Changeset 646


Ignore:
Timestamp:
Apr 21, 2006, 4:53:13 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gconf: Корекция на #341.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gconf.HEAD.bg.po

  r629 r646  
  11# Bulgarian translation for gconf.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2004.
  6 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
  76#
  87msgid ""
   
  109"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
  1110"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-18 12:08-0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-01-03 19:39+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-04-21 16:54+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-04-21 16:53+0300\n"
  1413"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
  1514"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1918"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2019
  21 #: backends/evoldap-backend.c:158
   20#: ../backends/evoldap-backend.c:158
  2221#, c-format
  2322msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
  2423msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
  2524
  26 #: backends/evoldap-backend.c:169
   25#: ../backends/evoldap-backend.c:169
  2726#, c-format
  2827msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
  2928msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
  3029
  31 #: backends/evoldap-backend.c:444
   30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
  3231#, c-format
  3332msgid "Unable to parse XML file '%s'"
  3433msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
  3534
  36 #: backends/evoldap-backend.c:453
   35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
  3736#, c-format
  3837msgid "Config file '%s' is empty"
  3938msgstr "Документът „%s“ е празен"
  4039
  41 #: backends/evoldap-backend.c:464
   40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
  4241#, c-format
  4342msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  4443msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4544
  46 #: backends/evoldap-backend.c:502
   45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
  4746#, c-format
  4847msgid "No <template> specified in '%s'"
  4948msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
  5049
  51 #: backends/evoldap-backend.c:509
   50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
  5251#, c-format
  5352msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  5453msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
  5554
  56 #: backends/evoldap-backend.c:570
   55#: ../backends/evoldap-backend.c:570
  5756#, c-format
  5857msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  5958msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  6059
  61 #: backends/evoldap-backend.c:576
   60#: ../backends/evoldap-backend.c:576
  6261#, c-format
  6362msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
  6463msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
  6564
  66 #: backends/evoldap-backend.c:582
   65#: ../backends/evoldap-backend.c:582
  6766#, c-format
  6867msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
  6968msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  7069
  71 #: backends/evoldap-backend.c:669
   70#: ../backends/evoldap-backend.c:669
  7271#, c-format
  7372msgid "Searching for entries using filter: %s"
  7473msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
  7574
  76 #: backends/evoldap-backend.c:682
   75#: ../backends/evoldap-backend.c:682
  7776#, c-format
  7877msgid "Error querying LDAP server: %s"
  7978msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  8079
  81 #: backends/evoldap-backend.c:692
   80#: ../backends/evoldap-backend.c:692
  8281#, c-format
  8382msgid "Got %d entries using filter: %s"
  8483msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
  8584
  86 #: backends/gconf-merge-tree.c:59
   85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
  8786#, c-format
  8887msgid "Cannot find directory %s\n"
  8988msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
  9089
  91 #: backends/gconf-merge-tree.c:75
   90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
  9291#, c-format
  9392msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
  9493msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
  9594
  96 #: backends/gconf-merge-tree.c:101
   95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
  9796#, c-format
  9897msgid "Usage: %s <dir>\n"
  9998msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
  10099
  101 #: backends/gconf-merge-tree.c:107
   100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
  102101#, c-format
  103102msgid ""
   
  118117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
  119118
  120 #: backends/markup-backend.c:164
   119#: ../backends/markup-backend.c:164
  121120msgid "Unloading text markup backend module."
  122121msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
  123122
  124 #: backends/markup-backend.c:227 backends/xml-backend.c:288
   123#: ../backends/markup-backend.c:227 ../backends/xml-backend.c:288
  125124#, c-format
  126125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
  127126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
  128127
  129 #: backends/markup-backend.c:284 backends/xml-backend.c:343
   128#: ../backends/markup-backend.c:284 ../backends/xml-backend.c:343
  130129#, c-format
  131130msgid "Could not make directory `%s': %s"
  132131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
  133132
  134 #: backends/markup-backend.c:391 backends/xml-backend.c:442
   133#: ../backends/markup-backend.c:391 ../backends/xml-backend.c:442
  135134#, c-format
  136135msgid ""
   
  138137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
  139138
  140 #: backends/markup-backend.c:402 backends/xml-backend.c:452
   139#: ../backends/markup-backend.c:402 ../backends/xml-backend.c:452
  141140#, c-format
  142141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
   
  144143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
  145144
  146 #: backends/markup-backend.c:741 backends/xml-backend.c:683
  147 #, c-format
   145#: ../backends/markup-backend.c:741 ../backends/xml-backend.c:683
  148146msgid ""
  149147"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
   
  153151"всички стойности в папката"
  154152
  155 #: backends/markup-backend.c:827 backends/xml-backend.c:769
   153#: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
  156154#, c-format
  157155msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
   
  160158"заключванията: %s\n"
  161159
  162 #: backends/markup-backend.c:840 backends/xml-backend.c:782
   160#: ../backends/markup-backend.c:840 ../backends/xml-backend.c:782
  163161#, c-format
  164162msgid "Could not remove file %s: %s\n"
  165163msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
  166164
  167 #: backends/markup-backend.c:861
   165#: ../backends/markup-backend.c:861
  168166msgid "Initializing Markup backend module"
  169167msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
  170168
  171 #: backends/markup-backend.c:938 backends/xml-backend.c:880
   169#: ../backends/markup-backend.c:938 ../backends/xml-backend.c:880
  172170#, c-format
  173171msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
  174172msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
  175173
  176 #: backends/markup-tree.c:397
  177 #, c-format
   174#: ../backends/markup-tree.c:397
  178175msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
  179176msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
  180177
  181 #: backends/markup-tree.c:920 backends/xml-dir.c:1273
   178#: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
  182179#, c-format
  183180msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
  184181msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
  185182
  186 #: backends/markup-tree.c:960 backends/markup-tree.c:967
   183#: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/markup-tree.c:967
  187184#, c-format
  188185msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
  189186msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
  190187
  191 #: backends/markup-tree.c:1168
   188#: ../backends/markup-tree.c:1168
  192189#, c-format
  193190msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
  194191msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
  195192
  196 #: backends/markup-tree.c:1376
   193#: ../backends/markup-tree.c:1376
  197194#, c-format
  198195msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
  199196msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
  200197
  201 #: backends/markup-tree.c:1968
   198#: ../backends/markup-tree.c:1968
  202199#, c-format
  203200msgid "Line %d character %d: %s"
  204201msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
  205202
  206 #: backends/markup-tree.c:2187
   203#: ../backends/markup-tree.c:2187
  207204#, c-format
  208205msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  209206msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
  210207
  211 #: backends/markup-tree.c:2204 backends/markup-tree.c:2228
   208#: ../backends/markup-tree.c:2204 ../backends/markup-tree.c:2228
  212209#, c-format
  213210msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  214211msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  215212
  216 #: backends/markup-tree.c:2253 gconf/gconf-value.c:109
   213#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:109
  217214#, c-format
  218215msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  219216msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  220217
  221 #: backends/markup-tree.c:2260 gconf/gconf-value.c:119
   218#: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:119
  222219#, c-format
  223220msgid "Integer `%s' is too large or small"
  224221msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  225222
  226 #: backends/markup-tree.c:2292 gconf/gconf-value.c:184
   223#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:184
  227224#, c-format
  228225msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  229226msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  230227
  231 #: backends/markup-tree.c:2316 gconf/gconf-value.c:140
   228#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:140
  232229#, c-format
  233230msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
  234231msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
  235232
  236 #: backends/markup-tree.c:2386 backends/markup-tree.c:2415
  237 #: backends/markup-tree.c:2455 backends/markup-tree.c:2479
  238 #: backends/markup-tree.c:2487 backends/markup-tree.c:2542
  239 #: backends/markup-tree.c:2607 backends/markup-tree.c:2719
  240 #: backends/markup-tree.c:2787 backends/markup-tree.c:2845
  241 #: backends/markup-tree.c:2995
   233#: ../backends/markup-tree.c:2386 ../backends/markup-tree.c:2415
   234#: ../backends/markup-tree.c:2455 ../backends/markup-tree.c:2479
   235#: ../backends/markup-tree.c:2487 ../backends/markup-tree.c:2542
   236#: ../backends/markup-tree.c:2607 ../backends/markup-tree.c:2719
   237#: ../backends/markup-tree.c:2787 ../backends/markup-tree.c:2845
   238#: ../backends/markup-tree.c:2995
  242239#, c-format
  243240msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
  244241msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
  245242
  246 #: backends/markup-tree.c:2395
   243#: ../backends/markup-tree.c:2395
  247244#, c-format
  248245msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
  249246msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
  250247
  251 #: backends/markup-tree.c:2429
   248#: ../backends/markup-tree.c:2429
  252249#, c-format
  253250msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
  254251msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
  255252
  256 #: backends/markup-tree.c:2509
   253#: ../backends/markup-tree.c:2509
  257254#, c-format
  258255msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
  259256msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
  260257
  261 #: backends/markup-tree.c:2523
   258#: ../backends/markup-tree.c:2523
  262259#, c-format
  263260msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
  264261msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
  265262
  266 #: backends/markup-tree.c:2559
   263#: ../backends/markup-tree.c:2559
  267264#, c-format
  268265msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
  269266msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
  270267
  271 #: backends/markup-tree.c:2926
   268#: ../backends/markup-tree.c:2926
  272269msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
  273270msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
  274271
  275 #: backends/markup-tree.c:2941
   272#: ../backends/markup-tree.c:2941
  276273msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
  277274msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
  278275
  279 #: backends/markup-tree.c:2948
   276#: ../backends/markup-tree.c:2948
  280277#, c-format
  281278msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  282279msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  283280
  284 #: backends/markup-tree.c:2973 backends/markup-tree.c:3078
  285 #: backends/markup-tree.c:3132 backends/markup-tree.c:3183
   281#: ../backends/markup-tree.c:2973 ../backends/markup-tree.c:3078
   282#: ../backends/markup-tree.c:3132 ../backends/markup-tree.c:3183
  286283#, c-format
  287284msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
  288285msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
  289286
  290 #: backends/markup-tree.c:3056
   287#: ../backends/markup-tree.c:3056
  291288msgid "Two <car> elements given for same pair"
  292289msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
  293290
  294 #: backends/markup-tree.c:3070
   291#: ../backends/markup-tree.c:3070
  295292msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
  296293msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
  297294
  298 #: backends/markup-tree.c:3124
   295#: ../backends/markup-tree.c:3124
  299296#, c-format
  300297msgid "<li> has wrong type %s"
  301298msgstr "<li> има грешен вид %s"
  302299
  303 #: backends/markup-tree.c:3155
   300#: ../backends/markup-tree.c:3155
  304301#, c-format
  305302msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  306303msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
  307304
  308 #: backends/markup-tree.c:3196 backends/markup-tree.c:3219
  309 #: backends/markup-tree.c:3241 backends/markup-tree.c:3258
   305#: ../backends/markup-tree.c:3196 ../backends/markup-tree.c:3219
   306#: ../backends/markup-tree.c:3241 ../backends/markup-tree.c:3258
  310307#, c-format
  311308msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
  312309msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
  313310
  314 #: backends/markup-tree.c:3290
   311#: ../backends/markup-tree.c:3290
  315312#, c-format
  316313msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
   
  318315"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
  319316
  320 #: backends/markup-tree.c:3310 backends/markup-tree.c:3332
  321 #: backends/markup-tree.c:3337
   317#: ../backends/markup-tree.c:3310 ../backends/markup-tree.c:3332
   318#: ../backends/markup-tree.c:3337
  322319#, c-format
  323320msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  324321msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
  325322
  326 #: backends/markup-tree.c:3481
   323#: ../backends/markup-tree.c:3481
  327324#, c-format
  328325msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  329326msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
  330327
  331 #: backends/markup-tree.c:3598 backends/markup-tree.c:4377
  332 #: backends/markup-tree.c:4395
   328#: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4377
   329#: ../backends/markup-tree.c:4395
  333330#, c-format
  334331msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
  335332msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  336333
  337 #: backends/markup-tree.c:3628
   334#: ../backends/markup-tree.c:3628
  338335#, c-format
  339336msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
  340337msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
  341338
  342 #: backends/markup-tree.c:4482
   339#: ../backends/markup-tree.c:4482
  343340#, c-format
  344341msgid "Error writing file \"%s\": %s"
  345342msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
  346343
  347 #: backends/markup-tree.c:4494
   344#: ../backends/markup-tree.c:4494
  348345#, c-format
  349346msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
   
  352349"s“: %s"
  353350
  354 #: backends/xml-backend.c:239
   351#: ../backends/xml-backend.c:239
  355352msgid "Unloading XML backend module."
  356353msgstr "Освобождава се модула за XML."
  357354
  358 #: backends/xml-backend.c:618
   355#: ../backends/xml-backend.c:618
  359356#, c-format
  360357msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
  361358msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
  362359
  363 #: backends/xml-backend.c:809
   360#: ../backends/xml-backend.c:809
  364361msgid "Initializing XML backend module"
  365362msgstr "Инициализира се модула за XML"
  366363
  367 #: backends/xml-cache.c:286
   364#: ../backends/xml-cache.c:286
  368365msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
  369366msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
  370367
  371 #: backends/xml-cache.c:316
   368#: ../backends/xml-cache.c:316
  372369#, c-format
  373370msgid ""
   
  378375"успешно към диска"
  379376
  380 #: backends/xml-dir.c:170
   377#: ../backends/xml-dir.c:170
  381378#, c-format
  382379msgid "Could not stat `%s': %s"
  383380msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
  384381
  385 #: backends/xml-dir.c:180
   382#: ../backends/xml-dir.c:180
  386383#, c-format
  387384msgid "XML filename `%s' is a directory"
  388385msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
  389386
  390 #: backends/xml-dir.c:417 backends/xml-dir.c:426
   387#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
  391388#, c-format
  392389msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
  393390msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
  394391
  395 #: backends/xml-dir.c:472
   392#: ../backends/xml-dir.c:472
  396393#, c-format
  397394msgid "Failed to write file `%s': %s"
  398395msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
  399396
  400 #: backends/xml-dir.c:486 backends/xml-dir.c:521
   397#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
  401398#, c-format
  402399msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
  403400msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
  404401
  405 #: backends/xml-dir.c:497
   402#: ../backends/xml-dir.c:497
  406403#, c-format
  407404msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
  408405msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
  409406
  410 #: backends/xml-dir.c:507 backends/xml-dir.c:1297
   407#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
  411408#, c-format
  412409msgid "Failed to close file `%s': %s"
  413410msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
  414411
  415 #: backends/xml-dir.c:536 backends/xml-dir.c:546
   412#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
  416413#, c-format
  417414msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
  418415msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
  419416
  420 #: backends/xml-dir.c:552
   417#: ../backends/xml-dir.c:552
  421418#, c-format
  422419msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
  423420msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
  424421
  425 #: backends/xml-dir.c:564
   422#: ../backends/xml-dir.c:564
  426423#, c-format
  427424msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
   
  429426
  430427#. These are all fatal errors
  431 #: backends/xml-dir.c:996
   428#: ../backends/xml-dir.c:996
  432429#, c-format
  433430msgid "Failed to stat `%s': %s"
  434431msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
  435432
  436 #: backends/xml-dir.c:1170
   433#: ../backends/xml-dir.c:1170
  437434#, c-format
  438435msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
  439436msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
  440437
  441 #: backends/xml-dir.c:1192
   438#: ../backends/xml-dir.c:1192
  442439#, c-format
  443440msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
  444441msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
  445442
  446 #: backends/xml-dir.c:1200
   443#: ../backends/xml-dir.c:1200
  447444#, c-format
  448445msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
   
  450447"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
  451448
  452 #: backends/xml-dir.c:1289
   449#: ../backends/xml-dir.c:1289
  453450#, c-format
  454451msgid "Failed to create file `%s': %s"
  455452msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  456453
  457 #: backends/xml-dir.c:1388
   454#: ../backends/xml-dir.c:1388
  458455#, c-format
  459456msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
   
  461458
  462459#. There was an error
  463 #: backends/xml-entry.c:154
   460#: ../backends/xml-entry.c:154
  464461#, c-format
  465462msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
  466463msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
  467464
  468 #: backends/xml-entry.c:332
   465#: ../backends/xml-entry.c:332
  469466#, c-format
  470467msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
  471468msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
  472469
  473 #: backends/xml-entry.c:380
   470#: ../backends/xml-entry.c:380
  474471#, c-format
  475472msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
  476473msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
  477474
  478 #: backends/xml-entry.c:732
   475#: ../backends/xml-entry.c:732
  479476#, c-format
  480477msgid "Failed reading default value for schema: %s"
  481478msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
  482479
  483 #: backends/xml-entry.c:952
   480#: ../backends/xml-entry.c:952
  484481#, c-format
  485482msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
  486483msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
  487484
  488 #: backends/xml-entry.c:966
   485#: ../backends/xml-entry.c:966
  489486#, c-format
  490487msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
  491488msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
  492489
  493 #: backends/xml-entry.c:981
   490#: ../backends/xml-entry.c:981
  494491msgid "No \"value\" attribute for node"
  495492msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
  496493
  497 #: backends/xml-entry.c:1029 backends/xml-entry.c:1105
   494#: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
  498495#, c-format
  499496msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
  500497msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
  501498
  502 #: backends/xml-entry.c:1063
   499#: ../backends/xml-entry.c:1063
  503500msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
  504501msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
  505502
  506 #: backends/xml-entry.c:1086
   503#: ../backends/xml-entry.c:1086
  507504#, c-format
  508505msgid "Bad XML node: %s"
  509506msgstr "Лош възел в XML: %s"
  510507
  511 #: backends/xml-entry.c:1094
   508#: ../backends/xml-entry.c:1094
  512509#, c-format
  513510msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
  514511msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
  515512
  516 #: backends/xml-entry.c:1146
   513#: ../backends/xml-entry.c:1146
  517514#, c-format
  518515msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
  519516msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
  520517
  521 #: backends/xml-entry.c:1155 backends/xml-entry.c:1178
   518#: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
  522519msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
  523520msgstr ""
  524521"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
  525522
  526 #: backends/xml-entry.c:1168
   523#: ../backends/xml-entry.c:1168
  527524#, c-format
  528525msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
  529526msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
  530527
  531 #: backends/xml-entry.c:1187
   528#: ../backends/xml-entry.c:1187
  532529#, c-format
  533530msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
  534531msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
  535532
  536 #: backends/xml-entry.c:1205
   533#: ../backends/xml-entry.c:1205
  537534msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
  538535msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
  539536
  540 #: backends/xml-entry.c:1211
   537#: ../backends/xml-entry.c:1211
  541538msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
  542539msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
  543540
  544 #: backends/xml-entry.c:1218
   541#: ../backends/xml-entry.c:1218
  545542msgid "Missing car from pair of values in XML file"
  546543msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
  547544
  548 #: backends/xml-entry.c:1223
   545#: ../backends/xml-entry.c:1223
  549546msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
  550547msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
  551548
  552 #: gconf/gconf-backend.c:62
   549#: ../gconf/gconf-backend.c:62
  553550#, c-format
  554551msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
   
  556553
  557554#. -- end debug only
  558 #: gconf/gconf-backend.c:216
   555#: ../gconf/gconf-backend.c:216
  559556#, c-format
  560557msgid "No such file `%s'\n"
  561558msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
  562559
  563 #: gconf/gconf-backend.c:261
   560#: ../gconf/gconf-backend.c:261
  564561#, c-format
  565562msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
  566563msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
  567564
  568 #: gconf/gconf-backend.c:276
   565#: ../gconf/gconf-backend.c:276
  569566#, c-format
  570567msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
  571568msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
  572569
  573 #: gconf/gconf-backend.c:302
   570#: ../gconf/gconf-backend.c:302
  574571#, c-format
  575572msgid "Bad address `%s': %s"
  576573msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
  577574
  578 #: gconf/gconf-backend.c:312
   575#: ../gconf/gconf-backend.c:312
  579576#, c-format
  580577msgid "Bad address `%s'"
  581578msgstr "Лош адрес „%s“"
  582579
  583 #: gconf/gconf-backend.c:337
   580#: ../gconf/gconf-backend.c:337
  584581msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
  585582msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
  586583
  587 #: gconf/gconf-backend.c:346
   584#: ../gconf/gconf-backend.c:346
  588585#, c-format
  589586msgid "Error opening module `%s': %s\n"
  590587msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
  591588
  592 #: gconf/gconf-backend.c:357
   589#: ../gconf/gconf-backend.c:357
  593590#, c-format
  594591msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
  595592msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
  596593
  597 #: gconf/gconf-backend.c:388
   594#: ../gconf/gconf-backend.c:388
  598595#, c-format
  599596msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
  600597msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
  601598
  602 #: gconf/gconf-backend.c:425
   599#: ../gconf/gconf-backend.c:425
  603600msgid "Failed to shut down backend"
  604601msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
  605602
  606 #: gconf/gconf-client.c:344 gconf/gconf-client.c:362
   603#: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
  607604#, c-format
  608605msgid "GConf Error: %s\n"
  609606msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
  610607
  611 #: gconf/gconf-client.c:912
   608#: ../gconf/gconf-client.c:912
  612609#, c-format
  613610msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
  614611msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
  615612
  616 #: gconf/gconf-client.c:1197
   613#: ../gconf/gconf-client.c:1197
  617614#, c-format
  618615msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  619616msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
  620617
  621 #: gconf/gconf-database.c:211
   618#: ../gconf/gconf-database.c:211
  622619msgid "Received invalid value in set request"
  623620msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
  624621
  625 #: gconf/gconf-database.c:219
   622#: ../gconf/gconf-database.c:219
  626623#, c-format
  627624msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
   
  630627"на ключа „%s“"
  631628
  632 #: gconf/gconf-database.c:502
   629#: ../gconf/gconf-database.c:502
  633630msgid "Received request to drop all cached data"
  634631msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
  635632
  636 #: gconf/gconf-database.c:519
   633#: ../gconf/gconf-database.c:519
  637634msgid "Received request to sync synchronously"
  638635msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
  639636
  640 #: gconf/gconf-database.c:807
   637#: ../gconf/gconf-database.c:807
  641638msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
  642639msgstr ""
   
  644641"ConfigDatabase"
  645642
  646 #: gconf/gconf-database.c:973
   643#: ../gconf/gconf-database.c:973
  647644#, c-format
  648645msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
  649646msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
  650647
  651 #: gconf/gconf-database.c:1046
   648#: ../gconf/gconf-database.c:1046
  652649#, c-format
  653650msgid ""
   
  658655"от модула „%s“: %s"
  659656
  660 #: gconf/gconf-database.c:1119
   657#: ../gconf/gconf-database.c:1119
  661658#, c-format
  662659msgid ""
   
  670667"настройките."
  671668
  672 #: gconf/gconf-database.c:1153
   669#: ../gconf/gconf-database.c:1153
  673670#, c-format
  674671msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
  675672msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
  676673
  677 #: gconf/gconf-database.c:1167
   674#: ../gconf/gconf-database.c:1167
  678675#, c-format
  679676msgid ""
   
  684681"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
  685682
  686 #: gconf/gconf-database.c:1299 gconf/gconf-sources.c:1697
   683#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
  687684#, c-format
  688685msgid "Error getting value for `%s': %s"
  689686msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
  690687
  691 #: gconf/gconf-database.c:1349
   688#: ../gconf/gconf-database.c:1349
  692689#, c-format
  693690msgid "Error setting value for `%s': %s"
  694691msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
  695692
  696 #: gconf/gconf-database.c:1397
   693#: ../gconf/gconf-database.c:1397
  697694#, c-format
  698695msgid "Error unsetting `%s': %s"
  699696msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  700697
  701 #: gconf/gconf-database.c:1426
   698#: ../gconf/gconf-database.c:1426
  702699#, c-format
  703700msgid "Error getting default value for `%s': %s"
  704701msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
  705702
  706 #: gconf/gconf-database.c:1484
   703#: ../gconf/gconf-database.c:1484
  707704#, c-format
  708705msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
  709706msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  710707
  711 #: gconf/gconf-database.c:1515
   708#: ../gconf/gconf-database.c:1515
  712709#, c-format
  713710msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
  714711msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
  715712
  716 #: gconf/gconf-database.c:1570
   713#: ../gconf/gconf-database.c:1570
  717714#, c-format
  718715msgid "Error checking existence of `%s': %s"
  719716msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
  720717
  721 #: gconf/gconf-database.c:1594
   718#: ../gconf/gconf-database.c:1594
  722719#, c-format
  723720msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
  724721msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
  725722
  726 #: gconf/gconf-database.c:1621
   723#: ../gconf/gconf-database.c:1621
  727724#, c-format
  728725msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
  729726msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
  730727
  731 #: gconf/gconf-database.c:1647
   728#: ../gconf/gconf-database.c:1647
  732729#, c-format
  733730msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
  734731msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
  735732
  736 #: gconf/gconf-database.c:1668
   733#: ../gconf/gconf-database.c:1668
  737734#, c-format
  738735msgid "Error setting schema for `%s': %s"
  739736msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
  740737
  741 #: gconf/gconf-error.c:25
   738#: ../gconf/gconf-error.c:25
  742739msgid "Success"
  743740msgstr "Успех"
  744741
  745 #: gconf/gconf-error.c:26
   742#: ../gconf/gconf-error.c:26
  746743msgid "Failed"
  747744msgstr "Неуспех"
  748745
  749 #: gconf/gconf-error.c:27
   746#: ../gconf/gconf-error.c:27
  750747msgid "Configuration server couldn't be contacted"
  751748msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
  752749
  753 #: gconf/gconf-error.c:28
   750#: ../gconf/gconf-error.c:28
  754751msgid "Permission denied"
  755752msgstr "Достъпът е отказан!"
  756753
  757 #: gconf/gconf-error.c:29
   754#: ../gconf/gconf-error.c:29
  758755msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
  759756msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
  760757
  761 #: gconf/gconf-error.c:30
   758#: ../gconf/gconf-error.c:30
  762759msgid "Bad key or directory name"
  763760msgstr "Лош ключ или име на папка"
  764761
  765 #: gconf/gconf-error.c:31
   762#: ../gconf/gconf-error.c:31
  766763msgid "Parse error"
  767764msgstr "Грешка при анализ"
  768765
  769 #: gconf/gconf-error.c:32
   766#: ../gconf/gconf-error.c:32
  770767msgid "Corrupt data in configuration source database"
  771768msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
  772769
  773 #: gconf/gconf-error.c:33
   770#: ../gconf/gconf-error.c:33
  774771msgid "Type mismatch"
  775772msgstr "Несъответствие на вида"
  776773
  777 #: gconf/gconf-error.c:34
   774#: ../gconf/gconf-error.c:34
  778775msgid "Key operation on directory"
  779776msgstr "Операция за ключове върху папка"
  780777
  781 #: gconf/gconf-error.c:35
   778#: ../gconf/gconf-error.c:35
  782779msgid "Directory operation on key"
  783780msgstr "Операция за папки върху ключ"
  784781
  785 #: gconf/gconf-error.c:36
   782#: ../gconf/gconf-error.c:36
  786783msgid "Can't overwrite existing read-only value"
  787784msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
  788785
  789 #: gconf/gconf-error.c:37
   786#: ../gconf/gconf-error.c:37
  790787msgid "Object Activation Framework error"
  791788msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
  792789
  793 #: gconf/gconf-error.c:38
   790#: ../gconf/gconf-error.c:38
  794791msgid "Operation not allowed without configuration server"
  795792msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
  796793
  797 #: gconf/gconf-error.c:39
   794#: ../gconf/gconf-error.c:39
  798795msgid "Failed to get a lock"
  799796msgstr "Неуспех при заключване"
  800797
  801 #: gconf/gconf-error.c:40
   798#: ../gconf/gconf-error.c:40
  802799msgid "No database available to save your configuration"
  803800msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
  804801
  805 #: gconf/gconf-internals.c:91
   802#: ../gconf/gconf-internals.c:91
  806803#, c-format
  807804msgid "No '/' in key \"%s\""
  808805msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
  809806
  810 #: gconf/gconf-internals.c:203
   807#: ../gconf/gconf-internals.c:203
  811808#, c-format
  812809msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
  813810msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
  814811
  815 #: gconf/gconf-internals.c:262
   812#: ../gconf/gconf-internals.c:262
  816813msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
  817814msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
  818815
  819 #: gconf/gconf-internals.c:264
   816#: ../gconf/gconf-internals.c:264
  820817#, c-format
  821818msgid "Incorrect type for list element in %s"
  822819msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
  823820
  824 #: gconf/gconf-internals.c:277
   821#: ../gconf/gconf-internals.c:277
  825822msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
  826823msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
  827824
  828 #: gconf/gconf-internals.c:458
   825#: ../gconf/gconf-internals.c:458
  829826msgid "Failed to convert object to IOR"
  830827msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
  831828
  832 #: gconf/gconf-internals.c:595
   829#: ../gconf/gconf-internals.c:595
  833830msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
  834831msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
  835832
  836 #: gconf/gconf-internals.c:603
   833#: ../gconf/gconf-internals.c:603
  837834msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
  838835msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
  839836
  840 #: gconf/gconf-internals.c:611
   837#: ../gconf/gconf-internals.c:611
  841838msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
  842839msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
  843840
  844 #: gconf/gconf-internals.c:619
   841#: ../gconf/gconf-internals.c:619
  845842msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
  846843msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
  847844
  848 #: gconf/gconf-internals.c:864
   845#: ../gconf/gconf-internals.c:864
  849846#, c-format
  850847msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
  851848msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
  852849
  853 #: gconf/gconf-internals.c:920
   850#: ../gconf/gconf-internals.c:920
  854851#, c-format
  855852msgid "Adding source `%s'\n"
  856853msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
  857854
  858 #: gconf/gconf-internals.c:935
   855#: ../gconf/gconf-internals.c:935
  859856#, c-format
  860857msgid "Read error on file `%s': %s\n"
  861858msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
  862859
  863 #: gconf/gconf-internals.c:1268 gconf/gconf-internals.c:1334
  864 #: gconf/gconf-value.c:153 gconf/gconf-value.c:252 gconf/gconf-value.c:394
  865 #: gconf/gconf-value.c:1667
  866 #, c-format
   860#: ../gconf/gconf-internals.c:1268 ../gconf/gconf-internals.c:1334
   861#: ../gconf/gconf-value.c:153 ../gconf/gconf-value.c:252
   862#: ../gconf/gconf-value.c:394 ../gconf/gconf-value.c:1667
  867863msgid "Text contains invalid UTF-8"
  868864msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
  869865
  870 #: gconf/gconf-internals.c:1419
   866#: ../gconf/gconf-internals.c:1419
  871867#, c-format
  872868msgid "Expected list, got %s"
  873869msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
  874870
  875 #: gconf/gconf-internals.c:1429
   871#: ../gconf/gconf-internals.c:1429
  876872#, c-format
  877873msgid "Expected list of %s, got list of %s"
  878874msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
  879875
  880 #: gconf/gconf-internals.c:1557
   876#: ../gconf/gconf-internals.c:1557
  881877#, c-format
  882878msgid "Expected pair, got %s"
  883879msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
  884880
  885 #: gconf/gconf-internals.c:1571
   881#: ../gconf/gconf-internals.c:1571
  886882#, c-format
  887883msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
   
  890886"стойности"
  891887
  892 #: gconf/gconf-internals.c:1587
   888#: ../gconf/gconf-internals.c:1587
  893889#, c-format
  894890msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
  895891msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
  896892
  897 #: gconf/gconf-internals.c:1703
   893#: ../gconf/gconf-internals.c:1703
  898894msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
  899895msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
  900896
  901 #: gconf/gconf-internals.c:1764
   897#: ../gconf/gconf-internals.c:1764
  902898msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
  903899msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
  904900
  905 #: gconf/gconf-internals.c:1882
   901#: ../gconf/gconf-internals.c:1882
  906902msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
  907903msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
  908904
  909 #: gconf/gconf-internals.c:2366
   905#: ../gconf/gconf-internals.c:2366
  910906#, c-format
  911907msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
  912908msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
  913909
  914 #: gconf/gconf-internals.c:2393
   910#: ../gconf/gconf-internals.c:2393
  915911#, c-format
  916912msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
  917913msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
  918914
  919 #: gconf/gconf-internals.c:2461
   915#: ../gconf/gconf-internals.c:2461
  920916#, c-format
  921917msgid "Failed to create or open '%s'"
  922918msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
  923919
  924 #: gconf/gconf-internals.c:2471
   920#: ../gconf/gconf-internals.c:2471
  925921#, c-format
  926922msgid ""
   
  932928"s)"
  933929
  934 #: gconf/gconf-internals.c:2491
   930#: ../gconf/gconf-internals.c:2491
  935931#, c-format
  936932msgid "Failed to remove '%s': %s"
  937933msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
  938934
  939 #: gconf/gconf-internals.c:2515
   935#: ../gconf/gconf-internals.c:2515
  940936#, c-format
  941937msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  942938msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  943939
  944 #: gconf/gconf-internals.c:2545
   940#: ../gconf/gconf-internals.c:2545
  945941#, c-format
  946942msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  947943msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
  948944
  949 #: gconf/gconf-internals.c:2562
  950 #, c-format
   945#: ../gconf/gconf-internals.c:2562
  951946msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  952947msgstr ""
   
  954949"gconfd обект"
  955950
  956 #: gconf/gconf-internals.c:2572
   951#: ../gconf/gconf-internals.c:2572
  957952#, c-format
  958953msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
  959954msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  960955
  961 #: gconf/gconf-internals.c:2621
   956#: ../gconf/gconf-internals.c:2621
  962957#, c-format
  963958msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  964959msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  965960
  966 #: gconf/gconf-internals.c:2678
   961#: ../gconf/gconf-internals.c:2678
  967962#, c-format
  968963msgid "Can't write to file `%s': %s"
  969964msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
  970965
  971 #: gconf/gconf-internals.c:2719
   966#: ../gconf/gconf-internals.c:2719
  972967#, c-format
  973968msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  974969msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  975970
  976 #: gconf/gconf-internals.c:2742
   971#: ../gconf/gconf-internals.c:2742
  977972#, c-format
  978973msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  979974msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  980975
  981 #: gconf/gconf-internals.c:2754
   976#: ../gconf/gconf-internals.c:2754
  982977#, c-format
  983978msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  984979msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  985980
  986 #: gconf/gconf-internals.c:2777
   981#: ../gconf/gconf-internals.c:2777
  987982#, c-format
  988983msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  989984msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  990985
  991 #: gconf/gconf-internals.c:2793
   986#: ../gconf/gconf-internals.c:2793
  992987#, c-format
  993988msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  994989msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  995990
  996 #: gconf/gconf-internals.c:2835
   991#: ../gconf/gconf-internals.c:2835
  997992#, c-format
  998993msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  999994msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  1000995
  1001 #: gconf/gconf-internals.c:2989 gconf/gconfd.c:570
   996#: ../gconf/gconf-internals.c:2989 ../gconf/gconfd.c:570
  1002997#, c-format
  1003998msgid "Failed to stat %s: %s"
  1004999msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
  10051000
  1006 #: gconf/gconf-internals.c:3011
   1001#: ../gconf/gconf-internals.c:3011
  10071002#, c-format
  10081003msgid "Server ping error: %s"
  10091004msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
  10101005
  1011 #: gconf/gconf-internals.c:3036
   1006#: ../gconf/gconf-internals.c:3036
  10121007#, c-format
  10131008msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
   
  10161011"s\n"
  10171012
  1018 #: gconf/gconf-internals.c:3060
   1013#: ../gconf/gconf-internals.c:3060
  10191014#, c-format
  10201015msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
  10211016msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
  10221017
  1023 #: gconf/gconf-internals.c:3085
   1018#: ../gconf/gconf-internals.c:3085
  10241019#, c-format
  10251020msgid ""
   
  10341029"s)"
  10351030
  1036 #: gconf/gconf-internals.c:3086
   1031#: ../gconf/gconf-internals.c:3086
  10371032msgid "none"
  10381033msgstr "няма"
  10391034
  1040 #: gconf/gconf-sanity-check.c:69 gconf/gconftool.c:520
   1035#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:69 ../gconf/gconftool.c:520
  10411036#, c-format
  10421037msgid ""
   
  10481043"командата.\n"
  10491044
  1050 #: gconf/gconf-sanity-check.c:143 gconf/gconf-sanity-check.c:168
   1045#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
  10511046#, c-format
  10521047msgid ""
   
  10611056"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10621057
  1063 #: gconf/gconf-sanity-check.c:182
   1058#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
  10641059#, c-format
  10651060msgid ""
   
  10791074"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10801075
  1081 #: gconf/gconf-sanity-check.c:199
   1076#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
  10821077#, c-format
  10831078msgid "Can't remove file %s: %s\n"
  10841079msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
  10851080
  1086 #: gconf/gconf-sanity-check.c:235
   1081#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
  10871082#, c-format
  10881083msgid ""
   
  10951090"настройките не могат да се запазват. %s%s"
  10961091
  1097 #: gconf/gconf-sanity-check.c:238
   1092#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
  10981093msgid "Error reading the file: "
  10991094msgstr "Грешка при четене на файла:"
  11001095
  1101 #: gconf/gconf-sanity-check.c:261
   1096#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
  11021097#, c-format
  11031098msgid ""
   
  11081103"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
  11091104
  1110 #: gconf/gconf-sanity-check.c:322
   1105#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
  11111106msgid ""
  11121107"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
   
  11301125"Желаете ли да продължите?"
  11311126
  1132 #: gconf/gconf-sanity-check.c:343
   1127#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
  11331128msgid "_Log Out"
  11341129msgstr "_Излизане"
  11351130
  1136 #: gconf/gconf-sanity-check.c:345
   1131#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
  11371132msgid "_Continue"
  11381133msgstr "_Продължаване"
  11391134
  1140 #: gconf/gconf-sanity-check.c:358
   1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
  11411136#, c-format
  11421137msgid "%s Continue (y/n)?"
  11431138msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
  11441139
  1145 #: gconf/gconf-schema.c:217 gconf/gconf-schema.c:225 gconf/gconf-schema.c:233
  1146 #: gconf/gconf-schema.c:241
  1147 #, c-format
   1140#: ../gconf/gconf-schema.c:217 ../gconf/gconf-schema.c:225
   1141#: ../gconf/gconf-schema.c:233 ../gconf/gconf-schema.c:241
  11481142msgid "Schema contains invalid UTF-8"
  11491143msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
  11501144
  1151 #: gconf/gconf-schema.c:250
  1152 #, c-format
   1145#: ../gconf/gconf-schema.c:250
  11531146msgid ""
  11541147"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
  11551148msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
  11561149
  1157 #: gconf/gconf-schema.c:260
  1158 #, c-format
   1150#: ../gconf/gconf-schema.c:260
  11591151msgid ""
  11601152"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
   
  11621154msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
  11631155
  1164 #: gconf/gconf-sources.c:371
   1156#: ../gconf/gconf-sources.c:371
  11651157#, c-format
  11661158msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
  11671159msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
  11681160
  1169 #: gconf/gconf-sources.c:411
   1161#: ../gconf/gconf-sources.c:411
  11701162#, c-format
  11711163msgid ""
   
  11741166"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
  11751167
  1176 #: gconf/gconf-sources.c:417
   1168#: ../gconf/gconf-sources.c:417
  11771169#, c-format
  11781170msgid ""
   
  11821174"%d"
  11831175
  1184 #: gconf/gconf-sources.c:424
   1176#: ../gconf/gconf-sources.c:424
  11851177#, c-format
  11861178msgid ""
   
  11901182"позиция %d"
  11911183
  1192 #: gconf/gconf-sources.c:433
   1184#: ../gconf/gconf-sources.c:433
  11931185msgid ""
  11941186"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
   
  11981190"запазват"
  11991191
  1200 #: gconf/gconf-sources.c:650
   1192#: ../gconf/gconf-sources.c:650
  12011193#, c-format
  12021194msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
  12031195msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
  12041196
  1205 #: gconf/gconf-sources.c:712
   1197#: ../gconf/gconf-sources.c:712
  12061198msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
  12071199msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
  12081200
  1209 #: gconf/gconf-sources.c:754
   1201#: ../gconf/gconf-sources.c:754
  12101202#, c-format
  12111203msgid ""
   
  12161208"настройките"
  12171209
  1218 #: gconf/gconf-sources.c:766
   1210#: ../gconf/gconf-sources.c:766
  12191211#, c-format
  12201212msgid ""
   
  12531245"места за съхранение като ~/.gconf"
  12541246
  1255 #: gconf/gconf-sources.c:1570
   1247#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
  12561248#, c-format
  12571249msgid "Error finding metainfo: %s"
  12581250msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
  12591251
  1260 #: gconf/gconf-sources.c:1639
   1252#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
  12611253#, c-format
  12621254msgid "Error getting metainfo: %s"
  12631255msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
  12641256
  1265 #: gconf/gconf-sources.c:1663
   1257#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
  12661258#, c-format
  12671259msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
   
  12701262"„%s“"
  12711263
  1272 #: gconf/gconf-value.c:260
   1264#: ../gconf/gconf-value.c:260
  12731265#, c-format
  12741266msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
  12751267msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
  12761268
  1277 #: gconf/gconf-value.c:273
   1269#: ../gconf/gconf-value.c:273
  12781270#, c-format
  12791271msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
  12801272msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
  12811273
  1282 #: gconf/gconf-value.c:324
   1274#: ../gconf/gconf-value.c:324
  12831275#, c-format
  12841276msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
   
  12861278"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
  12871279
  1288 #: gconf/gconf-value.c:355 gconf/gconf-value.c:516
   1280#: ../gconf/gconf-value.c:355 ../gconf/gconf-value.c:516
  12891281#, c-format
  12901282msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
  12911283msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
  12921284
  1293 #: gconf/gconf-value.c:402
   1285#: ../gconf/gconf-value.c:402
  12941286#, c-format
  12951287msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
  12961288msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
  12971289
  1298 #: gconf/gconf-value.c:415
   1290#: ../gconf/gconf-value.c:415
  12991291#, c-format
  13001292msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
  13011293msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
  13021294
  1303 #: gconf/gconf-value.c:445 gconf/gconf-value.c:531
   1295#: ../gconf/gconf-value.c:445 ../gconf/gconf-value.c:531
  13041296#, c-format
  13051297msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
  13061298msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
  13071299
  1308 #: gconf/gconf-value.c:485
   1300#: ../gconf/gconf-value.c:485
  13091301#, c-format
  13101302msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
   
  13121304"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
  13131305
  1314 #: gconf/gconf.c:57
   1306#: ../gconf/gconf.c:57
  13151307#, c-format
  13161308msgid "Key \"%s\" is NULL"
  13171309msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
  13181310
  1319 #: gconf/gconf.c:64
   1311#: ../gconf/gconf.c:64
  13201312#, c-format
  13211313msgid "\"%s\": %s"
  13221314msgstr "„%s“: %s"
  13231315
  1324 #: gconf/gconf.c:383
   1316#: ../gconf/gconf.c:383
  13251317#, c-format
  13261318msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  13271319msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
  13281320
  1329 #: gconf/gconf.c:761
   1321#: ../gconf/gconf.c:761
  13301322msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
  13311323msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
  13321324
  1333 #: gconf/gconf.c:2224
   1325#: ../gconf/gconf.c:2224
  13341326#, c-format
  13351327msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
   
  13371329"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
  13381330
  1339 #: gconf/gconf.c:2589
   1331#: ../gconf/gconf.c:2589
  13401332msgid "Must begin with a slash (/)"
  13411333msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
  13421334
  1343 #: gconf/gconf.c:2611
   1335#: ../gconf/gconf.c:2611
  13441336msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
  13451337msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
  13461338
  1347 #: gconf/gconf.c:2613
   1339#: ../gconf/gconf.c:2613
  13481340msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
  13491341msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
  13501342
  1351 #: gconf/gconf.c:2632
   1343#: ../gconf/gconf.c:2632
  13521344#, c-format
  13531345msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
  13541346msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
  13551347
  1356 #: gconf/gconf.c:2642
   1348#: ../gconf/gconf.c:2642
  13571349#, c-format
  13581350msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
  13591351msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
  13601352
  1361 #: gconf/gconf.c:2656
   1353#: ../gconf/gconf.c:2656
  13621354msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
  13631355msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
  13641356
  1365 #: gconf/gconf.c:3027
   1357#: ../gconf/gconf.c:3027
  13661358#, c-format
  13671359msgid "Failure shutting down config server: %s"
  13681360msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
  13691361
  1370 #: gconf/gconf.c:3088
   1362#: ../gconf/gconf.c:3088
  13711363#, c-format
  13721364msgid "Expected float, got %s"
  13731365msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
  13741366
  1375 #: gconf/gconf.c:3123
   1367#: ../gconf/gconf.c:3123
  13761368#, c-format
  13771369msgid "Expected int, got %s"
  13781370msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
  13791371
  1380 #: gconf/gconf.c:3158
   1372#: ../gconf/gconf.c:3158
  13811373#, c-format
  13821374msgid "Expected string, got %s"
  13831375msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
  13841376
  1385 #: gconf/gconf.c:3192
   1377#: ../gconf/gconf.c:3192
  13861378#, c-format
  13871379msgid "Expected bool, got %s"
  13881380msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
  13891381
  1390 #: gconf/gconf.c:3225
   1382#: ../gconf/gconf.c:3225
  13911383#, c-format
  13921384msgid "Expected schema, got %s"
  13931385msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
  13941386
  1395 #: gconf/gconf.c:3564
   1387#: ../gconf/gconf.c:3564
  13961388#, c-format
  13971389msgid "CORBA error: %s"
  13981390msgstr "Грешка на CORBA: %s"
  13991391
  1400 #: gconf/gconfd.c:302
   1392#: ../gconf/gconfd.c:302
  14011393msgid "Shutdown request received"
  14021394msgstr "Получена е заявка за спиране"
  14031395
  1404 #: gconf/gconfd.c:334
   1396#: ../gconf/gconfd.c:334
  14051397msgid ""
  14061398"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
   
  14101402"gconf.path от папката с изходен код..."
  14111403
  1412 #: gconf/gconfd.c:354
   1404#: ../gconf/gconfd.c:354
  14131405#, c-format
  14141406msgid ""
   
  14211413#. request would result in another failed gconfd being spawned.
  14221414#.
  1423 #: gconf/gconfd.c:362
   1415#: ../gconf/gconfd.c:362
  14241416#, c-format
  14251417msgid ""
   
  14301422"запази. Редактирайте %s%s"
  14311423
  1432 #: gconf/gconfd.c:375
   1424#: ../gconf/gconfd.c:375
  14331425#, c-format
  14341426msgid "Error loading some config sources: %s"
  14351427msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
  14361428
  1437 #: gconf/gconfd.c:387
   1429#: ../gconf/gconfd.c:387
  14381430msgid ""
  14391431"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
   
  14431435"заредят или запазят конфигурационните данни."
  14441436
  1445 #: gconf/gconfd.c:404
   1437#: ../gconf/gconfd.c:404
  14461438msgid ""
  14471439"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
   
  14511443"може да не се запазят."
  14521444
  1453 #: gconf/gconfd.c:433
   1445#: ../gconf/gconfd.c:433
  14541446#, c-format
  14551447msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
   
  14581450"GConf."
  14591451
  1460 #: gconf/gconfd.c:439
   1452#: ../gconf/gconfd.c:439
  14611453#, c-format
  14621454msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
  14631455msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14641456
  1465 #: gconf/gconfd.c:459
   1457#: ../gconf/gconfd.c:459
  14661458#, c-format
  14671459msgid ""
   
  14701462"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14711463
  1472 #: gconf/gconfd.c:475
   1464#: ../gconf/gconfd.c:475
  14731465#, c-format
  14741466msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  14751467msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
  14761468
  1477 #: gconf/gconfd.c:563
   1469#: ../gconf/gconfd.c:563
  14781470#, c-format
  14791471msgid "Failed to open %s: %s"
  14801472msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
  14811473
  1482 #: gconf/gconfd.c:579
   1474#: ../gconf/gconfd.c:579
  14831475#, c-format
  14841476msgid "Owner of %s is not the current user"
  14851477msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
  14861478
  1487 #: gconf/gconfd.c:587
   1479#: ../gconf/gconfd.c:587
  14881480#, c-format
  14891481msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
   
  14921484#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
  14931485#. So we free it at the end of main()
  1494 #: gconf/gconfd.c:679
   1486#: ../gconf/gconfd.c:679
  14951487#, c-format
  14961488msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
  14971489msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
  14981490
  1499 #: gconf/gconfd.c:736
   1491#: ../gconf/gconfd.c:736
  15001492msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
  15011493msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
  15021494
  1503 #: gconf/gconfd.c:749
   1495#: ../gconf/gconfd.c:749
  15041496#, c-format
  15051497msgid "Failed to create %s: %s"
  15061498msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
  15071499
  1508 #: gconf/gconfd.c:756
   1500#: ../gconf/gconfd.c:756
  15091501#, c-format
  15101502msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
  15111503msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
  15121504
  1513 #: gconf/gconfd.c:788
   1505#: ../gconf/gconfd.c:788
  15141506#, c-format
  15151507msgid ""
   
  15201512"клиентската програма може да забие: %s"
  15211513
  1522 #: gconf/gconfd.c:798
   1514#: ../gconf/gconfd.c:798
  15231515#, c-format
  15241516msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
  15251517msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
  15261518
  1527 #: gconf/gconfd.c:836
   1519#: ../gconf/gconfd.c:836
  15281520#, c-format
  15291521msgid "Error releasing lockfile: %s"
  15301522msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
  15311523
  1532 #: gconf/gconfd.c:844
   1524#: ../gconf/gconfd.c:844
  15331525msgid "Exiting"
  15341526msgstr "Приключва се"
  15351527
  1536 #: gconf/gconfd.c:869
   1528#: ../gconf/gconfd.c:869
  15371529msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
  15381530msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
  15391531
  1540 #: gconf/gconfd.c:886
   1532#: ../gconf/gconfd.c:886
  15411533msgid "GConf server is not in use, shutting down."
  1542 msgstr "Не се използва сървър GConf, приключвам."
  1543 
  1544 #: gconf/gconfd.c:1212
   1534msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
   1535
   1536#: ../gconf/gconfd.c:1212
  15451537#, c-format
  15461538msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
  15471539msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
  15481540
  1549 #: gconf/gconfd.c:1340
   1541#: ../gconf/gconfd.c:1340
  15501542#, c-format
  15511543msgid "Returning exception: %s"
  15521544msgstr "Върнато изключение: %s"
  15531545
  1554 #: gconf/gconfd.c:1446
   1546#: ../gconf/gconfd.c:1446
  15551547#, c-format
  15561548msgid ""
   
  15611553"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
  15621554
  1563 #: gconf/gconfd.c:1481
   1555#: ../gconf/gconfd.c:1481
  15641556#, c-format
  15651557msgid ""
   
  15691561"запазени успешно (%s)"
  15701562
  1571 #: gconf/gconfd.c:1543
   1563#: ../gconf/gconfd.c:1543
  15721564#, c-format
  15731565msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
   
  15751567"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
  15761568
  1577 #: gconf/gconfd.c:1557
   1569#: ../gconf/gconfd.c:1557
  15781570#, c-format
  15791571msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
   
  15811573"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
  15821574
  1583 #: gconf/gconfd.c:1566
   1575#: ../gconf/gconfd.c:1566
  15841576#, c-format
  15851577msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
  15861578msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15871579
  1588 #: gconf/gconfd.c:1580
   1580#: ../gconf/gconfd.c:1580
  15891581#, c-format
  15901582msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
   
  15921584"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15931585
  1594 #: gconf/gconfd.c:1590
   1586#: ../gconf/gconfd.c:1590
  15951587#, c-format
  15961588msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
   
  15991591"мястото му: %s"
  16001592
  1601 #: gconf/gconfd.c:1599
   1593#: ../gconf/gconfd.c:1599
  16021594#, c-format
  16031595msgid ""
   
  16071599"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
  16081600
  1609 #: gconf/gconfd.c:2078
   1601#: ../gconf/gconfd.c:2078
  16101602#, c-format
  16111603msgid ""
   
  16151607"базата данни"
  16161608
  1617 #: gconf/gconfd.c:2114
   1609#: ../gconf/gconfd.c:2114
  16181610#, c-format
  16191611msgid "Error reading saved state file: %s"
  16201612msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
  16211613
  1622 #: gconf/gconfd.c:2164
   1614#: ../gconf/gconfd.c:2164
  16231615#, c-format
  16241616msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
  16251617msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
  16261618
  1627 #: gconf/gconfd.c:2283
   1619#: ../gconf/gconfd.c:2283
  16281620#, c-format
  16291621msgid ""
   
  16341626"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
  16351627
  1636 #: gconf/gconfd.c:2288
   1628#: ../gconf/gconfd.c:2288
  16371629#, c-format
  16381630msgid ""
   
  16441636"s)"
  16451637
  1646 #: gconf/gconfd.c:2311 gconf/gconfd.c:2485
   1638#: ../gconf/gconfd.c:2311 ../gconf/gconfd.c:2485
  16471639#, c-format
  16481640msgid "Failed to get IOR for client: %s"
  16491641msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
  16501642
  1651 #: gconf/gconfd.c:2326
   1643#: ../gconf/gconfd.c:2326
  16521644#, c-format
  16531645msgid "Failed to open saved state file: %s"
  16541646msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
  16551647
  1656 #: gconf/gconfd.c:2339
   1648#: ../gconf/gconfd.c:2339
  16571649#, c-format
  16581650msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
   
  16611653"състоянието: %s"
  16621654
  1663 #: gconf/gconfd.c:2347
   1655#: ../gconf/gconfd.c:2347
  16641656#, c-format
  16651657msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
   
  16681660"състоянието: %s"
  16691661
  1670 #: gconf/gconfd.c:2446
   1662#: ../gconf/gconfd.c:2446
  16711663msgid ""
  16721664"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
  16731665msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
  16741666
  1675 #: gconf/gconftool.c:89
   1667#: ../gconf/gconftool.c:89
  16761668msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
  16771669msgstr ""
  16781670"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
  16791671
  1680 #: gconf/gconftool.c:98
   1672#: ../gconf/gconftool.c:98
  16811673msgid "Print the value of a key to standard output."
  16821674msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
  16831675
  1684 #: gconf/gconftool.c:107
   1676#: ../gconf/gconftool.c:107
  16851677msgid ""
  16861678"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
   
  16901682"long-desc, --owner, и --type."
  16911683
  1692 #: gconf/gconftool.c:117
   1684#: ../gconf/gconftool.c:117
  16931685msgid "Unset the keys on the command line"
  16941686msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
  16951687
  1696 #: gconf/gconftool.c:126
   1688#: ../gconf/gconftool.c:126
  16971689msgid ""
  16981690"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
   
  17021694"командния ред"
  17031695
  1704 #: gconf/gconftool.c:135
   1696#: ../gconf/gconftool.c:135
  17051697msgid "Print all key/value pairs in a directory."
  17061698msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
  17071699
  1708 #: gconf/gconftool.c:144
   1700#: ../gconf/gconftool.c:144
  17091701msgid "Print all subdirectories in a directory."
  17101702msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
  17111703
  1712 #: gconf/gconftool.c:153
   1704#: ../gconf/gconftool.c:153
  17131705msgid ""
  17141706"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
   
  17171709"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
  17181710
  1719 #: gconf/gconftool.c:162
   1711#: ../gconf/gconftool.c:162
  17201712msgid ""
  17211713"Load from the specified file an XML description of values and set them "
   
  17251717"настройване относително към папка."
  17261718
  1727 #: gconf/gconftool.c:171
   1719#: ../gconf/gconftool.c:171
  17281720msgid "Unload a set of values described in an XML file."
  17291721msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
  17301722
  1731 #: gconf/gconftool.c:180
   1723#: ../gconf/gconftool.c:180
  17321724msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
  17331725msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
  17341726
  1735 #: gconf/gconftool.c:189
   1727#: ../gconf/gconftool.c:189
  17361728msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
  17371729msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
  17381730
  1739 #: gconf/gconftool.c:198
   1731#: ../gconf/gconftool.c:198
  17401732msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
  17411733msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
  17421734
  1743 #: gconf/gconftool.c:207
   1735#: ../gconf/gconftool.c:207
  17441736msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
  17451737msgstr ""
  17461738"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
  17471739
  1748 #: gconf/gconftool.c:216
   1740#: ../gconf/gconftool.c:216
  17491741msgid ""
  17501742"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
   
  17541746"автоматично - при необходимост)"
  17551747
  1756 #: gconf/gconftool.c:225
   1748#: ../gconf/gconftool.c:225
  17571749msgid ""
  17581750"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
   
  17621754"описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17631755
  1764 #: gconf/gconftool.c:226
   1756#: ../gconf/gconftool.c:226
  17651757msgid "int|bool|float|string|list|pair"
  17661758msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
  17671759
  1768 #: gconf/gconftool.c:234
   1760#: ../gconf/gconftool.c:234
  17691761msgid "Print the data type of a key to standard output."
  17701762msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
  17711763
  1772 #: gconf/gconftool.c:243
   1764#: ../gconf/gconftool.c:243
  17731765msgid "Get the number of elements in a list key."
  17741766msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
  17751767
  1776 #: gconf/gconftool.c:252
   1768#: ../gconf/gconftool.c:252
  17771769msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
  17781770msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
  17791771
  1780 #: gconf/gconftool.c:261
   1772#: ../gconf/gconftool.c:261
  17811773msgid ""
  17821774"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
   
  17861778"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17871779
  1788 #: gconf/gconftool.c:262 gconf/gconftool.c:271 gconf/gconftool.c:280
   1780#: ../gconf/gconftool.c:262 ../gconf/gconftool.c:271 ../gconf/gconftool.c:280
  17891781msgid "int|bool|float|string"
  17901782msgstr "int|bool|float|string"
  17911783
  1792 #: gconf/gconftool.c:270
   1784#: ../gconf/gconftool.c:270
  17931785msgid ""
  17941786"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
   
  17981790"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17991791
  1800 #: gconf/gconftool.c:279
   1792#: ../gconf/gconftool.c:279
  18011793msgid ""
  18021794"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
   
  18061798"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  18071799
  1808 #: gconf/gconftool.c:288
   1800#: ../gconf/gconftool.c:288
  18091801msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
  18101802msgstr "Указване на кратко описание на схема"
  18111803
  1812 #: gconf/gconftool.c:289 gconf/gconftool.c:298
   1804#: ../gconf/gconftool.c:289 ../gconf/gconftool.c:298
  18131805msgid "DESCRIPTION"
  18141806msgstr "ОПИСАНИЕ"
  18151807
  1816 #: gconf/gconftool.c:297
   1808#: ../gconf/gconftool.c:297
  18171809msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
  18181810msgstr "Указване на подробно описание на схема."
  18191811
  1820 #: gconf/gconftool.c:306
   1812#: ../gconf/gconftool.c:306
  18211813msgid "Specify the owner of a schema"
  18221814msgstr "Указване на собственик на схема"
  18231815
  1824 #: gconf/gconftool.c:307
   1816#: ../gconf/gconftool.c:307
  18251817msgid "OWNER"
  18261818msgstr "СОБСТВЕНИК"
  18271819
  1828 #: gconf/gconftool.c:315
   1820#: ../gconf/gconftool.c:315
  18291821msgid "Specify a schema file to be installed"
  18301822msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
  18311823
  1832 #: gconf/gconftool.c:316
   1824#: ../gconf/gconftool.c:316
  18331825msgid "FILENAME"
  18341826msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
  18351827
  1836 #: gconf/gconftool.c:324
   1828#: ../gconf/gconftool.c:324
  18371829msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
  18381830msgstr ""
   
  18401832"подразбиране"
  18411833
  1842 #: gconf/gconftool.c:325
   1834#: ../gconf/gconftool.c:325
  18431835msgid "SOURCE"
  18441836msgstr "ИЗТОЧНИК"
  18451837
  1846 #: gconf/gconftool.c:333
   1838#: ../gconf/gconftool.c:333
  18471839msgid ""
  18481840"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
   
  18521844"да има стартиран gconfd процес."
  18531845
  1854 #: gconf/gconftool.c:342
   1846#: ../gconf/gconftool.c:342
  18551847msgid ""
  18561848"Properly installs schema files on the command line into the database. "
   
  18631855"използва източника по подразбиране."
  18641856
  1865 #: gconf/gconftool.c:351
   1857#: ../gconf/gconftool.c:351
  18661858msgid ""
  18671859"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
   
  18741866"използва източника по подразбиране."
  18751867
  1876 #: gconf/gconftool.c:360
   1868#: ../gconf/gconftool.c:360
  18771869msgid ""
  18781870"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
   
  18821874"видове стойности на ключовете на командния ред."
  18831875
  1884 #: gconf/gconftool.c:369
   1876#: ../gconf/gconftool.c:369
  18851877msgid ""
  18861878"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
   
  18901882"ключове в папките на командния ред."
  18911883
  1892 #: gconf/gconftool.c:378
   1884#: ../gconf/gconftool.c:378
  18931885msgid "Get the short doc string for a key"
  18941886msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
  18951887
  1896 #: gconf/gconftool.c:387
   1888#: ../gconf/gconftool.c:387
  18971889msgid "Get the long doc string for a key"
  18981890msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
  18991891
  1900 #: gconf/gconftool.c:396
   1892#: ../gconf/gconftool.c:396
  19011893msgid "Get the name of the schema applied to this key"
  19021894msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
  19031895
  1904 #: gconf/gconftool.c:405
   1896#: ../gconf/gconftool.c:405
  19051897msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
  19061898msgstr ""
   
  19081900"схемата"
  19091901
  1910 #: gconf/gconftool.c:414
   1902#: ../gconf/gconftool.c:414
  19111903msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
  19121904msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
  19131905
  1914 #: gconf/gconftool.c:423
   1906#: ../gconf/gconftool.c:423
  19151907msgid "Ignore schema defaults when reading values."
  19161908msgstr ""
  19171909"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
  19181910
  1919 #: gconf/gconftool.c:432
   1911#: ../gconf/gconftool.c:432
  19201912msgid "Get the name of the default source"
  19211913msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
  19221914
  1923 #: gconf/gconftool.c:441
   1915#: ../gconf/gconftool.c:441
  19241916msgid "Print version"
  19251917msgstr "Показване на версията"
  19261918
  1927 #: gconf/gconftool.c:538
  1928 #, c-format
   1919#: ../gconf/gconftool.c:538
  19291920msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
  19301921msgstr ""
  19311922"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19321923
  1933 #: gconf/gconftool.c:548
  1934 #, c-format
   1924#: ../gconf/gconftool.c:548
  19351925msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
  19361926msgstr ""
  19371927"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
  19381928
  1939 #: gconf/gconftool.c:555
  1940 #, c-format
   1929#: ../gconf/gconftool.c:555
  19411930msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
  19421931msgstr ""
  19431932"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19441933
  1945 #: gconf/gconftool.c:566
  1946 #, c-format
   1934#: ../gconf/gconftool.c:566
  19471935msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
  19481936msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
  19491937
  1950 #: gconf/gconftool.c:577
  1951 #, c-format
   1938#: ../gconf/gconftool.c:577
  19521939msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
  19531940msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
  19541941
  1955 #: gconf/gconftool.c:590
  1956 #, c-format
   1942#: ../gconf/gconftool.c:590
  19571943msgid ""
  19581944"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
   
  19621948"entries или --all-dirs\n"
  19631949
  1964 #: gconf/gconftool.c:603
  1965 #, c-format
   1950#: ../gconf/gconftool.c:603
  19661951msgid ""
  19671952"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
   
  19711956"или --all-dirs\n"
  19721957
  1973 #: gconf/gconftool.c:609
  1974 #, c-format
   1958#: ../gconf/gconftool.c:609
  19751959msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
  19761960msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
  19771961
  1978 #: gconf/gconftool.c:615
  1979 #, c-format
   1962#: ../gconf/gconftool.c:615
  19801963msgid "Must specify a type when setting a value\n"
  19811964msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
  19821965
  1983 #: gconf/gconftool.c:623
  1984 #, c-format
   1966#: ../gconf/gconftool.c:623
  19851967msgid ""
  19861968"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
   
  19901972"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
  19911973
  1992 #: gconf/gconftool.c:635 gconf/gconftool.c:648 gconf/gconftool.c:661
  1993 #: gconf/gconftool.c:675 gconf/gconftool.c:688 gconf/gconftool.c:701
  1994 #: gconf/gconftool.c:715
   1974#: ../gconf/gconftool.c:635 ../gconf/gconftool.c:648 ../gconf/gconftool.c:661
   1975#: ../gconf/gconftool.c:675 ../gconf/gconftool.c:688 ../gconf/gconftool.c:701
   1976#: ../gconf/gconftool.c:715
  19951977#, c-format
  19961978msgid "%s option must be used by itself.\n"
  19971979msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
  19981980
  1999 #: gconf/gconftool.c:724
  2000 #, c-format
   1981#: ../gconf/gconftool.c:724
  20011982msgid ""
  20021983"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
   
  20051986"--direct\n"
  20061987
  2007 #: gconf/gconftool.c:730
   1988#: ../gconf/gconftool.c:730
  20081989#, c-format
  20091990msgid "Failed to init GConf: %s\n"
  20101991msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
  20111992
  2012 #: gconf/gconftool.c:759
  2013 #, c-format
   1993#: ../gconf/gconftool.c:759
  20141994msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
  20151995msgstr ""
  20161996"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
  20171997
  2018 #: gconf/gconftool.c:766
  2019 #, c-format
   1998#: ../gconf/gconftool.c:766
  20201999msgid ""
  20212000"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
   
  20242003"схеми\n"
  20252004
  2026 #: gconf/gconftool.c:779
  2027 #, c-format
   2005#: ../gconf/gconftool.c:779
  20282006msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
  20292007msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
  20302008
  2031 #: gconf/gconftool.c:814
   2009#: ../gconf/gconftool.c:814
  20322010#, c-format
  20332011msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
  20342012msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
  20352013
  2036 #: gconf/gconftool.c:1123
   2014#: ../gconf/gconftool.c:1123
  20372015#, c-format
  20382016msgid "Shutdown error: %s\n"
  20392017msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
  20402018
  2041 #: gconf/gconftool.c:1166
  2042 #, c-format
   2019#: ../gconf/gconftool.c:1166
  20432020msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
  20442021msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
  20452022
  2046 #: gconf/gconftool.c:1218
  2047 #, c-format
   2023#: ../gconf/gconftool.c:1218
  20482024msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
  20492025msgstr ""
  20502026"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
  20512027
  2052 #: gconf/gconftool.c:1260 gconf/gconftool.c:1526
   2028#: ../gconf/gconftool.c:1260 ../gconf/gconftool.c:1526
  20532029#, c-format
  20542030msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
  20552031msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
  20562032
  2057 #: gconf/gconftool.c:1279
   2033#: ../gconf/gconftool.c:1279
  20582034msgid "(no value set)"
  20592035msgstr "(няма зададена стойност)"
  20602036
  2061 #: gconf/gconftool.c:1585
   2037#: ../gconf/gconftool.c:1585
  20622038#, c-format
  20632039msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
  20642040msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
  20652041
  2066 #: gconf/gconftool.c:1614
  2067 #, c-format
   2042#: ../gconf/gconftool.c:1614
  20682043msgid "Must specify a key or keys to get\n"
  20692044msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
  20702045
  2071 #: gconf/gconftool.c:1649
   2046#: ../gconf/gconftool.c:1649
  20722047#, c-format
  20732048msgid "Type: %s\n"
  20742049msgstr "Вид: %s\n"
  20752050
  2076 #: gconf/gconftool.c:1650
   2051#: ../gconf/gconftool.c:1650
  20772052#, c-format
  20782053msgid "List Type: %s\n"
  20792054msgstr "Вид списък: %s\n"
  20802055
  2081 #: gconf/gconftool.c:1651
   2056#: ../gconf/gconftool.c:1651
  20822057#, c-format
  20832058msgid "Car Type: %s\n"
  20842059msgstr "Вид на car: %s\n"
  20852060
  2086 #: gconf/gconftool.c:1652
   2061#: ../gconf/gconftool.c:1652
  20872062#, c-format
  20882063msgid "Cdr Type: %s\n"
  20892064msgstr "Вид на cdr: %s\n"
  20902065
  2091 #: gconf/gconftool.c:1657
   2066#: ../gconf/gconftool.c:1657
  20922067#, c-format
  20932068msgid "Default Value: %s\n"
  20942069msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
  20952070
  2096 #: gconf/gconftool.c:1657 gconf/gconftool.c:1659 gconf/gconftool.c:1660
  2097 #: gconf/gconftool.c:1661
   2071#: ../gconf/gconftool.c:1657 ../gconf/gconftool.c:1659
   2072#: ../gconf/gconftool.c:1660 ../gconf/gconftool.c:1661
  20982073msgid "Unset"
  20992074msgstr "Без стойност"
  21002075
  2101 #: gconf/gconftool.c:1659
   2076#: ../gconf/gconftool.c:1659
  21022077#, c-format
  21032078msgid "Owner: %s\n"
  21042079msgstr "Собственик: %s\n"
  21052080
  2106 #: gconf/gconftool.c:1660
   2081#: ../gconf/gconftool.c:1660
  21072082#, c-format
  21082083msgid "Short Desc: %s\n"
  21092084msgstr "Кр. опис.: %s\n"
  21102085
  2111 #: gconf/gconftool.c:1661
   2086#: ../gconf/gconftool.c:1661
  21122087#, c-format
  21132088msgid "Long Desc: %s\n"
  21142089msgstr "Подр. опис.: %s\n"
  21152090
  2116 #: gconf/gconftool.c:1670 gconf/gconftool.c:1894 gconf/gconftool.c:1928
  2117 #: gconf/gconftool.c:1973 gconf/gconftool.c:2118
   2091#: ../gconf/gconftool.c:1670 ../gconf/gconftool.c:1894
   2092#: ../gconf/gconftool.c:1928 ../gconf/gconftool.c:1973
   2093#: ../gconf/gconftool.c:2118
  21182094#, c-format
  21192095msgid "No value set for `%s'\n"
  21202096msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
  21212097
  2122 #: gconf/gconftool.c:1674 gconf/gconftool.c:1898 gconf/gconftool.c:1932
  2123 #: gconf/gconftool.c:1977 gconf/gconftool.c:2122
   2098#: ../gconf/gconftool.c:1674 ../gconf/gconftool.c:1898
   2099#: ../gconf/gconftool.c:1932 ../gconf/gconftool.c:1977
   2100#: ../gconf/gconftool.c:2122
  21242101#, c-format
  21252102msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
  21262103msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
  21272104
  2128 #: gconf/gconftool.c:1717 gconf/gconftool.c:1729
   2105#: ../gconf/gconftool.c:1717 ../gconf/gconftool.c:1729
  21292106#, c-format
  21302107msgid "Don't understand type `%s'\n"
  21312108msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
  21322109
  2133 #: gconf/gconftool.c:1741
  2134 #, c-format
   2110#: ../gconf/gconftool.c:1741
  21352111msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
  21362112msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
  21372113
  2138 #: gconf/gconftool.c:1761
   2114#: ../gconf/gconftool.c:1761
  21392115#, c-format
  21402116msgid "No value to set for key: `%s'\n"
  21412117msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
  21422118
  2143 #: gconf/gconftool.c:1789
  2144 #, c-format
   2119#: ../gconf/gconftool.c:1789
  21452120msgid "Cannot set schema as value\n"
  21462121msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
  21472122
  2148 #: gconf/gconftool.c:1799
  2149 #, c-format
   2123#: ../gconf/gconftool.c:1799
  21502124msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
  21512125msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
  21522126
  2153 #: gconf/gconftool.c:1813
  2154 #, c-format
   2127#: ../gconf/gconftool.c:1813
  21552128msgid ""
  21562129"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
   
  21592132"cdr\n"
  21602133
  2161 #: gconf/gconftool.c:1828
   2134#: ../gconf/gconftool.c:1828
  21622135#, c-format
  21632136msgid "Error: %s\n"
  21642137msgstr "Грешка: %s\n"
  21652138
  2166 #: gconf/gconftool.c:1841 gconf/gconftool.c:2873
   2139#: ../gconf/gconftool.c:1841 ../gconf/gconftool.c:2873
  21672140#, c-format
  21682141msgid "Error setting value: %s\n"
  21692142msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
  21702143
  2171 #: gconf/gconftool.c:1859
   2144#: ../gconf/gconftool.c:1859
  21722145#, c-format
  21732146msgid "Error syncing: %s\n"
  21742147msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
  21752148
  2176 #: gconf/gconftool.c:1874
  2177 #, c-format
   2149#: ../gconf/gconftool.c:1874
  21782150msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
  21792151msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
  21802152
  2181 #: gconf/gconftool.c:1918
  2182 #, c-format
   2153#: ../gconf/gconftool.c:1918
  21832154msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
  21842155msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
  21852156
  2186 #: gconf/gconftool.c:1943 gconf/gconftool.c:1988
   2157#: ../gconf/gconftool.c:1943 ../gconf/gconftool.c:1988
  21872158#, c-format
  21882159msgid "Key %s is not a list.\n"
  21892160msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
  21902161
  2191 #: gconf/gconftool.c:1963
  2192 #, c-format
   2162#: ../gconf/gconftool.c:1963
  21932163msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
  21942164msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
  21952165
  2196 #: gconf/gconftool.c:1994
  2197 #, c-format
   2166#: ../gconf/gconftool.c:1994
  21982167msgid "Must specify list index.\n"
  21992168msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
  22002169
  2201 #: gconf/gconftool.c:2001
  2202 #, c-format
   2170#: ../gconf/gconftool.c:2001
  22032171msgid "List index must be non-negative.\n"
  22042172msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  22052173
  2206 #: gconf/gconftool.c:2010
  2207 #, c-format
   2174#: ../gconf/gconftool.c:2010
  22082175msgid "List index is out of bounds.\n"
  22092176msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
  22102177
  2211 #: gconf/gconftool.c:2036
  2212 #, c-format
   2178#: ../gconf/gconftool.c:2036
  22132179msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
  22142180msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
  22152181
  2216 #: gconf/gconftool.c:2056
   2182#: ../gconf/gconftool.c:2056
  22172183#, c-format
  22182184msgid "No schema known for `%s'\n"
  22192185msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
  22202186
  2221 #: gconf/gconftool.c:2089
   2187#: ../gconf/gconftool.c:2089
  22222188#, c-format
  22232189msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
  22242190msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
  22252191
  2226 #: gconf/gconftool.c:2094
   2192#: ../gconf/gconftool.c:2094
  22272193#, c-format
  22282194msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
  22292195msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
  22302196
  2231 #: gconf/gconftool.c:2101
   2197#: ../gconf/gconftool.c:2101
  22322198#, c-format
  22332199msgid "No schema stored at '%s'\n"
  22342200msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
  22352201
  2236 #: gconf/gconftool.c:2104
   2202#: ../gconf/gconftool.c:2104
  22372203#, c-format
  22382204msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
  22392205msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
  22402206
  2241 #: gconf/gconftool.c:2160
  2242 #, c-format
   2207#: ../gconf/gconftool.c:2160
  22432208msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
  22442209msgstr ""
   
  22462211"присвои схемата\n"
  22472212
  2248 #: gconf/gconftool.c:2167
   2213#: ../gconf/gconftool.c:2167
  22492214#, c-format
  22502215msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
   
  22522217"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
  22532218
  2254 #: gconf/gconftool.c:2185
  2255 #, c-format
   2219#: ../gconf/gconftool.c:2185
  22562220msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
  22572221msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
  22582222
  2259 #: gconf/gconftool.c:2195
   2223#: ../gconf/gconftool.c:2195
  22602224#, c-format
  22612225msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
  22622226msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
  22632227
  2264 #: gconf/gconftool.c:2220
  2265 #, c-format
   2228#: ../gconf/gconftool.c:2220
  22662229msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
  22672230msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
  22682231
  2269 #: gconf/gconftool.c:2262
  2270 #, c-format
   2232#: ../gconf/gconftool.c:2262
  22712233msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22722234msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22732235
  2274 #: gconf/gconftool.c:2282
  2275 #, c-format
   2236#: ../gconf/gconftool.c:2282
  22762237msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22772238msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22782239
  2279 #: gconf/gconftool.c:2302
  2280 #, c-format
   2240#: ../gconf/gconftool.c:2302
  22812241msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22822242msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22832243
  2284 #: gconf/gconftool.c:2317
   2244#: ../gconf/gconftool.c:2317
  22852245#, c-format
  22862246msgid "Error setting value: %s"
  22872247msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
  22882248
  2289 #: gconf/gconftool.c:2331
   2249#: ../gconf/gconftool.c:2331
  22902250#, c-format
  22912251msgid "Error syncing: %s"
  22922252msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
  22932253
  2294 #: gconf/gconftool.c:2346
  2295 #, c-format
   2254#: ../gconf/gconftool.c:2346
  22962255msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
  22972256msgstr ""
   
  22992258"ключ/стойност.\n"
  23002259
  2301 #: gconf/gconftool.c:2360
  2302 #, c-format
   2260#: ../gconf/gconftool.c:2360
  23032261msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
  23042262msgstr ""
  23052263"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
  23062264
  2307 #: gconf/gconftool.c:2371
   2265#: ../gconf/gconftool.c:2371
  23082266#, c-format
  23092267msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
  23102268msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
  23112269
  2312 #: gconf/gconftool.c:2391
  2313 #, c-format
   2270#: ../gconf/gconftool.c:2391
  23142271msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
  23152272msgstr ""
   
  23172274"премахнат.\n"
  23182275
  2319 #: gconf/gconftool.c:2405
   2276#: ../gconf/gconftool.c:2405
  23202277#, c-format
  23212278msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
  23222279msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
  23232280
  2324 #: gconf/gconftool.c:2425
  2325 #, c-format
   2281#: ../gconf/gconftool.c:2425
  23262282msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
  23272283msgstr ""
  23282284"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
  23292285
  2330 #: gconf/gconftool.c:2459
   2286#: ../gconf/gconftool.c:2459
  23312287#, c-format
  23322288msgid "Error listing dirs: %s\n"
  23332289msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
  23342290
  2335 #: gconf/gconftool.c:2595
  2336 #, c-format
   2291#: ../gconf/gconftool.c:2595
  23372292msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
  23382293msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
  23392294
  2340 #: gconf/gconftool.c:2622
   2295#: ../gconf/gconftool.c:2622
  23412296#, c-format
  23422297msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
   
  23442299"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
  23452300
  2346 #: gconf/gconftool.c:2655
  2347 #, c-format
   2301#: ../gconf/gconftool.c:2655
  23482302msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
  23492303msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
  23502304
  2351 #: gconf/gconftool.c:2661
   2305#: ../gconf/gconftool.c:2661
  23522306#, c-format
  23532307msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
  23542308msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
  23552309
  2356 #: gconf/gconftool.c:2679
   2310#: ../gconf/gconftool.c:2679
  23572311#, c-format
  23582312msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
   
  23602314"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
  23612315
  2362 #: gconf/gconftool.c:2700
   2316#: ../gconf/gconftool.c:2700
  23632317#, c-format
  23642318msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
   
  23672321"s“\n"
  23682322
  2369 #: gconf/gconftool.c:2722
   2323#: ../gconf/gconftool.c:2722
  23702324#, c-format
  23712325msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
  23722326msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
  23732327
  2374 #: gconf/gconftool.c:2743
   2328#: ../gconf/gconftool.c:2743
  23752329#, c-format
  23762330msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
  23772331msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
  23782332
  2379 #: gconf/gconftool.c:2852 gconf/gconftool.c:3394
   2333#: ../gconf/gconftool.c:2852 ../gconf/gconftool.c:3394
  23802334#, c-format
  23812335msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
  23822336msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
  23832337
  2384 #: gconf/gconftool.c:2967
   2338#: ../gconf/gconftool.c:2967
  23852339#, c-format
  23862340msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
  23872341msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
  23882342
  2389 #: gconf/gconftool.c:2976
   2343#: ../gconf/gconftool.c:2976
  23902344#, c-format
  23912345msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
  23922346msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
  23932347
  2394 #: gconf/gconftool.c:2987 gconf/gconftool.c:3017 gconf/gconftool.c:3046
   2348#: ../gconf/gconftool.c:2987 ../gconf/gconftool.c:3017
   2349#: ../gconf/gconftool.c:3046
  23952350#, c-format
  23962351msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
   
  23992354"схемата (%s)\n"
  24002355
  2401 #: gconf/gconftool.c:3005
   2356#: ../gconf/gconftool.c:3005
  24022357#, c-format
  24032358msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
   
  24062361"схема (%s)\n"
  24072362
  2408 #: gconf/gconftool.c:3030
  2409 #, c-format
   2363#: ../gconf/gconftool.c:3030
  24102364msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
  24112365msgstr ""
  24122366"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
  24132367
  2414 #: gconf/gconftool.c:3059
  2415 #, c-format
   2368#: ../gconf/gconftool.c:3059
  24162369msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
  24172370msgstr ""
  24182371"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
  24192372
  2420 #: gconf/gconftool.c:3107 gconf/gconftool.c:3128 gconf/gconftool.c:3149
  2421 #: gconf/gconftool.c:3170
   2373#: ../gconf/gconftool.c:3107 ../gconf/gconftool.c:3128
   2374#: ../gconf/gconftool.c:3149 ../gconf/gconftool.c:3170
  24222375#, c-format
  24232376msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
  24242377msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
  24252378
  2426 #: gconf/gconftool.c:3124
   2379#: ../gconf/gconftool.c:3124
  24272380#, c-format
  24282381msgid ""
   
  24322385"а не „%s“\n"
  24332386
  2434 #: gconf/gconftool.c:3145
   2387#: ../gconf/gconftool.c:3145
  24352388#, c-format
  24362389msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
   
  24392392"bool, а не „%s“\n"
  24402393
  2441 #: gconf/gconftool.c:3166
   2394#: ../gconf/gconftool.c:3166
  24422395#, c-format
  24432396msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
   
  24462399"bool, а не „%s“\n"
  24472400
  2448 #: gconf/gconftool.c:3206
  2449 #, c-format
   2401#: ../gconf/gconftool.c:3206
  24502402msgid "WARNING: empty <applyto> node"
  24512403msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
  24522404
  2453 #: gconf/gconftool.c:3209 gconf/gconftool.c:3467
   2405#: ../gconf/gconftool.c:3209 ../gconf/gconftool.c:3467
  24542406#, c-format
  24552407msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
  24562408msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
  24572409
  2458 #: gconf/gconftool.c:3220
  2459 #, c-format
   2410#: ../gconf/gconftool.c:3220
  24602411msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
  24612412msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
  24622413
  2463 #: gconf/gconftool.c:3226
  2464 #, c-format
   2414#: ../gconf/gconftool.c:3226
  24652415msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
  24662416msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
  24672417
  2468 #: gconf/gconftool.c:3232
  2469 #, c-format
   2418#: ../gconf/gconftool.c:3232
  24702419msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
  24712420msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
  24722421
  2473 #: gconf/gconftool.c:3261
  2474 #, c-format
   2422#: ../gconf/gconftool.c:3261
  24752423msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
  24762424msgstr ""
  24772425"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
  24782426
  2479 #: gconf/gconftool.c:3267
   2427#: ../gconf/gconftool.c:3267
  24802428#, c-format
  24812429msgid ""
   
  24852433"се игнорират\n"
  24862434
  2487 #: gconf/gconftool.c:3365
   2435#: ../gconf/gconftool.c:3365
  24882436#, c-format
  24892437msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
  24902438msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
  24912439
  2492 #: gconf/gconftool.c:3402
   2440#: ../gconf/gconftool.c:3402
  24932441#, c-format
  24942442msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
  24952443msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
  24962444
  2497 #: gconf/gconftool.c:3476
  2498 #, c-format
   2445#: ../gconf/gconftool.c:3476
  24992446msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
  25002447msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
  25012448
  2502 #: gconf/gconftool.c:3511
   2449#: ../gconf/gconftool.c:3511
  25032450#, c-format
  25042451msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  25062453"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  25072454
  2508 #: gconf/gconftool.c:3519
   2455#: ../gconf/gconftool.c:3519
  25092456#, c-format
  25102457msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
  25112458msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
  25122459
  2513 #: gconf/gconftool.c:3529
   2460#: ../gconf/gconftool.c:3529
  25142461#, c-format
  25152462msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  25172464"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  25182465
  2519 #: gconf/gconftool.c:3537
   2466#: ../gconf/gconftool.c:3537
  25202467#, c-format
  25212468msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
  25222469msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
  25232470
  2524 #: gconf/gconftool.c:3575
  2525 #, c-format
   2471#: ../gconf/gconftool.c:3575
  25262472msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
  25272473msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
  25282474
  2529 #: gconf/gconftool.c:3616
   2475#: ../gconf/gconftool.c:3616
  25302476#, c-format
  25312477msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
  25322478msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
  25332479
  2534 #: gconf/gconftool.c:3648
   2480#: ../gconf/gconftool.c:3648
  25352481#, c-format
  25362482msgid "Failed to open `%s': %s\n"
  25372483msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  25382484
  2539 #: gconf/gconftool.c:3655
   2485#: ../gconf/gconftool.c:3655
  25402486#, c-format
  25412487msgid "Document `%s' is empty?\n"
  25422488msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
  25432489
  2544 #: gconf/gconftool.c:3667
   2490#: ../gconf/gconftool.c:3667
  25452491#, c-format
  25462492msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
   
  25482494"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
  25492495
  2550 #: gconf/gconftool.c:3680
   2496#: ../gconf/gconftool.c:3680
  25512497#, c-format
  25522498msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
  25532499msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
  25542500
  2555 #: gconf/gconftool.c:3694
   2501#: ../gconf/gconftool.c:3694
  25562502#, c-format
  25572503msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
  25582504msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
  25592505
  2560 #: gconf/gconftool.c:3715
   2506#: ../gconf/gconftool.c:3715
  25612507#, c-format
  25622508msgid "Error syncing config data: %s"
  25632509msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
  25642510
  2565 #: gconf/gconftool.c:3729
  2566 #, c-format
   2511#: ../gconf/gconftool.c:3729
  25672512msgid "Must specify some schema files to install\n"
  25682513msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
  25692514
  2570 #: gconf/gconftool.c:3756
   2515#: ../gconf/gconftool.c:3756
  25712516#, c-format
  25722517msgid ""
   
  25772522"%s\n"
  25782523
  2579 #: gconf/gconftool.c:3776
   2524#: ../gconf/gconftool.c:3776
  25802525#, c-format
  25812526msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
   
  25832528"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
  25842529
  2585 #: gconf/gconftool.c:3902
  2586 #, c-format
   2530#: ../gconf/gconftool.c:3902
  25872531msgid "Must specify some keys to break\n"
  25882532msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
  25892533
  2590 #: gconf/gconftool.c:3908
   2534#: ../gconf/gconftool.c:3908
  25912535#, c-format
  25922536msgid ""
   
  25982542"  %s\n"
  25992543
  2600 #: gconf/gconftool.c:3926
  2601 #, c-format
   2544#: ../gconf/gconftool.c:3926
  26022545msgid "Must specify some directories to break\n"
  26032546msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
  26042547
  2605 #: gconf/gconftool.c:3945
   2548#: ../gconf/gconftool.c:3945
  26062549#, c-format
  26072550msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.