Changeset 617


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2006, 5:57:28 PM (16 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gcompris/fifth-toe) Актуализация за предстоящата нова версия 7.4.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po

  r596 r617  
  1010"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:46+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:48+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-29 17:55+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-29 17:10+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3939"usernames (login is configurable)."
  4040msgstr ""
  41 "- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
  42 "премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
  43 "да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
  44 "цветовете.\n"
  45 "- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
  46 "Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
  47 "„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
  48 "добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
  49 "Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
  50 "необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
  51 "профил и от командния ред.\n"
  52 "- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
  53 "създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
  54 "от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
  55 "профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
  56 "Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
  57 "да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
  58 "индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
  59 "си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
   41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
   42"премаÑ
   43нете маркировката на някои от тяÑ
   44 Ð² дървовидния списък. Например може "
   45"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
   46"цветовете.\n"
   47"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тяÑ
   48 Ð»ÐµÑÐ½Ð¾. "
   49"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
   50"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
   51"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
   52"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
   53"необÑ
   54одимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
   55"профил и от командния ред.\n"
   56"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
   57"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
   58"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
   59"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
   60"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
   61"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
   62"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
   63"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
  6064
  6165#: ../boards/administration.xml.in.h:4
  6266msgid "GCompris Administration Menu"
  63 msgstr "Меню за администриране на GCompris"
   67msgstr "Меню за администриране на GCompris"
  6468
  6569#: ../boards/administration.xml.in.h:5
   
  7074"strengths and needs of their children."
  7175msgstr ""
  72 "Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
  73 "използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
  74 "за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
  75 "развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
   76"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
   77"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
   78"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
   79"развитието, слабостите и силните страни на теÑ
   80ните деца."
  7681
  7782#: ../boards/administration.xml.in.h:6
  7883msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
  79 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   84msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  8085
  8186#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
  8287msgid "Advanced colors"
  83 msgstr "Сложни цветове"
   88msgstr "Сложни цветове"
  8489
  8590#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
  8691msgid "Can read"
  87 msgstr "Можете да четете"
   92msgstr "Можете да четете"
  8893
  8994#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
  9095msgid "Click on the correct color"
  91 msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
   96msgstr "Натиснете върÑ
   97у правилния цвят"
  9298
  9399#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
  94100msgid "Click on the correct colored box."
  95 msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
   101msgstr "Натиснете върÑ
   102у правилно оцветената кутийка."
  96103
  97104#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
  98105msgid "Learn to recognize unusual colors."
  99 msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
   106msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
  100107
  101108#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
  102109msgid "almond"
  103 msgstr "бадемово"
   110msgstr "бадемово"
  104111
  105112#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
  106113msgid "chestnut"
  107 msgstr "кестеняво"
   114msgstr "кестеняво"
  108115
  109116#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
  110117msgid "claret"
  111 msgstr "бордо"
   118msgstr "бордо"
  112119
  113120#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
  114121msgid "cobalt"
  115 msgstr "кобалтово синьо"
   122msgstr "кобалтово синьо"
  116123
  117124#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
  118125msgid "coral"
  119 msgstr "коралов цвят"
   126msgstr "коралов цвят"
  120127
  121128#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
  122129msgid "corn"
  123 msgstr "царевичен цвят"
   130msgstr "царевичен цвят"
  124131
  125132#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
  126133msgid "cyan"
  127 msgstr "синьо-зелено"
   134msgstr "синьо-зелено"
  128135
  129136#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
  130137msgid "sienna"
  131 msgstr "охра"
   138msgstr "оÑ
   139ра"
  132140
  133141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
  134142msgid "lime"
  135 msgstr "лимонено"
   143msgstr "лимонено"
  136144
  137145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
  138146msgid "sage"
  139 msgstr "пелинов цвят"
   147msgstr "пелинов цвят"
  140148
  141149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
  142150msgid "salmon"
  143 msgstr "розово-оранжево"
   151msgstr "розово-оранжево"
  144152
  145153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
  146154msgid "sapphire"
  147 msgstr "сапфирено"
   155msgstr "сапфирено"
  148156
  149157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
  150158msgid "sepia"
  151 msgstr "червеникавокафяво"
   159msgstr "червеникавокафяво"
  152160
  153161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
  154162msgid "sulphur"
  155 msgstr "жълто-зелено"
   163msgstr "жълто-зелено"
  156164
  157165#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
  158166msgid "tea"
  159 msgstr "чаен цвят"
   167msgstr "чаен цвят"
  160168
  161169#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
  162170msgid "turquoise"
  163 msgstr "тюркоазено"
   171msgstr "тюркоазено"
  164172
  165173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
  166174msgid "absinthe"
  167 msgstr "пелин"
   175msgstr "пелин"
  168176
  169177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
  170178msgid "alabaster"
  171 msgstr "алабастър"
   179msgstr "алабастър"
  172180
  173181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
  174182msgid "amber"
  175 msgstr "кехлибарено"
   183msgstr "кеÑ
   184либарено"
  176185
  177186#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
  178187msgid "amethyst"
  179 msgstr "аметист"
   188msgstr "аметист"
  180189
  181190#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
  182191msgid "anise"
  183 msgstr "анасон"
   192msgstr "анасон"
  184193
  185194#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
  186195msgid "aquamarine"
  187 msgstr "зеленикаво-синьо"
   196msgstr "зеленикаво-синьо"
  188197
  189198#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
  190199msgid "mahogany"
  191 msgstr "махагонов цвят"
   200msgstr "маÑ
   201агонов цвят"
  192202
  193203#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
  194204#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
  195205msgid "vermilion"
  196 msgstr "яркочервено"
   206msgstr "яркочервено"
  197207
  198208#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
  199209#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
  200210msgid "aubergine"
  201 msgstr "патладжан"
   211msgstr "патладжан"
  202212
  203213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
  204214msgid "ceruse"
  205 msgstr "оловно бяло"
   215msgstr "оловно бяло"
  206216
  207217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
  208218msgid "chartreuse"
  209 msgstr "резеда"
   219msgstr "резеда"
  210220
  211221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
  212222msgid "emerald"
  213 msgstr "яркозелено"
   223msgstr "яркозелено"
  214224
  215225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
  216226msgid "fawn"
  217 msgstr "светлобежово"
   227msgstr "светлобежово"
  218228
  219229#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
  220230msgid "fuchsia"
  221 msgstr "фуксия"
   231msgstr "фуксия"
  222232
  223233#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
  224234msgid "glaucous"
  225 msgstr "синьозеленикаво"
   235msgstr "синьозеленикаво"
  226236
  227237#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
  228238msgid "ruby"
  229 msgstr "рубинов цвят"
   239msgstr "рубинов цвят"
  230240
  231241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
  232242msgid "auburn"
  233 msgstr "кестеняво"
   243msgstr "кестеняво"
  234244
  235245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
  236246msgid "azure"
  237 msgstr "небесно синьо"
   247msgstr "небесно синьо"
  238248
  239249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
  240250msgid "bistre"
  241 msgstr "тъмнокафяво"
   251msgstr "тъмнокафяво"
  242252
  243253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
  244254msgid "celadon"
  245 msgstr "сивозелено"
   255msgstr "сивозелено"
  246256
  247257#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
  248258msgid "cerulean"
  249 msgstr "лазурно"
   259msgstr "лазурно"
  250260
  251261#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
  252262msgid "crimson"
  253 msgstr "тъмночервено"
   263msgstr "тъмночервено"
  254264
  255265#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
  256266msgid "greyish-brown"
  257 msgstr "сивкаво-кафяво"
   267msgstr "сивкаво-кафяво"
  258268
  259269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
  260270msgid "dove"
  261 msgstr "гълъбов цвят"
   271msgstr "гълъбов цвят"
  262272
  263273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
  264274msgid "garnet"
  265 msgstr "гранат"
   275msgstr "гранат"
  266276
  267277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
  268278msgid "indigo"
  269 msgstr "мастилено синьо"
   279msgstr "мастилено синьо"
  270280
  271281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
  272282msgid "ivory"
  273 msgstr "слонова кост"
   283msgstr "слонова кост"
  274284
  275285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
  276286msgid "jade"
  277 msgstr "нефрит"
   287msgstr "нефрит"
  278288
  279289#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
  280290msgid "lavender"
  281 msgstr "бледолилаво"
   291msgstr "бледолилаво"
  282292
  283293#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
  284294msgid "lichen"
  285 msgstr "лишей"
   295msgstr "лишей"
  286296
  287297#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
  288298msgid "wine"
  289 msgstr "винен цвят"
   299msgstr "винен цвят"
  290300
  291301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
  292302msgid "larch"
  293 msgstr "лиственица"
   303msgstr "лиственица"
  294304
  295305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
  296306msgid "lilac"
  297 msgstr "светловиолетово"
   307msgstr "светловиолетово"
  298308
  299309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
  300310msgid "magenta"
  301 msgstr "пурпурен цвят"
   311msgstr "пурпурен цвят"
  302312
  303313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
  304314msgid "malachite"
  305 msgstr "малахит"
   315msgstr "малаÑ
   316ит"
  306317
  307318#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
  308319msgid "mimosa"
  309 msgstr "мимоза"
   320msgstr "мимоза"
  310321
  311322#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
  312323msgid "navy"
  313 msgstr "тъмно синьо"
   324msgstr "тъмно синьо"
  314325
  315326#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
  316327msgid "ochre"
  317 msgstr "охра"
   328msgstr "оÑ
   329ра"
  318330
  319331#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
  320332msgid "olive"
  321 msgstr "маслиненозелено"
   333msgstr "маслиненозелено"
  322334
  323335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
  324336msgid "greyish blue"
  325 msgstr "сивкаво-синьо"
   337msgstr "сивкаво-синьо"
  326338
  327339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
  328340msgid "mauve"
  329 msgstr "бледомораво"
   341msgstr "бледомораво"
  330342
  331343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
  332344msgid "opaline"
  333 msgstr "опал"
   345msgstr "опал"
  334346
  335347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
  336348msgid "pistachio"
  337 msgstr "фъстъчено"
   349msgstr "фъстъчено"
  338350
  339351#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
  340352msgid "platinum"
  341 msgstr "платина"
   353msgstr "платина"
  342354
  343355#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
  344356msgid "purple"
  345 msgstr "мораво"
   357msgstr "мораво"
  346358
  347359#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
  348360msgid "ultramarine"
  349 msgstr "ултрамарин"
   361msgstr "ултрамарин"
  350362
  351363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
  352364msgid "dark purple"
  353 msgstr "тъмномораво"
   365msgstr "тъмномораво"
  354366
  355367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
  356368msgid "plum"
  357 msgstr "тъмновиолетово"
   369msgstr "тъмновиолетово"
  358370
  359371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
  360372msgid "prussian blue"
  361 msgstr "берлинско синьо"
   373msgstr "берлинско синьо"
  362374
  363375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
  364376msgid "rust"
  365 msgstr "ръждив цвят"
   377msgstr "ръждив цвят"
  366378
  367379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
  368380msgid "saffron"
  369 msgstr "минзухарен цвят"
   381msgstr "минзуÑ
   382арен цвят"
  370383
  371384#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
  372385msgid "vanilla"
  373 msgstr "ванилия"
   386msgstr "ванилия"
  374387
  375388#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
  376389msgid "verdigris"
  377 msgstr "зеленикаво"
   390msgstr "зеленикаво"
  378391
  379392#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
  380393msgid "veronese"
  381 msgstr "веронез"
   394msgstr "веронез"
  382395
  383396#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
   
  388401"just try again."
  389402msgstr ""
  390 "Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
  391 "равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
  392 "натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   403"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
   404"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
   405"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  393406
  394407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
  395408#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
  396409msgid "Answer some algebra questions"
  397 msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
   410msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
  398411
  399412#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
  400413msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
  401 msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
   414msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
  402415
  403416#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
  404417msgid "Multiplication table"
  405 msgstr "Таблица за умножение"
   418msgstr "Таблица за умножение"
  406419
  407420#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
  408421msgid "Practice the multiplication operation"
  409 msgstr "Упражнения по умножение"
   422msgstr "Упражнения по умножение"
  410423
  411424#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
  412425msgid "Go to Algebra activities"
  413 msgstr "Задачи по алгебра"
   426msgstr "Задачи по алгебра"
  414427
  415428#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
  416429#: ../boards/menu2.xml.in.h:17
  417430msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
  418 msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   431msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
  419432
  420433#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
   
  425438"pictures. Thanks a lot, Ralf."
  426439msgstr ""
  427 "Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
  428 "net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
  429 "Ралф!"
   440"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
   441"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
   442"Ралф!"
  430443
  431444#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
   
  435448"clicking on it again."
  436449msgstr ""
  437 "За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
  438 "операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
   450"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
   451"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
  439452
  440453#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
   
  443456"value."
  444457msgstr ""
  445 "Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
  446 "зададения резултат."
   458"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
   459"зададения резултат."
  447460
  448461#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
  449462msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
  450 msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
   463msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
  451464
  452465#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
  453466msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
  454 msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
   467msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тяÑ
   468."
  455469
  456470#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
   
  459473"value"
  460474msgstr ""
  461 "Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
  462 "зададения резултат."
   475"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
   476"зададения резултат."
  463477
  464478#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
   
  469483"right. If not, just try again."
  470484msgstr ""
  471 "Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
  472 "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
  473 "и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   485"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
   486"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
   487"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  474488
  475489#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
  476490msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
  477 msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
   491msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
  478492
  479493#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
  480494msgid "Practice the subtraction operation"
  481 msgstr "Упражнения по изваждане"
   495msgstr "Упражнения по изваждане"
  482496
  483497#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
  484498msgid "Simple subtraction"
  485 msgstr "Просто изваждане"
   499msgstr "Просто изваждане"
  486500
  487501#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
   
  492506"If not, just try again."
  493507msgstr ""
  494 "Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
  495 "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
  496 "и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
   508"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
   509"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
   510"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
  497511
  498512#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
   
  501515"line addition."
  502516msgstr ""
  503 "Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
   517"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
  504518
  505519#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
  506520msgid "Practice the addition operation"
  507 msgstr "Упражнения по събиране"
   521msgstr "Упражнения по събиране"
  508522
  509523#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
  510524msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
  511 msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
   525msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
  512526
  513527#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
  514528msgid "Go to calculation activities"
  515 msgstr "Задачи по математика"
   529msgstr "Задачи по математика"
  516530
  517531#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
  518532msgid "Various calculation activities."
  519 msgstr "Различни задачи по математика."
   533msgstr "Различни задачи по математика."
  520534
  521535#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
  522536msgid "Complete a list of symbols"
  523 msgstr "Завършете списъка със символи"
   537msgstr "Завършете списъка със символи"
  524538
  525539#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
  526540msgid "Find the next symbol in a list."
  527 msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
   541msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
  528542
  529543#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
  530544msgid "Logic training activity"
  531 msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
   545msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  532546
  533547#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
  534548#: ../boards/melody.xml.in.h:4
  535549msgid "Move and click the mouse"
  536 msgstr "Движение и натискане с мишката"
   550msgstr "Движение и натискане с мишката"
  537551
  538552#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
  539553msgid "algorithm"
  540 msgstr "Алгоритъм"
   554msgstr "Алгоритъм"
  541555
  542556#: ../boards/anim.xml.in.h:1
  543557msgid "Create a drawing or an animation"
  544 msgstr "Създайте рисунка или анимация"
   558msgstr "Създайте рисунка или анимация"
  545559
  546560#: ../boards/anim.xml.in.h:2
  547561msgid "Free drawing and animation tool."
  548 msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
   562msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
  549563
  550564#: ../boards/anim.xml.in.h:3
   
  555569"be used."
  556570msgstr ""
  557 "В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
  558 "създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
  559 "да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
   571"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
   572"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
   573"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
  560574
  561575#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
  562576msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
  563 msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
   577msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
  564578
  565579#: ../boards/anim.xml.in.h:5
   
  578592"'floppy disk' and 'folder' buttons."
  579593msgstr ""
  580 "Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
  581 "натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
  582 "рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
  583 "създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
  584 "обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
  585 "натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
  586 "кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
  587 "на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
  588 "това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
  589 "избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
  590 "анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
   594"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
   595"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
   596"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
   597"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
   598"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
   599"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
   600"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
   601"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
   602"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
   603"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
   604"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
  591605
  592606#: ../boards/awele.xml.in.h:1
   
  615629"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
  616630msgstr ""
  617 "В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
  618 "местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
  619 "шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
  620 "къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
  621 "часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
  622 "разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
  623 "Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
  624 "пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
  625 "ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
  626 "става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
  627 "за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
  628 "Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
  629 "или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
  630 "всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
  631 "иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
  632 "всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
  633 "трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
  634 "Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
  635 "ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
  636 "текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
  637 "приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
   631"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
   632"местят семената с Ñ
   633одове. При всеки Ñ
   634од, даден играч избира една от всички "
   635"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премаÑ
   636ва всички семена от тази "
   637"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
   638"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
   639"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
   640"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
   641"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един Ñ
   642од, "
   643"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
   644"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
   645"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
   646"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
   647"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден Ñ
   648од би пленил "
   649"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
   650"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
   651"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
   652"трябвало да направи Ñ
   653од, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
   654"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
   655
   656од, който да даде на противника семена. Ако такъв Ñ
   657од не е възможен, "
   658"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
   659"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
  638660"Oware&gt;)"
  639661
  640662#: ../boards/awele.xml.in.h:2
  641663msgid "Oware"
  642 msgstr "Оваре"
   664msgstr "Оваре"
  643665
  644666#: ../boards/awele.xml.in.h:3
  645667msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
  646 msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
   668msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
  647669
  648670#: ../boards/awele.xml.in.h:4
   
  656678"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
  657679msgstr ""
  658 "Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
  659 "играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
  660 "семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
  661 "играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
  662 "семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
  663 "съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
  664 "семената от своята страна на дъската."
   680"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
   681"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
   682"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
   683"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
   684"семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
   685"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
   686"семената от своята страна на дъската."
  665687
  666688#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
   
  672694#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
  673695msgid "Drag and Drop the items to make them match"
  674 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
   696msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
  675697
  676698#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
   
  683705"area."
  684706msgstr ""
  685 "Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
  686 "съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
  687 "от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
  688 "обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
  689 "пространство на основната дъска."
   707"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
   708"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
   709"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
   710"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
   711"пространство на основната дъска."
  690712
  691713#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
  692714msgid "Matching Items"
  693 msgstr "Съвпадане на обекти"
   715msgstr "Съвпадане на обекти"
  694716
  695717#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
  696718msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
  697 msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
   719msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
  698720
  699721#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
  700722msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
  701723msgstr ""
  702 "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
   724"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
  703725
  704726#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
  705727msgid "Complete the puzzle"
  706 msgstr "Завършете пъзела"
   728msgstr "Завършете пъзела"
  707729
  708730#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
   
  710732"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
  711733"left, to the matching space in the puzzle."
  712 msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
   734msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
  713735
  714736#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
  715737msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
  716 msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
   738msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
  717739
  718740#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
  719741msgid "Good mouse-control"
  720 msgstr "Добър контрол на мишката"
   742msgstr "Добър контрол на мишката"
  721743
  722744#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
  723745msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
  724 msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
   746msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
  725747
  726748#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
  727749msgid "Hello ! My name is Lock."
  728 msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
   750msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
  729751
  730752#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
  731753msgid "Lock on the grass."
  732 msgstr "Шаро на тревата."
   754msgstr "Шаро на тревата."
  733755
  734756#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
  735757msgid "Lock with colored shapes."
  736 msgstr "Оцветен Шаро."
   758msgstr "Оцветен Шаро."
  737759
  738760#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
  739761msgid "Make the ball go to Tux"
  740 msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
   762msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
  741763
  742764#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
   
  744766"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
  745767"line."
  746 msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
   768msgstr "За да Ñ
   769върлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
  747770
  748771#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
  749772msgid "Brain"
  750 msgstr "Съобразителност"
   773msgstr "Съобразителност"
  751774
  752775#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
  753776msgid "Don't use the last ball"
  754 msgstr "Не използвайте последната топка"
   777msgstr "Не използвайте последната топка"
  755778
  756779#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
  757780msgid "Logic-training activity"
  758 msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
   781msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
  759782
  760783#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
   
  763786"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
  764787msgstr ""
  765 "Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
  766 "искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
   788"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
   789"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върÑ
   790у него."
  767791
  768792#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
  769793msgid "bar game"
  770 msgstr "Игра с изключване"
   794msgstr "Игра с изключване"
  771795
  772796#: ../boards/billard.xml.in.h:1
  773797msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
  774 msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
   798msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
  775799
  776800#: ../boards/billard.xml.in.h:2
  777801msgid "Kick the ball into the goal"
  778 msgstr "Вкарайте топката в целта"
   802msgstr "Вкарайте топката в целта"
  779803
  780804#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
   
  786810#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
  787811msgid "Mouse-manipulation"
  788 msgstr "Операции с мишката"
   812msgstr "Операции с мишката"
  789813
  790814#: ../boards/billard.xml.in.h:4
   
  793817"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
  794818msgstr ""
  795 "Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
  796 "по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
   819"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
   820"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
  797821
  798822#: ../boards/billard.xml.in.h:5
  799823msgid "The football game"
  800 msgstr "Игра на футбол"
   824msgstr "Игра на футбол"
  801825
  802826#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
  803827msgid "Operate a canal lock"
  804 msgstr "Управление на шлюз в канал"
   828msgstr "Управление на шлюз в канал"
  805829
  806830#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
   
  809833"find out how a canal lock works."
  810834msgstr ""
  811 "Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
  812 "разберете как работи шлюза в канал."
   835"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
   836"разберете как работи шлюза в канал."
  813837
  814838#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
   
  817841"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
  818842msgstr ""
  819 "Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
  820 "последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
   843"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
   844"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
  821845
  822846#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
  823847msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
  824 msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
   848msgstr "Игра на шаÑ
   849 ÑÑ€ÐµÑ‰Ñƒ компютъра в режим на обучение"
  825850
  826851#: ../boards/chess.xml.in.h:2
  827852msgid "Practice chess"
  828 msgstr "Упражнения по шах"
   853msgstr "Упражнения по шаÑ
   854"
  829855
  830856#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
  831857#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
  832858msgid "Learning chess"
  833 msgstr "Изучаване на шах"
   859msgstr "Изучаване на шаÑ
   860"
  834861
  835862#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
  836863#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
  837864msgid "The chess engine is from gnuchess."
  838 msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
   865msgstr "Машината за шаÑ
   866 Ðµ от gnuchess."
  839867
  840868#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
  841869msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
  842 msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
   870msgstr "Упражнения по шаÑ
   871. Хванете пешките на компютъра."
  843872
  844873#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
  845874msgid "Play the end of the chess game against the computer"
  846 msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
   875msgstr "Игра „Край на шаÑ
   876“ срещу компютъра"
  847877
  848878#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
  849879msgid "Chronos"
  850 msgstr "Хронос"
   880msgstr "Хронос"
  851881
  852882#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
  853883msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
  854 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
   884msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
  855885
  856886#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
   
  861891"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
  862892msgstr ""
  863 "Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
  864 "Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
  865 "средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
  866 "базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
   893"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
   894"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
   895"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
   896"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
  867897
  868898#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
  869899msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
  870 msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
   900msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върÑ
   901у червените точки"
  871902
  872903#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
  873904msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
  874 msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
   905msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
  875906
  876907#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
  877908msgid "Tell a short story"
  878 msgstr "Разкажете кратка история"
   909msgstr "Разкажете кратка история"
  879910
  880911#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
  881912msgid "Moonwalker"
  882 msgstr "Човек на луната"
   913msgstr "Човек на луната"
  883914
  884915#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
  885916msgid "Autumn"
  886 msgstr "Есен"
   917msgstr "Есен"
  887918
  888919#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
  889920msgid "Spring"
  890 msgstr "Пролет"
   921msgstr "Пролет"
  891922
  892923#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
  893924msgid "Summer"
  894 msgstr "Лято"
   925msgstr "Лято"
  895926
  896927#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
  897928msgid "The 4 Seasons"
  898 msgstr "Четирите сезона"
   929msgstr "Четирите сезона"
  899930
  900931#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
  901932msgid "Winter"
  902 msgstr "Зима"
   933msgstr "Зима"
  903934
  904935#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
  905936msgid "Gardening"
  906 msgstr "Градинарство"
   937msgstr "Градинарство"
  907938
  908939#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
  909940msgid "Tux and the apple tree"
  910 msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
   941msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
  911942
  912943#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
  913944#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
  914945msgid "1769 Cugnot's fardier"
  915 msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
   946msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
  916947
  917948#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
   
  921952"Steam locomotive"
  922953msgstr ""
  923 "Парният локомотив на Стивънсън,\n"
  924 "наречен „Ракета“ от 1829 г."
   954"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
   955"наречен „Ракета“ от 1829 г."
  925956
  926957#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
   
  931962"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
  932963msgstr ""
  933 "Поставете всяко изображение\n"
  934 "по реда и датата на изобретението.\n"
  935 "Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
   964"Поставете всяко изображение\n"
   965"по реда и датата на изобретението.\n"
   966"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
  936967"&lt;http://wikipedia.org&gt;"
  937968
   
  940971#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
  941972msgid "Transportation"
  942 msgstr "Транспорт"
   973msgstr "Транспорт"
  943974
  944975#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
   
  947978"hot air balloon"
  948979msgstr ""
  949 "Балонът със сгорещен въздух\n"
  950 "на братя Монголфие от 1783 г."
   980"Балонът със сгорещен въздуÑ
   981\n"
   982"на братя Монголфие от 1783 г."
  951983
  952984#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
  953985#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
  954986msgid "1880 Clement Ader's Eole"
  955 msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
   987msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
  956988
  957989#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
   
  960992"First helicopter flight"
  961993msgstr ""
  962 "Първият полет с въртолет\n"
  963 "на Пол Корню от 1906 г."
   994"Първият полет с въртолет\n"
   995"на Пол Корню от 1906 г."
  964996
  965997#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
   
  9681000"Celerifere"
  9691001msgstr ""
  970 "Велосипедът на Ком де\n"
  971 "Сиврак от 1791 г."
   1002"Велосипедът на Ком де\n"
   1003"Сиврак от 1791 г."
  9721004
  9731005#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
  9741006msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
  975 msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
   1007msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
  9761008
  9771009#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
   
  9801012"the English Channel"
  9811013msgstr ""
  982 "Луи Блерио прекосява\n"
  983 "Ламанша през 1909 г."
   1014"Луи Блерио прекосява\n"
   1015"Ламанша през 1909 г."
  9841016
  9851017#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
  9861018msgid "Aviation"
  987 msgstr "Авиация"
   1019msgstr "Авиация"
  9881020
  9891021#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
   
  9921024"crosses the Atlantic Ocean"
  9931025msgstr ""
  994 "Чарлз Линдберг прекосява\n"
  995 "Атлантическия океан през 1927 г."
   1026"Чарлз Линдберг прекосява\n"
   1027"Атлантическия океан през 1927 г."
  9961028
  9971029#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
  9981030msgid ""
  999 "1934 Hélène Boucher's\n"
   1031"1934 Hélène Boucher's\n"
  10001032"speed record of 444km/h"
  10011033msgstr ""
  1002 "Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
  1003 "на Елен Буше от 1934 г."
   1034"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
   1035"на Елен Буше от 1934 г."
  10041036
  10051037#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
   
  10081040"breaks the sound-barrier"
  10091041msgstr ""
  1010 "Преминаването на звуковата\n"
  1011 "бариера от Чък Йегър през 1947 г."
   1042"Преминаването на звуковата\n"
   1043"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
  10121044
  10131045#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
  1014 msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
  1015 msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
   1046msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
   1047msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
  10161048
  10171049#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
   
  10201052"car by Benz"
  10211053msgstr ""
  1022 "Първият бензинов автомобил\n"
  1023 "на Бенц от 1885 г."
   1054"Първият бензинов автомобил\n"
   1055"на Бенц от 1885 г."
  10241056
  10251057#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
  10261058msgid "The car"
  1027 msgstr "Автомобилът"
   1059msgstr "Автомобилът"
  10281060
  10291061#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
  10301062msgid "1899 Renault \"voiturette\""
  1031 msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
   1063msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
  10321064
  10331065#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
  10341066msgid "1923 Lancia Lambda"
  1035 msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
   1067msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
  10361068
  10371069#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
  1038 msgid "1955 Citroën ds 19"
  1039 msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
   1070msgid "1955 Citroën ds 19"
   1071msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
  10401072
  10411073#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
  10421074msgid "Cars"
  1043 msgstr "Автомобили"
   1075msgstr "Автомобили"
  10441076
  10451077#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
   
  10481080"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
  10491081msgstr ""
  1050 "Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
  1051 "Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
  1052 "хоризонтална лента долу."
   1082"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
   1083"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
   1084
   1085оризонтална лента долу."
  10531086
  10541087#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
  10551088msgid "Click on a letter"
  1056 msgstr "Натиснете буква"
   1089msgstr "Натиснете буква"
  10571090
  10581091#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
  10591092msgid "Letter-name recognition"
  1060 msgstr "Разпознаване на букви"
   1093msgstr "Разпознаване на букви"
  10611094
  10621095#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
  10631096msgid "Listen to a letter and click on the right one"
  1064 msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
   1097msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
  10651098
  10661099#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
  10671100msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
  1068 msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
   1101msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
  10691102
  10701103#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
  10711104msgid "Click On Me"
  1072 msgstr "Натисни ме"
   1105msgstr "Натисни ме"
  10731106
  10741107#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
   
  10911124"Location: Unknown (image nur03013)"
  10921125msgstr ""
  1093 "Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
  1094 "Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
  1095 "колекцията\n"
  1096 "се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
  1097 "Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
  1098 "изследвания (NURP),\n"
  1099 "освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
  1100 "Каролина в Уилмингтън.\n"
  1101 "Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
  1102 "Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
  1103 "Фотограф: Д. Кеслинг\n"
  1104 "Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
  1105 "Място: неизвестно (nur03505)\n"
  1106 "Място: неизвестно (nur03010)\n"
  1107 "Място: неизвестно (nur03011)\n"
  1108 "Място: неизвестно (nur03013)"
   1126"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
   1127"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
   1128"колекцията\n"
   1129"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
   1130"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
   1131"изследвания (NURP),\n"
   1132"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
   1133"Каролина в Уилмингтън.\n"
   1134"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
   1135"Място: Тропически Атлантически океан, арÑ
   1136ипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
   1137"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
   1138"Място: арÑ
   1139ипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
   1140"Място: неизвестно (nur03505)\n"
   1141"Място: неизвестно (nur03010)\n"
   1142"Място: неизвестно (nur03011)\n"
   1143"Място: неизвестно (nur03013)"
  11091144
  11101145#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
   
  11131148"fishtank"
  11141149msgstr ""
  1115 "Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
  1116 "напуснали аквариума."
   1150"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
   1151"напуснали аквариума."
  11171152
  11181153#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
  11191154msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
  1120 msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
   1155msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
  11211156
  11221157#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
  11231158msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
  1124 msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
   1159msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
  11251160
  11261161#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
   
  11291164"time on a clock."
  11301165msgstr ""
  1131 "Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
  1132 "на време в часовник."
   1166"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
   1167"на време в часовник."
  11331168
  11341169#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
  11351170msgid "Learn how to tell the time"
  1136 msgstr "Научете се да казвате часа"
   1171msgstr "Научете се да казвате часа"
  11371172
  11381173#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
  11391174msgid "Learning Clock"
  1140 msgstr "Научете часовника"
   1175msgstr "Научете часовника"
  11411176
  11421177#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
   
  11461181"to make the numbers go up or down."
  11471182msgstr ""
  1148 "Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
  1149 "часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
  1150 "изберете и я движите с мишката."
   1183"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
   1184"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
   1185"изберете и я движите с мишката."
  11511186
  11521187#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
  11531188msgid "The concept of time. Reading the time."
  1154 msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
   1189msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
  11551190
  11561191#: ../boards/colors.xml.in.h:1
  11571192msgid "Can move the mouse."
  1158 msgstr "Можете да движите мишката."
   1193msgstr "Можете да движите мишката."
  11591194
  11601195#: ../boards/colors.xml.in.h:2
  11611196msgid "Click on the right color"
  1162 msgstr "Натиснете правилния цвят"
   1197msgstr "Натиснете правилния цвят"
  11631198
  11641199#: ../boards/colors.xml.in.h:3
  11651200msgid "Colors"
  1166 msgstr "Цветове"
   1201msgstr "Цветове"
  11671202
  11681203#: ../boards/colors.xml.in.h:4
  11691204msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
  1170 msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
   1205msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
  11711206
  11721207#: ../boards/colors.xml.in.h:5
   
  11751210"of the color, click on the duck wearing it."
  11761211msgstr ""
  1177 "Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
  1178 "патенцето, което го носи."
   1212"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
   1213"патенцето, което го носи."
  11791214
  11801215#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
  11811216msgid "Colors based activities."
  1182 msgstr "Занимания, базирани на цветове."
   1217msgstr "Занимания, базирани на цветове."
  11831218
  11841219#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
  11851220msgid "Go to Color activities"
  1186 msgstr "Занимания с цветове"
   1221msgstr "Занимания с цветове"
  11871222
  11881223#: ../boards/computer.xml.in.h:1
  11891224msgid "Discover the Computer"
  1190 msgstr "Опознаване на компютъра"
   1225msgstr "Опознаване на компютъра"
  11911226
  11921227#: ../boards/computer.xml.in.h:2
  11931228msgid "Play with computer peripherals."
  1194 msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
   1229msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
  11951230
  11961231#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
  11971232msgid "Arrange four coins in a row"
  1198 msgstr "Подредете четири монети в един ред"
   1233msgstr "Подредете четири монети в един ред"
  11991234
  12001235#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
  12011236msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
  1202 msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
   1237msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
  12031238
  12041239#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
  12051240msgid "Connect 4"
  1206 msgstr "Свързване на 4"
   1241msgstr "Свързване на 4"
  12071242
  12081243#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
   
  12111246"or vertically (standing up)"
  12121247msgstr ""
  1213 "Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
  1214 "или вертикала"
   1248"Създайте поредица от 4 парчета по Ñ
   1249оризонтала\n"
   1250"или вертикала"
  12151251
  12161252#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
   
  12201256"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  12211257msgstr ""
  1222 "Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
  1223 "4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
   1258"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
   1259"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
  12241260"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
  12251261
  12261262#: ../boards/crane.xml.in.h:1
  12271263msgid "Build the same model"
  1228 msgstr "Постройте същия модел"
   1264msgstr "Постройте същия модел"
  12291265
  12301266#: ../boards/crane.xml.in.h:2
  12311267msgid "Drive the crane and copy the model"
  1232 msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
   1268msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
  12331269
  12341270#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
  12351271#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
  12361272msgid "Motor-coordination"
  1237 msgstr "Двигателна координация"
   1273msgstr "Двигателна координация"
  12381274
  12391275#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
  12401276msgid "Mouse manipulation"
  1241 msgstr "Операции с мишката"
   1277msgstr "Операции с мишката"
  12421278
  12431279#: ../boards/crane.xml.in.h:5
   
  12471283"move items. To select the item to move, just click on it."
  12481284msgstr ""
  1249 "Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
  1250 "образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
  1251 "движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
  1252 "него."
   1285"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяÑ
   1286ната позиция в "
   1287"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
   1288"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върÑ
   1289у "
   1290"него."
  12531291
  12541292#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
  12551293msgid "Colors, sounds, memory..."
  1256 msgstr "Цветове, звуци, памет..."
   1294msgstr "Цветове, звуци, памет..."
  12571295
  12581296#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
  12591297msgid "Go to discovery activities"
  1260 msgstr "Занимания за опознаване"
   1298msgstr "Занимания за опознаване"
  12611299
  12621300#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
  12631301msgid "Basic counting skills"
  1264 msgstr "Основни умения по броене"
   1302msgstr "Основни умения по броене"
  12651303
  12661304#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
  12671305msgid "Double-entry table"
  1268 msgstr "Таблица с двойни записи"
   1306msgstr "Таблица с двойни записи"
  12691307
  12701308#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
  12711309msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
  1272 msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
   1310msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
  12731311
  12741312#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
  12751313msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
  1276 msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
   1314msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
  12771315
  12781316#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
   
  12801318"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
  12811319"table."
  1282 msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
   1320msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
  12831321
  12841322#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
  12851323msgid "Click on an item and listen to its target position"
  1286 msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
   1324msgstr "Натиснете върÑ
   1325у обект и чуйте позицията му"
  12871326
  12881327#: ../boards/draw.xml.in.h:1
  12891328msgid "A creative board where you can draw freely"
  1290 msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
   1329msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
  12911330
  12921331#: ../boards/draw.xml.in.h:2
  12931332msgid "A simple vector-drawing tool"
  1294 msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
   1333msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
  12951334
  12961335#: ../boards/draw.xml.in.h:3
   
  13001339"lines."
  13011340msgstr ""
  1302 "В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
  1303 "създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
   1341"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
   1342"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
  13041343
  13051344#: ../boards/draw.xml.in.h:5
   
  13091348"click with the middle mouse button to delete an object."
  13101349msgstr ""
  1311 "Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
  1312 "и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
  1313 "може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
   1350"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
   1351"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
   1352"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
  13141353
  13151354#: ../boards/electric.xml.in.h:1
  13161355msgid "Create and simulate an electric schema"
  1317 msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
   1356msgstr "Създаване и симулация на електрическа сÑ
   1357ема"
  13181358
  13191359#: ../boards/electric.xml.in.h:2
   
  13291369"updated in real time by any user action."
  13301370msgstr ""
  1331 "Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
  1332 "работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
  1333 "свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
  1334 "компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
  1335 "върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
  1336 "горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
  1337 "или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
  1338 "да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
  1339 "като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
  1340 "в реално време при всяко действие на потребителя."
   1371"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
   1372"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
   1373"свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
   1374"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
   1375"върÑ
   1376у тяÑ
   1377. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
   1378"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
   1379"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
   1380"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
   1381"като натиснете върÑ
   1382у нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
   1383"в реално време при всяко действие на потребителя."
  13411384
  13421385#: ../boards/electric.xml.in.h:3
  13431386msgid "Electricity"
  1344 msgstr "Електричество"
   1387msgstr "Електричество"
  13451388
  13461389#: ../boards/electric.xml.in.h:4
  13471390msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
  1348 msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
   1391msgstr "Свободно създаване на електрическа сÑ
   1392ема със симулация в реално време."
  13491393
  13501394#: ../boards/electric.xml.in.h:5
   
  13531397"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
  13541398msgstr ""
  1355 "GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
  1356 "информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
   1399"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
   1400"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
  13571401
  13581402#: ../boards/electric.xml.in.h:6
  13591403msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
  1360 msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
   1404msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
  13611405
  13621406#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
  13631407msgid "Basic enumeration"
  1364 msgstr "Основно пресмятане"
   1408msgstr "Основно пресмятане"
  13651409
  13661410#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
  13671411msgid "Count the items"
  1368 msgstr "Броене на обекти"
   1412msgstr "Броене на обекти"
  13691413
  13701414#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
   
  13741418"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
  13751419msgstr ""
  1376 "Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
  1377 "обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
  1378 "отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
   1420"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
   1421"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
   1422"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
  13791423
  13801424#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
  13811425#: ../src/boards/enumerate.c:92
  13821426msgid "Numeration training"
  1383 msgstr "Упражнения по броене"
   1427msgstr "Упражнения по броене"
  13841428
  13851429#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
  13861430msgid "Place the items in the best way to count them"
  1387 msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
   1431msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
  13881432
  13891433#: ../boards/erase.xml.in.h:1
   
  13941438"both of you."
  13951439msgstr ""
  1396 "Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
  1397 "schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
  1398 "GCompris. Благодарим много и на двамата."
  1399 
  1400 #: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
   1440"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
   1441"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
   1442"GCompris. Благодарим много и на двамата."
   1443
   1444#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:112
  14011445#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
  14021446msgid "Move the mouse"
  1403 msgstr "Движете мишката"
  1404 
  1405 #: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:111
   1447msgstr "Движете мишката"
   1448
   1449#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:113
  14061450msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
  1407 msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
   1451msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  14081452
  14091453#: ../boards/erase.xml.in.h:6
  14101454msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
  1411 msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
   1455msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
  14121456
  14131457#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
  14141458msgid "Click the mouse"
  1415 msgstr "Натискане с мишката"
   1459msgstr "Натискане с мишката"
  14161460
  14171461#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
  14181462msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  14191463msgstr ""
  1420 "Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
   1464"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
  14211465
  14221466#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
  14231467msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
  1424 msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
   1468msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  14251469
  14261470#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
  14271471msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
  1428 msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
   1472msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
  14291473
  14301474#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
  14311475msgid "Double-click the mouse"
  1432 msgstr "Двойно натискане с мишката"
   1476msgstr "Двойно натискане с мишката"
  14331477
  14341478#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
  14351479msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
  14361480msgstr ""
  1437 "Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
  1438 "изчезнат."
   1481"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
   1482"изчезнат."
  14391483
  14401484#: ../boards/experience.xml.in.h:1
  14411485msgid "Go to experiential activities"
  1442 msgstr "Занимания за напреднали"
   1486msgstr "Занимания за напреднали"
  14431487
  14441488#: ../boards/experience.xml.in.h:2
  14451489msgid "Various activities based on physical movement."
  1446 msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
   1490msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
  14471491
  14481492#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
  14491493msgid "Go to Experimental activities"
  1450 msgstr "Експериментални занимания"
   1494msgstr "Експериментални занимания"
  14511495
  14521496#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
  14531497msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
  1454 msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
   1498msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
  14551499
  14561500#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
   
  14591503"with the empty block."
  14601504msgstr ""
  1461 "Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
  1462 "заменен с нея."
   1505"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
   1506"заменен с нея."
  14631507
  14641508#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
  14651509msgid ""
  14661510"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
  1467 msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
   1511msgstr "Местете всеки обект по възÑ
   1512одящ начин: от най-малкия към най-големия"
  14681513
  14691514#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
  14701515msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
  1471 msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
   1516msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
  14721517
  14731518#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
  14741519msgid "Samuel Loyd"
  1475 msgstr "Самюел Лойд"
   1520msgstr "Самюел Лойд"
  14761521
  14771522#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
  14781523msgid "The fifteen game"
  1479 msgstr "Игра „Петнадесет“"
   1524msgstr "Игра „Петнадесет“"
  14801525
  14811526#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
  14821527msgid "anticipate"
  1483 msgstr "предчувствие"
   1528msgstr "предчувствие"
  14841529
  14851530#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
  14861531msgid "logical"
  1487 msgstr "логично"
   1532msgstr "логично"
  14881533
  14891534#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
  14901535msgid "move"
  1491 msgstr "движениe"
   1536msgstr "движениe"
  14921537
  14931538#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
  14941539msgid "puzzle"
  1495 msgstr "пъзел"
   1540msgstr "пъзел"
  14961541
  14971542#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
  14981543msgid "slide"
  1499 msgstr "плъзгане"
   1544msgstr "плъзгане"
  15001545
  15011546#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
   
  15051550#: ../boards/followline.xml.in.h:1
  15061551msgid "Control the hose-pipe"
  1507 msgstr "Контролирайте маркуча"
   1552msgstr "Контролирайте маркуча"
  15081553
  15091554#: ../boards/followline.xml.in.h:2
  15101555msgid "Fine motor coordination"
  1511 msgstr "Добра двигателна координация"
   1556msgstr "Добра двигателна координация"
  15121557
  15131558#: ../boards/followline.xml.in.h:3
   
  15171562"the hose, the red part will go back down."
  15181563msgstr ""
  1519 "Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
  1520 "чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
  1521 "ще се върне обратно."
   1564"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
   1565"чак до цветята. Внимавайте, ако маÑ
   1566нете курсора от маркуча, червената част "
   1567"ще се върне обратно."
  15221568
  15231569#: ../boards/followline.xml.in.h:4
  15241570msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
  1525 msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
   1571msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
  15261572
  15271573#: ../boards/fun.xml.in.h:1
  15281574msgid "Go to Amusement activities"
  1529 msgstr "Развлекателни занимания"
   1575msgstr "Развлекателни занимания"
  15301576
  15311577#: ../boards/fun.xml.in.h:2
  15321578msgid "Various fun activities."
  1533 msgstr "Развлекателни занимания"
   1579msgstr "Развлекателни занимания"
  15341580
  15351581#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
  15361582msgid "gcompris animation"
  1537 msgstr "Анимация GCompris"
   1583msgstr "Анимация GCompris"
  15381584
  15391585#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
  15401586msgid "gcompris drawing"
  1541 msgstr "Рисунка GCompris"
   1587msgstr "Рисунка GCompris"
  15421588
  15431589#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
  15441590msgid "svg drawing"
  1545 msgstr "рисунка, формат „SVG“"
   1591msgstr "рисунка, формат „SVG“"
  15461592
  15471593#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
  15481594msgid "svg mozilla animation"
  1549 msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
   1595msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
  15501596
  15511597#: ../boards/geography.xml.in.h:1
  15521598msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
  1553 msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
   1599msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
  15541600
  15551601#: ../boards/geography.xml.in.h:2
  15561602msgid "Locate the countries"
  1557 msgstr "Посочете страните"
   1603msgstr "Посочете страните"
  15581604
  15591605#: ../boards/geography.xml.in.h:3
  15601606msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
  1561 msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
   1607msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  15621608
  15631609#: ../boards/geography.xml.in.h:4
  15641610msgid ""
  1565 "The Germany map comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
   1611"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
  15661612"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
  15671613"Ronneberger created the German level."
  15681614msgstr ""
   1615"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
   1616"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
   1617"създали немското ниво."
  15691618
  15701619#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
  15711620#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
  15721621msgid "Africa"
  1573 msgstr "Африка"
   1622msgstr "Африка"
  15741623
  15751624#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
  15761625msgid "America"
  1577 msgstr "Америка"
   1626msgstr "Америка"
  15781627
  15791628#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
  15801629msgid "Antartica"
  1581 msgstr "Антарктика"
   1630msgstr "Антарктика"
  15821631
  15831632#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
  15841633msgid "Asia"
  1585 msgstr "Азия"
   1634msgstr "Азия"
  15861635
  15871636#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
  15881637msgid "Continents"
  1589 msgstr "Континенти"
   1638msgstr "Континенти"
  15901639
  15911640#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
  15921641msgid "Europe"
  1593 msgstr "Европа"
   1642msgstr "Европа"
  15941643
  15951644#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
  15961645msgid "Oceania"
  1597 msgstr "Океания"
   1646msgstr "Океания"
  15981647
  15991648#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
  16001649msgid "Alaska"
  1601 msgstr "Аляска"
   1650msgstr "Аляска"
  16021651
  16031652#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
  16041653msgid "Bahamas"
  1605 msgstr "Бахами"
   1654msgstr "БаÑ
   1655ами"
  16061656
  16071657#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
  16081658msgid "Canada"
  1609 msgstr "Канада"
   1659msgstr "Канада"
  16101660
  16111661#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
  16121662msgid "Cuba"
  1613 msgstr "Куба"
   1663msgstr "Куба"
  16141664
  16151665#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
  16161666msgid "Dominican Republic"
  1617 msgstr "Доминиканска република"
   1667msgstr "Доминиканска република"
  16181668
  16191669#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
  16201670msgid "Greenland"
  1621 msgstr "Гренландия"
   1671msgstr "Гренландия"
  16221672
  16231673#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
  16241674msgid "Haiti"
  1625 msgstr "Хаити"
   1675msgstr "Хаити"
  16261676
  16271677#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
  16281678#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
  16291679msgid "Iceland"
  1630 msgstr "Исландия"
   1680msgstr "Исландия"
  16311681
  16321682#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
  16331683msgid "Jamaica"
  1634 msgstr "Ямайка"
   1684msgstr "Ямайка"
  16351685
  16361686#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
  16371687msgid "Mexico"
  1638 msgstr "Мексико"
   1688msgstr "Мексико"
  16391689
  16401690#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
  16411691msgid "North America"
  1642 msgstr "Северна Америка"
   1692msgstr "Северна Америка"
  16431693
  16441694#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
  16451695msgid "United States of America"
  1646 msgstr "Съединени американски щати"
   1696msgstr "Съединени американски щати"
  16471697
  16481698#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
  16491699msgid "Argentina"
  1650 msgstr "Аржентина"
   1700msgstr "Аржентина"
  16511701
  16521702#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
  16531703msgid "Bolivia"
  1654 msgstr "Боливия"
   1704msgstr "Боливия"
  16551705
  16561706#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
  16571707msgid "Brazil"
  1658 msgstr "Бразилия"
   1708msgstr "Бразилия"
  16591709
  16601710#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
  16611711msgid "Chile"
  1662 msgstr "Чили"
   1712msgstr "Чили"
  16631713
  16641714#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
  16651715msgid "Colombia"
  1666 msgstr "Колумбия"
   1716msgstr "Колумбия"
  16671717
  16681718#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
  16691719msgid "Ecuador"
  1670 msgstr "Еквадор"
   1720msgstr "Еквадор"
  16711721
  16721722#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
  16731723msgid "French Guiana"
  1674 msgstr "Френска Гвиана"
   1724msgstr "Френска Гвиана"
  16751725
  16761726#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
  16771727msgid "Guyana"
  1678 msgstr "Гайана"
   1728msgstr "Гайана"
  16791729
  16801730#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
  16811731msgid "Panama"
  1682 msgstr "Панама"
   1732msgstr "Панама"
  16831733
  16841734#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
  16851735msgid "Paraguay"
  1686 msgstr "Парагвай"
   1736msgstr "Парагвай"
  16871737
  16881738#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
  16891739msgid "Peru"
  1690 msgstr "Перу"
   1740msgstr "Перу"
  16911741
  16921742#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
  16931743msgid "South America"
  1694 msgstr "Южна Америка"
   1744msgstr "Южна Америка"
  16951745
  16961746#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
  16971747msgid "Suriname"
  1698 msgstr "Суринам"
   1748msgstr "Суринам"
  16991749
  17001750#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
  17011751msgid "Uruguay"
  1702 msgstr "Уругвай"
   1752msgstr "Уругвай"
  17031753
  17041754#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
  17051755msgid "Venezuela"
  1706 msgstr "Венецуела"
   1756msgstr "Венецуела"
  17071757
  17081758#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
  17091759msgid "Austria"
  1710 msgstr "Австрия"
   1760msgstr "Австрия"
  17111761
  17121762#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
  17131763msgid "Belgium"
  1714 msgstr "Белгия"
   1764msgstr "Белгия"
  17151765
  17161766#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
  17171767msgid "Denmark"
  1718 msgstr "Дания"
   1768msgstr "Дания"
  17191769
  17201770#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
  17211771msgid "Finland"
  1722 msgstr "Финландия"
   1772msgstr "Финландия"
  17231773
  17241774#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
  17251775msgid "France"
  1726 msgstr "Франция"
   1776msgstr "Франция"
  17271777
  17281778#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
  17291779msgid "Germany"
  1730 msgstr "Германия"
   1780msgstr "Германия"
  17311781
  17321782#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
  17331783msgid "Ireland"
  1734 msgstr "Ирландия"
   1784msgstr "Ирландия"
  17351785
  17361786#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
  17371787msgid "Italy"
  1738 msgstr "Италия"
   1788msgstr "Италия"
  17391789
  17401790#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
  17411791msgid "Luxembourg"
  1742 msgstr "Люксембург"
   1792msgstr "Люксембург"
  17431793
  17441794#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
  17451795msgid "Norway"
  1746 msgstr "Норвегия"
   1796msgstr "Норвегия"
  17471797
  17481798#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
  17491799msgid "Portugal"
  1750 msgstr "Португалия"
   1800msgstr "Португалия"
  17511801
  17521802#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
  17531803msgid "Spain"
  1754 msgstr "Испания"
   1804msgstr "Испания"
  17551805
  17561806#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
  17571807msgid "Sweden"
  1758 msgstr "Швеция"
   1808msgstr "Швеция"
  17591809
  17601810#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
  17611811msgid "Switzerland"
  1762 msgstr "Швейцария"
   1812msgstr "Швейцария"
  17631813
  17641814#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
  17651815msgid "The Netherlands"
  1766 msgstr "Холандия"
   1816msgstr "Холандия"
  17671817
  17681818#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
  17691819msgid "United Kingdom"
  1770 msgstr "Великобритания"
   1820msgstr "Великобритания"
  17711821
  17721822#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
  17731823msgid "Western Europe"
  1774 msgstr "Западна Европа"
   1824msgstr "Западна Европа"
  17751825
  17761826#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
  17771827msgid "Albania"
  1778 msgstr "Албания"
   1828msgstr "Албания"
  17791829
  17801830#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
  17811831msgid "Belarus"
  1782 msgstr "Беларус"
   1832msgstr "Беларус"
  17831833
  17841834#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
  17851835msgid "Bosnia Herzegovina"
  1786 msgstr "Босна и Херцеговина"
   1836msgstr "Босна и Херцеговина"
  17871837
  17881838#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
  17891839msgid "Bulgaria"
  1790 msgstr "България"
   1840msgstr "България"
  17911841
  17921842#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
  17931843msgid "Croatia"
  1794 msgstr "Хърватска"
   1844msgstr "Хърватска"
  17951845
  17961846#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
  17971847msgid "Cyprus"
  1798 msgstr "Кипър"
   1848msgstr "Кипър"
  17991849
  18001850#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
  18011851msgid "Czech Republic"
  1802 msgstr "Чехия"
   1852msgstr "ЧеÑ
   1853ия"
  18031854
  18041855#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
  18051856msgid "Eastern Europe"
  1806 msgstr "Източна Европа"
   1857msgstr "Източна Европа"
  18071858
  18081859#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
  18091860msgid "Estonia"
  1810 msgstr "Естония"
   1861msgstr "Естония"
  18111862
  18121863#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
  18131864msgid "Greece"
  1814 msgstr "Гърция"
   1865msgstr "Гърция"
  18151866
  18161867#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
  18171868msgid "Hungary"
  1818 msgstr "Унгария"
   1869msgstr "Унгария"
  18191870
  18201871#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
  18211872msgid "Latvia"
  1822 msgstr "Латвия"
   1873msgstr "Латвия"
  18231874
  18241875#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
  18251876msgid "Lithuania"
  1826 msgstr "Литва"
   1877msgstr "Литва"
  18271878
  18281879#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
  18291880msgid "Macedonia"
  1830 msgstr "Македония"
   1881msgstr "Македония"
  18311882
  18321883#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
  18331884msgid "Moldova"
  1834 msgstr "Молдова"
   1885msgstr "Молдова"
  18351886
  18361887#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
  18371888msgid "Poland"
  1838 msgstr "Полша"
   1889msgstr "Полша"
  18391890
  18401891#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
  18411892msgid "Romania"
  1842 msgstr "Румъния"
   1893msgstr "Румъния"
  18431894
  18441895#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
  18451896msgid "Russia"
  1846 msgstr "Русия"
   1897msgstr "Русия"
  18471898
  18481899#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
  18491900msgid "Serbia Montenegro"
  1850 msgstr "Сърбия и Черна гора"
   1901msgstr "Сърбия и Черна гора"
  18511902
  18521903#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
  18531904msgid "Slovak Republic"
  1854 msgstr "Словакия"
   1905msgstr "Словакия"
  18551906
  18561907#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
  18571908msgid "Slovenia"
  1858 msgstr "Словения"
   1909msgstr "Словения"
  18591910
  18601911#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
  18611912msgid "Turkey"
  1862 msgstr "Турция"
   1913msgstr "Турция"
  18631914
  18641915#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
  18651916msgid "Ukraine"
  1866 msgstr "Украйна"
   1917msgstr "Украйна"
  18671918
  18681919#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
  18691920#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
  18701921msgid "Algeria"
  1871 msgstr "Алжир"
   1922msgstr "Алжир"
  18721923
  18731924#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
  18741925#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
  18751926msgid "Benin"
  1876 msgstr "Бенин"
   1927msgstr "Бенин"
  18771928
  18781929#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
  18791930#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
  18801931msgid "Burkina Faso"
  1881 msgstr "Буркина Фасо"
   1932msgstr "Буркина Фасо"
  18821933
  18831934#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
  18841935#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
  18851936msgid "Cameroon"
  1886 msgstr "Камерун"
   1937msgstr "Камерун"
  18871938
  18881939#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
  18891940#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
  18901941msgid "Central African Republic"
  1891 msgstr "Централна африканска република"
   1942msgstr "Централна африканска република"
  18921943
  18931944#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
  18941945#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
  18951946msgid "Chad"
  1896 msgstr "Чад"
   1947msgstr "Чад"
  18971948
  18981949#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
  18991950#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
  19001951msgid "Djibouti"
  1901 msgstr "Джибути"
   1952msgstr "Джибути"
  19021953
  19031954#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
  19041955#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
  19051956msgid "Egypt"
  1906 msgstr "Египет"
   1957msgstr "Египет"
  19071958
  19081959#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
   
  19101961#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
  19111962msgid "Equatorial Guinea"
  1912 msgstr "Екваториална Гвинея"
   1963msgstr "Екваториална Гвинея"
  19131964
  19141965#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
  19151966#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
  19161967msgid "Ethiopia"
  1917 msgstr "Етиопия"
   1968msgstr "Етиопия"
  19181969
  19191970#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
   
  19211972#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
  19221973msgid "Gabon"
  1923 msgstr "Габон"
   1974msgstr "Габон"
  19241975
  19251976#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
  19261977#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
  19271978msgid "Gambia"
  1928 msgstr "Гамбия"
   1979msgstr "Гамбия"
  19291980
  19301981#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
  19311982#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
  19321983msgid "Ghana"
  1933 msgstr "Гана"
   1984msgstr "Гана"
  19341985
  19351986#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
  19361987#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
  19371988msgid "Guinea"
  1938 msgstr "Гвинея"
   1989msgstr "Гвинея"
  19391990
  19401991#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
  19411992#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
  19421993msgid "Guinea Bissau"
  1943 msgstr "Гвинея-Бисау"
   1994msgstr "Гвинея-Бисау"
  19441995
  19451996#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
  19461997#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
  19471998msgid "Ivory Coast"
  1948 msgstr "Бряг на слоновата кост"
   1999msgstr "Бряг на слоновата кост"
  19492000
  19502001#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
  19512002#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
  19522003msgid "Liberia"
  1953 msgstr "Либерия"
   2004msgstr "Либерия"
  19542005
  19552006#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
  19562007#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
  19572008msgid "Libya"
  1958 msgstr "Либия"
   2009msgstr "Либия"
  19592010
  19602011#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
  19612012#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
  19622013msgid "Mali"
  1963 msgstr "Мали"
   2014msgstr "Мали"
  19642015
  19652016#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
  19662017#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
  19672018msgid "Mauritania"
  1968 msgstr "Мавритания"
   2019msgstr "Мавритания"
  19692020
  19702021#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
  19712022#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
  19722023msgid "Morocco"
  1973 msgstr "Мароко"
   2024msgstr "Мароко"
  19742025
  19752026#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
  19762027#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
  19772028msgid "Niger"
  1978 msgstr "Нигер"
   2029msgstr "Нигер"
  19792030
  19802031#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
  19812032#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
  19822033msgid "Nigeria"
  1983 msgstr "Нигерия"
   2034msgstr "Нигерия"
  19842035
  19852036#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
  19862037msgid "Northern Africa"
  1987 msgstr "Северна Африка"
   2038msgstr "Северна Африка"
  19882039
  19892040#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
   
  19912042#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
  19922043msgid "Rwanda"
  1993 msgstr "Руанда"
   2044msgstr "Руанда"
  19942045
  19952046#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
  19962047#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
  19972048msgid "Senegal"
  1998 msgstr "Сенегал"
   2049msgstr "Сенегал"
  19992050
  20002051#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
  20012052#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
  20022053msgid "Sierra Leone"
  2003 msgstr "Сиера Леоне"
   2054msgstr "Сиера Леоне"
  20042055
  20052056#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
  20062057#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
  20072058msgid "Somalia"
  2008 msgstr "Сомалия"
   2059msgstr "Сомалия"
  20092060
  20102061#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
  20112062msgid "Sudan"
  2012 msgstr "Судан"
   2063msgstr "Судан"
  20132064
  20142065#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
  20152066#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
  20162067msgid "Togo"
  2017 msgstr "Того"
   2068msgstr "Того"
  20182069
  20192070#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
  20202071#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
  20212072msgid "Tunisia"
  2022 msgstr "Тунис"
   2073msgstr "Тунис"
  20232074
  20242075#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
   
  20262077#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
  20272078msgid "Uganda"
  2028 msgstr "Уганда"
   2079msgstr "Уганда"
  20292080
  20302081#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
  20312082msgid "Western Sahara"
  2032 msgstr "Западна Сахара"
   2083msgstr "Западна СаÑ
   2084ара"
  20332085
  20342086#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
  20352087#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
  20362088msgid "Angola"
  2037 msgstr "Ангола"
   2089msgstr "Ангола"
  20382090
  20392091#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
  20402092#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
  20412093msgid "Botswana"
  2042 msgstr "Ботсуана"
   2094msgstr "Ботсуана"
  20432095
  20442096#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
  20452097#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
  20462098msgid "Burundi"
  2047 msgstr "Бурунди"
   2099msgstr "Бурунди"
  20482100
  20492101#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
  20502102#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
  20512103msgid "Democratic Republic of Congo"
  2052 msgstr "Демократична република Конго"
   2104msgstr "Демократична република Конго"
  20532105
  20542106#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
  20552107#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
  20562108msgid "Kenya"
  2057 msgstr "Кения"
   2109msgstr "Кения"
  20582110
  20592111#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
  20602112#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
  20612113msgid "Lesotho"
  2062 msgstr "Лесото"
   2114msgstr "Лесото"
  20632115
  20642116#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
  20652117#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
  20662118msgid "Madagascar"
  2067 msgstr "Мадагаскар"
   2119msgstr "Мадагаскар"
  20682120
  20692121#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
  20702122#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
  20712123msgid "Malawi"
  2072 msgstr "Малави"
   2124msgstr "Малави"
  20732125
  20742126#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
  20752127#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
  20762128msgid "Mozambique"
  2077 msgstr "Мозамбик"
   2129msgstr "Мозамбик"
  20782130
  20792131#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
  20802132#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
  20812133msgid "Namibia"
  2082 msgstr "Намибия"
   2134msgstr "Намибия"
  20832135
  20842136#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
  20852137msgid "Republic of Congo"
  2086 msgstr "Република Конго"
   2138msgstr "Република Конго"
  20872139
  20882140#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
  20892141#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
  20902142msgid "South Africa"
  2091 msgstr "Южна Африка"
   2143msgstr "Южна Африка"
  20922144
  20932145#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
  20942146msgid "Southern Africa"
  2095 msgstr "Южна Америка"
   2147msgstr "Южна Америка"
  20962148
  20972149#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
  20982150#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
  20992151msgid "Swaziland"
  2100 msgstr "Суазиленд"
   2152msgstr "Суазиленд"
  21012153
  21022154#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
  21032155#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
  21042156msgid "Tanzania"
  2105 msgstr "Танзания"
   2157msgstr "Танзания"
  21062158
  21072159#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
  21082160#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
  21092161msgid "Zambia"
  2110 msgstr "Замбия"
   2162msgstr "Замбия"
  21112163
  21122164#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
  21132165#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
  21142166msgid "Zimbabwe"
  2115 msgstr "Зимбабве"
   2167msgstr "Зимбабве"
  21162168
  21172169#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
  21182170msgid "Eritrea"
  2119 msgstr "Еритрея"
   2171msgstr "Еритрея"
  21202172
  21212173#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
  21222174msgid "Regions of France"
  2123 msgstr "Области във Франция"
   2175msgstr "Области във Франция"
  21242176
  21252177#: ../boards/geography/board6_0.xml.in.h:1
  2126 msgid "Deutschland Bundesländer"
  2127 msgstr ""
   2178msgid "Deutschland Bundesländer"
   2179msgstr "Области в Германия"
  21282180
  21292181#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
  21302182msgid "Geometry"
  2131 msgstr "Геометрия"
   2183msgstr "Геометрия"
  21322184
  21332185#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
  21342186msgid "Geometry activities."
  2135 msgstr "Занимания по геометрия."
   2187msgstr "Занимания по геометрия."
  21362188
  21372189#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
  21382190msgid "Keyboard manipulation"
  2139 msgstr "Операции с клавиатурата"
   2191msgstr "Операции с клавиатурата"
  21402192
  21412193#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
  21422194msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
  2143 msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
  2144 
  2145 #: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
   2195msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
   2196
   2197#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
  21462198msgid "Simple Letters"
  2147 msgstr "Прости букви"
  2148 
  2149 #: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
   2199msgstr "Прости букви"
   2200
   2201#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
  21502202msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
  2151 msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
   2203msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
  21522204
  21532205#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
  21542206msgid "Equality Number Munchers"
  2155 msgstr "Равенство и числояди"
   2207msgstr "Равенство и числояди"
  21562208
  21572209#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
   
  21602212"of the screen."
  21612213msgstr ""
  2162 "Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
  2163 "екрана."
   2214"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
   2215"екрана."
  21642216
  21652217#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
  21662218msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
  2167 msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
   2219msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
  21682220
  21692221#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
   
  21722224"Press the spacebar to eat a number."
  21732225msgstr ""
  2174 "Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
  2175 "четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
   2226"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
   2227"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
  21762228
  21772229#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
  21782230msgid "Factor Number Munchers"
  2179 msgstr "Делител и числояди"
   2231msgstr "Делител и числояди"
  21802232
  21812233#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
   
  21842236"screen."
  21852237msgstr ""
  2186 "Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
   2238"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
  21872239
  21882240#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
  21892241msgid "Learn about factors and multiples."
  2190 msgstr "Научете за делимо и делител."
   2242msgstr "Научете за делимо и делител."
  21912243
  21922244#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
   
  22012253"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  22022254msgstr ""
  2203 "Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
  2204 "делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
  2205 "бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
  2206 "второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
  2207 "семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
  2208 "включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
  2209 "стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
  2210 "интервала, за да изядете числото."
   2255"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
   2256"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
   2257"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
   2258"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
   2259"семейства, а за делителите като Ñ
   2260ора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
   2261"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
   2262"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
   2263"интервала, за да изядете числото."
  22112264
  22122265#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
   
  22152268"number at the top of the screen."
  22162269msgstr ""
  2217 "Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
  2218 "горната част на екрана."
   2270"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
   2271"горната част на екрана."
  22192272
  22202273#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
  22212274msgid "Inequality Number Munchers"
  2222 msgstr "Неравенства и числояди"
   2275msgstr "Неравенства и числояди"
  22232276
  22242277#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
  22252278msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
  2226 msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
   2279msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
  22272280
  22282281#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
   
  22312284"the screen."
  22322285msgstr ""
  2233 "Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
   2286"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
  22342287
  22352288#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
  22362289msgid "Learn about multiples and factors."
  2237 msgstr "Научете за кратно и делимо."
   2290msgstr "Научете за кратно и делимо."
  22382291
  22392292#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
  22402293msgid "Multiple Number Munchers"
  2241 msgstr "Кратни и числояди"
   2294msgstr "Кратни и числояди"
  22422295
  22432296#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
   
  22572310"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  22582311msgstr ""
  2259 "Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
  2260 "пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
  2261 "защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
  2262 "дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
  2263 "може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
  2264 "принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
  2265 "15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
  2266 "допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
  2267 "на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
  2268 "без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
  2269 "20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
  2270 "за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
  2271 "за да изядете числото."
   2312"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
   2313"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
   2314"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
   2315"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
   2316"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като Ñ
   2317ора, "
   2318"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
   2319"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
   2320"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
   2321"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
   2322"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
   2323"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
   2324"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
   2325"за да изядете числото."
  22722326
  22732327#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
  22742328msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
  2275 msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
   2329msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
  22762330
  22772331#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
  22782332msgid "Learn about prime numbers"
  2279 msgstr "Научете за простите числа"
   2333msgstr "Научете за простите числа"
  22802334
  22812335#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
  22822336msgid "Prime Number Munchers"
  2283 msgstr "Прости числа и числояди"
   2337msgstr "Прости числа и числояди"
  22842338
  22852339#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
   
  22892343"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
  22902344"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
  2291 "them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
  2292 "5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
   2345"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
   2346"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
  22932347"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
  22942348"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
  22952349msgstr ""
  2296 "Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
  2297 "просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
  2298 "числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
  2299 "те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
  2300 "едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
  2301 "семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
  2302 "Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
  2303 "Натиснете интервала, за да изядете число."
   2350"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
   2351"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
   2352"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
   2353"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
   2354"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
   2355"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
   2356"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
   2357"Натиснете интервала, за да изядете число."
  23042358
  23052359#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
  23062360msgid "Go to Number Munchers activities"
  2307 msgstr "Занимания с числояди"
   2361msgstr "Занимания с числояди"
  23082362
  23092363#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
  23102364msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
  2311 msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
   2365msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
  23122366
  23132367#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
  23142368msgid "Guess a number"
  2315 msgstr "Познайте число"
   2369msgstr "Познайте число"
  23162370
  23172371#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
  23182372msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
  23192373msgstr ""
  2320 "Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
  2321 "откриете."
   2374"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
   2375"откриете."
  23222376
  23232377#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
  23242378msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
  2325 msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
   2379msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
  23262380
  23272381#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
   
  23342388"under the correct number."
  23352389msgstr ""
  2336 "Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
  2337 "Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
  2338 "числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
  2339 "Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
  2340 "правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
  2341 "че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
   2390"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
   2391"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
   2392"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
   2393"Разстоянието между Тъкс и спасителния изÑ
   2394од показва колко далече сте от "
   2395"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изÑ
   2396од, това означава, "
   2397"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
  23422398
  23432399#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
  23442400msgid "Concept taken from EPI games."
  2345 msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
   2401msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
  23462402
  23472403#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
   
  23502406"the tower on the right in the empty space on the left."
  23512407msgstr ""
  2352 "Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
  2353 "да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
   2408"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   2409"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  23542410
  23552411#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
  23562412msgid "Reproduce the given tower"
  2357 msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
   2413msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
  23582414
  23592415#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
  23602416msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
  2361 msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
   2417msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
  23622418
  23632419#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
  23642420msgid "Simplified Tower of Hanoi"
  2365 msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
   2421msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
  23662422
  23672423#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
   
  23702426"tower on the right in the empty space on the left."
  23712427msgstr ""
  2372 "Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
  2373 "да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
   2428"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
   2429"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
  23742430
  23752431#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
  23762432msgid "Reproduce the tower on the right side"
  2377 msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
   2433msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
  23782434
  23792435#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
  23802436msgid "The Tower of Hanoi"
  2381 msgstr "„Кула на Ханой“"
   2437msgstr "„Кула на Ханой“"
  23822438
  23832439#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
   
  23872443"placed atop a smaller disc"
  23882444msgstr ""
  2389 "Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
  2390 "следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
  2391 "* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
   2445"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
   2446"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
   2447"* не може да слагате по-голям диск върÑ
   2448у по-малък"
  23922449
  23932450#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
   
  24022459"Tower_of_hanoi&gt;)"
  24032460msgstr ""
  2404 "Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
  2405 "легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
  2406 "преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
  2407 "Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
  2408 "Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
  2409 "легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
   2461"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
   2462"легенда за Ñ
   2463индуистки Ñ
   2464рам, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
   2465"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
   2466"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
   2467"Играта е позната и като „Кула на БраÑ
   2468ма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
   2469"легендата, или е бил вдъÑ
   2470новен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
  24102471"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
  24112472
  24122473#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
  24132474msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
  2414 msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
   2475msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
  24152476
  24162477#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
   
  24192480"as you get closer."
  24202481msgstr ""
  2421 "Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
  2422 "доближавате, толкова по-червени стават полетата."
   2482"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
   2483"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
  24232484
  24242485#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
  24252486msgid "hexagon"
  2426 msgstr "Шестоъгълник"
   2487msgstr "Шестоъгълник"
  24272488
  24282489#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
  24292490msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
  2430 msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
   2491msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
  24312492
  24322493#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
  24332494msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
  24342495msgstr ""
  2435 "Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
   2496"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
  24362497
  24372498#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
   
  24392500#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
  24402501msgid "Reading"
  2441 msgstr "Четене"
   2502msgstr "Четене"
  24422503
  24432504#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
  24442505msgid "Reading practice"
  2445 msgstr "Упражнения по четене"
   2506msgstr "Упражнения по четене"
  24462507
  24472508#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
  24482509msgid "apple"
  2449 msgstr "ябълка"
   2510msgstr "ябълка"
  24502511
  24512512#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
  24522513msgid "back"
  2453 msgstr "облегалка"
   2514msgstr "облегалка"
  24542515
  24552516#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
  24562517msgid "bag"
  2457 msgstr "чанта"
   2518msgstr "чанта"
  24582519
  24592520#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
  24602521msgid "ball"
  2461 msgstr "топка"
   2522msgstr "топка"
  24622523
  24632524#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
  24642525msgid "banana"
  2465 msgstr "банан"
   2526msgstr "банан"
  24662527
  24672528#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
  24682529msgid "bed"
  2469 msgstr "легло"
   2530msgstr "легло"
  24702531
  24712532#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
  24722533msgid "boat"
  2473 msgstr "лодка"
   2534msgstr "лодка"
  24742535
  24752536#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
  24762537msgid "book"
  2477 msgstr "книга"
   2538msgstr "книга"
  24782539
  24792540#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
  24802541msgid "bottle"
  2481 msgstr "бутилка"
   2542msgstr "бутилка"
  24822543
  24832544#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
  24842545msgid "cake"
  2485 msgstr "торта"
   2546msgstr "торта"
  24862547
  24872548#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
  24882549msgid "camel"
  2489 msgstr "камила"
   2550msgstr "камила"
  24902551
  24912552#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
  24922553#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
  24932554msgid "car"
  2494 msgstr "автомобил"
   2555msgstr "автомобил"
  24952556
  24962557#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
  24972558msgid "cat"
  2498 msgstr "котка"
   2559msgstr "котка"
  24992560
  25002561#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
  25012562msgid "catch"
  2502 msgstr "влак"
   2563msgstr "влак"
  25032564
  25042565#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
  25052566msgid "cheese"
  2506 msgstr "сирене"
   2567msgstr "сирене"
  25072568
  25082569#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
  25092570msgid "cow"
  2510 msgstr "крава"
   2571msgstr "крава"
  25112572
  25122573#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
  25132574msgid "dog"
  2514 msgstr "куче"
   2575msgstr "куче"
  25152576
  25162577#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
  25172578msgid "finish"
  2518 msgstr "финал"
   2579msgstr "финал"
  25192580
  25202581#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
  25212582msgid "fish"
  2522 msgstr "риба"
   2583msgstr "риба"
  25232584
  25242585#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
  25252586#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
  25262587msgid "house"
  2527 msgstr "къща"
   2588msgstr "къща"
  25282589
  25292590#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
  25302591msgid "pear"
  2531 msgstr "круша"
   2592msgstr "круша"
  25322593
  25332594#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
  25342595msgid "plane"
  2535 msgstr "самолет"
   2596msgstr "самолет"
  25362597
  25372598#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
  25382599msgid "satchel"
  2539 msgstr "чанта"
   2600msgstr "чанта"
  25402601
  25412602#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
   
  25462607#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
  25472608msgid "Drag and Drop each item onto its name"
  2548 msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
   2609msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
  25492610
  25502611#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
   
  25532614"name on the right. Click the OK button to check your answer."
  25542615msgstr ""
  2555 "Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
  2556 "съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
  2557 "отговора."
   2616"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върÑ
   2617у "
   2618"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
   2619"отговора."
  25582620
  25592621#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
  25602622msgid "Image Name"
  2561 msgstr "Име на изображението"
   2623msgstr "Име на изображението"
  25622624
  25632625#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
  25642626msgid "Vocabulary and reading"
  2565 msgstr "Речник и четене"
   2627msgstr "Речник и четене"
  25662628
  25672629#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
  25682630msgid "bulb"
  2569 msgstr "крушка"
   2631msgstr "крушка"
  25702632
  25712633#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
  25722634msgid "fishing boat"
  2573 msgstr "рибарска лодка"
   2635msgstr "рибарска лодка"
  25742636
  25752637#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
  25762638msgid "lamp"
  2577 msgstr "лампа"
   2639msgstr "лампа"
  25782640
  25792641#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
  25802642msgid "mail box"
  2581 msgstr "пощенска кутия"
   2643msgstr "пощенска кутия"
  25822644
  25832645#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
  25842646#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
  25852647msgid "postcard"
  2586 msgstr "пощенска картичка"
   2648msgstr "пощенска картичка"
  25872649
  25882650#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
   
  25902652#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
  25912653msgid "sailing boat"
  2592 msgstr "платноходка"
   2654msgstr "платноÑ
   2655одка"
  25932656
  25942657#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
  25952658msgid "egg"
  2596 msgstr "яйце"
   2659msgstr "яйце"
  25972660
  25982661#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
  25992662msgid "eggcup"
  2600 msgstr "чашка за варено яйце"
   2663msgstr "чашка за варено яйце"
  26012664
  26022665#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
  26032666msgid "flower"
  2604 msgstr "цвете"
   2667msgstr "цвете"
  26052668
  26062669#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
  26072670msgid "glass"
  2608 msgstr "стъкло"
   2671msgstr "стъкло"
  26092672
  26102673#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
  26112674msgid "vase"
  2612 msgstr "ваза"
   2675msgstr "ваза"
  26132676
  26142677#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
  26152678msgid "light house"
  2616 msgstr "фар"
   2679msgstr "фар"
  26172680
  26182681#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
  26192682msgid "rocket"
  2620 msgstr "ракета"
   2683msgstr "ракета"
  26212684
  26222685#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
  26232686msgid "sofa"
  2624 msgstr "диван"
   2687msgstr "диван"
  26252688
  26262689#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
  26272690#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
  26282691msgid "star"
  2629 msgstr "звезда"
   2692msgstr "звезда"
  26302693
  26312694#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
  26322695msgid "bicycle"
  2633 msgstr "велосипед"
   2696msgstr "велосипед"
  26342697
  26352698#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
  26362699msgid "carrot"
  2637 msgstr "морков"
   2700msgstr "морков"
  26382701
  26392702#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
  26402703msgid "grater"
  2641 msgstr "ренде"
   2704msgstr "ренде"
  26422705
  26432706#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
  26442707msgid "tree"
  2645 msgstr "дърво"
   2708msgstr "дърво"
  26462709
  26472710#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
  26482711msgid "pencil"
  2649 msgstr "молив"
   2712msgstr "молив"
  26502713
  26512714#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
  26522715msgid "spruce"
  2653 msgstr "смърч"
   2716msgstr "смърч"
  26542717
  26552718#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
  26562719msgid "truck"
  2657 msgstr "камион"
   2720msgstr "камион"
  26582721
  26592722#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
  26602723msgid "van"
  2661 msgstr "микробус"
   2724msgstr "микробус"
  26622725
  26632726#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
  26642727msgid "castle"
  2665 msgstr "замък"
   2728msgstr "замък"
  26662729
  26672730#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
  26682731msgid "crown"
  2669 msgstr "корона"
   2732msgstr "корона"
  26702733
  26712734#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
  26722735msgid "flag"
  2673 msgstr "флаг"
   2736msgstr "флаг"
  26742737
  26752738#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
  26762739msgid "racket"
  2677 msgstr "ракета"
   2740msgstr "ракета"
  26782741
  26792742#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
  26802743msgid "Discover the keyboard."
  2681 msgstr "Опознаване на клавиатурата."
   2744msgstr "Опознаване на клавиатурата."
  26822745
  26832746#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
  26842747msgid "Keyboard-manipulation boards"
  2685 msgstr "Операции с клавиатурата"
   2748msgstr "Операции с клавиатурата"
  26862749
  26872750#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
  26882751msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
  2689 msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
   2752msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
  26902753
  26912754#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
   
  26942757"representation"
  26952758msgstr ""
  2696 "Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
  2697 "пространство"
   2759"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
   2760"пространство"
  26982761
  26992762#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
  27002763msgid "Find your left and right hands"
  2701 msgstr "Открийте левите и десните ръце"
   2764msgstr "Открийте левите и десните ръце"
  27022765
  27032766#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
  27042767msgid "None"
  2705 msgstr "Няма"
   2768msgstr "Няма"
  27062769
  27072770#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
   
  27102773"button on the left, or the green button on the right."
  27112774msgstr ""
  2712 "Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
  2713 "вляво или зеления вдясно."
   2775"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
   2776"вляво или зеления вдясно."
  27142777
  27152778#: ../boards/login.xml.in.h:1
   
  27172780"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
  27182781msgstr ""
  2719 "GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
  2720 "доклади."
   2782"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
   2783"доклади."
  27212784
  27222785#: ../boards/login.xml.in.h:2
  27232786msgid "GCompris login screen"
  2724 msgstr "Екран за влизане в GCompris"
   2787msgstr "Екран за влизане в GCompris"
  27252788
  27262789#: ../boards/login.xml.in.h:3
   
  27362799"is the name of a profile as you created it in Administration."
  27372800msgstr ""
  2738 "За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
  2739 "първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
  2740 "Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
  2741 "С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
  2742 "може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
  2743 "бъдат достъпни за тях.\n"
  2744 "За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
  2745 "profile“, където „profile“\n"
  2746 "е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
   2801"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
   2802"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
   2803"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
   2804"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
   2805"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
   2806"бъдат достъпни за тяÑ
   2807.\n"
   2808"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
   2809"profile“, където „profile“\n"
   2810"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
  27472811
  27482812#: ../boards/login.xml.in.h:10
  27492813msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
  2750 msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
  2751 
  2752 #: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1
   2814msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
   2815
   2816#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
  27532817msgid "Addition"
  2754 msgstr "Събиране"
   2818msgstr "Събиране"
  27552819
  27562820#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
  27572821msgid ""
  2758 "Click on the hat to open it. A few stars now move under the hat. Click again "
  2759 "on the hat to close it. You have to count how many are under the hat. Click "
  2760 "on the bottom right area to answer."
  2761 msgstr ""
   2822"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
   2823"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom- right area to "
   2824"input your answer."
   2825msgstr ""
   2826"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
   2827"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
   2828"отговора."
  27622829
  27632830#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
  27642831msgid "Count how many items are under the magic hat"
  2765 msgstr ""
   2832msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
  27662833
  27672834#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
  27682835msgid "Learn addition"
  2769 msgstr ""
   2836msgstr "Учене на събиране"
  27702837
  27712838#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
  27722839msgid "The magician hat"
  2773 msgstr ""
   2840msgstr "Шапката на магьосника"
  27742841
  27752842#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
  2776 msgid "Count how many items are under the magic hat after some escaped"
  2777 msgstr ""
   2843msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
   2844msgstr ""
   2845"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
  27782846
  27792847#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
  2780 msgid "Learn substraction"
  2781 msgstr "Учене на изваждане"
   2848msgid "Learn subtraction"
   2849msgstr "Учене на изваждане"
  27822850
  27832851#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
  27842852msgid ""
  2785 "Look at the magician, he tells you how much stars are under his magic hat. "
  2786 "Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on the "
  2787 "hat to close it. You have to count how much are still under the hat. Click "
  2788 "on the bottom right area to answer."
  2789 msgstr ""
  2790 
  2791 #: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4
  2792 msgid "Substraction"
  2793 msgstr "Изваждане"
   2853"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
   2854"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
   2855"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
   2856"Click on the bottom right area to answer."
   2857msgstr ""
   2858"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
   2859"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
   2860"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
   2861"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
   2862
   2863#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
   2864#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
   2865#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
   2866msgid "Subtraction"
   2867msgstr "Изваждане"
  27942868
  27952869#: ../boards/math.xml.in.h:1
  27962870msgid "Mathematical activities."
  2797 msgstr "Задачи по математика."
   2871msgstr "Задачи по математика."
  27982872
  27992873#: ../boards/math.xml.in.h:2
  28002874msgid "Mathematics"
  2801 msgstr "Математика"
   2875msgstr "Математика"
  28022876
  28032877#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
  28042878#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
  28052879msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
  2806 msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
   2880msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
  28072881
  28082882#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
  28092883msgid "Find your way out of the maze"
  2810 msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
   2884msgstr "Намерете изÑ
   2885ода от лабиринта"
  28112886
  28122887#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
  28132888#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
  28142889msgid "Help Tux get out of this maze."
  2815 msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
   2890msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
  28162891
  28172892#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
  28182893#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
  28192894msgid "Maze"
  2820 msgstr "Лабиринт"
   2895msgstr "Лабиринт"
  28212896
  28222897#: ../boards/maze.xml.in.h:5
  28232898msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
  28242899msgstr ""
  2825 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
   2900"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
  28262901
  28272902#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
  28282903msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
  2829 msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
   2904msgstr "Намерете изÑ
   2905од от лабиринта (движението е относително)"
  28302906
  28312907#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
   
  28352911"let you turn Tux in another direction."
  28362912msgstr ""
  2837 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
  2838 "този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
  2839 "движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
   2913"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
   2914"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
   2915"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
  28402916
  28412917#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
  28422918msgid "3D Maze"
  2843 msgstr "Триизмерен лабиринт"
   2919msgstr "Триизмерен лабиринт"
  28442920
  28452921#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
  28462922msgid "Find your way out of the 3D maze"
  2847 msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
   2923msgstr "Намерете изÑ
   2924ода от триизмерния лабиринт"
  28482925
  28492926#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
   
  28532930"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
  28542931msgstr ""
  2855 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
  2856 "клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
  2857 "Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
  2858 "движите Тъкс в двуизмерен режим."
   2932"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
   2933"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
   2934"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
   2935"движите Тъкс в двуизмерен режим."
  28592936
  28602937#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
  28612938msgid "Find your way out of the invisible maze"
  2862 msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
   2939msgstr "Намерете изÑ
   2940ода от невидимия лабиринт"
  28632941
  28642942#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
   
  28682946"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
  28692947msgstr ""
  2870 "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
  2871 "клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
  2872 "само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
  2873 "видим режим."
   2948"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
   2949"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
   2950"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
   2951"видим режим."
  28742952
  28752953#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
  28762954msgid "Find your way out of different types of mazes"
  2877 msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
   2955msgstr "Намерете изÑ
   2956ода от различните лабиринти"
  28782957
  28792958#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
  28802959msgid "Go to Maze activities"
  2881 msgstr "Занимания с лабиринти"
   2960msgstr "Занимания с лабиринти"
  28822961
  28832962#: ../boards/melody.xml.in.h:1
  28842963msgid "Ear-training activity"
  2885 msgstr "Упражнения за слух"
   2964msgstr "Упражнения за слуÑ
   2965"
  28862966
  28872967#: ../boards/melody.xml.in.h:2
   
  28902970"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
  28912971msgstr ""
  2892 "Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
  2893 "Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
   2972"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
   2973"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
  28942974
  28952975#: ../boards/melody.xml.in.h:3
  28962976msgid "Melody"
  2897 msgstr "Мелодия"
   2977msgstr "Мелодия"
  28982978
  28992979#: ../boards/melody.xml.in.h:5
  29002980msgid "Repeat a melody"
  2901 msgstr "Повтаряне на мелодия"
   2981msgstr "Повтаряне на мелодия"
  29022982
  29032983#: ../boards/memory.xml.in.h:1
   
  29092989"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
  29102990msgstr ""
  2911 "Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
  2912 "но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
  2913 "но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
  2914 "местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
  2915 "карти, разкрийте и двете."
   2991"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
   2992"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
   2993"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
   2994"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премаÑ
   2995нете двойка "
   2996"карти, разкрийте и двете."
  29162997
  29172998#: ../boards/memory.xml.in.h:2
  29182999msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
  2919 msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
   3000msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
  29203001
  29213002#: ../boards/memory.xml.in.h:3
  29223003msgid "Memory Game with images"
  2923 msgstr "Игра на памет с изображения"
   3004msgstr "Игра на памет с изображения"
  29243005
  29253006#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
  29263007msgid "Train your memory and remove all the cards"
  2927 msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
   3008msgstr "Упражнявайте паметта си и премаÑ
   3009нете всички карти"
   3010
   3011#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
   3012msgid "Addition memory game"
   3013msgstr "Игра на памет със събиране"
   3014
   3015#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
   3016msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
   3017msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
   3018
   3019#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
   3020msgid ""
   3021"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
   3022"cards are gone."
   3023msgstr ""
   3024"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
   3025"всички карти изчезнат."
   3026
   3027#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
   3028msgid ""
   3029"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   3030"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
   3031"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
   3032"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
   3033"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
   3034"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
   3035"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
   3036"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
   3037"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
   3038"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
   3039"at adding-up!\n"
   3040"\n"
   3041"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
   3042"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
   3043"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
   3044"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
   3045"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
   3046"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
   3047"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
   3048"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
   3049"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
   3050"won the game! :)"
   3051msgstr ""
   3052"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3053"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
   3054"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
   3055"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
   3056"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
   3057"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
   3058"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
   3059"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
   3060"броите тяÑ
   3061! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
   3062"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
   3063"\n"
   3064"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
   3065"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
   3066"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
   3067"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
   3068"само по две карти на Ñ
   3069од, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
   3070"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
   3071"знака за равенство и сте необÑ
   3072одими на числата, за да ги съберете заедно и "
   3073"да направите подÑ
   3074одящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
   3075"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
   3076"играта! :-)"
   3077
   3078#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
   3079msgid "Addition and subtraction memory game"
   3080msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
   3081
   3082#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
   3083#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
   3084msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
   3085msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
   3086
   3087#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
   3088#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
   3089msgid ""
   3090"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
   3091"until all the cards are gone."
   3092msgstr ""
   3093"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
   3094"същото, докато всички карти изчезнат."
   3095
   3096#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
   3097#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
   3098#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
   3099#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
   3100#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
   3101#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
   3102#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
   3103#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
   3104msgid ""
   3105"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   3106"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
   3107"\n"
   3108"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
   3109"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
   3110"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
   3111"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
   3112"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
   3113"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
   3114"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
   3115"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
   3116"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
   3117msgstr ""
   3118"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3119"карта крие действие, или отговора му.\n"
   3120"\n"
   3121"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
   3122"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
   3123"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
   3124"действие. Може да обръщате само две карти на Ñ
   3125од, така че трябва да "
   3126"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
   3127"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необÑ
   3128одими на "
   3129"числата, за да ги съберете заедно и да направите подÑ
   3130одящо уравнение. Когато "
   3131"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
   3132"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
   3133
   3134#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
   3135#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
   3136msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
   3137msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
   3138
   3139#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
   3140msgid "All operations memory game"
   3141msgstr "Игра на памет с всички действия"
   3142
   3143#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
   3144#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
   3145msgid ""
   3146"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
   3147"cards are gone."
   3148msgstr ""
   3149"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
   3150"свършат."
   3151
   3152#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
   3153#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
   3154#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
   3155#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
   3156#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
   3157#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
   3158msgid ""
   3159"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
   3160"gone."
   3161msgstr ""
   3162"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
   3163"изчезнат."
   3164
   3165#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
   3166msgid "All operations memory game against Tux"
   3167msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
   3168
   3169#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
   3170msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
   3171msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
   3172
   3173#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
   3174msgid "Addition memory game against Tux"
   3175msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
   3176
   3177#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
   3178msgid "Additions"
   3179msgstr "Събиране"
   3180
   3181#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
   3182msgid "Division"
   3183msgstr "Делене"
   3184
   3185#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
   3186msgid "Division memory game"
   3187msgstr "Игра на памет с делене"
   3188
   3189#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
   3190msgid "Practise division, until all the cards are gone."
   3191msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
   3192
   3193#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
   3194msgid "Division memory game against Tux"
   3195msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
  29283196
  29293197#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
  29303198msgid "Go to Memory activities"
  2931 msgstr "Занимания за развиване на паметта"
   3199msgstr "Занимания за развиване на паметта"
  29323200
  29333201#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
  29343202msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
  29353203msgstr ""
  2936 "Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
   3204"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
   3205
   3206#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
   3207msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
   3208msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
   3209
   3210#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
   3211msgid "Subtraction memory game"
   3212msgstr "Игра на памет с изваждане"
   3213
   3214#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
   3215msgid ""
   3216"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
   3217"the cards are gone."
   3218msgstr ""
   3219"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
   3220"всички карти изчезнат."
   3221
   3222#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
   3223msgid ""
   3224"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
   3225"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
   3226"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
   3227"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
   3228"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
   3229"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
   3230"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
   3231"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
   3232"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
   3233"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
   3234"at adding-up!\n"
   3235"\n"
   3236"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
   3237"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
   3238"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
   3239"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
   3240"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
   3241"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
   3242"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
   3243"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
   3244"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
   3245msgstr ""
   3246"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
   3247"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
   3248"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
   3249"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
   3250"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
   3251"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
   3252"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
   3253"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
   3254"броите тяÑ
   3255! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
   3256"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
   3257"\n"
   3258"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
   3259"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
   3260"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
   3261"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на Ñ
   3262од, така "
   3263"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
   3264"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
   3265"необÑ
   3266одими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подÑ
   3267одящо "
   3268"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
   3269"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
   3270
   3271#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
   3272msgid "Subtraction memory game against Tux"
   3273msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
   3274
   3275#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
   3276msgid "Multiplication"
   3277msgstr "Умножение"
   3278
   3279#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
   3280msgid "Multiplication memory game"
   3281msgstr "Игра на памет с умножение"
   3282
   3283#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
   3284msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
   3285msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
   3286
   3287#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
   3288msgid ""
   3289"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
   3290"the cards are gone."
   3291msgstr ""
   3292"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
   3293"всички карти изчезнат."
   3294
   3295#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
   3296msgid "Multiplication and division memory game"
   3297msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
   3298
   3299#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
   3300#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
   3301msgid "Multiplication, division"
   3302msgstr "Умножение, делене"
   3303
   3304#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
   3305#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
   3306msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
   3307msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
   3308
   3309#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
   3310msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
   3311msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
   3312
   3313#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
   3314msgid "Multiplication memory game against Tux"
   3315msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
   3316
   3317#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
   3318msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
   3319msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
   3320
   3321#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
   3322msgid "Go to mathematics memory activities"
   3323msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
   3324
   3325#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
   3326#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
   3327msgid "Memory activities based on operations"
   3328msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
   3329
   3330#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
   3331msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
   3332msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
  29373333
  29383334#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
   
  29443340"turn over the twins, they both disappear."
  29453341msgstr ""
  2946 "Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
  2947 "звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
  2948 "и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
  2949 "едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
  2950 "слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
   3342"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
   3343"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
   3344"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
   3345"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
   3346"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
  29513347
  29523348#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
  29533349msgid "Audio memory game"
  2954 msgstr "Игра за звукова памет"
   3350msgstr "Игра за звукова памет"
  29553351
  29563352#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
  29573353msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
  29583354msgstr ""
  2959 "Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
   3355"Натиснете върÑ
   3356у Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
  29603357
  29613358#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
  29623359#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
  29633360msgid "Mouse manipulation, Brain."
  2964 msgstr "Операции с мишката, мислене."
   3361msgstr "Операции с мишката, мислене."
  29653362
  29663363#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
  29673364msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
  2968 msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
   3365msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премаÑ
   3366нете всички цигулари Тъкс."
  29693367
  29703368#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
  29713369msgid "Audio memory game against Tux"
  2972 msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
   3370msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  29733371
  29743372#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
  29753373msgid "Play the audio memory game against Tux"
  2976 msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
   3374msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
  29773375
  29783376#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
  29793377msgid "Have a memory competition with Tux."
  2980 msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
   3378msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
  29813379
  29823380#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
  29833381msgid "Memory Game with images, against Tux"
  2984 msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
   3382msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
  29853383
  29863384#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
   
  29933391"twins than he does."
  29943392msgstr ""
  2995 "Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
  2996 "едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
  2997 "Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
  2998 "направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
  2999 "местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
  3000 "еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
  3001 "намерите повече двойки близнаци от него."
   3393"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
   3394"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
   3395"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
   3396"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
   3397"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
   3398"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
   3399"намерите повече двойки близнаци от него."
  30023400
  30033401#: ../boards/menu.xml.in.h:1
   
  30203418"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
  30213419msgstr ""
  3022 "Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
  3023 "занимания.\n"
  3024 "В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
  3025 "Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
  3026 "(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
  3027 "занимание)\n"
  3028 "    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
  3029 "    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
  3030 "    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
  3031 "    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
  3032 "    Въпросителен знак - Помощ\n"
  3033 "    Инструмент - Меню за настройки\n"
  3034 "    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
  3035 "Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
  3036 "    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
  3037 "    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
   3420"Натискането върÑ
   3421у някоя от иконите води към занимание или меню от "
   3422"занимания.\n"
   3423"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
   3424"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
   3425"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
   3426"занимание)\n"
   3427"    Къща - Връщане към предното меню или изÑ
   3428од от GCompris\n"
   3429"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
   3430"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
   3431"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
   3432"    Въпросителен знак - Помощ\n"
   3433"    Инструмент - Меню за настройки\n"
   3434"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
   3435"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
   3436"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
   3437"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
  30383438
  30393439#: ../boards/menu.xml.in.h:15 ../boards/menu2.xml.in.h:15
  30403440msgid "GCompris Main Menu"
  3041 msgstr "Главно меню на GCompris"
   3441msgstr "Главно меню на GCompris"
  30423442
  30433443#: ../boards/menu.xml.in.h:16 ../src/boards/menu2.c:1003
   
  30463446"activities for children aged 2 and up."
  30473447msgstr ""
  3048 "GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
  3049 "занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
   3448"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   3449"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
  30503450
  30513451#: ../boards/menu.xml.in.h:18 ../boards/menu2.xml.in.h:18
   
  30543454"edutainment software"
  30553455msgstr ""
  3056 "Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
  3057 "собственически образователен софтуер."
   3456"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
   3457"собственически образователен софтуер."
  30583458
  30593459#: ../boards/menu2.xml.in.h:1
  3060 #, fuzzy
  30613460msgid ""
  30623461"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
   
  30773476"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
  30783477msgstr ""
  3079 "Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
  3080 "занимания.\n"
  3081 "В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
  3082 "Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
  3083 "(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
  3084 "занимание)\n"
  3085 "    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
  3086 "    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
  3087 "    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
  3088 "    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
  3089 "    Въпросителен знак - Помощ\n"
  3090 "    Инструмент - Меню за настройки\n"
  3091 "    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
  3092 "Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
  3093 "    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
  3094 "    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
   3478"Натискането върÑ
   3479у някоя от иконите води към занимание или меню от "
   3480"занимания.\n"
   3481"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
   3482"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
   3483"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
   3484"занимание)\n"
   3485"    Къща - Връщане към предното меню или изÑ
   3486од от GCompris\n"
   3487"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
   3488"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
   3489"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
   3490"    Въпросителен знак - Помощ\n"
   3491"    Инструмент - Меню за настройки\n"
   3492"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
   3493"Звездите показват подÑ
   3494одящата възрастова група за всяка игра:\n"
   3495"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
   3496"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
  30953497
  30963498#: ../boards/menu2.xml.in.h:16
   
  30993501"from 2 years old with different activities."
  31003502msgstr ""
  3101 "GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
  3102 "занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
   3503"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   3504"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
  31033505
  31043506#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
  31053507msgid "Miscellaneous activities"
  3106 msgstr "Разни занимания"
   3508msgstr "Разни занимания"
  31073509
  31083510#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
  31093511msgid "Time, Geography, ..."
  3110 msgstr "Време, география, ..."
   3512msgstr "Време, география, ..."
  31113513
  31123514#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
   
  31153517"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
  31163518msgstr ""
  3117 "В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
  3118 "липсващата буква, за да завършите думата."
   3519"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
   3520"липсващата буква, за да завършите думата."
  31193521
  31203522#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
  31213523msgid "Fill in the missing letter"
  3122 msgstr "Попълнете липсващата буква"
   3524msgstr "Попълнете липсващата буква"
  31233525
  31243526#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
  31253527msgid "Missing Letter"
  3126 msgstr "Липсваща буква"
   3528msgstr "Липсваща буква"
  31273529
  31283530#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
  31293531msgid "Training reading skills"
  3130 msgstr "Упражнения по четене"
   3532msgstr "Упражнения по четене"
  31313533
  31323534#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
  31333535msgid "Word reading"
  3134 msgstr "Четене на думи"
   3536msgstr "Четене на думи"
  31353537
  31363538#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
  31373539msgid "apple/_pple/a/i/o"
  3138 msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
   3540msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
  31393541
  31403542#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
  31413543msgid "apple/app_e/l/h/n"
  3142 msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
   3544msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
  31433545
  31443546#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
  31453547msgid "apple/appl_/e/h/a"
  3146 msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
   3548msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
  31473549
  31483550#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
  31493551msgid "ball/_all/b/p/d"
  3150 msgstr "топка/_опка/т/д/к"
   3552msgstr "топка/_опка/т/д/к"
  31513553
  31523554#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
  31533555msgid "ball/b_ll/a/u/o"
  3154 msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
   3556msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
  31553557
  31563558#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
  31573559msgid "ball/bal_/l/h/s"
  3158 msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
   3560msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
  31593561
  31603562#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
  31613563msgid "banana/_anana/b/p/d"
  3162 msgstr "банан/_анан/б/в/п"
   3564msgstr "банан/_анан/б/в/п"
  31633565
  31643566#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
  31653567msgid "banana/b_nana/a/o/i"
  3166 msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
   3568msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
  31673569
  31683570#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
  31693571msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
  3170 msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
   3572msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
  31713573
  31723574#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
  31733575msgid "bed/_ed/b/l/f"
  3174 msgstr "легло/_егло/л/к/н"
   3576msgstr "легло/_егло/л/к/н"
  31753577
  31763578#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
  31773579msgid "bed/b_d/e/a/i"
  3178 msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
   3580msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
  31793581
  31803582#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
  31813583msgid "bed/be_/d/p/b"
  3182 msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
   3584msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
  31833585
  31843586#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
  31853587msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
  3186 msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
   3588msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
  31873589
  31883590#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
  31893591msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
  3190 msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
   3592msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
  31913593
  31923594#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
  31933595msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
  3194 msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
   3596msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
  31953597
  31963598#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
  31973599msgid "cake/_ake/c/p/d"
  3198 msgstr "торта/_орта/т/д/п"
   3600msgstr "торта/_орта/т/д/п"
  31993601
  32003602#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
  32013603msgid "cake/c_ke/a/o/e"
  3202 msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
   3604msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
  32033605
  32043606#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
  32053607msgid "cake/ca_e/k/q/c"
  3206 msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
   3608msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
  32073609
  32083610#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
  32093611msgid "car/_ar/c/k/b"
  3210 msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
   3612msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
  32113613
  32123614#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
  32133615msgid "car/c_r/a/k/o"
  3214 msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
   3616msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
  32153617
  32163618#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
  32173619msgid "car/ca_/r/w/k"
  3218 msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
   3620msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
  32193621
  32203622#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
  32213623msgid "dog/_og/d/p/q"
  3222 msgstr "куче/_уче/к/г/с"
   3624msgstr "куче/_уче/к/г/с"
  32233625
  32243626#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
  32253627msgid "dog/d_g/o/g/a"
  3226 msgstr "куче/к_че/у/о/а"
   3628msgstr "куче/к_че/у/о/а"
  32273629
  32283630#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
  32293631msgid "dog/do_/g/p/q"
  3230 msgstr "куче/куч_/е/и/о"
   3632msgstr "куче/куч_/е/и/о"
  32313633
  32323634#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
  32333635msgid "fish/_ish/f/h/l"
  3234 msgstr "риба/_иба/р/в/н"
   3636msgstr "риба/_иба/р/в/н"
  32353637
  32363638#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
  32373639msgid "fish/f_sh/i/u/l"
  3238 msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
   3640msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
  32393641
  32403642#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
  32413643msgid "fish/fis_/h/o/i"
  3242 msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
   3644msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
  32433645
  32443646#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
  32453647msgid "house/_ouse/h/e/j"
  3246 msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
   3648msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
  32473649
  32483650#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
  32493651msgid "house/h_use/o/f/u"
  3250 msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
   3652msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
  32513653
  32523654#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
  32533655msgid "house/hous_/e/a/i"
  3254 msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
   3656msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
  32553657
  32563658#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
  32573659msgid "plane/_lane/p/g/d"
  3258 msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
   3660msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
  32593661
  32603662#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
  32613663msgid "plane/p_ane/l/j/i"
  3262 msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
   3664msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
  32633665
  32643666#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
  32653667msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
  3266 msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
   3668msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
  32673669
  32683670#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
  32693671msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
  3270 msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
   3672msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
  32713673
  32723674#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
  32733675msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
  3274 msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
   3676msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
  32753677
  32763678#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
  32773679msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
  3278 msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
   3680msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
  32793681
  32803682#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
  32813683msgid "Can count"
  3282 msgstr "Можете да броите"
   3684msgstr "Можете да броите"
  32833685
  32843686#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
   
  32873689"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
  32883690msgstr ""
  3289 "Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
  3290 "Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
  3291 "екрана."
   3691"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
   3692"Ако искате да премаÑ
   3693нете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
   3694"екрана."
  32923695
  32933696#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
  32943697msgid "Money"
  3295 msgstr "Пари"
   3698msgstr "Пари"
  32963699
  32973700#: ../boards/money.xml.in.h:4
  32983701msgid "Practice money usage"
  3299 msgstr "Упражнения за боравене с пари"
   3702msgstr "Упражнения за боравене с пари"
  33003703
  33013704#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
   
  33043707"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
  33053708msgstr ""
  3306 "Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
  3307 "нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
   3709"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
   3710"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
  33083711
  33093712#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
  33103713msgid "Practice money usage including cents"
  3311 msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
   3714msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
  33123715
  33133716#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
  33143717msgid "Rebuild the mosaic"
  3315 msgstr "Постройте наново мозайката"
   3718msgstr "Постройте наново мозайката"
  33163719
  33173720#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
  33183721msgid "Mouse-manipulation activities."
  3319 msgstr "Занимания за операции с мишка."
   3722msgstr "Занимания за операции с мишка."
  33203723
  33213724#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
  33223725msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
  3323 msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
   3726msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
  33243727
  33253728#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
  33263729msgid "Numeration"
  3327 msgstr "Броене"
   3730msgstr "Броене"
  33283731
  33293732#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
  33303733msgid "Numeration activities."
  3331 msgstr "Упражнения по броене."
   3734msgstr "Упражнения по броене."
  33323735
  33333736#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
  33343737msgid "Assemble the puzzle"
  3335 msgstr "Завършете пъзела"
   3738msgstr "Завършете пъзела"
  33363739
  33373740#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
  33383741msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
  3339 msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
   3742msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
  33403743
  33413744#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
   
  33443747"main board."
  33453748msgstr ""
  3346 "Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
  3347 "централната зона."
   3749"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
   3750"централната зона."
  33483751
  33493752#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
  33503753msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
  3351 msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
   3754msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  33523755
  33533756#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
  33543757msgid "Spatial representation"
  3355 msgstr "Представа за пространство"
   3758msgstr "Представа за пространство"
  33563759
  33573760#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
  33583761msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
  3359 msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
   3762msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
  33603763
  33613764#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
  33623765msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
  3363 msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
   3766msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
  33643767
  33653768#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
  33663769msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
  3367 msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
   3770msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
  33683771
  33693772#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
  33703773msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
  3371 msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
   3774msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
  33723775
  33733776#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
  33743777msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
  3375 msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
   3778msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „ГугенÑ
   3779айм“, Ню Йорк"
  33763780
  33773781#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
  33783782msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
  3379 msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
   3783msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
  33803784
  33813785#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
  33823786msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
  3383 msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
   3787msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
  33843788
  33853789#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
  33863790msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
  3387 msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
   3791msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
  33883792
  33893793#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
  33903794msgid "Help Tux the parachutist land safely"
  3391 msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
   3795msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
  33923796
  33933797#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
   
  33963800"on Tux to open the parachute."
  33973801msgstr ""
  3398 "За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
  3399 "самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
  3400 "Тъкс."
   3802"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
   3803"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
   3804"Тъкс."
  34013805
  34023806#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
   
  34053809"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
  34063810msgstr ""
  3407 "В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
  3408 "в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
   3811"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
   3812"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
  34093813
  34103814#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
  34113815msgid "Parachutist"
  3412 msgstr "Парашутист"
   3816msgstr "Парашутист"
  34133817
  34143818#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
  34153819msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
  34163820msgstr ""
  3417 "Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
  3418 "играете."
   3821"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
   3822"играете."
  34193823
  34203824#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
   
  34233827"arrows on the keyboard to move the helicopter."
  34243828msgstr ""
  3425 "Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
  3426 "за управление на въртолета."
   3829"Хващайте числата във възÑ
   3830одящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
   3831"за управление на въртолета."
  34273832
  34283833#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
  34293834msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
  34303835msgstr ""
  3431 "Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
   3836"Преместете въртолета, за да Ñ
   3837ванете облаците в правилна последователност."
  34323838
  34333839#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
  34343840msgid "Number"
  3435 msgstr "Число"
   3841msgstr "Число"
  34363842
  34373843#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
  34383844msgid "Numbers in Order"
  3439 msgstr "Подредени числа"
   3845msgstr "Подредени числа"
  34403846
  34413847#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
  34423848msgid "Puzzles"
  3443 msgstr "Пъзели"
   3849msgstr "Пъзели"
  34443850
  34453851#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
  34463852msgid "Various puzzles."
  3447 msgstr "Различни пъзели."
   3853msgstr "Различни пъзели."
  34483854
  34493855#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
  34503856msgid "Add a language-binding to gcompris."
  3451 msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
   3857msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
  34523858
  34533859#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
  34543860msgid "Advanced Python Programmer :)"
  3455 msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
   3861msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
  34563862
  34573863#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
  34583864msgid "Python Test"
  3459 msgstr "Тест по Питон"
   3865msgstr "Тест по Питон"
  34603866
  34613867#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
  34623868msgid "Test board for the python plugin"
  3463 msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
   3869msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
  34643870
  34653871#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
  34663872msgid ""
  34673873"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
  3468 msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
   3874msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
  34693875
  34703876#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
  34713877msgid "A memory game based on trains"
  3472 msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
   3878msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
  34733879
  34743880#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
   
  34793885"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
  34803886msgstr ""
  3481 "В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
  3482 "няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
  3483 "и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
  3484 "Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
   3887"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
   3888"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
   3889"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върÑ
   3890у него отново. "
   3891"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
  34853892
  34863893#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
  34873894msgid "Memory-training"
  3488 msgstr "Упражнения за паметта"
   3895msgstr "Упражнения за паметта"
  34893896
  34903897#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
  34913898msgid "Railway"
  3492 msgstr "Железница"
   3899msgstr "Железница"
  34933900
  34943901#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
  34953902msgid "Click on the correct colored object."
  3496 msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
   3903msgstr "Натиснете върÑ
   3904у правилно оцветения обект."
  34973905
  34983906#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
  34993907msgid "Click on the matching color"
  3500 msgstr "Натиснете правилния цвят"
   3908msgstr "Натиснете правилния цвят"
  35013909
  35023910#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
  35033911msgid "Read the names of colors"
  3504 msgstr "Четене на цветове"
   3912msgstr "Четене на цветове"
  35053913
  35063914#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
  35073915msgid "This board teaches basic colors."
  3508 msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
   3916msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
  35093917
  35103918#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
  35113919msgid "black"
  3512 msgstr "черно"
   3920msgstr "черно"
  35133921
  35143922#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
  35153923msgid "blue"
  3516 msgstr "синьо"
   3924msgstr "синьо"
  35173925
  35183926#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
  35193927msgid "brown"
  3520 msgstr "кафяво"
   3928msgstr "кафяво"
  35213929
  35223930#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
  35233931msgid "green"
  3524 msgstr "зелено"
   3932msgstr "зелено"
  35253933
  35263934#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
  35273935msgid "grey"
  3528 msgstr "сиво"
   3936msgstr "сиво"
  35293937
  35303938#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
  35313939msgid "orange"
  3532 msgstr "оранжево"
   3940msgstr "оранжево"
  35333941
  35343942#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
  35353943msgid "pink"
  3536 msgstr "розово"
   3944msgstr "розово"
  35373945
  35383946#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
  35393947msgid "red"
  3540 msgstr "червено"
   3948msgstr "червено"
  35413949
  35423950#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
  35433951msgid "violet"
  3544 msgstr "лилаво"
   3952msgstr "лилаво"
  35453953
  35463954#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
  35473955msgid "white"
  3548 msgstr "бяло"
   3956msgstr "бяло"
  35493957
  35503958#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
  35513959msgid "yellow"
  3552 msgstr "жълто"
   3960msgstr "жълто"
  35533961
  35543962#: ../boards/reading.xml.in.h:1
  35553963msgid "Go to the Reading activities"
  3556 msgstr "Занимания по четене"
   3964msgstr "Занимания по четене"
  35573965
  35583966#: ../boards/reading.xml.in.h:2
  35593967msgid "Reading activities."
  3560 msgstr "Занимания по четене."
   3968msgstr "Занимания по четене."
  35613969
  35623970#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
   
  35653973"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
  35663974msgstr ""
  3567 "В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
  3568 "изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
   3975"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
   3976"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
  35693977
  35703978#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
  35713979msgid "Horizontal reading practice"
  3572 msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
   3980msgstr "Упражнения по Ñ
   3981оризонтално четене"
  35733982
  35743983#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
  35753984msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
  3576 msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
   3985msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
  35773986
  35783987#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
  35793988msgid "Reading training in a limited time"
  3580 msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
   3989msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
  35813990
  35823991#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
  35833992msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
  35843993msgstr ""
  3585 "Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
   3994"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
  35863995
  35873996#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
  35883997msgid "Read training in a limited time"
  3589 msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
   3998msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
  35903999
  35914000#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
  35924001msgid "Vertical-reading practice"
  3593 msgstr "Упражнения по вертикално четене"
   4002msgstr "Упражнения по вертикално четене"
  35944003
  35954004#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
  35964005msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
  3597 msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
   4006msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
  35984007
  35994008#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
   
  36044013"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
  36054014msgstr ""
  3606 "Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
  3607 "мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
  3608 "Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
  3609 "под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
   4015"Изберете подÑ
   4016одящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
   4017"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
   4018"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
   4019"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
  36104020
  36114021#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
  36124022msgid "Redraw the given item"
  3613 msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
   4023msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
  36144024
  36154025#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
   
  36174027"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
  36184028"the left."
  3619 msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
   4029msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
  36204030
  36214031#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
   
  36274037"objects under others."
  36284038msgstr ""
  3629 "Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
  3630 "мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
  3631 "Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
  3632 "под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
   4039"Изберете подÑ
   4040одящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
   4041"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
   4042"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
   4043"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
  36334044
  36344045#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
  36354046msgid "Mirror the given item"
  3636 msgstr "Направете огледало на дадения обект"
   4047msgstr "Направете огледало на дадения обект"
  36374048
  36384049#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
   
  36414052"first level"
  36424053msgstr ""
  3643 "Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
  3644 "ниво"
   4054"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
   4055"ниво"
  36454056
  36464057#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
   
  36504061"done, click on the OK button or hit the Enter key."
  36514062msgstr ""
  3652 "Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
  3653 "Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
  3654 "готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
   4063"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
   4064"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
   4065"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
  36554066
  36564067#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
  36574068msgid "Practice subtraction with a fun game"
  3658 msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
   4069msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
  36594070
  36604071#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
  36614072msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
  36624073msgstr ""
  3663 "Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
  3664 "блок."
   4074"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
   4075"блок."
  36654076
  36664077#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
   
  36754086#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
  36764087msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
  3677 msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
   4088msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
  36784089
  36794090#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
  36804091msgid "Balance the scales properly"
  3681 msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
   4092msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
  36824093
  36834094#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
  36844095msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
  3685 msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
   4096msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
  36864097
  36874098#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
   
  36914102"released under the GPL licence."
  36924103msgstr ""
  3693 "Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
  3694 "през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
  3695 "издадена под лиценза GPL."
   4104"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
   4105"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
   4106"издадена под лиценза GPL."
  36964107
  36974108#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
   
  37004111"arranged in any order."
  37014112msgstr ""
  3702 "За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
  3703 "се подреждат във всякакъв ред."
   4113"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
   4114"се подреждат във всякакъв ред."
  37044115
  37054116#: ../boards/searace.xml.in.h:1
  37064117msgid "Direct your boat accurately to win the race."
  3707 msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
   4118msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
  37084119
  37094120#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
   
  37224133"next level will give you more complex weather conditions."
  37234134msgstr ""
  3724 "Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
  3725 "команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
  3726 "и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
  3727 "се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
  3728 "градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
  3729 "подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
  3730 "завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
  3731 "показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
  3732 "(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
  3733 "започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
  3734 "„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
  3735 "картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
  3736 "ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
   4135"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
   4136"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
   4137"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
   4138"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
   4139"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
   4140"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
   4141"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
   4142"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
   4143"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
   4144"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
   4145"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
   4146"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
   4147"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
  37374148
  37384149#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
   
  37434154"concept to children."
  37444155msgstr ""
  3745 "В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
  3746 "Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
  3747 "съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
  3748 "децата в понятието програмиране."
   4156"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
   4157"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
   4158"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
   4159"децата в понятието програмиране."
  37494160
  37504161#: ../boards/searace.xml.in.h:4
  37514162msgid "Sea race (2 Players)"
  3752 msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
   4163msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
  37534164
  37544165#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
  37554166msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
  37564167msgstr ""
  3757 "Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
   4168"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
  37584169
  37594170#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
  37604171msgid "Sea race (Single Player)"
  3761 msgstr "Морско състезание (1 играч)"
   4172msgstr "Морско състезание (1 играч)"
  37624173
  37634174#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
  37644175msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
  3765 msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
   4176msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
  37664177
  37674178#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
  37684179msgid "Counting skills"
  3769 msgstr "Умения по броене"
   4180msgstr "Умения по броене"
  37704181
  37714182#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
  37724183msgid "In a limited time, count the number of dots"
  3773 msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
   4184msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
  37744185
  37754186#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
  37764187msgid "Numbers With Dice"
  3777 msgstr "Числа със зар"
   4188msgstr "Числа със зар"
  37784189
  37794190#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
  37804191msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
  37814192msgstr ""
  3782 "Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
  3783 "падащия зар."
   4193"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
   4194"падащия зар."
  37844195
  37854196#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
  37864197msgid "Numbers with pairs of dice"
  3787 msgstr "Числа със зар"
   4198msgstr "Числа със зар"
  37884199
  37894200#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
  37904201msgid "Go to Sound activities"
  3791 msgstr "Занимания със звуци"
   4202msgstr "Занимания със звуци"
  37924203
  37934204#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
  37944205msgid "Sound based activities."
  3795 msgstr "Занимания със звуци."
   4206msgstr "Занимания със звуци."
  37964207
  37974208#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
  37984209msgid "Strategy games"
  3799 msgstr "Стратегически игри"
   4210msgstr "Стратегически игри"
  38004211
  38014212#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
  38024213msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
  3803 msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
   4214msgstr "Стратегически игри като шаÑ
   4215, „Свързване на 4“, ..."
  38044216
  38054217#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
   
  38084220"to navigate to the required depth."
  38094221msgstr ""
  3810 "Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
  3811 "танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
   4222"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
   4223"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
  38124224
  38134225#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
  38144226msgid "Learn how a submarine works"
  3815 msgstr "Научете как работи подводницата"
   4227msgstr "Научете как работи подводницата"
  38164228
  38174229#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
  38184230msgid "Physics basics"
  3819 msgstr "Основи на физиката"
   4231msgstr "Основи на физиката"
  38204232
  38214233#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
  38224234msgid "Pilot a submarine"
  3823 msgstr "Управление на подводница"
   4235msgstr "Управление на подводница"
  38244236
  38254237#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
  38264238msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
  3827 msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
   4239msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
  38284240
  38294241#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
  38304242msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
  3831 msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
   4243msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
  38324244
  38334245#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
   
  38384250"not let you enter invalid data."
  38394251msgstr ""
  3840 "За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
  3841 "позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
  3842 "фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
  3843 "въвеждането на неправилни данни."
   4252"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяÑ
   4253ната крайна "
   4254"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
   4255"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
   4256"въвеждането на неправилни данни."
  38444257
  38454258#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
  38464259msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
  3847 msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
   4260msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
  38484261
  38494262#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
   
  38514264"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
  38524265msgstr ""
  3853 "Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
  3854 "район."
   4266"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
   4267"район."
  38554268
  38564269#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5