Changeset 629


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2006, 1:35:54 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.

Files:
9 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gconf.HEAD.bg.po

  r437 r629  
  1010"Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-01-03 19:39+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-18 12:08-0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2006-01-03 19:39+0200\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../backends/evoldap-backend.c:158
   21#: backends/evoldap-backend.c:158
  2222#, c-format
  2323msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
  2424msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
  2525
  26 #: ../backends/evoldap-backend.c:169
   26#: backends/evoldap-backend.c:169
  2727#, c-format
  2828msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
  2929msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
  3030
  31 #: ../backends/evoldap-backend.c:444
   31#: backends/evoldap-backend.c:444
  3232#, c-format
  3333msgid "Unable to parse XML file '%s'"
  3434msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
  3535
  36 #: ../backends/evoldap-backend.c:453
   36#: backends/evoldap-backend.c:453
  3737#, c-format
  3838msgid "Config file '%s' is empty"
  3939msgstr "Документът „%s“ е празен"
  4040
  41 #: ../backends/evoldap-backend.c:464
   41#: backends/evoldap-backend.c:464
  4242#, c-format
  4343msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  4444msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4545
  46 #: ../backends/evoldap-backend.c:502
   46#: backends/evoldap-backend.c:502
  4747#, c-format
  4848msgid "No <template> specified in '%s'"
  4949msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
  5050
  51 #: ../backends/evoldap-backend.c:509
   51#: backends/evoldap-backend.c:509
  5252#, c-format
  5353msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  5454msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
  5555
  56 #: ../backends/evoldap-backend.c:570
   56#: backends/evoldap-backend.c:570
  5757#, c-format
  5858msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  5959msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  6060
  61 #: ../backends/evoldap-backend.c:576
   61#: backends/evoldap-backend.c:576
  6262#, c-format
  6363msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
  6464msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
  6565
  66 #: ../backends/evoldap-backend.c:582
   66#: backends/evoldap-backend.c:582
  6767#, c-format
  6868msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
  6969msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  7070
  71 #: ../backends/evoldap-backend.c:669
   71#: backends/evoldap-backend.c:669
  7272#, c-format
  7373msgid "Searching for entries using filter: %s"
  7474msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
  7575
  76 #: ../backends/evoldap-backend.c:682
   76#: backends/evoldap-backend.c:682
  7777#, c-format
  7878msgid "Error querying LDAP server: %s"
  7979msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  8080
  81 #: ../backends/evoldap-backend.c:692
   81#: backends/evoldap-backend.c:692
  8282#, c-format
  8383msgid "Got %d entries using filter: %s"
  8484msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
  8585
  86 #: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
   86#: backends/gconf-merge-tree.c:59
  8787#, c-format
  8888msgid "Cannot find directory %s\n"
  8989msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
  9090
  91 #: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
   91#: backends/gconf-merge-tree.c:75
  9292#, c-format
  9393msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
  9494msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
  9595
  96 #: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
   96#: backends/gconf-merge-tree.c:101
  9797#, c-format
  9898msgid "Usage: %s <dir>\n"
  9999msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
  100100
  101 #: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
   101#: backends/gconf-merge-tree.c:107
  102102#, c-format
  103103msgid ""
   
  118118"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
  119119
  120 #: ../backends/markup-backend.c:164
   120#: backends/markup-backend.c:164
  121121msgid "Unloading text markup backend module."
  122122msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
  123123
  124 #: ../backends/markup-backend.c:227 ../backends/xml-backend.c:288
   124#: backends/markup-backend.c:227 backends/xml-backend.c:288
  125125#, c-format
  126126msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
  127127msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
  128128
  129 #: ../backends/markup-backend.c:284 ../backends/xml-backend.c:343
   129#: backends/markup-backend.c:284 backends/xml-backend.c:343
  130130#, c-format
  131131msgid "Could not make directory `%s': %s"
  132132msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
  133133
  134 #: ../backends/markup-backend.c:391 ../backends/xml-backend.c:442
   134#: backends/markup-backend.c:391 backends/xml-backend.c:442
  135135#, c-format
  136136msgid ""
   
  138138msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
  139139
  140 #: ../backends/markup-backend.c:402 ../backends/xml-backend.c:452
   140#: backends/markup-backend.c:402 backends/xml-backend.c:452
  141141#, c-format
  142142msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
   
  144144"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
  145145
  146 #: ../backends/markup-backend.c:741 ../backends/xml-backend.c:683
   146#: backends/markup-backend.c:741 backends/xml-backend.c:683
   147#, c-format
  147148msgid ""
  148149"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
   
  152153"всички стойности в папката"
  153154
  154 #: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
   155#: backends/markup-backend.c:827 backends/xml-backend.c:769
  155156#, c-format
  156157msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
   
  159160"заключванията: %s\n"
  160161
  161 #: ../backends/markup-backend.c:840 ../backends/xml-backend.c:782
   162#: backends/markup-backend.c:840 backends/xml-backend.c:782
  162163#, c-format
  163164msgid "Could not remove file %s: %s\n"
  164165msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
  165166
  166 #: ../backends/markup-backend.c:861
   167#: backends/markup-backend.c:861
  167168msgid "Initializing Markup backend module"
  168169msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
  169170
  170 #: ../backends/markup-backend.c:938 ../backends/xml-backend.c:880
   171#: backends/markup-backend.c:938 backends/xml-backend.c:880
  171172#, c-format
  172173msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
  173174msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
  174175
  175 #: ../backends/markup-tree.c:397
   176#: backends/markup-tree.c:397
   177#, c-format
  176178msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
  177179msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
  178180
  179 #: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
   181#: backends/markup-tree.c:920 backends/xml-dir.c:1273
  180182#, c-format
  181183msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
  182184msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
  183185
  184 #: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/markup-tree.c:967
   186#: backends/markup-tree.c:960 backends/markup-tree.c:967
  185187#, c-format
  186188msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
  187189msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
  188190
  189 #: ../backends/markup-tree.c:1168
   191#: backends/markup-tree.c:1168
  190192#, c-format
  191193msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
  192194msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
  193195
  194 #: ../backends/markup-tree.c:1376
   196#: backends/markup-tree.c:1376
  195197#, c-format
  196198msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
  197199msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
  198200
  199 #: ../backends/markup-tree.c:1968
   201#: backends/markup-tree.c:1968
  200202#, c-format
  201203msgid "Line %d character %d: %s"
  202204msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
  203205
  204 #: ../backends/markup-tree.c:2187
   206#: backends/markup-tree.c:2187
  205207#, c-format
  206208msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  207209msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
  208210
  209 #: ../backends/markup-tree.c:2204 ../backends/markup-tree.c:2228
   211#: backends/markup-tree.c:2204 backends/markup-tree.c:2228
  210212#, c-format
  211213msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  212214msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  213215
  214 #: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:110
   216#: backends/markup-tree.c:2253 gconf/gconf-value.c:109
  215217#, c-format
  216218msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  217219msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  218220
  219 #: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:120
   221#: backends/markup-tree.c:2260 gconf/gconf-value.c:119
  220222#, c-format
  221223msgid "Integer `%s' is too large or small"
  222224msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  223225
  224 #: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:185
   226#: backends/markup-tree.c:2292 gconf/gconf-value.c:184
  225227#, c-format
  226228msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  227229msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  228230
  229 #: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:141
   231#: backends/markup-tree.c:2316 gconf/gconf-value.c:140
  230232#, c-format
  231233msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
  232234msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
  233235
  234 #: ../backends/markup-tree.c:2386 ../backends/markup-tree.c:2415
  235 #: ../backends/markup-tree.c:2455 ../backends/markup-tree.c:2479
  236 #: ../backends/markup-tree.c:2487 ../backends/markup-tree.c:2542
  237 #: ../backends/markup-tree.c:2607 ../backends/markup-tree.c:2719
  238 #: ../backends/markup-tree.c:2787 ../backends/markup-tree.c:2845
  239 #: ../backends/markup-tree.c:2995
   236#: backends/markup-tree.c:2386 backends/markup-tree.c:2415
   237#: backends/markup-tree.c:2455 backends/markup-tree.c:2479
   238#: backends/markup-tree.c:2487 backends/markup-tree.c:2542
   239#: backends/markup-tree.c:2607 backends/markup-tree.c:2719
   240#: backends/markup-tree.c:2787 backends/markup-tree.c:2845
   241#: backends/markup-tree.c:2995
  240242#, c-format
  241243msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
  242244msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
  243245
  244 #: ../backends/markup-tree.c:2395
   246#: backends/markup-tree.c:2395
  245247#, c-format
  246248msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
  247249msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
  248250
  249 #: ../backends/markup-tree.c:2429
   251#: backends/markup-tree.c:2429
  250252#, c-format
  251253msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
  252254msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
  253255
  254 #: ../backends/markup-tree.c:2509
   256#: backends/markup-tree.c:2509
  255257#, c-format
  256258msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
  257259msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
  258260
  259 #: ../backends/markup-tree.c:2523
   261#: backends/markup-tree.c:2523
  260262#, c-format
  261263msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
  262264msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
  263265
  264 #: ../backends/markup-tree.c:2559
   266#: backends/markup-tree.c:2559
  265267#, c-format
  266268msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
  267269msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
  268270
  269 #: ../backends/markup-tree.c:2926
   271#: backends/markup-tree.c:2926
  270272msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
  271273msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
  272274
  273 #: ../backends/markup-tree.c:2941
   275#: backends/markup-tree.c:2941
  274276msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
  275277msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
  276278
  277 #: ../backends/markup-tree.c:2948
   279#: backends/markup-tree.c:2948
  278280#, c-format
  279281msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
  280282msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
  281283
  282 #: ../backends/markup-tree.c:2973 ../backends/markup-tree.c:3078
  283 #: ../backends/markup-tree.c:3132 ../backends/markup-tree.c:3183
   284#: backends/markup-tree.c:2973 backends/markup-tree.c:3078
   285#: backends/markup-tree.c:3132 backends/markup-tree.c:3183
  284286#, c-format
  285287msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
  286288msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
  287289
  288 #: ../backends/markup-tree.c:3056
   290#: backends/markup-tree.c:3056
  289291msgid "Two <car> elements given for same pair"
  290292msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
  291293
  292 #: ../backends/markup-tree.c:3070
   294#: backends/markup-tree.c:3070
  293295msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
  294296msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
  295297
  296 #: ../backends/markup-tree.c:3124
   298#: backends/markup-tree.c:3124
  297299#, c-format
  298300msgid "<li> has wrong type %s"
  299301msgstr "<li> има грешен вид %s"
  300302
  301 #: ../backends/markup-tree.c:3155
   303#: backends/markup-tree.c:3155
  302304#, c-format
  303305msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  304306msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
  305307
  306 #: ../backends/markup-tree.c:3196 ../backends/markup-tree.c:3219
  307 #: ../backends/markup-tree.c:3241 ../backends/markup-tree.c:3258
   308#: backends/markup-tree.c:3196 backends/markup-tree.c:3219
   309#: backends/markup-tree.c:3241 backends/markup-tree.c:3258
  308310#, c-format
  309311msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
  310312msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
  311313
  312 #: ../backends/markup-tree.c:3290
   314#: backends/markup-tree.c:3290
  313315#, c-format
  314316msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
   
  316318"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
  317319
  318 #: ../backends/markup-tree.c:3310 ../backends/markup-tree.c:3332
  319 #: ../backends/markup-tree.c:3337
   320#: backends/markup-tree.c:3310 backends/markup-tree.c:3332
   321#: backends/markup-tree.c:3337
  320322#, c-format
  321323msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
  322324msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
  323325
  324 #: ../backends/markup-tree.c:3481
   326#: backends/markup-tree.c:3481
  325327#, c-format
  326328msgid "No text is allowed inside element <%s>"
  327329msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
  328330
  329 #: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4377
  330 #: ../backends/markup-tree.c:4395
   331#: backends/markup-tree.c:3598 backends/markup-tree.c:4377
   332#: backends/markup-tree.c:4395
  331333#, c-format
  332334msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
  333335msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  334336
  335 #: ../backends/markup-tree.c:3628
   337#: backends/markup-tree.c:3628
  336338#, c-format
  337339msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
  338340msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
  339341
  340 #: ../backends/markup-tree.c:4482
   342#: backends/markup-tree.c:4482
  341343#, c-format
  342344msgid "Error writing file \"%s\": %s"
  343345msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
  344346
  345 #: ../backends/markup-tree.c:4494
   347#: backends/markup-tree.c:4494
  346348#, c-format
  347349msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
   
  350352"s“: %s"
  351353
  352 #: ../backends/xml-backend.c:239
   354#: backends/xml-backend.c:239
  353355msgid "Unloading XML backend module."
  354356msgstr "Освобождава се модула за XML."
  355357
  356 #: ../backends/xml-backend.c:618
   358#: backends/xml-backend.c:618
  357359#, c-format
  358360msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
  359361msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
  360362
  361 #: ../backends/xml-backend.c:809
   363#: backends/xml-backend.c:809
  362364msgid "Initializing XML backend module"
  363365msgstr "Инициализира се модула за XML"
  364366
  365 #: ../backends/xml-cache.c:286
   367#: backends/xml-cache.c:286
  366368msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
  367369msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
  368370
  369 #: ../backends/xml-cache.c:316
   371#: backends/xml-cache.c:316
  370372#, c-format
  371373msgid ""
   
  376378"успешно към диска"
  377379
  378 #: ../backends/xml-dir.c:170
   380#: backends/xml-dir.c:170
  379381#, c-format
  380382msgid "Could not stat `%s': %s"
  381383msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
  382384
  383 #: ../backends/xml-dir.c:180
   385#: backends/xml-dir.c:180
  384386#, c-format
  385387msgid "XML filename `%s' is a directory"
  386388msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
  387389
  388 #: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
   390#: backends/xml-dir.c:417 backends/xml-dir.c:426
  389391#, c-format
  390392msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
  391393msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
  392394
  393 #: ../backends/xml-dir.c:472
   395#: backends/xml-dir.c:472
  394396#, c-format
  395397msgid "Failed to write file `%s': %s"
  396398msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
  397399
  398 #: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:521
   400#: backends/xml-dir.c:486 backends/xml-dir.c:521
  399401#, c-format
  400402msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
  401403msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
  402404
  403 #: ../backends/xml-dir.c:497
   405#: backends/xml-dir.c:497
  404406#, c-format
  405407msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
  406408msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
  407409
  408 #: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1297
   410#: backends/xml-dir.c:507 backends/xml-dir.c:1297
  409411#, c-format
  410412msgid "Failed to close file `%s': %s"
  411413msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
  412414
  413 #: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
   415#: backends/xml-dir.c:536 backends/xml-dir.c:546
  414416#, c-format
  415417msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
  416418msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
  417419
  418 #: ../backends/xml-dir.c:552
   420#: backends/xml-dir.c:552
  419421#, c-format
  420422msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
  421423msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
  422424
  423 #: ../backends/xml-dir.c:564
   425#: backends/xml-dir.c:564
  424426#, c-format
  425427msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
   
  427429
  428430#. These are all fatal errors
  429 #: ../backends/xml-dir.c:996
   431#: backends/xml-dir.c:996
  430432#, c-format
  431433msgid "Failed to stat `%s': %s"
  432434msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
  433435
  434 #: ../backends/xml-dir.c:1170
   436#: backends/xml-dir.c:1170
  435437#, c-format
  436438msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
  437439msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
  438440
  439 #: ../backends/xml-dir.c:1192
   441#: backends/xml-dir.c:1192
  440442#, c-format
  441443msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
  442444msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
  443445
  444 #: ../backends/xml-dir.c:1200
   446#: backends/xml-dir.c:1200
  445447#, c-format
  446448msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
   
  448450"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
  449451
  450 #: ../backends/xml-dir.c:1289
   452#: backends/xml-dir.c:1289
  451453#, c-format
  452454msgid "Failed to create file `%s': %s"
  453455msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  454456
  455 #: ../backends/xml-dir.c:1388
   457#: backends/xml-dir.c:1388
  456458#, c-format
  457459msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
   
  459461
  460462#. There was an error
  461 #: ../backends/xml-entry.c:154
   463#: backends/xml-entry.c:154
  462464#, c-format
  463465msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
  464466msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
  465467
  466 #: ../backends/xml-entry.c:332
   468#: backends/xml-entry.c:332
  467469#, c-format
  468470msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
  469471msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
  470472
  471 #: ../backends/xml-entry.c:380
   473#: backends/xml-entry.c:380
  472474#, c-format
  473475msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
  474476msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
  475477
  476 #: ../backends/xml-entry.c:732
   478#: backends/xml-entry.c:732
  477479#, c-format
  478480msgid "Failed reading default value for schema: %s"
  479481msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
  480482
  481 #: ../backends/xml-entry.c:952
   483#: backends/xml-entry.c:952
  482484#, c-format
  483485msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
  484486msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
  485487
  486 #: ../backends/xml-entry.c:966
   488#: backends/xml-entry.c:966
  487489#, c-format
  488490msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
  489491msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
  490492
  491 #: ../backends/xml-entry.c:981
   493#: backends/xml-entry.c:981
  492494msgid "No \"value\" attribute for node"
  493495msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
  494496
  495 #: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
   497#: backends/xml-entry.c:1029 backends/xml-entry.c:1105
  496498#, c-format
  497499msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
  498500msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
  499501
  500 #: ../backends/xml-entry.c:1063
   502#: backends/xml-entry.c:1063
  501503msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
  502504msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
  503505
  504 #: ../backends/xml-entry.c:1086
   506#: backends/xml-entry.c:1086
  505507#, c-format
  506508msgid "Bad XML node: %s"
  507509msgstr "Лош възел в XML: %s"
  508510
  509 #: ../backends/xml-entry.c:1094
   511#: backends/xml-entry.c:1094
  510512#, c-format
  511513msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
  512514msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
  513515
  514 #: ../backends/xml-entry.c:1146
   516#: backends/xml-entry.c:1146
  515517#, c-format
  516518msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
  517519msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
  518520
  519 #: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
   521#: backends/xml-entry.c:1155 backends/xml-entry.c:1178
  520522msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
  521523msgstr ""
  522524"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
  523525
  524 #: ../backends/xml-entry.c:1168
   526#: backends/xml-entry.c:1168
  525527#, c-format
  526528msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
  527529msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
  528530
  529 #: ../backends/xml-entry.c:1187
   531#: backends/xml-entry.c:1187
  530532#, c-format
  531533msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
  532534msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
  533535
  534 #: ../backends/xml-entry.c:1205
   536#: backends/xml-entry.c:1205
  535537msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
  536538msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
  537539
  538 #: ../backends/xml-entry.c:1211
   540#: backends/xml-entry.c:1211
  539541msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
  540542msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
  541543
  542 #: ../backends/xml-entry.c:1218
   544#: backends/xml-entry.c:1218
  543545msgid "Missing car from pair of values in XML file"
  544546msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
  545547
  546 #: ../backends/xml-entry.c:1223
   548#: backends/xml-entry.c:1223
  547549msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
  548550msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
  549551
  550 #: ../gconf/gconf-backend.c:62
   552#: gconf/gconf-backend.c:62
  551553#, c-format
  552554msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
   
  554556
  555557#. -- end debug only
  556 #: ../gconf/gconf-backend.c:216
   558#: gconf/gconf-backend.c:216
  557559#, c-format
  558560msgid "No such file `%s'\n"
  559561msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
  560562
  561 #: ../gconf/gconf-backend.c:261
   563#: gconf/gconf-backend.c:261
  562564#, c-format
  563565msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
  564566msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
  565567
  566 #: ../gconf/gconf-backend.c:276
   568#: gconf/gconf-backend.c:276
  567569#, c-format
  568570msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
  569571msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
  570572
  571 #: ../gconf/gconf-backend.c:302
   573#: gconf/gconf-backend.c:302
  572574#, c-format
  573575msgid "Bad address `%s': %s"
  574576msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
  575577
  576 #: ../gconf/gconf-backend.c:312
   578#: gconf/gconf-backend.c:312
  577579#, c-format
  578580msgid "Bad address `%s'"
  579581msgstr "Лош адрес „%s“"
  580582
  581 #: ../gconf/gconf-backend.c:337
   583#: gconf/gconf-backend.c:337
  582584msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
  583585msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
  584586
  585 #: ../gconf/gconf-backend.c:346
   587#: gconf/gconf-backend.c:346
  586588#, c-format
  587589msgid "Error opening module `%s': %s\n"
  588590msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
  589591
  590 #: ../gconf/gconf-backend.c:357
   592#: gconf/gconf-backend.c:357
  591593#, c-format
  592594msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
  593595msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
  594596
  595 #: ../gconf/gconf-backend.c:388
   597#: gconf/gconf-backend.c:388
  596598#, c-format
  597599msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
  598600msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
  599601
  600 #: ../gconf/gconf-backend.c:425
   602#: gconf/gconf-backend.c:425
  601603msgid "Failed to shut down backend"
  602604msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
  603605
  604 #: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
   606#: gconf/gconf-client.c:344 gconf/gconf-client.c:362
  605607#, c-format
  606608msgid "GConf Error: %s\n"
  607609msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
  608610
  609 #: ../gconf/gconf-client.c:896
   611#: gconf/gconf-client.c:912
  610612#, c-format
  611613msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
  612614msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
  613615
  614 #: ../gconf/gconf-client.c:1181
   616#: gconf/gconf-client.c:1197
  615617#, c-format
  616618msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  617619msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
  618620
  619 #: ../gconf/gconf-database.c:211
   621#: gconf/gconf-database.c:211
  620622msgid "Received invalid value in set request"
  621623msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
  622624
  623 #: ../gconf/gconf-database.c:219
   625#: gconf/gconf-database.c:219
  624626#, c-format
  625627msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
   
  628630"на ключа „%s“"
  629631
  630 #: ../gconf/gconf-database.c:502
   632#: gconf/gconf-database.c:502
  631633msgid "Received request to drop all cached data"
  632634msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
  633635
  634 #: ../gconf/gconf-database.c:519
   636#: gconf/gconf-database.c:519
  635637msgid "Received request to sync synchronously"
  636638msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
  637639
  638 #: ../gconf/gconf-database.c:807
   640#: gconf/gconf-database.c:807
  639641msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
  640642msgstr ""
   
  642644"ConfigDatabase"
  643645
  644 #: ../gconf/gconf-database.c:973
   646#: gconf/gconf-database.c:973
  645647#, c-format
  646648msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
  647649msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
  648650
  649 #: ../gconf/gconf-database.c:1046
   651#: gconf/gconf-database.c:1046
  650652#, c-format
  651653msgid ""
   
  656658"от модула „%s“: %s"
  657659
  658 #: ../gconf/gconf-database.c:1119
   660#: gconf/gconf-database.c:1119
  659661#, c-format
  660662msgid ""
   
  668670"настройките."
  669671
  670 #: ../gconf/gconf-database.c:1153
   672#: gconf/gconf-database.c:1153
  671673#, c-format
  672674msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
  673675msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
  674676
  675 #: ../gconf/gconf-database.c:1167
   677#: gconf/gconf-database.c:1167
  676678#, c-format
  677679msgid ""
   
  682684"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
  683685
  684 #: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
   686#: gconf/gconf-database.c:1299 gconf/gconf-sources.c:1697
  685687#, c-format
  686688msgid "Error getting value for `%s': %s"
  687689msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
  688690
  689 #: ../gconf/gconf-database.c:1349
   691#: gconf/gconf-database.c:1349
  690692#, c-format
  691693msgid "Error setting value for `%s': %s"
  692694msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
  693695
  694 #: ../gconf/gconf-database.c:1397
   696#: gconf/gconf-database.c:1397
  695697#, c-format
  696698msgid "Error unsetting `%s': %s"
  697699msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  698700
  699 #: ../gconf/gconf-database.c:1426
   701#: gconf/gconf-database.c:1426
  700702#, c-format
  701703msgid "Error getting default value for `%s': %s"
  702704msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
  703705
  704 #: ../gconf/gconf-database.c:1484
   706#: gconf/gconf-database.c:1484
  705707#, c-format
  706708msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
  707709msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
  708710
  709 #: ../gconf/gconf-database.c:1515
   711#: gconf/gconf-database.c:1515
  710712#, c-format
  711713msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
  712714msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
  713715
  714 #: ../gconf/gconf-database.c:1570
   716#: gconf/gconf-database.c:1570
  715717#, c-format
  716718msgid "Error checking existence of `%s': %s"
  717719msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
  718720
  719 #: ../gconf/gconf-database.c:1594
   721#: gconf/gconf-database.c:1594
  720722#, c-format
  721723msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
  722724msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
  723725
  724 #: ../gconf/gconf-database.c:1621
   726#: gconf/gconf-database.c:1621
  725727#, c-format
  726728msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
  727729msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
  728730
  729 #: ../gconf/gconf-database.c:1647
   731#: gconf/gconf-database.c:1647
  730732#, c-format
  731733msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
  732734msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
  733735
  734 #: ../gconf/gconf-database.c:1668
   736#: gconf/gconf-database.c:1668
  735737#, c-format
  736738msgid "Error setting schema for `%s': %s"
  737739msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
  738740
  739 #: ../gconf/gconf-error.c:25
   741#: gconf/gconf-error.c:25
  740742msgid "Success"
  741743msgstr "Успех"
  742744
  743 #: ../gconf/gconf-error.c:26
   745#: gconf/gconf-error.c:26
  744746msgid "Failed"
  745747msgstr "Неуспех"
  746748
  747 #: ../gconf/gconf-error.c:27
   749#: gconf/gconf-error.c:27
  748750msgid "Configuration server couldn't be contacted"
  749751msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
  750752
  751 #: ../gconf/gconf-error.c:28
   753#: gconf/gconf-error.c:28
  752754msgid "Permission denied"
  753755msgstr "Достъпът е отказан!"
  754756
  755 #: ../gconf/gconf-error.c:29
   757#: gconf/gconf-error.c:29
  756758msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
  757759msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
  758760
  759 #: ../gconf/gconf-error.c:30
   761#: gconf/gconf-error.c:30
  760762msgid "Bad key or directory name"
  761763msgstr "Лош ключ или име на папка"
  762764
  763 #: ../gconf/gconf-error.c:31
   765#: gconf/gconf-error.c:31
  764766msgid "Parse error"
  765767msgstr "Грешка при анализ"
  766768
  767 #: ../gconf/gconf-error.c:32
   769#: gconf/gconf-error.c:32
  768770msgid "Corrupt data in configuration source database"
  769771msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
  770772
  771 #: ../gconf/gconf-error.c:33
   773#: gconf/gconf-error.c:33
  772774msgid "Type mismatch"
  773775msgstr "Несъответствие на вида"
  774776
  775 #: ../gconf/gconf-error.c:34
   777#: gconf/gconf-error.c:34
  776778msgid "Key operation on directory"
  777779msgstr "Операция за ключове върху папка"
  778780
  779 #: ../gconf/gconf-error.c:35
   781#: gconf/gconf-error.c:35
  780782msgid "Directory operation on key"
  781783msgstr "Операция за папки върху ключ"
  782784
  783 #: ../gconf/gconf-error.c:36
   785#: gconf/gconf-error.c:36
  784786msgid "Can't overwrite existing read-only value"
  785787msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
  786788
  787 #: ../gconf/gconf-error.c:37
   789#: gconf/gconf-error.c:37
  788790msgid "Object Activation Framework error"
  789791msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
  790792
  791 #: ../gconf/gconf-error.c:38
   793#: gconf/gconf-error.c:38
  792794msgid "Operation not allowed without configuration server"
  793795msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
  794796
  795 #: ../gconf/gconf-error.c:39
   797#: gconf/gconf-error.c:39
  796798msgid "Failed to get a lock"
  797799msgstr "Неуспех при заключване"
  798800
  799 #: ../gconf/gconf-error.c:40
   801#: gconf/gconf-error.c:40
  800802msgid "No database available to save your configuration"
  801803msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
  802804
  803 #: ../gconf/gconf-internals.c:91
   805#: gconf/gconf-internals.c:91
  804806#, c-format
  805807msgid "No '/' in key \"%s\""
  806808msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
  807809
  808 #: ../gconf/gconf-internals.c:203
   810#: gconf/gconf-internals.c:203
  809811#, c-format
  810812msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
  811813msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
  812814
  813 #: ../gconf/gconf-internals.c:262
   815#: gconf/gconf-internals.c:262
  814816msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
  815817msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
  816818
  817 #: ../gconf/gconf-internals.c:264
   819#: gconf/gconf-internals.c:264
  818820#, c-format
  819821msgid "Incorrect type for list element in %s"
  820822msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
  821823
  822 #: ../gconf/gconf-internals.c:277
   824#: gconf/gconf-internals.c:277
  823825msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
  824826msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
  825827
  826 #: ../gconf/gconf-internals.c:458
   828#: gconf/gconf-internals.c:458
  827829msgid "Failed to convert object to IOR"
  828830msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
  829831
  830 #: ../gconf/gconf-internals.c:595
   832#: gconf/gconf-internals.c:595
  831833msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
  832834msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
  833835
  834 #: ../gconf/gconf-internals.c:603
   836#: gconf/gconf-internals.c:603
  835837msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
  836838msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
  837839
  838 #: ../gconf/gconf-internals.c:611
   840#: gconf/gconf-internals.c:611
  839841msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
  840842msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
  841843
  842 #: ../gconf/gconf-internals.c:619
   844#: gconf/gconf-internals.c:619
  843845msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
  844846msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
  845847
  846 #: ../gconf/gconf-internals.c:864
   848#: gconf/gconf-internals.c:864
  847849#, c-format
  848850msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
  849851msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
  850852
  851 #: ../gconf/gconf-internals.c:920
   853#: gconf/gconf-internals.c:920
  852854#, c-format
  853855msgid "Adding source `%s'\n"
  854856msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
  855857
  856 #: ../gconf/gconf-internals.c:935
   858#: gconf/gconf-internals.c:935
  857859#, c-format
  858860msgid "Read error on file `%s': %s\n"
  859861msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
  860862
  861 #: ../gconf/gconf-internals.c:1268 ../gconf/gconf-internals.c:1334
  862 #: ../gconf/gconf-value.c:154 ../gconf/gconf-value.c:253
  863 #: ../gconf/gconf-value.c:395 ../gconf/gconf-value.c:1675
   863#: gconf/gconf-internals.c:1268 gconf/gconf-internals.c:1334
   864#: gconf/gconf-value.c:153 gconf/gconf-value.c:252 gconf/gconf-value.c:394
   865#: gconf/gconf-value.c:1667
   866#, c-format
  864867msgid "Text contains invalid UTF-8"
  865868msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
  866869
  867 #: ../gconf/gconf-internals.c:1419
   870#: gconf/gconf-internals.c:1419
  868871#, c-format
  869872msgid "Expected list, got %s"
  870873msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
  871874
  872 #: ../gconf/gconf-internals.c:1429
   875#: gconf/gconf-internals.c:1429
  873876#, c-format
  874877msgid "Expected list of %s, got list of %s"
  875878msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
  876879
  877 #: ../gconf/gconf-internals.c:1557
   880#: gconf/gconf-internals.c:1557
  878881#, c-format
  879882msgid "Expected pair, got %s"
  880883msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
  881884
  882 #: ../gconf/gconf-internals.c:1571
   885#: gconf/gconf-internals.c:1571
  883886#, c-format
  884887msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
   
  887890"стойности"
  888891
  889 #: ../gconf/gconf-internals.c:1587
   892#: gconf/gconf-internals.c:1587
  890893#, c-format
  891894msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
  892895msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
  893896
  894 #: ../gconf/gconf-internals.c:1703
   897#: gconf/gconf-internals.c:1703
  895898msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
  896899msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
  897900
  898 #: ../gconf/gconf-internals.c:1764
   901#: gconf/gconf-internals.c:1764
  899902msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
  900903msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
  901904
  902 #: ../gconf/gconf-internals.c:1882
   905#: gconf/gconf-internals.c:1882
  903906msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
  904907msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
  905908
  906 #: ../gconf/gconf-internals.c:2366
   909#: gconf/gconf-internals.c:2366
  907910#, c-format
  908911msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
  909912msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
  910913
  911 #: ../gconf/gconf-internals.c:2393
   914#: gconf/gconf-internals.c:2393
  912915#, c-format
  913916msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
  914917msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
  915918
  916 #: ../gconf/gconf-internals.c:2461
   919#: gconf/gconf-internals.c:2461
  917920#, c-format
  918921msgid "Failed to create or open '%s'"
  919922msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
  920923
  921 #: ../gconf/gconf-internals.c:2471
   924#: gconf/gconf-internals.c:2471
  922925#, c-format
  923926msgid ""
   
  929932"s)"
  930933
  931 #: ../gconf/gconf-internals.c:2491
   934#: gconf/gconf-internals.c:2491
  932935#, c-format
  933936msgid "Failed to remove '%s': %s"
  934937msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
  935938
  936 #: ../gconf/gconf-internals.c:2515
   939#: gconf/gconf-internals.c:2515
  937940#, c-format
  938941msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  939942msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  940943
  941 #: ../gconf/gconf-internals.c:2545
   944#: gconf/gconf-internals.c:2545
  942945#, c-format
  943946msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  944947msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
  945948
  946 #: ../gconf/gconf-internals.c:2562
   949#: gconf/gconf-internals.c:2562
   950#, c-format
  947951msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  948952msgstr ""
   
  950954"gconfd обект"
  951955
  952 #: ../gconf/gconf-internals.c:2572
   956#: gconf/gconf-internals.c:2572
  953957#, c-format
  954958msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
  955959msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  956960
  957 #: ../gconf/gconf-internals.c:2621
   961#: gconf/gconf-internals.c:2621
  958962#, c-format
  959963msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  960964msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  961965
  962 #: ../gconf/gconf-internals.c:2678
   966#: gconf/gconf-internals.c:2678
  963967#, c-format
  964968msgid "Can't write to file `%s': %s"
  965969msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
  966970
  967 #: ../gconf/gconf-internals.c:2719
   971#: gconf/gconf-internals.c:2719
  968972#, c-format
  969973msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  970974msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  971975
  972 #: ../gconf/gconf-internals.c:2742
   976#: gconf/gconf-internals.c:2742
  973977#, c-format
  974978msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  975979msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  976980
  977 #: ../gconf/gconf-internals.c:2754
   981#: gconf/gconf-internals.c:2754
  978982#, c-format
  979983msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  980984msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  981985
  982 #: ../gconf/gconf-internals.c:2777
   986#: gconf/gconf-internals.c:2777
  983987#, c-format
  984988msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  985989msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  986990
  987 #: ../gconf/gconf-internals.c:2793
   991#: gconf/gconf-internals.c:2793
  988992#, c-format
  989993msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  990994msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  991995
  992 #: ../gconf/gconf-internals.c:2835
   996#: gconf/gconf-internals.c:2835
  993997#, c-format
  994998msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  995999msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  9961000
  997 #: ../gconf/gconf-internals.c:2989 ../gconf/gconfd.c:570
   1001#: gconf/gconf-internals.c:2989 gconf/gconfd.c:570
  9981002#, c-format
  9991003msgid "Failed to stat %s: %s"
  10001004msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
  10011005
  1002 #: ../gconf/gconf-internals.c:3011
   1006#: gconf/gconf-internals.c:3011
  10031007#, c-format
  10041008msgid "Server ping error: %s"
  10051009msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
  10061010
  1007 #: ../gconf/gconf-internals.c:3036
   1011#: gconf/gconf-internals.c:3036
  10081012#, c-format
  10091013msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
   
  10121016"s\n"
  10131017
  1014 #: ../gconf/gconf-internals.c:3060
   1018#: gconf/gconf-internals.c:3060
  10151019#, c-format
  10161020msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
  10171021msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
  10181022
  1019 #: ../gconf/gconf-internals.c:3085
   1023#: gconf/gconf-internals.c:3085
  10201024#, c-format
  10211025msgid ""
   
  10301034"s)"
  10311035
  1032 #: ../gconf/gconf-internals.c:3086
   1036#: gconf/gconf-internals.c:3086
  10331037msgid "none"
  10341038msgstr "няма"
  10351039
  1036 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:69 ../gconf/gconftool.c:519
   1040#: gconf/gconf-sanity-check.c:69 gconf/gconftool.c:520
  10371041#, c-format
  10381042msgid ""
   
  10441048"командата.\n"
  10451049
  1046 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
   1050#: gconf/gconf-sanity-check.c:143 gconf/gconf-sanity-check.c:168
  10471051#, c-format
  10481052msgid ""
   
  10571061"папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10581062
  1059 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
   1063#: gconf/gconf-sanity-check.c:182
  10601064#, c-format
  10611065msgid ""
   
  10751079"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10761080
  1077 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
   1081#: gconf/gconf-sanity-check.c:199
  10781082#, c-format
  10791083msgid "Can't remove file %s: %s\n"
  10801084msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
  10811085
  1082 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
   1086#: gconf/gconf-sanity-check.c:235
  10831087#, c-format
  10841088msgid ""
   
  10911095"настройките не могат да се запазват. %s%s"
  10921096
  1093 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
   1097#: gconf/gconf-sanity-check.c:238
  10941098msgid "Error reading the file: "
  10951099msgstr "Грешка при четене на файла:"
  10961100
  1097 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
   1101#: gconf/gconf-sanity-check.c:261
  10981102#, c-format
  10991103msgid ""
   
  11041108"Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
  11051109
  1106 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
   1110#: gconf/gconf-sanity-check.c:322
  11071111msgid ""
  11081112"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
   
  11261130"Желаете ли да продължите?"
  11271131
  1128 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
   1132#: gconf/gconf-sanity-check.c:343
  11291133msgid "_Log Out"
  11301134msgstr "_Излизане"
  11311135
  1132 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
   1136#: gconf/gconf-sanity-check.c:345
  11331137msgid "_Continue"
  11341138msgstr "_Продължаване"
  11351139
  1136 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
   1140#: gconf/gconf-sanity-check.c:358
  11371141#, c-format
  11381142msgid "%s Continue (y/n)?"
  11391143msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
  11401144
  1141 #: ../gconf/gconf-schema.c:221 ../gconf/gconf-schema.c:229
  1142 #: ../gconf/gconf-schema.c:237 ../gconf/gconf-schema.c:245
   1145#: gconf/gconf-schema.c:217 gconf/gconf-schema.c:225 gconf/gconf-schema.c:233
   1146#: gconf/gconf-schema.c:241
   1147#, c-format
  11431148msgid "Schema contains invalid UTF-8"
  11441149msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
  11451150
  1146 #: ../gconf/gconf-schema.c:254
   1151#: gconf/gconf-schema.c:250
   1152#, c-format
  11471153msgid ""
  11481154"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
  11491155msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
  11501156
  1151 #: ../gconf/gconf-schema.c:264
   1157#: gconf/gconf-schema.c:260
   1158#, c-format
  11521159msgid ""
  11531160"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
   
  11551162msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
  11561163
  1157 #: ../gconf/gconf-sources.c:371
   1164#: gconf/gconf-sources.c:371
  11581165#, c-format
  11591166msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
  11601167msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
  11611168
  1162 #: ../gconf/gconf-sources.c:411
   1169#: gconf/gconf-sources.c:411
  11631170#, c-format
  11641171msgid ""
   
  11671174"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
  11681175
  1169 #: ../gconf/gconf-sources.c:417
   1176#: gconf/gconf-sources.c:417
  11701177#, c-format
  11711178msgid ""
   
  11751182"%d"
  11761183
  1177 #: ../gconf/gconf-sources.c:424
   1184#: gconf/gconf-sources.c:424
  11781185#, c-format
  11791186msgid ""
   
  11831190"позиция %d"
  11841191
  1185 #: ../gconf/gconf-sources.c:433
   1192#: gconf/gconf-sources.c:433
  11861193msgid ""
  11871194"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
   
  11911198"запазват"
  11921199
  1193 #: ../gconf/gconf-sources.c:650
   1200#: gconf/gconf-sources.c:650
  11941201#, c-format
  11951202msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
  11961203msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
  11971204
  1198 #: ../gconf/gconf-sources.c:712
   1205#: gconf/gconf-sources.c:712
  11991206msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
  12001207msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
  12011208
  1202 #: ../gconf/gconf-sources.c:754
   1209#: gconf/gconf-sources.c:754
  12031210#, c-format
  12041211msgid ""
   
  12091216"настройките"
  12101217
  1211 #: ../gconf/gconf-sources.c:766
   1218#: gconf/gconf-sources.c:766
  12121219#, c-format
  12131220msgid ""
   
  12461253"места за съхранение като ~/.gconf"
  12471254
  1248 #: ../gconf/gconf-sources.c:1570
   1255#: gconf/gconf-sources.c:1570
  12491256#, c-format
  12501257msgid "Error finding metainfo: %s"
  12511258msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
  12521259
  1253 #: ../gconf/gconf-sources.c:1639
   1260#: gconf/gconf-sources.c:1639
  12541261#, c-format
  12551262msgid "Error getting metainfo: %s"
  12561263msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
  12571264
  1258 #: ../gconf/gconf-sources.c:1663
   1265#: gconf/gconf-sources.c:1663
  12591266#, c-format
  12601267msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
   
  12631270"„%s“"
  12641271
  1265 #: ../gconf/gconf-value.c:261
   1272#: gconf/gconf-value.c:260
  12661273#, c-format
  12671274msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
  12681275msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
  12691276
  1270 #: ../gconf/gconf-value.c:274
   1277#: gconf/gconf-value.c:273
  12711278#, c-format
  12721279msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
  12731280msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
  12741281
  1275 #: ../gconf/gconf-value.c:325
   1282#: gconf/gconf-value.c:324
  12761283#, c-format
  12771284msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
   
  12791286"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
  12801287
  1281 #: ../gconf/gconf-value.c:356 ../gconf/gconf-value.c:517
   1288#: gconf/gconf-value.c:355 gconf/gconf-value.c:516
  12821289#, c-format
  12831290msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
  12841291msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
  12851292
  1286 #: ../gconf/gconf-value.c:403
   1293#: gconf/gconf-value.c:402
  12871294#, c-format
  12881295msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
  12891296msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
  12901297
  1291 #: ../gconf/gconf-value.c:416
   1298#: gconf/gconf-value.c:415
  12921299#, c-format
  12931300msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
  12941301msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
  12951302
  1296 #: ../gconf/gconf-value.c:446 ../gconf/gconf-value.c:532
   1303#: gconf/gconf-value.c:445 gconf/gconf-value.c:531
  12971304#, c-format
  12981305msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
  12991306msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
  13001307
  1301 #: ../gconf/gconf-value.c:486
   1308#: gconf/gconf-value.c:485
  13021309#, c-format
  13031310msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
   
  13051312"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
  13061313
  1307 #: ../gconf/gconf.c:57
   1314#: gconf/gconf.c:57
  13081315#, c-format
  13091316msgid "Key \"%s\" is NULL"
  13101317msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
  13111318
  1312 #: ../gconf/gconf.c:64
   1319#: gconf/gconf.c:64
  13131320#, c-format
  13141321msgid "\"%s\": %s"
  13151322msgstr "„%s“: %s"
  13161323
  1317 #: ../gconf/gconf.c:383
   1324#: gconf/gconf.c:383
  13181325#, c-format
  13191326msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  13201327msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
  13211328
  1322 #: ../gconf/gconf.c:761
   1329#: gconf/gconf.c:761
  13231330msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
  13241331msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
  13251332
  1326 #: ../gconf/gconf.c:2224
   1333#: gconf/gconf.c:2224
  13271334#, c-format
  13281335msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
   
  13301337"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
  13311338
  1332 #: ../gconf/gconf.c:2589
   1339#: gconf/gconf.c:2589
  13331340msgid "Must begin with a slash (/)"
  13341341msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
  13351342
  1336 #: ../gconf/gconf.c:2611
   1343#: gconf/gconf.c:2611
  13371344msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
  13381345msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
  13391346
  1340 #: ../gconf/gconf.c:2613
   1347#: gconf/gconf.c:2613
  13411348msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
  13421349msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
  13431350
  1344 #: ../gconf/gconf.c:2632
   1351#: gconf/gconf.c:2632
  13451352#, c-format
  13461353msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
  13471354msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
  13481355
  1349 #: ../gconf/gconf.c:2642
   1356#: gconf/gconf.c:2642
  13501357#, c-format
  13511358msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
  13521359msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
  13531360
  1354 #: ../gconf/gconf.c:2656
   1361#: gconf/gconf.c:2656
  13551362msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
  13561363msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
  13571364
  1358 #: ../gconf/gconf.c:3027
   1365#: gconf/gconf.c:3027
  13591366#, c-format
  13601367msgid "Failure shutting down config server: %s"
  13611368msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
  13621369
  1363 #: ../gconf/gconf.c:3088
   1370#: gconf/gconf.c:3088
  13641371#, c-format
  13651372msgid "Expected float, got %s"
  13661373msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
  13671374
  1368 #: ../gconf/gconf.c:3123
   1375#: gconf/gconf.c:3123
  13691376#, c-format
  13701377msgid "Expected int, got %s"
  13711378msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
  13721379
  1373 #: ../gconf/gconf.c:3158
   1380#: gconf/gconf.c:3158
  13741381#, c-format
  13751382msgid "Expected string, got %s"
  13761383msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
  13771384
  1378 #: ../gconf/gconf.c:3192
   1385#: gconf/gconf.c:3192
  13791386#, c-format
  13801387msgid "Expected bool, got %s"
  13811388msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
  13821389
  1383 #: ../gconf/gconf.c:3225
   1390#: gconf/gconf.c:3225
  13841391#, c-format
  13851392msgid "Expected schema, got %s"
  13861393msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
  13871394
  1388 #: ../gconf/gconf.c:3564
   1395#: gconf/gconf.c:3564
  13891396#, c-format
  13901397msgid "CORBA error: %s"
  13911398msgstr "Грешка на CORBA: %s"
  13921399
  1393 #: ../gconf/gconfd.c:302
   1400#: gconf/gconfd.c:302
  13941401msgid "Shutdown request received"
  13951402msgstr "Получена е заявка за спиране"
  13961403
  1397 #: ../gconf/gconfd.c:334
   1404#: gconf/gconfd.c:334
  13981405msgid ""
  13991406"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
   
  14031410"gconf.path от папката с изходен код..."
  14041411
  1405 #: ../gconf/gconfd.c:354
   1412#: gconf/gconfd.c:354
  14061413#, c-format
  14071414msgid ""
   
  14141421#. request would result in another failed gconfd being spawned.
  14151422#.
  1416 #: ../gconf/gconfd.c:362
   1423#: gconf/gconfd.c:362
  14171424#, c-format
  14181425msgid ""
   
  14231430"запази. Редактирайте %s%s"
  14241431
  1425 #: ../gconf/gconfd.c:375
   1432#: gconf/gconfd.c:375
  14261433#, c-format
  14271434msgid "Error loading some config sources: %s"
  14281435msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
  14291436
  1430 #: ../gconf/gconfd.c:387
   1437#: gconf/gconfd.c:387
  14311438msgid ""
  14321439"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
   
  14361443"заредят или запазят конфигурационните данни."
  14371444
  1438 #: ../gconf/gconfd.c:404
   1445#: gconf/gconfd.c:404
  14391446msgid ""
  14401447"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
   
  14441451"може да не се запазят."
  14451452
  1446 #: ../gconf/gconfd.c:433
   1453#: gconf/gconfd.c:433
  14471454#, c-format
  14481455msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
   
  14511458"GConf."
  14521459
  1453 #: ../gconf/gconfd.c:439
   1460#: gconf/gconfd.c:439
  14541461#, c-format
  14551462msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
  14561463msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14571464
  1458 #: ../gconf/gconfd.c:459
   1465#: gconf/gconfd.c:459
  14591466#, c-format
  14601467msgid ""
   
  14631470"Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14641471
  1465 #: ../gconf/gconfd.c:475
   1472#: gconf/gconfd.c:475
  14661473#, c-format
  14671474msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  14681475msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
  14691476
  1470 #: ../gconf/gconfd.c:563
   1477#: gconf/gconfd.c:563
  14711478#, c-format
  14721479msgid "Failed to open %s: %s"
  14731480msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
  14741481
  1475 #: ../gconf/gconfd.c:579
   1482#: gconf/gconfd.c:579
  14761483#, c-format
  14771484msgid "Owner of %s is not the current user"
  14781485msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
  14791486
  1480 #: ../gconf/gconfd.c:587
   1487#: gconf/gconfd.c:587
  14811488#, c-format
  14821489msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
   
  14851492#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
  14861493#. So we free it at the end of main()
  1487 #: ../gconf/gconfd.c:679
   1494#: gconf/gconfd.c:679
  14881495#, c-format
  14891496msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
  14901497msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
  14911498
  1492 #: ../gconf/gconfd.c:736
   1499#: gconf/gconfd.c:736
  14931500msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
  14941501msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
  14951502
  1496 #: ../gconf/gconfd.c:749
   1503#: gconf/gconfd.c:749
  14971504#, c-format
  14981505msgid "Failed to create %s: %s"
  14991506msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
  15001507
  1501 #: ../gconf/gconfd.c:756
   1508#: gconf/gconfd.c:756
  15021509#, c-format
  15031510msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
  15041511msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
  15051512
  1506 #: ../gconf/gconfd.c:788
   1513#: gconf/gconfd.c:788
  15071514#, c-format
  15081515msgid ""
   
  15131520"клиентската програма може да забие: %s"
  15141521
  1515 #: ../gconf/gconfd.c:798
   1522#: gconf/gconfd.c:798
  15161523#, c-format
  15171524msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
  15181525msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
  15191526
  1520 #: ../gconf/gconfd.c:836
   1527#: gconf/gconfd.c:836
  15211528#, c-format
  15221529msgid "Error releasing lockfile: %s"
  15231530msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
  15241531
  1525 #: ../gconf/gconfd.c:844
   1532#: gconf/gconfd.c:844
  15261533msgid "Exiting"
  15271534msgstr "Приключва се"
  15281535
  1529 #: ../gconf/gconfd.c:867
   1536#: gconf/gconfd.c:869
  15301537msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
  15311538msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
  15321539
  1533 #: ../gconf/gconfd.c:884
   1540#: gconf/gconfd.c:886
  15341541msgid "GConf server is not in use, shutting down."
  15351542msgstr "Не се използва сървър GConf, приключвам."
  15361543
  1537 #: ../gconf/gconfd.c:1210
   1544#: gconf/gconfd.c:1212
  15381545#, c-format
  15391546msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
  15401547msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
  15411548
  1542 #: ../gconf/gconfd.c:1338
   1549#: gconf/gconfd.c:1340
  15431550#, c-format
  15441551msgid "Returning exception: %s"
  15451552msgstr "Върнато изключение: %s"
  15461553
  1547 #: ../gconf/gconfd.c:1444
   1554#: gconf/gconfd.c:1446
  15481555#, c-format
  15491556msgid ""
   
  15541561"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
  15551562
  1556 #: ../gconf/gconfd.c:1479
   1563#: gconf/gconfd.c:1481
  15571564#, c-format
  15581565msgid ""
   
  15621569"запазени успешно (%s)"
  15631570
  1564 #: ../gconf/gconfd.c:1541
   1571#: gconf/gconfd.c:1543
  15651572#, c-format
  15661573msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
   
  15681575"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
  15691576
  1570 #: ../gconf/gconfd.c:1555
   1577#: gconf/gconfd.c:1557
  15711578#, c-format
  15721579msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
   
  15741581"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
  15751582
  1576 #: ../gconf/gconfd.c:1564
   1583#: gconf/gconfd.c:1566
  15771584#, c-format
  15781585msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
  15791586msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15801587
  1581 #: ../gconf/gconfd.c:1578
   1588#: gconf/gconfd.c:1580
  15821589#, c-format
  15831590msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
   
  15851592"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
  15861593
  1587 #: ../gconf/gconfd.c:1588
   1594#: gconf/gconfd.c:1590
  15881595#, c-format
  15891596msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
   
  15921599"мястото му: %s"
  15931600
  1594 #: ../gconf/gconfd.c:1597
   1601#: gconf/gconfd.c:1599
  15951602#, c-format
  15961603msgid ""
   
  16001607"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
  16011608
  1602 #: ../gconf/gconfd.c:2076
   1609#: gconf/gconfd.c:2078
  16031610#, c-format
  16041611msgid ""
   
  16081615"базата данни"
  16091616
  1610 #: ../gconf/gconfd.c:2112
   1617#: gconf/gconfd.c:2114
  16111618#, c-format
  16121619msgid "Error reading saved state file: %s"
  16131620msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
  16141621
  1615 #: ../gconf/gconfd.c:2162
   1622#: gconf/gconfd.c:2164
  16161623#, c-format
  16171624msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
  16181625msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
  16191626
  1620 #: ../gconf/gconfd.c:2281
   1627#: gconf/gconfd.c:2283
  16211628#, c-format
  16221629msgid ""
   
  16271634"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
  16281635
  1629 #: ../gconf/gconfd.c:2286
   1636#: gconf/gconfd.c:2288
  16301637#, c-format
  16311638msgid ""
   
  16371644"s)"
  16381645
  1639 #: ../gconf/gconfd.c:2309 ../gconf/gconfd.c:2483
   1646#: gconf/gconfd.c:2311 gconf/gconfd.c:2485
  16401647#, c-format
  16411648msgid "Failed to get IOR for client: %s"
  16421649msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
  16431650
  1644 #: ../gconf/gconfd.c:2324
   1651#: gconf/gconfd.c:2326
  16451652#, c-format
  16461653msgid "Failed to open saved state file: %s"
  16471654msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
  16481655
  1649 #: ../gconf/gconfd.c:2337
   1656#: gconf/gconfd.c:2339
  16501657#, c-format
  16511658msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
   
  16541661"състоянието: %s"
  16551662
  1656 #: ../gconf/gconfd.c:2345
   1663#: gconf/gconfd.c:2347
  16571664#, c-format
  16581665msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
   
  16611668"състоянието: %s"
  16621669
  1663 #: ../gconf/gconfd.c:2444
   1670#: gconf/gconfd.c:2446
  16641671msgid ""
  16651672"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
  16661673msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
  16671674
  1668 #: ../gconf/gconftool.c:89
   1675#: gconf/gconftool.c:89
  16691676msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
  16701677msgstr ""
  16711678"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
  16721679
  1673 #: ../gconf/gconftool.c:98
   1680#: gconf/gconftool.c:98
  16741681msgid "Print the value of a key to standard output."
  16751682msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
  16761683
  1677 #: ../gconf/gconftool.c:107
   1684#: gconf/gconftool.c:107
  16781685msgid ""
  16791686"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
   
  16831690"long-desc, --owner, и --type."
  16841691
  1685 #: ../gconf/gconftool.c:117
   1692#: gconf/gconftool.c:117
  16861693msgid "Unset the keys on the command line"
  16871694msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
  16881695
  1689 #: ../gconf/gconftool.c:126
   1696#: gconf/gconftool.c:126
  16901697msgid ""
  16911698"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
   
  16951702"командния ред"
  16961703
  1697 #: ../gconf/gconftool.c:135
   1704#: gconf/gconftool.c:135
  16981705msgid "Print all key/value pairs in a directory."
  16991706msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
  17001707
  1701 #: ../gconf/gconftool.c:144
   1708#: gconf/gconftool.c:144
  17021709msgid "Print all subdirectories in a directory."
  17031710msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
  17041711
  1705 #: ../gconf/gconftool.c:153
   1712#: gconf/gconftool.c:153
  17061713msgid ""
  17071714"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
   
  17101717"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
  17111718
  1712 #: ../gconf/gconftool.c:162
   1719#: gconf/gconftool.c:162
  17131720msgid ""
  17141721"Load from the specified file an XML description of values and set them "
   
  17181725"настройване относително към папка."
  17191726
  1720 #: ../gconf/gconftool.c:171
   1727#: gconf/gconftool.c:171
  17211728msgid "Unload a set of values described in an XML file."
  17221729msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
  17231730
  1724 #: ../gconf/gconftool.c:180
   1731#: gconf/gconftool.c:180
  17251732msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
  17261733msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
  17271734
  1728 #: ../gconf/gconftool.c:189
   1735#: gconf/gconftool.c:189
  17291736msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
  17301737msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
  17311738
  1732 #: ../gconf/gconftool.c:198
   1739#: gconf/gconftool.c:198
  17331740msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
  17341741msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
  17351742
  1736 #: ../gconf/gconftool.c:207
   1743#: gconf/gconftool.c:207
  17371744msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
  17381745msgstr ""
  17391746"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
  17401747
  1741 #: ../gconf/gconftool.c:216
   1748#: gconf/gconftool.c:216
  17421749msgid ""
  17431750"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
   
  17471754"автоматично - при необходимост)"
  17481755
  1749 #: ../gconf/gconftool.c:225
   1756#: gconf/gconftool.c:225
  17501757msgid ""
  17511758"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
   
  17551762"описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17561763
  1757 #: ../gconf/gconftool.c:226
   1764#: gconf/gconftool.c:226
  17581765msgid "int|bool|float|string|list|pair"
  17591766msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
  17601767
  1761 #: ../gconf/gconftool.c:234
   1768#: gconf/gconftool.c:234
  17621769msgid "Print the data type of a key to standard output."
  17631770msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
  17641771
  1765 #: ../gconf/gconftool.c:243
   1772#: gconf/gconftool.c:243
  17661773msgid "Get the number of elements in a list key."
  17671774msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
  17681775
  1769 #: ../gconf/gconftool.c:252
   1776#: gconf/gconftool.c:252
  17701777msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
  17711778msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
  17721779
  1773 #: ../gconf/gconftool.c:261
   1780#: gconf/gconftool.c:261
  17741781msgid ""
  17751782"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
   
  17791786"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17801787
  1781 #: ../gconf/gconftool.c:262 ../gconf/gconftool.c:271 ../gconf/gconftool.c:280
   1788#: gconf/gconftool.c:262 gconf/gconftool.c:271 gconf/gconftool.c:280
  17821789msgid "int|bool|float|string"
  17831790msgstr "int|bool|float|string"
  17841791
  1785 #: ../gconf/gconftool.c:270
   1792#: gconf/gconftool.c:270
  17861793msgid ""
  17871794"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
   
  17911798"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17921799
  1793 #: ../gconf/gconftool.c:279
   1800#: gconf/gconftool.c:279
  17941801msgid ""
  17951802"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
   
  17991806"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  18001807
  1801 #: ../gconf/gconftool.c:288
   1808#: gconf/gconftool.c:288
  18021809msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
  18031810msgstr "Указване на кратко описание на схема"
  18041811
  1805 #: ../gconf/gconftool.c:289 ../gconf/gconftool.c:298
   1812#: gconf/gconftool.c:289 gconf/gconftool.c:298
  18061813msgid "DESCRIPTION"
  18071814msgstr "ОПИСАНИЕ"
  18081815
  1809 #: ../gconf/gconftool.c:297
   1816#: gconf/gconftool.c:297
  18101817msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
  18111818msgstr "Указване на подробно описание на схема."
  18121819
  1813 #: ../gconf/gconftool.c:306
   1820#: gconf/gconftool.c:306
  18141821msgid "Specify the owner of a schema"
  18151822msgstr "Указване на собственик на схема"
  18161823
  1817 #: ../gconf/gconftool.c:307
   1824#: gconf/gconftool.c:307
  18181825msgid "OWNER"
  18191826msgstr "СОБСТВЕНИК"
  18201827
  1821 #: ../gconf/gconftool.c:315
   1828#: gconf/gconftool.c:315
  18221829msgid "Specify a schema file to be installed"
  18231830msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
  18241831
  1825 #: ../gconf/gconftool.c:316
   1832#: gconf/gconftool.c:316
  18261833msgid "FILENAME"
  18271834msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
  18281835
  1829 #: ../gconf/gconftool.c:324
   1836#: gconf/gconftool.c:324
  18301837msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
  18311838msgstr ""
   
  18331840"подразбиране"
  18341841
  1835 #: ../gconf/gconftool.c:325
   1842#: gconf/gconftool.c:325
  18361843msgid "SOURCE"
  18371844msgstr "ИЗТОЧНИК"
  18381845
  1839 #: ../gconf/gconftool.c:333
   1846#: gconf/gconftool.c:333
  18401847msgid ""
  18411848"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
   
  18451852"да има стартиран gconfd процес."
  18461853
  1847 #: ../gconf/gconftool.c:342
   1854#: gconf/gconftool.c:342
  18481855msgid ""
  18491856"Properly installs schema files on the command line into the database. "
   
  18561863"използва източника по подразбиране."
  18571864
  1858 #: ../gconf/gconftool.c:351
   1865#: gconf/gconftool.c:351
  18591866msgid ""
  18601867"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
   
  18671874"използва източника по подразбиране."
  18681875
  1869 #: ../gconf/gconftool.c:360
   1876#: gconf/gconftool.c:360
  18701877msgid ""
  18711878"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
   
  18751882"видове стойности на ключовете на командния ред."
  18761883
  1877 #: ../gconf/gconftool.c:369
   1884#: gconf/gconftool.c:369
  18781885msgid ""
  18791886"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
   
  18831890"ключове в папките на командния ред."
  18841891
  1885 #: ../gconf/gconftool.c:378
   1892#: gconf/gconftool.c:378
  18861893msgid "Get the short doc string for a key"
  18871894msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
  18881895
  1889 #: ../gconf/gconftool.c:387
   1896#: gconf/gconftool.c:387
  18901897msgid "Get the long doc string for a key"
  18911898msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
  18921899
  1893 #: ../gconf/gconftool.c:396
   1900#: gconf/gconftool.c:396
  18941901msgid "Get the name of the schema applied to this key"
  18951902msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
  18961903
  1897 #: ../gconf/gconftool.c:405
   1904#: gconf/gconftool.c:405
  18981905msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
  18991906msgstr ""
   
  19011908"схемата"
  19021909
  1903 #: ../gconf/gconftool.c:414
   1910#: gconf/gconftool.c:414
  19041911msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
  19051912msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
  19061913
  1907 #: ../gconf/gconftool.c:423
   1914#: gconf/gconftool.c:423
  19081915msgid "Ignore schema defaults when reading values."
  19091916msgstr ""
  19101917"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
  19111918
  1912 #: ../gconf/gconftool.c:432
   1919#: gconf/gconftool.c:432
  19131920msgid "Get the name of the default source"
  19141921msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
  19151922
  1916 #: ../gconf/gconftool.c:441
   1923#: gconf/gconftool.c:441
  19171924msgid "Print version"
  19181925msgstr "Показване на версията"
  19191926
  1920 #: ../gconf/gconftool.c:537
   1927#: gconf/gconftool.c:538
   1928#, c-format
  19211929msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
  19221930msgstr ""
  19231931"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19241932
  1925 #: ../gconf/gconftool.c:547
   1933#: gconf/gconftool.c:548
   1934#, c-format
  19261935msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
  19271936msgstr ""
  19281937"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
  19291938
  1930 #: ../gconf/gconftool.c:554
   1939#: gconf/gconftool.c:555
   1940#, c-format
  19311941msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
  19321942msgstr ""
  19331943"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19341944
  1935 #: ../gconf/gconftool.c:565
   1945#: gconf/gconftool.c:566
   1946#, c-format
  19361947msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
  19371948msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
  19381949
  1939 #: ../gconf/gconftool.c:576
   1950#: gconf/gconftool.c:577
   1951#, c-format
  19401952msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
  19411953msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
  19421954
  1943 #: ../gconf/gconftool.c:589
   1955#: gconf/gconftool.c:590
   1956#, c-format
  19441957msgid ""
  19451958"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
   
  19491962"entries или --all-dirs\n"
  19501963
  1951 #: ../gconf/gconftool.c:602
   1964#: gconf/gconftool.c:603
   1965#, c-format
  19521966msgid ""
  19531967"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
   
  19571971"или --all-dirs\n"
  19581972
  1959 #: ../gconf/gconftool.c:608
   1973#: gconf/gconftool.c:609
   1974#, c-format
  19601975msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
  19611976msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
  19621977
  1963 #: ../gconf/gconftool.c:614
   1978#: gconf/gconftool.c:615
   1979#, c-format
  19641980msgid "Must specify a type when setting a value\n"
  19651981msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
  19661982
  1967 #: ../gconf/gconftool.c:622
   1983#: gconf/gconftool.c:623
   1984#, c-format
  19681985msgid ""
  19691986"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
   
  19731990"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
  19741991
  1975 #: ../gconf/gconftool.c:634 ../gconf/gconftool.c:647 ../gconf/gconftool.c:660
  1976 #: ../gconf/gconftool.c:674 ../gconf/gconftool.c:687 ../gconf/gconftool.c:700
  1977 #: ../gconf/gconftool.c:714
   1992#: gconf/gconftool.c:635 gconf/gconftool.c:648 gconf/gconftool.c:661
   1993#: gconf/gconftool.c:675 gconf/gconftool.c:688 gconf/gconftool.c:701
   1994#: gconf/gconftool.c:715
  19781995#, c-format
  19791996msgid "%s option must be used by itself.\n"
  19801997msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
  19811998
  1982 #: ../gconf/gconftool.c:723
   1999#: gconf/gconftool.c:724
   2000#, c-format
  19832001msgid ""
  19842002"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
   
  19872005"--direct\n"
  19882006
  1989 #: ../gconf/gconftool.c:729
   2007#: gconf/gconftool.c:730
  19902008#, c-format
  19912009msgid "Failed to init GConf: %s\n"
  19922010msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
  19932011
  1994 #: ../gconf/gconftool.c:758
   2012#: gconf/gconftool.c:759
   2013#, c-format
  19952014msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
  19962015msgstr ""
  19972016"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
  19982017
  1999 #: ../gconf/gconftool.c:765
   2018#: gconf/gconftool.c:766
   2019#, c-format
  20002020msgid ""
  20012021"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
   
  20042024"схеми\n"
  20052025
  2006 #: ../gconf/gconftool.c:778
   2026#: gconf/gconftool.c:779
   2027#, c-format
  20072028msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
  20082029msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
  20092030
  2010 #: ../gconf/gconftool.c:813
   2031#: gconf/gconftool.c:814
  20112032#, c-format
  20122033msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
  20132034msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
  20142035
  2015 #: ../gconf/gconftool.c:1116
   2036#: gconf/gconftool.c:1123
  20162037#, c-format
  20172038msgid "Shutdown error: %s\n"
  20182039msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
  20192040
  2020 #: ../gconf/gconftool.c:1159
   2041#: gconf/gconftool.c:1166
   2042#, c-format
  20212043msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
  20222044msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
  20232045
  2024 #: ../gconf/gconftool.c:1211
   2046#: gconf/gconftool.c:1218
   2047#, c-format
  20252048msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
  20262049msgstr ""
  20272050"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
  20282051
  2029 #: ../gconf/gconftool.c:1253 ../gconf/gconftool.c:1519
   2052#: gconf/gconftool.c:1260 gconf/gconftool.c:1526
  20302053#, c-format
  20312054msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
  20322055msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
  20332056
  2034 #: ../gconf/gconftool.c:1272
   2057#: gconf/gconftool.c:1279
  20352058msgid "(no value set)"
  20362059msgstr "(няма зададена стойност)"
  20372060
  2038 #: ../gconf/gconftool.c:1578
   2061#: gconf/gconftool.c:1585
  20392062#, c-format
  20402063msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
  20412064msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
  20422065
  2043 #: ../gconf/gconftool.c:1607
   2066#: gconf/gconftool.c:1614
   2067#, c-format
  20442068msgid "Must specify a key or keys to get\n"
  20452069msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
  20462070
  2047 #: ../gconf/gconftool.c:1642
   2071#: gconf/gconftool.c:1649
  20482072#, c-format
  20492073msgid "Type: %s\n"
  20502074msgstr "Вид: %s\n"
  20512075
  2052 #: ../gconf/gconftool.c:1643
   2076#: gconf/gconftool.c:1650
  20532077#, c-format
  20542078msgid "List Type: %s\n"
  20552079msgstr "Вид списък: %s\n"
  20562080
  2057 #: ../gconf/gconftool.c:1644
   2081#: gconf/gconftool.c:1651
  20582082#, c-format
  20592083msgid "Car Type: %s\n"
  20602084msgstr "Вид на car: %s\n"
  20612085
  2062 #: ../gconf/gconftool.c:1645
   2086#: gconf/gconftool.c:1652
  20632087#, c-format
  20642088msgid "Cdr Type: %s\n"
  20652089msgstr "Вид на cdr: %s\n"
  20662090
  2067 #: ../gconf/gconftool.c:1650
   2091#: gconf/gconftool.c:1657
  20682092#, c-format
  20692093msgid "Default Value: %s\n"
  20702094msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
  20712095
  2072 #: ../gconf/gconftool.c:1650 ../gconf/gconftool.c:1652
  2073 #: ../gconf/gconftool.c:1653 ../gconf/gconftool.c:1654
   2096#: gconf/gconftool.c:1657 gconf/gconftool.c:1659 gconf/gconftool.c:1660
   2097#: gconf/gconftool.c:1661
  20742098msgid "Unset"
  20752099msgstr "Без стойност"
  20762100
  2077 #: ../gconf/gconftool.c:1652
   2101#: gconf/gconftool.c:1659
  20782102#, c-format
  20792103msgid "Owner: %s\n"
  20802104msgstr "Собственик: %s\n"
  20812105
  2082 #: ../gconf/gconftool.c:1653
   2106#: gconf/gconftool.c:1660
  20832107#, c-format
  20842108msgid "Short Desc: %s\n"
  20852109msgstr "Кр. опис.: %s\n"
  20862110
  2087 #: ../gconf/gconftool.c:1654
   2111#: gconf/gconftool.c:1661
  20882112#, c-format
  20892113msgid "Long Desc: %s\n"
  20902114msgstr "Подр. опис.: %s\n"
  20912115
  2092 #: ../gconf/gconftool.c:1663 ../gconf/gconftool.c:1887
  2093 #: ../gconf/gconftool.c:1921 ../gconf/gconftool.c:1966
  2094 #: ../gconf/gconftool.c:2111
   2116#: gconf/gconftool.c:1670 gconf/gconftool.c:1894 gconf/gconftool.c:1928
   2117#: gconf/gconftool.c:1973 gconf/gconftool.c:2118
  20952118#, c-format
  20962119msgid "No value set for `%s'\n"
  20972120msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
  20982121
  2099 #: ../gconf/gconftool.c:1667 ../gconf/gconftool.c:1891
  2100 #: ../gconf/gconftool.c:1925 ../gconf/gconftool.c:1970
  2101 #: ../gconf/gconftool.c:2115
   2122#: gconf/gconftool.c:1674 gconf/gconftool.c:1898 gconf/gconftool.c:1932
   2123#: gconf/gconftool.c:1977 gconf/gconftool.c:2122
  21022124#, c-format
  21032125msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
  21042126msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
  21052127
  2106 #: ../gconf/gconftool.c:1710 ../gconf/gconftool.c:1722
   2128#: gconf/gconftool.c:1717 gconf/gconftool.c:1729
  21072129#, c-format
  21082130msgid "Don't understand type `%s'\n"
  21092131msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
  21102132
  2111 #: ../gconf/gconftool.c:1734
   2133#: gconf/gconftool.c:1741
   2134#, c-format
  21122135msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
  21132136msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
  21142137
  2115 #: ../gconf/gconftool.c:1754
   2138#: gconf/gconftool.c:1761
  21162139#, c-format
  21172140msgid "No value to set for key: `%s'\n"
  21182141msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
  21192142
  2120 #: ../gconf/gconftool.c:1782
   2143#: gconf/gconftool.c:1789
   2144#, c-format
  21212145msgid "Cannot set schema as value\n"
  21222146msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
  21232147
  2124 #: ../gconf/gconftool.c:1792
   2148#: gconf/gconftool.c:1799
   2149#, c-format
  21252150msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
  21262151msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
  21272152
  2128 #: ../gconf/gconftool.c:1806
   2153#: gconf/gconftool.c:1813
   2154#, c-format
  21292155msgid ""
  21302156"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
   
  21332159"cdr\n"
  21342160
  2135 #: ../gconf/gconftool.c:1821
   2161#: gconf/gconftool.c:1828
  21362162#, c-format
  21372163msgid "Error: %s\n"
  21382164msgstr "Грешка: %s\n"
  21392165
  2140 #: ../gconf/gconftool.c:1834 ../gconf/gconftool.c:2866
   2166#: gconf/gconftool.c:1841 gconf/gconftool.c:2873
  21412167#, c-format
  21422168msgid "Error setting value: %s\n"
  21432169msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
  21442170
  2145 #: ../gconf/gconftool.c:1852
   2171#: gconf/gconftool.c:1859
  21462172#, c-format
  21472173msgid "Error syncing: %s\n"
  21482174msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
  21492175
  2150 #: ../gconf/gconftool.c:1867
   2176#: gconf/gconftool.c:1874
   2177#, c-format
  21512178msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
  21522179msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
  21532180
  2154 #: ../gconf/gconftool.c:1911
   2181#: gconf/gconftool.c:1918
   2182#, c-format
  21552183msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
  21562184msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
  21572185
  2158 #: ../gconf/gconftool.c:1936 ../gconf/gconftool.c:1981
   2186#: gconf/gconftool.c:1943 gconf/gconftool.c:1988
  21592187#, c-format
  21602188msgid "Key %s is not a list.\n"
  21612189msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
  21622190
  2163 #: ../gconf/gconftool.c:1956
   2191#: gconf/gconftool.c:1963
   2192#, c-format
  21642193msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
  21652194msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
  21662195
  2167 #: ../gconf/gconftool.c:1987
   2196#: gconf/gconftool.c:1994
   2197#, c-format
  21682198msgid "Must specify list index.\n"
  21692199msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
  21702200
  2171 #: ../gconf/gconftool.c:1994
   2201#: gconf/gconftool.c:2001
   2202#, c-format
  21722203msgid "List index must be non-negative.\n"
  21732204msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  21742205
  2175 #: ../gconf/gconftool.c:2003
   2206#: gconf/gconftool.c:2010
   2207#, c-format
  21762208msgid "List index is out of bounds.\n"
  21772209msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
  21782210
  2179 #: ../gconf/gconftool.c:2029
   2211#: gconf/gconftool.c:2036
   2212#, c-format
  21802213msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
  21812214msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
  21822215
  2183 #: ../gconf/gconftool.c:2049
   2216#: gconf/gconftool.c:2056
  21842217#, c-format
  21852218msgid "No schema known for `%s'\n"
  21862219msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
  21872220
  2188 #: ../gconf/gconftool.c:2082
   2221#: gconf/gconftool.c:2089
  21892222#, c-format
  21902223msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
  21912224msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
  21922225
  2193 #: ../gconf/gconftool.c:2087
   2226#: gconf/gconftool.c:2094
  21942227#, c-format
  21952228msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
  21962229msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
  21972230
  2198 #: ../gconf/gconftool.c:2094
   2231#: gconf/gconftool.c:2101
  21992232#, c-format
  22002233msgid "No schema stored at '%s'\n"
  22012234msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
  22022235
  2203 #: ../gconf/gconftool.c:2097
   2236#: gconf/gconftool.c:2104
  22042237#, c-format
  22052238msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
  22062239msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
  22072240
  2208 #: ../gconf/gconftool.c:2153
   2241#: gconf/gconftool.c:2160
   2242#, c-format
  22092243msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
  22102244msgstr ""
   
  22122246"присвои схемата\n"
  22132247
  2214 #: ../gconf/gconftool.c:2160
   2248#: gconf/gconftool.c:2167
  22152249#, c-format
  22162250msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
   
  22182252"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
  22192253
  2220 #: ../gconf/gconftool.c:2178
   2254#: gconf/gconftool.c:2185
   2255#, c-format
  22212256msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
  22222257msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
  22232258
  2224 #: ../gconf/gconftool.c:2188
   2259#: gconf/gconftool.c:2195
  22252260#, c-format
  22262261msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
  22272262msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
  22282263
  2229 #: ../gconf/gconftool.c:2213
   2264#: gconf/gconftool.c:2220
   2265#, c-format
  22302266msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
  22312267msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
  22322268
  2233 #: ../gconf/gconftool.c:2255
   2269#: gconf/gconftool.c:2262
   2270#, c-format
  22342271msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22352272msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22362273
  2237 #: ../gconf/gconftool.c:2275
   2274#: gconf/gconftool.c:2282
   2275#, c-format
  22382276msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22392277msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22402278
  2241 #: ../gconf/gconftool.c:2295
   2279#: gconf/gconftool.c:2302
   2280#, c-format
  22422281msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  22432282msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  22442283
  2245 #: ../gconf/gconftool.c:2310
   2284#: gconf/gconftool.c:2317
  22462285#, c-format
  22472286msgid "Error setting value: %s"
  22482287msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
  22492288
  2250 #: ../gconf/gconftool.c:2324
   2289#: gconf/gconftool.c:2331
  22512290#, c-format
  22522291msgid "Error syncing: %s"
  22532292msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
  22542293
  2255 #: ../gconf/gconftool.c:2339
   2294#: gconf/gconftool.c:2346
   2295#, c-format
  22562296msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
  22572297msgstr ""
   
  22592299"ключ/стойност.\n"
  22602300
  2261 #: ../gconf/gconftool.c:2353
   2301#: gconf/gconftool.c:2360
   2302#, c-format
  22622303msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
  22632304msgstr ""
  22642305"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
  22652306
  2266 #: ../gconf/gconftool.c:2364
   2307#: gconf/gconftool.c:2371
  22672308#, c-format
  22682309msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
  22692310msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
  22702311
  2271 #: ../gconf/gconftool.c:2384
   2312#: gconf/gconftool.c:2391
   2313#, c-format
  22722314msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
  22732315msgstr ""
   
  22752317"премахнат.\n"
  22762318
  2277 #: ../gconf/gconftool.c:2398
   2319#: gconf/gconftool.c:2405
  22782320#, c-format
  22792321msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
  22802322msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
  22812323
  2282 #: ../gconf/gconftool.c:2418
   2324#: gconf/gconftool.c:2425
   2325#, c-format
  22832326msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
  22842327msgstr ""
  22852328"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
  22862329
  2287 #: ../gconf/gconftool.c:2452
   2330#: gconf/gconftool.c:2459
  22882331#, c-format
  22892332msgid "Error listing dirs: %s\n"
  22902333msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
  22912334
  2292 #: ../gconf/gconftool.c:2588
   2335#: gconf/gconftool.c:2595
   2336#, c-format
  22932337msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
  22942338msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
  22952339
  2296 #: ../gconf/gconftool.c:2615
   2340#: gconf/gconftool.c:2622
  22972341#, c-format
  22982342msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
   
  23002344"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
  23012345
  2302 #: ../gconf/gconftool.c:2648
   2346#: gconf/gconftool.c:2655
   2347#, c-format
  23032348msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
  23042349msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
  23052350
  2306 #: ../gconf/gconftool.c:2654
   2351#: gconf/gconftool.c:2661
  23072352#, c-format
  23082353msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
  23092354msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
  23102355
  2311 #: ../gconf/gconftool.c:2672
   2356#: gconf/gconftool.c:2679
  23122357#, c-format
  23132358msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
   
  23152360"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
  23162361
  2317 #: ../gconf/gconftool.c:2693
   2362#: gconf/gconftool.c:2700
  23182363#, c-format
  23192364msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
   
  23222367"s“\n"
  23232368
  2324 #: ../gconf/gconftool.c:2715
   2369#: gconf/gconftool.c:2722
  23252370#, c-format
  23262371msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
  23272372msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
  23282373
  2329 #: ../gconf/gconftool.c:2736
   2374#: gconf/gconftool.c:2743
  23302375#, c-format
  23312376msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
  23322377msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
  23332378
  2334 #: ../gconf/gconftool.c:2845 ../gconf/gconftool.c:3387
   2379#: gconf/gconftool.c:2852 gconf/gconftool.c:3394
  23352380#, c-format
  23362381msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
  23372382msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
  23382383
  2339 #: ../gconf/gconftool.c:2960
   2384#: gconf/gconftool.c:2967
  23402385#, c-format
  23412386msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
  23422387msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
  23432388
  2344 #: ../gconf/gconftool.c:2969
   2389#: gconf/gconftool.c:2976
  23452390#, c-format
  23462391msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
  23472392msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
  23482393
  2349 #: ../gconf/gconftool.c:2980 ../gconf/gconftool.c:3010
  2350 #: ../gconf/gconftool.c:3039
   2394#: gconf/gconftool.c:2987 gconf/gconftool.c:3017 gconf/gconftool.c:3046
  23512395#, c-format
  23522396msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
   
  23552399"схемата (%s)\n"
  23562400
  2357 #: ../gconf/gconftool.c:2998
   2401#: gconf/gconftool.c:3005
  23582402#, c-format
  23592403msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
   
  23622406"схема (%s)\n"
  23632407
  2364 #: ../gconf/gconftool.c:3023
   2408#: gconf/gconftool.c:3030
   2409#, c-format
  23652410msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
  23662411msgstr ""
  23672412"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
  23682413
  2369 #: ../gconf/gconftool.c:3052
   2414#: gconf/gconftool.c:3059
   2415#, c-format
  23702416msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
  23712417msgstr ""
  23722418"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
  23732419
  2374 #: ../gconf/gconftool.c:3100 ../gconf/gconftool.c:3121
  2375 #: ../gconf/gconftool.c:3142 ../gconf/gconftool.c:3163
   2420#: gconf/gconftool.c:3107 gconf/gconftool.c:3128 gconf/gconftool.c:3149
   2421#: gconf/gconftool.c:3170
  23762422#, c-format
  23772423msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
  23782424msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
  23792425
  2380 #: ../gconf/gconftool.c:3117
   2426#: gconf/gconftool.c:3124
  23812427#, c-format
  23822428msgid ""
   
  23862432"а не „%s“\n"
  23872433
  2388 #: ../gconf/gconftool.c:3138
   2434#: gconf/gconftool.c:3145
  23892435#, c-format
  23902436msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
   
  23932439"bool, а не „%s“\n"
  23942440
  2395 #: ../gconf/gconftool.c:3159
   2441#: gconf/gconftool.c:3166
  23962442#, c-format
  23972443msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
   
  24002446"bool, а не „%s“\n"
  24012447
  2402 #: ../gconf/gconftool.c:3199
   2448#: gconf/gconftool.c:3206
   2449#, c-format
  24032450msgid "WARNING: empty <applyto> node"
  24042451msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
  24052452
  2406 #: ../gconf/gconftool.c:3202 ../gconf/gconftool.c:3460
   2453#: gconf/gconftool.c:3209 gconf/gconftool.c:3467
  24072454#, c-format
  24082455msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
  24092456msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
  24102457
  2411 #: ../gconf/gconftool.c:3213
   2458#: gconf/gconftool.c:3220
   2459#, c-format
  24122460msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
  24132461msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
  24142462
  2415 #: ../gconf/gconftool.c:3219
   2463#: gconf/gconftool.c:3226
   2464#, c-format
  24162465msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
  24172466msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
  24182467
  2419 #: ../gconf/gconftool.c:3225
   2468#: gconf/gconftool.c:3232
   2469#, c-format
  24202470msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
  24212471msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
  24222472
  2423 #: ../gconf/gconftool.c:3254
   2473#: gconf/gconftool.c:3261
   2474#, c-format
  24242475msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
  24252476msgstr ""
  24262477"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
  24272478
  2428 #: ../gconf/gconftool.c:3260
   2479#: gconf/gconftool.c:3267
  24292480#, c-format
  24302481msgid ""
   
  24342485"се игнорират\n"
  24352486
  2436 #: ../gconf/gconftool.c:3358
   2487#: gconf/gconftool.c:3365
  24372488#, c-format
  24382489msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
  24392490msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
  24402491
  2441 #: ../gconf/gconftool.c:3395
   2492#: gconf/gconftool.c:3402
  24422493#, c-format
  24432494msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
  24442495msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
  24452496
  2446 #: ../gconf/gconftool.c:3469
   2497#: gconf/gconftool.c:3476
   2498#, c-format
  24472499msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
  24482500msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
  24492501
  2450 #: ../gconf/gconftool.c:3504
   2502#: gconf/gconftool.c:3511
  24512503#, c-format
  24522504msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  24542506"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  24552507
  2456 #: ../gconf/gconftool.c:3512
   2508#: gconf/gconftool.c:3519
  24572509#, c-format
  24582510msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
  24592511msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
  24602512
  2461 #: ../gconf/gconftool.c:3522
   2513#: gconf/gconftool.c:3529
  24622514#, c-format
  24632515msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  24652517"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  24662518
  2467 #: ../gconf/gconftool.c:3530
   2519#: gconf/gconftool.c:3537
  24682520#, c-format
  24692521msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
  24702522msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
  24712523
  2472 #: ../gconf/gconftool.c:3568
   2524#: gconf/gconftool.c:3575
   2525#, c-format
  24732526msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
  24742527msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
  24752528
  2476 #: ../gconf/gconftool.c:3609
   2529#: gconf/gconftool.c:3616
  24772530#, c-format
  24782531msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
  24792532msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
  24802533
  2481 #: ../gconf/gconftool.c:3642
   2534#: gconf/gconftool.c:3648
  24822535#, c-format
  24832536msgid "Failed to open `%s': %s\n"
  24842537msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  24852538
  2486 #: ../gconf/gconftool.c:3649
   2539#: gconf/gconftool.c:3655
  24872540#, c-format
  24882541msgid "Document `%s' is empty?\n"
  24892542msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
  24902543
  2491 #: ../gconf/gconftool.c:3661
   2544#: gconf/gconftool.c:3667
  24922545#, c-format
  24932546msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
   
  24952548"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
  24962549
  2497 #: ../gconf/gconftool.c:3674
   2550#: gconf/gconftool.c:3680
  24982551#, c-format
  24992552msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
  25002553msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
  25012554
  2502 #: ../gconf/gconftool.c:3688
   2555#: gconf/gconftool.c:3694
  25032556#, c-format
  25042557msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
  25052558msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
  25062559
  2507 #: ../gconf/gconftool.c:3699 ../gconf/gconftool.c:3734
   2560#: gconf/gconftool.c:3715
  25082561#, c-format
  25092562msgid "Error syncing config data: %s"
  25102563msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
  25112564
  2512 #: ../gconf/gconftool.c:3718
   2565#: gconf/gconftool.c:3729
   2566#, c-format
  25132567msgid "Must specify some schema files to install\n"
  25142568msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
  25152569
  2516 #: ../gconf/gconftool.c:3755
   2570#: gconf/gconftool.c:3756
  25172571#, c-format
  25182572msgid ""
   
  25232577"%s\n"
  25242578
  2525 #: ../gconf/gconftool.c:3775
   2579#: gconf/gconftool.c:3776
  25262580#, c-format
  25272581msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
   
  25292583"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
  25302584
  2531 #: ../gconf/gconftool.c:3901
   2585#: gconf/gconftool.c:3902
   2586#, c-format
  25322587msgid "Must specify some keys to break\n"
  25332588msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
  25342589
  2535 #: ../gconf/gconftool.c:3907
   2590#: gconf/gconftool.c:3908
  25362591#, c-format
  25372592msgid ""
   
  25432598"  %s\n"
  25442599
  2545 #: ../gconf/gconftool.c:3925
   2600#: gconf/gconftool.c:3926
   2601#, c-format
  25462602msgid "Must specify some directories to break\n"
  25472603msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
  25482604
  2549 #: ../gconf/gconftool.c:3944
   2605#: gconf/gconftool.c:3945
  25502606#, c-format
  25512607msgid ""
 • developer-libs/glib.HEAD.bg.po

  r455 r629  
  99"Project-Id-Version: glib HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 18:36+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-01-09 18:39+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-04-02 15:52+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-04-02 15:53+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  586586msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  587587
  588 #: ../glib/goption.c:468
   588#: ../glib/goption.c:485
  589589msgid "Usage:"
  590590msgstr "Употреба:"
  591591
  592 #: ../glib/goption.c:468
   592#: ../glib/goption.c:485
  593593msgid "[OPTION...]"
  594594msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  595595
  596 #: ../glib/goption.c:556
   596#: ../glib/goption.c:573
  597597msgid "Help Options:"
  598598msgstr "Настройки на помощта:"
  599599
  600 #: ../glib/goption.c:557
   600#: ../glib/goption.c:574
  601601msgid "Show help options"
  602602msgstr "Показване на настройките на помощта"
  603603
  604 #: ../glib/goption.c:562
   604#: ../glib/goption.c:579
  605605msgid "Show all help options"
  606606msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  607607
  608 #: ../glib/goption.c:612
   608#: ../glib/goption.c:629
  609609msgid "Application Options:"
  610610msgstr "Настройки на приложението:"
  611611
  612 #: ../glib/goption.c:653
   612#: ../glib/goption.c:670
  613613#, c-format
  614614msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  615615msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  616616
  617 #: ../glib/goption.c:663
   617#: ../glib/goption.c:680
  618618#, c-format
  619619msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  621621"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  622622
  623 #: ../glib/goption.c:926
   623#: ../glib/goption.c:705
   624#, c-format
   625msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   626msgstr "Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
   627
   628#: ../glib/goption.c:713
   629#, c-format
   630msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   631msgstr "Стойността с повишена точност - double „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
   632
   633#: ../glib/goption.c:996
  624634#, c-format
  625635msgid "Error parsing option %s"
  626636msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  627637
  628 #: ../glib/goption.c:959 ../glib/goption.c:1070
   638#: ../glib/goption.c:1027 ../glib/goption.c:1138
  629639#, c-format
  630640msgid "Missing argument for %s"
  631641msgstr "Липсва аргумент за %s"
  632642
  633 #: ../glib/goption.c:1474
   643#: ../glib/goption.c:1546
  634644#, c-format
  635645msgid "Unknown option %s"
 • developer-libs/gtk+-properties.HEAD.bg.po

  r489 r629  
  11# Bulgarian translation for gtk+properties.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
  44# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
  55# Rostislav Raikov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  6 # Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
  7 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
   6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
   7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
  89#
  910msgid ""
   
  1112"Project-Id-Version: Gtk+-properties 2.8\n"
  1213"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-22 20:43+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-01-22 20:45+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2005-09-06 16:40+0300\n"
  1516"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1617"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9495msgstr "Дисплеят по подразбиране за GDK"
  9596
  96 #: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:541
   97#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:540
  9798msgid "Screen"
  9899msgstr "Екран"
   
  101102msgid "the GdkScreen for the renderer"
  102103msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
   104
   105#: ../gdk/gdkscreen.c:104
   106msgid "Font options"
   107msgstr "Настройки на шрифт"
   108
   109#: ../gdk/gdkscreen.c:105
   110msgid "The default font options for the screen"
   111msgstr "Подразбиращите се настройки на шрифт"
   112
   113#: ../gdk/gdkscreen.c:112
   114msgid "Font resolution"
   115msgstr "Разделителна способност за шрифт"
   116
   117#: ../gdk/gdkscreen.c:113
   118msgid "The resolution for fonts on the screen"
   119msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
  103120
  104121#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
   
  636653msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  637654
  638 #: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:561
   655#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:598
  639656msgid "Homogeneous"
  640657msgstr "Еднакво големи"
   
  644661msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  645662
  646 #: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:134 ../gtk/gtktoolbar.c:553
   663#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:135 ../gtk/gtktoolbar.c:590
  647664#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
  648665msgid "Expand"
   
  687704"началото или края на контейнера"
  688705
  689 #: ../gtk/gtkbox.c:177 ../gtk/gtknotebook.c:499 ../gtk/gtkpaned.c:248
   706#: ../gtk/gtkbox.c:177 ../gtk/gtknotebook.c:499 ../gtk/gtkpaned.c:245
  690707#: ../gtk/gtkruler.c:142
  691708msgid "Position"
   
  10611078
  10621079#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
  1063 #: ../gtk/gtkwindow.c:533
   1080#: ../gtk/gtkwindow.c:532
  10641081msgid "Icon Name"
  10651082msgstr "Име на икона"
   
  10821099
  10831100#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
  1084 #: ../gtk/gtkentry.c:578 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
   1101#: ../gtk/gtkentry.c:577 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
  10851102#: ../gtk/gtktextbuffer.c:206
  10861103msgid "Text"
   
  11551172msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
  11561173
  1157 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:285 ../gtk/gtkentry.c:510
   1174#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:285 ../gtk/gtkentry.c:509
  11581175#: ../gtk/gtktexttag.c:279 ../gtk/gtktextview.c:578
  11591176msgid "Editable"
   
  11661183
  11671184#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:293 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301
  1168 #: ../gtk/gtkfontsel.c:223 ../gtk/gtktexttag.c:295 ../gtk/gtktexttag.c:303
   1185#: ../gtk/gtkfontsel.c:223 ../gtk/gtktexttag.c:287 ../gtk/gtktexttag.c:295
  11691186msgid "Font"
  11701187msgstr "Шрифт"
   
  11741191msgstr "Описание на шрифт като низ"
  11751192
  1176 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:304
   1193#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:296
  11771194msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  11781195msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription “"
  11791196
  1180 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310 ../gtk/gtktexttag.c:311
   1197#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:310 ../gtk/gtktexttag.c:304
  11811198msgid "Font family"
  11821199msgstr "Фамилия шрифтове"
  11831200
  1184 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311 ../gtk/gtktexttag.c:312
   1201#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311 ../gtk/gtktexttag.c:305
  11851202msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  11861203msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  11871204
  11881205#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319
  1189 #: ../gtk/gtktexttag.c:319
   1206#: ../gtk/gtktexttag.c:312
  11901207msgid "Font style"
  11911208msgstr "Стил на шрифт"
  11921209
  11931210#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:327 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328
  1194 #: ../gtk/gtktexttag.c:328
   1211#: ../gtk/gtktexttag.c:321
  11951212msgid "Font variant"
  11961213msgstr "Вариант на шрифт"
  11971214
  11981215#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:336 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337
  1199 #: ../gtk/gtktexttag.c:337
   1216#: ../gtk/gtktexttag.c:330
  12001217msgid "Font weight"
  12011218msgstr "Чернота на шрифт"
  12021219
  12031220#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:346 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:347
  1204 #: ../gtk/gtktexttag.c:348
   1221#: ../gtk/gtktexttag.c:341
  12051222msgid "Font stretch"
  12061223msgstr "Широчина на шрифт"
  12071224
  12081225#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:355 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356
  1209 #: ../gtk/gtktexttag.c:357
   1226#: ../gtk/gtktexttag.c:350
  12101227msgid "Font size"
  12111228msgstr "Размер на шрифт"
  12121229
  1213 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:377
   1230#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:370
  12141231msgid "Font points"
  12151232msgstr "Шрифт в точки"
  12161233
  1217 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:378
   1234#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtktexttag.c:371
  12181235msgid "Font size in points"
  12191236msgstr "Размер на шрифт в точки"
  12201237
  1221 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:367
   1238#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:360
  12221239msgid "Font scale"
  12231240msgstr "Мащаб на шрифт"
   
  12271244msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
  12281245
  1229 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:446
   1246#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:429
  12301247msgid "Rise"
  12311248msgstr "Издигане"
   
  12381255"отрицателно)"
  12391256
  1240 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtktexttag.c:486
   1257#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtktexttag.c:469
  12411258msgid "Strikethrough"
  12421259msgstr "Зачертаване"
  12431260
  1244 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398 ../gtk/gtktexttag.c:487
   1261#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398 ../gtk/gtktexttag.c:470
  12451262msgid "Whether to strike through the text"
  12461263msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
  12471264
  1248 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405 ../gtk/gtktexttag.c:494
   1265#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405 ../gtk/gtktexttag.c:477
  12491266msgid "Underline"
  12501267msgstr "Подчертаване"
  12511268
  1252 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtktexttag.c:495
   1269#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtktexttag.c:478
  12531270msgid "Style of underline for this text"
  12541271msgstr "Стил на подчертаване за текст"
  12551272
  1256 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414 ../gtk/gtktexttag.c:406
   1273#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414 ../gtk/gtktexttag.c:389
  12571274msgid "Language"
  12581275msgstr "Език"
   
  12811298"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
  12821299
  1283 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:371
   1300#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:367
  12841301#: ../gtk/gtklabel.c:455
  12851302msgid "Width In Characters"
   
  12901307msgstr "Желаната широчина на етикета в символи"
  12911308
  1292 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:503
   1309#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:486
  12931310msgid "Wrap mode"
  12941311msgstr "Режим на прехвърляне"
   
  13111328
  13121329#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtkcellview.c:198
  1313 #: ../gtk/gtktexttag.c:573
   1330#: ../gtk/gtktexttag.c:556
  13141331msgid "Background set"
  13151332msgstr "Фон"
  13161333
  13171334#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtkcellview.c:199
  1318 #: ../gtk/gtktexttag.c:574
   1335#: ../gtk/gtktexttag.c:557
  13191336msgid "Whether this tag affects the background color"
  13201337msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
  13211338
  1322 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:585
   1339#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:568
  13231340msgid "Foreground set"
  13241341msgstr "Преден план"
  13251342
  1326 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:586
   1343#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtktexttag.c:569
  13271344msgid "Whether this tag affects the foreground color"
  13281345msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
  13291346
  1330 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:593
   1347#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:576
  13311348msgid "Editability set"
  13321349msgstr "Редактируем"
  13331350
  1334 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:594
   1351#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtktexttag.c:577
  13351352msgid "Whether this tag affects text editability"
  13361353msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
  13371354
  1338 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:597
   1355#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:580
  13391356msgid "Font family set"
  13401357msgstr "Фамилия шрифтове"
  13411358
  1342 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:598
   1359#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:520 ../gtk/gtktexttag.c:581
  13431360msgid "Whether this tag affects the font family"
  13441361msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
  13451362
  1346 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:601
   1363#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:584
  13471364msgid "Font style set"
  13481365msgstr "Стил на шрифт"
  13491366
  1350 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:602
   1367#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:524 ../gtk/gtktexttag.c:585
  13511368msgid "Whether this tag affects the font style"
  13521369msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
  13531370
  1354 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:605
   1371#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:588
  13551372msgid "Font variant set"
  13561373msgstr "Вариант на шрифт"
  13571374
  1358 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:606
   1375#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528 ../gtk/gtktexttag.c:589
  13591376msgid "Whether this tag affects the font variant"
  13601377msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
  13611378
  1362 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:609
   1379#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:592
  13631380msgid "Font weight set"
  13641381msgstr "Чернота"
  13651382
  1366 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:610
   1383#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtktexttag.c:593
  13671384msgid "Whether this tag affects the font weight"
  13681385msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
  13691386
  1370 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:613
   1387#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:596
  13711388msgid "Font stretch set"
  13721389msgstr "Разширяване на шрифт"
  13731390
  1374 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:614
   1391#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtktexttag.c:597
  13751392msgid "Whether this tag affects the font stretch"
  13761393msgstr "Дали този етикет засяга разширяването на шрифт"
  13771394
  1378 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:617
   1395#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:600
  13791396msgid "Font size set"
  13801397msgstr "Размер на шрифт"
  13811398
  1382 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:618
   1399#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:540 ../gtk/gtktexttag.c:601
  13831400msgid "Whether this tag affects the font size"
  13841401msgstr "Дали този етикет засяга големината на шрифт"
  13851402
  1386 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:621
   1403#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:604
  13871404msgid "Font scale set"
  13881405msgstr "Мащаб на шрифт"
  13891406
  1390 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:622
   1407#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:544 ../gtk/gtktexttag.c:605
  13911408msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
  13921409msgstr "Дали този етикет засяга мащаба на шрифта по подразбиране"
  13931410
  1394 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:641
   1411#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:624
  13951412msgid "Rise set"
  13961413msgstr "Издигане"
  13971414
  1398 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:642
   1415#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:548 ../gtk/gtktexttag.c:625
  13991416msgid "Whether this tag affects the rise"
  14001417msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
  14011418
  1402 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:657
   1419#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:640
  14031420msgid "Strikethrough set"
  14041421msgstr "Зачертаване"
  14051422
  1406 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552 ../gtk/gtktexttag.c:658
   1423#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:552 ../gtk/gtktexttag.c:641
  14071424msgid "Whether this tag affects strikethrough"
  14081425msgstr "Дали този етикет засяга зачертаване"
  14091426
  1410 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:665
   1427#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:648
  14111428msgid "Underline set"
  14121429msgstr "Подчертаване"
  14131430
  1414 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:556 ../gtk/gtktexttag.c:666
   1431#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:556 ../gtk/gtktexttag.c:649
  14151432msgid "Whether this tag affects underlining"
  14161433msgstr "Дали този етикет засяга подчертаване"
  14171434
  1418 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtktexttag.c:629
   1435#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtktexttag.c:612
  14191436msgid "Language set"
  14201437msgstr "Задаване на език"
  14211438
  1422 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560 ../gtk/gtktexttag.c:630
   1439#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560 ../gtk/gtktexttag.c:613
  14231440msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
  14241441msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
   
  15141531msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  15151532
  1516 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:357
   1533#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:353
  15171534#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
  15181535msgid "Title"
   
  16611678msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
  16621679
  1663 #: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:535
   1680#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
  16641681msgid "Has Frame"
  16651682msgstr "С рамка"
   
  17781795msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
  17791796
  1780 #: ../gtk/gtkentry.c:490 ../gtk/gtklabel.c:400
   1797#: ../gtk/gtkentry.c:489 ../gtk/gtklabel.c:400
  17811798msgid "Cursor Position"
  17821799msgstr "Позиция на показалеца"
  17831800
  1784 #: ../gtk/gtkentry.c:491 ../gtk/gtklabel.c:401
   1801#: ../gtk/gtkentry.c:490 ../gtk/gtklabel.c:401
  17851802msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  17861803msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в символи"
  17871804
  1788 #: ../gtk/gtkentry.c:500 ../gtk/gtklabel.c:410
   1805#: ../gtk/gtkentry.c:499 ../gtk/gtklabel.c:410
  17891806msgid "Selection Bound"
  17901807msgstr "Свързана към избора"
  17911808
  1792 #: ../gtk/gtkentry.c:501 ../gtk/gtklabel.c:411
   1809#: ../gtk/gtkentry.c:500 ../gtk/gtklabel.c:411
  17931810msgid ""
  17941811"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
  17951812msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в символи"
  17961813
  1797 #: ../gtk/gtkentry.c:511
   1814#: ../gtk/gtkentry.c:510
  17981815msgid "Whether the entry contents can be edited"
  17991816msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
  18001817
  1801 #: ../gtk/gtkentry.c:518
   1818#: ../gtk/gtkentry.c:517
  18021819msgid "Maximum length"
  18031820msgstr "Максимална дължина"
  18041821
  1805 #: ../gtk/gtkentry.c:519
   1822#: ../gtk/gtkentry.c:518
  18061823msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
  18071824msgstr "Максимален брой символи за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
  18081825
  1809 #: ../gtk/gtkentry.c:527
   1826#: ../gtk/gtkentry.c:526
  18101827msgid "Visibility"
  18111828msgstr "Видимост"
  18121829
  1813 #: ../gtk/gtkentry.c:528
   1830#: ../gtk/gtkentry.c:527
  18141831msgid ""
  18151832"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
   
  18181835"FALSE показва „заместващи символи“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  18191836
  1820 #: ../gtk/gtkentry.c:536
   1837#: ../gtk/gtkentry.c:535
  18211838msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  18221839msgstr "FALSE премахва външното вдаване от полето"
  18231840
  1824 #: ../gtk/gtkentry.c:543
   1841#: ../gtk/gtkentry.c:542
  18251842msgid "Invisible character"
  18261843msgstr "Заместващ символ"
  18271844
  1828 #: ../gtk/gtkentry.c:544
   1845#: ../gtk/gtkentry.c:543
  18291846msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  18301847msgstr ""
  18311848"Символите използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
  18321849
  1833 #: ../gtk/gtkentry.c:551
   1850#: ../gtk/gtkentry.c:550
  18341851msgid "Activates default"
  18351852msgstr "Активиране на подразбиращ се елемент"
  18361853
  1837 #: ../gtk/gtkentry.c:552
   1854#: ../gtk/gtkentry.c:551
  18381855msgid ""
  18391856"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
   
  18431860"диалог) когато е натиснат „Enter“"
  18441861
  1845 #: ../gtk/gtkentry.c:558
   1862#: ../gtk/gtkentry.c:557
  18461863msgid "Width in chars"
  18471864msgstr "Широчина в символи"
  18481865
  1849 #: ../gtk/gtkentry.c:559
   1866#: ../gtk/gtkentry.c:558
  18501867msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
  18511868msgstr "Брой символи, за които е оставено място в записа"
  18521869
  1853 #: ../gtk/gtkentry.c:568
   1870#: ../gtk/gtkentry.c:567
  18541871msgid "Scroll offset"
  18551872msgstr "Отместване на придвижването"
  18561873
  1857 #: ../gtk/gtkentry.c:569
   1874#: ../gtk/gtkentry.c:568
  18581875msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
  18591876msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
  18601877
  1861 #: ../gtk/gtkentry.c:579
   1878#: ../gtk/gtkentry.c:578
  18621879msgid "The contents of the entry"
  18631880msgstr "Съдържание на записа"
  18641881
  1865 #: ../gtk/gtkentry.c:594 ../gtk/gtkmisc.c:101
   1882#: ../gtk/gtkentry.c:593 ../gtk/gtkmisc.c:101
  18661883msgid "X align"
  18671884msgstr "Подравняване по X "
  18681885
  1869 #: ../gtk/gtkentry.c:595 ../gtk/gtkmisc.c:102
   1886#: ../gtk/gtkentry.c:594 ../gtk/gtkmisc.c:102
  18701887msgid ""
  18711888"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  18751892"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  18761893
  1877 #: ../gtk/gtkentry.c:833
   1894#: ../gtk/gtkentry.c:854
  18781895msgid "Select on focus"
  18791896msgstr "Избор на фокус"
  18801897
  1881 #: ../gtk/gtkentry.c:834
   1898#: ../gtk/gtkentry.c:855
  18821899msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
  18831900msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
   
  19982015"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
  19992016
  2000 #: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:717
   2017#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtktreeview.c:716
  20012018msgid "Expander Size"
  20022019msgstr "Големина на разширителя"
  20032020
  2004 #: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:718
   2021#: ../gtk/gtkexpander.c:248 ../gtk/gtktreeview.c:717
  20052022msgid "Size of the expander arrow"
  20062023msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
   
  20982115msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
  20992116
  2100 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:275
   2117#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
  21012118msgid "Do overwrite confirmation"
  21022119msgstr "Потвърждение за презапис"
  21032120
  2104 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:276
   2121#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
  21052122msgid ""
  21062123"Whether a file chooser in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE will present an "
   
  21112128"ще показва прозорец искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
  21122129
  2113 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:342
   2130#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:338
  21142131msgid "Dialog"
  21152132msgstr "Диалогова кутия"
  21162133
  2117 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:343
   2134#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:339
  21182135msgid "The file chooser dialog to use."
  21192136msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
  21202137
  2121 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:358
   2138#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:354
  21222139msgid "The title of the file chooser dialog."
  21232140msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
  21242141
  2125 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
   2142#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
  21262143msgid "The desired width of the button widget, in characters."
  21272144msgstr "Желаната широчина на бутона, в символи"
  21282145
  2129 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:718
   2146#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:701
  21302147msgid "Default file chooser backend"
  21312148msgstr "Модулът за файлова система по подразбиране"
  21322149
  2133 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:719
   2150#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:702
  21342151msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
  21352152msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който да се използва по подразбиране"
   
  22722289
  22732290#: ../gtk/gtkhandlebox.c:208 ../gtk/gtkmenubar.c:227 ../gtk/gtkstatusbar.c:205
  2274 #: ../gtk/gtktoolbar.c:602 ../gtk/gtkviewport.c:153
   2291#: ../gtk/gtktoolbar.c:639 ../gtk/gtkviewport.c:153
  22752292msgid "Shadow type"
  22762293msgstr "Тип сянка"
   
  23942411
  23952412#: ../gtk/gtkiconview.c:693 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
  2396 #: ../gtk/gtktoolbar.c:511
   2413#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
  23972414msgid "Orientation"
  23982415msgstr "Ориентация"
   
  24032420msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
  24042421
  2405 #: ../gtk/gtkiconview.c:710 ../gtk/gtktreeview.c:619
   2422#: ../gtk/gtkiconview.c:710 ../gtk/gtktreeview.c:618
  24062423#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
  24072424msgid "Reorderable"
  24082425msgstr "Преподредим"
  24092426
  2410 #: ../gtk/gtkiconview.c:711 ../gtk/gtktreeview.c:620
   2427#: ../gtk/gtkiconview.c:711 ../gtk/gtktreeview.c:619
  24112428msgid "View is reorderable"
  24122429msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
   
  24762493msgstr "Набор икони за показване"
  24772494
  2478 #: ../gtk/gtkimage.c:219
   2495#: ../gtk/gtkimage.c:219 ../gtk/gtktoolbar.c:565
  24792496msgid "Icon size"
  24802497msgstr "Размер на икона"
   
  25222539msgstr "Дали в менютата ще бъдат показвани изображения"
  25232540
  2524 #: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:542
   2541#: ../gtk/gtkinvisible.c:118 ../gtk/gtkwindow.c:541
  25252542msgid "The screen where this window will be displayed"
  25262543msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
   
  25342551msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  25352552
  2536 #: ../gtk/gtklabel.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:387 ../gtk/gtktextview.c:595
   2553#: ../gtk/gtklabel.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:380 ../gtk/gtktextview.c:595
  25372554msgid "Justification"
  25382555msgstr "Нагласяване"
   
  27912808msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  27922809
  2793 #: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:578
   2810#: ../gtk/gtkmenubar.c:235 ../gtk/gtktoolbar.c:615
  27942811msgid "Internal padding"
  27952812msgstr "Вътрешно пространство"
   
  30513068msgstr "Разстояние около индикатор"
  30523069
  3053 #: ../gtk/gtkpaned.c:249
   3070#: ../gtk/gtkpaned.c:246
  30543071msgid ""
  30553072"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
   
  30583075"горния край)"
  30593076
  3060 #: ../gtk/gtkpaned.c:257
   3077#: ../gtk/gtkpaned.c:254
  30613078msgid "Position Set"
  30623079msgstr "Задаване на позиция"
  30633080
  3064 #: ../gtk/gtkpaned.c:258
   3081#: ../gtk/gtkpaned.c:255
  30653082msgid "TRUE if the Position property should be used"
  30663083msgstr "TRUE, ако ще се използва свойството „позиция“"
  30673084
  3068 #: ../gtk/gtkpaned.c:264
   3085#: ../gtk/gtkpaned.c:261
  30693086msgid "Handle Size"
  30703087msgstr "Размер дръжката"
  30713088
  3072 #: ../gtk/gtkpaned.c:265
   3089#: ../gtk/gtkpaned.c:262
  30733090msgid "Width of handle"
  30743091msgstr "Широчина на дръжката"
  30753092
  3076 #: ../gtk/gtkpaned.c:281
   3093#: ../gtk/gtkpaned.c:278
  30773094msgid "Minimal Position"
  30783095msgstr "Минимална позиция"
  30793096
  3080 #: ../gtk/gtkpaned.c:282
   3097#: ../gtk/gtkpaned.c:279
  30813098msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
  30823099msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
  30833100
  3084 #: ../gtk/gtkpaned.c:299
   3101#: ../gtk/gtkpaned.c:296
  30853102msgid "Maximal Position"
  30863103msgstr "Максимална позиция"
  30873104
  3088 #: ../gtk/gtkpaned.c:300
   3105#: ../gtk/gtkpaned.c:297
  30893106msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
  30903107msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
  30913108
  3092 #: ../gtk/gtkpaned.c:317
   3109#: ../gtk/gtkpaned.c:314
  30933110msgid "Resize"
  30943111msgstr "Променяне на размер"
  30953112
  3096 #: ../gtk/gtkpaned.c:318
   3113#: ../gtk/gtkpaned.c:315
  30973114msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
  30983115msgstr ""
  30993116"Ако е TRUE, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания обект"
  31003117
  3101 #: ../gtk/gtkpaned.c:333
   3118#: ../gtk/gtkpaned.c:330
  31023119msgid "Shrink"
  31033120msgstr "Смаляване"
  31043121
  3105 #: ../gtk/gtkpaned.c:334
   3122#: ../gtk/gtkpaned.c:331
  31063123msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
  31073124msgstr "Ако е TRUE, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
  31083125
  3109 #: ../gtk/gtkpreview.c:135
   3126#: ../gtk/gtkpreview.c:136
  31103127msgid ""
  31113128"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
   
  34433460"Втори бутон със стрелка „напред“ от другата страна на лентата за придвижване"
  34443461
  3445 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:606
  3446 #: ../gtk/gtktreeview.c:579
   3462#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:239 ../gtk/gtktext.c:607
   3463#: ../gtk/gtktreeview.c:578
  34473464msgid "Horizontal Adjustment"
  34483465msgstr "Хоризонтално регулиране"
  34493466
  3450 #: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:614
  3451 #: ../gtk/gtktreeview.c:587
   3467#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:246 ../gtk/gtktext.c:615
   3468#: ../gtk/gtktreeview.c:586
  34523469msgid "Vertical Adjustment"
  34533470msgstr "Вертикално регулиране"
   
  35013518msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
  35023519
  3503 #: ../gtk/gtksettings.c:201
   3520#: ../gtk/gtksettings.c:200
  35043521msgid "Double Click Time"
  35053522msgstr "Време на двойно натискане"
  35063523
  3507 #: ../gtk/gtksettings.c:202
   3524#: ../gtk/gtksettings.c:201
  35083525msgid ""
  35093526"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
   
  35133530"двойно натискане"
  35143531
  3515 #: ../gtk/gtksettings.c:209
   3532#: ../gtk/gtksettings.c:208
  35163533msgid "Double Click Distance"
  35173534msgstr "Разстояние за двойно натискане"
  35183535
  3519 #: ../gtk/gtksettings.c:210
   3536#: ../gtk/gtksettings.c:209
  35203537msgid ""
  35213538"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
   
  35253542"двойно натискане"
  35263543
  3527 #: ../gtk/gtksettings.c:217
   3544#: ../gtk/gtksettings.c:216
  35283545msgid "Cursor Blink"
  35293546msgstr "Мигащ показалец"
  35303547
  3531 #: ../gtk/gtksettings.c:218
   3548#: ../gtk/gtksettings.c:217
  35323549msgid "Whether the cursor should blink"
  35333550msgstr "Дали показалецът ще мига"
  35343551
  3535 #: ../gtk/gtksettings.c:225
   3552#: ../gtk/gtksettings.c:224
  35363553msgid "Cursor Blink Time"
  35373554msgstr "Време на мигане на показалеца"
  35383555
  3539 #: ../gtk/gtksettings.c:226
   3556#: ../gtk/gtksettings.c:225
  35403557msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
  35413558msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
  35423559
  3543 #: ../gtk/gtksettings.c:233
   3560#: ../gtk/gtksettings.c:232
  35443561msgid "Split Cursor"
  35453562msgstr "Отделни показалци"
  35463563
  3547 #: ../gtk/gtksettings.c:234
   3564#: ../gtk/gtksettings.c:233
  35483565msgid ""
  35493566"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
   
  35533570"надясно и отдясно-наляво"
  35543571
  3555 #: ../gtk/gtksettings.c:241
   3572#: ../gtk/gtksettings.c:240
  35563573msgid "Theme Name"
  35573574msgstr "Име на тема"
  35583575
  3559 #: ../gtk/gtksettings.c:242
   3576#: ../gtk/gtksettings.c:241
  35603577msgid "Name of theme RC file to load"
  35613578msgstr "Име на файл RC за тема, който да се зареди"
  35623579
  3563 #: ../gtk/gtksettings.c:250
   3580#: ../gtk/gtksettings.c:248
  35643581msgid "Icon Theme Name"
  35653582msgstr "Име на тема за икони"
  35663583
  3567 #: ../gtk/gtksettings.c:251
   3584#: ../gtk/gtksettings.c:249
  35683585msgid "Name of icon theme to use"
  35693586msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
  35703587
  3571 #: ../gtk/gtksettings.c:259
  3572 msgid "Fallback Icon Theme Name"
  3573 msgstr "Име на тема за икони при липса на указана"
  3574 
  3575 #: ../gtk/gtksettings.c:260
  3576 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
  3577 msgstr "Име на темата за икони, която да се използва, когато не е указана друга"
  3578 
  3579 #: ../gtk/gtksettings.c:268
   3588#: ../gtk/gtksettings.c:257
  35803589msgid "Key Theme Name"
  35813590msgstr "Име на тема за клавиши"
  35823591
  3583 #: ../gtk/gtksettings.c:269
   3592#: ../gtk/gtksettings.c:258
  35843593msgid "Name of key theme RC file to load"
  35853594msgstr "Име на файл RC с тема за клавишите, който да се зареди"
  35863595
  3587 #: ../gtk/gtksettings.c:277
   3596#: ../gtk/gtksettings.c:266
  35883597msgid "Menu bar accelerator"
  35893598msgstr "Ускорител на лентата с менюта"
  35903599
  3591 #: ../gtk/gtksettings.c:278
   3600#: ../gtk/gtksettings.c:267
  35923601msgid "Keybinding to activate the menu bar"
  35933602msgstr "Клавиши за активиране на лентата с менюта"
  35943603
  3595 #: ../gtk/gtksettings.c:286
   3604#: ../gtk/gtksettings.c:275
  35963605msgid "Drag threshold"
  35973606msgstr "Праг на изтегляне"
  35983607
  3599 #: ../gtk/gtksettings.c:287
   3608#: ../gtk/gtksettings.c:276
  36003609msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
  36013610msgstr ""
  36023611"Брой пиксели, на които показалеца да се премести преди започване на изтегляне"
  36033612
  3604 #: ../gtk/gtksettings.c:295
   3613#: ../gtk/gtksettings.c:284
  36053614msgid "Font Name"
  36063615msgstr "Име на шрифт"
  36073616
  3608 #: ../gtk/gtksettings.c:296
   3617#: ../gtk/gtksettings.c:285
  36093618msgid "Name of default font to use"
  36103619msgstr "Име на подразбиращ се шрифт за използване"
  36113620
  3612 #: ../gtk/gtksettings.c:304
   3621#: ../gtk/gtksettings.c:293
  36133622msgid "Icon Sizes"
  36143623msgstr "Размери на икони"
  36153624
  3616 #: ../gtk/gtksettings.c:305
   3625#: ../gtk/gtksettings.c:294
  36173626msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  36183627msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  36193628
  3620 #: ../gtk/gtksettings.c:313
   3629#: ../gtk/gtksettings.c:302
  36213630msgid "GTK Modules"
  36223631msgstr "Модули на GTK"
  36233632
  3624 #: ../gtk/gtksettings.c:314
   3633#: ../gtk/gtksettings.c:303
  36253634msgid "List of currently active GTK modules"
  36263635msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
  36273636
  3628 #: ../gtk/gtksettings.c:323
   3637#: ../gtk/gtksettings.c:312
  36293638msgid "Xft Antialias"
  36303639msgstr "Заглаждане на Xft"
  36313640
  3632 #: ../gtk/gtksettings.c:324
   3641#: ../gtk/gtksettings.c:313
  36333642msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  36343643msgstr ""
   
  36363645"подразбиране"
  36373646
  3638 #: ../gtk/gtksettings.c:333
   3647#: ../gtk/gtksettings.c:322
  36393648msgid "Xft Hinting"
  36403649msgstr "Подсказки на Xft"
  36413650
  3642 #: ../gtk/gtksettings.c:334
   3651#: ../gtk/gtksettings.c:323
  36433652msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  36443653msgstr ""
   
  36463655"по подразбиране"
  36473656
  3648 #: ../gtk/gtksettings.c:343
   3657#: ../gtk/gtksettings.c:332
  36493658msgid "Xft Hint Style"
  36503659msgstr "Стил на подсказките на Xft"
  36513660
  3652 #: ../gtk/gtksettings.c:344
   3661#: ../gtk/gtksettings.c:333
  36533662msgid ""
  36543663"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
   
  36573666"(hintslight), средно (hintmedium) или изцяло (hintfull)"
  36583667
  3659 #: ../gtk/gtksettings.c:353
   3668#: ../gtk/gtksettings.c:342
  36603669msgid "Xft RGBA"
  36613670msgstr "Xft RGBA"
  36623671
  3663 #: ../gtk/gtksettings.c:354
   3672#: ../gtk/gtksettings.c:343
  36643673msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
  36653674msgstr ""
   
  36673676"Вчзс (vrgb), Всзч (vbgr)"
  36683677
  3669 #: ../gtk/gtksettings.c:363
   3678#: ../gtk/gtksettings.c:352
  36703679msgid "Xft DPI"
  36713680msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
  36723681
  3673 #: ../gtk/gtksettings.c:364
   3682#: ../gtk/gtksettings.c:353
  36743683msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
  36753684msgstr ""
   
  36773686"ползва стойността по подразбиране"
  36783687
  3679 #: ../gtk/gtksettings.c:373
   3688#: ../gtk/gtksettings.c:362
  36803689msgid "Cursor theme name"
  36813690msgstr "Име на тема за показалеца"
  36823691
  3683 #: ../gtk/gtksettings.c:374
   3692#: ../gtk/gtksettings.c:363
  36843693msgid "Name of the cursor theme to use"
  36853694msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва"
  36863695
  3687 #: ../gtk/gtksettings.c:382
   3696#: ../gtk/gtksettings.c:371
  36883697msgid "Cursor theme size"
  36893698msgstr "Размер на показалеца"
  36903699
  3691 #: ../gtk/gtksettings.c:383
   3700#: ../gtk/gtksettings.c:372
  36923701msgid "Size to use for cursors"
  36933702msgstr "Размерът, който да се използва за показалците"
  36943703
  3695 #: ../gtk/gtksettings.c:393
   3704#: ../gtk/gtksettings.c:382
  36963705msgid "Alternative button order"
  36973706msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
  36983707
  3699 #: ../gtk/gtksettings.c:394
   3708#: ../gtk/gtksettings.c:383
  37003709msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
  37013710msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват алтернативна подредба"
   
  39033912"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
  39043913
  3905 #: ../gtk/gtktext.c:607
   3914#: ../gtk/gtktext.c:608
  39063915msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
  39073916msgstr "Хоризонтално подравняване за текстовия графичен обект"
  39083917
  3909 #: ../gtk/gtktext.c:615
   3918#: ../gtk/gtktext.c:616
  39103919msgid "Vertical adjustment for the text widget"
  39113920msgstr "Вертикално подравняване за текстовия графичен обект"
  39123921
  3913 #: ../gtk/gtktext.c:622
   3922#: ../gtk/gtktext.c:623
  39143923msgid "Line Wrap"
  39153924msgstr "Прехвърляне на линия"
  39163925
  3917 #: ../gtk/gtktext.c:623
   3926#: ../gtk/gtktext.c:624
  39183927msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
  39193928msgstr "Дали линиите ще се прехвърля в края на графичния обект"
  39203929
  3921 #: ../gtk/gtktext.c:630
   3930#: ../gtk/gtktext.c:631
  39223931msgid "Word Wrap"
  39233932msgstr "Прехвърляне на дума"
  39243933
  3925 #: ../gtk/gtktext.c:631
   3934#: ../gtk/gtktext.c:632
  39263935msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
  39273936msgstr "Дали думите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
   
  39914000msgstr "Посока на текст, напр. от „ляво на дясно“ или от „дясно на ляво“"
  39924001
  3993 #: ../gtk/gtktexttag.c:296
   4002#: ../gtk/gtktexttag.c:288
  39944003msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
  39954004msgstr "Описание на шрифт като низ., напр. „Sans Italic 12“"
  39964005
  3997 #: ../gtk/gtktexttag.c:320
   4006#: ../gtk/gtktexttag.c:313
  39984007msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
  39994008msgstr "Стил на шрифта като PangoStyle, напр. PANGO_STYLE_ITALIC"
  40004009
  4001 #: ../gtk/gtktexttag.c:329
   4010#: ../gtk/gtktexttag.c:322
  40024011msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
  40034012msgstr "Вариант на шрифта като PangoVariant, напр. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
  40044013
  4005 #: ../gtk/gtktexttag.c:338
   4014#: ../gtk/gtktexttag.c:331
  40064015msgid ""
  40074016"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
   
  40114020"PangoWeight, напр. PANGO_WEIGHT_BOLD"
  40124021
  4013 #: ../gtk/gtktexttag.c:349
   4022#: ../gtk/gtktexttag.c:342
  40144023msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
  40154024msgstr "Разтегляне на шрифта като PangoStretch, напр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
  40164025
  4017 #: ../gtk/gtktexttag.c:358
   4026#: ../gtk/gtktexttag.c:351
  40184027msgid "Font size in Pango units"
  40194028msgstr "Размер на шрифт в единици на Pango"
  40204029
  4021 #: ../gtk/gtktexttag.c:368
   4030#: ../gtk/gtktexttag.c:361
  40224031msgid ""
  40234032"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
   
  40294038"предефинира някои стойности, напр. PANGO_SCALE_X_LARGE"
  40304039
  4031 #: ../gtk/gtktexttag.c:388 ../gtk/gtktextview.c:596
   4040#: ../gtk/gtktexttag.c:381 ../gtk/gtktextview.c:596
  40324041msgid "Left, right, or center justification"
  40334042msgstr "Ляво, дясно или центрирано подравняване"
  40344043
  4035 #: ../gtk/gtktexttag.c:407
   4044#: ../gtk/gtktexttag.c:390
  40364045msgid ""
  40374046"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
   
  40424051"подходяща стойност по подразбиране."
  40434052
  4044 #: ../gtk/gtktexttag.c:414
   4053#: ../gtk/gtktexttag.c:397
  40454054msgid "Left margin"
  40464055msgstr "Лява граница"
  40474056
  4048 #: ../gtk/gtktexttag.c:415 ../gtk/gtktextview.c:605
   4057#: ../gtk/gtktexttag.c:398 ../gtk/gtktextview.c:605
  40494058msgid "Width of the left margin in pixels"
  40504059msgstr "Широчина на лява граница в пиксели"
  40514060
  4052 #: ../gtk/gtktexttag.c:424
   4061#: ../gtk/gtktexttag.c:407
  40534062msgid "Right margin"
  40544063msgstr "Дясна граница"
  40554064
  4056 #: ../gtk/gtktexttag.c:425 ../gtk/gtktextview.c:615
   4065#: ../gtk/gtktexttag.c:408 ../gtk/gtktextview.c:615
  40574066msgid "Width of the right margin in pixels"
  40584067msgstr "Широчина на дясна граница в пиксели"
  40594068
  4060 #: ../gtk/gtktexttag.c:435 ../gtk/gtktextview.c:624
   4069#: ../gtk/gtktexttag.c:418 ../gtk/gtktextview.c:624
  40614070msgid "Indent"
  40624071msgstr "Отстъп"
  40634072
  4064 #: ../gtk/gtktexttag.c:436 ../gtk/gtktextview.c:625
   4073#: ../gtk/gtktexttag.c:419 ../gtk/gtktextview.c:625
  40654074msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
  40664075msgstr "Размер на отстъпа на абзац, в пиксели"
  40674076
  4068 #: ../gtk/gtktexttag.c:447
   4077#: ../gtk/gtktexttag.c:430
  40694078msgid ""
  40704079"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
   
  40744083"отрицателно), в единици на Pango"
  40754084
  4076 #: ../gtk/gtktexttag.c:456
   4085#: ../gtk/gtktexttag.c:439
  40774086msgid "Pixels above lines"
  40784087msgstr "Пиксели над реда"
  40794088
  4080 #: ../gtk/gtktexttag.c:457 ../gtk/gtktextview.c:549
   4089#: ../gtk/gtktexttag.c:440 ../gtk/gtktextview.c:549
  40814090msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
  40824091msgstr "Празни пиксели над абзаци"
  40834092
  4084 #: ../gtk/gtktexttag.c:466
   4093#: ../gtk/gtktexttag.c:449
  40854094msgid "Pixels below lines"
  40864095msgstr "Пиксели под реда"
  40874096
  4088 #: ../gtk/gtktexttag.c:467 ../gtk/gtktextview.c:559
   4097#: ../gtk/gtktexttag.c:450 ../gtk/gtktextview.c:559
  40894098msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
  40904099msgstr "Празни пиксели под абзаци"
  40914100
  4092 #: ../gtk/gtktexttag.c:476
   4101#: ../gtk/gtktexttag.c:459
  40934102msgid "Pixels inside wrap"
  40944103msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
  40954104
  4096 #: ../gtk/gtktexttag.c:477 ../gtk/gtktextview.c:569
   4105#: ../gtk/gtktexttag.c:460 ../gtk/gtktextview.c:569
  40974106msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
  40984107msgstr "Празни пиксели между пренесени редове в абзац"
  40994108
  4100 #: ../gtk/gtktexttag.c:504 ../gtk/gtktextview.c:587
   4109#: ../gtk/gtktexttag.c:487 ../gtk/gtktextview.c:587
  41014110msgid ""
  41024111"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
   
  41044113"Къде да се пренасят редовете - никъде, на границите на дума или символи"
  41054114
  4106 #: ../gtk/gtktexttag.c:513 ../gtk/gtktextview.c:634
   4115#: ../gtk/gtktexttag.c:496 ../gtk/gtktextview.c:634
  41074116msgid "Tabs"
  41084117msgstr "Табулатори"
  41094118
  4110 #: ../gtk/gtktexttag.c:514 ../gtk/gtktextview.c:635
   4119#: ../gtk/gtktexttag.c:497 ../gtk/gtktextview.c:635
  41114120msgid "Custom tabs for this text"
  41124121msgstr "Потребителски табулатори за този текст"
  41134122
  4114 #: ../gtk/gtktexttag.c:532
   4123#: ../gtk/gtktexttag.c:515
  41154124msgid "Invisible"
  41164125msgstr "Невидим"
  41174126
  4118 #: ../gtk/gtktexttag.c:533
   4127#: ../gtk/gtktexttag.c:516
  41194128msgid "Whether this text is hidden."
  41204129msgstr "Дали този текст е скрит"
  41214130
  4122 #: ../gtk/gtktexttag.c:547
   4131#: ../gtk/gtktexttag.c:530
  41234132msgid "Paragraph background color name"
  41244133msgstr "Име на фонов цвят на абзаца"
  41254134
  4126 #: ../gtk/gtktexttag.c:548
   4135#: ../gtk/gtktexttag.c:531
  41274136msgid "Paragraph background color as a string"
  41284137msgstr "Цвят на фона на абзаца като низ"
  41294138
  4130 #: ../gtk/gtktexttag.c:563
   4139#: ../gtk/gtktexttag.c:546
  41314140msgid "Paragraph background color"
  41324141msgstr "Цвят на фона на абзаца"
  41334142
  4134 #: ../gtk/gtktexttag.c:564
   4143#: ../gtk/gtktexttag.c:547
  41354144msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
  41364145msgstr "Цвят на фон на абзаца като GdkColor (възможно незаделен)"
  41374146
  4138 #: ../gtk/gtktexttag.c:577
   4147#: ../gtk/gtktexttag.c:560
  41394148msgid "Background full height set"
  41404149msgstr "Задаване на пълна височина на фон"
  41414150
  4142 #: ../gtk/gtktexttag.c:578
   4151#: ../gtk/gtktexttag.c:561
  41434152msgid "Whether this tag affects background height"
  41444153msgstr "Дали този етикет засяга височината на фона"
  41454154
  4146 #: ../gtk/gtktexttag.c:581
   4155#: ../gtk/gtktexttag.c:564
  41474156msgid "Background stipple set"
  41484157msgstr "Задаване на точки на фон"
  41494158
  4150 #: ../gtk/gtktexttag.c:582
   4159#: ../gtk/gtktexttag.c:565
  41514160msgid "Whether this tag affects the background stipple"
  41524161msgstr "Дали този етикет засяга точките на фона"
  41534162
  4154 #: ../gtk/gtktexttag.c:589
   4163#: ../gtk/gtktexttag.c:572
  41554164msgid "Foreground stipple set"
  41564165msgstr "Задаване на точки на преден план"
  41574166
  4158 #: ../gtk/gtktexttag.c:590
   4167#: ../gtk/gtktexttag.c:573
  41594168msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
  41604169msgstr "Дали този етикет засяга точките на преден план"
  41614170
  4162 #: ../gtk/gtktexttag.c:625
   4171#: ../gtk/gtktexttag.c:608
  41634172msgid "Justification set"
  41644173msgstr "Подравняване"
  41654174
  4166 #: ../gtk/gtktexttag.c:626
   4175#: ../gtk/gtktexttag.c:609
  41674176msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
  41684177msgstr "Дали този етикет засяга подравняването на абзац"
  41694178
  4170 #: ../gtk/gtktexttag.c:633
   4179#: ../gtk/gtktexttag.c:616
  41714180msgid "Left margin set"
  41724181msgstr "Задаване на лява граница"
  41734182
  4174 #: ../gtk/gtktexttag.c:634
   4183#: ../gtk/gtktexttag.c:617
  41754184msgid "Whether this tag affects the left margin"
  41764185msgstr "Дали този етикет засяга лявата граница"
  41774186
  4178 #: ../gtk/gtktexttag.c:637
   4187#: ../gtk/gtktexttag.c:620
  41794188msgid "Indent set"
  41804189msgstr "Задаване на отстъп"
  41814190
  4182 #: ../gtk/gtktexttag.c:638
   4191#: ../gtk/gtktexttag.c:621
  41834192msgid "Whether this tag affects indentation"
  41844193msgstr "Дали този етикет засяга отстъпа"
  41854194
  4186 #: ../gtk/gtktexttag.c:645
   4195#: ../gtk/gtktexttag.c:628
  41874196msgid "Pixels above lines set"
  41884197msgstr "Задаване на пиксели над ред"
  41894198
  4190 #: ../gtk/gtktexttag.c:646 ../gtk/gtktexttag.c:650
   4199#: ../gtk/gtktexttag.c:629 ../gtk/gtktexttag.c:633
  41914200msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
  41924201msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели над редовете"
  41934202
  4194 #: ../gtk/gtktexttag.c:649
   4203#: ../gtk/gtktexttag.c:632
  41954204msgid "Pixels below lines set"
  41964205msgstr "Задаване на пиксели под ред"
  41974206
  4198 #: ../gtk/gtktexttag.c:653
   4207#: ../gtk/gtktexttag.c:636
  41994208msgid "Pixels inside wrap set"
  42004209msgstr "Задаване на пиксели при пренасяне"
  42014210
  4202 #: ../gtk/gtktexttag.c:654
   4211#: ../gtk/gtktexttag.c:637
  42034212msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
  42044213msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели между пренесени редове"
  42054214
  4206 #: ../gtk/gtktexttag.c:661
   4215#: ../gtk/gtktexttag.c:644
  42074216msgid "Right margin set"
  42084217msgstr "Задаване на дясна граница"
  42094218
  4210 #: ../gtk/gtktexttag.c:662
   4219#: ../gtk/gtktexttag.c:645
  42114220msgid "Whether this tag affects the right margin"
  42124221msgstr "Дали този етикет засяга дясната граница"
  42134222
  4214 #: ../gtk/gtktexttag.c:669
   4223#: ../gtk/gtktexttag.c:652
  42154224msgid "Wrap mode set"
  42164225msgstr "Задаване на режим на прехвърляне"
  42174226
  4218 #: ../gtk/gtktexttag.c:670
   4227#: ../gtk/gtktexttag.c:653
  42194228msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
  42204229msgstr "Дали този етикет засяга режима на прехвърляне по редове"
  42214230
  4222 #: ../gtk/gtktexttag.c:673
   4231#: ../gtk/gtktexttag.c:656
  42234232msgid "Tabs set"
  42244233msgstr "Задавана на табулатори"
  42254234
  4226 #: ../gtk/gtktexttag.c:674
   4235#: ../gtk/gtktexttag.c:657
  42274236msgid "Whether this tag affects tabs"
  42284237msgstr "Дали този етикет засяга табулаторите"
  42294238
  4230 #: ../gtk/gtktexttag.c:677
   4239#: ../gtk/gtktexttag.c:660
  42314240msgid "Invisible set"
  42324241msgstr "Задаване на невидимост"
  42334242
  4234 #: ../gtk/gtktexttag.c:678
   4243#: ../gtk/gtktexttag.c:661
  42354244msgid "Whether this tag affects text visibility"
  42364245msgstr "Дали този етикет засяга видимостта на текста"
  42374246
  4238 #: ../gtk/gtktexttag.c:681
   4247#: ../gtk/gtktexttag.c:664
  42394248msgid "Paragraph background set"
  42404249msgstr "Задаване на фон на абзаца"
  42414250
  4242 #: ../gtk/gtktexttag.c:682
   4251#: ../gtk/gtktexttag.c:665
  42434252msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
  42444253msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на абзаца"
   
  43344343msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  43354344
  4336 #: ../gtk/gtktoolbar.c:512
   4345#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
  43374346msgid "The orientation of the toolbar"
  43384347msgstr "Ориентация на лентата с инструменти"
  43394348
  4340 #: ../gtk/gtktoolbar.c:520
   4349#: ../gtk/gtktoolbar.c:519
  43414350msgid "Toolbar Style"
  43424351msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  43434352
  4344 #: ../gtk/gtktoolbar.c:521
   4353#: ../gtk/gtktoolbar.c:520
  43454354msgid "How to draw the toolbar"
  43464355msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
  43474356
  4348 #: ../gtk/gtktoolbar.c:528
   4357#: ../gtk/gtktoolbar.c:527
  43494358msgid "Show Arrow"
  43504359msgstr "Показване на стрелка"
  43514360
  4352 #: ../gtk/gtktoolbar.c:529
   4361#: ../gtk/gtktoolbar.c:528
  43534362msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
  43544363msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
  43554364
  4356 #: ../gtk/gtktoolbar.c:544
   4365#: ../gtk/gtktoolbar.c:543
  43574366msgid "Tooltips"
  43584367msgstr "Подсказки"
  43594368
  4360 #: ../gtk/gtktoolbar.c:545
   4369#: ../gtk/gtktoolbar.c:544
  43614370msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
  43624371msgstr "Дали подсказките да бъдат включени или не"
  43634372
  4364 #: ../gtk/gtktoolbar.c:554
   4373#: ../gtk/gtktoolbar.c:566
   4374msgid "Size of icons in this toolbar"
   4375msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
   4376
   4377#: ../gtk/gtktoolbar.c:581
   4378msgid "Icon size set"
   4379msgstr "Размер на икона"
   4380
   4381#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
   4382msgid "Whether the icon-size property has been set"
   4383msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона."
   4384
   4385#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
  43654386msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
  43664387msgstr ""
  43674388"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  43684389
  4369 #: ../gtk/gtktoolbar.c:562
   4390#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
  43704391msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  43714392msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
  43724393
  4373 #: ../gtk/gtktoolbar.c:569
   4394#: ../gtk/gtktoolbar.c:606
  43744395msgid "Spacer size"
  43754396msgstr "Размер на разделителите"
  43764397
  4377 #: ../gtk/gtktoolbar.c:570
   4398#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
  43784399msgid "Size of spacers"
  43794400msgstr "Размерът на разделителите"
  43804401
  4381 #: ../gtk/gtktoolbar.c:579
   4402#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
  43824403msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
  43834404msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
  43844405
  4385 #: ../gtk/gtktoolbar.c:587
   4406#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
  43864407msgid "Space style"
  43874408msgstr "Стил на разделители"
  43884409
  4389 #: ../gtk/gtktoolbar.c:588
   4410#: ../gtk/gtktoolbar.c:625
  43904411msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
  43914412msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
  43924413
  4393 #: ../gtk/gtktoolbar.c:595
   4414#: ../gtk/gtktoolbar.c:632
  43944415msgid "Button relief"
  43954416msgstr "Вдаване на бутон"
  43964417
  4397 #: ../gtk/gtktoolbar.c:596
   4418#: ../gtk/gtktoolbar.c:633
  43984419msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  43994420msgstr "Тип на вдаването на бутоните"
  44004421
  4401 #: ../gtk/gtktoolbar.c:603
   4422#: ../gtk/gtktoolbar.c:640
  44024423msgid "Style of bevel around the toolbar"
  44034424msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
  44044425
  4405 #: ../gtk/gtktoolbar.c:609
   4426#: ../gtk/gtktoolbar.c:646
  44064427msgid "Toolbar style"
  44074428msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  44084429
  4409 #: ../gtk/gtktoolbar.c:610
   4430#: ../gtk/gtktoolbar.c:647
  44104431msgid ""
  44114432"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
  44124433msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони, и т.н."
  44134434
  4414 #: ../gtk/gtktoolbar.c:616
   4435#: ../gtk/gtktoolbar.c:653
  44154436msgid "Toolbar icon size"
  44164437msgstr "Размер на иконите в лентите с инструменти"
  44174438
  4418 #: ../gtk/gtktoolbar.c:617
   4439#: ../gtk/gtktoolbar.c:654
  44194440msgid "Size of icons in default toolbars"
  44204441msgstr "Размерът на иконите в стандартните ленти с инструменти"
   
  44764497msgstr "Режимът за подредба на дървовиден режим"
  44774498
  4478 #: ../gtk/gtktreeview.c:571
   4499#: ../gtk/gtktreeview.c:570
  44794500msgid "TreeView Model"
  44804501msgstr "Дървовиден режим"
  44814502
  4482 #: ../gtk/gtktreeview.c:572
   4503#: ../gtk/gtktreeview.c:571
  44834504msgid "The model for the tree view"
  44844505msgstr "Режим на дървовиден изглед"
  44854506
  4486 #: ../gtk/gtktreeview.c:580
   4507#: ../gtk/gtktreeview.c:579
  44874508msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
  44884509msgstr "Хоризонтално подравняване за графичен обект"
  44894510
  4490 #: ../gtk/gtktreeview.c:588
   4511#: ../gtk/gtktreeview.c:587
  44914512msgid "Vertical Adjustment for the widget"
  44924513msgstr "Вертикално подравняване за графичен обект"
  44934514
  4494 #: ../gtk/gtktreeview.c:595
   4515#: ../gtk/gtktreeview.c:594
  44954516msgid "Headers Visible"
  44964517msgstr "Видими заглавия"
  44974518
  4498 #: ../gtk/gtktreeview.c:596
   4519#: ../gtk/gtktreeview.c:595
  44994520msgid "Show the column header buttons"
  45004521msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
  45014522
  4502 #: ../gtk/gtktreeview.c:603
   4523#: ../gtk/gtktreeview.c:602
  45034524msgid "Headers Clickable"
  45044525msgstr "Заглавията могат да се натискат"
  45054526
  4506 #: ../gtk/gtktreeview.c:604
   4527#: ../gtk/gtktreeview.c:603
  45074528msgid "Column headers respond to click events"
  45084529msgstr "Заглавията на колоните могат да се натискат"
  45094530
  4510 #: ../gtk/gtktreeview.c:611
   4531#: ../gtk/gtktreeview.c:610
  45114532msgid "Expander Column"
  45124533msgstr "Разширяваща се колона"
  45134534
  4514 #: ../gtk/gtktreeview.c:612
   4535#: ../gtk/gtktreeview.c:611
  45154536msgid "Set the column for the expander column"
  45164537msgstr "Задаване на колона за разширение"
  45174538
  4518 #: ../gtk/gtktreeview.c:627
   4539#: ../gtk/gtktreeview.c:626
  45194540msgid "Rules Hint"
  45204541msgstr "Подсказки за правила"
  45214542
  4522 #: ../gtk/gtktreeview.c:628
   4543#: ../gtk/gtktreeview.c:627
  45234544msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
  45244545msgstr ""
  45254546"Задаване на подсказки за темата да изчертава редовете в редуващи се цветове"
  45264547
  4527 #: ../gtk/gtktreeview.c:635
   4548#: ../gtk/gtktreeview.c:634
  45284549msgid "Enable Search"
  45294550msgstr "Разрешаване на търсене"
  45304551
  4531 #: ../gtk/gtktreeview.c:636
   4552#: ../gtk/gtktreeview.c:635
  45324553msgid "View allows user to search through columns interactively"
  45334554msgstr ""
  45344555"Изгледът позволява на потребителите да претърсват колоните интерактивно"
  45354556
  4536 #: ../gtk/gtktreeview.c:643
   4557#: ../gtk/gtktreeview.c:642
  45374558msgid "Search Column"
  45384559msgstr "Колона за търсене"
  45394560
  4540 #: ../gtk/gtktreeview.c:644
   4561#: ../gtk/gtktreeview.c:643
  45414562msgid "Model column to search through when searching through code"
  45424563msgstr "Колона от модела, в която се търси"
  45434564
  4544 #: ../gtk/gtktreeview.c:664
   4565#: ../gtk/gtktreeview.c:663
  45454566msgid "Fixed Height Mode"
  45464567msgstr "Режим „еднаква височина“"
  45474568
  4548 #: ../gtk/gtktreeview.c:665
   4569#: ../gtk/gtktreeview.c:664
  45494570msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
  45504571msgstr ""
   
  45524573"височина"
  45534574
  4554 #: ../gtk/gtktreeview.c:685
   4575#: ../gtk/gtktreeview.c:684
  45554576msgid "Hover Selection"
  45564577msgstr "Следящ избор"
  45574578
  4558 #: ../gtk/gtktreeview.c:686
   4579#: ../gtk/gtktreeview.c:685
  45594580msgid "Whether the selection should follow the pointer"
  45604581msgstr "Дали изборът да следва показателя"
  45614582
  4562 #: ../gtk/gtktreeview.c:705
   4583#: ../gtk/gtktreeview.c:704
  45634584msgid "Hover Expand"
  45644585msgstr "Следване на разширяването"
  45654586
  4566 #: ../gtk/gtktreeview.c:706
   4587#: ../gtk/gtktreeview.c:705
  45674588msgid ""
  45684589"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
   
  45714592"тях"
  45724593
  4573 #: ../gtk/gtktreeview.c:726
   4594#: ../gtk/gtktreeview.c:725
  45744595msgid "Vertical Separator Width"
  45754596msgstr "Широчина на вертикален разделител"
  45764597
  4577 #: ../gtk/gtktreeview.c:727
   4598#: ../gtk/gtktreeview.c:726
  45784599msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
  45794600msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  45804601
  4581 #: ../gtk/gtktreeview.c:735
   4602#: ../gtk/gtktreeview.c:734
  45824603msgid "Horizontal Separator Width"
  45834604msgstr "Широчина на хоризонтален разделител"
  45844605
  4585 #: ../gtk/gtktreeview.c:736
   4606#: ../gtk/gtktreeview.c:735
  45864607msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
  45874608msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
  45884609
  4589 #: ../gtk/gtktreeview.c:744
   4610#: ../gtk/gtktreeview.c:743
  45904611msgid "Allow Rules"
  45914612msgstr "Позволяване на правила"
  45924613
  4593 #: ../gtk/gtktreeview.c:745
   4614#: ../gtk/gtktreeview.c:744
  45944615msgid "Allow drawing of alternating color rows"
  45954616msgstr "Редуващи се цветове на редове"
  45964617
  4597 #: ../gtk/gtktreeview.c:751
   4618#: ../gtk/gtktreeview.c:750
  45984619msgid "Indent Expanders"
  45994620msgstr "Отместване на разширителите"
  46004621
  4601 #: ../gtk/gtktreeview.c:752
   4622#: ../gtk/gtktreeview.c:751
  46024623msgid "Make the expanders indented"
  46034624msgstr "Отместване на разширителите"
  46044625
  4605 #: ../gtk/gtktreeview.c:758
   4626#: ../gtk/gtktreeview.c:757
  46064627msgid "Even Row Color"
  46074628msgstr "Цвят за четен ред"
  46084629
  4609 #: ../gtk/gtktreeview.c:759
   4630#: ../gtk/gtktreeview.c:758
  46104631msgid "Color to use for even rows"
  46114632msgstr "Цветът, който да се използва за четни редове"
  46124633
  4613 #: ../gtk/gtktreeview.c:765
   4634#: ../gtk/gtktreeview.c:764
  46144635msgid "Odd Row Color"
  46154636msgstr "Цвят за нечетен ред"
  46164637
  4617 #: ../gtk/gtktreeview.c:766
   4638#: ../gtk/gtktreeview.c:765
  46184639msgid "Color to use for odd rows"
  46194640msgstr "Цветът, който да се използва за нечетни редове"
   
  46234644msgstr "Дали да се показва колоната"
  46244645
  4625 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:464
   4646#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234 ../gtk/gtkwindow.c:463
  46264647msgid "Resizable"
  46274648msgstr "Възможна промяна на размера"
   
  49784999msgstr "Размер на зоната, извън заделената за обекта, в която ще се чертае"
  49795000
  4980 #: ../gtk/gtkwindow.c:422
   5001#: ../gtk/gtkwindow.c:421
  49815002msgid "Window Type"
  49825003msgstr "Вид прозорец"
  49835004
  4984 #: ../gtk/gtkwindow.c:423
   5005#: ../gtk/gtkwindow.c:422
  49855006msgid "The type of the window"
  49865007msgstr "Видът на прозореца"
  49875008
  4988 #: ../gtk/gtkwindow.c:431
   5009#: ../gtk/gtkwindow.c:430
  49895010msgid "Window Title"
  49905011msgstr "Заглавие на прозорец"
  49915012
  4992 #: ../gtk/gtkwindow.c:432
   5013#: ../gtk/gtkwindow.c:431
  49935014msgid "The title of the window"
  49945015msgstr "Заглавието на прозореца"
  49955016
  4996 #: ../gtk/gtkwindow.c:439
   5017#: ../gtk/gtkwindow.c:438
  49975018msgid "Window Role"
  49985019msgstr "Роля на прозореца"
  49995020
  5000 #: ../gtk/gtkwindow.c:440
   5021#: ../gtk/gtkwindow.c:439
  50015022msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
  50025023msgstr ""
   
  50045025"възстановяването на сесия"
  50055026
  5006 #: ../gtk/gtkwindow.c:447
   5027#: ../gtk/gtkwindow.c:446
  50075028msgid "Allow Shrink"
  50085029msgstr "Свиването е възможно"
  50095030
  5010 #: ../gtk/gtkwindow.c:449
   5031#: ../gtk/gtkwindow.c:448
  50115032#, no-c-format
  50125033msgid ""
   
  50175038"идея."
  50185039
  5019 #: ../gtk/gtkwindow.c:456
   5040#: ../gtk/gtkwindow.c:455
  50205041msgid "Allow Grow"
  50215042msgstr "Нарастването възможно"
  50225043
  5023 #: ../gtk/gtkwindow.c:457
   5044#: ../gtk/gtkwindow.c:456
  50245045msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
  50255046msgstr ""
   
  50275048"минимален размер."
  50285049
  5029 #: ../gtk/gtkwindow.c:465
   5050#: ../gtk/gtkwindow.c:464
  50305051msgid "If TRUE, users can resize the window"
  50315052msgstr "Ако е TRUE, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
  50325053
  5033 #: ../gtk/gtkwindow.c:472
   5054#: ../gtk/gtkwindow.c:471
  50345055msgid "Modal"
  50355056msgstr "Модален"
  50365057
  5037 #: ../gtk/gtkwindow.c:473
   5058#: ../gtk/gtkwindow.c:472
  50385059msgid ""
  50395060"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
   
  50435064"прозорец съществува)"
  50445065
  5045 #: ../gtk/gtkwindow.c:480
   5066#: ../gtk/gtkwindow.c:479
  50465067msgid "Window Position"
  50475068msgstr "Местоположение"
  50485069
  5049 #: ../gtk/gtkwindow.c:481
   5070#: ../gtk/gtkwindow.c:480
  50505071msgid "The initial position of the window"
  50515072msgstr "Първоначално местоположение на прозореца"
  50525073
  5053 #: ../gtk/gtkwindow.c:489
   5074#: ../gtk/gtkwindow.c:488
  50545075msgid "Default Width"
  50555076msgstr "Първоначална широчина"
  50565077
  5057 #: ../gtk/gtkwindow.c:490
   5078#: ../gtk/gtkwindow.c:489
  50585079msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
  50595080msgstr ""
  50605081"Първоначалната широчина на прозореца, използва се при първото му показване"
  50615082
  5062 #: ../gtk/gtkwindow.c:499
   5083#: ../gtk/gtkwindow.c:498
  50635084msgid "Default Height"
  50645085msgstr "Първоначална височина"
  50655086
  5066 #: ../gtk/gtkwindow.c:500
   5087#: ../gtk/gtkwindow.c:499
  50675088msgid ""
  50685089"The default height of the window, used when initially showing the window"
   
  50705091"Първоначалната височина на прозореца, използва се при първото му показване"
  50715092
  5072 #: ../gtk/gtkwindow.c:509
   5093#: ../gtk/gtkwindow.c:508
  50735094msgid "Destroy with Parent"
  50745095msgstr "Унищожаване с родителския"
  50755096
  5076 #: ../gtk/gtkwindow.c:510
   5097#: ../gtk/gtkwindow.c:509
  50775098msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
  50785099msgstr "Да се унищожава ли този прозорец при унищожаване на родителския му"
  50795100
  5080 #: ../gtk/gtkwindow.c:517
   5101#: ../gtk/gtkwindow.c:516
  50815102msgid "Icon"
  50825103msgstr "Икона"
  50835104
  5084 #: ../gtk/gtkwindow.c:518
   5105#: ../gtk/gtkwindow.c:517
  50855106msgid "Icon for this window"
  50865107msgstr "Икона за този прозорец"
  50875108
  5088 #: ../gtk/gtkwindow.c:534
   5109#: ../gtk/gtkwindow.c:533
  50895110msgid "Name of the themed icon for this window"
  50905111msgstr "Име на иконата от темата за този прозорец"
  50915112
  5092 #: ../gtk/gtkwindow.c:549
   5113#: ../gtk/gtkwindow.c:548
  50935114msgid "Is Active"
  50945115msgstr "Е активен"
  50955116
  5096 #: ../gtk/gtkwindow.c:550
   5117#: ../gtk/gtkwindow.c:549
  50975118msgid "Whether the toplevel is the current active window"
  50985119msgstr "Дали най-горният е активният в момента прозорец"
  50995120
  5100 #: ../gtk/gtkwindow.c:557
   5121#: ../gtk/gtkwindow.c:556
  51015122msgid "Focus in Toplevel"
  51025123msgstr "Фокусиране на най-горния"
  51035124
  5104 #: ../gtk/gtkwindow.c:558
   5125#: ../gtk/gtkwindow.c:557
  51055126msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
  51065127msgstr "Дали фокусът за въвеждане е в този GtkWindow"
  51075128
  5108 #: ../gtk/gtkwindow.c:565
   5129#: ../gtk/gtkwindow.c:564
  51095130msgid "Type hint"
  51105131msgstr "Подсказка за вид"
  51115132
  5112 #: ../gtk/gtkwindow.c:566
   5133#: ../gtk/gtkwindow.c:565
  51135134msgid ""
  51145135"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
   
  51175138"Подсказка към графичната среда за вида на прозореца и как да се обработва."
  51185139
  5119 #: ../gtk/gtkwindow.c:574
   5140#: ../gtk/gtkwindow.c:573
  51205141msgid "Skip taskbar"
  51215142msgstr "Извън лентата със задачи"
  51225143
  5123 #: ../gtk/gtkwindow.c:575
   5144#: ../gtk/gtkwindow.c:574
  51245145msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
  51255146msgstr "TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
  51265147
  5127 #: ../gtk/gtkwindow.c:582
   5148#: ../gtk/gtkwindow.c:581
  51285149msgid "Skip pager"
  51295150msgstr "Извън превключвателя"
  51305151
  5131 #: ../gtk/gtkwindow.c:583
   5152#: ../gtk/gtkwindow.c:582
  51325153msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
  51335154msgstr ""
  51345155"TRUE, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
  51355156
  5136 #: ../gtk/gtkwindow.c:590
   5157#: ../gtk/gtkwindow.c:589
  51375158msgid "Urgent"
  51385159msgstr "Спешност"
  51395160
  5140 #: ../gtk/gtkwindow.c:591
   5161#: ../gtk/gtkwindow.c:590
  51415162msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
  51425163msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
  51435164
  5144 #: ../gtk/gtkwindow.c:605
   5165#: ../gtk/gtkwindow.c:604
  51455166msgid "Accept focus"
  51465167msgstr "Получаване на фокус"
  51475168
  5148 #: ../gtk/gtkwindow.c:606
   5169#: ../gtk/gtkwindow.c:605
  51495170msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
  51505171msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
  51515172
  5152 #: ../gtk/gtkwindow.c:620
   5173#: ../gtk/gtkwindow.c:619
  51535174msgid "Focus on map"
  51545175msgstr "Фокусиране при посочване"
  51555176
  5156 #: ../gtk/gtkwindow.c:621
   5177#: ../gtk/gtkwindow.c:620
  51575178msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
  51585179msgstr "TRUE, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
  51595180
  5160 #: ../gtk/gtkwindow.c:635
   5181#: ../gtk/gtkwindow.c:634
  51615182msgid "Decorated"
  51625183msgstr "Украсен"
  51635184
  5164 #: ../gtk/gtkwindow.c:636
   5185#: ../gtk/gtkwindow.c:635
  51655186msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
  51665187msgstr "Дали прозорецът трябва да бъде украсен от мениджъра на прозорци"
  51675188
  5168 #: ../gtk/gtkwindow.c:651
   5189#: ../gtk/gtkwindow.c:649
   5190msgid "Deletable"
   5191msgstr "Изтриваем"
   5192
   5193#: ../gtk/gtkwindow.c:650
   5194msgid "Whether the window frame should have a close button"
   5195msgstr "Дали прозорецът трябва да има бутон за затваряне"
   5196
   5197#: ../gtk/gtkwindow.c:666
  51695198msgid "Gravity"
  51705199msgstr "Гравитация"
  51715200
  5172 #: ../gtk/gtkwindow.c:652
   5201#: ../gtk/gtkwindow.c:667
  51735202msgid "The window gravity of the window"
  51745203msgstr "Гравитацията на прозореца"
 • developer-libs/gtk+.HEAD.bg.po

  r624 r629  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ 2.8\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:07+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:08+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-04-02 16:10+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-04-02 16:11+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 ../tests/testfilechooser.c:218
   21#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
   22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 ../tests/testfilechooser.c:218
  2323#, c-format
  2424msgid "Failed to open file '%s': %s"
  2525msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  2626
  27 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
   27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
  2828#, c-format
  2929msgid "Image file '%s' contains no data"
  3030msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  3131
  32 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
  33 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 ../tests/testfilechooser.c:263
   32#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
   33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 ../tests/testfilechooser.c:263
  3434#, c-format
  3535msgid ""
   
  3939"повреден файл"
  4040
  41 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
   41#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
  4242#, c-format
  4343msgid ""
   
  4848"повреден анимационен файл"
  4949
  50 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
   50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
  5151#, c-format
  5252msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  5353msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
  5454
  55 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
   55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
  5656#, c-format
  5757msgid ""
   
  6262"вероятно е от различна версия на GTK."
  6363
  64 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
   64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
  6565#, c-format
  6666msgid "Image type '%s' is not supported"
  6767msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
  6868
  69 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
   69#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
  7070#, c-format
  7171msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  7272msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
  7373
  74 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
   74#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
  7575msgid "Unrecognized image file format"
  7676msgstr "Неразпознат графичен формат"
  7777
  78 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
   78#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
  7979#, c-format
  8080msgid "Failed to load image '%s': %s"
  8181msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8282
  83 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
   83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
  8484#, c-format
  8585msgid "Error writing to image file: %s"
  8686msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
  8787
  88 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
   88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
  8989#, c-format
  9090msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9292"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
  9393
  94 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
   94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
  9595msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9696msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9797
  98 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
   98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
  9999msgid "Failed to open temporary file"
  100100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  101101
  102 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
   102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
  103103msgid "Failed to read from temporary file"
  104104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  105105
  106 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
   106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
  107107#, c-format
  108108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  109109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  110110
  111 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
   111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
  112112#, c-format
  113113msgid ""
   
  118118"да не са записани всички данни: %s"
  119119
  120 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
   120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
  121121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  122122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
   
  127127msgstr "Не се поддържа постепенно зареждане на изображение от типа „%s“"
  128128
  129 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
   129#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:512
  130130#, c-format
  131131msgid ""
   
  163163msgstr "Неподдържан тип анимация"
  164164
  165 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
   165#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
  166166msgid "Invalid header in animation"
  167167msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
  168168
  169 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
  170 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
  171 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
   169#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
   170#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
   171#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
  172172msgid "Not enough memory to load animation"
  173173msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
  174174
  175 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
  176 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
   175#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
   176#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
  177177msgid "Malformed chunk in animation"
  178178msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
  179179
  180 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
   180#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
  181181msgid "The ANI image format"
  182182msgstr "Форматът за изображения ANI"
   
  216216msgstr "Форматът за изображения BMP"
  217217
  218 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
   218#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
  219219#, c-format
  220220msgid "Failure reading GIF: %s"
  221221msgstr "Неуспех при четене на GIF: %s "
  222222
  223 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
  224 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
   223#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1472
   224#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
  225225msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
  226226msgstr ""
  227227"Липсват част от данните на файла във формат GIF (може би файлът не е цял.)"
  228228
  229 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
   229#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
  230230#, c-format
  231231msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
  232232msgstr "Вътрешна грешка в модула за зареждане на GIF (%s)"
  233233
  234 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
   234#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
  235235msgid "Stack overflow"
  236236msgstr "Препълване на стека"
  237237
  238 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
   238#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
  239239msgid "GIF image loader cannot understand this image."
  240240msgstr ""
   
  242242"това изображение."
  243243
  244 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
   244#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
  245245msgid "Bad code encountered"
  246246msgstr "Срещнат е лош код"
  247247
  248 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
   248#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
  249249msgid "Circular table entry in GIF file"
  250250msgstr "Кръгов табличен запис във файла във формат GIF"
  251251
  252 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
  253 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
   252#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1459
   253#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1506 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
  254254msgid "Not enough memory to load GIF file"
  255255msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файла във формат GIF"
  256256
  257 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
   257#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:951
  258258msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
  259259msgstr "Няма достатъчно памет за създаване на кадър от файла във формат GIF"
  260260
  261 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
   261#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
  262262msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
  263263msgstr "Файлът във формат GIF е повреден (грешна компресация на LZW)"
  264264
  265 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
   265#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
  266266msgid "File does not appear to be a GIF file"
  267267msgstr "Файлът не изглежда да е във формат GIF"
  268268
  269 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
   269#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
  270270#, c-format
  271271msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
  272272msgstr "Не се поддържа версията %s на формата за файлове GIF"
  273273
  274 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
   274#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
  275275msgid ""
  276276"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
   
  280280"локална цветова палитра за някой от кадрите в него."
  281281
  282 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
   282#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
  283283msgid "GIF image was truncated or incomplete."
  284284msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
  285285
  286 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
   286#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
  287287msgid "The GIF image format"
  288288msgstr "Форматът за изображения GIF"
   
  546546msgstr "Максималната стойност на цвят във файла във формат PNM е твърде голяма"
  547547
  548 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
  549 msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
  550 msgstr "Не се поддържат файлове във формат PNM с повече от 255 цвята"
  551 
  552 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
  553 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
   548#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:461
   549#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
  554550msgid "Raw PNM image type is invalid"
  555551msgstr "Типът изображение „суров“ (raw) PNM е невалиден"
  556552
  557 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
   553#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
  558554msgid "PNM image format is invalid"
  559555msgstr "Невалиден формат на изображение тип PNM"
  560556
  561 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
   557#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
  562558msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
  563559msgstr "Модулът за зареждане на PNM не поддържа този подформат на PNM"
  564560
  565 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
   561#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
  566562msgid "Premature end-of-file encountered"
  567563msgstr "Преждевременно се стигна до „край на файл“"
  568564
  569 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
   565#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
  570566msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
  571567msgstr "Форматът за „суров“ PNM изисква точно един интервал преди самите данни"
  572568
  573 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
   569#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
  574570msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
  575571msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат PNM"
  576572
  577 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
   573#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
  578574msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
  579575msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за PNM"
  580576
  581 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
   577#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
  582578msgid "Unexpected end of PNM image data"
  583579msgstr "Неочакван край на данните за изображението във формат PNM"
  584580
  585 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1010
   581#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
  586582msgid "Insufficient memory to load PNM file"
  587583msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
  588584
  589 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1090
   585#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
  590586msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
  591587msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
   
  631627msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  632628
  633 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:689
   629#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
  634630msgid "Cannot allocate colormap structure"
  635631msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  636632
  637 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:696
   633#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
  638634msgid "Cannot allocate colormap entries"
  639635msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  640636
  641 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:718
   637#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
  642638msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  643639msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  644640
  645 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:736
   641#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
  646642msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  647643msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  648644
  649 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:769
   645#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
  650646msgid "TGA image has invalid dimensions"
  651647msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  652648
  653 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:775 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:784
  654 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:794 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:804
  655 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:811
   649#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
   650#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
   651#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
  656652msgid "TGA image type not supported"
  657653msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  658654
  659 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:858
   655#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
  660656msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  661657msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  662658
  663 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:923
   659#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
  664660msgid "Excess data in file"
  665661msgstr "Излишък от данни във файл"
  666662
  667 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:992
   663#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
  668664msgid "The Targa image format"
  669665msgstr "Форматът за изображения Targa"
   
  698694msgstr "Неуспех при отваряне на изображение във формат TIFF"
  699695
  700 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
   696#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:756
  701697msgid "TIFFClose operation failed"
  702698msgstr "Неуспех при изпълнението на TIFFClose"
   
  706702msgstr "Неуспех при зареждане на изображение във формат TIFF"
  707703
  708 #: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
   704#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
   705msgid "Failed to save TIFF image"
   706msgstr "Неуспех при запазване на изображение във формат TIFF"
   707
   708#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
   709msgid "Failed to write TIFF data"
   710msgstr "Неуспех при запазване на данните в TIFF"
   711
   712#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
   713msgid "Couldn't write to TIFF file"
   714msgstr "Неуспех при запазване на файл във формат TIFF"
   715
   716#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
  709717msgid "The TIFF image format"
  710718msgstr "Форматът за изображения TIFF"
   
  738746msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
  739747
  740 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:442
   748#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:443
  741749msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
  742750msgstr ""
   
  744752"формат XBM"
  745753
  746 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:477
   754#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:478
  747755msgid "The XBM image format"
  748756msgstr "Форматът за изображения XBM"
   
  781789msgstr "Палитрата от цветове за XPM не може да бъде прочетена"
  782790
  783 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:776
   791#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
  784792msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
  785793msgstr ""
   
  787795"XPM"
  788796
  789 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:811
   797#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:812
  790798msgid "The XPM image format"
  791799msgstr "Форматът за изображения XPM"
  792800
  793801#. Description of --class=CLASS in --help output
  794 #: ../gdk/gdk.c:115
   802#: ../gdk/gdk.c:116
  795803msgid "Program class as used by the window manager"
  796804msgstr "Класът на програмата, който да се използва от мениджъра на прозорци"
  797805
  798806#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
  799 #: ../gdk/gdk.c:116
   807#: ../gdk/gdk.c:117
  800808msgid "CLASS"
  801809msgstr "КЛАС"
  802810
  803811#. Description of --name=NAME in --help output
  804 #: ../gdk/gdk.c:118
   812#: ../gdk/gdk.c:119
  805813msgid "Program name as used by the window manager"
  806814msgstr "Името на програмата, което да се използва от мениджъра на прозорци"
  807815
  808816#. Placeholder in --name=NAME in --help output
  809 #: ../gdk/gdk.c:119
   817#: ../gdk/gdk.c:120
  810818msgid "NAME"
  811819msgstr "ИМЕ"
  812820
  813821#. Description of --display=DISPLAY in --help output
  814 #: ../gdk/gdk.c:121
   822#: ../gdk/gdk.c:122
  815823msgid "X display to use"
  816824msgstr "Дисплеят на Х, който да се използва"
  817825
  818826#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
  819 #: ../gdk/gdk.c:122
   827#: ../gdk/gdk.c:123
  820828msgid "DISPLAY"
  821829msgstr "ДИСПЛЕЙ"
  822830
  823831#. Description of --screen=SCREEN in --help output
  824 #: ../gdk/gdk.c:124
   832#: ../gdk/gdk.c:125
  825833msgid "X screen to use"
  826834msgstr "Екранът на Х, който да се използва"
  827835
  828836#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
  829 #: ../gdk/gdk.c:125
   837#: ../gdk/gdk.c:126
  830838msgid "SCREEN"
  831839msgstr "ЕКРАН"
  832840
  833841#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
  834 #: ../gdk/gdk.c:128
   842#: ../gdk/gdk.c:129
  835843msgid "Gdk debugging flags to set"
  836844msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да бъдат зададени"
   
  840848#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
  841849#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
  842 #: ../gdk/gdk.c:129 ../gdk/gdk.c:132 ../gtk/gtkmain.c:416 ../gtk/gtkmain.c:419
   850#: ../gdk/gdk.c:130 ../gdk/gdk.c:133 ../gtk/gtkmain.c:414 ../gtk/gtkmain.c:417
  843851msgid "FLAGS"
  844852msgstr "ФЛАГОВЕ"
  845853
  846854#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
  847 #: ../gdk/gdk.c:131
   855#: ../gdk/gdk.c:132
  848856msgid "Gdk debugging flags to unset"
  849857msgstr "Флаговете за изчистване на грешки на gdk, които да не бъдат зададени"
   
  10161024msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  10171025
  1018 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
   1026#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2075
  10191027msgid "License"
  10201028msgstr "Лиценз"
  10211029
  1022 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
   1030#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:275
  10231031msgid "The license of the program"
  10241032msgstr "Лицензът на програмата"
  10251033
  10261034#. Add the credits button
  1027 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:509
   1035#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
  10281036msgid "C_redits"
  10291037msgstr "_Заслуги"
  10301038
  10311039#. Add the license button
  1032 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
   1040#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
  10331041msgid "_License"
  10341042msgstr "_Лиценз"
  10351043
  1036 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:758
   1044#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:753
  10371045#, c-format
  10381046msgid "About %s"
  10391047msgstr "Относно %s"
  10401048
  1041 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
   1049#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2003
  10421050msgid "Credits"
  10431051msgstr "Заслуги"
  10441052
  1045 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2059
   1053#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2029
  10461054msgid "Written by"
  10471055msgstr "Създадено от"
  10481056
  1049 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2062
   1057#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2032
  10501058msgid "Documented by"
  10511059msgstr "Документирано от"
  10521060
  1053 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
   1061#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2044
  10541062msgid "Translated by"
  10551063msgstr "Преведено от"
  10561064
  1057 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2078
   1065#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2048
  10581066msgid "Artwork by"
  10591067msgstr "Дизайн"
   
  10891097msgstr "Alt"
  10901098
   1099#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1100#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
   1101#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1102#. * this.
   1103#. * And do not translate the part before the |.
   1104#.
   1105#: ../gtk/gtkaccellabel.c:609
   1106msgid "keyboard label|Super"
   1107msgstr "Super"
   1108
   1109#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1110#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
   1111#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1112#. * this.
   1113#. * And do not translate the part before the |.
   1114#.
   1115#: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
   1116msgid "keyboard label|Hyper"
   1117msgstr "Hyper"
   1118
   1119#. This is the text that should appear next to menu accelerators
   1120#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
   1121#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
   1122#. * this.
   1123#. * And do not translate the part before the |.
   1124#.
   1125#: ../gtk/gtkaccellabel.c:637
   1126msgid "keyboard label|Meta"
   1127msgstr "Meta"
   1128
  10911129#. do not translate the part before the |
  1092 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
   1130#: ../gtk/gtkaccellabel.c:651
  10931131msgid "keyboard label|Space"
  10941132msgstr "Space"
  10951133
  10961134#. do not translate the part before the |
  1097 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
   1135#: ../gtk/gtkaccellabel.c:655
  10981136msgid "keyboard label|Backslash"
  10991137msgstr "\\"
   
  11041142#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
  11051143#. *
  1106 #. * Note that this flipping is in top the text direction flipping,
   1144#. * Note that this flipping is in top of the text direction flipping,
  11071145#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
  11081146#. * the year will appear on the right.
   
  11281166#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  11291167#.
  1130 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1610
   1168#: ../gtk/gtkcalendar.c:1606
  11311169msgid "year measurement template|2000"
  11321170msgstr "2000"
   1171
   1172#. Translators: this defines whether the day numbers should use
   1173#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
   1174#. *
   1175#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
   1176#. * translate to "%d" otherwise.  Don't include the "calendar:day:digits|"
   1177#. * part in the translation.
   1178#. *
   1179#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
   1180#. * digits.  That needs support from your system and locale definition
   1181#. * too.
   1182#.
   1183#: ../gtk/gtkcalendar.c:1637 ../gtk/gtkcalendar.c:2215
   1184#, c-format
   1185msgid "calendar:day:digits|%d"
   1186msgstr "%d"
   1187
   1188#. Translators: this defines whether the week numbers should use
   1189#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
   1190#. *
   1191#. * Translate to "%Id" if you want to use localized digits, or
   1192#. * translate to "%d" otherwise.  Don't include the
   1193#. * "calendar:week:digits|" part in the translation.
   1194#. *
   1195#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
   1196#. * digits.  That needs support from your system and locale definition
   1197#. * too.
   1198#.
   1199#: ../gtk/gtkcalendar.c:1671 ../gtk/gtkcalendar.c:2089
   1200#, c-format
   1201msgid "calendar:week:digits|%d"
   1202msgstr "%d"
  11331203
  11341204#. Translators: This dictates how the year is displayed in
   
  11431213#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
  11441214#.
  1145 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1887
   1215#: ../gtk/gtkcalendar.c:1880
  11461216msgid "calendar year format|%Y"
  11471217msgstr "%Y"
  11481218
   1219#. This label is displayed in a treeview cell displaying
   1220#. * a disabled accelerator key combination. Only include
   1221#. * the text after the | in the translation.
   1222#.
   1223#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
   1224msgid "Accelerator|Disabled"
   1225msgstr "Изключен"
   1226
   1227#. This label is displayed in a treeview cell displaying
   1228#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
   1229#. * acelerator.
   1230#.
   1231#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
   1232msgid "New accelerator..."
   1233msgstr "Нов бърз клавиш..."
   1234
  11491235#. do not translate the part before the |
  11501236#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
   
  11531239msgstr "%d %%"
  11541240
  1155 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:223 ../gtk/gtkcolorbutton.c:591
   1241#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221 ../gtk/gtkcolorbutton.c:588
  11561242msgid "Pick a Color"
  11571243msgstr "Избор на цвят"
  11581244
  1159 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:480
   1245#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:477
  11601246msgid "Received invalid color data\n"
  11611247msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
   
  11921278"изберете „Запазване на цвета тук“."
  11931279
  1194 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
   1280#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1950
  11951281msgid ""
  11961282"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  12001286"чрез вътрешния триъгълник."
  12011287
  1202 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
   1288#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
  12031289msgid ""
  12041290"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  12081294"изберете."
  12091295
  1210 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
   1296#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
  12111297msgid "_Hue:"
  12121298msgstr "_Нюанс:"
  12131299
  1214 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
   1300#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1985
  12151301msgid "Position on the color wheel."
  12161302msgstr "Позиция върху цветното колело."
  12171303
  1218 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
   1304#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
  12191305msgid "_Saturation:"
  12201306msgstr "_Наситеност:"
  12211307
  1222 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991