Changeset 587


Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2006, 9:44:31 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновявам, има още 100 низа за оправяне (поне) + картинки

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/notes-2-14/notes-2-14.bg.po

  r586 r587  
  1 msgid ""
  2 msgstr ""
  3 "Project-Id-Version: notes gnome-2-14\n"
  4 "POT-Creation-Date: 2005-09-03 13:29+0200\n"
  5 "PO-Revision-Date: 2006-03-07 16:34+0200\n"
   1# Bulgarian translation of Gnome 2.14 release notes.
   2# Copyright (C) Free Software Foundation, 2006.
   3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
   4#
   5#
   6msgid ""
   7msgstr ""
   8"Project-Id-Version: GNOME 2.14 release notes\n"
   9"POT-Creation-Date: 2006-03-08 09:47+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2006-03-07 22:21+0200\n"
  611"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  712"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1015"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1116
  12 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:10(title)
  13 msgid "What's New For Developers"
  14 msgstr ""
  15 
  16 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:12(para)
  17 msgid ""
  18 "The GNOME 2.12 Development Platform provides a stable base for third-party "
  19 "software developers, and for the GNOME Desktop itself. GNOME 2.12 adds some "
  20 "user-visible and API improvements, while maintaining backwards compatibilty "
  21 "and API-stability. It also makes it easier to develop applications that run "
  22 "on Unix and Windows, and use important standards to interoperate with other "
  23 "desktops."
  24 msgstr ""
  25 "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за "
  26 "разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя "
  27 "видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. "
  28 "Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв начин "
  29 "се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за Windows, "
  30 "като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични среди."
  31 
  32 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:21(title)
  33 msgid "GTK+ Improvements"
  34 msgstr "Подобрения в GTK+"
  35 
  36 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:25(para)
  37 msgid ""
  38 "GTK+ now uses the freedesktop Cairo drawing API, making custom widget "
  39 "drawing easier to implement and allowing new effects. In the near future, "
  40 "this should allow GNOME to use new graphics effects and take advantage of "
  41 "hardware acceleration, as well as improving our printing APIs."
  42 msgstr ""
  43 "GTK+ вече използва интерфейсите на Cairo за изчертаване, които са част от "
  44 "проекта за свободни среди за потребители - Freedesktop. Това улеснява "
  45 "създаването на специализирани графични обекти, както и позволява "
  46 "използването на нови ефекти. В близкото бъдеще това ще позволи на GNOME да "
  47 "се възползва от новите възможности на хардуерното ускорение, както и ще "
  48 "подобри интерфейсите за печат."
  49 
  50 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:26(para)
  51 msgid ""
  52 "Drag and drop handling has been improved and now previews blocks of text "
  53 "when you drag them."
  54 msgstr ""
  55 "Издърпването и пускането е подобрено, когато издърпвате текст виждате "
  56 "предварителен изглед на текста."
  57 
  58 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:22(para)
  59 msgid ""
  60 "In GNOME 2.12, <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> 2.8 provides "
  61 "some interesting user-visible features, such as <placeholder-1/>"
  62 msgstr ""
  63 "В GNOME 2.12 библиотеката <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> 2.8 "
  64 "предоставя някои интересни нововъведение за потребителите като <placeholder-"
  65 "1/>"
  66 
  67 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:33(para)
  68 msgid ""
  69 "GtkFileChooser can now display a file-overwrite confirmation dialog when in "
  70 "save mode."
  71 msgstr ""
  72 "Диалогът GtkFileChooser изисква потвърждение при записване върху съществуващ "
  73 "файл."
  74 
  75 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:34(para)
  76 msgid ""
  77 "GtkWindow can have an urgency hint, instructing the window manager to, for "
  78 "instance, flash the window title."
  79 msgstr ""
  80 "Диалогът GtkWindow може да подаде сигнал за спешност, което позволява, "
  81 "например, на мениджъра на прозорци да накара заглавието на прозореца да "
  82 "премигне."
  83 
  84 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:35(para)
  85 msgid ""
  86 "GtkIconView now implements the GtkLayout interface, and can render items via "
  87 "GtkCellRendererCells."
  88 msgstr ""
  89 "Обектът GtkIconView използва интерфейса GtkLayout и може да подрежда "
  90 "елементи чрез GtkCellRendererCells."
  91 
  92 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:36(para)
  93 msgid ""
  94 "GtkTextView now allows you to set a background color for pargraphs, and you "
  95 "can now skip over invisible text when iterating."
  96 msgstr ""
  97 "Обектът GtkTextView позволява задаването на цвят на фона на абзаците, както "
  98 "и предоставя възможност за прескачане на невидимия текст при обработката на "
  99 "текста."
  100 
  101 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:37(para)
  102 msgid "GtkScrolledWindow has functions to get the scrollbars."
  103 msgstr ""
  104 "Обектът GtkScrolledWindow има нови функции за работа с лентите за "
  105 "прелистване."
  106 
  107 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:38(para)
  108 msgid ""
  109 "GtkMenu now supports vertical (rotated) menus, and it can ignore keyboard "
  110 "focus, for special applications such as the onscreen keyboard."
  111 msgstr ""
  112 "Обектът GtkMenu поддържа вертикални менюта и може да отказва да получи "
  113 "фокуса, което е важно за приложения като екранната клавиатура."
  114 
  115 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:39(para)
  116 msgid ""
  117 "GtkEntryCompletion's popup menu may now be wider than the Entry, and the "
  118 "popup can be avoided when there is only a single match."
  119 msgstr ""
  120 "Изскачащото меню на GtkEntryCompletion може да е по-широко от полето за "
  121 "въвеждане на данни, а ако има само едно съвпадение - менюто не се показва."
  122 
  123 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:40(para)
  124 msgid "GtkAboutDialog's license text can now be wrapped."
  125 msgstr "Текстът на лицензите в GtkAboutDialog се пренася по редове."
  126 
  127 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:41(para)
  128 msgid ""
  129 "GtkToolButton can now use named icons from icon themes, and these iscons may "
  130 "also be used when dragging."
  131 msgstr ""
  132 "Обектът GtkToolButton може да използва стандартните икони от темите по "
  133 "имена, а самите икони могат да се издърпват."
  134 
  135 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:42(para)
  136 msgid "GtkSizeGroup can ignore hidden widgets."
  137 msgstr "Пакетирането GtkSizeGroup може да прескача скритите графични обекти."
  138 
  139 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:30(para)
  140 msgid ""
  141 "In addition to these changes, which all GTK-based applications can use "
  142 "without recompilation, several new APIs have been added to make developement "
  143 "even easier. These include: <placeholder-1/>"
  144 msgstr ""
  145 "Освен тези промени, които са достъпни за всички програми базирани на GTK+, "
  146 "без да е необходима прекомпилация, включени са няколко нови API-та за "
  147 "улесняване на разработчиците. Те включват: <placeholder-1/>"
  148 
  149 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:48(para)
  150 msgid ""
  151 "See also the full list of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
  152 "API/2.0/gtk/ix06.html\">new API in GTK+ 2.8</ulink>."
  153 msgstr ""
  154 "За пълния списък погледнете <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
  155 "API/2.0/gtk/ix06.html\">новите интерфейси в GTK+ 2.8</ulink>."
  156 
  157 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:53(title)
  158 msgid "Cross-platform"
  159 msgstr "Множество платформи за работа"
  160 
  161 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:54(para)
  162 msgid ""
  163 "The GTK+ library is already popular among developers who need to support "
  164 "multiple platforms, including Microsoft Windows as well as Linux and UNIX. "
  165 "For instance, artists may edit their images using GIMP and Inkscape on "
  166 "either Linux or Windows."
  167 msgstr ""
  168 "Библиотеката GTK+ е особено популярна сред разработчиците, които трябва да "
  169 "поддържат множество платформи, в това число Microsoft Windows, както и GNU/"
  170 "Linux и UNIX. Например - дизайнерите могат да изработват изображения чрез "
  171 "GIMP и Inkscape както под GNU/Linux така и Windows."
  172 
  173 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:55(para)
  174 msgid ""
  175 "And now many more GNOME libraries, including ORBit2, libbonobo, libgnome, "
  176 "libbonoboui, libgnomeui and gnome-vfs, can build on Microsoft Windows, "
  177 "making it easier to build and distribute GNOME applications on that "
  178 "platform. While this support is not yet complete, it may be sufficient for "
  179 "some applications, and is expected to be complete in the next release of GTK"
  180 "+ and GNOME."
  181 msgstr ""
  182 "Все повече библиотеки на GNOME, в това число ORBit2, libbonobo, libgnome, "
  183 "libbonoboui, libgnomeui и gnome-vfs, се компилират и функционират върху "
  184 "Microsoft Windows, което дава възможност приложенията на GNOME да се "
  185 "популяризират и върху тази платформа. Макар и поддръжката все още да не е "
  186 "пълна, тя е достатъчна за повечето приложения. Завършването на поддръжката "
  187 "на Microsoft Windows се очаква в следващата версия на GTK+ и GNOME."
  188 
  189 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:60(title)
  190 msgid "Standards Compliance"
  191 msgstr "Спазването на стандарти"
  192 
  193 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:62(para)
  194 msgid ""
  195 "GNOME works closely with groups such as <ulink url=\"http://www.freedesktop."
  196 "org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Standards support is a big "
  197 "plus for GNOME developers and users. Interoperability support improves the "
  198 "user experience by allowing GNOME, KDE, and other applications to work "
  199 "together more easily, and following open specifications helps ensure that "
  200 "user data is not trapped in proprietary formats."
  201 msgstr ""
  202 "GNOME работи в тясно сътрудничество с групи като <ulink url=\"http://www."
  203 "freedesktop.org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Поддръжката на "
  204 "стандарти е голямо предимство за потребителите и разработчиците на GNOME. "
  205 "Това позволява на потребителите да използват безпроблемно приложения "
  206 "едновременно от средите GNOME, KDE, както и други програми. Спазването на "
  207 "общодостъпни спецификации гарантира, че данните на потребителите не са "
  208 "заключени в собственически стандарти."
  209 
  210 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:71(para)
  211 msgid ""
  212 "GNOME developers are working hard with other members of the free software "
  213 "community through Freedesktop.org on the development of standards to allow "
  214 "interoperability. Those standards include: <ulink url=\"http://www."
  215 "freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">shared MIME database</"
  216 "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/icon-theme-spec"
  217 "\">icon themes</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
  218 "recent-file-spec\">recent files</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop."
  219 "org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec\">menus</ulink>, <ulink url=\"http://www."
  220 "freedesktop.org/wiki/Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec\">desktop entries</"
  221 "ulink>, <ulink url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-spec/index.html"
  222 "\">thumbnail management</ulink>, and the <ulink url=\"http://www.freedesktop."
  223 "org/Standards/systemtray-spec\">system tray</ulink> specifications. In "
  224 "addition, GNOME supports <ulink url=\"http://www.omg.org/\">CORBA</ulink>, "
  225 "<ulink url=\"http://www.w3.org/XML/\">XML</ulink>, <ulink url=\"http://www."
  226 "freedesktop.org/Standards/XDND\">Xdnd</ulink>, <ulink url=\"http://www."
  227 "freedesktop.org/Standards/wm-spec\">EWMH</ulink>, <ulink url=\"http://www."
  228 "freedesktop.org/Standards/xembed-spec\">XEMBED</ulink>, <ulink url=\"http://"
  229 "www.freedesktop.org/Standards/xsettings-spec\">XSETTINGS</ulink>, and <ulink "
  230 "url=\"http://www.xfree86.org/current/xsmp.html\">XSMP</ulink>."
  231 msgstr ""
  232 "Разработчиците на GNOME съвместно с другите участници в общността на "
  233 "свободния софтуер чрез сайт Freedesktop.org работят усилено по стандарти, "
  234 "които осигуряват съвместимост. Част от тях са: <ulink url=\"http://www."
  235 "freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">споделената база от данни "
  236 "за класификацията MIME</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/"
  237 "Standards/icon-theme-spec\">темите за икони</ulink>, <ulink url=\"http://www."
  238 "freedesktop.org/Standards/recent-file-spec\">последно използваните файлове</"
  239 "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec"
  240 "\">менютата</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/wiki/"
  241 "Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec\">описанието на иконите</ulink>, <ulink "
  242 "url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-spec/index.html\">управлението на мини "
  243 "изображенията</ulink> и <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
  244 "systemtray-spec\">системната тава</ulink>. Допълнително GNOME поддържа "
  245 "<ulink url=\"http://www.omg.org/\">CORBA</ulink>, <ulink url=\"http://www.w3."
  246 "org/XML/\">XML</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
  247 "XDND\">Xdnd</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/wm-"
  248 "spec\">EWMH</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
  249 "xembed-spec\">XEMBED</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/"
  250 "Standards/xsettings-spec\">XSETTINGS</ulink> и <ulink url=\"http://www."
  251 "xfree86.org/current/xsmp.html\">XSMP</ulink>."
  252 
  25317#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  25418#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  255 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:44(None)
  256 msgid ""
  257 "@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
  258 "md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
  259 msgstr ""
  260 "@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
  261 "md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
   19#: ../C/release-notes.xml:36(None)
   20msgid ""
   21"@@image: 'figures/figure-screenshot.png'; "
   22"md5=29aa276c4c8c78f04466e21c443c1a42"
   23msgstr ""
   24"@@image: 'figures/figure-screenshot.png'; "
   25"md5=29aa276c4c8c78f04466e21c443c1a42"
   26
   27#: ../C/release-notes.xml:9(title)
   28msgid "GNOME 2.14 Release Notes"
   29msgstr "Бележки по версия 2.14 на GNOME"
   30
   31#: ../C/release-notes.xml:12(title)
   32msgid "About GNOME"
   33msgstr "За GNOME"
   34
   35#: ../C/release-notes.xml:14(para)
   36msgid ""
   37"GNOME 2.14 is the latest version of the GNOME Desktop; a popular, multi-"
   38"platform desktop environment for <productname>Linux</productname>, "
   39"<productname>UNIX</productname> and other platforms that is both free and "
   40"open software. GNOME comprises of both a desktop and developer's platform "
   41"and provides all of the common tools computer users have come to expect of a "
   42"modern computing environment, as well as a flexible and powerful platform "
   43"for software developers."
   44msgstr ""
   45
   46#: ../C/release-notes.xml:24(para)
   47msgid ""
   48"If you're already familar with GNOME, you may want to skip ahead and read "
   49"<xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> and <xref linkend="
   50"\"rndevelopers\"/>."
   51msgstr ""
   52
   53#: ../C/release-notes.xml:38(phrase)
   54msgid "The GNOME Desktop"
   55msgstr "Работната среда GNOME"
   56
   57#: ../C/release-notes.xml:42(para)
   58msgid ""
   59"The GNOME Desktop is released every six months and delivers new features, "
   60"improvements, \"bug\" fixes and translations with every new release. GNOME "
   61"2.14 is no different and includes many interesting new features and fixes "
   62"for hundreds of reported bugs. To learn more about GNOME and the qualities "
   63"that distinguishes it from other computer desktop environments (like "
   64"usability, accessibility, internationalisation and freedom) visit the <ulink "
   65"url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our website."
   66msgstr ""
   67
   68#: ../C/release-notes.xml:54(para)
   69msgid ""
   70"The GNOME 2.14 release contains all of the applications needed to provide "
   71"basic user functionality including system menus, file management, web "
   72"browsing and email. It also includes lots of common accessories like a "
   73"calculator, dictionary, document reader, image viewer, multimedia player, "
   74"text editor and UNIX terminal emulator. Thanks to its excellent developer "
   75"platform, many other excellent free and open source applications are also "
   76"available for GNOME, including <ulink url=\"http://www.abisource.com/"
   77"\"><application>Abiword</application></ulink>, a fully featured word "
   78"processor; <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/"
   79"\"><application>Gnumeric</application></ulink>, a powerful spreadsheeting "
   80"application; <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>the GNU Image "
   81"Manipulation Program</application></ulink>, a popular image editor similar "
   82"to Photoshop; and <ulink url=\"http://www.inkscape.org/"
   83"\"><application>Inkscape</application></ulink>, a flexible vector graphics "
   84"application. You can find out about these and other great GNOME applications "
   85"from the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">GNOME Project "
   86"Listing</ulink> or <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</"
   87"ulink>."
   88msgstr ""
   89
   90#: ../C/release-notes.xml:77(para)
   91msgid ""
   92"GNOME 2.14 includes all of the improvements made in GNOME 2.12 and earlier. "
   93"You can learn more about the changes that happened in GNOME 2.12 from its "
   94"<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.12/notes/\">release notes</ulink>."
   95msgstr ""
   96"GNOME 2.14 включва всички подобрения на GNOME 2.12. Ако се интересувате "
   97"повече от тях, прегледайте <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.12/"
   98"notes/\">Бележките по версия 2.12 на GNOME</ulink>."
   99
   100#: ../C/release-notes.xml:85(para)
   101msgid ""
   102"GNOME is part of the GNU Project. GNOME is proud to both be and support "
   103"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">free software</"
   104"ulink>."
   105msgstr ""
   106"GNOME е част от проекта GNU. Горди сме, че представляваме и подпомагаме "
   107"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">свободния софтуер</"
   108"ulink>."
   109
   110#: ../C/release-notes.xml:111(title)
   111msgid "Credits"
   112msgstr "Кой написа този документ"
   113
   114#: ../C/release-notes.xml:112(para)
   115msgid ""
   116"These release notes were compiled by Davyd Madeley with extensive help from "
   117"the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks "
   118"to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
   119msgstr ""
   120
   121#: ../C/release-notes.xml:119(para)
   122msgid ""
   123"This work may be freely translated into any language. If you wish to "
   124"translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://"
   125"developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
   126msgstr ""
  262127
  263128#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  264129#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  265 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:67(None)
  266 msgid ""
  267 "@@image: 'figures/figure-gnome-system-tools-services.png'; "
  268 "md5=290607520874209e44a9549872c1cb53"
  269 msgstr ""
  270 "@@image: 'figures/figure-gnome-system-tools-services.png'; "
  271 "md5=290607520874209e44a9549872c1cb53"
   130#: ../C/rnadmins.xml:36(None)
   131msgid ""
   132"@@image: 'figures/figure-sabayon.png'; md5=d8a7fda13242195f387f3d9e0bcb35ee"
   133msgstr ""
   134"@@image: 'figures/figure-sabayon.png'; md5=d8a7fda13242195f387f3d9e0bcb35ee"
  272135
  273136#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  274137#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  275 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:87(None)
  276 msgid ""
  277 "@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
  278 msgstr ""
  279 "@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
  280 
  281 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:10(title)
   138#: ../C/rnadmins.xml:80(None)
   139msgid ""
   140"@@image: 'figures/figure-pessulus.png'; md5=7217466ad79479d3c352cd9b9cfc6f57"
   141msgstr ""
   142"@@image: 'figures/figure-pessulus.png'; md5=7217466ad79479d3c352cd9b9cfc6f57"
   143
   144#: ../C/rnadmins.xml:8(title)
  282145msgid "What's New For Administrators"
  283 msgstr ""
  284 
  285 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:12(para)
  286 msgid ""
  287 "GNOME 2.12 has new features to make life easier for system administrators, "
  288 "including users who manage their own computers."
  289 msgstr ""
  290 "В GNOME 2.12 има нововъведения, които да улеснят живота на системните "
  291 "администратори, както и на потребителите, които сами конфигурират компютрите "
  292 "си."
  293 
  294 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:18(title)
  295 msgid "Improvements for Sabayon"
  296 msgstr "Подобрения за Sabayon"
  297 
  298 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:20(para)
  299 msgid ""
  300 "As part of the work to support the <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
  301 "projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> user profile manager, GNOME startup "
  302 "reads and touches fewer settings. Besides small performance gains, this "
  303 "means that GNOME 2.12 is easier to administer than ever, particularly in "
  304 "combination with Sabayon, which while not officially part of GNOME, makes "
  305 "setting up user profiles for GNOME very easy."
  306 msgstr ""
  307 "Благодарение на работата по поддръжката на <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
  308 "projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> - мениджър на потребителските настройки, "
  309 "при стартирането си GNOME се нуждае и зависи от по-малко настройки. Освен че "
  310 "води до леко увеличаване на бързодействието, това опростява поддръжката на "
  311 "системите работещи с GNOME 2.12, особено ако се използва самия Sabayon, "
  312 "който макар и да не е официално част от GNOME, облекчава управлението на "
  313 "потребителските настройки."
  314 
  315 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:30(title)
  316 msgid "Menu Editor"
  317 msgstr "Редактор на менюта"
  318 
  319 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:32(para)
  320 msgid ""
  321 "GNOME's Applications menu now uses the freedesktop menu specification, so "
  322 "applications can be installed easily regardless of the desktop environment "
  323 "used. GNOME 2.12 has a simple tool for editing the menu and, because the "
  324 "infrastructure is standards compliant, other 3rd-party tools are becoming "
  325 "available."
  326 msgstr ""
  327 "Менютата за програми в GNOME използва спецификацията на Freedesktop, така че "
  328 "приложенията могат да се инсталират и стартират независимо от ползваната "
  329 "среда. GNOME 2.12 разполага с опростен инструмент за управлението на менюта, "
  330 "а придържането към стандартите води до появата на все повече инструменти за "
  331 "управлението им."
  332 
  333 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:41(title)
  334 msgid "The Menu Editor"
  335 msgstr "Редакторът на менюта"
  336 
  337 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:46(phrase)
  338 msgid "The Menu Editor."
  339 msgstr "Редакторът на менюта."
  340 
  341 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:54(title)
  342 msgid "System Tools"
  343 msgstr "Системни инструменти"
  344 
  345 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:56(para)
  346 msgid ""
  347 "The system tools allow you to configure your system clock and your network "
  348 "connection, as well as manage the users and groups on your system. At "
  349 "present, these system tools are most appropriate for single computers rather "
  350 "than large networks of computers."
  351 msgstr ""
  352 "Системните инструменти Ви позволяват да настроите системното време, мрежата, "
  353 "както и потребителите и техните групи на компютрите Ви. Понастоящем "
  354 "системните инструменти са по-подходящи за единични компютри отколкото за "
  355 "големи мрежи от работни станции."
  356 
  357 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:60(para)
  358 msgid ""
  359 "GNOME 2.12 provides a new Services Administration tool, which allows you to "
  360 "choose which services will be started when the computer starts."
  361 msgstr ""
  362 "В GNOME 2.12 се появи и новия инструмент за управление на услугите, който Ви "
  363 "позволява да определите какви приложения ще се стартират заедно с компютъра."
  364 
  365 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:64(title)
  366 msgid "The Services Administration tool"
  367 msgstr "Инструмент за администрирането на услугите"
  368 
  369 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:69(phrase)
  370 msgid "The Services Administration tool."
  371 msgstr "Инструмент за администрирането на услугите."
  372 
  373 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:77(title)
  374 msgid "Log Viewer"
  375 msgstr "Преглед на журнали"
  376 
  377 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:79(para)
  378 msgid ""
  379 "The GNOME log viewer makes investigation easier by showing all logs in one "
  380 "tabbed window and allowing you to browse logs in a calendar. The new version "
  381 "navigator also helps when viewing archived logs."
  382 msgstr ""
  383 "Програмата за преглед на журнали в GNOME облекчава изследващите "
  384 "производителността и различните проблеми. Всички журнали се показват в общ "
  385 "прозорец, но в различни табове. Възможно е да използвате и календарен "
  386 "изглед. Чрез новия навигатор с версии можете да разглеждате и архивираните "
  387 "журнали."
  388 
  389 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:84(title)
  390 msgid "The Log Viewer"
  391 msgstr "Инструментът за преглед на журналите"
  392 
  393 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:89(phrase)
  394 msgid "The Log Viewer, with calendar."
  395 msgstr "Инструментът за преглед на журналите с календар."
   146msgstr "Новости за администраторите"
   147
   148#: ../C/rnadmins.xml:10(para)
   149msgid ""
   150"As of GNOME 2.14, the GNOME Project now releases an Administration Suite, "
   151"which is a collection of tools that are aimed squarely at systems "
   152"administrators. The two new tools that form the beginnings of this suite are "
   153"incredibly powerful and should help administrators in both large corporate "
   154"deployments and situations where machine lockdown is required."
   155msgstr ""
   156
   157#: ../C/rnadmins.xml:19(title)
   158msgid "Sabayon - Profile Editor"
   159msgstr ""
   160
   161#: ../C/rnadmins.xml:21(para)
   162msgid ""
   163"Sabayon allows administrators to set up user profiles inside a live, "
   164"interactive GNOME session. When a profile is created or edited, a nested "
   165"GNOME session is started up, which the administrator can use to change "
   166"anything they would in their own GNOME session."
   167msgstr ""
   168
   169#: ../C/rnadmins.xml:29(title)
   170msgid "Sabayon editing a user profile"
   171msgstr ""
   172
   173#: ../C/rnadmins.xml:38(phrase)
   174msgid "Using Sabayon to edit a user profile in an embedded window"
   175msgstr ""
   176
   177#: ../C/rnadmins.xml:44(para)
   178msgid ""
   179"Sabayon will track changes to both files and GConf settings. The "
   180"administrator can then choose to remove accidental changes, or make some of "
   181"them mandatory rather than optional (e.g. lockdown and proxy settings). Once "
   182"complete, the administrator can package up these profiles and deploy them to "
   183"other machines."
   184msgstr ""
   185
   186#: ../C/rnadmins.xml:52(para)
   187msgid ""
   188"Users or groups (???) are placed into profiles which will be used when they "
   189"log into their GNOME session. Being able to easily create multiple profiles "
   190"and allocate each user separately allows users to have different setups "
   191"based on their job description (e.g. receptionist, data entry clerk, "
   192"programmer, human resources manager, etc.)."
   193msgstr ""
   194
   195#: ../C/rnadmins.xml:62(title)
   196msgid "Pessulus - Lockdown Editor"
   197msgstr ""
   198
   199#: ../C/rnadmins.xml:64(para)
   200msgid ""
   201"Pessulus is a lockdown editor that allows administrators to easily disable "
   202"certain features of the GNOME desktop, as may be desired in corporate "
   203"environments and Internet cafés. While lockdown features have now been "
   204"available in GNOME for many years, Pessulus makes it far easier for "
   205"administrators to do."
   206msgstr ""
   207
   208#: ../C/rnadmins.xml:73(title)
   209msgid "Using the lockdown editor to prevent system shutdown by users"
   210msgstr ""
   211
   212#: ../C/rnadmins.xml:82(phrase)
   213msgid "Editing lockdown settings with pessulus"
   214msgstr ""
   215
   216#: ../C/rnadmins.xml:88(para)
   217msgid "Some of the features that can be disabled include:"
   218msgstr ""
   219
   220#: ../C/rnadmins.xml:92(para)
   221msgid "command-line access;"
   222msgstr ""
   223
   224#: ../C/rnadmins.xml:95(para)
   225msgid "the ability to shutdown or reboot the machine;"
   226msgstr ""
   227
   228#: ../C/rnadmins.xml:98(para)
   229msgid "access to specific protocols in the web browser; and"
   230msgstr ""
   231
   232#: ../C/rnadmins.xml:101(para)
   233msgid "the ability to edit the GNOME panels."
   234msgstr ""
   235
   236#: ../C/rnbase.xml:8(title) ../C/rnusers.xml:8(title)
   237msgid "What's New For Users"
   238msgstr "Новости за потребителите"
  396239
  397240#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  398241#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  399 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:23(None)
  400 msgid ""
  401 "@@image: 'figures/figure-theme.png'; md5=535ea0d1cf16cf42132295ef185ad6bd"
  402 msgstr ""
  403 "@@image: 'figures/figure-theme.png'; md5=535ea0d1cf16cf42132295ef185ad6bd"
  404 
  405 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  406 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  407 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:44(None)
  408 msgid ""
  409 "@@image: 'figures/figure-nautilus.png'; md5=642f8995a186242189e00ae78afff699"
  410 msgstr ""
  411 "@@image: 'figures/figure-nautilus.png'; md5=642f8995a186242189e00ae78afff699"
  412 
  413 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  414 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  415 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:79(None)
  416 msgid ""
  417 "@@image: 'figures/figure-panel.png'; md5=48964f04ef8a628c6f6f00f29924d704"
  418 msgstr ""
  419 "@@image: 'figures/figure-panel.png'; md5=48964f04ef8a628c6f6f00f29924d704"
  420 
  421 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  422 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  423 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:102(None)
  424 msgid ""
  425 "@@image: 'figures/figure-totem.png'; md5=380de095dfdb11df181b26243b983e68"
  426 msgstr ""
  427 "@@image: 'figures/figure-totem.png'; md5=380de095dfdb11df181b26243b983e68"
  428 
  429 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  430 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  431 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:120(None)
  432 msgid ""
  433 "@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
  434 "md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
  435 msgstr ""
  436 "@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
  437 "md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
  438 
  439 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  440 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  441 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:144(None)
  442 msgid ""
  443 "@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=76a94164fe25ede2502dc27917f4af29"
  444 msgstr ""
  445 "@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=76a94164fe25ede2502dc27917f4af29"
  446 
  447 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  448 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  449 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:166(None)
  450 msgid ""
  451 "@@image: 'figures/figure-evolution-mail.png'; "
  452 "md5=b0f177f26db54af0bed0448626eed076"
  453 msgstr ""
  454 "@@image: 'figures/figure-evolution-mail.png'; "
  455 "md5=b0f177f26db54af0bed0448626eed076"
  456 
  457 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  458 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  459 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:187(None)
  460 msgid ""
  461 "@@image: 'figures/figure-controlpanel-aboutme.png'; "
  462 "md5=13e8502625b05d06a233fea72c73d6b7"
  463 msgstr ""
  464 "@@image: 'figures/figure-controlpanel-aboutme.png'; "
  465 "md5=13e8502625b05d06a233fea72c73d6b7"
  466 
  467 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  468 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  469 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:206(None)
  470 msgid ""
  471 "@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
  472 "md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
  473 msgstr ""
  474 "@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
  475 "md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
  476 
  477 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  478 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  479 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:229(None)
  480 msgid ""
  481 "@@image: 'figures/figure-evince.png'; md5=47a33747e1c68fdc92dc27b5e07c5948"
  482 msgstr ""
  483 "@@image: 'figures/figure-evince.png'; md5=47a33747e1c68fdc92dc27b5e07c5948"
  484 
  485 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  486 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  487 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:246(None)
  488 msgid "@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=b1b79e7af787d8991d5d8395ac9252d6"
  489 msgstr ""
  490 "@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=b1b79e7af787d8991d5d8395ac9252d6"
  491 
  492 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  493 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  494 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:271(None)
  495 msgid ""
  496 "@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=ddb082cdbd7f3499c21863396f885402"
  497 msgstr ""
  498 "@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=ddb082cdbd7f3499c21863396f885402"
  499 
  500 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  501 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  502 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:287(None)
  503 msgid ""
  504 "@@image: 'figures/figure-search.png'; md5=52e69ee12a31318eb2aa2db040d0b493"
  505 msgstr ""
  506 "@@image: 'figures/figure-search.png'; md5=52e69ee12a31318eb2aa2db040d0b493"
  507 
  508 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  509 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  510 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:306(None)
  511 msgid ""
  512 "@@image: 'figures/figure-dictionary.png'; "
  513 "md5=1dfeb6df74eba4bb3af1c91fa3b9651a"
  514 msgstr ""
  515 "@@image: 'figures/figure-dictionary.png'; "
  516 "md5=1dfeb6df74eba4bb3af1c91fa3b9651a"
  517 
  518 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  519 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  520 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:325(None)
  521 msgid ""
  522 "@@image: 'figures/figure-game-mines.png'; "
  523 "md5=c6abd1f8ca707b5240a0016b421aa93c"
  524 msgstr ""
  525 "@@image: 'figures/figure-game-mines.png'; "
  526 "md5=c6abd1f8ca707b5240a0016b421aa93c"
  527 
  528 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:9(title)
  529 msgid "What's New For Users"
  530 msgstr ""
  531 
  532 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:13(title)
  533 msgid "Desktop"
  534 msgstr "Работен плот"
  535 
  536 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:15(title)
  537 msgid "Look and Feel"
  538 msgstr "Изглед"
  539 
  540 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:16(para)
  541 msgid ""
  542 "GNOME 2.12 introduces a new standard theme, also known as \"ClearLooks\", "
  543 "making your desktop more attractive while remaining simple and uncluttered."
  544 msgstr ""
  545 "В GNOME 2.12 дебютира и нова стандартна графичната тема: „Яснота“. Тя прави "
  546 "работния плот по-красив, но запазва простотата и изчистените линии."
  547 
  548 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:20(title)
  549 msgid "Attractive, friendly, simple: the new default theme."
  550 msgstr "Привлекателна, дружелюбжна и несложна: новата стандартна тема."
  551 
  552 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:25(phrase)
  553 msgid "The new default theme"
  554 msgstr "Нова стандартна тема"
  555 
  556 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:32(title)
  557 msgid "The File Manager"
  558 msgstr "Мениджърът на файлове"
  559 
  560 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:33(para)
  561 msgid ""
  562 "The file manager, also known as Nautilus, has several user interface "
  563 "improvements in GNOME 2.12. Most noticeably, the list view can now show "
  564 "files in directories, allowing you to navigate down to a sub-folder and open "
  565 "a new folder window only when necessary. Also for your convenience, the "
  566 "Bookmarks menu now shows the same locations as the File Chooser dialog."
  567 msgstr ""
  568 "В графичния интерфейс на мениджъра на файлове - Nautilus има няколко "
  569 "подобрения. Прегледът като списък позволява да видите списъка на файловете в "
  570 "една папка без да я отваряте. За ваше удобство в менюто за отметки се "
  571 "показват и местоположенията от диалога за избор на файлове."
  572 
  573 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:38(para)
  574 msgid ""
  575 "In GNOME 2.12, dragging text from an application to a folder window will "
  576 "save you time by creating a new text document. You'll also notice that GNOME "
  577 "now shows a preview of the text being dragged, instead of just an icon."
  578 msgstr ""
  579 "Ако издърпате текст от приложение в GNOME 2.12 към някоя папка, в нея "
  580 "автоматично ще се създаде нов текстов документ, който съдържа издърпания "
  581 "текст. Допълнително улеснение е, че докато се издърпва, вместо икона се "
  582 "показва самия текст."
  583 
  584 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:41(title)
  585 msgid "clean-cut and powerful: the Nautilus file manager"
  586 msgstr "лесен за работа и много мощен: мениджърът на файлове - Nautilus"
  587 
  588 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:46(phrase)
  589 msgid "The file manager"
  590 msgstr "Мениджърът на файлове"
  591 
  592 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:54(para)
  593 msgid "Places and Bookmarks may be displayed in a sidepane."
  594 msgstr "В страничния панел могат да се слагат места и отметки."
  595 
  596 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:55(para)
  597 msgid ""
  598 "The location is now shown with the GNOME's path bar instead of a text entry. "
  599 "The text path is still available via the Control-L keyboard shortcut."
  600 msgstr ""
  601 "Местоположенията вече са част от лентата за пътя на GNOME, а не са са "
  602 "текстово поле. То е достъпно при използването на клавишната комбинация "
  603 "Control-L."
  604 
  605 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:51(para)
  606 msgid ""
  607 "There are also major improvements to the browse mode, making it similar to "
  608 "GNOME's existing File Chooser dialog: <placeholder-1/>"
  609 msgstr ""
  610 "Има и няколко подобрения в начина на навигация, който е доближен до диалога "
  611 "за избор на файлове: <placeholder-1/>"
  612 
  613 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:59(para)
  614 msgid ""
  615 "GNOME's simple CD-burning feature can now copy Audio CDs as well as data "
  616 "CDs. Just right-click on the CD after inserting it."
  617 msgstr ""
  618 "Аудио CD-тата могат да се записват изключително лесно - подобно на дисковете "
  619 "с данни. Просто сложете компакт диска в устройството и натиснете с десния "
  620 "бутон на мишката върху иконата, която се появява на работни плот."
  621 
  622 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:63(title)
  623 msgid "Clipboard"
  624 msgstr "Буфер за обмен"
  625 
  626 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:64(para)
  627 msgid ""
  628 "GNOME now remembers data that you copy, even when you close the window from "
  629 "which it was copied. This long-standing problem has finally been solved "
  630 "without the performance problems usually associated with clipboard daemons, "
  631 "by allowing applications to explicitly request the use of this feature."
  632 msgstr ""
  633 "GNOME запомня информацията, която копирате в буфера за обмен, дори ако "
  634 "затворите прозореца, от който са данните. Този дългогодишен проблем бе решен "
  635 "без забавянето, което обикновено придружава въвеждането на програми следящи "
  636 "системния буфер. Това е постигнато като се дава възможност на приложенията "
  637 "изрично да изискат тази функционалност, ако се нуждаят от нея."
  638 
  639 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:68(title)
  640 msgid "The Panel"
  641 msgstr "Панелът"
  642 
  643 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:69(para)
  644 msgid ""
  645 "The panel, which you normally see at the top and bottom of the screen, "
  646 "allows you to start applications and control various aspects of your "
  647 "environment. In GNOME 2.12 vertical panels with menus are possible, thanks "
  648 "to the rotated menus."
  649 msgstr ""
  650 "Панелите, които обикновено стоят отгоре и отдолу на екрана, Ви дават "
  651 "възможност да пускате програми и да настройвате средата, в която работите. В "
  652 "GNOME 2.12 вертикалните панели могат да съдържат менюта."
  653 
  654 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:72(para)
  655 msgid ""
  656 "You might also notice that applications may now flash their names in the "
  657 "Window List, to indicate that they are ready. For instance, an instant "
  658 "messenger application could flash its icon when a friend sends a message."
  659 msgstr ""
  660 "Вероятно ще забележите, че приложенията премигват в „Списъка с прозорците“, "
  661 "за да привлекат вниманието на потребителя, че са готови. Например - иконата "
  662 "на програмата за съобщения премигва, когато получите съобщение от приятел."
  663 
  664 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:76(title)
  665 msgid "The GNOME Panel"
  666 msgstr "Панелът на GNOME"
  667 
  668 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:81(phrase)
  669 msgid "A vertical panel"
  670 msgstr "Вертикален панел"
  671 
  672 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:90(title)
  673 msgid "Applications"
  674 msgstr "Програми"
  675 
  676 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:93(title)
  677 msgid "Video Player"
  678 msgstr "Програма за видео"
  679 
  680 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:95(para)
  681 msgid ""
  682 "GNOME's \"Totem\" video player, uses GNOME's GStreamer multimedia framework. "
  683 "In GNOME 2.12, the video player now has a playlist sidebar instead of a "
  684 "separate window, and supports DVD menus and subtitles."
  685 msgstr ""
  686 "Програмата за видео - Totem използва инфраструктурата за мултимедия "
  687 "предоставена от GStreamer. В GNOME 2.12 Totem поставя списъка на "
  688 "изпълненията в странична лента вместо в отделен прозорец и поддържа менюта и "
  689 "субтитри на DVD-та."
  690 
  691 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:99(title)
  692 msgid "The video player"
  693 msgstr "Програмата за видео"
  694 
  695 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:103(phrase)
  696 msgid "The Totem video player."
  697 msgstr "Програмата за видео - Totem."
  698 
  699 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:111(title)
  700 msgid "CD Ripping"
  701 msgstr "Извличане на CD-та"
  702 
  703 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:113(para)
  704 msgid ""
  705 "GNOME's CD ripper easily extracts audio from CDs for later playback on your "
  706 "PC or portable music player. And now, you can play tracks before extracting "
  707 "them. This latest version can also extract files to networked servers or "
  708 "removable devices, using GNOME's VFS system."
  709 msgstr ""
  710 "Програмата за извличане на CD-та конвертира вашите аудио дискове във формат "
  711 "подходящ за Вашия компютър или портативен плеър. Вече можете да преслушвате "
  712 "песните преди извличането им, а чрез поддръжката на виртуални файлови "
  713 "системи, можете директно да извличате файловете към мрежови сървъри или "
  714 "портативни устройства."
  715 
  716 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:117(title)
  717 msgid "The audio extractor"
  718 msgstr "Програмата за извличане на музика"
  719 
  720 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:121(phrase)
  721 msgid "The audio extractor."
  722 msgstr "Програмата за извличане на музика."
  723 
  724 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:129(title)
  725 msgid "Web Browser"
  726 msgstr "Браузър за Интернет"
  727 
  728 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:133(para)
  729 msgid ""
  730 "A Find Bar, as seen in Firefox, and previously available as an Epiphany "
  731 "extension. This allows you to find text on the page, without hiding the page "
  732 "behind a dialog window."
  733 msgstr ""
  734 "Нова лента за търсене, подобна на тази във Firefox. Преди тя беше отделно "
  735 "разширение на Epiphany. Тя ви позволява да търсите в една страница с текст, "
  736 "без страницата да се окаже скрита зад диалог."
  737 
  738 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:134(para)
  739 msgid "Clearer error messages, shown directly in the browser."
  740 msgstr "По-ясни съобщения за грешки, които се появяват директно в браузъра"
  741 
  742 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:135(para)
  743 msgid "Use of the standard GNOME printing system."
  744 msgstr "Използване на стандартната система за печат на GNOME."
  745 
  746 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:136(para)
  747 msgid "Bookmarks can be easily shared over the network."
  748 msgstr "Отметките могат лесно да бъдат споделяни по мрежата."
  749 
  750 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:131(para)
  751 msgid ""
  752 "GNOME's \"Epiphany\" web browser is based on Mozilla yet integrates fully "
  753 "with the GNOME desktop environment. Improvements in 2.12 include "
  754 "<placeholder-1/>"
  755 msgstr ""
  756 "„Epiphany“ - браузърът за Интернет на GNOME е базиран на технологиите на "
  757 "Mozilla, но е изцяло интегриран в графичната среда GNOME. Подобренията за "
  758 "2.12 включват <placeholder-1/>"
  759 
  760 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:141(title)
  761 msgid "The web browser"
  762 msgstr "Интернет браузърът"
  763 
  764 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:145(phrase)
  765 msgid "The web browser."
  766 msgstr "Интернет браузърът."
  767 
  768 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:153(title)
  769 msgid "Evolution"
  770 msgstr "Evolution"
  771 
  772 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:155(para)
  773 msgid ""
  774 "GNOME's integrated Email and Groupware client, Evolution, supports "
  775 "traditional mail setups as well as Novell Groupwise and Microsoft Exchange. "
  776 "With Evolution you can read, write, and manage your emails, contacts, and "
  777 "calendar events."
  778 msgstr ""
  779 "Интегрираният клиент за електронна поща и работа в екип - Evolution поддържа "
  780 "популярна корпоративна инфраструктура като Novell Groupwise и Microsoft "
  781 "Exchange. Чрез Evolution можете да получавате, изпращате и управлявате "
  782 "електронна поща, информацията за контакти и календарния си график."
  783 
  784 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:160(para)
  785 msgid ""
  786 "In GNOME 2.12 evolution now has an easier-to-use menu layout and an improved "
  787 "attachments bar, and allows inline PGP encryption and PGP signatures. In "
  788 "addition, the calendar now allows delegation of your meeting attendance."
  789 msgstr ""
  790 "В GNOME 2.12 е улеснена системата от менюта и лентата за прикрепяне на "
  791 "обектите към писмата, както и изцяло е интегрирано използването на "
  792 "електронен подпис и електронен плик чрез PGP. Календарът позволява да "
  793 "упълномощавате други лица да Ви представляват на срещите."
  794 
  795 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:161(para)
  796 msgid ""
  797 "Groupwise proxy and IMAP accounts are now supported, and some compatibility "
  798 "problems were solved for people also using Mozilla Thunderbird with IMAP."
  799 msgstr ""
  800 "Поддържат се сървъри-посредници за Groupwise, както и абонаменти към сървъри "
  801 "с IMAP. Коригирани са някои проблеми на съвместимостта за клиенти, които "
  802 "едновременно използват пощенския клиент Mozilla Thunderbird чрез протокола "
  803 "за получаване на електронна поща IMAP."
  804 
  805 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:163(title)
  806 msgid "The email client"
  807 msgstr "Клиент за електронна поща"
  808 
  809 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:167(phrase)
  810 msgid "The Evolution email client."
  811 msgstr "Клиентът за електронна поща - Evolution"
  812 
  813 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:175(title)
  814 msgid "Control Center"
  815 msgstr "Контролен център"
  816 
  817 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:178(title)
  818 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:184(title)
  819 msgid "About Me"
  820 msgstr "За мен"
  821 
  822 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:180(para)
  823 msgid ""
  824 "GNOME now has a new About Me control panel in which you can enter your "
  825 "personal details, such as your telephone numbers, address, email address, "
  826 "and instant-messenger IDs, instead of repeating the information in several "
  827 "applications. You can also change your password here."
  828 msgstr ""
  829 "В GNOME има нов контролен панел - „За мен“. В него можете да укажете "
  830 "информация за себе си като телефонни номера, адрес, адрес на поща и "
  831 "идентификатор за незабавни съобщения, вместо да трябва да въвеждате тази "
  832 "информация отново и отново в различните приложения. Чрез панела можете да "
  833 "смените и паролата си."
  834 
  835 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:189(phrase)
  836 msgid "The About Me control panel."
  837 msgstr "Контролният панел „За мен“"
  838 
  839 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:197(title)
  840 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:203(title)
  841 msgid "Mouse Preferences"
  842 msgstr "Настройки на мишката"
  843 
  844 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:199(para)
  845 msgid ""
  846 "The Mouse Preferences control panel now allows you to change your cursor "
  847 "theme."
  848 msgstr ""
  849 "Контролният панел за мишката вече позволява да смените темата на курсора."
  850 
  851 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:208(phrase)
  852 msgid "The Mouse Preferences control panel, showing cursor themes."
  853 msgstr ""
  854 "Контролният панел за настройките на мишката - различните теми за мишката."
  855 
  856 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:216(title)
  857 msgid "Utilities"
  858 msgstr "Инструменти"
  859 
  860 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:218(para)
  861 msgid "The GNOME utilities have some improvements, such as:"
  862 msgstr "Програмите-инструменти в GNOME са подобрени:"
  863 
  864 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:221(title)
  865 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:226(title)
  866 msgid "Document Viewer"
  867 msgstr "Преглед на документи"
  868 
  869 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:223(para)
  870 msgid ""
  871 "GNOME 2.12 has a new document viewer, also known as \"Evince;\" to replace "
  872 "the previously separate PDF and .ps document viewers. This new viewer is "
  873 "simpler and more convenient, with a useful search feature and the ability to "
  874 "show several pages at once."
  875 msgstr ""
  876 "GNOME 2.12 притежава нова програма за преглед на документи - „Evince“. Тя "
  877 "замени предишните програми за разглеждането на документи във формат PDF и ."
  878 "ps. Новата програма е по-опростена и по-удобна, и разполага с възможност за "
  879 "търсене и възможност да показва едновременно повече от една страница."
  880 
  881 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:230(phrase)
  882 msgid "The document viewer."
  883 msgstr "Програмата за преглед на документи."
  884 
  885 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:238(title)
  886 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:243(title)
  887 msgid "Image Viewer"
  888 msgstr "Програма за преглед на изображения"
  889 
  890 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:240(para)
  891 msgid ""
  892 "The GNOME image viewer can now show pictures with color correction, using "
  893 "ICC profiles."
  894 msgstr ""
  895 "Програмата за преглед на изображения в GNOME може да използва корекция на "
  896 "цветовете чрез използването на цветовите профили ICC."
  897 
  898 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:247(phrase)
  899 msgid "The image viewer."
  900 msgstr "Програмата за преглед на изображения."
  901 
  902 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:255(title)
  903 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:268(title)
  904 msgid "Help Viewer"
  905 msgstr "Програма за помощта"
  906 
  907 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:256(para)
  908 msgid ""
  909 "GNOME's Help Viewer, Yelp, now uses the same engine as Epiphany, the web "
  910 "browser. The look, feel, speed and stability of Yelp have been vastly "
  911 "improved."
  912 msgstr ""
  913 "Програмата за визуализация на помощта в GNOME - Yelp използва същото ядро "
  914 "като браузърът за Интернет - Epiphany. Външният вид, бързината и "
  915 "стабилността на Yelp са многократно подобрени."
  916 
  917 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:261(para)
  918 msgid ""
  919 "Yelp also has improved support for locale specific formatting, allowing "
  920 "documentation to be rendered using language specific formatting rules, an "
  921 "excellent complement to the new documentation translation system, that "
  922 "allows translators to translate help documents as easily as applications."
  923 msgstr ""
  924 "Yelp притежава подобрена система за спазване на особеностите на различните "
  925 "езици, която позволява документацията да се изобразява съгласно правилата и "
  926 "стандартите в съответния език. Допълнително е създадена нова система за "
  927 "превод, която позволява документацията да се превежда много лесно - подобно "
  928 "на приложенията."
  929 
  930 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:272(phrase)
  931 msgid "The help viewer."
  932 msgstr "Програмата за помощта."
  933 
  934 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:279(title)
  935 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:284(title)
  936 msgid "Search"
  937 msgstr "Търсене"
  938 
  939 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:281(para)
  940 msgid ""
  941 "The GNOME search tool now shows image thumbnails instead of just generic "
  942 "icons."
  943 msgstr ""
  944 "Инструментът за търсене в GNOME показва мини изображения, а не просто икони."
  945 
  946 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:288(phrase)
  947 msgid "The search tool, showing image thumbnails."
  948 msgstr "Инструментът за търсене - показва мини изображения."
  949 
  950 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:297(title)
  951 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:303(title)
  952 msgid "Dictionary"
  953 msgstr "Речник"
  954 
  955 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:299(para)
  956 msgid ""
  957 "The GNOME Dictionary now has a simplified user interface and presents the "
  958 "entries in an easier-to-read layout. You may now select the fonts used to "
  959 "show entries."
  960 msgstr ""
  961 "Речникът на GNOME е с опростен интерфейс за потребителя и дава възможност да "
  962 "прегледате статиите в по-удобен вид. Можете да изберете и шрифта за "
  963 "речниковите статии."
  964 
  965 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:307(phrase)
  966 msgid "The dictionary."
  967 msgstr "Речникът."
  968 
  969 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:318(title)
  970 msgid "Games"
  971 msgstr "Игри"
  972 
  973 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:319(para)
  974 msgid ""
  975 "GNOME's games put extra fun in the desktop. The Mines game has some "
  976 "improvements in GNOME 2.12 - for instance, the first click is guaranteed to "
  977 "clear a useful number of squares so you don't have to blindly click and hope "
  978 "you don't hit a mine, and an explosion graphic is drawn when you set off a "
  979 "mine."
  980 msgstr ""
  981 "Игрите на GNOME правят работата Ви с компютъра по-жизнерадостна. Играта "
  982 "„Мини“ е подобрена за GNOME 2.12. Можете да сте сигурни, че първият Ви ход "
  983 "ще разкрие първоначална площадка, без да се налага да я търсите и щракате по "
  984 "играта, надявайки се да не стъпите на мина. За сметка на това експлозиите "
  985 "имат собствена графика."
  986 
  987 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:322(title)
  988 msgid "Mines"
  989 msgstr "Мини"
  990 
  991 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:327(phrase)
  992 msgid "The Mines game."
  993 msgstr "Играта „Мини“"
  994 
  995 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:9(title)
  996 msgid "Installing GNOME 2.12"
  997 msgstr "Инсталиране на GNOME 2.12"
  998 
  999 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:11(para)
  1000 msgid ""
  1001 "For GNOME 2.12 we have a LiveCD, available from <ulink url=\"http://gnome."
  1002 "org/projects/livecd/\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. The LiveCD allows "
  1003 "you to try a full GNOME desktop on Linux without installing anything on your "
  1004 "hard drive. This is the best way to see for yourself what's new."
  1005 msgstr ""
  1006 "За GNOME 2.12 сме приготвили автоматично стартиращо CD - LiveCD, което "
  1007 "можете да изтеглите от адрес: <ulink url=\"http://gnome.org/projects/livecd/"
  1008 "\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. То Ви позволява да тествате "
  1009 "пълноценно средата GNOME върху операционната система GNU/Linux без да се "
  1010 "налага да инсталирате каквото и да е върху твърдия си диск. Това е най-"
  1011 "добрият начин да се уверите сами какви са новостите."
  1012 
  1013 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:13(para)
  1014 msgid ""
  1015 "For actual use, we recommend that you install official packages, such as "
  1016 "those for your Linux distribution. Vendors are likely to package GNOME 2.12 "
  1017 "relatively quickly, and to release new versions soon that include GNOME 2.12."
  1018 msgstr ""
  1019 "За реална работа препоръчваме официалните пакети, които идват с "
  1020 "дистрибутивите на GNU/Linux. Най-вероятно производителите много бързо ще "
  1021 "интегрират GNOME 2.12 в своите продукти."
  1022 
  1023 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:15(para)
  1024 msgid ""
  1025 "If you are brave and patient, and would like to build GNOME from source code "
  1026 "to test the very latest versions and to provide feedback and improvements, "
  1027 "we recommend a build tool such as the <ulink url=\"http://cipherfunk.org/"
  1028 "garnome/\">GARNOME</ulink> utility, for building from released tarballs, and "
  1029 "<ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink>, "
  1030 "for building from CVS."
  1031 msgstr ""
  1032 "Ако сте достатъчно смели и търпеливи, можете сами да компилирате GNOME от "
  1033 "изходния му код, за да тествате най-последните версии на компонентите и да "
  1034 "можете да спомогнете за подобрението им. Препоръчваме Ви да пробвате <ulink "
  1035 "url=\"http://cipherfunk.org/garnome/\">GARNOME</ulink> за компилиране от "
  1036 "пакетите с изходен код и <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/"
  1037 "jhbuild\">jhbuild</ulink> за компилиране от системата за контрол на изходния "
  1038 "код - CVS."
  1039 
  1040 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:10(title)
  1041 msgid "Sysadmin, User, and Accessibility Guides"
  1042 msgstr "Ръководства за потребителя, системния администратор и за достъпност"
  1043 
  1044 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:12(para)
  1045 msgid ""
  1046 "Thanks to the efforts of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
  1047 "projects/gdp/\">GNOME Documentation Project</ulink>, GNOME 2.12 comes with "
  1048 "comprehensive and professional documentation. Careful attention has been "
  1049 "taken to detail using free software's most complete <ulink url=\"http://"
  1050 "developer.gnome.org/documents/style-guide/\">documentation style guide</"
  1051 "ulink>. As in GNOME 2.10, each application shipped with GNOME 2.12 includes "
  1052 "full user documentation."
  1053 msgstr ""
  1054 "Благодарение на огромните усилия на <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
  1055 "projects/gdp/\"> проектът за документация на GNOME</ulink> GNOME 2.12 е "
  1056 "придружен с изчерпателна и професионално изготвена документация. Много "
  1057 "внимание бе отделено за подобряването на най-пълното <ulink url=\"http://"
  1058 "developer.gnome.org/documents/style-guide/\"> ръководство за изготвяне на "
  1059 "документация</ulink> при свободния софтуер. Както и в GNOME 2.10 всяко "
  1060 "приложение в GNOME 2.12 е придружено с пълна документация. Проектът за "
  1061 "българския превод на документацията предстои да започне."
  1062 
  1063 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:22(para)
  1064 msgid ""
  1065 "Learn to how to use GNOME with the Desktop User Guide. The User Guide and "
  1066 "other documentation, including guides to system administration and GNOME's "
  1067 "accessibility features, can be found on the <ulink url=\"http://www.gnome."
  1068 "org/learn/\">GNOME Learn page</ulink>."
  1069 msgstr ""
  1070 "Научете се да използвате GNOME с ръководството за потребителя, което, заедно "
  1071 "с още много документация за достъпност и за системните администратори можете "
  1072 "да откриете на <ulink url=\"http://www.gnome.org/learn/\">страницата за "
  1073 "научаване на GNOME</ulink>."
  1074 
  1075 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:8(title)
  1076 msgid "So, why GNOME?"
  1077 msgstr "И така - защо точно GNOME?"
  1078 
  1079 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:11(para)
  1080 msgid ""
  1081 "Having seen some of the new features in GNOME 2.12, why choose GNOME over "
  1082 "other desktop environments? Every GNOME volunteer has their own motivations, "
  1083 "of course, but here are some of the common reasons many of us choose to work "
  1084 "on and use GNOME."
  1085 msgstr ""
  1086 "След като се запознахте с новостите в GNOME 2.12, защо бихте предпочели "
  1087 "GNOME пред другите графични среди? Всеки доброволец в GNOME има собствена "
  1088 "мотивация и тук сме изброили само част от най-честите причини са обичаме, "
  1089 "използваме и работим с GNOME."
  1090 
  1091 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:19(title)
  1092 msgid "Usability"
  1093 msgstr "Лекота"
  1094 
  1095 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:20(para)
  1096 msgid ""
  1097 "GNOME is the only open source desktop project to take a stand for ease of "
  1098 "use and UI consistency over feature creep and hyper-configurability. Our "
  1099 "<ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/\"> Human Interface "
  1100 "Guidelines</ulink>, developed by a team of GNOME volunteers and UI "
  1101 "professionals, and released before GNOME 2.0, are the most complete Free "
  1102 "Software usability guidelines in existence. Every application in the GNOME "
  1103 "Desktop release has benefited from this focus on consistency and usability. "
  1104 "We believe that this focus will produce a user environment that \"just works"
  1105 "\" and as a result lets GNOME users -both experienced and inexperienced- "
  1106 "focus on doing real work instead of struggling to learn new applications."
  1107 msgstr ""
  1108 "GNOME е единственият проект с отворен код за изграждане на потребителска "
  1109 "графична среда, който си е поставил изрична цел да осигури лекота на "
  1110 "ползването и консистентност на графичния интерфейс, като се бори срещу "
  1111 "появата на прекалено много неподходящи възможности и прекомерната "
  1112 "конфигурируемост. Страниците за <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
  1113 "projects/gup/hig/\">Ръководството за изграждането на потребителски графичен "
  1114 "интерфейс</ulink>, което е изработено от екип доброволци в GNOME и "
  1115 "специалисти по графичен интерфейс е най-обширния и пълен документ за "
  1116 "потребителски интерфейси в света на свободния софтуер. Ръководството е с "
  1117 "дълга история и излезе преди излизането на GNOME 2.0. Всяко от приложенията "
  1118 "в графичната среда GNOME е подобрено на базата на този фокус върху "
  1119 "консистентността и лекотата за употреба. Вярваме, че този фокус ще осигури "
  1120 "потребителска среда, която „просто работи“. Като резултат потребителите на "
  1121 "GNOME, както начинаещите, така и напредналите, ще могат да се концентрират "
  1122 "върху реалната си работа, вместо да изучават нови приложения."
  1123 
  1124 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:48(title)
  1125 msgid "Accessibility"
  1126 msgstr "Достъпност"
  1127 
  1128 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:50(para)
  1129 msgid ""
  1130 "Beyond making GNOME easier to use for the average computer user, GNOME has "
  1131 "also taken the lead in making the Unix desktop accessible to those with "
  1132 "disabilities. The GNOME accessibility framework is used by our award-winning "
  1133 "accessibility tools like the GNOME Onscreen Keyboard (gok), Gnopernicus, and "
  1134 "Dasher. These allow the use of braille readers, voice synthesizers, and "
  1135 "pointing devices. Many governments, including the US government, require "
  1136 "comprehensive accessibility support in software they purchase. After dozens "
  1137 "of person-years of effort, GNOME is the only free software desktop to "
  1138 "thoroughly address this issue."
  1139 msgstr ""
  1140 "Освен, че е пионер в създаването на среда за нормалния потребител на "
  1141 "компютри, GNOME е начело и в създаването на среда за хора с увреждания. "
  1142 "Инфраструктурата за достъпност на GNOME се използва от инструменти като "
  1143 "графичната клавиатура (gok), екранният увеличите и четец Gnopernicus и "
  1144 "програмата за въвеждане на текст - Dasher. Те позволяват използването на "
  1145 "брайлови четци, синтезатори на глас и специализирани устройства за "
  1146 "посочване. Много правителства, в това число и американското, изискват широка "
  1147 "поддръжка на достъпността в софтуера, който те купуват. След десетилетия "
  1148 "човекогодини усилена работа GNOME е единствената свободна графична среда, "
  1149 "която позволява конкретно решение за тези проблеми."
  1150 
  1151 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:66(title)
  1152 msgid "Interface Stability"
  1153 msgstr "Стабилност на интерфейсите"
  1154 
  1155 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:67(para)
  1156 msgid ""
  1157 "The core libraries in the GNOME Development Platform carry guarantees of API "
  1158 "and ABI stability. This means that 'porting' an application from GNOME 2.0 "
  1159 "to GNOME 2.12 involves no work, if a developer does not wish to take "
  1160 "advantage of new functionality in the libraries."
  1161 msgstr ""
  1162 "Ядрото от библиотеки в платформата за разработчици на GNOME осигурява "
  1163 "стабилност на интерфейсите за изходен код (API) и интерфейсите за "
  1164 "компилирани приложения (ABI). Това означава, че пренасянето на приложение от "
  1165 "GNOME 2.0 към GNOME 2.12 не изисква никаква работа, ако разработчикът не се "
  1166 "интересува от нововъведенията в библиотеките."
  1167 
  1168 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:76(title)
  1169 msgid "Platform of Choice"
  1170 msgstr "Популярната платформа"
  1171 
  1172 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:78(para)
  1173 msgid ""
  1174 "Popular and robust Free Software applications such as Mozilla, Eclipse, "
  1175 "Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat, and more are based on GNOME or "
  1176 "GTK+. These applications are among the most powerful and capable in the Free "
  1177 "Software world, and we expect that they'll only get better as they take more "
  1178 "advantage of the GNOME development environment. In addition, other important "
  1179 "desktop projects, like Mono, Java, and OpenOffice.org, are working on "
  1180 "integrating with GNOME and GTK+."
  1181 msgstr ""
  1182 "Много популярни и стабилни свободни приложения като Mozilla, Eclipse, "
  1183 "Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat и още мн. др. са базирани на "
  1184 "GNOME или GTK+. Тези приложения са сред най-мощните и полезните измежду "
  1185 "всички програми - свободен софтуер. Очакваме те да стават все по-добри и да "
  1186 "се възползват все повече от възможностите за разработка на GNOME. Други "
  1187 "важни проекти за графични решения като Mono, Java и OpenOffice.org работят "
  1188 "за по-силна интеграция с GNOME и GTK+."
  1189 
  1190 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:93(title)
  1191 msgid "Organization"
  1192 msgstr "Организация"
  1193 
  1194 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:94(para)
  1195 msgid ""
  1196 "GNOME 2.12 is the third 'time-based' GNOME release. Because GNOME releases "
  1197 "on a regular schedule, contributors know that their contributions will be in "
  1198 "a stable release and on the desktops of users everywhere within a short, "
  1199 "predictable period after they contribute. In addition, people who want to "
  1200 "deploy GNOME know that they can count on regular releases when they are "
  1201 "planning rollouts or integration with their own products."
  1202 msgstr ""
  1203 "GNOME 2.12 е третата версия, която излиза по график. Така всички допринасящи "
  1204 "за проекта са сигурни, че тяхната работа ще достигне достатъчно бързо до "
  1205 "потребителите. Екипите, които използват GNOME в различни проекти и "
  1206 "инсталации, са сигурни, кога излизат версиите и могат да планират излизането "
  1207 "на своите продукти."
  1208 
  1209 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:103(para)
  1210 msgid ""
  1211 "Additionally, the GNOME Foundation allows companies to support GNOME, while "
  1212 "at the same time ensuring the independence of the board by ensuring that "
  1213 "they are selected by the developers who work on GNOME. This infrastructure "
  1214 "helps organize releases, and sponsors the annual GUADEC conference and the "
  1215 "regular North American summits."
  1216 msgstr ""
  1217 "Фондацията GNOME позволява на фирмите да поддържат GNOME като осигурява "
  1218 "независимост на борда директори, които се избират пряко от всички, които "
  1219 "работят върху GNOME. Тази инфраструктура позволява организирането на версии "
  1220 "и спонсорира ежегодната среща на разработчици GUADEC и редовните събирания в "
  1221 "Северна Америка."
  1222 
  1223 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:114(title)
  1224 msgid "Licensing"
  1225 msgstr "Лицензиране"
  1226 
  1227 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:116(para)
  1228 msgid ""
  1229 "All GNOME platform libraries are licensed under the <ulink url=\"http://www."
  1230 "gnu.org/copyleft/lgpl.html\">LGPL</ulink> or similar license, so developing "
  1231 "for the GNOME platform is 100% free of license fees, for developers of both "
  1232 "Free and proprietary software."
  1233 msgstr ""
  1234 "Всички библиотеки на платформата GNOME са лицензирани по условията на <ulink "
  1235 "url=\"http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html\">По-малкия лиценз на GNU (LGPL)"
  1236 "</ulink> или подобен лиценз. Това гарантира, че за използване на платформата "
  1237 "GNOME не се дължат никакви лицензни такси. Това се отнася както за "
  1238 "разработчиците на свободен, така и за разработчиците на собственически "
  1239 "софтуер."
  1240 
  1241 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:125(title)
  1242 msgid "Support and Staying Power"
  1243 msgstr "Поддръжка и сигурно развитие"
  1244 
  1245 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:127(para)
  1246 msgid ""
  1247 "GNOME is here to stay. Besides the active GNOME community (which has now "
  1248 "supported and developed GNOME for over five years), many of the biggest "
  1249 "supporters of the Unix desktop are GNOME contributors, including HP, "
  1250 "MandrakeSoft, Novell (through Ximian), Red Hat, and Sun Microsystems."
  1251 msgstr ""
  1252 "GNOME продължава да се развива. Освен активната общност който развива "
  1253 "проекта над 5 години, едни от най-големите доставчици на настолни компютри с "
  1254 "операционни системи от семейството на UNIX допринасят за GNOME. В това число "
  1255 "- HP, MandrakeSoft, Novell (чрез Ximian), Red Hat и Sun Microsystems."
  1256 
  1257 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:8(title)
   242#: ../C/rndevelopers.xml:47(None)
   243msgid ""
   244"@@image: 'figures/figure-gslice-graph.png'; "
   245"md5=43d52cef82eff45ffb754f00a98881b6"
   246msgstr ""
   247"@@image: 'figures/figure-gslice-graph.png'; "
   248"md5=43d52cef82eff45ffb754f00a98881b6"
   249
   250#: ../C/rndevelopers.xml:8(title)
   251msgid "What's New For Developers"
   252msgstr "Новости за разработчиците"
   253
   254#: ../C/rndevelopers.xml:10(para)
   255msgid ""
   256"The GNOME 2.14 Developers' Platform provides a stable base for independent "
   257"software developers to create third-party applications. GNOME and its "
   258"platform are licensed to allow the creation of both free and proprietary "
   259"software to run on top of GNOME."
   260msgstr ""
   261
   262#: ../C/rndevelopers.xml:17(para)
   263msgid ""
   264"Libraries in the GNOME Platform are guaranteed to be API and ABI stable for "
   265"the rest of the GNOME 2.x release series. Libraries in the GNOME Desktop do "
   266"not have this guarantee, but most remain consistent from release to release."
   267msgstr ""
   268
   269#: ../C/rndevelopers.xml:25(title)
   270msgid "GSlice"
   271msgstr ""
   272
   273#: ../C/rndevelopers.xml:27(para)
   274msgid ""
   275"As of GLib 2.10, the GSlice allocator replaces the older GMemChunk and "
   276"GTrashStacks APIs available in GLib. GSlice is very similar to the kernel "
   277"slab allocator and allows for fast, memory efficent allocation of small "
   278"structures (e.g. GList elements, GtkWindow structures). GSlice also has none "
   279"of the locking overhead of GMemChunk, which makes it much faster in "
   280"multithreaded applications."
   281msgstr ""
   282
   283#: ../C/rndevelopers.xml:39(title)
   284msgid ""
   285"Memory allocator performance allocating and freeing 1 million GList elements "
   286"in 1 (red), 5 (yellow), 10 (green) and 20 (blue) threads."
   287msgstr ""
   288
   289#: ../C/rndevelopers.xml:49(phrase)
   290msgid "GSlice performance improvements over other memory allocators"
   291msgstr ""
   292
   293#: ../C/rndevelopers.xml:55(para)
   294msgid ""
   295"GMemChunk has been reimplemented to transparently use GSlice, but the "
   296"GMemChunk API is considered deprecated."
   297msgstr ""
   298
   299#: ../C/rndevelopers.xml:60(para)
   300msgid ""
   301"To allocate memory with the GSlice allocator, use the call "
   302"<function>g_slice_new (MyStructure);</function>, which will return a pointer "
   303"(ptr). To free memory allocated with GSlice, use the function "
   304"<function>g_slice_free (MyStructure, ptr);</function>."
   305msgstr ""
   306
   307#: ../C/rndevelopers.xml:67(para)
   308msgid ""
   309"GSlice uses a scalable, thread-local cache of slices of different sizes. For "
   310"large memory requirements, GSlice will transparently and automatically use "
   311"the <function>g_malloc</function> allocator for you, so developers do not "
   312"have to choose the most efficent allocator themselves."
   313msgstr ""
   314
   315#: ../C/rndevelopers.xml:77(title)
   316#, fuzzy
   317msgid "Service Registration"
   318msgstr "Инструмент за администрирането на услугите"
   319
   320#: ../C/rndevelopers.xml:79(para)
   321msgid ""
   322"The latest GNOME now offers a way for developers to register their "
   323"applications to be started up automatically when GNOME starts. To do this, "
   324"you only need to install a <filename>.desktop</filename> file in <filename>"
   325"$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/etc/xdg/autostart/</"
   326"filename> or <filename>~/.config/autostart/</filename>. If you want to "
   327"install a service, but disable it by default, you can add the property "
   328"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
   329msgstr ""
   330
   331#: ../C/rndevelopers.xml:90(para)
   332msgid "There are some caveats to registering services in this way:"
   333msgstr ""
   334
   335#: ../C/rndevelopers.xml:94(para)
   336msgid ""
   337"Applications that register themselves with the session in some other way (e."
   338"g. nautilus, gnome-panel, vino) should not also register themselves in this "
   339"way."
   340msgstr ""
   341
   342#: ../C/rndevelopers.xml:99(para)
   343msgid ""
   344"Session managed applications will not be handled cleanly, ensure that you "
   345"pass the <option>--sm-disable</option> flag on your <option>Exec</option> "
   346"line."
   347msgstr ""
   348
   349#: ../C/rngettinginvolved.xml:8(title)
   350msgid "Getting Involved"
   351msgstr "Как да се присъедините"
   352
   353#: ../C/rngettinginvolved.xml:10(para)
   354msgid ""
   355"Helping GNOME is a rewarding, satisfying and positive experience. You will "
   356"join with hundreds of dedicated enthusiasts from all walks of life and all "
   357"places on the globe. Skilled and motivated contributors to GNOME may find "
   358"new doors and opportunities open to them in the form of recognition, "
   359"speaking appearances and gainful employment."
   360msgstr ""
   361
   362#: ../C/rngettinginvolved.xml:18(para)
   363#, fuzzy
   364msgid ""
   365"As a user, your contribution to GNOME can be as simple as filing good bug "
   366"reports in our bug tracking system, Bugzilla. The <ulink url=\"http://"
   367"bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">simple bug assistant</ulink> will "
   368"be able to guide you through filing your first bugs with us. You may also "
   369"like to consider joining our <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   370"projects/bugsquad/\">Bugsquad</ulink>, a team of dedicated bugmasters who "
   371"triage and categorize common bugs, to help save the time of other "
   372"developers. You or your business can also become a <ulink url=\"http://www."
   373"gnome.org/friends/\">Friend of GNOME</ulink>."
   374msgstr ""
   375"Всеки потребител може да допринесе за проекта като подаде хубав доклад за "
   376"проблем. Можете да подавате грешки чрез системата за грешки Bugzilla като "
   377"ползвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi"
   378"\">опростения й интерфейс</ulink>. Ако искате да допринесете още повече, "
   379"може да се запишете към <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
   380"bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</ulink>. Проблемите с българския "
   381"превод можете да докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
   382"project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>."
   383
   384#: ../C/rngettinginvolved.xml:30(para)
   385#, fuzzy
   386msgid ""
   387"For developers, a lot of exciting progress is being made daily in our active "
   388"developer groups - accessibility, documentation, usability, translation, "
   389"web, testing, graphics, performance, desktop and platform development. For "
   390"more information read our guide on how to <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
   391"JoinGnome\">Join GNOME</ulink>."
   392msgstr ""
   393"Разработчиците могат да се присъединят към някоя от активните групи -"
   394"достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на "
   395"проекта, тестване, графика и разработка на самата платформа. Това е <ulink "
   396"url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">обяснение как да се присъедините</"
   397"ulink>."
   398
   399#: ../C/rngettinginvolved.xml:38(para)
   400msgid ""
   401"<ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Join us today</ulink> and see "
   402"what a difference you can make."
   403msgstr ""
   404
   405#: ../C/rni18n.xml:8(title)
  1258406msgid "Internationalization"
  1259 msgstr ""
  1260 
  1261 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:10(para)
   407msgstr "Интернационализация"
   408
   409#. Translators: number of languages might change before final date
   410#: ../C/rni18n.xml:11(para)
   411#, fuzzy
  1262412msgid ""
  1263413"Thanks to members of the worldwide <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
  1264414"projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>, under the leadership of "
  1265 "Christian Rose and Danilo Šegan, GNOME 2.12 offers support for 43 languages "
   415"Christian Rose and Danilo Šegan, GNOME 2.14 offers support for 49 languages "
  1266416"(at least 80 percent of strings translated)."
  1267417msgstr ""
   
  1279429"грешки - Trac</ulink>."
  1280430
  1281 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:52(para)
   431#: ../C/rni18n.xml:50(para)
  1282432msgid "Albanian (5 million speakers)"
  1283 msgstr ""
  1284 
  1285 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:53(para)
   433msgstr "албански (5 милиона говорещи)"
   434
   435#: ../C/rni18n.xml:51(para)
   436msgid "Basque (580,000)"
   437msgstr ""
   438
   439#: ../C/rni18n.xml:52(para)
   440msgid "Bengali (189 million)"
   441msgstr "бенгалски (189 милиона)"
   442
   443#: ../C/rni18n.xml:53(para)
  1286444msgid "Brazilian Portuguese (175 million)"
  1287 msgstr ""
  1288 
  1289 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:54(para)
   445msgstr "португалски - Бразилия (175 милиона)"
   446
   447#: ../C/rni18n.xml:54(para)
  1290448msgid "Bulgarian (9 million)"
  1291 msgstr ""
  1292 
  1293 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:55(para)
   449msgstr "български (9 милиона)"
   450
   451#: ../C/rni18n.xml:55(para)
  1294452msgid "Catalan (7 million)"
  1295 msgstr ""
  1296 
  1297 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:56(para)
   453msgstr "каталунски (7 милиона)"
   454
   455#: ../C/rni18n.xml:56(para)
   456msgid "Chinese (Hong Kong)"
   457msgstr "китайски (Хонг Конг)"
   458
   459#: ../C/rni18n.xml:57(para)
   460msgid "Chinese (Taiwan) (40 million)"
   461msgstr "китайски (Тайван) (40 милиона)"
   462
   463#: ../C/rni18n.xml:58(para)
  1298464msgid "Chinese Simplified (over 1 billion)"
  1299 msgstr ""
  1300 
  1301 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:57(para)
  1302 msgid "Chinese Traditional (40 million)"
  1303 msgstr "китайски - традиционен (40 милиона)"
  1304 
  1305 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:58(para)
   465msgstr "китайски - опростен (над 1 милиард)"
   466
   467#: ../C/rni18n.xml:59(para)
   468msgid "Croatian (5 million)"
   469msgstr "хърватски (5 милиона)"
   470
   471#: ../C/rni18n.xml:60(para)
  1306472msgid "Czech (11 million)"
  1307 msgstr ""
  1308 
  1309 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:59(para)
   473msgstr "чешки (11 милиона)"
   474
   475#: ../C/rni18n.xml:61(para)
  1310476msgid "Danish (5.3 million)"
  1311 msgstr ""
  1312 
  1313 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:60(para)
   477msgstr "датски (5,3 милиона)"
   478
   479#: ../C/rni18n.xml:62(para)
  1314480msgid "Dutch (over 21 million)"
  1315 msgstr ""
  1316 
  1317 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:61(para)
   481msgstr "холандски (над 21 милиона)"
   482
   483#: ../C/rni18n.xml:63(para)
  1318484msgid "English (341 million)"
  1319 msgstr ""
  1320 
  1321 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:62(para)
   485msgstr "английски (341 милиона)"
   486
   487#: ../C/rni18n.xml:64(para)
   488msgid "Estonian (1 million)"
   489msgstr "естонски  (1 милион)"
   490
   491#: ../C/rni18n.xml:65(para)
  1322492msgid "Finnish (over 5 million)"
  1323 msgstr ""
  1324 
  1325 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:63(para)
   493msgstr "финландски (над 75 милиона)"
   494
   495#: ../C/rni18n.xml:66(para)
  1326496msgid "French (over 75 million)"
  1327 msgstr ""
  1328 
  1329 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:64(para)
   497msgstr "френски (над 75 милиона)"
   498
   499#: ../C/rni18n.xml:67(para)
  1330500msgid "Galician (3 million)"
  1331 msgstr ""
  1332 
  1333 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:65(para)
   501msgstr "галицийски (3 милиона)"
   502
   503#: ../C/rni18n.xml:68(para)
  1334504msgid "German (100 million)"
  1335 msgstr ""
  1336 
  1337 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:66(para)
   505msgstr "немски (100 милиона)"
   506
   507#: ../C/rni18n.xml:69(para)
  1338508msgid "Greek (15 million)"
  1339 msgstr ""
  1340 
  1341 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:67(para)
   509msgstr "гръцки (15 милиона)"
   510
   511#: ../C/rni18n.xml:70(para)
  1342512msgid "Gujarati (46 million)"
  1343 msgstr ""
  1344 
  1345 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:68(para)
   513msgstr "гуджарати (46 милиона)"
   514
   515#: ../C/rni18n.xml:71(para)
   516msgid "Hebrew"
   517msgstr ""
   518
   519#: ../C/rni18n.xml:72(para)
  1346520msgid "Hindi (370 million)"
  1347 msgstr ""
  1348 
  1349 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:69(para)
   521msgstr "хинди (370 милиона)"
   522
   523#: ../C/rni18n.xml:73(para)
  1350524msgid "Hungarian (14.5 million)"
  1351 msgstr ""
  1352 
  1353 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:70(para)
   525msgstr "унгарски (14,5 милиона)"
   526
   527#: ../C/rni18n.xml:74(para)
  1354528msgid "Indonesian (230 million)"
  1355 msgstr ""
  1356 
  1357 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:71(para)
   529msgstr "индонезийски (230 милиона)"
   530
   531#: ../C/rni18n.xml:75(para)
  1358532msgid "Italian (60 million)"
  1359 msgstr ""
  1360 
  1361 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:72(para)
   533msgstr "италиански (60 милиона)"
   534
   535#: ../C/rni18n.xml:76(para)
  1362536msgid "Japanese (over 125 million)"
  1363 msgstr ""
  1364 
  1365 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:73(para)
   537msgstr "японски (над 125 милиона)"
   538
   539#: ../C/rni18n.xml:77(para)
  1366540msgid "Korean (75 million)"
  1367 msgstr ""
  1368 
  1369 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:74(para)
   541msgstr "корейски (75 милиона)"
   542
   543#: ../C/rni18n.xml:78(para)
  1370544msgid "Lithuanian (4 million)"
  1371 msgstr ""
  1372 
  1373 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:75(para)
   545msgstr "литовски (4 милиона)"
   546
   547#: ../C/rni18n.xml:79(para)
  1374548msgid "Macedonian (2 million)"
  1375 msgstr ""
  1376 
  1377 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:76(para)
  1378 msgid "Malay (over 17 million)"
  1379 msgstr "малайски (над 17 милиона)"
  1380 
  1381 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:77(para)
   549msgstr "македонски (2 милиона)"
   550
   551#: ../C/rni18n.xml:80(para)
  1382552msgid "Nepali (16 million)"
  1383 msgstr ""
  1384 
  1385 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:78(para)
   553msgstr "непалски (16 милиона)"
   554
   555#: ../C/rni18n.xml:81(para)
  1386556msgid "Norwegian Bookmal (5 million)"
  1387 msgstr ""
  1388 
  1389 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:79(para)
   557msgstr "норвежки - бокмал (5 милиона)"
   558
   559#: ../C/rni18n.xml:82(para)
   560msgid "Norwegian Nynorsk (2 million)"
   561msgstr "норвежки - нинорск (2 милиона)"
   562
   563#: ../C/rni18n.xml:83(para)
   564msgid "Persian"
   565msgstr "персийски"
   566
   567#: ../C/rni18n.xml:84(para)
  1390568msgid "Polish (44 million)"
  1391 msgstr ""
  1392 
  1393 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:80(para)
   569msgstr "полски (44 милиона)"
   570
   571#: ../C/rni18n.xml:85(para)
  1394572msgid "Portuguese (43 million)"
  1395 msgstr ""
  1396 
  1397 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:81(para)
   573msgstr "португалски (43 милиона)"
   574
   575#: ../C/rni18n.xml:86(para)
  1398576msgid "Punjabi (60 million)"
  1399 msgstr ""
  1400 
  1401 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:82(para)
   577msgstr "панджаби (60 милиона)"
   578
   579#: ../C/rni18n.xml:87(para)
  1402580msgid "Romanian (26 million)"
  1403 msgstr ""
  1404 
  1405 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:83(para)
   581msgstr "румънски (26 милиона)"
   582
   583#: ../C/rni18n.xml:88(para)
  1406584msgid "Russian (170 million)"
  1407 msgstr ""
  1408 
  1409 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:84(para)
   585msgstr "руски (170 милиона)"
   586
   587#: ../C/rni18n.xml:89(para)
  1410588msgid "Serbian (10 million)"
  1411 msgstr ""
  1412 
  1413 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:85(para)
   589msgstr "сръбски (10 милиона)"
   590
   591#: ../C/rni18n.xml:90(para)
  1414592msgid "Slovak (5 million)"
  1415 msgstr ""
  1416 
  1417 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:86(para)
   593msgstr "словашки (5 милиона)"
   594
   595#: ../C/rni18n.xml:91(para)
  1418596msgid "Spanish (over 350 million)"
  1419 msgstr ""
  1420 
  1421 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:87(para)
   597msgstr "испански (над 350 милиона)"
   598
   599#: ../C/rni18n.xml:92(para)
  1422600msgid "Swedish (9 million)"
  1423 msgstr ""
  1424 
  1425 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:88(para)
   601msgstr "шведски (9 милиона)"
   602
   603#: ../C/rni18n.xml:93(para)
  1426604msgid "Tamil (61 million)"
  1427 msgstr ""
  1428 
  1429 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:89(para)
   605msgstr "тамилски (61 милиона)"
   606
   607#: ../C/rni18n.xml:94(para)
  1430608msgid "Thai (20 million)"
  1431 msgstr ""
  1432 
  1433 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:90(para)
   609msgstr "тайски (20 милиона)"
   610
   611#: ../C/rni18n.xml:95(para)
  1434612msgid "Turkish (150 million)"
  1435 msgstr ""
  1436 
  1437 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:91(para)
   613msgstr "турски (150 милиона)"
   614
   615#: ../C/rni18n.xml:96(para)
  1438616msgid "Ukrainian (50 million)"
  1439 msgstr ""
  1440 
  1441 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:92(para)
   617msgstr "украински (50 милиона)"
   618
   619#: ../C/rni18n.xml:97(para)
  1442620msgid "Vietnamese (68 million)"
  1443 msgstr ""
  1444 
  1445 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:93(para)
   621msgstr "виетнамски (68 милиона)"
   622
   623#: ../C/rni18n.xml:98(para)
  1446624msgid "Welsh (575,000)"
  1447 msgstr ""
  1448 
  1449 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:94(para)
  1450 msgid "Xhosa (7 million)"
  1451 msgstr "зоса (7 милиона)"
  1452 
  1453 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:36(para)
   625msgstr "уелски (575 хиляди)"
   626
   627#: ../C/rni18n.xml:37(para)
  1454628msgid "Supported languages: <placeholder-1/>"
  1455 msgstr ""
  1456 
  1457 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:98(para)
  1458 msgid ""
  1459 "Note that Galician, Estonian, Indonesian, Macedonian, Nepali, Slovak, "
  1460 "Vietnamese, Thai, and Xhosa are new supported languages in GNOME 2.12, "
   629msgstr "Поддържани езици: <placeholder-1/>"
   630
   631#: ../C/rni18n.xml:102(para)
   632msgid ""
   633"Note that Basque, Bengali, Chinese (Hong Kong), Croatian, Estonian, Hebrew, "
   634"Norwegian Nynorsk and Persian are new supported languages in GNOME 2.14, "
  1461635"thanks to the hard work of their translators. Also worthy of mention is that "
  1462636"British English and Canadian English are also supported."
  1463637msgstr ""
  1464 "Галицийския, естонския, индонезийския, македонския, непалския, словашкия, "
  1465 "виетнамския, тайския и зоса са новите преводи, които се поддържат в GNOME "
  1466 "2.12 благодарение на усилената работа на техните преводачи. Трябва да "
   638"Баския, бенгалския, китайския (Хонг Конг), хърватския, естонския, еврейски, "
   639"норвежкия - нинорск и персийския са новите езици, които се поддържат в GNOME "
   640"2.14 благодарение на усилената работа на техните преводачи. Трябва да "
  1467641"споменем и британския и канадския английски."
  1468642
  1469 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:103(para)
   643#: ../C/rni18n.xml:107(para)
  1470644msgid ""
  1471645"Many other languages are partially supported, with more than half of their "
  1472646"strings translated."
  1473647msgstr ""
   648"Частично се поддържат и още много езици, чиито екипи са превели над 50 % от "
   649"низовете."
   650
   651#: ../C/rninstallation.xml:8(title)
   652msgid "Installing GNOME"
   653msgstr "Инсталиране на GNOME"
   654
   655#: ../C/rninstallation.xml:10(para)
   656msgid "XXX FIXME: GNOME may have a LiveCD."
   657msgstr ""
   658
   659#: ../C/rninstallation.xml:14(para)
   660msgid ""
   661"To install or upgrade your machine to GNOME 2.14, we recommend you install "
   662"official packages from your vendor or distribution. Popular distributions "
   663"will be making GNOME 2.14 available very soon and some already have "
   664"development versions with GNOME 2.14 available. You can get a list of "
   665"distributions who ship GNOME and the latest version they ship on our <ulink "
   666"url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">Get Footware</ulink> page."
   667msgstr ""
   668
   669#: ../C/rninstallation.xml:24(para)
   670#, fuzzy
   671msgid ""
   672"If you are brave and patient and would like to build GNOME from the source, "
   673"we recommend you use one of the build tools. <ulink url=\"http://www.gnome."
   674"org/projects/garnome/\">GARNOME</ulink> builds GNOME from release tarballs. "
   675"You will need GARNOME 2.14.x to build GNOME 2.14.x. There is also <ulink url="
   676"\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> which is "
   677"designed to build the latest GNOME from CVS. You can use jhbuild to build "
   678"the <filename>gnome-2-14</filename> moduleset."
   679msgstr ""
   680"Ако сте достатъчно смели и търпеливи и искате сами да компилирате GNOME от "
   681"изходния му код, препоръчваме Ви да пробвате някой от специализираните "
   682"инструменти за това - <ulink url=\"http://cipherfunk.org/garnome/\">GARNOME</"
   683"ulink> - за компилиране от пакетите с изходен код, или <ulink url=\"http://"
   684"www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> - за компилиране от "
   685"системата за контрол на изходния код - CVS. За първия ще Ви е необходим "
   686"GARNOME версия 2.14.x, а при втория трябва да използвате шаблона за "
   687"инсталиране на <filename>gnome-2-14</filename>."
   688
   689#: ../C/rninstallation.xml:35(para)
   690msgid ""
   691"For those who really want to compile the entire desktop by hand, the order "
   692"to compile the modules in is: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, "
   693"scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, "
   694"Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-"
   695"utils, gnome-mime-data, howl, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, "
   696"libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-"
   697"theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, "
   698"startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-"
   699"desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, "
   700"libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, "
   701"gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-"
   702"terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, "
   703"gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, "
   704"libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, gnome-"
   705"control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-"
   706"python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, "
   707"iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, "
   708"eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, "
   709"gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, "
   710"gnopernicus, gok, epiphany, gob, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, "
   711"gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-"
   712"backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-"
   713"exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-"
   714"applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon."
   715msgstr ""
   716"За тези, които наистина искат да компилират цялата работна среда на ръка, "
   717"изброяваме модулите по реда, който следва да се спазва при компилиране: "
   718"libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, "
   719"libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, "
   720"atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, "
   721"howl, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, "
   722"libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-"
   723"utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, "
   724"gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-"
   725"error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-"
   726"data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-"
   727"menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, "
   728"libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-"
   729"backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, "
   730"libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, gnome-control-"
   731"center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/"
   732"gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-"
   733"codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, "
   734"gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, "
   735"zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, "
   736"epiphany, gob, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-"
   737"tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-"
   738"juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, "
   739"poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-"
   740"switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon."
   741
   742#: ../C/rninstallation.xml:169(para)
   743msgid ""
   744"This list is provided purely for reference and we strongly urge anyone "
   745"looking to compile GNOME from source to consider using one of the build "
   746"tools above."
   747msgstr ""
   748"Този списък е даден главно за справка. Силно препоръчваме на всеки, който "
   749"иска да компилира GNOME от изходен код, да използва някой от изброените по-"
   750"горе инструменти."
  1474751
  1475752#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  1476753#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  1477 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:23(None)
  1478 msgid ""
  1479 "@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
  1480 "md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
  1481 msgstr ""
  1482 "@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
  1483 "md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
  1484 
  1485 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:16(title)
  1486 msgid "GNOME 2.12 Release Notes"
  1487 msgstr "Бележки по версия 2.12 на GNOME"
  1488 
  1489 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:20(title)
  1490 msgid "GNOME 2.12"
  1491 msgstr "GNOME 2.12"
  1492 
  1493 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:25(phrase)
  1494 msgid "The GNOME Desktop"
  1495 msgstr ""
  1496 
  1497 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:29(para)
  1498 msgid ""
  1499 "GNOME 2.12 is the latest version of the popular, multi-platform free GNOME "
  1500 "desktop environment, providing all the tools a computer user needs, and a "
  1501 "platform for software developers."
  1502 msgstr ""
  1503 "GNOME 2.12 е най-новата версия на популярната, многоплатформена и свободната "
  1504 "графична среда GNOME, която предоставя пълен набор от инструменти за "
  1505 "потребителите на компютри и платформа за разработка за програмистите. (GNOME "
  1506 "се произнася „гном“)."
  1507 
  1508 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:34(para)
  1509 msgid ""
  1510 "GNOME releases occur every six months, delivering new improvements to our "
  1511 "users as fast as possible. GNOME 2.12 includes several interesting new "
  1512 "features and hundreds of bug fixes. These release notes demonstrate the "
  1513 "changes in 2.12. If you are already familiar with GNOME, you might go "
  1514 "directly to <link linkend=\"rnusers\">What's New for Users</link> or use the "
  1515 "other navigation links."
  1516 msgstr ""
  1517 "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така "
  1518 "нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 "
  1519 "включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези бележки "
  1520 "по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във версия "
  1521 "2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при <link linkend="
  1522 "\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите някой от другите "
  1523 "раздели чрез връзките за навигация."
  1524 
  1525 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:43(para)
  1526 msgid ""
  1527 "If you'd like to learn more about GNOME in general, including many of the "
  1528 "qualities that distinguish GNOME from other computer desktops (like freedom, "
  1529 "usability and accessibility), information about our community (including our "
  1530 "great translation and quality teams), and pointers to many other sources of "
  1531 "information, try our <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</"
  1532 "ulink> page."
  1533 msgstr ""
  1534 "Ако искате да научите повече за GNOME, включително и качествата му, които го "
  1535 "отличават от другите графични среди (като свобода, лекота при използване и "
  1536 "достъпност), както и информация за общността, която го изгражда (включително "
  1537 "екипите за превод и качествен контрол) и още много информация посетете "
  1538 "страниците посветени на <ulink url=\"http://www.gnome.org/about"
  1539 "\">информацията за GNOME</ulink>."
  1540 
  1541 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:52(para)
  1542 msgid ""
  1543 "This release contains all the applications needed to provide basic user "
  1544 "functionality, like system menus, file management, web browsing, and email. "
  1545 "These pieces form the basis for a whole ecosystem of applications built on "
  1546 "the GNOME development platform, including great applications like "
  1547 "<application>Gnumeric</application>, <application>Abiword</application>, "
  1548 "<application>the GIMP</application>, and <application>Inkscape</"
  1549 "application>. These applications don't necessarily release on the same "
  1550 "schedule as GNOME, and are not part of our 'core' desktop, so they are not "
  1551 "covered by these release notes. To find out more about them and other great "
  1552 "GNOME applications, check out <ulink url=\"http://gnomefiles.org"
  1553 "\">GNOMEfiles.org</ulink>."
  1554 msgstr ""
  1555 "Тази версия съдържа всички приложения, които осигуряват най-важната и "
  1556 "основна функционалност, от която се нуждае един потребител на компютри като "
  1557 "системни менюта и работен плот, управление на файловете, браузър за Интернет "
  1558 "и програма за електронна поща. Това е основата за цяла плеяда от приложения "
  1559 "изградени на базата на платформата за разработчици GNOME, в това число "
  1560 "приложения като <application>програмата за електронни таблици Gnumeric</"
  1561 "application>, <application>текстообработващата програма Abiword</"
  1562 "application>, <application>програмата за растерна графика GIMP</application> "
  1563 "и <application>програмата за векторна графика Inkscape</application>. Тези "
  1564 "приложения не са част от основните програми и новите им версии излизат по "
  1565 "различно време. Ако искате повече информация за тях и за други великолепни "
  1566 "приложение в GNOME, посетете <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles."
  1567 "org</ulink>."
  1568 
  1569 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:67(para)
  1570 msgid ""
  1571 "GNOME 2.12 includes all of the improvements made in GNOME 2.10. If you'd "
  1572 "like to learn more about those, you can read the <ulink url=\"http://www."
  1573 "gnome.org/start/2.10/notes/\">GNOME 2.10 release notes</ulink>."
  1574 msgstr ""
  1575 "GNOME 2.12 включва всички подобрения на GNOME 2.10. Ако се интересувате "
  1576 "повече от тях, прегледайте <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.10/"
  1577 "notes/\">Бележките по версия 2.10 на GNOME</ulink>."
  1578 
  1579 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:73(para)
  1580 msgid ""
  1581 "GNOME is part of the GNU Project, and is proud to be and to support <ulink "
  1582 "url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">free software</ulink>."
  1583 msgstr ""
  1584 "GNOME е част от проекта GNU. Горди сме, че представляваме и подпомагаме "
  1585 "<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">свободния софтуер</"
  1586 "ulink>."
  1587 
  1588 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:88(title)
  1589 msgid "Known Issues"
  1590 msgstr "Съществуващи проблеми"
  1591 
  1592 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:89(para)
  1593 msgid ""
  1594 "All software, when it is released, contains bugs the developers know about "
  1595 "but have chosen, for a variety of reasons, not to fix before releasing. Free "
  1596 "software is no different in this regard from proprietary software, except "
  1597 "that with free software, we tell users about these problems."
  1598 msgstr ""
  1599 "Всички програми имат грешки, за които разработчиците знаят, но поради една "
  1600 "или друга причина не са коригирани преди излизането на поредната версия. По "
  1601 "това свободният софтуер си прилича със собственическия. Разликата е, че при "
  1602 "свободния ние уведомяваме потребителите за проблемите."
  1603 
  1604 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:94(para)
  1605 msgid ""
  1606 "We also encourage our users to report bugs so that they can be fixed. The "
  1607 "best way to report bugs found in GNOME is to use the <ulink url=\"http://"
  1608 "bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">Simple Bug Guide</ulink>. This "
  1609 "will take you through the necessary steps to file a quality bug report, and "
  1610 "make sure that it is tagged appropriately. If you're too advanced for "
  1611 "anything with the word 'simple' in it, there is also the <ulink url=\"http://"
  1612 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi\">traditional bug form</ulink>. More "
  1613 "details on bugs already reported can be found at our <ulink url=\"http://"
  1614 "bugzilla.gnome.org/\">Bugzilla</ulink>. Among the most prominent GNOME 2.12 "
  1615 "bugs:"
  1616 msgstr ""
  1617 "Също така, ние насърчаваме потребителите да докладват за грешки и проблеми, "
  1618 "така че те да могат да бъдат отстранени. Най-бързият начин да докладвате "
  1619 "проблемите в GNOME е да използвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/"
  1620 "simple-bug-guide.cgi\">„Бързото въвеждане на грешка\"</ulink>. Отговаряйки "
  1621 "на въпросите там ще създадете качествен доклад за грешка, който ще бъде "
  1622 "записан и надлежно обработен. За повече информация за системата за грешки "
  1623 "погледнете <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/\">Bugzilla</ulink>. "
  1624 "Грешките в българският превод на програмата следва да се докладват в "
  1625 "системата за проследяване на грешки на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
  1626 "project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>. По-сериозните проблеми в GNOME "
  1627 "2.12 са:"
  1628 
  1629 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:107(title)
  1630 msgid "List of known issues"
  1631 msgstr "Списък със съществуващите проблеми"
  1632 
  1633 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:111(para)
  1634 msgid ""
  1635 "The 'open terminal' action has been removed from the Nautilus right-click "
  1636 "menu, in order to improve manageability and default usability. If you miss "
  1637 "it, we recommend installing <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/packages/"
  1638 "nautilus-open-terminal/\">the Nautilus open-terminal plugin</ulink>, which "
  1639 "not only restores 'open terminal' to the nautilus menu, but actually makes "
  1640 "it better by opening the terminal in the directory in which you are browsing."
  1641 msgstr ""
  1642 "Действието „Отваряне на терминал“ е махнато от контекстното меню на "
  1643 "Nautilus, за да се улесни управлението и да се направи средата по-лесна за "
  1644 "начинаещите потребители. Ако тази възможност Ви липсва, Ви препоръчваме да "
  1645 "си инсталирате <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/packages/nautilus-"
  1646 "open-terminal/\">модула за отваряне на терминали в Nautilus</ulink>. Модулът "
  1647 "осигурява даже по-добра версия на действието - когато се отвори терминал, "
  1648 "автоматично текущата папка е тази, в която е бил отворен."
  1649 
  1650 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:122(para)
  1651 msgid ""
  1652 "<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\"> Session "
  1653 "startup temporary hang</ulink>: Applications with broken session management "
  1654 "can cause login to hang for a few minutes at the splashscreen. The default "
  1655 "session does not contain any such apps so this will only become a problem if "
  1656 "you save your session on logout. If you run into this problem, just wait for "
  1657 "the login to proceed and then remove any such applications before saving "
  1658 "your session again."
  1659 msgstr ""
  1660 "<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\">Session "
  1661 "startup temporary hang</ulink>: Приложенията с повредена поддръжка на "
  1662 "управлението на сесиите могат да доведат до забавяне при стартирането на "
  1663 "средата. В стандартната сесия няма такива приложения, така че този проблем "
  1664 "ще се появи, само ако запазите сесията си при напускане на средата и сте "
  1665 "ползвали проблемна програма. За да коригирате проблема, изчакайте средата да "
  1666 "стартира, след което затворете приложението и наново запазете сесията като "
  1667 "излезете от средата."
  1668 
  1669 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:138(title)
  1670 msgid "Looking to GNOME 2.14 and Beyond"
  1671 msgstr "Пътят към GNOME 2.14 и напред"
  1672 
  1673 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:140(para)
  1674 msgid ""
  1675 "GNOME operates on a time-based release schedule, an attempt to continuously "
  1676 "provide the best of our developers' efforts to users as quickly as we can. "
  1677 "The following features are on the radar of GNOME developers and may land in "
  1678 "the next few releases."
  1679 msgstr ""
  1680 "Версиите на GNOME се изготвят по определен график. Така усилията на "
  1681 "разработчиците стигат най-бързо до потребителите. Следните новости са вече "
  1682 "на радара на програмистите на GNOME е вероятно ще бъдат включени в "
  1683 "следващите версии."
  1684 
  1685 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:145(para)
  1686 msgid ""
  1687 "Support of the <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
  1688 "\">Apple Bonjour</ulink> standard for detection of services on the network, "
  1689 "potentially via <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/Avahi"
  1690 "\">Avahi.</ulink>"
  1691 msgstr ""
  1692 "Поддръжка на <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
  1693 "\">Bonjour на Apple</ulink> - стандарт за автоматично откриване на услугите "
  1694 "по мрежата, като най-вероятно ще се използва <ulink url=\"http://www."
  1695 "freedesktop.org/Software/Avahi\">Avahi.</ulink>"
  1696 
  1697 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:146(para)
  1698 msgid ""
  1699 "Support of the <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Caldav\">caldav</"
  1700 "ulink> open calendar services standard in Evolution."
  1701 msgstr ""
  1702 "Включване в Evolution на поддръжка на <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/"
  1703 "wiki/Caldav\">caldav</ulink> - стандарта за взаимодействие между календарни "
  1704 "системи."
  1705 
  1706 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:147(para)
  1707 msgid ""
  1708 "Use of <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/\">Network "
  1709 "Manager</ulink> to give all network-aware apps intelligent behavior in the "
  1710 "face of network connection and disconnection."
  1711 msgstr ""
  1712 "Интегриране на <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/"
  1713 "\">Network Manager</ulink>, за да се позволи на мрежовите програми да могат "
  1714 "по-добре да се справят със случаите на прекъсване на връзката и последвалото "
  1715 "възстановяване."
  1716 
  1717 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:148(para)
  1718 msgid ""
  1719 "Consolidation of gtk and gnome libraries to ease development and deployment "
  1720 "of GNOME applications, via <ulink url=\"http://live.gnome.org/ProjectRidley"
  1721 "\">Project Ridley.</ulink>"
  1722 msgstr ""
  1723 "Обединяване на библиотеките на GTK+ и GNOME, за да се улесни разработката и "
  1724 "разпространението на приложенията на GNOME чрез <ulink url=\"http://live."
  1725 "gnome.org/ProjectRidley\">проектът Ridley.</ulink>"
  1726 
  1727 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:149(para)
  1728 msgid ""
  1729 "Increased usage of new rendering infrastructure to improve looks and "
  1730 "usability, for example, by integrating it with <ulink url=\"http://www."
  1731 "stellingwerff.com/?p=5\">Clearlooks, our new default theme.</ulink>"
  1732 msgstr ""
  1733 "Подобрено използване на новата структура за изобразяване, за да се подобри "
  1734 "външния вид, като час от това е интегрирането й с <ulink url=\"http://www."
  1735 "stellingwerff.com/?p=5\">новата стандартна тема - „Яснота“</ulink>."
  1736 
  1737 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:151(para)
  1738 msgid ""
  1739 "For further information, see the <ulink url=\"http://live.gnome.org/RoadMap"
  1740 "\">GNOME roadmap</ulink> on our wiki."
  1741 msgstr ""
  1742 "За повече информация погледнете страницата <ulink url=\"http://live.gnome."
  1743 "org/RoadMap\">бъдещето на GNOME</ulink> в нашето Уики."
  1744 
  1745 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:156(title)
  1746 msgid "Getting Involved"
  1747 msgstr ""
  1748 
  1749 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:157(para)
  1750 msgid ""
  1751 "The core of GNOME's success is its many volunteers, both users and "
  1752 "developers."
  1753 msgstr ""
  1754 "Успехът на GNOME се дължи на многото доброволци - и потребители, и "
  1755 "разработчици."
  1756 
  1757 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:161(para)
  1758 msgid ""
  1759 "As a user, your contribution can be as simple as filing good bug reports. "
  1760 "You can file bugs in our Bugzilla using the <ulink url=\"http://bugzilla."
  1761 "gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">simple bug assistant</ulink>. If you want "
  1762 "to contribute more, you can join our active <ulink url=\"http://developer."
  1763 "gnome.org/projects/bugsquad/\">bug-squad</ulink>."
  1764 msgstr ""
  1765 "Всеки потребител може да допринесе за проекта като подаде хубав доклад за "
  1766 "проблем. Можете да подавате грешки чрез системата за грешки Bugzilla като "
  1767 "ползвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi"
  1768 "\">опростения й интерфейс</ulink>. Ако искате да допринесете още повече, "
  1769 "може да се запишете към <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
  1770 "bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</ulink>. Проблемите с българския "
  1771 "превод можете да докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
  1772 "project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>."
  1773 
  1774 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:169(para)
  1775 msgid ""
  1776 "For developers, there is much exciting progress to be made in any of our "
  1777 "active developer groups - Accessibility, Documentation, Usability, "
  1778 "Translation, Web, Testing, Graphics, and Desktop &amp; Platform Development. "
  1779 "Here is a <ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">guide to help you "
  1780 "get started</ulink>."
  1781 msgstr ""
  1782 "Разработчиците могат да се присъединят към някоя от активните групи -"
  1783 "достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на "
  1784 "проекта, тестване, графика и разработка на самата платформа. Това е <ulink "
  1785 "url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">обяснение как да се присъедините</"
  1786 "ulink>."
  1787 
  1788 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:176(para)
  1789 msgid ""
  1790 "Helping on GNOME can be an incredibly satisfying experience, allowing you to "
  1791 "meet a wide range of motivated, skilled, and helpful people all working "
  1792 "towards a unified goal. Join us today and see what a difference you can make."
  1793 msgstr ""
  1794 "Работата върху GNOME обогатява всеки човек. Ще можете да се срещнете с "
  1795 "множество мотивирани, талантливи и отзивчиви хора, които работят по една "
  1796 "обща кауза. Присъединете се и Вие."
  1797 
  1798 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:185(title)
  1799 msgid "Credits"
  1800 msgstr ""
  1801 
  1802 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:186(para)
  1803 msgid ""
  1804 "These release notes were assembled by Murray Cumming, Davyd Madeley, and the "
  1805 "GNOME community."
  1806 msgstr ""
  1807 "Тези бележки по версията бяха съставени от Мъри Къминг, Дейвид Медли и "
  1808 "общността на GNOME."
   754#: ../C/rnlookingforward.xml:54(None)
   755msgid ""
   756"@@image: 'figures/figure-power-manager.png'; "
   757"md5=06eff1182964bde68a7eafc015cd24e1"
   758msgstr ""
   759"@@image: 'figures/figure-power-manager.png'; "
   760"md5=06eff1182964bde68a7eafc015cd24e1"
   761
   762#: ../C/rnlookingforward.xml:8(title)
   763msgid "Looking Forward to GNOME 2.16"
   764msgstr "Пътят към GNOME 2.16 и напред"
   765
   766#: ../C/rnlookingforward.xml:10(para)
   767msgid ""
   768"Naturally, development doesn't stop with GNOME 2.14. Six months from today, "
   769"the GNOME 2.16 release will follow, building on the fantastic base of its "
   770"predecessors."
   771msgstr ""
   772"Естествено, разработката не приключва с GNOME 2.14. Само след шест месеца ще "
   773"излезе GNOME 2.16, който ще се базира на фантастичната основа остевана от "
   774"неговите предшественици."
   775
   776#: ../C/rnlookingforward.xml:16(para)
   777msgid "Things to look forward to in GNOME 2.16 include:"
   778msgstr "Някои от нещата, които се очакват в GNOME 2.16 са:"
   779
   780#: ../C/rnlookingforward.xml:20(para)
   781msgid ""
   782"GTK+ 2.10, which includes much work from <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
   783"ProjectRidley\">Project Ridley</ulink>;"
   784msgstr ""
   785"библиотеките GTK+ 2.10, които включват голяма част от работата по <ulink url="
   786"\"http://live.gnome.org/ProjectRidley\">проекта „Ридли“</ulink>;"
   787
   788#: ../C/rnlookingforward.xml:24(para)
   789msgid "Cairo 1.2 based theming;"
   790msgstr "Теми базирани на Cairo 1.2"
   791
   792#: ../C/rnlookingforward.xml:27(para)
   793msgid ""
   794"support for compositing, alpha blending, drop shadows, window transparency "
   795"and more;"
   796msgstr ""
   797"поддръжка на композиране и смесване по α-канал, сенки под графичните обекти, "
   798"прозрачност на прозорците и много други;"
   799
   800#: ../C/rnlookingforward.xml:31(para)
   801msgid ""
   802"integrated power management support via <application>GNOME Power Manager</"
   803"application>; and"
   804msgstr ""
   805
   806#: ../C/rnlookingforward.xml:35(para)
   807msgid "new widgets for developers including notification and printing widgets"
   808msgstr ""
   809
   810#: ../C/rnlookingforward.xml:40(para)
   811msgid ""
   812"More on the development roadmap of GNOME 2.16 will appear shortly as "
   813"development will soon be getting under steam. Watch out for details on our "
   814"<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">development page</ulink>."
   815msgstr ""
   816
   817#: ../C/rnlookingforward.xml:47(title)
   818msgid "GNOME Power Manager, slated to appear in GNOME 2.16"
   819msgstr ""
   820
   821#: ../C/rnlookingforward.xml:56(phrase)
   822msgid "Manage power settings"
   823msgstr ""
   824
   825#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   826#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   827#: ../C/rnusers.xml:49(None)
   828msgid ""
   829"@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; "
   830"md5=977c4b56e690e77404b44728dbfdcede"
   831msgstr ""
   832"@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; "
   833"md5=977c4b56e690e77404b44728dbfdcede"
   834
   835#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   836#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   837#: ../C/rnusers.xml:68(None)
   838msgid ""
   839"@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; "
   840"md5=dfdfa0294462c420f2527a33ec205468"
   841msgstr ""
   842"@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; "
   843"md5=dfdfa0294462c420f2527a33ec205468"
   844
   845#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   846#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   847#: ../C/rnusers.xml:95(None)
   848msgid ""
   849"@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; "
   850"md5=f6347847c09c93bf578e443ff27026e2"
   851msgstr ""
   852"@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; "
   853"md5=f6347847c09c93bf578e443ff27026e2"
   854
   855#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   856#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   857#: ../C/rnusers.xml:135(None)
   858msgid ""
   859"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
   860msgstr ""
   861"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
   862
   863#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   864#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   865#: ../C/rnusers.xml:178(None)
   866msgid ""
   867"@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
   868msgstr ""
   869"@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
   870
   871#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   872#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   873#: ../C/rnusers.xml:223(None)
   874msgid ""
   875"@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; "
   876"md5=e98d8f0a7210820367802192264289ae"
   877msgstr ""
   878"@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; "
   879"md5=e98d8f0a7210820367802192264289ae"
   880
   881#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   882#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   883#: ../C/rnusers.xml:251(None)
   884msgid ""
   885"@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
   886msgstr ""
   887"@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
   888
   889#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   890#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   891#: ../C/rnusers.xml:284(None)
   892msgid ""
   893"@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
   894msgstr ""
   895"@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
   896
   897#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   898#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   899#: ../C/rnusers.xml:300(None)
   900msgid ""
   901"@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; "
   902"md5=f25115ff2df2b4690c0d09d8d6ac5d02"
   903msgstr ""
   904"@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; "
   905"md5=f25115ff2df2b4690c0d09d8d6ac5d02"
   906
   907#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   908#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   909#: ../C/rnusers.xml:326(None)
   910msgid ""
   911"@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
   912msgstr ""
   913"@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
   914
   915#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   916#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   917#: ../C/rnusers.xml:356(None)
   918msgid ""
   919"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
   920msgstr ""
   921"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
   922
   923#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   924#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   925#: ../C/rnusers.xml:396(None)
   926msgid ""
   927"@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
   928msgstr ""
   929"@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
   930
   931#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   932#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   933#: ../C/rnusers.xml:420(None)
   934msgid ""
   935"@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; "
   936"md5=dc78e1dfc2a88bc0ee0b5619a2ad48ba"
   937msgstr ""
   938"@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; "
   939"md5=dc78e1dfc2a88bc0ee0b5619a2ad48ba"
   940
   941#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   942#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   943#: ../C/rnusers.xml:452(None)
   944msgid ""
   945"@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; "
   946"md5=eece96f32816bdaa396e65f90decf1b8"
   947msgstr ""
   948"@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; "
   949"md5=eece96f32816bdaa396e65f90decf1b8"
   950
   951#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   952#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   953#: ../C/rnusers.xml:519(None)
   954msgid ""
   955"@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; "
   956"md5=b14eac16b30b60fab6f37f94b01d161d"
   957msgstr ""
   958"@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; "
   959"md5=b14eac16b30b60fab6f37f94b01d161d"
   960
   961#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
   962#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
   963#: ../C/rnusers.xml:536(None)
   964msgid ""
   965"@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; "
   966"md5=e5790db752f94d6067b9aa7cd9061220"
   967msgstr ""
   968"@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; "
   969"md5=e5790db752f94d6067b9aa7cd9061220"
   970
   971#: ../C/rnusers.xml:10(para)
   972msgid ""
   973"GNOME focuses on users and usability, and with GNOME 2.14 including hundreds "
   974"of bugfixes and user-requested improvements, it would be impossible to list "
   975"every single change and improvement we made. This page hopes to highlight "
   976"some of the more exciting user-oriented features in this release of GNOME."
   977msgstr ""
   978"В GNOME се набляга на хората и лесното използване, затова в GNOME 2.14 са "
   979"включени стотици поправки и подобрения пожелани от потребителите. Невъзможно "
   980"е на практика всички те да бъдат изброени, затова в тази страница са "
   981"включени само някой от най-интересните нововъведения в тази версия на GNOME."
   982
   983#: ../C/rnusers.xml:19(title)
   984msgid "Performance Improvements"
   985msgstr "Подобрения в бързодействието"
   986
   987#: ../C/rnusers.xml:21(para)
   988msgid ""
   989"Just as you would tune your car, our skilled engineers have strived to tune "
   990"many parts of GNOME to be as fast as possible. Several important components "
   991"of the GNOME desktop are now measurably faster, including text rendering, "
   992"memory allocation and numerous individual applications. Faster font "
   993"rendering and faster memory allocation benefit all GNOME and GTK+ "
   994"applications without the need to even recompile them."
   995msgstr ""
   996"Подобно на начина, по който една кола може да бъде тунингована, нашите "
   997"талантливи инжинери са регулирали някои части н GNOME и са ги „акордирали“ "
   998"да бъдат колкото се може по-бързи. Някои важни компоненти в работната среда "
   999"са чувствително по-бързи, в това число - изобразяването на текст, заделянето "
   1000"на памет, както и много специфични функции в различните приложения. По-"
   1001"бързото изобразяване на шрифтове и разпределяне на памет водят до "
   1002"забързването на всички приложения базирани на GNOME и GTK+ без каквата и да "
   1003"е нужда от прекомпилиране."
   1004
   1005#: ../C/rnusers.xml:30(para)
   1006msgid ""
   1007"Some applications have received special attention to make sure they are "
   1008"performing at their peak. GNOME Terminal, the terminal emulator for the "
   1009"GNOME desktop, has been optimised in several ways so that it is faster and, "
   1010"at the same time, more resource efficient. The GNOME Log Viewer now starts "
   1011"up over 20 times faster than ever before."
   1012msgstr ""
   1013"Някои приложения получиха специално внимание, за да сме сигурни, че се "
   1014"постигат възможно най-добрите резултати. Терминалният емулатор на GNOME е "
   1015"оптимизиран по няколко различни начина и в момента е хем по-бърз, хем се "
   1016"нуждае от по-малко ресурси. Програмата за преглеждане на системните дневници "
   1017"на GNOME в момента стартира 20 пъти по-бързо от преди."
   1018
   1019#: ../C/rnusers.xml:40(title)
   1020msgid ""
   1021"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time "
   1022"taken is the time to print a list of all English words to the screen."
   1023msgstr ""
   1024"Подобрения в производителността на терминала на GNOME при обновяването от "
   1025"GNOME 2.12 към 2.14. Показаното време показва колко секунди са необходими за "
   1026"извеждането на всички думи от английския език на екрана."
   1027
   1028#: ../C/rnusers.xml:51(phrase)
   1029msgid ""
   1030"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
   1031msgstr ""
   1032"Подобрения в прозиводителността на терминала на GNOME при обновяването от "
   1033"GNOME 2.12 към 2.14."
   1034
   1035#: ../C/rnusers.xml:59(title)
   1036msgid ""
   1037"Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time taken "
   1038"to start the application and read a 2.9MB log file."
   1039msgstr ""
   1040"Подобрения в прозиводителността на програмата за преглеждане на системните "
   1041"дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14. Показано е "
   1042"времето необходимо за стартирането на приложението и отваряне на файл-"
   1043"дневник с размер 2,9MB."
   1044
   1045#: ../C/rnusers.xml:70(phrase)
   1046msgid "Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
   1047msgstr ""
   1048"Подобрения в прозиводителността на програмата за преглеждане на системните "
   1049"дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14."
   1050
   1051#: ../C/rnusers.xml:79(title)
   1052msgid "Richer Searching"
   1053msgstr "Повече възможности при търсене"
   1054
   1055#: ../C/rnusers.xml:81(para)
   1056msgid ""
   1057"The GNOME file manager, Nautilus, now offers powerful search interface "
   1058"available by pressing <shortcut>Ctrl-F</shortcut> on the desktop or a file "
   1059"manager window."
   1060msgstr ""
   1061"Файловият мениджър на GNOME - Nautilus, вече предлага мощен инструмент за "
   1062"тъсене, който се появява просто с натискане на <shortcut>Ctrl-F</shortcut> "
   1063"върху работния плот или прозорец на файловия мениджър."
   1064
   1065#: ../C/rnusers.xml:88(title)
   1066msgid "Search with Nautilus"
   1067msgstr "Търсене с Nautilus"
   1068
   1069#: ../C/rnusers.xml:97(phrase)
   1070msgid ""
   1071"Nautilus allows you to construct a search and save it later as a special "
   1072"folder"
   1073msgstr ""
   1074"Nautilus Ви позволява да създадете шаблон за търсене и да го запазите като "
   1075"специална папка"
   1076
   1077#: ../C/rnusers.xml:104(para)
   1078msgid ""
   1079"Searches are easily constructed and can then be saved in a folder or on the "
   1080"desktop. Saved searches can then be opened like a folder at a later date."
   1081msgstr ""
   1082"Вече по-лесно се задават критерии за търсене, освен това - цели набори от "
   1083"такива критерии могат да бъдат запазвани като папки или върху работния плот. "
   1084"След като запазите едно търсене по подобен начин, винаги можете да го "
   1085"извикате като просто отворите запазената папка."
   1086
   1087#: ../C/rnusers.xml:110(para)
   1088msgid ""
   1089"If the Beagle searching framework is available, Nautilus will take advantage "
   1090"of it for faster, more contexual searching."
   1091msgstr ""
   1092"Ако е инсталирана подсистемата за търсене - Beagle, Nautilus ще се възползва "
   1093"от нея и търсенето се ускорява и дават допълнителни възможности."
   1094
   1095#: ../C/rnusers.xml:117(title)
   1096msgid "More Help"
   1097msgstr "Още повече помощ"
   1098
   1099#: ../C/rnusers.xml:119(para)
   1100msgid ""
   1101"The GNOME help browser also includes new features for searching help and "
   1102"documentation installed on your machine. Now with access to both GNU Info "
   1103"and traditional UNIX manpages, as well as GNOME's high quality "
   1104"documentation, it is possible to search most of the documentation included "
   1105"on your system quite rapidly."
   1106msgstr ""
   1107"Програмата за разглеждане на помощта към GNOME също се сдоби с нови "
   1108"възможности да претърсва помощните файлове и документацията инсталирани на "
   1109"Вашата машина. Вече имате достъп и до ресурсите „Info“ на GNU и "
   1110"трядиционните за UNIX - страници на ръководството „man“. Съчетано с "
   1111"полезните помощни файлове на GNOME получавате мигновенен достъп до "
   1112"документацията на Вашата система."
   1113
   1114#: ../C/rnusers.xml:128(title)
   1115msgid "Search Help, view GNU Info files and read manpages"
   1116msgstr ""
   1117
   1118#: ../C/rnusers.xml:137(phrase)
   1119msgid ""
   1120"Yelp has new search features, as well as the ability to read GNU Info and "
   1121"UNIX manpages"
   1122msgstr ""
   1123
   1124#: ../C/rnusers.xml:143(para)
   1125msgid ""
   1126"Like with the file browser, users who have the Beagle search framework "
   1127"available will be able to utilise it for even faster and more accurate "
   1128"searching."
   1129msgstr ""
   1130
   1131#: ../C/rnusers.xml:151(title)
   1132msgid "Ekiga"
   1133msgstr "Ekiga"
   1134
   1135#: ../C/rnusers.xml:153(para)
   1136msgid ""
   1137"Ekiga, formerly known as GNOME Meeting is GNOME's voice and video-over-IP "
   1138"client. Ekiga supports both the SIP and H323 protocols. SIP, a popular "
   1139"protocol used in Google Talk, Asterisk and many other software and hardware "
   1140"VoIP devices, is a recent addition to Ekiga. H323 is an older communications "
   1141"protocol, used in Microsoft Netmeeting and some telecommunications hardware."
   1142msgstr ""
   1143
   1144#: ../C/rnusers.xml:163(para)
   1145msgid ""
   1146"Ekiga also features STUN support to allow traversal through many types of "
   1147"firewalls, including Network Address Translating (NAT) firewalls. This means "
   1148"that you can use Ekiga to make and receive calls without having a public IP "
   1149"address or forwarding ports from your router."
   1150msgstr ""
   1151
   1152#: ../C/rnusers.xml:171(title)
   1153msgid "Making a SIP call with Ekiga"
   1154msgstr ""
   1155
   1156#: ../C/rnusers.xml:180(phrase)
   1157msgid "Ekiga can handle both voice and video over SIP"
   1158msgstr ""
   1159
   1160#: ../C/rnusers.xml:186(para)
   1161msgid ""
   1162"Users can also get an account with <ulink url=\"http://ekiga.net\">Ekiga."
   1163"net</ulink> to give them a SIP address they can use on the Internet to make "
   1164"and receive calls from wherever they are."
   1165msgstr ""
   1166
   1167#: ../C/rnusers.xml:195(title)
   1168msgid "Improved Window Management"
   1169msgstr ""
   1170
   1171#: ../C/rnusers.xml:197(para)
   1172msgid ""
   1173"Several new features have been added to Metacity to improve window "
   1174"management. Window edges now have a magnetic attraction, making it possible "
   1175"to \"click\" windows together. Multiple monitor (head) handling has been "
   1176"improved in Metacity. Metacity will now attempt to displace windows that "
   1177"want to appear across a monitor boundary onto one monitor or the other."
   1178msgstr ""
   1179
   1180#: ../C/rnusers.xml:206(para)
   1181msgid ""
   1182"To help administrators and users of multiple machines from the same X "
   1183"server, the hostname of windows which are not running locally will be "
   1184"displayed in the title bar. This is especially useful when changing settings "
   1185"on machines graphically to ensure that you're making changes on the correct "
   1186"machine."
   1187msgstr ""
   1188
   1189#: ../C/rnusers.xml:216(title)
   1190msgid "Running an identical window locally and remotely"
   1191msgstr ""
   1192
   1193#: ../C/rnusers.xml:225(phrase)
   1194msgid "XClock remotely, XClock locally"
   1195msgstr ""
   1196
   1197#: ../C/rnusers.xml:233(title)
   1198msgid "Deskbar"
   1199msgstr ""
   1200
   1201#: ../C/rnusers.xml:234(para)
   1202msgid ""
   1203"New to GNOME is the Deskbar. Power users, keyboard enthusiasts and users of "
   1204"the old panel command line will find this replacement incredibly powerful "
   1205"and easy to use. Deskbar uses plugins (written in Python) to provide search "
   1206"functionality for programs, files, folders, bookmarks, contacts and much "
   1207"more. Deskbar can also use the live search functionality of Google Live, "
   1208"Yahoo and Beagle."
   1209msgstr ""
   1210
   1211#: ../C/rnusers.xml:244(title)
   1212msgid "Searching for 'net'"
   1213msgstr ""
   1214
   1215#: ../C/rnusers.xml:253(phrase)
   1216msgid "Deskbar shows a list of matches for 'net'"
   1217msgstr ""
   1218
   1219#: ../C/rnusers.xml:259(para)
   1220msgid ""
   1221"Deskbar has both an in-panel mode, and a collapsed mode for use on vertical "
   1222"panels or panels with little free space. To search you simply press "
   1223"<shortcut>Alt-F3</shortcut> and enter some terms. You can also browse or "
   1224"search your command history."
   1225msgstr ""
   1226
   1227#: ../C/rnusers.xml:268(title)
   1228msgid "Fast User Switching"
   1229msgstr ""
   1230
   1231#: ../C/rnusers.xml:269(para)
   1232msgid ""
   1233"GNOME 2.14 includes support for fast user switching throughout the desktop. "
   1234"Both the logout dialog and unlock screen dialog will offer the option to "
   1235"switch user. A menu can be added to the panel allowing quick access to user "
   1236"switching."
   1237msgstr ""
   1238
   1239#: ../C/rnusers.xml:277(title)
   1240msgid "Fast user switching from the panel"
   1241msgstr ""
   1242
   1243#: ../C/rnusers.xml:286(phrase)
   1244msgid "A list of possible users you could switch to"
   1245msgstr ""
   1246
   1247#: ../C/rnusers.xml:293(title)
   1248msgid "Switch users from a locked session"
   1249msgstr ""
   1250
   1251#: ../C/rnusers.xml:302(phrase)
   1252msgid "Screensaver lock dialog allows you to switch user"
   1253msgstr ""
   1254
   1255#: ../C/rnusers.xml:310(title)
   1256msgid "Shared Calendaring"
   1257msgstr ""
   1258
   1259#: ../C/rnusers.xml:311(para)
   1260msgid ""
   1261"A new feature in Evolution 2.6 is shared calendaring over CalDAV. The CalDAV "
   1262"shared calendar protocol is implemented by a number of groupware servers, "
   1263"including the freely available <application>Hula</application> server."
   1264msgstr ""
   1265
   1266#: ../C/rnusers.xml:319(title)
   1267msgid "Viewing a shared calendar from <application>Hula</application>"
   1268msgstr ""
   1269
   1270#: ../C/rnusers.xml:328(phrase)
   1271msgid "View and edit shared calendars in Evolution"
   1272msgstr ""
   1273
   1274#: ../C/rnusers.xml:336(title)
   1275msgid "Smarter Bookmarking"
   1276msgstr ""
   1277
   1278#: ../C/rnusers.xml:338(para)
   1279msgid ""
   1280"The Epiphany Web Browser continues to make browsing the world wide web "
   1281"easier. New in this release is the automatic construction of bookmark "
   1282"hierarchies. This reduces the burden of handling large bookmark collections, "
   1283"but retains the simpler topic-based system of bookmark management popular in "
   1284"Epiphany. Topics are now much easier to select and and create; Epiphany will "
   1285"even suggest topics based on past usage."
   1286msgstr ""
   1287
   1288#: ../C/rnusers.xml:349(title)
   1289msgid "Improved bookmark management and stylesheet control"
   1290msgstr ""
   1291
   1292#: ../C/rnusers.xml:358(phrase)
   1293msgid ""
   1294"Epiphany now builds hierarchical bookmark menus from your topics, and gives "
   1295"the user control over page presentation."
   1296msgstr ""
   1297
   1298#: ../C/rnusers.xml:365(para)
   1299msgid ""
   1300"Also in this release is support for user-defined stylesheets, providing "
   1301"improved accessibility and user control over page presentation. Behind the "
   1302"scenes Epiphany can now use Firefox, Mozilla or XULRunner as its backend. If "
   1303"you're using <application>NetworkManager</application>, Epiphany will be "
   1304"able to automatically detect your network settings."
   1305msgstr ""
   1306
   1307#: ../C/rnusers.xml:375(title)
   1308msgid "Better Editor"
   1309msgstr "По-добър редактор"
   1310
   1311#: ../C/rnusers.xml:377(para)
   1312msgid ""
   1313"Gedit continues to provide the usability of a simple text editor with all "
   1314"the features you need to develop applications or websites. Features in Gedit "
   1315"2.14 include improved handling of multiple documents and writing to remote "
   1316"files. Combine this with browsing of SFTP, FTP and WebDAV directories "
   1317"directly from the file browser, plus syntax highlighting of HTML, PHP, PSP "
   1318"and more, and creating personal and business websites is now a piece of cake "
   1319"for anyone."
   1320msgstr ""
   1321
   1322#: ../C/rnusers.xml:388(title)
   1323msgid ""
   1324"Gedit can handle multiple source files easily, opening and saving them "
   1325"locally or over a network"
   1326msgstr ""
   1327
   1328#: ../C/rnusers.xml:398(phrase)
   1329msgid "Gedit with several Python files open, saving on of them on GNOME.org"
   1330msgstr ""
   1331
   1332#: ../C/rnusers.xml:404(para)
   1333msgid ""
   1334"Also new, is the ability to write plugins for Gedit in Python. This allows "
   1335"the functionality of Gedit to be extended and customised easily, even if "
   1336"you're not a strong programmer. Some useful plugins that come with Gedit "
   1337"include one to execute external commands, support for tag-based completion "
   1338"and an interactive Python console."
   1339msgstr ""
   1340
   1341#: ../C/rnusers.xml:413(title)
   1342msgid "Plugins dialog showing the properties for the External Commands plugin"
   1343msgstr ""
   1344
   1345#: ../C/rnusers.xml:422(phrase)
   1346msgid ""
   1347"The plugins dialog lets you select installed plugins to activate or disable "
   1348"plugins and configure their preferences"
   1349msgstr ""
   1350
   1351#: ../C/rnusers.xml:431(title)
   1352msgid "Integrated Screensaver"
   1353msgstr ""
   1354
   1355#: ../C/rnusers.xml:433(para)
   1356msgid ""
   1357"GNOME now features an integrated screensaver. GNOME Screensaver is "
   1358"compatible with the \"hacks\" popular in Xscreensaver, but also has lots of "
   1359"new features unavailable in Xscreensaver. Applications that are aware of "
   1360"GNOME Screensaver will be able to communicate with it to set properties like "
   1361"\"do not blank screen\" over a standard interface. Dialogs such as the "
   1362"unlock screen dialog are now translatable into your native language and "
   1363"accessible to users with disabilities that may prevent them from otherwise "
   1364"being able to unlock the display."
   1365msgstr ""
   1366
   1367#: ../C/rnusers.xml:445(title)
   1368msgid "Configuring GNOME Screensaver properties"
   1369msgstr ""
   1370
   1371#: ../C/rnusers.xml:454(phrase)
   1372msgid "The GNOME Screensaver properties dialog"
   1373msgstr ""
   1374
   1375#: ../C/rnusers.xml:460(para)
   1376msgid ""
   1377"For whatever reason, some users will wish to continue using Xscreensaver. "
   1378"This will still be possible and you should consult your vendor documentation "
   1379"on how this can be achieved."
   1380msgstr ""
   1381
   1382#: ../C/rnusers.xml:468(title)
   1383msgid "Latest GStreamer"
   1384msgstr ""
   1385
   1386#: ../C/rnusers.xml:469(para)
   1387msgid ""
   1388"GNOME 2.14 utilises the technology of <application>GStreamer 0.10</"
   1389"application>. The GStreamer multimedia framework is a powerful, pluggable "
   1390"audio and video framework used on Linux and UNIX desktops as well as in "
   1391"embedded devices and much more. This latest major version of GStreamer is "
   1392"faster and more stable than any of the preceding versions. Issues like "
   1393"synchronization of audio and video across different devices has been "
   1394"addressed, as has threading and the dynamic handling of multimedia plugins. "
   1395"You can find out more from the <ulink url=\"http://www.gstreamer.org/"
   1396"\">GStreamer website</ulink>."
   1397msgstr ""
   1398
   1399#: ../C/rnusers.xml:482(para)
   1400msgid ""
   1401"All of the multimedia applications that ship with GNOME have been upgraded "
   1402"to take advantage of the latest GStreamer; including Totem, Sound Juicer and "
   1403"the volume controls."
   1404msgstr ""
   1405
   1406#: ../C/rnusers.xml:488(para)
   1407msgid ""
   1408"GStreamer 0.10 will also allow users to take advantage of multimedia plugins "
   1409"distributed by 3rd party vendors. This will allow vendors to offer support "
   1410"for licensed codecs where a free codec is not available or not distributable "
   1411"(for legal reasons). These may include support for AC3, WMA, MP3 and more. A "
   1412"licensed, yet freely available MP3 plugin for GStreamer 0.10 is already "
   1413"being made available by <ulink url=\"http://www.fluendo.com/\">Fluendo</"
   1414"ulink>, a long-time supporter of GStreamer."
   1415msgstr ""
   1416
   1417#: ../C/rnusers.xml:502(title)
   1418msgid "Easy Configuration"
   1419msgstr ""
   1420
   1421#: ../C/rnusers.xml:503(para)
   1422msgid ""
   1423"GNOME prides itself on being easy to configure and offering users simple "
   1424"choices while still leaving things flexible. A number of elements in the "
   1425"GNOME control center have made it easier to set the preference you want."
   1426msgstr ""
   1427
   1428#: ../C/rnusers.xml:511(title)
   1429msgid ""
   1430"Set preferred applications by choosing from a list or entering a command."
   1431msgstr ""
   1432
   1433#: ../C/rnusers.xml:521(phrase)
   1434msgid "The preferred applications dialog"
   1435msgstr ""
   1436
   1437#: ../C/rnusers.xml:528(title)
   1438msgid ""
   1439"Select from a list of available sounds or select your own file from the "
   1440"filesystem, then choose your default sound card."
   1441msgstr ""
   1442
   1443#: ../C/rnusers.xml:538(phrase)
   1444msgid "The sound configuration dialog"
   1445msgstr ""
  18091446
  18101447#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  1811 #: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:0(None)
   1448#: ../C/rnusers.xml:0(None)
  18121449msgid "translator-credits"
  1813 msgstr ""
  1814 
  1815 msgid "Thanks"
  1816 msgstr "Благодарности"
  1817 
  1818 msgid ""
  1819 "The GNOMEs who bring you this software are too numerous to mention by name, "
  1820 "but in addition to the folks mentioned above, a few contributors deserve "
  1821 "special thanks for exceptional contributions toward making this release "
  1822 "possible: TODO: Update this for 2.12, if we have time."
  1823 msgstr ""
  1824 "Много хора са допринесли за GNOME и мястото тук няма да стигне за "
  1825 "упоменаването на всички по име. Все пак има и няколко човека, които имат "
  1826 "особен принос за новата версия:"
  1827 
  1828 msgid "Dennis Cranston for gnome-search-tool"
  1829 msgstr "Денис Кранстън - инструмента за търсене gnome-search-tool"
  1830 
  1831 msgid "Mike Newman for his work on the zenity gdialog wrapper"
  1832 msgstr "Майк Нюмън за работата му върху програмата за диалозите zenity"
  1833 
  1834 msgid "Bill Haneman and Calum Benson for Keyboard Accessibility Status applet"
  1835 msgstr ""
  1836 "Бил Ханиман и Калъм Бенсъм за аплета за състоянието на достъпността на "
  1837 "клавиатурата"
  1838 
  1839 msgid "Shailesh Mittal for IPv6 support"
  1840 msgstr "Шейлеш Митал за поддръжката на IPv6"
  1841 
  1842 msgid ""
  1843 "Irene Ryan, Eugene O'Connor and Pat Costello for documentation work "
  1844 "throughout GNOME"
  1845 msgstr "Ирен Риан, Юджийн О'Конър и Пат Костело за документирането на GNOME"
  1846 
  1847 msgid ""
  1848 "Malcolm Tredinnick for settings for \"dont-proxy-for-this-domain\" in gnome-"
  1849 "vfs"
  1850 msgstr ""
  1851 "Малкълм Трединик за настройките „да не се ползва сървър-посредник за този "
  1852 "домейн“ в gnome-vfs"
  1853 
  1854 msgid "Frank Worsley for gnome_vfs_url_show suport"
  1855 msgstr "Франк Уорсли за поддръжката на gnome_vfs_url_show"
  1856 
  1857 msgid ""
  1858 "Anders Carlsson - Convert file attributes from stringlists to bitmasks in "
  1859 "Nautilus, and also .hidden file support"
  1860 msgstr ""
  1861 "Андърс Карлсън за преобразуването на файловите атрибути в Nautilus от низове "
  1862 "в побитови маски, както и за поддръжката на скритите файлове"
  1863 
  1864 msgid "Glynn Foster - Nicer Nautilus bookmarks dialog"
  1865 msgstr "Глин Фостър за подобренията в диалога за отметки в Nautilus"
  1866 
  1867 msgid "Marco Pesenti Gritti - icon theme throbber support in Nautilus"
  1868 msgstr "Марко Песенти Грити - за поддръжката на теми за анимацията в Nautilus"
  1869 
  1870 msgid "Frederic Crozat - important Nautilus bugfixes"
  1871 msgstr "Фредерик Крозат за корекциите по Nautilus"
  1872 
  1873 msgid ""
  1874 "Jrg Billeter and Wolfgang Pichler - worked on the multiroot tree sidebar"
  1875 msgstr ""
  1876 "Йерг Билетер и Волфганг Пихлер за преобразуването на страничната лента от "
  1877 "дървовиден изглед към изглед „гора“"
  1878 
  1879 msgid "Soren Sandmann - high-performance model for the Nautilus listview"
  1880 msgstr "Сьорен Сандман за ускоряването на изгледа като списък в Nautilus"
  1881 
  1882 msgid ""
  1883 "Johan Dahlin - file size and count for the Nautilus multi-file property "
  1884 "dialog"
  1885 msgstr ""
  1886 "Йохан Далин за подобренията по информацията за големините и размерите на "
  1887 "файловете в диалога за множество файлове в Nautilus"
  1888 
  1889 msgid ""
  1890 "Bastien Nocera for use of the new samba library for smb support in gnome-vfs-"
  1891 "extras, and also for DVD burning in nautilus-cd-burner"
  1892 msgstr ""
  1893 "Бастиен Ночера за използването на новата библиотека от проекта samba за "
  1894 "поддръжката на протокола smb в gnome-vfs-extras, както и за възможностите за "
  1895 "записване на DVD-та чрез nautilus-cd-burner"
  1896 
  1897 msgid ""
  1898 "Ross Burton for write to cd context menu, bugfixes in nautilus-cd-burner"
  1899 msgstr ""
  1900 "Рос Бъртън за менюто за запис на компакт дискове, както и за корекциите в "
  1901 "nautilus-cd-burner"
  1902 
  1903 msgid "Bob Doan for cdrw blanking support in nautilus-cd-burner"
  1904 msgstr ""
  1905 "Боб Доън за възможностите за изтриване на презаписваеми носители в nautilus-"
  1906 "cd-burner"
  1907 
  1908 msgid ""
  1909 "Christian Persch for plugging memory leaks, improving the window/tab "
  1910 "communication code, cleaning up the encoding and languages implementation, "
  1911 "speeding up the tabs menu updating in Epiphany"
  1912 msgstr ""
  1913 "Кристиан Перш за корекциите при утечки на памет, подобряването на кода за "
  1914 "комуникации между прозорците и табовете, ускоряване на обновяването на "
  1915 "менютата свързани с табовете в Epiphany и изчистването на поддръжката на "
  1916 "кодиранията и различните езици"
  1917 
  1918 msgid ""
  1919 "David Bordoley for work in Epiphany's user interface, ensuring HIG "
  1920 "compliance, cleanliness, and general usability."
  1921 msgstr ""
  1922 "Дейвид Бордолей за работата му по интерфейса на Epiphany за подобряване на "
  1923 "поддръжката на HIG, изчистване на интерфейса и опростяване на ползването на "
  1924 "програмата"
  1925 
  1926 msgid ""
  1927 "Xan Lopez for polishing Epiphany's rough edges, including implementing drag "
  1928 "and drop of urls of links to bookmarks toolbar and adding nice touches to "
  1929 "the bookmarks views like sorting"
  1930 msgstr ""
  1931 "Ксан Лопес за подобренията в Epiphany като издърпването и пускането на "
  1932 "адреси към лентата за отметки и подобряване на изгледа на самите отметки"
  1933 
  1934 msgid "Steve Chaplin, for making gnomine really shine"
  1935 msgstr "Стийв Чаплин за подобрения дизайн на gnomine"
  1936 
  1937 msgid ""
  1938 "George Lebl, for changes that desensitize preferences in various apps if an "
  1939 "administrator has locked down the preference's Gconf key"
  1940 msgstr ""
  1941 "Георг Лебл за подобряване на контрола на системния администратор чрез Gconf "
  1942 "в настройките на някои програми"
  1943 
  1944 msgid ""
  1945 "Jeroen Zwartepoorte, Eric Ritezel, James Willcox and Gustavo Giraldez for "
  1946 "their contributions to gedit and gtksourceview"
  1947 msgstr ""
  1948 "Йероен Цвартерпурте, Ерик Райтзел, Джеймс Уилкокс и Густаво Гиралдес за "
  1949 "приноса им към gedit и gtksourceview"
   1450msgstr "Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006."
   1451
   1452#~ msgid ""
   1453#~ "The GNOME 2.12 Development Platform provides a stable base for third-"
   1454#~ "party software developers, and for the GNOME Desktop itself. GNOME 2.12 "
   1455#~ "adds some user-visible and API improvements, while maintaining backwards "
   1456#~ "compatibilty and API-stability. It also makes it easier to develop "
   1457#~ "applications that run on Unix and Windows, and use important standards to "
   1458#~ "interoperate with other desktops."
   1459#~ msgstr ""
   1460#~ "Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за "
   1461#~ "разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя "
   1462#~ "видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. "
   1463#~ "Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв "
   1464#~ "начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за "
   1465#~ "Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични "
   1466#~ "среди."
   1467
   1468#~ msgid ""
   1469#~ "GTK+ now uses the freedesktop Cairo drawing API, making custom widget "
   1470#~ "drawing easier to implement and allowing new effects. In the near future, "
   1471#~ "this should allow GNOME to use new graphics effects and take advantage of "
   1472#~ "hardware acceleration, as well as improving our printing APIs."
   1473#~ msgstr ""
   1474#~ "GTK+ вече използва интерфейсите на Cairo за изчертаване, които са част от "
   1475#~ "проекта за свободни среди за потребители - Freedesktop. Това улеснява "
   1476#~ "създаването на специализирани графични обекти, както и позволява "
   1477#~ "използването на нови ефекти. В близкото бъдеще това ще позволи на GNOME "
   1478#~ "да се възползва от новите възможности на хардуерното ускорение, както и "
   1479#~ "ще подобри интерфейсите за печат."
   1480
   1481#~ msgid ""
   1482#~ "Drag and drop handling has been improved and now previews blocks of text "
   1483#~ "when you drag them."
   1484#~ msgstr ""
   1485#~ "Издърпването и пускането е подобрено, когато издърпвате текст виждате "
   1486#~ "предварителен изглед на текста."
   1487
   1488#~ msgid ""
   1489#~ "In GNOME 2.12, <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> 2.8 "
   1490#~ "provides some interesting user-visible features, such as <placeholder-1/>"
   1491#~ msgstr ""
   1492#~ "В GNOME 2.12 библиотеката <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> "
   1493#~ "2.8 предоставя някои интересни нововъведение за потребителите като "
   1494#~ "<placeholder-1/>"
   1495
   1496#~ msgid ""
   1497#~ "GtkFileChooser can now display a file-overwrite confirmation dialog when "
   1498#~ "in save mode."
   1499#~ msgstr ""
   1500#~ "Диалогът GtkFileChooser изисква потвърждение при записване върху "
   1501#~ "съществуващ файл."
   1502
   1503#~ msgid ""
   1504#~ "GtkWindow can have an urgency hint, instructing the window manager to, "
   1505#~ "for instance, flash the window title."
   1506#~ msgstr ""
   1507#~ "Диалогът GtkWindow може да подаде сигнал за спешност, което позволява, "
   1508#~ "например, на мениджъра на прозорци да накара заглавието на прозореца да "
   1509#~ "премигне."
   1510
   1511#~ msgid ""
   1512#~ "GtkIconView now implements the GtkLayout interface, and can render items "
   1513#~ "via GtkCellRendererCells."
   1514#~ msgstr ""
   1515#~ "Обектът GtkIconView използва интерфейса GtkLayout и може да подрежда "
   1516#~ "елементи чрез GtkCellRendererCells."
   1517
   1518#~ msgid ""
   1519#~ "GtkTextView now allows you to set a background color for pargraphs, and "
   1520#~ "you can now skip over invisible text when iterating."
   1521#~ msgstr ""
   1522#~ "Обектът GtkTextView позволява задаването на цвят на фона на абзаците, "
   1523#~ "както и предоставя възможност за прескачане на невидимия текст при "
   1524#~ "обработката на текста."
   1525
   1526#~ msgid "GtkScrolledWindow has functions to get the scrollbars."
   1527#~ msgstr ""
   1528#~ "Обектът GtkScrolledWindow има нови функции за работа с лентите за "
   1529#~ "прелистване."
   1530
   1531#~ msgid ""
   1532#~ "GtkMenu now supports vertical (rotated) menus, and it can ignore keyboard "
   1533#~ "focus, for special applications such as the onscreen keyboard."
   1534#~ msgstr ""
   1535#~ "Обектът GtkMenu поддържа вертикални менюта и може да отказва да получи "
   1536#~ "фокуса, което е важно за приложения като екранната клавиатура."
   1537
   1538#~ msgid ""
   1539#~ "GtkEntryCompletion's popup menu may now be wider than the Entry, and the "
   1540#~ "popup can be avoided when there is only a single match."
   1541#~ msgstr ""
   1542#~ "Изскачащото меню на GtkEntryCompletion може да е по-широко от полето за "
   1543#~ "въвеждане на данни, а ако има само едно съвпадение - менюто не се показва."
   1544
   1545#~ msgid "GtkAboutDialog's license text can now be wrapped."
   1546#~ msgstr "Текстът на лицензите в GtkAboutDialog се пренася по редове."
   1547
   1548#~ msgid ""
   1549#~ "GtkToolButton can now use named icons from icon themes, and these iscons "
   1550#~ "may also be used when dragging."
   1551#~ msgstr ""
   1552#~ "Обектът GtkToolButton може да използва стандартните икони от темите по "
   1553#~ "имена, а самите икони могат да се издърпват."
   1554
   1555#~ msgid "GtkSizeGroup can ignore hidden widgets."
   1556#~ msgstr ""
   1557#~ "Пакетирането GtkSizeGroup може да прескача скритите графични обекти."
   1558
   1559#~ msgid ""
   1560#~ "In addition to these changes, which all GTK-based applications can use "
   1561#~ "without recompilation, several new APIs have been added to make "
   1562#~ "developement even easier. These include: <placeholder-1/>"
   1563#~ msgstr ""
   1564#~ "Освен тези промени, които са достъпни за всички програми базирани на GTK"
   1565#~ "+, без да е необходима прекомпилация, включени са няколко нови API-та за "
   1566#~ "улесняване на разработчиците. Те включват: <placeholder-1/>"
   1567
   1568#~ msgid ""
   1569#~ "See also the full list of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
   1570#~ "API/2.0/gtk/ix06.html\">new API in GTK+ 2.8</ulink>."
   1571#~ msgstr ""
   1572#~ "За пълния списък погледнете <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
   1573#~ "API/2.0/gtk/ix06.html\">новите интерфейси в GTK+ 2.8</ulink>."
   1574
   1575#~ msgid "Cross-platform"
   1576#~ msgstr "Множество платформи за работа"
   1577
   1578#~ msgid ""
   1579#~ "The GTK+ library is already popular among developers who need to support "
   1580#~ "multiple platforms, including Microsoft Windows as well as Linux and "
   1581#~ "UNIX. For instance, artists may edit their images using GIMP and Inkscape "
   1582#~ "on either Linux or Windows."
   1583#~ msgstr ""
   1584#~ "Библиотеката GTK+ е особено популярна сред разработчиците, които трябва "
   1585#~ "да поддържат множество платформи, в това число Microsoft Windows, както и "
   1586#~ "GNU/Linux и UNIX. Например - дизайнерите могат да изработват изображения "
   1587#~ "чрез GIMP и Inkscape както под GNU/Linux така и Windows."
   1588
   1589#~ msgid ""
   1590#~ "And now many more GNOME libraries, including ORBit2, libbonobo, libgnome, "
   1591#~ "libbonoboui, libgnomeui and gnome-vfs, can build on Microsoft Windows, "
   1592#~ "making it easier to build and distribute GNOME applications on that "
   1593#~ "platform. While this support is not yet complete, it may be sufficient "
   1594#~ "for some applications, and is expected to be complete in the next release "
   1595#~ "of GTK+ and GNOME."
   1596#~ msgstr ""
   1597#~ "Все повече библиотеки на GNOME, в това число ORBit2, libbonobo, libgnome, "
   1598#~ "libbonoboui, libgnomeui и gnome-vfs, се компилират и функционират върху "
   1599#~ "Microsoft Windows, което дава възможност приложенията на GNOME да се "
   1600#~ "популяризират и върху тази платформа. Макар и поддръжката все още да не е "
   1601#~ "пълна, тя е достатъчна за повечето приложения. Завършването на "
   1602#~ "поддръжката на Microsoft Windows се очаква в следващата версия на GTK+ и "
   1603#~ "GNOME."
   1604
   1605#~ msgid "Standards Compliance"
   1606#~ msgstr "Спазването на стандарти"
   1607
   1608#~ msgid ""
   1609#~ "GNOME works closely with groups such as <ulink url=\"http://www."
   1610#~ "freedesktop.org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Standards "
   1611#~ "support is a big plus for GNOME developers and users. Interoperability "
   1612#~ "support improves the user experience by allowing GNOME, KDE, and other "
   1613#~ "applications to work together more easily, and following open "
   1614#~ "specifications helps ensure that user data is not trapped in proprietary "
   1615#~ "formats."
   1616#~ msgstr ""
   1617#~ "GNOME работи в тясно сътрудничество с групи като <ulink url=\"http://www."
   1618#~ "freedesktop.org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Поддръжката на "
   1619#~ "стандарти е голямо предимство за потребителите и разработчиците на GNOME. "
   1620#~ "Това позволява на потребителите да използват безпроблемно приложения "
   1621#~ "едновременно от средите GNOME, KDE, както и други програми. Спазването на "
   1622#~ "общодостъпни спецификации гарантира, че данните на потребителите не са "
   1623#~ "заключени в собственически стандарти."
   1624
   1625#~ msgid ""
   1626#~ "GNOME developers are working hard with other members of the free software "
   1627#~ "community through Freedesktop.org on the development of standards to "
   1628#~ "allow interoperability. Those standards include: <ulink url=\"http://www."
   1629#~ "freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">shared MIME database</"
   1630#~ "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/icon-theme-spec"
   1631#~ "\">icon themes</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   1632#~ "recent-file-spec\">recent files</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   1633#~ "freedesktop.org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec\">menus</ulink>, <ulink url="
   1634#~ "\"http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec"
   1635#~ "\">desktop entries</ulink>, <ulink url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-"
   1636#~ "spec/index.html\">thumbnail management</ulink>, and the <ulink url="
   1637#~ "\"http://www.freedesktop.org/Standards/systemtray-spec\">system tray</"
   1638#~ "ulink> specifications. In addition, GNOME supports <ulink url=\"http://"
   1639#~ "www.omg.org/\">CORBA</ulink>, <ulink url=\"http://www.w3.org/XML/\">XML</"
   1640#~ "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/XDND\">Xdnd</"
   1641#~ "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/wm-spec\">EWMH</"
   1642#~ "ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/xembed-spec"
   1643#~ "\">XEMBED</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   1644#~ "xsettings-spec\">XSETTINGS</ulink>, and <ulink url=\"http://www.xfree86."
   1645#~ "org/current/xsmp.html\">XSMP</ulink>."
   1646#~ msgstr ""
   1647#~ "Разработчиците на GNOME съвместно с другите участници в общността на "
   1648#~ "свободния софтуер чрез сайт Freedesktop.org работят усилено по стандарти, "
   1649#~ "които осигуряват съвместимост. Част от тях са: <ulink url=\"http://www."
   1650#~ "freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">споделената база от "
   1651#~ "данни за класификацията MIME</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop."
   1652#~ "org/Standards/icon-theme-spec\">темите за икони</ulink>, <ulink url="
   1653#~ "\"http://www.freedesktop.org/Standards/recent-file-spec\">последно "
   1654#~ "използваните файлове</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/"
   1655#~ "wiki/Standards_2fmenu_2dspec\">менютата</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   1656#~ "freedesktop.org/wiki/Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec\">описанието на "
   1657#~ "иконите</ulink>, <ulink url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-spec/index."
   1658#~ "html\">управлението на мини изображенията</ulink> и <ulink url=\"http://"
   1659#~ "www.freedesktop.org/Standards/systemtray-spec\">системната тава</ulink>. "
   1660#~ "Допълнително GNOME поддържа <ulink url=\"http://www.omg.org/\">CORBA</"
   1661#~ "ulink>, <ulink url=\"http://www.w3.org/XML/\">XML</ulink>, <ulink url="
   1662#~ "\"http://www.freedesktop.org/Standards/XDND\">Xdnd</ulink>, <ulink url="
   1663#~ "\"http://www.freedesktop.org/Standards/wm-spec\">EWMH</ulink>, <ulink url="
   1664#~ "\"http://www.freedesktop.org/Standards/xembed-spec\">XEMBED</ulink>, "
   1665#~ "<ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/xsettings-spec"
   1666#~ "\">XSETTINGS</ulink> и <ulink url=\"http://www.xfree86.org/current/xsmp."
   1667#~ "html\">XSMP</ulink>."
   1668
   1669#~ msgid ""
   1670#~ "@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
   1671#~ "md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
   1672#~ msgstr ""
   1673#~ "@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
   1674#~ "md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
   1675
   1676#~ msgid ""
   1677#~ "@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; "
   1678#~ "md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
   1679#~ msgstr ""
   1680#~ "@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; "
   1681#~ "md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
   1682
   1683#~ msgid ""
   1684#~ "GNOME 2.12 has new features to make life easier for system "
   1685#~ "administrators, including users who manage their own computers."
   1686#~ msgstr ""
   1687#~ "В GNOME 2.12 има нововъведения, които да улеснят живота на системните "
   1688#~ "администратори, както и на потребителите, които сами конфигурират "
   1689#~ "компютрите си."
   1690
   1691#~ msgid "Improvements for Sabayon"
   1692#~ msgstr "Подобрения за Sabayon"
   1693
   1694#~ msgid ""
   1695#~ "As part of the work to support the <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   1696#~ "projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> user profile manager, GNOME startup "
   1697#~ "reads and touches fewer settings. Besides small performance gains, this "
   1698#~ "means that GNOME 2.12 is easier to administer than ever, particularly in "
   1699#~ "combination with Sabayon, which while not officially part of GNOME, makes "
   1700#~ "setting up user profiles for GNOME very easy."
   1701#~ msgstr ""
   1702#~ "Благодарение на работата по поддръжката на <ulink url=\"http://www.gnome."
   1703#~ "org/projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> - мениджър на потребителските "
   1704#~ "настройки, при стартирането си GNOME се нуждае и зависи от по-малко "
   1705#~ "настройки. Освен че води до леко увеличаване на бързодействието, това "
   1706#~ "опростява поддръжката на системите работещи с GNOME 2.12, особено ако се "
   1707#~ "използва самия Sabayon, който макар и да не е официално част от GNOME, "
   1708#~ "облекчава управлението на потребителските настройки."
   1709
   1710#~ msgid ""
   1711#~ "GNOME's Applications menu now uses the freedesktop menu specification, so "
   1712#~ "applications can be installed easily regardless of the desktop "
   1713#~ "environment used. GNOME 2.12 has a simple tool for editing the menu and, "
   1714#~ "because the infrastructure is standards compliant, other 3rd-party tools "
   1715#~ "are becoming available."
   1716#~ msgstr ""
   1717#~ "Менютата за програми в GNOME използва спецификацията на Freedesktop, така "
   1718#~ "че приложенията могат да се инсталират и стартират независимо от "
   1719#~ "ползваната среда. GNOME 2.12 разполага с опростен инструмент за "
   1720#~ "управлението на менюта, а придържането към стандартите води до появата на "
   1721#~ "все повече инструменти за управлението им."
   1722
   1723#~ msgid "The Menu Editor"
   1724#~ msgstr "Редакторът на менюта"
   1725
   1726#~ msgid "The Menu Editor."
   1727#~ msgstr "Редакторът на менюта."
   1728
   1729#~ msgid "System Tools"
   1730#~ msgstr "Системни инструменти"
   1731
   1732#~ msgid ""
   1733#~ "The system tools allow you to configure your system clock and your "
   1734#~ "network connection, as well as manage the users and groups on your "
   1735#~ "system. At present, these system tools are most appropriate for single "
   1736#~ "computers rather than large networks of computers."
   1737#~ msgstr ""
   1738#~ "Системните инструменти Ви позволяват да настроите системното време, "
   1739#~ "мрежата, както и потребителите и техните групи на компютрите Ви. "
   1740#~ "Понастоящем системните инструменти са по-подходящи за единични компютри "
   1741#~ "отколкото за големи мрежи от работни станции."
   1742
   1743#~ msgid ""
   1744#~ "GNOME 2.12 provides a new Services Administration tool, which allows you "
   1745#~ "to choose which services will be started when the computer starts."
   1746#~ msgstr ""
   1747#~ "В GNOME 2.12 се появи и новия инструмент за управление на услугите, който "
   1748#~ "Ви позволява да определите какви приложения ще се стартират заедно с "
   1749#~ "компютъра."
   1750
   1751#~ msgid "The Services Administration tool."
   1752#~ msgstr "Инструмент за администрирането на услугите."
   1753
   1754#~ msgid "Log Viewer"
   1755#~ msgstr "Преглед на журнали"
   1756
   1757#~ msgid ""
   1758#~ "The GNOME log viewer makes investigation easier by showing all logs in "
   1759#~ "one tabbed window and allowing you to browse logs in a calendar. The new "
   1760#~ "version navigator also helps when viewing archived logs."
   1761#~ msgstr ""
   1762#~ "Програмата за преглед на журнали в GNOME облекчава изследващите "
   1763#~ "производителността и различните проблеми. Всички журнали се показват в "
   1764#~ "общ прозорец, но в различни табове. Възможно е да използвате и календарен "
   1765#~ "изглед. Чрез новия навигатор с версии можете да разглеждате и "
   1766#~ "архивираните журнали."
   1767
   1768#~ msgid "The Log Viewer"
   1769#~ msgstr "Инструментът за преглед на журналите"
   1770
   1771#~ msgid "The Log Viewer, with calendar."
   1772#~ msgstr "Инструментът за преглед на журналите с календар."
   1773
   1774#~ msgid ""
   1775#~ "@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
   1776#~ "md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
   1777#~ msgstr ""
   1778#~ "@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
   1779#~ "md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
   1780
   1781#~ msgid ""
   1782#~ "@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
   1783#~ "md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
   1784#~ msgstr ""
   1785#~ "@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
   1786#~ "md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
   1787
   1788#~ msgid "Desktop"
   1789#~ msgstr "Работен плот"
   1790
   1791#~ msgid "Look and Feel"
   1792#~ msgstr "Изглед"
   1793
   1794#~ msgid ""
   1795#~ "GNOME 2.12 introduces a new standard theme, also known as \"ClearLooks\", "
   1796#~ "making your desktop more attractive while remaining simple and "
   1797#~ "uncluttered."
   1798#~ msgstr ""
   1799#~ "В GNOME 2.12 дебютира и нова стандартна графичната тема: „Яснота“. Тя "
   1800#~ "прави работния плот по-красив, но запазва простотата и изчистените линии."
   1801
   1802#~ msgid "Attractive, friendly, simple: the new default theme."
   1803#~ msgstr "Привлекателна, дружелюбжна и несложна: новата стандартна тема."
   1804
   1805#~ msgid "The new default theme"
   1806#~ msgstr "Нова стандартна тема"
   1807
   1808#~ msgid "The File Manager"
   1809#~ msgstr "Мениджърът на файлове"
   1810
   1811#~ msgid ""
   1812#~ "The file manager, also known as Nautilus, has several user interface "
   1813#~ "improvements in GNOME 2.12. Most noticeably, the list view can now show "
   1814#~ "files in directories, allowing you to navigate down to a sub-folder and "
   1815#~ "open a new folder window only when necessary. Also for your convenience, "
   1816#~ "the Bookmarks menu now shows the same locations as the File Chooser "
   1817#~ "dialog."
   1818#~ msgstr ""
   1819#~ "В графичния интерфейс на мениджъра на файлове - Nautilus има няколко "
   1820#~ "подобрения. Прегледът като списък позволява да видите списъка на "
   1821#~ "файловете в една папка без да я отваряте. За ваше удобство в менюто за "
   1822#~ "отметки се показват и местоположенията от диалога за избор на файлове."
   1823
   1824#~ msgid ""
   1825#~ "In GNOME 2.12, dragging text from an application to a folder window will "
   1826#~ "save you time by creating a new text document. You'll also notice that "
   1827#~ "GNOME now shows a preview of the text being dragged, instead of just an "
   1828#~ "icon."
   1829#~ msgstr ""
   1830#~ "Ако издърпате текст от приложение в GNOME 2.12 към някоя папка, в нея "
   1831#~ "автоматично ще се създаде нов текстов документ, който съдържа издърпания "
   1832#~ "текст. Допълнително улеснение е, че докато се издърпва, вместо икона се "
   1833#~ "показва самия текст."
   1834
   1835#~ msgid "clean-cut and powerful: the Nautilus file manager"
   1836#~ msgstr "лесен за работа и много мощен: мениджърът на файлове - Nautilus"
   1837
   1838#~ msgid "The file manager"
   1839#~ msgstr "Мениджърът на файлове"
   1840
   1841#~ msgid "Places and Bookmarks may be displayed in a sidepane."
   1842#~ msgstr "В страничния панел могат да се слагат места и отметки."
   1843
   1844#~ msgid ""
   1845#~ "The location is now shown with the GNOME's path bar instead of a text "
   1846#~ "entry. The text path is still available via the Control-L keyboard "
   1847#~ "shortcut."
   1848#~ msgstr ""
   1849#~ "Местоположенията вече са част от лентата за пътя на GNOME, а не са са "
   1850#~ "текстово поле. То е достъпно при използването на клавишната комбинация "
   1851#~ "Control-L."
   1852
   1853#~ msgid ""
   1854#~ "There are also major improvements to the browse mode, making it similar "
   1855#~ "to GNOME's existing File Chooser dialog: <placeholder-1/>"
   1856#~ msgstr ""
   1857#~ "Има и няколко подобрения в начина на навигация, който е доближен до "
   1858#~ "диалога за избор на файлове: <placeholder-1/>"
   1859
   1860#~ msgid ""
   1861#~ "GNOME's simple CD-burning feature can now copy Audio CDs as well as data "
   1862#~ "CDs. Just right-click on the CD after inserting it."
   1863#~ msgstr ""
   1864#~ "Аудио CD-тата могат да се записват изключително лесно - подобно на "
   1865#~ "дисковете с данни. Просто сложете компакт диска в устройството и "
   1866#~ "натиснете с десния бутон на мишката върху иконата, която се появява на "
   1867#~ "работни плот."
   1868
   1869#~ msgid "Clipboard"
   1870#~ msgstr "Буфер за обмен"
   1871
   1872#~ msgid ""
   1873#~ "GNOME now remembers data that you copy, even when you close the window "
   1874#~ "from which it was copied. This long-standing problem has finally been "
   1875#~ "solved without the performance problems usually associated with clipboard "
   1876#~ "daemons, by allowing applications to explicitly request the use of this "
   1877#~ "feature."
   1878#~ msgstr ""
   1879#~ "GNOME запомня информацията, която копирате в буфера за обмен, дори ако "
   1880#~ "затворите прозореца, от който са данните. Този дългогодишен проблем бе "
   1881#~ "решен без забавянето, което обикновено придружава въвеждането на програми "
   1882#~ "следящи системния буфер. Това е постигнато като се дава възможност на "
   1883#~ "приложенията изрично да изискат тази функционалност, ако се нуждаят от "
   1884#~ "нея."
   1885
   1886#~ msgid "The Panel"
   1887#~ msgstr "Панелът"
   1888
   1889#~ msgid ""
   1890#~ "The panel, which you normally see at the top and bottom of the screen, "
   1891#~ "allows you to start applications and control various aspects of your "
   1892#~ "environment. In GNOME 2.12 vertical panels with menus are possible, "
   1893#~ "thanks to the rotated menus."
   1894#~ msgstr ""
   1895#~ "Панелите, които обикновено стоят отгоре и отдолу на екрана, Ви дават "
   1896#~ "възможност да пускате програми и да настройвате средата, в която "
   1897#~ "работите. В GNOME 2.12 вертикалните панели могат да съдържат менюта."
   1898
   1899#~ msgid ""
   1900#~ "You might also notice that applications may now flash their names in the "
   1901#~ "Window List, to indicate that they are ready. For instance, an instant "
   1902#~ "messenger application could flash its icon when a friend sends a message."
   1903#~ msgstr ""
   1904#~ "Вероятно ще забележите, че приложенията премигват в „Списъка с "
   1905#~ "прозорците“, за да привлекат вниманието на потребителя, че са готови. "
   1906#~ "Например - иконата на програмата за съобщения премигва, когато получите "
   1907#~ "съобщение от приятел."
   1908
   1909#~ msgid "The GNOME Panel"
   1910#~ msgstr "Панелът на GNOME"
   1911
   1912#~ msgid "A vertical panel"
   1913#~ msgstr "Вертикален панел"
   1914
   1915#~ msgid "Applications"
   1916#~ msgstr "Програми"
   1917
   1918#~ msgid "Video Player"
   1919#~ msgstr "Програма за видео"
   1920
   1921#~ msgid ""
   1922#~ "GNOME's \"Totem\" video player, uses GNOME's GStreamer multimedia "
   1923#~ "framework. In GNOME 2.12, the video player now has a playlist sidebar "
   1924#~ "instead of a separate window, and supports DVD menus and subtitles."
   1925#~ msgstr ""
   1926#~ "Програмата за видео - Totem използва инфраструктурата за мултимедия "
   1927#~ "предоставена от GStreamer. В GNOME 2.12 Totem поставя списъка на "
   1928#~ "изпълненията в странична лента вместо в отделен прозорец и поддържа "
   1929#~ "менюта и субтитри на DVD-та."
   1930
   1931#~ msgid "The video player"
   1932#~ msgstr "Програмата за видео"
   1933
   1934#~ msgid "The Totem video player."
   1935#~ msgstr "Програмата за видео - Totem."
   1936
   1937#~ msgid "CD Ripping"
   1938#~ msgstr "Извличане на CD-та"
   1939
   1940#~ msgid ""
   1941#~ "GNOME's CD ripper easily extracts audio from CDs for later playback on "
   1942#~ "your PC or portable music player. And now, you can play tracks before "
   1943#~ "extracting them. This latest version can also extract files to networked "
   1944#~ "servers or removable devices, using GNOME's VFS system."
   1945#~ msgstr ""
   1946#~ "Програмата за извличане на CD-та конвертира вашите аудио дискове във "
   1947#~ "формат подходящ за Вашия компютър или портативен плеър. Вече можете да "
   1948#~ "преслушвате песните преди извличането им, а чрез поддръжката на виртуални "
   1949#~ "файлови системи, можете директно да извличате файловете към мрежови "
   1950#~ "сървъри или портативни устройства."
   1951
   1952#~ msgid "The audio extractor"
   1953#~ msgstr "Програмата за извличане на музика"
   1954
   1955#~ msgid "The audio extractor."
   1956#~ msgstr "Програмата за извличане на музика."
   1957
   1958#~ msgid "Web Browser"
   1959#~ msgstr "Браузър за Интернет"
   1960
   1961#~ msgid ""
   1962#~ "A Find Bar, as seen in Firefox, and previously available as an Epiphany "
   1963#~ "extension. This allows you to find text on the page, without hiding the "
   1964#~ "page behind a dialog window."
   1965#~ msgstr ""
   1966#~ "Нова лента за търсене, подобна на тази във Firefox. Преди тя беше отделно "
   1967#~ "разширение на Epiphany. Тя ви позволява да търсите в една страница с "
   1968#~ "текст, без страницата да се окаже скрита зад диалог."
   1969
   1970#~ msgid "Clearer error messages, shown directly in the browser."
   1971#~ msgstr "По-ясни съобщения за грешки, които се появяват директно в браузъра"
   1972
   1973#~ msgid "Use of the standard GNOME printing system."
   1974#~ msgstr "Използване на стандартната система за печат на GNOME."
   1975
   1976#~ msgid "Bookmarks can be easily shared over the network."
   1977#~ msgstr "Отметките могат лесно да бъдат споделяни по мрежата."
   1978
   1979#~ msgid ""
   1980#~ "GNOME's \"Epiphany\" web browser is based on Mozilla yet integrates fully "
   1981#~ "with the GNOME desktop environment. Improvements in 2.12 include "
   1982#~ "<placeholder-1/>"
   1983#~ msgstr ""
   1984#~ "„Epiphany“ - браузърът за Интернет на GNOME е базиран на технологиите на "
   1985#~ "Mozilla, но е изцяло интегриран в графичната среда GNOME. Подобренията за "
   1986#~ "2.12 включват <placeholder-1/>"
   1987
   1988#~ msgid "The web browser"
   1989#~ msgstr "Интернет браузърът"
   1990
   1991#~ msgid "The web browser."
   1992#~ msgstr "Интернет браузърът."
   1993
   1994#~ msgid "Evolution"
   1995#~ msgstr "Evolution"
   1996
   1997#~ msgid ""
   1998#~ "GNOME's integrated Email and Groupware client, Evolution, supports "
   1999#~ "traditional mail setups as well as Novell Groupwise and Microsoft "
   2000#~ "Exchange. With Evolution you can read, write, and manage your emails, "
   2001#~ "contacts, and calendar events."
   2002#~ msgstr ""
   2003#~ "Интегрираният клиент за електронна поща и работа в екип - Evolution "
   2004#~ "поддържа популярна корпоративна инфраструктура като Novell Groupwise и "
   2005#~ "Microsoft Exchange. Чрез Evolution можете да получавате, изпращате и "
   2006#~ "управлявате електронна поща, информацията за контакти и календарния си "
   2007#~ "график."
   2008
   2009#~ msgid ""
   2010#~ "In GNOME 2.12 evolution now has an easier-to-use menu layout and an "
   2011#~ "improved attachments bar, and allows inline PGP encryption and PGP "
   2012#~ "signatures. In addition, the calendar now allows delegation of your "
   2013#~ "meeting attendance."
   2014#~ msgstr ""
   2015#~ "В GNOME 2.12 е улеснена системата от менюта и лентата за прикрепяне на "
   2016#~ "обектите към писмата, както и изцяло е интегрирано използването на "
   2017#~ "електронен подпис и електронен плик чрез PGP. Календарът позволява да "
   2018#~ "упълномощавате други лица да Ви представляват на срещите."
   2019
   2020#~ msgid ""
   2021#~ "Groupwise proxy and IMAP accounts are now supported, and some "
   2022#~ "compatibility problems were solved for people also using Mozilla "
   2023#~ "Thunderbird with IMAP."
   2024#~ msgstr ""
   2025#~ "Поддържат се сървъри-посредници за Groupwise, както и абонаменти към "
   2026#~ "сървъри с IMAP. Коригирани са някои проблеми на съвместимостта за "
   2027#~ "клиенти, които едновременно използват пощенския клиент Mozilla "
   2028#~ "Thunderbird чрез протокола за получаване на електронна поща IMAP."
   2029
   2030#~ msgid "The email client"
   2031#~ msgstr "Клиент за електронна поща"
   2032
   2033#~ msgid "The Evolution email client."
   2034#~ msgstr "Клиентът за електронна поща - Evolution"
   2035
   2036#~ msgid "Control Center"
   2037#~ msgstr "Контролен център"
   2038
   2039#~ msgid ""
   2040#~ "GNOME now has a new About Me control panel in which you can enter your "
   2041#~ "personal details, such as your telephone numbers, address, email address, "
   2042#~ "and instant-messenger IDs, instead of repeating the information in "
   2043#~ "several applications. You can also change your password here."
   2044#~ msgstr ""
   2045#~ "В GNOME има нов контролен панел - „За мен“. В него можете да укажете "
   2046#~ "информация за себе си като телефонни номера, адрес, адрес на поща и "
   2047#~ "идентификатор за незабавни съобщения, вместо да трябва да въвеждате тази "
   2048#~ "информация отново и отново в различните приложения. Чрез панела можете да "
   2049#~ "смените и паролата си."
   2050
   2051#~ msgid "The About Me control panel."
   2052#~ msgstr "Контролният панел „За мен“"
   2053
   2054#~ msgid "Mouse Preferences"
   2055#~ msgstr "Настройки на мишката"
   2056
   2057#~ msgid ""
   2058#~ "The Mouse Preferences control panel now allows you to change your cursor "
   2059#~ "theme."
   2060#~ msgstr ""
   2061#~ "Контролният панел за мишката вече позволява да смените темата на курсора."
   2062
   2063#~ msgid "The Mouse Preferences control panel, showing cursor themes."
   2064#~ msgstr ""
   2065#~ "Контролният панел за настройките на мишката - различните теми за мишката."
   2066
   2067#~ msgid "Utilities"
   2068#~ msgstr "Инструменти"
   2069
   2070#~ msgid "The GNOME utilities have some improvements, such as:"
   2071#~ msgstr "Програмите-инструменти в GNOME са подобрени:"
   2072
   2073#~ msgid "Document Viewer"
   2074#~ msgstr "Преглед на документи"
   2075
   2076#~ msgid ""
   2077#~ "GNOME 2.12 has a new document viewer, also known as \"Evince;\" to "
   2078#~ "replace the previously separate PDF and .ps document viewers. This new "
   2079#~ "viewer is simpler and more convenient, with a useful search feature and "
   2080#~ "the ability to show several pages at once."
   2081#~ msgstr ""
   2082#~ "GNOME 2.12 притежава нова програма за преглед на документи - „Evince“. Тя "
   2083#~ "замени предишните програми за разглеждането на документи във формат PDF "
   2084#~ "и .ps. Новата програма е по-опростена и по-удобна, и разполага с "
   2085#~ "възможност за търсене и възможност да показва едновременно повече от една "
   2086#~ "страница."
   2087
   2088#~ msgid "The document viewer."
   2089#~ msgstr "Програмата за преглед на документи."
   2090
   2091#~ msgid "Image Viewer"
   2092#~ msgstr "Програма за преглед на изображения"
   2093
   2094#~ msgid ""
   2095#~ "The GNOME image viewer can now show pictures with color correction, using "
   2096#~ "ICC profiles."
   2097#~ msgstr ""
   2098#~ "Програмата за преглед на изображения в GNOME може да използва корекция на "
   2099#~ "цветовете чрез използването на цветовите профили ICC."
   2100
   2101#~ msgid "The image viewer."
   2102#~ msgstr "Програмата за преглед на изображения."
   2103
   2104#~ msgid "Help Viewer"
   2105#~ msgstr "Програма за помощта"
   2106
   2107#~ msgid ""
   2108#~ "GNOME's Help Viewer, Yelp, now uses the same engine as Epiphany, the web "
   2109#~ "browser. The look, feel, speed and stability of Yelp have been vastly "
   2110#~ "improved."
   2111#~ msgstr ""
   2112#~ "Програмата за визуализация на помощта в GNOME - Yelp използва същото ядро "
   2113#~ "като браузърът за Интернет - Epiphany. Външният вид, бързината и "
   2114#~ "стабилността на Yelp са многократно подобрени."
   2115
   2116#~ msgid ""
   2117#~ "Yelp also has improved support for locale specific formatting, allowing "
   2118#~ "documentation to be rendered using language specific formatting rules, an "
   2119#~ "excellent complement to the new documentation translation system, that "
   2120#~ "allows translators to translate help documents as easily as applications."
   2121#~ msgstr ""
   2122#~ "Yelp притежава подобрена система за спазване на особеностите на "
   2123#~ "различните езици, която позволява документацията да се изобразява "
   2124#~ "съгласно правилата и стандартите в съответния език. Допълнително е "
   2125#~ "създадена нова система за превод, която позволява документацията да се "
   2126#~ "превежда много лесно - подобно на приложенията."
   2127
   2128#~ msgid "The help viewer."
   2129#~ msgstr "Програмата за помощта."
   2130
   2131#~ msgid "Search"
   2132#~ msgstr "Търсене"
   2133
   2134#~ msgid ""
   2135#~ "The GNOME search tool now shows image thumbnails instead of just generic "
   2136#~ "icons."
   2137#~ msgstr ""
   2138#~ "Инструментът за търсене в GNOME показва мини изображения, а не просто "
   2139#~ "икони."
   2140
   2141#~ msgid "The search tool, showing image thumbnails."
   2142#~ msgstr "Инструментът за търсене - показва мини изображения."
   2143
   2144#~ msgid "Dictionary"
   2145#~ msgstr "Речник"
   2146
   2147#~ msgid ""
   2148#~ "The GNOME Dictionary now has a simplified user interface and presents the "
   2149#~ "entries in an easier-to-read layout. You may now select the fonts used to "
   2150#~ "show entries."
   2151#~ msgstr ""
   2152#~ "Речникът на GNOME е с опростен интерфейс за потребителя и дава възможност "
   2153#~ "да прегледате статиите в по-удобен вид. Можете да изберете и шрифта за "
   2154#~ "речниковите статии."
   2155
   2156#~ msgid "The dictionary."
   2157#~ msgstr "Речникът."
   2158
   2159#~ msgid "Games"
   2160#~ msgstr "Игри"
   2161
   2162#~ msgid ""
   2163#~ "GNOME's games put extra fun in the desktop. The Mines game has some "
   2164#~ "improvements in GNOME 2.12 - for instance, the first click is guaranteed "
   2165#~ "to clear a useful number of squares so you don't have to blindly click "
   2166#~ "and hope you don't hit a mine, and an explosion graphic is drawn when you "
   2167#~ "set off a mine."
   2168#~ msgstr ""
   2169#~ "Игрите на GNOME правят работата Ви с компютъра по-жизнерадостна. Играта "
   2170#~ "„Мини“ е подобрена за GNOME 2.12. Можете да сте сигурни, че първият Ви "
   2171#~ "ход ще разкрие първоначална площадка, без да се налага да я търсите и "
   2172#~ "щракате по играта, надявайки се да не стъпите на мина. За сметка на това "
   2173#~ "експлозиите имат собствена графика."
   2174
   2175#~ msgid "Mines"
   2176#~ msgstr "Мини"
   2177
   2178#~ msgid "The Mines game."
   2179#~ msgstr "Играта „Мини“"
   2180
   2181#~ msgid ""
   2182#~ "For GNOME 2.12 we have a LiveCD, available from <ulink url=\"http://gnome."
   2183#~ "org/projects/livecd/\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. The LiveCD "
   2184#~ "allows you to try a full GNOME desktop on Linux without installing "
   2185#~ "anything on your hard drive. This is the best way to see for yourself "
   2186#~ "what's new."
   2187#~ msgstr ""
   2188#~ "За GNOME 2.12 сме приготвили автоматично стартиращо CD - LiveCD, което "
   2189#~ "можете да изтеглите от адрес: <ulink url=\"http://gnome.org/projects/"
   2190#~ "livecd/\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. То Ви позволява да тествате "
   2191#~ "пълноценно средата GNOME върху операционната система GNU/Linux без да се "
   2192#~ "налага да инсталирате каквото и да е върху твърдия си диск. Това е най-"
   2193#~ "добрият начин да се уверите сами какви са новостите."
   2194
   2195#~ msgid ""
   2196#~ "For actual use, we recommend that you install official packages, such as "
   2197#~ "those for your Linux distribution. Vendors are likely to package GNOME "
   2198#~ "2.12 relatively quickly, and to release new versions soon that include "
   2199#~ "GNOME 2.12."
   2200#~ msgstr ""
   2201#~ "За реална работа препоръчваме официалните пакети, които идват с "
   2202#~ "дистрибутивите на GNU/Linux. Най-вероятно производителите много бързо ще "
   2203#~ "интегрират GNOME 2.12 в своите продукти."
   2204
   2205#~ msgid "Sysadmin, User, and Accessibility Guides"
   2206#~ msgstr "Ръководства за потребителя, системния администратор и за достъпност"
   2207
   2208#~ msgid ""
   2209#~ "Thanks to the efforts of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   2210#~ "projects/gdp/\">GNOME Documentation Project</ulink>, GNOME 2.12 comes "
   2211#~ "with comprehensive and professional documentation. Careful attention has "
   2212#~ "been taken to detail using free software's most complete <ulink url="
   2213#~ "\"http://developer.gnome.org/documents/style-guide/\">documentation style "
   2214#~ "guide</ulink>. As in GNOME 2.10, each application shipped with GNOME 2.12 "
   2215#~ "includes full user documentation."
   2216#~ msgstr ""
   2217#~ "Благодарение на огромните усилия на <ulink url=\"http://developer.gnome."
   2218#~ "org/projects/gdp/\"> проектът за документация на GNOME</ulink> GNOME 2.12 "
   2219#~ "е придружен с изчерпателна и професионално изготвена документация. Много "
   2220#~ "внимание бе отделено за подобряването на най-пълното <ulink url=\"http://"
   2221#~ "developer.gnome.org/documents/style-guide/\"> ръководство за изготвяне на "
   2222#~ "документация</ulink> при свободния софтуер. Както и в GNOME 2.10 всяко "
   2223#~ "приложение в GNOME 2.12 е придружено с пълна документация. Проектът за "
   2224#~ "българския превод на документацията предстои да започне."
   2225
   2226#~ msgid ""
   2227#~ "Learn to how to use GNOME with the Desktop User Guide. The User Guide and "
   2228#~ "other documentation, including guides to system administration and "
   2229#~ "GNOME's accessibility features, can be found on the <ulink url=\"http://"
   2230#~ "www.gnome.org/learn/\">GNOME Learn page</ulink>."
   2231#~ msgstr ""
   2232#~ "Научете се да използвате GNOME с ръководството за потребителя, което, "
   2233#~ "заедно с още много документация за достъпност и за системните "
   2234#~ "администратори можете да откриете на <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   2235#~ "learn/\">страницата за научаване на GNOME</ulink>."
   2236
   2237#~ msgid "So, why GNOME?"
   2238#~ msgstr "И така - защо точно GNOME?"
   2239
   2240#~ msgid ""
   2241#~ "Having seen some of the new features in GNOME 2.12, why choose GNOME over "
   2242#~ "other desktop environments? Every GNOME volunteer has their own "
   2243#~ "motivations, of course, but here are some of the common reasons many of "
   2244#~ "us choose to work on and use GNOME."
   2245#~ msgstr ""
   2246#~ "След като се запознахте с новостите в GNOME 2.12, защо бихте предпочели "
   2247#~ "GNOME пред другите графични среди? Всеки доброволец в GNOME има собствена "
   2248#~ "мотивация и тук сме изброили само част от най-честите причини са обичаме, "
   2249#~ "използваме и работим с GNOME."
   2250
   2251#~ msgid "Usability"
   2252#~ msgstr "Лекота"
   2253
   2254#~ msgid ""
   2255#~ "GNOME is the only open source desktop project to take a stand for ease of "
   2256#~ "use and UI consistency over feature creep and hyper-configurability. Our "
   2257#~ "<ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/\"> Human "
   2258#~ "Interface Guidelines</ulink>, developed by a team of GNOME volunteers and "
   2259#~ "UI professionals, and released before GNOME 2.0, are the most complete "
   2260#~ "Free Software usability guidelines in existence. Every application in the "
   2261#~ "GNOME Desktop release has benefited from this focus on consistency and "
   2262#~ "usability. We believe that this focus will produce a user environment "
   2263#~ "that \"just works\" and as a result lets GNOME users -both experienced "
   2264#~ "and inexperienced- focus on doing real work instead of struggling to "
   2265#~ "learn new applications."
   2266#~ msgstr ""
   2267#~ "GNOME е единственият проект с отворен код за изграждане на потребителска "
   2268#~ "графична среда, който си е поставил изрична цел да осигури лекота на "
   2269#~ "ползването и консистентност на графичния интерфейс, като се бори срещу "
   2270#~ "появата на прекалено много неподходящи възможности и прекомерната "
   2271#~ "конфигурируемост. Страниците за <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   2272#~ "projects/gup/hig/\">Ръководството за изграждането на потребителски "
   2273#~ "графичен интерфейс</ulink>, което е изработено от екип доброволци в GNOME "
   2274#~ "и специалисти по графичен интерфейс е най-обширния и пълен документ за "
   2275#~ "потребителски интерфейси в света на свободния софтуер. Ръководството е с "
   2276#~ "дълга история и излезе преди излизането на GNOME 2.0. Всяко от "
   2277#~ "приложенията в графичната среда GNOME е подобрено на базата на този фокус "
   2278#~ "върху консистентността и лекотата за употреба. Вярваме, че този фокус ще "
   2279#~ "осигури потребителска среда, която „просто работи“. Като резултат "
   2280#~ "потребителите на GNOME, както начинаещите, така и напредналите, ще могат "
   2281#~ "да се концентрират върху реалната си работа, вместо да изучават нови "
   2282#~ "приложения."
   2283
   2284#~ msgid "Accessibility"
   2285#~ msgstr "Достъпност"
   2286
   2287#~ msgid ""
   2288#~ "Beyond making GNOME easier to use for the average computer user, GNOME "
   2289#~ "has also taken the lead in making the Unix desktop accessible to those "
   2290#~ "with disabilities. The GNOME accessibility framework is used by our award-"
   2291#~ "winning accessibility tools like the GNOME Onscreen Keyboard (gok), "
   2292#~ "Gnopernicus, and Dasher. These allow the use of braille readers, voice "
   2293#~ "synthesizers, and pointing devices. Many governments, including the US "
   2294#~ "government, require comprehensive accessibility support in software they "
   2295#~ "purchase. After dozens of person-years of effort, GNOME is the only free "
   2296#~ "software desktop to thoroughly address this issue."
   2297#~ msgstr ""
   2298#~ "Освен, че е пионер в създаването на среда за нормалния потребител на "
   2299#~ "компютри, GNOME е начело и в създаването на среда за хора с увреждания. "
   2300#~ "Инфраструктурата за достъпност на GNOME се използва от инструменти като "
   2301#~ "графичната клавиатура (gok), екранният увеличите и четец Gnopernicus и "
   2302#~ "програмата за въвеждане на текст - Dasher. Те позволяват използването на "
   2303#~ "брайлови четци, синтезатори на глас и специализирани устройства за "
   2304#~ "посочване. Много правителства, в това число и американското, изискват "
   2305#~ "широка поддръжка на достъпността в софтуера, който те купуват. След "
   2306#~ "десетилетия човекогодини усилена работа GNOME е единствената свободна "
   2307#~ "графична среда, която позволява конкретно решение за тези проблеми."
   2308
   2309#~ msgid "Interface Stability"
   2310#~ msgstr "Стабилност на интерфейсите"
   2311
   2312#~ msgid ""
   2313#~ "The core libraries in the GNOME Development Platform carry guarantees of "
   2314#~ "API and ABI stability. This means that 'porting' an application from "
   2315#~ "GNOME 2.0 to GNOME 2.12 involves no work, if a developer does not wish to "
   2316#~ "take advantage of new functionality in the libraries."
   2317#~ msgstr ""
   2318#~ "Ядрото от библиотеки в платформата за разработчици на GNOME осигурява "
   2319#~ "стабилност на интерфейсите за изходен код (API) и интерфейсите за "
   2320#~ "компилирани приложения (ABI). Това означава, че пренасянето на приложение "
   2321#~ "от GNOME 2.0 към GNOME 2.12 не изисква никаква работа, ако разработчикът "
   2322#~ "не се интересува от нововъведенията в библиотеките."
   2323
   2324#~ msgid "Platform of Choice"
   2325#~ msgstr "Популярната платформа"
   2326
   2327#~ msgid ""
   2328#~ "Popular and robust Free Software applications such as Mozilla, Eclipse, "
   2329#~ "Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat, and more are based on GNOME "
   2330#~ "or GTK+. These applications are among the most powerful and capable in "
   2331#~ "the Free Software world, and we expect that they'll only get better as "
   2332#~ "they take more advantage of the GNOME development environment. In "
   2333#~ "addition, other important desktop projects, like Mono, Java, and "
   2334#~ "OpenOffice.org, are working on integrating with GNOME and GTK+."
   2335#~ msgstr ""
   2336#~ "Много популярни и стабилни свободни приложения като Mozilla, Eclipse, "
   2337#~ "Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat и още мн. др. са базирани на "
   2338#~ "GNOME или GTK+. Тези приложения са сред най-мощните и полезните измежду "
   2339#~ "всички програми - свободен софтуер. Очакваме те да стават все по-добри и "
   2340#~ "да се възползват все повече от възможностите за разработка на GNOME. "
   2341#~ "Други важни проекти за графични решения като Mono, Java и OpenOffice.org "
   2342#~ "работят за по-силна интеграция с GNOME и GTK+."
   2343
   2344#~ msgid "Organization"
   2345#~ msgstr "Организация"
   2346
   2347#~ msgid ""
   2348#~ "GNOME 2.12 is the third 'time-based' GNOME release. Because GNOME "
   2349#~ "releases on a regular schedule, contributors know that their "
   2350#~ "contributions will be in a stable release and on the desktops of users "
   2351#~ "everywhere within a short, predictable period after they contribute. In "
   2352#~ "addition, people who want to deploy GNOME know that they can count on "
   2353#~ "regular releases when they are planning rollouts or integration with "
   2354#~ "their own products."
   2355#~ msgstr ""
   2356#~ "GNOME 2.12 е третата версия, която излиза по график. Така всички "
   2357#~ "допринасящи за проекта са сигурни, че тяхната работа ще достигне "
   2358#~ "достатъчно бързо до потребителите. Екипите, които използват GNOME в "
   2359#~ "различни проекти и инсталации, са сигурни, кога излизат версиите и могат "
   2360#~ "да планират излизането на своите продукти."
   2361
   2362#~ msgid ""
   2363#~ "Additionally, the GNOME Foundation allows companies to support GNOME, "
   2364#~ "while at the same time ensuring the independence of the board by ensuring "
   2365#~ "that they are selected by the developers who work on GNOME. This "
   2366#~ "infrastructure helps organize releases, and sponsors the annual GUADEC "
   2367#~ "conference and the regular North American summits."
   2368#~ msgstr ""
   2369#~ "Фондацията GNOME позволява на фирмите да поддържат GNOME като осигурява "
   2370#~ "независимост на борда директори, които се избират пряко от всички, които "
   2371#~ "работят върху GNOME. Тази инфраструктура позволява организирането на "
   2372#~ "версии и спонсорира ежегодната среща на разработчици GUADEC и редовните "
   2373#~ "събирания в Северна Америка."
   2374
   2375#~ msgid "Licensing"
   2376#~ msgstr "Лицензиране"
   2377
   2378#~ msgid ""
   2379#~ "All GNOME platform libraries are licensed under the <ulink url=\"http://"
   2380#~ "www.gnu.org/copyleft/lgpl.html\">LGPL</ulink> or similar license, so "
   2381#~ "developing for the GNOME platform is 100% free of license fees, for "
   2382#~ "developers of both Free and proprietary software."
   2383#~ msgstr ""
   2384#~ "Всички библиотеки на платформата GNOME са лицензирани по условията на "
   2385#~ "<ulink url=\"http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html\">По-малкия лиценз на "
   2386#~ "GNU (LGPL)</ulink> или подобен лиценз. Това гарантира, че за използване "
   2387#~ "на платформата GNOME не се дължат никакви лицензни такси. Това се отнася "
   2388#~ "както за разработчиците на свободен, така и за разработчиците на "
   2389#~ "собственически софтуер."
   2390
   2391#~ msgid "Support and Staying Power"
   2392#~ msgstr "Поддръжка и сигурно развитие"
   2393
   2394#~ msgid ""
   2395#~ "GNOME is here to stay. Besides the active GNOME community (which has now "
   2396#~ "supported and developed GNOME for over five years), many of the biggest "
   2397#~ "supporters of the Unix desktop are GNOME contributors, including HP, "
   2398#~ "MandrakeSoft, Novell (through Ximian), Red Hat, and Sun Microsystems."
   2399#~ msgstr ""
   2400#~ "GNOME продължава да се развива. Освен активната общност който развива "
   2401#~ "проекта над 5 години, едни от най-големите доставчици на настолни "
   2402#~ "компютри с операционни системи от семейството на UNIX допринасят за "
   2403#~ "GNOME. В това число - HP, MandrakeSoft, Novell (чрез Ximian), Red Hat и "
   2404#~ "Sun Microsystems."
   2405
   2406#~ msgid "Malay (over 17 million)"
   2407#~ msgstr "малайски (над 17 милиона)"
   2408
   2409#~ msgid "Xhosa (7 million)"
   2410#~ msgstr "зоса (7 милиона)"
   2411
   2412#~ msgid ""
   2413#~ "@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
   2414#~ "md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
   2415#~ msgstr ""
   2416#~ "@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
   2417#~ "md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
   2418
   2419#~ msgid "GNOME 2.12"
   2420#~ msgstr "GNOME 2.12"
   2421
   2422#~ msgid ""
   2423#~ "GNOME 2.12 is the latest version of the popular, multi-platform free "
   2424#~ "GNOME desktop environment, providing all the tools a computer user needs, "
   2425#~ "and a platform for software developers."
   2426#~ msgstr ""
   2427#~ "GNOME 2.12 е най-новата версия на популярната, многоплатформена и "
   2428#~ "свободната графична среда GNOME, която предоставя пълен набор от "
   2429#~ "инструменти за потребителите на компютри и платформа за разработка за "
   2430#~ "програмистите. (GNOME се произнася „гном“)."
   2431
   2432#~ msgid ""
   2433#~ "GNOME releases occur every six months, delivering new improvements to our "
   2434#~ "users as fast as possible. GNOME 2.12 includes several interesting new "
   2435#~ "features and hundreds of bug fixes. These release notes demonstrate the "
   2436#~ "changes in 2.12. If you are already familiar with GNOME, you might go "
   2437#~ "directly to <link linkend=\"rnusers\">What's New for Users</link> or use "
   2438#~ "the other navigation links."
   2439#~ msgstr ""
   2440#~ "Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така "
   2441#~ "нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 "
   2442#~ "включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези "
   2443#~ "бележки по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във "
   2444#~ "версия 2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при "
   2445#~ "<link linkend=\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите "
   2446#~ "някой от другите раздели чрез връзките за навигация."
   2447
   2448#~ msgid ""
   2449#~ "If you'd like to learn more about GNOME in general, including many of the "
   2450#~ "qualities that distinguish GNOME from other computer desktops (like "
   2451#~ "freedom, usability and accessibility), information about our community "
   2452#~ "(including our great translation and quality teams), and pointers to many "
   2453#~ "other sources of information, try our <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   2454#~ "about\">About GNOME</ulink> page."
   2455#~ msgstr ""
   2456#~ "Ако искате да научите повече за GNOME, включително и качествата му, които "
   2457#~ "го отличават от другите графични среди (като свобода, лекота при "
   2458#~ "използване и достъпност), както и информация за общността, която го "
   2459#~ "изгражда (включително екипите за превод и качествен контрол) и още много "
   2460#~ "информация посетете страниците посветени на <ulink url=\"http://www.gnome."
   2461#~ "org/about\">информацията за GNOME</ulink>."
   2462
   2463#~ msgid ""
   2464#~ "This release contains all the applications needed to provide basic user "
   2465#~ "functionality, like system menus, file management, web browsing, and "
   2466#~ "email. These pieces form the basis for a whole ecosystem of applications "
   2467#~ "built on the GNOME development platform, including great applications "
   2468#~ "like <application>Gnumeric</application>, <application>Abiword</"
   2469#~ "application>, <application>the GIMP</application>, and "
   2470#~ "<application>Inkscape</application>. These applications don't necessarily "
   2471#~ "release on the same schedule as GNOME, and are not part of our 'core' "
   2472#~ "desktop, so they are not covered by these release notes. To find out more "
   2473#~ "about them and other great GNOME applications, check out <ulink url="
   2474#~ "\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</ulink>."
   2475#~ msgstr ""
   2476#~ "Тази версия съдържа всички приложения, които осигуряват най-важната и "
   2477#~ "основна функционалност, от която се нуждае един потребител на компютри "
   2478#~ "като системни менюта и работен плот, управление на файловете, браузър за "
   2479#~ "Интернет и програма за електронна поща. Това е основата за цяла плеяда от "
   2480#~ "приложения изградени на базата на платформата за разработчици GNOME, в "
   2481#~ "това число приложения като <application>програмата за електронни таблици "
   2482#~ "Gnumeric</application>, <application>текстообработващата програма "
   2483#~ "Abiword</application>, <application>програмата за растерна графика GIMP</"
   2484#~ "application> и <application>програмата за векторна графика Inkscape</"
   2485#~ "application>. Тези приложения не са част от основните програми и новите "
   2486#~ "им версии излизат по различно време. Ако искате повече информация за тях "
   2487#~ "и за други великолепни приложение в GNOME, посетете <ulink url=\"http://"
   2488#~ "gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</ulink>."
   2489
   2490#~ msgid "Known Issues"
   2491#~ msgstr "Съществуващи проблеми"
   2492
   2493#~ msgid ""
   2494#~ "All software, when it is released, contains bugs the developers know "
   2495#~ "about but have chosen, for a variety of reasons, not to fix before "
   2496#~ "releasing. Free software is no different in this regard from proprietary "
   2497#~ "software, except that with free software, we tell users about these "
   2498#~ "problems."
   2499#~ msgstr ""
   2500#~ "Всички програми имат грешки, за които разработчиците знаят, но поради "
   2501#~ "една или друга причина не са коригирани преди излизането на поредната "
   2502#~ "версия. По това свободният софтуер си прилича със собственическия. "
   2503#~ "Разликата е, че при свободния ние уведомяваме потребителите за проблемите."
   2504
   2505#~ msgid ""
   2506#~ "We also encourage our users to report bugs so that they can be fixed. The "
   2507#~ "best way to report bugs found in GNOME is to use the <ulink url=\"http://"
   2508#~ "bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">Simple Bug Guide</ulink>. This "
   2509#~ "will take you through the necessary steps to file a quality bug report, "
   2510#~ "and make sure that it is tagged appropriately. If you're too advanced for "
   2511#~ "anything with the word 'simple' in it, there is also the <ulink url="
   2512#~ "\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi\">traditional bug form</ulink>. "
   2513#~ "More details on bugs already reported can be found at our <ulink url="
   2514#~ "\"http://bugzilla.gnome.org/\">Bugzilla</ulink>. Among the most prominent "
   2515#~ "GNOME 2.12 bugs:"
   2516#~ msgstr ""
   2517#~ "Също така, ние насърчаваме потребителите да докладват за грешки и "
   2518#~ "проблеми, така че те да могат да бъдат отстранени. Най-бързият начин да "
   2519#~ "докладвате проблемите в GNOME е да използвате <ulink url=\"http://"
   2520#~ "bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">„Бързото въвеждане на грешка\"</"
   2521#~ "ulink>. Отговаряйки на въпросите там ще създадете качествен доклад за "
   2522#~ "грешка, който ще бъде записан и надлежно обработен. За повече информация "
   2523#~ "за системата за грешки погледнете <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/"
   2524#~ "\">Bugzilla</ulink>. Грешките в българският превод на програмата следва "
   2525#~ "да се докладват в системата за проследяване на грешки на <ulink url="
   2526#~ "\"http://fsa-bg.org/project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>. По-"
   2527#~ "сериозните проблеми в GNOME 2.12 са:"
   2528
   2529#~ msgid "List of known issues"
   2530#~ msgstr "Списък със съществуващите проблеми"
   2531
   2532#~ msgid ""
   2533#~ "The 'open terminal' action has been removed from the Nautilus right-click "
   2534#~ "menu, in order to improve manageability and default usability. If you "
   2535#~ "miss it, we recommend installing <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/"
   2536#~ "packages/nautilus-open-terminal/\">the Nautilus open-terminal plugin</"
   2537#~ "ulink>, which not only restores 'open terminal' to the nautilus menu, but "
   2538#~ "actually makes it better by opening the terminal in the directory in "
   2539#~ "which you are browsing."
   2540#~ msgstr ""
   2541#~ "Действието „Отваряне на терминал“ е махнато от контекстното меню на "
   2542#~ "Nautilus, за да се улесни управлението и да се направи средата по-лесна "
   2543#~ "за начинаещите потребители. Ако тази възможност Ви липсва, Ви "
   2544#~ "препоръчваме да си инсталирате <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/"
   2545#~ "packages/nautilus-open-terminal/\">модула за отваряне на терминали в "
   2546#~ "Nautilus</ulink>. Модулът осигурява даже по-добра версия на действието - "
   2547#~ "когато се отвори терминал, автоматично текущата папка е тази, в която е "
   2548#~ "бил отворен."
   2549
   2550#~ msgid ""
   2551#~ "<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\"> Session "
   2552#~ "startup temporary hang</ulink>: Applications with broken session "
   2553#~ "management can cause login to hang for a few minutes at the splashscreen. "
   2554#~ "The default session does not contain any such apps so this will only "
   2555#~ "become a problem if you save your session on logout. If you run into this "
   2556#~ "problem, just wait for the login to proceed and then remove any such "
   2557#~ "applications before saving your session again."
   2558#~ msgstr ""
   2559#~ "<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\">Session "
   2560#~ "startup temporary hang</ulink>: Приложенията с повредена поддръжка на "
   2561#~ "управлението на сесиите могат да доведат до забавяне при стартирането на "
   2562#~ "средата. В стандартната сесия няма такива приложения, така че този "
   2563#~ "проблем ще се появи, само ако запазите сесията си при напускане на "
   2564#~ "средата и сте ползвали проблемна програма. За да коригирате проблема, "
   2565#~ "изчакайте средата да стартира, след което затворете приложението и наново "
   2566#~ "запазете сесията като излезете от средата."
   2567
   2568#~ msgid ""
   2569#~ "GNOME operates on a time-based release schedule, an attempt to "
   2570#~ "continuously provide the best of our developers' efforts to users as "
   2571#~ "quickly as we can. The following features are on the radar of GNOME "
   2572#~ "developers and may land in the next few releases."
   2573#~ msgstr ""
   2574#~ "Версиите на GNOME се изготвят по определен график. Така усилията на "
   2575#~ "разработчиците стигат най-бързо до потребителите. Следните новости са "
   2576#~ "вече на радара на програмистите на GNOME е вероятно ще бъдат включени в "
   2577#~ "следващите версии."
   2578
   2579#~ msgid ""
   2580#~ "Support of the <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
   2581#~ "\">Apple Bonjour</ulink> standard for detection of services on the "
   2582#~ "network, potentially via <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/"
   2583#~ "Avahi\">Avahi.</ulink>"
   2584#~ msgstr ""
   2585#~ "Поддръжка на <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
   2586#~ "\">Bonjour на Apple</ulink> - стандарт за автоматично откриване на "
   2587#~ "услугите по мрежата, като най-вероятно ще се използва <ulink url=\"http://"
   2588#~ "www.freedesktop.org/Software/Avahi\">Avahi.</ulink>"
   2589
   2590#~ msgid ""
   2591#~ "Support of the <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Caldav\">caldav</"
   2592#~ "ulink> open calendar services standard in Evolution."
   2593#~ msgstr ""
   2594#~ "Включване в Evolution на поддръжка на <ulink url=\"http://en.wikipedia."
   2595#~ "org/wiki/Caldav\">caldav</ulink> - стандарта за взаимодействие между "
   2596#~ "календарни системи."
   2597
   2598#~ msgid ""
   2599#~ "Use of <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/"
   2600#~ "\">Network Manager</ulink> to give all network-aware apps intelligent "
   2601#~ "behavior in the face of network connection and disconnection."
   2602#~ msgstr ""
   2603#~ "Интегриране на <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/"
   2604#~ "\">Network Manager</ulink>, за да се позволи на мрежовите програми да "
   2605#~ "могат по-добре да се справят със случаите на прекъсване на връзката и "
   2606#~ "последвалото възстановяване."
   2607
   2608#~ msgid ""
   2609#~ "Consolidation of gtk and gnome libraries to ease development and "
   2610#~ "deployment of GNOME applications, via <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
   2611#~ "ProjectRidley\">Project Ridley.</ulink>"
   2612#~ msgstr ""
   2613#~ "Обединяване на библиотеките на GTK+ и GNOME, за да се улесни разработката "
   2614#~ "и разпространението на приложенията на GNOME чрез <ulink url=\"http://"
   2615#~ "live.gnome.org/ProjectRidley\">проектът Ridley.</ulink>"
   2616
   2617#~ msgid ""
   2618#~ "Increased usage of new rendering infrastructure to improve looks and "
   2619#~ "usability, for example, by integrating it with <ulink url=\"http://www."
   2620#~ "stellingwerff.com/?p=5\">Clearlooks, our new default theme.</ulink>"
   2621#~ msgstr ""
   2622#~ "Подобрено използване на новата структура за изобразяване, за да се "
   2623#~ "подобри външния вид, като час от това е интегрирането й с <ulink url="
   2624#~ "\"http://www.stellingwerff.com/?p=5\">новата стандартна тема - „Яснота“</"
   2625#~ "ulink>."
   2626
   2627#~ msgid ""
   2628#~ "For further information, see the <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
   2629#~ "RoadMap\">GNOME roadmap</ulink> on our wiki."
   2630#~ msgstr ""
   2631#~ "За повече информация погледнете страницата <ulink url=\"http://live.gnome."
   2632#~ "org/RoadMap\">бъдещето на GNOME</ulink> в нашето Уики."
   2633
   2634#~ msgid ""
   2635#~ "The core of GNOME's success is its many volunteers, both users and "
   2636#~ "developers."
   2637#~ msgstr ""
   2638#~ "Успехът на GNOME се дължи на многото доброволци - и потребители, и "
   2639#~ "разработчици."
   2640
   2641#~ msgid ""
   2642#~ "Helping on GNOME can be an incredibly satisfying experience, allowing you "
   2643#~ "to meet a wide range of motivated, skilled, and helpful people all "
   2644#~ "working towards a unified goal. Join us today and see what a difference "
   2645#~ "you can make."
   2646#~ msgstr ""
   2647#~ "Работата върху GNOME обогатява всеки човек. Ще можете да се срещнете с "
   2648#~ "множество мотивирани, талантливи и отзивчиви хора, които работят по една "
   2649#~ "обща кауза. Присъединете се и Вие."
   2650
   2651#~ msgid ""
   2652#~ "These release notes were assembled by Murray Cumming, Davyd Madeley, and "
   2653#~ "the GNOME community."
   2654#~ msgstr ""
   2655#~ "Тези бележки по версията бяха съставени от Мъри Къминг, Дейвид Медли и "
   2656#~ "общността на GNOME."
   2657
   2658#~ msgid "Thanks"
   2659#~ msgstr "Благодарности"
   2660
   2661#~ msgid ""
   2662#~ "The GNOMEs who bring you this software are too numerous to mention by "
   2663#~ "name, but in addition to the folks mentioned above, a few contributors "
   2664#~ "deserve special thanks for exceptional contributions toward making this "
   2665#~ "release possible: TODO: Update this for 2.12, if we have time."
   2666#~ msgstr ""
   2667#~ "Много хора са допринесли за GNOME и мястото тук няма да стигне за "
   2668#~ "упоменаването на всички по име. Все пак има и няколко човека, които имат "
   2669#~ "особен принос за новата версия:"
   2670
   2671#~ msgid "Dennis Cranston for gnome-search-tool"
   2672#~ msgstr "Денис Кранстън - инструмента за търсене gnome-search-tool"
   2673
   2674#~ msgid "Mike Newman for his work on the zenity gdialog wrapper"
   2675#~ msgstr "Майк Нюмън за работата му върху програмата за диалозите zenity"
   2676
   2677#~ msgid ""
   2678#~ "Bill Haneman and Calum Benson for Keyboard Accessibility Status applet"
   2679#~ msgstr ""
   2680#~ "Бил Ханиман и Калъм Бенсъм за аплета за състоянието на достъпността на "
   2681#~ "клавиатурата"
   2682
   2683#~ msgid "Shailesh Mittal for IPv6 support"
   2684#~ msgstr "Шейлеш Митал за поддръжката на IPv6"
   2685
   2686#~ msgid ""
   2687#~ "Irene Ryan, Eugene O'Connor and Pat Costello for documentation work "
   2688#~ "throughout GNOME"
   2689#~ msgstr "Ирен Риан, Юджийн О'Конър и Пат Костело за документирането на GNOME"
   2690
   2691#~ msgid ""
   2692#~ "Malcolm Tredinnick for settings for \"dont-proxy-for-this-domain\" in "
   2693#~ "gnome-vfs"
   2694#~ msgstr ""
   2695#~ "Малкълм Трединик за настройките „да не се ползва сървър-посредник за този "
   2696#~ "домейн“ в gnome-vfs"
   2697
   2698#~ msgid "Frank Worsley for gnome_vfs_url_show suport"
   2699#~ msgstr "Франк Уорсли за поддръжката на gnome_vfs_url_show"
   2700
   2701#~ msgid ""
   2702#~ "Anders Carlsson - Convert file attributes from stringlists to bitmasks in "
   2703#~ "Nautilus, and also .hidden file support"
   2704#~ msgstr ""
   2705#~ "Андърс Карлсън за преобразуването на файловите атрибути в Nautilus от "
   2706#~ "низове в побитови маски, както и за поддръжката на скритите файлове"
   2707
   2708#~ msgid "Glynn Foster - Nicer Nautilus bookmarks dialog"
   2709#~ msgstr "Глин Фостър за подобренията в диалога за отметки в Nautilus"
   2710
   2711#~ msgid "Marco Pesenti Gritti - icon theme throbber support in Nautilus"
   2712#~ msgstr ""
   2713#~ "Марко Песенти Грити - за поддръжката на теми за анимацията в Nautilus"
   2714
   2715#~ msgid "Frederic Crozat - important Nautilus bugfixes"
   2716#~ msgstr "Фредерик Крозат за корекциите по Nautilus"
   2717
   2718#~ msgid ""
   2719#~ "Jrg Billeter and Wolfgang Pichler - worked on the multiroot tree sidebar"
   2720#~ msgstr ""
   2721#~ "Йерг Билетер и Волфганг Пихлер за преобразуването на страничната лента от "
   2722#~ "дървовиден изглед към изглед „гора“"
   2723
   2724#~ msgid "Soren Sandmann - high-performance model for the Nautilus listview"
   2725#~ msgstr "Сьорен Сандман за ускоряването на изгледа като списък в Nautilus"
   2726
   2727#~ msgid ""
   2728#~ "Johan Dahlin - file size and count for the Nautilus multi-file property "
   2729#~ "dialog"
   2730#~ msgstr ""
   2731#~ "Йохан Далин за подобренията по информацията за големините и размерите на "
   2732#~ "файловете в диалога за множество файлове в Nautilus"
   2733
   2734#~ msgid ""
   2735#~ "Bastien Nocera for use of the new samba library for smb support in gnome-"
   2736#~ "vfs-extras, and also for DVD burning in nautilus-cd-burner"
   2737#~ msgstr ""
   2738#~ "Бастиен Ночера за използването на новата библиотека от проекта samba за "
   2739#~ "поддръжката на протокола smb в gnome-vfs-extras, както и за възможностите "
   2740#~ "за записване на DVD-та чрез nautilus-cd-burner"
   2741
   2742#~ msgid ""
   2743#~ "Ross Burton for write to cd context menu, bugfixes in nautilus-cd-burner"
   2744#~ msgstr ""
   2745#~ "Рос Бъртън за менюто за запис на компакт дискове, както и за корекциите в "
   2746#~ "nautilus-cd-burner"
   2747
   2748#~ msgid "Bob Doan for cdrw blanking support in nautilus-cd-burner"
   2749#~ msgstr ""
   2750#~ "Боб Доън за възможностите за изтриване на презаписваеми носители в "
   2751#~ "nautilus-cd-burner"
   2752
   2753#~ msgid ""
   2754#~ "Christian Persch for plugging memory leaks, improving the window/tab "
   2755#~ "communication code, cleaning up the encoding and languages "
   2756#~ "implementation, speeding up the tabs menu updating in Epiphany"
   2757#~ msgstr ""
   2758#~ "Кристиан Перш за корекциите при утечки на памет, подобряването на кода за "
   2759#~ "комуникации между прозорците и табовете, ускоряване на обновяването на "
   2760#~ "менютата свързани с табовете в Epiphany и изчистването на поддръжката на "
   2761#~ "кодиранията и различните езици"
   2762
   2763#~ msgid ""
   2764#~ "David Bordoley for work in Epiphany's user interface, ensuring HIG "
   2765#~ "compliance, cleanliness, and general usability."
   2766#~ msgstr ""
   2767#~ "Дейвид Бордолей за работата му по интерфейса на Epiphany за подобряване "
   2768#~ "на поддръжката на HIG, изчистване на интерфейса и опростяване на "
   2769#~ "ползването на програмата"
   2770
   2771#~ msgid ""
   2772#~ "Xan Lopez for polishing Epiphany's rough edges, including implementing "
   2773#~ "drag and drop of urls of links to bookmarks toolbar and adding nice "
   2774#~ "touches to the bookmarks views like sorting"
   2775#~ msgstr ""
   2776#~ "Ксан Лопес за подобренията в Epiphany като издърпването и пускането на "
   2777#~ "адреси към лентата за отметки и подобряване на изгледа на самите отметки"
   2778
   2779#~ msgid "Steve Chaplin, for making gnomine really shine"
   2780#~ msgstr "Стийв Чаплин за подобрения дизайн на gnomine"
   2781
   2782#~ msgid ""
   2783#~ "George Lebl, for changes that desensitize preferences in various apps if "
   2784#~ "an administrator has locked down the preference's Gconf key"
   2785#~ msgstr ""
   2786#~ "Георг Лебл за подобряване на контрола на системния администратор чрез "
   2787#~ "Gconf в настройките на някои програми"
   2788
   2789#~ msgid ""
   2790#~ "Jeroen Zwartepoorte, Eric Ritezel, James Willcox and Gustavo Giraldez for "
   2791#~ "their contributions to gedit and gtksourceview"
   2792#~ msgstr ""
   2793#~ "Йероен Цвартерпурте, Ерик Райтзел, Джеймс Уилкокс и Густаво Гиралдес за "
   2794#~ "приноса им към gedit и gtksourceview"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.