Changeset 61


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2005, 6:07:38 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Две подавания в GNOME

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/epiphany.HEAD.bg.po

  r58 r61  
  1010"Project-Id-Version: epiphany 2.12\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 13:25+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-07-25 17:25+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-25 18:15+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 18:15+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/GNOME_Epiphany_Automation.server.in.h:1
   
  14011401#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:208
  14021402msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
  1403 msgstr "Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
   1403msgstr ""
   1404"Ако тази страница е съществувала, то вие сте намерили архивирана версия:"
  14041405
  14051406#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:217
   
  14171418"again later."
  14181419msgstr ""
  1419 "Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте отново по-късно."
   1420"Сървърът може да е зает или е възможно да имате проблеми с мрежата. Опитайте "
   1421"отново по-късно."
  14201422
  14211423#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:221
   
  14411443#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:245
  14421444msgid "The connection was lost because the server took too long to respond."
  1443 msgstr "Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при отговора."
   1445msgstr ""
   1446"Връзката беше прекъсната, защото сървърът се забави прекалено много при "
   1447"отговора."
  14441448
  14451449#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:253
   
  14581462#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:265
  14591463msgid "The redirection has been stopped for security reasons."
  1460 msgstr "Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
   1464msgstr ""
   1465"Пренасочването беше прекъснато поради причини свързани със сигурността."
  14611466
  14621467#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:275
   
  14691474"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
  14701475msgstr ""
  1471 "Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е инсталирана."
   1476"Документът не може да бъде зареден, защото поддръжката на криптиране не е "
   1477"инсталирана."
  14721478
  14731479#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:288
   
  14791485#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:315
  14801486msgid "The server dropped the connection before any data could be read."
  1481 msgstr "Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
   1487msgstr ""
   1488"Сървърът преустанови връзката преди да бъдат прочетени каквито и да е данни."
  14821489
  14831490#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:298
   
  14901497"try again."
  14911498msgstr ""
  1492 "Този документ не може да бъде прегледан в режим \"Изключен\". Превключете Epiphany режим \"Включен\" и опитайте отново."
   1499"Този документ не може да бъде прегледан в режим \"Изключен\". Превключете "
   1500"Epiphany режим \"Включен\" и опитайте отново."
  14931501
  14941502#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:313
   
  15071515"connection."
  15081516msgstr ""
  1509 "Проверете настройките на сървъра посредник в контролния център. Ако връзката и след това е неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра посредник или с вашата мрежа."
   1517"Проверете настройките на сървъра посредник в контролния център. Ако връзката "
   1518"и след това е неуспешна, възможно е да има някакъв проблем със сървъра "
   1519"посредник или с вашата мрежа."
  15101520
  15111521#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  19291939"requires a PostScript printer driver."
  19301940msgstr ""
  1931 "Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази програма изисква драйвер за PostScript принтер."
   1941"Опитвахте се да печатате на принтер използвайки драйвера \"%s\". Тази "
   1942"програма изисква драйвер за PostScript принтер."
  19321943
  19331944#: ../embed/print-dialog.c:363
   
  38313842"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  38323843"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  3833 
  3834 #~ msgid "Filename to print to"
  3835 #~ msgstr "Файл за разпечтване"
  3836 
  3837 #~ msgid "Filename to print to."
  3838 #~ msgstr "Печат на файл."
  3839 
  3840 #~ msgid "Paper type"
  3841 #~ msgstr "Тип хартия"
  3842 
  3843 #~ msgid ""
  3844 #~ "Paper type. Supported values are \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" and "
  3845 #~ "\"Executive\"."
  3846 #~ msgstr ""
  3847 #~ "Тип хартия. Валидни са \"A4\", \"Letter\", \"Legal\" и \"Executive\"."
  3848 
  3849 #~ msgid "Printer name"
  3850 #~ msgstr "Име на принтера"
  3851 
  3852 #~ msgid "Printer name."
  3853 #~ msgstr "Име на принтера."
  3854 
  3855 #~ msgid "Printing bottom margin"
  3856 #~ msgstr "Печат на долното поле"
  3857 
  3858 #~ msgid "Printing bottom margin (in mm)."
  3859 #~ msgstr "Печат на долното поле (в мм)."
  3860 
  3861 #~ msgid "Printing left margin"
  3862 #~ msgstr "Печат на лявото поле"
  3863 
  3864 #~ msgid "Printing left margin (in mm)."
  3865 #~ msgstr "Печат на лявото поле (в мм)."
  3866 
  3867 #~ msgid "Printing right margin"
  3868 #~ msgstr "Печат на дясното поле"
  3869 
  3870 #~ msgid "Printing right margin (in mm)."
  3871 #~ msgstr "Печат на дясното поле (в мм)."
  3872 
  3873 #~ msgid "Printing top margin"
  3874 #~ msgstr "Печат на горното поле"
  3875 
  3876 #~ msgid "Printing top margin (in mm)."
  3877 #~ msgstr "Печат на горното поле (в мм)."
  3878 
  3879 #~ msgid "<b>Margins (in mm)</b>"
  3880 #~ msgstr "<b>Празни пространства (в милиметри)</b>"
  3881 
  3882 #~ msgid "<b>Orientation</b>"
  3883 #~ msgstr "<b>Ориентация</b>"
  3884 
  3885 #~ msgid "<b>Page Range</b>"
  3886 #~ msgstr "<b>Обхват на страницата</b>"
  3887 
  3888 #~ msgid "<b>Print To</b>"
  3889 #~ msgstr "<b>Печат в</b>"
  3890 
  3891 #~ msgid "<b>Size</b>"
  3892 #~ msgstr "<b>Размер</b>"
  3893 
  3894 #~ msgid "A_4"
  3895 #~ msgstr "A_4"
  3896 
  3897 #~ msgid "E_xecutive"
  3898 #~ msgstr "Изпълнител"
  3899 
  3900 #~ msgid "L_egal"
  3901 #~ msgstr "За_конен"
  3902 
  3903 #~ msgid "Lan_dscape"
  3904 #~ msgstr "Пей_заж"
  3905 
  3906 #~ msgid "P_ortrait"
  3907 #~ msgstr "П_ортрет"
  3908 
  3909 #~ msgid "P_rinter:"
  3910 #~ msgstr "П_ринтер:"
  3911 
  3912 #~ msgid "_All pages"
  3913 #~ msgstr "_Всички страници"
  3914 
  3915 #~ msgid "_Bottom:"
  3916 #~ msgstr "_Долу:"
  3917 
  3918 #~ msgid "_Browse..."
  3919 #~ msgstr "_Разглеждане..."
  3920 
  3921 #~ msgid "_File:"
  3922 #~ msgstr "_Файл:"
  3923 
  3924 #~ msgid "_Left:"
  3925 #~ msgstr "_Ляв:"
  3926 
  3927 #~ msgid "_Letter"
  3928 #~ msgstr "_Писмо"
  3929 
  3930 #~ msgid "_Right:"
  3931 #~ msgstr "_Дясно:"
  3932 
  3933 #~ msgid "_Selection"
  3934 #~ msgstr "_Селекция"
  3935 
  3936 #~ msgid "_to:"
  3937 #~ msgstr "_до:"
  3938 
  3939 #~ msgid "Trust \"%s\" to identify:"
  3940 #~ msgstr "Доверяване на %s за идентифициране:"
  3941 
  3942 #~ msgid "_Web sites"
  3943 #~ msgstr "_Интернет страници"
  3944 
  3945 #~ msgid "Print to"
  3946 #~ msgstr "Печат към"
  3947 
  3948 #~ msgid "Postscript files"
  3949 #~ msgstr "Postscript файлове"
  3950 
  3951 #~ msgid "_Software developers"
  3952 #~ msgstr "Разработчици на _софтуер"
  3953 
  3954 #~ msgid "Ephy"
  3955 #~ msgstr "Epiphany"
  3956 
  3957 #~ msgid "The path of the folder where downloads are saved."
  3958 #~ msgstr "Пътеката до папката, където се запазват изтеглените файлове."
  3959 
  3960 #~ msgid "Failed to find %s"
  3961 #~ msgstr "Не намира %s"
  3962 
  3963 #~ msgid "select fonts for|Unicode"
  3964 #~ msgstr "Уникод"
  3965 
  3966 #~ msgid "Afrikaans"
  3967 #~ msgstr "Африкаанс"
  3968 
  3969 #~ msgid "Arabic"
  3970 #~ msgstr "Арабски"
  3971 
  3972 #~ msgid "Azerbaijani"
  3973 #~ msgstr "Азербайджански"
  3974 
  3975 #~ msgid "Byelorussian"
  3976 #~ msgstr "Белоруски"
  3977 
  3978 #~ msgid "Bulgarian"
  3979 #~ msgstr "Български"
  3980 
  3981 #~ msgid "Breton"
  3982 #~ msgstr "Бретон"
  3983 
  3984 #~ msgid "Catalan"
  3985 #~ msgstr "Каталонски"
  3986 
  3987 #~ msgid "Czech"
  3988 #~ msgstr "Чешки"
  3989 
  3990 #~ msgid "Danish"
  3991 #~ msgstr "Датски"
  3992 
  3993 #~ msgid "German"
  3994 #~ msgstr "Германски"
  3995 
  3996 #~ msgid "English"
  3997 #~ msgstr "Английски"
  3998 
  3999 #~ msgid "Greek"
  4000 #~ msgstr "Гръцки"
  4001 
  4002 #~ msgid "Esperanto"
  4003 #~ msgstr "Есперанто"
  4004 
  4005 #~ msgid "Spanish"
  4006 #~ msgstr "Испански"
  4007 
  4008 #~ msgid "Estonian"
  4009 #~ msgstr "Естонски"
  4010 
  4011 #~ msgid "Basque"
  4012 #~ msgstr "Баски"
  4013 
  4014 #~ msgid "Finnish"
  4015 #~ msgstr "Финландски"
  4016 
  4017 #~ msgid "Faeroese"
  4018 #~ msgstr "Фарьорски"
  4019 
  4020 #~ msgid "French"
  4021 #~ msgstr "Френски"
  4022 
  4023 #~ msgid "Irish"
  4024 #~ msgstr "Ирландски"
  4025 
  4026 #~ msgid "Scots Gaelic"
  4027 #~ msgstr "Шотландски Гаелик"
  4028 
  4029 #~ msgid "Galician"
  4030 #~ msgstr "Галски"
  4031 
  4032 #~ msgid "Hebrew"
  4033 #~ msgstr "Иврит"
  4034 
  4035 #~ msgid "Croatian"
  4036 #~ msgstr "Хърватски"
  4037 
  4038 #~ msgid "Hungarian"
  4039 #~ msgstr "Унгарски"
  4040 
  4041 #~ msgid "Indonesian"
  4042 #~ msgstr "Индонезийски"
  4043 
  4044 #~ msgid "Icelandic"
  4045 #~ msgstr "Исландски"
  4046 
  4047 #~ msgid "Italian"
  4048 #~ msgstr "Италиански"
  4049 
  4050 #~ msgid "Japanese"
  4051 #~ msgstr "Японски"
  4052 
  4053 #~ msgid "Korean"
  4054 #~ msgstr "Корейски"
  4055 
  4056 #~ msgid "Lithuanian"
  4057 #~ msgstr "Литовски"
  4058 
  4059 #~ msgid "Latvian"
  4060 #~ msgstr "Латвийски"
  4061 
  4062 #~ msgid "Macedonian"
  4063 #~ msgstr "Македонски"
  4064 
  4065 #~ msgid "Malay"
  4066 #~ msgstr "Малайски"
  4067 
  4068 #~ msgid "Dutch"
  4069 #~ msgstr "Холандски"
  4070 
  4071 #~ msgid "Norwegian/Bokmal"
  4072 #~ msgstr "Норвежки/Бокмал"
  4073 
  4074 #~ msgid "Norwegian/Nynorsk"
  4075 #~ msgstr "Норвежки/Нинорск"
  4076 
  4077 #~ msgid "Norwegian"
  4078 #~ msgstr "Норвежки"
  4079 
  4080 #~ msgid "Polish"
  4081 #~ msgstr "Полски"
  4082 
  4083 #~ msgid "Portuguese"
  4084 #~ msgstr "Португалски"
  4085 
  4086 #~ msgid "Portuguese of Brazil"
  4087 #~ msgstr "Португалски (Бразилски)"
  4088 
  4089 #~ msgid "Romanian"
  4090 #~ msgstr "Румънски"
  4091 
  4092 #~ msgid "Russian"
  4093 #~ msgstr "Руски"
  4094 
  4095 #~ msgid "Slovak"
  4096 #~ msgstr "Словашки"
  4097 
  4098 #~ msgid "Slovenian"
  4099 #~ msgstr "Словенски"
  4100 
  4101 #~ msgid "Albanian"
  4102 #~ msgstr "Албански"
  4103 
  4104 #~ msgid "Serbian"
  4105 #~ msgstr "Сръбски"
  4106 
  4107 #~ msgid "Swedish"
  4108 #~ msgstr "Шведски"
  4109 
  4110 #~ msgid "Tamil"
  4111 #~ msgstr "Южно Индийски"
  4112 
  4113 #~ msgid "Turkish"
  4114 #~ msgstr "Турски"
  4115 
  4116 #~ msgid "Ukrainian"
  4117 #~ msgstr "Украински"
  4118 
  4119 #~ msgid "Vietnamese"
  4120 #~ msgstr "Виетнамски"
  4121 
  4122 #~ msgid "Walloon"
  4123 #~ msgstr "Валонски"
  4124 
  4125 #~ msgid "Chinese"
  4126 #~ msgstr "Китайски"
  4127 
  4128 #~ msgid "Simplified Chinese"
  4129 #~ msgstr "Китайски, опростен"
  4130 
  4131 #~ msgid "Traditional Chinese"
  4132 #~ msgstr "Китайски, традиционен"
  4133 
  4134 #~ msgid "Home"
  4135 #~ msgstr "У дома"
  4136 
  4137 #~ msgid "Desktop"
  4138 #~ msgstr "Работен плот"
  4139 
  4140 #~ msgid "toolbar style|Text below icons"
  4141 #~ msgstr "Текст под иконите"
  4142 
  4143 #~ msgid "toolbar style|Text beside icons"
  4144 #~ msgstr "Текст до иконите"
  4145 
  4146 #~ msgid "toolbar style|Icons only"
  4147 #~ msgstr "Само икони"
  4148 
  4149 #~ msgid "toolbar style|Text only"
  4150 #~ msgstr "Само текст"
 • desktop/gnome-system-tools.HEAD.bg.po

  r41 r61  
  1010"Project-Id-Version: gnome system tools HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-07-08 14:17+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-07-09 00:03+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-07-25 18:10+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-07-25 18:04+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
   
  145145#: ../interfaces/boot.glade.in.h:16
  146146msgid "Click \"Forward\" to continue"
  147 msgstr "Натиснете \"Напред\" за да продължите"
   147msgstr "Натиснете „Напред“ за да продължите"
  148148
  149149#: ../interfaces/boot.glade.in.h:17
   
  224224"changes."
  225225msgstr ""
  226 "Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете \"Прилагане\" "
   226"Новата операционна система за стартиране е добавена. Натиснете „Прилагане“ "
  227227"за да запазите промените."
  228228
   
  10061006#, c-format
  10071007msgid "\"%s\" is not a valid VGA value."
  1008 msgstr "%s не е валидна стойност за VGA."
   1008msgstr "„%s“ не е валидна стойност за VGA."
  10091009
  10101010#: ../src/boot/boot-druid.c:112
   
  10521052#, c-format
  10531053msgid "\"%s\" is an invalid path"
  1054 msgstr "%s е невалиден път"
   1054msgstr "„%s“ е невалиден път"
  10551055
  10561056#: ../src/boot/boot-image.c:292
  10571057#, c-format
  10581058msgid "\"%s\" already exists, please set another name."
  1059 msgstr "\"%s\" вече съществува, задайте друго име."
   1059msgstr "„%s“ вече съществува, задайте друго име."
  10601060
  10611061#: ../src/boot/boot-image.c:298
  10621062#, c-format
  10631063msgid "Invalid image name: \"%s\"."
  1064 msgstr "Невалидно име на изображението: \"%s\"."
   1064msgstr "Невалидно име на изображението: „%s“."
  10651065
  10661066#: ../src/boot/boot-image.c:311
  10671067#, c-format
  10681068msgid "Invalid image: \"%s\"."
  1069 msgstr "Невалидно изображение: \"%s\"."
   1069msgstr "Невалидно изображение: „%s“."
  10701070
  10711071#: ../src/boot/boot-image.c:329
  10721072#, c-format
  10731073msgid "Invalid root device: \"%s\"."
  1074 msgstr "Невалидно кореново устройство: \"%s\"."
   1074msgstr "Невалидно кореново устройство: „%s“."
  10751075
  10761076#: ../src/boot/boot-settings.c:43
   
  11081108#: ../src/boot/callbacks.c:414
  11091109msgid "Without at least one boot image your computer will not start."
  1110 msgstr "Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
   1110msgstr ""
   1111"Ако няма поне един начин за начално стартиране, системата няма да може да "
  11111112"стартира."
  11121113
   
  11141115#, c-format
  11151116msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
  1116 msgstr "Искате ли да изтриете \"%s\"?"
   1117msgstr "Искате ли да изтриете „%s“?"
  11171118
  11181119#: ../src/boot/callbacks.c:435
   
  11271128#, c-format
  11281129msgid "The file \"%s\" is missing or could not be read."
  1129 msgstr "Файлът \"%s'' липсва или не може да бъде прочетен."
   1130msgstr "Файлът „%s“ липсва или не може да бъде прочетен."
  11301131
  11311132#: ../src/boot/table.c:41
   
  11831184"lock\" key"
  11841185msgstr ""
  1185 "Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали \"caps lock\""
   1186"Проверете дали сте го изписали вярно, и че не сте натиснали „Caps Lock“"
  11861187
  11871188#: ../src/common/gst-auth.c:103
  11881189#, c-format
  11891190msgid "Could not run \"%s\""
  1190 msgstr "\"%s\" не може да бъде стартиран"
   1191msgstr "„%s“ не може да бъде стартиран"
  11911192
  11921193#: ../src/common/gst-auth.c:104
   
  12231224#, c-format
  12241225msgid "Error connection signal `%s' in widget `%s'"
  1225 msgstr "Грешка при свързващия сигнал \"%s\" в уиджета \"%s\""
   1226msgstr "Грешка при свързващия сигнал „%s“ в уиджета „%s“"
  12261227
  12271228#: ../src/common/gst-tool.c:1022
   
  13761377msgstr "Мрежа"
  13771378
  1378 #: ../src/network/network-iface-ethernet.c:305
   1379#: ../src/network/network-iface-ethernet.c:301
  13791380msgid "Ethernet connection"
  13801381msgstr "Локална мрежа"
  13811382
  1382 #: ../src/network/network-iface-irlan.c:125
   1383#: ../src/network/network-iface-irlan.c:121
  13831384msgid "Infrared connection"
  13841385msgstr "Инфрачервена връзка"
  13851386
  1386 #: ../src/network/network-iface-isdn.c:332
   1387#: ../src/network/network-iface-isdn.c:328
  13871388msgid "ISDN connection"
  13881389msgstr "ISDN"
   
  13921393msgstr "Модем"
  13931394
  1394 #: ../src/network/network-iface-plip.c:213
   1395#: ../src/network/network-iface-plip.c:210
  13951396msgid "Parallel port connection"
  13961397msgstr "Паралелен порт"
  13971398
  1398 #: ../src/network/network-iface-wireless.c:249
   1399#: ../src/network/network-iface-wireless.c:244
  13991400msgid "Wireless connection"
  14001401msgstr "Безжична връзка"
   
  14031404#, c-format
  14041405msgid "Activating interface \"%s\""
  1405 msgstr "Активиране на интерфейса \"%s\""
  1406 
  1407 #: ../src/network/network-iface.c:494
   1406msgstr "Активиране на интерфейса „%s“"
   1407
   1408#: ../src/network/network-iface.c:522
  14081409#, c-format
  14091410msgid "The interface %s is not configured"
  14101411msgstr "Интерфейсът %s не е настроен"
  14111412
  1412 #: ../src/network/network-iface.c:496
   1413#: ../src/network/network-iface.c:524
  14131414#, c-format
  14141415msgid "The interface %s is not active"
  14151416msgstr "Интерфейсът %s не е активиран"
  14161417
  1417 #: ../src/network/network-iface.c:498
   1418#: ../src/network/network-iface.c:526
  14181419#, c-format
  14191420msgid "The interface %s is active"
   
  14351436"data loss"
  14361437msgstr ""
  1437 "Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, възможно е да се стигне до загуба на данни"
   1438"Това може да повлияе върху поведението на вашата система по няколко начина, "
   1439"възможно е да се стигне до загуба на данни"
  14381440
  14391441#: ../src/services/main.c:54
   
  14501452msgstr "Услуги"
  14511453
   1454#: ../src/services/service.c:30
   1455msgid "Actions scheduler"
   1456msgstr "Диспечер на действия"
   1457
   1458#: ../src/services/service.c:30
   1459msgid "Executes scheduled actions"
   1460msgstr "Изпълнение на запланувани действия"
   1461
   1462#: ../src/services/service.c:31
   1463msgid "Graphical login manager"
   1464msgstr "Графична програма за влизане"
   1465
   1466#: ../src/services/service.c:31
   1467msgid "Requests user and password in a graphical fashion"
   1468msgstr "Изисква име и парола на потребител в графичен режим"
   1469
   1470#: ../src/services/service.c:32
   1471msgid "Folder sharing service"
   1472msgstr "Услуга за споделяне на папка"
   1473
   1474#: ../src/services/service.c:32
   1475msgid "Shares your selected folders through your network"
   1476msgstr "Споделя избрани папки по мрежата"
   1477
   1478#: ../src/services/service.c:33
   1479msgid "Mail agent"
   1480msgstr "Пощенски агент"
   1481
   1482#: ../src/services/service.c:33
   1483msgid "Delivers your sent mails through internet"
   1484msgstr "Доставя пратената поща по Интернет"
   1485
   1486#: ../src/services/service.c:34
   1487msgid "Clock synchronization service"
   1488msgstr "Услуга за синхронизиране на часовника"
   1489
   1490#: ../src/services/service.c:34
   1491msgid "Synchronizes your computer clock with internet time servers"
   1492msgstr ""
   1493"Сверяване на часовника на компютъра със сървърите за точно време в Интернет"
   1494
   1495#: ../src/services/service.c:35
   1496msgid "Printer service"
   1497msgstr "Услуга за печат"
   1498
   1499#: ../src/services/service.c:35
   1500msgid "Allows applications to use printers"
   1501msgstr "Позволява на приложенията да ползват принтери"
   1502
   1503#: ../src/services/service.c:36
   1504msgid "Remote shell server"
   1505msgstr "Сървър за отдалечена обвивка"
   1506
   1507#: ../src/services/service.c:36
   1508msgid "Secure shell server"
   1509msgstr "Сървър за сигурна обвивка"
   1510
   1511#: ../src/services/service.c:37
   1512msgid "Computer activity logger"
   1513msgstr "Журнал на действията на компютъра"
   1514
   1515#: ../src/services/service.c:37
   1516msgid "Keeps a log of your computer activity"
   1517msgstr "Записва журнал с действията на компютъра"
   1518
   1519#: ../src/services/service.c:38
   1520msgid "Web server"
   1521msgstr "Уеб сървър"
   1522
   1523#: ../src/services/service.c:38
   1524msgid "Shares your web pages through internet"
   1525msgstr "Споделяне на уеб страниците по Интернет"
   1526
  14521527#: ../src/shares/callbacks.c:184
  14531528msgid "Are you sure you want to delete this share?"
   
  15141589msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
  15151590msgstr ""
  1516 "Настройване на папките, които са налични във вашия network·neighborhood"
   1591"Настройване на папките, които са налични във вашия network neighborhood"
  15171592
  15181593#: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
   
  16311706#, c-format
  16321707msgid "Group \"%s\" already exists"
  1633 msgstr "Групата \"%s\" вече съществува"
   1708msgstr "Групата „%s“ вече съществува"
  16341709
  16351710#: ../src/users/group-settings.c:209
   
  16491724#, c-format
  16501725msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
  1651 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата \"%s\"?"
   1726msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
  16521727
  16531728#: ../src/users/group-settings.c:299
   
  17281803#, c-format
  17291804msgid "Delete profile \"%s\"?"
  1730 msgstr "Изтриване на профила \"%s\"?"
   1805msgstr "Изтриване на профила „%s“?"
  17311806
  17321807#: ../src/users/profile-settings.c:217
  17331808msgid "You will not be able to recover this profile after pressing \"apply\"."
  1734 msgstr "Няма да можете да възстановите този профил след натискането на \"прилагане\"."
   1809msgstr ""
   1810"Няма да можете да възстановите този профил след натискането на „прилагане“."
  17351811
  17361812#. Column name,          Adv_state_show,        Basic_state_show
   
  17671843#, c-format
  17681844msgid "Are you sure you want to delete user \"%s\"?"
  1769 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя \"%s\"?"
   1845msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете потребителя „%s“?"
  17701846
  17711847#: ../src/users/user-settings.c:83
   
  17961872#: ../src/users/user-settings.c:291 ../src/users/user-settings.c:296
  17971873#, c-format
  1798 msgid "The user name should have less than %i characters for being valid."
   1874msgid "To be valid, the user name should have less than %i characters."
  17991875msgstr ""
  18001876"За да бъде валидно, потребителското име трябва да има по-малко от %i символа."
   
  18181894#, c-format
  18191895msgid "User name \"%s\" already exists"
  1820 msgstr "Потребителят \"%s\" вече съществува"
   1896msgstr "Потребителят „%s“ вече съществува"
  18211897
  18221898#: ../src/users/user-settings.c:316
   
  18271903#, c-format
  18281904msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
  1829 msgstr "Невалиден знак \"%c\" в коментара"
   1905msgstr "Невалиден знак „%c“ в коментара"
  18301906
  18311907#: ../src/users/user-settings.c:342
   
  19382014msgid "Add or remove users and groups"
  19392015msgstr "Добавяне или премахване на потребители и групи"
  1940 
  1941 #~ msgid "<span weight=\"bold\">General Information</span>"
  1942 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Обща информация</span>"
  1943 
  1944 #~ msgid "<span weight=\"bold\">Service Settings</span>"
  1945 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Настройки на услугите</span>"
  1946 
  1947 #~ msgid "Description:"
  1948 #~ msgstr "Описание:"
  1949 
  1950 #~ msgid "Service _Properties"
  1951 #~ msgstr "_Настройки на услугата"
  1952 
  1953 #~ msgid "Service:"
  1954 #~ msgstr "Услуга:"
  1955 
  1956 #~ msgid "Status:"
  1957 #~ msgstr "Състояние:"
  1958 
  1959 #~ msgid "_Order list by startup sequence"
  1960 #~ msgstr "По_следователност на стартиране"
  1961 
  1962 #~ msgid "_Start"
  1963 #~ msgstr "_Стартиране"
  1964 
  1965 #~ msgid "_Startup sequence:"
  1966 #~ msgstr "По_следователност на стартиране:"
  1967 
  1968 #~ msgid "No description available."
  1969 #~ msgstr "Няма описание на разположение."
  1970 
  1971 #~ msgid "Running"
  1972 #~ msgstr "Стартирана"
  1973 
  1974 #~ msgid "Stopped"
  1975 #~ msgstr "Спряна"
  1976 
  1977 #~ msgid "Could not get info"
  1978 #~ msgstr "Не може да бъде получена информация"
  1979 
  1980 #~ msgid "Settings for service %s"
  1981 #~ msgstr "Настройки за услугата %s"
  1982 
  1983 #~ msgid "Active"
  1984 #~ msgstr "Активно"
  1985 
  1986 #~ msgid "Service"
  1987 #~ msgstr "Услуга"
  1988 
  1989 #~ msgid "DHCP"
  1990 #~ msgstr "DHCP"
  1991 
  1992 #~ msgid "This device is _configured"
  1993 #~ msgstr "Това устройство е _настроено"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.