Changeset 578 for help/gucharmap/figures

Timestamp:
Mar 3, 2006, 8:02:53 PM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подаено, но има да се обновява. Ростиславе - можеш ли да го погледнеш?

Location:
help/gucharmap/figures
Files:
3 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.