
  36623670msgstr ""
  36633671"Отдалеченото влизане е изключено\n"
  3664 "Същото като локално"
   3672"Същият както локалния"
  36653673
  36663674#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   
  36933701"Random from selected\n"
  36943702msgstr ""
  3695 "Само от избраните\n"
  3696 "Случаен от избраните\n"
   3703"Определена тема\n"
   3704"Случайна от избраните\n"
  36973705
  36983706#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   
  37183726#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  37193727msgid "U_ser:"
  3720 msgstr "_Потребител:"
   3728msgstr "Потре_бител:"
  37213729
  37223730#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   
  37513759msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  37523760msgstr ""
  3753 "_Потребителите да могат да сменят шрифтовете и цветовете на програмата за "
   3761"Потребителите да могат да сменят _шрифтовете и цветовете на програмата за "
  37543762"посрещане без тема"
  37553763
   
  37613769#, no-c-format
  37623770msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  3763 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
   3771msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  37643772
  37653773#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37663774msgid "_Default: \"Welcome\""
  3767 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
   3775msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли“"
  37683776
  37693777#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37703778msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  3771 msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
   3779msgstr "Забраняване на връз_ки по TCP към X сървъра"
  37723780
  37733781#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   
  38013809#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  38023810msgid "_Pause before login:"
  3803 msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
   3811msgstr "Па_уза преди влизане в системата:"
  38043812
  38053813#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   
  38293837#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
  38303838msgid "_User:"
  3831 msgstr "_Потребител:"
   3839msgstr "Потреби_тел:"
  38323840
  38333841#: ../gui/gdmsetup.glade.h:107
 • gnome-2-14/desktop/gdm2.gnome-2-14.bg.po

  r662 r672  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-05-03 09:48+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-04-25 11:41+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-05-12 19:44+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-05-12 19:38+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3636msgstr "Това е стандартната системна сесия"
  3737
   38#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:1
   39msgid "Secure Remote connection"
   40msgstr "Сигурна, отдалечена връзка"
   41
   42#: ../config/ssh.desktop.in.in.h:2
   43msgid "This session logs you into a remote host using ssh"
   44msgstr "Тази сесия ще Ви свърже към отдалечена машина през ssh"
   45
   46#: ../config/gnome.desktop.in.h:1
   47msgid "GNOME"
   48msgstr "GNOME"
   49
   50#: ../config/gnome.desktop.in.h:2
   51msgid "This session logs you into GNOME"
   52msgstr "Тази сесия включва GNOME"
   53
  3854#. DO NOT CHANGE HEADER FILE BY HAND! CHANGE THE extract-shell.sh
  3955#. SCRIPT THIS IS GENERATED.  ADD A CHANGELOG ENTRY IF YOU MODIFY
   
  123139"курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете „exit“ в "
  124140"прозореца в горния ляв ъгъл."
  125 
  126 #: ../config/gnome.desktop.in.h:1
  127 msgid "GNOME"
  128 msgstr "GNOME"
  129 
  130 #: ../config/gnome.desktop.in.h:2
  131 msgid "This session logs you into GNOME"
  132 msgstr "Тази сесия включва GNOME"
  133141
  134142#: ../daemon/auth.c:57
   
  215223msgstr "%s: Неуспех при създаването на програмен канал"
  216224
  217 #: ../daemon/display.c:331
   225#: ../daemon/display.c:333
  218226#, c-format
  219227msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
   
  495503#: ../daemon/gdm.c:1540 ../daemon/gdm.c:1544 ../daemon/gdm.c:1548
  496504#: ../daemon/gdm.c:1558 ../daemon/gdm.c:1564 ../daemon/gdm.c:1575
  497 #: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
  498 #: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  499 #: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:792
   505#: ../daemon/misc.c:1779 ../daemon/misc.c:1783 ../daemon/misc.c:1787
   506#: ../daemon/misc.c:1794 ../daemon/misc.c:1798 ../daemon/misc.c:1802
   507#: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:792
  500508#: ../daemon/slave.c:806 ../daemon/slave.c:816 ../daemon/slave.c:826
  501 #: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3529 ../gui/gdmlogin.c:3540
  502 #: ../gui/gdmlogin.c:3546
   509#: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3532 ../gui/gdmlogin.c:3543
   510#: ../gui/gdmlogin.c:3549
  503511#, c-format
  504512msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
   
  518526msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  519527
  520 #: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3170
  521 #: ../daemon/gdm.c:3221 ../daemon/gdm.c:3273 ../daemon/gdm.c:3314
  522 #: ../daemon/gdm.c:3340
   528#: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3187
   529#: ../daemon/gdm.c:3238 ../daemon/gdm.c:3290 ../daemon/gdm.c:3331
   530#: ../daemon/gdm.c:3357
  523531#, c-format
  524532msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  540548"стандартен сървър."
  541549
  542 #: ../daemon/gdmconfig.c:554 ../daemon/gdmconfig.c:561
   550#: ../daemon/gdmconfig.c:558 ../daemon/gdmconfig.c:565
  543551#, c-format
  544552msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  547555"подразбиране."
  548556
  549 #: ../daemon/gdmconfig.c:886
   557#: ../daemon/gdmconfig.c:996
  550558#, c-format
  551559msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  552560msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  553561
  554 #: ../daemon/gdmconfig.c:919
   562#: ../daemon/gdmconfig.c:1029
  555563#, c-format
  556564msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  557565msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  558566
  559 #: ../daemon/gdmconfig.c:978
   567#: ../daemon/gdmconfig.c:1088
  560568#, c-format
  561569msgid "%s: No greeter specified."
  562570msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  563571
  564 #: ../daemon/gdmconfig.c:980
   572#: ../daemon/gdmconfig.c:1090
  565573#, c-format
  566574msgid "%s: No remote greeter specified."
  567575msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  568576
  569 #: ../daemon/gdmconfig.c:982
   577#: ../daemon/gdmconfig.c:1092
  570578#, c-format
  571579msgid "%s: No sessions directory specified."
  572580msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  573581
  574 #: ../daemon/gdmconfig.c:1066
   582#: ../daemon/gdmconfig.c:1176
  575583#, c-format
  576584msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  579587"изключва."
  580588
  581 #: ../daemon/gdmconfig.c:1127
   589#: ../daemon/gdmconfig.c:1237
  582590#, c-format
  583591msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  584592msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  585593
  586 #: ../daemon/gdmconfig.c:1365
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1475
  587595#, c-format
  588596msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  590598"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  591599
  592 #: ../daemon/gdmconfig.c:1371
   600#: ../daemon/gdmconfig.c:1481
  593601#, c-format
  594602msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  595603msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  596604
  597 #: ../daemon/gdmconfig.c:1570
   605#: ../daemon/gdmconfig.c:1680
  598606#, c-format
  599607msgid ""
   
  603611"ServAuthDir %s."
  604612
  605 #: ../daemon/gdmconfig.c:1587
   613#: ../daemon/gdmconfig.c:1697
  606614#, c-format
  607615msgid ""
   
  612620"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  613621
  614 #: ../daemon/gdmconfig.c:1598
   622#: ../daemon/gdmconfig.c:1708
  615623#, c-format
  616624msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  617625msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  618626
  619 #: ../daemon/gdmconfig.c:1604
   627#: ../daemon/gdmconfig.c:1714
  620628#, c-format
  621629msgid ""
   
  626634"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  627635
  628 #: ../daemon/gdmconfig.c:1615
   636#: ../daemon/gdmconfig.c:1725
  629637#, c-format
  630638msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  631639msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  632640
  633 #: ../daemon/gdmconfig.c:1688
   641#: ../daemon/gdmconfig.c:1798
  634642#, c-format
  635643msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  636644msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  637645
  638 #: ../daemon/gdmconfig.c:1810 ../daemon/gdmconfig.c:1851
   646#: ../daemon/gdmconfig.c:1920 ../daemon/gdmconfig.c:1961
  639647#, c-format
  640648msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  644652#. start
  645653#. server uid
  646 #: ../daemon/gdmconfig.c:1828
   654#: ../daemon/gdmconfig.c:1938
  647655#, c-format
  648656msgid ""
   
  653661"d, за да е възможно конфигуриране!"
  654662
  655 #: ../daemon/gdmconfig.c:1841
   663#: ../daemon/gdmconfig.c:1951
  656664msgid ""
  657665"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  661669"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  662670
  663 #: ../daemon/gdmconfig.c:1870
   671#: ../daemon/gdmconfig.c:1980
  664672#, c-format
  665673msgid ""
   
  670678"рестартирайте."
  671679
  672 #: ../daemon/gdmconfig.c:1878
   680#: ../daemon/gdmconfig.c:1988
  673681#, c-format
  674682msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  675683msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  676684
  677 #: ../daemon/gdmconfig.c:1885
   685#: ../daemon/gdmconfig.c:1995
  678686msgid ""
  679687"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  683691"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  684692
  685 #: ../daemon/gdmconfig.c:1896
   693#: ../daemon/gdmconfig.c:2006
  686694#, c-format
  687695msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  688696msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  689697
  690 #: ../daemon/gdmconfig.c:1903
   698#: ../daemon/gdmconfig.c:2013
  691699#, c-format
  692700msgid ""
   
  697705"рестартирайте GDM."
  698706
  699 #: ../daemon/gdmconfig.c:1911
   707#: ../daemon/gdmconfig.c:2021
  700708#, c-format
  701709msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  702710msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  703711
  704 #: ../daemon/gdmconfig.c:1918
   712#: ../daemon/gdmconfig.c:2028
  705713msgid ""
  706714"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  710718"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  711719
  712 #: ../daemon/gdmconfig.c:1928
   720#: ../daemon/gdmconfig.c:2038
  713721#, c-format
  714722msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  715723msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  716724
  717 #: ../daemon/gdmconfig.c:1937
   725#: ../daemon/gdmconfig.c:2047
  718726#, c-format
  719727msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  722730"потребителя за GDM"
  723731
  724 #: ../daemon/gdmconfig.c:1943
   732#: ../daemon/gdmconfig.c:2053
  725733#, c-format
  726734msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  729737"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  730738
  731 #: ../daemon/gdmconfig.c:1951
   739#: ../daemon/gdmconfig.c:2061
  732740#, c-format
  733741msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  736744"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  737745
  738 #: ../daemon/gdmconfig.c:1960
   746#: ../daemon/gdmconfig.c:2070
  739747msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  740748msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  741749
  742 #: ../daemon/gdmconfig.c:1963
   750#: ../daemon/gdmconfig.c:2073
  743751#, c-format
  744752msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  745753msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  746754
  747 #: ../daemon/gdmconfig.c:1987
   755#: ../daemon/gdmconfig.c:2097
  748756#, c-format
  749757msgid ""
   
  756764"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  757765
  758 #: ../daemon/gdmconfig.c:1999
   766#: ../daemon/gdmconfig.c:2109
  759767#, c-format
  760768msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  763771"Програмата спира!"
  764772
  765 #: ../daemon/gdmconfig.c:2005
   773#: ../daemon/gdmconfig.c:2115
  766774#, c-format
  767775msgid ""
   
  774782"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  775783
  776 #: ../daemon/gdmconfig.c:2018
   784#: ../daemon/gdmconfig.c:2128
  777785#, c-format
  778786msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  786794msgstr "y = „Да“ или n = „Не“? >"
  787795
  788 #: ../daemon/misc.c:1125
   796#: ../daemon/misc.c:1133
  789797#, c-format
  790798msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  791799msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  792800
  793 #: ../daemon/misc.c:1279
   801#: ../daemon/misc.c:1287
  794802#, c-format
  795803msgid "Could not setgid %d. Aborting."
  796804msgstr "Не може да се зададе setgid %d. Програмата спира."
  797805
  798 #: ../daemon/misc.c:1284
   806#: ../daemon/misc.c:1292
  799807#, c-format
  800808msgid "initgroups () failed for %s. Aborting."
  801809msgstr "Неуспех при initgroups() за %s. Програмата спира."
  802810
  803 #: ../daemon/misc.c:1529 ../daemon/misc.c:1543
   811#: ../daemon/misc.c:1537 ../daemon/misc.c:1551
  804812#, c-format
  805813msgid "%s: Error setting signal %d to %s"
  806814msgstr "%s: Грешка при задаване на сигнал %d към %s"
  807815
  808 #: ../daemon/misc.c:2443
   816#: ../daemon/misc.c:2451
  809817#, c-format
  810818msgid ""
   
  815823"%s"
  816824
  817 #: ../daemon/server.c:150
   825#: ../daemon/server.c:151
  818826msgid "Can not start fallback console"
  819827msgstr "Не може да се стартира аварийната конзола"
  820828
  821 #: ../daemon/server.c:340
   829#: ../daemon/server.c:341
  822830#, c-format
  823831msgid ""
   
  829837"дисплей? Ако отговорите не, GDM отново ще опита да стартира сървър на %s. %s"
  830838
  831 #: ../daemon/server.c:348
   839#: ../daemon/server.c:349
  832840msgid ""
  833841"  (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
   
  839847"работи на конзоли от 7 нагоре.)"
  840848
  841 #: ../daemon/server.c:394
   849#: ../daemon/server.c:395
  842850#, c-format
  843851msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
  844852msgstr "Дисплеят „%s“ не може да бъде отворен от Xnest"
  845853
  846 #: ../daemon/server.c:425
   854#: ../daemon/server.c:426
  847855#, c-format
  848856msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
  849857msgstr "Дисплеят %s е зает. На него работи друг X сървър."
  850858
  851 #: ../daemon/server.c:509
   859#: ../daemon/server.c:510
  852860#, c-format
  853861msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
  854862msgstr "%s: Грешка при отваряне на програмен канал: %s"
  855863
  856 #: ../daemon/server.c:698
   864#: ../daemon/server.c:699
  857865#, c-format
  858866msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
   
  860868
  861869#. Send X too busy
  862 #: ../daemon/server.c:838
   870#: ../daemon/server.c:839
  863871#, c-format
  864872msgid "%s: Cannot find a free display number"
  865873msgstr "%s: Не може да се открие свободен номер на дисплей"
  866874
  867 #: ../daemon/server.c:865
   875#: ../daemon/server.c:866
  868876#, c-format
  869877msgid "%s: Display %s busy.  Trying another display number."
  870878msgstr "%s: Дисплеят %s е зает. Пробва се друг номер на дисплей."
  871879
  872 #: ../daemon/server.c:976
   880#: ../daemon/server.c:977
  873881#, c-format
  874882msgid "Invalid server command '%s'"
  875883msgstr "Грешна команда за сървър „%s“"
  876884
  877 #: ../daemon/server.c:981
   885#: ../daemon/server.c:982
  878886#, c-format
  879887msgid "Server name '%s' not found; using standard server"
  880888msgstr "Името на сървъра „%s“ не е намерено. Използва се стандартен сървър."
  881889
  882 #: ../daemon/server.c:1160
   890#: ../daemon/server.c:1161
  883891#, c-format
  884892msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
  885893msgstr "%s: Не може да се отвори журналният файл за дисплей %s!"
  886894
  887 #: ../daemon/server.c:1172 ../daemon/server.c:1178 ../daemon/server.c:1183
   895#: ../daemon/server.c:1173 ../daemon/server.c:1179 ../daemon/server.c:1184
  888896#, c-format
  889897msgid "%s: Error setting %s to %s"
  890898msgstr "%s: Грешка при задаване на %s да е %s"
  891899
  892 #: ../daemon/server.c:1229
   900#: ../daemon/server.c:1230
  893901#, c-format
  894902msgid "%s: Empty server command for display %s"
  895903msgstr "%s: Празна команда за дисплей %s"
  896904
  897 #: ../daemon/server.c:1239
   905#: ../daemon/server.c:1240
  898906#, c-format
  899907msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
  900908msgstr "%s: Не може да се зададе %d като приоритет на сървър: %s"
  901909
  902 #: ../daemon/server.c:1251
   910#: ../daemon/server.c:1252
  903911#, c-format
  904912msgid "%s: Server was to be spawned by uid %d but that user doesn't exist"
  905913msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  906914
  907 #: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
   915#: ../daemon/server.c:1267 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
  908916#, c-format
  909917msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  910918msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  911919
  912 #: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
   920#: ../daemon/server.c:1273 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
  913921#, c-format
  914922msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  915923msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  916924
  917 #: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
   925#: ../daemon/server.c:1279 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
  918926#, c-format
  919927msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
  920928msgstr "%s: userid не може да се зададе да е %d"
  921929
  922 #: ../daemon/server.c:1285
   930#: ../daemon/server.c:1286
  923931#, c-format
  924932msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
  925933msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е 0"
  926934
  927 #: ../daemon/server.c:1312
   935#: ../daemon/server.c:1313
  928936#, c-format
  929937msgid "%s: Xserver not found: %s"
  930938msgstr "%s: X сървърът не е открит: %s"
  931939
  932 #: ../daemon/server.c:1320
   940#: ../daemon/server.c:1321
  933941#, c-format
  934942msgid "%s: Can't fork Xserver process!"
   
  14411449msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  14421450
  1443 #: ../daemon/verify-crypt.c:68 ../daemon/verify-pam.c:1119
   1451#: ../daemon/verify-crypt.c:68 ../daemon/verify-pam.c:1129
  14441452#: ../daemon/verify-shadow.c:69
  14451453msgid ""
   
  14501458"Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  14511459
  1452 #: ../daemon/verify-crypt.c:73 ../daemon/verify-pam.c:1129
  1453 #: ../daemon/verify-shadow.c:74 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1106
   1460#: ../daemon/verify-crypt.c:73 ../daemon/verify-pam.c:1139
   1461#: ../daemon/verify-shadow.c:74 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1075
  14541462msgid "Caps Lock is on."
  14551463msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат!"
  14561464
  14571465#: ../daemon/verify-crypt.c:118 ../daemon/verify-pam.c:525
  1458 #: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:2782
   1466#: ../daemon/verify-shadow.c:117 ../gui/gdmlogin.c:2785
  14591467msgid "Please enter your username"
  14601468msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
   
  14631471#: ../daemon/verify-crypt.c:119 ../daemon/verify-pam.c:425
  14641472#: ../daemon/verify-pam.c:426 ../daemon/verify-pam.c:427
  1465 #: ../daemon/verify-pam.c:512 ../daemon/verify-pam.c:854
  1466 #: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:1005 ../gui/gdmlogin.c:1019
  1467 #: ../gui/gdmlogin.c:1633 ../gui/gdmlogin.c:2113 ../gui/greeter/greeter.c:173
  1468 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
   1473#: ../daemon/verify-pam.c:512 ../daemon/verify-pam.c:864
   1474#: ../daemon/verify-shadow.c:118 ../gui/gdmlogin.c:1008 ../gui/gdmlogin.c:1022
   1475#: ../gui/gdmlogin.c:1636 ../gui/gdmlogin.c:2116 ../gui/greeter/greeter.c:173
   1476#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1094
  14691477msgid "Username:"
  14701478msgstr "Потребител:"
   
  14721480#: ../daemon/verify-crypt.c:157 ../daemon/verify-pam.c:428
  14731481#: ../daemon/verify-pam.c:429 ../daemon/verify-pam.c:573
  1474 #: ../daemon/verify-shadow.c:175 ../gui/gdmlogin.c:1668
   1482#: ../daemon/verify-shadow.c:175 ../gui/gdmlogin.c:1671
  14751483#: ../gui/greeter/greeter.c:192
  14761484msgid "Password:"
   
  14831491msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  14841492
  1485 #: ../daemon/verify-crypt.c:202 ../daemon/verify-pam.c:965
   1493#: ../daemon/verify-crypt.c:202 ../daemon/verify-pam.c:975
  14861494#: ../daemon/verify-shadow.c:220
  14871495#, c-format
   
  15001508
  15011509#: ../daemon/verify-crypt.c:222 ../daemon/verify-crypt.c:246
  1502 #: ../daemon/verify-pam.c:1011 ../daemon/verify-pam.c:1292
   1510#: ../daemon/verify-pam.c:1021 ../daemon/verify-pam.c:1315
  15031511#: ../daemon/verify-shadow.c:240 ../daemon/verify-shadow.c:264
  15041512msgid ""
   
  15101518
  15111519#: ../daemon/verify-crypt.c:269 ../daemon/verify-crypt.c:407
  1512 #: ../daemon/verify-pam.c:1029 ../daemon/verify-pam.c:1309
   1520#: ../daemon/verify-pam.c:1039 ../daemon/verify-pam.c:1332
  15131521#: ../daemon/verify-shadow.c:287 ../daemon/verify-shadow.c:425
  15141522#, c-format
   
  15171525
  15181526#: ../daemon/verify-crypt.c:271 ../daemon/verify-crypt.c:410
  1519 #: ../daemon/verify-pam.c:1031 ../daemon/verify-pam.c:1312
   1527#: ../daemon/verify-pam.c:1041 ../daemon/verify-pam.c:1335
  15201528#: ../daemon/verify-shadow.c:289 ../daemon/verify-shadow.c:428
  15211529msgid ""
   
  16691677#. pretty much look as such, it shouldn't really
  16701678#. happen
  1671 #: ../daemon/verify-pam.c:915 ../daemon/verify-pam.c:933
  1672 #: ../daemon/verify-pam.c:1231 ../daemon/verify-pam.c:1243
   1679#: ../daemon/verify-pam.c:925 ../daemon/verify-pam.c:943
   1680#: ../daemon/verify-pam.c:1254 ../daemon/verify-pam.c:1266
  16731681msgid "Couldn't authenticate user"
  16741682msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
  16751683
  1676 #: ../daemon/verify-pam.c:968
   1684#: ../daemon/verify-pam.c:978
  16771685msgid ""
  16781686"\n"
   
  16821690"На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  16831691
  1684 #: ../daemon/verify-pam.c:992 ../daemon/verify-pam.c:1273
   1692#: ../daemon/verify-pam.c:1002 ../daemon/verify-pam.c:1296
  16851693#, c-format
  16861694msgid "Authentication token change failed for user %s"
   
  16881696"Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  16891697
  1690 #: ../daemon/verify-pam.c:994 ../daemon/verify-pam.c:1276
   1698#: ../daemon/verify-pam.c:1004 ../daemon/verify-pam.c:1299
  16911699msgid ""
  16921700"\n"
   
  16981706"по-късно или се обърнете към системния администратор"
  16991707
  1700 #: ../daemon/verify-pam.c:1009 ../daemon/verify-pam.c:1289
   1708#: ../daemon/verify-pam.c:1019 ../daemon/verify-pam.c:1312
  17011709#, c-format
  17021710msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  17031711msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  17041712
  1705 #: ../daemon/verify-pam.c:1015 ../daemon/verify-pam.c:1295
   1713#: ../daemon/verify-pam.c:1025 ../daemon/verify-pam.c:1318
  17061714#, c-format
  17071715msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
  17081716msgstr "Потребител %s няма права за достъп до системата в момента"
  17091717
  1710 #: ../daemon/verify-pam.c:1017
   1718#: ../daemon/verify-pam.c:1027
  17111719msgid ""
  17121720"\n"
   
  17161724"Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  17171725
  1718 #: ../daemon/verify-pam.c:1022 ../daemon/verify-pam.c:1302
   1726#: ../daemon/verify-pam.c:1032 ../daemon/verify-pam.c:1325
  17191727#, c-format
  17201728msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  17211729msgstr "Неуспех при настройването на управлението на абонаментите за %s"
  17221730
  1723 #: ../daemon/verify-pam.c:1055 ../daemon/verify-pam.c:1336
   1731#: ../daemon/verify-pam.c:1065 ../daemon/verify-pam.c:1359
  17241732#, c-format
  17251733msgid "Couldn't set credentials for %s"
  17261734msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  17271735
  1728 #: ../daemon/verify-pam.c:1069 ../daemon/verify-pam.c:1352
   1736#: ../daemon/verify-pam.c:1079 ../daemon/verify-pam.c:1375
  17291737#, c-format
  17301738msgid "Couldn't open session for %s"
  17311739msgstr "Неуспех при отваряне на сесия за %s"
  17321740
  1733 #: ../daemon/verify-pam.c:1123
   1741#: ../daemon/verify-pam.c:1133
  17341742msgid ""
  17351743"\n"
   
  17391747"Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  17401748
  1741 #: ../daemon/verify-pam.c:1137 ../daemon/verify-pam.c:1234
  1742 #: ../daemon/verify-pam.c:1246
   1749#: ../daemon/verify-pam.c:1147 ../daemon/verify-pam.c:1257
   1750#: ../daemon/verify-pam.c:1269
  17431751msgid "Authentication failed"
  17441752msgstr "Идентификацията пропадна"
  17451753
  1746 #: ../daemon/verify-pam.c:1210
   1754#: ../daemon/verify-pam.c:1221
  17471755msgid "Automatic login"
  17481756msgstr "Автоматично влизане"
  17491757
  1750 #: ../daemon/verify-pam.c:1298
   1758#: ../daemon/verify-pam.c:1321
  17511759msgid ""
  17521760"\n"
   
  17561764"Системният администратор временно е забранил Вашия достъп до системата."
  17571765
  1758 #: ../daemon/verify-pam.c:1519 ../daemon/verify-pam.c:1521
   1766#: ../daemon/verify-pam.c:1543 ../daemon/verify-pam.c:1545
  17591767msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
  17601768msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
   
  22792287msgstr "\t-s време_за_изчакване (по подразбиране е 8)\n"
  22802288
  2281 #: ../gui/gdmdynamic.c:217
   2289#: ../gui/gdmdynamic.c:230
  22822290msgid "Server busy, will sleep.\n"
  22832291msgstr "Сървърът е зает, ще се изчаква.\n"
  22842292
  2285 #: ../gui/gdmdynamic.c:307
   2293#: ../gui/gdmdynamic.c:320
  22862294#, c-format
  22872295msgid "Connection to daemon failed, sleeping for %d seconds.  Retry %d of %d\n"
   
  22912299
  22922300#. This is a serious error, so print a message even if verbose is off
  2293 #: ../gui/gdmdynamic.c:330
   2301#: ../gui/gdmdynamic.c:343
  22942302#, c-format
  22952303msgid "Failed to connect to server after %d retries\n"
   
  23222330msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  23232331
  2324 #: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2630
   2332#: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2633
  23252333#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
  23262334msgid "Username"
   
  28832891msgstr "Л-Я"
  28842892
  2885 #: ../gui/gdmlogin.c:352
   2893#: ../gui/gdmlogin.c:355
  28862894#, c-format
  28872895msgid "Cannot run command '%s': %s."
  28882896msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  28892897
  2890 #: ../gui/gdmlogin.c:360
   2898#: ../gui/gdmlogin.c:363
  28912899msgid "Cannot start background application"
  28922900msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  28932901
  2894 #: ../gui/gdmlogin.c:434 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1111
   2902#: ../gui/gdmlogin.c:437 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1080
  28952903msgid "User %u will login in %t"
  28962904msgstr "Потребителят %u ще влезе след %t"
  28972905
  2898 #: ../gui/gdmlogin.c:652 ../gui/greeter/greeter_system.c:71
   2906#: ../gui/gdmlogin.c:655 ../gui/greeter/greeter_system.c:71
  28992907msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  29002908msgstr "Сигурни ли сте, че искате да рестартирате компютъра?"
  29012909
  2902 #: ../gui/gdmlogin.c:653 ../gui/gdmlogin.c:2503
  2903 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1086 ../gui/greeter/greeter_system.c:72
   2910#: ../gui/gdmlogin.c:656 ../gui/gdmlogin.c:2506
   2911#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1055 ../gui/greeter/greeter_system.c:72
  29042912#: ../gui/greeter/greeter_system.c:178
  29052913msgid "_Restart"
  29062914msgstr "_Рестартиране"
  29072915
  2908 #: ../gui/gdmlogin.c:667 ../gui/greeter/greeter_system.c:83
   2916#: ../gui/gdmlogin.c:670 ../gui/greeter/greeter_system.c:83
  29092917msgid "Are you sure you want to Shut Down the computer?"
  29102918msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете компютъра?"
  29112919
  2912 #: ../gui/gdmlogin.c:668 ../gui/gdmlogin.c:2513
  2913 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1076 ../gui/greeter/greeter_system.c:84
   2920#: ../gui/gdmlogin.c:671 ../gui/gdmlogin.c:2516
   2921#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1045 ../gui/greeter/greeter_system.c:84
  29142922#: ../gui/greeter/greeter_system.c:187
  29152923msgid "Shut _Down"
  29162924msgstr "_Спиране"
  29172925
  2918 #: ../gui/gdmlogin.c:690 ../gui/greeter/greeter_system.c:94
   2926#: ../gui/gdmlogin.c:693 ../gui/greeter/greeter_system.c:94
  29192927msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  29202928msgstr "Сигурни ли сте, че искате да приспите компютъра?"
  29212929
  2922 #: ../gui/gdmlogin.c:691 ../gui/gdmlogin.c:2523
   2930#: ../gui/gdmlogin.c:694 ../gui/gdmlogin.c:2526
  29232931#: ../gui/greeter/greeter_system.c:95
  29242932msgid "_Suspend"
   
  29292937#. untranslated
  29302938#. markup
  2931 #: ../gui/gdmlogin.c:775 ../gui/gdmlogin.c:804 ../gui/gdmlogin.c:887
   2939#: ../gui/gdmlogin.c:778 ../gui/gdmlogin.c:807 ../gui/gdmlogin.c:890
  29322940#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:158
  29332941#: ../gui/greeter/greeter_session.c:119 ../gui/greeter/greeter_session.c:150
   
  29362944msgstr "Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  29372945
  2938 #: ../gui/gdmlogin.c:778 ../gui/greeter/greeter_session.c:122
   2946#: ../gui/gdmlogin.c:781 ../gui/greeter/greeter_session.c:122
  29392947#, c-format
  29402948msgid "Your preferred session type %s is not installed on this computer."
  29412949msgstr "Сесията предпочитана от Вас %s не е инсталирана на тази машина."
  29422950
  2943 #: ../gui/gdmlogin.c:783 ../gui/gdmlogin.c:814 ../gui/gdmlogin.c:895
   2951#: ../gui/gdmlogin.c:786 ../gui/gdmlogin.c:817 ../gui/gdmlogin.c:898
  29442952#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:166
  29452953#: ../gui/greeter/greeter_session.c:126 ../gui/greeter/greeter_session.c:159
   
  29472955msgstr "_Задаване по подразбиране"
  29482956
  2949 #: ../gui/gdmlogin.c:783 ../gui/greeter/greeter_session.c:126
   2957#: ../gui/gdmlogin.c:786 ../gui/greeter/greeter_session.c:126
  29502958msgid "Just _Log In"
  29512959msgstr "Само _влизане"
  29522960
  2953 #: ../gui/gdmlogin.c:808 ../gui/gdmlogin.c:889
   2961#: ../gui/gdmlogin.c:811 ../gui/gdmlogin.c:892
  29542962#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:160
  29552963#: ../gui/greeter/greeter_session.c:153
   
  29582966msgstr "Избрахте %s за тази сесия, но по подразбиране е %s."
  29592967
  2960 #: ../gui/gdmlogin.c:814 ../gui/gdmlogin.c:895
   2968#: ../gui/gdmlogin.c:817 ../gui/gdmlogin.c:898
  29612969#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:166
  29622970#: ../gui/greeter/greeter_session.c:159
   
  29642972msgstr "Само за _тази сесия"
  29652973
  2966 #: ../gui/gdmlogin.c:825
   2974#: ../gui/gdmlogin.c:828
  29672975#, c-format
  29682976msgid "You have chosen %s for this session."
  29692977msgstr "Избрали сте „%s“ за тази сесия."
  29702978
  2971 #: ../gui/gdmlogin.c:828
   2979#: ../gui/gdmlogin.c:831
  29722980#, c-format
  29732981msgid ""
   
  29782986"„switchdesk“ (Система->Инструмент за превключване от менюто на панела)."
  29792987
  2980 #: ../gui/gdmlogin.c:869 ../gui/gdmlogin.c:878
   2988#: ../gui/gdmlogin.c:872 ../gui/gdmlogin.c:881
  29812989#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:73
  29822990#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:142
   
  29852993msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29862994
  2987 #: ../gui/gdmlogin.c:1006 ../gui/gdmlogin.c:1020 ../gui/gdmlogin.c:1637
  2988 #: ../gui/gdmlogin.c:2114 ../gui/gdmlogin.c:2735
   2995#: ../gui/gdmlogin.c:1009 ../gui/gdmlogin.c:1023 ../gui/gdmlogin.c:1640
   2996#: ../gui/gdmlogin.c:2117 ../gui/gdmlogin.c:2738
  29892997msgid "_Username:"
  29902998msgstr "_Потребителско име:"
  29912999
  2992 #: ../gui/gdmlogin.c:1094
   3000#: ../gui/gdmlogin.c:1097
  29933001#, c-format
  29943002msgid "%s session selected"
  29953003msgstr "Избрана е сесията %s"
  29963004
  2997 #: ../gui/gdmlogin.c:1115 ../gui/gdmlogin.c:1233
   3005#: ../gui/gdmlogin.c:1118 ../gui/gdmlogin.c:1236
  29983006msgid "_Last"
  29993007msgstr "_Последна"
   
  30033011#. untranslated
  30043012#. makrup
  3005 #: ../gui/gdmlogin.c:1198
   3013#: ../gui/gdmlogin.c:1201
  30063014#, c-format
  30073015msgid "%s language selected"
  30083016msgstr "Езикът %s е избран"
  30093017
  3010 #: ../gui/gdmlogin.c:1244
   3018#: ../gui/gdmlogin.c:1247
  30113019msgid "_System Default"
  30123020msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  30133021
  3014 #: ../gui/gdmlogin.c:1276
   3022#: ../gui/gdmlogin.c:1279
  30153023msgid "_Other"
  30163024msgstr "_Друг"
  30173025
  3018 #: ../gui/gdmlogin.c:1669
   3026#: ../gui/gdmlogin.c:1672
  30193027msgid "_Password:"
  30203028msgstr "_Парола:"
   
  30223030#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  30233031#. * to your favourite currency
  3024 #: ../gui/gdmlogin.c:1900 ../gui/greeter/greeter.c:340
   3032#: ../gui/gdmlogin.c:1903 ../gui/greeter/greeter.c:340
  30253033msgid "Please insert 25 cents to log in."
  30263034msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  30273035
  3028 #: ../gui/gdmlogin.c:2234
   3036#: ../gui/gdmlogin.c:2237
  30293037msgid "GNOME Desktop Manager"
  30303038msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  30313039
  3032 #: ../gui/gdmlogin.c:2300
   3040#: ../gui/gdmlogin.c:2303
  30333041msgid "Finger"
  30343042msgstr "Finger"
  30353043
  3036 #: ../gui/gdmlogin.c:2418
   3044#: ../gui/gdmlogin.c:2421
  30373045msgid "GDM Login"
  30383046msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  30393047
  3040 #: ../gui/gdmlogin.c:2461 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1056
   3048#: ../gui/gdmlogin.c:2464 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1025
  30413049msgid "_Session"
  30423050msgstr "_Сесия"
  30433051
  3044 #: ../gui/gdmlogin.c:2468 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1051
   3052#: ../gui/gdmlogin.c:2471 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1020
  30453053msgid "_Language"
  30463054msgstr "_Език"
  30473055
  3048 #: ../gui/gdmlogin.c:2482 ../gui/greeter/greeter_system.c:153
   3056#: ../gui/gdmlogin.c:2485 ../gui/greeter/greeter_system.c:153
  30493057msgid "Remote Login via _XDMCP..."
  30503058msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
  30513059
  3052 #: ../gui/gdmlogin.c:2493
   3060#: ../gui/gdmlogin.c:2496
  30533061msgid "_Configure Login Manager..."
  30543062msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  30553063
  3056 #: ../gui/gdmlogin.c:2533 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1061
   3064#: ../gui/gdmlogin.c:2536 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1030
  30573065msgid "_Actions"
  30583066msgstr "_Действия"
  30593067
  3060 #: ../gui/gdmlogin.c:2542
   3068#: ../gui/gdmlogin.c:2545
  30613069msgid "_Theme"
  30623070msgstr "_Тема"
  30633071
  3064 #: ../gui/gdmlogin.c:2553 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  3065 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1071
   3072#: ../gui/gdmlogin.c:2556 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3073#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1040
  30663074msgid "_Quit"
  30673075msgstr "_Изход"
  30683076
  3069 #: ../gui/gdmlogin.c:2555 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  3070 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1066
   3077#: ../gui/gdmlogin.c:2558 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3078#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1035
  30713079msgid "D_isconnect"
  30723080msgstr "Р_азкачване"
  30733081
  3074 #: ../gui/gdmlogin.c:2623 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
   3082#: ../gui/gdmlogin.c:2626 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
  30753083msgid "Icon"
  30763084msgstr "Икона"
  30773085
  3078 #: ../gui/gdmlogin.c:2704
   3086#: ../gui/gdmlogin.c:2707
  30793087msgid "Welcome"
  30803088msgstr "Здравейте"
  30813089
  3082 #: ../gui/gdmlogin.c:3373 ../gui/gdmlogin.c:3407 ../gui/greeter/greeter.c:581
   3090#: ../gui/gdmlogin.c:3376 ../gui/gdmlogin.c:3410 ../gui/greeter/greeter.c:581
  30833091#: ../gui/greeter/greeter.c:616
  30843092#, c-format
   
  30913099"рестартирайте компютъра."
  30923100
  3093 #: ../gui/gdmlogin.c:3383 ../gui/gdmlogin.c:3417 ../gui/gdmlogin.c:3465
   3101#: ../gui/gdmlogin.c:3386 ../gui/gdmlogin.c:3420 ../gui/gdmlogin.c:3468
  30943102#: ../gui/greeter/greeter.c:591 ../gui/greeter/greeter.c:626
  30953103#: ../gui/greeter/greeter.c:675
   
  30973105msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30983106
  3099 #: ../gui/gdmlogin.c:3422
   3107#: ../gui/gdmlogin.c:3425
  31003108msgid "Restart"
  31013109msgstr "Рестартиране"
  31023110
  3103 #: ../gui/gdmlogin.c:3455 ../gui/greeter/greeter.c:665
   3111#: ../gui/gdmlogin.c:3458 ../gui/greeter/greeter.c:665
  31043112#, c-format
  31053113msgid ""
   
  31113119"рестартирайте компютъра."
  31123120
  3113 #: ../gui/gdmlogin.c:3470 ../gui/greeter/greeter.c:680
   3121#: ../gui/gdmlogin.c:3473 ../gui/greeter/greeter.c:680
  31143122msgid "Restart GDM"
  31153123msgstr "Рестартиране на GDM"
  31163124
  3117 #: ../gui/gdmlogin.c:3472
   3125#: ../gui/gdmlogin.c:3475
  31183126msgid "Restart computer"
  31193127msgstr "Рестартиране на компютъра"
  31203128
  3121 #: ../gui/gdmlogin.c:3557
   3129#: ../gui/gdmlogin.c:3560
  31223130msgid "Could not set signal mask!"
  31233131msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  31243132
  3125 #: ../gui/gdmlogin.c:3672 ../gui/greeter/greeter.c:1366
   3133#: ../gui/gdmlogin.c:3675 ../gui/greeter/greeter.c:1366
  31263134msgid "Session directory is missing"
  31273135msgstr "Папката за сесии липсва"
  31283136
  3129 #: ../gui/gdmlogin.c:3673
   3137#: ../gui/gdmlogin.c:3676
  31303138msgid ""
  31313139"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  31363144"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  31373145
  3138 #: ../gui/gdmlogin.c:3696 ../gui/greeter/greeter.c:1391
   3146#: ../gui/gdmlogin.c:3699 ../gui/greeter/greeter.c:1391
  31393147msgid "Configuration is not correct"
  31403148msgstr "Конфигурацията е грешна"
  31413149
  3142 #: ../gui/gdmlogin.c:3697 ../gui/greeter/greeter.c:1392
   3150#: ../gui/gdmlogin.c:3700 ../gui/greeter/greeter.c:1392
  31433151msgid ""
  31443152"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  34443452#: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
  34453453msgid "A_llow remote system administrator login"
  3446 msgstr "Системният администратор да може да влиза _отдалечено"
   3454msgstr "_Системният администратор да може да влиза отдалечено"
  34473455
  34483456#: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
   
  34683476#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  34693477msgid "Allo_w remote timed logins"
  3470 msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по о_пределено време"
   3478msgstr "Поз_воляване на отдалечени влизания по о_пределено време"
  34713479
  34723480#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   
  34843492#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
  34853493msgid "C_ustom:"
  3486 msgstr "_Потребителски:"
   3494msgstr "Потре_бителски:"
  34873495
  34883496#: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
   
  35203528#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  35213529msgid "E_nable debug messages to system log"
  3522 msgstr "Съобщенията за грешка да се _записват в дневника на системата"
   3530msgstr "Съобщенията за грешка да се записват в _дневника на системата"
  35233531
  35243532#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
  35253533msgid "E_xclude:"
  3526 msgstr "И_зваждане:"
   3534msgstr "зваждане:"
  35273535
  35283536#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
   
  35643572#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35653573msgid "L_ogin retry delay:"
  3566 msgstr "_Забавяне преди нов опит за влизане:"
   3574msgstr "Забав_яне преди нов опит за влизане:"
  35673575
  35683576#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   
  36583666msgstr ""
  36593667"Отдалеченото влизане е изключено\n"
  3660 "Същото като локално"
   3668"Същият както локалния"
  36613669
  36623670#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   
  36893697"Random from selected\n"
  36903698msgstr ""
  3691 "Само от избраните\n"
  3692 "Случаен от избраните\n"
   3699"Определена тема\n"
   3700"Случайна от избраните\n"
  36933701
  36943702#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   
  37143722#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  37153723msgid "U_ser:"
  3716 msgstr "_Потребител:"
   3724msgstr "Потре_бител:"
  37173725
  37183726#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   
  37473755msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  37483756msgstr ""
  3749 "_Потребителите да могат да сменят шрифтовете и цветовете на програмата за "
   3757"Потребителите да могат да сменят _шрифтовете и цветовете на програмата за "
  37503758"посрещане без тема"
  37513759
   
  37573765#, no-c-format
  37583766msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  3759 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
   3767msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  37603768
  37613769#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37623770msgid "_Default: \"Welcome\""
  3763 msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
   3771msgstr "Ст_андартното съобщение „Добре дошли“"
  37643772
  37653773#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37663774msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  3767 msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
   3775msgstr "Забраняване на връз_ки по TCP към X сървъра"
  37683776
  37693777#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   
  37973805#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  37983806msgid "_Pause before login:"
  3799 msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
   3807msgstr "Па_уза преди влизане в системата:"
  38003808
  38013809#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   
  38253833#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
  38263834msgid "_User:"
  3827 msgstr "_Потребител:"
   3835msgstr "Потреби_тел:"
  38283836
  38293837#: ../gui/gdmsetup.glade.h:107
   
  39143922msgstr "Избор на _сесия..."
  39153923
  3916 #: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:432
   3924#: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:459
  39173925msgid "Answer questions here and press Enter when done.  For a menu press F10."
  39183926msgstr ""
   
  39243932msgstr "Вече е влязъл"
  39253933
  3926 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1081 ../gui/greeter/greeter_system.c:196
   3934#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1050 ../gui/greeter/greeter_system.c:196
  39273935msgid "Sus_pend"
  39283936msgstr "Прис_пиване"
  39293937
  3930 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1091
   3938#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1060
  39313939msgid "Remote Login via _XDMCP"
  39323940msgstr "Отдалечено влизане през _XDMCP..."
  39333941
  3934 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1096
   3942#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1065
  39353943msgid "Confi_gure"
  39363944msgstr "_Настройки"
  39373945
  3938 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1101
   3946#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1070
  39393947msgid "Op_tions"
  39403948msgstr "_Опции"
  39413949
  3942 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1130
   3950#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1099
  39433951msgid "_OK"
  39443952msgstr "_Да"
  39453953
  3946 #: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1135
   3954#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1109
  39473955msgid "_Cancel"
  39483956msgstr "_Отказ"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.