Changeset 633


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2006, 2:34:20 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2: Малка корекция за 100%.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r604 r633  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-03-16 10:55+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-03-16 10:56+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-04-10 14:28+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-04-10 14:33+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  333333
  334334#. should never happen
  335 #: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3332
   335#: ../daemon/gdm.c:221 ../daemon/slave.c:3371
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: setsid () failed: %s!"
   
  479479msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  480480
  481 #: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1971
   481#: ../daemon/gdm.c:1411 ../gui/gdmchooser.c:1979
  482482#, c-format
  483483msgid ""
   
  499499#: ../daemon/misc.c:1771 ../daemon/misc.c:1775 ../daemon/misc.c:1779
  500500#: ../daemon/misc.c:1786 ../daemon/misc.c:1790 ../daemon/misc.c:1794
  501 #: ../daemon/server.c:522 ../daemon/server.c:535 ../daemon/slave.c:780
  502 #: ../daemon/slave.c:794 ../daemon/slave.c:804 ../daemon/slave.c:814
  503 #: ../daemon/slave.c:826 ../gui/gdmlogin.c:3523 ../gui/gdmlogin.c:3534
  504 #: ../gui/gdmlogin.c:3540
   501#: ../daemon/server.c:521 ../daemon/server.c:534 ../daemon/slave.c:792
   502#: ../daemon/slave.c:806 ../daemon/slave.c:816 ../daemon/slave.c:826
   503#: ../daemon/slave.c:838 ../gui/gdmlogin.c:3529 ../gui/gdmlogin.c:3540
   504#: ../gui/gdmlogin.c:3546
  505505#, c-format
  506506msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
   
  520520msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  521521
  522 #: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3164
  523 #: ../daemon/gdm.c:3215 ../daemon/gdm.c:3267 ../daemon/gdm.c:3308
  524 #: ../daemon/gdm.c:3334
   522#: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3170
   523#: ../daemon/gdm.c:3221 ../daemon/gdm.c:3273 ../daemon/gdm.c:3314
   524#: ../daemon/gdm.c:3340
  525525#, c-format
  526526msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  542542"стандартен сървър."
  543543
  544 #: ../daemon/gdmconfig.c:551 ../daemon/gdmconfig.c:558
   544#: ../daemon/gdmconfig.c:554 ../daemon/gdmconfig.c:561
  545545#, c-format
  546546msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  549549"подразбиране."
  550550
  551 #: ../daemon/gdmconfig.c:883
   551#: ../daemon/gdmconfig.c:886
  552552#, c-format
  553553msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  554554msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  555555
  556 #: ../daemon/gdmconfig.c:916
   556#: ../daemon/gdmconfig.c:919
  557557#, c-format
  558558msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  559559msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  560560
  561 #: ../daemon/gdmconfig.c:975
   561#: ../daemon/gdmconfig.c:978
  562562#, c-format
  563563msgid "%s: No greeter specified."
  564564msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  565565
  566 #: ../daemon/gdmconfig.c:977
   566#: ../daemon/gdmconfig.c:980
  567567#, c-format
  568568msgid "%s: No remote greeter specified."
  569569msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  570570
  571 #: ../daemon/gdmconfig.c:979
   571#: ../daemon/gdmconfig.c:982
  572572#, c-format
  573573msgid "%s: No sessions directory specified."
  574574msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  575575
  576 #: ../daemon/gdmconfig.c:1063
   576#: ../daemon/gdmconfig.c:1066
  577577#, c-format
  578578msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  581581"изключва."
  582582
  583 #: ../daemon/gdmconfig.c:1124
   583#: ../daemon/gdmconfig.c:1127
  584584#, c-format
  585585msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  586586msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  587587
  588 #: ../daemon/gdmconfig.c:1362
   588#: ../daemon/gdmconfig.c:1365
  589589#, c-format
  590590msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  592592"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  593593
  594 #: ../daemon/gdmconfig.c:1368
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1371
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  597597msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  598598
  599 #: ../daemon/gdmconfig.c:1567
   599#: ../daemon/gdmconfig.c:1570
  600600#, c-format
  601601msgid ""
   
  605605"ServAuthDir %s."
  606606
  607 #: ../daemon/gdmconfig.c:1584
   607#: ../daemon/gdmconfig.c:1587
  608608#, c-format
  609609msgid ""
   
  614614"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  615615
  616 #: ../daemon/gdmconfig.c:1595
   616#: ../daemon/gdmconfig.c:1598
  617617#, c-format
  618618msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  619619msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  620620
  621 #: ../daemon/gdmconfig.c:1601
   621#: ../daemon/gdmconfig.c:1604
  622622#, c-format
  623623msgid ""
   
  628628"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  629629
  630 #: ../daemon/gdmconfig.c:1612
   630#: ../daemon/gdmconfig.c:1615
  631631#, c-format
  632632msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  633633msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  634634
  635 #: ../daemon/gdmconfig.c:1685
   635#: ../daemon/gdmconfig.c:1688
  636636#, c-format
  637637msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  638638msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  639639
  640 #: ../daemon/gdmconfig.c:1807 ../daemon/gdmconfig.c:1848
   640#: ../daemon/gdmconfig.c:1810 ../daemon/gdmconfig.c:1851
  641641#, c-format
  642642msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  646646#. start
  647647#. server uid
  648 #: ../daemon/gdmconfig.c:1825
   648#: ../daemon/gdmconfig.c:1828
  649649#, c-format
  650650msgid ""
   
  655655"d, за да е възможно конфигуриране!"
  656656
  657 #: ../daemon/gdmconfig.c:1838
   657#: ../daemon/gdmconfig.c:1841
  658658msgid ""
  659659"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  663663"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  664664
  665 #: ../daemon/gdmconfig.c:1867
   665#: ../daemon/gdmconfig.c:1870
  666666#, c-format
  667667msgid ""
   
  672672"рестартирайте."
  673673
  674 #: ../daemon/gdmconfig.c:1875
   674#: ../daemon/gdmconfig.c:1878
  675675#, c-format
  676676msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  677677msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  678678
  679 #: ../daemon/gdmconfig.c:1882
   679#: ../daemon/gdmconfig.c:1885
  680680msgid ""
  681681"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  685685"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  686686
  687 #: ../daemon/gdmconfig.c:1893
   687#: ../daemon/gdmconfig.c:1896
  688688#, c-format
  689689msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  690690msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  691691
  692 #: ../daemon/gdmconfig.c:1900
   692#: ../daemon/gdmconfig.c:1903
  693693#, c-format
  694694msgid ""
   
  699699"рестартирайте GDM."
  700700
  701 #: ../daemon/gdmconfig.c:1908
   701#: ../daemon/gdmconfig.c:1911
  702702#, c-format
  703703msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  704704msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  705705
  706 #: ../daemon/gdmconfig.c:1915
   706#: ../daemon/gdmconfig.c:1918
  707707msgid ""
  708708"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  712712"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  713713
  714 #: ../daemon/gdmconfig.c:1925
   714#: ../daemon/gdmconfig.c:1928
  715715#, c-format
  716716msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  717717msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  718718
  719 #: ../daemon/gdmconfig.c:1934
   719#: ../daemon/gdmconfig.c:1937
  720720#, c-format
  721721msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  724724"потребителя за GDM"
  725725
  726 #: ../daemon/gdmconfig.c:1940
   726#: ../daemon/gdmconfig.c:1943
  727727#, c-format
  728728msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  731731"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  732732
  733 #: ../daemon/gdmconfig.c:1948
   733#: ../daemon/gdmconfig.c:1951
  734734#, c-format
  735735msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  738738"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  739739
  740 #: ../daemon/gdmconfig.c:1957
   740#: ../daemon/gdmconfig.c:1960
  741741msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  742742msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  743743
  744 #: ../daemon/gdmconfig.c:1960
   744#: ../daemon/gdmconfig.c:1963
  745745#, c-format
  746746msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  747747msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  748748
  749 #: ../daemon/gdmconfig.c:1984
   749#: ../daemon/gdmconfig.c:1987
  750750#, c-format
  751751msgid ""
   
  758758"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  759759
  760 #: ../daemon/gdmconfig.c:1996
   760#: ../daemon/gdmconfig.c:1999
  761761#, c-format
  762762msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  765765"Програмата спира!"
  766766
  767 #: ../daemon/gdmconfig.c:2002
   767#: ../daemon/gdmconfig.c:2005
  768768#, c-format
  769769msgid ""
   
  776776"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  777777
  778 #: ../daemon/gdmconfig.c:2015
   778#: ../daemon/gdmconfig.c:2018
  779779#, c-format
  780780msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  817817"%s"
  818818
  819 #: ../daemon/server.c:151
   819#: ../daemon/server.c:150
  820820msgid "Can not start fallback console"
  821821msgstr "Не може да се стартира аварийната конзола"
  822822
  823 #: ../daemon/server.c:341
   823#: ../daemon/server.c:340
  824824#, c-format
  825825msgid ""
   
  831831"дисплей? Ако отговорите не, GDM отново ще опита да стартира сървър на %s. %s"
  832832
  833 #: ../daemon/server.c:349
   833#: ../daemon/server.c:348
  834834msgid ""
  835835"  (You can change consoles by pressing Ctrl-Alt plus a function key, such as "
   
  841841"работи на конзоли от 7 нагоре.)"
  842842
  843 #: ../daemon/server.c:395
   843#: ../daemon/server.c:394
  844844#, c-format
  845845msgid "Display '%s' cannot be opened by Xnest"
  846846msgstr "Дисплеят „%s“ не може да бъде отворен от Xnest"
  847847
  848 #: ../daemon/server.c:426
   848#: ../daemon/server.c:425
  849849#, c-format
  850850msgid "Display %s is busy. There is another X server running already."
  851851msgstr "Дисплеят %s е зает. На него работи друг X сървър."
  852852
  853 #: ../daemon/server.c:510
   853#: ../daemon/server.c:509
  854854#, c-format
  855855msgid "%s: Error opening a pipe: %s"
   
  907907msgstr "%s: Сървърът бе породен от uid %d, но такъв потребител не съществува"
  908908
  909 #: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2450 ../daemon/slave.c:2921
   909#: ../daemon/server.c:1266 ../daemon/slave.c:2485 ../daemon/slave.c:2956
  910910#, c-format
  911911msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
  912912msgstr "%s: groupid не може да се зададе да е %d"
  913913
  914 #: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2456 ../daemon/slave.c:2927
   914#: ../daemon/server.c:1272 ../daemon/slave.c:2491 ../daemon/slave.c:2962
  915915#, c-format
  916916msgid "%s: initgroups () failed for %s"
  917917msgstr "%s: неуспех на initgroups() за %s"
  918918
  919 #: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2461 ../daemon/slave.c:2932
   919#: ../daemon/server.c:1278 ../daemon/slave.c:2496 ../daemon/slave.c:2967
  920920#, c-format
  921921msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
   
  937937msgstr "%s: Не може да се създаде процес за X сървъра"
  938938
  939 #: ../daemon/slave.c:269
   939#: ../daemon/slave.c:281
  940940msgid "Can't set EGID to user GID"
  941941msgstr "Не може да се установи EGID да е GID"
  942942
  943 #: ../daemon/slave.c:277
   943#: ../daemon/slave.c:289
  944944msgid "Can't set EUID to user UID"
  945945msgstr "Не може да се установи EUID да е UID"
  946946
  947 #: ../daemon/slave.c:1104
   947#: ../daemon/slave.c:1133
  948948msgid "Log in anyway"
  949949msgstr "Влизане отново"
  950950
  951 #: ../daemon/slave.c:1106
   951#: ../daemon/slave.c:1135
  952952msgid ""
  953953"You are already logged in.  You can log in anyway, return to your previous "
   
  957957"предишното влизане или да прекратите това влизане?"
  958958
  959 #: ../daemon/slave.c:1110
   959#: ../daemon/slave.c:1139
  960960msgid "Return to previous login"
  961961msgstr "Връщане към предишно влизане"
  962962
  963 #: ../daemon/slave.c:1111 ../daemon/slave.c:1117
   963#: ../daemon/slave.c:1140 ../daemon/slave.c:1146
  964964msgid "Abort login"
  965965msgstr "Прекратяване на влизането"
  966966
  967 #: ../daemon/slave.c:1114
   967#: ../daemon/slave.c:1143
  968968msgid "You are already logged in.  You can log in anyway or abort this login"
  969969msgstr ""
  970970"Вече сте влязъл. Можете да влезете отново или да прекратите това влизане"
  971971
  972 #: ../daemon/slave.c:1291
   972#: ../daemon/slave.c:1320
  973973msgid ""
  974974"Could not start the X\n"
   
  990990"е коригиран."
  991991
  992 #: ../daemon/slave.c:1545
   992#: ../daemon/slave.c:1580
  993993#, c-format
  994994msgid "%s: cannot fork"
  995995msgstr "%s: не може да се създаде процес"
  996996
  997 #: ../daemon/slave.c:1592
   997#: ../daemon/slave.c:1627
  998998#, c-format
  999999msgid "%s: cannot open display %s"
  10001000msgstr "%s: невъзможно е да се отвори дисплей %s"
  10011001
  1002 #: ../daemon/slave.c:1743
   1002#: ../daemon/slave.c:1778
  10031003msgid ""
  10041004"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10101010"стандартното й местоположение."
  10111011
  1012 #: ../daemon/slave.c:1757
   1012#: ../daemon/slave.c:1792
  10131013msgid ""
  10141014"Could not execute the configuration application.  Make sure its path is set "
   
  10181018"конфигурационния файл е правилен."
  10191019
  1020 #: ../daemon/slave.c:1921
   1020#: ../daemon/slave.c:1956
  10211021msgid "You must authenticate as root to run configuration."
  10221022msgstr "Трябва да сте администратор, за да настройвате."
  10231023
  1024 #: ../daemon/slave.c:2053 ../daemon/slave.c:2076
   1024#: ../daemon/slave.c:2088 ../daemon/slave.c:2111
  10251025msgid ""
  10261026"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  10311031"съществува."
  10321032
  1033 #: ../daemon/slave.c:2404 ../daemon/slave.c:2409
   1033#: ../daemon/slave.c:2439 ../daemon/slave.c:2444
  10341034#, c-format
  10351035msgid "%s: Can't init pipe to gdmgreeter"
  10361036msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал за gdmgreeter"
  10371037
  1038 #: ../daemon/slave.c:2541
   1038#: ../daemon/slave.c:2576
  10391039msgid ""
  10401040"No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled.  "
   
  10481048"забранено в момента."
  10491049
  1050 #: ../daemon/slave.c:2555
   1050#: ../daemon/slave.c:2590
  10511051msgid ""
  10521052"Could not start the regular X server (your graphical environment) and so "
   
  10581058"конфигурацията на X сървъра."
  10591059
  1060 #: ../daemon/slave.c:2564
   1060#: ../daemon/slave.c:2599
  10611061#, c-format
  10621062msgid ""
   
  10661066"Зададеният номер дисплей е зает, този сървър е стартиран на дисплей %s."
  10671067
  1068 #: ../daemon/slave.c:2584
   1068#: ../daemon/slave.c:2619
  10691069msgid ""
  10701070"The greeter application appears to be crashing.\n"
   
  10751075
  10761076#. Something went wrong
  1077 #: ../daemon/slave.c:2607
   1077#: ../daemon/slave.c:2642
  10781078#, c-format
  10791079msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
   
  10821082"s. Опитва се без модули."
  10831083
  1084 #: ../daemon/slave.c:2614
   1084#: ../daemon/slave.c:2649
  10851085#, c-format
  10861086msgid "%s: Cannot start greeter trying default: %s"
   
  10891089"подразбиране: %s"
  10901090
  1091 #: ../daemon/slave.c:2626
   1091#: ../daemon/slave.c:2661
  10921092msgid ""
  10931093"Cannot start the greeter application; you will not be able to log in.  This "
   
  11001100
  11011101#. If no greeter we really have to disable the display
  1102 #: ../daemon/slave.c:2633
   1102#: ../daemon/slave.c:2668
  11031103#, c-format
  11041104msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
  11051105msgstr "%s: Грешка при стартиране на програмата за посрещане от дисплей %s"
  11061106
  1107 #: ../daemon/slave.c:2637
   1107#: ../daemon/slave.c:2672
  11081108#, c-format
  11091109msgid "%s: Can't fork gdmgreeter process"
  11101110msgstr "%s: Неуспех при създаването на процес gdmgreeter"
  11111111
  1112 #: ../daemon/slave.c:2709
   1112#: ../daemon/slave.c:2744
  11131113#, c-format
  11141114msgid "%s: Can't open fifo!"
  11151115msgstr "%s: Не може да се отвори програмен канал!"
  11161116
  1117 #: ../daemon/slave.c:2881
   1117#: ../daemon/slave.c:2916
  11181118#, c-format
  11191119msgid "%s: Can't init pipe to gdmchooser"
  11201120msgstr "%s: Не може да се инициализира програмен канал към gdmgreeter"
  11211121
  1122 #: ../daemon/slave.c:2986
   1122#: ../daemon/slave.c:3021
  11231123msgid ""
  11241124"Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log "
   
  11281128"да влезете. Обърнете се към системния администратор."
  11291129
  1130 #: ../daemon/slave.c:2990
   1130#: ../daemon/slave.c:3025
  11311131#, c-format
  11321132msgid "%s: Error starting chooser on display %s"
   
  11341134"%s: Грешка при стартиране на програмата за избор на сесия на дисплей %s"
  11351135
  1136 #: ../daemon/slave.c:2993
   1136#: ../daemon/slave.c:3028
  11371137#, c-format
  11381138msgid "%s: Can't fork gdmchooser process"
  11391139msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11401140
  1141 #: ../daemon/slave.c:3226
   1141#: ../daemon/slave.c:3261
  11421142#, c-format
  11431143msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11441144msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11451145
  1146 #: ../daemon/slave.c:3385
   1146#: ../daemon/slave.c:3424
  11471147#, c-format
  11481148msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11511151"преустановява."
  11521152
  1153 #: ../daemon/slave.c:3429
   1153#: ../daemon/slave.c:3468
  11541154#, c-format
  11551155msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11561156msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11571157
  1158 #: ../daemon/slave.c:3430
   1158#: ../daemon/slave.c:3469
  11591159msgid "System default"
  11601160msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11611161
  1162 #: ../daemon/slave.c:3447
   1162#: ../daemon/slave.c:3486
  11631163#, c-format
  11641164msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11661166"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11671167
  1168 #: ../daemon/slave.c:3494
   1168#: ../daemon/slave.c:3529
  11691169#, c-format
  11701170msgid "%s: setusercontext () failed for %s. Aborting."
  11711171msgstr "%s: неуспешен setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11721172
  1173 #: ../daemon/slave.c:3500
   1173#: ../daemon/slave.c:3535
  11741174#, c-format
  11751175msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11771177"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11781178
  1179 #: ../daemon/slave.c:3536
   1179#: ../daemon/slave.c:3576
  11801180#, c-format
  11811181msgid ""
   
  11861186"аварийна сесия за GNOME."
  11871187
  1188 #: ../daemon/slave.c:3539
   1188#: ../daemon/slave.c:3579
  11891189#, c-format
  11901190msgid "%s: %s"
  11911191msgstr "%s: %s"
  11921192
  1193 #: ../daemon/slave.c:3559
   1193#: ../daemon/slave.c:3599
  11941194#, c-format
  11951195msgid ""
   
  12001200"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  12011201
  1202 #: ../daemon/slave.c:3565
   1202#: ../daemon/slave.c:3605
  12031203msgid ""
  12041204"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12091209
  12101210#. yaikes
  1211 #: ../daemon/slave.c:3580
  1212 #, c-format
  1213 msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
  1214 msgstr ""
  1215 "%s: gnome-session не беше открит. Не може да се стартира аварийна сесия на "
  1216 "GNOME, пробва се xterm"
  1217 
  1218 #: ../daemon/slave.c:3585
  1219 msgid ""
  1220 "Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
  1221 "session instead."
   1211#: ../daemon/slave.c:3637
   1212#, c-format
   1213msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session, trying xterm"
   1214msgstr "%s: gnome-session не беше открит и не може да се стартира аварийна сесия на GNOME, пробва се xterm"
   1215
   1216#: ../daemon/slave.c:3642
   1217msgid ""
   1218"Could not find the GNOME installation, will try running the \"Failsafe xterm"
   1219"\" session."
  12221220msgstr ""
  12231221"Не може да се открие инсталацията на GNOME. Ще се пробва аварийна сесия с "
  12241222"xterm."
  12251223
  1226 #: ../daemon/slave.c:3593
   1224#: ../daemon/slave.c:3650 ../daemon/slave.c:3674
  12271225msgid ""
  12281226"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12341232"проблемите във Вашата инсталация."
  12351233
  1236 #: ../daemon/slave.c:3608
   1234#. yaikes
   1235#: ../daemon/slave.c:3661
   1236#, c-format
   1237msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   1238msgstr ""
   1239"%s: gnome-session не беше открит. Не може да се стартира аварийна сесия на "
   1240"GNOME, пробва се xterm"
   1241
   1242#: ../daemon/slave.c:3666
   1243msgid ""
   1244"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   1245"session instead."
   1246msgstr ""
   1247"Не може да се открие инсталацията на GNOME. Ще се пробва аварийна сесия с "
   1248"xterm."
   1249
   1250#: ../daemon/slave.c:3692
  12371251msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12381252msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12391253
  1240 #: ../daemon/slave.c:3621
   1254#: ../daemon/slave.c:3714 ../daemon/slave.c:3760
  12411255msgid ""
  12421256"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12491263"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12501264
  1251 #: ../daemon/slave.c:3648
   1265#: ../daemon/slave.c:3728
   1266msgid ""
   1267"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   1268"console and be prompted to enter the password for root so that you may fix "
   1269"your system if you cannot log in any other way. To exit the terminal "
   1270"emulator, type 'exit' and an enter into the window."
   1271msgstr "Това е аварийна сесия с xterm. Ще трябва да влезете в терминала, да въведете паролата на системния администратор, за да коригирате проблемите в системата, ако не може да влезете по друг начин. За да излезете от терминалния емулатор, напишете „exit“ (без кавичките) в прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
   1272
   1273#: ../daemon/slave.c:3741
   1274msgid ""
   1275"The failsafe session is restricted to users who have been assigned the root "
   1276"role. If you cannot log in any other way please contact your system "
   1277"administrator"
   1278msgstr "Единствено потребители, които са включени в групата „root“, могат да влязат в аварийната сесия. Ако не можете да влезете по друг начин в системата, обърнете се към Вашия системен администратор."
   1279
   1280#: ../daemon/slave.c:3798
  12521281#, c-format
  12531282msgid "%s: User not allowed to log in"
  12541283msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12551284
  1256 #: ../daemon/slave.c:3651
   1285#: ../daemon/slave.c:3801
  12571286msgid "The system administrator has disabled your account."
  12581287msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12591288
  1260 #: ../daemon/slave.c:3682
   1289#: ../daemon/slave.c:3832
  12611290msgid "Error! Unable to set executable context."
  12621291msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12631292
  1264 #. will go to .xsession-errors
  1265 #: ../daemon/slave.c:3690 ../daemon/slave.c:3695
   1293#: ../daemon/slave.c:3841 ../daemon/slave.c:3850
   1294#, c-format
   1295msgid "%s: Could not exec %s %s %s %s %s %s"
   1296msgstr "%s: Неуспех при стартирането на %s %s %s %s %s %s"
   1297
   1298#: ../daemon/slave.c:3859 ../daemon/slave.c:3864
  12661299#, c-format
  12671300msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12691302
  12701303#. we can't really be any more specific
  1271 #: ../daemon/slave.c:3706
   1304#: ../daemon/slave.c:3876
  12721305msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12731306msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12741307
  1275 #: ../daemon/slave.c:3760
   1308#: ../daemon/slave.c:3930
  12761309#, c-format
  12771310msgid "%s: User passed auth but getpwnam (%s) failed!"
   
  12801313"неуспешно!"
  12811314
  1282 #: ../daemon/slave.c:3773
   1315#: ../daemon/slave.c:3943
  12831316#, c-format
  12841317msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12871320"преустановява."
  12881321
  1289 #: ../daemon/slave.c:3795
   1322#: ../daemon/slave.c:3965
  12901323#, c-format
  12911324msgid ""
   
  13061339"в аварийна сесия."
  13071340
  1308 #: ../daemon/slave.c:3807
   1341#: ../daemon/slave.c:3977
  13091342#, c-format
  13101343msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13111344msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13121345
  1313 #: ../daemon/slave.c:3856
   1346#: ../daemon/slave.c:4026
  13141347msgid ""
  13151348"User's $HOME/.dmrc file is being ignored.  This prevents the default session "
   
  13241357"другите потребители трябва да не могат да пишат в нея."
  13251358
  1326 #: ../daemon/slave.c:3985
   1359#: ../daemon/slave.c:4155
  13271360msgid ""
  13281361"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13361369"Обърнете се към системния администратор."
  13371370
  1338 #: ../daemon/slave.c:4061
   1371#: ../daemon/slave.c:4231
  13391372#, c-format
  13401373msgid "%s: Error forking user session"
  13411374msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13421375
  1343 #: ../daemon/slave.c:4142
   1376#: ../daemon/slave.c:4312
  13441377msgid ""
  13451378"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13531386"оправите проблема."
  13541387
  1355 #: ../daemon/slave.c:4150
   1388#: ../daemon/slave.c:4320
  13561389msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13571390msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13581391
  1359 #: ../daemon/slave.c:4314
   1392#: ../daemon/slave.c:4484
  13601393msgid "GDM detected a halt or restart in progress."
  13611394msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13621395
  1363 #: ../daemon/slave.c:4408
   1396#: ../daemon/slave.c:4578
  13641397#, c-format
  13651398msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13661399msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13671400
  1368 #: ../daemon/slave.c:4687
   1401#: ../daemon/slave.c:4857
  13691402#, c-format
  13701403msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13711404msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13721405
  1373 #: ../daemon/slave.c:4756
   1406#: ../daemon/slave.c:4926
  13741407msgid ""
  13751408"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13801413"съществува."
  13811414
  1382 #: ../daemon/slave.c:5113
   1415#: ../daemon/slave.c:5283
  13831416#, c-format
  13841417msgid "%s: Failed starting: %s"
  13851418msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13861419
  1387 #: ../daemon/slave.c:5120 ../daemon/slave.c:5259
   1420#: ../daemon/slave.c:5290 ../daemon/slave.c:5429
  13881421#, c-format
  13891422msgid "%s: Can't fork script process!"
  13901423msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13911424
  1392 #: ../daemon/slave.c:5214
   1425#: ../daemon/slave.c:5384
  13931426#, c-format
  13941427msgid "%s: Failed creating pipe"
  13951428msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13961429
  1397 #: ../daemon/slave.c:5253
   1430#: ../daemon/slave.c:5423
  13981431#, c-format
  13991432msgid "%s: Failed executing: %s"
   
  17741807msgstr "%s: Неуспех при четенето на номера на порта на дисплей"
  17751808
  1776 #: ../daemon/xdmcp.c:1166 ../daemon/xdmcp.c:1190
   1809#: ../daemon/xdmcp.c:1167 ../daemon/xdmcp.c:1191
  17771810#, c-format
  17781811msgid "%s: Bad address"
  17791812msgstr "%s: Лош адрес"
  17801813
  1781 #: ../daemon/xdmcp.c:1349 ../daemon/xdmcp.c:1356
   1814#: ../daemon/xdmcp.c:1350 ../daemon/xdmcp.c:1357
  17821815#, c-format
  17831816msgid "Denied XDMCP query from host %s"
  17841817msgstr "Отказана заявка на XDMCP от хост %s"
  17851818
  1786 #: ../daemon/xdmcp.c:1585 ../daemon/xdmcp.c:1592
   1819#: ../daemon/xdmcp.c:1586 ../daemon/xdmcp.c:1593
  17871820#, c-format
  17881821msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
  17891822msgstr "%s: Получена е заявка от забранената система %s"
  17901823
  1791 #: ../daemon/xdmcp.c:1604 ../daemon/xdmcp.c:1977 ../daemon/xdmcp.c:2387
   1824#: ../daemon/xdmcp.c:1605 ../daemon/xdmcp.c:1978 ../daemon/xdmcp.c:2388
  17921825#, c-format
  17931826msgid "%s: Could not read Display Number"
  17941827msgstr "%s: Неуспех при прочитането на номера на дисплея"
  17951828
  1796 #: ../daemon/xdmcp.c:1611
   1829#: ../daemon/xdmcp.c:1612
  17971830#, c-format
  17981831msgid "%s: Could not read Connection Type"
  17991832msgstr "%s: Неуспех при прочитането на типа на връзката"
  18001833
  1801 #: ../daemon/xdmcp.c:1618
   1834#: ../daemon/xdmcp.c:1619
  18021835#, c-format
  18031836msgid "%s: Could not read Client Address"
  18041837msgstr "%s: Неуспех при прочитането на адреса на клиента"
  18051838
  1806 #: ../daemon/xdmcp.c:1626
   1839#: ../daemon/xdmcp.c:1627
  18071840#, c-format
  18081841msgid "%s: Could not read Authentication Names"
  18091842msgstr "%s: Неуспех при прочитането на имената за идентификация"
  18101843
  1811 #: ../daemon/xdmcp.c:1635
   1844#: ../daemon/xdmcp.c:1636
  18121845#, c-format
  18131846msgid "%s: Could not read Authentication Data"
  18141847msgstr "%s: Неуспех при прочитането на данните за идентификация"
  18151848
  1816 #: ../daemon/xdmcp.c:1645
   1849#: ../daemon/xdmcp.c:1646
  18171850#, c-format
  18181851msgid "%s: Could not read Authorization List"
  18191852msgstr "%s: Неуспех при прочитането на списъка за идентификация"
  18201853
  1821 #: ../daemon/xdmcp.c:1662
   1854#: ../daemon/xdmcp.c:1663
  18221855#, c-format
  18231856msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
  18241857msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на производителя"
  18251858
  1826 #: ../daemon/xdmcp.c:1688 ../daemon/xdmcp.c:1695
   1859#: ../daemon/xdmcp.c:1689 ../daemon/xdmcp.c:1696
  18271860#, c-format
  18281861msgid "%s: Failed checksum from %s"
  18291862msgstr "%s: Грешка в контролната сума на %s"
  18301863
  1831 #: ../daemon/xdmcp.c:1953 ../daemon/xdmcp.c:1960
   1864#: ../daemon/xdmcp.c:1954 ../daemon/xdmcp.c:1961
  18321865#, c-format
  18331866msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
  18341867msgstr "%s: Получена е заявка за управление от забранения хост %s"
  18351868
  1836 #: ../daemon/xdmcp.c:1970 ../daemon/xdmcp.c:2394
   1869#: ../daemon/xdmcp.c:1971 ../daemon/xdmcp.c:2395
  18371870#, c-format
  18381871msgid "%s: Could not read Session ID"
  18391872msgstr "%s: Неуспех при прочитането на идентификатора на сесията."
  18401873
  1841 #: ../daemon/xdmcp.c:1984
   1874#: ../daemon/xdmcp.c:1985
  18421875#, c-format
  18431876msgid "%s: Could not read Display Class"
  18441877msgstr "%s: Неуспех при прочитането на класа на дисплей"
  18451878
  1846 #: ../daemon/xdmcp.c:2105 ../daemon/xdmcp.c:2112 ../daemon/xdmcp.c:2124
  1847 #: ../daemon/xdmcp.c:2234 ../daemon/xdmcp.c:2241 ../daemon/xdmcp.c:2253
   1879#: ../daemon/xdmcp.c:2106 ../daemon/xdmcp.c:2113 ../daemon/xdmcp.c:2125
   1880#: ../daemon/xdmcp.c:2235 ../daemon/xdmcp.c:2242 ../daemon/xdmcp.c:2254
  18481881#, c-format
  18491882msgid "%s: Could not read address"
  18501883msgstr "%s: Неуспех при прочитането на адреса"
  18511884
  1852 #: ../daemon/xdmcp.c:2364 ../daemon/xdmcp.c:2378
   1885#: ../daemon/xdmcp.c:2365 ../daemon/xdmcp.c:2379
  18531886#, c-format
  18541887msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
  18551888msgstr "%s: Получена я заявка за поддържане на връзката от забранения хост %s"
  18561889
  1857 #: ../daemon/xdmcp.c:2728
   1890#: ../daemon/xdmcp.c:2729
  18581891#, c-format
  18591892msgid ""
   
  18641897"s --to-authfile %s“: %s"
  18651898
  1866 #: ../daemon/xdmcp.c:2763 ../daemon/xdmcp.c:2770 ../daemon/xdmcp.c:2776
  1867 #: ../daemon/xdmcp.c:2782
   1899#: ../daemon/xdmcp.c:2764 ../daemon/xdmcp.c:2771 ../daemon/xdmcp.c:2777
   1900#: ../daemon/xdmcp.c:2783
  18681901#, c-format
  18691902msgid "%s: No XDMCP support"
   
  19071940msgstr "Без проверка за работещ GDM"
  19081941
  1909 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:513
   1942#: ../gui/gdmXnestchooser.c:516
  19101943msgid "Xnest doesn't exist."
  19111944msgstr "Xnest не съществува."
  19121945
  1913 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:514
   1946#: ../gui/gdmXnestchooser.c:517
  19141947msgid "Please ask your system administrator to install it."
  19151948msgstr "Помолете Вашия системен администратор да го инсталира."
  19161949
  1917 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:539
   1950#: ../gui/gdmXnestchooser.c:542
  19181951msgid "Indirect XDMCP is not enabled"
  19191952msgstr "Непрекият режим на XDMCP не е включен"
  19201953
  1921 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:540 ../gui/gdmXnestchooser.c:558
   1954#: ../gui/gdmXnestchooser.c:543 ../gui/gdmXnestchooser.c:561
  19221955msgid "Please ask your system administrator to enable this feature."
  19231956msgstr "Помолете Вашия системен администратор да включи тази възможност."
  19241957
  1925 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:557
   1958#: ../gui/gdmXnestchooser.c:560
  19261959msgid "XDMCP is not enabled"
  19271960msgstr "XDMCP не е включен"
  19281961
  1929 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:589
   1962#: ../gui/gdmXnestchooser.c:592
  19301963msgid "GDM is not running"
  19311964msgstr "GDM не е стартиран"
  19321965
  1933 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:590
   1966#: ../gui/gdmXnestchooser.c:593
  19341967msgid "Please ask your system administrator to start it."
  19351968msgstr "Помолете системния администратор да го стартира."
  19361969
  1937 #: ../gui/gdmXnestchooser.c:606
   1970#: ../gui/gdmXnestchooser.c:609
  19381971msgid "Could not find a free display number"
  19391972msgstr "Неуспех при намирането на свободен номер за дисплей"
   
  20032036"към тази машина."
  20042037
  2005 #: ../gui/gdmchooser.c:1900
   2038#: ../gui/gdmchooser.c:1908
  20062039msgid "Socket for xdm communication"
  20072040msgstr "Гнездо за комуникация тип xdm"
  20082041
  2009 #: ../gui/gdmchooser.c:1900
   2042#: ../gui/gdmchooser.c:1908
  20102043msgid "SOCKET"
  20112044msgstr "ГНЕЗДО"
  20122045
  2013 #: ../gui/gdmchooser.c:1903
   2046#: ../gui/gdmchooser.c:1911
  20142047msgid "Client address to return in response to xdm"
  20152048msgstr "Клиентски адрес за връщане при отговор на xdm"
  20162049
  2017 #: ../gui/gdmchooser.c:1903
   2050#: ../gui/gdmchooser.c:1911
  20182051msgid "ADDRESS"
  20192052msgstr "АДРЕС"
  20202053
  2021 #: ../gui/gdmchooser.c:1906
   2054#: ../gui/gdmchooser.c:1914
  20222055msgid "Connection type to return in response to xdm"
  20232056msgstr "Тип на връзка за връщане при отговор на xdm"
  20242057
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1906
   2058#: ../gui/gdmchooser.c:1914
  20262059msgid "TYPE"
  20272060msgstr "ТИП"
  20282061
  2029 #: ../gui/gdmchooser.c:2029
   2062#: ../gui/gdmchooser.c:2037
  20302063#, c-format
  20312064msgid ""
   
  20372070"рестартирайте компютъра."
  20382071
  2039 #: ../gui/gdmchooser.c:2039
   2072#: ../gui/gdmchooser.c:2047
  20402073msgid "Cannot run chooser"
  20412074msgstr "Програмата за избор не може да се стартира"
   
  20822115msgstr "_Добавяне"
  20832116
  2084 #: ../gui/gdmcomm.c:590
   2117#: ../gui/gdmcomm.c:619
  20852118msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  20862119msgstr "GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME) не е стартирана."
  20872120
  2088 #: ../gui/gdmcomm.c:592
   2121#: ../gui/gdmcomm.c:621
  20892122msgid ""
  20902123"You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE "
   
  20972130"за това."
  20982131
  2099 #: ../gui/gdmcomm.c:616 ../gui/gdmflexiserver.c:784
   2132#: ../gui/gdmcomm.c:645 ../gui/gdmflexiserver.c:787
  21002133msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21012134msgstr ""
  21022135"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21032136
  2104 #: ../gui/gdmcomm.c:618 ../gui/gdmflexiserver.c:786
   2137#: ../gui/gdmcomm.c:647 ../gui/gdmflexiserver.c:789
  21052138msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21062139msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
  21072140
  2108 #: ../gui/gdmcomm.c:635 ../gui/gdmcomm.c:638
   2141#: ../gui/gdmcomm.c:664 ../gui/gdmcomm.c:667
  21092142msgid "Cannot communicate with GDM. Perhaps you have an old version running."
  21102143msgstr ""
  21112144"Не може да се комуникира с GDM. Може би в момента е стартирана стара версия."
  21122145
  2113 #: ../gui/gdmcomm.c:641
   2146#: ../gui/gdmcomm.c:670
  21142147msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
  21152148msgstr "Достигнат е лимита на гъвкави X сървъри."
  21162149
  2117 #: ../gui/gdmcomm.c:643
   2150#: ../gui/gdmcomm.c:672
  21182151msgid "There were errors trying to start the X server."
  21192152msgstr "Имаше грешки при опит за стартиране на X сървъра."
  21202153
  2121 #: ../gui/gdmcomm.c:645
   2154#: ../gui/gdmcomm.c:674
  21222155msgid "The X server failed.  Perhaps it is not configured well."
  21232156msgstr "Неуспешно стартиране на X сървъра. Може би не е конфигуриран добре."
  21242157
  2125 #: ../gui/gdmcomm.c:648
   2158#: ../gui/gdmcomm.c:677
  21262159msgid "Too many X sessions running."
  21272160msgstr "Твърде много работещи сесии на X."
  21282161
  2129 #: ../gui/gdmcomm.c:650
   2162#: ../gui/gdmcomm.c:679
  21302163msgid ""
  21312164"The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server.  You "
   
  21352168"би липсва файла за упълномощаване."
  21362169
  2137 #: ../gui/gdmcomm.c:655
   2170#: ../gui/gdmcomm.c:684
  21382171msgid ""
  21392172"The nested X server (Xnest) is not available, or GDM is badly configured.\n"
   
  21432176"Инсталирайте пакета с Xnest, за да ползвате вложени влизания."
  21442177
  2145 #: ../gui/gdmcomm.c:660
   2178#: ../gui/gdmcomm.c:689
  21462179msgid "The X server is not available. GDM may be misconfigured."
  21472180msgstr "Липсва X сървър. Най-вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  21482181
  2149 #: ../gui/gdmcomm.c:663
   2182#: ../gui/gdmcomm.c:692
  21502183msgid ""
  21512184"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
   
  21552188"действие, което не е достъпно."
  21562189
  2157 #: ../gui/gdmcomm.c:666
   2190#: ../gui/gdmcomm.c:695
  21582191msgid "Virtual terminals not supported."
  21592192msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
  21602193
  2161 #: ../gui/gdmcomm.c:668
   2194#: ../gui/gdmcomm.c:697
  21622195msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  21632196msgstr "Опит да се премине към невалиден номер на виртуален терминал."
  21642197
  2165 #: ../gui/gdmcomm.c:670
   2198#: ../gui/gdmcomm.c:699
  21662199msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
  21672200msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
  21682201
  2169 #: ../gui/gdmcomm.c:672
   2202#: ../gui/gdmcomm.c:701
  21702203msgid ""
  21712204"You do not seem to have the authentication needed for this operation.  "
   
  21752208"Xauthority не е коректен."
  21762209
  2177 #: ../gui/gdmcomm.c:676
   2210#: ../gui/gdmcomm.c:705
  21782211msgid "Too many messages were sent to GDM and it hung up on us."
  21792212msgstr "Прекалено много съобщения бяха пратени към GDM и той заби."
  21802213
  2181 #: ../gui/gdmcomm.c:679
   2214#: ../gui/gdmcomm.c:708
  21822215msgid "Unknown error occurred."
  21832216msgstr "Появи се неизвестна грешка."
   
  22422275msgstr "Сървърът е зает, ще се изчаква.\n"
  22432276
  2244 #: ../gui/gdmdynamic.c:304
   2277#: ../gui/gdmdynamic.c:307
  22452278#, c-format
  22462279msgid "Connection to daemon failed, sleeping for %d seconds.  Retry %d of %d\n"
   
  22502283
  22512284#. This is a serious error, so print a message even if verbose is off
  2252 #: ../gui/gdmdynamic.c:327
   2285#: ../gui/gdmdynamic.c:330
  22532286#, c-format
  22542287msgid "Failed to connect to server after %d retries\n"
   
  22822315
  22832316#: ../gui/gdmflexiserver.c:250 ../gui/gdmlogin.c:2630
  2284 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:241
   2317#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:245
  22852318msgid "Username"
  22862319msgstr "Потребителско име"
   
  23522385msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
  23532386
  2354 #: ../gui/gdmflexiserver.c:831
   2387#: ../gui/gdmflexiserver.c:836
  23552388msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  23562389msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  23572390
  2358 #: ../gui/gdmflexiserver.c:834
   2391#: ../gui/gdmflexiserver.c:839
  23592392msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23602393msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23612394
  2362 #: ../gui/gdmflexiserver.c:860
   2395#: ../gui/gdmflexiserver.c:866
  23632396msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23642397msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23652398
  2366 #: ../gui/gdmflexiserver.c:862
   2399#: ../gui/gdmflexiserver.c:868
  23672400msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23682401msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23692402
  2370 #: ../gui/gdmflexiserver.c:908
   2403#: ../gui/gdmflexiserver.c:914
  23712404msgid "Cannot start new display"
  23722405msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  30313064msgstr "Р_азкачване"
  30323065
  3033 #: ../gui/gdmlogin.c:2623 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:235
   3066#: ../gui/gdmlogin.c:2623 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:239
  30343067msgid "Icon"
  30353068msgstr "Икона"
   
  30393072msgstr "Здравейте"
  30403073
  3041 #: ../gui/gdmlogin.c:3367 ../gui/gdmlogin.c:3401 ../gui/greeter/greeter.c:581
   3074#: ../gui/gdmlogin.c:3373 ../gui/gdmlogin.c:3407 ../gui/greeter/greeter.c:581
  30423075#, c-format
  30433076msgid ""
   
  30493082"рестартирайте компютъра."
  30503083
  3051 #: ../gui/gdmlogin.c:3377 ../gui/gdmlogin.c:3411 ../gui/gdmlogin.c:3459
   3084#: ../gui/gdmlogin.c:3383 ../gui/gdmlogin.c:3417 ../gui/gdmlogin.c:3465
  30523085#: ../gui/greeter/greeter.c:591 ../gui/greeter/greeter.c:626
  30533086#: ../gui/greeter/greeter.c:675
   
  30553088msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  30563089
  3057 #: ../gui/gdmlogin.c:3416
   3090#: ../gui/gdmlogin.c:3422
  30583091msgid "Restart"
  30593092msgstr "Рестартиране"
  30603093
  3061 #: ../gui/gdmlogin.c:3449 ../gui/greeter/greeter.c:665
   3094#: ../gui/gdmlogin.c:3455 ../gui/greeter/greeter.c:665
  30623095#, c-format
  30633096msgid ""
   
  30693102"рестартирайте компютъра."
  30703103
  3071 #: ../gui/gdmlogin.c:3464 ../gui/greeter/greeter.c:680
   3104#: ../gui/gdmlogin.c:3470 ../gui/greeter/greeter.c:680
  30723105msgid "Restart GDM"
  30733106msgstr "Рестартиране на GDM"
  30743107
  3075 #: ../gui/gdmlogin.c:3466
   3108#: ../gui/gdmlogin.c:3472
  30763109msgid "Restart computer"
  30773110msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30783111
  3079 #: ../gui/gdmlogin.c:3551
   3112#: ../gui/gdmlogin.c:3557
  30803113msgid "Could not set signal mask!"
  30813114msgstr "Неуспех при задаването на маска на сигнала!"
  30823115
  3083 #: ../gui/gdmlogin.c:3666 ../gui/greeter/greeter.c:1360
   3116#: ../gui/gdmlogin.c:3672 ../gui/greeter/greeter.c:1366
  30843117msgid "Session directory is missing"
  30853118msgstr "Папката за сесии липсва"
  30863119
  3087 #: ../gui/gdmlogin.c:3667
   3120#: ../gui/gdmlogin.c:3673
  30883121msgid ""
  30893122"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  30943127"да избирате, но трябва да влезете и да коригирате конфигурацията на GDM."
  30953128
  3096 #: ../gui/gdmlogin.c:3690 ../gui/greeter/greeter.c:1385
   3129#: ../gui/gdmlogin.c:3696 ../gui/greeter/greeter.c:1391
  30973130msgid "Configuration is not correct"
  30983131msgstr "Конфигурацията е грешна"
  30993132
  3100 #: ../gui/gdmlogin.c:3691 ../gui/greeter/greeter.c:1386
   3133#: ../gui/gdmlogin.c:3697 ../gui/greeter/greeter.c:1392
  31013134msgid ""
  31023135"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  33453378msgstr "Затваряне _без прилагане"
  33463379
  3347 #: ../gui/gdmsetup.c:6460 ../gui/gdmsetup.c:6465
   3380#: ../gui/gdmsetup.c:6465 ../gui/gdmsetup.c:6472
  33483381msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  33493382msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  33503383
  3351 #: ../gui/gdmsetup.c:6509
   3384#: ../gui/gdmsetup.c:6519
  33523385msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33533386msgstr ""
   
  37953828msgstr "Рестартиране на компютъра"
  37963829
  3797 #: ../gui/greeter/greeter.c:1204
   3830#: ../gui/greeter/greeter.c:1210
  37983831#, c-format
  37993832msgid "There was an error loading the theme %s"
  38003833msgstr "Грешка при зареждането на темата %s"
  38013834
  3802 #: ../gui/greeter/greeter.c:1256
   3835#: ../gui/greeter/greeter.c:1262
  38033836msgid "The greeter theme is corrupt"
  38043837msgstr "Темата за програмата за посрещане е развалена"
  38053838
  3806 #: ../gui/greeter/greeter.c:1257
   3839#: ../gui/greeter/greeter.c:1263
  38073840msgid ""
  38083841"The theme does not contain definition for the username/password entry "
   
  38123845"въвеждане на потребителско име/парола."
  38133846
  3814 #: ../gui/greeter/greeter.c:1290
   3847#: ../gui/greeter/greeter.c:1296
  38153848msgid ""
  38163849"There was an error loading the theme, and the default theme could not be "
   
  38203853"може да се зареди. Стартиране на стандартната програма за посрещане."
  38213854
  3822 #: ../gui/greeter/greeter.c:1312
   3855#: ../gui/greeter/greeter.c:1318
  38233856msgid ""
  38243857"The GTK+ greeter could not be started.  This display will abort and you may "
   
  38293862"инсталацията на GDM"
  38303863
  3831 #: ../gui/greeter/greeter.c:1361
   3864#: ../gui/greeter/greeter.c:1367
  38323865msgid ""
  38333866"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  38683901"настинете F10."
  38693902
  3870 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:150
   3903#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:154
  38713904msgid "Already logged in"
  38723905msgstr "Вече е влязъл"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.