Ignore:
Timestamp:
Apr 25, 2006, 11:42:56 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

totem, gdm2: обновявам до 100%.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r633 r647  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-04-10 14:28+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-04-10 14:33+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-04-25 11:42+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-04-25 11:41+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  240240msgstr "%s не може да бъде отворен"
  241241
  242 #: ../daemon/errorgui.c:488 ../daemon/errorgui.c:632 ../daemon/errorgui.c:743
  243 #: ../daemon/errorgui.c:864
   242#: ../daemon/errorgui.c:486 ../daemon/errorgui.c:630 ../daemon/errorgui.c:741
   243#: ../daemon/errorgui.c:862
  244244#, c-format
  245245msgid "%s: Cannot fork to display error/info box"
   
  333333
  334334#. should never happen
  335 #: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3371
   335#: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3372
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: setsid () failed: %s!"
   
  479479msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  480480
  481 #: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1979
   481#: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1978
  482482#, c-format
  483483msgid ""
   
  11441144msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11451145
  1146 #: ../daemon/slave.c:3424
   1146#: ../daemon/slave.c:3425
  11471147#, c-format
  11481148msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11511151"преустановява."
  11521152
  1153 #: ../daemon/slave.c:3468
   1153#: ../daemon/slave.c:3469
  11541154#, c-format
  11551155msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11561156msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11571157
  1158 #: ../daemon/slave.c:3469
   1158#: ../daemon/slave.c:3470
  11591159msgid "System default"
  11601160msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11611161
  1162 #: ../daemon/slave.c:3486
   1162#: ../daemon/slave.c:3487
  11631163#, c-format
  11641164msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11661166"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11671167
  1168 #: ../daemon/slave.c:3529
   1168#: ../daemon/slave.c:3553
  11691169#, c-format
  11701170msgid "%s: setusercontext () failed for %s. Aborting."
  11711171msgstr "%s: неуспешен setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11721172
  1173 #: ../daemon/slave.c:3535
   1173#: ../daemon/slave.c:3559
  11741174#, c-format
  11751175msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11771177"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11781178
  1179 #: ../daemon/slave.c:3576
   1179#: ../daemon/slave.c:3600
  11801180#, c-format
  11811181msgid ""
   
  11861186"аварийна сесия за GNOME."
  11871187
  1188 #: ../daemon/slave.c:3579
   1188#: ../daemon/slave.c:3603
  11891189#, c-format
  11901190msgid "%s: %s"
  11911191msgstr "%s: %s"
  11921192
  1193 #: ../daemon/slave.c:3599
   1193#: ../daemon/slave.c:3623
  11941194#, c-format
  11951195msgid ""
   
  12001200"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  12011201
  1202 #: ../daemon/slave.c:3605
   1202#: ../daemon/slave.c:3629
  12031203msgid ""
  12041204"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12091209
  12101210#. yaikes
  1211 #: ../daemon/slave.c:3637
   1211#: ../daemon/slave.c:3661
  12121212#, c-format
  12131213msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session, trying xterm"
  1214 msgstr "%s: gnome-session не беше открит и не може да се стартира аварийна сесия на GNOME, пробва се xterm"
  1215 
  1216 #: ../daemon/slave.c:3642
   1214msgstr ""
   1215"%s: gnome-session не беше открит и не може да се стартира аварийна сесия на "
   1216"GNOME, пробва се xterm"
   1217
   1218#: ../daemon/slave.c:3666
  12171219msgid ""
  12181220"Could not find the GNOME installation, will try running the \"Failsafe xterm"
   
  12221224"xterm."
  12231225
  1224 #: ../daemon/slave.c:3650 ../daemon/slave.c:3674
   1226#: ../daemon/slave.c:3674 ../daemon/slave.c:3698
  12251227msgid ""
  12261228"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12331235
  12341236#. yaikes
  1235 #: ../daemon/slave.c:3661
   1237#: ../daemon/slave.c:3685
  12361238#, c-format
  12371239msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12401242"GNOME, пробва се xterm"
  12411243
  1242 #: ../daemon/slave.c:3666
   1244#: ../daemon/slave.c:3690
  12431245msgid ""
  12441246"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12481250"xterm."
  12491251
  1250 #: ../daemon/slave.c:3692
   1252#: ../daemon/slave.c:3716
  12511253msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12521254msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12531255
  1254 #: ../daemon/slave.c:3714 ../daemon/slave.c:3760
   1256#: ../daemon/slave.c:3738 ../daemon/slave.c:3784
  12551257msgid ""
  12561258"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12631265"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12641266
  1265 #: ../daemon/slave.c:3728
   1267#: ../daemon/slave.c:3752
  12661268msgid ""
  12671269"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12691271"your system if you cannot log in any other way. To exit the terminal "
  12701272"emulator, type 'exit' and an enter into the window."
  1271 msgstr "Това е аварийна сесия с xterm. Ще трябва да влезете в терминала, да въведете паролата на системния администратор, за да коригирате проблемите в системата, ако не може да влезете по друг начин. За да излезете от терминалния емулатор, напишете „exit“ (без кавичките) в прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  1272 
  1273 #: ../daemon/slave.c:3741
   1273msgstr ""
   1274"Това е аварийна сесия с xterm. Ще трябва да влезете в терминала, да въведете "
   1275"паролата на системния администратор, за да коригирате проблемите в "
   1276"системата, ако не може да влезете по друг начин. За да излезете от "
   1277"терминалния емулатор, напишете „exit“ (без кавичките) в прозореца и "
   1278"натиснете клавиша „Enter“."
   1279
   1280#: ../daemon/slave.c:3765
  12741281msgid ""
  12751282"The failsafe session is restricted to users who have been assigned the root "
  12761283"role. If you cannot log in any other way please contact your system "
  12771284"administrator"
  1278 msgstr "Единствено потребители, които са включени в групата „root“, могат да влязат в аварийната сесия. Ако не можете да влезете по друг начин в системата, обърнете се към Вашия системен администратор."
  1279 
  1280 #: ../daemon/slave.c:3798
   1285msgstr ""
   1286"Единствено потребители, които са включени в групата „root“, могат да влязат "
   1287"в аварийната сесия. Ако не можете да влезете по друг начин в системата, "
   1288"обърнете се към Вашия системен администратор."
   1289
   1290#: ../daemon/slave.c:3822
  12811291#, c-format
  12821292msgid "%s: User not allowed to log in"
  12831293msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12841294
  1285 #: ../daemon/slave.c:3801
   1295#: ../daemon/slave.c:3825
  12861296msgid "The system administrator has disabled your account."
  12871297msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12881298
  1289 #: ../daemon/slave.c:3832
   1299#: ../daemon/slave.c:3856
  12901300msgid "Error! Unable to set executable context."
  12911301msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12921302
  1293 #: ../daemon/slave.c:3841 ../daemon/slave.c:3850
   1303#: ../daemon/slave.c:3865 ../daemon/slave.c:3874
  12941304#, c-format
  12951305msgid "%s: Could not exec %s %s %s %s %s %s"
  12961306msgstr "%s: Неуспех при стартирането на %s %s %s %s %s %s"
  12971307
  1298 #: ../daemon/slave.c:3859 ../daemon/slave.c:3864
   1308#: ../daemon/slave.c:3883 ../daemon/slave.c:3888
  12991309#, c-format
  13001310msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  13021312
  13031313#. we can't really be any more specific
  1304 #: ../daemon/slave.c:3876
   1314#: ../daemon/slave.c:3900
  13051315msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  13061316msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  13071317
  1308 #: ../daemon/slave.c:3930
   1318#: ../daemon/slave.c:3954
  13091319#, c-format
  13101320msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
   
  13131323"неуспешно!"
  13141324
  1315 #: ../daemon/slave.c:3943
   1325#: ../daemon/slave.c:3967
  13161326#, c-format
  13171327msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  13201330"преустановява."
  13211331
  1322 #: ../daemon/slave.c:3965
   1332#: ../daemon/slave.c:3989
  13231333#, c-format
  13241334msgid ""
   
  13391349"в аварийна сесия."
  13401350
  1341 #: ../daemon/slave.c:3977
   1351#: ../daemon/slave.c:4001
  13421352#, c-format
  13431353msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13441354msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13451355
  1346 #: ../daemon/slave.c:4026
   1356#: ../daemon/slave.c:4050
  13471357msgid ""
  13481358"User's $HOME/.dmrc file is being ignored.  This prevents the default session "
   
  13571367"другите потребители трябва да не могат да пишат в нея."
  13581368
  1359 #: ../daemon/slave.c:4155
   1369#: ../daemon/slave.c:4179
  13601370msgid ""
  13611371"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13691379"Обърнете се към системния администратор."
  13701380
  1371 #: ../daemon/slave.c:4231
   1381#: ../daemon/slave.c:4255
  13721382#, c-format
  13731383msgid "%s: Error forking user session"
  13741384msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13751385
  1376 #: ../daemon/slave.c:4312
   1386#: ../daemon/slave.c:4336
  13771387msgid ""
  13781388"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13861396"оправите проблема."
  13871397
  1388 #: ../daemon/slave.c:4320
   1398#: ../daemon/slave.c:4344
  13891399msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13901400msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13911401
  1392 #: ../daemon/slave.c:4484
   1402#: ../daemon/slave.c:4508
  13931403msgid "GDM detected a halt or restart in progress."
  13941404msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13951405
  1396 #: ../daemon/slave.c:4578
   1406#: ../daemon/slave.c:4602
  13971407#, c-format
  13981408msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13991409msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  14001410
  1401 #: ../daemon/slave.c:4857
   1411#: ../daemon/slave.c:4881
  14021412#, c-format
  14031413msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  14041414msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  14051415
  1406 #: ../daemon/slave.c:4926
   1416#: ../daemon/slave.c:4950
  14071417msgid ""
  14081418"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  14131423"съществува."
  14141424
  1415 #: ../daemon/slave.c:5283
   1425#: ../daemon/slave.c:5307
  14161426#, c-format
  14171427msgid "%s: Failed starting: %s"
  14181428msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  14191429
  1420 #: ../daemon/slave.c:5290 ../daemon/slave.c:5429
   1430#: ../daemon/slave.c:5314 ../daemon/slave.c:5453
  14211431#, c-format
  14221432msgid "%s: Can't fork script process!"
  14231433msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  14241434
  1425 #: ../daemon/slave.c:5384
   1435#: ../daemon/slave.c:5408
  14261436#, c-format
  14271437msgid "%s: Failed creating pipe"
  14281438msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  14291439
  1430 #: ../daemon/slave.c:5423
   1440#: ../daemon/slave.c:5447
  14311441#, c-format
  14321442msgid "%s: Failed executing: %s"
   
  19841994msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19851995
  1986 #: ../gui/gdmchooser.c:620
   1996#: ../gui/gdmchooser.c:618
  19871997#, c-format
  19881998msgid ""
   
  19912001msgstr "В момента не са позволени влизания в хоста „%s“. Опитайте по-късно."
  19922002
  1993 #: ../gui/gdmchooser.c:630
   2003#: ../gui/gdmchooser.c:628
  19942004msgid "Cannot connect to remote server"
  19952005msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19962006
  1997 #: ../gui/gdmchooser.c:1282
   2007#: ../gui/gdmchooser.c:1280
  19982008#, c-format
  19992009msgid ""
   
  20052015"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  20062016
  2007 #: ../gui/gdmchooser.c:1295
   2017#: ../gui/gdmchooser.c:1293
  20082018msgid "Did not receive response from server"
  20092019msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  20102020
  2011 #: ../gui/gdmchooser.c:1397
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1395
  20122022#, c-format
  20132023msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  20142024msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  20152025
  2016 #: ../gui/gdmchooser.c:1406
   2026#: ../gui/gdmchooser.c:1404
  20172027msgid "Cannot find host"
  20182028msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  20192029
  2020 #: ../gui/gdmchooser.c:1611
   2030#: ../gui/gdmchooser.c:1609
  20212031msgid ""
  20222032"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
   
  20362046"към тази машина."
  20372047
  2038 #: ../gui/gdmchooser.c:1908
   2048#: ../gui/gdmchooser.c:1906
  20392049msgid "Socket for xdm communication"
  20402050msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20412051
  2042 #: ../gui/gdmchooser.c:1908
   2052#: ../gui/gdmchooser.c:1906
  20432053msgid "SOCKET"
  20442054msgstr "ГНЕЗДО"
  20452055
  2046 #: ../gui/gdmchooser.c:1911
   2056#: ../gui/gdmchooser.c:1909
  20472057msgid "Client address to return in response to xdm"
  20482058msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20492059
  2050 #: ../gui/gdmchooser.c:1911
   2060#: ../gui/gdmchooser.c:1909
  20512061msgid "ADDRESS"
  20522062msgstr "АДРЕС"
  20532063
  2054 #: ../gui/gdmchooser.c:1914
   2064#: ../gui/gdmchooser.c:1912
  20552065msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20562066msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20572067
  2058 #: ../gui/gdmchooser.c:1914
   2068#: ../gui/gdmchooser.c:1912
  20592069msgid "TYPE"
  20602070msgstr "ТИП"
  20612071
  2062 #: ../gui/gdmchooser.c:2037
   2072#: ../gui/gdmchooser.c:2042
  20632073#, c-format
  20642074msgid ""
   
  20702080"рестартирайте компютъра."
  20712081
  2072 #: ../gui/gdmchooser.c:2047
   2082#: ../gui/gdmchooser.c:2052
  20732083msgid "Cannot run chooser"
  20742084msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  30733083
  30743084#: ../gui/gdmlogin.c:3373 ../gui/gdmlogin.c:3407 ../gui/greeter/greeter.c:581
  3075 #, c-format
  3076 msgid ""
  3077 "The greeter version (%s) does not match the daemon version.  You have "
  3078 "probably just upgraded GDM.  Please restart the GDM daemon or the computer."
   3085#: ../gui/greeter/greeter.c:616
   3086#, c-format
   3087msgid ""
   3088"The greeter version (%s) does not match the daemon version. You have "
   3089"probably just upgraded GDM. Please restart the GDM daemon or the computer."
  30793090msgstr ""
  30803091"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
   
  32543265msgstr "Потребителят „%s“ не съществува."
  32553266
  3256 #: ../gui/gdmsetup.c:3043 ../gui/gdmsetup.glade.h:73
   3267#: ../gui/gdmsetup.c:3043 ../gui/gdmsetup.glade.h:76
  32573268msgid "Sounds"
  32583269msgstr "Звуци"
   
  33823393msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  33833394
  3384 #: ../gui/gdmsetup.c:6519
   3395#: ../gui/gdmsetup.c:6521
  33853396msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33863397msgstr ""
   
  33883399
  33893400#. EOF
  3390 #: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:1
   3401#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.in.h:1
  33913402msgid "Configure the login window (GNOME Display Manager)"
  33923403msgstr "Настройване на екрана за идентификация (Gnome Display Manager)"
  33933404
  3394 #: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:2
   3405#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.in.h:2
  33953406msgid "Login Window"
  33963407msgstr "Екран за идентификация"
  33973408
  3398 #: ../gui/gdmsetup.desktop.in.h:3 ../gui/gdmsetup.glade.h:39
   3409#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.in.h:3 ../gui/gdmsetup.glade.h:41
  33993410msgid "Login Window Preferences"
  34003411msgstr "Настройки на екрана за идентификация"
   
  34303441
  34313442#: ../gui/gdmsetup.glade.h:6
   3443msgid "A_dd..."
   3444msgstr "_Добавяне..."
   3445
   3446#: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
  34323447msgid "A_llow remote system administrator login"
  34333448msgstr "Системният администратор да може да влиза _отдалечено"
  34343449
  3435 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
   3450#: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
   3451msgid "A_pply User Changes"
   3452msgstr "П_рилагане на промените"
   3453
   3454#: ../gui/gdmsetup.glade.h:9
  34363455msgid "Accessibility"
  34373456msgstr "Достъпност"
  34383457
  3439 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
   3458#: ../gui/gdmsetup.glade.h:10
  34403459msgid "Add / Modify Servers To Start"
  34413460msgstr "Добавяне/промяна на сървъри, които да се стартират"
  34423461
  3443 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:9
   3462#: ../gui/gdmsetup.glade.h:11
  34443463msgid "Add S_erver..."
  34453464msgstr "Добавяне на с_ървър"
  34463465
  3447 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:10
   3466#: ../gui/gdmsetup.glade.h:12
  34483467msgid "Add User"
  34493468msgstr "Добавяне на потребител"
  34503469
  3451 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:11
   3470#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  34523471msgid "Allo_w remote timed logins"
  34533472msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по о_пределено време"
  34543473
  3455 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:12
   3474#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
  34563475msgid "Author:"
  34573476msgstr "Автор:"
  34583477
  3459 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
   3478#: ../gui/gdmsetup.glade.h:15
  34603479msgid "Background"
  34613480msgstr "Фон"
  34623481
  3463 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   3482#: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
  34643483msgid "C_ommand:"
  34653484msgstr "_Команда:"
  34663485
  3467 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:15
   3486#: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
  34683487msgid "C_ustom:"
  34693488msgstr "_Потребителски:"
  34703489
  3471 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
   3490#: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
  34723491msgid "Co_lor:"
  34733492msgstr "Цв_ят:"
  34743493
  3475 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:17
   3494#: ../gui/gdmsetup.glade.h:19
  34763495msgid "Color depth:"
  34773496msgstr "Дълбочина на цвета:"
  34783497
  3479 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:18
   3498#: ../gui/gdmsetup.glade.h:20
  34803499msgid "Configure _X Server..."
  34813500msgstr "_Конфигуриране на X сървъра..."
  34823501
  3483 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:19
   3502#: ../gui/gdmsetup.glade.h:21
  34843503msgid "Configure _XDMCP..."
  34853504msgstr "Кон_фигуриране на XDMCP..."
  34863505
  3487 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:20
   3506#: ../gui/gdmsetup.glade.h:22
  34883507msgid "Copyright:"
  34893508msgstr "Авторски права:"
  34903509
  3491 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:21
   3510#: ../gui/gdmsetup.glade.h:23
  34923511msgid "Disables X forwarding, but does not affect XDMCP."
  34933512msgstr "Спиране на предаването на X (X forwarding), но запазване на XDMCP"
  34943513
  3495 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:22
   3514#: ../gui/gdmsetup.glade.h:24
  34963515msgid "Displays per _host:"
  34973516msgstr "Дисплеи за хост:"
  34983517
  3499 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:23
   3518#: ../gui/gdmsetup.glade.h:25
  35003519msgid "Do not show image for _remote logins"
  35013520msgstr "Да не се показва изображение при отдалечените влизания"
  35023521
  3503 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:24
   3522#: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
  35043523msgid "E_nable debug messages to system log"
  35053524msgstr "Съобщенията за грешка да се _записват в дневника на системата"
  35063525
  3507 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:25
   3526#: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
  35083527msgid "E_xclude:"
  35093528msgstr "И_зваждане:"
  35103529
  3511 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:26
   3530#: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
  35123531msgid "Enable _Timed Login"
  35133532msgstr "Включване на влизането по _определено време"
  35143533
  3515 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:27
   3534#: ../gui/gdmsetup.glade.h:29
  35163535msgid "Example: /usr/X11R6/bin/X"
  35173536msgstr "Например: /usr/X11R6/bin/X"
  35183537
  3519 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:28
   3538#: ../gui/gdmsetup.glade.h:30
  35203539msgid ""
  35213540"Greeter\n"
   
  35253544"Лента за избор на лица"
  35263545
  3527 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:30
   3546#: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
  35283547msgid "Honor _indirect requests"
  35293548msgstr "Изпълняване на _непреки заявки"
  35303549
  3531 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:31
   3550#: ../gui/gdmsetup.glade.h:33
  35323551msgid "I_mage:"
  35333552msgstr "_Изображение:"
  35343553
  3535 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:32
   3554#: ../gui/gdmsetup.glade.h:34
  35363555msgid "I_nclude:"
  35373556msgstr "_Добавяне:"
  35383557
  3539 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:33
   3558#: ../gui/gdmsetup.glade.h:35
  35403559msgid "Includ_e Hostname Chooser (XDMCP) menu item"
  35413560msgstr "Включване на избора на _хост (XDMCP) в менюто"
  35423561
  3543 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:34
   3562#: ../gui/gdmsetup.glade.h:36
  35443563msgid "Include Con_figure menu item"
  35453564msgstr "Включване на „_Настройки“ в менюто"
  35463565
  3547 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:35
   3566#: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
  35483567msgid "L_ogin retry delay:"
  35493568msgstr "_Забавяне преди нов опит за влизане:"
  35503569
  3551 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:36
   3570#: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
  35523571msgid "La_unch:"
  35533572msgstr "_Стартиране:"
  35543573
  3555 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:37
   3574#: ../gui/gdmsetup.glade.h:39
  35563575msgid "Listen on _UDP port: "
  35573576msgstr "Следене на порт по UDP:"
  35583577
  3559 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:38
   3578#: ../gui/gdmsetup.glade.h:40
  35603579msgid "Local"
  35613580msgstr "Локален"
  35623581
  3563 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:40
   3582#: ../gui/gdmsetup.glade.h:42
  35643583msgid "Login _failed:"
  35653584msgstr "Влизането е _неуспешно:"
  35663585
  3567 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:41
   3586#: ../gui/gdmsetup.glade.h:43
  35683587msgid "Login _successful:"
  35693588msgstr "Влизането е _успешно:"
  35703589
  3571 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:42
   3590#: ../gui/gdmsetup.glade.h:44
  35723591msgid "Logo"
  35733592msgstr "Лого"
  35743593
  3575 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:43
   3594#: ../gui/gdmsetup.glade.h:45
  35763595msgid "Maximum _pending requests:"
  35773596msgstr "Максимален брой _чакащи заявки:"
  35783597
  3579 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:44
   3598#: ../gui/gdmsetup.glade.h:46
  35803599msgid "Maximum _remote sessions:"
  35813600msgstr "Максимален брой _отдалечени сесии:"
  35823601
  3583 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:45
   3602#: ../gui/gdmsetup.glade.h:47
  35843603msgid "Maximum _wait time:"
  35853604msgstr "Максимално време на _изчакване:"
  35863605
  3587 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:46
   3606#: ../gui/gdmsetup.glade.h:48
  35883607msgid "Maximum indirect w_ait time:"
  35893608msgstr "Максимално време за изчакване при непряка _заявка:"
  35903609
  3591 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:47
   3610#: ../gui/gdmsetup.glade.h:49
  35923611msgid "Maximum p_ending indirect requests:"
  35933612msgstr "Максимален брой чакащи _непреки заявки:"
  35943613
  3595 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:48
   3614#: ../gui/gdmsetup.glade.h:50
  35963615msgid "Menu Bar"
  35973616msgstr "Лента с меню"
  35983617
  3599 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:49
   3618#: ../gui/gdmsetup.glade.h:51
  36003619msgid "Op_tions:\t"
  36013620msgstr "На_стройки:\t"
  36023621
  3603 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:50
   3622#: ../gui/gdmsetup.glade.h:52
  36043623msgid "Pick Background Color"
  36053624msgstr "Избор на _цвят за фон:"
  36063625
  3607 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:51
   3626#: ../gui/gdmsetup.glade.h:53
  36083627msgid "Pin_g interval:"
  36093628msgstr "Интервал за ping:"
  36103629
  3611 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:52
   3630#: ../gui/gdmsetup.glade.h:54
  36123631msgid ""
  36133632"Plain\n"
   
  36193638"С тема"
  36203639
  3621 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:55
   3640#: ../gui/gdmsetup.glade.h:57
   3641msgid "R_emove"
   3642msgstr "_Премахване"
   3643
   3644#: ../gui/gdmsetup.glade.h:58
  36223645msgid "Re_move Server"
  36233646msgstr "_Премахване на сървър"
  36243647
  3625 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:56
   3648#: ../gui/gdmsetup.glade.h:59
  36263649msgid "Refresh rate:"
  36273650msgstr "Честота на опресняване:"
  36283651
  3629 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:57
   3652#: ../gui/gdmsetup.glade.h:60
  36303653msgid "Remote"
  36313654msgstr "Отдалечен"
  36323655
  3633 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:58
   3656#: ../gui/gdmsetup.glade.h:61
  36343657msgid ""
  36353658"Remote login disabled\n"
   
  36393662"Същото като локално"
  36403663
  3641 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:60
   3664#: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
  36423665msgid "Resolution:"
  36433666msgstr "Разделителна способност:"
  36443667
  3645 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:61
   3668#: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
  36463669msgid "Sc_ale to fit screen"
  36473670msgstr "_Мащабиране към екрана"
  36483671
  3649 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:62
   3672#: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
  36503673msgid "Security"
  36513674msgstr "Сигурност"
  36523675
  3653 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:63
   3676#: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
  36543677msgid "Select Background Image"
  36553678msgstr "Избор на фоново изображение"
  36563679
  3657 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
   3680#: ../gui/gdmsetup.glade.h:67
  36583681msgid "Select Logo Image"
  36593682msgstr "Избор на изображение за лого"
  36603683
  3661 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:65
   3684#: ../gui/gdmsetup.glade.h:68
  36623685msgid "Select Sound File"
  36633686msgstr "Избор на звуков файл:"
  36643687
  3665 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:66
   3688#: ../gui/gdmsetup.glade.h:69
  36663689msgid ""
  36673690"Selected only\n"
   
  36713694"Случаен от избраните\n"
  36723695
  3673 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:69
   3696#: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
  36743697msgid "Server Settings"
  36753698msgstr "Настройки на сървъра"
  36763699
  3677 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:70
   3700#: ../gui/gdmsetup.glade.h:73
  36783701msgid "Server _name:"
  36793702msgstr "_Име на сървър:"
  36803703
  3681 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:71
   3704#: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
  36823705msgid "Servers To Start"
  36833706msgstr "Сървъри, които да се стартират"
  36843707
  3685 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:72
   3708#: ../gui/gdmsetup.glade.h:75
  36863709msgid "Sho_w Actions menu"
  36873710msgstr "Показване на менюто „_Действия“"
  36883711
  3689 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
   3712#: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
  36903713msgid "Themes"
  36913714msgstr "Теми"
  36923715
  3693 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:75
   3716#: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
  36943717msgid "U_ser:"
  36953718msgstr "_Потребител:"
  36963719
  3697 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:76
   3720#: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
  36983721msgid "Users"
  36993722msgstr "Потребители"
  37003723
  3701 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:77
   3724#: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
  37023725msgid "Welcome Message"
  37033726msgstr "Съобщение за добре дошли"
  37043727
  3705 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:78
   3728#: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
  37063729msgid "X Server Login Window Preferences"
  37073730msgstr "Прозорец за екрана за идентификация през X сървъра"
  37083731
  3709 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:79
   3732#: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
  37103733msgid "XDMCP Login Window Preferences"
  37113734msgstr "Настройки на прозореца за идентификация през XDMCP"
  37123735
  3713 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:80
   3736#: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
   3737msgid "_Add..."
   3738msgstr "_Добавяне..."
   3739
   3740#: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
  37143741msgid "_Add/Modify..."
  37153742msgstr "_Добавяне/промяна..."
  37163743
  3717 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:81
   3744#: ../gui/gdmsetup.glade.h:85
  37183745msgid "_Allow local system administrator login"
  37193746msgstr "_Локалният администратор да може да влиза"
  37203747
  3721 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:82
   3748#: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
  37223749msgid "_Allow users to change fonts and colors of plain greeter"
  37233750msgstr ""
   
  37253752"посрещане без тема"
  37263753
  3727 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
   3754#: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
  37283755msgid "_Background color:"
  37293756msgstr "_Цвят за фон:"
  37303757
  3731 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:85
   3758#: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
  37323759#, no-c-format
  37333760msgid "_Default: \"Welcome to %n\""
  37343761msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли в %n“"
  37353762
  3736 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:86
   3763#: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
  37373764msgid "_Default: \"Welcome\""
  37383765msgstr "_Стандартното съобщение „Добре дошли“"
  37393766
  3740 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
   3767#: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
  37413768msgid "_Deny TCP connections to Xserver"
  37423769msgstr "_Забраняване на връзки по TCP към X сървъра"
  37433770
  3744 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:88
   3771#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
  37453772msgid "_Enable Automatic Login"
  37463773msgstr "Включване на _автоматичното влизане"
  37473774
  3748 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:89
   3775#: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
  37493776msgid "_Enable accessible login"
  37503777msgstr "Включване на модулите за _достъпност"
  37513778
  3752 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:90
   3779#: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
  37533780msgid "_Flexible (on demand)"
  37543781msgstr "_Гъвкав (при поискване)"
  37553782
  3756 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:91
   3783#: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
  37573784msgid "_Image:"
  37583785msgstr "_Изображение:"
  37593786
  3760 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
   3787#: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
  37613788msgid "_Include all users from /etc/passwd (not for NIS)"
  37623789msgstr "_Включване на всички потребители от „/etc/passwd“ (не е за NIS)"
  37633790
  3764 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
   3791#: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
  37653792msgid "_Login screen ready:"
  37663793msgstr "_Екранът за идентификация е готов:"
  37673794
  3768 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:94
   3795#: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
  37693796msgid "_Logins are handled by this computer"
  37703797msgstr "_Заявките за вход се обработват от този компютър"
  37713798
  3772 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:95
   3799#: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
  37733800msgid "_Pause before login:"
  37743801msgstr "_Пауза преди влизане в системата:"
  37753802
  3776 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:96
   3803#: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
  37773804msgid "_Remove"
  37783805msgstr "_Премахване"
  37793806
  3780 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:97
   3807#: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
   3808msgid "_Remove..."
   3809msgstr "_Премахване..."
   3810
   3811#: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
  37813812msgid "_Server:"
  37823813msgstr "_Сървър:"
  37833814
  3784 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:98
   3815#: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
  37853816msgid "_Servers:"
  37863817msgstr "_Сървъри:"
  37873818
  3788 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:99
   3819#: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
  37893820msgid "_Style:"
  37903821msgstr "_Стил:"
  37913822
  3792 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:100
   3823#: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
  37933824msgid "_Theme:"
  37943825msgstr "_Тема:"
  37953826
  3796 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:101
   3827#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
  37973828msgid "_User:"
  37983829msgstr "_Потребител:"
  37993830
  3800 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:102
   3831#: ../gui/gdmsetup.glade.h:107
  38013832msgid "_VT:"
  38023833msgstr "_Терминал:"
  38033834
  3804 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:103
   3835#: ../gui/gdmsetup.glade.h:108
  38053836msgid "dummy"
  38063837msgstr "глупав"
  38073838
  3808 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:104
   3839#: ../gui/gdmsetup.glade.h:109
  38093840msgid "seconds"
  38103841msgstr "секунди"
   
  38133844msgid "Too many users to list here..."
  38143845msgstr "Прекалено много потребители..."
  3815 
  3816 #: ../gui/greeter/greeter.c:616
  3817 #, c-format
  3818 msgid ""
  3819 "The greeter version (%s) does not match the daemon version. You have "
  3820 "probably just upgraded GDM. Please restart the GDM daemon or the computer."
  3821 msgstr ""
  3822 "Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
  3823 "Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  3824 "рестартирайте компютъра."
  38253846
  38263847#: ../gui/greeter/greeter.c:631 ../gui/greeter/greeter.c:682
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.