Changeset 62

Timestamp:
Jul 25, 2005, 6:23:38 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

eggcups

  • почти пълен превод, сашо пусни му една проверка на правописа, че в момента нямам тази възможност.
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.