Changeset 650


Ignore:
Timestamp:
Apr 25, 2006, 1:42:30 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-applets-locations, gnome-applets, gnome-mag: текущото положение в клона gnome-2-14.

Location:
gnome-2-14/desktop
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-14/desktop/gnome-applets-locations.gnome-2-14.bg.po

  r649 r650  
  1313"Project-Id-Version: gnome-applets-locations HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-03-15 11:40+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-04-25 13:25+0300\n"
  1616"PO-Revision-Date: 2006-03-14 22:36+0200\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
 • gnome-2-14/desktop/gnome-applets.gnome-2-14.bg.po

  r649 r650  
  1111"Project-Id-Version: gnome-applets gnome HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-04-14 12:03+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-04-14 14:57+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-04-25 13:24+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-03-03 14:18+0200\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1
  2727#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
  28 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2
   28#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
  2929#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
  30 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:1
  3130#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
  3231#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:1
   
  4342#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
  4443#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
  45 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4
   44#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
  4645#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
  4746#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
   
  8382msgstr "Показва състоянието на AccessX възможностите като latched modifiers"
  8483
  85 #. about.set_artists([])
  86 #. about.set_documenters([])
  87 #. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
  8884#. "documenters",        documenters,
  8985#: ../accessx-status/applet.c:145 ../battstat/battstat_applet.c:1178
  9086#: ../charpick/charpick.c:604 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:224
  9187#: ../drivemount/drivemount.c:120 ../geyes/geyes.c:196
  92 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:776 ../gweather/gweather-about.c:56
  93 #: ../invest-applet/invest/about.py:40 ../mini-commander/src/about.c:55
   88#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:776 ../gtik/gtik.c:721
   89#: ../gweather/gweather-about.c:56 ../mini-commander/src/about.c:55
  9490#: ../mixer/applet.c:1298 ../modemlights/modem-applet.c:1049
  9591#: ../multiload/main.c:64 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:392
   
  159155#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
  160156#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:3 ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
  161 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
  162 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:2
   157#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
  163158#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
  164159#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:5
   
  629624
  630625#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
  631 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:814
   626#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:810
  632627msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
  633628msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
   
  732727msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
  733728
  734 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:815
   729#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:811
  735730msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
  736731msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
   
  16741669msgstr "Списък с включените модули за индикация на клавиатурата"
  16751670
   1671#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:1
   1672msgid "Get continuously updated stock quotes"
   1673msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
   1674
   1675#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:2
   1676msgid "Gtik Applet Factory"
   1677msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
   1678
   1679#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:3 ../gtik/gtik.c:706
   1680msgid "Stock Ticker"
   1681msgstr "Котировки"
   1682
   1683#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
   1684#: ../gweather/gweather-dialog.c:182
   1685msgid "_Update"
   1686msgstr "_Актуализиране"
   1687
   1688#: ../gtik/gtik.c:251
   1689msgid "Could not retrieve the stock data."
   1690msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
   1691
   1692#: ../gtik/gtik.c:271
   1693msgid "No stock list"
   1694msgstr "Няма списък с котировки"
   1695
   1696#: ../gtik/gtik.c:307 ../gweather/gweather-applet.c:499
   1697msgid "Updating..."
   1698msgstr "Актуализиране..."
   1699
   1700#: ../gtik/gtik.c:710
   1701msgid ""
   1702"This program connects to a popular site and downloads current stock quotes.\n"
   1703"\n"
   1704"The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
   1705"ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
   1706"\n"
   1707"Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is for "
   1708"informational purposes only."
   1709msgstr ""
   1710"Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки на "
   1711"ценни книжа.\n"
   1712"Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
   1713"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
   1714"Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено "
   1715"информационно предназначение."
   1716
   1717#: ../gtik/gtik.c:1182
   1718msgid "Current _stocks:"
   1719msgstr "Текущи у_словия:"
   1720
   1721#: ../gtik/gtik.c:1190
   1722msgid "Add _new symbol:"
   1723msgstr "Добавяне на _нов символ:"
   1724
   1725#: ../gtik/gtik.c:1311
   1726msgid "Stock Ticker Preferences"
   1727msgstr "Настройки на аплета за котировки"
   1728
   1729#: ../gtik/gtik.c:1333
   1730msgid "Symbols"
   1731msgstr "Символи"
   1732
   1733#: ../gtik/gtik.c:1340
   1734msgid "Behavior"
   1735msgstr "Поведение"
   1736
   1737#: ../gtik/gtik.c:1343 ../gweather/gweather-pref.c:986
   1738msgid "Update"
   1739msgstr "Актуализиране"
   1740
   1741#: ../gtik/gtik.c:1347
   1742msgid "Stock update fre_quency:"
   1743msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
   1744
   1745#: ../gtik/gtik.c:1359 ../gweather/gweather-pref.c:1010
   1746msgid "minutes"
   1747msgstr "минути"
   1748
   1749#: ../gtik/gtik.c:1365
   1750msgid "Scrolling"
   1751msgstr "Плъзгане"
   1752
   1753#: ../gtik/gtik.c:1369
   1754msgid "_Scroll speed:"
   1755msgstr "_Скорост на плъзгане:"
   1756
   1757#: ../gtik/gtik.c:1373
   1758msgid "Slow"
   1759msgstr "Бавно"
   1760
   1761#: ../gtik/gtik.c:1375
   1762msgid "Medium"
   1763msgstr "Средно"
   1764
   1765#: ../gtik/gtik.c:1377
   1766msgid "Fast"
   1767msgstr "Бързо"
   1768
   1769#: ../gtik/gtik.c:1397
   1770msgid "_Enable scroll buttons"
   1771msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
   1772
   1773#: ../gtik/gtik.c:1409
   1774msgid "Scroll _left to right"
   1775msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
   1776
   1777#: ../gtik/gtik.c:1423
   1778msgid "Appearance"
   1779msgstr "Външен вид"
   1780
   1781#: ../gtik/gtik.c:1430 ../gweather/gweather-pref.c:1026
   1782msgid "Display"
   1783msgstr "Външен вид"
   1784
   1785#: ../gtik/gtik.c:1435
   1786msgid "Displa_y only symbols and price"
   1787msgstr "Показване _само символите и цените"
   1788
   1789#: ../gtik/gtik.c:1448 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
   1790#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
   1791msgid "_Width:"
   1792msgstr "_Ширина:"
   1793
   1794#: ../gtik/gtik.c:1462 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
   1795#: ../multiload/properties.c:537
   1796msgid "pixels"
   1797msgstr "пиксели"
   1798
   1799#: ../gtik/gtik.c:1471
   1800msgid "Font and Colors"
   1801msgstr "Шрифтове и цветове"
   1802
   1803#: ../gtik/gtik.c:1477
   1804msgid "Use _default theme font and colors"
   1805msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
   1806
   1807#: ../gtik/gtik.c:1492
   1808msgid "_Font:"
   1809msgstr "_Шрифт:"
   1810
   1811#: ../gtik/gtik.c:1516
   1812msgid "Stock _raised:"
   1813msgstr "Котировката се е покачила:"
   1814
   1815#: ../gtik/gtik.c:1537
   1816msgid "Stock _lowered:"
   1817msgstr "Котировката се е нама_лила:"
   1818
   1819#: ../gtik/gtik.c:1558
   1820msgid "Stock _unchanged:"
   1821msgstr "Котировката е непроменена:"
   1822
   1823#: ../gtik/gtik.c:1579
   1824msgid "_Background:"
   1825msgstr "_Фон:"
   1826
   1827#: ../gtik/gtik.c:1726
   1828msgid "Skip forward"
   1829msgstr "Прескачане напред"
   1830
   1831#: ../gtik/gtik.c:1727
   1832msgid "Skip backward"
   1833msgstr "Връщане назад"
   1834
   1835#: ../gtik/gtik.c:1735
   1836msgid ""
   1837"Stock Ticker\n"
   1838"Get continuously updated stock quotes"
   1839msgstr ""
   1840"Аплет за котировки\n"
   1841"Изтегляне на актуални борсови котировки"
   1842
   1843#: ../gtik/gtik.c:1926
   1844#, c-format
   1845msgid "+%s (%s)"
   1846msgstr "+%s (%s)"
   1847
   1848#: ../gtik/gtik.c:1930
   1849#, c-format
   1850msgid "%s (%s)"
   1851msgstr "%s (%s)"
   1852
   1853#: ../gtik/gtik.c:1933
   1854msgid "(No Change)"
   1855msgstr "(Без промяна)"
   1856
   1857#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:1
   1858msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
   1859msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
   1860
   1861#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:2
   1862msgid "Background color"
   1863msgstr "Фонов цвят"
   1864
   1865#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:3
   1866msgid ""
   1867"Display only stock symbols along with their value. Do not display changes in "
   1868"value."
   1869msgstr ""
   1870"Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
   1871"изобразяват промени в стойностите."
   1872
   1873#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:4
   1874msgid "Display only symbols and price"
   1875msgstr "Показване само на символите и цените"
   1876
   1877#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:5
   1878msgid "Font"
   1879msgstr "Шрифт"
   1880
   1881#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:6
   1882msgid ""
   1883"List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
   1884"separated by \"+\""
   1885msgstr ""
   1886"Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
   1887"идентификациите на котировките разделени с „+“"
   1888
   1889#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:7
   1890msgid "Lowered color"
   1891msgstr "Цвят за намаление"
   1892
   1893#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:8
   1894msgid "Raised color"
   1895msgstr "Цвят за увеличение"
   1896
   1897#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:9
   1898msgid "Right to left scrolling"
   1899msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
   1900
   1901#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:10
   1902msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
   1903msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
   1904
   1905#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:11
   1906msgid "Show arrow buttons"
   1907msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
   1908
   1909#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:12
   1910msgid ""
   1911"Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
   1912"forward or backward."
   1913msgstr ""
   1914"Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че "
   1915"потребителят да може да плъзга напред и назад."
   1916
   1917#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:13
   1918msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
   1919msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с „+“"
   1920
   1921#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:14
   1922msgid ""
   1923"The color of the background of the display. Has no effect when the user "
   1924"chooses to use the default theme fonts and colors."
   1925msgstr ""
   1926"Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
   1927"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
   1928
   1929#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:15
   1930msgid ""
   1931"The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when the "
   1932"user chooses to use the default theme fonts and colors."
   1933msgstr ""
   1934"Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
   1935"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
   1936"подразбиращата се тема."
   1937
   1938#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:16
   1939msgid ""
   1940"The color used when the stock's values has not changed. Has no effect when "
   1941"the user chooses to use the default theme fonts and colors."
   1942msgstr ""
   1943"Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
   1944"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
   1945"подразбиране от темата."
   1946
   1947#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:17
   1948msgid ""
   1949"The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
   1950"user chooses to use the default theme fonts and colors."
   1951msgstr ""
   1952"Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
   1953"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
   1954"подразбиране от темата."
   1955
   1956#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:18
   1957msgid ""
   1958"The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
   1959"the default theme fonts and colors."
   1960msgstr ""
   1961"Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
   1962"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
   1963
   1964#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:19
   1965msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
   1966msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
   1967
   1968#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:20
   1969msgid "The width in pixels of the applet."
   1970msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
   1971
   1972#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:21
   1973msgid "Time in milliseconds for display update"
   1974msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
   1975
   1976#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:22
   1977msgid "Unchanged color"
   1978msgstr "Непроменен цвят"
   1979
   1980#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:23 ../libgweather/gweather.schemas.in.h:21
   1981msgid "Update interval"
   1982msgstr "Интервал на обновяване"
   1983
   1984#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:24
   1985msgid "Use default theme fonts and colors"
   1986msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
   1987
   1988#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:25
   1989msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
   1990msgstr ""
   1991"Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от "
   1992"потребителя."
   1993
   1994#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:26
   1995#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
   1996msgid "Width of the applet"
   1997msgstr "Ширина на аплета"
   1998
   1999#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:27
   2000msgid "font 2 - No Longer used"
   2001msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
   2002
  16762003#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2
  16772004msgid "_Details"
  16782005msgstr "_Подробности"
  1679 
  1680 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5 ../gweather/gweather-dialog.c:182
  1681 msgid "_Update"
  1682 msgstr "_Актуализиране"
  16832006
  16842007#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:1
   
  17252048"Небе: %s\n"
  17262049"Температура: %s"
  1727 
  1728 #: ../gweather/gweather-applet.c:499
  1729 msgid "Updating..."
  1730 msgstr "Актуализиране..."
  17312050
  17322051#: ../gweather/gweather-dialog.c:180
   
  19842303msgstr "_Адрес:"
  19852304
  1986 #: ../gweather/gweather-pref.c:986
  1987 msgid "Update"
  1988 msgstr "Актуализиране"
  1989 
  1990 #: ../gweather/gweather-pref.c:1010
  1991 msgid "minutes"
  1992 msgstr "минути"
  1993 
  1994 #: ../gweather/gweather-pref.c:1026
  1995 msgid "Display"
  1996 msgstr "Външен вид"
  1997 
  19982305#: ../gweather/gweather-pref.c:1041
  19992306#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:12
   
  20162323msgid "Location"
  20172324msgstr "Местоположение"
  2018 
  2019 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:1
  2020 #: ../invest-applet/invest/about.py:26
  2021 msgid "Invest"
  2022 msgstr "Инвестиции"
  2023 
  2024 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:2
  2025 #: ../invest-applet/invest/about.py:29
  2026 msgid "Track your invested money."
  2027 msgstr "Следене на инвестираните пари"
  2028 
  2029 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:3
  2030 msgid "_Refresh"
  2031 msgstr "_Обновяване"
  2032 
  2033 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:1
  2034 msgid "10"
  2035 msgstr "10"
  2036 
  2037 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:2
  2038 msgid "100"
  2039 msgstr "100"
  2040 
  2041 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:3
  2042 msgid ""
  2043 "1d\n"
  2044 "5d\n"
  2045 "3m\n"
  2046 "6m\n"
  2047 "1y\n"
  2048 "3y"
  2049 msgstr ""
  2050 "1д.\n"
  2051 "5д.\n"
  2052 "3м.\n"
  2053 "6м.\n"
  2054 "1г.\n"
  2055 "3г."
  2056 
  2057 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:9
  2058 msgid "20"
  2059 msgstr "20"
  2060 
  2061 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:10
  2062 msgid "200"
  2063 msgstr "200"
  2064 
  2065 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:11
  2066 msgid "5"
  2067 msgstr "5"
  2068 
  2069 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:12
  2070 msgid "50"
  2071 msgstr "50"
  2072 
  2073 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:13
  2074 msgid "Auto _Refresh"
  2075 msgstr "_Автоматично обновяване"
  2076 
  2077 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:14
  2078 #, fuzzy
  2079 msgid "Bollinger"
  2080 msgstr "Плъзгане"
  2081 
  2082 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:15
  2083 msgid "Downloading chart from <b>Yahoo!</b>"
  2084 msgstr "Графиката от <b>Yahoo!</b> се изтегля"
  2085 
  2086 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:16
  2087 msgid "Exponential Moving Average: "
  2088 msgstr ""
  2089 
  2090 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:17
  2091 msgid "Fast Stoch"
  2092 msgstr ""
  2093 
  2094 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:18
  2095 #: ../invest-applet/invest/chart.py:55
  2096 #, fuzzy
  2097 msgid "Financial Chart"
  2098 msgstr "Финансова графика"
  2099 
  2100 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:19
  2101 #, fuzzy
  2102 msgid "Graph Style: "
  2103 msgstr "Вид на графиката: "
  2104 
  2105 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:20
  2106 #, fuzzy
  2107 msgid "Indicators: "
  2108 msgstr "Показатели: "
  2109 
  2110 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:21
  2111 msgid "MACD"
  2112 msgstr ""
  2113 
  2114 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:22
  2115 msgid "MFI"
  2116 msgstr ""
  2117 
  2118 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:23
  2119 #, fuzzy
  2120 msgid "Moving Average: "
  2121 msgstr "Средна натовареност"
  2122 
  2123 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:24
  2124 #: ../multiload/properties.c:474
  2125 msgid "Options"
  2126 msgstr "Настройки"
  2127 
  2128 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:25
  2129 msgid "Overlays: "
  2130 msgstr "Слоеве: "
  2131 
  2132 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:26
  2133 msgid "ROC"
  2134 msgstr ""
  2135 
  2136 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:27
  2137 msgid "RSI"
  2138 msgstr ""
  2139 
  2140 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:28
  2141 msgid "SAR"
  2142 msgstr ""
  2143 
  2144 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:29
  2145 msgid "Slow Stoch"
  2146 msgstr ""
  2147 
  2148 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:30
  2149 msgid "Splits"
  2150 msgstr ""
  2151 
  2152 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:31
  2153 msgid "Ticker Symbol: "
  2154 msgstr ""
  2155 
  2156 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:32
  2157 msgid "Vol"
  2158 msgstr ""
  2159 
  2160 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:33
  2161 msgid "Vol+MA"
  2162 msgstr ""
  2163 
  2164 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:34
  2165 #, fuzzy
  2166 msgid "Volumes"
  2167 msgstr "Обеми"
  2168 
  2169 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:36
  2170 #, no-c-format
  2171 msgid "W%R"
  2172 msgstr ""
  2173 
  2174 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:37
  2175 msgid ""
  2176 "l\n"
  2177 "b\n"
  2178 "c"
  2179 msgstr ""
  2180 
  2181 #: ../invest-applet/data/invest-chart.desktop.in.h:1
  2182 msgid "Display yahoo charts"
  2183 msgstr "Показване на графиките на Yahoo!"
  2184 
  2185 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:1
  2186 #, fuzzy
  2187 msgid "<b>Stocks</b>"
  2188 msgstr "<b>Финансови инструменти</b>"
  2189 
  2190 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:2
  2191 msgid ""
  2192 "<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
  2193 "<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
  2194 msgstr ""
  2195 "<i><small><b>Бележка:</b> Котировките идват със забавяне от поне 15 минути.\n"
  2196 "<b>Източник: </b> Yahoo!</small></i>"
  2197 
  2198 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:4
  2199 #, fuzzy
  2200 msgid "Invest Preferences"
  2201 msgstr "Настройки за инвестициите"
  2202 
  2203 #: ../invest-applet/invest/about.py:32
  2204 msgid "Invest Website"
  2205 msgstr "Уеб сайт за инвестиции"
  2206 
  2207 #: ../invest-applet/invest/chart.py:103
  2208 #, python-format
  2209 msgid "Financial Chart - %s"
  2210 msgstr "Финансова графика - %s"
  2211 
  2212 #: ../invest-applet/invest/chart.py:169
  2213 msgid "Opening Chart"
  2214 msgstr "Графиката се отваря"
  2215 
  2216 #: ../invest-applet/invest/chart.py:181 ../invest-applet/invest/chart.py:204
  2217 msgid "Downloading Chart"
  2218 msgstr "Графиката се изтегля"
  2219 
  2220 #: ../invest-applet/invest/chart.py:193
  2221 msgid "Reading Chart chunk"
  2222 msgstr "Прочита се част от графиката"
  2223 
  2224 #: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:42
  2225 msgid "Invest Applet"
  2226 msgstr "Аплет за инвестиции"
  2227 
  2228 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:44
  2229 #, fuzzy
  2230 msgid "Symbol"
  2231 msgstr "Символ"
  2232 
  2233 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:51
  2234 #, fuzzy
  2235 msgid "Amount"
  2236 msgstr "Количество"
  2237 
  2238 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:58
  2239 msgid "Price"
  2240 msgstr "Цена"
  2241 
  2242 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:65
  2243 msgid "Commission"
  2244 msgstr "Комисионна"
  2245 
  2246 #: ../invest-applet/invest/quotes.py:69
  2247 msgid "Total"
  2248 msgstr "Общо"
  2249 
  2250 #: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
  2251 msgid "Waiting..."
  2252 msgstr "Изчакване..."
  22532325
  22542326#. TRANSLATOR: Change this to the default location name,
   
  29813053msgstr "Единицата за скорост на вятъра в употреба."
  29823054
  2983 #: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:21
  2984 msgid "Update interval"
  2985 msgstr "Интервал на обновяване"
  2986 
  29873055#: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:22
  29883056msgid "Update the data automatically"
   
  31993267msgstr "Цветове по подразбиране от _темата"
  32003268
  3201 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
  3202 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
  3203 msgid "_Width:"
  3204 msgstr "_Ширина:"
  3205 
  3206 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
  3207 #: ../multiload/properties.c:537
  3208 msgid "pixels"
  3209 msgstr "пиксели"
  3210 
  32113269#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:1
  32123270msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
   
  33123370msgid "Width"
  33133371msgstr "Ширина"
  3314 
  3315 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
  3316 msgid "Width of the applet"
  3317 msgstr "Ширина на аплета"
  33183372
  33193373#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
   
  38593913msgstr "_Твърд диск"
  38603914
   3915#: ../multiload/properties.c:474
   3916msgid "Options"
   3917msgstr "Настройки"
   3918
  38613919#: ../multiload/properties.c:504
  38623920msgid "System m_onitor width: "
   
  45044562msgid "Emptying the Trash"
  45054563msgstr "Изчистване на кошчето"
  4506 
  4507 #~ msgid "Get continuously updated stock quotes"
  4508 #~ msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
  4509 
  4510 #~ msgid "Gtik Applet Factory"
  4511 #~ msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
  4512 
  4513 #~ msgid "Stock Ticker"
  4514 #~ msgstr "Котировки"
  4515 
  4516 #~ msgid "Could not retrieve the stock data."
  4517 #~ msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
  4518 
  4519 #~ msgid "No stock list"
  4520 #~ msgstr "Няма списък с котировки"
  4521 
  4522 #~ msgid ""
  4523 #~ "This program connects to a popular site and downloads current stock "
  4524 #~ "quotes.\n"
  4525 #~ "\n"
  4526 #~ "The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes "
  4527 #~ "with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
  4528 #~ "\n"
  4529 #~ "Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is "
  4530 #~ "for informational purposes only."
  4531 #~ msgstr ""
  4532 #~ "Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки "
  4533 #~ "на ценни книжа.\n"
  4534 #~ "Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
  4535 #~ "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
  4536 #~ "Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено "
  4537 #~ "информационно предназначение."
  4538 
  4539 #~ msgid "Current _stocks:"
  4540 #~ msgstr "Текущи у_словия:"
  4541 
  4542 #~ msgid "Add _new symbol:"
  4543 #~ msgstr "Добавяне на _нов символ:"
  4544 
  4545 #~ msgid "Stock Ticker Preferences"
  4546 #~ msgstr "Настройки на аплета за котировки"
  4547 
  4548 #~ msgid "Behavior"
  4549 #~ msgstr "Поведение"
  4550 
  4551 #~ msgid "Stock update fre_quency:"
  4552 #~ msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
  4553 
  4554 #~ msgid "_Scroll speed:"
  4555 #~ msgstr "_Скорост на плъзгане:"
  4556 
  4557 #~ msgid "Slow"
  4558 #~ msgstr "Бавно"
  4559 
  4560 #~ msgid "Medium"
  4561 #~ msgstr "Средно"
  4562 
  4563 #~ msgid "Fast"
  4564 #~ msgstr "Бързо"
  4565 
  4566 #~ msgid "_Enable scroll buttons"
  4567 #~ msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
  4568 
  4569 #~ msgid "Scroll _left to right"
  4570 #~ msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
  4571 
  4572 #~ msgid "Appearance"
  4573 #~ msgstr "Външен вид"
  4574 
  4575 #~ msgid "Displa_y only symbols and price"
  4576 #~ msgstr "Показване _само символите и цените"
  4577 
  4578 #~ msgid "Font and Colors"
  4579 #~ msgstr "Шрифтове и цветове"
  4580 
  4581 #~ msgid "Use _default theme font and colors"
  4582 #~ msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
  4583 
  4584 #~ msgid "_Font:"
  4585 #~ msgstr "_Шрифт:"
  4586 
  4587 #~ msgid "Stock _raised:"
  4588 #~ msgstr "Котировката се е покачила:"
  4589 
  4590 #~ msgid "Stock _lowered:"
  4591 #~ msgstr "Котировката се е нама_лила:"
  4592 
  4593 #~ msgid "Stock _unchanged:"
  4594 #~ msgstr "Котировката е непроменена:"
  4595 
  4596 #~ msgid "_Background:"
  4597 #~ msgstr "_Фон:"
  4598 
  4599 #~ msgid "Skip forward"
  4600 #~ msgstr "Прескачане напред"
  4601 
  4602 #~ msgid "Skip backward"
  4603 #~ msgstr "Връщане назад"
  4604 
  4605 #~ msgid ""
  4606 #~ "Stock Ticker\n"
  4607 #~ "Get continuously updated stock quotes"
  4608 #~ msgstr ""
  4609 #~ "Аплет за котировки\n"
  4610 #~ "Изтегляне на актуални борсови котировки"
  4611 
  4612 #~ msgid "+%s (%s)"
  4613 #~ msgstr "+%s (%s)"
  4614 
  4615 #~ msgid "%s (%s)"
  4616 #~ msgstr "%s (%s)"
  4617 
  4618 #~ msgid "(No Change)"
  4619 #~ msgstr "(Без промяна)"
  4620 
  4621 #~ msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
  4622 #~ msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
  4623 
  4624 #~ msgid "Background color"
  4625 #~ msgstr "Фонов цвят"
  4626 
  4627 #~ msgid ""
  4628 #~ "Display only stock symbols along with their value. Do not display changes "
  4629 #~ "in value."
  4630 #~ msgstr ""
  4631 #~ "Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
  4632 #~ "изобразяват промени в стойностите."
  4633 
  4634 #~ msgid "Display only symbols and price"
  4635 #~ msgstr "Показване само на символите и цените"
  4636 
  4637 #~ msgid "Font"
  4638 #~ msgstr "Шрифт"
  4639 
  4640 #~ msgid ""
  4641 #~ "List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
  4642 #~ "separated by \"+\""
  4643 #~ msgstr ""
  4644 #~ "Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
  4645 #~ "идентификациите на котировките разделени с „+“"
  4646 
  4647 #~ msgid "Lowered color"
  4648 #~ msgstr "Цвят за намаление"
  4649 
  4650 #~ msgid "Raised color"
  4651 #~ msgstr "Цвят за увеличение"
  4652 
  4653 #~ msgid "Right to left scrolling"
  4654 #~ msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
  4655 
  4656 #~ msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
  4657 #~ msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
  4658 
  4659 #~ msgid "Show arrow buttons"
  4660 #~ msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
  4661 
  4662 #~ msgid ""
  4663 #~ "Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
  4664 #~ "forward or backward."
  4665 #~ msgstr ""
  4666 #~ "Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че "
  4667 #~ "потребителят да може да плъзга напред и назад."
  4668 
  4669 #~ msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
  4670 #~ msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с „+“"
  4671 
  4672 #~ msgid ""
  4673 #~ "The color of the background of the display. Has no effect when the user "
  4674 #~ "chooses to use the default theme fonts and colors."
  4675 #~ msgstr ""
  4676 #~ "Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
  4677 #~ "използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
  4678 
  4679 #~ msgid ""
  4680 #~ "The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when "
  4681 #~ "the user chooses to use the default theme fonts and colors."
  4682 #~ msgstr ""
  4683 #~ "Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
  4684 #~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
  4685 #~ "подразбиращата се тема."
  4686 
  4687 #~ msgid ""
  4688 #~ "The color used when the stock's values has not changed. Has no effect "
  4689 #~ "when the user chooses to use the default theme fonts and colors."
  4690 #~ msgstr ""
  4691 #~ "Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
  4692 #~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
  4693 #~ "подразбиране от темата."
  4694 
  4695 #~ msgid ""
  4696 #~ "The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
  4697 #~ "user chooses to use the default theme fonts and colors."
  4698 #~ msgstr ""
  4699 #~ "Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
  4700 #~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
  4701 #~ "подразбиране от темата."
  4702 
  4703 #~ msgid ""
  4704 #~ "The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
  4705 #~ "the default theme fonts and colors."
  4706 #~ msgstr ""
  4707 #~ "Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере "
  4708 #~ "да използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
  4709 
  4710 #~ msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
  4711 #~ msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
  4712 
  4713 #~ msgid "The width in pixels of the applet."
  4714 #~ msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
  4715 
  4716 #~ msgid "Time in milliseconds for display update"
  4717 #~ msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
  4718 
  4719 #~ msgid "Unchanged color"
  4720 #~ msgstr "Непроменен цвят"
  4721 
  4722 #~ msgid "Use default theme fonts and colors"
  4723 #~ msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
  4724 
  4725 #~ msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
  4726 #~ msgstr ""
  4727 #~ "Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от "
  4728 #~ "потребителя."
  4729 
  4730 #~ msgid "font 2 - No Longer used"
  4731 #~ msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
 • gnome-2-14/desktop/gnome-mag.gnome-2-14.bg.po

  r649 r650  
  66msgstr ""
  77"Project-Id-Version: gnome-mag\n"
  8 "POT-Creation-Date: 2004-04-06 15:01+0100\n"
   8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   9"POT-Creation-Date: 2006-04-25 13:25+0300\n"
  910"PO-Revision-Date: 2002-12-22 23:45+0200\n"
  1011"Last-Translator: Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>\n"
   
  1516"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
  1617
  17 #: magnifier/GNOME_Magnifier.server.in.in.h:1
   18#: ../magnifier/GNOME_Magnifier.server.in.in.h:1
  1819msgid "Magnifier"
  1920msgstr "Лупа"
  2021
  21 #: magnifier/GNOME_Magnifier.server.in.in.h:2
   22#: ../magnifier/GNOME_Magnifier.server.in.in.h:2
  2223msgid "Simple Screen Magnification Service"
  2324msgstr "Проста услуга за увеличаване на екрана"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.