Changeset 589


Ignore:
Timestamp:
Mar 9, 2006, 9:38:48 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Остават 50 абзаца. Появиха се доста фъзенца, но ще ги опаткам.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/notes-2-14/notes-2-14.bg.po

  r588 r589  
  77msgstr ""
  88"Project-Id-Version: GNOME 2.14 release notes\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2006-03-08 09:47+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2006-03-08 17:12+0200\n"
   9"POT-Creation-Date: 2006-03-09 09:42+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2006-03-08 22:55+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3434
  3535#: ../C/release-notes.xml:14(para)
   36#, fuzzy
  3637msgid ""
  3738"GNOME 2.14 is the latest version of the GNOME Desktop; a popular, multi-"
  3839"platform desktop environment for <productname>Linux</productname>, "
  39 "<productname>UNIX</productname> and other platforms that is both free and "
  40 "open software. GNOME comprises of both a desktop and developer's platform "
  41 "and provides all of the common tools computer users have come to expect of a "
  42 "modern computing environment, as well as a flexible and powerful platform "
  43 "for software developers."
  44 msgstr "GNOME 2.14 е последната версия на работната среда GNOME. Това е популярна и много платформена платформа за операционни системи базирани на <productname>Linux</productname>, <productname>UNIX</productname> и др. GNOME е свободен софтуер и софтуер с отворен код и включва както потребителска среда, така и платформа за разработчици. В средата са включени всички стандартни инструменти, които потребителите очакват от една съвременна работна среда за компютри. За разработчиците на програми - GNOME е едновременно мощна и гъвкава основа."
   40"<productname>UNIX</productname> and other platforms that is based on Free "
   41"and Open Source Software. GNOME comprises of both a desktop and developer's "
   42"platform and provides all of the common tools computer users have come to "
   43"expect of a modern computing environment, as well as a flexible and powerful "
   44"platform for software developers."
   45msgstr ""
   46"GNOME 2.14 е последната версия на работната среда GNOME. Това е популярна и "
   47"много платформена платформа за операционни системи базирани на "
   48"<productname>Linux</productname>, <productname>UNIX</productname> и др. "
   49"GNOME е свободен софтуер и софтуер с отворен код и включва както "
   50"потребителска среда, така и платформа за разработчици. В средата са включени "
   51"всички стандартни инструменти, които потребителите очакват от една "
   52"съвременна работна среда за компютри. За разработчиците на програми - GNOME "
   53"е едновременно мощна и гъвкава основа."
  4554
  4655#: ../C/release-notes.xml:24(para)
  47 msgid ""
  48 "If you're already familar with GNOME, you may want to skip ahead and read "
   56#, fuzzy
   57msgid ""
   58"If you're already familiar with GNOME, you may want to skip ahead and read "
  4959"<xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> and <xref linkend="
  5060"\"rndevelopers\"/>."
  51 msgstr "Ако вече сте се запознали с GNOME, можете да прескочите напред и да погледните разделите read <xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> и <xref linkend=\"rndevelopers\"/>."
   61msgstr ""
   62"Ако вече сте се запознали с GNOME, можете да прескочите напред и да "
   63"погледните разделите read <xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend="
   64"\"rnadmins\"/> и <xref linkend=\"rndevelopers\"/>."
  5265
  5366#: ../C/release-notes.xml:38(phrase)
   
  5669
  5770#: ../C/release-notes.xml:42(para)
   71#, fuzzy
  5872msgid ""
  5973"The GNOME Desktop is released every six months and delivers new features, "
  6074"improvements, \"bug\" fixes and translations with every new release. GNOME "
  61 "2.14 is no different and includes many interesting new features and fixes "
  62 "for hundreds of reported bugs. To learn more about GNOME and the qualities "
  63 "that distinguishes it from other computer desktop environments (like "
  64 "usability, accessibility, internationalisation and freedom) visit the <ulink "
  65 "url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our website."
  66 msgstr "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца и всеки път се включват подобрения, изчистване на грешки и нови преводи. GNOME 2.14  продължава тази традиция и включва много интересни новости и стотици изчистени грешки. За да научите повече за GNOME и това, която го отличава от другите работни среди (например леснота при използване, специално внимание към достъпността, интернационализацията и свободата), можете да посетите страницата <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\"> Относно GNOME</ulink> на нашия уеб сайт."
   75"2.14 continues this tradition and includes many interesting new features and "
   76"fixes for hundreds of reported bugs. To learn more about GNOME and the "
   77"qualities that distinguishes it from other computer desktop environments "
   78"(like usability, accessibility, internationalization and freedom) visit the "
   79"<ulink url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our "
   80"website."
   81msgstr ""
   82"Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца и всеки път се "
   83"включват подобрения, изчистване на грешки и нови преводи. GNOME 2.14  "
   84"продължава тази традиция и включва много интересни новости и стотици "
   85"изчистени грешки. За да научите повече за GNOME и това, която го отличава от "
   86"другите работни среди (например леснота при използване, специално внимание "
   87"към достъпността, интернационализацията и свободата), можете да посетите "
   88"страницата <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\"> Относно GNOME</ulink> "
   89"на нашия уеб сайт."
  6790
  6891#: ../C/release-notes.xml:54(para)
   92#, fuzzy
  6993msgid ""
  7094"The GNOME 2.14 release contains all of the applications needed to provide "
   
  7397"calculator, dictionary, document reader, image viewer, multimedia player, "
  7498"text editor and UNIX terminal emulator. Thanks to its excellent developer "
  75 "platform, many other excellent free and open source applications are also "
  76 "available for GNOME, including <ulink url=\"http://www.abisource.com/"
  77 "\"><application>Abiword</application></ulink>, a fully featured word "
  78 "processor; <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/"
   99"platform, many other excellent Free and Open Source applications are also "
   100"available for GNOME, included but not limited to <ulink url=\"http://www."
   101"abisource.com/\"><application>Abiword</application></ulink>, a fully "
   102"featured word processor; <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/"
  79103"\"><application>Gnumeric</application></ulink>, a powerful spreadsheeting "
  80104"application; <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>the GNU Image "
   
  86110"Listing</ulink> or <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</"
  87111"ulink>."
  88 msgstr "Във версия 2.14 на GNOME са включени всички приложения, които са необходими за основната потребителска функционалност като системни менюта, управление на файловете, ползване на Интернет и е-поща. В работната среда са включени и множество помощни програми, като: калкулатор, речник, четец на документи, програма за преглед на изображение, програма за визуализация на мултимедия, текстов редактор и традиционен за UNIX терминален емулатор. Благодарение на великолепната платформа за разработка на GNOME, много приложения с отворен код са налични за тази среда, включително <ulink url=\"http://www.abisource.com/\"><application>Abiword</application></ulink> - пълноцененна текстообработваща програма, <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/\"><application>Gnumeric</application></ulink> - мощна програма за електронни таблици, <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>GIMP</application></ulink> - популярен редактор за растерни изображения, подобен на Photoshop, както и <ulink url=\"http://www.inkscape.org/\"><application>Inkscape</application></ulink> - гъвкав редактор на векторни графики. За тези и други великолепни приложения за GNOME, можете да научите повече от <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">списъка с програми за GNOME</ulink> или сайта <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</ulink>."
   112msgstr ""
   113"Във версия 2.14 на GNOME са включени всички приложения, които са необходими "
   114"за основната потребителска функционалност като системни менюта, управление "
   115"на файловете, ползване на Интернет и е-поща. В работната среда са включени и "
   116"множество помощни програми, като: калкулатор, речник, четец на документи, "
   117"програма за преглед на изображение, програма за визуализация на мултимедия, "
   118"текстов редактор и традиционен за UNIX терминален емулатор. Благодарение на "
   119"великолепната платформа за разработка на GNOME, много приложения с отворен "
   120"код са налични за тази среда, включително <ulink url=\"http://www.abisource."
   121"com/\"><application>Abiword</application></ulink> - пълноцененна "
   122"текстообработваща програма, <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/"
   123"gnumeric/\"><application>Gnumeric</application></ulink> - мощна програма за "
   124"електронни таблици, <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>GIMP</"
   125"application></ulink> - популярен редактор за растерни изображения, подобен "
   126"на Photoshop, както и <ulink url=\"http://www.inkscape.org/"
   127"\"><application>Inkscape</application></ulink> - гъвкав редактор на векторни "
   128"графики. За тези и други великолепни приложения за GNOME, можете да научите "
   129"повече от <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">списъка с програми "
   130"за GNOME</ulink> или сайта <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles."
   131"org</ulink>."
  89132
  90133#: ../C/release-notes.xml:77(para)
   
  99142
  100143#: ../C/release-notes.xml:85(para)
  101 msgid ""
  102 "GNOME is part of the GNU Project. GNOME is proud to both be and support "
  103 "<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">free software</"
   144#, fuzzy
   145msgid ""
   146"GNOME is part of the GNU Project. GNOME is proud of being and supporting "
   147"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">Free Software</"
  104148"ulink>."
  105149msgstr ""
   
  117161"the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks "
  118162"to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
  119 msgstr "Тези бележки по версията бяха съставени от Дейвид Медли с огромната помощ на цялата общност около GNOME. От нейно име горещо благодарим на разработчиците и дистрибуторите, които помогаха за излизането на новата версия."
   163msgstr ""
   164"Тези бележки по версията бяха съставени от Дейвид Медли с огромната помощ на "
   165"цялата общност около GNOME. От нейно име горещо благодарим на разработчиците "
   166"и дистрибуторите, които помогаха за излизането на новата версия."
  120167
  121168#: ../C/release-notes.xml:119(para)
   
  124171"translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://"
  125172"developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
  126 msgstr "Тези бележки могат да бъдат свободно преведени на всеки език. Ако искате да ги преведете - свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">проекта за превод на GNOME</ulink>."
   173msgstr ""
   174"Тези бележки могат да бъдат свободно преведени на всеки език. Ако искате да "
   175"ги преведете - свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   176"projects/gtp/\">проекта за превод на GNOME</ulink>."
  127177
  128178#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  147197
  148198#: ../C/rnadmins.xml:10(para)
  149 msgid ""
  150 "As of GNOME 2.14, the GNOME Project now releases an Administration Suite, "
   199#, fuzzy
   200msgid ""
   201"As of GNOME 2.14, the GNOME Project now includes an Administration Suite, "
  151202"which is a collection of tools that are aimed squarely at systems "
  152203"administrators. The two new tools that form the beginnings of this suite are "
   
  154205"deployments and situations where machine lockdown is required."
  155206msgstr ""
   207"От версия 2.14 GNOME идва екипиран с набор от специализирани инструменти, "
   208"които са насочени точно към системните администратори. Началото на този "
   209"комплект са две програми, които са много мощни и ще помогнат на "
   210"администраторите както на големите корпоративни инсталации, както и в "
   211"случаите, когато е необходимо ограничаването на достъпа на една машина."
  156212
  157213#: ../C/rnadmins.xml:19(title)
  158214msgid "Sabayon - Profile Editor"
  159 msgstr ""
   215msgstr "Sabayon - редактор на профили"
  160216
  161217#: ../C/rnadmins.xml:21(para)
   218#, fuzzy
  162219msgid ""
  163220"Sabayon allows administrators to set up user profiles inside a live, "
  164221"interactive GNOME session. When a profile is created or edited, a nested "
  165222"GNOME session is started up, which the administrator can use to change "
  166 "anything they would in their own GNOME session."
  167 msgstr ""
   223"anything they wish in their own GNOME session."
   224msgstr ""
   225"Sabayon позволява на администраторите да задават профили на потребителите "
   226"чрез действаща и интерактивна сесия на GNOME. При създаването или редакцията "
   227"на профил се стартира отделна сесия на GNOME във вложен прозорец, която "
   228"администраторът използва, за настройването все едно, че самите са влезли в "
   229"такава сесия."
  168230
  169231#: ../C/rnadmins.xml:29(title)
  170232msgid "Sabayon editing a user profile"
  171 msgstr ""
   233msgstr "Редактиране на профил на потребител чрез Sabayon"
  172234
  173235#: ../C/rnadmins.xml:38(phrase)
  174236msgid "Using Sabayon to edit a user profile in an embedded window"
  175 msgstr ""
   237msgstr "Редактиране на профил на потребител чрез Sabayon във вложен прозорец"
  176238
  177239#: ../C/rnadmins.xml:44(para)
   
  183245"other machines."
  184246msgstr ""
   247"Sabayon проследява промените както във файковете, така и в настройките в "
   248"GConf. Така администраторите могат да изберат случайните промени да бъдат "
   249"премахвани или да направят част от настройките задължителни (напр. забрана "
   250"за използване на ресурс или настройване на определн сървър-посредник - "
   251"proxy). След завършването на отзи процес администраторите могат да пакетират "
   252"тези профили и да ги инсталират върху произволен брой машини."
  185253
  186254#: ../C/rnadmins.xml:52(para)
   255#, fuzzy
  187256msgid ""
  188257"Users or groups (???) are placed into profiles which will be used when they "
  189 "log into their GNOME session. Being able to easily create multiple profiles "
  190 "and allocate each user separately allows users to have different setups "
  191 "based on their job description (e.g. receptionist, data entry clerk, "
  192 "programmer, human resources manager, etc.)."
  193 msgstr ""
   258"log into their GNOME session. This allows an administrator to easily create "
   259"multiple profiles and allocate each user separately. Which allows users to "
   260"have different setups based on their job description (e.g. receptionist, "
   261"data entry clerk, programmer, human resources manager, etc.)."
   262msgstr ""
   263"Потребителите и групите биват свързвани с профили, които се задействат "
   264"автоматично с влизането на потребителите в сесията си на GNOME. Лесното "
   265"създаване и поддържане на множество профили позволява за всеки потребител да "
   266"се направи характерна настройка, напр. на базата на служебната "
   267"характеристика (напр. рецепционист, служител за въвеждане на данни, "
   268"програмист, мениджър по човешки ресурси и т.н.)."
  194269
  195270#: ../C/rnadmins.xml:62(title)
  196271msgid "Pessulus - Lockdown Editor"
  197 msgstr ""
   272msgstr "Pessulus - редактор на забраните"
  198273
  199274#: ../C/rnadmins.xml:64(para)
   275#, fuzzy
  200276msgid ""
  201277"Pessulus is a lockdown editor that allows administrators to easily disable "
   
  203279"environments and Internet cafés. While lockdown features have now been "
  204280"available in GNOME for many years, Pessulus makes it far easier for "
  205 "administrators to do."
  206 msgstr ""
   281"administrators to perform these tasks."
   282msgstr ""
   283"Pessulus е редактор на забраните, който позволява на администраторите бързо "
   284"и лесно да изключат определени възможности на работната среда GNOME, която "
   285"понякога е желателно при големите инсталации във фирми или клубовете за "
   286"Интернет. Възможностите за въвеждане на подобни забрани съществуват от доста "
   287"години в GNOME, но Pessulus просто прави живота на администраторите по-лесен."
  207288
  208289#: ../C/rnadmins.xml:73(title)
  209290msgid "Using the lockdown editor to prevent system shutdown by users"
  210291msgstr ""
   292"Деактивиране на възможността за изключване на машината чрез редактора на "
   293"забрани"
  211294
  212295#: ../C/rnadmins.xml:82(phrase)
  213296msgid "Editing lockdown settings with pessulus"
  214 msgstr ""
   297msgstr "Редактиране на забраните чрез Pessulus"
  215298
  216299#: ../C/rnadmins.xml:88(para)
  217300msgid "Some of the features that can be disabled include:"
  218 msgstr ""
   301msgstr "Някои от възможностите на GNOME, които могат да се изключват са:"
  219302
  220303#: ../C/rnadmins.xml:92(para)
  221304msgid "command-line access;"
  222 msgstr ""
   305msgstr "достъп дп командния ред;"
  223306
  224307#: ../C/rnadmins.xml:95(para)
  225308msgid "the ability to shutdown or reboot the machine;"
  226 msgstr ""
   309msgstr "възможноста за изключване или рестартиране на машината;"
  227310
  228311#: ../C/rnadmins.xml:98(para)
  229312msgid "access to specific protocols in the web browser; and"
  230 msgstr ""
   313msgstr "достъп до някои протоколи в браузъра за Интернет;"
  231314
  232315#: ../C/rnadmins.xml:101(para)
  233316msgid "the ability to edit the GNOME panels."
  234 msgstr ""
   317msgstr "възможността за променяне на панелите на GNOME."
  235318
  236319#: ../C/rnbase.xml:8(title) ../C/rnusers.xml:8(title)
   
  253336
  254337#: ../C/rndevelopers.xml:10(para)
   338#, fuzzy
  255339msgid ""
  256340"The GNOME 2.14 Developers' Platform provides a stable base for independent "
  257341"software developers to create third-party applications. GNOME and its "
  258 "platform are licensed to allow the creation of both free and proprietary "
  259 "software to run on top of GNOME."
  260 msgstr "Платформата за разработка GNOME 2.14 предоставя стабилна основа на разработчиците на приложения. Лицензът на платформата GNOME позволява създаването както на свободни, така и собственически приложения, които да се базират на нея."
   342"platform are licensed to allow the creation of both Free and Proprietary "
   343"Software to run on top of GNOME."
   344msgstr ""
   345"Платформата за разработка GNOME 2.14 предоставя стабилна основа на "
   346"разработчиците на приложения. Лицензът на платформата GNOME позволява "
   347"създаването както на свободни, така и собственически приложения, които да се "
   348"базират на нея."
  261349
  262350#: ../C/rndevelopers.xml:17(para)
   
  265353"the rest of the GNOME 2.x release series. Libraries in the GNOME Desktop do "
  266354"not have this guarantee, but most remain consistent from release to release."
  267 msgstr "Гарантирано е, че библиотеките от платформата GNOME ще запазят стабилност в програмните интерфейси, както на ниво API, така и на ниво ABI. Макар да няма подобна официална гаранция за останалата част от библиотеките в работната среда GNOME, повечето от тях остават съвместими."
   355msgstr ""
   356"Гарантирано е, че библиотеките от платформата GNOME ще запазят стабилност в "
   357"програмните интерфейси, както на ниво API, така и на ниво ABI. Макар да няма "
   358"подобна официална гаранция за останалата част от библиотеките в работната "
   359"среда GNOME, повечето от тях остават съвместими."
  268360
  269361#: ../C/rndevelopers.xml:25(title)
   
  272364
  273365#: ../C/rndevelopers.xml:27(para)
   366#, fuzzy
  274367msgid ""
  275368"As of GLib 2.10, the GSlice allocator replaces the older GMemChunk and "
  276369"GTrashStacks APIs available in GLib. GSlice is very similar to the kernel "
  277 "slab allocator and allows for fast, memory efficent allocation of small "
   370"slab allocator and allows for fast, memory efficient allocation of small "
  278371"structures (e.g. GList elements, GtkWindow structures). GSlice also has none "
  279372"of the locking overhead of GMemChunk, which makes it much faster in "
  280373"multithreaded applications."
  281 msgstr "С излизането на верисия 2.10 на библиотеките GLib, новата процедура за заделяне на памет - GSlice замени по-старите GMemChunk и GTrashStacks. GSlice силно прилича на процедурата за заделяне на памет в ядрото Linux и позволява изключително бързо да се получава памет за малки структури от данни (напр. елементи GList, структури GtkWindow). Също така GSlice няма проблемите свързани със заключване на ресурси, за разлика от GMemChunk, което води до допълнително ускорение при многонишкови приложения."
   374msgstr ""
   375"С излизането на верисия 2.10 на библиотеките GLib, новата процедура за "
   376"заделяне на памет - GSlice замени по-старите GMemChunk и GTrashStacks. "
   377"GSlice силно прилича на процедурата за заделяне на памет в ядрото Linux и "
   378"позволява изключително бързо да се получава памет за малки структури от "
   379"данни (напр. елементи GList, структури GtkWindow). Също така GSlice няма "
   380"проблемите свързани със заключване на ресурси, за разлика от GMemChunk, "
   381"което води до допълнително ускорение при многонишкови приложения."
  282382
  283383#: ../C/rndevelopers.xml:39(title)
   
  285385"Memory allocator performance allocating and freeing 1 million GList elements "
  286386"in 1 (red), 5 (yellow), 10 (green) and 20 (blue) threads."
  287 msgstr "Производителност на процедурите за заделяне на памет при заемане и освобождаване на 1 милион елемнта GList при 1 (в червено), 5 (в жълто), 10 (в зелено) и 20 (в синьо) нишки."
   387msgstr ""
   388"Производителност на процедурите за заделяне на памет при заемане и "
   389"освобождаване на 1 милион елемнта GList при 1 (в червено), 5 (в жълто), 10 "
   390"(в зелено) и 20 (в синьо) нишки."
  288391
  289392#: ../C/rndevelopers.xml:49(phrase)
  290393msgid "GSlice performance improvements over other memory allocators"
  291 msgstr "Подобрене на бързодействието при използване на GSlice в сравнение с другите процедури за заделяне на памет."
   394msgstr ""
   395"Подобрене на бързодействието при използване на GSlice в сравнение с другите "
   396"процедури за заделяне на памет."
  292397
  293398#: ../C/rndevelopers.xml:55(para)
   
  295400"GMemChunk has been reimplemented to transparently use GSlice, but the "
  296401"GMemChunk API is considered deprecated."
  297 msgstr "Функциите GMemChunk са пренаписани, така че да използват GSlice по прозрачен начин, но като цяло програмните извиквания на GMemChunk се считат за вече остарели и не се препоръчва да се ползват."
   402msgstr ""
   403"Функциите GMemChunk са пренаписани, така че да използват GSlice по прозрачен "
   404"начин, но като цяло програмните извиквания на GMemChunk се считат за вече "
   405"остарели и не се препоръчва да се ползват."
  298406
  299407#: ../C/rndevelopers.xml:60(para)
   
  303411"(ptr). To free memory allocated with GSlice, use the function "
  304412"<function>g_slice_free (MyStructure, ptr);</function>."
  305 msgstr "За да заделите памет чрез GSlice, използвайте функцията <function>g_slice_new (някакваСтруктура);</function>, която връща указател към паметта. За да я изчистите - използвайте функцията - <function>g_slice_free (някакваСтруктура, указател_към_нея);</function>."
   413msgstr ""
   414"За да заделите памет чрез GSlice, използвайте функцията "
   415"<function>g_slice_new (някакваСтруктура);</function>, която връща указател "
   416"към паметта. За да я изчистите - използвайте функцията - "
   417"<function>g_slice_free (някакваСтруктура, указател_към_нея);</function>."
  306418
  307419#: ../C/rndevelopers.xml:67(para)
   420#, fuzzy
  308421msgid ""
  309422"GSlice uses a scalable, thread-local cache of slices of different sizes. For "
  310423"large memory requirements, GSlice will transparently and automatically use "
  311424"the <function>g_malloc</function> allocator for you, so developers do not "
  312 "have to choose the most efficent allocator themselves."
  313 msgstr "GSlice използва мащабируем кеш от дялове памет с различен размер, който е локален за всяка нишка. При заявка за заделяне на много памет GSlice автоматично се обръща към <function>g_malloc</function>. Това става по прозрачен начин и така с освобождават разработчиците от необходимаостта ръчно да изберат най-ефикасната процедура за заделяне на памет."
   425"have to choose the most efficient allocator themselves."
   426msgstr ""
   427"GSlice използва мащабируем кеш от дялове памет с различен размер, който е "
   428"локален за всяка нишка. При заявка за заделяне на много памет GSlice "
   429"автоматично се обръща към <function>g_malloc</function>. Това става по "
   430"прозрачен начин и така с освобождават разработчиците от необходимаостта "
   431"ръчно да изберат най-ефикасната процедура за заделяне на памет."
  314432
  315433#: ../C/rndevelopers.xml:77(title)
   
  326444"install a service, but disable it by default, you can add the property "
  327445"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
  328 msgstr "Последната версия на GNOME дава възможност на разработчиците да регистрират проложенията си да стартират автоматично едновременно с GNOME. За тази цел е необходимо единствено да се сложи файл <filename>.desktop</filename> в някоя от папките <filename>$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/etc/xdg/autostart/</filename> или <filename>~/.config/autostart/</filename>. Ако искате да инсталирате услуга, но тя да не се задейства автоматично в GNOME, може да добавите в същия файл ред със следното съдържание: <property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
   446msgstr ""
   447"Последната версия на GNOME дава възможност на разработчиците да регистрират "
   448"проложенията си да стартират автоматично едновременно с GNOME. За тази цел е "
   449"необходимо единствено да се сложи файл <filename>.desktop</filename> в някоя "
   450"от папките <filename>$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/"
   451"etc/xdg/autostart/</filename> или <filename>~/.config/autostart/</filename>. "
   452"Ако искате да инсталирате услуга, но тя да не се задейства автоматично в "
   453"GNOME, може да добавите в същия файл ред със следното съдържание: "
   454"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
  329455
  330456#: ../C/rndevelopers.xml:90(para)
  331457msgid "There are some caveats to registering services in this way:"
  332 msgstr "Трябва да се обърне специално внимане на регистрирането на усуги по този начин в следните случаи:"
   458msgstr ""
   459"Трябва да се обърне специално внимане на регистрирането на усуги по този "
   460"начин в следните случаи:"
  333461
  334462#: ../C/rndevelopers.xml:94(para)
   
  337465"g. nautilus, gnome-panel, vino) should not also register themselves in this "
  338466"way."
  339 msgstr "Приложения, които се регистрират към сесията по друг начин (напр. nautilus, gnome-panel, vino) - при тях този начин на стартиране не трябва да се използва."
   467msgstr ""
   468"Приложения, които се регистрират към сесията по друг начин (напр. nautilus, "
   469"gnome-panel, vino) - при тях този начин на стартиране не трябва да се "
   470"използва."
  340471
  341472#: ../C/rndevelopers.xml:99(para)
   
  345476"line."
  346477msgstr ""
   478"Приложенията, които се упрвляват чрез сесията, не работят добре, освен ако "
   479"не подадете опцията <option>--sm-disable</option> в реда <option>Exec</"
   480"option> на файла <filename>.desktop</filename>."
  347481
  348482#: ../C/rngettinginvolved.xml:8(title)
   
  351485
  352486#: ../C/rngettinginvolved.xml:10(para)
   487#, fuzzy
  353488msgid ""
  354489"Helping GNOME is a rewarding, satisfying and positive experience. You will "
  355490"join with hundreds of dedicated enthusiasts from all walks of life and all "
  356491"places on the globe. Skilled and motivated contributors to GNOME may find "
  357 "new doors and opportunities open to them in the form of recognition, "
   492"new doors and opportunities open for them in the form of recognition, "
  358493"speaking appearances and gainful employment."
  359494msgstr ""
   495"Струва си да помогнете на GNOME, защото това е положителни и обогатяващо "
   496"изживяване. Ще се присъедините към стотици посветили се на това ентусиасти "
   497"от всяко житейско поприще. Талантливите и мотивираните сътрудници на GNOME "
   498"могат да открият нови възможности, когато пред тях се дверите на "
   499"признанието, възможности за изнасяне на лекции и възможности за наемане на "
   500"работа."
  360501
  361502#: ../C/rngettinginvolved.xml:18(para)
   
  368509"like to consider joining our <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
  369510"projects/bugsquad/\">Bugsquad</ulink>, a team of dedicated bugmasters who "
  370 "triage and categorize common bugs, to help save the time of other "
  371 "developers. You or your business can also become a <ulink url=\"http://www."
  372 "gnome.org/friends/\">Friend of GNOME</ulink>."
  373 msgstr ""
  374 "Всеки потребител може да допринесе за проекта като подаде хубав доклад за "
  375 "проблем. Можете да подавате грешки чрез системата за грешки Bugzilla като "
  376 "ползвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi"
  377 "\">опростения й интерфейс</ulink>. Ако искате да допринесете още повече, "
  378 "може да се запишете към <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
  379 "bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</ulink>. Проблемите с българския "
  380 "превод можете да докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
  381 "project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>."
   511"triage and categorize common bugs, to help save time of other developers. "
   512"You or your business can also become a <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   513"friends/\">Friend of GNOME</ulink>."
   514msgstr ""
   515"Всеки потребител може да допринесе към GNOME като просто подаде хубав доклад "
   516"за проблем в нашата система за проследяване на грешки Bugzilla. <ulink url="
   517"\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">Опростеният й интерфейс</"
   518"ulink> ще Ви преведе през първите стъпки за подаване на грешки към нас. Ако "
   519"искате да допринесете още повече, може да се запишете към <ulink url="
   520"\"http://developer.gnome.org/projects/bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</"
   521"ulink>, чийто членове са се посветили да класифицират и разпределят най-"
   522"честите грешки, за да помогнат на другите разработчици. Ако искате, Вие или "
   523"Вашата фирма можете да станете <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/"
   524"\">Приятели на GNOME</ulink>. Проблемите с българския превод можете да "
   525"докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://cult.gnome.bg/bugs"
   526"\">българския екип - Trac</ulink>."
  382527
  383528#: ../C/rngettinginvolved.xml:30(para)
  384 #, fuzzy
  385529msgid ""
  386530"For developers, a lot of exciting progress is being made daily in our active "
   
  390534"JoinGnome\">Join GNOME</ulink>."
  391535msgstr ""
  392 "Разработчиците могат да се присъединят към някоя от активните групи -"
  393 "достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на "
  394 "проекта, тестване, графика и разработка на самата платформа. Това е <ulink "
  395 "url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">обяснение как да се присъедините</"
  396 "ulink>."
   536"За разработчиците може да представлява интерес ежедневния напредък в някоя "
   537"от активните групи, към които могат да се присъединят - достъпност, "
   538"документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на проекта, тестване, "
   539"графика и разработка на приложения и самата платформа. За повече информация "
   540"прочетете обяснение <ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">как да се "
   541"присъедините към GNOME</ulink>."
  397542
  398543#: ../C/rngettinginvolved.xml:38(para)
   
  401546"what a difference you can make."
  402547msgstr ""
   548"<ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Пръсъединете се към нас</"
   549"ulink> и вижте как можете да промените света."
  403550
  404551#: ../C/rni18n.xml:8(title)
   
  417564"Благодарение на световния <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
  418565"gtp/\">проект за превод на GNOME</ulink> под ръководството на Крисчън Роуз и "
  419 "Данило Шеган GNOME 2.12 е преведен (поне на 80%) на 43 езика, в това число и "
  420 "български. Неуморната работа на: Владимир Петков, Ростислав Райков, Виктор "
  421 "Дачев, Явор Доганов, Ясен Праматаров, Александър Шопов и на Владимира "
   566"Данило Шеган GNOME 2.14 е преведен (поне на 80%) на 49 езика, в това число и "
   567"български (100%). Неуморната работа на: Владимир Петков, Ростислав Райков, "
   568"Виктор Дачев, Явор Доганов, Ясен Праматаров, Александър Шопов и на Владимира "
  422569"Гиргинова, Юлия Велкова, Атанас Кошаров, Петър Славов, Стойчо Станчев, Филип "
  423570"Андонов, Филип Димитров, както и на бившите преводачи: Борислав Александров, "
   
  425572"и Стойчо Станчев доведе до 100%-ия превод на потребителският интерфейс на "
  426573"GNOME на български език. Можете да се свържете с българския екип чрез <ulink "
  427 "url=\"http://fsa-bg.org/project/gtp\">нашата система за проследяване на "
  428 "грешки - Trac</ulink>."
   574"url=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">нашата система за проследяване на грешки - "
   575"Trac</ulink>."
  429576
  430577#: ../C/rni18n.xml:50(para)
   
  434581#: ../C/rni18n.xml:51(para)
  435582msgid "Basque (580,000)"
  436 msgstr ""
   583msgstr "баски (580 000)"
  437584
  438585#: ../C/rni18n.xml:52(para)
   
  514661#: ../C/rni18n.xml:71(para)
  515662msgid "Hebrew"
  516 msgstr ""
   663msgstr "иврит"
  517664
  518665#: ../C/rni18n.xml:72(para)
   
  654801#: ../C/rninstallation.xml:10(para)
  655802msgid "XXX FIXME: GNOME may have a LiveCD."
  656 msgstr ""
   803msgstr "XXX FIXME: GNOME може и да има CD за директно зареждане."
  657804
  658805#: ../C/rninstallation.xml:14(para)
   
  665812"url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">Get Footware</ulink> page."
  666813msgstr ""
   814"Препоръчваме Ви да използвате официалните пакети, които се предоставят от "
   815"доставчика или разработчика на Вашата дистрибуция, за да си инсталирате "
   816"GNOME 2.14. Много скоро популярните дистрибуции ще включат в себе си GNOME "
   817"2.14, а някои даже вече са го включили във вериите си за разрабока. Можете "
   818"да разглегате дистрибуциите и поледните версии на GNOME на страницата <ulink "
   819"url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">„Мили какини крачета, "
   820"кака ще им купи чехлички“</ulink> page."
  667821
  668822#: ../C/rninstallation.xml:24(para)
  669823#, fuzzy
  670824msgid ""
  671 "If you are brave and patient and would like to build GNOME from the source, "
  672 "we recommend you use one of the build tools. <ulink url=\"http://www.gnome."
  673 "org/projects/garnome/\">GARNOME</ulink> builds GNOME from release tarballs. "
  674 "You will need GARNOME 2.14.x to build GNOME 2.14.x. There is also <ulink url="
   825"If you are brave and patient and would like to build GNOME from source, we "
   826"recommend you use one of the build tools. <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   827"projects/garnome/\">GARNOME</ulink> builds GNOME from release tarballs. You "
   828"will need GARNOME 2.14.x to build GNOME 2.14.x. There is also <ulink url="
  675829"\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> which is "
  676830"designed to build the latest GNOME from CVS. You can use jhbuild to build "
   
  687841
  688842#: ../C/rninstallation.xml:35(para)
   843#, fuzzy
  689844msgid ""
  690845"For those who really want to compile the entire desktop by hand, the order "
   
  701856"terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, "
  702857"gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, "
  703 "libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, gnome-"
   858"libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, "
  704859"control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-"
  705860"python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, "
   
  707862"eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, "
  708863"gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, "
  709 "gnopernicus, gok, epiphany, gob, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, "
   864"gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, "
  710865"gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-"
  711866"backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-"
   
  740895
  741896#: ../C/rninstallation.xml:169(para)
   897#, fuzzy
  742898msgid ""
  743899"This list is provided purely for reference and we strongly urge anyone "
  744900"looking to compile GNOME from source to consider using one of the build "
  745 "tools above."
   901"tools listed above."
  746902msgstr ""
  747903"Този списък е даден главно за справка. Силно препоръчваме на всеки, който "
   
  794950"and more;"
  795951msgstr ""
  796 "поддръжка на композиране и смесване по α-канал, сенки под графичните обекти, "
   952"поддръжка на наслагване и смесване по α-канал, сенки под графичните обекти, "
  797953"прозрачност на прозорците и много други;"
  798954
   
  802958"application>; and"
  803959msgstr ""
   960"вградена поддържка на <application>управлението на захранването Manager</"
   961"application>;"
  804962
  805963#: ../C/rnlookingforward.xml:35(para)
  806964msgid "new widgets for developers including notification and printing widgets"
  807965msgstr ""
   966"нови графични обекти за разработчиците, включително такива за печата и "
   967"уведомяване на потребителя"
  808968
  809969#: ../C/rnlookingforward.xml:40(para)
   970#, fuzzy
  810971msgid ""
  811972"More on the development roadmap of GNOME 2.16 will appear shortly as "
  812 "development will soon be getting under steam. Watch out for details on our "
  813 "<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">development page</ulink>."
  814 msgstr ""
   973"development starts getting under way. Watch for details on our <ulink url="
   974"\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">development page</ulink>."
   975msgstr ""
   976"Повече информация за разработката на GNOME 2.16 ще се появи скоро с "
   977"концентрирането върху тази верия. Следете <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   978"start/unstable/\">страницата ни за разработки</ulink>."
  815979
  816980#: ../C/rnlookingforward.xml:47(title)
  817981msgid "GNOME Power Manager, slated to appear in GNOME 2.16"
  818982msgstr ""
   983"Управлението на захранването в GNOME, което ще се появи във версия 2.16"
  819984
  820985#: ../C/rnlookingforward.xml:56(phrase)
  821986msgid "Manage power settings"
  822 msgstr ""
   987msgstr "Управление на захранването"
  823988
  824989#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  825990#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  826 #: ../C/rnusers.xml:49(None)
   991#: ../C/rnusers.xml:45(None)
  827992msgid ""
  828993"@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; "
   
  834999#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8351000#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  836 #: ../C/rnusers.xml:68(None)
   1001#: ../C/rnusers.xml:64(None)
  8371002msgid ""
  8381003"@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; "
   
  8441009#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8451010#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  846 #: ../C/rnusers.xml:95(None)
   1011#: ../C/rnusers.xml:91(None)
  8471012msgid ""
  8481013"@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; "
   
  8541019#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8551020#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  856 #: ../C/rnusers.xml:135(None)
   1021#: ../C/rnusers.xml:131(None)
  8571022msgid ""
  8581023"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
   
  8621027#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8631028#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  864 #: ../C/rnusers.xml:178(None)
   1029#: ../C/rnusers.xml:174(None)
  8651030msgid ""
  8661031"@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
   
  8701035#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8711036#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  872 #: ../C/rnusers.xml:223(None)
   1037#: ../C/rnusers.xml:218(None)
  8731038msgid ""
  8741039"@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; "
   
  8801045#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8811046#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  882 #: ../C/rnusers.xml:251(None)
   1047#: ../C/rnusers.xml:246(None)
  8831048msgid ""
  8841049"@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
   
  8881053#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8891054#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  890 #: ../C/rnusers.xml:284(None)
   1055#: ../C/rnusers.xml:279(None)
  8911056msgid ""
  8921057"@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
   
  8961061#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  8971062#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  898 #: ../C/rnusers.xml:300(None)
   1063#: ../C/rnusers.xml:295(None)
  8991064msgid ""
  9001065"@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; "
   
  9061071#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9071072#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  908 #: ../C/rnusers.xml:326(None)
   1073#: ../C/rnusers.xml:321(None)
  9091074msgid ""
  9101075"@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
   
  9141079#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9151080#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  916 #: ../C/rnusers.xml:356(None)
   1081#: ../C/rnusers.xml:351(None)
  9171082msgid ""
  9181083"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
   
  9221087#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9231088#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  924 #: ../C/rnusers.xml:396(None)
   1089#: ../C/rnusers.xml:391(None)
  9251090msgid ""
  9261091"@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
   
  9301095#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9311096#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  932 #: ../C/rnusers.xml:420(None)
   1097#: ../C/rnusers.xml:415(None)
  9331098msgid ""
  9341099"@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; "
   
  9401105#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9411106#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  942 #: ../C/rnusers.xml:452(None)
   1107#: ../C/rnusers.xml:447(None)
  9431108msgid ""
  9441109"@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; "
   
  9501115#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9511116#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  952 #: ../C/rnusers.xml:519(None)
   1117#: ../C/rnusers.xml:514(None)
  9531118msgid ""
  9541119"@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; "
   
  9601125#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  9611126#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  962 #: ../C/rnusers.xml:536(None)
   1127#: ../C/rnusers.xml:531(None)
  9631128msgid ""
  9641129"@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; "
   
  9691134
  9701135#: ../C/rnusers.xml:10(para)
  971 msgid ""
  972 "GNOME focuses on users and usability, and with GNOME 2.14 including hundreds "
  973 "of bugfixes and user-requested improvements, it would be impossible to list "
  974 "every single change and improvement we made. This page hopes to highlight "
  975 "some of the more exciting user-oriented features in this release of GNOME."
   1136#, fuzzy
   1137msgid ""
   1138"The GNOME Project's focus on users and usability continues in GNOME 2.14 "
   1139"with it's hundreds of bug fixes and user-requested improvements. But the "
   1140"shear number of enhancements make it impossible to list every change and "
   1141"improvement that have been made. This page hopes to highlight some of the "
   1142"more exciting user-oriented features in this release of GNOME."
  9761143msgstr ""
  9771144"В GNOME се набляга на хората и лесното използване, затова в GNOME 2.14 са "
   
  9801147"включени само някой от най-интересните нововъведения в тази версия на GNOME."
  9811148
  982 #: ../C/rnusers.xml:19(title)
   1149#: ../C/rnusers.xml:15(title)
  9831150msgid "Performance Improvements"
  9841151msgstr "Подобрения в бързодействието"
  9851152
  986 #: ../C/rnusers.xml:21(para)
   1153#: ../C/rnusers.xml:17(para)
   1154#, fuzzy
  9871155msgid ""
  9881156"Just as you would tune your car, our skilled engineers have strived to tune "
   
  9901158"of the GNOME desktop are now measurably faster, including text rendering, "
  9911159"memory allocation and numerous individual applications. Faster font "
  992 "rendering and faster memory allocation benefit all GNOME and GTK+ "
  993 "applications without the need to even recompile them."
   1160"rendering and memory allocation benefit all GNOME and GTK+ based "
   1161"applications without the need for recompilation."
  9941162msgstr ""
  9951163"Подобно на начина, по който една кола може да бъде тунингована, нашите "
   
  10021170"е нужда от прекомпилиране."
  10031171
  1004 #: ../C/rnusers.xml:30(para)
   1172#: ../C/rnusers.xml:26(para)
   1173#, fuzzy
  10051174msgid ""
  10061175"Some applications have received special attention to make sure they are "
  10071176"performing at their peak. GNOME Terminal, the terminal emulator for the "
  1008 "GNOME desktop, has been optimised in several ways so that it is faster and, "
  1009 "at the same time, more resource efficient. The GNOME Log Viewer now starts "
  1010 "up over 20 times faster than ever before."
   1177"GNOME desktop, has been optimized in several ways to make it faster and, at "
   1178"the same time, more resource efficient. The GNOME Log Viewer now starts up "
   1179"over 20 times faster than before."
  10111180msgstr ""
  10121181"Някои приложения получиха специално внимание, за да сме сигурни, че се "
   
  10161185"на GNOME в момента стартира 20 пъти по-бързо от преди."
  10171186
  1018 #: ../C/rnusers.xml:40(title)
   1187#: ../C/rnusers.xml:36(title)
  10191188msgid ""
  10201189"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time "
   
  10251194"извеждането на всички думи от английския език на екрана."
  10261195
  1027 #: ../C/rnusers.xml:51(phrase)
   1196#: ../C/rnusers.xml:47(phrase)
  10281197msgid ""
  10291198"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
   
  10321201"GNOME 2.12 към 2.14."
  10331202
  1034 #: ../C/rnusers.xml:59(title)
   1203#: ../C/rnusers.xml:55(title)
  10351204msgid ""
  10361205"Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time taken "
   
  10421211"дневник с размер 2,9MB."
  10431212
  1044 #: ../C/rnusers.xml:70(phrase)
   1213#: ../C/rnusers.xml:66(phrase)
  10451214msgid "Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
  10461215msgstr ""
   
  10481217"дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14."
  10491218
  1050 #: ../C/rnusers.xml:79(title)
   1219#: ../C/rnusers.xml:75(title)
  10511220msgid "Richer Searching"
  10521221msgstr "Повече възможности при търсене"
  10531222
  1054 #: ../C/rnusers.xml:81(para)
  1055 msgid ""
  1056 "The GNOME file manager, Nautilus, now offers powerful search interface "
  1057 "available by pressing <shortcut>Ctrl-F</shortcut> on the desktop or a file "
  1058 "manager window."
   1223#: ../C/rnusers.xml:77(para)
   1224#, fuzzy
   1225msgid ""
   1226"The GNOME file manager, Nautilus, now offers a powerful search interface "
   1227"available by pressing <shortcut>Ctrl-F</shortcut> on the desktop or in a "
   1228"file manager window."
  10591229msgstr ""
  10601230"Файловият мениджър на GNOME - Nautilus, вече предлага мощен инструмент за "
   
  10621232"върху работния плот или прозорец на файловия мениджър."
  10631233
  1064 #: ../C/rnusers.xml:88(title)
   1234#: ../C/rnusers.xml:84(title)
  10651235msgid "Search with Nautilus"
  10661236msgstr "Търсене с Nautilus"
  10671237
  1068 #: ../C/rnusers.xml:97(phrase)
   1238#: ../C/rnusers.xml:93(phrase)
  10691239msgid ""
  10701240"Nautilus allows you to construct a search and save it later as a special "
   
  10741244"специална папка"
  10751245
  1076 #: ../C/rnusers.xml:104(para)
   1246#: ../C/rnusers.xml:100(para)
  10771247msgid ""
  10781248"Searches are easily constructed and can then be saved in a folder or on the "
   
  10841254"извикате като просто отворите запазената папка."
  10851255
  1086 #: ../C/rnusers.xml:110(para)
   1256#: ../C/rnusers.xml:106(para)
   1257#, fuzzy
  10871258msgid ""
  10881259"If the Beagle searching framework is available, Nautilus will take advantage "
  1089 "of it for faster, more contexual searching."
   1260"of it for faster, more contextual searching."
  10901261msgstr ""
  10911262"Ако е инсталирана подсистемата за търсене - Beagle, Nautilus ще се възползва "
  10921263"от нея и търсенето се ускорява и дават допълнителни възможности."
  10931264
  1094 #: ../C/rnusers.xml:117(title)
   1265#: ../C/rnusers.xml:113(title)
  10951266msgid "More Help"
  10961267msgstr "Още повече помощ"
  10971268
  1098 #: ../C/rnusers.xml:119(para)
   1269#: ../C/rnusers.xml:115(para)
  10991270msgid ""
  11001271"The GNOME help browser also includes new features for searching help and "
   
  11111282"документацията на Вашата система."
  11121283
  1113 #: ../C/rnusers.xml:128(title)
   1284#: ../C/rnusers.xml:124(title)
  11141285msgid "Search Help, view GNU Info files and read manpages"
  11151286msgstr ""
  11161287
  1117 #: ../C/rnusers.xml:137(phrase)
   1288#: ../C/rnusers.xml:133(phrase)
  11181289msgid ""
  11191290"Yelp has new search features, as well as the ability to read GNU Info and "
   
  11211292msgstr ""
  11221293
  1123 #: ../C/rnusers.xml:143(para)
   1294#: ../C/rnusers.xml:139(para)
   1295#, fuzzy
  11241296msgid ""
  11251297"Like with the file browser, users who have the Beagle search framework "
  1126 "available will be able to utilise it for even faster and more accurate "
   1298"available will be able to utilize it for even faster and more accurate "
  11271299"searching."
  11281300msgstr ""
  1129 
  1130 #: ../C/rnusers.xml:151(title)
   1301"Ако е инсталирана подсистемата за търсене - Beagle, Nautilus ще се възползва "
   1302"от нея и търсенето се ускорява и дават допълнителни възможности."
   1303
   1304#: ../C/rnusers.xml:147(title)
  11311305msgid "Ekiga"
  11321306msgstr "Ekiga"
  11331307
  1134 #: ../C/rnusers.xml:153(para)
   1308#: ../C/rnusers.xml:149(para)
  11351309msgid ""
  11361310"Ekiga, formerly known as GNOME Meeting is GNOME's voice and video-over-IP "
   
  11411315msgstr ""
  11421316
  1143 #: ../C/rnusers.xml:163(para)
   1317#: ../C/rnusers.xml:159(para)
  11441318msgid ""
  11451319"Ekiga also features STUN support to allow traversal through many types of "
   
  11491323msgstr ""
  11501324
  1151 #: ../C/rnusers.xml:171(title)
   1325#: ../C/rnusers.xml:167(title)
  11521326msgid "Making a SIP call with Ekiga"
  11531327msgstr ""
  11541328
  1155 #: ../C/rnusers.xml:180(phrase)
   1329#: ../C/rnusers.xml:176(phrase)
  11561330msgid "Ekiga can handle both voice and video over SIP"
  11571331msgstr ""
  11581332
  1159 #: ../C/rnusers.xml:186(para)
   1333#: ../C/rnusers.xml:182(para)
  11601334msgid ""
  11611335"Users can also get an account with <ulink url=\"http://ekiga.net\">Ekiga."
  11621336"net</ulink> to give them a SIP address they can use on the Internet to make "
  1163 "and receive calls from wherever they are."
  1164 msgstr ""
  1165 
  1166 #: ../C/rnusers.xml:195(title)
   1337"and receive calls from anywhere."
   1338msgstr ""
   1339
   1340#: ../C/rnusers.xml:190(title)
  11671341msgid "Improved Window Management"
  11681342msgstr ""
  11691343
  1170 #: ../C/rnusers.xml:197(para)
   1344#: ../C/rnusers.xml:192(para)
  11711345msgid ""
  11721346"Several new features have been added to Metacity to improve window "
   
  11771351msgstr ""
  11781352
  1179 #: ../C/rnusers.xml:206(para)
   1353#: ../C/rnusers.xml:201(para)
  11801354msgid ""
  11811355"To help administrators and users of multiple machines from the same X "
   
  11861360msgstr ""
  11871361
  1188 #: ../C/rnusers.xml:216(title)
   1362#: ../C/rnusers.xml:211(title)
  11891363msgid "Running an identical window locally and remotely"
  11901364msgstr ""
  11911365
  1192 #: ../C/rnusers.xml:225(phrase)
   1366#: ../C/rnusers.xml:220(phrase)
  11931367msgid "XClock remotely, XClock locally"
  11941368msgstr ""
  11951369
  1196 #: ../C/rnusers.xml:233(title)
   1370#: ../C/rnusers.xml:228(title)
  11971371msgid "Deskbar"
  11981372msgstr ""
  11991373
  1200 #: ../C/rnusers.xml:234(para)
   1374#: ../C/rnusers.xml:229(para)
  12011375msgid ""
  12021376"New to GNOME is the Deskbar. Power users, keyboard enthusiasts and users of "
   
  12081382msgstr ""
  12091383
  1210 #: ../C/rnusers.xml:244(title)
   1384#: ../C/rnusers.xml:239(title)
  12111385msgid "Searching for 'net'"
  12121386msgstr ""
  12131387
  1214 #: ../C/rnusers.xml:253(phrase)
   1388#: ../C/rnusers.xml:248(phrase)
  12151389msgid "Deskbar shows a list of matches for 'net'"
  12161390msgstr ""
  12171391
  1218 #: ../C/rnusers.xml:259(para)
   1392#: ../C/rnusers.xml:254(para)
  12191393msgid ""
  12201394"Deskbar has both an in-panel mode, and a collapsed mode for use on vertical "
   
  12241398msgstr ""
  12251399
  1226 #: ../C/rnusers.xml:268(title)
   1400#: ../C/rnusers.xml:263(title)
  12271401msgid "Fast User Switching"
  12281402msgstr ""
  12291403
  1230 #: ../C/rnusers.xml:269(para)
   1404#: ../C/rnusers.xml:264(para)
  12311405msgid ""
  12321406"GNOME 2.14 includes support for fast user switching throughout the desktop. "
   
  12361410msgstr ""
  12371411
  1238 #: ../C/rnusers.xml:277(title)
   1412#: ../C/rnusers.xml:272(title)
  12391413msgid "Fast user switching from the panel"
  12401414msgstr ""
  12411415
  1242 #: ../C/rnusers.xml:286(phrase)
   1416#: ../C/rnusers.xml:281(phrase)
  12431417msgid "A list of possible users you could switch to"
  12441418msgstr ""
  12451419
  1246 #: ../C/rnusers.xml:293(title)
   1420#: ../C/rnusers.xml:288(title)
  12471421msgid "Switch users from a locked session"
  12481422msgstr ""
  12491423
  1250 #: ../C/rnusers.xml:302(phrase)
   1424#: ../C/rnusers.xml:297(phrase)
  12511425msgid "Screensaver lock dialog allows you to switch user"
  12521426msgstr ""
  12531427
  1254 #: ../C/rnusers.xml:310(title)
   1428#: ../C/rnusers.xml:305(title)
  12551429msgid "Shared Calendaring"
  12561430msgstr ""
  12571431
  1258 #: ../C/rnusers.xml:311(para)
   1432#: ../C/rnusers.xml:306(para)
  12591433msgid ""
  12601434"A new feature in Evolution 2.6 is shared calendaring over CalDAV. The CalDAV "
   
  12631437msgstr ""
  12641438
  1265 #: ../C/rnusers.xml:319(title)
   1439#: ../C/rnusers.xml:314(title)
  12661440msgid "Viewing a shared calendar from <application>Hula</application>"
  12671441msgstr ""
  12681442
  1269 #: ../C/rnusers.xml:328(phrase)
   1443#: ../C/rnusers.xml:323(phrase)
  12701444msgid "View and edit shared calendars in Evolution"
  12711445msgstr ""
  12721446
  1273 #: ../C/rnusers.xml:336(title)
   1447#: ../C/rnusers.xml:331(title)
  12741448msgid "Smarter Bookmarking"
  12751449msgstr ""
  12761450
  1277 #: ../C/rnusers.xml:338(para)
   1451#: ../C/rnusers.xml:333(para)
  12781452msgid ""
  12791453"The Epiphany Web Browser continues to make browsing the world wide web "
   
  12811455"hierarchies. This reduces the burden of handling large bookmark collections, "
  12821456"but retains the simpler topic-based system of bookmark management popular in "
  1283 "Epiphany. Topics are now much easier to select and and create; Epiphany will "
   1457"Epiphany. Topics are now much easier to select and create; Epiphany will "
  12841458"even suggest topics based on past usage."
  12851459msgstr ""
  12861460
  1287 #: ../C/rnusers.xml:349(title)
   1461#: ../C/rnusers.xml:344(title)
  12881462msgid "Improved bookmark management and stylesheet control"
  12891463msgstr ""
  12901464
  1291 #: ../C/rnusers.xml:358(phrase)
   1465#: ../C/rnusers.xml:353(phrase)
  12921466msgid ""
  12931467"Epiphany now builds hierarchical bookmark menus from your topics, and gives "
   
  12951469msgstr ""
  12961470
  1297 #: ../C/rnusers.xml:365(para)
   1471#: ../C/rnusers.xml:360(para)
  12981472msgid ""
  12991473"Also in this release is support for user-defined stylesheets, providing "
   
  13041478msgstr ""
  13051479
  1306 #: ../C/rnusers.xml:375(title)
   1480#: ../C/rnusers.xml:370(title)
  13071481msgid "Better Editor"
  13081482msgstr "По-добър редактор"
  13091483
  1310 #: ../C/rnusers.xml:377(para)
   1484#: ../C/rnusers.xml:372(para)
  13111485msgid ""
  13121486"Gedit continues to provide the usability of a simple text editor with all "
   
  13191493msgstr ""
  13201494
  1321 #: ../C/rnusers.xml:388(title)
   1495#: ../C/rnusers.xml:383(title)
  13221496msgid ""
  13231497"Gedit can handle multiple source files easily, opening and saving them "
   
  13251499msgstr ""
  13261500
  1327 #: ../C/rnusers.xml:398(phrase)
  1328 msgid "Gedit with several Python files open, saving on of them on GNOME.org"
  1329 msgstr ""
  1330 
  1331 #: ../C/rnusers.xml:404(para)
   1501#: ../C/rnusers.xml:393(phrase)
   1502msgid "Gedit with several Python files open, saving one of them on GNOME.org"
   1503msgstr ""
   1504
   1505#: ../C/rnusers.xml:399(para)
  13321506msgid ""
  13331507"Also new, is the ability to write plugins for Gedit in Python. This allows "
  1334 "the functionality of Gedit to be extended and customised easily, even if "
   1508"the functionality of Gedit to be extended and customized easily, even if "
  13351509"you're not a strong programmer. Some useful plugins that come with Gedit "
  13361510"include one to execute external commands, support for tag-based completion "
   
  13381512msgstr ""
  13391513
  1340 #: ../C/rnusers.xml:413(title)
   1514#: ../C/rnusers.xml:408(title)
  13411515msgid "Plugins dialog showing the properties for the External Commands plugin"
  13421516msgstr ""
  13431517
  1344 #: ../C/rnusers.xml:422(phrase)
   1518#: ../C/rnusers.xml:417(phrase)
  13451519msgid ""
  13461520"The plugins dialog lets you select installed plugins to activate or disable "
   
  13481522msgstr ""
  13491523
  1350 #: ../C/rnusers.xml:431(title)
   1524#: ../C/rnusers.xml:426(title)
  13511525msgid "Integrated Screensaver"
  13521526msgstr ""
  13531527
  1354 #: ../C/rnusers.xml:433(para)
   1528#: ../C/rnusers.xml:428(para)
  13551529msgid ""
  13561530"GNOME now features an integrated screensaver. GNOME Screensaver is "
   
  13641538msgstr ""
  13651539
  1366 #: ../C/rnusers.xml:445(title)
   1540#: ../C/rnusers.xml:440(title)
  13671541msgid "Configuring GNOME Screensaver properties"
  13681542msgstr ""
  13691543
  1370 #: ../C/rnusers.xml:454(phrase)
   1544#: ../C/rnusers.xml:449(phrase)
  13711545msgid "The GNOME Screensaver properties dialog"
  13721546msgstr ""
  13731547
  1374 #: ../C/rnusers.xml:460(para)
   1548#: ../C/rnusers.xml:455(para)
  13751549msgid ""
  13761550"For whatever reason, some users will wish to continue using Xscreensaver. "
   
  13791553msgstr ""
  13801554
  1381 #: ../C/rnusers.xml:468(title)
   1555#: ../C/rnusers.xml:463(title)
  13821556msgid "Latest GStreamer"
  13831557msgstr ""
  13841558
  1385 #: ../C/rnusers.xml:469(para)
  1386 msgid ""
  1387 "GNOME 2.14 utilises the technology of <application>GStreamer 0.10</"
   1559#: ../C/rnusers.xml:464(para)
   1560msgid ""
   1561"GNOME 2.14 utilizes the technology of <application>GStreamer 0.10</"
  13881562"application>. The GStreamer multimedia framework is a powerful, pluggable "
  13891563"audio and video framework used on Linux and UNIX desktops as well as in "
   
  13961570msgstr ""
  13971571
  1398 #: ../C/rnusers.xml:482(para)
   1572#: ../C/rnusers.xml:477(para)
   1573#, fuzzy
  13991574msgid ""
  14001575"All of the multimedia applications that ship with GNOME have been upgraded "
  14011576"to take advantage of the latest GStreamer; including Totem, Sound Juicer and "
  1402 "the volume controls."
  1403 msgstr ""
  1404 
  1405 #: ../C/rnusers.xml:488(para)
   1577"Volume Control."
   1578msgstr ""
   1579"Всички мултимедийни приложение, които идват с GNOME бяха обновени и вече "
   1580"използват най-новата версия на GStreamer, в това число - Totem, Sound Juicer "
   1581"и управлението на силата на звука."
   1582
   1583#: ../C/rnusers.xml:483(para)
  14061584msgid ""
  14071585"GStreamer 0.10 will also allow users to take advantage of multimedia plugins "
  14081586"distributed by 3rd party vendors. This will allow vendors to offer support "
  1409 "for licensed codecs where a free codec is not available or not distributable "
   1587"for licensed codecs where a free codec is not available or distributable "
  14101588"(for legal reasons). These may include support for AC3, WMA, MP3 and more. A "
  14111589"licensed, yet freely available MP3 plugin for GStreamer 0.10 is already "
   
  14141592msgstr ""
  14151593
  1416 #: ../C/rnusers.xml:502(title)
   1594#: ../C/rnusers.xml:497(title)
  14171595msgid "Easy Configuration"
  1418 msgstr ""
  1419 
  1420 #: ../C/rnusers.xml:503(para)
   1596msgstr "Лесно настройване"
   1597
   1598#: ../C/rnusers.xml:498(para)
  14211599msgid ""
  14221600"GNOME prides itself on being easy to configure and offering users simple "
  14231601"choices while still leaving things flexible. A number of elements in the "
  1424 "GNOME control center have made it easier to set the preference you want."
  1425 msgstr ""
  1426 
  1427 #: ../C/rnusers.xml:511(title)
   1602"GNOME control center have been made easier so that you can set the "
   1603"preferences you want quickly and easily."
   1604msgstr ""
   1605
   1606#: ../C/rnusers.xml:506(title)
  14281607msgid ""
  14291608"Set preferred applications by choosing from a list or entering a command."
  14301609msgstr ""
  14311610
  1432 #: ../C/rnusers.xml:521(phrase)
   1611#: ../C/rnusers.xml:516(phrase)
  14331612msgid "The preferred applications dialog"
  14341613msgstr "Прозорец за настройка на предпочитаните приложения"
  14351614
  1436 #: ../C/rnusers.xml:528(title)
   1615#: ../C/rnusers.xml:523(title)
  14371616msgid ""
  14381617"Select from a list of available sounds or select your own file from the "
   
  14401619msgstr ""
  14411620
  1442 #: ../C/rnusers.xml:538(phrase)
   1621#: ../C/rnusers.xml:533(phrase)
  14431622msgid "The sound configuration dialog"
  14441623msgstr "Прозорец за настройка на звука"
   
  14561635#~ "applications that run on Unix and Windows, and use important standards to "
  14571636#~ "interoperate with other desktops."
  1458 #~ msgstr "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични среди."
   1637#~ msgstr ""
   1638#~ "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за "
   1639#~ "разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя "
   1640#~ "видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. "
   1641#~ "Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв "
   1642#~ "начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за "
   1643#~ "Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични "
   1644#~ "среди."
  14591645
  14601646#~ msgid ""
   
  24292615#~ "directly to <link linkend=\"rnusers\">What's New for Users</link> or use "
  24302616#~ "the other navigation links."
  2431 #~ msgstr "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези бележки по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във версия 2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при <link linkend=\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите някой от другите раздели чрез връзките за навигация."
   2617#~ msgstr ""
   2618#~ "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така "
   2619#~ "нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 "
   2620#~ "включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези "
   2621#~ "бележки по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във "
   2622#~ "версия 2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при "
   2623#~ "<link linkend=\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите "
   2624#~ "някой от другите раздели чрез връзките за навигация."
  24322625
  24332626#~ msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.