Changeset 625

Timestamp:
Apr 10, 2006, 10:42:49 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Създавам скелета за gnome-2-14. Вече има множество разклонения и си струва да се направи това, а има и направена статистика за Gnome-2-16. Продължаваме да се занимаваме предимно с 2-14.

Location:
gnome-2-14
Files:
3 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.