Changeset 586


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2006, 4:32:41 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Сливам със старата версия. Довечера ще обновявам вкъщи.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • help/notes-2-14/notes-2-14.bg.po

  r585 r586  
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: notes gnome-2-14\n"
  4 "POT-Creation-Date: 2006-03-07 16:32+0200\n"
   4"POT-Creation-Date: 2005-09-03 13:29+0200\n"
  55"PO-Revision-Date: 2006-03-07 16:34+0200\n"
  66"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   
  1010"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1111
   12#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:10(title)
   13msgid "What's New For Developers"
   14msgstr ""
   15
   16#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:12(para)
   17msgid ""
   18"The GNOME 2.12 Development Platform provides a stable base for third-party "
   19"software developers, and for the GNOME Desktop itself. GNOME 2.12 adds some "
   20"user-visible and API improvements, while maintaining backwards compatibilty "
   21"and API-stability. It also makes it easier to develop applications that run "
   22"on Unix and Windows, and use important standards to interoperate with other "
   23"desktops."
   24msgstr ""
   25"Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за "
   26"разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя "
   27"видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. "
   28"Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв начин "
   29"се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за Windows, "
   30"като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични среди."
   31
   32#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:21(title)
   33msgid "GTK+ Improvements"
   34msgstr "Подобрения в GTK+"
   35
   36#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:25(para)
   37msgid ""
   38"GTK+ now uses the freedesktop Cairo drawing API, making custom widget "
   39"drawing easier to implement and allowing new effects. In the near future, "
   40"this should allow GNOME to use new graphics effects and take advantage of "
   41"hardware acceleration, as well as improving our printing APIs."
   42msgstr ""
   43"GTK+ вече използва интерфейсите на Cairo за изчертаване, които са част от "
   44"проекта за свободни среди за потребители - Freedesktop. Това улеснява "
   45"създаването на специализирани графични обекти, както и позволява "
   46"използването на нови ефекти. В близкото бъдеще това ще позволи на GNOME да "
   47"се възползва от новите възможности на хардуерното ускорение, както и ще "
   48"подобри интерфейсите за печат."
   49
   50#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:26(para)
   51msgid ""
   52"Drag and drop handling has been improved and now previews blocks of text "
   53"when you drag them."
   54msgstr ""
   55"Издърпването и пускането е подобрено, когато издърпвате текст виждате "
   56"предварителен изглед на текста."
   57
   58#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:22(para)
   59msgid ""
   60"In GNOME 2.12, <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> 2.8 provides "
   61"some interesting user-visible features, such as <placeholder-1/>"
   62msgstr ""
   63"В GNOME 2.12 библиотеката <ulink url=\"http://www.gtk.org\">GTK+</ulink> 2.8 "
   64"предоставя някои интересни нововъведение за потребителите като <placeholder-"
   65"1/>"
   66
   67#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:33(para)
   68msgid ""
   69"GtkFileChooser can now display a file-overwrite confirmation dialog when in "
   70"save mode."
   71msgstr ""
   72"Диалогът GtkFileChooser изисква потвърждение при записване върху съществуващ "
   73"файл."
   74
   75#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:34(para)
   76msgid ""
   77"GtkWindow can have an urgency hint, instructing the window manager to, for "
   78"instance, flash the window title."
   79msgstr ""
   80"Диалогът GtkWindow може да подаде сигнал за спешност, което позволява, "
   81"например, на мениджъра на прозорци да накара заглавието на прозореца да "
   82"премигне."
   83
   84#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:35(para)
   85msgid ""
   86"GtkIconView now implements the GtkLayout interface, and can render items via "
   87"GtkCellRendererCells."
   88msgstr ""
   89"Обектът GtkIconView използва интерфейса GtkLayout и може да подрежда "
   90"елементи чрез GtkCellRendererCells."
   91
   92#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:36(para)
   93msgid ""
   94"GtkTextView now allows you to set a background color for pargraphs, and you "
   95"can now skip over invisible text when iterating."
   96msgstr ""
   97"Обектът GtkTextView позволява задаването на цвят на фона на абзаците, както "
   98"и предоставя възможност за прескачане на невидимия текст при обработката на "
   99"текста."
   100
   101#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:37(para)
   102msgid "GtkScrolledWindow has functions to get the scrollbars."
   103msgstr ""
   104"Обектът GtkScrolledWindow има нови функции за работа с лентите за "
   105"прелистване."
   106
   107#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:38(para)
   108msgid ""
   109"GtkMenu now supports vertical (rotated) menus, and it can ignore keyboard "
   110"focus, for special applications such as the onscreen keyboard."
   111msgstr ""
   112"Обектът GtkMenu поддържа вертикални менюта и може да отказва да получи "
   113"фокуса, което е важно за приложения като екранната клавиатура."
   114
   115#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:39(para)
   116msgid ""
   117"GtkEntryCompletion's popup menu may now be wider than the Entry, and the "
   118"popup can be avoided when there is only a single match."
   119msgstr ""
   120"Изскачащото меню на GtkEntryCompletion може да е по-широко от полето за "
   121"въвеждане на данни, а ако има само едно съвпадение - менюто не се показва."
   122
   123#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:40(para)
   124msgid "GtkAboutDialog's license text can now be wrapped."
   125msgstr "Текстът на лицензите в GtkAboutDialog се пренася по редове."
   126
   127#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:41(para)
   128msgid ""
   129"GtkToolButton can now use named icons from icon themes, and these iscons may "
   130"also be used when dragging."
   131msgstr ""
   132"Обектът GtkToolButton може да използва стандартните икони от темите по "
   133"имена, а самите икони могат да се издърпват."
   134
   135#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:42(para)
   136msgid "GtkSizeGroup can ignore hidden widgets."
   137msgstr "Пакетирането GtkSizeGroup може да прескача скритите графични обекти."
   138
   139#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:30(para)
   140msgid ""
   141"In addition to these changes, which all GTK-based applications can use "
   142"without recompilation, several new APIs have been added to make developement "
   143"even easier. These include: <placeholder-1/>"
   144msgstr ""
   145"Освен тези промени, които са достъпни за всички програми базирани на GTK+, "
   146"без да е необходима прекомпилация, включени са няколко нови API-та за "
   147"улесняване на разработчиците. Те включват: <placeholder-1/>"
   148
   149#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:48(para)
   150msgid ""
   151"See also the full list of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
   152"API/2.0/gtk/ix06.html\">new API in GTK+ 2.8</ulink>."
   153msgstr ""
   154"За пълния списък погледнете <ulink url=\"http://developer.gnome.org/doc/"
   155"API/2.0/gtk/ix06.html\">новите интерфейси в GTK+ 2.8</ulink>."
   156
   157#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:53(title)
   158msgid "Cross-platform"
   159msgstr "Множество платформи за работа"
   160
   161#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:54(para)
   162msgid ""
   163"The GTK+ library is already popular among developers who need to support "
   164"multiple platforms, including Microsoft Windows as well as Linux and UNIX. "
   165"For instance, artists may edit their images using GIMP and Inkscape on "
   166"either Linux or Windows."
   167msgstr ""
   168"Библиотеката GTK+ е особено популярна сред разработчиците, които трябва да "
   169"поддържат множество платформи, в това число Microsoft Windows, както и GNU/"
   170"Linux и UNIX. Например - дизайнерите могат да изработват изображения чрез "
   171"GIMP и Inkscape както под GNU/Linux така и Windows."
   172
   173#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:55(para)
   174msgid ""
   175"And now many more GNOME libraries, including ORBit2, libbonobo, libgnome, "
   176"libbonoboui, libgnomeui and gnome-vfs, can build on Microsoft Windows, "
   177"making it easier to build and distribute GNOME applications on that "
   178"platform. While this support is not yet complete, it may be sufficient for "
   179"some applications, and is expected to be complete in the next release of GTK"
   180"+ and GNOME."
   181msgstr ""
   182"Все повече библиотеки на GNOME, в това число ORBit2, libbonobo, libgnome, "
   183"libbonoboui, libgnomeui и gnome-vfs, се компилират и функционират върху "
   184"Microsoft Windows, което дава възможност приложенията на GNOME да се "
   185"популяризират и върху тази платформа. Макар и поддръжката все още да не е "
   186"пълна, тя е достатъчна за повечето приложения. Завършването на поддръжката "
   187"на Microsoft Windows се очаква в следващата версия на GTK+ и GNOME."
   188
   189#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:60(title)
   190msgid "Standards Compliance"
   191msgstr "Спазването на стандарти"
   192
   193#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:62(para)
   194msgid ""
   195"GNOME works closely with groups such as <ulink url=\"http://www.freedesktop."
   196"org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Standards support is a big "
   197"plus for GNOME developers and users. Interoperability support improves the "
   198"user experience by allowing GNOME, KDE, and other applications to work "
   199"together more easily, and following open specifications helps ensure that "
   200"user data is not trapped in proprietary formats."
   201msgstr ""
   202"GNOME работи в тясно сътрудничество с групи като <ulink url=\"http://www."
   203"freedesktop.org/wiki/Standards\">freedesktop.org</ulink>. Поддръжката на "
   204"стандарти е голямо предимство за потребителите и разработчиците на GNOME. "
   205"Това позволява на потребителите да използват безпроблемно приложения "
   206"едновременно от средите GNOME, KDE, както и други програми. Спазването на "
   207"общодостъпни спецификации гарантира, че данните на потребителите не са "
   208"заключени в собственически стандарти."
   209
   210#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndevelopers.xml:71(para)
   211msgid ""
   212"GNOME developers are working hard with other members of the free software "
   213"community through Freedesktop.org on the development of standards to allow "
   214"interoperability. Those standards include: <ulink url=\"http://www."
   215"freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">shared MIME database</"
   216"ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/icon-theme-spec"
   217"\">icon themes</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   218"recent-file-spec\">recent files</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop."
   219"org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec\">menus</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   220"freedesktop.org/wiki/Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec\">desktop entries</"
   221"ulink>, <ulink url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-spec/index.html"
   222"\">thumbnail management</ulink>, and the <ulink url=\"http://www.freedesktop."
   223"org/Standards/systemtray-spec\">system tray</ulink> specifications. In "
   224"addition, GNOME supports <ulink url=\"http://www.omg.org/\">CORBA</ulink>, "
   225"<ulink url=\"http://www.w3.org/XML/\">XML</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   226"freedesktop.org/Standards/XDND\">Xdnd</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   227"freedesktop.org/Standards/wm-spec\">EWMH</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   228"freedesktop.org/Standards/xembed-spec\">XEMBED</ulink>, <ulink url=\"http://"
   229"www.freedesktop.org/Standards/xsettings-spec\">XSETTINGS</ulink>, and <ulink "
   230"url=\"http://www.xfree86.org/current/xsmp.html\">XSMP</ulink>."
   231msgstr ""
   232"Разработчиците на GNOME съвместно с другите участници в общността на "
   233"свободния софтуер чрез сайт Freedesktop.org работят усилено по стандарти, "
   234"които осигуряват съвместимост. Част от тях са: <ulink url=\"http://www."
   235"freedesktop.org/Standards/shared-mime-info-spec\">споделената база от данни "
   236"за класификацията MIME</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/"
   237"Standards/icon-theme-spec\">темите за икони</ulink>, <ulink url=\"http://www."
   238"freedesktop.org/Standards/recent-file-spec\">последно използваните файлове</"
   239"ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec"
   240"\">менютата</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/wiki/"
   241"Standards_2fdesktop_2dentry_2dspec\">описанието на иконите</ulink>, <ulink "
   242"url=\"http://triq.net/~jens/thumbnail-spec/index.html\">управлението на мини "
   243"изображенията</ulink> и <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   244"systemtray-spec\">системната тава</ulink>. Допълнително GNOME поддържа "
   245"<ulink url=\"http://www.omg.org/\">CORBA</ulink>, <ulink url=\"http://www.w3."
   246"org/XML/\">XML</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   247"XDND\">Xdnd</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/wm-"
   248"spec\">EWMH</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Standards/"
   249"xembed-spec\">XEMBED</ulink>, <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/"
   250"Standards/xsettings-spec\">XSETTINGS</ulink> и <ulink url=\"http://www."
   251"xfree86.org/current/xsmp.html\">XSMP</ulink>."
   252
  12253#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  13254#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  14 #: rnusers.xml:49(None)
  15 msgid "@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; md5=977c4b56e690e77404b44728dbfdcede"
  16 msgstr ""
   255#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:44(None)
   256msgid ""
   257"@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
   258"md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
   259msgstr ""
   260"@@image: 'figures/figure-menueditor.png'; "
   261"md5=a9d47e306d11955a970a25eefe0fe0c7"
  17262
  18263#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  19264#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  20 #: rnusers.xml:68(None)
  21 msgid "@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; md5=dfdfa0294462c420f2527a33ec205468"
  22 msgstr ""
   265#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:67(None)
   266msgid ""
   267"@@image: 'figures/figure-gnome-system-tools-services.png'; "
   268"md5=290607520874209e44a9549872c1cb53"
   269msgstr ""
   270"@@image: 'figures/figure-gnome-system-tools-services.png'; "
   271"md5=290607520874209e44a9549872c1cb53"
  23272
  24273#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  25274#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  26 #: rnusers.xml:95(None)
  27 msgid "@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; md5=f6347847c09c93bf578e443ff27026e2"
  28 msgstr ""
   275#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:87(None)
   276msgid ""
   277"@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
   278msgstr ""
   279"@@image: 'figures/figure-logviewer.png'; md5=8a4d676473ad7e9b6b08aa9631f2ee10"
   280
   281#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:10(title)
   282msgid "What's New For Administrators"
   283msgstr ""
   284
   285#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:12(para)
   286msgid ""
   287"GNOME 2.12 has new features to make life easier for system administrators, "
   288"including users who manage their own computers."
   289msgstr ""
   290"В GNOME 2.12 има нововъведения, които да улеснят живота на системните "
   291"администратори, както и на потребителите, които сами конфигурират компютрите "
   292"си."
   293
   294#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:18(title)
   295msgid "Improvements for Sabayon"
   296msgstr "Подобрения за Sabayon"
   297
   298#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:20(para)
   299msgid ""
   300"As part of the work to support the <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   301"projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> user profile manager, GNOME startup "
   302"reads and touches fewer settings. Besides small performance gains, this "
   303"means that GNOME 2.12 is easier to administer than ever, particularly in "
   304"combination with Sabayon, which while not officially part of GNOME, makes "
   305"setting up user profiles for GNOME very easy."
   306msgstr ""
   307"Благодарение на работата по поддръжката на <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
   308"projects/sabayon/\">Sabayon</ulink> - мениджър на потребителските настройки, "
   309"при стартирането си GNOME се нуждае и зависи от по-малко настройки. Освен че "
   310"води до леко увеличаване на бързодействието, това опростява поддръжката на "
   311"системите работещи с GNOME 2.12, особено ако се използва самия Sabayon, "
   312"който макар и да не е официално част от GNOME, облекчава управлението на "
   313"потребителските настройки."
   314
   315#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:30(title)
   316msgid "Menu Editor"
   317msgstr "Редактор на менюта"
   318
   319#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:32(para)
   320msgid ""
   321"GNOME's Applications menu now uses the freedesktop menu specification, so "
   322"applications can be installed easily regardless of the desktop environment "
   323"used. GNOME 2.12 has a simple tool for editing the menu and, because the "
   324"infrastructure is standards compliant, other 3rd-party tools are becoming "
   325"available."
   326msgstr ""
   327"Менютата за програми в GNOME използва спецификацията на Freedesktop, така че "
   328"приложенията могат да се инсталират и стартират независимо от ползваната "
   329"среда. GNOME 2.12 разполага с опростен инструмент за управлението на менюта, "
   330"а придържането към стандартите води до появата на все повече инструменти за "
   331"управлението им."
   332
   333#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:41(title)
   334msgid "The Menu Editor"
   335msgstr "Редакторът на менюта"
   336
   337#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:46(phrase)
   338msgid "The Menu Editor."
   339msgstr "Редакторът на менюта."
   340
   341#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:54(title)
   342msgid "System Tools"
   343msgstr "Системни инструменти"
   344
   345#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:56(para)
   346msgid ""
   347"The system tools allow you to configure your system clock and your network "
   348"connection, as well as manage the users and groups on your system. At "
   349"present, these system tools are most appropriate for single computers rather "
   350"than large networks of computers."
   351msgstr ""
   352"Системните инструменти Ви позволяват да настроите системното време, мрежата, "
   353"както и потребителите и техните групи на компютрите Ви. Понастоящем "
   354"системните инструменти са по-подходящи за единични компютри отколкото за "
   355"големи мрежи от работни станции."
   356
   357#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:60(para)
   358msgid ""
   359"GNOME 2.12 provides a new Services Administration tool, which allows you to "
   360"choose which services will be started when the computer starts."
   361msgstr ""
   362"В GNOME 2.12 се появи и новия инструмент за управление на услугите, който Ви "
   363"позволява да определите какви приложения ще се стартират заедно с компютъра."
   364
   365#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:64(title)
   366msgid "The Services Administration tool"
   367msgstr "Инструмент за администрирането на услугите"
   368
   369#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:69(phrase)
   370msgid "The Services Administration tool."
   371msgstr "Инструмент за администрирането на услугите."
   372
   373#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:77(title)
   374msgid "Log Viewer"
   375msgstr "Преглед на журнали"
   376
   377#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:79(para)
   378msgid ""
   379"The GNOME log viewer makes investigation easier by showing all logs in one "
   380"tabbed window and allowing you to browse logs in a calendar. The new version "
   381"navigator also helps when viewing archived logs."
   382msgstr ""
   383"Програмата за преглед на журнали в GNOME облекчава изследващите "
   384"производителността и различните проблеми. Всички журнали се показват в общ "
   385"прозорец, но в различни табове. Възможно е да използвате и календарен "
   386"изглед. Чрез новия навигатор с версии можете да разглеждате и архивираните "
   387"журнали."
   388
   389#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:84(title)
   390msgid "The Log Viewer"
   391msgstr "Инструментът за преглед на журналите"
   392
   393#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnadmins.xml:89(phrase)
   394msgid "The Log Viewer, with calendar."
   395msgstr "Инструментът за преглед на журналите с календар."
  29396
  30397#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  31398#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  32 #: rnusers.xml:135(None)
  33 msgid "@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
  34 msgstr ""
   399#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:23(None)
   400msgid ""
   401"@@image: 'figures/figure-theme.png'; md5=535ea0d1cf16cf42132295ef185ad6bd"
   402msgstr ""
   403"@@image: 'figures/figure-theme.png'; md5=535ea0d1cf16cf42132295ef185ad6bd"
  35404
  36405#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  37406#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  38 #: rnusers.xml:178(None)
  39 msgid "@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
  40 msgstr ""
   407#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:44(None)
   408msgid ""
   409"@@image: 'figures/figure-nautilus.png'; md5=642f8995a186242189e00ae78afff699"
   410msgstr ""
   411"@@image: 'figures/figure-nautilus.png'; md5=642f8995a186242189e00ae78afff699"
  41412
  42413#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  43414#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  44 #: rnusers.xml:223(None)
  45 msgid "@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; md5=e98d8f0a7210820367802192264289ae"
  46 msgstr ""
   415#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:79(None)
   416msgid ""
   417"@@image: 'figures/figure-panel.png'; md5=48964f04ef8a628c6f6f00f29924d704"
   418msgstr ""
   419"@@image: 'figures/figure-panel.png'; md5=48964f04ef8a628c6f6f00f29924d704"
  47420
  48421#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  49422#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  50 #: rnusers.xml:251(None)
  51 msgid "@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
  52 msgstr ""
   423#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:102(None)
   424msgid ""
   425"@@image: 'figures/figure-totem.png'; md5=380de095dfdb11df181b26243b983e68"
   426msgstr ""
   427"@@image: 'figures/figure-totem.png'; md5=380de095dfdb11df181b26243b983e68"
  53428
  54429#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  55430#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  56 #: rnusers.xml:284(None)
  57 msgid "@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
  58 msgstr ""
   431#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:120(None)
   432msgid ""
   433"@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
   434"md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
   435msgstr ""
   436"@@image: 'figures/figure-soundjuicer.png'; "
   437"md5=bdb111b9419eb43e1940448063f99574"
  59438
  60439#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  61440#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  62 #: rnusers.xml:300(None)
  63 msgid "@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; md5=f25115ff2df2b4690c0d09d8d6ac5d02"
  64 msgstr ""
   441#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:144(None)
   442msgid ""
   443"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=76a94164fe25ede2502dc27917f4af29"
   444msgstr ""
   445"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=76a94164fe25ede2502dc27917f4af29"
  65446
  66447#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  67448#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  68 #: rnusers.xml:326(None)
  69 msgid "@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
  70 msgstr ""
   449#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:166(None)
   450msgid ""
   451"@@image: 'figures/figure-evolution-mail.png'; "
   452"md5=b0f177f26db54af0bed0448626eed076"
   453msgstr ""
   454"@@image: 'figures/figure-evolution-mail.png'; "
   455"md5=b0f177f26db54af0bed0448626eed076"
  71456
  72457#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  73458#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  74 #: rnusers.xml:356(None)
  75 msgid "@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
  76 msgstr ""
   459#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:187(None)
   460msgid ""
   461"@@image: 'figures/figure-controlpanel-aboutme.png'; "
   462"md5=13e8502625b05d06a233fea72c73d6b7"
   463msgstr ""
   464"@@image: 'figures/figure-controlpanel-aboutme.png'; "
   465"md5=13e8502625b05d06a233fea72c73d6b7"
  77466
  78467#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  79468#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  80 #: rnusers.xml:396(None)
  81 msgid "@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
  82 msgstr ""
   469#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:206(None)
   470msgid ""
   471"@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
   472"md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
   473msgstr ""
   474"@@image: 'figures/figure-controlpanel-mouse.png'; "
   475"md5=d271717a55914721127a3dc17da5fc90"
  83476
  84477#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  85478#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  86 #: rnusers.xml:420(None)
  87 msgid "@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; md5=dc78e1dfc2a88bc0ee0b5619a2ad48ba"
  88 msgstr ""
   479#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:229(None)
   480msgid ""
   481"@@image: 'figures/figure-evince.png'; md5=47a33747e1c68fdc92dc27b5e07c5948"
   482msgstr ""
   483"@@image: 'figures/figure-evince.png'; md5=47a33747e1c68fdc92dc27b5e07c5948"
  89484
  90485#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  91486#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  92 #: rnusers.xml:452(None)
  93 msgid "@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; md5=eece96f32816bdaa396e65f90decf1b8"
  94 msgstr ""
   487#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:246(None)
   488msgid "@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=b1b79e7af787d8991d5d8395ac9252d6"
   489msgstr ""
   490"@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=b1b79e7af787d8991d5d8395ac9252d6"
  95491
  96492#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  97493#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  98 #: rnusers.xml:516(None)
  99 msgid "@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; md5=b14eac16b30b60fab6f37f94b01d161d"
  100 msgstr ""
   494#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:271(None)
   495msgid ""
   496"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=ddb082cdbd7f3499c21863396f885402"
   497msgstr ""
   498"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=ddb082cdbd7f3499c21863396f885402"
  101499
  102500#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  103501#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  104 #: rnusers.xml:533(None)
  105 msgid "@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; md5=e5790db752f94d6067b9aa7cd9061220"
  106 msgstr ""
  107 
  108 #: rnusers.xml:8(title) rnbase.xml:8(title)
  109 msgid "What's New For Users"
  110 msgstr ""
  111 
  112 #: rnusers.xml:10(para)
  113 msgid "GNOME focuses on users and usability, and with GNOME 2.14 including hundreds of bugfixes and user-requested improvements, it would be impossible to list every single change and improvement we made. This page hopes to highlight some of the more exciting user-oriented features in this release of GNOME."
  114 msgstr ""
  115 
  116 #: rnusers.xml:19(title)
  117 msgid "Performance Improvements"
  118 msgstr ""
  119 
  120 #: rnusers.xml:21(para)
  121 msgid "Just as you would tune your car, our skilled engineers have strived to tune many parts of GNOME to be as fast as possible. Several important components of the GNOME desktop are now measurably faster, including text rendering, memory allocation and numerous individual applications. Faster font rendering and faster memory allocation benefit all GNOME and GTK+ applications without the need to even recompile them."
  122 msgstr ""
  123 
  124 #: rnusers.xml:30(para)
  125 msgid "Some applications have received special attention to make sure they are performing at their peak. GNOME Terminal, the terminal emulator for the GNOME desktop, has been optimised in several ways so that it is faster and, at the same time, more resource efficient. The GNOME Log Viewer now starts up over 20 times faster than ever before."
  126 msgstr ""
  127 
  128 #: rnusers.xml:40(title)
  129 msgid "GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time taken is the time to print a list of all English words to the screen."
  130 msgstr ""
  131 
  132 #: rnusers.xml:51(phrase)
  133 msgid "GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
  134 msgstr ""
  135 
  136 #: rnusers.xml:59(title)
  137 msgid "Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time taken to start the application and read a 2.9MB log file."
  138 msgstr ""
  139 
  140 #: rnusers.xml:70(phrase)
  141 msgid "Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
  142 msgstr ""
  143 
  144 #: rnusers.xml:79(title)
  145 msgid "Richer Searching"
  146 msgstr ""
  147 
  148 #: rnusers.xml:81(para)
  149 msgid "The GNOME file manager, Nautilus, now offers powerful search interface available by pressing <shortcut>Ctrl-F</shortcut> on the desktop or a file manager window."
  150 msgstr ""
  151 
  152 #: rnusers.xml:88(title)
  153 msgid "Search with Nautilus"
  154 msgstr ""
  155 
  156 #: rnusers.xml:97(phrase)
  157 msgid "Nautilus allows you to construct a search and save it later as a special folder"
  158 msgstr ""
  159 
  160 #: rnusers.xml:104(para)
  161 msgid "Searches are easily constructed and can then be saved in a folder or on the desktop. Saved searches can then be opened like a folder at a later date."
  162 msgstr ""
  163 
  164 #: rnusers.xml:110(para)
  165 msgid "If the Beagle searching framework is available, Nautilus will take advantage of it for faster, more contexual searching."
  166 msgstr ""
  167 
  168 #: rnusers.xml:117(title)
  169 msgid "More Help"
  170 msgstr ""
  171 
  172 #: rnusers.xml:119(para)
  173 msgid "The GNOME help browser also includes new features for searching help and documentation installed on your machine. Now with access to both GNU Info and traditional UNIX manpages, as well as GNOME's high quality documentation, it is possible to search most of the documentation included on your system quite rapidly."
  174 msgstr ""
  175 
  176 #: rnusers.xml:128(title)
  177 msgid "Search Help, view GNU Info files and read manpages"
  178 msgstr ""
  179 
  180 #: rnusers.xml:137(phrase)
  181 msgid "Yelp has new search features, as well as the ability to read GNU Info and UNIX manpages"
  182 msgstr ""
  183 
  184 #: rnusers.xml:143(para)
  185 msgid "Like with the file browser, users who have the Beagle search framework available will be able to utilise it for even faster and more accurate searching."
  186 msgstr ""
  187 
  188 #: rnusers.xml:151(title)
  189 msgid "Ekiga"
  190 msgstr ""
  191 
  192 #: rnusers.xml:153(para)
  193 msgid "Ekiga, formerly known as GNOME Meeting is GNOME's voice and video-over-IP client. Ekiga supports both the SIP and H323 protocols. SIP, a popular protocol used in Google Talk, Asterisk and many other software and hardware VoIP devices, is a recent addition to Ekiga. H323 is an older communications protocol, used in Microsoft Netmeeting and some telecommunications hardware."
  194 msgstr ""
  195 
  196 #: rnusers.xml:163(para)
  197 msgid "Ekiga also features STUN support to allow traversal through many types of firewalls, including Network Address Translating (NAT) firewalls. This means that you can use Ekiga to make and receive calls without having a public IP address or forwarding ports from your router."
  198 msgstr ""
  199 
  200 #: rnusers.xml:171(title)
  201 msgid "Making a SIP call with Ekiga"
  202 msgstr ""
  203 
  204 #: rnusers.xml:180(phrase)
  205 msgid "Ekiga can handle both voice and video over SIP"
  206 msgstr ""
  207 
  208 #: rnusers.xml:186(para)
  209 msgid "Users can also get an account with <ulink url=\"http://ekiga.net\">Ekiga.net</ulink> to give them a SIP address they can use on the Internet to make and receive calls from wherever they are."
  210 msgstr ""
  211 
  212 #: rnusers.xml:195(title)
  213 msgid "Improved Window Management"
  214 msgstr ""
  215 
  216 #: rnusers.xml:197(para)
  217 msgid "Several new features have been added to Metacity to improve window management. Window edges now have a magnetic attraction, making it possible to \"click\" windows together. Multiple monitor (head) handling has been improved in Metacity. Metacity will now attempt to displace windows that want to appear across a monitor boundary onto one monitor or the other."
  218 msgstr ""
  219 
  220 #: rnusers.xml:206(para)
  221 msgid "To help administrators and users of multiple machines from the same X server, the hostname of windows which are not running locally will be displayed in the title bar. This is especially useful when changing settings on machines graphically to ensure that you're making changes on the correct machine."
  222 msgstr ""
  223 
  224 #: rnusers.xml:216(title)
  225 msgid "Running an identical window locally and remotely"
  226 msgstr ""
  227 
  228 #: rnusers.xml:225(phrase)
  229 msgid "XClock remotely, XClock locally"
  230 msgstr ""
  231 
  232 #: rnusers.xml:233(title)
  233 msgid "Deskbar"
  234 msgstr ""
  235 
  236 #: rnusers.xml:234(para)
  237 msgid "New to GNOME is the Deskbar. Power users, keyboard enthusiasts and users of the old panel command line will find this replacement incredibly powerful and easy to use. Deskbar uses plugins (written in Python) to provide search functionality for programs, files, folders, bookmarks, contacts and much more. Deskbar can also use the live search functionality of Google Live, Yahoo and Beagle."
  238 msgstr ""
  239 
  240 #: rnusers.xml:244(title)
  241 msgid "Searching for 'net'"
  242 msgstr ""
  243 
  244 #: rnusers.xml:253(phrase)
  245 msgid "Deskbar shows a list of matches for 'net'"
  246 msgstr ""
  247 
  248 #: rnusers.xml:259(para)
  249 msgid "Deskbar has both an in-panel mode, and a collapsed mode for use on vertical panels or panels with little free space. To search you simply press <shortcut>Alt-F3</shortcut> and enter some terms. You can also browse or search your command history."
  250 msgstr ""
  251 
  252 #: rnusers.xml:268(title)
  253 msgid "Fast User Switching"
  254 msgstr ""
  255 
  256 #: rnusers.xml:269(para)
  257 msgid "GNOME 2.14 includes support for fast user switching throughout the desktop. Both the logout dialog and unlock screen dialog will offer the option to switch user. A menu can be added to the panel allowing quick access to user switching."
  258 msgstr ""
  259 
  260 #: rnusers.xml:277(title)
  261 msgid "Fast user switching from the panel"
  262 msgstr ""
  263 
  264 #: rnusers.xml:286(phrase)
  265 msgid "A list of possible users you could switch to"
  266 msgstr ""
  267 
  268 #: rnusers.xml:293(title)
  269 msgid "Switch users from a locked session"
  270 msgstr ""
  271 
  272 #: rnusers.xml:302(phrase)
  273 msgid "Screensaver lock dialog allows you to switch user"
  274 msgstr ""
  275 
  276 #: rnusers.xml:310(title)
  277 msgid "Shared Calendaring"
  278 msgstr ""
  279 
  280 #: rnusers.xml:311(para)
  281 msgid "A new feature in Evolution 2.6 is shared calendaring over CalDAV. The CalDAV shared calendar protocol is implemented by a number of groupware servers, including the freely available <application>Hula</application> server."
  282 msgstr ""
  283 
  284 #: rnusers.xml:319(title)
  285 msgid "Viewing a shared calendar from <application>Hula</application>"
  286 msgstr ""
  287 
  288 #: rnusers.xml:328(phrase)
  289 msgid "View and edit shared calendars in Evolution"
  290 msgstr ""
  291 
  292 #: rnusers.xml:336(title)
  293 msgid "Smarter Bookmarking"
  294 msgstr ""
  295 
  296 #: rnusers.xml:338(para)
  297 msgid "The Epiphany Web Browser continues to make browsing the world wide web easier. New in this release is the automatic construction of bookmark hierarchies. This reduces the burden of handling large bookmark collections, but retains the simpler topic-based system of bookmark management popular in Epiphany. Topics are now much easier to select and and create; Epiphany will even suggest topics based on past usage."
  298 msgstr ""
  299 
  300 #: rnusers.xml:349(title)
  301 msgid "Improved bookmark management and stylesheet control"
  302 msgstr ""
  303 
  304 #: rnusers.xml:358(phrase)
  305 msgid "Epiphany now builds hierarchical bookmark menus from your topics, and gives the user control over page presentation."
  306 msgstr ""
  307 
  308 #: rnusers.xml:365(para)
  309 msgid "Also in this release is support for user-defined stylesheets, providing improved accessibility and user control over page presentation. Behind the scenes Epiphany can now use Firefox, Mozilla or XULRunner as its backend. If you're using <application>NetworkManager</application>, Epiphany will be able to automatically detect your network settings."
  310 msgstr ""
  311 
  312 #: rnusers.xml:375(title)
  313 msgid "Better Editor"
  314 msgstr ""
  315 
  316 #: rnusers.xml:377(para)
  317 msgid "Gedit continues to provide the usability of a simple text editor with all the features you need to develop applications or websites. Features in Gedit 2.14 include improved handling of multiple documents and writing to remote files. Combine this with browsing of SFTP, FTP and WebDAV directories directly from the file browser, plus syntax highlighting of HTML, PHP, PSP and more, and creating personal and business websites is now a piece of cake for anyone."
  318 msgstr ""
  319 
  320 #: rnusers.xml:388(title)
  321 msgid "Gedit can handle multiple source files easily, opening and saving them locally or over a network"
  322 msgstr ""
  323 
  324 #: rnusers.xml:398(phrase)
  325 msgid "Gedit with several Python files open, saving on of them on GNOME.org"
  326 msgstr ""
  327 
  328 #: rnusers.xml:404(para)
  329 msgid "Also new, is the ability to write plugins for Gedit in Python. This allows the functionality of Gedit to be extended and customised easily, even if you're not a strong programmer. Some useful plugins that come with Gedit include one to execute external commands, support for tag-based completion and an interactive Python console."
  330 msgstr ""
  331 
  332 #: rnusers.xml:413(title)
  333 msgid "Plugins dialog showing the properties for the External Commands plugin"
  334 msgstr ""
  335 
  336 #: rnusers.xml:422(phrase)
  337 msgid "The plugins dialog lets you select installed plugins to activate or disable plugins and configure their preferences"
  338 msgstr ""
  339 
  340 #: rnusers.xml:431(title)
  341 msgid "Integrated Screensaver"
  342 msgstr ""
  343 
  344 #: rnusers.xml:433(para)
  345 msgid "GNOME now features an intergrated screensaver. GNOME Screensaver is compatible with the \"hacks\" popular in Xscreensaver, but also has lots of new features unavailable in Xscreensaver. Applications that are aware of GNOME Screensaver will be able to communicate with it to set properties like \"do not blank screen\" over a standard interface. Dialogs such as the unlock screen dialog are now translatable into your native language and accessible to users with disabilities that may prevent them from otherwise being able to unlock the display."
  346 msgstr ""
  347 
  348 #: rnusers.xml:445(title)
  349 msgid "Configuring GNOME Screensaver properties"
  350 msgstr ""
  351 
  352 #: rnusers.xml:454(phrase)
  353 msgid "The GNOME Screensaver properties dialog"
  354 msgstr ""
  355 
  356 #: rnusers.xml:460(para)
  357 msgid "For whatever reason, some users will wish to continue using Xscreensaver. This will still be possible and you should consult your vendor documentation on how this should be achieved."
  358 msgstr ""
  359 
  360 #: rnusers.xml:468(title)
  361 msgid "Latest GStreamer"
  362 msgstr ""
  363 
  364 #: rnusers.xml:469(para)
  365 msgid "GNOME 2.14 utilises the technology of <application>GStreamer 0.10</application>. The GStreamer multimedia framework is a powerful, pluggable audio and video framework used on Linux and UNIX desktops as well as in embedded devices and much more. This latest major version of GStreamer is faster and more stable than any of the preceeding versions. Issues like syncronisation of audio and video across different devices has been addressed, as has threading and the dynamic handling of multimedia plugins. You can find out more from the <ulink url=\"http://www.gstreamer.org/\">GStreamer website</ulink>."
  366 msgstr ""
  367 
  368 #: rnusers.xml:481(para)
  369 msgid "All of the multimedia applications that ship with GNOME have been upgraded to take advantage of the latest GStreamer; including Totem, Sound Juicer and the volume controls."
  370 msgstr ""
  371 
  372 #: rnusers.xml:487(para)
  373 msgid "GStreamer 0.10 will also allow users to take advantage of multimedia plugins distributed by 3rd party vendors to offer support for licensed codecs that where no free codec is available. These may include support for AC3, WMA, MP3 and more. A licensed, yet freely available MP3 plugin for GStreamer 0.10 is being made available by <ulink url=\"http://www.fluendo.com/\">Fluendo</ulink>, a long-time supporter of GStreamer."
  374 msgstr ""
  375 
  376 #: rnusers.xml:499(title)
  377 msgid "Easy Configuration"
  378 msgstr ""
  379 
  380 #: rnusers.xml:500(para)
  381 msgid "GNOME prides itself on being easy to configure and offering users simple choices while still leaving things flexible. A number of the elements of the GNOME control center have made it easier to set the preference you want."
  382 msgstr ""
  383 
  384 #: rnusers.xml:508(title)
  385 msgid "Set preferred applications by choosing from a list or entering a command."
  386 msgstr ""
  387 
  388 #: rnusers.xml:518(phrase)
  389 msgid "The preferred applications dialog"
  390 msgstr ""
  391 
  392 #: rnusers.xml:525(title)
  393 msgid "Select from a list of available sounds or select your own file from the filesystem, then choose your default sound card."
  394 msgstr ""
  395 
  396 #: rnusers.xml:535(phrase)
  397 msgid "The sound configuration dialog"
  398 msgstr ""
   502#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:287(None)
   503msgid ""
   504"@@image: 'figures/figure-search.png'; md5=52e69ee12a31318eb2aa2db040d0b493"
   505msgstr ""
   506"@@image: 'figures/figure-search.png'; md5=52e69ee12a31318eb2aa2db040d0b493"
  399507
  400508#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  401509#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  402 #: rnlookingforward.xml:54(None)
  403 msgid "@@image: 'figures/figure-power-manager.png'; md5=06eff1182964bde68a7eafc015cd24e1"
  404 msgstr ""
  405 
  406 #: rnlookingforward.xml:8(title)
  407 msgid "Looking Forward to GNOME 2.16"
  408 msgstr ""
  409 
  410 #: rnlookingforward.xml:10(para)
  411 msgid "Naturally, development doesn't stop with GNOME 2.14. Six months from today, the GNOME 2.16 release will follow, building on the fantastic base of its predecessors."
  412 msgstr ""
  413 
  414 #: rnlookingforward.xml:16(para)
  415 msgid "Things to look forward to in GNOME 2.16 include:"
  416 msgstr ""
  417 
  418 #: rnlookingforward.xml:20(para)
  419 msgid "GTK+ 2.10, which includes much work from <ulink url=\"http://live.gnome.org/ProjectRidley\">Project Ridley</ulink>;"
  420 msgstr ""
  421 
  422 #: rnlookingforward.xml:24(para)
  423 msgid "Cairo 1.2 based theming;"
  424 msgstr ""
  425 
  426 #: rnlookingforward.xml:27(para)
  427 msgid "support for compositing, alpha blending, drop shadows, window transparency and more;"
  428 msgstr ""
  429 
  430 #: rnlookingforward.xml:31(para)
  431 msgid "integrated power management support via <application>GNOME Power Manager</application>; and"
  432 msgstr ""
  433 
  434 #: rnlookingforward.xml:35(para)
  435 msgid "new widgets for developers including notification and printing widgets"
  436 msgstr ""
  437 
  438 #: rnlookingforward.xml:40(para)
  439 msgid "More on the development roadmap of GNOME 2.16 will appear shortly as development will soon be getting under steam. Watch out for details on our <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">development page</ulink>."
  440 msgstr ""
  441 
  442 #: rnlookingforward.xml:47(title)
  443 msgid "GNOME Power Manager, slated to appear in GNOME 2.16"
  444 msgstr ""
  445 
  446 #: rnlookingforward.xml:56(phrase)
  447 msgid "Manage power settings"
  448 msgstr ""
  449 
  450 #: rninstallation.xml:8(title)
  451 msgid "Installing GNOME"
  452 msgstr ""
  453 
  454 #: rninstallation.xml:10(para)
  455 msgid "XXX FIXME: GNOME may have a LiveCD."
  456 msgstr ""
  457 
  458 #: rninstallation.xml:14(para)
  459 msgid "To install or upgrade your machine to GNOME 2.14, we recommend you install official packages from your vendor or distribution. Popular distributions will be making GNOME 2.14 available very soon and some already have development versions with GNOME 2.14 available. You can get a list of distributions who ship GNOME and the latest version they ship on our <ulink url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">Get Footware</ulink> page."
  460 msgstr ""
  461 
  462 #: rninstallation.xml:24(para)
  463 msgid "If you are brave and patient and would like to build GNOME from the source, we recommend you use one of the build tools. <ulink url=\"http://cipherfunk.org/garnome/\">GARNOME</ulink> builds GNOME from release tarballs. You will need GARNOME 2.14.x to build GNOME 2.14.x. There is also <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> which is designed to build the latest GNOME from CVS. You can use jhbuild to build the <filename>gnome-2-14</filename> moduleset."
  464 msgstr ""
  465 
  466 #: rninstallation.xml:35(para)
  467 msgid "For those who really want to compile the entire desktop by hand, the order to compile the modules in is: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, howl, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, gnome-control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, epiphany, gob, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon."
  468 msgstr ""
  469 
  470 #: rninstallation.xml:169(para)
  471 msgid "This list is provided purely for reference and we strongly urge anyone looking to compile GNOME from source to consider using one of the build tools above."
  472 msgstr ""
  473 
  474 #: rni18n.xml:8(title)
  475 msgid "Internationalization"
  476 msgstr ""
  477 
  478 #. Translators: number of languages might change before final date
  479 #: rni18n.xml:11(para)
  480 msgid "Thanks to members of the worldwide <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>, under the leadership of Christian Rose and Danilo Šegan, GNOME 2.14 offers support for 49 languages (at least 80 percent of strings translated)."
  481 msgstr ""
  482 
  483 #: rni18n.xml:50(para)
  484 msgid "Albanian (5 million speakers)"
  485 msgstr ""
  486 
  487 #: rni18n.xml:51(para)
  488 msgid "Basque (580,000)"
  489 msgstr ""
  490 
  491 #: rni18n.xml:52(para)
  492 msgid "Bengali (189 million)"
  493 msgstr ""
  494 
  495 #: rni18n.xml:53(para)
  496 msgid "Brazilian Portuguese (175 million)"
  497 msgstr ""
  498 
  499 #: rni18n.xml:54(para)
  500 msgid "Bulgarian (9 million)"
  501 msgstr ""
  502 
  503 #: rni18n.xml:55(para)
  504 msgid "Catalan (7 million)"
  505 msgstr ""
  506 
  507 #: rni18n.xml:56(para)
  508 msgid "Chinese (Hong Kong)"
  509 msgstr ""
  510 
  511 #: rni18n.xml:57(para)
  512 msgid "Chinese (Taiwan) (40 million)"
  513 msgstr ""
  514 
  515 #: rni18n.xml:58(para)
  516 msgid "Chinese Simplified (over 1 billion)"
  517 msgstr ""
  518 
  519 #: rni18n.xml:59(para)
  520 msgid "Croatian (5 million)"
  521 msgstr ""
  522 
  523 #: rni18n.xml:60(para)
  524 msgid "Czech (11 million)"
  525 msgstr ""
  526 
  527 #: rni18n.xml:61(para)
  528 msgid "Danish (5.3 million)"
  529 msgstr ""
  530 
  531 #: rni18n.xml:62(para)
  532 msgid "Dutch (over 21 million)"
  533 msgstr ""
  534 
  535 #: rni18n.xml:63(para)
  536 msgid "English (341 million)"
  537 msgstr ""
  538 
  539 #: rni18n.xml:64(para)
  540 msgid "Estonian (1 million)"
  541 msgstr ""
  542 
  543 #: rni18n.xml:65(para)
  544 msgid "Finnish (over 5 million)"
  545 msgstr ""
  546 
  547 #: rni18n.xml:66(para)
  548 msgid "French (over 75 million)"
  549 msgstr ""
  550 
  551 #: rni18n.xml:67(para)
  552 msgid "Galician (3 million)"
  553 msgstr ""
  554 
  555 #: rni18n.xml:68(para)
  556 msgid "German (100 million)"
  557 msgstr ""
  558 
  559 #: rni18n.xml:69(para)
  560 msgid "Greek (15 million)"
  561 msgstr ""
  562 
  563 #: rni18n.xml:70(para)
  564 msgid "Gujarati (46 million)"
  565 msgstr ""
  566 
  567 #: rni18n.xml:71(para)
  568 msgid "Hebrew"
  569 msgstr ""
  570 
  571 #: rni18n.xml:72(para)
  572 msgid "Hindi (370 million)"
  573 msgstr ""
  574 
  575 #: rni18n.xml:73(para)
  576 msgid "Hungarian (14.5 million)"
  577 msgstr ""
  578 
  579 #: rni18n.xml:74(para)
  580 msgid "Indonesian (230 million)"
  581 msgstr ""
  582 
  583 #: rni18n.xml:75(para)
  584 msgid "Italian (60 million)"
  585 msgstr ""
  586 
  587 #: rni18n.xml:76(para)
  588 msgid "Japanese (over 125 million)"
  589 msgstr ""
  590 
  591 #: rni18n.xml:77(para)
  592 msgid "Korean (75 million)"
  593 msgstr ""
  594 
  595 #: rni18n.xml:78(para)
  596 msgid "Lithuanian (4 million)"
  597 msgstr ""
  598 
  599 #: rni18n.xml:79(para)
  600 msgid "Macedonian (2 million)"
  601 msgstr ""
  602 
  603 #: rni18n.xml:80(para)
  604 msgid "Nepali (16 million)"
  605 msgstr ""
  606 
  607 #: rni18n.xml:81(para)
  608 msgid "Norwegian Bookmal (5 million)"
  609 msgstr ""
  610 
  611 #: rni18n.xml:82(para)
  612 msgid "Norwegian Nynorsk (2 million)"
  613 msgstr ""
  614 
  615 #: rni18n.xml:83(para)
  616 msgid "Persian"
  617 msgstr ""
  618 
  619 #: rni18n.xml:84(para)
  620 msgid "Polish (44 million)"
  621 msgstr ""
  622 
  623 #: rni18n.xml:85(para)
  624 msgid "Portuguese (43 million)"
  625 msgstr ""
  626 
  627 #: rni18n.xml:86(para)
  628 msgid "Punjabi (60 million)"
  629 msgstr ""
  630 
  631 #: rni18n.xml:87(para)
  632 msgid "Romanian (26 million)"
  633 msgstr ""
  634 
  635 #: rni18n.xml:88(para)
  636 msgid "Russian (170 million)"
  637 msgstr ""
  638 
  639 #: rni18n.xml:89(para)
  640 msgid "Serbian (10 million)"
  641 msgstr ""
  642 
  643 #: rni18n.xml:90(para)
  644 msgid "Slovak (5 million)"
  645 msgstr ""
  646 
  647 #: rni18n.xml:91(para)
  648 msgid "Spanish (over 350 million)"
  649 msgstr ""
  650 
  651 #: rni18n.xml:92(para)
  652 msgid "Swedish (9 million)"
  653 msgstr ""
  654 
  655 #: rni18n.xml:93(para)
  656 msgid "Tamil (61 million)"
  657 msgstr ""
  658 
  659 #: rni18n.xml:94(para)
  660 msgid "Thai (20 million)"
  661 msgstr ""
  662 
  663 #: rni18n.xml:95(para)
  664 msgid "Turkish (150 million)"
  665 msgstr ""
  666 
  667 #: rni18n.xml:96(para)
  668 msgid "Ukrainian (50 million)"
  669 msgstr ""
  670 
  671 #: rni18n.xml:97(para)
  672 msgid "Vietnamese (68 million)"
  673 msgstr ""
  674 
  675 #: rni18n.xml:98(para)
  676 msgid "Welsh (575,000)"
  677 msgstr ""
  678 
  679 #: rni18n.xml:37(para)
  680 msgid "Supported languages: <placeholder-1/>"
  681 msgstr ""
  682 
  683 #: rni18n.xml:102(para)
  684 msgid "Note that Basque, Bengali, Chinese (Hong Kong), Croatian, Estonian, Hebrew, Norwegian Nynorsk and Persian are new supported languages in GNOME 2.14, thanks to the hard work of their translators. Also worthy of mention is that British English and Canadian English are also supported."
  685 msgstr ""
  686 
  687 #: rni18n.xml:107(para)
  688 msgid "Many other languages are partially supported, with more than half of their strings translated."
  689 msgstr ""
  690 
  691 #: rngettinginvolved.xml:8(title)
  692 msgid "Getting Involved"
  693 msgstr ""
  694 
  695 #: rngettinginvolved.xml:10(para)
  696 msgid "Helping GNOME is a rewarding, satisfying and positive experience. You will join with hundreds of dedicated enthusiasts from all walks of life and all places on the globe. Skilled and motivated contributors to GNOME may find new doors and opportunities open to them in the form of recognition, speaking appearances and gainful employment."
  697 msgstr ""
  698 
  699 #: rngettinginvolved.xml:18(para)
  700 msgid "As a user, your contribution to GNOME can be as simple as filing good bug reports in our bug tracking system, Bugzilla. The <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">simple bug assistant</ulink> will be able to guide you through filing your first bugs with us. You may also like to consider joining our <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/bugsquad/\">Bugsquad</ulink>, a team of dedicated bugmasters who triage and categorize common bugs, to help save the time of other developers. You or your business can also become a <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/\">Friend of GNOME</ulink>."
  701 msgstr ""
  702 
  703 #: rngettinginvolved.xml:30(para)
  704 msgid "For developers, a lot of exciting progress is being made daily in our active developer groups - accessibility, documentation, usability, translation, web, testing, graphics, performance, desktop and platform development. For more information read our guide on how to <ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Join GNOME</ulink>."
  705 msgstr ""
  706 
  707 #: rngettinginvolved.xml:38(para)
  708 msgid "<ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Join us today</ulink> and see what a difference you can make."
  709 msgstr ""
   510#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:306(None)
   511msgid ""
   512"@@image: 'figures/figure-dictionary.png'; "
   513"md5=1dfeb6df74eba4bb3af1c91fa3b9651a"
   514msgstr ""
   515"@@image: 'figures/figure-dictionary.png'; "
   516"md5=1dfeb6df74eba4bb3af1c91fa3b9651a"
  710517
  711518#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  712519#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  713 #: rndevelopers.xml:45(None)
  714 msgid "@@image: 'figures/figure-gslice-graph.png'; md5=43d52cef82eff45ffb754f00a98881b6"
  715 msgstr ""
  716 
  717 #: rndevelopers.xml:8(title)
  718 msgid "What's New For Developers"
  719 msgstr ""
  720 
  721 #: rndevelopers.xml:10(para)
  722 msgid "The GNOME 2.14 Developers' Platform provides a stable base for independent software developers to create third-party applications. GNOME and its platform are licensed to allow the creation of both free and proprietary software to run on top of GNOME."
  723 msgstr ""
  724 
  725 #: rndevelopers.xml:17(para)
  726 msgid "Libraries in the GNOME Platform are guarantee to be API and ABI stable for the rest of the GNOME 2.x release series. Libraries in GNOME Desktop do not have this guarantee, but most remain consistent from release to release."
  727 msgstr ""
  728 
  729 #: rndevelopers.xml:24(title)
  730 msgid "GSlice"
  731 msgstr ""
  732 
  733 #: rndevelopers.xml:26(para)
  734 msgid "As of GLib 2.10, the GSlice allocator replaces the older GMemChunk and GTrashStacks APIs available in GLib. GSlice is very similar to the kernel slab allocator and allows for fast, memory efficent allocation of small structures (eg. GList elements, GtkWindow structures). GSlice also has none of the locking overhead of GMemChunk, which makes it much faster in multithreaded applications."
  735 msgstr ""
  736 
  737 #: rndevelopers.xml:37(title)
  738 msgid "Memory allocator performance allocating and freeing 1 million GList elements in 1 (red), 5 (yellow), 10 (green) and 20 (blue) threads."
  739 msgstr ""
  740 
  741 #: rndevelopers.xml:47(phrase)
  742 msgid "GSlice performance improvements over other memory allocators"
  743 msgstr ""
  744 
  745 #: rndevelopers.xml:53(para)
  746 msgid "GMemChunk has been reimplemented to transparently use GSlice, but the GMemChunk API is considered deprecated."
  747 msgstr ""
  748 
  749 #: rndevelopers.xml:58(para)
  750 msgid "To allocate memory with the GSlice allocator, use the call <function>g_slice_new (MyStructure);</function>, which will return a pointer (ptr). To free memory allocated with GSlice, use the function <function>g_slice_free (MyStructure, ptr);</function>."
  751 msgstr ""
  752 
  753 #: rndevelopers.xml:65(para)
  754 msgid "GSlice uses a scalable, thread-local cache of slices of different sizes. For large memory requirements, GSlice will transparently and automatically use the <function>g_malloc</function> allocator for you, so developers do not have to choose the most efficent allocator themselves."
  755 msgstr ""
  756 
  757 #: rndevelopers.xml:75(title)
  758 msgid "Service Registration"
  759 msgstr ""
  760 
  761 #: rndevelopers.xml:77(para)
  762 msgid "The latest GNOME now offers a way for developers to register their applications to be started up automatically when GNOME starts. To do this, you only need to install a <filename>.desktop</filename> file in <filename>$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/etc/xdg/autostart/</filename> or <filename>~/.config/autostart/</filename>. If you want to install a service, but disable it by default, you can add the property <property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
  763 msgstr ""
  764 
  765 #: rndevelopers.xml:88(para)
  766 msgid "There are some caveats to registering services in this way:"
  767 msgstr ""
  768 
  769 #: rndevelopers.xml:92(para)
  770 msgid "Applications that register themselves with the session in some other way (eg. nautilus, gnome-panel, vino) should not also register themselves in this way."
  771 msgstr ""
  772 
  773 #: rndevelopers.xml:97(para)
  774 msgid "Session managed applications will not be handled cleanly, ensure that you pass the <option>--sm-disable</option> flag on your <option>Exec</option> line."
   520#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:325(None)
   521msgid ""
   522"@@image: 'figures/figure-game-mines.png'; "
   523"md5=c6abd1f8ca707b5240a0016b421aa93c"
   524msgstr ""
   525"@@image: 'figures/figure-game-mines.png'; "
   526"md5=c6abd1f8ca707b5240a0016b421aa93c"
   527
   528#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:9(title)
   529msgid "What's New For Users"
   530msgstr ""
   531
   532#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:13(title)
   533msgid "Desktop"
   534msgstr "Работен плот"
   535
   536#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:15(title)
   537msgid "Look and Feel"
   538msgstr "Изглед"
   539
   540#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:16(para)
   541msgid ""
   542"GNOME 2.12 introduces a new standard theme, also known as \"ClearLooks\", "
   543"making your desktop more attractive while remaining simple and uncluttered."
   544msgstr ""
   545"В GNOME 2.12 дебютира и нова стандартна графичната тема: „Яснота“. Тя прави "
   546"работния плот по-красив, но запазва простотата и изчистените линии."
   547
   548#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:20(title)
   549msgid "Attractive, friendly, simple: the new default theme."
   550msgstr "Привлекателна, дружелюбжна и несложна: новата стандартна тема."
   551
   552#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:25(phrase)
   553msgid "The new default theme"
   554msgstr "Нова стандартна тема"
   555
   556#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:32(title)
   557msgid "The File Manager"
   558msgstr "Мениджърът на файлове"
   559
   560#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:33(para)
   561msgid ""
   562"The file manager, also known as Nautilus, has several user interface "
   563"improvements in GNOME 2.12. Most noticeably, the list view can now show "
   564"files in directories, allowing you to navigate down to a sub-folder and open "
   565"a new folder window only when necessary. Also for your convenience, the "
   566"Bookmarks menu now shows the same locations as the File Chooser dialog."
   567msgstr ""
   568"В графичния интерфейс на мениджъра на файлове - Nautilus има няколко "
   569"подобрения. Прегледът като списък позволява да видите списъка на файловете в "
   570"една папка без да я отваряте. За ваше удобство в менюто за отметки се "
   571"показват и местоположенията от диалога за избор на файлове."
   572
   573#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:38(para)
   574msgid ""
   575"In GNOME 2.12, dragging text from an application to a folder window will "
   576"save you time by creating a new text document. You'll also notice that GNOME "
   577"now shows a preview of the text being dragged, instead of just an icon."
   578msgstr ""
   579"Ако издърпате текст от приложение в GNOME 2.12 към някоя папка, в нея "
   580"автоматично ще се създаде нов текстов документ, който съдържа издърпания "
   581"текст. Допълнително улеснение е, че докато се издърпва, вместо икона се "
   582"показва самия текст."
   583
   584#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:41(title)
   585msgid "clean-cut and powerful: the Nautilus file manager"
   586msgstr "лесен за работа и много мощен: мениджърът на файлове - Nautilus"
   587
   588#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:46(phrase)
   589msgid "The file manager"
   590msgstr "Мениджърът на файлове"
   591
   592#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:54(para)
   593msgid "Places and Bookmarks may be displayed in a sidepane."
   594msgstr "В страничния панел могат да се слагат места и отметки."
   595
   596#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:55(para)
   597msgid ""
   598"The location is now shown with the GNOME's path bar instead of a text entry. "
   599"The text path is still available via the Control-L keyboard shortcut."
   600msgstr ""
   601"Местоположенията вече са част от лентата за пътя на GNOME, а не са са "
   602"текстово поле. То е достъпно при използването на клавишната комбинация "
   603"Control-L."
   604
   605#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:51(para)
   606msgid ""
   607"There are also major improvements to the browse mode, making it similar to "
   608"GNOME's existing File Chooser dialog: <placeholder-1/>"
   609msgstr ""
   610"Има и няколко подобрения в начина на навигация, който е доближен до диалога "
   611"за избор на файлове: <placeholder-1/>"
   612
   613#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:59(para)
   614msgid ""
   615"GNOME's simple CD-burning feature can now copy Audio CDs as well as data "
   616"CDs. Just right-click on the CD after inserting it."
   617msgstr ""
   618"Аудио CD-тата могат да се записват изключително лесно - подобно на дисковете "
   619"с данни. Просто сложете компакт диска в устройството и натиснете с десния "
   620"бутон на мишката върху иконата, която се появява на работни плот."
   621
   622#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:63(title)
   623msgid "Clipboard"
   624msgstr "Буфер за обмен"
   625
   626#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:64(para)
   627msgid ""
   628"GNOME now remembers data that you copy, even when you close the window from "
   629"which it was copied. This long-standing problem has finally been solved "
   630"without the performance problems usually associated with clipboard daemons, "
   631"by allowing applications to explicitly request the use of this feature."
   632msgstr ""
   633"GNOME запомня информацията, която копирате в буфера за обмен, дори ако "
   634"затворите прозореца, от който са данните. Този дългогодишен проблем бе решен "
   635"без забавянето, което обикновено придружава въвеждането на програми следящи "
   636"системния буфер. Това е постигнато като се дава възможност на приложенията "
   637"изрично да изискат тази функционалност, ако се нуждаят от нея."
   638
   639#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:68(title)
   640msgid "The Panel"
   641msgstr "Панелът"
   642
   643#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:69(para)
   644msgid ""
   645"The panel, which you normally see at the top and bottom of the screen, "
   646"allows you to start applications and control various aspects of your "
   647"environment. In GNOME 2.12 vertical panels with menus are possible, thanks "
   648"to the rotated menus."
   649msgstr ""
   650"Панелите, които обикновено стоят отгоре и отдолу на екрана, Ви дават "
   651"възможност да пускате програми и да настройвате средата, в която работите. В "
   652"GNOME 2.12 вертикалните панели могат да съдържат менюта."
   653
   654#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:72(para)
   655msgid ""
   656"You might also notice that applications may now flash their names in the "
   657"Window List, to indicate that they are ready. For instance, an instant "
   658"messenger application could flash its icon when a friend sends a message."
   659msgstr ""
   660"Вероятно ще забележите, че приложенията премигват в „Списъка с прозорците“, "
   661"за да привлекат вниманието на потребителя, че са готови. Например - иконата "
   662"на програмата за съобщения премигва, когато получите съобщение от приятел."
   663
   664#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:76(title)
   665msgid "The GNOME Panel"
   666msgstr "Панелът на GNOME"
   667
   668#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:81(phrase)
   669msgid "A vertical panel"
   670msgstr "Вертикален панел"
   671
   672#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:90(title)
   673msgid "Applications"
   674msgstr "Програми"
   675
   676#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:93(title)
   677msgid "Video Player"
   678msgstr "Програма за видео"
   679
   680#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:95(para)
   681msgid ""
   682"GNOME's \"Totem\" video player, uses GNOME's GStreamer multimedia framework. "
   683"In GNOME 2.12, the video player now has a playlist sidebar instead of a "
   684"separate window, and supports DVD menus and subtitles."
   685msgstr ""
   686"Програмата за видео - Totem използва инфраструктурата за мултимедия "
   687"предоставена от GStreamer. В GNOME 2.12 Totem поставя списъка на "
   688"изпълненията в странична лента вместо в отделен прозорец и поддържа менюта и "
   689"субтитри на DVD-та."
   690
   691#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:99(title)
   692msgid "The video player"
   693msgstr "Програмата за видео"
   694
   695#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:103(phrase)
   696msgid "The Totem video player."
   697msgstr "Програмата за видео - Totem."
   698
   699#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:111(title)
   700msgid "CD Ripping"
   701msgstr "Извличане на CD-та"
   702
   703#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:113(para)
   704msgid ""
   705"GNOME's CD ripper easily extracts audio from CDs for later playback on your "
   706"PC or portable music player. And now, you can play tracks before extracting "
   707"them. This latest version can also extract files to networked servers or "
   708"removable devices, using GNOME's VFS system."
   709msgstr ""
   710"Програмата за извличане на CD-та конвертира вашите аудио дискове във формат "
   711"подходящ за Вашия компютър или портативен плеър. Вече можете да преслушвате "
   712"песните преди извличането им, а чрез поддръжката на виртуални файлови "
   713"системи, можете директно да извличате файловете към мрежови сървъри или "
   714"портативни устройства."
   715
   716#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:117(title)
   717msgid "The audio extractor"
   718msgstr "Програмата за извличане на музика"
   719
   720#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:121(phrase)
   721msgid "The audio extractor."
   722msgstr "Програмата за извличане на музика."
   723
   724#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:129(title)
   725msgid "Web Browser"
   726msgstr "Браузър за Интернет"
   727
   728#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:133(para)
   729msgid ""
   730"A Find Bar, as seen in Firefox, and previously available as an Epiphany "
   731"extension. This allows you to find text on the page, without hiding the page "
   732"behind a dialog window."
   733msgstr ""
   734"Нова лента за търсене, подобна на тази във Firefox. Преди тя беше отделно "
   735"разширение на Epiphany. Тя ви позволява да търсите в една страница с текст, "
   736"без страницата да се окаже скрита зад диалог."
   737
   738#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:134(para)
   739msgid "Clearer error messages, shown directly in the browser."
   740msgstr "По-ясни съобщения за грешки, които се появяват директно в браузъра"
   741
   742#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:135(para)
   743msgid "Use of the standard GNOME printing system."
   744msgstr "Използване на стандартната система за печат на GNOME."
   745
   746#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:136(para)
   747msgid "Bookmarks can be easily shared over the network."
   748msgstr "Отметките могат лесно да бъдат споделяни по мрежата."
   749
   750#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:131(para)
   751msgid ""
   752"GNOME's \"Epiphany\" web browser is based on Mozilla yet integrates fully "
   753"with the GNOME desktop environment. Improvements in 2.12 include "
   754"<placeholder-1/>"
   755msgstr ""
   756"„Epiphany“ - браузърът за Интернет на GNOME е базиран на технологиите на "
   757"Mozilla, но е изцяло интегриран в графичната среда GNOME. Подобренията за "
   758"2.12 включват <placeholder-1/>"
   759
   760#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:141(title)
   761msgid "The web browser"
   762msgstr "Интернет браузърът"
   763
   764#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:145(phrase)
   765msgid "The web browser."
   766msgstr "Интернет браузърът."
   767
   768#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:153(title)
   769msgid "Evolution"
   770msgstr "Evolution"
   771
   772#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:155(para)
   773msgid ""
   774"GNOME's integrated Email and Groupware client, Evolution, supports "
   775"traditional mail setups as well as Novell Groupwise and Microsoft Exchange. "
   776"With Evolution you can read, write, and manage your emails, contacts, and "
   777"calendar events."
   778msgstr ""
   779"Интегрираният клиент за електронна поща и работа в екип - Evolution поддържа "
   780"популярна корпоративна инфраструктура като Novell Groupwise и Microsoft "
   781"Exchange. Чрез Evolution можете да получавате, изпращате и управлявате "
   782"електронна поща, информацията за контакти и календарния си график."
   783
   784#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:160(para)
   785msgid ""
   786"In GNOME 2.12 evolution now has an easier-to-use menu layout and an improved "
   787"attachments bar, and allows inline PGP encryption and PGP signatures. In "
   788"addition, the calendar now allows delegation of your meeting attendance."
   789msgstr ""
   790"В GNOME 2.12 е улеснена системата от менюта и лентата за прикрепяне на "
   791"обектите към писмата, както и изцяло е интегрирано използването на "
   792"електронен подпис и електронен плик чрез PGP. Календарът позволява да "
   793"упълномощавате други лица да Ви представляват на срещите."
   794
   795#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:161(para)
   796msgid ""
   797"Groupwise proxy and IMAP accounts are now supported, and some compatibility "
   798"problems were solved for people also using Mozilla Thunderbird with IMAP."
   799msgstr ""
   800"Поддържат се сървъри-посредници за Groupwise, както и абонаменти към сървъри "
   801"с IMAP. Коригирани са някои проблеми на съвместимостта за клиенти, които "
   802"едновременно използват пощенския клиент Mozilla Thunderbird чрез протокола "
   803"за получаване на електронна поща IMAP."
   804
   805#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:163(title)
   806msgid "The email client"
   807msgstr "Клиент за електронна поща"
   808
   809#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:167(phrase)
   810msgid "The Evolution email client."
   811msgstr "Клиентът за електронна поща - Evolution"
   812
   813#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:175(title)
   814msgid "Control Center"
   815msgstr "Контролен център"
   816
   817#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:178(title)
   818#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:184(title)
   819msgid "About Me"
   820msgstr "За мен"
   821
   822#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:180(para)
   823msgid ""
   824"GNOME now has a new About Me control panel in which you can enter your "
   825"personal details, such as your telephone numbers, address, email address, "
   826"and instant-messenger IDs, instead of repeating the information in several "
   827"applications. You can also change your password here."
   828msgstr ""
   829"В GNOME има нов контролен панел - „За мен“. В него можете да укажете "
   830"информация за себе си като телефонни номера, адрес, адрес на поща и "
   831"идентификатор за незабавни съобщения, вместо да трябва да въвеждате тази "
   832"информация отново и отново в различните приложения. Чрез панела можете да "
   833"смените и паролата си."
   834
   835#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:189(phrase)
   836msgid "The About Me control panel."
   837msgstr "Контролният панел „За мен“"
   838
   839#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:197(title)
   840#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:203(title)
   841msgid "Mouse Preferences"
   842msgstr "Настройки на мишката"
   843
   844#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:199(para)
   845msgid ""
   846"The Mouse Preferences control panel now allows you to change your cursor "
   847"theme."
   848msgstr ""
   849"Контролният панел за мишката вече позволява да смените темата на курсора."
   850
   851#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:208(phrase)
   852msgid "The Mouse Preferences control panel, showing cursor themes."
   853msgstr ""
   854"Контролният панел за настройките на мишката - различните теми за мишката."
   855
   856#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:216(title)
   857msgid "Utilities"
   858msgstr "Инструменти"
   859
   860#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:218(para)
   861msgid "The GNOME utilities have some improvements, such as:"
   862msgstr "Програмите-инструменти в GNOME са подобрени:"
   863
   864#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:221(title)
   865#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:226(title)
   866msgid "Document Viewer"
   867msgstr "Преглед на документи"
   868
   869#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:223(para)
   870msgid ""
   871"GNOME 2.12 has a new document viewer, also known as \"Evince;\" to replace "
   872"the previously separate PDF and .ps document viewers. This new viewer is "
   873"simpler and more convenient, with a useful search feature and the ability to "
   874"show several pages at once."
   875msgstr ""
   876"GNOME 2.12 притежава нова програма за преглед на документи - „Evince“. Тя "
   877"замени предишните програми за разглеждането на документи във формат PDF и ."
   878"ps. Новата програма е по-опростена и по-удобна, и разполага с възможност за "
   879"търсене и възможност да показва едновременно повече от една страница."
   880
   881#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:230(phrase)
   882msgid "The document viewer."
   883msgstr "Програмата за преглед на документи."
   884
   885#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:238(title)
   886#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:243(title)
   887msgid "Image Viewer"
   888msgstr "Програма за преглед на изображения"
   889
   890#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:240(para)
   891msgid ""
   892"The GNOME image viewer can now show pictures with color correction, using "
   893"ICC profiles."
   894msgstr ""
   895"Програмата за преглед на изображения в GNOME може да използва корекция на "
   896"цветовете чрез използването на цветовите профили ICC."
   897
   898#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:247(phrase)
   899msgid "The image viewer."
   900msgstr "Програмата за преглед на изображения."
   901
   902#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:255(title)
   903#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:268(title)
   904msgid "Help Viewer"
   905msgstr "Програма за помощта"
   906
   907#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:256(para)
   908msgid ""
   909"GNOME's Help Viewer, Yelp, now uses the same engine as Epiphany, the web "
   910"browser. The look, feel, speed and stability of Yelp have been vastly "
   911"improved."
   912msgstr ""
   913"Програмата за визуализация на помощта в GNOME - Yelp използва същото ядро "
   914"като браузърът за Интернет - Epiphany. Външният вид, бързината и "
   915"стабилността на Yelp са многократно подобрени."
   916
   917#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:261(para)
   918msgid ""
   919"Yelp also has improved support for locale specific formatting, allowing "
   920"documentation to be rendered using language specific formatting rules, an "
   921"excellent complement to the new documentation translation system, that "
   922"allows translators to translate help documents as easily as applications."
   923msgstr ""
   924"Yelp притежава подобрена система за спазване на особеностите на различните "
   925"езици, която позволява документацията да се изобразява съгласно правилата и "
   926"стандартите в съответния език. Допълнително е създадена нова система за "
   927"превод, която позволява документацията да се превежда много лесно - подобно "
   928"на приложенията."
   929
   930#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:272(phrase)
   931msgid "The help viewer."
   932msgstr "Програмата за помощта."
   933
   934#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:279(title)
   935#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:284(title)
   936msgid "Search"
   937msgstr "Търсене"
   938
   939#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:281(para)
   940msgid ""
   941"The GNOME search tool now shows image thumbnails instead of just generic "
   942"icons."
   943msgstr ""
   944"Инструментът за търсене в GNOME показва мини изображения, а не просто икони."
   945
   946#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:288(phrase)
   947msgid "The search tool, showing image thumbnails."
   948msgstr "Инструментът за търсене - показва мини изображения."
   949
   950#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:297(title)
   951#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:303(title)
   952msgid "Dictionary"
   953msgstr "Речник"
   954
   955#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:299(para)
   956msgid ""
   957"The GNOME Dictionary now has a simplified user interface and presents the "
   958"entries in an easier-to-read layout. You may now select the fonts used to "
   959"show entries."
   960msgstr ""
   961"Речникът на GNOME е с опростен интерфейс за потребителя и дава възможност да "
   962"прегледате статиите в по-удобен вид. Можете да изберете и шрифта за "
   963"речниковите статии."
   964
   965#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:307(phrase)
   966msgid "The dictionary."
   967msgstr "Речникът."
   968
   969#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:318(title)
   970msgid "Games"
   971msgstr "Игри"
   972
   973#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:319(para)
   974msgid ""
   975"GNOME's games put extra fun in the desktop. The Mines game has some "
   976"improvements in GNOME 2.12 - for instance, the first click is guaranteed to "
   977"clear a useful number of squares so you don't have to blindly click and hope "
   978"you don't hit a mine, and an explosion graphic is drawn when you set off a "
   979"mine."
   980msgstr ""
   981"Игрите на GNOME правят работата Ви с компютъра по-жизнерадостна. Играта "
   982"„Мини“ е подобрена за GNOME 2.12. Можете да сте сигурни, че първият Ви ход "
   983"ще разкрие първоначална площадка, без да се налага да я търсите и щракате по "
   984"играта, надявайки се да не стъпите на мина. За сметка на това експлозиите "
   985"имат собствена графика."
   986
   987#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:322(title)
   988msgid "Mines"
   989msgstr "Мини"
   990
   991#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnusers.xml:327(phrase)
   992msgid "The Mines game."
   993msgstr "Играта „Мини“"
   994
   995#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:9(title)
   996msgid "Installing GNOME 2.12"
   997msgstr "Инсталиране на GNOME 2.12"
   998
   999#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:11(para)
   1000msgid ""
   1001"For GNOME 2.12 we have a LiveCD, available from <ulink url=\"http://gnome."
   1002"org/projects/livecd/\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. The LiveCD allows "
   1003"you to try a full GNOME desktop on Linux without installing anything on your "
   1004"hard drive. This is the best way to see for yourself what's new."
   1005msgstr ""
   1006"За GNOME 2.12 сме приготвили автоматично стартиращо CD - LiveCD, което "
   1007"можете да изтеглите от адрес: <ulink url=\"http://gnome.org/projects/livecd/"
   1008"\">gnome.org/projects/livecd/</ulink>. То Ви позволява да тествате "
   1009"пълноценно средата GNOME върху операционната система GNU/Linux без да се "
   1010"налага да инсталирате каквото и да е върху твърдия си диск. Това е най-"
   1011"добрият начин да се уверите сами какви са новостите."
   1012
   1013#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:13(para)
   1014msgid ""
   1015"For actual use, we recommend that you install official packages, such as "
   1016"those for your Linux distribution. Vendors are likely to package GNOME 2.12 "
   1017"relatively quickly, and to release new versions soon that include GNOME 2.12."
   1018msgstr ""
   1019"За реална работа препоръчваме официалните пакети, които идват с "
   1020"дистрибутивите на GNU/Linux. Най-вероятно производителите много бързо ще "
   1021"интегрират GNOME 2.12 в своите продукти."
   1022
   1023#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rninstallation.xml:15(para)
   1024msgid ""
   1025"If you are brave and patient, and would like to build GNOME from source code "
   1026"to test the very latest versions and to provide feedback and improvements, "
   1027"we recommend a build tool such as the <ulink url=\"http://cipherfunk.org/"
   1028"garnome/\">GARNOME</ulink> utility, for building from released tarballs, and "
   1029"<ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink>, "
   1030"for building from CVS."
   1031msgstr ""
   1032"Ако сте достатъчно смели и търпеливи, можете сами да компилирате GNOME от "
   1033"изходния му код, за да тествате най-последните версии на компонентите и да "
   1034"можете да спомогнете за подобрението им. Препоръчваме Ви да пробвате <ulink "
   1035"url=\"http://cipherfunk.org/garnome/\">GARNOME</ulink> за компилиране от "
   1036"пакетите с изходен код и <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/"
   1037"jhbuild\">jhbuild</ulink> за компилиране от системата за контрол на изходния "
   1038"код - CVS."
   1039
   1040#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:10(title)
   1041msgid "Sysadmin, User, and Accessibility Guides"
   1042msgstr "Ръководства за потребителя, системния администратор и за достъпност"
   1043
   1044#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:12(para)
   1045msgid ""
   1046"Thanks to the efforts of the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   1047"projects/gdp/\">GNOME Documentation Project</ulink>, GNOME 2.12 comes with "
   1048"comprehensive and professional documentation. Careful attention has been "
   1049"taken to detail using free software's most complete <ulink url=\"http://"
   1050"developer.gnome.org/documents/style-guide/\">documentation style guide</"
   1051"ulink>. As in GNOME 2.10, each application shipped with GNOME 2.12 includes "
   1052"full user documentation."
   1053msgstr ""
   1054"Благодарение на огромните усилия на <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   1055"projects/gdp/\"> проектът за документация на GNOME</ulink> GNOME 2.12 е "
   1056"придружен с изчерпателна и професионално изготвена документация. Много "
   1057"внимание бе отделено за подобряването на най-пълното <ulink url=\"http://"
   1058"developer.gnome.org/documents/style-guide/\"> ръководство за изготвяне на "
   1059"документация</ulink> при свободния софтуер. Както и в GNOME 2.10 всяко "
   1060"приложение в GNOME 2.12 е придружено с пълна документация. Проектът за "
   1061"българския превод на документацията предстои да започне."
   1062
   1063#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rndocs.xml:22(para)
   1064msgid ""
   1065"Learn to how to use GNOME with the Desktop User Guide. The User Guide and "
   1066"other documentation, including guides to system administration and GNOME's "
   1067"accessibility features, can be found on the <ulink url=\"http://www.gnome."
   1068"org/learn/\">GNOME Learn page</ulink>."
   1069msgstr ""
   1070"Научете се да използвате GNOME с ръководството за потребителя, което, заедно "
   1071"с още много документация за достъпност и за системните администратори можете "
   1072"да откриете на <ulink url=\"http://www.gnome.org/learn/\">страницата за "
   1073"научаване на GNOME</ulink>."
   1074
   1075#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:8(title)
   1076msgid "So, why GNOME?"
   1077msgstr "И така - защо точно GNOME?"
   1078
   1079#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:11(para)
   1080msgid ""
   1081"Having seen some of the new features in GNOME 2.12, why choose GNOME over "
   1082"other desktop environments? Every GNOME volunteer has their own motivations, "
   1083"of course, but here are some of the common reasons many of us choose to work "
   1084"on and use GNOME."
   1085msgstr ""
   1086"След като се запознахте с новостите в GNOME 2.12, защо бихте предпочели "
   1087"GNOME пред другите графични среди? Всеки доброволец в GNOME има собствена "
   1088"мотивация и тук сме изброили само част от най-честите причини са обичаме, "
   1089"използваме и работим с GNOME."
   1090
   1091#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:19(title)
   1092msgid "Usability"
   1093msgstr "Лекота"
   1094
   1095#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:20(para)
   1096msgid ""
   1097"GNOME is the only open source desktop project to take a stand for ease of "
   1098"use and UI consistency over feature creep and hyper-configurability. Our "
   1099"<ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gup/hig/\"> Human Interface "
   1100"Guidelines</ulink>, developed by a team of GNOME volunteers and UI "
   1101"professionals, and released before GNOME 2.0, are the most complete Free "
   1102"Software usability guidelines in existence. Every application in the GNOME "
   1103"Desktop release has benefited from this focus on consistency and usability. "
   1104"We believe that this focus will produce a user environment that \"just works"
   1105"\" and as a result lets GNOME users -both experienced and inexperienced- "
   1106"focus on doing real work instead of struggling to learn new applications."
   1107msgstr ""
   1108"GNOME е единственият проект с отворен код за изграждане на потребителска "
   1109"графична среда, който си е поставил изрична цел да осигури лекота на "
   1110"ползването и консистентност на графичния интерфейс, като се бори срещу "
   1111"появата на прекалено много неподходящи възможности и прекомерната "
   1112"конфигурируемост. Страниците за <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   1113"projects/gup/hig/\">Ръководството за изграждането на потребителски графичен "
   1114"интерфейс</ulink>, което е изработено от екип доброволци в GNOME и "
   1115"специалисти по графичен интерфейс е най-обширния и пълен документ за "
   1116"потребителски интерфейси в света на свободния софтуер. Ръководството е с "
   1117"дълга история и излезе преди излизането на GNOME 2.0. Всяко от приложенията "
   1118"в графичната среда GNOME е подобрено на базата на този фокус върху "
   1119"консистентността и лекотата за употреба. Вярваме, че този фокус ще осигури "
   1120"потребителска среда, която „просто работи“. Като резултат потребителите на "
   1121"GNOME, както начинаещите, така и напредналите, ще могат да се концентрират "
   1122"върху реалната си работа, вместо да изучават нови приложения."
   1123
   1124#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:48(title)
   1125msgid "Accessibility"
   1126msgstr "Достъпност"
   1127
   1128#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:50(para)
   1129msgid ""
   1130"Beyond making GNOME easier to use for the average computer user, GNOME has "
   1131"also taken the lead in making the Unix desktop accessible to those with "
   1132"disabilities. The GNOME accessibility framework is used by our award-winning "
   1133"accessibility tools like the GNOME Onscreen Keyboard (gok), Gnopernicus, and "
   1134"Dasher. These allow the use of braille readers, voice synthesizers, and "
   1135"pointing devices. Many governments, including the US government, require "
   1136"comprehensive accessibility support in software they purchase. After dozens "
   1137"of person-years of effort, GNOME is the only free software desktop to "
   1138"thoroughly address this issue."
   1139msgstr ""
   1140"Освен, че е пионер в създаването на среда за нормалния потребител на "
   1141"компютри, GNOME е начело и в създаването на среда за хора с увреждания. "
   1142"Инфраструктурата за достъпност на GNOME се използва от инструменти като "
   1143"графичната клавиатура (gok), екранният увеличите и четец Gnopernicus и "
   1144"програмата за въвеждане на текст - Dasher. Те позволяват използването на "
   1145"брайлови четци, синтезатори на глас и специализирани устройства за "
   1146"посочване. Много правителства, в това число и американското, изискват широка "
   1147"поддръжка на достъпността в софтуера, който те купуват. След десетилетия "
   1148"човекогодини усилена работа GNOME е единствената свободна графична среда, "
   1149"която позволява конкретно решение за тези проблеми."
   1150
   1151#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:66(title)
   1152msgid "Interface Stability"
   1153msgstr "Стабилност на интерфейсите"
   1154
   1155#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:67(para)
   1156msgid ""
   1157"The core libraries in the GNOME Development Platform carry guarantees of API "
   1158"and ABI stability. This means that 'porting' an application from GNOME 2.0 "
   1159"to GNOME 2.12 involves no work, if a developer does not wish to take "
   1160"advantage of new functionality in the libraries."
   1161msgstr ""
   1162"Ядрото от библиотеки в платформата за разработчици на GNOME осигурява "
   1163"стабилност на интерфейсите за изходен код (API) и интерфейсите за "
   1164"компилирани приложения (ABI). Това означава, че пренасянето на приложение от "
   1165"GNOME 2.0 към GNOME 2.12 не изисква никаква работа, ако разработчикът не се "
   1166"интересува от нововъведенията в библиотеките."
   1167
   1168#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:76(title)
   1169msgid "Platform of Choice"
   1170msgstr "Популярната платформа"
   1171
   1172#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:78(para)
   1173msgid ""
   1174"Popular and robust Free Software applications such as Mozilla, Eclipse, "
   1175"Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat, and more are based on GNOME or "
   1176"GTK+. These applications are among the most powerful and capable in the Free "
   1177"Software world, and we expect that they'll only get better as they take more "
   1178"advantage of the GNOME development environment. In addition, other important "
   1179"desktop projects, like Mono, Java, and OpenOffice.org, are working on "
   1180"integrating with GNOME and GTK+."
   1181msgstr ""
   1182"Много популярни и стабилни свободни приложения като Mozilla, Eclipse, "
   1183"Evolution, Gnumeric, Abiword, Gaim, X-Chat и още мн. др. са базирани на "
   1184"GNOME или GTK+. Тези приложения са сред най-мощните и полезните измежду "
   1185"всички програми - свободен софтуер. Очакваме те да стават все по-добри и да "
   1186"се възползват все повече от възможностите за разработка на GNOME. Други "
   1187"важни проекти за графични решения като Mono, Java и OpenOffice.org работят "
   1188"за по-силна интеграция с GNOME и GTK+."
   1189
   1190#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:93(title)
   1191msgid "Organization"
   1192msgstr "Организация"
   1193
   1194#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:94(para)
   1195msgid ""
   1196"GNOME 2.12 is the third 'time-based' GNOME release. Because GNOME releases "
   1197"on a regular schedule, contributors know that their contributions will be in "
   1198"a stable release and on the desktops of users everywhere within a short, "
   1199"predictable period after they contribute. In addition, people who want to "
   1200"deploy GNOME know that they can count on regular releases when they are "
   1201"planning rollouts or integration with their own products."
   1202msgstr ""
   1203"GNOME 2.12 е третата версия, която излиза по график. Така всички допринасящи "
   1204"за проекта са сигурни, че тяхната работа ще достигне достатъчно бързо до "
   1205"потребителите. Екипите, които използват GNOME в различни проекти и "
   1206"инсталации, са сигурни, кога излизат версиите и могат да планират излизането "
   1207"на своите продукти."
   1208
   1209#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:103(para)
   1210msgid ""
   1211"Additionally, the GNOME Foundation allows companies to support GNOME, while "
   1212"at the same time ensuring the independence of the board by ensuring that "
   1213"they are selected by the developers who work on GNOME. This infrastructure "
   1214"helps organize releases, and sponsors the annual GUADEC conference and the "
   1215"regular North American summits."
   1216msgstr ""
   1217"Фондацията GNOME позволява на фирмите да поддържат GNOME като осигурява "
   1218"независимост на борда директори, които се избират пряко от всички, които "
   1219"работят върху GNOME. Тази инфраструктура позволява организирането на версии "
   1220"и спонсорира ежегодната среща на разработчици GUADEC и редовните събирания в "
   1221"Северна Америка."
   1222
   1223#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:114(title)
   1224msgid "Licensing"
   1225msgstr "Лицензиране"
   1226
   1227#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:116(para)
   1228msgid ""
   1229"All GNOME platform libraries are licensed under the <ulink url=\"http://www."
   1230"gnu.org/copyleft/lgpl.html\">LGPL</ulink> or similar license, so developing "
   1231"for the GNOME platform is 100% free of license fees, for developers of both "
   1232"Free and proprietary software."
   1233msgstr ""
   1234"Всички библиотеки на платформата GNOME са лицензирани по условията на <ulink "
   1235"url=\"http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html\">По-малкия лиценз на GNU (LGPL)"
   1236"</ulink> или подобен лиценз. Това гарантира, че за използване на платформата "
   1237"GNOME не се дължат никакви лицензни такси. Това се отнася както за "
   1238"разработчиците на свободен, така и за разработчиците на собственически "
   1239"софтуер."
   1240
   1241#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:125(title)
   1242msgid "Support and Staying Power"
   1243msgstr "Поддръжка и сигурно развитие"
   1244
   1245#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rnwhy.xml:127(para)
   1246msgid ""
   1247"GNOME is here to stay. Besides the active GNOME community (which has now "
   1248"supported and developed GNOME for over five years), many of the biggest "
   1249"supporters of the Unix desktop are GNOME contributors, including HP, "
   1250"MandrakeSoft, Novell (through Ximian), Red Hat, and Sun Microsystems."
   1251msgstr ""
   1252"GNOME продължава да се развива. Освен активната общност който развива "
   1253"проекта над 5 години, едни от най-големите доставчици на настолни компютри с "
   1254"операционни системи от семейството на UNIX допринасят за GNOME. В това число "
   1255"- HP, MandrakeSoft, Novell (чрез Ximian), Red Hat и Sun Microsystems."
   1256
   1257#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:8(title)
   1258msgid "Internationalization"
   1259msgstr ""
   1260
   1261#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:10(para)
   1262msgid ""
   1263"Thanks to members of the worldwide <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
   1264"projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>, under the leadership of "
   1265"Christian Rose and Danilo Šegan, GNOME 2.12 offers support for 43 languages "
   1266"(at least 80 percent of strings translated)."
   1267msgstr ""
   1268"Благодарение на световния <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
   1269"gtp/\">проект за превод на GNOME</ulink> под ръководството на Крисчън Роуз и "
   1270"Данило Шеган GNOME 2.12 е преведен (поне на 80%) на 43 езика, в това число и "
   1271"български. Неуморната работа на: Владимир Петков, Ростислав Райков, Виктор "
   1272"Дачев, Явор Доганов, Ясен Праматаров, Александър Шопов и на Владимира "
   1273"Гиргинова, Юлия Велкова, Атанас Кошаров, Петър Славов, Стойчо Станчев, Филип "
   1274"Андонов, Филип Димитров, както и на бившите преводачи: Борислав Александров, "
   1275"Евгени Боевски, Ивелина Кърчева, Николай Христов, Павел Чолаков, Янко Канети "
   1276"и Стойчо Станчев доведе до 100%-ия превод на потребителският интерфейс на "
   1277"GNOME на български език. Можете да се свържете с българския екип чрез <ulink "
   1278"url=\"http://fsa-bg.org/project/gtp\">нашата система за проследяване на "
   1279"грешки - Trac</ulink>."
   1280
   1281#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:52(para)
   1282msgid "Albanian (5 million speakers)"
   1283msgstr ""
   1284
   1285#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:53(para)
   1286msgid "Brazilian Portuguese (175 million)"
   1287msgstr ""
   1288
   1289#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:54(para)
   1290msgid "Bulgarian (9 million)"
   1291msgstr ""
   1292
   1293#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:55(para)
   1294msgid "Catalan (7 million)"
   1295msgstr ""
   1296
   1297#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:56(para)
   1298msgid "Chinese Simplified (over 1 billion)"
   1299msgstr ""
   1300
   1301#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:57(para)
   1302msgid "Chinese Traditional (40 million)"
   1303msgstr "китайски - традиционен (40 милиона)"
   1304
   1305#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:58(para)
   1306msgid "Czech (11 million)"
   1307msgstr ""
   1308
   1309#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:59(para)
   1310msgid "Danish (5.3 million)"
   1311msgstr ""
   1312
   1313#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:60(para)
   1314msgid "Dutch (over 21 million)"
   1315msgstr ""
   1316
   1317#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:61(para)
   1318msgid "English (341 million)"
   1319msgstr ""
   1320
   1321#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:62(para)
   1322msgid "Finnish (over 5 million)"
   1323msgstr ""
   1324
   1325#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:63(para)
   1326msgid "French (over 75 million)"
   1327msgstr ""
   1328
   1329#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:64(para)
   1330msgid "Galician (3 million)"
   1331msgstr ""
   1332
   1333#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:65(para)
   1334msgid "German (100 million)"
   1335msgstr ""
   1336
   1337#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:66(para)
   1338msgid "Greek (15 million)"
   1339msgstr ""
   1340
   1341#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:67(para)
   1342msgid "Gujarati (46 million)"
   1343msgstr ""
   1344
   1345#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:68(para)
   1346msgid "Hindi (370 million)"
   1347msgstr ""
   1348
   1349#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:69(para)
   1350msgid "Hungarian (14.5 million)"
   1351msgstr ""
   1352
   1353#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:70(para)
   1354msgid "Indonesian (230 million)"
   1355msgstr ""
   1356
   1357#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:71(para)
   1358msgid "Italian (60 million)"
   1359msgstr ""
   1360
   1361#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:72(para)
   1362msgid "Japanese (over 125 million)"
   1363msgstr ""
   1364
   1365#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:73(para)
   1366msgid "Korean (75 million)"
   1367msgstr ""
   1368
   1369#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:74(para)
   1370msgid "Lithuanian (4 million)"
   1371msgstr ""
   1372
   1373#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:75(para)
   1374msgid "Macedonian (2 million)"
   1375msgstr ""
   1376
   1377#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:76(para)
   1378msgid "Malay (over 17 million)"
   1379msgstr "малайски (над 17 милиона)"
   1380
   1381#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:77(para)
   1382msgid "Nepali (16 million)"
   1383msgstr ""
   1384
   1385#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:78(para)
   1386msgid "Norwegian Bookmal (5 million)"
   1387msgstr ""
   1388
   1389#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:79(para)
   1390msgid "Polish (44 million)"
   1391msgstr ""
   1392
   1393#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:80(para)
   1394msgid "Portuguese (43 million)"
   1395msgstr ""
   1396
   1397#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:81(para)
   1398msgid "Punjabi (60 million)"
   1399msgstr ""
   1400
   1401#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:82(para)
   1402msgid "Romanian (26 million)"
   1403msgstr ""
   1404
   1405#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:83(para)
   1406msgid "Russian (170 million)"
   1407msgstr ""
   1408
   1409#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:84(para)
   1410msgid "Serbian (10 million)"
   1411msgstr ""
   1412
   1413#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:85(para)
   1414msgid "Slovak (5 million)"
   1415msgstr ""
   1416
   1417#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:86(para)
   1418msgid "Spanish (over 350 million)"
   1419msgstr ""
   1420
   1421#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:87(para)
   1422msgid "Swedish (9 million)"
   1423msgstr ""
   1424
   1425#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:88(para)
   1426msgid "Tamil (61 million)"
   1427msgstr ""
   1428
   1429#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:89(para)
   1430msgid "Thai (20 million)"
   1431msgstr ""
   1432
   1433#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:90(para)
   1434msgid "Turkish (150 million)"
   1435msgstr ""
   1436
   1437#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:91(para)
   1438msgid "Ukrainian (50 million)"
   1439msgstr ""
   1440
   1441#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:92(para)
   1442msgid "Vietnamese (68 million)"
   1443msgstr ""
   1444
   1445#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:93(para)
   1446msgid "Welsh (575,000)"
   1447msgstr ""
   1448
   1449#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:94(para)
   1450msgid "Xhosa (7 million)"
   1451msgstr "зоса (7 милиона)"
   1452
   1453#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:36(para)
   1454msgid "Supported languages: <placeholder-1/>"
   1455msgstr ""
   1456
   1457#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:98(para)
   1458msgid ""
   1459"Note that Galician, Estonian, Indonesian, Macedonian, Nepali, Slovak, "
   1460"Vietnamese, Thai, and Xhosa are new supported languages in GNOME 2.12, "
   1461"thanks to the hard work of their translators. Also worthy of mention is that "
   1462"British English and Canadian English are also supported."
   1463msgstr ""
   1464"Галицийския, естонския, индонезийския, македонския, непалския, словашкия, "
   1465"виетнамския, тайския и зоса са новите преводи, които се поддържат в GNOME "
   1466"2.12 благодарение на усилената работа на техните преводачи. Трябва да "
   1467"споменем и британския и канадския английски."
   1468
   1469#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/rni18n.xml:103(para)
   1470msgid ""
   1471"Many other languages are partially supported, with more than half of their "
   1472"strings translated."
  7751473msgstr ""
  7761474
  7771475#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  7781476#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  779 #: rnadmins.xml:36(None)
  780 msgid "@@image: 'figures/figure-sabayon.png'; md5=d8a7fda13242195f387f3d9e0bcb35ee"
  781 msgstr ""
  782 
  783 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  784 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  785 #: rnadmins.xml:80(None)
  786 msgid "@@image: 'figures/figure-pessulus.png'; md5=7217466ad79479d3c352cd9b9cfc6f57"
  787 msgstr ""
  788 
  789 #: rnadmins.xml:8(title)
  790 msgid "What's New For Administrators"
  791 msgstr ""
  792 
  793 #: rnadmins.xml:10(para)
  794 msgid "As of GNOME 2.14, the GNOME Project now releases an Administration Suite, which is a collection of tools that are aimed squarely at systems administrators. The two new tools that form the beginnings of this suite are incredibly powerful and should help administrators in both large corporate deployments and situations where machine lockdown is required."
  795 msgstr ""
  796 
  797 #: rnadmins.xml:19(title)
  798 msgid "Sabayon - Profile Editor"
  799 msgstr ""
  800 
  801 #: rnadmins.xml:21(para)
  802 msgid "Sabayon allows administrators to set up user profiles inside a live, interactive GNOME session. When a profile is created or edited, a nested GNOME session is started up, which the administrator can use to change anything they would in their own GNOME session."
  803 msgstr ""
  804 
  805 #: rnadmins.xml:29(title)
  806 msgid "Sabayon editing a user profile"
  807 msgstr ""
  808 
  809 #: rnadmins.xml:38(phrase)
  810 msgid "Using Sabayon to edit a user profile in an embedded window"
  811 msgstr ""
  812 
  813 #: rnadmins.xml:44(para)
  814 msgid "Sabayon will track changes to both files and GConf settings. The administrator can then choose to remove accidental changes, or make some of them mandatory rather than optional (e.g. lockdown and proxy settings). Once complete, the administrator can package up these profiles and deploy them to other machines."
  815 msgstr ""
  816 
  817 #: rnadmins.xml:52(para)
  818 msgid "Users or groups (???) are placed into profiles which will be used when they log into their GNOME session. Being able to easily create multiple profiles and allocate each user separately allows users to have different setups based on their job description (eg. receptionist, data entry clerk, programmer, human resources manager, etc.)."
  819 msgstr ""
  820 
  821 #: rnadmins.xml:62(title)
  822 msgid "Pessulus - Lockdown Editor"
  823 msgstr ""
  824 
  825 #: rnadmins.xml:64(para)
  826 msgid "Pessulus is a lockdown editor that allows administrators to easily disable certain features of the GNOME desktop, as may be desired in corporate environments and Internet cafés. While lockdown features have now been available in GNOME for many years, Pessulus makes it far easier for administrators to do."
  827 msgstr ""
  828 
  829 #: rnadmins.xml:73(title)
  830 msgid "Using the lockdown editor to prevent system shutdown by users"
  831 msgstr ""
  832 
  833 #: rnadmins.xml:82(phrase)
  834 msgid "Editing lockdown settings with pessulus"
  835 msgstr ""
  836 
  837 #: rnadmins.xml:88(para)
  838 msgid "Some of the features that can be disabled include:"
  839 msgstr ""
  840 
  841 #: rnadmins.xml:92(para)
  842 msgid "command-line access;"
  843 msgstr ""
  844 
  845 #: rnadmins.xml:95(para)
  846 msgid "the ability to shutdown or reboot the machine;"
  847 msgstr ""
  848 
  849 #: rnadmins.xml:98(para)
  850 msgid "access to specific protocols in the web browser; and"
  851 msgstr ""
  852 
  853 #: rnadmins.xml:101(para)
  854 msgid "the ability to edit the GNOME panels."
  855 msgstr ""
  856 
  857 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
  858 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
  859 #: release-notes.xml:36(None)
  860 msgid "@@image: 'figures/figure-screenshot.png'; md5=29aa276c4c8c78f04466e21c443c1a42"
  861 msgstr ""
  862 
  863 #: release-notes.xml:9(title)
  864 msgid "GNOME 2.14 Release Notes"
  865 msgstr ""
  866 
  867 #: release-notes.xml:12(title)
  868 msgid "About GNOME"
  869 msgstr ""
  870 
  871 #: release-notes.xml:14(para)
  872 msgid "GNOME 2.14 is the latest version of the GNOME Desktop; a popular, multi-platform desktop environment for <productname>Linux</productname>, <productname>UNIX</productname> and other platforms that is both free and open software. GNOME comprises of both a desktop and developer's platform and provides all of the common tools computer users have come to expect of a modern computing environment, as well as a flexible and powerful platform for software developers."
  873 msgstr ""
  874 
  875 #: release-notes.xml:24(para)
  876 msgid "If you're already familar with GNOME, you may want to skip ahead and read <xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> and <xref linkend=\"rndevelopers\"/>."
  877 msgstr ""
  878 
  879 #: release-notes.xml:38(phrase)
   1477#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:23(None)
   1478msgid ""
   1479"@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
   1480"md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
   1481msgstr ""
   1482"@@image: 'figures/figure-gnome-desktop.png'; "
   1483"md5=67bb7858c9f5e721981ab1aee73e0089"
   1484
   1485#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:16(title)
   1486msgid "GNOME 2.12 Release Notes"
   1487msgstr "Бележки по версия 2.12 на GNOME"
   1488
   1489#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:20(title)
   1490msgid "GNOME 2.12"
   1491msgstr "GNOME 2.12"
   1492
   1493#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:25(phrase)
  8801494msgid "The GNOME Desktop"
  8811495msgstr ""
  8821496
  883 #: release-notes.xml:42(para)
  884 msgid "The GNOME Desktop is released every six months and delivers new features, improvements, \"bug\" fixes and translations with every new release. GNOME 2.14 is no different and includes many interesting new features and fixes for hundreds of reported bugs. To learn more about GNOME and the qualities that distinguishes it from other computer desktop environments (like usability, accessibility, internationalisation and freedom) visit the <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our website."
  885 msgstr ""
  886 
  887 #: release-notes.xml:54(para)
  888 msgid "The GNOME 2.14 release contains all of the applications needed to provide basic user functionality including system menus, file management, web browsing and email. It also includes lots of common accessories like a calculator, dictionary, document reader, image viewer, multimedia player, text editor and UNIX terminal emulator. Thanks to its excellent developer platform, many other excellent free and open source applications are also available for GNOME, including <ulink url=\"http://www.abisource.com/\"><application>Abiword</application></ulink>, a fully featured word processor; <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/\"><application>Gnumeric</application></ulink>, a powerful spreadsheeting application; <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>the GNU Image Manipulation Program</application></ulink>, a popular image editor similar to Photoshop; and <ulink url=\"http://www.inkscape.org/\"><application>Inkscape</application></ulink>, a flexible vector graphics application. You can find out about these and other great GNOME applications from the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">GNOME Project Listing</ulink> or <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</ulink>."
  889 msgstr ""
  890 
  891 #: release-notes.xml:77(para)
  892 msgid "GNOME 2.14 includes all of the improvements made in GNOME 2.12 and earlier. You can learn more about the changes that happened in GNOME 2.12 from its <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.12/notes/\">release notes</ulink>."
  893 msgstr ""
  894 
  895 #: release-notes.xml:85(para)
  896 msgid "GNOME is part of the GNU Project. GNOME is proud to both be and support <ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">free software</ulink>."
  897 msgstr ""
  898 
  899 #: release-notes.xml:111(title)
   1497#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:29(para)
   1498msgid ""
   1499"GNOME 2.12 is the latest version of the popular, multi-platform free GNOME "
   1500"desktop environment, providing all the tools a computer user needs, and a "
   1501"platform for software developers."
   1502msgstr ""
   1503"GNOME 2.12 е най-новата версия на популярната, многоплатформена и свободната "
   1504"графична среда GNOME, която предоставя пълен набор от инструменти за "
   1505"потребителите на компютри и платформа за разработка за програмистите. (GNOME "
   1506"се произнася „гном“)."
   1507
   1508#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:34(para)
   1509msgid ""
   1510"GNOME releases occur every six months, delivering new improvements to our "
   1511"users as fast as possible. GNOME 2.12 includes several interesting new "
   1512"features and hundreds of bug fixes. These release notes demonstrate the "
   1513"changes in 2.12. If you are already familiar with GNOME, you might go "
   1514"directly to <link linkend=\"rnusers\">What's New for Users</link> or use the "
   1515"other navigation links."
   1516msgstr ""
   1517"Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца. Така "
   1518"нововъведенията достигат потребителите възможно най-бързо. GNOME 2.12 "
   1519"включва няколко интересни новости и стотици изчистени грешки. Тези бележки "
   1520"по новата версия ще Ви помогнат да се ориентирате в промените във версия "
   1521"2.12. Ако вече познавате GNOME, можете направо да отидете при <link linkend="
   1522"\"rnusers\">Новости за потребителите</link> или да посетите някой от другите "
   1523"раздели чрез връзките за навигация."
   1524
   1525#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:43(para)
   1526msgid ""
   1527"If you'd like to learn more about GNOME in general, including many of the "
   1528"qualities that distinguish GNOME from other computer desktops (like freedom, "
   1529"usability and accessibility), information about our community (including our "
   1530"great translation and quality teams), and pointers to many other sources of "
   1531"information, try our <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</"
   1532"ulink> page."
   1533msgstr ""
   1534"Ако искате да научите повече за GNOME, включително и качествата му, които го "
   1535"отличават от другите графични среди (като свобода, лекота при използване и "
   1536"достъпност), както и информация за общността, която го изгражда (включително "
   1537"екипите за превод и качествен контрол) и още много информация посетете "
   1538"страниците посветени на <ulink url=\"http://www.gnome.org/about"
   1539"\">информацията за GNOME</ulink>."
   1540
   1541#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:52(para)
   1542msgid ""
   1543"This release contains all the applications needed to provide basic user "
   1544"functionality, like system menus, file management, web browsing, and email. "
   1545"These pieces form the basis for a whole ecosystem of applications built on "
   1546"the GNOME development platform, including great applications like "
   1547"<application>Gnumeric</application>, <application>Abiword</application>, "
   1548"<application>the GIMP</application>, and <application>Inkscape</"
   1549"application>. These applications don't necessarily release on the same "
   1550"schedule as GNOME, and are not part of our 'core' desktop, so they are not "
   1551"covered by these release notes. To find out more about them and other great "
   1552"GNOME applications, check out <ulink url=\"http://gnomefiles.org"
   1553"\">GNOMEfiles.org</ulink>."
   1554msgstr ""
   1555"Тази версия съдържа всички приложения, които осигуряват най-важната и "
   1556"основна функционалност, от която се нуждае един потребител на компютри като "
   1557"системни менюта и работен плот, управление на файловете, браузър за Интернет "
   1558"и програма за електронна поща. Това е основата за цяла плеяда от приложения "
   1559"изградени на базата на платформата за разработчици GNOME, в това число "
   1560"приложения като <application>програмата за електронни таблици Gnumeric</"
   1561"application>, <application>текстообработващата програма Abiword</"
   1562"application>, <application>програмата за растерна графика GIMP</application> "
   1563"и <application>програмата за векторна графика Inkscape</application>. Тези "
   1564"приложения не са част от основните програми и новите им версии излизат по "
   1565"различно време. Ако искате повече информация за тях и за други великолепни "
   1566"приложение в GNOME, посетете <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles."
   1567"org</ulink>."
   1568
   1569#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:67(para)
   1570msgid ""
   1571"GNOME 2.12 includes all of the improvements made in GNOME 2.10. If you'd "
   1572"like to learn more about those, you can read the <ulink url=\"http://www."
   1573"gnome.org/start/2.10/notes/\">GNOME 2.10 release notes</ulink>."
   1574msgstr ""
   1575"GNOME 2.12 включва всички подобрения на GNOME 2.10. Ако се интересувате "
   1576"повече от тях, прегледайте <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.10/"
   1577"notes/\">Бележките по версия 2.10 на GNOME</ulink>."
   1578
   1579#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:73(para)
   1580msgid ""
   1581"GNOME is part of the GNU Project, and is proud to be and to support <ulink "
   1582"url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">free software</ulink>."
   1583msgstr ""
   1584"GNOME е част от проекта GNU. Горди сме, че представляваме и подпомагаме "
   1585"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">свободния софтуер</"
   1586"ulink>."
   1587
   1588#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:88(title)
   1589msgid "Known Issues"
   1590msgstr "Съществуващи проблеми"
   1591
   1592#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:89(para)
   1593msgid ""
   1594"All software, when it is released, contains bugs the developers know about "
   1595"but have chosen, for a variety of reasons, not to fix before releasing. Free "
   1596"software is no different in this regard from proprietary software, except "
   1597"that with free software, we tell users about these problems."
   1598msgstr ""
   1599"Всички програми имат грешки, за които разработчиците знаят, но поради една "
   1600"или друга причина не са коригирани преди излизането на поредната версия. По "
   1601"това свободният софтуер си прилича със собственическия. Разликата е, че при "
   1602"свободния ние уведомяваме потребителите за проблемите."
   1603
   1604#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:94(para)
   1605msgid ""
   1606"We also encourage our users to report bugs so that they can be fixed. The "
   1607"best way to report bugs found in GNOME is to use the <ulink url=\"http://"
   1608"bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">Simple Bug Guide</ulink>. This "
   1609"will take you through the necessary steps to file a quality bug report, and "
   1610"make sure that it is tagged appropriately. If you're too advanced for "
   1611"anything with the word 'simple' in it, there is also the <ulink url=\"http://"
   1612"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi\">traditional bug form</ulink>. More "
   1613"details on bugs already reported can be found at our <ulink url=\"http://"
   1614"bugzilla.gnome.org/\">Bugzilla</ulink>. Among the most prominent GNOME 2.12 "
   1615"bugs:"
   1616msgstr ""
   1617"Също така, ние насърчаваме потребителите да докладват за грешки и проблеми, "
   1618"така че те да могат да бъдат отстранени. Най-бързият начин да докладвате "
   1619"проблемите в GNOME е да използвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/"
   1620"simple-bug-guide.cgi\">„Бързото въвеждане на грешка\"</ulink>. Отговаряйки "
   1621"на въпросите там ще създадете качествен доклад за грешка, който ще бъде "
   1622"записан и надлежно обработен. За повече информация за системата за грешки "
   1623"погледнете <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/\">Bugzilla</ulink>. "
   1624"Грешките в българският превод на програмата следва да се докладват в "
   1625"системата за проследяване на грешки на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
   1626"project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>. По-сериозните проблеми в GNOME "
   1627"2.12 са:"
   1628
   1629#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:107(title)
   1630msgid "List of known issues"
   1631msgstr "Списък със съществуващите проблеми"
   1632
   1633#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:111(para)
   1634msgid ""
   1635"The 'open terminal' action has been removed from the Nautilus right-click "
   1636"menu, in order to improve manageability and default usability. If you miss "
   1637"it, we recommend installing <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/packages/"
   1638"nautilus-open-terminal/\">the Nautilus open-terminal plugin</ulink>, which "
   1639"not only restores 'open terminal' to the nautilus menu, but actually makes "
   1640"it better by opening the terminal in the directory in which you are browsing."
   1641msgstr ""
   1642"Действието „Отваряне на терминал“ е махнато от контекстното меню на "
   1643"Nautilus, за да се улесни управлението и да се направи средата по-лесна за "
   1644"начинаещите потребители. Ако тази възможност Ви липсва, Ви препоръчваме да "
   1645"си инсталирате <ulink url=\"http://manny.cluecoder.org/packages/nautilus-"
   1646"open-terminal/\">модула за отваряне на терминали в Nautilus</ulink>. Модулът "
   1647"осигурява даже по-добра версия на действието - когато се отвори терминал, "
   1648"автоматично текущата папка е тази, в която е бил отворен."
   1649
   1650#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:122(para)
   1651msgid ""
   1652"<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\"> Session "
   1653"startup temporary hang</ulink>: Applications with broken session management "
   1654"can cause login to hang for a few minutes at the splashscreen. The default "
   1655"session does not contain any such apps so this will only become a problem if "
   1656"you save your session on logout. If you run into this problem, just wait for "
   1657"the login to proceed and then remove any such applications before saving "
   1658"your session again."
   1659msgstr ""
   1660"<ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=116814\">Session "
   1661"startup temporary hang</ulink>: Приложенията с повредена поддръжка на "
   1662"управлението на сесиите могат да доведат до забавяне при стартирането на "
   1663"средата. В стандартната сесия няма такива приложения, така че този проблем "
   1664"ще се появи, само ако запазите сесията си при напускане на средата и сте "
   1665"ползвали проблемна програма. За да коригирате проблема, изчакайте средата да "
   1666"стартира, след което затворете приложението и наново запазете сесията като "
   1667"излезете от средата."
   1668
   1669#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:138(title)
   1670msgid "Looking to GNOME 2.14 and Beyond"
   1671msgstr "Пътят към GNOME 2.14 и напред"
   1672
   1673#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:140(para)
   1674msgid ""
   1675"GNOME operates on a time-based release schedule, an attempt to continuously "
   1676"provide the best of our developers' efforts to users as quickly as we can. "
   1677"The following features are on the radar of GNOME developers and may land in "
   1678"the next few releases."
   1679msgstr ""
   1680"Версиите на GNOME се изготвят по определен график. Така усилията на "
   1681"разработчиците стигат най-бързо до потребителите. Следните новости са вече "
   1682"на радара на програмистите на GNOME е вероятно ще бъдат включени в "
   1683"следващите версии."
   1684
   1685#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:145(para)
   1686msgid ""
   1687"Support of the <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
   1688"\">Apple Bonjour</ulink> standard for detection of services on the network, "
   1689"potentially via <ulink url=\"http://www.freedesktop.org/Software/Avahi"
   1690"\">Avahi.</ulink>"
   1691msgstr ""
   1692"Поддръжка на <ulink url=\"http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/"
   1693"\">Bonjour на Apple</ulink> - стандарт за автоматично откриване на услугите "
   1694"по мрежата, като най-вероятно ще се използва <ulink url=\"http://www."
   1695"freedesktop.org/Software/Avahi\">Avahi.</ulink>"
   1696
   1697#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:146(para)
   1698msgid ""
   1699"Support of the <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Caldav\">caldav</"
   1700"ulink> open calendar services standard in Evolution."
   1701msgstr ""
   1702"Включване в Evolution на поддръжка на <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/"
   1703"wiki/Caldav\">caldav</ulink> - стандарта за взаимодействие между календарни "
   1704"системи."
   1705
   1706#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:147(para)
   1707msgid ""
   1708"Use of <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/\">Network "
   1709"Manager</ulink> to give all network-aware apps intelligent behavior in the "
   1710"face of network connection and disconnection."
   1711msgstr ""
   1712"Интегриране на <ulink url=\"http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/"
   1713"\">Network Manager</ulink>, за да се позволи на мрежовите програми да могат "
   1714"по-добре да се справят със случаите на прекъсване на връзката и последвалото "
   1715"възстановяване."
   1716
   1717#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:148(para)
   1718msgid ""
   1719"Consolidation of gtk and gnome libraries to ease development and deployment "
   1720"of GNOME applications, via <ulink url=\"http://live.gnome.org/ProjectRidley"
   1721"\">Project Ridley.</ulink>"
   1722msgstr ""
   1723"Обединяване на библиотеките на GTK+ и GNOME, за да се улесни разработката и "
   1724"разпространението на приложенията на GNOME чрез <ulink url=\"http://live."
   1725"gnome.org/ProjectRidley\">проектът Ridley.</ulink>"
   1726
   1727#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:149(para)
   1728msgid ""
   1729"Increased usage of new rendering infrastructure to improve looks and "
   1730"usability, for example, by integrating it with <ulink url=\"http://www."
   1731"stellingwerff.com/?p=5\">Clearlooks, our new default theme.</ulink>"
   1732msgstr ""
   1733"Подобрено използване на новата структура за изобразяване, за да се подобри "
   1734"външния вид, като час от това е интегрирането й с <ulink url=\"http://www."
   1735"stellingwerff.com/?p=5\">новата стандартна тема - „Яснота“</ulink>."
   1736
   1737#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:151(para)
   1738msgid ""
   1739"For further information, see the <ulink url=\"http://live.gnome.org/RoadMap"
   1740"\">GNOME roadmap</ulink> on our wiki."
   1741msgstr ""
   1742"За повече информация погледнете страницата <ulink url=\"http://live.gnome."
   1743"org/RoadMap\">бъдещето на GNOME</ulink> в нашето Уики."
   1744
   1745#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:156(title)
   1746msgid "Getting Involved"
   1747msgstr ""
   1748
   1749#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:157(para)
   1750msgid ""
   1751"The core of GNOME's success is its many volunteers, both users and "
   1752"developers."
   1753msgstr ""
   1754"Успехът на GNOME се дължи на многото доброволци - и потребители, и "
   1755"разработчици."
   1756
   1757#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:161(para)
   1758msgid ""
   1759"As a user, your contribution can be as simple as filing good bug reports. "
   1760"You can file bugs in our Bugzilla using the <ulink url=\"http://bugzilla."
   1761"gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">simple bug assistant</ulink>. If you want "
   1762"to contribute more, you can join our active <ulink url=\"http://developer."
   1763"gnome.org/projects/bugsquad/\">bug-squad</ulink>."
   1764msgstr ""
   1765"Всеки потребител може да допринесе за проекта като подаде хубав доклад за "
   1766"проблем. Можете да подавате грешки чрез системата за грешки Bugzilla като "
   1767"ползвате <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi"
   1768"\">опростения й интерфейс</ulink>. Ако искате да допринесете още повече, "
   1769"може да се запишете към <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/"
   1770"bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</ulink>. Проблемите с българския "
   1771"превод можете да докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://fsa-bg.org/"
   1772"project/gtp\">българския екип - Trac</ulink>."
   1773
   1774#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:169(para)
   1775msgid ""
   1776"For developers, there is much exciting progress to be made in any of our "
   1777"active developer groups - Accessibility, Documentation, Usability, "
   1778"Translation, Web, Testing, Graphics, and Desktop &amp; Platform Development. "
   1779"Here is a <ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">guide to help you "
   1780"get started</ulink>."
   1781msgstr ""
   1782"Разработчиците могат да се присъединят към някоя от активните групи -"
   1783"достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на "
   1784"проекта, тестване, графика и разработка на самата платформа. Това е <ulink "
   1785"url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">обяснение как да се присъедините</"
   1786"ulink>."
   1787
   1788#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:176(para)
   1789msgid ""
   1790"Helping on GNOME can be an incredibly satisfying experience, allowing you to "
   1791"meet a wide range of motivated, skilled, and helpful people all working "
   1792"towards a unified goal. Join us today and see what a difference you can make."
   1793msgstr ""
   1794"Работата върху GNOME обогатява всеки човек. Ще можете да се срещнете с "
   1795"множество мотивирани, талантливи и отзивчиви хора, които работят по една "
   1796"обща кауза. Присъединете се и Вие."
   1797
   1798#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:185(title)
  9001799msgid "Credits"
  9011800msgstr ""
  9021801
  903 #: release-notes.xml:112(para)
  904 msgid "These release notes were compiled by Davyd Madeley with extensive help from the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
  905 msgstr ""
  906 
  907 #: release-notes.xml:119(para)
  908 msgid "This work may be freely translated into any language. If you wish to translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
  909 msgstr ""
   1802#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:186(para)
   1803msgid ""
   1804"These release notes were assembled by Murray Cumming, Davyd Madeley, and the "
   1805"GNOME community."
   1806msgstr ""
   1807"Тези бележки по версията бяха съставени от Мъри Къминг, Дейвид Медли и "
   1808"общността на GNOME."
  9101809
  9111810#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
  912 #: release-notes.xml:0(None)
   1811#: /tmp/doc-l10n/cvs/release-notes.HEAD/C/release-notes.xml:0(None)
  9131812msgid "translator-credits"
  9141813msgstr ""
  9151814
   1815msgid "Thanks"
   1816msgstr "Благодарности"
   1817
   1818msgid ""
   1819"The GNOMEs who bring you this software are too numerous to mention by name, "
   1820"but in addition to the folks mentioned above, a few contributors deserve "
   1821"special thanks for exceptional contributions toward making this release "
   1822"possible: TODO: Update this for 2.12, if we have time."
   1823msgstr ""
   1824"Много хора са допринесли за GNOME и мястото тук няма да стигне за "
   1825"упоменаването на всички по име. Все пак има и няколко човека, които имат "
   1826"особен принос за новата версия:"
   1827
   1828msgid "Dennis Cranston for gnome-search-tool"
   1829msgstr "Денис Кранстън - инструмента за търсене gnome-search-tool"
   1830
   1831msgid "Mike Newman for his work on the zenity gdialog wrapper"
   1832msgstr "Майк Нюмън за работата му върху програмата за диалозите zenity"
   1833
   1834msgid "Bill Haneman and Calum Benson for Keyboard Accessibility Status applet"
   1835msgstr ""
   1836"Бил Ханиман и Калъм Бенсъм за аплета за състоянието на достъпността на "
   1837"клавиатурата"
   1838
   1839msgid "Shailesh Mittal for IPv6 support"
   1840msgstr "Шейлеш Митал за поддръжката на IPv6"
   1841
   1842msgid ""
   1843"Irene Ryan, Eugene O'Connor and Pat Costello for documentation work "
   1844"throughout GNOME"
   1845msgstr "Ирен Риан, Юджийн О'Конър и Пат Костело за документирането на GNOME"
   1846
   1847msgid ""
   1848"Malcolm Tredinnick for settings for \"dont-proxy-for-this-domain\" in gnome-"
   1849"vfs"
   1850msgstr ""
   1851"Малкълм Трединик за настройките „да не се ползва сървър-посредник за този "
   1852"домейн“ в gnome-vfs"
   1853
   1854msgid "Frank Worsley for gnome_vfs_url_show suport"
   1855msgstr "Франк Уорсли за поддръжката на gnome_vfs_url_show"
   1856
   1857msgid ""
   1858"Anders Carlsson - Convert file attributes from stringlists to bitmasks in "
   1859"Nautilus, and also .hidden file support"
   1860msgstr ""
   1861"Андърс Карлсън за преобразуването на файловите атрибути в Nautilus от низове "
   1862"в побитови маски, както и за поддръжката на скритите файлове"
   1863
   1864msgid "Glynn Foster - Nicer Nautilus bookmarks dialog"
   1865msgstr "Глин Фостър за подобренията в диалога за отметки в Nautilus"
   1866
   1867msgid "Marco Pesenti Gritti - icon theme throbber support in Nautilus"
   1868msgstr "Марко Песенти Грити - за поддръжката на теми за анимацията в Nautilus"
   1869
   1870msgid "Frederic Crozat - important Nautilus bugfixes"
   1871msgstr "Фредерик Крозат за корекциите по Nautilus"
   1872
   1873msgid ""
   1874"Jrg Billeter and Wolfgang Pichler - worked on the multiroot tree sidebar"
   1875msgstr ""
   1876"Йерг Билетер и Волфганг Пихлер за преобразуването на страничната лента от "
   1877"дървовиден изглед към изглед „гора“"
   1878
   1879msgid "Soren Sandmann - high-performance model for the Nautilus listview"
   1880msgstr "Сьорен Сандман за ускоряването на изгледа като списък в Nautilus"
   1881
   1882msgid ""
   1883"Johan Dahlin - file size and count for the Nautilus multi-file property "
   1884"dialog"
   1885msgstr ""
   1886"Йохан Далин за подобренията по информацията за големините и размерите на "
   1887"файловете в диалога за множество файлове в Nautilus"
   1888
   1889msgid ""
   1890"Bastien Nocera for use of the new samba library for smb support in gnome-vfs-"
   1891"extras, and also for DVD burning in nautilus-cd-burner"
   1892msgstr ""
   1893"Бастиен Ночера за използването на новата библиотека от проекта samba за "
   1894"поддръжката на протокола smb в gnome-vfs-extras, както и за възможностите за "
   1895"записване на DVD-та чрез nautilus-cd-burner"
   1896
   1897msgid ""
   1898"Ross Burton for write to cd context menu, bugfixes in nautilus-cd-burner"
   1899msgstr ""
   1900"Рос Бъртън за менюто за запис на компакт дискове, както и за корекциите в "
   1901"nautilus-cd-burner"
   1902
   1903msgid "Bob Doan for cdrw blanking support in nautilus-cd-burner"
   1904msgstr ""
   1905"Боб Доън за възможностите за изтриване на презаписваеми носители в nautilus-"
   1906"cd-burner"
   1907
   1908msgid ""
   1909"Christian Persch for plugging memory leaks, improving the window/tab "
   1910"communication code, cleaning up the encoding and languages implementation, "
   1911"speeding up the tabs menu updating in Epiphany"
   1912msgstr ""
   1913"Кристиан Перш за корекциите при утечки на памет, подобряването на кода за "
   1914"комуникации между прозорците и табовете, ускоряване на обновяването на "
   1915"менютата свързани с табовете в Epiphany и изчистването на поддръжката на "
   1916"кодиранията и различните езици"
   1917
   1918msgid ""
   1919"David Bordoley for work in Epiphany's user interface, ensuring HIG "
   1920"compliance, cleanliness, and general usability."
   1921msgstr ""
   1922"Дейвид Бордолей за работата му по интерфейса на Epiphany за подобряване на "
   1923"поддръжката на HIG, изчистване на интерфейса и опростяване на ползването на "
   1924"програмата"
   1925
   1926msgid ""
   1927"Xan Lopez for polishing Epiphany's rough edges, including implementing drag "
   1928"and drop of urls of links to bookmarks toolbar and adding nice touches to "
   1929"the bookmarks views like sorting"
   1930msgstr ""
   1931"Ксан Лопес за подобренията в Epiphany като издърпването и пускането на "
   1932"адреси към лентата за отметки и подобряване на изгледа на самите отметки"
   1933
   1934msgid "Steve Chaplin, for making gnomine really shine"
   1935msgstr "Стийв Чаплин за подобрения дизайн на gnomine"
   1936
   1937msgid ""
   1938"George Lebl, for changes that desensitize preferences in various apps if an "
   1939"administrator has locked down the preference's Gconf key"
   1940msgstr ""
   1941"Георг Лебл за подобряване на контрола на системния администратор чрез Gconf "
   1942"в настройките на някои програми"
   1943
   1944msgid ""
   1945"Jeroen Zwartepoorte, Eric Ritezel, James Willcox and Gustavo Giraldez for "
   1946"their contributions to gedit and gtksourceview"
   1947msgstr ""
   1948"Йероен Цвартерпурте, Ерик Райтзел, Джеймс Уилкокс и Густаво Гиралдес за "
   1949"приноса им към gedit и gtksourceview"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.