Changeset 600


Ignore:
Timestamp:
Mar 14, 2006, 5:58:33 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2, metacity: малко обновяване, че пак е нарушено замразяването на низовете. Премествам metacity да отразява текущия клон.

Location:
desktop
Files:
1 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r596 r600  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:43+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:43+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-03-14 17:54+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-03-14 17:54+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  453453
  454454#: ../daemon/gdm.c:1240
  455 msgid "Alternative configuration file"
  456 msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
   455msgid "Alternative defaults configuration file"
   456msgstr "Алтернативен конфигурационен файл за настройките по подразборане"
  457457
  458458#: ../daemon/gdm.c:1240
   
  520520msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  521521
  522 #: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3157
  523 #: ../daemon/gdm.c:3208 ../daemon/gdm.c:3260 ../daemon/gdm.c:3301
  524 #: ../daemon/gdm.c:3327
   522#: ../daemon/gdm.c:2879 ../daemon/gdm.c:2897 ../daemon/gdm.c:3164
   523#: ../daemon/gdm.c:3215 ../daemon/gdm.c:3267 ../daemon/gdm.c:3308
   524#: ../daemon/gdm.c:3334
  525525#, c-format
  526526msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  549549"подразбиране."
  550550
  551 #: ../daemon/gdmconfig.c:872
   551#: ../daemon/gdmconfig.c:883
  552552#, c-format
  553553msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  554554msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  555555
  556 #: ../daemon/gdmconfig.c:905
   556#: ../daemon/gdmconfig.c:916
  557557#, c-format
  558558msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  559559msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  560560
  561 #: ../daemon/gdmconfig.c:964
   561#: ../daemon/gdmconfig.c:975
  562562#, c-format
  563563msgid "%s: No greeter specified."
  564564msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  565565
  566 #: ../daemon/gdmconfig.c:966
   566#: ../daemon/gdmconfig.c:977
  567567#, c-format
  568568msgid "%s: No remote greeter specified."
  569569msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  570570
  571 #: ../daemon/gdmconfig.c:968
   571#: ../daemon/gdmconfig.c:979
  572572#, c-format
  573573msgid "%s: No sessions directory specified."
  574574msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  575575
  576 #: ../daemon/gdmconfig.c:1052
   576#: ../daemon/gdmconfig.c:1063
  577577#, c-format
  578578msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  581581"изключва."
  582582
  583 #: ../daemon/gdmconfig.c:1113
   583#: ../daemon/gdmconfig.c:1124
  584584#, c-format
  585585msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  586586msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  587587
  588 #: ../daemon/gdmconfig.c:1351
   588#: ../daemon/gdmconfig.c:1362
  589589#, c-format
  590590msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  592592"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  593593
  594 #: ../daemon/gdmconfig.c:1357
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1368
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  597597msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  598598
  599 #: ../daemon/gdmconfig.c:1556
   599#: ../daemon/gdmconfig.c:1567
  600600#, c-format
  601601msgid ""
   
  605605"ServAuthDir %s."
  606606
  607 #: ../daemon/gdmconfig.c:1573
   607#: ../daemon/gdmconfig.c:1584
  608608#, c-format
  609609msgid ""
   
  614614"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  615615
  616 #: ../daemon/gdmconfig.c:1584
   616#: ../daemon/gdmconfig.c:1595
  617617#, c-format
  618618msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  619619msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  620620
  621 #: ../daemon/gdmconfig.c:1590
   621#: ../daemon/gdmconfig.c:1601
  622622#, c-format
  623623msgid ""
   
  628628"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  629629
  630 #: ../daemon/gdmconfig.c:1601
   630#: ../daemon/gdmconfig.c:1612
  631631#, c-format
  632632msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  633633msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  634634
  635 #: ../daemon/gdmconfig.c:1674
   635#: ../daemon/gdmconfig.c:1685
  636636#, c-format
  637637msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  638638msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  639639
  640 #: ../daemon/gdmconfig.c:1796 ../daemon/gdmconfig.c:1837
   640#: ../daemon/gdmconfig.c:1807 ../daemon/gdmconfig.c:1848
  641641#, c-format
  642642msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  646646#. start
  647647#. server uid
  648 #: ../daemon/gdmconfig.c:1814
   648#: ../daemon/gdmconfig.c:1825
  649649#, c-format
  650650msgid ""
   
  655655"d, за да е възможно конфигуриране!"
  656656
  657 #: ../daemon/gdmconfig.c:1827
   657#: ../daemon/gdmconfig.c:1838
  658658msgid ""
  659659"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  663663"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  664664
  665 #: ../daemon/gdmconfig.c:1856
   665#: ../daemon/gdmconfig.c:1867
  666666#, c-format
  667667msgid ""
   
  672672"рестартирайте."
  673673
  674 #: ../daemon/gdmconfig.c:1864
   674#: ../daemon/gdmconfig.c:1875
  675675#, c-format
  676676msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  677677msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  678678
  679 #: ../daemon/gdmconfig.c:1871
   679#: ../daemon/gdmconfig.c:1882
  680680msgid ""
  681681"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  685685"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  686686
  687 #: ../daemon/gdmconfig.c:1882
   687#: ../daemon/gdmconfig.c:1893
  688688#, c-format
  689689msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  690690msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  691691
  692 #: ../daemon/gdmconfig.c:1889
   692#: ../daemon/gdmconfig.c:1900
  693693#, c-format
  694694msgid ""
   
  699699"рестартирайте GDM."
  700700
  701 #: ../daemon/gdmconfig.c:1897
   701#: ../daemon/gdmconfig.c:1908
  702702#, c-format
  703703msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  704704msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  705705
  706 #: ../daemon/gdmconfig.c:1904
   706#: ../daemon/gdmconfig.c:1915
  707707msgid ""
  708708"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  712712"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  713713
  714 #: ../daemon/gdmconfig.c:1914
   714#: ../daemon/gdmconfig.c:1925
  715715#, c-format
  716716msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  717717msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  718718
  719 #: ../daemon/gdmconfig.c:1923
   719#: ../daemon/gdmconfig.c:1934
  720720#, c-format
  721721msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  724724"потребителя за GDM"
  725725
  726 #: ../daemon/gdmconfig.c:1929
   726#: ../daemon/gdmconfig.c:1940
  727727#, c-format
  728728msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  731731"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  732732
  733 #: ../daemon/gdmconfig.c:1937
   733#: ../daemon/gdmconfig.c:1948
  734734#, c-format
  735735msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  738738"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  739739
  740 #: ../daemon/gdmconfig.c:1946
   740#: ../daemon/gdmconfig.c:1957
  741741msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  742742msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  743743
  744 #: ../daemon/gdmconfig.c:1949
   744#: ../daemon/gdmconfig.c:1960
  745745#, c-format
  746746msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  747747msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  748748
  749 #: ../daemon/gdmconfig.c:1973
   749#: ../daemon/gdmconfig.c:1984
  750750#, c-format
  751751msgid ""
   
  758758"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  759759
  760 #: ../daemon/gdmconfig.c:1985
   760#: ../daemon/gdmconfig.c:1996
  761761#, c-format
  762762msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  765765"Програмата спира!"
  766766
  767 #: ../daemon/gdmconfig.c:1991
   767#: ../daemon/gdmconfig.c:2002
  768768#, c-format
  769769msgid ""
   
  776776"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  777777
  778 #: ../daemon/gdmconfig.c:2004
   778#: ../daemon/gdmconfig.c:2015
  779779#, c-format
  780780msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  21832183msgstr "Появи се неизвестна грешка."
  21842184
  2185 #: ../gui/gdmcommon.c:567
   2185#: ../gui/gdmcommon.c:592
  21862186msgid "%a %b %d, %H:%M"
  21872187msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
   
  21912191#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
  21922192#. 12-hour clock format
  2193 #: ../gui/gdmcommon.c:573
   2193#: ../gui/gdmcommon.c:598
  21942194msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  21952195msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  21962196
  2197 #: ../gui/gdmcommon.c:681
   2197#: ../gui/gdmcommon.c:706
  21982198msgid " seconds"
  21992199msgstr " секунди"
  22002200
  2201 #: ../gui/gdmcommon.c:683
   2201#: ../gui/gdmcommon.c:708
  22022202msgid " second"
  22032203msgstr " секунда"
   
  33413341msgstr "Затваряне _без прилагане"
  33423342
  3343 #: ../gui/gdmsetup.c:6462
   3343#: ../gui/gdmsetup.c:6460 ../gui/gdmsetup.c:6465
  33443344msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
  33453345msgstr "Конфигурационният файл на GDM не може да бъде достъпен.\n"
  33463346
  3347 #: ../gui/gdmsetup.c:6506
   3347#: ../gui/gdmsetup.c:6509
  33483348msgid "You must be the root user to configure GDM."
  33493349msgstr ""
 • desktop/metacity.gnome-2-14.bg.po

  r599 r600  
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-13 14:13+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-13 14:15+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-14 18:02+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-14 17:59+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6363msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  6464
  65 #: ../src/display.c:350
   65#: ../src/display.c:308
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
  6868msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  6969
  70 #: ../src/errors.c:269
   70#: ../src/errors.c:233
  7171#, c-format
  7272msgid ""
   
  7979"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
  8080
  81 #: ../src/errors.c:276
   81#: ../src/errors.c:240
  8282#, c-format
  8383msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
   
  251251msgstr "Преместване в _долния работен плот"
  252252
  253 #: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:2004 ../src/prefs.c:2367
   253#: ../src/menu.c:164 ../src/prefs.c:1978 ../src/prefs.c:2341
  254254#, c-format
  255255msgid "Workspace %d"
   
  265265msgstr "Работен плот %s%d"
  266266
  267 #: ../src/menu.c:373
   267#: ../src/menu.c:370
  268268msgid "Move to Another _Workspace"
  269269msgstr "Преместване в друг _работен плот"
   
  479479
  480480#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
  481 msgid "Compositing Manager"
  482 msgstr "Мениджър за наслагване"
  483 
  484 #: ../src/metacity.schemas.in.h:12
  485481msgid "Current theme"
  486482msgstr "Текуща тема"
  487483
  488 #: ../src/metacity.schemas.in.h:13
   484#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
  489485msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
  490486msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
  491487
  492 #: ../src/metacity.schemas.in.h:14
  493 msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
  494 msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
  495 
  496 #: ../src/metacity.schemas.in.h:15
   488#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
  497489msgid ""
  498490"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
   
  503495"„бибиткания“."
  504496
  505 #: ../src/metacity.schemas.in.h:16
   497#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
  506498msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
  507499msgstr ""
   
  509501"грешки"
  510502
  511 #: ../src/metacity.schemas.in.h:17
   503#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
  512504msgid "Enable Visual Bell"
  513505msgstr "Включване на визуалния звънец"
  514506
  515 #: ../src/metacity.schemas.in.h:18
   507#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
  516508msgid "Hide all windows and focus desktop"
  517509msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
  518510
  519 #: ../src/metacity.schemas.in.h:19
   511#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
  520512msgid ""
  521513"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
   
  545537"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
  546538
  547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:20
   539#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
  548540msgid ""
  549541"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
   
  553545"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
  554546
  555 #: ../src/metacity.schemas.in.h:21
   547#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
  556548msgid ""
  557549"If true, metacity will give the user less feedback and less sense of "
   
  571563"работния плот."
  572564
  573 #: ../src/metacity.schemas.in.h:22
   565#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
  574566msgid ""
  575567"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
   
  594586"е осъществен изцяло."
  595587
  596 #: ../src/metacity.schemas.in.h:23
   588#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
  597589msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
  598590msgstr ""
  599591"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
  600592
  601 #: ../src/metacity.schemas.in.h:24
   593#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
  602594msgid "Lower window below other windows"
  603595msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
  604596
  605 #: ../src/metacity.schemas.in.h:25
   597#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
  606598msgid ""
  607599"Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
   
  626618"е неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране."
  627619
  628 #: ../src/metacity.schemas.in.h:26
   620#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
  629621msgid "Maximize window"
  630622msgstr "Максимизиране на прозорец"
  631623
  632 #: ../src/metacity.schemas.in.h:27
   624#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
  633625msgid "Maximize window horizontally"
  634626msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  635627
  636 #: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   628#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
  637629msgid "Maximize window vertically"
  638630msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  639631
  640 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   632#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
  641633msgid "Minimize window"
  642634msgstr "Минимизиране на прозореца"
  643635
  644 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   636#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
  645637msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  646638msgstr ""
   
  648640"прозорците"
  649641
  650 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   642#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  651643msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  652644msgstr ""
  653645"Премества незабавно фокуса между панелите и работното място в обратен ред"
  654646
  655 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   647#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  656648msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  657649msgstr ""
   
  659651"като се използва изскачащ прозорец"
  660652
  661 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   653#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  662654msgid "Move backwards between windows immediately"
  663655msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците в обратен ред"
  664656
  665 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   657#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  666658msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  667659msgstr "Премества незабавно фокуса между панелите и работното място"
  668660
  669 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   661#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  670662msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  671663msgstr ""
   
  673665"използва изскачащ прозорец"
  674666
  675 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   667#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  676668msgid "Move between windows immediately"
  677669msgstr "Премества незабавно фокуса между прозорците "
  678670
  679 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   671#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  680672msgid "Move between windows with popup"
  681673msgstr ""
   
  683675"прозорец"
  684676
  685 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   677#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  686678msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  687679msgstr ""
   
  689681"изскачащ прозорец"
  690682
  691 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   683#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  692684msgid "Move window"
  693685msgstr "Преместване на прозорец"
  694686
  695 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   687#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  696688msgid "Move window one workspace down"
  697689msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  698690
  699 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   691#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  700692msgid "Move window one workspace to the left"
  701693msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  702694
  703 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   695#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  704696msgid "Move window one workspace to the right"
  705697msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  706698
  707 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   699#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  708700msgid "Move window one workspace up"
  709701msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  710702
  711 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   703#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  712704msgid "Move window to workspace 1"
  713705msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  714706
  715 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   707#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  716708msgid "Move window to workspace 10"
  717709msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  718710
  719 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   711#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  720712msgid "Move window to workspace 11"
  721713msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  722714
  723 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   715#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  724716msgid "Move window to workspace 12"
  725717msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  726718
  727 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   719#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  728720msgid "Move window to workspace 2"
  729721msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  730722
  731 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   723#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  732724msgid "Move window to workspace 3"
  733725msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  734726
  735 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   727#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  736728msgid "Move window to workspace 4"
  737729msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  738730
  739 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   731#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  740732msgid "Move window to workspace 5"
  741733msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  742734
  743 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   735#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  744736msgid "Move window to workspace 6"
  745737msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  746738
  747 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   739#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  748740msgid "Move window to workspace 7"
  749741msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  750742
  751 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   743#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  752744msgid "Move window to workspace 8"
  753745msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  754746
  755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   747#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  756748msgid "Move window to workspace 9"
  757749msgstr "Премества прозореца на работен плот 9"
  758750
  759 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   751#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  760752msgid "Name of workspace"
  761753msgstr "Име на работния плот"
  762754
  763 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   755#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  764756msgid "Number of workspaces"
  765757msgstr "Брой работни плотове"
  766758
  767 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
   759#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  768760msgid ""
  769761"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
   
  775767"работни места)."
  776768
  777 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   769#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  778770msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  779771msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  780772
  781 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   773#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  782774msgid "Raise window above other windows"
  783775msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  784776
  785 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   777#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
  786778msgid "Resize window"
  787779msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  788780
  789 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   781#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  790782msgid "Run a defined command"
  791783msgstr "Изпълняване на определена команда"
  792784
  793 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   785#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  794786msgid "Run a terminal"
  795787msgstr "Стартиране на терминал"
  796788
  797 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   789#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  798790msgid "Show the panel menu"
  799791msgstr "Показване на менюто на панела"
  800792
  801 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   793#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  802794msgid "Show the panel run application dialog"
  803795msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
  804796
  805 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
   797#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  806798msgid ""
  807799"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
   
  833825"да се оправят без изменение на стандарта."
  834826
  835 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   827#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  836828msgid "Switch to workspace 1"
  837829msgstr "Превключване към работен плот 1"
  838830
  839 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   831#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  840832msgid "Switch to workspace 10"
  841833msgstr "Превключване към работен плот 10"
  842834
  843 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   835#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
  844836msgid "Switch to workspace 11"
  845837msgstr "Превключване към работен плот 11"
  846838
  847 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   839#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  848840msgid "Switch to workspace 12"
  849841msgstr "Превключване към работен плот 12"
  850842
  851 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   843#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  852844msgid "Switch to workspace 2"
  853845msgstr "Превключване към работен плот 2"
  854846
  855 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   847#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  856848msgid "Switch to workspace 3"
  857849msgstr "Превключване към работен плот 3"
  858850
  859 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   851#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  860852msgid "Switch to workspace 4"
  861853msgstr "Превключване към работен плот 4"
  862854
  863 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   855#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  864856msgid "Switch to workspace 5"
  865857msgstr "Превключване към работен плот 5"
  866858
  867 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   859#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  868860msgid "Switch to workspace 6"
  869861msgstr "Превключване към работен плот 6"
  870862
  871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   863#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  872864msgid "Switch to workspace 7"
  873865msgstr "Превключване към работен плот 7"
  874866
  875 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   867#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  876868msgid "Switch to workspace 8"
  877869msgstr "Превключване към работен плот 8"
  878870
  879 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
   871#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  880872msgid "Switch to workspace 9"
  881873msgstr "Превключване към работен плот 9"
  882874
  883 #: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   875#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  884876msgid "Switch to workspace above this one"
  885877msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
  886878
  887 #: ../src/metacity.schemas.in.h:80
   879#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
  888880msgid "Switch to workspace below this one"
  889881msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
  890882
  891 #: ../src/metacity.schemas.in.h:81
   883#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
  892884msgid "Switch to workspace on the left"
  893885msgstr "Превключване към работния плот вляво"
  894886
  895 #: ../src/metacity.schemas.in.h:82
   887#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
  896888msgid "Switch to workspace on the right"
  897889msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
  898890
  899 #: ../src/metacity.schemas.in.h:83
   891#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
  900892msgid "System Bell is Audible"
  901893msgstr "Системния звънец е звуков"
  902894
  903 #: ../src/metacity.schemas.in.h:84
   895#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
  904896msgid "Take a screenshot"
  905897msgstr "Снимане на екрана"
  906898
  907 #: ../src/metacity.schemas.in.h:85
   899#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
  908900msgid "Take a screenshot of a window"
  909901msgstr "Прави снимка на отделен прозорец"
  910902
  911 #: ../src/metacity.schemas.in.h:86
   903#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
  912904msgid ""
  913905"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
   
  927919"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
  928920
  929 #: ../src/metacity.schemas.in.h:87
   921#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
  930922msgid ""
  931923"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
   
  937929"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
  938930
  939 #: ../src/metacity.schemas.in.h:88
   931#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
  940932msgid ""
  941933"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
   
  945937"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  946938
  947 #: ../src/metacity.schemas.in.h:89
   939#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
  948940msgid ""
  949941"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
   
  954946"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  955947
  956 #: ../src/metacity.schemas.in.h:90
   948#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
  957949msgid ""
  958950"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
   
  970962"клавиш."
  971963
  972 #: ../src/metacity.schemas.in.h:91
   964#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
  973965msgid ""
  974966"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
   
  985977"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  986978
  987 #: ../src/metacity.schemas.in.h:92
   979#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
  988980msgid ""
  989981"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
   
  1000992"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  1001993
  1002 #: ../src/metacity.schemas.in.h:93
   994#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
  1003995msgid ""
  1004996"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
   
  10151007"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10161008
  1017 #: ../src/metacity.schemas.in.h:94
   1009#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
  10181010msgid ""
  10191011"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
   
  10301022"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10311023
  1032 #: ../src/metacity.schemas.in.h:95
   1024#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
  10331025msgid ""
  10341026"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
   
  10441036"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10451037
  1046 #: ../src/metacity.schemas.in.h:96
   1038#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
  10471039msgid ""
  10481040"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
   
  10581050"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10591051
  1060 #: ../src/metacity.schemas.in.h:97
   1052#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
  10611053msgid ""
  10621054"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
   
  10721064"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10731065
  1074 #: ../src/metacity.schemas.in.h:98
   1066#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
  10751067msgid ""
  10761068"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
   
  10861078"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10871079
  1088 #: ../src/metacity.schemas.in.h:99
   1080#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
  10891081msgid ""
  10901082"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
   
  11001092"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11011093
  1102 #: ../src/metacity.schemas.in.h:100
   1094#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
  11031095msgid ""
  11041096"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
   
  11141106"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11151107
  1116 #: ../src/metacity.schemas.in.h:101
   1108#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
  11171109msgid ""
  11181110"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
   
  11281120"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11291121
  1130 #: ../src/metacity.schemas.in.h:102
   1122#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
  11311123msgid ""
  11321124"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
   
  11421134"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11431135
  1144 #: ../src/metacity.schemas.in.h:103
   1136#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
  11451137msgid ""
  11461138"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
   
  11561148"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11571149
  1158 #: ../src/metacity.schemas.in.h:104
   1150#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
  11591151msgid ""
  11601152"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
   
  11701162"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11711163
  1172 #: ../src/metacity.schemas.in.h:105
   1164#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
  11731165msgid ""
  11741166"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
   
  11841176"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11851177
  1186 #: ../src/metacity.schemas.in.h:106
   1178#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
  11871179msgid ""
  11881180"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
   
  11981190"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11991191
  1200 #: ../src/metacity.schemas.in.h:107
   1192#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
  12011193msgid ""
  12021194"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
   
  12121204"действие няма да има бърз клавиш."
  12131205
  1214 #: ../src/metacity.schemas.in.h:108
   1206#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
  12151207msgid ""
  12161208"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12261218"действие няма да има бърз клавиш."
  12271219
  1228 #: ../src/metacity.schemas.in.h:109
   1220#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
  12291221msgid ""
  12301222"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
   
  12421234"има бърз клавиш."
  12431235
  1244 #: ../src/metacity.schemas.in.h:110
   1236#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
  12451237msgid ""
  12461238"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
   
  12581250"има бърз клавиш."
  12591251
  1260 #: ../src/metacity.schemas.in.h:111
   1252#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
  12611253msgid ""
  12621254"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
   
  12741266"клавиш."
  12751267
  1276 #: ../src/metacity.schemas.in.h:112
   1268#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
  12771269msgid ""
  12781270"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12881280"действие няма да има бърз клавиш."
  12891281
  1290 #: ../src/metacity.schemas.in.h:113
   1282#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
  12911283msgid ""
  12921284"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  13021294"действие няма да има бърз клавиш."
  13031295
  1304 #: ../src/metacity.schemas.in.h:114
   1296#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
  13051297msgid ""
  13061298"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
   
  13171309"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13181310
  1319 #: ../src/metacity.schemas.in.h:115
   1311#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
  13201312msgid ""
  13211313"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
   
  13321324"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13331325
  1334 #: ../src/metacity.schemas.in.h:116
   1326#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
  13351327msgid ""
  13361328"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
   
  13471339"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13481340
  1349 #: ../src/metacity.schemas.in.h:117
   1341#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
  13501342msgid ""
  13511343"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
   
  13611353"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13621354
  1363 #: ../src/metacity.schemas.in.h:118
   1355#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
  13641356msgid ""
  13651357"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
   
  13751367"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13761368
  1377 #: ../src/metacity.schemas.in.h:119
   1369#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
  13781370msgid ""
  13791371"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
   
  13891381"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13901382
  1391 #: ../src/metacity.schemas.in.h:120
   1383#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
  13921384msgid ""
  13931385"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
   
  14031395"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14041396
  1405 #: ../src/metacity.schemas.in.h:121
   1397#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
  14061398msgid ""
  14071399"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
   
  14171409"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14181410
  1419 #: ../src/metacity.schemas.in.h:122
   1411#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
  14201412msgid ""
  14211413"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
   
  14311423"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14321424
  1433 #: ../src/metacity.schemas.in.h:123
   1425#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
  14341426msgid ""
  14351427"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
   
  14451437"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14461438
  1447 #: ../src/metacity.schemas.in.h:124
   1439#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
  14481440msgid ""
  14491441"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
   
  14591451"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14601452
  1461 #: ../src/metacity.schemas.in.h:125
   1453#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
  14621454msgid ""
  14631455"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
   
  14731465"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14741466
  1475 #: ../src/metacity.schemas.in.h:126
   1467#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
  14761468msgid ""
  14771469"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
   
  14871479"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14881480
  1489 #: ../src/metacity.schemas.in.h:127
   1481#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
  14901482msgid ""
  14911483"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
   
  15011493"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15021494
  1503 #: ../src/metacity.schemas.in.h:128
   1495#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
  15041496msgid ""
  15051497"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
   
  15151507"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15161508
  1517 #: ../src/metacity.schemas.in.h:129
   1509#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
  15181510msgid ""
  15191511"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
   
  15291521"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15301522
  1531 #: ../src/metacity.schemas.in.h:130
   1523#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
  15321524msgid ""
  15331525"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15451537"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15461538
  1547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:131
   1539#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
  15481540msgid ""
  15491541"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  15611553"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15621554
  1563 #: ../src/metacity.schemas.in.h:132
   1555#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
  15641556msgid ""
  15651557"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
   
  15781570"действие няма да има бърз клавиш."
  15791571
  1580 #: ../src/metacity.schemas.in.h:133
   1572#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
  15811573msgid ""
  15821574"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
   
  15951587"действие няма да има бърз клавиш."
  15961588
  1597 #: ../src/metacity.schemas.in.h:134
   1589#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
  15981590msgid ""
  15991591"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
   
  16111603"действие няма да има бърз клавиш."
  16121604
  1613 #: ../src/metacity.schemas.in.h:135
   1605#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
  16141606msgid ""
  16151607"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
   
  16271619"действие няма да има бърз клавиш."
  16281620
  1629 #: ../src/metacity.schemas.in.h:136
   1621#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
  16301622msgid ""
  16311623"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
   
  16461638"има бърз клавиш."
  16471639
  1648 #: ../src/metacity.schemas.in.h:137
   1640#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
  16491641msgid ""
  16501642"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
   
  16651657"клавиш."
  16661658
  1667 #: ../src/metacity.schemas.in.h:138
   1659#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
  16681660msgid ""
  16691661"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
   
  16811673"има бърз клавиш."
  16821674
  1683 #: ../src/metacity.schemas.in.h:139
   1675#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
  16841676msgid ""
  16851677"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
   
  16951687"действие няма да има бърз клавиш."
  16961688
  1697 #: ../src/metacity.schemas.in.h:140
   1689#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
  16981690msgid ""
  16991691"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
   
  17091701"действие няма да има бърз клавиш."
  17101702
  1711 #: ../src/metacity.schemas.in.h:141
   1703#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
  17121704msgid ""
  17131705"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
   
  17231715"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  17241716
  1725 #: ../src/metacity.schemas.in.h:142
   1717#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
  17261718msgid ""
  17271719"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
   
  17391731"има бърз клавиш."
  17401732
  1741 #: ../src/metacity.schemas.in.h:143
   1733#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
  17421734msgid ""
  17431735"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  17531745"действие няма да има бърз клавиш."
  17541746
  1755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:144
   1747#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
  17561748msgid ""
  17571749"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
   
  17681760"действие няма да има бърз клавиш."
  17691761
  1770 #: ../src/metacity.schemas.in.h:145
   1762#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
  17711763msgid ""
  17721764"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
   
  17831775" "
  17841776
  1785 #: ../src/metacity.schemas.in.h:146
   1777#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
  17861778msgid ""
  17871779"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
   
  17981790"действие няма да има бърз клавиш."
  17991791
  1800 #: ../src/metacity.schemas.in.h:147
   1792#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
  18011793msgid ""
  18021794"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
   
  18131805"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18141806
  1815 #: ../src/metacity.schemas.in.h:148
   1807#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
  18161808msgid ""
  18171809"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
   
  18271819"действие няма да има бърз клавиш."
  18281820
  1829 #: ../src/metacity.schemas.in.h:149
   1821#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
  18301822msgid "The name of a workspace."
  18311823msgstr "Името на работния плот"
  18321824
  1833 #: ../src/metacity.schemas.in.h:150
   1825#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
  18341826msgid "The screenshot command"
  18351827msgstr "Команда за снимка на екрана"
  18361828
  1837 #: ../src/metacity.schemas.in.h:151
   1829#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
  18381830msgid ""
  18391831"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
   
  18421834"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
  18431835
  1844 #: ../src/metacity.schemas.in.h:152
   1836#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
  18451837msgid ""
  18461838"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
   
  18501842"истина."
  18511843
  1852 #: ../src/metacity.schemas.in.h:153
   1844#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
  18531845msgid ""
  18541846"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
   
  18651857"от тях."
  18661858
  1867 #: ../src/metacity.schemas.in.h:154
   1859#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
  18681860msgid "The window screenshot command"
  18691861msgstr "Командата за снимка на екрана"
  18701862
  1871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:155
   1863#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
  18721864msgid ""
  18731865"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
   
  18881880"действие няма да има бърз клавиш."
  18891881
  1890 #: ../src/metacity.schemas.in.h:156
   1882#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
  18911883msgid ""
  18921884"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
   
  19021894"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19031895
  1904 #: ../src/metacity.schemas.in.h:157
   1896#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
  19051897msgid ""
  19061898"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
   
  19161908"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19171909
  1918 #: ../src/metacity.schemas.in.h:158
   1910#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
  19191911msgid ""
  19201912"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
   
  19311923"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19321924
  1933 #: ../src/metacity.schemas.in.h:159
   1925#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
  19341926msgid ""
  19351927"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
   
  19461938"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19471939
  1948 #: ../src/metacity.schemas.in.h:160
   1940#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
  19491941msgid ""
  19501942"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
   
  19591951"която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
  19601952
  1961 #: ../src/metacity.schemas.in.h:161
   1953#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
  19621954msgid "Toggle always on top state"
  19631955msgstr "Превключва състоянието на винаги отгоре"
  19641956
  1965 #: ../src/metacity.schemas.in.h:162
   1957#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
  19661958msgid "Toggle fullscreen mode"
  19671959msgstr "Превключва режима за цял екран"
  19681960
  1969 #: ../src/metacity.schemas.in.h:163
   1961#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
  19701962msgid "Toggle maximization state"
  19711963msgstr "Превключва състоянието на максимизиране"
  19721964
  1973 #: ../src/metacity.schemas.in.h:164
   1965#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
  19741966msgid "Toggle shaded state"
  19751967msgstr "Превключва състоянието на навиване"
  19761968
  1977 #: ../src/metacity.schemas.in.h:165
   1969#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
  19781970msgid "Toggle window on all workspaces"
  19791971msgstr "Превключва появата на прозореца на всички работни места"
  19801972
  1981 #: ../src/metacity.schemas.in.h:166
   1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
  19821974msgid ""
  19831975"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
   
  19891981"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
  19901982
  1991 #: ../src/metacity.schemas.in.h:167
   1983#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
  19921984msgid "Unmaximize window"
  19931985msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
  19941986
  1995 #: ../src/metacity.schemas.in.h:168
   1987#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
  19961988msgid "Use standard system font in window titles"
  19971989msgstr "Използва стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
  19981990
  1999 #: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   1991#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
  20001992msgid "Visual Bell Type"
  20011993msgstr "Вид визуален звънец"
  20021994
  2003 #: ../src/metacity.schemas.in.h:170
   1995#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  20041996msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
  20051997msgstr ""
   
  20071999"потребителски действия"
  20082000
  2009 #: ../src/metacity.schemas.in.h:171
   2001#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
  20102002msgid "Window focus mode"
  20112003msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
  20122004
  2013 #: ../src/metacity.schemas.in.h:172
   2005#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
  20142006msgid "Window title font"
  20152007msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  20162008
  2017 #: ../src/prefs.c:567 ../src/prefs.c:583 ../src/prefs.c:599 ../src/prefs.c:615
  2018 #: ../src/prefs.c:631 ../src/prefs.c:647 ../src/prefs.c:667 ../src/prefs.c:683
  2019 #: ../src/prefs.c:699 ../src/prefs.c:715 ../src/prefs.c:731 ../src/prefs.c:747
  2020 #: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:796 ../src/prefs.c:812
  2021 #: ../src/prefs.c:828 ../src/prefs.c:844 ../src/prefs.c:860 ../src/prefs.c:875
  2022 #: ../src/prefs.c:890 ../src/prefs.c:905 ../src/prefs.c:921 ../src/prefs.c:937
  2023 #: ../src/prefs.c:953 ../src/prefs.c:969
   2009#: ../src/prefs.c:560 ../src/prefs.c:576 ../src/prefs.c:592 ../src/prefs.c:608
   2010#: ../src/prefs.c:624 ../src/prefs.c:640 ../src/prefs.c:660 ../src/prefs.c:676
   2011#: ../src/prefs.c:692 ../src/prefs.c:708 ../src/prefs.c:724 ../src/prefs.c:740
   2012#: ../src/prefs.c:756 ../src/prefs.c:772 ../src/prefs.c:789 ../src/prefs.c:805
   2013#: ../src/prefs.c:821 ../src/prefs.c:837 ../src/prefs.c:853 ../src/prefs.c:868
   2014#: ../src/prefs.c:883 ../src/prefs.c:898 ../src/prefs.c:914 ../src/prefs.c:930
   2015#: ../src/prefs.c:946
  20242016#, c-format
  20252017msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  20262018msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  20272019
  2028 #: ../src/prefs.c:1014
   2020#: ../src/prefs.c:991
  20292021#, c-format
  20302022msgid ""
   
  20352027"на бутон на мишката\n"
  20362028
  2037 #: ../src/prefs.c:1038 ../src/prefs.c:1528
   2029#: ../src/prefs.c:1015 ../src/prefs.c:1505
  20382030#, c-format
  20392031msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  20402032msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  20412033
  2042 #: ../src/prefs.c:1161
   2034#: ../src/prefs.c:1138
  20432035#, c-format
  20442036msgid ""
   
  20492041"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  20502042
  2051 #: ../src/prefs.c:1241
   2043#: ../src/prefs.c:1218
  20522044#, c-format
  20532045msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  20562048"анализирано\n"
  20572049
  2058 #: ../src/prefs.c:1426
   2050#: ../src/prefs.c:1403
  20592051#, c-format
  20602052msgid ""
   
  20652057"работните места. Текущият максимум е %d\n"
  20662058
  2067 #: ../src/prefs.c:1486
   2059#: ../src/prefs.c:1463
  20682060msgid ""
  20692061"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  20732065"неправилно поведение.\n"
  20742066
  2075 #: ../src/prefs.c:1555
   2067#: ../src/prefs.c:1532
  20762068#, c-format
  20772069msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  20782070msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  20792071
  2080 #: ../src/prefs.c:1695
   2072#: ../src/prefs.c:1669
  20812073#, c-format
  20822074msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  20832075msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  20842076
  2085 #: ../src/prefs.c:2031
   2077#: ../src/prefs.c:2005
  20862078#, c-format
  20872079msgid ""
   
  20922084"клавишната комбинация „%s“\n"
  20932085
  2094 #: ../src/prefs.c:2448
   2086#: ../src/prefs.c:2422
  20952087#, c-format
  20962088msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   
  21292121msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  21302122
  2131 #: ../src/screen.c:705
   2123#: ../src/screen.c:702
  21322124#, c-format
  21332125msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
   
  32533245
  32543246#. first time through
  3255 #: ../src/window.c:5411
   3247#: ../src/window.c:5410
  32563248#, c-format
  32573249msgid ""
   
  32693261#. * about these apps but make them work.
  32703262#.
  3271 #: ../src/window.c:6039
   3263#: ../src/window.c:6038
  32723264#, c-format
  32733265msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.