Changeset 612

Timestamp:
Mar 28, 2006, 10:51:41 PM (16 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(straw/extras) Актуализиран превод. Има една ужасна грешка -- неправилно използване на множествена форма, която съм докладвал. Сашо, моля те добави "bg" към configure.in, за та се генерира straw.desktop.

(pan/fifth-toe) Актуализиран превод:

  • Българизирани кавички.
  • За съжаление (за щастие?) преводът ми няма да види бял свят. Pan е пренаписан на C++ и до дни ще бъде качен като нов модул в CVS.
  • Старият Pan ще бъде зарязан, така че това навярно е последната актуализация. Уви, няма да мога да го използвам като база за Pan++.
  • Сашо, моля те добави мен (или адреса на списъка) в po/README-TRANSLATORS.txt.
  • Комитвам от GNU Emacs. Йеее!
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.