Changeset 584


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2006, 11:09:02 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени, както и в HEAD.

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/dasher.gnome-2-14.bg.po

  r580 r584  
  1010"Project-Id-Version: dasher HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2006-03-05 13:43+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2006-03-05 13:46+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2006-03-07 10:04+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2006-03-07 10:06+0200\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2929msgid "Select File"
  3030msgstr "Избор на файл"
   31
   32#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:309
   33#, c-format
   34msgid ""
   35"Do you want to save your changes to %s?\n"
   36"\n"
   37"Your changes will be lost if you don't save them."
   38msgstr ""
   39"Искате ли да запазите промените в %s?\n"
   40"\n"
   41"В противен случай те ще бъдат изгубени."
   42
   43#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:312
   44msgid ""
   45"Do you want to save your changes?\n"
   46"\n"
   47"Your changes will be lost if you don't save them."
   48msgstr ""
   49"Искате ли да запазите промените?\n"
   50"\n"
   51"В противен случай те ще бъдат изгубени.<"
   52
   53#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:315
   54msgid "Don't save"
   55msgstr "Без запазване"
   56
   57#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:315
   58msgid "Don't quit"
   59msgstr "Продължаване на работата"
   60
   61#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:315
   62msgid "Save and quit"
   63msgstr "Запазване и спиране"
  3164
  3265#: ../Src/Gtk2/Menu.cc:458
 • desktop/gnome-utils.gnome-2-14.bg.po

  r538 r584  
  1212"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2006-02-12 19:19+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2006-02-12 19:21+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:06+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2006-03-07 11:04+0200\n"
  1616"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  169169#, c-format
  170170msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
  171 msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
   171msgstr "Лоши данни в цил. %d.  Продължаване... "
  172172
  173173#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
   
  300300#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
  301301msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
  302 msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
   302msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720KB)"
  303303
  304304#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
  305305msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
  306 msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
   306msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360KB)"
  307307
  308308#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
   
  328328#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
  329329msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
  330 msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
   330msgstr "Висока плътност 3.5\" (1,44MB)"
  331331
  332332#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
  333333msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
  334 msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
   334msgstr "Висока плътност 5.25\" (1,2MB)"
  335335
  336336#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
   
  463463#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
  464464msgid "Default Dictionary Server"
  465 msgstr "Стандартен сървър за речника"
   465msgstr "Стандартен речников сървър"
  466466
  467467#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
   
  478478
  479479#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
  480 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:838 ../logview/logview.c:116
   480#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:839 ../logview/logview.c:116
  481481msgid "_About"
  482482msgstr "_Относно"
  483483
  484484#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
  485 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:798 ../logview/logview.c:88
   485#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:799 ../logview/logview.c:88
  486486msgid "_Help"
  487487msgstr "_Помощ"
   
  492492
  493493#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
  494 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:822
   494#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:823
  495495msgid "_Preferences"
  496496msgstr "_Настройки"
   
  506506#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
  507507#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
  508 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:409
  509 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1203
   508#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:468
   509#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1207
  510510msgid "Dictionary"
  511511msgstr "Речник"
   
  517517#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
  518518msgid "Dictionary server (Deprecated)"
  519 msgstr "Сървър на речник"
   519msgstr "Речников сървър (да не се използва)"
  520520
  521521#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
  522522msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
  523 msgstr "Порт за свързване към сървър"
   523msgstr "Порт за свързване към сървър (да не се използва)"
  524524
  525525#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
   
  530530msgstr ""
  531531"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
  532 "това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE "
  533 "(Вярно). Този ключ е остарял и вече не се използва."
   532"това дали речниковия съвър поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE "
   533"(истина). Този ключ е остарял и вече не се използва."
  534534
  535535#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
   
  555555"no longer in use."
  556556msgstr ""
  557 "Сървър за речника, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
   557"Речников сървър, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
  558558"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
  559559"сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
   
  582582"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
  583583msgstr ""
   584"Името на стандартната стратегия за търсене в източника на речник. По "
   585"подразбиране е „exact“ - точно и пълно съвпадение на думите."
  584586
  585587#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
   
  591593"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
  592594msgstr ""
   595"Името на източника на речник, който да се използва за получаване на "
   596"дефинициите на думи"
  593597
  594598#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
   
  606610"window use a height based on the font size."
  607611msgstr ""
   612"Този ключ съдържа височината на прозореца на речника и се използва за "
   613"предаването й между сесиите. За да използвате стандартната височина - "
   614"задайте го да е „-1“."
  608615
  609616#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
   
  613620"window use a width based on the font size."
  614621msgstr ""
   622"Този ключ съдържа широчината на прозореца на речника и се използва за "
   623"предаването й между сесиите. За да използвате широчина според шрифта - "
   624"задайте го да е „-1“."
  615625
  616626#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
   
  620630"TRUE will make the window always appear as maximized."
  621631msgstr ""
   632"Този ключ съдържа настройката на състоянието дали прозорецът на речника да е "
   633"максимизиран и се използва за предаването му между сесиите. За да стартира "
   634"речникът винаги като максимизиран - задайте го да е истина."
  622635
  623636#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
  624637msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
  625 msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
   638msgstr "Използване на интелигентно търсене (да не се използва)"
  626639
  627640#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
  628641msgid "Whether the application window should be maximized"
  629 msgstr ""
   642msgstr "Дали прозорецът на програмата да е максимизиран"
  630643
  631644#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
  632645msgid "Data_base:"
  633 msgstr "Баз_за от данни:"
   646msgstr "Ба_за от данни:"
  634647
  635648#. Transport methods
   
  641654#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:146
  642655msgid "Dictionary Server"
  643 msgstr "Сървър на речника"
   656msgstr "Речников сървър"
  644657
  645658#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
   
  648661
  649662#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
  650 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:230
  651 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:594
   663#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:231
   664#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:595
  652665msgid "Print"
  653666msgstr "Печат"
   
  703716#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:271
  704717msgid "The name of the client of the context object"
  705 msgstr ""
   718msgstr "Името на клиента на контекстния обект"
  706719
  707720#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
   
  737750#, c-format
  738751msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
  739 msgstr ""
   752msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: няма подходящи ресурси"
  740753
  741754#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1055
  742755#, c-format
  743756msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
  744 msgstr ""
   757msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: %s"
  745758
  746759#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1088
  747760#, c-format
  748761msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
  749 msgstr ""
   762msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: хостът не е открит"
  750763
  751764#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1140
   
  755768"with code %d (server down)"
  756769msgstr ""
   770"Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“. Сървърът върна "
   771"отговор с код %d - сървърът е изключен."
  757772
  758773#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1159
   
  762777": '%s'"
  763778msgstr ""
   779"Отговорът от речниковия сървър не може да бъде анализиран\n"
   780": „%s“"
  764781
  765782#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1188
   
  791808#, c-format
  792809msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
  793 msgstr "Няма открита база от данни на сървъра за речник при „%s“."
   810msgstr "Няма открита база от данни на речниковия сървър при „%s“."
  794811
  795812#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1278
  796813#, c-format
  797814msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
  798 msgstr ""
   815msgstr "На речниковия сървър на „%s“ не бяха открити стратегии"
  799816
  800817#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1679
   
  809826"%s"
  810827msgstr ""
   828"Грешка при получаването на отговора от сървъра:\n"
   829"%s"
  811830
  812831#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1791
  813832msgid "No hostname defined for the dictionary server"
  814 msgstr "Няма хост за сървъра за речник"
   833msgstr "Няма хост за речниковия сървър"
  815834
  816835#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1827
  817836#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1842
  818837msgid "Unable to create socket"
  819 msgstr ""
   838msgstr "Не може да се създаде гнездо"
  820839
  821840#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1868
  822841#, c-format
  823842msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
  824 msgstr ""
   843msgstr "Каналът не може да се зададе да е без блокиране: %s"
  825844
  826845#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1883
  827846#, c-format
  828847msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
  829 msgstr "Неуспех при свързване със сървъра за речник при '%s:%d'"
   848msgstr "Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“"
  830849
  831850#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
   
  835854#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:197
  836855msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
  837 msgstr ""
   856msgstr "Дали контекстът ще ползва само локални речници или не"
  838857
  839858#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:352
   
  864883msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
  865884msgstr ""
   885"Обектът GdictContext, който се използва за получаване на дефиницията на дума"
  866886
  867887#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:709
   
  932952msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
  933953msgstr ""
   954"Опит за намирането на „%s“, но не е дефиниран обект GdictContext. Опитът се "
   955"спира."
  934956
  935957#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1332
   
  947969#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
  948970msgid "The GdictContext object bound to this entry"
  949 msgstr ""
   971msgstr "Обектът GdictContext, който е свързан с този запис"
  950972
  951973#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
   
  962984msgid "The matching strategy to be used to generate the completion list"
  963985msgstr ""
   986"Стратегията за напасване, която да се използва за откриване на съвпадения"
  964987
  965988#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:218
   
  972995
  973996#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
  974 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2355
   997#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2474
  975998msgid "Name"
  976999msgstr "Име"
   
  10061029#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
  10071030msgid "The GdictContext bound to this source"
  1008 msgstr ""
   1031msgstr "Обектът GdictContext, който е свързан с този ресурс"
  10091032
  10101033#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:399
   
  10161039#, c-format
  10171040msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
  1018 msgstr ""
   1041msgstr "В дефиницията от речника не е открита групата „%s“"
  10191042
  10201043#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:443
   
  10241047#, c-format
  10251048msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
  1026 msgstr ""
   1049msgstr "Ключът „%s“ не може да се открие в дефиницията от речника: %s"
  10271050
  10281051#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:541
   
  10311054"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
  10321055msgstr ""
   1056"Ключът „%s“ не може да се открие в във файла с дефиниции на източници на "
   1057"речници: %s"
  10331058
  10341059#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
  10351060msgid "Dictionary source does not have name"
  1036 msgstr "Източника на речник няма име."
   1061msgstr "Източникът на речник няма име."
  10371062
  10381063#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
  10391064#, c-format
  10401065msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
  1041 msgstr ""
   1066msgstr "Източникът на речник „%s“ използва невалиден транспорт „%s“"
  10421067
  10431068#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:162
   
  10471072#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:163
  10481073msgid "Search paths used by this object"
  1049 msgstr ""
   1074msgstr "Пътищата за търсене използвани от този обект"
  10501075
  10511076#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:175
   
  10711096
  10721097#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
  1073 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:589
   1098#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:610
  10741099msgid "Look up words in dictionaries"
  10751100msgstr "Търсене за думи в речници"
   
  10791104msgid "Unable to open the application icon: %s"
  10801105msgstr "Неуспех при отваряне на иконата на програмата: %s"
  1081 
  1082 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:118
  1083 #, c-format
  1084 msgid ""
  1085 "Unable to create the data directory '%s': there already is a file with the "
  1086 "same name.  You should move the file and re-run gnome-dictionary."
  1087 msgstr ""
  1088 
  1089 #. Translators: the first is the file name, the second is
  1090 #. * the error message
  1091 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:130
  1092 #, c-format
  1093 msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
  1094 msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
  10951106
  10961107#. Translators: the first is the word found, the second is the
  10971108#. * database name and the last is the definition's text; please
  10981109#. * keep the new lines.
  1099 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:249
   1110#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:213
  11001111#, c-format
  11011112msgid ""
   
  11101121"%s\n"
  11111122
  1112 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:263
   1123#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:227
  11131124#, c-format
  11141125msgid "Error: %s\n"
  11151126msgstr "Грешка: %s\n"
  11161127
  1117 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:289
   1128#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:253
  11181129msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
  11191130msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
  11201131
  1121 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
   1132#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:266
  11221133msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
  11231134msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речник"
  11241135
  1125 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:336
   1136#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:300
  11261137#, c-format
  11271138msgid ""
   
  11291140"%s"
  11301141msgstr ""
  1131 
  1132 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
   1142"Грешка при търсенето на дефиницията на „%s“:\n"
   1143"%s"
   1144
   1145#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
   1146#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1422
   1147#, c-format
   1148msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
   1149msgstr "Неуспех при преименуване на файла „%s“ към „%s“: %s"
   1150
   1151#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:369
   1152#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:392
   1153#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1446
   1154#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1469
   1155#, c-format
   1156msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
   1157msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
   1158
   1159#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:427
  11331160msgid "Words to look up"
  11341161msgstr "Думи за търсене"
  11351162
  1136 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
   1163#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:427
  11371164msgid "word"
  11381165msgstr "дума"
  11391166
  1140 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:370
   1167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:429
  11411168msgid "Dictionary source to use"
  11421169msgstr "Източник на речник, който да се използва"
  11431170
  1144 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:370
   1171#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:429
  11451172msgid "source"
  11461173msgstr "източник"
  11471174
  1148 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:372
   1175#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:431
  11491176msgid "Show available dictionary sources"
  11501177msgstr "Показване на наличните източници за дневници"
  11511178
  1152 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:374
   1179#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:433
  11531180msgid "Print result to the console"
  11541181msgstr "Изписване на резултат в конзолата"
  11551182
  1156 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:376
   1183#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:435
  11571184msgid "Database to use"
  11581185msgstr "Базата данни, която да се използва"
  11591186
  11601187#. create the new option context
  1161 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:392
   1188#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:451
  11621189msgid " - Look up words in dictionaries"
  11631190msgstr " - Търсене на думи в речници"
  11641191
  1165 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:396
   1192#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:455
  11661193msgid "Dictionary and spelling tool"
  11671194msgstr "Речник и проверка на правописа"
  11681195
  1169 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:397
   1196#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:456
  11701197msgid "Show Dictionary options"
  11711198msgstr "Показване на опциите на речника"
  11721199
  1173 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:244
  1174 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:539
   1200#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:245
   1201#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:540
  11751202msgid "Save a Copy"
  11761203msgstr "Запазване на копие"
  11771204
  1178 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:254
  1179 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:549
   1205#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:255
   1206#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:550
  11801207msgid "Untitled document"
  11811208msgstr "Неозаглавен документ"
  11821209
  1183 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:275
  1184 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:570
   1210#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:276
   1211#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:571
  11851212#, c-format
  11861213msgid "Error while writing to '%s'"
  11871214msgstr "Грешка при запис към %s."
  11881215
  1189 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
   1216#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:384
  11901217msgid "Clear the definitions found"
  11911218msgstr "Изчистване на откритите определения"
  11921219
  1193 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:366
   1220#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:387
  11941221msgid "Clear definition"
  11951222msgstr "Изчистване на определението"
  11961223
  1197 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:367
   1224#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:388
  11981225msgid "Clear the text of the definition"
  11991226msgstr "Изчистване на текста на определението"
  12001227
  1201 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:377
   1228#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:398
  12021229msgid "Print the definitions found"
  12031230msgstr "Печат на откритите определения"
  12041231
  1205 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:380
   1232#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:401
  12061233msgid "Print definition"
  12071234msgstr "Печат на определението"
  12081235
  1209 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
   1236#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:402
  12101237msgid "Print the text of the definition"
  12111238msgstr "Печат на текста на определението"
  12121239
  1213 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:391
   1240#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:412
  12141241msgid "Save the definitions found"
  12151242msgstr "Запазване на откритите определения"
  12161243
  1217 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:394
   1244#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:415
  12181245msgid "Save definition"
  12191246msgstr "Запазване на определение"
  12201247
  1221 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:395
   1248#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:416
  12221249msgid "Save the text of the definition to a file"
  1223 msgstr ""
  1224 
  1225 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:529
   1250msgstr "Запазване на текста от дефиницията във файл"
   1251
   1252#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:550
  12261253msgid "Toggle dictionary window"
  12271254msgstr "Показване/скриване на речника"
  12281255
  1229 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:530
   1256#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:551
  12301257msgid "Show or hide the definition window"
  12311258msgstr "Показване или скриване на прозореца с дефиниция"
  12321259
  1233 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
   1260#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:554
  12341261msgid "Click to view the dictionary window"
  12351262msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
  12361263
  1237 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
   1264#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:609
  12381265msgid "Dictionary entry"
  12391266msgstr "Дума в речника"
  12401267
  1241 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:592
   1268#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:613
  12421269msgid "Type the word you want to look up"
  12431270msgstr "Напишете думата, която търсите"
  12441271
  1245 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:726
   1272#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:747
  12461273msgid "Preferences"
  12471274msgstr "Настройки"
  12481275
  1249 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:758
   1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:779
  12501277#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
  12511278#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
  1252 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:760
   1279#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:761
  12531280msgid "There was an error while displaying help"
  12541281msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
  12551282
  1256 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:917
  1257 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:269
   1283#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:938
   1284#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:270
  12581285#, c-format
  12591286msgid "No dictionary source available with name '%s'"
  1260 msgstr ""
  1261 
  1262 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:921
  1263 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:273
   1287msgstr "Липсва източник на речник с име „%s“"
   1288
   1289#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:942
   1290#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:274
  12641291msgid "Unable to find dictionary source"
  12651292msgstr "Неуспех при откриване на източник на речник"
  12661293
  1267 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:937
  1268 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:289
   1294#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:958
   1295#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:290
  12691296#, c-format
  12701297msgid "No context available for source '%s'"
  1271 msgstr ""
  1272 
  1273 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:941
  1274 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:293
   1298msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
   1299
   1300#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:962
   1301#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:294
  12751302msgid "Unable to create a context"
  12761303msgstr "Неуспех при създаването на контекст"
  12771304
  1278 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1215
  1279 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1232
  1280 #, c-format
  1281 msgid "Unable to create the data directory '%s'"
  1282 msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“."
  1283 
  1284 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1216
  1285 msgid ""
  1286 "There is a file with the same name in the path.\n"
  1287 "You should move the file and re-run the\n"
  1288 "Dictionary applet"
  1289 msgstr ""
  1290 
  1291 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1252
   1305#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1231
  12921306msgid "Unable to load the applet icon"
  12931307msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на аплета."
  12941308
  1295 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1281
  1296 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1312
   1309#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1260
   1310#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1316
  12971311msgid "Unable to connect to GConf"
  12981312msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
  12991313
  1300 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1296
  1301 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1328
   1314#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1275
   1315#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1332
  13021316msgid "Unable to get notification for preferences"
  1303 msgstr ""
  1304 
  1305 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1311
  1306 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1344
   1317msgstr "Неуспех при получаването на уведомяване за настройките"
   1318
   1319#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1290
   1320#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1348
  13071321msgid "Unable to get notification for the document font"
  1308 msgstr ""
   1322msgstr "Неуспех при получаване на уведомяване за шрифта на документа"
  13091323
  13101324#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
   
  13611375
  13621376#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:199
  1363 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:220
   1377#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:221
  13641378msgid "No definitions found"
  13651379msgstr "Не са намерени определения"
  13661380
  13671381#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:201
   1382#, c-format
  13681383msgid "A definition found"
  1369 msgstr "Открито е определение"
  1370 
  1371 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:203
  1372 #, c-format
  1373 msgid "%d definitions found"
  1374 msgstr "Открити са %d определения"
  1375 
  1376 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:361
   1384msgid_plural "%d definitions found"
   1385msgstr[0] "Открито е определение"
   1386msgstr[1] "Открити са %d определения"
   1387
   1388#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:362
  13771389#, c-format
  13781390msgid "%s - Dictionary"
  13791391msgstr "%s - Речник"
  13801392
  1381 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:679
   1393#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:680
  13821394msgid "Dictionary Preferences"
  13831395msgstr "Настройки на речника"
  13841396
  1385 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:795
   1397#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:796
  13861398msgid "_File"
  13871399msgstr "_Файл"
  13881400
  1389 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:796 ../logview/logview.c:86
   1401#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:797 ../logview/logview.c:86
  13901402msgid "_Edit"
  13911403msgstr "_Редактиране"
  13921404
  1393 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:797
   1405#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:798
  13941406msgid "_Go"
  13951407msgstr "_Отиване"
  13961408
  13971409#. File menu
  1398 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:801
   1410#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:802
  13991411msgid "_New"
  14001412msgstr "_Нов"
  14011413
  1402 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:802
   1414#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:803
  14031415msgid "New look up"
  14041416msgstr "Ново търсене"
  14051417
  1406 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:803
   1418#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:804
  14071419msgid "_Save a Copy..."
  14081420msgstr "_Запазване на копие..."
  14091421
  1410 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:805
   1422#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
  14111423msgid "_Print..."
  14121424msgstr "_Печат..."
  14131425
  1414 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
   1426#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:807
  14151427msgid "Print this document"
  14161428msgstr "Разпечатване на този документ"
  14171429
  1418 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:813 ../logview/logview.c:99
   1430#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:814 ../logview/logview.c:99
  14191431msgid "Select _All"
  14201432msgstr "Избор на _всички"
  14211433
  1422 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:816
   1434#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:817
  14231435msgid "Find a word or phrase in the document"
  14241436msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
  14251437
  1426 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:818
   1438#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:819
  14271439msgid "Find Ne_xt"
  14281440msgstr "_Следващо търсене"
  14291441
  1430 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:820
   1442#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:821
  14311443msgid "Find Pre_vious"
  14321444msgstr "Намиране на _предишно"
  14331445
  14341446#. Go menu
  1435 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:826
   1447#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:827
  14361448msgid "_Previous Definition"
  14371449msgstr "П_редишно определение"
  14381450
  1439 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:827
   1451#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:828
  14401452msgid "Go to the previous definition"
  14411453msgstr "Предишно определение"
  14421454
  1443 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:828
   1455#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:829
  14441456msgid "_Next Definition"
  14451457msgstr "_Следващо определение"
  14461458
  1447 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:829
   1459#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:830
  14481460msgid "Go to the next definition"
  14491461msgstr "Следващо определение"
  14501462
  1451 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:830
   1463#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:831
  14521464msgid "_First Definition"
  14531465msgstr "_Първо определение"
  14541466
  1455 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:831
   1467#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:832
  14561468msgid "Go to the first definition"
  14571469msgstr "Първото определение"
  14581470
  1459 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:832
   1471#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:833
  14601472msgid "_Last Definition"
  14611473msgstr "_Последно определение"
  14621474
  1463 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:833
   1475#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:834
  14641476msgid "Go to the last definition"
  14651477msgstr "Последното определение"
  14661478
  14671479#. Help menu
  1468 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:836 ../logview/logview.c:114
   1480#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:837 ../logview/logview.c:114
  14691481msgid "_Contents"
  14701482msgstr "_Ръководство"
  14711483
  1472 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1125
   1484#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1129
  14731485msgid "Look _up:"
  14741486msgstr "_Търсене:"
  14751487
  1476 #: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1368
   1488#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1372
  14771489msgid "Unable to load the application icon"
  14781490msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на програмата"
   
  14801492#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
  14811493msgid " (invalid Unicode)"
  1482 msgstr " (невалиден уникод)"
   1494msgstr " (невалиден Уникод)"
  14831495
  14841496#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
   
  16711683#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
  16721684msgid "Preparing to copy"
  1673 msgstr "Подготване за копиране"
   1685msgstr "Подготвяне за копиране"
  16741686
  16751687#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
   
  18591871"use the default height."
  18601872msgstr ""
   1873"Този ключ съдържа височината на прозореца на инструмента за търсене и се "
   1874"използва за предаването й между сесиите. За да използвате стандартната "
   1875"височина - задайте го да е „-1“."
  18611876
  18621877#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
   
  18661881"the default width."
  18671882msgstr ""
   1883"Този ключ съдържа широчината на прозореца на инструмента за търсене и се "
   1884"използва за предаването й между сесиите. За да използвате стандартната "
   1885"широчина - задайте го да е „-1“."
  18681886
  18691887#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
   
  20412059#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
  20422060msgid "The nautilus file manager is not running."
  2043 msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
   2061msgstr "Файловият мениджър Nautilus на е стартиран."
  20442062
  20452063#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:470
   
  21592177msgstr "връзка до %s"
  21602178
  2161 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
   2179#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:82
  21622180msgid "Contains the _text"
  21632181msgstr "Съдържа _текста"
  21642182
  2165 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
   2183#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
  21662184msgid "_Date modified less than"
  21672185msgstr "_Датата на промяна е по-малко от (дни)"
  21682186
  2169 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
   2187#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84 ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
  21702188msgid "days"
  21712189msgstr "дни"
  21722190
  2173 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
   2191#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
  21742192msgid "Date modified more than"
  21752193msgstr "Датата на промяна е повече от (дни)"
  21762194
  2177 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
   2195#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
  21782196msgid "S_ize at least"
  21792197msgstr "_Размерът е поне"
  21802198
  2181 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
   2199#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87 ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
  21822200msgid "kilobytes"
  21832201msgstr "килобайта"
  21842202
  2185 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
   2203#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
  21862204msgid "Si_ze at most"
  21872205msgstr "Ра_змерът е най-много"
  21882206
  2189 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
   2207#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
  21902208msgid "File is empty"
  21912209msgstr "Файлът е празен"
  21922210
  2193 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
   2211#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
  21942212msgid "Owned by _user"
  21952213msgstr "Собственост е на _потребителя"
  21962214
  2197 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
   2215#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
  21982216msgid "Owned by _group"
  21992217msgstr "Собственост е на _групата"
  22002218
  2201 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
   2219#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:93
  22022220msgid "Owner is unrecognized"
  22032221msgstr "Собственикът не е разпознат"
  22042222
  2205 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
   2223#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
  22062224msgid "Na_me does not contain"
  22072225msgstr "И_мето не съдържа"
  22082226
  2209 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
   2227#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:96
  22102228msgid "Name matches regular e_xpression"
  22112229msgstr "Съвпада с регул_ярните изрази на името"
  22122230
  2213 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
   2231#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
  22142232msgid "Show hidden and backup files"
  22152233msgstr "Показват се скритите файлове и резервните копия"
  22162234
  2217 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
   2235#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
  22182236msgid "Follow symbolic links"
  22192237msgstr "Следват се символните връзки"
  22202238
  2221 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
   2239#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:100
  22222240msgid "Include other filesystems"
  22232241msgstr "Включени са и други файлови системи."
  22242242
  2225 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
   2243#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
  22262244msgid "_Open"
  22272245msgstr "_Отваряне"
  22282246
  2229 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
   2247#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
  22302248msgid "O_pen Folder"
  22312249msgstr "Отва_ряне на папка"
  22322250
  2233 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
   2251#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
  22342252msgid "Mo_ve to Trash"
  22352253msgstr "П_реместване в кошчето"
  22362254
  2237 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
   2255#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:184
  22382256msgid "_Save Results As..."
  22392257msgstr "Запазване на _резултата като..."
  22402258
  2241 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
   2259#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:390
  22422260msgid "A locate database has probably not been created."
  22432261msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
  22442262
  2245 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
   2263#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:492
  22462264#, c-format
  22472265msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
  22482266msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
  22492267
  2250 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:796 ../gsearchtool/gsearchtool.c:825
   2268#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516
   2269msgid "Searching..."
   2270msgstr "Търсене..."
   2271
   2272#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1021
   2273#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1299 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3155
   2274msgid "Search for Files"
   2275msgstr "Търсене за файлове"
   2276
   2277#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:967 ../gsearchtool/gsearchtool.c:996
  22512278msgid "No files found"
  22522279msgstr "Не са намерени файлове"
  22532280
  2254 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:818
   2281#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:989
  22552282msgid "(stopped)"
  22562283msgstr "(спрян)"
  22572284
  2258 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824
   2285#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
  22592286msgid "No Files Found"
  22602287msgstr "Не са намерени файлове"
  22612288
  2262 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:829
   2289#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1000
  22632290#, c-format
  22642291msgid "%d File Found"
   
  22672294msgstr[1] "%d файла са намерени"
  22682295
  2269 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:833 ../gsearchtool/gsearchtool.c:871
   2296#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1004 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1042
  22702297#, c-format
  22712298msgid "%d file found"
   
  22742301msgstr[1] "%d файла са намерени"
  22752302
  2276 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:850 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
  2277 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3026
  2278 msgid "Search for Files"
  2279 msgstr "Търсене за файлове"
  2280 
  2281 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962
   2303#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1133
  22822304msgid "Entry changed called for a non entry option!"
  22832305msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
  22842306
  2285 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214
  2286 msgid "Searching..."
  2287 msgstr "Търсене..."
  2288 
  2289 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1237
   2307#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1384
  22902308msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
  22912309msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
  22922310
  2293 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1238
   2311#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1385
  22942312msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
  22952313msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
  22962314
  2297 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1239
   2315#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1386
  22982316msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
  22992317msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
  23002318
  2301 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1240
   2319#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1387
  23022320msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
  23032321msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
  23042322
  2305 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1241
   2323#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1388
  23062324msgid "Automatically start a search"
  23072325msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
  23082326
  2309 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1247
   2327#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1394
  23102328#, c-format
  23112329msgid "Select the \"%s\" search option"
  23122330msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
  23132331
  2314 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1250
   2332#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1397
  23152333#, c-format
  23162334msgid "Select and set the \"%s\" search option"
  23172335msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
  23182336
  2319 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1357
   2337#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1504
  23202338msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
  23212339msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
  23222340
  2323 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
   2341#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
  23242342msgid ""
  23252343"\n"
   
  23292347"... Твърде много грешки за показване ..."
  23302348
  2331 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
   2349#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1816
  23322350msgid ""
  23332351"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
  23342352"search."
  23352353msgstr ""
  2336 "Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
   2354"Резултатите от търсенето може да са неверни. Имаше грешки при изпълнението "
  23372355"на това търсене."
  23382356
  2339 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1694 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1738
   2357#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1828 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1872
  23402358msgid "Show more _details"
  23412359msgstr "Показване на повече _подробности"
  23422360
  2343 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1724
   2361#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
  23442362msgid ""
  23452363"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
   
  23492367"спрете възможността за бързо търсене?"
  23502368
  2351 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1749
   2369#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1883
  23522370msgid "Disable _Quick Search"
  23532371msgstr "Спиране на _бързо търсене"
  23542372
  2355 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1776
   2373#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
  23562374#, c-format
  23572375msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
   
  23592377"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
  23602378
  2361 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1803
   2379#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1935
  23622380msgid "Error parsing the search command."
  23632381msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
  23642382
  2365 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1836
   2383#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1968
  23662384msgid "Error running the search command."
  23672385msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
  23682386
  2369 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1964
   2387#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2083
  23702388#, c-format
  23712389msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
   
  23742392#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
  23752393#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
  2376 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1969
   2394#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2088
  23772395#, c-format
  23782396msgid "\"%s\" in %s"
  23792397msgstr "„%s“ в %s"
  23802398
  2381 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
   2399#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2090
  23822400#, c-format
  23832401msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
  23842402msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
  23852403
  2386 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2030
   2404#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2149
  23872405#, c-format
  23882406msgid "Remove \"%s\""
  23892407msgstr "Премахване на „%s“"
  23902408
  2391 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2031
   2409#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2150
  23922410#, c-format
  23932411msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
  23942412msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
  23952413
  2396 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2124
   2414#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2243
  23972415msgid "A_vailable options:"
  23982416msgstr "Възмо_жни опции:"
  23992417
  2400 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2153
   2418#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2272
  24012419msgid "Available options"
  24022420msgstr "Налични опции"
  24032421
  2404 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2154
   2422#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2273
  24052423msgid "Select a search option from the drop-down list."
  24062424msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
  24072425
  2408 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
   2426#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
  24092427msgid "Add search option"
  24102428msgstr "Добавяне на опция за търсене"
  24112429
  2412 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2167
   2430#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2286
  24132431msgid "Click to add the selected available search option."
  24142432msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
  24152433
  2416 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2256
   2434#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2375
  24172435msgid "S_earch results:"
  24182436msgstr "_Резултати от търсенето:"
  24192437
  2420 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2295
   2438#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2414
  24212439msgid "List View"
  24222440msgstr "Списъчен изглед"
  24232441
  2424 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2379
   2442#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2498
  24252443msgid "Folder"
  24262444msgstr "Папка"
  24272445
  2428 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2391
   2446#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2510
  24292447msgid "Size"
  24302448msgstr "Размер"
  24312449
  2432 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2402
   2450#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2521
  24332451msgid "Type"
  24342452msgstr "Тип"
  24352453
  2436 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
   2454#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2532
  24372455msgid "Date Modified"
  24382456msgstr "Дата на промяна"
  24392457
  2440 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2815
   2458#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2934
  24412459msgid "_Name contains:"
  24422460msgstr "_Името съдържа:"
  24432461
  2444 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2829 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
   2462#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2948 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2949
  24452463msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
  24462464msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
  24472465
  2448 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
   2466#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2949
  24492467msgid "Name contains"
  24502468msgstr "Името съдържа"
  24512469
  2452 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2836
   2470#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2955
  24532471msgid "_Look in folder:"
  24542472msgstr "_Търсене в папка:"
  24552473
  2456 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2842
   2474#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2961
  24572475msgid "Browse"
  24582476msgstr "Разглеждане"
  24592477
  2460 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
   2478#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2966
  24612479msgid "Look in folder"
  24622480msgstr "Търсене в папка"
  24632481
  2464 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
   2482#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2966
  24652483msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
  24662484msgstr ""
  24672485"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
  24682486
  2469 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2858
   2487#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2977
  24702488msgid "Select more _options"
  24712489msgstr "Избор на още _опции"
  24722490
  2473 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
   2491#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2986
  24742492msgid "Select more options"
  24752493msgstr "Избор на още опции"
  24762494
  2477 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
   2495#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2986
  24782496msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
  24792497msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
  24802498
  2481 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2891
   2499#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3010
  24822500msgid "Click to display the help manual."
  24832501msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
  24842502
  2485 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2899
   2503#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3018
  24862504msgid "Click to close \"Search for Files\"."
  24872505msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
  24882506
  2489 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2925
   2507#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3044
  24902508msgid "Click to perform a search."
  24912509msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
  24922510
  2493 #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2926
   2511#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3045
  24942512msgid "Click to stop a search."
  24952513msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
   
  27302748"created by reading /etc/syslog.conf."
  27312749msgstr ""
  2732 "Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на прогармата. При "
   2750"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на програмата. При "
  27332751"създаването на този ключ в него по подразбиране се пренася списъка от /etc/"
  27342752"syslog.conf."
   
  27512769"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
  27522770msgstr ""
  2753 "Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
   2771"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основния "
  27542772"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
  27552773
   
  27742792#: ../logview/main.c:59
  27752793msgid " - Browse and monitor logs"
  2776 msgstr ""
   2794msgstr " - преглед и следене на дневниците"
  27772795
  27782796#: ../logview/main.c:153
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.