Changeset 596


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2006, 3:44:07 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm2, gedit, galeon, gcompris: Корекция на #330.

Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.HEAD.bg.po

  r564 r596  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-03-01 07:21+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-03-01 07:20+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:43+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:43+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  549549"подразбиране."
  550550
  551 #: ../daemon/gdmconfig.c:852
   551#: ../daemon/gdmconfig.c:872
  552552#, c-format
  553553msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  554554msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  555555
  556 #: ../daemon/gdmconfig.c:885
   556#: ../daemon/gdmconfig.c:905
  557557#, c-format
  558558msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  559559msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  560560
  561 #: ../daemon/gdmconfig.c:944
   561#: ../daemon/gdmconfig.c:964
  562562#, c-format
  563563msgid "%s: No greeter specified."
  564564msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  565565
  566 #: ../daemon/gdmconfig.c:946
   566#: ../daemon/gdmconfig.c:966
  567567#, c-format
  568568msgid "%s: No remote greeter specified."
  569569msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  570570
  571 #: ../daemon/gdmconfig.c:948
   571#: ../daemon/gdmconfig.c:968
  572572#, c-format
  573573msgid "%s: No sessions directory specified."
  574574msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  575575
  576 #: ../daemon/gdmconfig.c:1032
   576#: ../daemon/gdmconfig.c:1052
  577577#, c-format
  578578msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  581581"изключва."
  582582
  583 #: ../daemon/gdmconfig.c:1093
   583#: ../daemon/gdmconfig.c:1113
  584584#, c-format
  585585msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  586586msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  587587
  588 #: ../daemon/gdmconfig.c:1331
   588#: ../daemon/gdmconfig.c:1351
  589589#, c-format
  590590msgid "%s: Priority out of bounds; changed to %d"
   
  592592"%s: Приоритетът е извън рамките на допустимите стойности. Променен е на %d"
  593593
  594 #: ../daemon/gdmconfig.c:1337
   594#: ../daemon/gdmconfig.c:1357
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  597597msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  598598
  599 #: ../daemon/gdmconfig.c:1536
   599#: ../daemon/gdmconfig.c:1556
  600600#, c-format
  601601msgid ""
   
  605605"ServAuthDir %s."
  606606
  607 #: ../daemon/gdmconfig.c:1553
   607#: ../daemon/gdmconfig.c:1573
  608608#, c-format
  609609msgid ""
   
  614614"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  615615
  616 #: ../daemon/gdmconfig.c:1564
   616#: ../daemon/gdmconfig.c:1584
  617617#, c-format
  618618msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  619619msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  620620
  621 #: ../daemon/gdmconfig.c:1570
   621#: ../daemon/gdmconfig.c:1590
  622622#, c-format
  623623msgid ""
   
  628628"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  629629
  630 #: ../daemon/gdmconfig.c:1581
   630#: ../daemon/gdmconfig.c:1601
  631631#, c-format
  632632msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  633633msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  634634
  635 #: ../daemon/gdmconfig.c:1654
   635#: ../daemon/gdmconfig.c:1674
  636636#, c-format
  637637msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  638638msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  639639
  640 #: ../daemon/gdmconfig.c:1776 ../daemon/gdmconfig.c:1817
   640#: ../daemon/gdmconfig.c:1796 ../daemon/gdmconfig.c:1837
  641641#, c-format
  642642msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  646646#. start
  647647#. server uid
  648 #: ../daemon/gdmconfig.c:1794
   648#: ../daemon/gdmconfig.c:1814
  649649#, c-format
  650650msgid ""
   
  655655"d, за да е възможно конфигуриране!"
  656656
  657 #: ../daemon/gdmconfig.c:1807
   657#: ../daemon/gdmconfig.c:1827
  658658msgid ""
  659659"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  663663"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  664664
  665 #: ../daemon/gdmconfig.c:1836
   665#: ../daemon/gdmconfig.c:1856
  666666#, c-format
  667667msgid ""
   
  672672"рестартирайте."
  673673
  674 #: ../daemon/gdmconfig.c:1844
   674#: ../daemon/gdmconfig.c:1864
  675675#, c-format
  676676msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  677677msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  678678
  679 #: ../daemon/gdmconfig.c:1851
   679#: ../daemon/gdmconfig.c:1871
  680680msgid ""
  681681"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  685685"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  686686
  687 #: ../daemon/gdmconfig.c:1862
   687#: ../daemon/gdmconfig.c:1882
  688688#, c-format
  689689msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  690690msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  691691
  692 #: ../daemon/gdmconfig.c:1869
   692#: ../daemon/gdmconfig.c:1889
  693693#, c-format
  694694msgid ""
   
  699699"рестартирайте GDM."
  700700
  701 #: ../daemon/gdmconfig.c:1877
   701#: ../daemon/gdmconfig.c:1897
  702702#, c-format
  703703msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  704704msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  705705
  706 #: ../daemon/gdmconfig.c:1884
   706#: ../daemon/gdmconfig.c:1904
  707707msgid ""
  708708"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  712712"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  713713
  714 #: ../daemon/gdmconfig.c:1894
   714#: ../daemon/gdmconfig.c:1914
  715715#, c-format
  716716msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  717717msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  718718
  719 #: ../daemon/gdmconfig.c:1903
   719#: ../daemon/gdmconfig.c:1923
  720720#, c-format
  721721msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  724724"потребителя за GDM"
  725725
  726 #: ../daemon/gdmconfig.c:1909
   726#: ../daemon/gdmconfig.c:1929
  727727#, c-format
  728728msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  731731"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  732732
  733 #: ../daemon/gdmconfig.c:1917
   733#: ../daemon/gdmconfig.c:1937
  734734#, c-format
  735735msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  738738"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  739739
  740 #: ../daemon/gdmconfig.c:1926
   740#: ../daemon/gdmconfig.c:1946
  741741msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  742742msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  743743
  744 #: ../daemon/gdmconfig.c:1929
   744#: ../daemon/gdmconfig.c:1949
  745745#, c-format
  746746msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  747747msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  748748
  749 #: ../daemon/gdmconfig.c:1953
   749#: ../daemon/gdmconfig.c:1973
  750750#, c-format
  751751msgid ""
   
  758758"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  759759
  760 #: ../daemon/gdmconfig.c:1965
   760#: ../daemon/gdmconfig.c:1985
  761761#, c-format
  762762msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  765765"Програмата спира!"
  766766
  767 #: ../daemon/gdmconfig.c:1971
   767#: ../daemon/gdmconfig.c:1991
  768768#, c-format
  769769msgid ""
   
  776776"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  777777
  778 #: ../daemon/gdmconfig.c:1984
   778#: ../daemon/gdmconfig.c:2004
  779779#, c-format
  780780msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  26832683#: ../gui/gdmlanguages.c:175
  26842684msgid "N-Z|Norwegian (bokmal)"
  2685 msgstr "Л-Я|Норвежки (Бокмал)"
   2685msgstr "Л-Я|Норвежки (букмол)"
  26862686
  26872687#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
  26882688#: ../gui/gdmlanguages.c:177
  26892689msgid "N-Z|Norwegian (nynorsk)"
  2690 msgstr "Л-Я|Норвежки (Нинорск)"
   2690msgstr "Л-Я|Норвежки (ниношк)"
  26912691
  26922692#. Note translate the N-Z to the N-Z you used in the group label
   
  38583858msgstr "Избор на _сесия..."
  38593859
  3860 #: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:428
   3860#: ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:432
  38613861msgid "Answer questions here and press Enter when done.  For a menu press F10."
  38623862msgstr ""
 • desktop/gedit.HEAD.bg.po

  r581 r596  
  1313"Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2006-03-05 14:11+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2006-03-05 14:11+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:44+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:45+0200\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  10661066msgstr "_минути"
  10671067
  1068 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:234
   1068#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:252
  10691069#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1013
  10701070msgid "Replace"
  10711071msgstr "Замяна"
  10721072
  1073 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:246 ../gedit/gedit-window.c:1011
   1073#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:264 ../gedit/gedit-window.c:1011
  10741074msgid "Find"
  10751075msgstr "Търсене"
  10761076
  1077 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:298
   1077#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:316
  10781078msgid "Replace _All"
  10791079msgstr "Замяна на _всички"
  10801080
  1081 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:299
   1081#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:317
  10821082#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
  10831083msgid "_Replace"
   
  30443044#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:129
  30453045msgid "Norwegian Bokmal"
  3046 msgstr "норвежки бокмал"
   3046msgstr "норвежки - букмол"
  30473047
  30483048#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:130
   
  30523052#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:131
  30533053msgid "Norwegian Nynorsk"
  3054 msgstr "норвежки нинорск"
   3054msgstr "норвежки - ниношк"
  30553055
  30563056#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:132
   
  31623162msgstr "Проверката на правописа проключи"
  31633163
  3164 #: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:245
   3164#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:244
  31653165#, c-format
  31663166msgid "Could not find the required widgets inside %s."
  31673167msgstr "Необходим инструмент не може да бъде намерен в %s."
  31683168
  3169 #: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:266
   3169#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:265
  31703170msgid "Languages"
  31713171msgstr "Езици"
 • fifth-toe/galeon.HEAD.bg.po

  r213 r596  
  1010"Project-Id-Version: Galeon\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-09-29 12:53+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-09-29 12:47+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:37+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:42+0200\n"
  1414"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  428428#: ../embed/cookie-info.c:61 ../libegg/dock/egg-dock-layout.c:737
  429429#: ../src/page-info-dialog.c:436 ../src/page-info-dialog.c:492
  430 #: ../src/pdm-dialog.c:602
   430#: ../src/pdm-dialog.c:603
  431431msgid "Name"
  432432msgstr "Име"
   
  491491
  492492#: ../embed/downloader-view.c:556 ../embed/downloader-view.c:643
  493 #: ../embed/downloader-view.c:658 ../src/galeon-window.c:2539
  494 #: ../src/page-info-dialog.c:1030 ../utils/gul-file-preview.c:97
   493#: ../embed/downloader-view.c:658 ../src/galeon-window.c:2571
   494#: ../src/page-info-dialog.c:1030 ../utils/gul-file-preview.c:101
  495495#, c-format
  496496msgid "Unknown"
   
  523523
  524524#: ../embed/galeon-embed-popup.c:330 ../src/galeon-popup.c:354
  525 #: ../src/galeon-window.c:2724
   525#: ../src/galeon-window.c:2756
  526526msgid "This Site"
  527527msgstr "този адрес"
   
  577577msgstr "Неизвестна (%s)"
  578578
  579 #. if so, put it in a folder named "Local files"
  580 #: ../embed/global-history.c:733
   579#: ../embed/global-history.c:777
  581580msgid "Local files"
  582581msgstr "Локални файлове"
  583582
  584 #. FIXME gnome vfs doesnt handle https correctly
  585 #: ../embed/global-history.c:748
   583#: ../embed/global-history.c:781
  586584msgid "Other"
  587585msgstr "Друго"
  588 
  589 #: ../embed/global-history.c:871 ../mozilla/HeaderSniffer.cpp:495
  590 #: ../src/galeon-tab.c:320 ../src/galeon-tab.c:889 ../src/galeon-tab.c:1646
  591 #: ../utils/gul-notebook.c:813 ../utils/gul-notebook.c:913
  592 msgid "Untitled"
  593 msgstr "Без заглавие"
  594586
  595587#: ../embed/js-console.c:159
   
  631623#: ../embed/print-dialog.c:311
  632624msgid ""
  633 "Check whether the <tt>\"XPSERVERLIST\"</tt> envrionment variable contains at "
   625"Check whether the <tt>\"XPSERVERLIST\"</tt> environment variable contains at "
  634626"least one valid Xprint server. For further information see http://xprint."
  635627"mozdev.org or http://www.mozilla.org/projects/xprint/."
   
  15331525"да го премахнете."
  15341526
  1535 #: ../mozilla/ContentHandler.cpp:318 ../mozilla/HeaderSniffer.cpp:624
   1527#: ../mozilla/ContentHandler.cpp:324 ../mozilla/HeaderSniffer.cpp:624
  15361528#: ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:93
  15371529msgid "Save"
  15381530msgstr "Запазване"
  15391531
  1540 #: ../mozilla/ContentHandler.cpp:624
   1532#: ../mozilla/ContentHandler.cpp:635
  15411533#, c-format
  15421534msgid "Open this file with \"%s\"?"
   
  15441536
  15451537#. can this actually happen?
  1546 #: ../mozilla/ContentHandler.cpp:629
   1538#: ../mozilla/ContentHandler.cpp:640
  15471539msgid "Open this file with another application?"
  15481540msgstr "Да бъде ли отворен този файл с друга програма?"
  15491541
  1550 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:64
   1542#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:65
  15511543#, c-format
  15521544msgid "The site %s wants to modify an existing cookie."
  15531545msgstr "%s иска да промени съществуваща бисквитка."
  15541546
  1555 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:70
   1547#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:71
  15561548#, c-format
  15571549msgid "The site %s wants to set a cookie."
  15581550msgstr "%s иска да запише бисквитка."
  15591551
  1560 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:75
   1552#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:76
  15611553#, c-format
  15621554msgid "The site %s wants to set a second cookie."
  15631555msgstr "%s иска да запише втора бисквитка."
  15641556
  1565 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:80
   1557#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:81
  15661558#, c-format
  15671559msgid ""
   
  15781570"адрес."
  15791571
  1580 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:128
   1572#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:134
  15811573msgid "_Reject"
  15821574msgstr "_Отхвърляне"
  15831575
  1584 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:133 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:235
   1576#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:139 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:241
  15851577msgid "_Accept"
  15861578msgstr "_Приемане"
  15871579
  15881580#. Set up the text
  1589 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:142
   1581#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:148
  15901582#, c-format
  15911583msgid "Accept cookie from %s?"
  15921584msgstr "Да бъде ли приета бисквитка от %s?"
  15931585
  1594 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:153
   1586#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:159
  15951587msgid "R_emember this decision for this site"
  15961588msgstr "_Запомняне на решението за този адрес"
  15971589
  15981590#. add the expander button and the cookie details table
  1599 #: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:164
   1591#: ../mozilla/CookiePromptService.cpp:170
  16001592msgid "Cookie _Details:"
  16011593msgstr "Подробности за _бисквитка:"
  16021594
  1603 #: ../mozilla/ExternalProtocolService.cpp:181
   1595#: ../mozilla/EphyPromptService.cpp:192
   1596msgid "_Abort Script"
   1597msgstr "_Прекъсване на скрипта"
   1598
   1599#: ../mozilla/EphyPromptService.cpp:260
   1600msgid "Don't Save"
   1601msgstr "Без запазване"
   1602
   1603#: ../mozilla/EphyPromptService.cpp:794
   1604msgid "_Username:"
   1605msgstr "_Потребителско име"
   1606
   1607#: ../mozilla/EphyPromptService.cpp:795 ../mozilla/EphyPromptService.cpp:822
   1608#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:811 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:919
   1609msgid "_Password:"
   1610msgstr "_Парола:"
   1611
   1612#: ../mozilla/ExternalProtocolService.cpp:187
  16041613msgid ""
  16051614"Galeon cannot handle this protocol,\n"
   
  17971806msgstr " (%d на %d мм)"
  17981807
  1799 #: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:154
   1808#: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:160
  18001809msgid "_Select Certificate"
  18011810msgstr "_Избор на сертификат"
  18021811
  1803 #: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:193
   1812#: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:199
  18041813#, c-format
  18051814msgid "Choose a certificate to present as identification to %s."
  18061815msgstr "Избор на сертификат за идентифициране пред %s."
  18071816
  1808 #: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:196
   1817#: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:202
  18091818msgid "Select a certificate to identify yourself."
  18101819msgstr "Избор на сертификат за удостоверяването ви."
  18111820
  1812 #: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:234
   1821#: ../mozilla/GtkNSSClientAuthDialogs.cpp:240
  18131822msgid "Certificate _Details"
  18141823msgstr "_Данни на сертификата"
  18151824
  18161825#. Add the buttons
  1817 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:227 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:550
   1826#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:233 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:561
  18181827#: ../ui/galeon.glade.h:98
  18191828msgid "_View Certificate"
  18201829msgstr "_Преглед на сертификата"
  18211830
  1822 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:302
   1831#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:308
  18231832#, c-format
  18241833msgid ""
   
  18301839"обмена с цел достъп до ваши поверителни данни."
  18311840
  1832 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:308
   1841#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:314
  18331842#, c-format
  18341843msgid "You should only accept the security information if you trust %s and %s."
   
  18361845"Следва да приемете данните за сигурността, само ако вярвате на %s и %s."
  18371846
  1838 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:313
   1847#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:319
  18391848msgid "Accept incorrect security information?"
  18401849msgstr "Да бъдат ли приети неправилните данни за сигурност?"
  18411850
  1842 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:348
   1851#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:354
  18431852#, c-format
  18441853msgid ""
   
  18491858"обмена с цел достъп до ваши поверителни данни."
  18501859
  1851 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:354
   1860#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:360
  18521861#, c-format
  18531862msgid ""
   
  18581867"s."
  18591868
  1860 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:359
   1869#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:365
  18611870msgid "Connect to untrusted site?"
  18621871msgstr "Да се продължи ли свързването към недоверен адрес?"
  18631872
  1864 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:363
   1873#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:369
  18651874msgid "_Don't show this message again for this site"
  18661875msgstr "_Да не се показва отново това съобщение за този адрес"
  18671876
  1868 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:364
   1877#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:370
  18691878msgid "Co_nnect"
  18701879msgstr "Свъ_рзване"
  18711880
  1872 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:424
   1881#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:430
  18731882msgid "Accept expired security information?"
  18741883msgstr "Да бъдат ли приети изтеклите данни за сигурност?"
  18751884
  1876 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:425
   1885#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:431
  18771886#, c-format
  18781887msgid "The security information for %s expired on %s."
  18791888msgstr "Данните за сигурността на %s са изтекли на %s."
  18801889
  1881 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:431
   1890#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:437
  18821891msgid "Accept not yet valid security information?"
  18831892msgstr "Да бъдат ли приети все още невалидните данни за сигурност?"
  18841893
  1885 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:432
   1894#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:438
  18861895#, c-format
  18871896msgid "The security information for %s isn't valid until %s."
   
  18911900#. * expiry or start date of an SSL certificate, for the format see
  18921901#. * strftime(3)
  1893 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:448
   1902#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:454
  18941903msgid "%a %d %b %Y"
  18951904msgstr "%a, %d.%m.%Yг."
  18961905
  1897 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:458
   1906#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:464
  18981907msgid "You should ensure that your computer's time is correct."
  18991908msgstr "Трябва да проверите дали часовникът на компютъра ви е верен."
  19001909
  1901 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:506
   1910#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:512
  19021911#, c-format
  19031912msgid "Cannot establish connection to %s."
  19041913msgstr "Не може да бъде установена връзка с %s."
  19051914
  1906 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:509
   1915#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:515
  19071916#, c-format
  19081917msgid "The certificate revocation list (CRL) from %s needs to be updated."
  19091918msgstr "Списъкът за отмяна на сертификата (CRL) от %s трябва да бъде обновен."
  19101919
  1911 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:514
   1920#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:520
  19121921msgid "Please ask your system administrator for assistance."
  19131922msgstr "Моля, обърнете се към системния си администратор за съдеяствие."
  19141923
  1915 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:553
   1924#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:564
  19161925msgid "_Trust CA"
  19171926msgstr "_Доверяване на СА"
  19181927
  1919 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:569
   1928#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:580
  19201929#, c-format
  19211930msgid "Trust %s to identify:"
  19221931msgstr "Доверяване на %s за проверка идентичността на:"
  19231932
  1924 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:573
   1933#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:584
  19251934msgid "Trust new Certificate Authority?"
  19261935msgstr "Да се вярва ли на този нов издател на сертификати?"
  19271936
  1928 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:574
   1937#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:585
  19291938msgid ""
  19301939"Before trusting a Certificate Authority (CA) you should verify the "
   
  19341943"че сертификатът е автентичен."
  19351944
  1936 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:584
   1945#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:595
  19371946msgid "_Web sites"
  19381947msgstr "_Интернет страници"
  19391948
  1940 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:589
   1949#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:600
  19411950msgid "_Software developers"
  19421951msgstr "_Разработчици на програмата"
  19431952
  1944 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:655
   1953#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:666
  19451954msgid "Certificate already exists."
  19461955msgstr "Сертификатът вече съществува."
  19471956
  1948 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:656
   1957#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:667
  19491958msgid "The certificate has already been imported."
  19501959msgstr "Този сертификат вече е бил внесен."
  19511960
  1952 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:775
   1961#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:791
  19531962msgid "_Backup Certificate"
  19541963msgstr "_Архивиране на сертификат"
  19551964
  1956 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:782
   1965#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:798
  19571966msgid "Select password."
  19581967msgstr "Изберете парола."
  19591968
  1960 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:783
   1969#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:799
  19611970msgid "Select a password to protect this certificate."
  19621971msgstr "Избор на парола за този сертификат."
  19631972
  1964 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:795 ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:898
  1965 msgid "_Password:"
  1966 msgstr "_Парола:"
  1967 
  1968 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:809
   1973#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:825
  19691974msgid "Con_firm password:"
  19701975msgstr "По_твърждаване на паролата:"
  19711976
  19721977#. TODO: We need a better password quality meter
  1973 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:821
   1978#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:837
  19741979msgid "Password quality:"
  19751980msgstr "Качество на паролата:"
  19761981
  1977 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:879
   1982#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:900
  19781983msgid "I_mport Certificate"
  19791984msgstr "В_насяне на сертификат"
  19801985
  1981 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:887
   1986#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:908
  19821987msgid "Password required."
  19831988msgstr "Изисква се парола."
  19841989
  1985 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:888
   1990#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:909
  19861991msgid "Enter the password for this certificate."
  19871992msgstr "Въведете парола за този сертификат"
  19881993
  1989 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:967
   1994#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:988
  19901995msgid "Certificate Revocation list successfully imported."
  19911996msgstr "Списъкът за отмяна на сертификат е внесен успешно."
  19921997
  1993 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:968
   1998#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:989
  19941999msgid "Certificate Revocation list (CRL) imported:"
  19952000msgstr "Внесен списък за отмяна на сертификат (CRL):"
  19962001
  1997 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:989
   2002#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1010
  19982003msgid "Organization:"
  19992004msgstr "Организация:"
  20002005
  2001 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:994
   2006#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1015
  20022007msgid "Unit:"
  20032008msgstr "Единица:"
  20042009
  2005 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:999
   2010#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1020
  20062011msgid "Next Update:"
  20072012msgstr "Следващо обновяване:"
  20082013
  2009 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1026
   2014#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1047
  20102015msgid "Not part of certificate"
  20112016msgstr "Липсва в сертификата"
  20122017
  2013 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1305
   2018#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1330
  20142019msgid "Certificate Properties"
  20152020msgstr "Данни на сертификат"
  20162021
  2017 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1327
   2022#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1352
  20182023msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
  20192024msgstr "Сертификатът е проверен за употеба като:"
  20202025
  2021 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1330
   2026#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1355
  20222027msgid "Could not verify this certificate because it has been revoked."
  20232028msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, защото е изтрит."
  20242029
  2025 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1333
   2030#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1358
  20262031msgid "Could not verify this certificate because it has expired."
  20272032msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, защото е изтекъл."
  20282033
  2029 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1336
   2034#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1361
  20302035msgid "Could not verify this certificate because it is not trusted."
  20312036msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, защото не е доверен."
  20322037
  2033 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1339
   2038#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1364
  20342039msgid "Could not verify this certificate because the issuer is not trusted."
  20352040msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, защото издателят не е доверен."
  20362041
  2037 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1342
   2042#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1367
  20382043msgid "Could not verify this certificate because the issuer is unknown."
  20392044msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, защото издателят е неизвестен."
  20402045
  2041 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1345
   2046#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1370
  20422047msgid ""
  20432048"Could not verify this certificate because the CA certificate is invalid."
   
  20462051"невалиден.."
  20472052
  2048 #: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1350
   2053#: ../mozilla/GtkNSSDialogs.cpp:1375
  20492054msgid "Could not verify this certificate for unknown reasons."
  20502055msgstr "Сертификатът не може да бъде проверен, причината е неизвестна."
  20512056
  2052 #: ../mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:217
   2057#: ../mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:222
  20532058msgid "Generating Private Key."
  20542059msgstr "Създаване на частен ключ."
  20552060
  2056 #: ../mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:218
   2061#: ../mozilla/GtkNSSKeyPairDialogs.cpp:223
  20572062msgid ""
  20582063"Please wait while a new private key is generated. This process could take a "
   
  20622067"няколко минути."
  20632068
  2064 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:97
   2069#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:98
  20652070msgid "This page is loaded over a secure connection"
  20662071msgstr "Тази страница е заредена през сигурна връзка"
  20672072
  2068 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:98
   2073#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:99
  20692074msgid ""
  20702075"You can always see the security status of a page from the padlock icon in "
   
  20742079"катинар в лентата за състоянието."
  20752080
  2076 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:117
   2081#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:118
  20772082msgid "This page is loaded over a low security connection"
  20782083msgstr "Тази страница е заредена през връзка с ниска сигурност"
  20792084
  2080 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:118
   2085#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:119
  20812086msgid ""
  20822087"Information you see or enter on this page could be intercepted by some third "
   
  20862091"прихванати от трети лица."
  20872092
  2088 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:149
   2093#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:150
  20892094msgid "Parts of this page are loaded over an insecure connection"
  20902095msgstr "Части от тази страница са заредени през несигурна връзка"
  20912096
  2092 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:150
   2097#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:151
  20932098msgid ""
  20942099"Some information you see or enter will be sent over an insecure connection, "
   
  20982103"несигурна връзка и могат да бъдат прихванати от трети лица."
  20992104
  2100 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:169
  2101 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:188
   2105#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:170
   2106#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:189
  21022107msgid "Send information over an insecure connection?"
  21032108msgstr "Да бъдат ли изпратени данни през несигурната връзка?"
  21042109
  2105 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:170
   2110#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:171
  21062111msgid ""
  21072112"The information you have entered will be sent over an insecure connection, "
   
  21112116"да бъдат прихванати от трети лица."
  21122117
  2113 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:173
  2114 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:193
   2118#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:174
   2119#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:194
  21152120msgid "_Send"
  21162121msgstr "_Изпращане"
  21172122
  2118 #: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:189
   2123#: ../mozilla/GtkNSSSecurityWarningDialogs.cpp:190
  21192124msgid ""
  21202125"Although this page was loaded over a secure connection, the information you "
   
  21342139msgstr "Страницата може да е изтрита или името й да е променено."
  21352140
   2141#: ../mozilla/HeaderSniffer.cpp:495 ../src/galeon-tab.c:320
   2142#: ../src/galeon-tab.c:889 ../src/galeon-tab.c:1646
   2143#: ../utils/gul-notebook.c:813 ../utils/gul-notebook.c:913
   2144msgid "Untitled"
   2145msgstr "Без заглавие"
   2146
  21362147#: ../mozilla/HeaderSniffer.cpp:638
  21372148msgid "Save _with content"
   
  21442155msgstr "Моят портал: %s"
  21452156
  2146 #: ../mozilla/MyportalProtocolHandler.cpp:583 ../utils/gul-general.c:251
   2157#: ../mozilla/MyportalProtocolHandler.cpp:587 ../utils/gul-general.c:251
  21472158#, c-format
  21482159msgid "%s not found"
  21492160msgstr "%s не е намерен"
  21502161
  2151 #: ../mozilla/MyportalProtocolHandler.cpp:656
   2162#: ../mozilla/MyportalProtocolHandler.cpp:660
  21522163msgid "Empty Folder"
  21532164msgstr "Празна папка"
   
  21812192#. Search engine for keyword search, although disabled by default, set
  21822193#. here to facilitate l10n.
  2183 #: ../mozilla/mozilla-embed-shell.cpp:151
   2194#: ../mozilla/mozilla-embed-shell.cpp:157
  21842195msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q="
  21852196msgstr "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q="
  21862197
  2187 #: ../mozilla/mozilla-embed.cpp:1623
   2198#: ../mozilla/mozilla-embed.cpp:1644
  21882199msgid "Default"
  21892200msgstr "По подразбиране"
  21902201
  2191 #: ../mozilla/mozilla-embed.cpp:1634
   2202#: ../mozilla/mozilla-embed.cpp:1655
  21922203msgid "None"
  21932204msgstr "Без"
   
  25072518msgstr "Уникод (UTF-32LE)"
  25082519
  2509 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:28 ../src/galeon-prefs-dialog.c:656
   2520#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:28 ../src/galeon-prefs-dialog.c:663
  25102521#: ../utils/gul-iso-codes.c:200
  25112522msgid "Arabic"
  25122523msgstr "Арабски"
  25132524
  2514 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:29 ../src/galeon-prefs-dialog.c:657
   2525#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:29 ../src/galeon-prefs-dialog.c:664
  25152526#: ../utils/gul-iso-codes.c:221
  25162527msgid "Greek"
  25172528msgstr "Гръцки"
  25182529
  2519 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:30 ../src/galeon-prefs-dialog.c:658
   2530#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:30 ../src/galeon-prefs-dialog.c:665
  25202531#: ../utils/gul-iso-codes.c:222
  25212532msgid "Hebrew"
   
  25232534
  25242535#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:31 ../src/galeon-prefs-dialog.c:382
  2525 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:659 ../utils/gul-iso-codes.c:228
   2536#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:666 ../utils/gul-iso-codes.c:228
  25262537msgid "Japanese"
  25272538msgstr "Японски"
  25282539
  25292540#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:32 ../src/galeon-prefs-dialog.c:383
  2530 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:660 ../utils/gul-iso-codes.c:229
   2541#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:667 ../utils/gul-iso-codes.c:229
  25312542msgid "Korean"
  25322543msgstr "Корейски"
  25332544
  2534 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:33 ../src/galeon-prefs-dialog.c:661
   2545#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:33 ../src/galeon-prefs-dialog.c:668
  25352546#: ../utils/gul-iso-codes.c:250
  25362547msgid "Thai"
  25372548msgstr "Тайландски"
  25382549
  2539 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:34 ../src/galeon-prefs-dialog.c:662
   2550#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:34 ../src/galeon-prefs-dialog.c:669
  25402551#: ../utils/gul-iso-codes.c:251
  25412552msgid "Turkish"
  25422553msgstr "Турски"
  25432554
  2544 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:35 ../src/galeon-prefs-dialog.c:663
   2555#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:35 ../src/galeon-prefs-dialog.c:670
  25452556msgid "Baltic"
  25462557msgstr "Балтийски"
  25472558
  2548 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:36 ../src/galeon-prefs-dialog.c:664
   2559#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:36 ../src/galeon-prefs-dialog.c:671
  25492560msgid "Central European"
  25502561msgstr "Централноевропейски"
  25512562
  2552 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:37 ../src/galeon-prefs-dialog.c:665
   2563#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:37 ../src/galeon-prefs-dialog.c:672
  25532564msgid "Cyrillic"
  25542565msgstr "Кирилица"
  25552566
  2556 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:38 ../src/galeon-prefs-dialog.c:666
   2567#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:38 ../src/galeon-prefs-dialog.c:673
  25572568msgid "Devanagari"
  25582569msgstr "Деванагари"
  25592570
  2560 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:39 ../src/galeon-prefs-dialog.c:667
   2571#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:39 ../src/galeon-prefs-dialog.c:674
  25612572#: ../utils/gul-iso-codes.c:249
  25622573msgid "Tamil"
  25632574msgstr "Тамилски"
  25642575
  2565 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:40 ../src/galeon-prefs-dialog.c:668
   2576#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:40 ../src/galeon-prefs-dialog.c:675
  25662577msgid "Unicode"
  25672578msgstr "Уникод"
  25682579
  2569 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:41 ../src/galeon-prefs-dialog.c:669
   2580#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:41 ../src/galeon-prefs-dialog.c:676
  25702581msgid "User Defined"
  25712582msgstr "Потребителски"
  25722583
  2573 #: ../mozilla/mozilla-i18n.c:42 ../src/galeon-prefs-dialog.c:670
   2584#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:42 ../src/galeon-prefs-dialog.c:677
  25742585msgid "Western"
  25752586msgstr "Западноевропейски"
  25762587
  25772588#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:43 ../src/galeon-prefs-dialog.c:385
  2578 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:671
   2589#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:678
  25792590msgid "Simplified Chinese"
  25802591msgstr "Опростен китайски"
  25812592
  25822593#: ../mozilla/mozilla-i18n.c:44 ../src/galeon-prefs-dialog.c:386
  2583 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:672
   2594#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:679
  25842595msgid "Traditional Chinese"
  25852596msgstr "Традиционен китайски"
   
  25942605#. * This MUST be after the bind_textdomain_codeset(UTF-8) - bug 301665
  25952606#.
  2596 #: ../sounds/galeon.soundlist.in.h:1 ../src/galeon-main.c:217
  2597 #: ../src/galeon-main.c:233 ../src/galeon-window.c:3128
  2598 #: ../src/window-commands.c:922 ../src/window-commands.c:936
   2607#: ../sounds/galeon.soundlist.in.h:1 ../src/galeon-main.c:220
   2608#: ../src/galeon-main.c:236 ../src/galeon-window.c:3173
   2609#: ../src/window-commands.c:930 ../src/window-commands.c:944
  25992610msgid "Galeon"
  26002611msgstr "Galeon"
   
  28252836msgstr "Използване на кодовата таблица, зададена в документа"
  28262837
   2838#: ../src/galeon-find-toolbar.c:126
   2839msgid "Not found"
   2840msgstr "Не е намерен"
   2841
   2842#: ../src/galeon-find-toolbar.c:129
   2843msgid "Wrapped"
   2844msgstr "След края - от началото"
   2845
   2846#: ../src/galeon-find-toolbar.c:405
   2847msgid "Find:"
   2848msgstr "Търсене на:"
   2849
   2850#: ../src/galeon-find-toolbar.c:421 ../src/galeon-find-toolbar.c:422
   2851msgid "Find Previous"
   2852msgstr "Търсене на предишно"
   2853
   2854#: ../src/galeon-find-toolbar.c:425
   2855msgid "Find previous occurrence of the search string"
   2856msgstr "Търсене на предишно съвпадение на същия текст"
   2857
   2858#: ../src/galeon-find-toolbar.c:432 ../src/galeon-find-toolbar.c:433
   2859msgid "Find Next"
   2860msgstr "Търсене на следващо"
   2861
   2862#: ../src/galeon-find-toolbar.c:436
   2863msgid "Find next occurrence of the search string"
   2864msgstr "Търсене на следващо съвпадение на същия текст"
   2865
  28272866#: ../src/galeon-language-editor.c:376 ../ui/prefs-dialog.glade.h:39
  28282867msgid "Edit Languages"
  28292868msgstr "Езици"
  28302869
  2831 #: ../src/galeon-main.c:75
   2870#: ../src/galeon-main.c:78
  28322871msgid "Open a new tab in an existing Galeon window"
  28332872msgstr "Отваряне на нова страница в съществуващ прозорец на Galeon"
  28342873
  2835 #: ../src/galeon-main.c:78
   2874#: ../src/galeon-main.c:81
  28362875msgid "Open a new window in an existing Galeon process"
  28372876msgstr "Отваряне на нов прозорец в съществуващ процес на Galeon"
  28382877
  2839 #: ../src/galeon-main.c:81
   2878#: ../src/galeon-main.c:84
  28402879msgid ""
  28412880"Do not raise the window when opening a page in an existing Galeon process"
  28422881msgstr "Да не се издига прозорецът при отваряне в работещ Galeon"
  28432882
  2844 #: ../src/galeon-main.c:84
   2883#: ../src/galeon-main.c:87
  28452884msgid "Run Galeon in full screen mode"
  28462885msgstr "Изпълнение на Galeon в режим на пълен екран"
  28472886
  2848 #: ../src/galeon-main.c:87
   2887#: ../src/galeon-main.c:90
  28492888msgid "Attempt to load URL in existing Galeon window"
  28502889msgstr "Опит за зареждане на адреса в съществуващ прозорец на Galeon"
  28512890
  2852 #: ../src/galeon-main.c:90
   2891#: ../src/galeon-main.c:93
  28532892msgid "Load the given session file"
  28542893msgstr "Зареждане на зададения файл на сесия"
  28552894
  2856 #: ../src/galeon-main.c:91
   2895#: ../src/galeon-main.c:94
  28572896msgid "FILE"
  28582897msgstr "ФАЙЛ"
  28592898
  2860 #: ../src/galeon-main.c:93
   2899#: ../src/galeon-main.c:96
  28612900msgid ""
  28622901"Don't open any windows; instead act as a server for quick startup of new "
   
  28662905"копия на Galeon"
  28672906
  2868 #: ../src/galeon-main.c:97
   2907#: ../src/galeon-main.c:100
  28692908msgid "Add a bookmark (don't open any window)"
  28702909msgstr "Добавяне на отметка (без отваряне на прозорец)"
  28712910
  2872 #: ../src/galeon-main.c:98 ../src/history-dialog.c:327
   2911#: ../src/galeon-main.c:101 ../src/history-dialog.c:327
  28732912#: ../src/page-info-dialog.c:569 ../src/page-info-dialog.c:651
  28742913msgid "URL"
  28752914msgstr "Адрес"
  28762915
  2877 #: ../src/galeon-main.c:100
   2916#: ../src/galeon-main.c:103
  28782917msgid ""
  28792918"Create the initial window with the given geometry, see X(1) for the GEOMETRY "
   
  28832922"Вижте X(1) за формата на ГЕОМЕТРИЯ."
  28842923
  2885 #: ../src/galeon-main.c:102
   2924#: ../src/galeon-main.c:105
  28862925msgid "GEOMETRY"
  28872926msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
  28882927
  2889 #: ../src/galeon-main.c:104
   2928#: ../src/galeon-main.c:107
  28902929msgid "Close all Galeon windows"
  28912930msgstr "Затваряне на всички прозорци на Galeon"
  28922931
  2893 #: ../src/galeon-main.c:107
   2932#: ../src/galeon-main.c:110
  28942933msgid "Same as --close, but exits server mode too"
  28952934msgstr "Същото като --close, но прекратява също и режима на сървър"
  28962935
  2897 #: ../src/galeon-main.c:111
   2936#: ../src/galeon-main.c:114
  28982937msgid "Used internally by the nautilus view"
  28992938msgstr "Използва се вградено от прегледа през nautilus"
  29002939
  2901 #: ../src/galeon-main.c:321 ../src/galeon-shell.c:231
  2902 #: ../src/galeon-shell.c:256 ../src/galeon-shell.c:287
   2940#: ../src/galeon-main.c:324 ../src/galeon-shell.c:214
   2941#: ../src/galeon-shell.c:239 ../src/galeon-shell.c:270
  29032942msgid "Galeon failed to start."
  29042943msgstr "Galeon не успя да се зареди."
  29052944
  2906 #: ../src/galeon-main.c:322
   2945#: ../src/galeon-main.c:325
  29072946msgid ""
  29082947"The existing Galeon instance is not responding. Terminating the <tt>\"galeon"
   
  31683207msgstr "Универсално"
  31693208
  3170 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1050
   3209#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1057
  31713210msgid "Bookmarks menu"
  31723211msgstr "Меню с отметки"
  31733212
  3174 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1051
   3213#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1058
  31753214msgid "Paste URL in new tab"
  31763215msgstr "Отваряне на адреса в нова страница"
  31773216
  3178 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1052
   3217#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1059
  31793218msgid "Go Back"
  31803219msgstr "Назад"
  31813220
  3182 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1053
   3221#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1060
  31833222msgid "Gestures"
  31843223msgstr "Жестове"
  31853224
  3186 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1054
   3225#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1061
  31873226msgid "Automatic scroll"
  31883227msgstr "Автоматично прелистване"
  31893228
  3190 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1055
   3229#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1062
  31913230msgid "Manual scroll"
  31923231msgstr "Ръчно прелистване"
  31933232
  3194 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1056
   3233#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1063
  31953234msgid "Paste URL in current tab"
  31963235msgstr "Отваряне на адреса в текущата страница"
  31973236
  3198 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1131
   3237#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1138
  31993238msgid "Cannot start network proxy configuration program."
  32003239msgstr ""
  32013240"Не може да бъде извикана програмата за настройка на мрежовия посредник."
  32023241
  3203 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1202 ../ui/bookmarks-editor.glade.h:31
   3242#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1209 ../ui/bookmarks-editor.glade.h:31
  32043243#: ../ui/certificate-dialogs.glade.h:13 ../ui/galeon.glade.h:53
  32053244#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:45 ../ui/print.glade.h:17
   
  32073246msgstr "Общи"
  32083247
  3209 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1203 ../ui/prefs-dialog.glade.h:46
   3248#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1210 ../ui/prefs-dialog.glade.h:46
  32103249msgid "Language"
  32113250msgstr "Език"
  32123251
  3213 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1204 ../ui/prefs-dialog.glade.h:43
   3252#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1211 ../ui/prefs-dialog.glade.h:43
  32143253msgid "Fonts"
  32153254msgstr "Шрифтове"
  32163255
  3217 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1205 ../ui/prefs-dialog.glade.h:74
   3256#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1212 ../ui/prefs-dialog.glade.h:75
  32183257msgid "Tabs"
  32193258msgstr "Страници"
  32203259
  3221 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1206 ../ui/prefs-dialog.glade.h:55
   3260#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1213 ../ui/prefs-dialog.glade.h:56
  32223261msgid "Mouse"
  32233262msgstr "Мишка"
  32243263
  3225 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1207 ../ui/prefs-dialog.glade.h:75
   3264#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1214 ../ui/prefs-dialog.glade.h:76
  32263265msgid "Web Content"
  32273266msgstr "Съдържание"
  32283267
  3229 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1208 ../ui/prefs-dialog.glade.h:60
   3268#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1215 ../ui/prefs-dialog.glade.h:61
  32303269msgid "Privacy"
  32313270msgstr "Поверително"
  32323271
  3233 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1209 ../ui/prefs-dialog.glade.h:56
   3272#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1216 ../ui/prefs-dialog.glade.h:57
  32343273msgid "Network"
  32353274msgstr "Мрежа"
  32363275
  3237 #: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1407 ../ui/prefs-dialog.glade.h:44
   3276#: ../src/galeon-prefs-dialog.c:1414 ../ui/prefs-dialog.glade.h:44
  32383277msgid "Galeon Preferences"
  32393278msgstr "Настройки на Galeon"
   
  32533292msgstr "Източникът на новия страничен панел е %s."
  32543293
  3255 #: ../src/galeon-shell.c:236
   3294#: ../src/galeon-shell.c:219
  32563295#, c-format
  32573296msgid "Bonobo couldn't locate the file %s."
  32583297msgstr "Bonobo не може да открие файла %s."
  32593298
  3260 #: ../src/galeon-shell.c:239
   3299#: ../src/galeon-shell.c:222
  32613300msgid ""
  32623301"Usually this is an indication of an incomplete installation. See the INSTALL "
   
  32663305"INSTALL за повече подробности."
  32673306
  3268 #: ../src/galeon-shell.c:257
   3307#: ../src/galeon-shell.c:240
  32693308msgid ""
  32703309"The gconf schema couldn't be found.\n"
   
  32783317"изпълните <tt>„galeon-config-tool --install-schemas“</tt>."
  32793318
  3280 #: ../src/galeon-shell.c:293
   3319#: ../src/galeon-shell.c:276
  32813320#, c-format
  32823321msgid ""
   
  32873326"на Mozilla."
  32883327
  3289 #: ../src/galeon-shell.c:792 ../src/galeon-window.c:1329
   3328#: ../src/galeon-shell.c:775 ../src/galeon-window.c:1329
  32903329msgid "Bookmarks"
  32913330msgstr "Отметки"
  32923331
  3293 #: ../src/galeon-shell.c:811
   3332#: ../src/galeon-shell.c:794
  32943333msgid ""
  32953334"A bookmark file that was probably saved by Galeon 1 has been found. Galeon 1 "
   
  33453384
  33463385#: ../src/galeon-window.c:304 ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:121
  3347 #: ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:34 ../ui/prefs-dialog.glade.h:82
   3386#: ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:34 ../ui/prefs-dialog.glade.h:83
  33483387msgid "_Edit"
  33493388msgstr "_Редактиране"
   
  38893928msgstr "История"
  38903929
  3891 #: ../src/galeon-window.c:1719
   3930#: ../src/galeon-window.c:1742
  38923931msgid "Fullscreen"
  38933932msgstr "Пълен екран"
  38943933
  3895 #: ../src/galeon-window.c:1721 ../src/ppview-toolbar.c:130
   3934#: ../src/galeon-window.c:1744 ../src/ppview-toolbar.c:130
  38963935#: ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:25 ../ui/print.glade.h:25
  38973936msgid "Print"
  38983937msgstr "Печат"
  38993938
  3900 #: ../src/galeon-window.c:1723 ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:94
   3939#: ../src/galeon-window.c:1746 ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:94
  39013940msgid "Save As"
  39023941msgstr "Запазване като"
  39033942
  3904 #: ../src/galeon-window.c:1725 ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:11
   3943#: ../src/galeon-window.c:1748 ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:11
  39053944msgid "Find"
  39063945msgstr "Търсене"
  39073946
  3908 #: ../src/galeon-window.c:2542
   3947#: ../src/galeon-window.c:2574
  39093948msgid "Insecure"
  39103949msgstr "Данните не са сигурни"
  39113950
  3912 #: ../src/galeon-window.c:2545
   3951#: ../src/galeon-window.c:2577
  39133952msgid "Broken"
  39143953msgstr "Повредено"
  39153954
  3916 #: ../src/galeon-window.c:2551
   3955#: ../src/galeon-window.c:2583
  39173956msgid "Medium"
  39183957msgstr "Средно"
  39193958
  3920 #: ../src/galeon-window.c:2555
   3959#: ../src/galeon-window.c:2587
  39213960msgid "Low"
  39223961msgstr "Ниско"
  39233962
  3924 #: ../src/galeon-window.c:2560
   3963#: ../src/galeon-window.c:2592
  39253964msgid "High"
  39263965msgstr "Високо"
  39273966
  3928 #: ../src/galeon-window.c:2571
   3967#: ../src/galeon-window.c:2603
  39293968#, c-format
  39303969msgid ""
   
  39353974"%s"
  39363975
  3937 #: ../src/galeon-window.c:2577
   3976#: ../src/galeon-window.c:2609
  39383977#, c-format
  39393978msgid "Security level: %s"
  39403979msgstr "Ниво на сигурност: %s"
  39413980
  3942 #: ../src/galeon-window.c:2726
   3981#: ../src/galeon-window.c:2758
  39433982#, c-format
  39443983msgid "_Allow Cookies From %s"
  39453984msgstr "_Разрешаване на бисквитки от %s"
  39463985
  3947 #: ../src/galeon-window.c:2727
   3986#: ../src/galeon-window.c:2759
  39483987#, c-format
  39493988msgid "_Block Cookies From %s"
  39503989msgstr "_Спиране на бисквитките от %s"
  39513990
  3952 #: ../src/galeon-window.c:2728
   3991#: ../src/galeon-window.c:2760
  39533992#, c-format
  39543993msgid "_Allow Images From %s"
  39553994msgstr "_Разрешаване на изображения от %s"
  39563995
  3957 #: ../src/galeon-window.c:2729
   3996#: ../src/galeon-window.c:2761
  39583997#, c-format
  39593998msgid "_Block Images From %s"
  39603999msgstr "_Спиране на изображения от %s"
  39614000
  3962 #: ../src/galeon-window.c:2730
   4001#: ../src/galeon-window.c:2762
  39634002#, c-format
  39644003msgid "_Allow Popups From %s"
  39654004msgstr "_Разрешаване на изскачащи прозорци от %s"
  39664005
  3967 #: ../src/galeon-window.c:3139
   4006#: ../src/galeon-window.c:3184
  39684007msgid "Enter the arguments for this smart site:"
  39694008msgstr "Настройки на отметката за търсене:"
  39704009
  3971 #: ../src/galeon-window.c:3177
   4010#: ../src/galeon-window.c:3222
  39724011msgid "Open multiple bookmarks?"
  39734012msgstr "Да бъдат ли отворени отметките?"
  39744013
  3975 #: ../src/galeon-window.c:3181
   4014#: ../src/galeon-window.c:3226
  39764015msgid "_Open the bookmarks"
  39774016msgstr "_Отваряне на отметките"
  39784017
  3979 #: ../src/galeon-window.c:3185
   4018#: ../src/galeon-window.c:3230
  39804019#, c-format
  39814020msgid ""
   
  39924031"страници. Сигурни ли сте?"
  39934032
  3994 #: ../src/galeon-window.c:3199
   4033#: ../src/galeon-window.c:3244
  39954034msgid "Maximum number of bookmarks to open without showing this dialog again:"
  39964035msgstr "Минимален брой отваряни отметки без показване на това съобщение:"
   
  41744213msgstr "Няма препращане"
  41754214
  4176 #: ../src/pdm-dialog.c:461 ../src/pdm-dialog.c:524
   4215#: ../src/pdm-dialog.c:462 ../src/pdm-dialog.c:525
  41774216msgid "Host"
  41784217msgstr "Хост"
  41794218
  4180 #: ../src/pdm-dialog.c:473
   4219#: ../src/pdm-dialog.c:474
  41814220msgid "User Name"
  41824221msgstr "Потребителско име"
  41834222
  4184 #: ../src/pdm-dialog.c:536 ../src/pdm-dialog.c:666 ../src/pdm-dialog.c:730
  4185 #: ../src/pdm-dialog.c:794
   4223#: ../src/pdm-dialog.c:537 ../src/pdm-dialog.c:667 ../src/pdm-dialog.c:731
   4224#: ../src/pdm-dialog.c:795
  41864225msgid "Status"
  41874226msgstr "Състояние"
  41884227
  4189 #: ../src/pdm-dialog.c:590 ../src/pdm-dialog.c:654 ../src/pdm-dialog.c:718
  4190 #: ../src/pdm-dialog.c:782
   4228#: ../src/pdm-dialog.c:591 ../src/pdm-dialog.c:655 ../src/pdm-dialog.c:719
   4229#: ../src/pdm-dialog.c:783
  41914230msgid "Domain"
  41924231msgstr "Област"
  41934232
  4194 #: ../src/pdm-dialog.c:992
   4233#: ../src/pdm-dialog.c:1018
  41954234msgid "Cannot save passwords"
  41964235msgstr "Не могат да бъдат записвани пароли"
  41974236
  4198 #: ../src/pdm-dialog.c:1035
   4237#: ../src/pdm-dialog.c:1061
  41994238msgid "Can set cookies"
  42004239msgstr "Могат да бъдат записвани бисквитки"
  42014240
  4202 #: ../src/pdm-dialog.c:1036
   4241#: ../src/pdm-dialog.c:1062
  42034242msgid "Cannot set cookies"
  42044243msgstr "Не могат да бъдат записвани бисквитки"
  42054244
  4206 #: ../src/pdm-dialog.c:1056
   4245#: ../src/pdm-dialog.c:1082
  42074246msgid "Can show images"
  42084247msgstr "Разрешени изображения"
  42094248
  4210 #: ../src/pdm-dialog.c:1057
   4249#: ../src/pdm-dialog.c:1083
  42114250msgid "Cannot show images"
  42124251msgstr "Забранени изображения"
  42134252
  4214 #: ../src/pdm-dialog.c:1076
   4253#: ../src/pdm-dialog.c:1102
  42154254msgid "Can show popups"
  42164255msgstr "Позволени изскачащи прозорци"
   
  42564295msgstr "Изход от режима на предварителен преглед"
  42574296
  4258 #: ../src/session.c:790
   4297#: ../src/session.c:811
  42594298#, c-format
  42604299msgid "Sites opened before crash on %s"
  42614300msgstr "Страници, отворени преди аварийното спиране на %s"
  42624301
  4263 #: ../src/session.c:793
   4302#: ../src/session.c:814
  42644303msgid "Sites opened before crash"
  42654304msgstr "Страници, отворени преди аварийното спиране"
   
  42984337"този адрес за в бъдеще."
  42994338
  4300 #: ../src/window-commands.c:129
   4339#: ../src/window-commands.c:124
  43014340msgid "Check this out!"
  43024341msgstr "Виж това!"
  43034342
  4304 #: ../src/window-commands.c:341 ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:80
   4343#: ../src/window-commands.c:336 ../ui/galeon-bookmarks-editor-ui.xml.in.h:80
  43054344msgid "Open"
  43064345msgstr "Отваряне"
  43074346
  4308 #: ../src/window-commands.c:370
   4347#: ../src/window-commands.c:365
  43094348msgid "Save As..."
  43104349msgstr "Запазване _като.."
  43114350
  4312 #: ../src/window-commands.c:714
   4351#: ../src/window-commands.c:705
  43134352msgid "Certificate Manager"
  43144353msgstr "Управление на сертификати"
  43154354
  4316 #: ../src/window-commands.c:828
   4355#: ../src/window-commands.c:720
   4356msgid "Device Manager"
   4357msgstr "Управление на устройства"
   4358
   4359#: ../src/window-commands.c:836
  43174360msgid "Toolbar Editor"
  43184361msgstr "Редактор на инструментите"
  43194362
  4320 #: ../src/window-commands.c:847
   4363#: ../src/window-commands.c:855
  43214364msgid "_Add a New Toolbar"
  43224365msgstr "_Нова лента с инструменти"
  43234366
  43244367#. this one is supposed to be in cyrillic
  4325 #: ../src/window-commands.c:875
   4368#: ../src/window-commands.c:883
  43264369msgid "Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>"
  43274370msgstr "Янко Канети <yaneti@declera.com>"
  43284371
  4329 #: ../src/window-commands.c:879
   4372#: ../src/window-commands.c:887
  43304373msgid "Past developers:"
  43314374msgstr "Бивши разработчици:"
  43324375
  4333 #: ../src/window-commands.c:892
   4376#: ../src/window-commands.c:900
  43344377msgid "Graphic arts:"
  43354378msgstr "Графично оформление:"
  43364379
  43374380#. Translator credits
  4338 #: ../src/window-commands.c:902
   4381#: ../src/window-commands.c:910
  43394382msgid "translator-credits"
  43404383msgstr ""
   
  43424385"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>"
  43434386
  4344 #: ../src/window-commands.c:927 ../src/window-commands.c:938
   4387#: ../src/window-commands.c:935 ../src/window-commands.c:946
  43454388msgid "A GNOME browser based on Mozilla"
  43464389msgstr "Уеб-четец за GNOME, базиран на Mozilla"
   
  43724415msgstr "Адрес за _търсенето:"
  43734416
  4374 #: ../ui/bookmarks-editor-small.glade.h:7 ../ui/prefs-dialog.glade.h:88
   4417#: ../ui/bookmarks-editor-small.glade.h:7 ../ui/prefs-dialog.glade.h:89
  43754418msgid "_Location:"
  43764419msgstr "_Местоположение:"
   
  55905633
  55915634#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:4
  5592 msgid "<b>Certificates</b>"
  5593 msgstr "<b>Сертификати:</b>"
  5594 
  5595 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:5
  55965635msgid "<b>Cookie Lifetime</b>"
  55975636msgstr "<b>Продължителност на бисквитка</b>"
  55985637
  5599 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:6
   5638#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:5
  56005639msgid "<b>Cookies</b>"
  56015640msgstr "<b>Бисквитки</b>"
  56025641
  5603 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:7
   5642#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:6
  56045643msgid "<b>Disk Cache</b>"
  56055644msgstr "<b>Временни данни</b>"
  56065645
  5607 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:8
   5646#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:7
  56085647msgid "<b>Encodings</b>"
  56095648msgstr "<b>Кодови таблици:</b>"
  56105649
  5611 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:9
   5650#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:8
  56125651msgid "<b>Fonts</b>"
  56135652msgstr "<b>Шрифтове</b>"
  56145653
  5615 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:10
   5654#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:9
  56165655msgid "<b>Home Page</b>"
  56175656msgstr "<b>Начална страница</b>"
  56185657
  5619 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:11
   5658#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:10
  56205659msgid "<b>Images</b>"
  56215660msgstr "<b>Изображения</b>"
  56225661
  5623 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:12
   5662#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:11
  56245663msgid "<b>Language</b>"
  56255664msgstr "<b>Език</b>"
  56265665
  5627 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:13
   5666#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:12
  56285667msgid "<b>Mouse Buttons</b>"
  56295668msgstr "<b>Бутони на мишката</b>"
  56305669
  5631 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:14
   5670#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:13
  56325671msgid "<b>Mouse Wheel</b>"
  56335672msgstr "<b>Колелце на мишката</b>"
  56345673
  5635 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:15
   5674#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:14
  56365675msgid "<b>Network Proxy</b>"
  56375676msgstr "<b>Мрежов посредник</b>"
  56385677
  5639 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:16
   5678#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:15
  56405679msgid "<b>Network proxy configuration program was not found.</b>"
  56415680msgstr "<b>Не е открита програма за настройка на мрежовия посредник.</b>"
  56425681
  5643 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:17
   5682#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:16
  56445683msgid "<b>On New Page</b>"
  56455684msgstr "<b>Съдържание на новите страници</b>"
  56465685
  5647 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:18
   5686#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:17
  56485687msgid "<b>Passwords</b>"
  56495688msgstr "<b>Пароли</b>"
  56505689
  5651 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:19
   5690#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:18
  56525691msgid "<b>Scripts and Plugins</b>"
  56535692msgstr "<b>Скриптове и приставки</b>"
   5693
   5694#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:19
   5695msgid "<b>Security</b>"
   5696msgstr "<b>Сигурност</b>"
  56545697
  56555698#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:20
   
  57545797
  57555798#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:51
   5799msgid "Manage De_vices"
   5800msgstr "Управление на _устройствата"
   5801
   5802#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:52
  57565803msgid "Manage _Passwords"
  57575804msgstr "Управление на _паролите"
  57585805
  5759 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:52
   5806#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:53
  57605807msgid "Manage _Popups"
  57615808msgstr "Управление на из_скачащите прозорци"
  57625809
  5763 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:53
   5810#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:54
  57645811msgid "Middle _button:"
  57655812msgstr "Среден _бутон:"
  57665813
  5767 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:54
   5814#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:55
  57685815msgid "Minimum siz_e:"
  57695816msgstr "Минимален размер:"
  57705817
  5771 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:57
   5818#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:58
  57725819msgid ""
  57735820"Network proxy preferences are configured in GNOME Control Center: Desktop "
   
  57775824"настройките на работната среда."
  57785825
  5779 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:58
   5826#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:59
  57805827msgid "Open _popup windows in tabs"
  57815828msgstr "Отваряне на _изскачащите прозорци в страници"
  57825829
  5783 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:59
   5830#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:60
  57845831msgid "Override system _default"
  57855832msgstr "Неза_висимо от системните настройки"
  57865833
  5787 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:61
   5834#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:62
  57885835msgid "Right button:"
  57895836msgstr "Десен бутон:"
  57905837
  5791 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:62
   5838#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:63
  57925839msgid "S_ans serif"
  57935840msgstr "_Несерифен"
  57945841
  5795 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:63
   5842#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:64
  57965843msgid "S_ize:"
  57975844msgstr "Раз_мер:"
  57985845
  5799 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:64
   5846#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:65
  58005847msgid "Sa_ns serif:"
  58015848msgstr "_Несерифен:"
  58025849
  5803 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:65
   5850#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:66
  58045851msgid "Scr_oll by:"
  58055852msgstr "Ст_ъпка:"
  58065853
  5807 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:66
   5854#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:67
  58085855msgid "Scroll _page by lines"
  58095856msgstr "Плавно _прелистване на страницата"
  58105857
  5811 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:67
   5858#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:68
  58125859msgid "Se_rif:"
  58135860msgstr "Се_рифен:"
  58145861
  5815 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:68
   5862#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:69
  58165863msgid "Select Font"
  58175864msgstr "Избор на шрифт"
  58185865
  5819 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:69
   5866#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:70
  58205867msgid "Set to Current _Page"
  58215868msgstr "_Текуща страница"
  58225869
  5823 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:70
   5870#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:71
  58245871msgid "Show _blank page"
  58255872msgstr "Пра_зна страница"
  58265873
  5827 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:71
   5874#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:72
  58285875msgid "Show h_ome page"
  58295876msgstr "_Начална страница"
  58305877
  5831 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:72
   5878#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:73
  58325879msgid "Show l_ast page"
  58335880msgstr "_Последно посетена страница"
  58345881
  5835 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:73 ../ui/print.glade.h:29
   5882#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:74 ../ui/print.glade.h:29
  58365883msgid "Si_ze:"
  58375884msgstr "Раз_мер:"
  58385885
  5839 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:76
   5886#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:77
  58405887msgid "_Accept all cookies"
  58415888msgstr "_Приемане на всички бисквитки"
  58425889
  5843 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:77
   5890#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:78
  58445891msgid "_Autodetect:"
  58455892msgstr "А_втоматично откриване:"
  58465893
  5847 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:78
   5894#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:79
  58485895msgid "_Default:"
  58495896msgstr "_Подразбираща се:"
  58505897
  5851 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:79
   5898#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:80
  58525899msgid "_Disk cache size:"
  58535900msgstr "_Максимален обем:"
  58545901
  5855 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:80
   5902#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:81
  58565903msgid "_Do not accept any cookies"
  58575904msgstr "_Да не се приемат бисквитки"
  58585905
  5859 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:81
   5906#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:82
  58605907msgid "_Do not load any images"
  58615908msgstr "Да не се зареждат _изображения"
  58625909
  5863 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:83
   5910#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:84
  58645911msgid "_Fantasy:"
  58655912msgstr "_Украсен:"
  58665913
  5867 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:84
   5914#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:85
  58685915msgid "_Gestures"
  58695916msgstr "_Жестове"
  58705917
  5871 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:85
   5918#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:86
  58725919msgid "_Jump to new tabs automatically"
  58735920msgstr "_Автоматичен преход към новите страници"
  58745921
  5875 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:86
   5922#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:87
  58765923msgid "_Language:"
  58775924msgstr "Е_зик:"
  58785925
  5879 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:87
   5926#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:88
  58805927msgid "_Load images from visited site only"
  58815928msgstr "_Само от посещаваната страница"
  58825929
  5883 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:89
   5930#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:90
  58845931msgid "_Manage Cookies"
  58855932msgstr "_Управление на бисквитките"
  58865933
  5887 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:90
   5934#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:91
  58885935msgid "_Manage Images"
  58895936msgstr "Управление на _изображенията"
  58905937
  5891 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:91
   5938#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:92
  58925939msgid "_Monospace:"
  58935940msgstr "_Равноширок:"
  58945941
  5895 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:92
   5942#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:93
  58965943msgid "_Open in tabs by default"
  58975944msgstr "_Отваряне в страници по подразбиране"
  58985945
  5899 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:93
   5946#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:94
  59005947msgid "_Remember passwords"
  59015948msgstr "_Запомняне на пароли"
  59025949
  5903 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:94
   5950#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:95
  59045951msgid "_Repeat animation continuously"
  59055952msgstr "_Постоянно повтаряне"
  59065953
  5907 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:95
   5954#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:96
  59085955msgid "_Reset to Default"
  59095956msgstr "_Подразбираща се"
  59105957
  5911 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:96
   5958#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:97
  59125959msgid "_Save session on quit"
  59135960msgstr "_Запазване на сесията при изход"
  59145961
  5915 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:97
   5962#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:98
  59165963msgid "_Scroll page by whole page"
  59175964msgstr "Прелистване на _цели страници"
  59185965
  5919 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:98
   5966#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:99
  59205967msgid "_Serif"
  59215968msgstr "_Серифен"
  59225969
  5923 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:99
   5970#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:100
  59245971msgid "_Show tab bar if only one tab is open"
  59255972msgstr "_Показване винаги на лентата за страниците"
  59265973
  5927 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:100
   5974#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:101
  59285975msgid "lines"
  59295976msgstr "реда"
  59305977
  5931 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:101
   5978#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:102
  59325979msgid "myportal:"
  59335980msgstr "Моят портал"
  59345981
  5935 #: ../ui/prefs-dialog.glade.h:102
   5982#: ../ui/prefs-dialog.glade.h:103
  59365983msgid "points"
  59375984msgstr "точки"
   
  61036150
  61046151#. file size
  6105 #: ../utils/gul-file-preview.c:370
   6152#: ../utils/gul-file-preview.c:374
  61066153msgid "Size:"
  61076154msgstr "Размер:"
   
  61096156#. file type, e.g. "PDF document" or "application/pdf" if no human
  61106157#. * readable description available
  6111 #: ../utils/gul-file-preview.c:373
   6158#: ../utils/gul-file-preview.c:377
  61126159msgid "Type:"
  61136160msgstr "Вид:"
  61146161
  61156162#. file creation date
  6116 #: ../utils/gul-file-preview.c:375
   6163#: ../utils/gul-file-preview.c:379
  61176164msgid "Created:"
  61186165msgstr "Създаден на:"
  61196166
  61206167#. file modification date
  6121 #: ../utils/gul-file-preview.c:377
   6168#: ../utils/gul-file-preview.c:381
  61226169msgid "Modified:"
  61236170msgstr "Променен на:"
   
  62866333#: ../utils/gul-iso-codes.c:234
  62876334msgid "Norwegian/Nynorsk"
  6288 msgstr "Норвежки/Nynorsk"
   6335msgstr "Норвежки/ниношк"
  62896336
  62906337#: ../utils/gul-iso-codes.c:235
  62916338msgid "Norwegian/Bokmaal"
  6292 msgstr "Норвежки/Bokmaal"
   6339msgstr "Норвежки/букмол"
  62936340
  62946341#: ../utils/gul-iso-codes.c:236
   
  63636410msgid "Close this tab"
  63646411msgstr "Затваряне на тази страница"
  6365 
  6366 #~ msgid "Fetch Bookmark _Icon"
  6367 #~ msgstr "Изтегляне _иконата на страницата"
  6368 
  6369 #~ msgid "Import From XBEL..."
  6370 #~ msgstr "Внасяне от XBEL..."
  6371 
  6372 #~ msgid "New S_mart Bookmark"
  6373 #~ msgstr "Нова отметка с _търсене"
  6374 
  6375 #~ msgid "_Revert"
  6376 #~ msgstr "_Връщане"
 • fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po

  r526 r596  
  1010"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-02-06 11:24+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-02-02 21:48+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:46+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:48+0200\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  414414
  415415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
   416#: ../boards/menu2.xml.in.h:17
  416417msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
  417418msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
   
  15601561msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
  15611562
   1563#: ../boards/geography.xml.in.h:4
   1564msgid ""
   1565"The Germany map comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
   1566"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
   1567"Ronneberger created the German level."
   1568msgstr ""
   1569
  15621570#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
  15631571#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
   
  21142122msgid "Regions of France"
  21152123msgstr "Области във Франция"
   2124
   2125#: ../boards/geography/board6_0.xml.in.h:1
   2126msgid "Deutschland Bundesländer"
   2127msgstr ""
  21162128
  21172129#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
   
  27372749msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
  27382750msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
   2751
   2752#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1
   2753msgid "Addition"
   2754msgstr "Събиране"
   2755
   2756#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
   2757msgid ""
   2758"Click on the hat to open it. A few stars now move under the hat. Click again "
   2759"on the hat to close it. You have to count how many are under the hat. Click "
   2760"on the bottom right area to answer."
   2761msgstr ""
   2762
   2763#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
   2764msgid "Count how many items are under the magic hat"
   2765msgstr ""
   2766
   2767#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
   2768msgid "Learn addition"
   2769msgstr ""
   2770
   2771#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
   2772msgid "The magician hat"
   2773msgstr ""
   2774
   2775#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
   2776msgid "Count how many items are under the magic hat after some escaped"
   2777msgstr ""
   2778
   2779#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
   2780msgid "Learn substraction"
   2781msgstr "Учене на изваждане"
   2782
   2783#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
   2784msgid ""
   2785"Look at the magician, he tells you how much stars are under his magic hat. "
   2786"Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on the "
   2787"hat to close it. You have to count how much are still under the hat. Click "
   2788"on the bottom right area to answer."
   2789msgstr ""
   2790
   2791#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4
   2792msgid "Substraction"
   2793msgstr "Изваждане"
  27392794
  27402795#: ../boards/math.xml.in.h:1
   
  29823037"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
  29833038
  2984 #: ../boards/menu.xml.in.h:15
   3039#: ../boards/menu.xml.in.h:15 ../boards/menu2.xml.in.h:15
  29853040msgid "GCompris Main Menu"
  29863041msgstr "Главно меню на GCompris"
  29873042
  2988 #: ../boards/menu.xml.in.h:16
   3043#: ../boards/menu.xml.in.h:16 ../src/boards/menu2.c:1003
  29893044msgid ""
  29903045"GCompris is a collection of educational games that provides different "
   
  29943049"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
  29953050
  2996 #: ../boards/menu.xml.in.h:18
   3051#: ../boards/menu.xml.in.h:18 ../boards/menu2.xml.in.h:18
  29973052msgid ""
  29983053"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
   
  30013056"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
  30023057"собственически образователен софтуер."
   3058
   3059#: ../boards/menu2.xml.in.h:1
   3060#, fuzzy
   3061msgid ""
   3062"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
   3063"activities.\n"
   3064"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
   3065"The following icons are displayed from right to left.\n"
   3066"(note that each icon is displayed only if available in the current "
   3067"activity)\n"
   3068"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
   3069"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
   3070"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
   3071"    Music note - Repeat the question\n"
   3072"    Question Mark - Help\n"
   3073"    Tool - The configuration menu\n"
   3074"    Tux Plane - About game\n"
   3075"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
   3076"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
   3077"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
   3078msgstr ""
   3079"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
   3080"занимания.\n"
   3081"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
   3082"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
   3083"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
   3084"занимание)\n"
   3085"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
   3086"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
   3087"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
   3088"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
   3089"    Въпросителен знак - Помощ\n"
   3090"    Инструмент - Меню за настройки\n"
   3091"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
   3092"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
   3093"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
   3094"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
   3095
   3096#: ../boards/menu2.xml.in.h:16
   3097msgid ""
   3098"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
   3099"from 2 years old with different activities."
   3100msgstr ""
   3101"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
   3102"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
  30033103
  30043104#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
   
  39684068msgstr "Многообразни занимания за деца"
  39694069
   4070#: ../src/boards/awele.c:333 ../src/boards/awele.c:343
   4071msgid "NORTH"
   4072msgstr ""
   4073
   4074#: ../src/boards/awele.c:355 ../src/boards/awele.c:365
   4075msgid "SOUTH"
   4076msgstr ""
   4077
   4078#: ../src/boards/awele.c:534
   4079msgid "Choose an house"
   4080msgstr ""
   4081
   4082#: ../src/boards/awele.c:662
   4083msgid "Your turn to play ..."
   4084msgstr ""
   4085
   4086#: ../src/boards/awele.c:731
   4087msgid "Not allowed! Try again !"
   4088msgstr ""
   4089
  39704090#: ../src/boards/chess.c:189
  39714091msgid ""
   
  40284148#. require by all utf8-functions
  40294149#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
  4030 #: ../src/boards/click_on_letter.c:258 ../src/boards/click_on_letter.c:275
  4031 #: ../src/boards/gletters.c:228 ../src/boards/memory.c:565
   4150#: ../src/boards/click_on_letter.c:252 ../src/boards/click_on_letter.c:269
   4151#: ../src/boards/gletters.c:228 ../src/boards/memory.c:834
  40324152msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
  40334153msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
  40344154
  4035 #: ../src/boards/click_on_letter.c:287
   4155#: ../src/boards/click_on_letter.c:281
  40364156#, c-format
  40374157msgid ""
   
  40424162"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
  40434163
  4044 #: ../src/boards/click_on_letter.c:294
   4164#: ../src/boards/click_on_letter.c:288
  40454165#, c-format
  40464166msgid ""
   
  40514171"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
  40524172
  4053 #: ../src/boards/click_on_letter.c:302
   4173#: ../src/boards/click_on_letter.c:296 ../src/boards/python/melody.py:116
  40544174msgid ""
  40554175"Error: this activity cannot be played with the\n"
   
  40644184
  40654185#. toggle box
  4066 #: ../src/boards/click_on_letter.c:611 ../src/boards/gletters.c:813
   4186#: ../src/boards/click_on_letter.c:641 ../src/boards/gletters.c:847
  40674187#: ../src/boards/python/login.py:535
  40684188msgid "Uppercase only text"
   
  41194239
  41204240#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
  4121 #: ../src/boards/gletters.c:224 ../src/boards/memory.c:561
   4241#: ../src/boards/gletters.c:224 ../src/boards/memory.c:830
  41224242msgid "0123456789"
  41234243msgstr "0123456789"
  41244244
  41254245#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
  4126 #: ../src/boards/gletters.c:234 ../src/boards/memory.c:571
   4246#: ../src/boards/gletters.c:234 ../src/boards/memory.c:840
  41274247msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
  41284248msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
   
  41754295"да се движите"
  41764296
  4177 #: ../src/boards/memory.c:250
   4297#: ../src/boards/memory.c:282
  41784298msgid "Memory"
  41794299msgstr "Памет"
  41804300
  4181 #: ../src/boards/memory.c:251
   4301#: ../src/boards/memory.c:283
  41824302msgid "Find the matching pair"
  41834303msgstr "Намерете съответстващата двойка"
   
  41874307msgstr "Главно меню"
  41884308
  4189 #: ../src/boards/menu.c:80
   4309#: ../src/boards/menu.c:80 ../src/boards/menu2.c:129
  41904310msgid "Select a Board"
  41914311msgstr "Изберете игра"
   4312
   4313#: ../src/boards/menu2.c:128
   4314msgid "Main Menu Second Version"
   4315msgstr ""
  41924316
  41934317#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
   
  42744398#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
  42754399#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
  4276 #: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
   4400#: ../src/boards/python/pythontest.py:410 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
  42774401#, python-format
  42784402msgid ""
   
  42844408
  42854409#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
  4286 #: ../src/boards/python/pythontest.py:473
   4410#: ../src/boards/python/pythontest.py:474
  42874411msgid "Select sound locale"
  42884412msgstr "Изберете локал за звука"
   
  44724596
  44734597#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
  4474 #: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
   4598#: ../src/gcompris/board_config.c:587 ../src/gcompris/board_config.c:717
  44754599msgid "Default"
  44764600msgstr "По подразбиране"
   
  45754699msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
  45764700
  4577 #: ../src/boards/python/electric.py:92
   4701#: ../src/boards/python/electric.py:94
  45784702msgid ""
  45794703"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
   
  47794903
  47804904#. toggle box
  4781 #: ../src/boards/python/pythontest.py:414
   4905#: ../src/boards/python/pythontest.py:415
  47824906msgid "Disable line drawing in circle"
  47834907msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
  47844908
  47854909#. combo box
  4786 #: ../src/boards/python/pythontest.py:423
   4910#: ../src/boards/python/pythontest.py:424
  47874911msgid "Color of the line"
  47884912msgstr "Цвят на линията"
  47894913
  47904914#. spin button for int
  4791 #: ../src/boards/python/pythontest.py:434
   4915#: ../src/boards/python/pythontest.py:435
  47924916msgid "Distance between circles"
  47934917msgstr "Разстояние между окръжностите"
  47944918
  47954919#. radio buttons for circle or rectangle
  4796 #: ../src/boards/python/pythontest.py:445
   4920#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
  47974921msgid "Use circles"
  47984922msgstr "Използване на окръжности"
  47994923
  4800 #: ../src/boards/python/pythontest.py:446
   4924#: ../src/boards/python/pythontest.py:447
  48014925msgid "Use rectangles"
  48024926msgstr "Използване на правоъгълници"
  48034927
  4804 #: ../src/boards/python/pythontest.py:449
   4928#: ../src/boards/python/pythontest.py:450
  48054929msgid "Choice of pattern"
  48064930msgstr "Избор на шаблон"
   
  49505074
  49515075#. Enter Edit Mode
  4952 #: ../src/boards/shapegame.c:425
   5076#: ../src/boards/shapegame.c:429
  49535077msgid ""
  49545078"You have entered Edit mode\n"
   
  49625086"„d“, за да покажете всички форми."
  49635087
  4964 #: ../src/boards/shapegame.c:433
   5088#: ../src/boards/shapegame.c:437
  49655089msgid ""
  49665090"The data from this activity are saved under\n"
   
  50425166#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
  50435167#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
  5044 #: ../src/gcompris/gameutil.c:1113 ../src/gcompris/help.c:362
   5168#: ../src/gcompris/gameutil.c:1119 ../src/gcompris/help.c:362
  50455169#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
  50465170msgid "OK"
  50475171msgstr "Да"
  50485172
   5173#: ../src/gcompris/bar.c:571
   5174#, fuzzy
   5175msgid "GCompris confirmation"
   5176msgstr "Настройки на GCompris"
   5177
   5178#: ../src/gcompris/bar.c:572
   5179msgid "Sure you want to quit ?"
   5180msgstr ""
   5181
   5182#: ../src/gcompris/bar.c:573
   5183#, fuzzy
   5184msgid "Yes, I am sure !"
   5185msgstr "Да, видях я"
   5186
   5187#: ../src/gcompris/bar.c:574
   5188msgid "No, I continue"
   5189msgstr ""
   5190
  50495191#: ../src/gcompris/board.c:176
  50505192msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
   
  50535195"зареди.\n"
  50545196
  5055 #: ../src/gcompris/board_config.c:632
   5197#: ../src/gcompris/board_config.c:617
  50565198msgid ""
  50575199"Select the language\n"
   
  51835325#: ../src/gcompris/config.c:94
  51845326msgid "Norwegian Bokmal"
  5185 msgstr "норвежки (bokmal)"
   5327msgstr "норвежки (букмол)"
  51865328
  51875329#: ../src/gcompris/config.c:95
  51885330msgid "Norwegian Nynorsk"
  5189 msgstr "норвежки (nynorsk)"
   5331msgstr "норвежки (ниношк)"
  51905332
  51915333#: ../src/gcompris/config.c:96
   
  53405482"проблема на авторите."
  53415483
  5342 #: ../src/gcompris/gcompris.c:123
   5484#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
  53435485msgid "run gcompris in fullscreen mode."
  53445486msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
  53455487
  5346 #: ../src/gcompris/gcompris.c:125
   5488#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
  53475489msgid "run gcompris in window mode."
  53485490msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
  53495491
  5350 #: ../src/gcompris/gcompris.c:127
   5492#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
  53515493msgid "run gcompris with sound enabled."
  53525494msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
  53535495
  5354 #: ../src/gcompris/gcompris.c:129
   5496#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
  53555497msgid "run gcompris without sound."
  53565498msgstr "стартиране на GCompris без звук."
  53575499
  5358 #: ../src/gcompris/gcompris.c:131
   5500#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
  53595501msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
  53605502msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
  53615503
  5362 #: ../src/gcompris/gcompris.c:133
   5504#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
  53635505msgid "display only activities with this difficulty level."
  53645506msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
  53655507
  5366 #: ../src/gcompris/gcompris.c:135
   5508#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
  53675509msgid "display debug informations on the console."
  53685510msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
  53695511
  5370 #: ../src/gcompris/gcompris.c:137
   5512#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
  53715513msgid "Print the version of "
  53725514msgstr "Отпечатване на версията на "
  53735515
  5374 #: ../src/gcompris/gcompris.c:139
   5516#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
  53755517msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
  53765518msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
  53775519
  5378 #: ../src/gcompris/gcompris.c:141
   5520#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
  53795521msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
  53805522msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
  53815523
  5382 #: ../src/gcompris/gcompris.c:143
   5524#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
  53835525msgid ""
  53845526"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
   
  53905532"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
  53915533
  5392 #: ../src/gcompris/gcompris.c:145
   5534#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
  53935535msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
  53945536msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
  53955537
  5396 #: ../src/gcompris/gcompris.c:147
   5538#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
  53975539msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
  53985540msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
  53995541
  5400 #: ../src/gcompris/gcompris.c:149
   5542#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
  54015543msgid "Use alternate database for profiles"
  54025544msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
  54035545
  5404 #: ../src/gcompris/gcompris.c:151
   5546#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
  54055547msgid "Use alternate database for logs"
  54065548msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
  54075549
  5408 #: ../src/gcompris/gcompris.c:153
   5550#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
  54095551msgid "Create the alternate database for profiles"
  54105552msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
  54115553
  5412 #: ../src/gcompris/gcompris.c:155
   5554#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
  54135555msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
  54145556msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
  54155557
  5416 #: ../src/gcompris/gcompris.c:157
   5558#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
  54175559msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
  54185560msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
  54195561
  5420 #: ../src/gcompris/gcompris.c:159
   5562#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
  54215563msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
  54225564msgstr ""
   
  54245566"профили"
  54255567
  5426 #: ../src/gcompris/gcompris.c:161
   5568#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
  54275569msgid ""
  54285570"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
   
  54325574"gcompris/shared]"
  54335575
  5434 #: ../src/gcompris/gcompris.c:163
   5576#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
  54355577msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
  54365578msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
  54375579
  5438 #: ../src/gcompris/gcompris.c:165
   5580#: ../src/gcompris/gcompris.c:167
  54395581msgid "Run the experimental activities"
  54405582msgstr "Експериментални занимания"
  54415583
  5442 #: ../src/gcompris/gcompris.c:782
   5584#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
   5585msgid "Disable the quit button"
   5586msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
   5587
   5588#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
   5589msgid "Disable the config button"
   5590msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
   5591
   5592#: ../src/gcompris/gcompris.c:788
  54435593#, c-format
  54445594msgid ""
   
  54645614"<http://www.fsf.org/philosophy>"
  54655615
  5466 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1170
   5616#: ../src/gcompris/gcompris.c:1172
  54675617#, c-format
  54685618msgid ""
   
  54785628
  54795629#. check the list of possible values for -l, then exit
  5480 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1244
   5630#: ../src/gcompris/gcompris.c:1258
  54815631#, c-format
  54825632msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
  54835633msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
  54845634
  5485 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1245
   5635#: ../src/gcompris/gcompris.c:1259
  54865636#, c-format
  54875637msgid "The list of available activities is :\n"
  54885638msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
  54895639
  5490 #: ../src/gcompris/gcompris.c:1388
   5640#: ../src/gcompris/gcompris.c:1403
  54915641#, c-format
  54925642msgid "The list of available profiles is:\n"
  54935643msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
  54945644
  5495 #: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
   5645#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:253
  54965646msgid "Unaffected"
  54975647msgstr "Не се влияе"
  54985648
  5499 #: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
   5649#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:254
  55005650msgid "Users without a class"
  55015651msgstr "Потребители без клас"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.