Changeset 594


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2006, 3:10:30 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+: корекция на #250. Коригирано и в HEAD.

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gtk+.gtk-2-8.bg.po

  r593 r594  
  1010"Project-Id-Version: Gtk+ 2.8\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-10-21 11:21+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-11 15:07+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-11 15:08+0200\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
  22 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1108 ../tests/testfilechooser.c:218
   21#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
   22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 ../tests/testfilechooser.c:218
  2323#, c-format
  2424msgid "Failed to open file '%s': %s"
  2525msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  2626
  27 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869
   27#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
  2828#, c-format
  2929msgid "Image file '%s' contains no data"
  3030msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  3131
  32 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
  33 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1149 ../tests/testfilechooser.c:263
   32#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
   33#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 ../tests/testfilechooser.c:263
  3434#, c-format
  3535msgid ""
   
  4848"повреден анимационен файл"
  4949
  50 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
   50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
  5151#, c-format
  5252msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  5353msgstr "Модулът за зареждане на изображения - %s не може да бъде зареден: %s"
  5454
  55 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
   55#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
  5656#, c-format
  5757msgid ""
   
  6262"вероятно е от различна версия на GTK."
  6363
  64 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
   64#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
  6565#, c-format
  6666msgid "Image type '%s' is not supported"
  6767msgstr "Типът изображение „%s“ не се поддържа"
  6868
  69 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
   69#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
  7070#, c-format
  7171msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  7272msgstr "Форматът на графичния файл „%s“, не може да бъде разпознат"
  7373
  74 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
   74#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
  7575msgid "Unrecognized image file format"
  7676msgstr "Неразпознат графичен формат"
  7777
  78 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:915
   78#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
  7979#, c-format
  8080msgid "Failed to load image '%s': %s"
  8181msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8282
  83 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1376
   83#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
  8484#, c-format
  8585msgid "Error writing to image file: %s"
  8686msgstr "Грешка при записва на изображението: %s"
  8787
  88 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1422 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1551
   88#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
  8989#, c-format
  9090msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9292"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа записа на графичен формат: %s"
  9393
  94 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1456
   94#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
  9595msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9696msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9797
  98 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1468
   98#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
  9999msgid "Failed to open temporary file"
  100100msgstr "Грешка при отварянето на временния файл"
  101101
  102 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1493
   102#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
  103103msgid "Failed to read from temporary file"
  104104msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  105105
  106 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1727
   106#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
  107107#, c-format
  108108msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  109109msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  110110
  111 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
   111#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
  112112#, c-format
  113113msgid ""
   
  118118"да не са записани всички данни: %s"
  119119
  120 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1971 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2021
   120#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
  121121msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  122122msgstr "Недостатъчно памет за записа на изображението в буфер"
   
  163163msgstr "Неподдържан тип анимация"
  164164
  165 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
   165#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
  166166msgid "Invalid header in animation"
  167167msgstr "Грешна заглавна част в анимацията"
  168168
  169 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
  170 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
  171 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
   169#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
   170#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
   171#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
  172172msgid "Not enough memory to load animation"
  173173msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на анимацията"
  174174
  175 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
  176 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
   175#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
   176#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
  177177msgid "Malformed chunk in animation"
  178178msgstr "Грешно форматиран откъс в анимацията"
  179179
  180 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
   180#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
  181181msgid "The ANI image format"
  182182msgstr "Форматът за изображения ANI"
   
  349349"за да освободите памет."
  350350
  351 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
   351#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
  352352#, c-format
  353353msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
  354354msgstr "Неподдържано цветово пространство за JPEG (%s)"
  355355
  356 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681
  357 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
   356#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741
   357#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
  358358msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
  359359msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат JPEG"
  360360
  361 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
   361#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
  362362#, c-format
  363363msgid ""
   
  368368"бъде анализирана."
  369369
  370 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
   370#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
  371371#, c-format
  372372msgid ""
   
  376376"разрешена"
  377377
  378 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
   378#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
  379379msgid "The JPEG image format"
  380380msgstr "Форматът за изображения JPEG"
   
  587587msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на файл във формат PNM"
  588588
  589 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
   589#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1090
  590590msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
  591591msgstr "Фамилията формати за изображения PNM/PBG/PGM/PPM"
   
  631631msgstr "Няма достатъчно памет за нов буфер за изображение"
  632632
  633 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
   633#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:689
  634634msgid "Cannot allocate colormap structure"
  635635msgstr "Няма достатъчно памет за нова структура за палитра за цветове"
  636636
  637 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
   637#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:696
  638638msgid "Cannot allocate colormap entries"
  639639msgstr "Няма достатъчно памет за нов елемент в палитра за цветове"
  640640
  641 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
   641#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:718
  642642msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
  643643msgstr "Неочаквана дълбочина на цвят за елементите на палитрата на цветовете"
  644644
  645 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
   645#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:736
  646646msgid "Cannot allocate TGA header memory"
  647647msgstr "Няма достатъчно памет за заглавната част на формата TGA "
  648648
  649 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
   649#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:769
  650650msgid "TGA image has invalid dimensions"
  651651msgstr "Изображението във формат TGA е с грешни размери"
  652652
  653 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
  654 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
  655 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
   653#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:775 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:784
   654#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:794 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:804
   655#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:811
  656656msgid "TGA image type not supported"
  657657msgstr "Типът изображение TGA не се поддържа"
  658658
  659 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
   659#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:858
  660660msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
  661661msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане структурата на контекста за TGA "
  662662
  663 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
   663#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:923
  664664msgid "Excess data in file"
  665665msgstr "Излишък от данни във файл"
  666666
  667 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
   667#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:992
  668668msgid "The Targa image format"
  669669msgstr "Форматът за изображения Targa"
   
  738738msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XBM"
  739739
  740 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
   740#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:442
  741741msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
  742742msgstr ""
   
  744744"формат XBM"
  745745
  746 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
   746#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:477
  747747msgid "The XBM image format"
  748748msgstr "Форматът за изображения XBM"
  749749
  750 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
   750#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
  751751msgid "No XPM header found"
  752752msgstr "Липсва заглавната част на XPM"
  753753
  754 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:476
   754#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
  755755msgid "Invalid XPM header"
  756756msgstr "Заглавната част на XPM е неправилна"
  757757
  758 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:484
   758#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
  759759msgid "XPM file has image width <= 0"
  760760msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна ширина"
  761761
  762 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:492
   762#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
  763763msgid "XPM file has image height <= 0"
  764764msgstr "Файлът във формат XPM е с отрицателна височина"
  765765
  766 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:500
   766#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
  767767msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
  768768msgstr "Броят на символи за пиксел във файла във формат XPM е неправилен"
  769769
  770 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
   770#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
  771771msgid "XPM file has invalid number of colors"
  772772msgstr "Броят цветове във файла във формат XPM е неправилен"
  773773
  774 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:519 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:528
  775 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:580
   774#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
   775#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
  776776msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
  777777msgstr "Няма достатъчно памет за зареждане на изображение във формат XPM"
  778778
  779 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:542
   779#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
  780780msgid "Cannot read XPM colormap"
  781781msgstr "Палитрата от цветове за XPM не може да бъде прочетена"
  782782
  783 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:771
   783#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:776
  784784msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
  785785msgstr ""
   
  787787"XPM"
  788788
  789 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:806
   789#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:811
  790790msgid "The XPM image format"
  791791msgstr "Форматът за изображения XPM"
   
  10161016msgstr "Заявките към Х да са синхронни"
  10171017
  1018 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:271 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
   1018#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2105
  10191019msgid "License"
  10201020msgstr "Лиценз"
  10211021
  1022 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:272
   1022#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
  10231023msgid "The license of the program"
  10241024msgstr "Лицензът на програмата"
  10251025
  10261026#. Add the credits button
  1027 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:507
   1027#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:509
  10281028msgid "C_redits"
  10291029msgstr "_Заслуги"
  10301030
  10311031#. Add the license button
  1032 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:517
   1032#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
  10331033msgid "_License"
  10341034msgstr "_Лиценз"
  10351035
  1036 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
   1036#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:758
  10371037#, c-format
  10381038msgid "About %s"
   
  10891089msgstr "Alt"
  10901090
  1091 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  1092 #. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
  1093 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  1094 #. * this.
  1095 #. * And do not translate the part before the |.
  1096 #.
  1097 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:609
  1098 msgid "keyboard label|Super"
  1099 msgstr "Super"
  1100 
  1101 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  1102 #. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
  1103 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  1104 #. * this.
  1105 #. * And do not translate the part before the |.
  1106 #.
  1107 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
  1108 msgid "keyboard label|Hyper"
  1109 msgstr "Hyper"
  1110 
  1111 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
  1112 #. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
  1113 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
  1114 #. * this.
  1115 #. * And do not translate the part before the |.
  1116 #.
  1117 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:637
  1118 msgid "keyboard label|Meta"
  1119 msgstr "Meta"
  1120 
  11211091#. do not translate the part before the |
  1122 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:651
   1092#: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
  11231093msgid "keyboard label|Space"
  11241094msgstr "Space"
  11251095
  11261096#. do not translate the part before the |
  1127 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:655
   1097#: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
  11281098msgid "keyboard label|Backslash"
  11291099msgstr "\\"
   
  11381108#. * the year will appear on the right.
  11391109#.
  1140 #: ../gtk/gtkcalendar.c:652
   1110#: ../gtk/gtkcalendar.c:696
  11411111msgid "calendar:MY"
  11421112msgstr "calendar:MY"
   
  11461116#. * to be the first day of the week, and so on.
  11471117#.
  1148 #: ../gtk/gtkcalendar.c:676
   1118#: ../gtk/gtkcalendar.c:720
  11491119msgid "calendar:week_start:0"
  11501120msgstr "calendar:week_start:1"
   
  11581128#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
  11591129#.
  1160 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1563
   1130#: ../gtk/gtkcalendar.c:1610
  11611131msgid "year measurement template|2000"
  11621132msgstr "2000"
   
  11731143#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
  11741144#.
  1175 #: ../gtk/gtkcalendar.c:1833
   1145#: ../gtk/gtkcalendar.c:1887
  11761146msgid "calendar year format|%Y"
  11771147msgstr "%Y"
  11781148
  1179 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
  1180 #. * a disabled accelerator key combination. Only include
  1181 #. * the text after the | in the translation.
  1182 #.
  1183 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
  1184 msgid "Accelerator|Disabled"
  1185 msgstr "Изключен"
  1186 
  1187 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
  1188 #. * an accelerator when the cell is clicked to change the
  1189 #. * acelerator.
  1190 #.
  1191 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
  1192 msgid "New accelerator..."
  1193 msgstr "Нов бърз клавиш..."
  1194 
  11951149#. do not translate the part before the |
  11961150#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
   
  11991153msgstr "%d %%"
  12001154
  1201 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkcolorbutton.c:574
   1155#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:223 ../gtk/gtkcolorbutton.c:591
  12021156msgid "Pick a Color"
  12031157msgstr "Избор на цвят"
  12041158
  1205 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:465
   1159#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:480
  12061160msgid "Received invalid color data\n"
  12071161msgstr "Получени са невалидни данни за цвета\n"
   
  12381192"изберете „Запазване на цвета тук“."
  12391193
  1240 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1949
   1194#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
  12411195msgid ""
  12421196"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
   
  12461200"чрез вътрешния триъгълник."
  12471201
  1248 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
   1202#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
  12491203msgid ""
  12501204"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
   
  12541208"изберете."
  12551209
  1256 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983
   1210#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
  12571211msgid "_Hue:"
  12581212msgstr "_Нюанс:"
  12591213
  1260 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
   1214#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
  12611215msgid "Position on the color wheel."
  12621216msgstr "Позиция върху цветното колело."
  12631217
  1264 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1986
   1218#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
  12651219msgid "_Saturation:"
  12661220msgstr "_Наситеност:"
  12671221
  1268 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
   1222#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
  12691223msgid "\"Deepness\" of the color."
  12701224msgstr "„Дълбочина“ на цвят."
  12711225
  1272 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
   1226#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
  12731227msgid "_Value:"
  12741228msgstr "_Стойност:"
  12751229
  1276 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1989
   1230#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
  12771231msgid "Brightness of the color."
  12781232msgstr "Яркост на цвета."
  12791233
  1280 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
   1234#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
  12811235msgid "_Red:"
  12821236msgstr "_Червено:"
  12831237
  1284 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
   1238#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
  12851239msgid "Amount of red light in the color."
  12861240msgstr "Количеството червена светлина в цвета."
  12871241
  1288 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
   1242#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
  12891243msgid "_Green:"
  12901244msgstr "_Зелено:"
  12911245
  1292 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
   1246#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
  12931247msgid "Amount of green light in the color."
  12941248msgstr "Количеството зелена светлина в цвета."
  12951249
  1296 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
   1250#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
  12971251msgid "_Blue:"
  12981252msgstr "_Синьо:"
  12991253
  1300 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
   1254#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
  13011255msgid "Amount of blue light in the color."
  13021256msgstr "Количеството синя светлина в цвета."
  13031257
  1304 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
   1258#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2002
  13051259msgid "_Opacity:"
  13061260msgstr "Н_епрозрачност:"
  13071261
  1308 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2006 ../gtk/gtkcolorsel.c:2017
   1262#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2010 ../gtk/gtkcolorsel.c:2021
  13091263msgid "Transparency of the color."
  13101264msgstr "Прозрачност на цвята."
  13111265
  1312 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2024
   1266#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2028
  13131267msgid "Color _Name:"
  13141268msgstr "Име на _цвят:"
  13151269
  1316 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2039
   1270#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2043
  13171271msgid ""
  13181272"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
   
  13221276"просто да посочите името му."
  13231277
  1324 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2058
   1278#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2062
  13251279msgid "_Palette"
  13261280msgstr "_Палитра"
  13271281
  1328 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:2090
   1282#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2094
  13291283msgid "Color Wheel"
  13301284msgstr "Цветова палитра"
  13311285
  1332 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:121
   1286#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:123
  13331287msgid "Color Selection"
  13341288msgstr "Избор на цвят"
  13351289
  1336 #: ../gtk/gtkentry.c:4601 ../gtk/gtktextview.c:7132
   1290#: ../gtk/gtkentry.c:4612 ../gtk/gtktextview.c:7125
   1291msgid "Select _All"
   1292msgstr "Избиране на _всичко"
   1293
   1294#: ../gtk/gtkentry.c:4624 ../gtk/gtktextview.c:7135
  13371295msgid "Input _Methods"
  13381296msgstr "_Методи за вход"
  13391297
  1340 #: ../gtk/gtkentry.c:4612 ../gtk/gtktextview.c:7143
   1298#: ../gtk/gtkentry.c:4636 ../gtk/gtktextview.c:7146
  13411299msgid "_Insert Unicode Control Character"
  13421300msgstr "_Вмъкване на контролен символ за Уникод"
   
  13521310msgstr "Избор на файл"
  13531311
  1354 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
  1355 msgid "Home"
  1356 msgstr "Домашна папка"
  1357 
  1358 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1383
   1312#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:68 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1480
  13591313msgid "Desktop"
  13601314msgstr "Работен плот"
  13611315
  1362 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:70
   1316#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69
  13631317msgid "(None)"
  13641318msgstr "(без)"
  13651319
  1366 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1562
   1320#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1568
  13671321msgid "Other..."
  1368 msgstr "Друго..."
  1369 
  1370 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:925
   1322msgstr "Друго място..."
   1323
   1324#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1022
  13711325msgid "Could not retrieve information about the file"
  13721326msgstr "Информацията за файла не може да бъде получена"
  13731327
  1374 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:936
   1328#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1033
  13751329msgid "Could not add a bookmark"
  13761330msgstr "Не може да бъде добавена отметка"
  13771331
  1378 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:947
   1332#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1044
  13791333msgid "Could not remove bookmark"
  13801334msgstr "Не може да бъде премахната отметка"
  13811335
  1382 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
   1336#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1055
  13831337msgid "The folder could not be created"
  13841338msgstr "Папката не може да бъде създадена"
  13851339
  1386 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
   1340#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1068
  13871341msgid ""
  13881342"The folder could not be created, as a file with the same name already "
   
  13921346"име. Опитайте с друго име на папката или преименувайте файла."
  13931347
  1394 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:984
   1348#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1081
  13951349msgid "Invalid file name"
  13961350msgstr "Невалидно име на файл"
  13971351
  1398 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:994
   1352#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1091
  13991353msgid "The folder contents could not be displayed"
  14001354msgstr "Съдържанието на папката не може да бъде показано"
  14011355
  1402 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1214
   1356#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1311
  14031357#, c-format
  14041358msgid "Could not get information about '%s': %s"
  14051359msgstr "Информацията за „%s“ не може да бъде получена: %s"
  14061360
  1407 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2278
   1361#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2382
  14081362#, c-format
  14091363msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
  14101364msgstr "Добавяне на папката „%s“ към отметките"
  14111365
  1412 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2319
   1366#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2423
  14131367msgid "Add the current folder to the bookmarks"
  14141368msgstr "Добавяне на текущата папка към отметките"
  14151369
  1416 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2321
   1370#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2425
  14171371msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
  14181372msgstr "Добавяне на избраните папки към отметките"
  14191373
  1420 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2361
   1374#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2465
  14211375#, c-format
  14221376msgid "Remove the bookmark '%s'"
  14231377msgstr "Премахване на отметката - „%s“"
  14241378
  1425 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2792
   1379#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2896
  14261380#, c-format
  14271381msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
   
  14291383"Не може да се добави отметка за „%s“, понеже това е невалидно име на път."
  14301384
  1431 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
   1385#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3127
  14321386msgid "Remove"
  14331387msgstr "Премахване"
  14341388
  1435 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3016
   1389#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3136
  14361390msgid "Rename..."
  14371391msgstr "Преименуване..."
  14381392
  1439 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
   1393#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3259
  14401394msgid "Shortcuts"
  14411395msgstr "Бързи клавиши"
  14421396
  1443 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3196
   1397#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3313
  14441398msgid "Folder"
  14451399msgstr "Папка"
  14461400
  1447 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3252 ../gtk/gtkstock.c:317
   1401#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3369 ../gtk/gtkstock.c:317
  14481402msgid "_Add"
  14491403msgstr "_Добавяне"
  14501404
  1451 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3259
   1405#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3376
  14521406msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
  14531407msgstr "Добавяне на избраната папка към отметките"
  14541408
  1455 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3264 ../gtk/gtkstock.c:400
   1409#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3381 ../gtk/gtkstock.c:400
  14561410msgid "_Remove"
  14571411msgstr "_Премахване"
  14581412
  1459 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3271
   1413#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3388
  14601414msgid "Remove the selected bookmark"
  14611415msgstr "Изтриване на избраната отметка"
  14621416
  1463 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3371
   1417#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3492
  14641418msgid "Could not select file"
  14651419msgstr "Не може да бъде избран файл"
  14661420
  1467 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3427
   1421#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3548
  14681422#, c-format
  14691423msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
   
  14711425"Файлът „%s“ не може да бъде избран, понеже това е невалидно име на път."
  14721426
  1473 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3499
   1427#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3620
  14741428msgid "_Add to Bookmarks"
  14751429msgstr "_Добавяне към отметките"
  14761430
  1477 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3509
   1431#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3630
  14781432msgid "Open _Location"
  14791433msgstr "Отваряне на _местоположение"
  14801434
  1481 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3521
   1435#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3642
  14821436msgid "Show _Hidden Files"
  14831437msgstr "Показване на _скритите файлове"
  14841438
  1485 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3648 ../gtk/gtkfilesel.c:762
   1439#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3766 ../gtk/gtkfilesel.c:763
  14861440msgid "Files"
  14871441msgstr "Файлове"
  14881442
  1489 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3693
   1443#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3811
  14901444msgid "Name"
  14911445msgstr "Име"
  14921446
  1493 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3718
   1447#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3836
  14941448msgid "Size"
  14951449msgstr "Размер"
  14961450
  1497 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3731
   1451#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3849
  14981452msgid "Modified"
  14991453msgstr "Променян на"
  15001454
  1501 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3763
   1455#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3881
  15021456msgid "Select which types of files are shown"
  15031457msgstr "Избор на видовете файлове, които се показват"
  15041458
  15051459#. Create Folder
  1506 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3799
   1460#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3917
  15071461msgid "Create Fo_lder"
  15081462msgstr "Създаване на _папка"
  15091463
  15101464#. Name entry
  1511 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
   1465#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4042
  15121466msgid "_Name:"
  15131467msgstr "_Име:"
  15141468
  1515 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3964
   1469#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4082
  15161470msgid "_Browse for other folders"
  15171471msgstr "_Отваряне на други папки"
  15181472
  1519 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4237
   1473#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4351
  15201474msgid "Save in _folder:"
  15211475msgstr "Запазване в п_апка:"
  15221476
  1523 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4239
   1477#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4353
  15241478msgid "Create in _folder:"
  15251479msgstr "Създаване в _папка:"
  15261480
  1527 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5346
   1481#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5391
  15281482msgid "Cannot change to folder because it is not local"
  15291483msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
  15301484
  1531 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5874
  1532 #, c-format
  1533 msgid "shortcut %s already exists"
  1534 msgstr "бързият клавиш „%s“ вече съществува"
  1535 
  1536 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5943
   1485#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5975
  15371486#, c-format
  15381487msgid "Shortcut %s does not exist"
  15391488msgstr "Бързият клавиш „%s“ не съществува"
  15401489
  1541 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6198
   1490#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6230
  15421491#, c-format
  15431492msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  15441493msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
  15451494
  1546 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6201
   1495#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6233
  15471496#, c-format
  15481497msgid ""
   
  15521501"му съдържание."
  15531502
  1554 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6206
   1503#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6238
  15551504msgid "_Replace"
  15561505msgstr "_Замяна"
  15571506
  1558 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6697
   1507#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6729
  15591508#, c-format
  15601509msgid "Could not mount %s"
  15611510msgstr "Не може да се монтира „%s“"
  15621511
  1563 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6992
   1512#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7035
  15641513msgid "Type name of new folder"
  15651514msgstr "Напишете името на новата папка"
  15661515
  1567 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7034
   1516#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7077
  15681517#, c-format
  15691518msgid "%d byte"
   
  15721521msgstr[1] "%d байта"
  15731522
  1574 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7036
   1523#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7079
  15751524#, c-format
  15761525msgid "%.1f K"
  15771526msgstr "%.1f K"
  15781527
  1579 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7038
   1528#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7081
  15801529#, c-format
  15811530msgid "%.1f M"
  15821531msgstr "%.1f M"
  15831532
  1584 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7040
   1533#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7083
  15851534#, c-format
  15861535msgid "%.1f G"
  15871536msgstr "%.1f G"
  15881537
  1589 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7086 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7110
   1538#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7129 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7153
  15901539msgid "Unknown"
  15911540msgstr "Неизвестен"
  15921541
  1593 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7097
   1542#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7140
  15941543msgid "Today"
  15951544msgstr "Днес"
  15961545
  1597 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7099
   1546#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7142
  15981547msgid "Yesterday"
  15991548msgstr "Вчера"
  16001549
  1601 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7181
   1550#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7220
  16021551msgid "Cannot change folder"
  16031552msgstr "Не може да се смени текущата папка"
  16041553
  1605 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7182
   1554#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7221
  16061555msgid "The folder you specified is an invalid path."
  16071556msgstr "Посочената папка е невалиден път."
  16081557
  1609 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7221
   1558#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7260
  16101559#, c-format
  16111560msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
  16121561msgstr "Не може да се създаде име на файл от „%s“ и „%s“"
  16131562
  1614 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7257
   1563#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7296
  16151564msgid "Could not select item"
  16161565msgstr "Елементът не може да бъде избран"
  16171566
  1618 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7297
   1567#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7336
  16191568msgid "Open Location"
  16201569msgstr "Отваряне на местоположение"
  16211570
  1622 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7304
   1571#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7343
  16231572msgid "Save in Location"
  16241573msgstr "Запазване в"
  16251574
  1626 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7331
   1575#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7370
  16271576msgid "_Location:"
  16281577msgstr "_Местоположение"
  16291578
  1630 #: ../gtk/gtkfilesel.c:726
   1579#: ../gtk/gtkfilesel.c:727
  16311580msgid "Folders"
  16321581msgstr "Папки"
  16331582
  1634 #: ../gtk/gtkfilesel.c:730
   1583#: ../gtk/gtkfilesel.c:731
  16351584msgid "Fol_ders"
  16361585msgstr "Па_пки"
  16371586
  1638 #: ../gtk/gtkfilesel.c:766
   1587#: ../gtk/gtkfilesel.c:767
  16391588msgid "_Files"
  16401589msgstr "_Файлове"
  16411590
  1642 #: ../gtk/gtkfilesel.c:853 ../gtk/gtkfilesel.c:2240
   1591#: ../gtk/gtkfilesel.c:855 ../gtk/gtkfilesel.c:2242
  16431592#, c-format
  16441593msgid "Folder unreadable: %s"
  16451594msgstr "Папката не може да се прочете: %s"
  16461595
  1647 #: ../gtk/gtkfilesel.c:982
   1596#: ../gtk/gtkfilesel.c:984
  16481597#, c-format
  16491598msgid ""
   
  16561605"Сигурни ли сте, че искате да го изберете?"
  16571606
  1658 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1112
   1607#: ../gtk/gtkfilesel.c:1114
  16591608msgid "_New Folder"
  16601609msgstr "_Нова папка"
  16611610
  1662 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1123
   1611#: ../gtk/gtkfilesel.c:1125
  16631612msgid "De_lete File"
  16641613msgstr "Из_триване на файл"
  16651614
  1666 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1134
   1615#: ../gtk/gtkfilesel.c:1136
  16671616msgid "_Rename File"
  16681617msgstr "_Преименуване на файл"
  16691618
  1670 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1436
   1619#: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
  16711620#, c-format
  16721621msgid ""
   
  16761625"файлове"
  16771626
  1678 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1438
   1627#: ../gtk/gtkfilesel.c:1440
  16791628#, c-format
  16801629msgid ""
   
  16851634"%s"
  16861635
  1687 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1439 ../gtk/gtkfilesel.c:1675
   1636#: ../gtk/gtkfilesel.c:1441 ../gtk/gtkfilesel.c:1677
  16881637msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
  16891638msgstr "Вероятно използвате символи, които не са позволени в имена на файлове"
  16901639
  1691 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1447
   1640#: ../gtk/gtkfilesel.c:1449
  16921641#, c-format
  16931642msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
  16941643msgstr "Грешка при създаването на папка „%s“: %s\n"
  16951644
  1696 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1481
   1645#: ../gtk/gtkfilesel.c:1483
  16971646msgid "New Folder"
  16981647msgstr "Нова папка"
  16991648
  1700 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1496
   1649#: ../gtk/gtkfilesel.c:1498
  17011650msgid "_Folder name:"
  17021651msgstr "_Име на папката:"
  17031652
  1704 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1520
   1653#: ../gtk/gtkfilesel.c:1522
  17051654msgid "C_reate"
  17061655msgstr "_Създаване"
  17071656
  1708 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1563
   1657#: ../gtk/gtkfilesel.c:1565
  17091658#, c-format
  17101659msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
   
  17121661"В името на файла „%s“ има символи, които не са позволени в имена на файлове"
  17131662
  1714 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1566
   1663#: ../gtk/gtkfilesel.c:1568
  17151664#, c-format
  17161665msgid ""
   
  17211670"%s"
  17221671
  1723 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1568 ../gtk/gtkfilesel.c:1689
   1672#: ../gtk/gtkfilesel.c:1570 ../gtk/gtkfilesel.c:1691
  17241673msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
  17251674msgstr "Вероятно съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове."
  17261675
  1727 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1577
   1676#: ../gtk/gtkfilesel.c:1579
  17281677#, c-format
  17291678msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
  17301679msgstr "Грешка при изтриването на файла „%s“: %s"
  17311680
  1732 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1620
   1681#: ../gtk/gtkfilesel.c:1622
  17331682#, c-format
  17341683msgid "Really delete file \"%s\"?"
  17351684msgstr "Действително ли искате файлът „%s“ да бъде изтрит?"
  17361685
  1737 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1625
   1686#: ../gtk/gtkfilesel.c:1627
  17381687msgid "Delete File"
  17391688msgstr "Изтриване на файл"
  17401689
  1741 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1671 ../gtk/gtkfilesel.c:1685
   1690#: ../gtk/gtkfilesel.c:1673 ../gtk/gtkfilesel.c:1687
  17421691#, c-format
  17431692msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
   
  17451694"Името на файла „%s“ съдържа символи, които не са позволени в имена на файлове"
  17461695
  1747 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1673
   1696#: ../gtk/gtkfilesel.c:1675
  17481697#, c-format
  17491698msgid ""
   
  17541703"%s"
  17551704
  1756 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1687
   1705#: ../gtk/gtkfilesel.c:1689
  17571706#, c-format
  17581707msgid ""
   
  17631712"%s"
  17641713
  1765 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1697
   1714#: ../gtk/gtkfilesel.c:1699
  17661715#, c-format
  17671716msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
  17681717msgstr "Грешка при преименуването на файла „%s“ на „%s“: %s"
  17691718
  1770 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1744
   1719#: ../gtk/gtkfilesel.c:1746
  17711720msgid "Rename File"
  17721721msgstr "Преименуване на файл"
  17731722
  1774 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1759
   1723#: ../gtk/gtkfilesel.c:1761
  17751724#, c-format
  17761725msgid "Rename file \"%s\" to:"
  17771726msgstr "Преименуване на файла „%s“ на:"
  17781727
  1779 #: ../gtk/gtkfilesel.c:1788
   1728#: ../gtk/gtkfilesel.c:1790
  17801729msgid "_Rename"
  17811730msgstr "_Преименуване"
  17821731
  1783 #: ../gtk/gtkfilesel.c:2220
   1732#: ../gtk/gtkfilesel.c:2222
  17841733msgid "_Selection: "
  17851734msgstr "_Избор: "
  17861735
  1787 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3145
   1736#: ../gtk/gtkfilesel.c:3147
  17881737#, c-format
  17891738msgid ""
   
  17941743"зададете променливата на средата G_FILENAME_ENCODING): %s"
  17951744
  1796 #: ../gtk/gtkfilesel.c:3148
   1745#: ../gtk/gtkfilesel.c:3150
  17971746msgid "Invalid UTF-8"
  17981747msgstr "Грешен UTF-8"
  17991748
  1800 #: ../gtk/gtkfilesel.c:4024
   1749#: ../gtk/gtkfilesel.c:4027
  18011750msgid "Name too long"
  18021751msgstr "Името е твърде дълго"
  18031752
  1804 #: ../gtk/gtkfilesel.c:4026
   1753#: ../gtk/gtkfilesel.c:4029
  18051754msgid "Couldn't convert filename"
  18061755msgstr "Името на файла не може да бъде конвертирано"
  18071756
  1808 #: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1222
   1757#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1271
  18091758msgid "(Empty)"
  18101759msgstr "(Празно)"
  18111760
  18121761#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:476 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:682
  1813 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1858 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:471
   1762#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1882 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:471
  18141763#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:484 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1496
  18151764#, c-format
   
  18351784msgstr "Не може да се извлече стандартната икона за %s"
  18361785
  1837 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:891
   1786#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:895
  18381787#, c-format
  18391788msgid ""
   
  18431792"Името „%s“ е невалидно защото съдържа знака „%s“. Използвайте различно име."
  18441793
  1845 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1463 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1036
   1794#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1487 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1036
  18461795#, c-format
  18471796msgid "Bookmark saving failed: %s"
  18481797msgstr "Запазването на отметката беше неуспешно: %s"
  18491798
  1850 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1518
   1799#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1542
  18511800#, c-format
  18521801msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
  18531802msgstr "„%s“ вече съществува в списъка с отметки"
  18541803
  1855 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1590
   1804#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1614
  18561805#, c-format
  18571806msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
  18581807msgstr "„%s“ не съществува в списъка с отметки"
  18591808
  1860 #: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1818
   1809#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1842
  18611810#, c-format
  18621811msgid "Error getting information for '/': %s"
   
  18731822msgstr "%s (%s)"
  18741823
  1875 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtkfontbutton.c:290
   1824#: ../gtk/gtkfontbutton.c:179 ../gtk/gtkfontbutton.c:292
  18761825msgid "Pick a Font"
  18771826msgstr "Избор на шрифт"
  18781827
  18791828#. Initialize fields
  1880 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:284
   1829#: ../gtk/gtkfontbutton.c:286
  18811830msgid "Sans 12"
  18821831msgstr "Sans 12"
  18831832
  1884 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:802
   1833#: ../gtk/gtkfontbutton.c:804
  18851834msgid "Font"
  18861835msgstr "Шрифт"
   
  19091858msgstr "_Преглед:"
  19101859
  1911 #: ../gtk/gtkfontsel.c:1387
   1860#: ../gtk/gtkfontsel.c:1388
  19121861msgid "Font Selection"
  19131862msgstr "Избор на шрифт"
   
  19241873#. * load it.
  19251874#.
  1926 #: ../gtk/gtkiconfactory.c:1660
   1875#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1656
  19271876#, c-format
  19281877msgid "Error loading icon: %s"
  19291878msgstr "Грешка при зареждането на икона: %s"
  19301879
  1931 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1292
   1880#: ../gtk/gtkicontheme.c:1318
  19321881#, c-format
  19331882msgid ""
   
  19421891"\t%s"
  19431892
  1944 #: ../gtk/gtkicontheme.c:1365
   1893#: ../gtk/gtkicontheme.c:1391
  19451894#, c-format
  19461895msgid "Icon '%s' not present in theme"
   
  20301979msgstr "изчистване"
  20311980
  2032 #: ../gtk/gtklabel.c:3976
   1981#: ../gtk/gtklabel.c:3997
  20331982msgid "Select All"
  20341983msgstr "Избиране на всичко"
   
  20682017msgstr "default:LTR"
  20692018
  2070 #: ../gtk/gtkmain.c:585
   2019#: ../gtk/gtkmain.c:595
  20712020msgid "GTK+ Options"
  20722021msgstr "Настройки на GTK+"
  20732022
  2074 #: ../gtk/gtkmain.c:585
   2023#: ../gtk/gtkmain.c:595
  20752024msgid "Show GTK+ Options"
  20762025msgstr "Показване на настройките на GTK+"
  20772026
  2078 #: ../gtk/gtknotebook.c:2715 ../gtk/gtknotebook.c:5055
   2027#: ../gtk/gtknotebook.c:2777 ../gtk/gtknotebook.c:5150
  20792028#, c-format
  20802029msgid "Page %u"
   
  20892038msgstr "Групата радио-бутони, към които този принадлежи."
  20902039
  2091 #: ../gtk/gtkrc.c:2403
   2040#: ../gtk/gtkrc.c:2401
  20922041#, c-format
  20932042msgid "Unable to find include file: \"%s\""
  20942043msgstr "Файлът за включване - „%s“ не може да бъде намерен"
  20952044
  2096 #: ../gtk/gtkrc.c:3045 ../gtk/gtkrc.c:3048
   2045#: ../gtk/gtkrc.c:3043 ../gtk/gtkrc.c:3046
  20972046#, c-format
  20982047msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
  20992048msgstr "Графичният файл не може да бъде открит в пътя за изображения: „%s“"
  21002049
  2101 #: ../gtk/gtkrc.c:3483
   2050#: ../gtk/gtkrc.c:3481
  21022051#, c-format
  21032052msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
   
  24072356
  24082357#: ../gtk/gtkstock.c:404
  2409 msgid "Select _All"
  2410 msgstr "Избиране на _всичко"
  2411 
  2412 #: ../gtk/gtkstock.c:405
  24132358msgid "_Color"
  24142359msgstr "_Цвят"
  24152360
  2416 #: ../gtk/gtkstock.c:406
   2361#: ../gtk/gtkstock.c:405
  24172362msgid "_Font"
  24182363msgstr "_Шрифт"
  24192364
  2420 #: ../gtk/gtkstock.c:407
   2365#: ../gtk/gtkstock.c:406
  24212366msgid "_Ascending"
  24222367msgstr "_Възходящ"
  24232368
  2424 #: ../gtk/gtkstock.c:408
   2369#: ../gtk/gtkstock.c:407
  24252370msgid "_Descending"
  24262371msgstr "_Низходящ"
  24272372
  2428 #: ../gtk/gtkstock.c:409
   2373#: ../gtk/gtkstock.c:408
  24292374msgid "_Spell Check"
  24302375msgstr "_Проверка на правописа"
  24312376
  2432 #: ../gtk/gtkstock.c:410
   2377#: ../gtk/gtkstock.c:409
  24332378msgid "_Stop"
  24342379msgstr "_Спиране"
  24352380
  2436 #: ../gtk/gtkstock.c:411
   2381#: ../gtk/gtkstock.c:410
  24372382msgid "_Strikethrough"
  24382383msgstr "_Зачертаване"
  24392384
  2440 #: ../gtk/gtkstock.c:412
   2385#: ../gtk/gtkstock.c:411
  24412386msgid "_Undelete"
  24422387msgstr "Възстановяване на _изтритото"
  24432388
  2444 #: ../gtk/gtkstock.c:413
   2389#: ../gtk/gtkstock.c:412
  24452390msgid "_Underline"
  24462391msgstr "_Подчертаване"
  24472392
  2448 #: ../gtk/gtkstock.c:414
   2393#: ../gtk/gtkstock.c:413
  24492394msgid "_Undo"
  24502395msgstr "_Назад"
  24512396
  2452 #: ../gtk/gtkstock.c:415
   2397#: ../gtk/gtkstock.c:414
  24532398msgid "_Yes"
  24542399msgstr "_Да"
  24552400
  2456 #: ../gtk/gtkstock.c:416
   2401#: ../gtk/gtkstock.c:415
  24572402msgid "_Normal Size"
  24582403msgstr "_Нормален размер"
  24592404
  2460 #: ../gtk/gtkstock.c:417
   2405#: ../gtk/gtkstock.c:416
  24612406msgid "Best _Fit"
  24622407msgstr "Най-добро _пасване"
  24632408
  2464 #: ../gtk/gtkstock.c:418
   2409#: ../gtk/gtkstock.c:417
  24652410msgid "Zoom _In"
  24662411msgstr "_Увеличаване"
  24672412
  2468 #: ../gtk/gtkstock.c:419
   2413#: ../gtk/gtkstock.c:418
  24692414msgid "Zoom _Out"
  24702415msgstr "_Намаляване"
   
  25152460msgstr "Темата не може да бъде открита в пътя с модули: „%s“,"
  25162461
  2517 #: ../gtk/gtktipsquery.c:187
   2462#: ../gtk/gtktipsquery.c:186
  25182463msgid "--- No Tip ---"
  25192464msgstr "--- Няма подсказка ---"
  25202465
  2521 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1154
   2466#: ../gtk/gtkuimanager.c:1157
  25222467#, c-format
  25232468msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
  25242469msgstr "Непознат атрибут „%s“ на ред %d, символ %d"
  25252470
  2526 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1371
   2471#: ../gtk/gtkuimanager.c:1374
  25272472#, c-format
  25282473msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
  25292474msgstr "Неочакван начален етикет „%s“ на ред %d, символ %d"
  25302475
  2531 #: ../gtk/gtkuimanager.c:1461
   2476#: ../gtk/gtkuimanager.c:1464
  25322477#, c-format
  25332478msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
  25342479msgstr "Неочаквани символни данни на ред %d, символ %d"
  25352480
  2536 #: ../gtk/gtkuimanager.c:2270
   2481#: ../gtk/gtkuimanager.c:2275
  25372482msgid "Empty"
  25382483msgstr "Празно"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.