Changeset 588


Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2006, 5:28:36 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновявам. Остават 80 абзаца.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/notes-2-14/notes-2-14.bg.po

  r587 r588  
  88"Project-Id-Version: GNOME 2.14 release notes\n"
  99"POT-Creation-Date: 2006-03-08 09:47+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2006-03-07 22:21+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2006-03-08 17:12+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4242"modern computing environment, as well as a flexible and powerful platform "
  4343"for software developers."
  44 msgstr ""
   44msgstr "GNOME 2.14 е последната версия на работната среда GNOME. Това е популярна и много платформена платформа за операционни системи базирани на <productname>Linux</productname>, <productname>UNIX</productname> и др. GNOME е свободен софтуер и софтуер с отворен код и включва както потребителска среда, така и платформа за разработчици. В средата са включени всички стандартни инструменти, които потребителите очакват от една съвременна работна среда за компютри. За разработчиците на програми - GNOME е едновременно мощна и гъвкава основа."
  4545
  4646#: ../C/release-notes.xml:24(para)
   
  4949"<xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> and <xref linkend="
  5050"\"rndevelopers\"/>."
  51 msgstr ""
   51msgstr "Ако вече сте се запознали с GNOME, можете да прескочите напред и да погледните разделите read <xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> и <xref linkend=\"rndevelopers\"/>."
  5252
  5353#: ../C/release-notes.xml:38(phrase)
   
  6464"usability, accessibility, internationalisation and freedom) visit the <ulink "
  6565"url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our website."
  66 msgstr ""
   66msgstr "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца и всеки път се включват подобрения, изчистване на грешки и нови преводи. GNOME 2.14  продължава тази традиция и включва много интересни новости и стотици изчистени грешки. За да научите повече за GNOME и това, която го отличава от другите работни среди (например леснота при използване, специално внимание към достъпността, интернационализацията и свободата), можете да посетите страницата <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\"> Относно GNOME</ulink> на нашия уеб сайт."
  6767
  6868#: ../C/release-notes.xml:54(para)
   
  8686"Listing</ulink> or <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</"
  8787"ulink>."
  88 msgstr ""
   88msgstr "Във версия 2.14 на GNOME са включени всички приложения, които са необходими за основната потребителска функционалност като системни менюта, управление на файловете, ползване на Интернет и е-поща. В работната среда са включени и множество помощни програми, като: калкулатор, речник, четец на документи, програма за преглед на изображение, програма за визуализация на мултимедия, текстов редактор и традиционен за UNIX терминален емулатор. Благодарение на великолепната платформа за разработка на GNOME, много приложения с отворен код са налични за тази среда, включително <ulink url=\"http://www.abisource.com/\"><application>Abiword</application></ulink> - пълноцененна текстообработваща програма, <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/\"><application>Gnumeric</application></ulink> - мощна програма за електронни таблици, <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>GIMP</application></ulink> - популярен редактор за растерни изображения, подобен на Photoshop, както и <ulink url=\"http://www.inkscape.org/\"><application>Inkscape</application></ulink> - гъвкав редактор на векторни графики. За тези и други великолепни приложения за GNOME, можете да научите повече от <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">списъка с програми за GNOME</ulink> или сайта <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</ulink>."
  8989
  9090#: ../C/release-notes.xml:77(para)
   
  117117"the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks "
  118118"to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
  119 msgstr ""
   119msgstr "Тези бележки по версията бяха съставени от Дейвид Медли с огромната помощ на цялата общност около GNOME. От нейно име горещо благодарим на разработчиците и дистрибуторите, които помогаха за излизането на новата версия."
  120120
  121121#: ../C/release-notes.xml:119(para)
   
  124124"translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://"
  125125"developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
  126 msgstr ""
   126msgstr "Тези бележки могат да бъдат свободно преведени на всеки език. Ако искате да ги преведете - свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">проекта за превод на GNOME</ulink>."
  127127
  128128#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   
  258258"platform are licensed to allow the creation of both free and proprietary "
  259259"software to run on top of GNOME."
  260 msgstr ""
   260msgstr "Платформата за разработка GNOME 2.14 предоставя стабилна основа на разработчиците на приложения. Лицензът на платформата GNOME позволява създаването както на свободни, така и собственически приложения, които да се базират на нея."
  261261
  262262#: ../C/rndevelopers.xml:17(para)
   
  265265"the rest of the GNOME 2.x release series. Libraries in the GNOME Desktop do "
  266266"not have this guarantee, but most remain consistent from release to release."
  267 msgstr ""
   267msgstr "Гарантирано е, че библиотеките от платформата GNOME ще запазят стабилност в програмните интерфейси, както на ниво API, така и на ниво ABI. Макар да няма подобна официална гаранция за останалата част от библиотеките в работната среда GNOME, повечето от тях остават съвместими."
  268268
  269269#: ../C/rndevelopers.xml:25(title)
  270270msgid "GSlice"
  271 msgstr ""
   271msgstr "GSlice"
  272272
  273273#: ../C/rndevelopers.xml:27(para)
   
  279279"of the locking overhead of GMemChunk, which makes it much faster in "
  280280"multithreaded applications."
  281 msgstr ""
   281msgstr "С излизането на верисия 2.10 на библиотеките GLib, новата процедура за заделяне на памет - GSlice замени по-старите GMemChunk и GTrashStacks. GSlice силно прилича на процедурата за заделяне на памет в ядрото Linux и позволява изключително бързо да се получава памет за малки структури от данни (напр. елементи GList, структури GtkWindow). Също така GSlice няма проблемите свързани със заключване на ресурси, за разлика от GMemChunk, което води до допълнително ускорение при многонишкови приложения."
  282282
  283283#: ../C/rndevelopers.xml:39(title)
   
  285285"Memory allocator performance allocating and freeing 1 million GList elements "
  286286"in 1 (red), 5 (yellow), 10 (green) and 20 (blue) threads."
  287 msgstr ""
   287msgstr "Производителност на процедурите за заделяне на памет при заемане и освобождаване на 1 милион елемнта GList при 1 (в червено), 5 (в жълто), 10 (в зелено) и 20 (в синьо) нишки."
  288288
  289289#: ../C/rndevelopers.xml:49(phrase)
  290290msgid "GSlice performance improvements over other memory allocators"
  291 msgstr ""
   291msgstr "Подобрене на бързодействието при използване на GSlice в сравнение с другите процедури за заделяне на памет."
  292292
  293293#: ../C/rndevelopers.xml:55(para)
   
  295295"GMemChunk has been reimplemented to transparently use GSlice, but the "
  296296"GMemChunk API is considered deprecated."
  297 msgstr ""
   297msgstr "Функциите GMemChunk са пренаписани, така че да използват GSlice по прозрачен начин, но като цяло програмните извиквания на GMemChunk се считат за вече остарели и не се препоръчва да се ползват."
  298298
  299299#: ../C/rndevelopers.xml:60(para)
   
  303303"(ptr). To free memory allocated with GSlice, use the function "
  304304"<function>g_slice_free (MyStructure, ptr);</function>."
  305 msgstr ""
   305msgstr "За да заделите памет чрез GSlice, използвайте функцията <function>g_slice_new (някакваСтруктура);</function>, която връща указател към паметта. За да я изчистите - използвайте функцията - <function>g_slice_free (някакваСтруктура, указател_към_нея);</function>."
  306306
  307307#: ../C/rndevelopers.xml:67(para)
   
  311311"the <function>g_malloc</function> allocator for you, so developers do not "
  312312"have to choose the most efficent allocator themselves."
  313 msgstr ""
   313msgstr "GSlice използва мащабируем кеш от дялове памет с различен размер, който е локален за всяка нишка. При заявка за заделяне на много памет GSlice автоматично се обръща към <function>g_malloc</function>. Това става по прозрачен начин и така с освобождават разработчиците от необходимаостта ръчно да изберат най-ефикасната процедура за заделяне на памет."
  314314
  315315#: ../C/rndevelopers.xml:77(title)
  316 #, fuzzy
  317316msgid "Service Registration"
  318 msgstr "Инструмент за администрирането на услугите"
   317msgstr "Регистриране на услуги"
  319318
  320319#: ../C/rndevelopers.xml:79(para)
   
  327326"install a service, but disable it by default, you can add the property "
  328327"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
  329 msgstr ""
   328msgstr "Последната версия на GNOME дава възможност на разработчиците да регистрират проложенията си да стартират автоматично едновременно с GNOME. За тази цел е необходимо единствено да се сложи файл <filename>.desktop</filename> в някоя от папките <filename>$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/etc/xdg/autostart/</filename> или <filename>~/.config/autostart/</filename>. Ако искате да инсталирате услуга, но тя да не се задейства автоматично в GNOME, може да добавите в същия файл ред със следното съдържание: <property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
  330329
  331330#: ../C/rndevelopers.xml:90(para)
  332331msgid "There are some caveats to registering services in this way:"
  333 msgstr ""
   332msgstr "Трябва да се обърне специално внимане на регистрирането на усуги по този начин в следните случаи:"
  334333
  335334#: ../C/rndevelopers.xml:94(para)
   
  338337"g. nautilus, gnome-panel, vino) should not also register themselves in this "
  339338"way."
  340 msgstr ""
   339msgstr "Приложения, които се регистрират към сесията по друг начин (напр. nautilus, gnome-panel, vino) - при тях този начин на стартиране не трябва да се използва."
  341340
  342341#: ../C/rndevelopers.xml:99(para)
   
  14331432#: ../C/rnusers.xml:521(phrase)
  14341433msgid "The preferred applications dialog"
  1435 msgstr ""
   1434msgstr "Прозорец за настройка на предпочитаните приложения"
  14361435
  14371436#: ../C/rnusers.xml:528(title)
   
  14431442#: ../C/rnusers.xml:538(phrase)
  14441443msgid "The sound configuration dialog"
  1445 msgstr ""
   1444msgstr "Прозорец за настройка на звука"
  14461445
  14471446#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
   
  14571456#~ "applications that run on Unix and Windows, and use important standards to "
  14581457#~ "interoperate with other desktops."
  1459 #~ msgstr ""
  1460 #~ "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за "
  1461 #~ "разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя "
  1462 #~ "видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. "
  1463 #~ "Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв "
  1464 #~ "начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за "
  1465 #~ "Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични "
  1466 #~ "среди."
   1458#~ msgstr "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични среди."
  14671459
  14681460#~ msgid ""
   
  24372429#~ "directly to <link linkend=\"rnusers\">What's New for Users</link> or use "
  24382430#~ "the other navigation links."
  2439 #~ msgstr ""
  2440 #~ "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така "
  2441 #~ "нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 "
  2442 #~ "включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези "
  2443 #~ "бележки по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във "
  2444 #~ "версия 2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при "
  2445 #~ "<link linkend=\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите "
  2446 #~ "някой от другите раздели чрез връзките за навигация."
   2431#~ msgstr "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези бележки по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във версия 2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при <link linkend=\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите някой от другите раздели чрез връзките за навигация."
  24472432
  24482433#~ msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.