Changeset 606

Timestamp:
Mar 16, 2006, 9:19:35 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

Liferea - актуализиране на името на файла. След като пограмата мина версия 1.0, не мисля, че е необходимо да указваме версията, поне до следващия голям номер.

File:
1 moved

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.