Changeset 638


Ignore:
Timestamp:
Apr 17, 2006, 11:26:47 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

metacity: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%.
gnome-applets: HEAD - малко обновяване, изчаквам за превод на специфични термини.

Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-applets.HEAD.bg.po

  r568 r638  
  1111"Project-Id-Version: gnome-applets gnome HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-03-03 14:33+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-03-03 14:18+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-04-14 12:03+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-04-14 14:57+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1
  2727#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
  28 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
   28#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2
  2929#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
   30#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:1
  3031#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
  3132#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:1
   
  4243#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
  4344#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
  44 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
   45#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4
  4546#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
  4647#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
   
  8283msgstr "Показва състоянието на AccessX възможностите като latched modifiers"
  8384
   85#. about.set_artists([])
   86#. about.set_documenters([])
   87#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
  8488#. "documenters",        documenters,
  8589#: ../accessx-status/applet.c:145 ../battstat/battstat_applet.c:1178
  86 #: ../charpick/charpick.c:600 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:224
   90#: ../charpick/charpick.c:604 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:224
  8791#: ../drivemount/drivemount.c:120 ../geyes/geyes.c:196
  88 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:756 ../gtik/gtik.c:721
  89 #: ../gweather/gweather-about.c:56 ../mini-commander/src/about.c:55
  90 #: ../mixer/applet.c:1300 ../modemlights/modem-applet.c:1049
   92#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:776 ../gweather/gweather-about.c:56
   93#: ../invest-applet/invest/about.py:40 ../mini-commander/src/about.c:55
   94#: ../mixer/applet.c:1298 ../modemlights/modem-applet.c:1049
  9195#: ../multiload/main.c:64 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:392
  9296#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:733
   
  155159#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
  156160#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:3 ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
  157 #: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
   161#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
   162#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:2
  158163#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
  159164#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:5
   
  494499
  495500#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
  496 #: ../charpick/charpick.c:591 ../charpick/charpick.c:730
   501#: ../charpick/charpick.c:595 ../charpick/charpick.c:734
  497502#: ../charpick/properties.c:464
  498503msgid "Character Palette"
   
  504509
  505510#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
  506 #: ../charpick/charpick.c:730
   511#: ../charpick/charpick.c:734
  507512msgid "Insert characters"
  508513msgstr "Вмъкване на символи"
  509514
  510 #: ../charpick/charpick.c:427
   515#: ../charpick/charpick.c:428
  511516msgid "Available palettes"
  512517msgstr "Възможни палитри"
   
  516521#. *             been translated.
  517522#.
  518 #: ../charpick/charpick.c:474
   523#: ../charpick/charpick.c:475
  519524#, c-format
  520525msgid "Insert \"%s\""
  521526msgstr "Вмъкване на „%s“"
  522527
  523 #: ../charpick/charpick.c:477
   528#: ../charpick/charpick.c:478
  524529msgid "Insert special character"
  525530msgstr "Вмъкване на специален символ"
  526531
  527 #: ../charpick/charpick.c:481
   532#: ../charpick/charpick.c:482
  528533#, c-format
  529534msgid "insert special character %s"
  530535msgstr "вмъкване на „%s“"
  531536
  532 #: ../charpick/charpick.c:595
   537#: ../charpick/charpick.c:599
  533538msgid ""
  534539"Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
   
  624629
  625630#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
  626 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:810
   631#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:814
  627632msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
  628633msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
   
  727732msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
  728733
  729 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:811
   734#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:815
  730735msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
  731736msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
   
  743748msgstr "Комбинирано"
  744749
  745 #: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:369 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:304
   750#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:369 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:318
  746751msgid "Frequencies"
  747752msgstr "Честоти"
  748753
  749 #: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:374 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:297
   754#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:374 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:311
  750755msgid "Governors"
  751756msgstr "Стабилизатори"
   
  777782
  778783#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-procfs.c:252
  779 #: ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:232 ../libgweather/weather.c:189
   784#: ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:242 ../libgweather/weather.c:189
  780785#: ../libgweather/weather.c:687 ../libgweather/weather.c:736
  781786#: ../libgweather/weather.c:749 ../libgweather/weather.c:761
   
  15551560
  15561561#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
  1557 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:759
   1562#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:779
  15581563msgid "Keyboard Indicator"
  15591564msgstr "Клавиатурна подредба"
   
  15721577msgstr "Клавиатурен датчик (%s)"
  15731578
  1574 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:632
   1579#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:652
  15751580#, c-format
  15761581msgid "Keyboard Layout \"%s\""
   
  15781583
  15791584#. Translators: Please replace (C) with the proper copyright character.
  1580 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:762
   1585#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:782
  15811586msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
  15821587msgstr "Запазени права (c) Sergey V. Oudaltsov 1999-2004"
  15831588
  1584 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:763
   1589#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:783
  15851590msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
  15861591msgstr "Превключвател за клавиатурни подредби за GNOME"
  15871592
  1588 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:916
   1593#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:936
  15891594msgid "XKB initialization error"
  15901595msgstr "Грешка при инициализацията на XKB"
  15911596
  1592 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:925
   1597#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:945
  15931598msgid "Error loading XKB configuration registry"
  15941599msgstr "Грешка при зареждането на конфигурационния регистър на XKB"
   
  16691674msgstr "Списък с включените модули за индикация на клавиатурата"
  16701675
  1671 #: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:1
  1672 msgid "Get continuously updated stock quotes"
  1673 msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
  1674 
  1675 #: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:2
  1676 msgid "Gtik Applet Factory"
  1677 msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
  1678 
  1679 #: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:3 ../gtik/gtik.c:706
  1680 msgid "Stock Ticker"
  1681 msgstr "Котировки"
  1682 
  1683 #: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
  1684 #: ../gweather/gweather-dialog.c:182
  1685 msgid "_Update"
  1686 msgstr "_Актуализиране"
  1687 
  1688 #: ../gtik/gtik.c:251
  1689 msgid "Could not retrieve the stock data."
  1690 msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
  1691 
  1692 #: ../gtik/gtik.c:271
  1693 msgid "No stock list"
  1694 msgstr "Няма списък с котировки"
  1695 
  1696 #: ../gtik/gtik.c:307 ../gweather/gweather-applet.c:499
  1697 msgid "Updating..."
  1698 msgstr "Актуализиране..."
  1699 
  1700 #: ../gtik/gtik.c:710
  1701 msgid ""
  1702 "This program connects to a popular site and downloads current stock quotes.\n"
  1703 "\n"
  1704 "The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
  1705 "ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
  1706 "\n"
  1707 "Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is for "
  1708 "informational purposes only."
  1709 msgstr ""
  1710 "Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки на "
  1711 "ценни книжа.\n"
  1712 "Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
  1713 "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
  1714 "Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено "
  1715 "информационно предназначение."
  1716 
  1717 #: ../gtik/gtik.c:1182
  1718 msgid "Current _stocks:"
  1719 msgstr "Текущи у_словия:"
  1720 
  1721 #: ../gtik/gtik.c:1190
  1722 msgid "Add _new symbol:"
  1723 msgstr "Добавяне на _нов символ:"
  1724 
  1725 #: ../gtik/gtik.c:1311
  1726 msgid "Stock Ticker Preferences"
  1727 msgstr "Настройки на аплета за котировки"
  1728 
  1729 #: ../gtik/gtik.c:1333
  1730 msgid "Symbols"
  1731 msgstr "Символи"
  1732 
  1733 #: ../gtik/gtik.c:1340
  1734 msgid "Behavior"
  1735 msgstr "Поведение"
  1736 
  1737 #: ../gtik/gtik.c:1343 ../gweather/gweather-pref.c:986
  1738 msgid "Update"
  1739 msgstr "Актуализиране"
  1740 
  1741 #: ../gtik/gtik.c:1347
  1742 msgid "Stock update fre_quency:"
  1743 msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
  1744 
  1745 #: ../gtik/gtik.c:1359 ../gweather/gweather-pref.c:1010
  1746 msgid "minutes"
  1747 msgstr "минути"
  1748 
  1749 #: ../gtik/gtik.c:1365
  1750 msgid "Scrolling"
  1751 msgstr "Плъзгане"
  1752 
  1753 #: ../gtik/gtik.c:1369
  1754 msgid "_Scroll speed:"
  1755 msgstr "_Скорост на плъзгане:"
  1756 
  1757 #: ../gtik/gtik.c:1373
  1758 msgid "Slow"
  1759 msgstr "Бавно"
  1760 
  1761 #: ../gtik/gtik.c:1375
  1762 msgid "Medium"
  1763 msgstr "Средно"
  1764 
  1765 #: ../gtik/gtik.c:1377
  1766 msgid "Fast"
  1767 msgstr "Бързо"
  1768 
  1769 #: ../gtik/gtik.c:1397
  1770 msgid "_Enable scroll buttons"
  1771 msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
  1772 
  1773 #: ../gtik/gtik.c:1409
  1774 msgid "Scroll _left to right"
  1775 msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
  1776 
  1777 #: ../gtik/gtik.c:1423
  1778 msgid "Appearance"
  1779 msgstr "Външен вид"
  1780 
  1781 #: ../gtik/gtik.c:1430 ../gweather/gweather-pref.c:1026
  1782 msgid "Display"
  1783 msgstr "Външен вид"
  1784 
  1785 #: ../gtik/gtik.c:1435
  1786 msgid "Displa_y only symbols and price"
  1787 msgstr "Показване _само символите и цените"
  1788 
  1789 #: ../gtik/gtik.c:1448 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
  1790 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
  1791 msgid "_Width:"
  1792 msgstr "_Ширина:"
  1793 
  1794 #: ../gtik/gtik.c:1462 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
  1795 #: ../multiload/properties.c:537
  1796 msgid "pixels"
  1797 msgstr "пиксели"
  1798 
  1799 #: ../gtik/gtik.c:1471
  1800 msgid "Font and Colors"
  1801 msgstr "Шрифтове и цветове"
  1802 
  1803 #: ../gtik/gtik.c:1477
  1804 msgid "Use _default theme font and colors"
  1805 msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
  1806 
  1807 #: ../gtik/gtik.c:1492
  1808 msgid "_Font:"
  1809 msgstr "_Шрифт:"
  1810 
  1811 #: ../gtik/gtik.c:1516
  1812 msgid "Stock _raised:"
  1813 msgstr "Котировката се е покачила:"
  1814 
  1815 #: ../gtik/gtik.c:1537
  1816 msgid "Stock _lowered:"
  1817 msgstr "Котировката се е нама_лила:"
  1818 
  1819 #: ../gtik/gtik.c:1558
  1820 msgid "Stock _unchanged:"
  1821 msgstr "Котировката е непроменена:"
  1822 
  1823 #: ../gtik/gtik.c:1579
  1824 msgid "_Background:"
  1825 msgstr "_Фон:"
  1826 
  1827 #: ../gtik/gtik.c:1726
  1828 msgid "Skip forward"
  1829 msgstr "Прескачане напред"
  1830 
  1831 #: ../gtik/gtik.c:1727
  1832 msgid "Skip backward"
  1833 msgstr "Връщане назад"
  1834 
  1835 #: ../gtik/gtik.c:1735
  1836 msgid ""
  1837 "Stock Ticker\n"
  1838 "Get continuously updated stock quotes"
  1839 msgstr ""
  1840 "Аплет за котировки\n"
  1841 "Изтегляне на актуални борсови котировки"
  1842 
  1843 #: ../gtik/gtik.c:1926
  1844 #, c-format
  1845 msgid "+%s (%s)"
  1846 msgstr "+%s (%s)"
  1847 
  1848 #: ../gtik/gtik.c:1930
  1849 #, c-format
  1850 msgid "%s (%s)"
  1851 msgstr "%s (%s)"
  1852 
  1853 #: ../gtik/gtik.c:1933
  1854 msgid "(No Change)"
  1855 msgstr "(Без промяна)"
  1856 
  1857 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:1
  1858 msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
  1859 msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
  1860 
  1861 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:2
  1862 msgid "Background color"
  1863 msgstr "Фонов цвят"
  1864 
  1865 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:3
  1866 msgid ""
  1867 "Display only stock symbols along with their value. Do not display changes in "
  1868 "value."
  1869 msgstr ""
  1870 "Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
  1871 "изобразяват промени в стойностите."
  1872 
  1873 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:4
  1874 msgid "Display only symbols and price"
  1875 msgstr "Показване само на символите и цените"
  1876 
  1877 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:5
  1878 msgid "Font"
  1879 msgstr "Шрифт"
  1880 
  1881 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:6
  1882 msgid ""
  1883 "List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
  1884 "separated by \"+\""
  1885 msgstr ""
  1886 "Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
  1887 "идентификациите на котировките разделени с „+“"
  1888 
  1889 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:7
  1890 msgid "Lowered color"
  1891 msgstr "Цвят за намаление"
  1892 
  1893 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:8
  1894 msgid "Raised color"
  1895 msgstr "Цвят за увеличение"
  1896 
  1897 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:9
  1898 msgid "Right to left scrolling"
  1899 msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
  1900 
  1901 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:10
  1902 msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
  1903 msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
  1904 
  1905 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:11
  1906 msgid "Show arrow buttons"
  1907 msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
  1908 
  1909 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:12
  1910 msgid ""
  1911 "Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
  1912 "forward or backward."
  1913 msgstr ""
  1914 "Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че "
  1915 "потребителят да може да плъзга напред и назад."
  1916 
  1917 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:13
  1918 msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
  1919 msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с „+“"
  1920 
  1921 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:14
  1922 msgid ""
  1923 "The color of the background of the display. Has no effect when the user "
  1924 "chooses to use the default theme fonts and colors."
  1925 msgstr ""
  1926 "Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
  1927 "използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
  1928 
  1929 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:15
  1930 msgid ""
  1931 "The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when the "
  1932 "user chooses to use the default theme fonts and colors."
  1933 msgstr ""
  1934 "Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
  1935 "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
  1936 "подразбиращата се тема."
  1937 
  1938 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:16
  1939 msgid ""
  1940 "The color used when the stock's values has not changed. Has no effect when "
  1941 "the user chooses to use the default theme fonts and colors."
  1942 msgstr ""
  1943 "Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
  1944 "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
  1945 "подразбиране от темата."
  1946 
  1947 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:17
  1948 msgid ""
  1949 "The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
  1950 "user chooses to use the default theme fonts and colors."
  1951 msgstr ""
  1952 "Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
  1953 "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
  1954 "подразбиране от темата."
  1955 
  1956 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:18
  1957 msgid ""
  1958 "The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
  1959 "the default theme fonts and colors."
  1960 msgstr ""
  1961 "Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
  1962 "използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
  1963 
  1964 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:19
  1965 msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
  1966 msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
  1967 
  1968 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:20
  1969 msgid "The width in pixels of the applet."
  1970 msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
  1971 
  1972 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:21
  1973 msgid "Time in milliseconds for display update"
  1974 msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
  1975 
  1976 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:22
  1977 msgid "Unchanged color"
  1978 msgstr "Непроменен цвят"
  1979 
  1980 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:23 ../libgweather/gweather.schemas.in.h:21
  1981 msgid "Update interval"
  1982 msgstr "Интервал на обновяване"
  1983 
  1984 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:24
  1985 msgid "Use default theme fonts and colors"
  1986 msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
  1987 
  1988 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:25
  1989 msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
  1990 msgstr ""
  1991 "Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от "
  1992 "потребителя."
  1993 
  1994 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:26
  1995 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
  1996 msgid "Width of the applet"
  1997 msgstr "Ширина на аплета"
  1998 
  1999 #: ../gtik/gtik.schemas.in.h:27
  2000 msgid "font 2 - No Longer used"
  2001 msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
  2002 
  20031676#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2
  20041677msgid "_Details"
  20051678msgstr "_Подробности"
   1679
   1680#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5 ../gweather/gweather-dialog.c:182
   1681msgid "_Update"
   1682msgstr "_Актуализиране"
  20061683
  20071684#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:1
   
  20481725"Небе: %s\n"
  20491726"Температура: %s"
   1727
   1728#: ../gweather/gweather-applet.c:499
   1729msgid "Updating..."
   1730msgstr "Актуализиране..."
  20501731
  20511732#: ../gweather/gweather-dialog.c:180
   
  23031984msgstr "_Адрес:"
  23041985
   1986#: ../gweather/gweather-pref.c:986
   1987msgid "Update"
   1988msgstr "Актуализиране"
   1989
   1990#: ../gweather/gweather-pref.c:1010
   1991msgid "minutes"
   1992msgstr "минути"
   1993
   1994#: ../gweather/gweather-pref.c:1026
   1995msgid "Display"
   1996msgstr "Външен вид"
   1997
  23051998#: ../gweather/gweather-pref.c:1041
  23061999#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:12
   
  23232016msgid "Location"
  23242017msgstr "Местоположение"
   2018
   2019#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:1
   2020#: ../invest-applet/invest/about.py:26
   2021msgid "Invest"
   2022msgstr "Инвестиции"
   2023
   2024#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:2
   2025#: ../invest-applet/invest/about.py:29
   2026msgid "Track your invested money."
   2027msgstr "Следене на инвестираните пари"
   2028
   2029#: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:3
   2030msgid "_Refresh"
   2031msgstr "_Обновяване"
   2032
   2033#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:1
   2034msgid "10"
   2035msgstr "10"
   2036
   2037#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:2
   2038msgid "100"
   2039msgstr "100"
   2040
   2041#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:3
   2042msgid ""
   2043"1d\n"
   2044"5d\n"
   2045"3m\n"
   2046"6m\n"
   2047"1y\n"
   2048"3y"
   2049msgstr ""
   2050"1д.\n"
   2051"5д.\n"
   2052"3м.\n"
   2053"6м.\n"
   2054"1г.\n"
   2055"3г."
   2056
   2057#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:9
   2058msgid "20"
   2059msgstr "20"
   2060
   2061#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:10
   2062msgid "200"
   2063msgstr "200"
   2064
   2065#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:11
   2066msgid "5"
   2067msgstr "5"
   2068
   2069#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:12
   2070msgid "50"
   2071msgstr "50"
   2072
   2073#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:13
   2074msgid "Auto _Refresh"
   2075msgstr "_Автоматично обновяване"
   2076
   2077#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:14
   2078#, fuzzy
   2079msgid "Bollinger"
   2080msgstr "Плъзгане"
   2081
   2082#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:15
   2083msgid "Downloading chart from <b>Yahoo!</b>"
   2084msgstr "Графиката от <b>Yahoo!</b> се изтегля"
   2085
   2086#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:16
   2087msgid "Exponential Moving Average: "
   2088msgstr ""
   2089
   2090#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:17
   2091msgid "Fast Stoch"
   2092msgstr ""
   2093
   2094#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:18
   2095#: ../invest-applet/invest/chart.py:55
   2096#, fuzzy
   2097msgid "Financial Chart"
   2098msgstr "Финансова графика"
   2099
   2100#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:19
   2101#, fuzzy
   2102msgid "Graph Style: "
   2103msgstr "Вид на графиката: "
   2104
   2105#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:20
   2106#, fuzzy
   2107msgid "Indicators: "
   2108msgstr "Показатели: "
   2109
   2110#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:21
   2111msgid "MACD"
   2112msgstr ""
   2113
   2114#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:22
   2115msgid "MFI"
   2116msgstr ""
   2117
   2118#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:23
   2119#, fuzzy
   2120msgid "Moving Average: "
   2121msgstr "Средна натовареност"
   2122
   2123#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:24
   2124#: ../multiload/properties.c:474
   2125msgid "Options"
   2126msgstr "Настройки"
   2127
   2128#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:25
   2129msgid "Overlays: "
   2130msgstr "Слоеве: "
   2131
   2132#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:26
   2133msgid "ROC"
   2134msgstr ""
   2135
   2136#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:27
   2137msgid "RSI"
   2138msgstr ""
   2139
   2140#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:28
   2141msgid "SAR"
   2142msgstr ""
   2143
   2144#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:29
   2145msgid "Slow Stoch"
   2146msgstr ""
   2147
   2148#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:30
   2149msgid "Splits"
   2150msgstr ""
   2151
   2152#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:31
   2153msgid "Ticker Symbol: "
   2154msgstr ""
   2155
   2156#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:32
   2157msgid "Vol"
   2158msgstr ""
   2159
   2160#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:33
   2161msgid "Vol+MA"
   2162msgstr ""
   2163
   2164#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:34
   2165#, fuzzy
   2166msgid "Volumes"
   2167msgstr "Обеми"
   2168
   2169#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:36
   2170#, no-c-format
   2171msgid "W%R"
   2172msgstr ""
   2173
   2174#: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:37
   2175msgid ""
   2176"l\n"
   2177"b\n"
   2178"c"
   2179msgstr ""
   2180
   2181#: ../invest-applet/data/invest-chart.desktop.in.h:1
   2182msgid "Display yahoo charts"
   2183msgstr "Показване на графиките на Yahoo!"
   2184
   2185#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:1
   2186#, fuzzy
   2187msgid "<b>Stocks</b>"
   2188msgstr "<b>Финансови инструменти</b>"
   2189
   2190#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:2
   2191msgid ""
   2192"<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
   2193"<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
   2194msgstr ""
   2195"<i><small><b>Бележка:</b> Котировките идват със забавяне от поне 15 минути.\n"
   2196"<b>Източник: </b> Yahoo!</small></i>"
   2197
   2198#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:4
   2199#, fuzzy
   2200msgid "Invest Preferences"
   2201msgstr "Настройки за инвестициите"
   2202
   2203#: ../invest-applet/invest/about.py:32
   2204msgid "Invest Website"
   2205msgstr "Уеб сайт за инвестиции"
   2206
   2207#: ../invest-applet/invest/chart.py:103
   2208#, python-format
   2209msgid "Financial Chart - %s"
   2210msgstr "Финансова графика - %s"
   2211
   2212#: ../invest-applet/invest/chart.py:169
   2213msgid "Opening Chart"
   2214msgstr "Графиката се отваря"
   2215
   2216#: ../invest-applet/invest/chart.py:181 ../invest-applet/invest/chart.py:204
   2217msgid "Downloading Chart"
   2218msgstr "Графиката се изтегля"
   2219
   2220#: ../invest-applet/invest/chart.py:193
   2221msgid "Reading Chart chunk"
   2222msgstr "Прочита се част от графиката"
   2223
   2224#: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:42
   2225msgid "Invest Applet"
   2226msgstr "Аплет за инвестиции"
   2227
   2228#: ../invest-applet/invest/preferences.py:44
   2229#, fuzzy
   2230msgid "Symbol"
   2231msgstr "Символ"
   2232
   2233#: ../invest-applet/invest/preferences.py:51
   2234#, fuzzy
   2235msgid "Amount"
   2236msgstr "Количество"
   2237
   2238#: ../invest-applet/invest/preferences.py:58
   2239msgid "Price"
   2240msgstr "Цена"
   2241
   2242#: ../invest-applet/invest/preferences.py:65
   2243msgid "Commission"
   2244msgstr "Комисионна"
   2245
   2246#: ../invest-applet/invest/quotes.py:69
   2247msgid "Total"
   2248msgstr "Общо"
   2249
   2250#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
   2251msgid "Waiting..."
   2252msgstr "Изчакване..."
  23252253
  23262254#. TRANSLATOR: Change this to the default location name,
   
  30532981msgstr "Единицата за скорост на вятъра в употреба."
  30542982
   2983#: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:21
   2984msgid "Update interval"
   2985msgstr "Интервал на обновяване"
   2986
  30552987#: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:22
  30562988msgid "Update the data automatically"
   
  32673199msgstr "Цветове по подразбиране от _темата"
  32683200
   3201#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
   3202#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
   3203msgid "_Width:"
   3204msgstr "_Ширина:"
   3205
   3206#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
   3207#: ../multiload/properties.c:537
   3208msgid "pixels"
   3209msgstr "пиксели"
   3210
  32693211#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:1
  32703212msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
   
  33703312msgid "Width"
  33713313msgstr "Ширина"
   3314
   3315#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
   3316msgid "Width of the applet"
   3317msgstr "Ширина на аплета"
  33723318
  33733319#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
   
  34413387msgstr "_Програма за силата на звука"
  34423388
  3443 #: ../mixer/applet.c:524
   3389#: ../mixer/applet.c:522
  34443390msgid ""
  34453391"The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
   
  34513397"звукова карта или че тя не е конфигурирана."
  34523398
  3453 #: ../mixer/applet.c:528
   3399#: ../mixer/applet.c:526
  34543400msgid ""
  34553401"You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
   
  34593405"върху него и след това изберете „Премахване от панела“ от контекстното меню"
  34603406
  3461 #: ../mixer/applet.c:711
   3407#: ../mixer/applet.c:709
  34623408#, c-format
  34633409msgid "Failed to start Volume Control: %s"
  34643410msgstr "Грешка при стартиране на програмата за силата на звука: %s"
  34653411
  3466 #: ../mixer/applet.c:1106
   3412#: ../mixer/applet.c:1104
  34673413#, c-format
  34683414msgid "%s: muted"
   
  34733419#. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
  34743420#. * most likely want to keep this as-is.
  3475 #: ../mixer/applet.c:1112
   3421#: ../mixer/applet.c:1110
  34763422#, c-format
  34773423msgid "%s: %d%%"
  34783424msgstr "%s: %d%%"
  34793425
  3480 #: ../mixer/applet.c:1273
   3426#: ../mixer/applet.c:1271
  34813427#, c-format
  34823428msgid "Failed to display help: %s"
  34833429msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
  34843430
  3485 #: ../mixer/applet.c:1286
   3431#: ../mixer/applet.c:1284
  34863432msgid "Volume control for your GNOME Panel."
  34873433msgstr "Управление на силата на звука за панела на GNOME."
  34883434
  3489 #: ../mixer/applet.c:1288
   3435#: ../mixer/applet.c:1286
  34903436msgid "Using GStreamer 0.10."
  34913437msgstr "Използва се GStreamer 0.10."
  34923438
  3493 #: ../mixer/applet.c:1290
   3439#: ../mixer/applet.c:1288
  34943440msgid "Using GStreamer 0.8."
  34953441msgstr "Използва се GStreamer 0.8."
  34963442
  3497 #: ../mixer/applet.c:1295
   3443#: ../mixer/applet.c:1293
  34983444msgid "Volume Applet"
  34993445msgstr "Аплет за силата на звука"
   
  35123458#.
  35133459#. create element
  3514 #: ../mixer/load.c:91 ../mixer/load.c:181 ../mixer/load.c:184
  3515 #: ../mixer/load.c:267
   3460#: ../mixer/load.c:91 ../mixer/load.c:184 ../mixer/load.c:187
   3461#: ../mixer/load.c:279
  35163462#, c-format
  35173463msgid "Unknown Volume Control %d"
   
  39133859msgstr "_Твърд диск"
  39143860
  3915 #: ../multiload/properties.c:474
  3916 msgid "Options"
  3917 msgstr "Настройки"
  3918 
  39193861#: ../multiload/properties.c:504
  39203862msgid "System m_onitor width: "
   
  45624504msgid "Emptying the Trash"
  45634505msgstr "Изчистване на кошчето"
   4506
   4507#~ msgid "Get continuously updated stock quotes"
   4508#~ msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
   4509
   4510#~ msgid "Gtik Applet Factory"
   4511#~ msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
   4512
   4513#~ msgid "Stock Ticker"
   4514#~ msgstr "Котировки"
   4515
   4516#~ msgid "Could not retrieve the stock data."
   4517#~ msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
   4518
   4519#~ msgid "No stock list"
   4520#~ msgstr "Няма списък с котировки"
   4521
   4522#~ msgid ""
   4523#~ "This program connects to a popular site and downloads current stock "
   4524#~ "quotes.\n"
   4525#~ "\n"
   4526#~ "The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes "
   4527#~ "with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
   4528#~ "\n"
   4529#~ "Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is "
   4530#~ "for informational purposes only."
   4531#~ msgstr ""
   4532#~ "Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки "
   4533#~ "на ценни книжа.\n"
   4534#~ "Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
   4535#~ "НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
   4536#~ "Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено "
   4537#~ "информационно предназначение."
   4538
   4539#~ msgid "Current _stocks:"
   4540#~ msgstr "Текущи у_словия:"
   4541
   4542#~ msgid "Add _new symbol:"
   4543#~ msgstr "Добавяне на _нов символ:"
   4544
   4545#~ msgid "Stock Ticker Preferences"
   4546#~ msgstr "Настройки на аплета за котировки"
   4547
   4548#~ msgid "Behavior"
   4549#~ msgstr "Поведение"
   4550
   4551#~ msgid "Stock update fre_quency:"
   4552#~ msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
   4553
   4554#~ msgid "_Scroll speed:"
   4555#~ msgstr "_Скорост на плъзгане:"
   4556
   4557#~ msgid "Slow"
   4558#~ msgstr "Бавно"
   4559
   4560#~ msgid "Medium"
   4561#~ msgstr "Средно"
   4562
   4563#~ msgid "Fast"
   4564#~ msgstr "Бързо"
   4565
   4566#~ msgid "_Enable scroll buttons"
   4567#~ msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
   4568
   4569#~ msgid "Scroll _left to right"
   4570#~ msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
   4571
   4572#~ msgid "Appearance"
   4573#~ msgstr "Външен вид"
   4574
   4575#~ msgid "Displa_y only symbols and price"
   4576#~ msgstr "Показване _само символите и цените"
   4577
   4578#~ msgid "Font and Colors"
   4579#~ msgstr "Шрифтове и цветове"
   4580
   4581#~ msgid "Use _default theme font and colors"
   4582#~ msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
   4583
   4584#~ msgid "_Font:"
   4585#~ msgstr "_Шрифт:"
   4586
   4587#~ msgid "Stock _raised:"
   4588#~ msgstr "Котировката се е покачила:"
   4589
   4590#~ msgid "Stock _lowered:"
   4591#~ msgstr "Котировката се е нама_лила:"
   4592
   4593#~ msgid "Stock _unchanged:"
   4594#~ msgstr "Котировката е непроменена:"
   4595
   4596#~ msgid "_Background:"
   4597#~ msgstr "_Фон:"
   4598
   4599#~ msgid "Skip forward"
   4600#~ msgstr "Прескачане напред"
   4601
   4602#~ msgid "Skip backward"
   4603#~ msgstr "Връщане назад"
   4604
   4605#~ msgid ""
   4606#~ "Stock Ticker\n"
   4607#~ "Get continuously updated stock quotes"
   4608#~ msgstr ""
   4609#~ "Аплет за котировки\n"
   4610#~ "Изтегляне на актуални борсови котировки"
   4611
   4612#~ msgid "+%s (%s)"
   4613#~ msgstr "+%s (%s)"
   4614
   4615#~ msgid "%s (%s)"
   4616#~ msgstr "%s (%s)"
   4617
   4618#~ msgid "(No Change)"
   4619#~ msgstr "(Без промяна)"
   4620
   4621#~ msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
   4622#~ msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
   4623
   4624#~ msgid "Background color"
   4625#~ msgstr "Фонов цвят"
   4626
   4627#~ msgid ""
   4628#~ "Display only stock symbols along with their value. Do not display changes "
   4629#~ "in value."
   4630#~ msgstr ""
   4631#~ "Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
   4632#~ "изобразяват промени в стойностите."
   4633
   4634#~ msgid "Display only symbols and price"
   4635#~ msgstr "Показване само на символите и цените"
   4636
   4637#~ msgid "Font"
   4638#~ msgstr "Шрифт"
   4639
   4640#~ msgid ""
   4641#~ "List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
   4642#~ "separated by \"+\""
   4643#~ msgstr ""
   4644#~ "Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
   4645#~ "идентификациите на котировките разделени с „+“"
   4646
   4647#~ msgid "Lowered color"
   4648#~ msgstr "Цвят за намаление"
   4649
   4650#~ msgid "Raised color"
   4651#~ msgstr "Цвят за увеличение"
   4652
   4653#~ msgid "Right to left scrolling"
   4654#~ msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
   4655
   4656#~ msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
   4657#~ msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
   4658
   4659#~ msgid "Show arrow buttons"
   4660#~ msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
   4661
   4662#~ msgid ""
   4663#~ "Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
   4664#~ "forward or backward."
   4665#~ msgstr ""
   4666#~ "Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че "
   4667#~ "потребителят да може да плъзга напред и назад."
   4668
   4669#~ msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
   4670#~ msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с „+“"
   4671
   4672#~ msgid ""
   4673#~ "The color of the background of the display. Has no effect when the user "
   4674#~ "chooses to use the default theme fonts and colors."
   4675#~ msgstr ""
   4676#~ "Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
   4677#~ "използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
   4678
   4679#~ msgid ""
   4680#~ "The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when "
   4681#~ "the user chooses to use the default theme fonts and colors."
   4682#~ msgstr ""
   4683#~ "Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
   4684#~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
   4685#~ "подразбиращата се тема."
   4686
   4687#~ msgid ""
   4688#~ "The color used when the stock's values has not changed. Has no effect "
   4689#~ "when the user chooses to use the default theme fonts and colors."
   4690#~ msgstr ""
   4691#~ "Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
   4692#~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
   4693#~ "подразбиране от темата."
   4694
   4695#~ msgid ""
   4696#~ "The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
   4697#~ "user chooses to use the default theme fonts and colors."
   4698#~ msgstr ""
   4699#~ "Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
   4700#~ "ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
   4701#~ "подразбиране от темата."
   4702
   4703#~ msgid ""
   4704#~ "The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
   4705#~ "the default theme fonts and colors."
   4706#~ msgstr ""
   4707#~ "Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере "
   4708#~ "да използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
   4709
   4710#~ msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
   4711#~ msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
   4712
   4713#~ msgid "The width in pixels of the applet."
   4714#~ msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
   4715
   4716#~ msgid "Time in milliseconds for display update"
   4717#~ msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
   4718
   4719#~ msgid "Unchanged color"
   4720#~ msgstr "Непроменен цвят"
   4721
   4722#~ msgid "Use default theme fonts and colors"
   4723#~ msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
   4724
   4725#~ msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
   4726#~ msgstr ""
   4727#~ "Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от "
   4728#~ "потребителя."
   4729
   4730#~ msgid "font 2 - No Longer used"
   4731#~ msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
 • desktop/metacity.HEAD.bg.po

  r632 r638  
  11# Bulgarian translation for metacity.
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002, 2006.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
  6 # 
  7 # 
   6#
   7#
  88msgid ""
  99msgstr ""
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-13 14:13+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-13 14:15+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-04-14 11:54+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-04-14 11:54+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  251251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
  252252
  253 #: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
   253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2039 ../src/prefs.c:2402
  254254#, c-format
  255255msgid "Workspace %d"
   
  414414"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
  415415"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
  416 "set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
  417 "titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
  418 "is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
  419 "titlebar_uses_desktop_font is false."
   416"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
   417"option is set to true."
  420418msgstr ""
  421419"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
  422420"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
  423421"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
  424 "включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
  425 "Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
  426 "titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
   422"включена."
  427423
  428424#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
   
  483479
  484480#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
   481msgid "Control how new windows get focus"
   482msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
   483
   484#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
  485485msgid "Current theme"
  486486msgstr "Текуща тема"
  487487
  488 #: ../src/metacity.schemas.in.h:13
   488#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
  489489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
  490490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
  491491
  492 #: ../src/metacity.schemas.in.h:14
   492#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
  493493msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
  494494msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
  495495
  496 #: ../src/metacity.schemas.in.h:15
   496#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
  497497msgid ""
  498498"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
   
  503503"„бибиткания“."
  504504
  505 #: ../src/metacity.schemas.in.h:16
   505#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
  506506msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
  507507msgstr ""
   
  509509"грешки"
  510510
  511 #: ../src/metacity.schemas.in.h:17
   511#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
  512512msgid "Enable Visual Bell"
  513513msgstr "Включване на визуалния звънец"
  514514
  515 #: ../src/metacity.schemas.in.h:18
   515#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
  516516msgid "Hide all windows and focus desktop"
  517517msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
  518518
  519 #: ../src/metacity.schemas.in.h:19
  520 msgid ""
  521 "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
  522 "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
  523 "specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
  524 "kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
  525 "technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
  526 "following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
  527 "or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
  528 "not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
  529 "a window during drag and drop (because that results in the application "
  530 "grabbing the mouse)"
   519#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
   520msgid ""
   521"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
   522"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
   523"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
   524"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
  531525msgstr ""
  532526"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
  533527"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
  534 "който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
  535 "неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
  536 "предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
  537 "технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
  538 "«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
  539 "задейства от влизането на показалеца в рамките на прозореца при режими на "
  540 "фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
  541 "(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
  542 "казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
  543 "при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
  544 "не е свързано и с навлизането на показалеца на мишката при действие на "
  545 "провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
  546 
  547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:20
   528"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
   529"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
   530"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
   531
   532#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
  548533msgid ""
  549534"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
   
  553538"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
  554539
  555 #: ../src/metacity.schemas.in.h:21
  556 msgid ""
  557 "If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
  558 "\"direct manipulation\", by using wireframes, avoiding animations, or other "
  559 "means. This is a significant reduction in usability for many users, but may "
  560 "allow legacy applications and terminal servers to function when they would "
  561 "otherwise be impractical. However, the wireframe feature is disabled when "
  562 "accessibility is on to avoid weird desktop breakages."
  563 msgstr ""
  564 "Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
  565 "малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
  566 "прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
  567 "влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
  568 "специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
  569 "невъзможно. Както и да е, рамките за прозорците са изключени, когато са "
  570 "включени възможностите за достъпност, за да се избегнат странни повреди на "
  571 "работния плот."
  572 
  573540#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
   541msgid ""
   542"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
   543"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
   544"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
   545"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
   546"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
   547msgstr ""
   548"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
   549"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
   550"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
   551"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
   552"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
   553"възможностите за достъпност."
   554
   555#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
  574556msgid ""
  575557"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
   
  578560"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
  579561"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
  580 "windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
  581 "questionable. But it's better than having settings for all the specific "
  582 "details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
  583 "clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
   562"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
   563"unimplemented at the moment."
  584564msgstr ""
  585565"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
   
  588568"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
  589569"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
  590 "прозорците на други приложения. Съществуването на тази настройка е под "
  591 "въпрос, но е по-добре отколкото да има настройки на всички детайли на "
  592 "подходите на базата на прозорци и на базата на приложения - напр. дали да се "
  593 "предават натисканията. На този етап подходът на базата на приложения още не "
  594 "е осъществен изцяло."
  595 
  596 #: ../src/metacity.schemas.in.h:23
   570"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
   571"приложения още не е осъществен изцяло."
   572
   573#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
  597574msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
  598575msgstr ""
  599576"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
  600577
  601 #: ../src/metacity.schemas.in.h:24
   578#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
  602579msgid "Lower window below other windows"
  603580msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
  604581
  605 #: ../src/metacity.schemas.in.h:25
   582#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
  606583msgid ""
  607584"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
  608585"window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
  609 "to decouple raising from other user interactions. When false, windows can "
  610 "still be raised by an alt-left-click anywhere on the window or a normal "
  611 "click on the window decorations (assuming such clicks aren't used to start a "
  612 "move or resize operation). Special messages, such as activation requests "
  613 "from pagers, may also raise windows when this option is false. This option "
  614 "is currently disabled in click-to-focus mode."
   586"to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
   587"windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
   588"normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
   589"activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
   590"to-focus mode."
  615591msgstr ""
  616592"Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
   
  620596"пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
  621597"мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
  622 "на прозореца (при положение, че тези натискания не представляват начало на "
  623 "операциите преместване или оразмеряване). Някои специални съобщения (напр. "
  624 "искане за задействане от страна на някои програми) също могат да предизвикат "
  625 "издигането на прозорци, когато настройката е лъжа. В момента тази настройка "
  626 "е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
  627 
  628 #: ../src/metacity.schemas.in.h:26
   598"на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
   599"страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
   600"използва режима на натискане за фокусиране."
   601
   602#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
  629603msgid "Maximize window"
  630604msgstr "Максимизиране на прозорец"
  631605
  632 #: ../src/metacity.schemas.in.h:27
   606#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
  633607msgid "Maximize window horizontally"
  634608msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  635609
  636 #: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   610#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  637611msgid "Maximize window vertically"
  638612msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  639613
  640 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   614#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  641615msgid "Minimize window"
  642616msgstr "Минимизиране на прозореца"
  643617
  644 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   618#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  645619msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  646620msgstr ""
   
  648622"прозорците"
  649623
  650 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   624#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  651625msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  652626msgstr ""
  653627"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
  654628
  655 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   629#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  656630msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  657631msgstr ""
   
  659633"като се използва изскачащ прозорец"
  660634
  661 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   635#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  662636msgid "Move backwards between windows immediately"
  663637msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
  664638
  665 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   639#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  666640msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  667641msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
  668642
  669 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   643#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  670644msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  671645msgstr ""
   
  673647"използва изскачащ прозорец"
  674648
  675 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   649#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  676650msgid "Move between windows immediately"
  677651msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
  678652
  679 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   653#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  680654msgid "Move between windows with popup"
  681655msgstr ""
   
  683657"прозорец"
  684658
  685 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   659#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  686660msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  687661msgstr ""
   
  689663"изскачащ прозорец"
  690664
  691 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   665#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  692666msgid "Move window"
  693667msgstr "Преместване на прозорец"
  694668
  695 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   669#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  696670msgid "Move window one workspace down"
  697671msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  698672
  699 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   673#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  700674msgid "Move window one workspace to the left"
  701675msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  702676
  703 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   677#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  704678msgid "Move window one workspace to the right"
  705679msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  706680
  707 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   681#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  708682msgid "Move window one workspace up"
  709683msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  710684
  711 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   685#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  712686msgid "Move window to workspace 1"
  713687msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  714688
  715 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   689#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  716690msgid "Move window to workspace 10"
  717691msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  718692
  719 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   693#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  720694msgid "Move window to workspace 11"
  721695msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  722696
  723 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   697#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  724698msgid "Move window to workspace 12"
  725699msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  726700
  727 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   701#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  728702msgid "Move window to workspace 2"
  729703msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  730704
  731 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   705#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  732706msgid "Move window to workspace 3"
  733707msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  734708
  735 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   709#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  736710msgid "Move window to workspace 4"
  737711msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  738712
  739 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   713#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  740714msgid "Move window to workspace 5"
  741715msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  742716
  743 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   717#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  744718msgid "Move window to workspace 6"
  745719msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  746720
  747 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   721#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  748722msgid "Move window to workspace 7"
  749723msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  750724
  751 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   725#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  752726msgid "Move window to workspace 8"
  753727msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  754728
  755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   729#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  756730msgid "Move window to workspace 9"
  757731msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
  758732
  759 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   733#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  760734msgid "Name of workspace"
  761735msgstr "Име на работния плот"
  762736
  763 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   737#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  764738msgid "Number of workspaces"
  765739msgstr "Брой работни плотове"
  766740
  767 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  768 msgid ""
  769 "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
  770 "prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
  771 "workspaces)."
   741#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   742msgid ""
   743"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
   744"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
   745"workspaces."
  772746msgstr ""
  773747"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
  774 "предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате 34 милиона "
   748"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
  775749"работни места)."
  776750
  777 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   751#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  778752msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  779753msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  780754
  781 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   755#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  782756msgid "Raise window above other windows"
  783757msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  784758
  785 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   759#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  786760msgid "Resize window"
  787761msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  788762
  789 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   763#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  790764msgid "Run a defined command"
  791765msgstr "Изпълняване на определена команда"
  792766
  793 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   767#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  794768msgid "Run a terminal"
  795769msgstr "Стартиране на терминал"
  796770
  797 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   771#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  798772msgid "Show the panel menu"
  799773msgstr "Показване на менюто на панела"
  800774
  801 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   775#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  802776msgid "Show the panel run application dialog"
  803777msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
  804778
  805 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  806 msgid ""
  807 "Some applications break specifications in ways that result in window manager "
  808 "misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
  809 "consistent position with respect to their parent window. This requires "
  810 "ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
  811 "Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
  812 "dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
  813 "are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
  814 "Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
  815 "run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
  816 "world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
  817 "limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
  818 "workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
   779#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   780msgid ""
   781"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
   782"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
   783"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
   784"run any misbehaving applications."
  819785msgstr ""
  820786"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
  821 "поведение на мениджъра на прозорци. Например в идеалния случай Metacity "
  822 "поставя всички диалогови прозорци на подходящо място спрямо предизвикалия ги "
  823 "прозорец. Това изисква заявките от програмите за разполагането на "
  824 "диалоговите кутии да се игнорират. Някои версии на Java/Swing обозначават "
  825 "изскачащите си прозорци като диалози, така че Metacity трябва да изключи "
  826 "позиционирането на диалоговите кутии, за да позволи на менютата от "
  827 "развалените Java приложения да работят. Има още подобни примери. Тази "
  828 "настройка кара Metacity да работи в изцяло правилен режим, което дава малко "
  829 "по-добър потребителски интерфейс, ако няма да стартирате развалени програми. "
  830 "За жалост неправилното поведение е включено по подразбиране. Светът е гаден. "
  831 "Понякога заобикалянето на правилното поведение е предизвикано от "
  832 "ограниченията в самите спецификации, така че грешките в този режим, не могат "
  833 "да се оправят без изменение на стандарта."
  834 
  835 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   787"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
   788"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
   789"ако няма да стартирате развалени програми."
   790
   791#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  836792msgid "Switch to workspace 1"
  837793msgstr "Превключване към работен плот 1"
  838794
  839 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   795#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  840796msgid "Switch to workspace 10"
  841797msgstr "Превключване към работен плот 10"
  842798
  843 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   799#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  844800msgid "Switch to workspace 11"
  845801msgstr "Превключване към работен плот 11"
  846802
  847 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   803#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  848804msgid "Switch to workspace 12"
  849805msgstr "Превключване към работен плот 12"
  850806
  851 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   807#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  852808msgid "Switch to workspace 2"
  853809msgstr "Превключване към работен плот 2"
  854810
  855 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   811#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  856812msgid "Switch to workspace 3"
  857813msgstr "Превключване към работен плот 3"
  858814
  859 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   815#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  860816msgid "Switch to workspace 4"
  861817msgstr "Превключване към работен плот 4"
  862818
  863 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   819#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  864820msgid "Switch to workspace 5"
  865821msgstr "Превключване към работен плот 5"
  866822
  867 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   823#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  868824msgid "Switch to workspace 6"
  869825msgstr "Превключване към работен плот 6"
  870826
  871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   827#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  872828msgid "Switch to workspace 7"
  873829msgstr "Превключване към работен плот 7"
  874830
  875 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   831#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  876832msgid "Switch to workspace 8"
  877833msgstr "Превключване към работен плот 8"
  878834
  879 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
   835#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
  880836msgid "Switch to workspace 9"
  881837msgstr "Превключване към работен плот 9"
  882838
  883 #: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   839#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
  884840msgid "Switch to workspace above this one"
  885841msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
  886842
  887 #: ../src/metacity.schemas.in.h:80
   843#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
  888844msgid "Switch to workspace below this one"
  889845msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
  890846
  891 #: ../src/metacity.schemas.in.h:81
   847#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
  892848msgid "Switch to workspace on the left"
  893849msgstr "Превключване към работния плот вляво"
  894850
  895 #: ../src/metacity.schemas.in.h:82
   851#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
  896852msgid "Switch to workspace on the right"
  897853msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
  898854
  899 #: ../src/metacity.schemas.in.h:83
   855#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
  900856msgid "System Bell is Audible"
  901857msgstr "Системния звънец е звуков"
  902858
  903 #: ../src/metacity.schemas.in.h:84
   859#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
  904860msgid "Take a screenshot"
  905861msgstr "Снимане на екрана"
  906862
  907 #: ../src/metacity.schemas.in.h:85
   863#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
  908864msgid "Take a screenshot of a window"
  909865msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
  910866
  911 #: ../src/metacity.schemas.in.h:86
   867#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
  912868msgid ""
  913869"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
   
  927883"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
  928884
  929 #: ../src/metacity.schemas.in.h:87
   885#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
  930886msgid ""
  931887"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
   
  937893"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
  938894
  939 #: ../src/metacity.schemas.in.h:88
   895#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
  940896msgid ""
  941897"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
   
  945901"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  946902
  947 #: ../src/metacity.schemas.in.h:89
   903#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
  948904msgid ""
  949905"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
   
  954910"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  955911
  956 #: ../src/metacity.schemas.in.h:90
   912#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
  957913msgid ""
  958914"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
   
  970926"клавиш."
  971927
  972 #: ../src/metacity.schemas.in.h:91
   928#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
  973929msgid ""
  974930"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
   
  985941"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  986942
  987 #: ../src/metacity.schemas.in.h:92
   943#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
  988944msgid ""
  989945"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
   
  1000956"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  1001957
  1002 #: ../src/metacity.schemas.in.h:93
   958#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
  1003959msgid ""
  1004960"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
   
  1015971"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  1016972
  1017 #: ../src/metacity.schemas.in.h:94
   973#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
  1018974msgid ""
  1019975"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
   
  1030986"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  1031987
  1032 #: ../src/metacity.schemas.in.h:95
   988#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
  1033989msgid ""
  1034990"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
   
  10441000"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10451001
  1046 #: ../src/metacity.schemas.in.h:96
   1002#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
  10471003msgid ""
  10481004"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
   
  10581014"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10591015
  1060 #: ../src/metacity.schemas.in.h:97
   1016#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
  10611017msgid ""
  10621018"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
   
  10721028"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10731029
  1074 #: ../src/metacity.schemas.in.h:98
   1030#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
  10751031msgid ""
  10761032"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
   
  10861042"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10871043
  1088 #: ../src/metacity.schemas.in.h:99
   1044#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
  10891045msgid ""
  10901046"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
   
  11001056"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11011057
  1102 #: ../src/metacity.schemas.in.h:100
   1058#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
  11031059msgid ""
  11041060"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
   
  11141070"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11151071
  1116 #: ../src/metacity.schemas.in.h:101
   1072#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
  11171073msgid ""
  11181074"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
   
  11281084"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11291085
  1130 #: ../src/metacity.schemas.in.h:102
   1086#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
  11311087msgid ""
  11321088"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
   
  11421098"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11431099
  1144 #: ../src/metacity.schemas.in.h:103
   1100#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
  11451101msgid ""
  11461102"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
   
  11561112"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11571113
  1158 #: ../src/metacity.schemas.in.h:104
   1114#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
  11591115msgid ""
  11601116"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
   
  11701126"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11711127
  1172 #: ../src/metacity.schemas.in.h:105
   1128#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
  11731129msgid ""
  11741130"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
   
  11841140"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11851141
  1186 #: ../src/metacity.schemas.in.h:106
   1142#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
  11871143msgid ""
  11881144"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
   
  11981154"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11991155
  1200 #: ../src/metacity.schemas.in.h:107
   1156#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
  12011157msgid ""
  12021158"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
   
  12121168"действие няма да има бърз клавиш."
  12131169
  1214 #: ../src/metacity.schemas.in.h:108
   1170#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
  12151171msgid ""
  12161172"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12261182"действие няма да има бърз клавиш."
  12271183
  1228 #: ../src/metacity.schemas.in.h:109
   1184#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
  12291185msgid ""
  12301186"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
   
  12421198"има бърз клавиш."
  12431199
  1244 #: ../src/metacity.schemas.in.h:110
   1200#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
  12451201msgid ""
  12461202"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
   
  12581214"има бърз клавиш."
  12591215
  1260 #: ../src/metacity.schemas.in.h:111
   1216#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
  12611217msgid ""
  12621218"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
   
  12741230"клавиш."
  12751231
  1276 #: ../src/metacity.schemas.in.h:112
   1232#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
  12771233msgid ""
  12781234"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12881244"действие няма да има бърз клавиш."
  12891245
  1290 #: ../src/metacity.schemas.in.h:113
   1246#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
  12911247msgid ""
  12921248"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  13021258"действие няма да има бърз клавиш."
  13031259
  1304 #: ../src/metacity.schemas.in.h:114
   1260#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
  13051261msgid ""
  13061262"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
   
  13171273"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13181274
  1319 #: ../src/metacity.schemas.in.h:115
   1275#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
  13201276msgid ""
  13211277"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
   
  13321288"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13331289
  1334 #: ../src/metacity.schemas.in.h:116
   1290#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
  13351291msgid ""
  13361292"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
   
  13471303"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13481304
  1349 #: ../src/metacity.schemas.in.h:117
   1305#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
  13501306msgid ""
  13511307"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
   
  13611317"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13621318
  1363 #: ../src/metacity.schemas.in.h:118
   1319#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
  13641320msgid ""
  13651321"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
   
  13751331"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13761332
  1377 #: ../src/metacity.schemas.in.h:119
   1333#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
  13781334msgid ""
  13791335"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
   
  13891345"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13901346
  1391 #: ../src/metacity.schemas.in.h:120
   1347#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
  13921348msgid ""
  13931349"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
   
  14031359"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14041360
  1405 #: ../src/metacity.schemas.in.h:121
   1361#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
  14061362msgid ""
  14071363"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
   
  14171373"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14181374
  1419 #: ../src/metacity.schemas.in.h:122
   1375#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
  14201376msgid ""
  14211377"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
   
  14311387"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14321388
  1433 #: ../src/metacity.schemas.in.h:123
   1389#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
  14341390msgid ""
  14351391"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
   
  14451401"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14461402
  1447 #: ../src/metacity.schemas.in.h:124
   1403#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
  14481404msgid ""
  14491405"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
   
  14591415"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14601416
  1461 #: ../src/metacity.schemas.in.h:125
   1417#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
  14621418msgid ""
  14631419"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
   
  14731429"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14741430
  1475 #: ../src/metacity.schemas.in.h:126
   1431#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
  14761432msgid ""
  14771433"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
   
  14871443"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14881444
  1489 #: ../src/metacity.schemas.in.h:127
   1445#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
  14901446msgid ""
  14911447"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
   
  15011457"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15021458
  1503 #: ../src/metacity.schemas.in.h:128
   1459#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
  15041460msgid ""
  15051461"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
   
  15151471"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15161472
  1517 #: ../src/metacity.schemas.in.h:129
   1473#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
  15181474msgid ""
  15191475"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
   
  15291485"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15301486
  1531 #: ../src/metacity.schemas.in.h:130
   1487#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
  15321488msgid ""
  15331489"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15451501"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15461502
  1547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:131
   1503#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
  15481504msgid ""
  15491505"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15611517"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15621518
  1563 #: ../src/metacity.schemas.in.h:132
   1519#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
  15641520msgid ""
  15651521"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
   
  15781534"действие няма да има бърз клавиш."
  15791535
  1580 #: ../src/metacity.schemas.in.h:133
   1536#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
  15811537msgid ""
  15821538"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
   
  15951551"действие няма да има бърз клавиш."
  15961552
  1597 #: ../src/metacity.schemas.in.h:134
   1553#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
  15981554msgid ""
  15991555"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
   
  16111567"действие няма да има бърз клавиш."
  16121568
  1613 #: ../src/metacity.schemas.in.h:135
   1569#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
  16141570msgid ""
  16151571"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
   
  16271583"действие няма да има бърз клавиш."
  16281584
  1629 #: ../src/metacity.schemas.in.h:136
   1585#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
  16301586msgid ""
  16311587"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
   
  16461602"има бърз клавиш."
  16471603
  1648 #: ../src/metacity.schemas.in.h:137
   1604#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
  16491605msgid ""
  16501606"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
   
  16651621"клавиш."
  16661622
  1667 #: ../src/metacity.schemas.in.h:138
   1623#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
  16681624msgid ""
  16691625"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
   
  16811637"има бърз клавиш."
  16821638
  1683 #: ../src/metacity.schemas.in.h:139
   1639#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
  16841640msgid ""
  16851641"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
   
  16951651"действие няма да има бърз клавиш."
  16961652
  1697 #: ../src/metacity.schemas.in.h:140
   1653#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
  16981654msgid ""
  16991655"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
   
  17091665"действие няма да има бърз клавиш."
  17101666
  1711 #: ../src/metacity.schemas.in.h:141
   1667#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
  17121668msgid ""
  17131669"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
   
  17231679"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  17241680
  1725 #: ../src/metacity.schemas.in.h:142
   1681#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
  17261682msgid ""
  17271683"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
   
  17391695"има бърз клавиш."
  17401696
  1741 #: ../src/metacity.schemas.in.h:143
   1697#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
  17421698msgid ""
  17431699"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  17531709"действие няма да има бърз клавиш."
  17541710
  1755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:144
   1711#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
  17561712msgid ""
  17571713"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
   
  17681724"действие няма да има бърз клавиш."
  17691725
  1770 #: ../src/metacity.schemas.in.h:145
   1726#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
  17711727msgid ""
  17721728"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
   
  17831739" "
  17841740
  1785 #: ../src/metacity.schemas.in.h:146
   1741#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
  17861742msgid ""
  17871743"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
   
  17981754"действие няма да има бърз клавиш."
  17991755
  1800 #: ../src/metacity.schemas.in.h:147
   1756#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
  18011757msgid ""
  18021758"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
   
  18131769"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18141770
  1815 #: ../src/metacity.schemas.in.h:148
   1771#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
  18161772msgid ""
  18171773"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
   
  18271783"действие няма да има бърз клавиш."
  18281784
  1829 #: ../src/metacity.schemas.in.h:149
   1785#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
  18301786msgid "The name of a workspace."
  18311787msgstr "Името на работния плот"
  18321788
  1833 #: ../src/metacity.schemas.in.h:150
   1789#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
  18341790msgid "The screenshot command"
  18351791msgstr "Команда за снимка на екрана"
  18361792
  1837 #: ../src/metacity.schemas.in.h:151
   1793#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
  18381794msgid ""
  18391795"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
   
  18421798"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
  18431799
  1844 #: ../src/metacity.schemas.in.h:152
   1800#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
  18451801msgid ""
  18461802"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
   
  18501806"истина."
  18511807
  1852 #: ../src/metacity.schemas.in.h:153
   1808#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
  18531809msgid ""
  18541810"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
   
  18651821"от тях."
  18661822
  1867 #: ../src/metacity.schemas.in.h:154
   1823#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
  18681824msgid "The window screenshot command"
  18691825msgstr "Командата за снимка на екрана"
  18701826
  1871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:155
   1827#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
  18721828msgid ""
  18731829"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
  1874 "the window is covered by another window, it raises the window above other "
  1875 "windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
  1876 "other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
  1877 "&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
  1878 "case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
  1879 "If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
  1880 "no keybinding for this action."
   1830"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
   1831"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
   1832"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
   1833"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
   1834"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
   1835"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
   1836"for this action."
  18811837msgstr ""
  18821838"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
   
  18881844"действие няма да има бърз клавиш."
  18891845
  1890 #: ../src/metacity.schemas.in.h:156
   1846#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
  18911847msgid ""
  18921848"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
   
  19021858"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19031859
  1904 #: ../src/metacity.schemas.in.h:157
   1860#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
  19051861msgid ""
  19061862"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
   
  19161872"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19171873
  1918 #: ../src/metacity.schemas.in.h:158
   1874#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
  19191875msgid ""
  19201876"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
   
  19311887"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19321888
  1933 #: ../src/metacity.schemas.in.h:159
   1889#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
  19341890msgid ""
  19351891"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
   
  19461902"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19471903
  1948 #: ../src/metacity.schemas.in.h:160
   1904#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
  19491905msgid ""
  19501906"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
   
  19591915"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
  19601916
  1961 #: ../src/metacity.schemas.in.h:161
   1917#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
   1918msgid ""
   1919"This option provides additional control over how newly created windows get "
   1920"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
   1921"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
   1922"given focus."
   1923msgstr ""
   1924"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
   1925"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
   1926"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
   1927"фокуса."
   1928
   1929#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
  19621930msgid "Toggle always on top state"
  19631931msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
  19641932
  1965 #: ../src/metacity.schemas.in.h:162
   1933#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
  19661934msgid "Toggle fullscreen mode"
  19671935msgstr "Превключва режима за цял екран"
  19681936
  1969 #: ../src/metacity.schemas.in.h:163
   1937#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
  19701938msgid "Toggle maximization state"
  19711939msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
  19721940
  1973 #: ../src/metacity.schemas.in.h:164
   1941#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
  19741942msgid "Toggle shaded state"
  19751943msgstr "Превключва състоянието на навиване"
  19761944
  1977 #: ../src/metacity.schemas.in.h:165
   1945#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
  19781946msgid "Toggle window on all workspaces"
  19791947msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
  19801948
  1981 #: ../src/metacity.schemas.in.h:166
   1949#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  19821950msgid ""
  19831951"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
  19841952"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
  1985 "environments, or when 'audible bell' is off."
   1953"environments."
  19861954msgstr ""
  19871955"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
  1988 "„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
  1989 "обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
  1990 
  1991 #: ../src/metacity.schemas.in.h:167
   1956"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух слух или "
   1957"при шумно обкръжение."
   1958
   1959#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
  19921960msgid "Unmaximize window"
  19931961msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
  19941962
  1995 #: ../src/metacity.schemas.in.h:168
   1963#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
  19961964msgid "Use standard system font in window titles"
  19971965msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
  19981966
  1999 #: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   1967#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
  20001968msgid "Visual Bell Type"
  20011969msgstr "Вид визуален звънец"
  20021970
  2003 #: ../src/metacity.schemas.in.h:170
   1971#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
  20041972msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
  20051973msgstr ""
   
  20071975"потребителски действия"
  20081976
  2009 #: ../src/metacity.schemas.in.h:171
   1977#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
  20101978msgid "Window focus mode"
  20111979msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
  20121980
  2013 #: ../src/metacity.schemas.in.h:172
   1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
  20141982msgid "Window title font"
  20151983msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  20161984
  2017 #: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
  2018 #: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
  2019 #: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
  2020 #: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
  2021 #: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
  2022 #: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
  2023 #: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
   1985#: ../src/prefs.c:556 ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:588 ../src/prefs.c:604
   1986#: ../src/prefs.c:620 ../src/prefs.c:636 ../src/prefs.c:652 ../src/prefs.c:672
   1987#: ../src/prefs.c:688 ../src/prefs.c:704 ../src/prefs.c:720 ../src/prefs.c:736
   1988#: ../src/prefs.c:752 ../src/prefs.c:768 ../src/prefs.c:784 ../src/prefs.c:801
   1989#: ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:833 ../src/prefs.c:849 ../src/prefs.c:865
   1990#: ../src/prefs.c:880 ../src/prefs.c:895 ../src/prefs.c:910 ../src/prefs.c:926
   1991#: ../src/prefs.c:942 ../src/prefs.c:958 ../src/prefs.c:974
  20241992#, c-format
  20251993msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  20261994msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  20271995
  2028 #: ../src/prefs.c:1014
   1996#: ../src/prefs.c:1019
  20291997#, c-format
  20301998msgid ""
   
  20352003"на бутон на мишката\n"
  20362004
  2037 #: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
   2005#: ../src/prefs.c:1043 ../src/prefs.c:1064 ../src/prefs.c:1560
  20382006#, c-format
  20392007msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  20402008msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  20412009
  2042 #: ../src/prefs.c:1161
   2010#: ../src/prefs.c:1193
  20432011#, c-format
  20442012msgid ""
   
  20492017"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  20502018
  2051 #: ../src/prefs.c:1241
   2019#: ../src/prefs.c:1273
  20522020#, c-format
  20532021msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  20562024"анализирано\n"
  20572025
  2058 #: ../src/prefs.c:1426
   2026#: ../src/prefs.c:1458
  20592027#, c-format
  20602028msgid ""
   
  20652033"работните места. Текущият максимум е %d\n"
  20662034
  2067 #: ../src/prefs.c:1486
   2035#: ../src/prefs.c:1518
  20682036msgid ""
  20692037"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  20732041"неправилно поведение.\n"
  20742042
  2075 #: ../src/prefs.c:1555
   2043#: ../src/prefs.c:1587
  20762044#, c-format
  20772045msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  20782046msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  20792047
  2080 #: ../src/prefs.c:1695
   2048#: ../src/prefs.c:1730
  20812049#, c-format
  20822050msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  20832051msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  20842052
  2085 #: ../src/prefs.c:2031
   2053#: ../src/prefs.c:2066
  20862054#, c-format
  20872055msgid ""
   
  20922060"клавишната комбинация „%s“\n"
  20932061
  2094 #: ../src/prefs.c:2448
   2062#: ../src/prefs.c:2483
  20952063#, c-format
  20962064msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  20972065msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  20982066
  2099 #: ../src/resizepopup.c:126
   2067#: ../src/resizepopup.c:123
  21002068#, c-format
  21012069msgid "%d x %d"
   
  31233091
  31243092#: ../src/theme.c:1978
  3125 msgid ""
  3126 "Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
  3127 "Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
  3128 msgstr ""
  3129 "Анализаторът на координати препълни буфера си. Това е грешка на Metacity, но "
  3130 "уверени ли сте, че се нуждаете от толкова дълъг израз?"
   3093msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
   3094msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  31313095
  31323096#: ../src/theme.c:2007
   
  32303194msgstr "Мениджър на прозорци: "
  32313195
  3232 #: ../src/util.c:366
   3196#: ../src/util.c:368
  32333197msgid "Bug in window manager: "
  32343198msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  32353199
  3236 #: ../src/util.c:395
   3200#: ../src/util.c:397
  32373201msgid "Window manager warning: "
  32383202msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  32393203
  3240 #: ../src/util.c:419
   3204#: ../src/util.c:421
  32413205msgid "Window manager error: "
  32423206msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
   
  32533217
  32543218#. first time through
  3255 #: ../src/window.c:5411
   3219#: ../src/window.c:5205
  32563220#, c-format
  32573221msgid ""
   
  32693233#. * about these apps but make them work.
  32703234#.
  3271 #: ../src/window.c:6039
   3235#: ../src/window.c:5801
  32723236#, c-format
  32733237msgid ""
 • gnome-2-14/desktop/metacity.gnome-2-14.bg.po

  r626 r638  
  11# Bulgarian translation for metacity.
  2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   3# Alexander Shopov <al_shopov@yahoo.com>, 2002, 2006.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, huge updates, 2004.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, updates, 2004
  6 # 
  7 # 
   6#
   7#
  88msgid ""
  99msgstr ""
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-14 18:02+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-14 17:59+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-04-14 11:55+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-04-14 10:42+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  251251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
  252252
  253 #: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1978 ../src/prefs.c:2341
   253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2013 ../src/prefs.c:2376
  254254#, c-format
  255255msgid "Workspace %d"
   
  479479
  480480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
   481msgid "Control how new windows get focus"
   482msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
   483
   484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
  481485msgid "Current theme"
  482486msgstr "Текуща тема"
  483487
  484 #: ../src/metacity.schemas.in.h:12
   488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
  485489msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
  486490msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
  487491
  488 #: ../src/metacity.schemas.in.h:13
   492#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
  489493msgid ""
  490494"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
   
  495499"„бибиткания“."
  496500
  497 #: ../src/metacity.schemas.in.h:14
   501#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
  498502msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
  499503msgstr ""
   
  501505"грешки"
  502506
  503 #: ../src/metacity.schemas.in.h:15
   507#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
  504508msgid "Enable Visual Bell"
  505509msgstr "Включване на визуалния звънец"
  506510
  507 #: ../src/metacity.schemas.in.h:16
   511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
  508512msgid "Hide all windows and focus desktop"
  509513msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
  510514
  511 #: ../src/metacity.schemas.in.h:17
   515#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
  512516msgid ""
  513517"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
   
  537541"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
  538542
  539 #: ../src/metacity.schemas.in.h:18
   543#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
  540544msgid ""
  541545"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
   
  545549"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
  546550
  547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:19
   551#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
  548552msgid ""
  549553"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
   
  563567"работния плот."
  564568
  565 #: ../src/metacity.schemas.in.h:20
   569#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
  566570msgid ""
  567571"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
   
  586590"е осъществен изцяло."
  587591
  588 #: ../src/metacity.schemas.in.h:21
   592#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
  589593msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
  590594msgstr ""
  591595"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
  592596
  593 #: ../src/metacity.schemas.in.h:22
   597#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
  594598msgid "Lower window below other windows"
  595599msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
  596600
  597 #: ../src/metacity.schemas.in.h:23
   601#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
  598602msgid ""
  599603"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
   
  618622"е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
  619623
  620 #: ../src/metacity.schemas.in.h:24
   624#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
  621625msgid "Maximize window"
  622626msgstr "Максимизиране на прозорец"
  623627
  624 #: ../src/metacity.schemas.in.h:25
   628#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
  625629msgid "Maximize window horizontally"
  626630msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  627631
  628 #: ../src/metacity.schemas.in.h:26
   632#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
  629633msgid "Maximize window vertically"
  630634msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  631635
  632 #: ../src/metacity.schemas.in.h:27
   636#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
  633637msgid "Minimize window"
  634638msgstr "Минимизиране на прозореца"
  635639
  636 #: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   640#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  637641msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  638642msgstr ""
   
  640644"прозорците"
  641645
  642 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   646#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  643647msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  644648msgstr ""
  645649"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
  646650
  647 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   651#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  648652msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  649653msgstr ""
   
  651655"като се използва изскачащ прозорец"
  652656
  653 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   657#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  654658msgid "Move backwards between windows immediately"
  655659msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
  656660
  657 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   661#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  658662msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  659663msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
  660664
  661 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   665#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  662666msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  663667msgstr ""
   
  665669"използва изскачащ прозорец"
  666670
  667 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   671#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  668672msgid "Move between windows immediately"
  669673msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
  670674
  671 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   675#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  672676msgid "Move between windows with popup"
  673677msgstr ""
   
  675679"прозорец"
  676680
  677 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   681#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  678682msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  679683msgstr ""
   
  681685"изскачащ прозорец"
  682686
  683 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   687#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  684688msgid "Move window"
  685689msgstr "Преместване на прозорец"
  686690
  687 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   691#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  688692msgid "Move window one workspace down"
  689693msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  690694
  691 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   695#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  692696msgid "Move window one workspace to the left"
  693697msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  694698
  695 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   699#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  696700msgid "Move window one workspace to the right"
  697701msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  698702
  699 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   703#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  700704msgid "Move window one workspace up"
  701705msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  702706
  703 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   707#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  704708msgid "Move window to workspace 1"
  705709msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  706710
  707 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   711#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  708712msgid "Move window to workspace 10"
  709713msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  710714
  711 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   715#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  712716msgid "Move window to workspace 11"
  713717msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  714718
  715 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   719#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  716720msgid "Move window to workspace 12"
  717721msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  718722
  719 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   723#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  720724msgid "Move window to workspace 2"
  721725msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  722726
  723 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   727#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  724728msgid "Move window to workspace 3"
  725729msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  726730
  727 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   731#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  728732msgid "Move window to workspace 4"
  729733msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  730734
  731 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   735#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  732736msgid "Move window to workspace 5"
  733737msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  734738
  735 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   739#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  736740msgid "Move window to workspace 6"
  737741msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  738742
  739 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   743#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  740744msgid "Move window to workspace 7"
  741745msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  742746
  743 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   747#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  744748msgid "Move window to workspace 8"
  745749msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  746750
  747 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   751#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  748752msgid "Move window to workspace 9"
  749753msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
  750754
  751 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   755#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  752756msgid "Name of workspace"
  753757msgstr "Име на работния плот"
  754758
  755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   759#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  756760msgid "Number of workspaces"
  757761msgstr "Брой работни плотове"
  758762
  759 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   763#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  760764msgid ""
  761765"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
   
  767771"работни места)."
  768772
  769 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   773#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  770774msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  771775msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  772776
  773 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
   777#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
  774778msgid "Raise window above other windows"
  775779msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  776780
  777 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   781#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  778782msgid "Resize window"
  779783msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  780784
  781 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   785#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  782786msgid "Run a defined command"
  783787msgstr "Изпълняване на определена команда"
  784788
  785 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   789#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  786790msgid "Run a terminal"
  787791msgstr "Стартиране на терминал"
  788792
  789 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   793#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  790794msgid "Show the panel menu"
  791795msgstr "Показване на менюто на панела"
  792796
  793 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   797#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  794798msgid "Show the panel run application dialog"
  795799msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
  796800
  797 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   801#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  798802msgid ""
  799803"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
   
  825829"да се оправят без изменение на стандарта."
  826830
  827 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   831#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  828832msgid "Switch to workspace 1"
  829833msgstr "Превключване към работен плот 1"
  830834
  831 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
   835#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
  832836msgid "Switch to workspace 10"
  833837msgstr "Превключване към работен плот 10"
  834838
  835 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   839#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  836840msgid "Switch to workspace 11"
  837841msgstr "Превключване към работен плот 11"
  838842
  839 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   843#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  840844msgid "Switch to workspace 12"
  841845msgstr "Превключване към работен плот 12"
  842846
  843 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   847#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  844848msgid "Switch to workspace 2"
  845849msgstr "Превключване към работен плот 2"
  846850
  847 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   851#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  848852msgid "Switch to workspace 3"
  849853msgstr "Превключване към работен плот 3"
  850854
  851 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   855#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  852856msgid "Switch to workspace 4"
  853857msgstr "Превключване към работен плот 4"
  854858
  855 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   859#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  856860msgid "Switch to workspace 5"
  857861msgstr "Превключване към работен плот 5"
  858862
  859 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   863#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  860864msgid "Switch to workspace 6"
  861865msgstr "Превключване към работен плот 6"
  862866
  863 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   867#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  864868msgid "Switch to workspace 7"
  865869msgstr "Превключване към работен плот 7"
  866870
  867 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   871#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  868872msgid "Switch to workspace 8"
  869873msgstr "Превключване към работен плот 8"
  870874
  871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   875#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  872876msgid "Switch to workspace 9"
  873877msgstr "Превключване към работен плот 9"
  874878
  875 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   879#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  876880msgid "Switch to workspace above this one"
  877881msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
  878882
  879 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
   883#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
  880884msgid "Switch to workspace below this one"
  881885msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
  882886
  883 #: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   887#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
  884888msgid "Switch to workspace on the left"
  885889msgstr "Превключване към работния плот вляво"
  886890
  887 #: ../src/metacity.schemas.in.h:80
   891#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
  888892msgid "Switch to workspace on the right"
  889893msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
  890894
  891 #: ../src/metacity.schemas.in.h:81
   895#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
  892896msgid "System Bell is Audible"
  893897msgstr "Системния звънец е звуков"
  894898
  895 #: ../src/metacity.schemas.in.h:82
   899#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
  896900msgid "Take a screenshot"
  897901msgstr "Снимане на екрана"
  898902
  899 #: ../src/metacity.schemas.in.h:83
   903#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
  900904msgid "Take a screenshot of a window"
  901905msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
  902906
  903 #: ../src/metacity.schemas.in.h:84
   907#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
  904908msgid ""
  905909"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
   
  919923"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
  920924
  921 #: ../src/metacity.schemas.in.h:85
   925#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
  922926msgid ""
  923927"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
   
  929933"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
  930934
  931 #: ../src/metacity.schemas.in.h:86
   935#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
  932936msgid ""
  933937"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
   
  937941"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  938942
  939 #: ../src/metacity.schemas.in.h:87
   943#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
  940944msgid ""
  941945"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
   
  946950"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  947951
  948 #: ../src/metacity.schemas.in.h:88
   952#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
  949953msgid ""
  950954"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
   
  962966"клавиш."
  963967
  964 #: ../src/metacity.schemas.in.h:89
   968#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
  965969msgid ""
  966970"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
   
  977981"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  978982
  979 #: ../src/metacity.schemas.in.h:90
   983#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
  980984msgid ""
  981985"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
   
  992996"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  993997
  994 #: ../src/metacity.schemas.in.h:91
   998#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
  995999msgid ""
  9961000"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
   
  10071011"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10081012
  1009 #: ../src/metacity.schemas.in.h:92
   1013#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
  10101014msgid ""
  10111015"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
   
  10221026"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10231027
  1024 #: ../src/metacity.schemas.in.h:93
   1028#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
  10251029msgid ""
  10261030"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
   
  10361040"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10371041
  1038 #: ../src/metacity.schemas.in.h:94
   1042#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
  10391043msgid ""
  10401044"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
   
  10501054"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10511055
  1052 #: ../src/metacity.schemas.in.h:95
   1056#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
  10531057msgid ""
  10541058"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
   
  10641068"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10651069
  1066 #: ../src/metacity.schemas.in.h:96
   1070#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
  10671071msgid ""
  10681072"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
   
  10781082"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10791083
  1080 #: ../src/metacity.schemas.in.h:97
   1084#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
  10811085msgid ""
  10821086"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
   
  10921096"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10931097
  1094 #: ../src/metacity.schemas.in.h:98
   1098#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
  10951099msgid ""
  10961100"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
   
  11061110"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11071111
  1108 #: ../src/metacity.schemas.in.h:99
   1112#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
  11091113msgid ""
  11101114"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
   
  11201124"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11211125
  1122 #: ../src/metacity.schemas.in.h:100
   1126#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
  11231127msgid ""
  11241128"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
   
  11341138"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11351139
  1136 #: ../src/metacity.schemas.in.h:101
   1140#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
  11371141msgid ""
  11381142"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
   
  11481152"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11491153
  1150 #: ../src/metacity.schemas.in.h:102
   1154#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
  11511155msgid ""
  11521156"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
   
  11621166"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11631167
  1164 #: ../src/metacity.schemas.in.h:103
   1168#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
  11651169msgid ""
  11661170"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
   
  11761180"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11771181
  1178 #: ../src/metacity.schemas.in.h:104
   1182#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
  11791183msgid ""
  11801184"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
   
  11901194"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11911195
  1192 #: ../src/metacity.schemas.in.h:105
   1196#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
  11931197msgid ""
  11941198"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
   
  12041208"действие няма да има бърз клавиш."
  12051209
  1206 #: ../src/metacity.schemas.in.h:106
   1210#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
  12071211msgid ""
  12081212"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12181222"действие няма да има бърз клавиш."
  12191223
  1220 #: ../src/metacity.schemas.in.h:107
   1224#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
  12211225msgid ""
  12221226"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
   
  12341238"има бърз клавиш."
  12351239
  1236 #: ../src/metacity.schemas.in.h:108
   1240#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
  12371241msgid ""
  12381242"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
   
  12501254"има бърз клавиш."
  12511255
  1252 #: ../src/metacity.schemas.in.h:109
   1256#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
  12531257msgid ""
  12541258"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
   
  12661270"клавиш."
  12671271
  1268 #: ../src/metacity.schemas.in.h:110
   1272#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
  12691273msgid ""
  12701274"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12801284"действие няма да има бърз клавиш."
  12811285
  1282 #: ../src/metacity.schemas.in.h:111
   1286#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
  12831287msgid ""
  12841288"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12941298"действие няма да има бърз клавиш."
  12951299
  1296 #: ../src/metacity.schemas.in.h:112
   1300#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
  12971301msgid ""
  12981302"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
   
  13091313"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13101314
  1311 #: ../src/metacity.schemas.in.h:113
   1315#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
  13121316msgid ""
  13131317"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
   
  13241328"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13251329
  1326 #: ../src/metacity.schemas.in.h:114
   1330#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
  13271331msgid ""
  13281332"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
   
  13391343"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13401344
  1341 #: ../src/metacity.schemas.in.h:115
   1345#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
  13421346msgid ""
  13431347"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
   
  13531357"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13541358
  1355 #: ../src/metacity.schemas.in.h:116
   1359#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
  13561360msgid ""
  13571361"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
   
  13671371"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13681372
  1369 #: ../src/metacity.schemas.in.h:117
   1373#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
  13701374msgid ""
  13711375"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
   
  13811385"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13821386
  1383 #: ../src/metacity.schemas.in.h:118
   1387#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
  13841388msgid ""
  13851389"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
   
  13951399"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13961400
  1397 #: ../src/metacity.schemas.in.h:119
   1401#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
  13981402msgid ""
  13991403"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
   
  14091413"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14101414
  1411 #: ../src/metacity.schemas.in.h:120
   1415#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
  14121416msgid ""
  14131417"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
   
  14231427"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14241428
  1425 #: ../src/metacity.schemas.in.h:121
   1429#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
  14261430msgid ""
  14271431"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
   
  14371441"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14381442
  1439 #: ../src/metacity.schemas.in.h:122
   1443#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
  14401444msgid ""
  14411445"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
   
  14511455"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14521456
  1453 #: ../src/metacity.schemas.in.h:123
   1457#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
  14541458msgid ""
  14551459"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
   
  14651469"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14661470
  1467 #: ../src/metacity.schemas.in.h:124
   1471#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
  14681472msgid ""
  14691473"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
   
  14791483"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14801484
  1481 #: ../src/metacity.schemas.in.h:125
   1485#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
  14821486msgid ""
  14831487"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
   
  14931497"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14941498
  1495 #: ../src/metacity.schemas.in.h:126
   1499#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
  14961500msgid ""
  14971501"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
   
  15071511"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15081512
  1509 #: ../src/metacity.schemas.in.h:127
   1513#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
  15101514msgid ""
  15111515"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
   
  15211525"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15221526
  1523 #: ../src/metacity.schemas.in.h:128
   1527#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
  15241528msgid ""
  15251529"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15371541"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15381542
  1539 #: ../src/metacity.schemas.in.h:129
   1543#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
  15401544msgid ""
  15411545"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15531557"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15541558
  1555 #: ../src/metacity.schemas.in.h:130
   1559#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
  15561560msgid ""
  15571561"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
   
  15701574"действие няма да има бърз клавиш."
  15711575
  1572 #: ../src/metacity.schemas.in.h:131
   1576#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
  15731577msgid ""
  15741578"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
   
  15871591"действие няма да има бърз клавиш."
  15881592
  1589 #: ../src/metacity.schemas.in.h:132
   1593#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
  15901594msgid ""
  15911595"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
   
  16031607"действие няма да има бърз клавиш."
  16041608
  1605 #: ../src/metacity.schemas.in.h:133
   1609#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
  16061610msgid ""
  16071611"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
   
  16191623"действие няма да има бърз клавиш."
  16201624
  1621 #: ../src/metacity.schemas.in.h:134
   1625#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
  16221626msgid ""
  16231627"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
   
  16381642"има бърз клавиш."
  16391643
  1640 #: ../src/metacity.schemas.in.h:135
   1644#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
  16411645msgid ""
  16421646"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
   
  16571661"клавиш."
  16581662
  1659 #: ../src/metacity.schemas.in.h:136
   1663#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
  16601664msgid ""
  16611665"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
   
  16731677"има бърз клавиш."
  16741678
  1675 #: ../src/metacity.schemas.in.h:137
   1679#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
  16761680msgid ""
  16771681"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
   
  16871691"действие няма да има бърз клавиш."
  16881692
  1689 #: ../src/metacity.schemas.in.h:138
   1693#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
  16901694msgid ""
  16911695"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
   
  17011705"действие няма да има бърз клавиш."
  17021706
  1703 #: ../src/metacity.schemas.in.h:139
   1707#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
  17041708msgid ""
  17051709"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
   
  17151719"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  17161720
  1717 #: ../src/metacity.schemas.in.h:140
   1721#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
  17181722msgid ""
  17191723"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
   
  17311735"има бърз клавиш."
  17321736
  1733 #: ../src/metacity.schemas.in.h:141
   1737#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
  17341738msgid ""
  17351739"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  17451749"действие няма да има бърз клавиш."
  17461750
  1747 #: ../src/metacity.schemas.in.h:142
   1751#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
  17481752msgid ""
  17491753"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
   
  17601764"действие няма да има бърз клавиш."
  17611765
  1762 #: ../src/metacity.schemas.in.h:143
   1766#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
  17631767msgid ""
  17641768"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
   
  17751779" "
  17761780
  1777 #: ../src/metacity.schemas.in.h:144
   1781#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
  17781782msgid ""
  17791783"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
   
  17901794"действие няма да има бърз клавиш."
  17911795
  1792 #: ../src/metacity.schemas.in.h:145
   1796#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
  17931797msgid ""
  17941798"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
   
  18051809"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18061810
  1807 #: ../src/metacity.schemas.in.h:146
   1811#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
  18081812msgid ""
  18091813"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
   
  18191823"действие няма да има бърз клавиш."
  18201824
  1821 #: ../src/metacity.schemas.in.h:147
   1825#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
  18221826msgid "The name of a workspace."
  18231827msgstr "Името на работния плот"
  18241828
  1825 #: ../src/metacity.schemas.in.h:148
   1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
  18261830msgid "The screenshot command"
  18271831msgstr "Команда за снимка на екрана"
  18281832
  1829 #: ../src/metacity.schemas.in.h:149
   1833#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
  18301834msgid ""
  18311835"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
   
  18341838"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
  18351839
  1836 #: ../src/metacity.schemas.in.h:150
   1840#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
  18371841msgid ""
  18381842"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
   
  18421846"истина."
  18431847
  1844 #: ../src/metacity.schemas.in.h:151
   1848#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
  18451849msgid ""
  18461850"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
   
  18571861"от тях."
  18581862
  1859 #: ../src/metacity.schemas.in.h:152
   1863#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
  18601864msgid "The window screenshot command"
  18611865msgstr "Командата за снимка на екрана"
  18621866
  1863 #: ../src/metacity.schemas.in.h:153
   1867#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
  18641868msgid ""
  18651869"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
   
  18801884"действие няма да има бърз клавиш."
  18811885
  1882 #: ../src/metacity.schemas.in.h:154
   1886#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
  18831887msgid ""
  18841888"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
   
  18941898"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18951899
  1896 #: ../src/metacity.schemas.in.h:155
   1900#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
  18971901msgid ""
  18981902"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
   
  19081912"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19091913
  1910 #: ../src/metacity.schemas.in.h:156
   1914#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
  19111915msgid ""
  19121916"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
   
  19231927"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19241928
  1925 #: ../src/metacity.schemas.in.h:157
   1929#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
  19261930msgid ""
  19271931"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
   
  19381942"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19391943
  1940 #: ../src/metacity.schemas.in.h:158
   1944#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
  19411945msgid ""
  19421946"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
   
  19511955"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
  19521956
  1953 #: ../src/metacity.schemas.in.h:159
   1957#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
   1958msgid ""
   1959"This option provides additional control over how newly created windows get "
   1960"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
   1961"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
   1962"given focus."
   1963msgstr ""
   1964"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
   1965"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
   1966"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
   1967"фокуса."
   1968
   1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
  19541970msgid "Toggle always on top state"
  19551971msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
  19561972
  1957 #: ../src/metacity.schemas.in.h:160
   1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
  19581974msgid "Toggle fullscreen mode"
  19591975msgstr "Превключва режима за цял екран"
  19601976
  1961 #: ../src/metacity.schemas.in.h:161
   1977#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
  19621978msgid "Toggle maximization state"
  19631979msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
  19641980
  1965 #: ../src/metacity.schemas.in.h:162
   1981#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
  19661982msgid "Toggle shaded state"
  19671983msgstr "Превключва състоянието на навиване"
  19681984
  1969 #: ../src/metacity.schemas.in.h:163
   1985#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
  19701986msgid "Toggle window on all workspaces"
  19711987msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
  19721988
  1973 #: ../src/metacity.schemas.in.h:164
   1989#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
  19741990msgid ""
  19751991"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
   
  19811997"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
  19821998
  1983 #: ../src/metacity.schemas.in.h:165
   1999#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
  19842000msgid "Unmaximize window"
  19852001msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
  19862002
  1987 #: ../src/metacity.schemas.in.h:166
   2003#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  19882004msgid "Use standard system font in window titles"
  19892005msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
  19902006
  1991 #: ../src/metacity.schemas.in.h:167
   2007#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
  19922008msgid "Visual Bell Type"
  19932009msgstr "Вид визуален звънец"
  19942010
  1995 #: ../src/metacity.schemas.in.h:168
   2011#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
  19962012msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
  19972013msgstr ""
   
  19992015"потребителски действия"
  20002016
  2001 #: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   2017#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
  20022018msgid "Window focus mode"
  20032019msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
  20042020
  2005 #: ../src/metacity.schemas.in.h:170
   2021#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
  20062022msgid "Window title font"
  20072023msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  20082024
  2009 #: ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576 ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:608
  2010 #: ../src/prefs.c:624 ../src/prefs.c:640 ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676
  2011 #: ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708 ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:740
  2012 #: ../src/prefs.c:756 ../src/prefs.c:772 ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805
  2013 #: ../src/prefs.c:821 ../src/prefs.c:837 ../src/prefs.c:853 ../src/prefs.c:868
  2014 #: ../src/prefs.c:883 ../src/prefs.c:898 ../src/prefs.c:914 ../src/prefs.c:930
  2015 #: ../src/prefs.c:946
   2025#: ../src/prefs.c:549 ../src/prefs.c:565 ../src/prefs.c:581 ../src/prefs.c:597
   2026#: ../src/prefs.c:613 ../src/prefs.c:629 ../src/prefs.c:645 ../src/prefs.c:665
   2027#: ../src/prefs.c:681 ../src/prefs.c:697 ../src/prefs.c:713 ../src/prefs.c:729
   2028#: ../src/prefs.c:745 ../src/prefs.c:761 ../src/prefs.c:777 ../src/prefs.c:794
   2029#: ../src/prefs.c:810 ../src/prefs.c:826 ../src/prefs.c:842 ../src/prefs.c:858
   2030#: ../src/prefs.c:873 ../src/prefs.c:888 ../src/prefs.c:903 ../src/prefs.c:919
   2031#: ../src/prefs.c:935 ../src/prefs.c:951
  20162032#, c-format
  20172033msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  20182034msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  20192035
  2020 #: ../src/prefs.c:991
   2036#: ../src/prefs.c:996
  20212037#, c-format
  20222038msgid ""
   
  20272043"на бутон на мишката\n"
  20282044
  2029 #: ../src/prefs.c:1015 ../src/prefs.c:1505
   2045#: ../src/prefs.c:1020 ../src/prefs.c:1041 ../src/prefs.c:1537
  20302046#, c-format
  20312047msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  20322048msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  20332049
  2034 #: ../src/prefs.c:1138
   2050#: ../src/prefs.c:1170
  20352051#, c-format
  20362052msgid ""
   
  20412057"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  20422058
  2043 #: ../src/prefs.c:1218
   2059#: ../src/prefs.c:1250
  20442060#, c-format
  20452061msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  20482064"анализирано\n"
  20492065
  2050 #: ../src/prefs.c:1403
   2066#: ../src/prefs.c:1435
  20512067#, c-format
  20522068msgid ""
   
  20572073"работните места. Текущият максимум е %d\n"
  20582074
  2059 #: ../src/prefs.c:1463
   2075#: ../src/prefs.c:1495
  20602076msgid ""
  20612077"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  20652081"неправилно поведение.\n"
  20662082
  2067 #: ../src/prefs.c:1532
   2083#: ../src/prefs.c:1564
  20682084#, c-format
  20692085msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  20702086msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  20712087
  2072 #: ../src/prefs.c:1669
   2088#: ../src/prefs.c:1704
  20732089#, c-format
  20742090msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  20752091msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  20762092
  2077 #: ../src/prefs.c:2005
   2093#: ../src/prefs.c:2040
  20782094#, c-format
  20792095msgid ""
   
  20842100"клавишната комбинация „%s“\n"
  20852101
  2086 #: ../src/prefs.c:2422
   2102#: ../src/prefs.c:2457
  20872103#, c-format
  20882104msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   
  32223238msgstr "Мениджър на прозорци: "
  32233239
  3224 #: ../src/util.c:366
   3240#: ../src/util.c:368
  32253241msgid "Bug in window manager: "
  32263242msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  32273243
  3228 #: ../src/util.c:395
   3244#: ../src/util.c:397
  32293245msgid "Window manager warning: "
  32303246msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  32313247
  3232 #: ../src/util.c:419
   3248#: ../src/util.c:421
  32333249msgid "Window manager error: "
  32343250msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
   
  32453261
  32463262#. first time through
  3247 #: ../src/window.c:5410
   3263#: ../src/window.c:5413
  32483264#, c-format
  32493265msgid ""
   
  32613277#. * about these apps but make them work.
  32623278#.
  3263 #: ../src/window.c:6038
   3279#: ../src/window.c:6041
  32643280#, c-format
  32653281msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.