Changeset 64


Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2005, 11:56:27 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновил съм и GDM

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r42 r64  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-07-09 15:47+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-07-08 21:08+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-07-26 11:47+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-07-26 11:46+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186186msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  187187
  188 #: ../daemon/auth.c:898 ../daemon/gdm.c:2078 ../daemon/gdm.c:2434
   188#: ../daemon/auth.c:898 ../daemon/gdm.c:2114 ../daemon/gdm.c:2470
  189189#, c-format
  190190msgid "Can't write to %s: %s"
   
  219219#: ../daemon/display.c:333
  220220#, c-format
  221 msgid "%s: Failed forking gdm slave process for %s"
  222 msgstr "%s: Неуспех при създаване на процес за %s"
   221msgid "%s: Failed forking GDM slave process for %s"
   222msgstr "%s: Неуспех при създаване на процес дъщерен за GDM за %s"
  223223
  224224#: ../daemon/errorgui.c:356
   
  310310msgstr "%s: Неуспех при отварянето на именуван канал"
  311311
  312 #: ../daemon/gdm.c:299
   312#: ../daemon/gdm.c:307
  313313#, c-format
  314314msgid ""
  315315"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this "
  316 "does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
   316"does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM."
  317317msgstr ""
  318318"Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена като %"
  319 "s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на gdm %s и го "
  320 "рестартирайте."
  321 
  322 #: ../daemon/gdm.c:308
   319"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
   320
   321#: ../daemon/gdm.c:315
  323322#, c-format
  324323msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  325324msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  326325
  327 #: ../daemon/gdm.c:313
   326#: ../daemon/gdm.c:320
  328327#, c-format
  329328msgid ""
  330329"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is "
  331 "not a directory. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
   330"not a directory. Please correct GDM configuration and restart GDM."
  332331msgstr ""
  333332"Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена като %"
  334 "s, но това не е папка. Коригирайте настройките на gdm %s и го рестартирайте."
  335 
  336 #: ../daemon/gdm.c:322
   333"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
   334
   335#: ../daemon/gdm.c:328
  337336#, c-format
  338337msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  339338msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  340339
  341 #: ../daemon/gdm.c:335
   340#: ../daemon/gdm.c:341
  342341#, c-format
  343342msgid ""
   
  347346"ServAuthDir %s."
  348347
  349 #: ../daemon/gdm.c:364 ../gui/gdmlogin.c:876 ../gui/greeter/greeter.c:173
  350 #, c-format
  351 msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
  352 msgstr ""
  353 "%s: Няма конфигурационен файл: %s. Използват се настройките по подразбиране."
  354 
  355 #: ../daemon/gdm.c:415
   348#: ../daemon/gdm.c:369
   349#, c-format
   350msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   351msgstr ""
   352"%s: Няма конфигурационен файл за GDM: %s. Използват се настройките по "
   353"подразбиране."
   354
   355#: ../daemon/gdm.c:451
  356356#, c-format
  357357msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  358358msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  359359
  360 #: ../daemon/gdm.c:468
   360#: ../daemon/gdm.c:504
  361361#, c-format
  362362msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  363363msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  364364
  365 #: ../daemon/gdm.c:510
   365#: ../daemon/gdm.c:546
  366366#, c-format
  367367msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  370370"изключва."
  371371
  372 #: ../daemon/gdm.c:523
   372#: ../daemon/gdm.c:559
  373373#, c-format
  374374msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off automatic login"
   
  377377"изключва."
  378378
  379 #: ../daemon/gdm.c:536
   379#: ../daemon/gdm.c:572
  380380#, c-format
  381381msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off timed login"
  382382msgstr ""
  383 "%s: Администраторът не може да влезе автоматично. Автоматичното влизане се "
  384 "изключва."
  385 
  386 #: ../daemon/gdm.c:542
   383"%s: Администраторът не може да влезе автоматично. Автоматичното влизане по "
   384"време се изключва."
   385
   386#: ../daemon/gdm.c:578
  387387#, c-format
  388388msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  389389msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  390390
  391 #: ../daemon/gdm.c:552
   391#: ../daemon/gdm.c:588
  392392#, c-format
  393393msgid "%s: No greeter specified."
  394394msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  395395
  396 #: ../daemon/gdm.c:555
   396#: ../daemon/gdm.c:591
  397397#, c-format
  398398msgid "%s: No remote greeter specified."
  399399msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  400400
  401 #: ../daemon/gdm.c:559
   401#: ../daemon/gdm.c:595
  402402#, c-format
  403403msgid "%s: No sessions directory specified."
  404404msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  405405
  406 #: ../daemon/gdm.c:584
   406#: ../daemon/gdm.c:620
  407407#, c-format
  408408msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  409409msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  410410
  411 #: ../daemon/gdm.c:627
   411#: ../daemon/gdm.c:663
  412412#, c-format
  413413msgid "%s: Display number %d in use!  Defaulting to %d"
  414414msgstr "%s: Дисплей с номер %d е зает! Ще се използва %d"
  415415
  416 #: ../daemon/gdm.c:646
   416#: ../daemon/gdm.c:682
  417417#, c-format
  418418msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  419419msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  420420
  421 #: ../daemon/gdm.c:658 ../daemon/gdm.c:699
   421#: ../daemon/gdm.c:694 ../daemon/gdm.c:734
  422422#, c-format
  423423msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  427427#. start
  428428#. server uid
  429 #: ../daemon/gdm.c:676
   429#: ../daemon/gdm.c:712
  430430#, c-format
  431431msgid ""
   
  436436"d, за да е възможно конфигуриране!"
  437437
  438 #: ../daemon/gdm.c:691
  439 #, c-format
  440 msgid ""
  441 "XDMCP is disabled and gdm cannot find any static server to start.  "
  442 "Aborting!  Please correct the configuration %s and restart gdm."
  443 msgstr ""
  444 "XDMCP е забранен и gdm не може да намери статичен сървър за стартиране. "
  445 "Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте gdm."
  446 
  447 #: ../daemon/gdm.c:716
  448 #, c-format
  449 msgid ""
  450 "The gdm user does not exist. Please correct gdm configuration %s and restart "
  451 "gdm."
  452 msgstr "Потребителят gdm не съществува. Поправете %s и рестартирайте gdm."
  453 
  454 #: ../daemon/gdm.c:723
  455 #, c-format
  456 msgid "%s: Can't find the gdm user (%s). Aborting!"
  457 msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на gdm (%s). Програмата спира!"
  458 
  459 #: ../daemon/gdm.c:730
  460 #, c-format
  461 msgid ""
  462 "The gdm user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
  463 "security risk.  Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
  464 msgstr ""
  465 "Потребителят на gdm е зададен да бъде администраторът, но това не е "
  466 "позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте gdm."
  467 
  468 #: ../daemon/gdm.c:738
  469 #, c-format
  470 msgid "%s: The gdm user should not be root. Aborting!"
  471 msgstr "%s: Потребителят на gdm не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  472 
  473 #: ../daemon/gdm.c:745
  474 #, c-format
  475 msgid ""
  476 "The gdm group does not exist. Please correct gdm configuration %s and "
  477 "restart gdm."
  478 msgstr ""
  479 "Групата на gdm не съществува. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте "
  480 "gdm."
  481 
  482 #: ../daemon/gdm.c:752
  483 #, c-format
  484 msgid "%s: Can't find the gdm group (%s). Aborting!"
  485 msgstr "%s: Не може да се намери групата на gdm (%s). Програмата спира!"
  486 
  487 #: ../daemon/gdm.c:759
  488 #, c-format
  489 msgid ""
  490 "The gdm group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
  491 "security risk. Please correct gdm configuration %s and restart gdm."
  492 msgstr ""
  493 "Групата на gdm е зададена да бъде администраторската, но това не е позволено "
  494 "заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте gdm."
  495 
  496 #: ../daemon/gdm.c:767
  497 #, c-format
  498 msgid "%s: The gdm group should not be root. Aborting!"
  499 msgstr "%s: Групата на gdm не може да е „root“. Програмата спира!"
  500 
  501 #: ../daemon/gdm.c:782
  502 #, c-format
  503 msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the gdm user"
   438#: ../daemon/gdm.c:727
   439msgid ""
   440"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   441"Aborting!  Please correct the configuration and restart GDM."
   442msgstr ""
   443"XDMCP е забранен и GDM не може да намери статичен сървър за стартиране. "
   444"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
   445
   446#: ../daemon/gdm.c:751
   447#, c-format
   448msgid ""
   449"The GDM user '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
   450"restart GDM."
   451msgstr ""
   452"Потребителят за GDM - „%s“ не съществува. Поправете настройките на GDM и го "
   453"рестартирайте."
   454
   455#: ../daemon/gdm.c:758
   456#, c-format
   457msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
   458msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
   459
   460#: ../daemon/gdm.c:765
   461msgid ""
   462"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   463"security risk.  Please correct GDM configuration and restart GDM."
   464msgstr ""
   465"Потребителят на GDM е зададен да бъде администраторът, но това не е "
   466"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
   467
   468#: ../daemon/gdm.c:773
   469#, c-format
   470msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
   471msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
   472
   473#: ../daemon/gdm.c:780
   474#, c-format
   475msgid ""
   476"The GDM group '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
   477"restart GDM."
   478msgstr ""
   479"Групата на GDM - „%s“ не съществува. Коригирайте конфигурацията и "
   480"рестартирайте GDM."
   481
   482#: ../daemon/gdm.c:787
   483#, c-format
   484msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
   485msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
   486
   487#: ../daemon/gdm.c:794
   488msgid ""
   489"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   490"security risk. Please correct GDM configuration and restart GDM."
   491msgstr ""
   492"Групата на GDM е зададена да бъде администраторската, но това не е позволено "
   493"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
   494
   495#: ../daemon/gdm.c:802
   496#, c-format
   497msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
   498msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
   499
   500#: ../daemon/gdm.c:817
   501#, c-format
   502msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  504503msgstr ""
  505504"%s: Програмата за посрещане не е намерена или не може да бъде изпълнена от "
  506 "потребител gdm"
  507 
  508 #: ../daemon/gdm.c:789
  509 #, c-format
  510 msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the gdm user"
   505"потребителя за GDM"
   506
   507#: ../daemon/gdm.c:824
   508#, c-format
   509msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  511510msgstr ""
  512511"%s: Програмата за посрещане за отдалечен достъп не е намерена или не може да "
  513 "бъде изпълнена от потребител gdm"
  514 
  515 #: ../daemon/gdm.c:800
  516 #, c-format
  517 msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the gdm user"
   512"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
   513
   514#: ../daemon/gdm.c:835
   515#, c-format
   516msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
  518517msgstr ""
  519518"%s: Програмата за избор на машини „chooser“ не е намерена или не може да "
  520 "бъде изпълнена от потребител gdm"
  521 
  522 #: ../daemon/gdm.c:809
  523 msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the configuration file"
  524 msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл"
  525 
  526 #: ../daemon/gdm.c:811
   519"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
   520
   521#: ../daemon/gdm.c:844
   522msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
   523msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
   524
   525#: ../daemon/gdm.c:846
  527526#, c-format
  528527msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  529528msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  530529
  531 #: ../daemon/gdm.c:835
   530#: ../daemon/gdm.c:870
  532531#, c-format
  533532msgid ""
  534533"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not "
  535 "owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or gdm "
  536 "configuration %s and restart gdm."
   534"owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM "
   535"configuration and restart GDM."
  537536msgstr ""
  538537"Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена да е %"
  539538"s, но тя не принадлежи на потребител %s и група %s. Коригирайте "
  540 "собствениците или конфигурацията на gdm %s и рестартирайте gdm."
  541 
  542 #: ../daemon/gdm.c:846
   539"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
   540
   541#: ../daemon/gdm.c:880
  543542#, c-format
  544543msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  547546"Програмата спира!"
  548547
  549 #: ../daemon/gdm.c:852
   548#: ../daemon/gdm.c:886
  550549#, c-format
  551550msgid ""
  552551"Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the "
  553552"wrong permissions: it should have permissions of %o. Please correct the "
  554 "permissions or the gdm configuration %s and restart gdm."
   553"permissions or the GDM configuration and restart GDM."
  555554msgstr ""
  556555"Папката за упълномощаване на сървъра (daemon/ServAuthDir) е зададена да е %"
  557556"s, но тя е с неподходящи права за достъп. Те трябва да са %o. Коригирайте "
  558 "правата или конфигурацията на gdm %s и рестартирайте gdm."
  559 
  560 #: ../daemon/gdm.c:863
   557"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
   558
   559#: ../daemon/gdm.c:897
  561560#, c-format
  562561msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  566565
  567566#. FIXME: how to handle this?
  568 #: ../daemon/gdm.c:919 ../daemon/gdm.c:927 ../daemon/gdm.c:2209
  569 #: ../daemon/gdm.c:2217
   567#: ../daemon/gdm.c:953 ../daemon/gdm.c:961 ../daemon/gdm.c:2245
   568#: ../daemon/gdm.c:2253
  570569#, c-format
  571570msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
   
  574573"пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  575574
  576 #: ../daemon/gdm.c:921 ../daemon/gdm.c:929 ../daemon/gdm.c:2211
  577 #: ../daemon/gdm.c:2219
   575#: ../daemon/gdm.c:955 ../daemon/gdm.c:963 ../daemon/gdm.c:2247
   576#: ../daemon/gdm.c:2255
  578577#, c-format
  579578msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s"
   
  582581"пространство на диска. Грешката е: %s"
  583582
  584 #: ../daemon/gdm.c:939
   583#: ../daemon/gdm.c:973
  585584#, c-format
  586585msgid "%s: fork() failed!"
   
  588587
  589588#. should never happen
  590 #: ../daemon/gdm.c:942 ../daemon/slave.c:3563
   589#: ../daemon/gdm.c:976 ../daemon/slave.c:3647
  591590#, c-format
  592591msgid "%s: setsid() failed: %s!"
  593592msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  594593
  595 #: ../daemon/gdm.c:1129
   594#: ../daemon/gdm.c:1163
  596595#, c-format
  597596msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
  598597msgstr "%s: Опит за аварийна сесия с X сървър %s"
  599598
  600 #: ../daemon/gdm.c:1147
   599#: ../daemon/gdm.c:1181
  601600#, c-format
  602601msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
  603602msgstr "%s: Изпълнява се скрипта XKeepsCrashing"
  604603
  605 #: ../daemon/gdm.c:1267
   604#: ../daemon/gdm.c:1301
  606605msgid ""
  607606"The X server (your graphical interface) cannot be started.  It is likely "
  608607"that it is not set up correctly.  You will need to log in on a console and "
  609 "rerun the X configuration program, then restart GDM."
   608"rerun the X configuration application, then restart GDM."
  610609msgstr ""
  611610"Сървърът X не може да се стартира (това е графичната инфраструктура). "
   
  619618#. * reading will do him good
  620619#. * }
  621 #: ../daemon/gdm.c:1279
   620#: ../daemon/gdm.c:1313
  622621#, c-format
  623622msgid ""
   
  628627"време. Засега дисплей %s бива забранен"
  629628
  630 #: ../daemon/gdm.c:1287 ../daemon/gdm.c:3004
   629#: ../daemon/gdm.c:1321 ../daemon/gdm.c:3040
  631630msgid "Master suspending..."
  632631msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване..."
  633632
  634 #: ../daemon/gdm.c:1341
   633#: ../daemon/gdm.c:1375
  635634#, c-format
  636635msgid "System is rebooting, please wait ..."
  637636msgstr "Компютърът се рестартира, изчакайте ..."
  638637
  639 #: ../daemon/gdm.c:1343
   638#: ../daemon/gdm.c:1377
  640639#, c-format
  641640msgid "System is shutting down, please wait ..."
  642641msgstr "Компютърът се спира, изчакайте..."
  643642
  644 #: ../daemon/gdm.c:1354
   643#: ../daemon/gdm.c:1388
  645644msgid "Master halting..."
  646645msgstr "Спиране..."
  647646
  648 #: ../daemon/gdm.c:1367
   647#: ../daemon/gdm.c:1401
  649648#, c-format
  650649msgid "%s: Halt failed: %s"
  651650msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  652651
  653 #: ../daemon/gdm.c:1376
   652#: ../daemon/gdm.c:1410
  654653msgid "Master rebooting..."
  655654msgstr "Рестартиране..."
  656655
  657 #: ../daemon/gdm.c:1389
   656#: ../daemon/gdm.c:1423
  658657#, c-format
  659658msgid "%s: Reboot failed: %s"
  660659msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s!"
  661660
  662 #: ../daemon/gdm.c:1490
   661#: ../daemon/gdm.c:1524
  663662#, c-format
  664663msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
   
  666665"Заявка за рестартиране или спиране, когато няма системно меню от дисплей %s"
  667666
  668 #: ../daemon/gdm.c:1499
   667#: ../daemon/gdm.c:1533
  669668#, c-format
  670669msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-static display %s"
   
  673672
  674673#. Bury this display for good
  675 #: ../daemon/gdm.c:1565
   674#: ../daemon/gdm.c:1599
  676675#, c-format
  677676msgid "%s: Aborting display %s"
  678677msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  679678
  680 #: ../daemon/gdm.c:1716
   679#: ../daemon/gdm.c:1750
  681680msgid "GDM restarting ..."
  682681msgstr "GDM се рестартира ..."
  683682
  684 #: ../daemon/gdm.c:1720
   683#: ../daemon/gdm.c:1754
  685684msgid "Failed to restart self"
  686685msgstr "Неуспех при рестартирането на GDM"
  687686
  688687#. FIXME: note that this could mean out of memory
  689 #: ../daemon/gdm.c:1794
   688#: ../daemon/gdm.c:1828
  690689msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  691690msgstr ""
   
  693692"Програмата спира!"
  694693
  695 #: ../daemon/gdm.c:1952
   694#: ../daemon/gdm.c:1986
  696695msgid "Do not fork into the background"
  697696msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  698697
  699 #: ../daemon/gdm.c:1954
   698#: ../daemon/gdm.c:1988
  700699msgid "No console (static) servers to be run"
  701700msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  702701
  703 #: ../daemon/gdm.c:1956
   702#: ../daemon/gdm.c:1990 ../gui/gdmsetup.c:4549
   703msgid "Alternative configuration file"
   704msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
   705
   706#: ../daemon/gdm.c:1990 ../gui/gdmsetup.c:4549
   707msgid "CONFIGFILE"
   708msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
   709
   710#: ../daemon/gdm.c:1992
  704711msgid "Preserve LD_* variables"
  705712msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  706713
  707 #: ../daemon/gdm.c:1958
   714#: ../daemon/gdm.c:1994
  708715msgid "Print GDM version"
  709716msgstr "Показване на версията на GDM"
  710717
  711 #: ../daemon/gdm.c:1960
   718#: ../daemon/gdm.c:1996
  712719msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  713720msgstr ""
   
  715722"получаване на съобщение в програмния канал"
  716723
  717 #: ../daemon/gdm.c:2067 ../daemon/gdm.c:2403
   724#: ../daemon/gdm.c:2103 ../daemon/gdm.c:2439
  718725#, c-format
  719726msgid "Can't open %s for writing"
  720727msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  721728
  722 #: ../daemon/gdm.c:2124 ../gui/gdmchooser.c:2057
   729#: ../daemon/gdm.c:2160 ../gui/gdmchooser.c:2059
  723730#, c-format
  724731msgid ""
   
  730737"командата.\n"
  731738
  732 #: ../daemon/gdm.c:2147
   739#: ../daemon/gdm.c:2183
  733740msgid "Only root wants to run gdm\n"
  734741msgstr "Само администраторът може да изпълни gdm\n"
  735742
  736 #: ../daemon/gdm.c:2163 ../daemon/gdm.c:2167 ../daemon/gdm.c:2242
  737 #: ../daemon/gdm.c:2246 ../daemon/gdm.c:2250 ../daemon/gdm.c:2254
  738 #: ../daemon/gdm.c:2264 ../daemon/gdm.c:2270 ../daemon/gdm.c:2281
   743#: ../daemon/gdm.c:2199 ../daemon/gdm.c:2203 ../daemon/gdm.c:2278
   744#: ../daemon/gdm.c:2282 ../daemon/gdm.c:2286 ../daemon/gdm.c:2290
   745#: ../daemon/gdm.c:2300 ../daemon/gdm.c:2306 ../daemon/gdm.c:2317
  739746#: ../daemon/misc.c:1746 ../daemon/misc.c:1750 ../daemon/misc.c:1754
  740747#: ../daemon/misc.c:1761 ../daemon/misc.c:1765 ../daemon/misc.c:1769
  741 #: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:815
  742 #: ../daemon/slave.c:829 ../daemon/slave.c:839 ../daemon/slave.c:849
  743 #: ../daemon/slave.c:861 ../gui/gdmchooser.c:1936 ../gui/gdmchooser.c:1939
  744 #: ../gui/gdmchooser.c:1942 ../gui/gdmlogin.c:3759 ../gui/gdmlogin.c:3767
  745 #: ../gui/gdmlogin.c:3770 ../gui/greeter/greeter.c:1260
  746 #: ../gui/greeter/greeter.c:1268 ../gui/greeter/greeter.c:1271
   748#: ../daemon/server.c:531 ../daemon/server.c:544 ../daemon/slave.c:821
   749#: ../daemon/slave.c:835 ../daemon/slave.c:845 ../daemon/slave.c:855
   750#: ../daemon/slave.c:867 ../gui/gdmchooser.c:1938 ../gui/gdmchooser.c:1941
   751#: ../gui/gdmchooser.c:1944 ../gui/gdmlogin.c:3783 ../gui/gdmlogin.c:3793
   752#: ../gui/gdmlogin.c:3798 ../gui/greeter/greeter.c:1269
   753#: ../gui/greeter/greeter.c:1277 ../gui/greeter/greeter.c:1280
  747754#, c-format
  748755msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
  749756msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  750757
  751 #: ../daemon/gdm.c:2191
   758#: ../daemon/gdm.c:2227
  752759msgid "gdm already running. Aborting!"
  753 msgstr "gdm вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  754 
  755 #: ../daemon/gdm.c:2290
   760msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
   761
   762#: ../daemon/gdm.c:2326
  756763#, c-format
  757764msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  758765msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  759766
  760 #: ../daemon/gdm.c:3418
   767#: ../daemon/gdm.c:3454
  761768msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  762769msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  763770
  764 #: ../daemon/gdm.c:3892 ../daemon/gdm.c:3910 ../daemon/gdm.c:4094
  765 #: ../daemon/gdm.c:4147 ../daemon/gdm.c:4201 ../daemon/gdm.c:4245
  766 #: ../daemon/gdm.c:4271
   771#: ../daemon/gdm.c:3928 ../daemon/gdm.c:3946 ../daemon/gdm.c:4138
   772#: ../daemon/gdm.c:4191 ../daemon/gdm.c:4245 ../daemon/gdm.c:4289
   773#: ../daemon/gdm.c:4315
  767774#, c-format
  768775msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  771778#. Don't print the name to syslog as it might be
  772779#. * long and dangerous
  773 #: ../daemon/gdm.c:3928
   780#: ../daemon/gdm.c:3964
  774781msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  775782msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  776783
  777 #: ../daemon/gdm.c:3932
   784#: ../daemon/gdm.c:3968
  778785#, c-format
  779786msgid ""
   
  903910msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  904911
  905 #: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2629 ../daemon/slave.c:3104
   912#: ../daemon/server.c:1263 ../daemon/slave.c:2713 ../daemon/slave.c:3188
  906913#, c-format
  907914msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  908915msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  909916
  910 #: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2634 ../daemon/slave.c:3109
   917#: ../daemon/server.c:1269 ../daemon/slave.c:2718 ../daemon/slave.c:3193
  911918#, c-format
  912919msgid "%s: initgroups() failed for %s"
  913920msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  914921
  915 #: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2639 ../daemon/slave.c:3114
   922#: ../daemon/server.c:1275 ../daemon/slave.c:2723 ../daemon/slave.c:3198
  916923#, c-format
  917924msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
   
  933940msgstr "%s: Не може да се създаде процес за X сървъра"
  934941
  935 #: ../daemon/slave.c:313
   942#: ../daemon/slave.c:319
  936943msgid "Can't set EGID to user GID"
  937944msgstr "Не може да се установи EGID да е GID"
  938945
  939 #: ../daemon/slave.c:321
   946#: ../daemon/slave.c:327
  940947msgid "Can't set EUID to user UID"
  941948msgstr "Не може да се установи EUID да е UID"
  942949
  943 #: ../daemon/slave.c:1173
   950#: ../daemon/slave.c:1140
  944951msgid "Log in anyway"
  945952msgstr "Влизане отново"
  946953
  947 #: ../daemon/slave.c:1175
   954#: ../daemon/slave.c:1142
  948955msgid ""
  949956"You are already logged in.  You can log in anyway, return to your previous "
   
  953960"предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  954961
  955 #: ../daemon/slave.c:1179
   962#: ../daemon/slave.c:1146
  956963msgid "Return to previous login"
  957964msgstr "Връщане към предишно влизане"
  958965
  959 #: ../daemon/slave.c:1180 ../daemon/slave.c:1186
   966#: ../daemon/slave.c:1147 ../daemon/slave.c:1153
  960967msgid "Abort login"
  961968msgstr "Прекратяване на влизането"
  962969
  963 #: ../daemon/slave.c:1183
   970#: ../daemon/slave.c:1150
  964971msgid "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  965972msgstr ""
  966973"Вече сте влязъл. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  967974
  968 #: ../daemon/slave.c:1302
   975#: ../daemon/slave.c:1321
  969976msgid ""
  970977"Could not start the X\n"
   
  983990"да провери дневниците за диагностика.\n"
  984991"Този дисплей ще бъде забранен.\n"
  985 "Рестартирайте gdm, когато проблемът\n"
   992"Рестартирайте GDM, когато проблемът\n"
  986993"е коригиран."
  987994
  988 #: ../daemon/slave.c:1550
   995#: ../daemon/slave.c:1569
  989996#, c-format
  990997msgid "%s: cannot fork"
  991998msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  992999
  993 #: ../daemon/slave.c:1597
   1000#: ../daemon/slave.c:1616
  9941001#, c-format
  9951002msgid "%s: cannot open display %s"
  9961003msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  9971004
  998 #: ../daemon/slave.c:1748
  999 msgid ""
  1000 "Could not execute the configuration program.  Make sure its path is set "
   1005#: ../daemon/slave.c:1767
   1006msgid ""
   1007"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
  10011008"correctly in the configuration file.  Attempting to start it from the "
  10021009"default location."
   
  10061013"стандартното й местоположение."
  10071014
  1008 #: ../daemon/slave.c:1762
  1009 msgid ""
  1010 "Could not execute the configuration program.  Make sure its path is set "
   1015#: ../daemon/slave.c:1781
   1016msgid ""
   1017"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
  10111018"correctly in the configuration file."
  10121019msgstr ""
   
  10141021"конфигурационния файл е правилен."
  10151022
  1016 #: ../daemon/slave.c:1924
   1023#: ../daemon/slave.c:1943
  10171024msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  10181025msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  10191026
  1020 #: ../daemon/slave.c:2054 ../daemon/slave.c:2077
   1027#: ../daemon/slave.c:2073 ../daemon/slave.c:2096
  10211028msgid ""
  10221029"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  10271034"съществува."
  10281035
  1029 #: ../daemon/slave.c:2583 ../daemon/slave.c:2588
   1036#: ../daemon/slave.c:2667 ../daemon/slave.c:2672
  10301037#, c-format
  10311038msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  10321039msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  10331040
  1034 #: ../daemon/slave.c:2709
   1041#: ../daemon/slave.c:2793
  10351042msgid ""
  10361043"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled.  "
   
  10411048"Не е зададен сървър в конфигурационния файл, а XDMCP е забранен. Това трябва "
  10421049"да е грешка в конфигурацията. GDM е стартирал един сървър за вас. Ще трябва "
  1043 "да влезете и да коригирате конфигурацията. Автоматичното влизане е забранено "
  1044 "в момента."
  1045 
  1046 #: ../daemon/slave.c:2723
   1050"да влезете и да коригирате конфигурацията. Автоматичното влизане по време е "
   1051"забранено в момента."
   1052
   1053#: ../daemon/slave.c:2807
  10471054msgid ""
  10481055"Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
   
  10541061"конфигурацията на X сървъра."
  10551062
  1056 #: ../daemon/slave.c:2732
   1063#: ../daemon/slave.c:2816
  10571064#, c-format
  10581065msgid ""
   
  10621069"Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  10631070
  1064 #: ../daemon/slave.c:2752
  1065 msgid ""
  1066 "The greeter program appears to be crashing.\n"
   1071#: ../daemon/slave.c:2836
   1072msgid ""
   1073"The greeter application appears to be crashing.\n"
  10671074"Attempting to use a different one."
  10681075msgstr ""
   
  10711078
  10721079#. Something went wrong
  1073 #: ../daemon/slave.c:2773
   1080#: ../daemon/slave.c:2857
  10741081#, c-format
  10751082msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
   
  10781085"s. Опитва се без модули."
  10791086
  1080 #: ../daemon/slave.c:2780
   1087#: ../daemon/slave.c:2864
  10811088#, c-format
  10821089msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
   
  10851092"подразбиране: %s"
  10861093
  1087 #: ../daemon/slave.c:2792
  1088 msgid ""
  1089 "Cannot start the greeter program; you will not be able to log in.  This "
   1094#: ../daemon/slave.c:2876
   1095msgid ""
   1096"Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  This "
  10901097"display will be disabled.  Try logging in by other means and editing the "
  10911098"configuration file"
   
  10961103
  10971104#. If no greeter we really have to disable the display
  1098 #: ../daemon/slave.c:2799
   1105#: ../daemon/slave.c:2883
  10991106#, c-format
  11001107msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  11011108msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  11021109
  1103 #: ../daemon/slave.c:2803
   1110#: ../daemon/slave.c:2887
  11041111#, c-format
  11051112msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  11061113msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  11071114
  1108 #: ../daemon/slave.c:2888
   1115#: ../daemon/slave.c:2972
  11091116#, c-format
  11101117msgid "%s: Can't open fifo!"
  11111118msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  11121119
  1113 #: ../daemon/slave.c:3064
   1120#: ../daemon/slave.c:3148
  11141121#, c-format
  11151122msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  11161123msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  11171124
  1118 #: ../daemon/slave.c:3161
  1119 msgid ""
  1120 "Cannot start the chooser program. You will probably not be able to log in. "
  1121 "Please contact the system administrator."
  1122 msgstr ""
  1123 "Програмата за избор на сесия не може да се стартира. Няма да можете да "
  1124 "влезете. Обърнете се към системния администратор."
  1125 
  1126 #: ../daemon/slave.c:3165
   1125#: ../daemon/slave.c:3245
   1126msgid ""
   1127"Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log "
   1128"in.  Please contact the system administrator."
   1129msgstr ""
   1130"Програмата за избор на сесия не може да се стартира. Вероятно няма да можете "
   1131"да влезете. Обърнете се към системния администратор."
   1132
   1133#: ../daemon/slave.c:3249
  11271134#, c-format
  11281135msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
   
  11301137"%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  11311138
  1132 #: ../daemon/slave.c:3168
   1139#: ../daemon/slave.c:3252
  11331140#, c-format
  11341141msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  11351142msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11361143
  1137 #: ../daemon/slave.c:3464
   1144#: ../daemon/slave.c:3548
  11381145#, c-format
  11391146msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11401147msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11411148
  1142 #: ../daemon/slave.c:3599
   1149#: ../daemon/slave.c:3683
  11431150#, c-format
  11441151msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11471154"преустановява."
  11481155
  1149 #: ../daemon/slave.c:3643
   1156#: ../daemon/slave.c:3727
  11501157#, c-format
  11511158msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11521159msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11531160
  1154 #: ../daemon/slave.c:3644
   1161#: ../daemon/slave.c:3728
  11551162msgid "System default"
  11561163msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11571164
  1158 #: ../daemon/slave.c:3660
   1165#: ../daemon/slave.c:3744
  11591166#, c-format
  11601167msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11621169"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11631170
  1164 #: ../daemon/slave.c:3707
   1171#: ../daemon/slave.c:3791
  11651172#, c-format
  11661173msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
  11671174msgstr "%s: неуспешно setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11681175
  1169 #: ../daemon/slave.c:3713
   1176#: ../daemon/slave.c:3797
  11701177#, c-format
  11711178msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11731180"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11741181
  1175 #: ../daemon/slave.c:3776
   1182#: ../daemon/slave.c:3860
  11761183#, c-format
  11771184msgid "%s: No Exec line in the session file: %s. Starting failsafe GNOME"
   
  11801187"авариен GNOME"
  11811188
  1182 #: ../daemon/slave.c:3782
   1189#: ../daemon/slave.c:3866
  11831190msgid ""
  11841191"The session you selected does not look valid.  Running the GNOME failsafe "
   
  11881195"аварийната сесия на GNOME."
  11891196
  1190 #: ../daemon/slave.c:3796
   1197#: ../daemon/slave.c:3880
  11911198#, c-format
  11921199msgid ""
   
  11971204"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  11981205
  1199 #: ../daemon/slave.c:3802
   1206#: ../daemon/slave.c:3886
  12001207msgid ""
  12011208"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12061213
  12071214#. yaikes
  1208 #: ../daemon/slave.c:3817
   1215#: ../daemon/slave.c:3901
  12091216#, c-format
  12101217msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12131220"GNOME, пробва се xterm"
  12141221
  1215 #: ../daemon/slave.c:3822
   1222#: ../daemon/slave.c:3906
  12161223msgid ""
  12171224"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12211228"xterm."
  12221229
  1223 #: ../daemon/slave.c:3830
   1230#: ../daemon/slave.c:3914
  12241231msgid ""
  12251232"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12311238"проблемите във Вашата инсталация."
  12321239
  1233 #: ../daemon/slave.c:3845
   1240#: ../daemon/slave.c:3929
  12341241msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12351242msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12361243
  1237 #: ../daemon/slave.c:3858
   1244#: ../daemon/slave.c:3942
  12381245msgid ""
  12391246"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12461253"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12471254
  1248 #: ../daemon/slave.c:3885
   1255#: ../daemon/slave.c:3969
  12491256#, c-format
  12501257msgid "%s: User not allowed to log in"
  12511258msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12521259
  1253 #: ../daemon/slave.c:3888
   1260#: ../daemon/slave.c:3972
  12541261msgid "The system administrator has disabled your account."
  12551262msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12561263
  1257 #: ../daemon/slave.c:3919
   1264#: ../daemon/slave.c:4003
  12581265msgid "Error! Unable to set executable context."
  12591266msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12601267
  12611268#. will go to .xsession-errors
  1262 #: ../daemon/slave.c:3927 ../daemon/slave.c:3932
   1269#: ../daemon/slave.c:4011 ../daemon/slave.c:4016
  12631270#, c-format
  12641271msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12661273
  12671274#. we can't really be any more specific
  1268 #: ../daemon/slave.c:3943
   1275#: ../daemon/slave.c:4027
  12691276msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12701277msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12711278
  1272 #: ../daemon/slave.c:3997
   1279#: ../daemon/slave.c:4081
  12731280#, c-format
  12741281msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
   
  12771284"неуспешно!"
  12781285
  1279 #: ../daemon/slave.c:4010
   1286#: ../daemon/slave.c:4094
  12801287#, c-format
  12811288msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12841291"преустановява."
  12851292
  1286 #: ../daemon/slave.c:4032
   1293#: ../daemon/slave.c:4116
  12871294#, c-format
  12881295msgid ""
   
  13031310"в аварийна сесия."
  13041311
  1305 #: ../daemon/slave.c:4044
   1312#: ../daemon/slave.c:4128
  13061313#, c-format
  13071314msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13081315msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13091316
  1310 #: ../daemon/slave.c:4123
   1317#: ../daemon/slave.c:4207
  13111318msgid ""
  13121319"Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.  This "
   
  13191326"настройки за достъп - 644."
  13201327
  1321 #: ../daemon/slave.c:4249
   1328#: ../daemon/slave.c:4333
  13221329msgid ""
  13231330"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13311338"Обърнете се към системния администратор."
  13321339
  1333 #: ../daemon/slave.c:4325
   1340#: ../daemon/slave.c:4409
  13341341#, c-format
  13351342msgid "%s: Error forking user session"
  13361343msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13371344
  1338 #: ../daemon/slave.c:4406
   1345#: ../daemon/slave.c:4490
  13391346msgid ""
  13401347"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13481355"оправите проблема."
  13491356
  1350 #: ../daemon/slave.c:4414
   1357#: ../daemon/slave.c:4498
  13511358msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13521359msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13531360
  1354 #: ../daemon/slave.c:4557
   1361#: ../daemon/slave.c:4641
  13551362msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
  13561363msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13571364
  1358 #: ../daemon/slave.c:4651
   1365#: ../daemon/slave.c:4735
  13591366#, c-format
  13601367msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13611368msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13621369
  1363 #: ../daemon/slave.c:4922
   1370#: ../daemon/slave.c:5006
  13641371#, c-format
  13651372msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13661373msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13671374
  1368 #: ../daemon/slave.c:4991
   1375#: ../daemon/slave.c:5075
  13691376msgid ""
  13701377"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13751382"съществува."
  13761383
  1377 #: ../daemon/slave.c:5347
   1384#: ../daemon/slave.c:5431
  13781385#, c-format
  13791386msgid "%s: Failed starting: %s"
  13801387msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13811388
  1382 #: ../daemon/slave.c:5354 ../daemon/slave.c:5493
   1389#: ../daemon/slave.c:5438 ../daemon/slave.c:5577
  13831390#, c-format
  13841391msgid "%s: Can't fork script process!"
  13851392msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13861393
  1387 #: ../daemon/slave.c:5448
   1394#: ../daemon/slave.c:5532
  13881395#, c-format
  13891396msgid "%s: Failed creating pipe"
  13901397msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13911398
  1392 #: ../daemon/slave.c:5487
   1399#: ../daemon/slave.c:5571
  13931400#, c-format
  13941401msgid "%s: Failed executing: %s"
  13951402msgstr "%s: Грешка при изпълнение на: %s"
  13961403
  1397 #: ../daemon/verify-crypt.c:75 ../daemon/verify-pam.c:1032
  1398 #: ../daemon/verify-shadow.c:76
   1404#: ../daemon/verify-crypt.c:74 ../daemon/verify-pam.c:1031
   1405#: ../daemon/verify-shadow.c:75
  13991406msgid ""
  14001407"\n"
   
  14041411"Грешно име или парола. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  14051412
  1406 #: ../daemon/verify-crypt.c:80 ../daemon/verify-pam.c:1042
  1407 #: ../daemon/verify-shadow.c:81
   1413#: ../daemon/verify-crypt.c:79 ../daemon/verify-pam.c:1041
   1414#: ../daemon/verify-shadow.c:80
  14081415msgid "Please make sure the Caps Lock key is not enabled."
  14091416msgstr "Проверете дали не е натиснат клавишът CapsLock."
  14101417
  1411 #: ../daemon/verify-crypt.c:127 ../daemon/verify-pam.c:441
  1412 #: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:3129
   1418#: ../daemon/verify-crypt.c:126 ../daemon/verify-pam.c:440
   1419#: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3134
  14131420msgid "Please enter your username"
  14141421msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
  14151422
  14161423#. login: is whacked always translate to Username:
  1417 #: ../daemon/verify-crypt.c:128 ../daemon/verify-pam.c:341
  1418 #: ../daemon/verify-pam.c:342 ../daemon/verify-pam.c:343
  1419 #: ../daemon/verify-pam.c:428 ../daemon/verify-pam.c:787
  1420 #: ../daemon/verify-shadow.c:127 ../gui/gdmlogin.c:1294 ../gui/gdmlogin.c:1308
  1421 #: ../gui/gdmlogin.c:1937 ../gui/gdmlogin.c:2444 ../gui/greeter/greeter.c:372
   1424#: ../daemon/verify-crypt.c:127 ../daemon/verify-pam.c:340
   1425#: ../daemon/verify-pam.c:341 ../daemon/verify-pam.c:342
   1426#: ../daemon/verify-pam.c:427 ../daemon/verify-pam.c:786
   1427#: ../daemon/verify-shadow.c:126 ../gui/gdmlogin.c:1296 ../gui/gdmlogin.c:1310
   1428#: ../gui/gdmlogin.c:1939 ../gui/gdmlogin.c:2449 ../gui/greeter/greeter.c:373
  14221429#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1125
  14231430msgid "Username:"
  14241431msgstr "Потребител:"
  14251432
  1426 #: ../daemon/verify-crypt.c:166 ../daemon/verify-pam.c:344
  1427 #: ../daemon/verify-pam.c:345 ../daemon/verify-pam.c:489
  1428 #: ../daemon/verify-shadow.c:184 ../gui/gdmlogin.c:1970
   1433#: ../daemon/verify-crypt.c:165 ../daemon/verify-pam.c:343
   1434#: ../daemon/verify-pam.c:344 ../daemon/verify-pam.c:488
   1435#: ../daemon/verify-shadow.c:183 ../gui/gdmlogin.c:1974
  14291436msgid "Password:"
  14301437msgstr "Парола:"
  14311438
  1432 #: ../daemon/verify-crypt.c:184 ../daemon/verify-crypt.c:198
  1433 #: ../daemon/verify-shadow.c:202 ../daemon/verify-shadow.c:216
   1439#: ../daemon/verify-crypt.c:183 ../daemon/verify-crypt.c:197
   1440#: ../daemon/verify-shadow.c:201 ../daemon/verify-shadow.c:215
  14341441#, c-format
  14351442msgid "Couldn't authenticate user \"%s\""
  14361443msgstr "Неуспех при идентифицирането на потребителя „%s“"
  14371444
  1438 #: ../daemon/verify-crypt.c:211 ../daemon/verify-pam.c:883
  1439 #: ../daemon/verify-shadow.c:229
   1445#: ../daemon/verify-crypt.c:210 ../daemon/verify-pam.c:882
   1446#: ../daemon/verify-shadow.c:228
  14401447#, c-format
  14411448msgid "Root login disallowed on display '%s'"
  14421449msgstr "Влизането като „root“ е отхвърлено от дисплей „%s“"
  14431450
  1444 #: ../daemon/verify-crypt.c:213 ../daemon/verify-shadow.c:231
   1451#: ../daemon/verify-crypt.c:212 ../daemon/verify-shadow.c:230
  14451452msgid "The system administrator is not allowed to login from this screen"
  14461453msgstr "На системния администратор не му е позволено да влиза от този екран"
  14471454
  1448 #: ../daemon/verify-crypt.c:229 ../daemon/verify-crypt.c:253
  1449 #: ../daemon/verify-shadow.c:247 ../daemon/verify-shadow.c:271
   1455#: ../daemon/verify-crypt.c:228 ../daemon/verify-crypt.c:252
   1456#: ../daemon/verify-shadow.c:246 ../daemon/verify-shadow.c:270
  14501457#, c-format
  14511458msgid "User %s not allowed to log in"
  14521459msgstr "Потребител %s не може да влиза в системата"
  14531460
  1454 #: ../daemon/verify-crypt.c:231 ../daemon/verify-crypt.c:255
  1455 #: ../daemon/verify-pam.c:929 ../daemon/verify-pam.c:1213
  1456 #: ../daemon/verify-shadow.c:249 ../daemon/verify-shadow.c:273
   1461#: ../daemon/verify-crypt.c:230 ../daemon/verify-crypt.c:254
   1462#: ../daemon/verify-pam.c:928 ../daemon/verify-pam.c:1212
   1463#: ../daemon/verify-shadow.c:248 ../daemon/verify-shadow.c:272
  14571464msgid ""
  14581465"\n"
   
  14621469"Системният администратор е забранил достъпа Ви до системата."
  14631470
  1464 #: ../daemon/verify-crypt.c:278 ../daemon/verify-crypt.c:416
  1465 #: ../daemon/verify-pam.c:947 ../daemon/verify-pam.c:1230
  1466 #: ../daemon/verify-shadow.c:296 ../daemon/verify-shadow.c:434
   1471#: ../daemon/verify-crypt.c:277 ../daemon/verify-crypt.c:415
   1472#: ../daemon/verify-pam.c:946 ../daemon/verify-pam.c:1229
   1473#: ../daemon/verify-shadow.c:295 ../daemon/verify-shadow.c:433
  14671474#, c-format
  14681475msgid "Cannot set user group for %s"
  14691476msgstr "Не може да се зададе потребителска група за %s"
  14701477
  1471 #: ../daemon/verify-crypt.c:280 ../daemon/verify-crypt.c:419
  1472 #: ../daemon/verify-pam.c:949 ../daemon/verify-pam.c:1233
  1473 #: ../daemon/verify-shadow.c:298 ../daemon/verify-shadow.c:437
   1478#: ../daemon/verify-crypt.c:279 ../daemon/verify-crypt.c:418
   1479#: ../daemon/verify-pam.c:948 ../daemon/verify-pam.c:1232
   1480#: ../daemon/verify-shadow.c:297 ../daemon/verify-shadow.c:436
  14741481msgid ""
  14751482"\n"
   
  14811488"системата. Обърнете се към системния администратор."
  14821489
  1483 #: ../daemon/verify-crypt.c:291 ../daemon/verify-crypt.c:364
  1484 #: ../daemon/verify-shadow.c:309 ../daemon/verify-shadow.c:383
   1490#: ../daemon/verify-crypt.c:290 ../daemon/verify-crypt.c:363
   1491#: ../daemon/verify-shadow.c:308 ../daemon/verify-shadow.c:382
  14851492#, c-format
  14861493msgid "Password of %s has expired"
  14871494msgstr "Изтече срокът на валидност на паролата на %s"
  14881495
  1489 #: ../daemon/verify-crypt.c:293 ../daemon/verify-shadow.c:311
   1496#: ../daemon/verify-crypt.c:292 ../daemon/verify-shadow.c:310
  14901497msgid ""
  14911498"You are required to change your password.\n"
   
  14951502"паролата си. Изберете нова."
  14961503
  1497 #: ../daemon/verify-crypt.c:304 ../daemon/verify-shadow.c:322
   1504#: ../daemon/verify-crypt.c:303 ../daemon/verify-shadow.c:321
  14981505msgid ""
  14991506"\n"
   
  15051512"Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15061513
  1507 #: ../daemon/verify-crypt.c:347 ../daemon/verify-crypt.c:355
  1508 #: ../daemon/verify-shadow.c:366 ../daemon/verify-shadow.c:374
   1514#: ../daemon/verify-crypt.c:346 ../daemon/verify-crypt.c:354
   1515#: ../daemon/verify-shadow.c:365 ../daemon/verify-shadow.c:373
  15091516msgid ""
  15101517"Your password has been changed but you may have to change it again. Please "
   
  15141521"отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15151522
  1516 #: ../daemon/verify-crypt.c:366 ../daemon/verify-shadow.c:385
   1523#: ../daemon/verify-crypt.c:365 ../daemon/verify-shadow.c:384
  15171524msgid ""
  15181525"Your password has expired.\n"
   
  15221529"Само системният администратор може да я промени"
  15231530
  1524 #: ../daemon/verify-crypt.c:373 ../daemon/verify-shadow.c:392
   1531#: ../daemon/verify-crypt.c:372 ../daemon/verify-shadow.c:391
  15251532msgid "Internal error on passwdexpired"
  15261533msgstr "Вътрешна грешка при паролата с изтекла валидност"
  15271534
  1528 #: ../daemon/verify-crypt.c:375 ../daemon/verify-shadow.c:394
   1535#: ../daemon/verify-crypt.c:374 ../daemon/verify-shadow.c:393
  15291536msgid ""
  15301537"An internal error occurred. You will not be able to log in.\n"
   
  15341541"Опитайте отново малко по-късно или се обърнете към системния администратор."
  15351542
  1536 #: ../daemon/verify-crypt.c:411 ../daemon/verify-shadow.c:429
   1543#: ../daemon/verify-crypt.c:410 ../daemon/verify-shadow.c:428
  15371544#, c-format
  15381545msgid "Cannot get passwd structure for %s"
  15391546msgstr "Неуспех при получаването на структурата за „passwd“ за %s"
  15401547
  1541 #: ../daemon/verify-pam.c:346
   1548#: ../daemon/verify-pam.c:345
  15421549msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  15431550msgstr "Задължени сте да смените паролата си веднага. (остаряла е)"
  15441551
  1545 #: ../daemon/verify-pam.c:347
   1552#: ../daemon/verify-pam.c:346
  15461553msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  15471554msgstr ""
   
  15491556"администратор)"
  15501557
  1551 #: ../daemon/verify-pam.c:348
   1558#: ../daemon/verify-pam.c:347
  15521559msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  15531560msgstr "Вашият абонамент е изтекъл. Свържете се със системния администратор"
  15541561
  1555 #: ../daemon/verify-pam.c:349
   1562#: ../daemon/verify-pam.c:348
  15561563msgid "No password supplied"
  15571564msgstr "Не беше въведена парола"
  15581565
  1559 #: ../daemon/verify-pam.c:350
   1566#: ../daemon/verify-pam.c:349
  15601567msgid "Password unchanged"
  15611568msgstr "Паролата е непроменена"
  15621569
  1563 #: ../daemon/verify-pam.c:351
   1570#: ../daemon/verify-pam.c:350
  15641571msgid "Can not get username"
  15651572msgstr "Неуспех при взимане на име"
  15661573
  1567 #: ../daemon/verify-pam.c:352
   1574#: ../daemon/verify-pam.c:351
  15681575msgid "Retype new UNIX password:"
  15691576msgstr "Напишете отново новата парола:"
  15701577
  1571 #: ../daemon/verify-pam.c:353
   1578#: ../daemon/verify-pam.c:352
  15721579msgid "Enter new UNIX password:"
  15731580msgstr "Напишете новата парола:"
  15741581
  1575 #: ../daemon/verify-pam.c:354
   1582#: ../daemon/verify-pam.c:353
  15761583msgid "(current) UNIX password:"
  15771584msgstr "(текуща) парола:"
  15781585
  1579 #: ../daemon/verify-pam.c:355
   1586#: ../daemon/verify-pam.c:354
  15801587msgid "Error while changing NIS password."
  15811588msgstr "Грешка при сменяне на парола за NIS."
  15821589
  1583 #: ../daemon/verify-pam.c:356
   1590#: ../daemon/verify-pam.c:355
  15841591msgid "You must choose a longer password"
  15851592msgstr "Трябва да изберете по-дълга парола"
  15861593
  1587 #: ../daemon/verify-pam.c:357
   1594#: ../daemon/verify-pam.c:356
  15881595msgid "Password has been already used. Choose another."
  15891596msgstr "Паролата е вече използвана. Изберете друга."
  15901597
  1591 #: ../daemon/verify-pam.c:358
   1598#: ../daemon/verify-pam.c:357
  15921599msgid "You must wait longer to change your password"
  15931600msgstr "Трябва да почакате повече, за да смените паролата си."
  15941601
  1595 #: ../daemon/verify-pam.c:359
   1602#: ../daemon/verify-pam.c:358
  15961603msgid "Sorry, passwords do not match"
  15971604msgstr "За съжаление паролите не са еднакви"
  15981605
  1599 #: ../daemon/verify-pam.c:653
   1606#: ../daemon/verify-pam.c:652
  16001607msgid "Cannot setup pam handle with null display"
  16011608msgstr ""
  16021609"Неуспех при задаването на поддръжката на „pam“ за дисплей сочен от „null“"
  16031610
  1604 #: ../daemon/verify-pam.c:670
   1611#: ../daemon/verify-pam.c:669
  16051612#, c-format
  16061613msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
  16071614msgstr "Неуспех при установяване на услугата %s: %s\n"
  16081615
  1609 #: ../daemon/verify-pam.c:683
   1616#: ../daemon/verify-pam.c:682
  16101617#, c-format
  16111618msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  16121619msgstr "Неуспех при задаване на PAM_TTY=%s"
  16131620
  1614 #: ../daemon/verify-pam.c:693
   1621#: ../daemon/verify-pam.c:692
  16151622#, c-format
  16161623msgid "Can't set PAM_RHOST=%s"
   
  16221629#. pretty much look as such, it shouldn't really
  16231630#. happen
  1624 #: ../daemon/verify-pam.c:840 ../daemon/verify-pam.c:858
  1625 #: ../daemon/verify-pam.c:1152 ../daemon/verify-pam.c:1164
   1631#: ../daemon/verify-pam.c:839 ../daemon/verify-pam.c:857
   1632#: ../daemon/verify-pam.c:1151 ../daemon/verify-pam.c:1163
  16261633msgid "Couldn't authenticate user"
  16271634msgstr "Неуспех при идентификацията на потребителя"
  16281635
  1629 #: ../daemon/verify-pam.c:886
   1636#: ../daemon/verify-pam.c:885
  16301637msgid ""
  16311638"\n"
   
  16351642"На системния администратор не е позволено да влиза от този екран"
  16361643
  1637 #: ../daemon/verify-pam.c:910 ../daemon/verify-pam.c:1194
   1644#: ../daemon/verify-pam.c:909 ../daemon/verify-pam.c:1193
  16381645#, c-format
  16391646msgid "Authentication token change failed for user %s"
   
  16411648"Неуспех при промяната на жетона (token) за идентификация за потребител %s"
  16421649
  1643 #: ../daemon/verify-pam.c:912 ../daemon/verify-pam.c:1197
   1650#: ../daemon/verify-pam.c:911 ../daemon/verify-pam.c:1196
  16441651msgid ""
  16451652"\n"
   
  16511658"по-късно или се обърнете към системния администратор"
  16521659
  1653 #: ../daemon/verify-pam.c:927 ../daemon/verify-pam.c:1210
   1660#: ../daemon/verify-pam.c:926 ../daemon/verify-pam.c:1209
  16541661#, c-format
  16551662msgid "User %s no longer permitted to access the system"
  16561663msgstr "Потребител %s вече няма права за достъп до системата"
  16571664
  1658 #: ../daemon/verify-pam.c:933 ../daemon/verify-pam.c:1216
   1665#: ../daemon/verify-pam.c:932 ../daemon/verify-pam.c:1215
  16591666#, c-format
  16601667msgid "User %s not permitted to gain access at this time"
  16611668msgstr "Потребител %s няма права за достъп до системата в момента"
  16621669
  1663 #: ../daemon/verify-pam.c:935
   1670#: ../daemon/verify-pam.c:934
  16641671msgid ""
  16651672"\n"
   
  16691676"Системният администратор временно е забранил достъпа до системата."
  16701677
  1671 #: ../daemon/verify-pam.c:940 ../daemon/verify-pam.c:1223
   1678#: ../daemon/verify-pam.c:939 ../daemon/verify-pam.c:1222
  16721679#, c-format
  16731680msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
  16741681msgstr "Неуспех при настройването на управлението на абонаментите за %s"
  16751682
  1676 #: ../daemon/verify-pam.c:968 ../daemon/verify-pam.c:1253
   1683#: ../daemon/verify-pam.c:967 ../daemon/verify-pam.c:1252
  16771684#, c-format
  16781685msgid "Couldn't set credentials for %s"
  16791686msgstr "Неуспех при задаване на акредитация за %s"
  16801687
  1681 #: ../daemon/verify-pam.c:982 ../daemon/verify-pam.c:1268
   1688#: ../daemon/verify-pam.c:981 ../daemon/verify-pam.c:1267
  16821689#, c-format
  16831690msgid "Couldn't open session for %s"
  16841691msgstr "Неуспех при отваряне на сесия за %s"
  16851692
  1686 #: ../daemon/verify-pam.c:1036
   1693#: ../daemon/verify-pam.c:1035
  16871694msgid ""
  16881695"\n"
   
  16921699"Идентификацията пропадна. Регистъра (големината) на буквите е от значение."
  16931700
  1694 #: ../daemon/verify-pam.c:1052 ../daemon/verify-pam.c:1155
  1695 #: ../daemon/verify-pam.c:1167
   1701#: ../daemon/verify-pam.c:1051 ../daemon/verify-pam.c:1154
   1702#: ../daemon/verify-pam.c:1166
  16961703msgid "Authentication failed"
  16971704msgstr "Идентификацията пропадна"
  16981705
  1699 #: ../daemon/verify-pam.c:1121
   1706#: ../daemon/verify-pam.c:1120
  17001707msgid "Automatic login"
  17011708msgstr "Автоматично влизане"
  17021709
  1703 #: ../daemon/verify-pam.c:1219
   1710#: ../daemon/verify-pam.c:1218
  17041711msgid ""
  17051712"\n"
   
  17091716"Системният администратор временно е забранил Вашия достъп до системата."
  17101717
  1711 #: ../daemon/verify-pam.c:1433 ../daemon/verify-pam.c:1435
   1718#: ../daemon/verify-pam.c:1432 ../daemon/verify-pam.c:1434
  17121719msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
  1713 msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за gdm."
  1714 
  1715 #: ../daemon/xdmcp.c:375
   1720msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
   1721
   1722#: ../daemon/xdmcp.c:373
  17161723#, c-format
  17171724msgid "%s: Could not get server hostname: %s!"
  17181725msgstr "%s: Неуспех при получаване на името на сървър: %s!"
  17191726
  1720 #: ../daemon/xdmcp.c:400
   1727#: ../daemon/xdmcp.c:398
  17211728#, c-format
  17221729msgid "%s: Could not create socket!"
  17231730msgstr "%s: Неуспех при създаването на гнездо!"
  17241731
  1725 #: ../daemon/xdmcp.c:493
   1732#: ../daemon/xdmcp.c:485
  17261733#, c-format
  17271734msgid "%s: Could not bind to XDMCP socket!"
  17281735msgstr "%s: Неуспех при привързването към гнездо на XDMCP!"
  17291736
  1730 #: ../daemon/xdmcp.c:565
   1737#: ../daemon/xdmcp.c:557
  17311738#, c-format
  17321739msgid "%s: Could not create XDMCP buffer!"
  17331740msgstr "%s: Неуспех при създаването на буфер за XDMCP!"
  17341741
  1735 #: ../daemon/xdmcp.c:571
   1742#: ../daemon/xdmcp.c:563
  17361743#, c-format
  17371744msgid "%s: Could not read XDMCP header!"
  17381745msgstr "%s: Неуспех при прочитането на заглавната част на XDMCP!"
  17391746
  1740 #: ../daemon/xdmcp.c:578
   1747#: ../daemon/xdmcp.c:570
  17411748#, c-format
  17421749msgid "%s: Incorrect XDMCP version!"
  17431750msgstr "%s: Грешна версия на XDMCP!"
  17441751
  1745 #: ../daemon/xdmcp.c:658 ../daemon/xdmcp.c:665
   1752#: ../daemon/xdmcp.c:650 ../daemon/xdmcp.c:657
  17461753#, c-format
  17471754msgid "%s: Unknown opcode from host %s"
  17481755msgstr "%s: Неизвестен код на операция от хост %s"
  17491756
  1750 #: ../daemon/xdmcp.c:699 ../daemon/xdmcp.c:1144
   1757#: ../daemon/xdmcp.c:691 ../daemon/xdmcp.c:1136
  17511758#, c-format
  17521759msgid "%s: Could not extract authlist from packet"
  17531760msgstr "%s: Неуспех при извличането на „authlist“ от пакет"
  17541761
  1755 #: ../daemon/xdmcp.c:715 ../daemon/xdmcp.c:1164
   1762#: ../daemon/xdmcp.c:707 ../daemon/xdmcp.c:1156
  17561763#, c-format
  17571764msgid "%s: Error in checksum"
  17581765msgstr "%s: Грешка в контролната сума"
  17591766
  1760 #: ../daemon/xdmcp.c:1127
   1767#: ../daemon/xdmcp.c:1119
  17611768#, c-format
  17621769msgid "%s: Could not read display address"
  17631770msgstr "%s: Неуспех при прочитането на адреса на дисплея"
  17641771
  1765 #: ../daemon/xdmcp.c:1135
   1772#: ../daemon/xdmcp.c:1127
  17661773#, c-format
  17671774msgid "%s: Could not read display port number"
  17681775msgstr "%s: Неуспех при четенето на номера на порта на дисплей"
  17691776
  1770 #: ../daemon/xdmcp.c:1199 ../daemon/xdmcp.c:1223
   1777#: ../daemon/xdmcp.c:1191 ../daemon/xdmcp.c:1215
  17711778#, c-format
  17721779msgid "%s: Bad address"
  17731780msgstr "%s: Лош адрес"
  17741781
  1775 #: ../daemon/xdmcp.c:1382 ../daemon/xdmcp.c:1389
   1782#: ../daemon/xdmcp.c:1374 ../daemon/xdmcp.c:1381
  17761783#, c-format
  17771784msgid "Denied XDMCP query from host %s"
  17781785msgstr "Отказана заявка на XDMCP от хост %s"
  17791786
  1780 #: ../daemon/xdmcp.c:1615 ../daemon/xdmcp.c:1622
   1787#: ../daemon/xdmcp.c:1607 ../daemon/xdmcp.c:1614
  17811788#, c-format
  17821789msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
  17831790msgstr "%s: Получена е заявка от забранената система %s"
  17841791
  1785 #: ../daemon/xdmcp.c:1634 ../daemon/xdmcp.c:2007 ../daemon/xdmcp.c:2417
   1792#: ../daemon/xdmcp.c:1626 ../daemon/xdmcp.c:1999 ../daemon/xdmcp.c:2409
  17861793#, c-format
  17871794msgid "%s: Could not read Display Number"
  17881795msgstr "%s: Неуспех при прочитането на номера на дисплея"
  17891796
  1790 #: ../daemon/xdmcp.c:1641
   1797#: ../daemon/xdmcp.c:1633
  17911798#, c-format
  17921799msgid "%s: Could not read Connection Type"
  17931800msgstr "%s: Неуспех при прочитането на типа на връзката"
  17941801
  1795 #: ../daemon/xdmcp.c:1648
   1802#: ../daemon/xdmcp.c:1640
  17961803#, c-format
  17971804msgid "%s: Could not read Client Address"
  17981805msgstr "%s: Неуспех при прочитането на адреса на клиента"
  17991806
  1800 #: ../daemon/xdmcp.c:1656
   1807#: ../daemon/xdmcp.c:1648
  18011808#, c-format
  18021809msgid "%s: Could not read Authentication Names"
  18031810msgstr "%s: Неуспех при прочитането на имената за идентификация"
  18041811
  1805 #: ../daemon/xdmcp.c:1665
   1812#: ../daemon/xdmcp.c:1657
  18061813#, c-format
  18071814msgid "%s: Could not read Authentication Data"
  18081815msgstr "%s: Неуспех при прочитането на данните за идентификация"
  18091816
  1810 #: ../daemon/xdmcp.c:1675
   1817#: ../daemon/xdmcp.c:1667
  18111818#, c-format
  18121819msgid "%s: Could not read Authorization List"
  18131820msgstr "%s: Неуспех при прочитането на списъка за идентификация"
  18141821
  1815 #: ../daemon/xdmcp.c:1692
   1822#: ../daemon/xdmcp.c:1684
  18161823#, c-format
  18171824msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
  18181825msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на производителя"
  18191826
  1820 #: ../daemon/xdmcp.c:1718 ../daemon/xdmcp.c:1725
   1827#: ../daemon/xdmcp.c:1710 ../daemon/xdmcp.c:1717
  18211828#, c-format
  18221829msgid "%s: Failed checksum from %s"
  18231830msgstr "%s: Грешка в контролната сума на %s"
  18241831
  1825 #: ../daemon/xdmcp.c:1983 ../daemon/xdmcp.c:1990
   1832#: ../daemon/xdmcp.c:1975 ../daemon/xdmcp.c:1982
  18261833#, c-format
  18271834msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
  18281835msgstr "%s: Получена е заявка за управление от забранения хост %s"
  18291836
  1830 #: ../daemon/xdmcp.c:2000 ../daemon/xdmcp.c:2424
   1837#: ../daemon/xdmcp.c:1992 ../daemon/xdmcp.c:2416
  18311838#, c-format
  18321839msgid "%s: Could not read Session ID"
  18331840msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на сесията."
  18341841
  1835 #: ../daemon/xdmcp.c:2014
   1842#: ../daemon/xdmcp.c:2006
  18361843#, c-format
  18371844msgid "%s: Could not read Display Class"
  18381845msgstr "%s: Неуспех при прочитането на класа на дисплей"
  18391846
  1840 #: ../daemon/xdmcp.c:2135 ../daemon/xdmcp.c:2142 ../daemon/xdmcp.c:2154
  1841 #: ../daemon/xdmcp.c:2264 ../daemon/xdmcp.c:2271 ../daemon/xdmcp.c:2283
   1847#: ../daemon/xdmcp.c:2127 ../daemon/xdmcp.c:2134 ../daemon/xdmcp.c:2146
   1848#: ../daemon/xdmcp.c:2256 ../daemon/xdmcp.c:2263 ../daemon/xdmcp.c:2275
  18421849#, c-format
  18431850msgid "%s: Could not read address"
  18441851msgstr "%s: Неуспех при прочитането на адреса"
  18451852
  1846 #: ../daemon/xdmcp.c:2394 ../daemon/xdmcp.c:2408
   1853#: ../daemon/xdmcp.c:2386 ../daemon/xdmcp.c:2400
  18471854#, c-format
  18481855msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
  18491856msgstr "%s: Получена я заявка за поддържане на връзката от забранения хост %s"
  18501857
  1851 #: ../daemon/xdmcp.c:2756
   1858#: ../daemon/xdmcp.c:2748
  18521859#, c-format
  18531860msgid ""
   
  18581865"s --to-authfile %s“: %s"
  18591866
  1860 #: ../daemon/xdmcp.c:2791 ../daemon/xdmcp.c:2798 ../daemon/xdmcp.c:2804
  1861 #: ../daemon/xdmcp.c:2810
   1867#: ../daemon/xdmcp.c:2783 ../daemon/xdmcp.c:2790 ../daemon/xdmcp.c:2796
   1868#: ../daemon/xdmcp.c:2802
  18621869#, c-format
  18631870msgid "%s: No XDMCP support"
  18641871msgstr "%s: Няма поддръжка на XDMCP"
  18651872
  1866 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
   1873#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18671874msgid "Xnest command line"
  18681875msgstr "Команден ред на Xnest"
  18691876
  1870 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:167 ../gui/gdmXnestchooser.c:174
   1877#: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
  18711878msgid "STRING"
  18721879msgstr "НИЗ"
  18731880
  1874 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1881#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  18751882msgid "Extra options for Xnest"
  18761883msgstr "Допълнителни опции за Xnest"
  18771884
  1878 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:168 ../gui/gdmXnestchooser.c:175
   1885#: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:176
  18791886msgid "OPTIONS"
  18801887msgstr "ОПЦИИ"
  18811888
  1882 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:169 ../gui/gdmXnestchooser.c:179
   1889#: ../gui/gdmXnestchooser.c:170 ../gui/gdmXnestchooser.c:180
  18831890msgid "Run in background"
  18841891msgstr "Изпълнение във фонов режим"
  18851892
  1886 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:176
   1893#: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
  18871894msgid "Just run Xnest, no query (no chooser)"
  18881895msgstr "Изпълнение само на Xnest, без заявка (без chooser)"
  18891896
  1890 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:177
   1897#: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
  18911898msgid "Do direct query instead of indirect (chooser)"
  18921899msgstr "Директна заявка вместо индиректна (chooser)"
  18931900
  1894 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:178
   1901#: ../gui/gdmXnestchooser.c:179
  18951902msgid "Run broadcast instead of indirect (chooser)"
  18961903msgstr ""
   
  18981905"(chooser)"
  18991906
  1900 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:180
   1907#: ../gui/gdmXnestchooser.c:181
  19011908msgid "Don't check for running gdm"
  1902 msgstr "Без проверка за работещ gdm"
   1909msgstr "Без проверка за работещ GDM"
   1910
   1911#: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2074
   1912#: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:683 ../gui/gdmlogin.c:3608
   1913#: ../gui/gdmphotosetup.c:479 ../gui/gdmsetup.c:4586
   1914#: ../gui/greeter/greeter.c:1231
   1915msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
   1916msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  19031917
  19041918#. markup
  1905 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:523
   1919#: ../gui/gdmXnestchooser.c:534
  19061920msgid "Xnest doesn't exist."
  19071921msgstr "Xnest не съществува."
  19081922
  1909 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:525
   1923#: ../gui/gdmXnestchooser.c:536
  19101924msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19111925msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19121926
  19131927#. markup
  1914 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:551
   1928#: ../gui/gdmXnestchooser.c:562
  19151929msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19161930msgstr "Не е включен индиректен режим на XDMCP"
  19171931
  1918 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:553 ../gui/gdmXnestchooser.c:574
  1919 msgid ""
  1920 "Please ask your system administrator to enable it in the GDM configurator "
  1921 "program."
  1922 msgstr ""
  1923 "Помолете Вашия системен администратор да го включи в конфигурацията на GDM."
   1932#: ../gui/gdmXnestchooser.c:564 ../gui/gdmXnestchooser.c:584
   1933msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
   1934msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19241935
  19251936#. markup
  1926 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:572
   1937#: ../gui/gdmXnestchooser.c:582
  19271938msgid "XDMCP is not enabled"
  19281939msgstr "XDMCP не е включен"
  19291940
  19301941#. markup
  1931 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:608
   1942#: ../gui/gdmXnestchooser.c:617
  19321943msgid "GDM is not running"
  19331944msgstr "GDM не е стартиран"
  19341945
  1935 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:610
   1946#: ../gui/gdmXnestchooser.c:619
  19361947msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19371948msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19381949
  19391950#. markup
  1940 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:627
   1951#: ../gui/gdmXnestchooser.c:636
  19411952msgid "Could not find a free display number"
  19421953msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
  19431954
  1944 #: ../gui/gdmchooser.c:80
   1955#: ../gui/gdmchooser.c:82
  19451956msgid "Please wait: scanning local network..."
  19461957msgstr "Изчакайте: локалната мрежа се сканира..."
  19471958
  1948 #: ../gui/gdmchooser.c:81
   1959#: ../gui/gdmchooser.c:83
  19491960msgid "No serving hosts were found."
  19501961msgstr "Не са намерени обслужващи хостове."
  19511962
  1952 #: ../gui/gdmchooser.c:82
   1963#: ../gui/gdmchooser.c:84
  19531964msgid "Choose a ho_st to connect to:"
  19541965msgstr "Избор на хост за връзка:"
  19551966
  19561967#. markup
  1957 #: ../gui/gdmchooser.c:659
   1968#: ../gui/gdmchooser.c:661
  19581969msgid "Cannot connect to remote server"
  19591970msgstr "Не може да осъществи връзка към отдалечен сървър"
  19601971
  1961 #: ../gui/gdmchooser.c:660
   1972#: ../gui/gdmchooser.c:662
  19621973#, c-format
  19631974msgid ""
   
  19671978
  19681979#. markup
  1969 #: ../gui/gdmchooser.c:1284
   1980#: ../gui/gdmchooser.c:1286
  19701981msgid "Did not receive response from server"
  19711982msgstr "Отговор от сървър не е получен"
  19721983
  1973 #: ../gui/gdmchooser.c:1285
   1984#: ../gui/gdmchooser.c:1287
  19741985#, c-format
  19751986msgid ""
   
  19811992"е изключен или да не са позволени влизания в момента. Опитайте по-късно."
  19821993
  1983 #: ../gui/gdmchooser.c:1391
   1994#: ../gui/gdmchooser.c:1393
  19841995msgid "Cannot find host"
  19851996msgstr "Неуспех при откриването на хост"
  19861997
  1987 #: ../gui/gdmchooser.c:1392
   1998#: ../gui/gdmchooser.c:1394
  19881999#, c-format
  19892000msgid "Cannot find the host \"%s\". Perhaps you have mistyped it."
  19902001msgstr "Неуспех при откриването на хоста „%s“. Може би сте го написали грешно."
  19912002
  1992 #: ../gui/gdmchooser.c:1678
   2003#: ../gui/gdmchooser.c:1680
  19932004msgid ""
  19942005"The main area of this application shows the hosts on the local network that "
  19952006"have \"XDMCP\" enabled. This allows users to login remotely to other "
  1996 "machines as if they were logged on using the console.\n"
   2007"computers as if they were logged on using the console.\n"
  19972008"\n"
  19982009"You can rescan the network for new hosts by clicking \"Refresh\".  When you "
  1999 "have selected a host click \"Connect\" to open a session to that machine."
   2010"have selected a host click \"Connect\" to open a session to that computer."
  20002011msgstr ""
  20012012"Главният прозорец на това приложение показва хостовете във вашата локална "
   
  20082019"към тази машина."
  20092020
  2010 #: ../gui/gdmchooser.c:1725
   2021#: ../gui/gdmchooser.c:1727
  20112022#, c-format
  20122023msgid "Can't open default host icon: %s"
  20132024msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  20142025
  2015 #: ../gui/gdmchooser.c:1950 ../gui/gdmlogin.c:3778
  2016 #: ../gui/greeter/greeter.c:1279 ../gui/greeter/greeter.c:1286
   2026#: ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmlogin.c:3808
   2027#: ../gui/greeter/greeter.c:1288 ../gui/greeter/greeter.c:1295
  20172028msgid "Could not set signal mask!"
  20182029msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  20192030
  2020 #: ../gui/gdmchooser.c:1956
   2031#: ../gui/gdmchooser.c:1958
  20212032msgid "Socket for xdm communication"
  20222033msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20232034
  2024 #: ../gui/gdmchooser.c:1956
   2035#: ../gui/gdmchooser.c:1958
  20252036msgid "SOCKET"
  20262037msgstr "ГНЕЗДО"
  20272038
  2028 #: ../gui/gdmchooser.c:1959
   2039#: ../gui/gdmchooser.c:1961
  20292040msgid "Client address to return in response to xdm"
  20302041msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20312042
  2032 #: ../gui/gdmchooser.c:1959
   2043#: ../gui/gdmchooser.c:1961
  20332044msgid "ADDRESS"
  20342045msgstr "АДРЕС"
  20352046
  2036 #: ../gui/gdmchooser.c:1962
   2047#: ../gui/gdmchooser.c:1964
  20372048msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20382049msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20392050
  2040 #: ../gui/gdmchooser.c:1962
   2051#: ../gui/gdmchooser.c:1964
  20412052msgid "TYPE"
  20422053msgstr "ТИП"
  20432054
  20442055#. markup
  2045 #: ../gui/gdmchooser.c:2091
   2056#: ../gui/gdmchooser.c:2099
  20462057msgid "Cannot run chooser"
  20472058msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
  20482059
  2049 #: ../gui/gdmchooser.c:2092
   2060#: ../gui/gdmchooser.c:2100
  20502061#, c-format
  20512062msgid ""
   
  20542065msgstr ""
  20552066"Версията на програмата за избор на сесии (%s) не съвпада с тази на демона (%"
  2056 "s). Вероятно току що сте обновили gdm. Рестартирайте демона на gdm или "
   2067"s). Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  20572068"рестартирайте компютъра."
  20582069
   
  21032114
  21042115#. markup
  2105 #: ../gui/gdmcomm.c:406 ../gui/gdmphotosetup.c:76
   2116#: ../gui/gdmcomm.c:409
  21062117msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  21072118msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  21082119
  2109 #: ../gui/gdmcomm.c:409 ../gui/gdmphotosetup.c:79
   2120#: ../gui/gdmcomm.c:412
  21102121msgid ""
  21112122"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   
  21132124msgstr "Може би използвате различен мениджър на дисплеи, като KDM или xdm."
  21142125
  2115 #: ../gui/gdmcomm.c:412 ../gui/gdmphotosetup.c:82
   2126#: ../gui/gdmcomm.c:415
  21162127msgid ""
  21172128"If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your "
   
  21222133
  21232134#. markup
  2124 #: ../gui/gdmcomm.c:434 ../gui/gdmflexiserver.c:697
   2135#: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:708
  21252136msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21262137msgstr ""
  21272138"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21282139
  2129 #: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:700
   2140#: ../gui/gdmcomm.c:440 ../gui/gdmflexiserver.c:711
  21302141msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21312142msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21322143
  2133 #: ../gui/gdmcomm.c:454 ../gui/gdmcomm.c:457
   2144#: ../gui/gdmcomm.c:457 ../gui/gdmcomm.c:460
  21342145msgid "Cannot communicate with gdm. Perhaps you have an old version running."
  21352146msgstr ""
  2136 "Не може да се комуникира с gdm. Може би в момента е стартирана стара версия."
  2137 
  2138 #: ../gui/gdmcomm.c:460
   2147"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
   2148
   2149#: ../gui/gdmcomm.c:463
  21392150msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21402151msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21412152
  2142 #: ../gui/gdmcomm.c:462
   2153#: ../gui/gdmcomm.c:465
  21432154msgid "There were errors trying to start the X server."
  21442155msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21452156
  2146 #: ../gui/gdmcomm.c:464
   2157#: ../gui/gdmcomm.c:467
  21472158msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21482159msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21492160
  2150 #: ../gui/gdmcomm.c:467
   2161#: ../gui/gdmcomm.c:470
  21512162msgid "Too many X sessions running."
  21522163msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21532164
  2154 #: ../gui/gdmcomm.c:469
   2165#: ../gui/gdmcomm.c:472
  21552166msgid ""
  21562167"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21602171"би липсва файла за упълномощаване."
  21612172
  2162 #: ../gui/gdmcomm.c:474
   2173#: ../gui/gdmcomm.c:477
  21632174msgid ""
  21642175"The nested X server (Xnest) is not available, or gdm is badly configured.\n"
  21652176"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  21662177msgstr ""
  2167 "Липсва сървър Xnest или gdm е лошо конфигуриран.\n"
   2178"Липсва сървър Xnest или GDM е лошо конфигуриран.\n"
  21682179"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21692180
  2170 #: ../gui/gdmcomm.c:479
  2171 msgid "The X server is not available. Gdm may be misconfigured."
  2172 msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно gdm е лошо конфигуриран."
  2173 
  21742181#: ../gui/gdmcomm.c:482
   2182msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
   2183msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
   2184
   2185#: ../gui/gdmcomm.c:485
  21752186msgid ""
  21762187"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21802191"действие, което не е достъпно."
  21812192
  2182 #: ../gui/gdmcomm.c:485
   2193#: ../gui/gdmcomm.c:488
  21832194msgid "Virtual terminals not supported."
  21842195msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21852196
  2186 #: ../gui/gdmcomm.c:487
   2197#: ../gui/gdmcomm.c:490
  21872198msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21882199msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21892200
  2190 #: ../gui/gdmcomm.c:489
   2201#: ../gui/gdmcomm.c:492
  21912202msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  21922203msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  21932204
  2194 #: ../gui/gdmcomm.c:491
   2205#: ../gui/gdmcomm.c:494
  21952206msgid ""
  21962207"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  22002211"Xauthority не е коректен."
  22012212
  2202 #: ../gui/gdmcomm.c:495
   2213#: ../gui/gdmcomm.c:498
  22032214msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  2204 msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към gdm и той заби."
  2205 
  2206 #: ../gui/gdmcomm.c:498
   2215msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
   2216
   2217#: ../gui/gdmcomm.c:501
  22072218msgid "Unknown error occurred."
  22082219msgstr "Появи се неизвестна грешка."
   
  22352246msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22362247
  2237 #: ../gui/gdmflexiserver.c:247 ../gui/gdmlogin.c:2976
  2238 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:211
   2248#: ../gui/gdmflexiserver.c:247 ../gui/gdmlogin.c:2981
   2249#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:243
  22392250msgid "Username"
  22402251msgstr "Потребителско име"
   
  22662277"отворите нов."
  22672278
  2268 #: ../gui/gdmflexiserver.c:390 ../gui/gdmflexiserver.c:787
   2279#: ../gui/gdmflexiserver.c:390 ../gui/gdmflexiserver.c:803
  22692280msgid "Can't lock screen"
  22702281msgstr "Неуспех при заключването на екрана"
  22712282
  2272 #: ../gui/gdmflexiserver.c:393 ../gui/gdmflexiserver.c:790
   2283#: ../gui/gdmflexiserver.c:393 ../gui/gdmflexiserver.c:806
  22732284msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
  22742285msgstr "Неуспех при забраняването на предпазителя на екрана"
  22752286
  2276 #: ../gui/gdmflexiserver.c:548
   2287#: ../gui/gdmflexiserver.c:550
  22772288msgid "Choose server"
  22782289msgstr "Избор на сървър"
  22792290
  2280 #: ../gui/gdmflexiserver.c:559
   2291#: ../gui/gdmflexiserver.c:561
  22812292msgid "Choose the X server to start"
  22822293msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  22832294
  2284 #: ../gui/gdmflexiserver.c:565
   2295#: ../gui/gdmflexiserver.c:567
  22852296msgid "Standard server"
  22862297msgstr "Стандартен сървър"
  22872298
  2288 #: ../gui/gdmflexiserver.c:632
   2299#: ../gui/gdmflexiserver.c:633
  22892300msgid "Send the specified protocol command to gdm"
  2290 msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на gdm"
  2291 
  2292 #: ../gui/gdmflexiserver.c:632
   2301msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на GDM"
   2302
   2303#: ../gui/gdmflexiserver.c:633
  22932304msgid "COMMAND"
  22942305msgstr "КОМАНДА"
  22952306
  2296 #: ../gui/gdmflexiserver.c:633
   2307#: ../gui/gdmflexiserver.c:634
  22972308msgid "Xnest mode"
  22982309msgstr "Режим на Xnest"
  22992310
  2300 #: ../gui/gdmflexiserver.c:634
   2311#: ../gui/gdmflexiserver.c:635
  23012312msgid "Do not lock current screen"
  23022313msgstr "Без заключване на текущия екран"
  23032314
  2304 #: ../gui/gdmflexiserver.c:635
   2315#: ../gui/gdmflexiserver.c:636
  23052316msgid "Debugging output"
  23062317msgstr "Съобщения за грешка"
  23072318
  2308 #: ../gui/gdmflexiserver.c:636
   2319#: ../gui/gdmflexiserver.c:637
  23092320msgid "Authenticate before running --command"
  23102321msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  23112322
  23122323#. markup
  2313 #: ../gui/gdmflexiserver.c:725
   2324#: ../gui/gdmflexiserver.c:737
  23142325msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  23152326msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  23162327
  2317 #: ../gui/gdmflexiserver.c:729
   2328#: ../gui/gdmflexiserver.c:741
  23182329msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23192330msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23202331
  23212332#. markup
  2322 #: ../gui/gdmflexiserver.c:753
   2333#: ../gui/gdmflexiserver.c:766
  23232334msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23242335msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23252336
  2326 #: ../gui/gdmflexiserver.c:756
   2337#: ../gui/gdmflexiserver.c:769
  23272338msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23282339msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23292340
  23302341#. markup
  2331 #: ../gui/gdmflexiserver.c:805
   2342#: ../gui/gdmflexiserver.c:821
  23322343msgid "Cannot start new display"
  23332344msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  28032814msgstr "Л-Я"
  28042815
  2805 #: ../gui/gdmlogin.c:415
  2806 msgid "Cannot start background program"
   2816#: ../gui/gdmlogin.c:418
   2817msgid "Cannot start background application"
  28072818msgstr "Неуспех при стартирането на програмата за фона"
  28082819
  2809 #: ../gui/gdmlogin.c:416
  2810 #, c-format
  2811 msgid "Cannot start program '%s': %s."
   2820#: ../gui/gdmlogin.c:419
   2821#, c-format
   2822msgid "Cannot run command '%s': %s."
  28122823msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „%s“: %s."
  28132824
  2814 #: ../gui/gdmlogin.c:490
   2825#: ../gui/gdmlogin.c:493
  28152826#, c-format
  28162827msgid "User %s will login in %d seconds"
  28172828msgstr "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28182829
  2819 #: ../gui/gdmlogin.c:494 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
   2830#: ../gui/gdmlogin.c:497 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1107
  28202831#, c-format
  28212832msgid "User %s will login in %d second"
   
  28242835msgstr[1] "Потребителят %s ще влезе след %d секунди"
  28252836
  2826 #: ../gui/gdmlogin.c:722
   2837#: ../gui/gdmlogin.c:724
  28272838#, c-format
  28282839msgid "%s: String too long!"
  28292840msgstr "%s: Низът е твърде дълъг!"
  28302841
  2831 #: ../gui/gdmlogin.c:724
   2842#: ../gui/gdmlogin.c:726
  28322843#, c-format
  28332844msgid "%sWelcome to %s%s"
  28342845msgstr "%sДобре дошли в %s%s"
  28352846
  2836 #: ../gui/gdmlogin.c:809 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
  2837 msgid "Are you sure you want to restart the machine?"
   2847#: ../gui/gdmlogin.c:811 ../gui/greeter/greeter_system.c:63
   2848msgid "Are you sure you want to restart the computer?"
  28382849msgstr "Наистина ли искате да рестартирате машината?"
  28392850
  28402851#. markup
  2841 #: ../gui/gdmlogin.c:811 ../gui/gdmlogin.c:2839
   2852#: ../gui/gdmlogin.c:813 ../gui/gdmlogin.c:2844
  28422853msgid "_Restart"
  28432854msgstr "_Рестартиране"
  28442855
  2845 #: ../gui/gdmlogin.c:823 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
  2846 msgid "Are you sure you want to shut down the machine?"
   2856#: ../gui/gdmlogin.c:825 ../gui/greeter/greeter_system.c:76
   2857msgid "Are you sure you want to shut down the computer?"
  28472858msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете машината?"
  28482859
  28492860#. markup
  2850 #: ../gui/gdmlogin.c:825 ../gui/gdmlogin.c:2852
   2861#: ../gui/gdmlogin.c:827 ../gui/gdmlogin.c:2857
  28512862#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:77
  28522863#: ../gui/greeter/greeter_system.c:198
   
  28542865msgstr "_Спиране"
  28552866
  2856 #: ../gui/gdmlogin.c:845 ../gui/greeter/greeter_system.c:88
  2857 msgid "Are you sure you want to suspend the machine?"
   2867#: ../gui/gdmlogin.c:847 ../gui/greeter/greeter_system.c:88
   2868msgid "Are you sure you want to suspend the computer?"
  28582869msgstr "Сигурни ли сте, че искате да доведете машината до „спящо“ състояние?"
  28592870
  28602871#. markup
  2861 #: ../gui/gdmlogin.c:847 ../gui/gdmlogin.c:2866
   2872#: ../gui/gdmlogin.c:849 ../gui/gdmlogin.c:2871
  28622873#: ../gui/greeter/greeter_system.c:89
  28632874msgid "_Suspend"
  28642875msgstr "_Приспиване"
  28652876
  2866 #: ../gui/gdmlogin.c:974 ../gui/greeter/greeter.c:276
   2877#: ../gui/gdmlogin.c:878 ../gui/greeter/greeter.c:174
   2878#, c-format
   2879msgid "%s: No configuration file: %s. Using defaults."
   2880msgstr ""
   2881"%s: Няма конфигурационен файл: %s. Използват се настройките по подразбиране."
   2882
   2883#: ../gui/gdmlogin.c:976 ../gui/greeter/greeter.c:277
  28672884msgid "TimedLoginDelay was less than 5.  I'll just use 5."
  2868 msgstr ""
  2869 "Времето за автоматично влизане след време бе по-малко от 5. Ще бъде зададено "
  2870 "на 5."
  2871 
  2872 #: ../gui/gdmlogin.c:1075 ../gui/greeter/greeter_session.c:119
  2873 #, c-format
  2874 msgid ""
  2875 "Your preferred session type %s is not installed on this machine.\n"
   2885msgstr "TimedLoginDelay бе по-малко от 5. Ще бъде зададено на 5."
   2886
   2887#: ../gui/gdmlogin.c:1077 ../gui/greeter/greeter_session.c:119
   2888#, c-format
   2889msgid ""
   2890"Your preferred session type %s is not installed on this computer.\n"
  28762891"Do you wish to make %s the default for future sessions?"
  28772892msgstr ""
   
  28802895
  28812896#. markup
  2882 #: ../gui/gdmlogin.c:1082 ../gui/gdmlogin.c:1110 ../gui/gdmlogin.c:1185
   2897#: ../gui/gdmlogin.c:1084 ../gui/gdmlogin.c:1112 ../gui/gdmlogin.c:1187
  28832898#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  28842899#: ../gui/greeter/greeter_session.c:125 ../gui/greeter/greeter_session.c:155
   
  28862901msgstr "_Задаване по подразбиране"
  28872902
  2888 #: ../gui/gdmlogin.c:1082 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
   2903#: ../gui/gdmlogin.c:1084 ../gui/greeter/greeter_session.c:125
  28892904msgid "Just _Log In"
  28902905msgstr "Само _влизане"
   
  28942909#. untranslated
  28952910#. markup
  2896 #: ../gui/gdmlogin.c:1101 ../gui/gdmlogin.c:1179
   2911#: ../gui/gdmlogin.c:1103 ../gui/gdmlogin.c:1181
  28972912#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:155
  28982913#: ../gui/greeter/greeter_session.c:147
   
  29052920"Искате ли да направите %s сесия по подразбиране?"
  29062921
  2907 #: ../gui/gdmlogin.c:1110 ../gui/gdmlogin.c:1185
   2922#: ../gui/gdmlogin.c:1112 ../gui/gdmlogin.c:1187
  29082923#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:161
  29092924#: ../gui/greeter/greeter_session.c:155
   
  29112926msgstr "Само за _тази сесия"
  29122927
  2913 #: ../gui/gdmlogin.c:1120 ../gui/greeter/greeter_session.c:168
   2928#: ../gui/gdmlogin.c:1122 ../gui/greeter/greeter_session.c:168
  29142929#, c-format
  29152930msgid ""
   
  29242939"(Система->Инструмент за превключване) от менюто на панела."
  29252940
  2926 #: ../gui/gdmlogin.c:1161 ../gui/gdmlogin.c:1170
   2941#: ../gui/gdmlogin.c:1163 ../gui/gdmlogin.c:1172
  29272942#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:71
  29282943#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:139
   
  29312946msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  29322947
  2933 #: ../gui/gdmlogin.c:1295 ../gui/gdmlogin.c:1309 ../gui/gdmlogin.c:1939
  2934 #: ../gui/gdmlogin.c:2445 ../gui/gdmlogin.c:3082
   2948#: ../gui/gdmlogin.c:1297 ../gui/gdmlogin.c:1311 ../gui/gdmlogin.c:1943
   2949#: ../gui/gdmlogin.c:2450 ../gui/gdmlogin.c:3087
  29352950msgid "_Username:"
  29362951msgstr "_Потребителско име:"
  29372952
  2938 #: ../gui/gdmlogin.c:1383
   2953#: ../gui/gdmlogin.c:1385
  29392954#, c-format
  29402955msgid "%s session selected"
  29412956msgstr "Избрана е сесията %s"
  29422957
  2943 #: ../gui/gdmlogin.c:1404 ../gui/gdmlogin.c:1531
   2958#: ../gui/gdmlogin.c:1406 ../gui/gdmlogin.c:1533
  29442959#: ../gui/greeter/greeter_session.c:263
  29452960msgid "_Last"
  29462961msgstr "_Последна"
  29472962
  2948 #: ../gui/gdmlogin.c:1415 ../gui/greeter/greeter_session.c:269
   2963#: ../gui/gdmlogin.c:1417 ../gui/greeter/greeter_session.c:269
  29492964msgid "Log in using the session that you have used last time you logged in"
  29502965msgstr "Влизане в системата използвайки последната работна сесия"
   
  29542969#. untranslated
  29552970#. makrup
  2956 #: ../gui/gdmlogin.c:1496
   2971#: ../gui/gdmlogin.c:1498
  29572972#, c-format
  29582973msgid "%s language selected"
  29592974msgstr "Езикът %s е избран"
  29602975
  2961 #: ../gui/gdmlogin.c:1542
   2976#: ../gui/gdmlogin.c:1544
  29622977msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
  29632978msgstr "Влизане в системата като се ползва последно избраният език"
  29642979
  2965 #: ../gui/gdmlogin.c:1546
   2980#: ../gui/gdmlogin.c:1548
  29662981msgid "_System Default"
  29672982msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  29682983
  2969 #: ../gui/gdmlogin.c:1557
   2984#: ../gui/gdmlogin.c:1559
  29702985msgid "Log in using the default system language"
  29712986msgstr "Влизане в системата като се ползва езика по подразбиране"
  29722987
  2973 #: ../gui/gdmlogin.c:1581
   2988#: ../gui/gdmlogin.c:1583
  29742989msgid "_Other"
  29752990msgstr "_Друг"
  29762991
  2977 #: ../gui/gdmlogin.c:1971
   2992#: ../gui/gdmlogin.c:1975
  29782993msgid "_Password:"
  29792994msgstr "_Парола:"
   
  29822997#. translators:  This is a nice and evil eggie text, translate
  29832998#. * to your favourite currency
  2984 #: ../gui/gdmlogin.c:2204 ../gui/greeter/greeter.c:532
   2999#: ../gui/gdmlogin.c:2208 ../gui/greeter/greeter.c:535
  29853000msgid "Please insert 25 cents to log in."
  29863001msgstr "Поставете 50 стотинки, за да влезете."
  29873002
  2988 #: ../gui/gdmlogin.c:2566
   3003#: ../gui/gdmlogin.c:2571
  29893004msgid "GNOME Desktop Manager"
  29903005msgstr "Мениджър на дисплеи на GNOME"
  29913006
  2992 #: ../gui/gdmlogin.c:2592 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
   3007#: ../gui/gdmlogin.c:2597 ../gui/greeter/greeter_item.c:157
  29933008msgid "%a %b %d, %H:%M"
  29943009msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  29953010
  2996 #: ../gui/gdmlogin.c:2594 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
   3011#: ../gui/gdmlogin.c:2599 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
  29973012msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  29983013msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  29993014
  3000 #: ../gui/gdmlogin.c:2643
   3015#: ../gui/gdmlogin.c:2648
  30013016msgid "Finger"
  30023017msgstr "Finger"
  30033018
  3004 #: ../gui/gdmlogin.c:2747
   3019#: ../gui/gdmlogin.c:2752
  30053020msgid "GDM Login"
  30063021msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  30073022
  3008 #: ../gui/gdmlogin.c:2790 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
   3023#: ../gui/gdmlogin.c:2795 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
  30093024msgid "_Session"
  30103025msgstr "_Сесия"
  30113026
  3012 #: ../gui/gdmlogin.c:2797 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
   3027#: ../gui/gdmlogin.c:2802 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
  30133028msgid "_Language"
  30143029msgstr "_Език"
  30153030
  3016 #: ../gui/gdmlogin.c:2809 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
   3031#: ../gui/gdmlogin.c:2814 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
  30173032msgid "_XDMCP Chooser..."
  30183033msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  30193034
  3020 #: ../gui/gdmlogin.c:2816 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
   3035#: ../gui/gdmlogin.c:2821 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
  30213036#: ../gui/greeter/greeter_system.c:349
  30223037msgid ""
  30233038"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
  3024 "machines, if there are any."
   3039"computers, if there are any."
  30253040msgstr ""
  30263041"Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP, което ще позволи да влизате в "
  30273042"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  30283043
  3029 #: ../gui/gdmlogin.c:2825 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
   3044#: ../gui/gdmlogin.c:2830 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
  30303045msgid "_Configure Login Manager..."
  30313046msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  30323047
  3033 #: ../gui/gdmlogin.c:2832 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
   3048#: ../gui/gdmlogin.c:2837 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
  30343049#: ../gui/greeter/greeter_system.c:369
  30353050msgid ""
   
  30393054"потребителя „root“."
  30403055
  3041 #: ../gui/gdmlogin.c:2846
   3056#: ../gui/gdmlogin.c:2851
  30423057msgid "Restart your computer"
  30433058msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30443059
  3045 #: ../gui/gdmlogin.c:2859 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
   3060#: ../gui/gdmlogin.c:2864 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
  30463061msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  30473062msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  30483063
  3049 #: ../gui/gdmlogin.c:2873 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
   3064#: ../gui/gdmlogin.c:2878 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
  30503065msgid "Suspend your computer"
  30513066msgstr "Приспиване на компютъра"
  30523067
  3053 #: ../gui/gdmlogin.c:2879 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
   3068#: ../gui/gdmlogin.c:2884 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
  30543069msgid "_Actions"
  30553070msgstr "_Действия"
  30563071
  3057 #: ../gui/gdmlogin.c:2888
   3072#: ../gui/gdmlogin.c:2893
  30583073msgid "_Theme"
  30593074msgstr "_Тема"
  30603075
  3061 #: ../gui/gdmlogin.c:2899 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3076#: ../gui/gdmlogin.c:2904 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  30623077#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1072
  30633078msgid "_Quit"
  30643079msgstr "_Изход"
  30653080
  3066 #: ../gui/gdmlogin.c:2901 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3081#: ../gui/gdmlogin.c:2906 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  30673082#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1067
  30683083msgid "D_isconnect"
  30693084msgstr "Р_азкачване"
  30703085
  3071 #: ../gui/gdmlogin.c:2969 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:204
   3086#: ../gui/gdmlogin.c:2974 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:237
  30723087msgid "Icon"
  30733088msgstr "Икона"
  30743089
  30753090#. markup
  3076 #: ../gui/gdmlogin.c:3622 ../gui/gdmlogin.c:3653 ../gui/gdmlogin.c:3697
  3077 #: ../gui/greeter/greeter.c:765 ../gui/greeter/greeter.c:797
  3078 #: ../gui/greeter/greeter.c:842
   3091#: ../gui/gdmlogin.c:3641 ../gui/gdmlogin.c:3672 ../gui/gdmlogin.c:3716
   3092#: ../gui/greeter/greeter.c:768 ../gui/greeter/greeter.c:800
   3093#: ../gui/greeter/greeter.c:845
  30793094msgid "Cannot start the greeter"
  30803095msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30813096
  3082 #: ../gui/gdmlogin.c:3623 ../gui/gdmlogin.c:3654
   3097#: ../gui/gdmlogin.c:3642 ../gui/gdmlogin.c:3673
  30833098#, c-format
  30843099msgid ""
   
  30873102msgstr ""
  30883103"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона. "
  3089 "Вероятно току що сте обновили gdm. Рестартирайте демона на gdm или "
   3104"Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  30903105"рестартирайте компютъра."
  30913106
  3092 #: ../gui/gdmlogin.c:3660 ../gui/greeter/greeter.c:849
   3107#: ../gui/gdmlogin.c:3679 ../gui/greeter/greeter.c:852
  30933108msgid "Restart"
  30943109msgstr "Рестартиране"
  30953110
  3096 #: ../gui/gdmlogin.c:3698
   3111#: ../gui/gdmlogin.c:3717
  30973112#, c-format
  30983113msgid ""
   
  31013116msgstr ""
  31023117"Версията на програмата за посрещане (%s) не съвпада с версията на демона (%"
  3103 "s). Вероятно току що сте обновили gdm. Рестартирайте демона на gdm или "
   3118"s). Вероятно току що сте обновили GDM. Рестартирайте демона на GDM или "
  31043119"рестартирайте компютъра."
  31053120
  3106 #: ../gui/gdmlogin.c:3704
   3121#: ../gui/gdmlogin.c:3723
  31073122msgid "Restart gdm"
  3108 msgstr "Рестартиране на gdm"
  3109 
  3110 #: ../gui/gdmlogin.c:3706
   3123msgstr "Рестартиране на GDM"
   3124
   3125#: ../gui/gdmlogin.c:3725
  31113126msgid "Restart computer"
  31123127msgstr "Рестартиране на компютъра"
  31133128
  3114 #: ../gui/gdmlogin.c:3736
   3129#: ../gui/gdmlogin.c:3760
  31153130#, c-format
  31163131msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  31203135
  31213136#. markup
  3122 #: ../gui/gdmlogin.c:3894 ../gui/greeter/greeter.c:1512
   3137#: ../gui/gdmlogin.c:3925 ../gui/greeter/greeter.c:1521
  31233138msgid "Session directory is missing"
  31243139msgstr "Папката за сесии липсва"
  31253140
  3126 #: ../gui/gdmlogin.c:3896 ../gui/greeter/greeter.c:1514
   3141#: ../gui/gdmlogin.c:3927 ../gui/greeter/greeter.c:1523
  31273142msgid ""
  31283143"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  31313146msgstr ""
  31323147"Папка Ви за сесии липсва или е празна! Има две възможни сесии, от които може "
  3133 "да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на gdm."
   3148"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  31343149
  31353150#. markup
  3136 #: ../gui/gdmlogin.c:3920 ../gui/greeter/greeter.c:1539
   3151#: ../gui/gdmlogin.c:3951 ../gui/greeter/greeter.c:1548
  31373152msgid "Configuration is not correct"
  31383153msgstr "Конфигурацията е грешна"
  31393154
  3140 #: ../gui/gdmlogin.c:3922 ../gui/greeter/greeter.c:1541
   3155#: ../gui/gdmlogin.c:3953 ../gui/greeter/greeter.c:1550
  31413156msgid ""
  31423157"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  31473162
  31483163#. markup
  3149 #: ../gui/gdmlogin.c:3947 ../gui/greeter/greeter.c:1568
   3164#: ../gui/gdmlogin.c:3978 ../gui/greeter/greeter.c:1577
  31503165msgid "No configuration was found"
  31513166msgstr "Не беше открита конфигурация"
  31523167
  3153 #: ../gui/gdmlogin.c:3949 ../gui/greeter/greeter.c:1570
   3168#: ../gui/gdmlogin.c:3980 ../gui/greeter/greeter.c:1579
  31543169msgid ""
  31553170"The configuration was not found.  GDM is using defaults to run this "
  31563171"session.  You should log in and create a configuration file with the GDM "
  3157 "configuration program."
   3172"configuration application."
  31583173msgstr ""
  31593174"Конфигурацията не е намерена. GDM ще използва настройките по подразбиране за "
   
  31613176"конфигурационен файл с конфигурационната програма за GDM."
  31623177
  3163 #: ../gui/gdmphotosetup.c:180 ../gui/gdmsetup.c:1615 ../gui/gdmsetup.c:2243
   3178#. markup
   3179#: ../gui/gdmphotosetup.c:168
   3180msgid "Cannot open file"
   3181msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
   3182
   3183#: ../gui/gdmphotosetup.c:169
   3184#, c-format
   3185msgid "File %s cannot be opened for writing\n"
   3186msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане\n"
   3187
   3188#: ../gui/gdmphotosetup.c:234
   3189msgid "Select Image"
   3190msgstr "Избор на изображение"
   3191
   3192#: ../gui/gdmphotosetup.c:255
   3193msgid "All Images"
   3194msgstr "Всички изображение"
   3195
   3196#. Filter name: First description then file extension, eg. "The PNG-Format (*.png)".
   3197#: ../gui/gdmphotosetup.c:275
   3198#, c-format
   3199msgid "%s (*.%s)"
   3200msgstr "%s (*.%s)"
   3201
   3202#: ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:1
   3203msgid ""
   3204"Change the picture that will show in the GDM (login manager) face browser"
   3205msgstr ""
   3206"Промяна на картинката, която ще бъде показвана в лентата за лица на GDM"
   3207
   3208#: ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:2
   3209msgid "Login Photo"
   3210msgstr "Снимка за влизане в системата"
   3211
   3212#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:1 ../gui/gdmsetup.glade.h:1
   3213msgid "    "
   3214msgstr "    "
   3215
   3216#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:2
   3217msgid "<b>Selection</b>"
   3218msgstr "<b>Избор</b>"
   3219
   3220#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:3
   3221msgid "<b>User Image</b>"
   3222msgstr "<b>Потребителско изображение</b>"
   3223
   3224#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:4
   3225msgid "User Image"
   3226msgstr "Потребителско изображение"
   3227
   3228#: ../gui/gdmphotosetup.glade.h:5
   3229msgid "_Browse"
   3230msgstr "_Разглеждане"
   3231
   3232#: ../gui/gdmsession.c:129 ../gui/gdmsession.c:292
   3233msgid "Failsafe _GNOME"
   3234msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
   3235
   3236#: ../gui/gdmsession.c:130 ../gui/gdmsession.c:293
   3237msgid ""
   3238"This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
   3239"will be read and it is only to be used when you can't log in otherwise.  "
   3240"GNOME will use the 'Default' session."
   3241msgstr ""
   3242"Това е аварийна сесия, която ще ви позволи да влезете в GNOME. Няма да се "
   3243"изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
   3244"влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране,"
   3245
   3246#: ../gui/gdmsession.c:140 ../gui/gdmsession.c:303
   3247msgid "Failsafe _Terminal"
   3248msgstr "Авариен _терминал"
   3249
   3250#: ../gui/gdmsession.c:141 ../gui/gdmsession.c:304
   3251msgid ""
   3252"This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
   3253"scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
   3254"otherwise.  To exit the terminal, type 'exit'."
   3255msgstr ""
   3256"Това е аварийна сесия, която ще позволи да влезете в терминал. Няма да се "
   3257"изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
   3258"влезете по друг начин. За да излезете от терминала напишете „exit“."
   3259
   3260#: ../gui/gdmsession.c:277
   3261#, c-format
   3262msgid "%s: Session directory %s not found!"
   3263msgstr "%s: Папката за сесии %s не е намерена!"
   3264
   3265#: ../gui/gdmsession.c:284
   3266msgid "Yikes, nothing found in the session directory."
   3267msgstr "Грешка - в папката за сесии не е открито нищо."
   3268
   3269#: ../gui/gdmsession.c:320
   3270msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
   3271msgstr ""
   3272"Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на GNOME.\n"
   3273
   3274#. markup
   3275#: ../gui/gdmsetup.c:209
   3276msgid ""
   3277"An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
   3278"updates may have taken effect."
   3279msgstr ""
   3280"Появи се грешка при опит за контакт с екрана за влизане в системата. Не "
   3281"всички обновявания са влезли в сила."
   3282
   3283#. markup
   3284#: ../gui/gdmsetup.c:871
   3285msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
   3286msgstr ""
   3287"На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично или по "
   3288"определено време."
   3289
   3290#: ../gui/gdmsetup.c:1618 ../gui/gdmsetup.c:2246
  31643291msgid "Open File"
  31653292msgstr "Отваряне на файл"
  31663293
  3167 #: ../gui/gdmphotosetup.c:198 ../gui/gdmsetup.c:1630
   3294#: ../gui/gdmsetup.c:1633
  31683295msgid "PNG and JPEG"
  31693296msgstr "PNG и JPEG"
  31703297
  3171 #. markup
  3172 #: ../gui/gdmphotosetup.c:266
  3173 msgid "The face browser is not configured"
  3174 msgstr "Лентата за потребителските снимки не е конфигурирана"
  3175 
  3176 #: ../gui/gdmphotosetup.c:269
  3177 msgid ""
  3178 "The face browser is not configured in the GDM configuration.  Please ask "
  3179 "your system administrator to enable it in the GDM configurator program."
  3180 msgstr ""
  3181 "Лентата за снимки на потребителите не е настроена в конфигурацията на GDM. "
  3182 "Помолете системния администратор да я включи в конфигурационната програма на "
  3183 "GDM."
  3184 
  3185 #: ../gui/gdmphotosetup.c:281 ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:2
  3186 msgid "Login Photo"
  3187 msgstr "Снимка за влизане в системата"
  3188 
  3189 #: ../gui/gdmphotosetup.c:291
  3190 msgid "Select a photograph to show in the facebrowser:"
  3191 msgstr "Избор на снимка за показване в лентата за лица:"
  3192 
  3193 #: ../gui/gdmphotosetup.c:317
  3194 msgid "_Browse"
  3195 msgstr "_Разглеждане"
  3196 
  3197 #. markup
  3198 #: ../gui/gdmphotosetup.c:350
  3199 msgid "No picture selected."
  3200 msgstr "Няма избрани картинки."
  3201 
  3202 #. markup
  3203 #: ../gui/gdmphotosetup.c:374
  3204 msgid "Cannot open file"
  3205 msgstr "Файлът не може да бъде отворен"
  3206 
  3207 #: ../gui/gdmphotosetup.c:375
  3208 #, c-format
  3209 msgid "File %s cannot be opened for writing\n"
  3210 msgstr "Файлът %s не може да бъде отворен за писане\n"
  3211 
  3212 #: ../gui/gdmphotosetup.desktop.in.h:1
  3213 msgid ""
  3214 "Change the picture that will show in the GDM (login manager) face browser"
  3215 msgstr ""
  3216 "Промяна на картинката, която ще бъде показвана в лентата за лица на GDM"
  3217 
  3218 #. markup
  3219 #: ../gui/gdmsetup.c:208
  3220 msgid ""
  3221 "An error occurred while trying to contact the login screens.  Not all "
  3222 "updates may have taken effect."
  3223 msgstr ""
  3224 "Появи се грешка при опит за контакт с екрана за влизане в системата. Не "
  3225 "всички обновявания са влезли в сила."
  3226 
  3227 #. markup
  3228 #: ../gui/gdmsetup.c:868
  3229 msgid ""
  3230 "Autologin or timed login to the superuser (root) account is not allowed."
  3231 msgstr "На системния администратор (root) не е позволено да влиза автоматично."
  3232 
  3233 #: ../gui/gdmsetup.c:2087 ../gui/gdmsetup.c:2127 ../gui/gdmsetup.c:2342
  3234 #: ../gui/gdmsetup.c:2352 ../gui/gdmsetup.c:2362
   3298#: ../gui/gdmsetup.c:2090 ../gui/gdmsetup.c:2130 ../gui/gdmsetup.c:2345
   3299#: ../gui/gdmsetup.c:2355 ../gui/gdmsetup.c:2365
  32353300msgid "None"
  32363301msgstr "Без"
  32373302
  3238 #: ../gui/gdmsetup.c:2251
   3303#: ../gui/gdmsetup.c:2254
  32393304msgid "All files"
  32403305msgstr "Всички файлове"
  32413306
  3242 #: ../gui/gdmsetup.c:3000
   3307#: ../gui/gdmsetup.c:3003
  32433308msgid "Archive is not of a subdirectory"
  32443309msgstr "Архивът не е на подпапка"
  32453310
  3246 #: ../gui/gdmsetup.c:3008
   3311#: ../gui/gdmsetup.c:3011
  32473312msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  32483313msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  32493314
  3250 #: ../gui/gdmsetup.c:3032 ../gui/gdmsetup.c:3110
   3315#: ../gui/gdmsetup.c:3035 ../gui/gdmsetup.c:3113
  32513316msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  32523317msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  32533318
  3254 #: ../gui/gdmsetup.c:3034
   3319#: ../gui/gdmsetup.c:3037
  32553320msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  32563321msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  32573322
  3258 #: ../gui/gdmsetup.c:3056
   3323#: ../gui/gdmsetup.c:3059
  32593324msgid "File does not exist"
  32603325msgstr "Файлът не съществува"
  32613326
  32623327#. markup
  3263 #: ../gui/gdmsetup.c:3171
   3328#: ../gui/gdmsetup.c:3174
  32643329msgid "No file selected"
  32653330msgstr "Не е избран файл"
  32663331
  32673332#. markup
  3268 #: ../gui/gdmsetup.c:3199
   3333#: ../gui/gdmsetup.c:3202
  32693334msgid "Not a theme archive"
  32703335msgstr "Не е архив с тема"
  32713336
  3272 #: ../gui/gdmsetup.c:3200
   3337#: ../gui/gdmsetup.c:3203
  32733338#, c-format
  32743339msgid "Details: %s"
   
  32773342#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  32783343#. * option to change the dir name
  3279 #: ../gui/gdmsetup.c:3218
   3344#: ../gui/gdmsetup.c:3221
  32803345#, c-format
  32813346msgid ""
   
  32863351
  32873352#. markup
  3288 #: ../gui/gdmsetup.c:3304
   3353#: ../gui/gdmsetup.c:3307
  32893354msgid "Some error occurred when installing the theme"
  32903355msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  32913356
  3292 #: ../gui/gdmsetup.c:3344
   3357#: ../gui/gdmsetup.c:3347
  32933358msgid "Select new theme archive to install"
  32943359msgstr "Избиране на нов архив с тема за инсталиране"
  32953360
  3296 #: ../gui/gdmsetup.c:3348
   3361#: ../gui/gdmsetup.c:3351
  32973362msgid "_Install"
  32983363msgstr "_Инсталиране"
  32993364
  3300 #: ../gui/gdmsetup.c:3416
   3365#: ../gui/gdmsetup.c:3419
  33013366#, c-format
  33023367msgid "Do you really wish to remove theme '%s' from the system?"
  33033368msgstr "Наистина ли желаете да премахнете темата „%s“ от системата?"
  33043369
  3305 #: ../gui/gdmsetup.c:3434
   3370#: ../gui/gdmsetup.c:3437
  33063371msgid "_Remove Theme"
  33073372msgstr "П_ремахване на тема"
  33083373
  33093374#. This is the temporary help dialog
  3310 #: ../gui/gdmsetup.c:4187
   3375#: ../gui/gdmsetup.c:4191
  33113376#, c-format
  33123377msgid ""
   
  33323397
  33333398#. markup
  3334 #: ../gui/gdmsetup.c:4613
  3335 msgid "You must be the superuser (root) to configure GDM."
   3399#: ../gui/gdmsetup.c:4636
   3400msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33363401msgstr ""
  33373402"Трябва да сте идентифицирани като администратор, за да настройвате GDM."
   
  33463411msgstr "Настройка на изгледа на входната програма"
  33473412
  3348 #: ../gui/gdmsetup.glade.h:1
  3349 msgid "    "
  3350 msgstr "    "
  3351 
  33523413#: ../gui/gdmsetup.glade.h:2
  33533414msgid "     "
   
  33703431"<b>WARNING:</b> Placing values in this section that your Xserver does not "
  33713432"support will stop your Xserver\n"
  3372 "from restarting (effectively not allowing this configuration program to "
   3433"from restarting (effectively not allowing this configuration application to "
  33733434"run), BE CAREFUL!"
  33743435msgstr ""
   
  33973458#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
  33983459msgid "Allow remote _timed logins"
  3399 msgstr "Позволяване на отдалечени влизания на определено време"
   3460msgstr "Позволяване на отдалечени влизания по определено време"
  34003461
  34013462#: ../gui/gdmsetup.glade.h:14
   
  35393600
  35403601#: ../gui/gdmsetup.glade.h:48
  3541 msgid "Is a login attempt handled by this machine?"
   3602msgid "Is a login attempt handled by this computer?"
  35423603msgstr "Дали тази машина обработва заявките за вход?"
  35433604
   
  36173678msgid ""
  36183679"Note: For settings to take effect, the gdm service will require a restart."
  3619 msgstr "Внимание: За да влязат настройките в сила, трябва да рестартирате gdm."
   3680msgstr "Внимание: За да влязат настройките в сила, трябва да рестартирате GDM."
  36203681
  36213682#: ../gui/gdmsetup.glade.h:68
   
  37243785#: ../gui/gdmsetup.glade.h:92
  37253786msgid "Timed Login"
  3726 msgstr "Влизане на определено време"
   3787msgstr "Влизане по определено време"
  37273788
  37283789#: ../gui/gdmsetup.glade.h:93
   
  38403901#: ../gui/gdmsetup.glade.h:122
  38413902msgid "_Timed login username:"
  3842 msgstr "Име на потребител при влизане на определено време:"
   3903msgstr "Име на потребител при влизане по определено време:"
  38433904
  38443905#: ../gui/gdmsetup.glade.h:123
   
  38663927msgstr "глупав"
  38673928
  3868 #: ../gui/gdmuser.c:296 ../gui/gdmuser.c:298
   3929#: ../gui/gdmuser.c:287 ../gui/gdmuser.c:289
  38693930msgid "Too many users to list here..."
  38703931msgstr "Прекалено много потребители..."
  38713932
  3872 #: ../gui/greeter/greeter.c:766 ../gui/greeter/greeter.c:798
   3933#: ../gui/greeter/greeter.c:769 ../gui/greeter/greeter.c:801
  38733934#, c-format
  38743935msgid ""
   
  38793940"Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази на "
  38803941"демона.\n"
  3881 "Вероятно току що сте обновили gdm.\n"
  3882 "Рестартирайте демона на gdm или рестартирайте компютъра."
  3883 
  3884 #: ../gui/greeter/greeter.c:804 ../gui/greeter/greeter.c:851
   3942"Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
   3943"Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
   3944
   3945#: ../gui/greeter/greeter.c:807 ../gui/greeter/greeter.c:854
  38853946msgid "Reboot"
  38863947msgstr "Рестартиране"
  38873948
  3888 #: ../gui/greeter/greeter.c:843
   3949#: ../gui/greeter/greeter.c:846
  38893950#, c-format
  38903951msgid ""
   
  38953956"Версията на програмата за програмата за посрещане (%s) не съвпада с тази на "
  38963957"демона (%s).\n"
  3897 "Вероятно току що сте обновили gdm.\n"
  3898 "Рестартирайте демона на gdm или рестартирайте компютъра."
  3899 
  3900 #: ../gui/greeter/greeter.c:1348
   3958"Вероятно току що сте обновили GDM.\n"
   3959"Рестартирайте демона на GDM или рестартирайте компютъра."
   3960
   3961#: ../gui/greeter/greeter.c:1357
  39013962#, c-format
  39023963msgid "There was an error loading the theme %s"
   
  39043965
  39053966#. markup
  3906 #: ../gui/greeter/greeter.c:1402
   3967#: ../gui/greeter/greeter.c:1411
  39073968msgid "The greeter theme is corrupt"
  39083969msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  39093970
  3910 #: ../gui/greeter/greeter.c:1404
   3971#: ../gui/greeter/greeter.c:1413
  39113972msgid ""
  39123973"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  39173978
  39183979#. markup
  3919 #: ../gui/greeter/greeter.c:1438
   3980#: ../gui/greeter/greeter.c:1447
  39203981msgid ""
  39213982"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  39263987
  39273988#. markup
  3928 #: ../gui/greeter/greeter.c:1461
   3989#: ../gui/greeter/greeter.c:1470
  39293990msgid ""
  39303991"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  39333994"Не може да се стартира програмата за посрещане на GTK+. Този дисплей ще "
  39343995"прекъсне и ще трябва да влезете в системата по друг начин, за да оправите "
  3935 "инсталацията на gdm"
   3996"инсталацията на GDM"
  39363997
  39373998#: ../gui/greeter/greeter_action_language.c:64
   
  39614022"настинете F10."
  39624023
  3963 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:98
   4024#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:119
  39644025#, c-format
  39654026msgid "Can't open DefaultImage: %s!"
  39664027msgstr "Неуспех при отваряне на изображението по подразбиране: %s!"
   4028
   4029#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:153
   4030msgid "Already logged in"
   4031msgstr "Вече е влязъл"
  39674032
  39684033#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:211
   
  40884153msgid "Cannot open gestures file: %s"
  40894154msgstr "Файлът с жестовете не може да бъде отворен: %s"
   4155
   4156#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:39
   4157msgid "DMX display to migrate to"
   4158msgstr "Към кой дисплей с DMX да се мигрира"
   4159
   4160#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:40 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:45
   4161msgid "DISPLAY"
   4162msgstr "ДИСПЛЕЙ"
   4163
   4164#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:44
   4165msgid "Backend display name"
   4166msgstr "Име на дисплея на заден режим"
   4167
   4168#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:49
   4169msgid "Xauthority file for destination display"
   4170msgstr "Файл за упълномощаване Xauthority за целевия дисплей"
   4171
   4172#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:50 ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:55
   4173msgid "AUTHFILE"
   4174msgstr "ФАЙЛ_УПЪЛНОМОЩАВАНЕ"
   4175
   4176#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:54
   4177msgid "Xauthority file for backend display"
   4178msgstr "Файл за упълномощаване за дисплея на заден режим"
   4179
   4180#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:72
   4181#, c-format
   4182msgid "Failed to open display \"%s\"\n"
   4183msgstr "Невъзможно е да се отвори дисплей „%s“\n"
   4184
   4185#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:76
   4186#, c-format
   4187msgid "DMX extension not present on \"%s\"\n"
   4188msgstr "Разширението DMX липсва на „%s“\n"
   4189
   4190#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:99
   4191msgid "- migrate a backend display from one DMX display to another"
   4192msgstr "- мигриране на дисплей на заден режим от един дисплей с DMX към друг"
   4193
   4194#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:104
   4195#, c-format
   4196msgid "You must specify a destination DMX display using %s\n"
   4197msgstr "Трябва да укажете целеви дисплей с DMX като ползвате %s\n"
   4198
   4199#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:109
   4200#, c-format
   4201msgid "You must specify a backend display by using %s\n"
   4202msgstr ""
   4203"Трябва да укажете дисплей на заден режим като ползвате %s\n"
   4204"\n"
   4205
   4206#: ../utils/gdm-dmx-reconnect-proxy.c:124
   4207#, c-format
   4208msgid "DMXAddScreen \"%s\" failed on \"%s\"\n"
   4209msgstr "Изпълнението на DMXAddScreen „%s“ бе неуспешно за „%s“\n"
  40904210
  40914211#: ../utils/gdmaskpass.c:26
   
  41884308msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
  41894309msgstr "Прекалено много нива на синоними за локал. Вероятно има зацикляне."
  4190 
  4191 #~ msgid "No Background"
  4192 #~ msgstr "Без фон"
  4193 
  4194 #~ msgid "GTK+ Greeter"
  4195 #~ msgstr "Програма за посрещане"
  4196 
  4197 #~ msgid "Themed Greeter"
  4198 #~ msgstr "Програма за посрещане с тема"
  4199 
  4200 #~ msgid "Disabled"
  4201 #~ msgstr "Изключен"
  4202 
  4203 #~ msgid "Only One Theme"
  4204 #~ msgstr "Само една тема"
  4205 
  4206 #~ msgid "Random Theme"
  4207 #~ msgstr "Случайна тема"
  4208 
  4209 #~ msgid "Failsafe GNOME"
  4210 #~ msgstr "Аварийна сесия на GNOME"
  4211 
  4212 #~ msgid "Failsafe xterm"
  4213 #~ msgstr "Авариен xterm"
  4214 
  4215 #~ msgid "%s: Session directory %s not found!"
  4216 #~ msgstr "%s: Папката за сесии %s не е намерена!"
  4217 
  4218 #~ msgid "Yikes, nothing found in the session directory."
  4219 #~ msgstr "Грешка - в папката за сесии не е открито нищо."
  4220 
  4221 #~ msgid "Failsafe _GNOME"
  4222 #~ msgstr "Аварийна сесия на _GNOME"
  4223 
  4224 #~ msgid ""
  4225 #~ "This is a failsafe session that will log you into GNOME.  No startup "
  4226 #~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
  4227 #~ "otherwise.  GNOME will use the 'Default' session."
  4228 #~ msgstr ""
  4229 #~ "Това е аварийна сесия, която ще ви позволи да влезете в GNOME. Няма да се "
  4230 #~ "изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
  4231 #~ "влезете по друг начин. GNOME ще използва сесията по подразбиране,"
  4232 
  4233 #~ msgid "Failsafe _Terminal"
  4234 #~ msgstr "Авариен _терминал"
  4235 
  4236 #~ msgid ""
  4237 #~ "This is a failsafe session that will log you into a terminal.  No startup "
  4238 #~ "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
  4239 #~ "otherwise.  To exit the terminal, type 'exit'."
  4240 #~ msgstr ""
  4241 #~ "Това е аварийна сесия, която ще позволи да влезете в терминал. Няма да се "
  4242 #~ "изпълнят стартовите скриптове. Тя се използва, само когато не може да "
  4243 #~ "влезете по друг начин. За да излезете от терминала напишете „exit“."
  4244 
  4245 #~ msgid "No default session link found. Using Failsafe GNOME.\n"
  4246 #~ msgstr ""
  4247 #~ "Няма връзка към сесия по подразбиране. Ползва се аварийна сесия на "
  4248 #~ "GNOME.\n"
  4249 
  4250 #~ msgid "Failsafe Gnome"
  4251 #~ msgstr "Авариен GNOME"
  4252 
  4253 #~ msgid "Yaikes, nothing found in the session directory."
  4254 #~ msgstr "Грешка, в папката на сесията не е открито нищо."
  4255 
  4256 #~ msgid "Failsafe _Gnome"
  4257 #~ msgstr "_Аварийна сесия на GNOME"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.