Changeset 580 for desktop/eog.HEAD.bg.po


Ignore:
Timestamp:
Mar 5, 2006, 1:50:08 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eog.HEAD.bg.po

  r456 r580  
  1111"Project-Id-Version: eog gnome HEAD\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-01-09 19:47+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-01-09 19:47+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2006-03-05 12:42+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2006-03-05 12:44+0200\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  109109msgstr "Замяна на интервалите с долни черти"
  110110
  111 #: ../eog.glade.h:22 ../shell/eog-window.c:3335
   111#: ../eog.glade.h:22 ../shell/eog-window.c:3349
  112112msgid "Save As"
  113113msgstr "Запазване като"
   
  275275"Няма достатъчно свободна памет за зареждане на този файл във формат JPEG"
  276276
  277 #: ../libeog/eog-image.c:426
   277#: ../libeog/eog-image.c:418
  278278msgid "Transformation on unloaded image."
  279279msgstr "Трансформация на незаредено изображение."
  280280
  281 #: ../libeog/eog-image.c:538
   281#: ../libeog/eog-image.c:530
  282282msgid "EXIF not supported for this file format."
  283283msgstr "Този файлов формат не поддържа EXIF."
  284284
  285 #: ../libeog/eog-image.c:1194 ../libeog/eog-image.c:1407
   285#: ../libeog/eog-image.c:1190 ../libeog/eog-image.c:1403
  286286msgid "File exists"
  287287msgstr "Файлът вече съществува"
  288288
  289 #: ../libeog/eog-image.c:1347 ../libeog/eog-image.c:1475
   289#: ../libeog/eog-image.c:1343 ../libeog/eog-image.c:1471
  290290msgid "No image loaded."
  291291msgstr "Няма заредени изображения."
  292292
  293 #: ../libeog/eog-image.c:1356 ../libeog/eog-image.c:1484
   293#: ../libeog/eog-image.c:1352 ../libeog/eog-image.c:1480
  294294msgid "Temporary file creation failed."
  295295msgstr "Създаването на временния файл е неуспешно."
   
  485485"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  486486
  487 #: ../shell/eog-window.c:503 ../shell/eog-window.c:3043
  488 #: ../shell/eog-window.c:3694 ../shell/main.c:601
   487#: ../shell/eog-window.c:503 ../shell/eog-window.c:3057
   488#: ../shell/eog-window.c:3708 ../shell/main.c:601
  489489msgid "Eye of GNOME"
  490490msgstr "Eye of GNOME"
   
  525525msgstr "Грешка при запазването на %s."
  526526
  527 #: ../shell/eog-window.c:996 ../shell/eog-window.c:1561
   527#: ../shell/eog-window.c:996 ../shell/eog-window.c:1562
  528528msgid "Retry"
  529529msgstr "Повторно"
  530530
  531 #: ../shell/eog-window.c:1425
   531#: ../shell/eog-window.c:1426
  532532msgid "Couldn't determine destination uri."
  533533msgstr "Неуспех при определянето на целевия адрес."
  534534
  535 #: ../shell/eog-window.c:1547
   535#: ../shell/eog-window.c:1548
  536536#, c-format
  537537msgid "Couldn't determine file format of %s"
  538538msgstr "Файловият формат на %s не може да бъде определен"
  539539
  540 #: ../shell/eog-window.c:1548
   540#: ../shell/eog-window.c:1549
  541541msgid "Please use an appropriate filename suffix or select a file format."
  542542msgstr "Използвайте подходящо разширение на файла или изберете файлов формат."
  543543
  544 #: ../shell/eog-window.c:1686
   544#: ../shell/eog-window.c:1687
  545545msgid "Error on saving images."
  546546msgstr "Грешка при запазване на изображенията."
  547547
  548 #: ../shell/eog-window.c:1767 ../shell/eog-window.c:3280
   548#: ../shell/eog-window.c:1768 ../shell/eog-window.c:3294
  549549msgid "Print"
  550550msgstr "Печат"
  551551
  552 #: ../shell/eog-window.c:1801
   552#: ../shell/eog-window.c:1802
  553553msgid "Print Preview"
  554554msgstr "Преглед преди печата"
  555555
  556 #: ../shell/eog-window.c:2005
   556#: ../shell/eog-window.c:2006
  557557#, c-format
  558558msgid ""
   
  563563"„%s“ в кошчето?"
  564564
  565 #: ../shell/eog-window.c:2008
  566 #, c-format
  567 msgid ""
   565#: ../shell/eog-window.c:2009
   566#, c-format
   567msgid ""
   568"Are you sure you want to move\n"
   569"the %d selected image to the trash?"
   570msgid_plural ""
  568571"Are you sure you want to move\n"
  569572"the %d selected images to the trash?"
  570 msgstr ""
   573msgstr[0] ""
  571574"Сигурни ли сте, че искате да преместите\n"
  572 "%d избрани изображения в кошчето?"
  573 
  574 #: ../shell/eog-window.c:2021 ../shell/eog-window.c:3292
   575"%d-то избрано изображение в кошчето?"
   576msgstr[1] ""
   577"Сигурни ли сте, че искате да преместите\n"
   578"%d-те избрани изображения в кошчето?"
   579
   580#: ../shell/eog-window.c:2024 ../shell/eog-window.c:3306
  575581msgid "Move to Trash"
  576582msgstr "Преместване в кошчето"
  577583
  578 #: ../shell/eog-window.c:2052
   584#: ../shell/eog-window.c:2055
  579585msgid "Couldn't access trash."
  580586msgstr "Нямате достъп до кошчето."
  581587
  582 #: ../shell/eog-window.c:2128
   588#: ../shell/eog-window.c:2131
  583589#, c-format
  584590msgid "Error on deleting image %s"
   
  586592
  587593#. [image width] x [image height] pixels  [bytes]    [zoom in percent]
  588 #: ../shell/eog-window.c:2906
   594#: ../shell/eog-window.c:2920
  589595#, c-format
  590596msgid "%i x %i pixels  %s    %i%%"
   
  593599msgstr[1] "%i x %i пиксела  %s байта   %i%%"
  594600
  595 #: ../shell/eog-window.c:2962
   601#: ../shell/eog-window.c:2976
  596602#, c-format
  597603msgid "Reason: %s"
  598604msgstr "Причина: %s"
  599605
  600 #: ../shell/eog-window.c:3092
   606#: ../shell/eog-window.c:3106
  601607#, c-format
  602608msgid "Image loading failed for %s"
  603609msgstr "Неуспех при зареждане на изображението %s"
  604610
  605 #: ../shell/eog-window.c:3257
   611#: ../shell/eog-window.c:3271
  606612msgid "_File"
  607613msgstr "_Файл"
  608614
  609 #: ../shell/eog-window.c:3258
   615#: ../shell/eog-window.c:3272
  610616msgid "_Edit"
  611617msgstr "_Редактиране"
  612618
  613 #: ../shell/eog-window.c:3259
   619#: ../shell/eog-window.c:3273
  614620msgid "_View"
  615621msgstr "Из_глед"
  616622
  617 #: ../shell/eog-window.c:3260
   623#: ../shell/eog-window.c:3274
  618624msgid "_Image"
  619625msgstr "_Изображения"
  620626
  621 #: ../shell/eog-window.c:3261
   627#: ../shell/eog-window.c:3275
  622628msgid "_Go"
  623629msgstr "_Начало"
  624630
  625 #: ../shell/eog-window.c:3262
   631#: ../shell/eog-window.c:3276
  626632msgid "_Help"
  627633msgstr "_Помощ"
  628634
  629 #: ../shell/eog-window.c:3263
   635#: ../shell/eog-window.c:3277
  630636msgid "_Open..."
  631637msgstr "_Отваряне..."
  632638
  633 #: ../shell/eog-window.c:3263
   639#: ../shell/eog-window.c:3277
  634640msgid "Open a file"
  635641msgstr "Отваряне на файл"
  636642
  637 #: ../shell/eog-window.c:3264
   643#: ../shell/eog-window.c:3278
  638644msgid "_Close"
  639645msgstr "_Затваряне"
  640646
  641 #: ../shell/eog-window.c:3264
   647#: ../shell/eog-window.c:3278
  642648msgid "Close window"
  643649msgstr "Затваряне на прозореца"
  644650
  645 #: ../shell/eog-window.c:3265
   651#: ../shell/eog-window.c:3279
  646652msgid "Prefere_nces"
  647653msgstr "_Настройки"
  648654
  649 #: ../shell/eog-window.c:3265
   655#: ../shell/eog-window.c:3279
  650656msgid "Preferences for Eye of GNOME"
  651657msgstr "Настройки на Eye of GNOME"
  652658
  653 #: ../shell/eog-window.c:3266
   659#: ../shell/eog-window.c:3280
  654660msgid "_Contents"
  655661msgstr "_Ръководство"
  656662
  657 #: ../shell/eog-window.c:3266
   663#: ../shell/eog-window.c:3280
  658664msgid "Help On this application"
  659665msgstr "Помощ за тази програма"
  660666
  661 #: ../shell/eog-window.c:3267
   667#: ../shell/eog-window.c:3281
  662668msgid "_About"
  663669msgstr "_Относно"
  664670
  665 #: ../shell/eog-window.c:3267
   671#: ../shell/eog-window.c:3281
  666672msgid "About this application"
  667673msgstr "Относно тази програма"
  668674
  669 #: ../shell/eog-window.c:3272
   675#: ../shell/eog-window.c:3286
  670676msgid "_Toolbar"
  671677msgstr "_Лента с инструменти"
  672678
  673 #: ../shell/eog-window.c:3272
   679#: ../shell/eog-window.c:3286
  674680msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
  675681msgstr "Промяна на видимостта на лентата с инструментите на текущия прозорец"
  676682
  677 #: ../shell/eog-window.c:3273
   683#: ../shell/eog-window.c:3287
  678684msgid "_Statusbar"
  679685msgstr "Лента за _състоянието"
  680686
  681 #: ../shell/eog-window.c:3273
   687#: ../shell/eog-window.c:3287
  682688msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
  683689msgstr "Промяна на видимостта на лентата за състоянието на текущия прозорец"
  684690
  685 #: ../shell/eog-window.c:3274
   691#: ../shell/eog-window.c:3288
  686692msgid "_Image Collection"
  687693msgstr "_Колекция от изображения"
  688694
  689 #: ../shell/eog-window.c:3274
   695#: ../shell/eog-window.c:3288
  690696msgid ""
  691697"Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
   
  693699"Промяна на видимостта на панела с информация за колекцията в текущия прозорец"
  694700
  695 #: ../shell/eog-window.c:3278
   701#: ../shell/eog-window.c:3292
  696702msgid "_Save"
  697703msgstr "За_пазване"
  698704
  699 #: ../shell/eog-window.c:3279
   705#: ../shell/eog-window.c:3293
  700706msgid "Save _As"
  701707msgstr "Запазване _като"
  702708
  703 #: ../shell/eog-window.c:3282
   709#: ../shell/eog-window.c:3296
  704710msgid "_Undo"
  705711msgstr "_Възстановяване"
  706712
  707 #: ../shell/eog-window.c:3284
   713#: ../shell/eog-window.c:3298
  708714msgid "Flip _Horizontal"
  709715msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  710716
  711 #: ../shell/eog-window.c:3285
   717#: ../shell/eog-window.c:3299
  712718msgid "Flip _Vertical"
  713719msgstr "_Вертикално обръщане"
  714720
  715 #: ../shell/eog-window.c:3287
   721#: ../shell/eog-window.c:3301
  716722msgid "_Rotate Clockwise"
  717723msgstr "Завъртане на_дясно"
  718724
  719 #: ../shell/eog-window.c:3288
   725#: ../shell/eog-window.c:3302
  720726msgid "Rotate Counter C_lockwise"
  721727msgstr "Завъртане на_ляво"
  722728
  723 #: ../shell/eog-window.c:3289
   729#: ../shell/eog-window.c:3303
  724730msgid "Rotat_e 180°"
  725731msgstr "Завър_тане на 180°"
  726732
  727 #: ../shell/eog-window.c:3290
   733#: ../shell/eog-window.c:3304
  728734msgid "Set As _Wallpaper"
  729735msgstr "Като _тапет"
  730736
  731 #: ../shell/eog-window.c:3294
   737#: ../shell/eog-window.c:3308
  732738msgid "_Full Screen"
  733739msgstr "_На цял екран"
  734740
  735 #: ../shell/eog-window.c:3295
   741#: ../shell/eog-window.c:3309
  736742msgid "_Slideshow"
  737743msgstr "Про_жекция"
  738744
  739745#. accelerators
  740 #: ../shell/eog-window.c:3296 ../shell/eog-window.c:3302
  741 #: ../shell/eog-window.c:3303
   746#: ../shell/eog-window.c:3310 ../shell/eog-window.c:3316
   747#: ../shell/eog-window.c:3317
  742748msgid "_Zoom In"
  743749msgstr "_Увеличаване"
  744750
  745 #: ../shell/eog-window.c:3297 ../shell/eog-window.c:3304
   751#: ../shell/eog-window.c:3311 ../shell/eog-window.c:3318
  746752msgid "Zoom _Out"
  747753msgstr "На_маляване"
  748754
  749 #: ../shell/eog-window.c:3298
   755#: ../shell/eog-window.c:3312
  750756msgid "_Normal Size"
  751757msgstr "Но_рмален размер"
  752758
  753 #: ../shell/eog-window.c:3299
   759#: ../shell/eog-window.c:3313
  754760msgid "Best _Fit"
  755761msgstr "Най-_добро изпълване"
  756762
  757 #: ../shell/eog-window.c:3305 ../shell/eog-window.c:3307
  758 #: ../shell/eog-window.c:3319
   763#: ../shell/eog-window.c:3319 ../shell/eog-window.c:3321
   764#: ../shell/eog-window.c:3333
  759765msgid "_Next Image"
  760766msgstr "_Следващо изображение"
  761767
  762 #: ../shell/eog-window.c:3306 ../shell/eog-window.c:3308
  763 #: ../shell/eog-window.c:3309 ../shell/eog-window.c:3318
   768#: ../shell/eog-window.c:3320 ../shell/eog-window.c:3322
   769#: ../shell/eog-window.c:3323 ../shell/eog-window.c:3332
  764770msgid "_Previous Image"
  765771msgstr "_Предишно изображение"
  766772
  767 #: ../shell/eog-window.c:3310
   773#: ../shell/eog-window.c:3324
  768774msgid "Move to _Trash"
  769775msgstr "Преместване в _кошчето"
  770776
  771 #: ../shell/eog-window.c:3314
   777#: ../shell/eog-window.c:3328
  772778msgid "Image _Information"
  773779msgstr "_Информация за изображението"
  774780
  775 #: ../shell/eog-window.c:3314
   781#: ../shell/eog-window.c:3328
  776782msgid "Changes the visibility of the information pane in the current window"
  777783msgstr "Промяна на видимостта на панела с информация на текущия прозорец"
  778784
  779 #: ../shell/eog-window.c:3320
   785#: ../shell/eog-window.c:3334
  780786msgid "_First Image"
  781787msgstr "Пър_во изображение"
  782788
  783 #: ../shell/eog-window.c:3321
   789#: ../shell/eog-window.c:3335
  784790msgid "_Last Image"
  785791msgstr "По_следно изображение"
  786792
  787 #: ../shell/eog-window.c:3332
   793#: ../shell/eog-window.c:3346
  788794msgid "Open"
  789795msgstr "Отваряне"
  790796
  791 #: ../shell/eog-window.c:3333
   797#: ../shell/eog-window.c:3347
  792798msgid "Close"
  793799msgstr "Затваряне"
  794800
  795 #: ../shell/eog-window.c:3334
   801#: ../shell/eog-window.c:3348
  796802msgid "Save"
  797803msgstr "Запазване"
  798804
  799 #: ../shell/eog-window.c:3336
   805#: ../shell/eog-window.c:3350
  800806msgid "Undo"
  801807msgstr "Възстановяване"
  802808
  803 #: ../shell/eog-window.c:3339
   809#: ../shell/eog-window.c:3353
  804810msgid "Right"
  805811msgstr "Надясно"
  806812
  807 #: ../shell/eog-window.c:3340
   813#: ../shell/eog-window.c:3354
  808814msgid "Left"
  809815msgstr "Наляво"
  810816
  811 #: ../shell/eog-window.c:3343
   817#: ../shell/eog-window.c:3357
  812818msgid "In"
  813819msgstr "Увеличаване"
  814820
  815 #: ../shell/eog-window.c:3344
   821#: ../shell/eog-window.c:3358
  816822msgid "Out"
  817823msgstr "Намаляване"
  818824
  819 #: ../shell/eog-window.c:3345
   825#: ../shell/eog-window.c:3359
  820826msgid "Normal"
  821827msgstr "Нормално"
  822828
  823 #: ../shell/eog-window.c:3346
   829#: ../shell/eog-window.c:3360
  824830msgid "Fit"
  825831msgstr "Наместване"
  826832
  827 #: ../shell/eog-window.c:3347
   833#: ../shell/eog-window.c:3361
  828834msgid "Next"
  829835msgstr "Следващо"
  830836
  831 #: ../shell/eog-window.c:3348
   837#: ../shell/eog-window.c:3362
  832838msgid "Previous"
  833839msgstr "Предишно"
  834840
  835 #: ../shell/eog-window.c:3513
   841#: ../shell/eog-window.c:3527
  836842msgid "User interface description not found."
  837843msgstr "Описанието на потребителския интерфейс не е намерено."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.