Changeset 66 for extras/eggcups.HEAD.po

Timestamp:
Jul 27, 2005, 10:46:26 AM (16 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, които не знаят, новите модули в 2.12 са:

  • evince
  • gnome-keyring-manager

gpdf и ggv се местят в extras, така че ако някой ги обновява, да ги буха там.

File:
1 copied

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.