Changeset 648


Ignore:
Timestamp:
Apr 25, 2006, 1:21:29 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/nautilus-actions.HEAD.bg.po

  r553 r648  
  88"Project-Id-Version: nautilus-actions CVS head\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2006-02-07 13:47+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2006-02-07 13:47+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2006-04-25 13:22+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2006-04-25 13:21+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3434
  3535#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:3
   36msgid "    "
   37msgstr "    "
   38
   39#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:4
  3640msgid "(C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
  3741msgstr "Авторски права: (C) 2005 Frederic Ruaudel <grumz@grumz.net>"
  3842
  39 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:5
   43#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:6
  4044#, no-c-format
  4145msgid "<b>%%</b>: a percent sign"
  4246msgstr "<b>%%</b>: знак за процент"
  4347
  44 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:7
   48#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:8
  4549#, no-c-format
  4650msgid ""
   
  5155"разделени с интервал."
  5256
  53 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:9
   57#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:10
  5458#, no-c-format
  5559msgid "<b>%U</b>: username of the gnome-vfs URI"
  5660msgstr "<b>%U</b>: потребителско име за УРИ на gnome-vfs"
  5761
  58 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:11
   62#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:12
  5963#, no-c-format
  6064msgid "<b>%d</b>: base folder of the selected file(s)"
  6165msgstr "<b>%d</b>: папката, в която се намират избраните файлове"
  6266
  63 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:13
   67#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:14
  6468#, no-c-format
  6569msgid ""
   
  6973"файлове"
  7074
  71 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:15
   75#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:16
  7276#, no-c-format
  7377msgid "<b>%h</b>: hostname of the gnome-vfs URI"
  7478msgstr "<b>%h</b>: името на хост за УРИ на gnome-vfs"
  7579
  76 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:17
   80#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:18
  7781#, no-c-format
  7882msgid ""
   
  8387"разделени с интервали."
  8488
  85 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:20
   89#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:21
  8690#, no-c-format
  8791msgid "<b>%s</b>: scheme of the gnome-vfs URI"
  8892msgstr "<b>%s</b>: схема за УРИ на gnome-vfs"
  8993
  90 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:22
   94#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
  9195#, no-c-format
  9296msgid "<b>%u</b>: gnome-vfs URI"
  9397msgstr "<b>%u</b>: УРИ на gnome-vfs"
  9498
  95 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:23
   99#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
  96100msgid "<b>Action</b>"
  97101msgstr "<b>Действие</b>"
  98102
  99 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:24
   103#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
   104msgid "<b>Appears if file matches</b>"
   105msgstr "<b>Появяване, ако файла пасва</b>"
   106
   107#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
  100108msgid "<b>Appears if scheme is in this list</b>"
  101109msgstr "<b>Появяване, ако схемата е списъка</b>"
  102110
  103 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:25
   111#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
  104112msgid "<b>Appears if selection contains</b>"
  105113msgstr "<b>Появяване, ако избраните обекти съдържат</b>"
  106114
  107 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:26
  108 msgid "<b>File Pattern</b>"
  109 msgstr "<b>Шаблон за файлове</b>"
  110 
  111 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:27
   115#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:28
  112116msgid "<b>Nautilus Menu Item</b>"
  113117msgstr "<b>Елемент от менюто на Nautilus</b>"
  114118
  115 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:29
   119#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
  116120#, no-c-format
  117121msgid "<i><b><span size=\"small\">e.g., %s</span></b></i>"
  118122msgstr "<i><b><span size=\"small\">напр: %s</span></b></i>"
  119123
  120 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:30
   124#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
  121125msgid "<span size=\"larger\"><b>Parameter Legend</b></span>"
  122126msgstr "<span size=\"larger\"><b>Легенда на параметрите</b></span>"
  123127
  124 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:31
  125 msgid ""
  126 "A string with wildcards (? or *) that will be used to match the files. You "
  127 "can match several file patterns by separating them with a semi-colon (;)."
   128#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
   129msgid ""
   130"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the filenames. "
   131"You can set several filename patterns by separating them with a semi-colon "
   132"(;)."
  128133msgstr ""
  129134"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
   
  131136"разделите с „;“."
  132137
  133 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:32
   138#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
   139msgid ""
   140"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the mimetypes of "
   141"files. You can set several mimetype patterns by separating them with a semi-"
   142"colon (;)."
   143msgstr ""
   144"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
   145"да напасне вида на файловете по MIME. Можете да въведете няколко шаблона "
   146"като ги разделите с „;“."
   147
   148#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
   149msgid "Advanced Conditions"
   150msgstr "Допълнителни условия"
   151
   152#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
  134153msgid "Appears if selection has multiple files or folders"
  135154msgstr "Появяване, ако са избрани множество обекти"
  136155
  137 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:33
   156#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
  138157msgid "Automatic"
  139158msgstr "Автоматично"
  140159
  141 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:34
   160#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
  142161msgid "Both"
  143162msgstr "И двете"
  144163
  145 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:35
   164#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
  146165msgid ""
  147166"Check this box if you want to get back all your configurations from the "
   
  151170"Nautilus, версии 0.7.1 и по-малки."
  152171
  153 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:36
   172#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
  154173msgid "Click to add a new scheme."
  155174msgstr "Натиснете за добавянето на нова схема."
  156175
  157 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:37
   176#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
  158177msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
  159178msgstr "Натиснете за избор на команда от прозореца за избор на файлове."
  160179
  161 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:38
   180#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
  162181msgid ""
  163182"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon from "
   
  167186"падащия списък."
  168187
  169 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:39
   188#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
  170189msgid "Click to remove the selected scheme."
  171190msgstr "Натиснете за премахването на избраната схема."
  172191
  173 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:40
   192#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
  174193msgid ""
  175194"Click to see the list of special tokens you can use in the parameter field."
   
  177196"Натиснете, за да видите специалните последователности в полето за параметри."
  178197
  179 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:41
   198#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
  180199msgid "Conditions"
  181200msgstr "Условия"
  182201
  183 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:42
   202#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
  184203msgid "Create a copy of the selected action."
  185204msgstr "Копиране на избраното действие."
  186205
  187 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:43
   206#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
  188207msgid ""
  189208"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore it."
   
  191210"Изтриване на действието без потвърждение и без възможност за възстановяване."
  192211
  193 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:44
   212#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
  194213msgid "Export existing configs"
  195214msgstr "Изнасяне на текущите настройки"
  196215
  197 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:45
   216#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
  198217msgid "File to Import:"
  199218msgstr "Файл за внасяне:"
  200219
  201 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
   220#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
   221msgid "Filenames:"
   222msgstr "Имена на файлове:"
   223
   224#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
  202225msgid "GConf schema description file (Nautilus-actions v1.x and later)"
  203226msgstr "Файл със схема за GConf (за версия поне 1.x)"
  204227
  205 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:47
   228#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
  206229msgid "Icon:"
  207230msgstr "Икона:"
  208231
  209 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:48
   232#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
   233msgid ""
   234"If selected, the filename patterns will be matched case sensitive (eg, *.jpg "
   235"will not match photo.JPG)"
   236msgstr ""
   237"Ако е избрано, шаблоните за имената на файлове ще зачитат регъстъра на "
   238"буквите (напр. *.jpg, няма да напасне с photo.JPG)"
   239
   240#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
  210241msgid "Import all my old configs"
  211242msgstr "Внасяне на всички стари настройки"
  212243
  213 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:49
   244#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
  214245msgid "Import new configurations"
  215246msgstr "Внасяне на нови настройки"
  216247
  217 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:50
   248#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
  218249msgid "Import/Export"
  219250msgstr "Внасяне/изнасяне"
  220251
  221 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:51
   252#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
  222253msgid "Import/Export Settings"
  223254msgstr "Настройки на внасянето/изнасянето"
  224255
  225 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:52
   256#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:57
  226257msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu."
  227258msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus."
  228259
  229 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:53
   260#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
  230261msgid "Label:"
  231262msgstr "Етикет:"
  232263
  233 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:54
   264#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
  234265msgid ""
  235266"Manage importation of external action configurations and exportation of "
   
  239270"съществуващите действия."
  240271
  241 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:55
   272#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
   273msgid "Match case"
   274msgstr "Зачитане на регистъра"
   275
   276#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
  242277msgid "Menu Item & Action"
  243278msgstr "Елементи на менюто и действия"
  244279
  245 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:56
   280#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
   281msgid "Mimetypes:"
   282msgstr "Вид на файловете по MIME:"
   283
   284#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
  246285msgid ""
  247286"Nautilus Action Configuration Tool\n"
   
  251290"Приложението за настройване на разширението за Nautilus"
  252291
  253 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:58
   292#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
  254293msgid "Nautilus Action Editor"
  255294msgstr "Редактор на действията за Nautilus"
  256295
  257 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:59
   296#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
  258297msgid "Nautilus Actions"
  259298msgstr "Действията за Nautilus"
  260299
  261 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:60
   300#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
  262301msgid "Old XML config file (Nautilus-actions v0.x)"
  263302msgstr "Стар файл с настройки с XML (за версии 0.x)"
  264303
  265 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:61
   304#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
  266305msgid "Only files"
  267306msgstr "Само файлове"
  268307
  269 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:62
   308#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
  270309msgid "Only folders"
  271310msgstr "Само папки"
  272311
  273 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:63
   312#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
  274313msgid ""
  275314"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button to "
   
  279318"за да разгледате специалните последователности."
  280319
  281 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:64
   320#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
  282321msgid "Parameters:"
  283322msgstr "Параметри:"
  284323
  285 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:65
   324#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
  286325msgid "Path:"
  287326msgstr "Път:"
  288327
  289 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:66
   328#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
  290329msgid "Project Website"
  291330msgstr "Уеб сайт на проекта"
  292331
  293 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:67
   332#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
  294333msgid "Save in Folder:"
  295334msgstr "Запазване в папка:"
  296335
  297 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:68
   336#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
  298337msgid ""
  299338"Select the configurations you want to export. Use Shift or Ctrl key to "
   
  303342"използвайте клавишите Shift/Ctrl."
  304343
  305 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:69
   344#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
  306345msgid "Select the configurations you want to export:"
  307346msgstr "Избор на настройките, които да се изнесат: "
  308347
  309 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:70
   348#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
  310349msgid "Select the file you want to import."
  311350msgstr "Избор на файла, който да се внесе."
  312351
  313 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:71
   352#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
  314353msgid ""
  315354"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must "
   
  317356msgstr "Изберете съществуваща папка, в която да се запишат настройките."
  318357
  319 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:72
   358#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:79
  320359msgid ""
  321360"Select the kind of files where you want your action to appear. If you don't "
   
  327366"добавите схема чрез натискане на бутона със знак „+“."
  328367
  329 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:73
   368#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
  330369msgid ""
  331370"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus popup "
   
  335374"контекстното меню на Nautilus."
  336375
  337 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:74
   376#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:81
  338377msgid "This software is licensed under the GNU Genaral Public License (GPL)"
  339378msgstr ""
   
  341380"(GPL)"
  342381
  343 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:75
   382#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:82
  344383msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar."
  345384msgstr ""
   
  347386"Nautilus"
  348387
  349 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:76
   388#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:83
  350389msgid "Tooltip:"
  351390msgstr "Подсказка:"
  352391
  353 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:77
   392#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:84
  354393msgid "Type of configuration:"
  355394msgstr "Вид на настройката:"
  356395
  357 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
   396#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:85
  358397msgid "_Browse"
  359398msgstr "_Избор"
  360399
  361400#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
  362 #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:80
   401#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:87
  363402msgid "translator-credits"
  364403msgstr ""
   
  370409
  371410#. create columns on the tree view
  372 #: ../nact/nact.c:245 ../nact/nact-import-export.c:179
   411#: ../nact/nact.c:254 ../nact/nact-import-export.c:179
  373412msgid "Icon"
  374413msgstr "Икона"
  375414
  376 #: ../nact/nact.c:250 ../nact/nact-import-export.c:184
   415#: ../nact/nact.c:259 ../nact/nact-import-export.c:184
  377416msgid "Label"
  378417msgstr "Етикет"
  379418
  380 #: ../nact/nact.c:270 ../nact/nact-editor.c:675
  381 #: ../nact/nact-import-export.c:346
   419#: ../nact/nact.c:279 ../nact/nact-editor.c:692
   420#: ../nact/nact-import-export.c:364
  382421msgid "Could not load interface for Nautilus Actions Config Tool"
  383422msgstr ""
   
  440479msgstr "Описание"
  441480
  442 #: ../nact/nact-editor.c:691
   481#: ../nact/nact-editor.c:708
  443482msgid "Icon of the menu item in the Nautilus popup menu"
  444483msgstr "Етикет на елемента от контекстното меню на Nautilus"
  445484
  446 #: ../nact/nact-editor.c:719
   485#: ../nact/nact-editor.c:742
  447486msgid "Add a New Action"
  448487msgstr "Добавяне на ново действие"
  449488
  450 #: ../nact/nact-editor.c:723
   489#: ../nact/nact-editor.c:746
  451490#, c-format
  452491msgid "Edit Action \"%s\""
   
  516555
  517556#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:77
  518 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:95
   557#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:100
  519558#, c-format
  520559msgid ""
   
  564603
  565604#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:135
  566 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:152
   605#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:169
  567606#, c-format
  568607msgid " Failed: Can't create %s: %s\n"
   
  570609
  571610#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:143
  572 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:160
   611#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:177
  573612#, c-format
  574613msgid "  OK, saved in %s\n"
   
  576615
  577616#: ../utils/nautilus-actions-convert.c:148
  578 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:165
   617#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:182
  579618#, c-format
  580619msgid "  Failed\n"
   
  582621
  583622#. GConf description strings :
  584 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
  585 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:67
   623#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
   624#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
  586625msgid "The label of the menu item"
  587626msgstr "Етикетът в менюто"
  588627
  589 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:48
   628#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
  590629msgid "LABEL"
  591630msgstr "ЕТИКЕТ"
  592631
  593 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
  594 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:69
   632#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
   633#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
  595634msgid "The tooltip of the menu item"
  596635msgstr "Подсказката за елемента на менюто"
  597636
  598 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:49
   637#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
  599638msgid "TOOLTIP"
  600639msgstr "ПОДСКАЗКА"
  601640
  602 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
   641#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
  603642msgid "The icon of the menu item (filename or GTK stock ID)"
  604643msgstr "Икона за елемента на менюто (име на файл или стандартна икона за GTK+)"
  605644
  606 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:50
   645#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
  607646msgid "ICON"
  608647msgstr "ИКОНА"
  609648
  610 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
  611 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
   649#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
   650#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
   651#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
  612652msgid "The path of the command"
  613653msgstr "Пътят до командата"
  614654
  615 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:51
  616 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
   655#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
   656#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
   657#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
  617658msgid "PATH"
  618659msgstr "ПЪТ"
  619660
  620 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
  621 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:75
   661#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
   662#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
  622663msgid "The parameters of the command"
  623664msgstr "Параметрите на командата"
  624665
  625 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:52
   666#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
  626667msgid "PARAMS"
  627668msgstr "ПАРАМЕТРИ"
  628669
  629 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
   670#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
  630671msgid ""
  631672"A pattern to match selected files against. May include wildcards (* or ?) "
   
  635676"да напаснат имената на файлове (задава се за всеки различен шаблон.)"
  636677
  637 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:53
   678#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
   679#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
  638680msgid "EXPR"
  639681msgstr "ИЗРАЗ"
  640682
  641 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:54
   683#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
   684msgid ""
   685"A pattern to match selected files' mimetype against. May include wildcards "
   686"(* or ?) (you must set one option for each pattern you need)"
   687msgstr ""
   688"Шаблонен низ, който може да съдържа символите „?“ или „*“, към който трябва "
   689"да напасне вида на файловете по MIME (задава се за всеки различен шаблон.)"
   690
   691#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
  642692msgid "Set it if the selection can contain files"
  643693msgstr "Когато е зададено, може да са избрани и файлове"
  644694
  645 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:55
   695#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:59
  646696msgid "Set it if the selection can contain folders"
  647697msgstr "Когато е зададено може да са избрани и папки"
  648698
  649 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:56
   699#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:60
  650700msgid "Set it if the selection can have several items"
  651701msgstr "Когато е зададено може да са избрани няколко обекта"
  652702
  653 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
   703#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
  654704msgid ""
  655705"A GnomeVFS scheme where the selected files should be located (you must set "
   
  659709"се за всяка различна схема)"
  660710
  661 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:57
   711#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:61
  662712msgid "SCHEME"
  663713msgstr "СХЕМА"
  664714
  665 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:58
   715#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:62
  666716msgid ""
  667717"The path of the file where to save the new GConf schema definition file "
   
  671721"подразбиране е „/tmp/config_UUID.schemas“)"
  672722
  673 #: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:133
   723#: ../utils/nautilus-actions-new-config.c:150
  674724#, c-format
  675725msgid "Creating %s..."
   
  686736msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори за запис\n"
  687737
  688 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:68
   738#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
  689739msgid ""
  690740"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu when "
   
  694744"Nautilus,  когато избраните обекти отговарят на условията за съвпадение"
  695745
  696 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:70
   746#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
  697747msgid ""
  698748"The tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar when "
   
  702752"потребителят задържи мишката си над елемента от контекстното меню"
  703753
  704 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:71
   754#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:73
  705755msgid "The icon of the menu item"
  706756msgstr "Иконата от елемента на менюто"
  707757
  708 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:72
   758#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
  709759msgid ""
  710760"The icon of the menu item that will appear next to the label in the Nautilus "
   
  715765"съвпадение"
  716766
  717 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:74
   767#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:76
  718768msgid ""
  719769"The path of the command to start when the user select the menu item in the "
   
  724774
  725775#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it the next release
  726 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:77
   776#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
  727777msgid ""
  728778"The parameters of the command to start when the user selects the menu item "
   
  761811"%%: знакът за процент."
  762812
  763 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:78
   813#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:80
  764814msgid "The list of pattern to match the selected file(s)/folder(s)"
  765815msgstr "Списъкът с шаблони, към които да напасват избраните файлове/папки"
  766816
  767 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:79
  768 msgid ""
  769 "A list of strings with joker '*' or '?' to match the selected file(s)/folder"
  770 "(s). Each selected items must match at least one of the patterns for the "
  771 "action to appear"
   817#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
   818msgid ""
   819"A list of strings with joker '*' or '?' to match the name of the selected "
   820"file(s)/folder(s). Each selected items must match at least one of the "
   821"filename patterns for the action to appear"
  772822msgstr ""
  773823"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
  774 "които трябва да напаснат имената на файлове. Всеки избран файл трябва да "
  775 "напасне поне с един от шаблоните."
   824"които трябва да напаснат имената на файловете/папките. Всеки избран обект "
   825"трябва да напасне поне с един от шаблоните."
   826
   827#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
   828msgid ""
   829"'true' if the filename patterns have to be case sensitive, 'false' otherwise"
   830msgstr ""
   831"„true“, ако шаблоните за имената на файловете зачитат регистъра на буквите, "
   832"в противен случай „false“."
   833
   834#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
   835msgid ""
   836"If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this key to "
   837"'true'. If you also want, for example '*.jpg' to match 'photo.JPG', set "
   838"'false'"
   839msgstr ""
   840"Ако е необходимо шаблоните да зачитат регистъра на буквите задайте „true“ за "
   841"този клавиш. Ако искате *.jpg да напасне с photo.JPG, например, задайте този "
   842"клавиш да е „false“."
   843
   844#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
   845msgid "The list of patterns to match the mimetypes of the selected file(s)"
   846msgstr ""
   847"Списъкът с шаблони, към които да напасне вида на избраните файлове по MIME"
   848
   849#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
   850msgid ""
   851"A list of strings with joker '*' or '?' to match the mimetypes of the "
   852"selected file(s). Each selected items must match at least one of the "
   853"mimetype patterns for the action to appear"
   854msgstr ""
   855"Списък с шаблонни низове, които могат да съдържа символите „?“ или „*“, към "
   856"които трябва да напасне вида на файловете по MIME. Всеки избран обект трябва "
   857"да напасне поне с един от шаблоните."
  776858
  777859#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
  778 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:81
   860#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
  779861msgid ""
  780862"The valid combinations are:\n"
   
  793875"isfile и isdir са „false“: невалидна комбинация."
  794876
  795 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:82
   877#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
  796878msgid "'true' if the selection can have files, 'false' otherwise"
  797 msgstr "„True“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
  798 
  799 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:83
   879msgstr "„true“, ако може да са избрани и файлове, „false“ в противен случай"
   880
   881#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:89
  800882msgid "This setting is tied in with the 'isdir' setting. "
  801883msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isdir“."
  802884
  803 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:84
   885#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
  804886msgid "'true' if the selection can have folders, 'false' otherwise"
  805 msgstr "„True“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
  806 
  807 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:85
   887msgstr "„true“, ако може да са избрани и папки, „false“ в противен случай"
   888
   889#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
  808890msgid "This setting is tied in with the 'isfile' setting. "
  809891msgstr "Тази настройка е обвързана с настройката „isfile“."
  810892
  811 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:86
   893#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
  812894msgid "'true' if the selection can have several items, 'false' otherwise"
  813895msgstr ""
  814 "„True“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
  815 
  816 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:87
   896"„true“, ако може да са избрани няколко обекта, в противен случай „false“."
   897
   898#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:93
  817899msgid ""
  818900"If you need one or more files or folders to be selected, set this key to "
   
  823905"да е „false“."
  824906
  825 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:88
   907#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:94
  826908msgid "The list of GnomeVFS schemes where the selected files should be located"
  827909msgstr ""
   
  830912
  831913#. i18n notes : Sorry for this long paragraph, will try to fix it in the next release
  832 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:90
   914#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:96
  833915msgid ""
  834916"Defines the list of valid GnomeVFS schemes to be matched against the "
   
  869951"Nautilus."
  870952
  871 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:91
   953#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:97
  872954msgid "The version of the configuration format"
  873955msgstr "Версия на формата на настройките"
  874956
  875 #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:92
   957#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-gconf-private.h:98
  876958msgid ""
  877959"The version of the configuration format that will be used to manage backward "
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.