Changeset 593


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2006, 2:30:38 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtranslator: Обновяване, корекция на #330.
gkrellm: Подадено към разработчика.

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gtranslator.HEAD.bg.po

  r246 r593  
  11# Bulgarian translation of Gtranslator.
  2 # Copyright (C) 2005 THE Gtranslator'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005, 2006 THE Gtranslator'S COPYRIGHT HOLDER
  33# This file is distributed under the same license as the Gtranslator package.
  44# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  5 #
  6 # 
   5# Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>, 2006.
   6#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  99"Project-Id-Version: Gtranslator HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2006-03-11 13:27+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2006-03-11 13:39+0200\n"
  1313"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6060#. *  no author informations could be retrieved:
  6161#.
  62 #: ../src/color-schemes.c:323 ../src/translator.c:318
   62#: ../src/color-schemes.c:323 ../src/translator.c:334
  6363msgid "Unknown"
  6464msgstr "Неизвестно"
   
  106106msgstr "Всички файлове"
  107107
  108 #: ../src/dialogs.c:183
   108#: ../src/dialogs.c:176
  109109msgid "Open file for translation"
  110110msgstr "Отваряне на файл за превод"
  111111
  112 #: ../src/dialogs.c:211
   112#: ../src/dialogs.c:204
  113113msgid "Save file as..."
  114114msgstr "Запазване на файла като..."
  115115
  116 #: ../src/dialogs.c:219
   116#: ../src/dialogs.c:210
  117117msgid "Save local copy of file as..."
  118118msgstr "Запазване на локално копие като..."
  119119
  120 #: ../src/dialogs.c:262
   120#: ../src/dialogs.c:253
  121121#, c-format
  122122msgid ""
   
  127127"е бил променен. Запазване на промените?"
  128128
  129 #: ../src/dialogs.c:304 ../src/dialogs.c:337
   129#: ../src/dialogs.c:295 ../src/dialogs.c:328
  130130msgid "gtranslator -- edit comment"
  131131msgstr "gtranslator - редактиране на коментар"
  132132
  133 #: ../src/dialogs.c:329
   133#: ../src/dialogs.c:320
  134134msgid "Comment:"
  135135msgstr "Коментар:"
  136136
  137 #: ../src/dialogs.c:446
   137#: ../src/dialogs.c:437
  138138#, c-format
  139139msgid "Should ALL translations from `%s' be removed?"
  140140msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от „%s“?"
  141141
  142 #: ../src/dialogs.c:519
   142#: ../src/dialogs.c:510
  143143msgid "gtranslator -- go to"
  144144msgstr "gtranslator - отиване"
  145145
  146 #: ../src/dialogs.c:527
   146#: ../src/dialogs.c:518
  147147msgid "Go to message number:"
  148148msgstr "Отиване до низ с номер:"
  149149
  150 #: ../src/dialogs.c:585
   150#: ../src/dialogs.c:576
  151151msgid "Find in the po file"
  152152msgstr "Търсене в po файла"
  153153
  154 #: ../src/dialogs.c:594
   154#: ../src/dialogs.c:585
  155155msgid "Enter search string:"
  156156msgstr "Въведете низ за търсене:"
  157157
  158 #: ../src/dialogs.c:599
   158#: ../src/dialogs.c:590
  159159msgid "Case sensitive"
  160160msgstr "Чувствителност към регистъра"
  161161
  162 #: ../src/dialogs.c:604
   162#: ../src/dialogs.c:595
  163163msgid "Find in:"
  164164msgstr "Търсене в:"
  165165
  166 #: ../src/dialogs.c:608 ../src/dialogs.c:737
   166#: ../src/dialogs.c:599 ../src/dialogs.c:728
  167167msgid "Comments"
  168168msgstr "Коментари"
  169169
  170 #: ../src/dialogs.c:611 ../src/dialogs.c:740 ../src/languages.c:101
   170#: ../src/dialogs.c:602 ../src/dialogs.c:731 ../src/languages.c:101
  171171msgid "English"
  172172msgstr "Английски"
  173173
  174 #: ../src/dialogs.c:614 ../src/dialogs.c:743 ../src/messages-table.c:245
   174#: ../src/dialogs.c:605 ../src/dialogs.c:734 ../src/messages-table.c:222
  175175msgid "Translation"
  176176msgstr "Превод"
   
  180180#. *  during the search action.
  181181#.
  182 #: ../src/dialogs.c:625
   182#: ../src/dialogs.c:616
  183183msgid "Ignore hotkeys"
  184184msgstr "Пропускане знаците за бързи клавиши"
  185185
  186 #: ../src/dialogs.c:716
   186#: ../src/dialogs.c:707
  187187msgid "gtranslator -- replace"
  188188msgstr "gtranslator - замяна"
  189189
  190 #: ../src/dialogs.c:720 ../src/menus.c:332
   190#: ../src/dialogs.c:711 ../src/menus.c:332
  191191msgid "Replace"
  192192msgstr "Замяна"
  193193
  194 #: ../src/dialogs.c:721
   194#: ../src/dialogs.c:712
  195195msgid "Replace all"
  196196msgstr "Замяна на всички"
  197197
  198 #: ../src/dialogs.c:726
   198#: ../src/dialogs.c:717
  199199msgid "String to replace:"
  200200msgstr "Заменян низ:"
  201201
  202 #: ../src/dialogs.c:729
   202#: ../src/dialogs.c:720
  203203msgid "Replace string:"
  204204msgstr "Заменящ низ:"
  205205
  206 #: ../src/dialogs.c:734
   206#: ../src/dialogs.c:725
  207207msgid "Replace in:"
  208208msgstr "Замяна в:"
  209209
  210 #: ../src/dialogs.c:804
   210#: ../src/dialogs.c:795
  211211msgid "Please enter a string to replace!"
  212212msgstr "Въведете низ за замяна!"
  213213
  214 #: ../src/dialogs.c:861
   214#: ../src/dialogs.c:852
  215215#, c-format
  216216msgid ""
   
  236236"Да отвори ли този gtranslator файла въпреки всичко?"
  237237
  238 #: ../src/dialogs.c:902
   238#: ../src/dialogs.c:893
  239239#, c-format
  240240msgid ""
   
  245245"е бил променен. Да бъде ли заредена запазената версия?"
  246246
  247 #: ../src/dialogs.c:931
   247#: ../src/dialogs.c:922
  248248msgid "gtranslator -- open from URI"
  249249msgstr "gtranslator - отваряне от URI"
  250250
  251 #: ../src/dialogs.c:943
   251#: ../src/dialogs.c:934
  252252msgid "Enter URI:"
  253253msgstr "Въведете URI:"
  254254
  255 #: ../src/dialogs.c:980
   255#: ../src/dialogs.c:971
  256256msgid "No URI given!"
  257257msgstr "Не е даден URI!"
  258258
  259 #: ../src/dialogs.c:994
   259#: ../src/dialogs.c:989
  260260msgid ""
  261261"URIs are used to locate files uniquely on different systems.\n"
   
  282282"http://www.ALA-BALA.COM/PO-ФАЙЛ"
  283283
  284 #: ../src/dialogs.c:1034
   284#: ../src/dialogs.c:1029
  285285#, c-format
  286286msgid ""
   
  299299#. *    if he/she wants to recover file.
  300300#.
  301 #: ../src/dialogs.c:1046
   301#: ../src/dialogs.c:1041
  302302msgid "Postpone decision"
  303303msgstr "Отлагне на решението"
  304304
  305 #: ../src/dialogs.c:1048
   305#: ../src/dialogs.c:1043
  306306msgid "Ignore recovery file"
  307307msgstr "Пренебрегване на файла за възстановяване"
  308308
  309 #: ../src/dialogs.c:1050
   309#: ../src/dialogs.c:1045
  310310msgid "Recover file"
  311311msgstr "Възстановяване на файл"
  312312
  313 #: ../src/dialogs.c:1103
   313#: ../src/dialogs.c:1101
  314314msgid ""
  315315"Should gtranslator autotranslate the file using information\n"
   
  319319"записи от вашата обучаваща се база данни?"
  320320
  321 #: ../src/dialogs.c:1143 ../src/dialogs.c:1171
   321#: ../src/dialogs.c:1141 ../src/dialogs.c:1169
  322322msgid "gtranslator -- add bookmark with comment?"
  323323msgstr "gtranslator - добавяне на отметка с коментар"
  324324
  325 #: ../src/dialogs.c:1163
   325#: ../src/dialogs.c:1161
  326326msgid "Comment for the bookmark:"
  327327msgstr "Коментар за отметката:"
  328328
  329 #: ../src/dialogs.c:1163
   329#: ../src/dialogs.c:1161
  330330msgid "No comment"
  331331msgstr "Без коментар"
   
  344344"„%s“"
  345345
  346 #: ../src/gui.c:396
   346#: ../src/gui.c:405
  347347#, c-format
  348348msgid "%s [ %i Fuzzy left ]"
   
  351351msgstr[1] "%s [ остават %i неясни ]"
  352352
  353 #: ../src/gui.c:396 ../src/gui.c:400 ../src/menus.c:318
  354 #: ../src/messages-table.c:275
   353#: ../src/gui.c:405 ../src/gui.c:409 ../src/menus.c:318
   354#: ../src/messages-table.c:252
  355355msgid "Fuzzy"
  356356msgstr "Неясно"
  357357
  358 #: ../src/gui.c:400
   358#: ../src/gui.c:409
  359359#, c-format
  360360msgid "%s [ No fuzzy left ]"
  361361msgstr "%s [ няма неясни ]"
  362362
  363 #: ../src/gui.c:409 ../src/messages-table.c:283
   363#: ../src/gui.c:418 ../src/messages-table.c:260
  364364msgid "Translated"
  365365msgstr "Преведено"
  366366
  367 #: ../src/gui.c:417
   367#: ../src/gui.c:426
  368368#, c-format
  369369msgid "%s [ %i Untranslated left ]"
   
  372372msgstr[1] "%s [ остават %i непреведени ]"
  373373
  374 #: ../src/gui.c:417 ../src/gui.c:419 ../src/messages-table.c:267
   374#: ../src/gui.c:426 ../src/gui.c:428 ../src/messages-table.c:244
  375375msgid "Untranslated"
  376376msgstr "Непреведено"
  377377
  378 #: ../src/gui.c:419
   378#: ../src/gui.c:428
  379379#, c-format
  380380msgid "%s [ No untranslated left ]"
  381381msgstr "%s [ няма непреведени ]"
  382382
  383 #: ../src/gui.c:438
   383#: ../src/gui.c:447
  384384#, c-format
  385385msgid "Message %d / %d / Status: %s (Message contains plural forms)"
  386386msgstr "Низ %d от %d. Състояние: %s (съдържа форми за множествено число)"
  387387
  388 #: ../src/gui.c:442
   388#: ../src/gui.c:451
  389389#, c-format
  390390msgid "Message %d / %d / Status: %s"
  391391msgstr "Низ %d от %d. Състояние: %s"
  392392
  393 #: ../src/gui.c:745 ../src/page.c:98
   393#: ../src/gui.c:754 ../src/page.c:99
  394394msgid "Edit comment"
  395395msgstr "Редактиране на коментара"
   
  438438#: ../src/header_stuff.c:527
  439439msgid "Use my options to complete the following entries:"
  440 msgstr "Използване на личнети настройки за попълване на полетата:"
   440msgstr "Използване на личните настройки за попълване на полетата:"
  441441
  442442#: ../src/header_stuff.c:540
   
  448448msgstr "Е-поща на преводача:"
  449449
  450 #: ../src/header_stuff.c:553 ../src/prefs.c:457
   450#: ../src/header_stuff.c:553 ../src/prefs.c:872
  451451msgid "Language:"
  452452msgstr "Език:"
  453453
  454 #: ../src/header_stuff.c:560 ../src/prefs.c:469
   454#: ../src/header_stuff.c:560 ../src/prefs.c:901
  455455msgid "Language group's email:"
  456456msgstr "Е-поща на екипа:"
  457457
  458 #: ../src/header_stuff.c:567 ../src/prefs.c:475
   458#: ../src/header_stuff.c:567 ../src/prefs.c:887
  459459msgid "Charset:"
  460460msgstr "Кодова таблица:"
  461461
  462 #: ../src/header_stuff.c:574 ../src/prefs.c:480
   462#: ../src/header_stuff.c:574 ../src/prefs.c:894
  463463msgid "Encoding:"
  464464msgstr "Кодиране:"
   
  650650
  651651#: ../src/languages.c:213
   652msgid "Mongolian"
   653msgstr "Монголски"
   654
   655#: ../src/languages.c:217
  652656msgid "Norwegian/Bokmaal"
  653 msgstr "Норвежки (Бокмал)"
  654 
  655 #: ../src/languages.c:217
   657msgstr "Норвежки (Букмол)"
   658
   659#: ../src/languages.c:221
  656660msgid "Norwegian/Nynorsk"
  657 msgstr "Норвежки (Нинорск)"
  658 
  659 #: ../src/languages.c:221
   661msgstr "Норвежки (Ниношк)"
   662
   663#: ../src/languages.c:225
  660664msgid "Punjabi"
  661665msgstr "Панджаби"
  662666
  663 #: ../src/languages.c:225
   667#: ../src/languages.c:229
  664668msgid "Polish"
  665669msgstr "Полски"
  666670
  667 #: ../src/languages.c:229
   671#: ../src/languages.c:233
  668672msgid "Portuguese"
  669673msgstr "Португалски"
  670674
  671 #: ../src/languages.c:233
   675#: ../src/languages.c:237
  672676msgid "Portuguese/Brazil"
  673677msgstr "Бразилски португалски"
  674678
  675 #: ../src/languages.c:237
   679#: ../src/languages.c:241
  676680msgid "Romanian"
  677681msgstr "Румънски"
  678682
  679 #: ../src/languages.c:241
   683#: ../src/languages.c:245
  680684msgid "Russian"
  681685msgstr "Руски"
  682686
  683 #: ../src/languages.c:245
   687#: ../src/languages.c:249
  684688msgid "Serbian/Cyrillic"
  685689msgstr "Сръбски (кирилица)"
  686690
  687 #: ../src/languages.c:249
   691#: ../src/languages.c:253
  688692msgid "Serbian/Latin"
  689693msgstr "Сръбски (латиница)"
  690694
  691 #: ../src/languages.c:253
   695#: ../src/languages.c:257
  692696msgid "Slovak"
  693697msgstr "Словашки"
  694698
  695 #: ../src/languages.c:257
   699#: ../src/languages.c:261
  696700msgid "Slovenian"
  697701msgstr "Словенски"
  698702
  699 #: ../src/languages.c:261
   703#: ../src/languages.c:265
  700704msgid "Spanish"
  701705msgstr "Испански"
  702706
  703 #: ../src/languages.c:265
   707#: ../src/languages.c:269
  704708msgid "Spanish/Spain"
  705709msgstr "Испански (Испания)"
  706710
  707 #: ../src/languages.c:269
   711#: ../src/languages.c:273
  708712msgid "Spanish/Mexico"
  709713msgstr "Мексикански испански"
  710714
  711 #: ../src/languages.c:273
   715#: ../src/languages.c:277
  712716msgid "Swedish"
  713717msgstr "Шведски"
  714718
  715 #: ../src/languages.c:277
   719#: ../src/languages.c:281
  716720msgid "Tagalog"
  717721msgstr "Тагалски"
  718722
  719 #: ../src/languages.c:281
   723#: ../src/languages.c:285
  720724msgid "Tamil"
  721725msgstr "Тамилски"
  722726
  723 #: ../src/languages.c:285
   727#: ../src/languages.c:289
  724728msgid "Telugu"
  725729msgstr "Телугу"
  726730
  727 #: ../src/languages.c:289
   731#: ../src/languages.c:293
  728732msgid "Thai"
  729733msgstr "Тайландски"
  730734
  731 #: ../src/languages.c:293
   735#: ../src/languages.c:297
  732736msgid "Turkish"
  733737msgstr "Турски"
  734738
  735 #: ../src/languages.c:297
   739#: ../src/languages.c:301
  736740msgid "Ukrainian"
  737741msgstr "Украински"
  738742
  739 #: ../src/languages.c:301
   743#: ../src/languages.c:305
  740744msgid "Uzbekian"
  741745msgstr "Узбекски"
  742746
  743 #: ../src/languages.c:305
   747#: ../src/languages.c:309
  744748msgid "Vietnamese"
  745749msgstr "Виетнамски"
  746750
  747 #: ../src/languages.c:309
   751#: ../src/languages.c:313
  748752msgid "Walloon"
  749753msgstr "Валонски"
  750754
  751 #: ../src/languages.c:313
   755#: ../src/languages.c:317
  752756msgid "Welsh"
  753757msgstr "Уелски"
   
  786790msgstr "Брой записи: „%i“"
  787791
  788 #: ../src/main.c:67
   792#: ../src/main.c:71
  789793msgid "Specify main window geometry"
  790794msgstr "Задаване на разположение и размери на основния прозорец"
  791795
  792 #: ../src/main.c:67
   796#: ../src/main.c:71
  793797msgid "GEOMETRY"
  794798msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
  795799
  796 #: ../src/main.c:115
   800#: ../src/main.c:119
  797801#, c-format
  798802msgid "Error during GConf initialization: %s."
  799803msgstr "Грешка при зареждането на GConf: %s."
  800804
  801 #: ../src/main.c:246
   805#: ../src/main.c:250
  802806#, c-format
  803807msgid "Couldn't open '%s': %s\n"
   
  10561060msgstr "Замяна на низ в po файла"
  10571061
  1058 #: ../src/message.c:88
   1062#: ../src/message.c:94
  10591063msgid "Couldn't get the message!"
  10601064msgstr "Низът не е открит!"
  10611065
  1062 #: ../src/message.c:110
   1066#: ../src/message.c:116
  10631067msgid "There are no fuzzy messages left."
  10641068msgstr "Няма останали неясни преводи."
  10651069
  1066 #: ../src/message.c:134
   1070#: ../src/message.c:140
  10671071msgid "All messages seem to be translated."
  10681072msgstr "Изглежда всички низове са преведени."
  10691073
  1070 #: ../src/message.c:220
   1074#: ../src/message.c:272
  10711075#, c-format
  10721076msgid "gtkspell error: %s\n"
  10731077msgstr "Грешка в gtkspell: %s\n"
  10741078
  1075 #: ../src/message.c:221
   1079#: ../src/message.c:273
  10761080#, c-format
  10771081msgid ""
   
  10821086" %s"
  10831087
  1084 #: ../src/messages-table.c:233
   1088#: ../src/messages-table.c:210
  10851089msgid "Original"
  10861090msgstr "Оригинал"
  10871091
  1088 #: ../src/page.c:194
   1092#: ../src/page.c:199
  10891093#, c-format
  10901094msgid "Error autosaving file: %s"
  10911095msgstr "Грешка при автоматичното запазване на файла: %s"
  10921096
  1093 #: ../src/parse.c:84
   1097#: ../src/parse.c:86
  10941098msgid "Parser output"
  10951099msgstr "Изход от анализатора"
  10961100
  1097 #: ../src/parse.c:208
   1101#: ../src/parse.c:254
  10981102#, c-format
  10991103msgid "Failed opening file '%s': %s"
  11001104msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  11011105
  1102 #: ../src/parse.c:221
   1106#: ../src/parse.c:275
  11031107msgid "Gettext returned a null message domain list."
  11041108msgstr "Gettext върна празен списък с езиците."
  11051109
  1106 #: ../src/parse.c:250
   1110#: ../src/parse.c:317
  11071111msgid "No messages obtained from parser."
  11081112msgstr "Не са получени съобщения от анализатора."
  11091113
  1110 #: ../src/parse.c:311 ../src/parse.c:315
   1114#: ../src/parse.c:379 ../src/parse.c:383
  11111115msgid "N/A"
  11121116msgstr "Липсва"
   
  11151119#. * Set window title
  11161120#.
  1117 #: ../src/parse.c:350
   1121#: ../src/parse.c:417
  11181122#, c-format
  11191123msgid "gtranslator -- %s"
  11201124msgstr "gtranslator -- %s"
  11211125
  1122 #: ../src/parse.c:469
   1126#: ../src/parse.c:539
  11231127#, c-format
  11241128msgid ""
   
  11311135"Вашият файл трябва да има име, подобно на „%s.po“."
  11321136
  1133 #: ../src/parse.c:509
   1137#: ../src/parse.c:579
  11341138#, c-format
  11351139msgid ""
   
  11501154msgstr "Не може да бъде съставена днешната дата!"
  11511155
  1152 #: ../src/prefs.c:209
   1156#: ../src/prefs.c:464 ../src/prefs.c:567
   1157msgid " Categories: "
   1158msgstr " Категории: "
   1159
   1160#: ../src/prefs.c:483
   1161msgid ""
   1162"Note: It was not possible to determine GNU header for plural forms. Your GNU "
   1163"gettext tools may be too old or they do not contain a suggested value for "
   1164"your language."
   1165msgstr "Бележка: Заглавната част за множестените числа не можа да бъде установена. Може би версията на инструментите от GNU gettext е прекалено стара или не съдържа информация за Вашия език."
   1166
   1167#: ../src/prefs.c:492
   1168msgid ""
   1169"Note: Your settings do not contain a plural forms string. These data "
   1170"retrieved from GNU gettext tools."
   1171msgstr "Бележка: В настройките Ви липсва низът за множествените числа. Данните за това се получават от инструментите в GNU gettext."
   1172
   1173#: ../src/prefs.c:497
   1174msgid ""
   1175"Note: Your settings contain an invalid plural forms string. These data "
   1176"retrieved from GNU gettext tools."
   1177msgstr "Бележка: В настройките Ви присъства невалиден низ за множествените числа. Данните за това се получават от инструментите в GNU gettext."
   1178
   1179#: ../src/prefs.c:546
   1180msgid "gtranslator -- options"
   1181msgstr "gtranslator - настройки"
   1182
   1183#: ../src/prefs.c:598
   1184msgid "Files"
   1185msgstr "Файлове"
   1186
   1187#. General item
   1188#: ../src/prefs.c:605
   1189msgid "General"
   1190msgstr "Общи настройки"
   1191
   1192#: ../src/prefs.c:613
   1193msgid "Warn if po file contains fuzzy translations"
   1194msgstr "Предупреждаване, ако po файлът съдържа неясни преводи"
   1195
   1196#: ../src/prefs.c:617
   1197msgid "Delete compiled files (e.g. \"project.gmo\")"
   1198msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. „project.gmo“)"
   1199
   1200#. Autosave item
   1201#: ../src/prefs.c:623
   1202msgid "Autosave"
   1203msgstr "Автоматично запазване"
   1204
   1205#: ../src/prefs.c:631
   1206msgid "Automatically save at regular intervals"
   1207msgstr "Автоматично запазване на файла през определен период"
   1208
   1209#: ../src/prefs.c:639
   1210msgid "Autosave interval:"
   1211msgstr "Автоматично запазване на всеки "
   1212
   1213#: ../src/prefs.c:640
   1214msgid "Append a suffix to automatically saved files"
   1215msgstr "Добавяне на окончание към автоматично запазения файл"
   1216
   1217#: ../src/prefs.c:647
   1218msgid "Suffix:"
   1219msgstr "Окончание:"
   1220
   1221#. Recent item
   1222#: ../src/prefs.c:649
   1223msgid "Recent files"
   1224msgstr "Наскоро зареждани файлове"
   1225
   1226#: ../src/prefs.c:664
   1227msgid "Maximum number of entries in the recent files list:"
   1228msgstr "Най-голям брой запомнени наскоро зареждани файлове:"
   1229
   1230#: ../src/prefs.c:665
   1231msgid "Check recent files before showing in recent files list"
   1232msgstr "Проверка на файловете преди показването им в списъка"
   1233
   1234#: ../src/prefs.c:676
   1235msgid "Editor"
   1236msgstr "Редактор"
   1237
   1238#. Text item
   1239#: ../src/prefs.c:681
   1240msgid "Text display"
   1241msgstr "Показване на текста"
   1242
   1243#: ../src/prefs.c:695
   1244msgid "Highlight syntax of the translation message"
   1245msgstr "Оцветяване на изписването на превода"
   1246
   1247#: ../src/prefs.c:700
   1248msgid "Use special character to indicate white space"
   1249msgstr "Използване на специален знак вместо интервал"
   1250
   1251#: ../src/prefs.c:705
  11531252msgid "Hotkey indicating character:"
  11541253msgstr "Символ за обозначаване на бърз клавиш:"
  11551254
  1156 #: ../src/prefs.c:309
  1157 msgid "gtranslator -- options"
  1158 msgstr "gtranslator - настройки"
  1159 
  1160 #.
  1161 #. * Files page
  1162 #.
  1163 #: ../src/prefs.c:328
  1164 msgid "Files"
  1165 msgstr "Файлове"
  1166 
  1167 #: ../src/prefs.c:329 ../src/prefs.c:487 ../src/prefs.c:522
  1168 msgid "General"
  1169 msgstr "Общи настройки"
  1170 
  1171 #: ../src/prefs.c:330
  1172 msgid "Warn if po file contains fuzzy translations"
  1173 msgstr "Предупреждаване, ако po файлът съдържа неясни преводи"
  1174 
  1175 #: ../src/prefs.c:334
  1176 msgid "Delete compiled files (e.g. \"project.gmo\")"
  1177 msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. „project.gmo“)"
  1178 
  1179 #: ../src/prefs.c:338
  1180 msgid "Autosave"
  1181 msgstr "Автоматично запазване"
  1182 
  1183 #: ../src/prefs.c:339
  1184 msgid "Automatically save at regular intervals"
  1185 msgstr "Автоматично запазване на файла през определен период"
  1186 
  1187 #: ../src/prefs.c:347
  1188 msgid "Autosave interval:"
  1189 msgstr "Автоматично запазване на всеки "
  1190 
  1191 #: ../src/prefs.c:348
  1192 msgid "Append a suffix to automatically saved files"
  1193 msgstr "Добавяне на окончание към автоматично запазения файл"
  1194 
  1195 #: ../src/prefs.c:355
  1196 msgid "Suffix:"
  1197 msgstr "Окончание:"
  1198 
  1199 #: ../src/prefs.c:356
  1200 msgid "Recent files"
  1201 msgstr "Наскоро зареждани файлове"
  1202 
  1203 #: ../src/prefs.c:364
  1204 msgid "Maximum number of entries in the recent files list:"
  1205 msgstr "Най-голям брой запомнени наскоро зареждани файлове:"
  1206 
  1207 #: ../src/prefs.c:365
  1208 msgid "Check recent files before showing in recent files list"
  1209 msgstr "Проверка на файловете преди показването им в списъка"
  1210 
  1211 #.
  1212 #. * Editor page
  1213 #.
  1214 #: ../src/prefs.c:373
  1215 msgid "Editor"
  1216 msgstr "Редактор"
  1217 
  1218 #: ../src/prefs.c:376
  1219 msgid "Text display"
  1220 msgstr "Показване на текста"
  1221 
  1222 #: ../src/prefs.c:377
  1223 msgid "Highlight syntax of the translation message"
  1224 msgstr "Оцветяване на изписването на превода"
  1225 
  1226 #: ../src/prefs.c:382
  1227 msgid "Use special character to indicate white space"
  1228 msgstr "Използвне на специален знак вместо интервал"
  1229 
  1230 #: ../src/prefs.c:390
   1255#: ../src/prefs.c:714
  12311256msgid "Apply own fonts"
  1232 msgstr "Използване на потречителски шрифтове"
  1233 
  1234 #: ../src/prefs.c:394
   1257msgstr "Използване на потребителски шрифтове"
   1258
   1259#: ../src/prefs.c:718
  12351260msgid "gtranslator -- font selection/msgid font"
  12361261msgstr "gtranslator - избор на шрифт за оригиналното съобщение"
  12371262
  1238 #: ../src/prefs.c:398
   1263#: ../src/prefs.c:722
  12391264msgid "Original text font:"
  12401265msgstr "Шрифт на оригиналния текст:"
  12411266
  1242 #: ../src/prefs.c:399
   1267#: ../src/prefs.c:723
  12431268msgid "gtranslator -- font selection/msgstr font"
  12441269msgstr "gtranslator - избор на шрифт за преведеното съобщение"
  12451270
  1246 #: ../src/prefs.c:403
   1271#: ../src/prefs.c:727
  12471272msgid "Translation font:"
  12481273msgstr "Шрифт на превода:"
  12491274
  1250 #: ../src/prefs.c:404
   1275#. Contents item
   1276#: ../src/prefs.c:730
  12511277msgid "Contents"
  12521278msgstr "Съдържание"
  12531279
  1254 #: ../src/prefs.c:405
   1280#: ../src/prefs.c:743
  12551281msgid "Remove fuzzy status if message is changed"
  12561282msgstr "Премахване на белега „неясно“ при промяна на превода"
  12571283
  1258 #: ../src/prefs.c:409
   1284#: ../src/prefs.c:747
  12591285msgid "Keep obsolete messages in the po files"
  12601286msgstr "Запазване на премахнати низове в po файловете"
  12611287
  1262 #: ../src/prefs.c:413
  1263 msgid "Spell checking"
  1264 msgstr "Проверка на правописа"
  1265 
  1266 #: ../src/prefs.c:414
   1288#: ../src/prefs.c:752
  12671289msgid "Instant spell checking"
  12681290msgstr "Моментна проверка на правописа"
  12691291
  1270 #: ../src/prefs.c:420
  1271 msgid "Use special dictionary:"
  1272 msgstr "Използване на определен речник:"
  1273 
  1274 #.
  1275 #. * PO header page
  1276 #.
  1277 #: ../src/prefs.c:438
   1292#: ../src/prefs.c:763 ../src/prefs.c:778
  12781293msgid "PO header"
  12791294msgstr "PO заглавка"
  12801295
  1281 #: ../src/prefs.c:441
   1296#: ../src/prefs.c:772
  12821297msgid "Personal Information"
  12831298msgstr "Лични данни"
  12841299
  1285 #: ../src/prefs.c:445
   1300#: ../src/prefs.c:789
   1301msgid "Use self contact info from Evolution Data Server"
   1302msgstr "Използване на данните Ви от Evolution Data Server"
   1303
   1304#: ../src/prefs.c:799
   1305msgid "<i>Unable to get email from Evolution Data Server.</i>"
   1306msgstr "<i>Неуспех при получаването на адреса на е-поща от Evolution Data Server.</i>"
   1307
   1308#: ../src/prefs.c:804
   1309msgid "My name:"
   1310msgstr "Моето име:"
   1311
   1312#: ../src/prefs.c:809
   1313msgid "My Email:"
   1314msgstr "Моята е-поща:"
   1315
   1316#: ../src/prefs.c:813
   1317msgid "<b>Author's info</b>"
   1318msgstr "<b>Информация за автора</b>"
   1319
   1320#: ../src/prefs.c:817
   1321msgid "<i>Unable to get personal info from Evolution Data Server.</i>"
   1322msgstr "<i>Неуспех при получаване на личните данни от Evolution Data Server.</i>"
   1323
   1324#: ../src/prefs.c:835
  12861325msgid "Author's name:"
  12871326msgstr "Име на автора:"
  12881327
  1289 #: ../src/prefs.c:449
   1328#: ../src/prefs.c:841
  12901329msgid "Author's email:"
  12911330msgstr "Е-поща на автора:"
  12921331
  1293 #: ../src/prefs.c:450
   1332#. Language item
   1333#: ../src/prefs.c:852
  12941334msgid "Language settings"
  12951335msgstr "Настройки за език"
  12961336
  1297 #: ../src/prefs.c:463
   1337#: ../src/prefs.c:879
  12981338msgid "Language code:"
  12991339msgstr "Код на езика:"
  13001340
  1301 #.
  1302 #. * Functionality page
  1303 #.
  1304 #: ../src/prefs.c:485
   1341#: ../src/prefs.c:905
   1342msgid "Plural forms string:"
   1343msgstr "Низ за множествени числа:"
   1344
   1345#: ../src/prefs.c:920
  13051346msgid "Functionality"
  13061347msgstr "Функционалност"
  13071348
  1308 #: ../src/prefs.c:488
  1309 msgid "Enable the functionality to update a po file from within gtranslator"
  1310 msgstr "Включване на възможността за обновяване на po файл през gtranslator"
  1311 
  1312 #: ../src/prefs.c:492
  1313 msgid "Enable the functionality to remove all translations from a po file"
  1314 msgstr "Включване на възможността за премахване на всички преводи от po файл"
  1315 
  1316 #: ../src/prefs.c:496
   1349#: ../src/prefs.c:935
   1350msgid "The Possibility to update a po file from within gtranslator"
   1351msgstr "Възможността за обновяване на файл po през gtranslator"
   1352
   1353#: ../src/prefs.c:939
   1354msgid "The Possibility to remove all translations from a po file"
   1355msgstr "Възможността за премахване на всички преводи от файл po"
   1356
   1357#: ../src/prefs.c:943
  13171358msgid "Show instant comment view in main pane"
  13181359msgstr "Показване на коментара в основния панел"
  13191360
  1320 #: ../src/prefs.c:500
  1321 msgid "Display special dialog for messages with plural forms"
  1322 msgstr "Показване на нарочен прозорец за низове с форма за множествено число"
  1323 
  1324 #: ../src/prefs.c:504
   1361#: ../src/prefs.c:947
  13251362msgid "Save geometry on exit and restore it on startup"
  13261363msgstr "Запомняне на размерите и местоположението на прозореца"
  13271364
  1328 #: ../src/prefs.c:508
   1365#. Messages table item
   1366#: ../src/prefs.c:953
  13291367msgid "Messages table"
  13301368msgstr "Таблица със съобщенията"
  13311369
  1332 #: ../src/prefs.c:509
   1370#: ../src/prefs.c:961
  13331371msgid "Show the messages table (requires restart)"
  13341372msgstr ""
  13351373"Показване на таблицата със съобщенията (изисква рестартиране на програмата)"
  13361374
  1337 #: ../src/prefs.c:513
   1375#: ../src/prefs.c:965
  13381376msgid "Collapse all entries by default"
  13391377msgstr "Свиване на списъка по подразбиране"
  13401378
  1341 #.
  1342 #. * Autotranslate page
  1343 #.
  1344 #: ../src/prefs.c:521
   1379#: ../src/prefs.c:976
  13451380msgid "Autotranslation"
  13461381msgstr "Автоматичен превод"
  13471382
  1348 #: ../src/prefs.c:523
  1349 msgid ""
  1350 "Also query the personal learn buffer while autotranslating untranslated "
  1351 "messages"
  1352 msgstr ""
  1353 "Запитване и на личната ви обучаваща се база при автоматичен превод на "
  1354 "непреведени низове"
  1355 
  1356 #: ../src/prefs.c:527
   1383#: ../src/prefs.c:988
   1384msgid "Query the personal learn buffer while autotranslating"
   1385msgstr "Запитване и на личната база за обучаване при автоматичен превод"
   1386
   1387#: ../src/prefs.c:992
  13571388msgid "Automatically learn a newly translated message"
  13581389msgstr "Автоматично научаване на новопреведените низове"
  13591390
  1360 #: ../src/prefs.c:531
   1391#. Fuzzy item
   1392#: ../src/prefs.c:998
  13611393msgid "Fuzzy matching"
  13621394msgstr "Съвпадения в неясните преводи"
  13631395
  1364 #: ../src/prefs.c:538
   1396#: ../src/prefs.c:1012
  13651397msgid "Use \"fuzzy\" matching routines for learn buffer queries"
  13661398msgstr "Използване на съвпадения в неясните преводи за обучаване"
  13671399
  1368 #: ../src/prefs.c:545
   1400#: ../src/prefs.c:1019
  13691401msgid "Minimal required similarity persentage for fuzzy queries:"
  13701402msgstr "Най-малък процент сходство на неясните преводи:"
  13711403
  1372 #: ../src/prefs.c:593
   1404#: ../src/prefs.c:1076
  13731405msgid "Please enter your name!"
  13741406msgstr "Въведете името си!"
  13751407
  1376 #: ../src/prefs.c:613
   1408#: ../src/prefs.c:1105
  13771409msgid "Please enter your EMail address!"
  13781410msgstr "Въведете адреса на е-пощата си!"
  13791411
  1380 #: ../src/prefs.c:633
   1412#: ../src/prefs.c:1125
  13811413msgid "Please enter a valid EMail address!"
  13821414msgstr "Въведете правилен адрес на е-поща!"
   
  14361468#, c-format
  14371469msgid "Saving file failed: %s"
  1438 msgstr "Грешка при запазванто на файла: %s"
   1470msgstr "Грешка при запазването на файла: %s"
  14391471
  14401472#: ../src/stylistics.c:265
   
  14551487msgstr "Не може да бъде създадена папката „%s“!"
  14561488
   1489#: ../src/utils.c:874
   1490msgid "Sorry, msginit isn't available on your system!"
   1491msgstr "За съжаление msginit не е инталиран на вашата системата!"
   1492
  14571493#: ../src/utils_gui.c:141
  14581494#, c-format
 • sharp/gkrellm.bg.po

  r551 r593  
  22# This file is distributed under the same license as the gkrellm package.
  33# Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>, 2006.
  4 
  54msgid ""
  65msgstr ""
  76"Project-Id-Version: Bg1\n"
  87"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2006-02-24 20:15+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2006-02-24 21:14+0200\n"
   8"POT-Creation-Date: 2006-03-11 13:44+0200\n"
   9"PO-Revision-Date: 2006-03-11 14:03+0200\n"
  1110"Last-Translator: Vasil Vasilev <Ekspert@mbox.contact.bg>\n"
  1211"Language-Team:  Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1514"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1615"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  17 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
  1816
  1917#: src/alerts.c:1149
   
  8179msgstr ""
  8280"Показанията на батериите са недостъпни. Можете\n"
  83 "да включите опция \"Разчет на време\"."
   81"да включите опция „Разчет на време“."
  8482
  8583#: src/battery.c:798 src/battery.c:805 src/battery.c:1194 src/battery.c:1210
   
  10098"and the alert must be reconfigured."
  10199msgstr ""
  102 "Единиците за  измерване на батериите са изменени, показанията\n"
  103 "трябва да се пренастроят"
   100"Единиците за  измерване на батериите са изменени,\n"
   101"предупрежденията и тревогите трябва да се пренастроят."
  104102
  105103#: src/battery.c:1079 src/mail.c:3622 src/sensors.c:2581
   
  148146"Select the exponential model for more accuracy in this case.\n"
  149147msgstr ""
  150 "В някои системи зарядът на батерията нараства експоненциално, затова\n"
  151 "обикновения линеен метод силно ще занижава времето на зареждане\n"
  152 "В такива случаи експоненциалния метод ще даде по-точен резултат\n"
   148"В някои системи зарядът на батерията нараства експоненциално,\n"
   149"затова обикновения линеен метод силно ще занижава времето на\n"
   150"зареждане. В такива случаи експоненциалния метод ще даде\n"
   151"по-точен резултат\n"
  153152
  154153#: src/battery.c:1098 src/cpu.c:1269 src/disk.c:1326 src/fs.c:2409
   
  186185#: src/mail.c:3663 src/mail.c:3666 src/mem.c:1253
  187186msgid "<b>\tLeft "
  188 msgstr "<b>\tЛяв"
   187msgstr "<b>\tЛяв "
  189188
  190189#: src/battery.c:1107
   
  193192"\t\tbetween a minutes, percentage, or charging rate display.\n"
  194193msgstr ""
  195 бутон превключва режим между минути, проценти\n"
  196 "\t\tи скоростта на зареждане, ако натиснете\n"
  197 "\t\tиконката на батерията.\n"
   194   бутонът превключва режим между минути, проценти\n"
   195"\t\t и скоростта на зареждане, ако натиснете\n"
   196"\t\t иконката на батерията.\n"
  198197
  199198#: src/battery.c:1109 src/inet.c:1797 src/mail.c:3669
   
  205204" clicking anywhere on the Battery panel also toggles the display mode.\n"
  206205msgstr ""
  207 бутон също превключва режимите при натискане където\n"
  208 "\t\tи да е в панела на\n"
  209 "\t\tбатерията.\n"
   206    бутонът също превключва режимите при натискане, където\n"
   207"\t\t  и да е в панела на\n"
   208"\t\t  батерията.\n"
  210209
  211210#: src/battery.c:1125 src/clock.c:665 src/cpu.c:1292 src/disk.c:1351
   
  213212#: src/proc.c:905 src/sensors.c:2727 src/uptime.c:264
  214213msgid "Options"
  215 msgstr "Настройки"
   214msgstr "Избор"
  216215
  217216#: src/battery.c:1130 src/clock.c:671 src/clock.c:678 src/disk.c:1364
   
  234233#: src/battery.c:1154
  235234msgid "Display estimated time remaining and time to charge"
  236 msgstr "Прогнозно време за зареждане или разреждане на батерията"
   235msgstr "Прогнозно време за зареждане/разреждане на батерията"
  237236
  238237#: src/battery.c:1162
   
  276275#: src/chart.c:2286 src/chart.c:2443
  277276msgid "/Control/Auto mode sticks at peak value"
  278 msgstr "/Настройка/Придържане към максимални значения"
   277msgstr "/Контрол/Придържане към максимални значения"
  279278
  280279#: src/chart.c:2290 src/chart.c:2441
  281280msgid "/Control/Auto mode recalibrate"
  282 msgstr "/Настройка/Пресмятане автоматичен-режим"
   281msgstr "/Контрол/Пресмятане автоматичен-режим"
  283282
  284283#: src/chart.c:2439
   
  288287#: src/chart.c:2440 src/chart.c:2445 src/chart.c:2451
  289288msgid "/Control/-"
  290 msgstr "/Настройка/-"
   289msgstr "/Регулиране/-"
  291290
  292291#: src/chart.c:2446 src/chart.c:2450 src/chart.c:2477
  293292msgid "/Control/Sequence.../1 2 5"
  294 msgstr "/Настройка/Последователност/1 2 5"
   293msgstr "/Регулиране/Последователност/1 2 5"
  295294
  296295#: src/chart.c:2448 src/chart.c:2479
  297296msgid "/Control/Sequence.../1 1.5 2 3 5 7"
  298 msgstr "/Настройка/Последователност/1 1.5 2 3 5 7"
   297msgstr "/Регулиране/Последователност/1 1.5 2 3 5 7"
  299298
  300299#: src/chart.c:2514
   
  352351#: src/clock.c:683
  353352msgid "Display 24 hour instead of 12 hour time"
  354 msgstr "Показване на 24 часа вместо 12 am / 12 pm"
   353msgstr "Показване на 24 часа вместо 12 am/pm"
  355354
  356355#: src/clock.c:690
   
  410409#, c-format
  411410msgid "Cannot open config file %s for writing.\n"
  412 msgstr "Невъзможно да се запише файл с настройки %s.\n"
   411msgstr "Невъзможно e да се отвори файл с настройки %s.\n"
  413412
  414413#: src/cpu.c:175
   
  481480#: src/cpu.c:1313
  482481msgid "Apply any CPU chart config height change to all CPU charts"
  483 msgstr "Използване на височината на диаграмата на процесора към другите диаграми на процесори"
   482msgstr ""
   483"Използване на височината на диаграмата на процесора\n"
   484"към другите диаграми на процесори"
  484485
  485486#: src/cpu.c:1315
   
  595596"secondary ones.\n"
  596597msgstr ""
  597 "В крайна сметка трябва да има един основен датчик, за да може\n"
  598 "да се покаже с допълнително щракване на мишката\n"
   598"В крайна сметка трябва да има един основен датчик,\n"
   599"за да може да се покаже с допълнително щракване на\n"
   600"мишката\n"
  599601
  600602#: src/fs.c:1970
   
  677679"\teither of:\n"
  678680msgstr ""
  679 "\tАко точката на монтиране присъства в  /etc/fstab,\n"
  680 "\tи имате права за монтиране и демонтиране, тогава командите за\n"
  681 "монтиране и демонтиране за дадена точка могат да се укажат и\n"
  682 "\tизпълнят с поставяне на опция \"Вземане от\n"
  683 "\t/etc/fstab\". Записът в /etc/fstab трябва да има параметър \n"
  684 " \"потребител user\" или \"собственик owner\",\n"
  685 "\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е стартиран от Root).\n"
  686 "\tНапример ако сте стартирали GKrellM като обикновен потребител и искате възможност\n"
  687 " \tза монтиране на флопи, в /etc/fstab трябва да има или\n"
   681"\tАко точката на монтиране присъства в  \n"
   682"/etc/fstab,и имате права за монтиране и демонтиране,\n"
   683"\tтогава командите за монтиране и демонтиране\n"
   684"\tна дадена точка могат да се укажат и\n"
   685"\tизпълнят с поставяне на опция „Вземане от\n"
   686"\t/etc/fstab“. Записът в /etc/fstab трябва да има параметър \n"
   687"\t„потребител user“ или „собственик owner“,\n"
   688"\tза да се осигурят такива права (изключение когато GKrellM е\n"
   689"\tстартиран от Root).\n"
   690"<b>Например\n"
   691"\tако сте стартирали GKrellM като обикновен потребител\n"
   692"\tи искате възможност за монтиране на флопи, в /etc/fstab\n"
   693"\tтрябва да има или\n"
  688694
  689695#: src/fs.c:2358
   
  715721"\tmethod.  Example mount and umount entries using sudo:\n"
  716722msgstr ""
  717 "\tАко GKrellM е стартиран от системния администратор (root)\n"
  718 "\tили имате права чрез sudo за  mount, командата за монтиране може да\n"
  719 "\tбъде записана в полето\"mount command\".Ако използвате този метод, тогава\n"
  720 "\tредактирайте и полето \"umount command\". Пример за монтиране и\n"
   723"\tАко GKrellM е стартиран от\n"
   724"\tсистемния администратор (root) или имате права чрез\n"
   725"\tsudo за  mount, командата за монтиране може да\n"
   726"\tбъде записана в полето„mount command“.Ако използвате\n"
   727"\tтози метод, тогава редактирайте и полето\n"
   728"\t„umount command“. Пример за монтиране и\n"
  721729"\tдемонтиране с помощта на sudo:\n"
  722730
   
  737745"\n"
  738746msgstr ""
  739 "\tЗабележка: точката на монтиране,указана в полето \"mount comand\"\n"
  740 "\t(в примера е /mnt/A), трябва да съвпада с указаното в полето \"Къде:\"\n"
   747"\tЗабележка: точката на монтиране,указана в полето „mount comand“\n"
   748"\t(в примера е /mnt/A), трябва да съвпада с указаното в полето „Къде:“\n"
  741749"\tТрябва да зададете опция NOPASSWD в /etc/sudoers, ако използвате\n"
  742750"\tsudo.\n"
   
  772780"floppy, zip, дял за backup, експортирани файлови системи и т.н.\n"
  773781"Допълнителните датчици също така могат да се настроят така че да бъдат\n"
  774 "винаги видими след монтирането с отмятане на опцията\"Покажи ако е монтирано\".\n"
   782"винаги видими след монтирането с отмятане на опцията„Покажи ако е "
   783"монтирано“.\n"
  775784"Чрез тази възможност можете да покажете група допълнителни\n"
  776785"датчици, да монтирате файлова система и да оставите нейния датчик видим\n"
  777786"даже ако скриете другите допълнителни датчици монтирания\n"
  778 "CD-ROM винаги ще е показан като 100% зает, датчик за него може да се създаде \n"
   787"CD-ROM винаги ще е показан като 100% зает, датчик за него може да се "
   788"създаде \n"
  779789"просто за удобство при монтиране/демонтиране.\n"
  780790"\n"
   
  827837msgid "\t\tof file system capacities (default is total and free space).\n"
  828838msgstr ""
  829 "\t\tтекста за вместимостта на файловата система (по подразбиране - целия обем\n"
   839"\t\tтекста за вместимостта на файловата система (по подразбиране - целия "
   840"обем\n"
  830841"\t\tи свободното място).\n"
  831842"\n"
   
  982993"линиите и разделителната им способност за по-добро показване на данните\n"
  983994"Можете да поставите фиксирано количество линии от 1 до 5\n"
  984 "и/или фиксирана резлюция в прозореца за настройка на диаграмата. Но\n"
   995"и/или фиксирана резолюция в прозореца за настройка на диаграмата. Но\n"
  985996"някои комбинации с автоматичен режим могат да дадат по-добър резултат.\n"
  986997
  987998#: src/gui.c:973 src/gui.c:999
  988999msgid "See the README or do a \"man gkrellm\" for more information.\n"
  989 msgstr "За подробности вижте е README или в \"man gkrellm\".\n"
   1000msgstr "За подробности вижте е README или в „man gkrellm“.\n"
  9901001
  9911002#: src/gui.c:976
   
  10331044#: src/gui.c:986
  10341045msgid "\t\\w    use the following string to define a field width\n"
  1035 msgstr ""
   1046msgstr "\t\\w    определяне широчината на полето чрез текста\n"
  10361047
  10371048#: src/gui.c:987
   
  10741085msgstr ""
  10751086"Много от датчиците може да се настроят за стартиране на команди.\n"
  1076 "Въведете командата в полето \"команда\" и коментар за нея, ако искате\n"
   1087"Въведете командата в полето „команда“ и коментар за нея, ако искате\n"
  10771088"да има подсказка за нея. След като командата за датчика е въведена\n"
  10781089"бутона за нея става активен при преместване на мишката в областта на \n"
   
  12261237#: src/gui.c:1914 src/gui.c:1928 src/gui.c:1941
  12271238msgid "Browse"
  1228 msgstr "Избор"
   1239msgstr "Показване"
  12291240
  12301241#: src/gui.c:1916
   
  13001311#, c-format
  13011312msgid "%s Connections"
  1302 msgstr "%s свързвания"
   1313msgstr "%s връзки"
  13031314
  13041315#: src/inet.c:693
  13051316msgid "No current connections."
  1306 msgstr "Няма други свързвания"
   1317msgstr "Няма други връзки"
  13071318
  13081319#: src/inet.c:920
   
  13581369"\n"
  13591370msgstr ""
   1371"Http-заявките по стандартния http-порт 80 и кеша\n"
   1372"на 8080-я порт се събират и показват с един цвят\n"
   1373"Ftп-заявките по единичния порт 21 се показват с друг цвят\n"
   1374"\n"
  13601375
  13611376#: src/inet.c:1779
   
  13651380"\n"
  13661381msgstr ""
  1367 "Ако е отметната точката \"диапазон\", то всички портове с номера между\n"
   1382"Ако е отметната точката „диапазон“, то всички портове с номера между\n"
  13681383"Порт 0 и Порт 1 се проверяват и изобразяват на графиката\n"
  13691384
   
  14411456#: src/mail.c:645
  14421457msgid "Bad response after connect."
  1443 msgstr "Лош отговор след \"свързване\"."
   1458msgstr "Лош отговор след „свързване“."
  14441459
  14451460#: src/mail.c:646
  14461461msgid "Bad response after username."
  1447 msgstr "Лош отговор след \"username\"."
   1462msgstr "Лош отговор след „потребител“."
  14481463
  14491464#: src/mail.c:647
  14501465msgid "Bad response after password."
  1451 msgstr "Лош отговор след \"password\"."
   1466msgstr "Лош отговор след „парола“."
  14521467
  14531468#: src/mail.c:648
   
  14781493#: src/mail.c:737
  14791494msgid "Cannot initialize SSL server certificate handler."
  1480 msgstr ""
   1495msgstr "Инициализацията на сертификат за SSL е невъзможна"
  14811496
  14821497#: src/mail.c:743
  14831498msgid "Cannot initialize SSL handler."
  1484 msgstr ""
   1499msgstr "Инициализацията на обработката на SSL е невъзможна."
  14851500
  14861501#: src/mail.c:869 src/mail.c:942
   
  15961611"Options tab:\n"
  15971612msgstr ""
   1613" направете това указвайки програма за поща. Например може\n"
   1614"периодично да се изтеглят писма от сървър с fetchmail и да\n"
   1615"се поставят в локална пощенска кутия където GKrellM ще може\n"
   1616"да проверява и преброява писмата.\n"
   1617"\n"
   1618"Също така GKrellM може да взима данни от някоя друга програма\n"
   1619"проверяваща за поща и да извежда данните \n"
   1620"Ако вие използувате команди подобни на тази, която проверява\n"
   1621"за поща без да я изтегля,то трябва да поставите отметка в\n"
   1622"подменю „Настройки“ на съответното място\n"
  15981623
  15991624#: src/mail.c:3649
   
  16071632msgstr ""
  16081633"За проверка за писма на отдалечен сървър GKrellM може\n"
  1609 "да се използва изхода от програмата "
   1634"да използва данни от програмата "
  16101635
  16111636#: src/mail.c:3652
  16121637msgid "<i>fetchmail -c"
  1613 msgstr "<i>fetchmail -c"
   1638msgstr "<b>fetchmail -c"
  16141639
  16151640#: src/mail.c:3653
   
  16221647"POP3 mailbox in the "
  16231648msgstr ""
  1624 "Но не използвайте заедно тези методи за една поща! Ако\n"
  1625 "сте настроили POP3 във отметките "
   1649"Но не използвайте заедно тези методи за една поща!\n"
   1650"Ако сте настроили POP3 във отметките "
  16261651
  16271652#: src/mail.c:3657
   
  16451670msgstr ""
  16461671"щракнете на плика за да пуснете проверка за поща независимо \n"
  1647 "\t\tот режима \"изкл.\" или опцията \"Не проверявай поща\".\n"
   1672"\t\tот режима „изкл.“ или опцията „Не проверявай поща“.\n"
  16481673
  16491674#: src/mail.c:3670
   
  18031828#: src/mail.c:4048
  18041829msgid "Reset remote message counts when message count button is pressed."
  1805 msgstr ""
  1806 "Нулиране на брояча на писмата на сървъра при натискане на бутона на брояча"
   1830msgstr "Нулиране брояча на писмата при натискане на бутона на брояча"
  18071831
  18081832#: src/mail.c:4053
   
  18591883
  18601884#: src/main.c:1761
  1861 #, fuzzy
  18621885msgid ""
  18631886"usage: gkrellm [options]\n"
   
  18991922"използване: gkrellm [опции]\n"
  19001923"опции:\n"
  1901 "   -t, --theme theme_dir    Укажете директория с теми.\n"
   1924"   -t, --theme theme_dir    Директория с теми.\n"
  19021925"   -g, --geometry +x+y      Положение на прозореца на екрана.\n"
  1903 "       --wm                 Разреши декорации на прозорците.\n"
  1904 "       --m2                 Сгъване на прозореца с ляв бутон на мишката по "
  1905 "рамката\n"
  1906 "                            (за двубутонни мишки).\n"
   1926"       --wm                 Декорации на прозорците.\n"
   1927"       --m2                 Сгъване на прозореца с ляв бутон на мишката по\n"
   1928"                            рамката (за двубутонни мишки).\n"
  19071929"       --nt                 Без прозрачност.\n"
  19081930"   -w, --withdrawn          Стартиране на GKrellM в скрит режим.\n"
  1909 "   -c, --config suffix      Използване на алтернативни файлове за "
  1910 "конфигурация,\n"
  1911 "                            получавани с добавяне \"suffix\" към имената на\n"
  1912 "                            файловете.\n"
  1913 "   -f, --force-host-config  Създава конфигурационни файлове с добавяне на\n"
  1914 "                            името на машината към имената на файловете. "
  1915 "Следващите\n"
  1916 "                            стартирания ще използват автоматично тези\n"
  1917 "                            файлове, ако не е указано с опцията --config.\n"
   1931"   -c, --config РАЗШИР.     Използване на алтернативни файлове за\n"
   1932"                            конфигурация, получавани с добавяне „РАЗШИР“ "
   1933"към\n"
   1934"                            имената на файловете.\n"
   1935"   -f, --force-host-config  Създаване на конфигурационни файлове с добавяне "
   1936"на\n"
   1937"                            името на машината към имената на файловете.\n"
   1938"                            Следващите стартирания ще използват автоматично\n"
   1939"                            файловете, ако не е указано с опцията --config.\n"
  19181940"                            Това е удобно за отдалечено стартиране на "
  19191941"различни\n"
  1920 "                            машини в една домашна директория, името на "
  1921 "машината\n"
  1922 "                            се показва в заглавието.\n"
  1923 "   -s, --server hostname    Стартира се в клиентски режим, включва се към\n"
  1924 "                            \"hostname\" и получава данните от сървъра "
  1925 "gkrellmd.\n"
  1926 "   -P, --port server_port   Използване на \"server_port\" за свързване със "
  1927 "сървъра.\n"
  1928 "       --nc                 Блокиране на възможността за промени по"
  1929 "конфигурацията.\n"
  1930 "   -p, --plugin plugin.so   При разработка зареди своя приставка за тест.\n"
  1931 "       --demo               Включва множество датчици, така че\n"
   1942"                            машини в една домашна директория, името на\n"
   1943"                            машината се показва в заглавието.\n"
   1944"   -s, --server ХОСТ        Стартиране в клиентски режим, включване към "
   1945"„ХОСТ“\n"
   1946"                            и получаване на данните от сървъра gkrellmd.\n"
   1947"   -P, --port ПОРТ          Използване на „ПОРТ“ за свързване със сървъра.\n"
   1948"       --nc                 Без възможност за промени по конфигурацията.\n"
   1949"   -p, --plugin plugin.so   За разработка - зареждане на приставка за тест.\n"
   1950"       --demo               Включване на множество датчици, така че\n"
  19321951"                            разработчиците им могат да ги видят. "
  1933 "Съхраняването на\n"
  1934 "                            конфигурацията е невъзможно.\n"
   1952"Съхраняването\n"
   1953"                            на конфигурацията е невъзможно.\n"
  19351954"   -v, --version            Извеждане версията на GKrellM и изход.\n"
  1936 "   -d, --debug-level n      Изключи отладку определенных частей кода.\n"
  1937 "\n"
  1938 "номера debug-level (использвайте побитово ИЛИ за няколко секции):\n"
   1955"   -d, --debug-level n      Изключване на грешките от определени на части "
   1956"кода.\n"
   1957"\n"
   1958"номера debug-level (използувайте побитово „ИЛИ“ за множествен избор):\n"
  19391959"     0x10  поща\n"
  19401960"     0x20  мрежа\n"
  1941 "     0x40  бутон на таймера\n"
   1961"     0x40  бутон на брояча\n"
  19421962"     0x80  сензори\n"
  19431963"\n"
   
  19451965#: src/main.c:1981
  19461966msgid "segmentation fault"
  1947 msgstr ""
   1967msgstr "грешка в сегментирането"
  19481968
  19491969#: src/main.c:1983
  19501970msgid "floating point exception"
  1951 msgstr ""
   1971msgstr "изключение при работа с плаваща запетая"
  19521972
  19531973#: src/main.c:1985
   
  19741994#: src/mem.c:695
  19751995msgid "Swap in/out pages per sec"
  1976 msgstr ""
   1996msgstr "Входящи/изходящи страници в сек"
  19771997
  19781998#: src/mem.c:804 src/mem.c:1356 src/mem.c:1384
  19791999msgid "Mem"
  1980 msgstr "Оперативна памет (RAM)"
   2000msgstr "Оперативна памет"
  19812001
  19822002#: src/mem.c:880 src/mem.c:973 src/mem.c:1278 src/mem.c:1375 src/mem.c:1391
   
  19862006#: src/mem.c:971 src/mem.c:1294 src/mem.c:1414
  19872007msgid "Memory"
  1988 msgstr "Оперативна памет (RAM)"
   2008msgstr "Оперативна памет"
  19892009
  19902010#: src/mem.c:1218
  19912011msgid "<h>Used and Free\n"
  1992 msgstr "<h>Заето и свободно\n"
   2012msgstr "<h>Заета/свободна\n"
  19932013
  19942014#: src/mem.c:1219
   
  20022022"Заетата и свободна памет се изчислява от ядрото от стойностите\n"
  20032023"на изваждане или добавяне на памет в буфера и кеша.\n"
  2004 "Виж README и сравни с реда \"-/+ buffers/cache:\"\n"
   2024"Виж README и сравни с реда „-/+ buffers/cache:“\n"
  20052025"командата free. Ако имате три крела Оперативна Памет (RAM),\n"
  2006 "то данните от ядрото \"raw free\" (свободно)\n"
   2026"то данните от ядрото „raw free“ (свободно)\n"
  20072027"- това разстояние за най-вярно от крелите.\n"
  20082028
   
  21432163#, c-format
  21442164msgid "get_connect_state changed from %d to %d  (check=%d)\n"
  2145 msgstr ""
   2165msgstr "get_connect_state се промени от %d на %d (проверка=%d)\n"
  21462166
  21472167#: src/net.c:826
  21482168#, c-format
  21492169msgid "set_timer_button_state from %d to %d (check=%d)\n"
  2150 msgstr ""
   2170msgstr "set_timer_button_state се промени от %d на %d (проверка=%d)\n"
  21512171
  21522172#: src/net.c:839
  21532173#, c-format
  21542174msgid "update_timer_button net_timed old_state=%d new_state=%d\n"
  2155 msgstr ""
   2175msgstr "update_timer_button net_timed старо_състояние=%d ново_състояние=%d\n"
  21562176
  21572177#: src/net.c:900
   
  21732193#: src/net.c:2854
  21742194msgid "<h>Timer Button\n"
  2175 msgstr "<h>Бутон на таймера\n"
   2195msgstr "<h>Бутон на брояча\n"
  21762196
  21772197#: src/net.c:2855
   
  21822202"\tbutton colors can show connect states:\n"
  21832203msgstr ""
  2184 "\tБутонът може да се използува като самостоятелен таймер\n"
   2204"\tБутонът може да се използува като самостоятелен брояч\n"
  21852205"\tс командите старт и стоп, макар че обикновено го свързват с\n"
  21862206"\tкомутируем мрежов интерфейс. Командите могат да управляват\n"
   
  21982218"Режим Очакване - когато телефонната линия\n"
  21992219"\tе блокирана при свързване с ppp, режим\n"
  2200 "\t\"включено\" - когато ppp-съединение е установено. Блокировка\n"
   2220"\t„включено“ - когато ppp-съединение е установено. Блокировка\n"
  22012221"\tна телефонната линия се определя от наличието на lock-файла на модема\n"
  22022222"\t/var/lock/LCK..modem. Ако вашия pppd-демон не използва\n"
   
  22142234msgstr ""
  22152235"\tкъдето ttySx - това е tty-устройство, използувано от Вашия модем.\n"
  2216 "\tРежим \"включено\" се определя от наличието на файла\n"
   2236"\tРежим „включено“ се определя от наличието на файла\n"
  22172237"\t/var/run/pppX.pid, а времето на създаването му се явява начало на\n"
  2218 "\tотброяването на времето online.\n"
   2238"\tотброяването на времето онлайн.\n"
  22192239
  22202240#: src/net.c:2877
   
  22262246"\tstate\n"
  22272247msgstr ""
  2228 "Режим изчакване на бутона на таймера не е приложим за isdn-\n"
   2248"Режим изчакване на бутона на брояча не е приложим за isdn-\n"
  22292249"\tинтерфейси, които винаги се маршрутизират. Режим\n"
  2230 "\t\"включено\" - това е isdn online при маршрутизиран\n"
  2231 "\tippp-интерфейс. Таймер online се нулира при преход\n"
  2232 "\tна интерфейса от състояние hangup в състояние online.\n"
   2250"\t„включено“ - това е isdn онлайн при маршрутизиран\n"
   2251"\tippp-интерфейс. Броячът онлайн се нулира при преход\n"
   2252"\tна интерфейса от състояние hangup в състояние онлайн.\n"
  22332253"\n"
  22342254
   
  22782298#: src/net.c:2927
  22792299msgid "Timer Button"
  2280 msgstr "Бутон на таймера"
   2300msgstr "Бутон на брояча"
  22812301
  22822302#: src/net.c:2933
  22832303msgid "Enable timer button"
  2284 msgstr "Включване на бутона на таймера"
   2304msgstr "Включване на бутона на брояча"
  22852305
  22862306#: src/net.c:2938
   
  22902310#: src/net.c:2948
  22912311msgid "none"
  2292 msgstr ""
   2312msgstr "липсва"
  22932313
  22942314#: src/net.c:2962
  22952315msgid "Interface to link to the timer button"
  2296 msgstr "Свързване на бутона на таймера с интерфейса"
   2316msgstr "Свързване на бутона на брояча с интерфейса"
  22972317
  22982318#: src/net.c:2973
   
  23112331#: src/net.c:3015
  23122332msgid "Force chart to be always shown even if interface is not routed."
  2313 msgstr "Винаги да се показва диаграмата, даже ако интерфейсът не се маршрутизира."
   2333msgstr ""
   2334"Винаги да се показва диаграмата, даже ако интерфейсът не се маршрутизира."
  23142335
  23152336#: src/net.c:3028
   
  23312352#: src/net.c:3074
  23322353msgid "Start day for cumulative monthly transmit and receive bytes"
  2333 msgstr "Начален ден за месечните сумарни значения"
   2354msgstr "Начален ден за месечните сумарни стойности"
  23342355
  23352356#: src/net.c:3093
   
  23392360#: src/net.c:3154
  23402361msgid "Net Timer"
  2341 msgstr "Мрежов таймер"
   2362msgstr "Мрежов брояч"
  23422363
  23432364#: src/plugins.c:735
   
  23652386#: src/plugins.c:839
  23662387msgid "\tWarning: style name \""
  2367 msgstr "\tВнимание: стил с име \""
   2388msgstr "\tВнимание: стил с име "
  23682389
  23692390#: src/plugins.c:840 src/plugins.c:850
   
  23722393"\t\t"
  23732394msgstr ""
  2374 "\" вече се използува:\n"
   2395" вече се използува:\n"
  23752396"\t\t"
  23762397
  23772398#: src/plugins.c:849
  23782399msgid "\tWarning: config keyword \""
  2379 msgstr "\tВнимание: параметър на конфигурацията \""
   2400msgstr "\tВнимание: параметър на конфигурацията "
  23802401
  23812402#: src/plugins.c:1106
   
  24052426#: src/plugins.c:1446
  24062427msgid "With gravity"
  2407 msgstr ""
   2428msgstr "С гравитация"
  24082429
  24092430#: src/plugins.c:1451
   
  25182539#, c-format
  25192540msgid "Can't find a %s panel to relocate sensor to."
  2520 msgstr ""
   2541msgstr "Панелът %s, към който да се премести датчикът, не може да се открие."
  25212542
  25222543#: src/sensors.c:1607 src/sensors.c:2806
   
  25542575"Run gkrellm -d 0x80 for debug output.\n"
  25552576msgstr ""
   2577"Данните за датчика не могат да бъдат прочетени от\n"
   2578"демона mbmon. Проверете порта на mbmon и порта „-r“.\n"
   2579"За повече информация стартирайте програмата така:\n"
   2580"gkrellm -d 0x80\n"
  25562581
  25572582#: src/sensors.c:2575
   
  25672592"Укажете мащаб и отместването на показанията на датчика, ако значенията по\n"
  25682593"подразбиране не съответстват на вашето дъно. За подробности\n"
  2569 "вижте в \"man gkrellm\" или във файла README\n"
   2594"вижте в „man gkrellm“ или във файла README\n"
  25702595
  25712596#: src/sensors.c:2585
   
  26232648#: src/sensors.c:2761
  26242649msgid "MBmon Daemon Port"
  2625 msgstr ""
   2650msgstr "Порт за демона MBmon"
  26262651
  26272652#: src/sensors.c:2766
   
  26302655"where 'port' must match the port number entered here:</small>"
  26312656msgstr ""
   2657"<small>Командата за демона трябва да е: <b>mbmon -r -P ПОРТ</b>\n"
   2658"където „ПОРТ“ трябва да съвпада с номера на порта тук:</small>"
  26322659
  26332660#: src/uptime.c:269
   
  26552682#: src/winops-x11.c:435
  26562683msgid "Warning: -w flag is ignored when the window dock type is set"
  2657 msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при използване на тип прозорец \"dock\""
   2684msgstr "Внимание: флаг -w се игнорира при използване на тип прозорец „dock“"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.